graf - sdd - curs pentru facultate

Upload: mihai-botofei

Post on 05-Jul-2018

245 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  1/14

  STRUCTURI DE DATE

  Grafuri

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  2/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  GRAFURI

  Utilizare structura de tip graf:

  • Informaţii care au multiple legături între ele;

  • Parcurgerea completă a elementelorstructurii;

  • Localizarea unui element din structură; 

  2

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  3/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Structura de tip graf:

  • Relaţie ierarhică intre nodul părinte şi nodulfiu;

  • Relatie mai puţin restrictivă: un nod are mai

  mulţi succesori dar şi mai mulţi predecesori;• Colecţie de date: două mulţimi:

  - Mulţimea nodurilor grafului;

  - Mulţimea arcelor dintre două noduri vecine.

  3

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  4/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Criterii de clasificare a grafurilor:

  • Direcţia arcelor : grafuri neorientate (arcenedirecţionate), grafuri orientate (există

  sens între două noduri);

  • Greutatea arcelor : grafuri cu greutate (arce

  cu valoare numerică), grafuri fără greutate 

  (arcele nu au asociate valori numerice);

  4

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  5/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Criterii de clasificare a grafurilor (continuare):

  • Existenţa arcelor : grafuri conectate (nu

  există nici un nod izolat), grafuri

  neconectate (există cel puţin un nod izolat).

  5

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  6/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Terminologie:

  • Noduri adiacente: noduri conectate prin arc;

  • Drum: secventa de varfuri care conecteaza

  doua noduri;

  • Graf complet: fiecare varf este conectat

  direct cu toate celelalte varfuri.

  6

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  7/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Metode de reprezentare a grafului prin

  structuri de date:

  • Matrice de adiacenţă;

  • Liste înlănţuite;

  • Vector de pointeri la liste simple sau dublu

   înlănţuite de noduri adiacente;

  7

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  8/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Metode de reprezentare a grafului prin structuri de

  date:

  • Listă simplu sau dublu înlănţuită de pointeri la

  liste simple sau dublu înlănţuite de noduri

  adiacente;

  • Vector de pointeri la liste simple sau dublu

   înlănţuite de arce;

  • Lista de arce: greutate/informatie arc, capete arc.

  8

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  9/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Reprezentarea prin matrice de adiacenţă – 

  eficienta:• Se cunoaşte numărul nodurilor ;

  • Se cunoaşte numărul mediu al arcelor   – 

  grad de umplere al matricei;• Patratica;

  • Reprezentare arce: valoarea 1 (graf fără

  greutate), greutate arc (graf cu greutate).

  9

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  10/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Reprezentarea prin lista de adiacenţă:

  • Nu se cunoaşte numărul de noduri;

  • Construirea dinamică a structurii de tip graf;

  • Reţea de liste înlănţuite;

  • Mulţime de noduri, mulţime de arce 

  10

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  11/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Traversarea unui graf:

  • Oricare nod al grafului este un posibil punct

  de start al traversării;

  • Nu este unică;

  • Evitarea revenirii într -un nod vizitat:

  asocierea unei etichete;

  11

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  12/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Metode de traversare:

  • Traversarea în adâncime: depth-first

  traversal;

  • Traversarea în lăţime: breadth-first traversal.

  12

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  13/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www.itcsolutions.eu

  Traversare în adâncime a unui graf :

  • Algoritm tip backtracking;• Algoritm similar cu traversarea în preordine

  a unui arbore;

  • Utilizare structuri de ajutor: vector, lista,stiva

  13

  GRAFURI

  GRAFURI

 • 8/16/2019 Graf - SDD - curs pentru facultate

  14/14

  http://www.acs.ase.rohtt ://www itcsolutions eu

  Traversare în lăţime a unui graf :

  • Analog procesului de traversare în inordinea unui arbore;

  • Folosirea unei structuri de tip coada pentrunodurile de verificat.

  14

  GRAFURI