go to resource

of 60 /60
TABELUL MEDIATORILOR Nr Numele, prenumele Localitate a de activitate Adresa sediului profesional/ Nr.tel.de contact/ Adresa electronica/ Locul de muncă, funcţia Domeniul medierii Limbile in care mediatorul poate desfașura activitate a Mențiuni cu privire la suspenda re Date despre actualiza rea informaţi ei 1 Andronic- Gabura Olga mun.Chişin ău mun.Chişinău, str.Decebal, nr. 99/3 of.1020a 022 890909 069121212 [email protected] Notar conflicte civile rom/rus date actualiza te august 2013 2 Avornicița Vadim mun.Chişin ău 022 277600 079888326 [email protected] Bursa universală de mărfuri Date neactuali zate 3 Apostol Petru mun.Chişin ău 022581806 069619984 [email protected] Economist Date neactuali zate 4 Astrahan Liliana mun.Chişin ău 022210910 69619984 [email protected] Institutul de Reforme Penale, Consilier Date neactuali zate

Upload: vandung

Post on 30-Dec-2016

290 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Go to resource

TABELUL MEDIATORILOR

Nr Numele, prenumele

Localitatea de activitate

Adresa sediului profesional/Nr.tel.de contact/

Adresa electronica/

Locul de muncă, funcţia

Domeniul medierii

Limbile in care

mediatorul poate

desfașura activitatea

Mențiuni cu privire

la suspendare

Date despre actualizarea informaţiei

1 Andronic-Gabura Olga

mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Decebal, nr. 99/3 of.1020a022 890909 [email protected]

Notar conflicte civile rom/rus date actualizate august 2013

2 Avornicița Vadim

mun.Chişinău  022 277600 [email protected]

Bursa universală de mărfuri

Date neactualizate

3 Apostol Petru mun.Chişinău  [email protected]

Economist Date neactualizate

4 Astrahan Liliana

mun.Chişinău  [email protected]

Institutul de Reforme Penale, Consilier de pregătire pentru eliberare

Date neactualizate

5 Berzoi Ruslan mun.Chişinău  [email protected]

Avocat, Consilierjuridic F.M.F, membru al Consiliului de mediere

Date neactualizate

6 Bordeianu Mircea

mun.Chişinău  [email protected]

Antreprenor, Consultant în

Date neactualizate

Page 2: Go to resource

Dezvoltare Organizaţională, Climat investiţional

7 Bagrin Svetlana

[email protected]

Consilier de reintegrare,

Centrul de Justiţie comunitară, Cahul

Date neactualizate

8 Balan Maria or.Telenești0258 22052 [email protected]

Consilier de probaţiune,

Centrul de justiţie comunitară Teleneşti

Date neactualizate

9 Beldiga Cristina

mun.Chişinău022 715919 [email protected]

Psiholog, coordonator de proiect IRP

conflicte penale

rom date actualizate august 2013

10 Bolotovici Lucreția

or.Ungheni r-nul Ungheni, s.Pîrî[email protected]

Consilier de reintegrare,

Centrul de Justiţie comunitară Ungheni

conflicte penale

rom/rus date actualizate august 2013

11 Buciuceanu-Vrabie

mun.Chişinău069181040

USM, Lector, Facultatea

rom Date neactualizate

Page 3: Go to resource

Mariana [email protected] Asistenţă Socială şi Filosofie

12 Burlacu Marcel

mun.Chişinău022 261119 [email protected]

PreşedinteleConsiliului de mediere

Date neactualizate

13 Carauș Valentina

mun.Chişinău022 748228 [email protected]

Inspector Resurse Umane CREMV

Date neactuallizate

14 Chifa Felicia mun.Chişinău022 580394 [email protected]

Lector USM Date neactualizate

15 Ciobanu Diana mun.Balț[email protected]

Consilier de reintegrare, Centrul de justiţie comunitară Bălţi

conflcite civile şi penale

rom/rus date actualizate august 2013

16 Chiriac Diana mun.Chişină[email protected]

Biroul Relaţii Interetnice, jurist

conflicte civile, familiale

rom/rus/eng/franc

date actualizate august 2013

17 Ciobanu Gheorghe

mun.Chişinău069175537 [email protected]

SRL”Loco-Media Group”, Director executiv

conflicte civile rom/rus date actualizate august 2013

18 Clim Roman mun.Chişinău022 548252 [email protected]

Inspector Î.S.”Aeroportul Internaţional Chişinău”

Date neactualizate

Page 4: Go to resource

19 Colun Vitalie or.Orhei0235 24461 [email protected]

Director adjunct al filialei Orhei a Camerei de Comerţ şi Industrie a RM

suspendat Date neactualizate

20 Cupcea Elena mun.Chişină[email protected]

SC”Vinăria-Ţiganca”SRL, jurisconsult

conflicte civile, familiale

rom/rus date actualizate august 2013

21 Cuprianov Iurie

mun.Chişină[email protected]

Preşedintele organizaţiei obşteşti “Asociaţia Dezvoltare Umanitară, Cercetări Ştiinţifico-Practice, Metode Psihologice şi Reabilitare KAYLAS”

conflicte civile rom/rus date actualizate august 2013

22 Diaconu Valeriu

or.Ungheni0236 22296 [email protected]

Jurist Date neactualizate

23 Dolgieru Vasile

mun.Chişină[email protected]

Avocat conflicte penale, fiscale

rom/rus/eng date actualizate august 2013

24 Enachi Vitalie mun.Chişinău022 563283 [email protected]

Avocat Date neactualizate

Page 5: Go to resource

25 Fetescu Andrian

mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

26 Ghidu Viorel mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

27 Gojan Grigore mun.Chişină[email protected]

Medic chirurg, Manager al Centrului Medical Specializat pentru Emigranţi

conflicte din domeniul medical

rom/rus date actualizate august 2013

28 Gribincea Vasile

mun.Chişină[email protected]

ÎCS”RED UNION FENISA”SA, Şeful Secţiei Relaţii informative şi comunicare internă.

conflcte civile rom/rus date actualizate august 2013

29 Gribincea Liliana

mun.Chişină[email protected]

USM, Conferinţiar universitar

conflcite civile,comerciale

rom date actualizate august 2013

30 Guranda Ecaterina

mun.Chişină[email protected]

Centrul de Justiţie comunitară

Date neactualizate

31 Irodoi Aurelia mun.Chişinău022 885099 069103252

Administrator Date neactualizate

Page 6: Go to resource

[email protected] SRL”PROTALIX”

32 Istrati Elena mun.Chişină[email protected]

Curtea Supremă de Justiţie, consultant

Date neactualizate

33 Iucol Nelea or.Drochia0252 21225 [email protected]

Psiholog, specialist DRITS

Date neactualizate

34 Lunev Olga mun.Chişină[email protected]

Psiholog Date neactualizate

35 Lungu Maria mun.Chişină[email protected]

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Lector

conflcite penale

rom/rus date actualizate august 2013

36 Margarint Tatiana

or.Srășeni0237 25170 [email protected]

Lector, USM Date neactualizate

37 Margineanu Lilia

mun.Chişină[email protected]

ULIM, Şef catedră Drept privat

Date neactualiate

38 Murzacov Aurelia

or.Hîncești0269 23941 [email protected]

Notar Date neactualizate

39 Negru Andrei mun.Chişină[email protected]

USM, Facultatea de Drept, Avocat

conflicte civile şi comerciale

rom/rus date actualizate august 2013

40 Nistor Victor or.Edineț or.Edineţ, str. Independenței 64/2069302244

Centrul de conflicte penale şi civile

rom/rus date actualizate

Page 7: Go to resource

Justiţie Comunitară Edineţ

august 2013

41 Oprea Alexandru

mun.Chişinău022 210433 [email protected]

Federaţia Moldovenească de Fotbal, Specialist marketing

Date neactualizate

42 Pleșca Victoria or.Strășeni0237 21136, [email protected]

Masterand ULIM

Date neactualizate

43 Plămădeală Nadejda

[email protected]

Centrul Nistrean de Justiţie comunitară, consilier de reintegrare

conflcite penale şi civile

rom/rus date actualizate august 2013

44 Platon Inga mun.Chişinău022 443829 [email protected]

Psiholog, lector universitar, membru Consiliului de mediere

Date neactualizate

45 Podgurschi Corina

or.Ungheni0236 26756 [email protected]

Conselier de reintegrare

Date neactualizate

46 Resetnic Gheorghe

or.Drochia0252 20653, [email protected]

Centru de Justiţie comunitară

Date neactualizate

47 Subotin Stela mun.Chişinău022 241527 079405636

CIA “ASITO”SA,

Date neactualizate

Page 8: Go to resource

[email protected] jurist principal

48 Sofroniuc Svetlana

or.Ialoveni0268 23505 [email protected]

Notar Date neactualizate

49 Șevcenco Dumitru

mun.Chişinău022 210108 [email protected]

Proiectul de consolidare a terenurilor agricole, şef de proiect

Date neactualizate

50 Talmaci Iana mun.Chişinău Cabinet avocatului ”Talmaci Iana”, mun.Chişinău, str.Teilor nr.5,of.32, [email protected]

Avocat conflcite civile, familiale

rom/rus date actualizate august 2013

51 Teleucă Aliona mun.Chişinău022 233371 [email protected]

Notar Date neactualizate

52 Tomuleț Calin mun.Chişină[email protected]

Compania de asigurări ”MOLCARGO”, jurist

conflcite din domeniul dreptului privat

rom date actualizate august 2013

53 Țurcan Alexei Avocat Date neactualiate

54 Voloh Leonid mun.Chişină[email protected]

Centrul de justiţie comunitară Chişinău, Conselier de

conflicte penale şi civile

rom/rus date actualizate august 2013

Page 9: Go to resource

reintegrare

55 Vodcariov Ina Societatea Internaţională aDrepturilor omului, Asistent social

Date neactualiate

56 Zubco Angela mun.Chişinău068116674 [email protected]

USM, Profesor universitar

conflcte civile Româna date actualizate august 2013

57 Adam Alina mun.Chişină[email protected]

Specialist în administraţia publică

conflcite civile, familiale

rom/rus/eng date actualizate august 2013

58 Belsu Svetlana mun.Chişinău022 294097 079019231

Jurist Date neactualizate

59 Bozianu Mihail

r-nul Hinceș[email protected]

conflicte comerciale

rom date actualizate august 2013

60 Beiu Irina mun.Chişinău022 323289 [email protected]

Avocat Date neactualizate

61 Covali Sergiu Jurist Date neactualizate

62 Cebanaș Alexandru

mun.Chişinău mun.Chişinău, str. Miron Costin 17/3 ap.46022 498302 [email protected]

Jurist conflcite penale, civile

rom date actualizate august 2013

63 Domasnev Vladimir

mun.Chişinău022225926 069133145

Inginer Date neactualizate

Page 10: Go to resource

64 Fornea Tamara mun.Chişinău022 738270

Sociolog Date neactualizate

65 Gavrișco Rodica

mun.Chişinău022 466499 079689051

Filolog Date neactualizate

66 Gorobeț Evelina

mun.Chişinău022 581300, [email protected]

Filolog conflcite penale

rom/rus date actualizate august 2013

67 Gurițanu Igor mun.Chişinău Cabinetul avocatului "Gurițanu Igor”, mun.Chişinău, str.Columna,131,of.9022 921917 [email protected]

Avocat conflcite penale şi civile

rom/rus date actualizate august 2013

68 Grițco (Inglis) Iulia

mun.Chişină[email protected]

Filosof conflcite şcolare, familiale, civile

rom/rus/eng date actualizate august 2013

69 Iurco Eugenia mun.Chişinău022 746323 [email protected]

Pedagog Date neactualizate

70 Lacatuș Ion mun.Chişinău022 880430, [email protected]

Jurist, director companie de asigurări

Date neactualizate

71 Matei Mihai or.Telenești0258 44482

Filolog, pedagog

Date neactualizate

72 Munteanu Andrei

mun.Chişinău022 237474 [email protected]

Economist Date neactualizate

73 Panico Carolina

mun.Chişinău022 663996, 069600709

Jurist Date neactualizate

74 Pelevaniuc mun.Chişinău Specialist în Date

Page 11: Go to resource

Boris 022 492388 068491296 agricultură neactualizate

75 Postolachi Natalia

mun. Bălți mun.Bălţi, str.Mihai Viteazul, nr.36/[email protected]

Psiholog, pedagog

conflicte penale, civile

rom/rus date actualizate august 2013

76 Popovschi Eduard

mun.Chişinău022 528322, [email protected]

Istoric Date neactualizate

77 Roșca Veronica

mun.Chişină[email protected]

Politolog conflcite cu implicarea minorilor

rom date actualizate august 2013

78 Secrieru Sergiu

mun.Chişinău069104028

Jurist conflcite civile, familiale

rom/rus/eng date actualizate august 2013

79 Tănase Liliana mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

80 Topada Parascovia

r-nul Ialoveni, s.Basieni 068813106

[email protected]

Psiholog conflicte familiei

rom date actualizate august 2013

81 Udova Oxana mun.Chişinău022 449880, 079578804

Avocat Date neactualizate

82 Udova Olesea mun.Chişină[email protected]

Jurist conflicte civile, penale, familiale

rus/eng

83 Buga Narciz Jurist Date neactualizate

Page 12: Go to resource

84 Batrincea Nicolae

mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

85 Cîrțica Ion [email protected]

Jurist Date neactualizate

86 Cîrțîca Boris or.Briceni Jurist Date neactualizate

87 Cuțcaia Neli mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

88 Dodon Sergiu mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

89 Ilescu Elena mun.Chişinău mun.Chişinău, str. Zelinski nr.28/2069165566 022 636912

Jurist conflicte civile, penale

rom/rus/it date actualizate august 2013

90 Hadarlî Silvia mun.Chişinău022 277376 [email protected]

Jurist Date neactualizate

91 Grati Tamara mun.Chişină[email protected]

Pedagog conflicte penale

rom/rus date actualizate august 2013

92 Grosu Oleg mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

93 Gheorghieș Florentin

[email protected]

Jurist Date neactualizate

94 Mărgineanu Gabriel

mun.Chişinău022 732917 [email protected]

Jurist Date neactualizate

Page 13: Go to resource

95 Moraru Alexandru

mun.Chişinău022 [email protected]

Economist conflicte penale, civile

rus date actualizate august 2013

96 Rotundu Doina mun.Chişinău022 727118 [email protected]

Medic Date neactualizate

97 Rurac Ernest mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

98 Ravliuc Roman

mun.Chişinău060204686

Jurist conflicte civile şi penale

rom/rus date actualizate august 2013

99 Toderico Ivan [email protected]

Jurist Date neactualizate

100 Toderico Suzana

[email protected]

Jurist Date neactualizate

101 Turlacov Saveli

mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Paris, nr. 36/1079405073

Jurist conflicte civile rom/rus date actualizate august 2013

102 Voloc Mihai mun.Chişină[email protected]

Jurist conflicte civile rom/rus date actualizate august 2013

103 Țurcan Tatiana mun.Chişinău022 533040 [email protected]

Psiholog, pedagog

Date neactualizate

104 Țurcan Elena mun.Chişinău022 350016 [email protected]

Jurist Date neactualizate

105 Berzoi Viorel or.Briceni0247 44827

Jurist rom/rus/eng date actualizate august 2013

Page 14: Go to resource

106 Butnaru Veronica

m.Chiș[email protected]

Jurist rom/rus/eng date actualizate august 2013

107 Călagăru Geheorghe

mun.Chişinău022 244309 079514817

Inginer Date neactualizate

108 Cerbu Andrian mun.Chişină[email protected]

Jurist suspendat Date neactualizate

109 Chirița Eugeniu

mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

110 Cucerescu Ana mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

111 Demenciuc Roman

mun.Chişină[email protected]

Jurist conflicte penale, comericale

rom/rus date actualizate august 2013

112 Elseik Muhamed

mun.Chişină[email protected]

Interpret/ Traducător

Date neactualizate

113 Gojinețchii Ianos

r-nul Briceni024702494

Jurist conflicte penale

rom/rus date actualizate august 2013

114 Lazar Emilia mun.Chişină[email protected]

Economist Date neactualizate

115 Nicolai-Tavi Nicoleta

mun.Chişină[email protected]

Contabil Date neactualizate

116 Posturusu Nicolae

mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

117 Potîngă Dorin or.Cimişlia Jurist Date

Page 15: Go to resource

0241 [email protected]

neactualizate

118 Roșca Andrei mun.Chişinău0241 [email protected]

Jurist Date neactualizate

119 Rotaru Dorel mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

120 Rusu Ruslan mun.Chişină[email protected]

Jurist / Psiholog

Date neactualizate

121 Suchiasean Ofelia

mun.Chişină[email protected]

Psiholog Date neactualizate

122 Tipa Ion mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

123 Virtosu Doina mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

124 Volcovschi Ion or.Cimişlia022 [email protected]

Jurist Date neactualizate

125 Artimov-Craciun Alina

mun.Chişină[email protected]

Asistent social, psiholog

Date neactualizate

126 Badașcă Gheorghe

r-nul Călărași0244 21135

Jurist conflicte penale şi civile

rom/rus date actualizate august 2013

127 Cojocari Serghei

r-nul Rezina, s.Cuizăuca 069883508

[email protected]

Jurist Date neactualizate

Page 16: Go to resource

128 Corman Cătălin

mun.Chişină[email protected]

Jurist rom/rus date actualizate august 2013

129 Crețu Ion mun.Chişinău mun.Chişinău, bd.Ștefan cel Mare, nr.141

[email protected]

Jurist conflicte civile, comerciale

rom/rus date actualizate august 2013

130 Danu-Rozmas Mariana

or. Rîşcani068758764 022 [email protected]

Economist. Sate neactualizate

131 Demenciuc Daniela

mun.Chişinău, r-nul Hînceşti

or.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu, [email protected]

Notar public. conflicte civile rom/rus date actualizate august 2013

132 Dodon Natalia mun.Chişinău munChişinău,bd. Ștefan cel Mare, nr.73, [email protected]

Jurist conflicte civile rom/rus date actualizate august 2013

133 Enachi Eugen mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

134 Fleștor Adrian mun.Chişinău022 [email protected]

Psiholog. conflicte familiale

rom/rus date actualizate august 2013

135 German Irina (Romanova Sati)

mun.Chişinău079678564 [email protected]

Psiholog-pedagog.

conflcte penale rom/rus/eng date actualizate august 2013

136 Gorea Svetlana mun.Chişinău069312900 022 [email protected]

Psiholog. Date neactualizate

Page 17: Go to resource

137 Haraz Svetlana mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Vlaicu Pîrcalab 52

[email protected]

Psiholog medierea şcolară

rom/rus date actualizate august 2013

138 Lazari Constantin

mun.Chişină[email protected]

Avocat. Date neactualizate

139 Nichifor Aurica

mun.Chişină[email protected]

Administrator. Contabil-șef.

Date neactualizate

140 Nicolaescu Georghe

mun.Chişină[email protected]

Jurist. rom/rus date actualizate august 2013

141 Plugaru Tatiana

r-nul Ialoveni, s.Bardar 0268 38018 079923371

[email protected]

Psiholog. rom date actualizate august 2013

142 Popovici-Bujor Violeta

mun.Chişină[email protected]

Profesor de matematică.

rom date actualizate august 2013

143 Raicovici Valerii

mun.Chişinău mun.Chişinău, str. Uzinilor, nr.12/[email protected]

Grup de limbi romana-germane şi literatura

rom/rus date actualizate august 2013

144 Romanciuc Silvia

mun.Chişinău mun.Chişinău, str. Petru Rareș nr.36, of. 143022 602333 [email protected]

Filolog. Profesor de limba şi literatura română.

conflicte civile, comerciale

rom/rus date actualizate august 2013

145 Roșca Valentin Jurist Date neactualizate

146 Sîci-Borodin Olesea

mun.Chişinău069012216

Jurist confclite civile şi penale

rom date actualizate

Page 18: Go to resource

[email protected] august 2013147 Țarnă Ion mun.Chişinău

[email protected]

Date neactualizate

148 Vremea Natalia

Administrare publică.

suspendat Date neactualizate

149 Scobioală Diana

mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

150 Gojinețchi Djema

[email protected]

Registrator conflicte civile, funciare

rom/rus date actualizate august 2013

151 Sleahtițchi Mihail

mun. Bălţ[email protected]

Doctor în psihologie

Date neactualizate

152 Zaporojan Andrei

mun.Chişină[email protected]

Psiholog conflicte civile rom date actualizate august 2013

153 Cîrboba Liubovi

or. Basarabeasca

Notar privat Date neactualizate

154 Guzun Alina mun.Chişină[email protected]

Psiholog Date neactualizate

155 Plămădeală Victoria

mun.Chişinău022 [email protected]

Lector superior la catedra de Asistenţă socială UPS „I. Creangă”

rom/rus date actualizate august 2013

156 Vîrlan Maria mun.Chişinău022 [email protected]

Psiholog, Consilier în învățământul

psihologie rom/rus date actualizate august 2013

Page 19: Go to resource

preuniversitar.157 Focșa Tatiana mun.Chişinău

022 602140Lector la Catedra Asistenţă Socială UPS „I. Creangă”

Date neactualizate

158 Guzun Natalia mun.Chişină[email protected]

Manager de categorie

rom/rus/engl date actualizate august 2013

159 Munteanu Dorin

mun.Chişinău079556885

Judecător suspendare Date neactualizate

160 Burca Ruslan mun.Chişină[email protected]

Jurist conflicte penale

rom/rus date actualizate august 2013

161 Stratan Laurian

mun.Chişinău Jurist Date neactualizate

162 Marginean Alexandru

mun.Chişinău Jurist Date neactualizate

163 Cîrboba Harlampi

or. Basarabeasca 069257425

Avocat Date neactualizate

164 Unculița Stella mun.Chişinău Director comercial

Date neactualizate

165 Cojocari Victor

mun.Chişinău BIM”Victor Cojocari”[email protected]

Asociaţia Patronală a pirotehniştilor şi armurierilor „Armurierul” din Moldova

conflicte civile, comerciale

rom/rus date actualizate august 2013

166 Vîrlan Vadim mun.Chişinău Jurist conflicte rom/rus date

Page 20: Go to resource

069531953 comerciale actualizate august 2013

167 Strătilă Victor mun.Chişină[email protected]

Psiholog Date neactualizate

168 Danu Victoria mun.Chişină[email protected]

Specialist ştiinţe ale comunicării.

conflicte penale, civile, familiale

rom/rus/eng date actualizate august 2013

169 De Groof Mihaela

mun.Chişinău Jurist Date neactualizate

170 Buzu Cătălina mun.Chişinău Date neactualizate

171 Caniscev Maria

mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

172 Arseni Natalia mun.Chişină[email protected]

Jurist rom/rus date actualizate august 2013

173 Sirghii Viorel mun.Chişină[email protected]

Lector universitar ASEM

Date neactualizate

174 Ceban Vadim mun.Chişinău

[email protected]

Jurist rom Date neactualizate

175 Popovici Eugen

mun. Chişinău022250495 [email protected]

Consultant principal Aparatul Preşedintelui al RM

suspendat Date neactualizate

176 Ivanov Igor mun.Chişinău079770499 022449822

Colaborator Ştiinţific IP

conflicte penale

rom/rus date actualizate

Page 21: Go to resource

[email protected] Institutul de Criminologie

august 2013

177 Petric Ruslan r-nul [email protected]

Activitate în instanţe de judecată. Consultaţii juridice. Administrator al insolvabilităţii.

Date neactualizate

178 Stratu Victor r-nul Basarabeasca 069992270

[email protected]

Grefier al şedinţei judiciare, Jud. Basarabeasca.

Date neactualizate

179 Ivanov Oxana mun.Chişinău, or.Durleşti 079522646

[email protected]

Şef secţie juridică SA „Consulting Modern” SRL

confllicte civile, famiiliale, contravenţionale

rom/rus date actualizate august 2013

180 Scoarță Violeta

mun.Chişină[email protected]

Şef secţie justiţie în Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii

Date neactualizate

181 Buzu Ecaterina mun.Chişină[email protected]

sef al Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, judecator detasat.

Date neactualizate

182 Guriev Nicolae mun.Chişinău Date

Page 22: Go to resource

078291182 neactualizate

183 Guțu Angela mun.Chişină[email protected]

Avocat stagiar în cadrul Biroului de Avocaţi sect. Râşcani

conflicte civile rom/rus/eng date actualizate august 2013

184 Gheorghe Stratu

mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Alexandru cel Bun 97,[email protected]

Specialist principal – Ministerul Justiţiei. Jurist.

conflicte civile şi penale

rom date actualizate august 2013

185 Levinte Iurie mun.Chişinău069864942 [email protected] , [email protected]

Avocat stagiar. Date neactualizate

186 Ungureanu Ivan

r-nul [email protected]

Expert Naţional Legal.

Date neactualizate

187 Berezovski Evgheni

r-nul Basarabeasca 079969123

Ofiţer superior de urmărire penală.

Date neactualizate

188 Vasilica Ruslan

mun.Chişină[email protected]

Jurisconsult Date neactualizate

189 Lazar Alexandra

mun.Chişină[email protected]

Director al Departamentului Marketing, Listing şi Cotare.

Date neactualizate

190 Olaru Silvia mun.Chişinău Medic sanitar Date neactualizate

191 Leah Vladimir mun.Chişinău069184267

Psiholog, Jurist

conflicte civile şi penale

rom/rus date actualizate

Page 23: Go to resource

[email protected], [email protected]

august 2013

192 Bajurean Ghenadie

mun.Chişină[email protected]

Jurist Date neactualizate

193 Chirtoacă Leonid

mun.Chişinău0791774880 [email protected]

Jurist. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al ASM

Date neactualizate

194 Damaschin Elena

mun.Chişinău BIM”Elena Damaschin”[email protected]

Jurist consultant

conflicte civile, familiale, comerciale

rom/rus/engl date actualizate august 2013

195 Mihaila Constantin

mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Muncești 56; mun.Chişinău. str.Alexexandru cel Bun, [email protected]

Avocat conflicte civile rom/rus date actualizate august 2013

196 Magnet Victor mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Ion Inculeț nr.105/2, of.1079771751

Direct comercial, compania „Colect Capital Grup” SRL

conflicte penale

rom/rus/engl date actualizate august 2013

197 Demcenco Radu

mun.Chişină[email protected], [email protected]

Administrator, compania „Colect Capital Grup” SRL

Date neactualizate

198 Bulgaru Igor mun.Chişinău022 [email protected]

Colaborator al Secţiei Analiză şi informaţie a

conflicte civile şi penale

rom/rus/engl date actualizate august 2013

Page 24: Go to resource

SPPS199 Frunze Olesea mun.Chişinău

[email protected]

Lector superior, catedra Asistenţa Socială, UPS „I. Creangă”

Date neactualizate

200 Arnaut Elena mun.Chişină[email protected]

conflicte privind imobilele, din domeniul cadastrului, civile

rus/eng/rom informaţie actualizată octombrie 2013

201 Badia Iurie mun.Chişinău BIM "Badia Iurie"[email protected]

conflicte administrative,familiale,civile

rus informaţie actualizată octombrie 2013

202 Balan Viorica mun.Chişinău,or.Cahul 022 471835

[email protected]

conflicte penale,contravenţionale,civile, de muncă, familale

rom/rus/franc informaţie actualizată octombrie 2013

203 Balan Daniela mun.Chişină[email protected]

conflicte administrative, penale

rom/rus/engl informaţie actualizată octombrie 2013

204 Bejan Angela022 427485, [email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

Page 25: Go to resource

205 Beț Alina69733862

informaţie neactualizată

206 Bogza [email protected]

conflicte civile rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

207 Bordeian Aliona

mun.Chişină[email protected]

conflicte comerciale

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

208 Bostan Nicolae079434005

informaţie neactualizată

209 Bostan Tatiana mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Armenească, nr.44/2, [email protected]

conflicte civil, comerciale

rom/rus/franc informaţie actualizată octombrie 2013

210 Botezatov Nicolae

r-nul.Anenii-Noi, s.Varniţa, r-nul Căuşeni, mun.Chişinău,

[email protected]

Conflicte civile, vamale, comerciale

rus informaţie actualizată octombrie 2013

211 Bunescu Gheorghe

mun.Chişină[email protected]

conflicte comerciale

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

212 Copîlov Natalia

mun.Chişinău068974198

conflicte preşcolare, familiale, civile

rus/rom informaţie actualizată octombrie 2013

Page 26: Go to resource

213 Catan Carolina informaţie neactualizată

214 Cebotari Lilia mun.Chişinău079676555, 022 [email protected]

conflicte de muncă

rus/eng/rom informaţie actualizată octombrie 2013

215 Ciobanu Dorin mun.Chişinău079590915

informaţie neactualizată

216 Ciocanu-Enachi Svetlana

079440687informaţie neactualizată

217 Ciorici Valeriu r-nul Soldanesti 079322805

[email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

218 Cojocari Ecaterina 069048296

[email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

219 Cojuharenco Rodica 068655054

[email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

220 Cotruță Nina mun.Chişină[email protected]

conflicte civile şi alte cu excepţia penale

rom informaţie actualizată octombrie 2013

Page 27: Go to resource

221 Cotruță Olga mun.Chişină[email protected]

conflicte civile, de insolvabilitate

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

222 Cotruță Pavel mun.Chişinău Cabinetul avocatului”Cotruță Pavel”, mun.Chişinău, Str. Valea Crucii,8.ap.116, MD-2072079461633 [email protected]

conflicte civile,comerciale

rom/rus/engl/franc

informaţie actualizată octombrie 2013

223 Crăciun Cristina

mun.Chişinău069551155 [email protected]

conflicte privind imobilele, din domeniul cadastrului, comerciale

rus/rom/it/frac

informaţie actualizată octombrie 2013

224 Crețu Liliana mun.Chişină[email protected]

conflicte interpersonale

rus/rom/eng/franc

informaţie actualizată octombrie 2013

225 Crivopisc Anatolii 079783821

[email protected]

informaţie neactualiza

226 Damașcan Oleg

mun.Chişină[email protected]

conflicte din domeiul dreptului public

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

Page 28: Go to resource

227 Danilescu Viorica

mun.Chişină[email protected]

conflcite penale, familiale, civile

rom informaţie actualizată octombrie 2013

228 Daukște Lidia022 [email protected]

conflcite comerciale, de muncă

rus/rom informaţie actualizată octombrie 2013

229 Dița Maria mun.Chişină[email protected]

conflicte din domeniul asistenţei sociale, învăţămînt

rom/rus/engl/franc

informaţie actualizată octombrie 2013

230 Druguș Valerian

mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Aeroport, nr.1169251381 022 [email protected]

conflicte din domeiul insolvabilităţii

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

231 Druguș Zinaida

mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Aeroport, [email protected]

conflcite civile, din domeniul insolvabilităţii

rom/rus/franc informaţie actualizată octombrie 2013

232 Eni Ina informaţie neactualizată

233 Eni Veaceslav informaţie neactualizată

Page 29: Go to resource

234 Fanari Svetlana

mun.Chişinău mun.Chişinău, Str.Cornului,3/[email protected]

conflicte civile rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

235 Filippova Svetlana 069573275

[email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

236 Fișer Virginia informaţie neactualizată

237 Focșa [email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

238 Frunză [email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

239 Galus [email protected], [email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

240 Geru Vasile mun.Chişinău Cabinet avocatului, mun.Chişinău, Mesterul Manole, [email protected]

conflicte civile rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

241 Gonța Victoria mun.Chişină[email protected]

psihologia rom/rus informaţie actualizată octombrie

Page 30: Go to resource

2013242 Grecu Mircea mun.Chişinău mun.Chişinău, str.Iacob Hancu,

nr.8/[email protected]

conflicte organizationale, conflicte legate de consumarea drogurilor, privind consumatorii de droguri şi familiilor acestora

rom/rus/engl/turc

informaţie actualizată octombrie 2013

243 Gribincea Tatiana

informaţie neactualizată

244 Grîu [email protected]

conflicte comerciale, de conflicte de muncă, familiale

rus/rom/engl informaţie actualizată octombrie 2013

245 Hanganu Grigorie

informaţie neactualizată

246 Hedea Daniela r-nul Străşeni BIA Hedea Daniela, str M/Eminescu,33,[email protected]

conflicte civile, familiale

rom/rus/engl informaţie actualizată octombrie 2013

247 Izvarina Evghenia

mun.Chişinău068888208

informaţie actualizată octombrie 2013

Page 31: Go to resource

248 Iavorski-Baidaus Ana

mun.Chişinău cabinet avocatului "Iavorski-Baidaus Ana"069382600

conflicte civile, comerciale

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

249 Iosip Andrei mun.Chişinău mun.Chişinău, str. Mateevici,[email protected]

conflicte civile, comericale

rus/rom/engl informaţie actualizată octombrie 2013

250 Lipcan Maria mun.Chişinău BIM Maria [email protected]

conflicte comerciale, civile, familiale

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

251 Maier Lucia mun.Chişinău mun.Chişinău, str,Vlaicu Pîrcălab, [email protected]

conflicte civile, litigii de munca, familiale, comerciale

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

252 Malearciuc Natalia

informaţie neactualizată

253 Marian Nicolae 068643201

[email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

254 Mariț Alexandru

mun.Chişină[email protected]

rom/engl/franc

informaţie actualizată octombrie 2013

255 Maxim Angela

Page 32: Go to resource

256 Mocanu Ion mun.Chişină[email protected]

rom/rus/eng informaţie actualizată octombrie 2013

257 Moraru Ina informaţie neactualizată

258 Munteanu Irina

informaţie neactualizată

259 Nastas Andrei informaţie neactualizată

260 Nastas Gheorghe

informaţie neactualizată

261 Nichita Ion

mun.Chişină[email protected]

conflicte civile rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

262 Paladi Raisa mun.Chişină[email protected]

psihologie rom/eng/it informaţie actualizată octombrie 2013

263 Papuc Daniela mun.Chişinău, r-nul Hînceşti 069434403

[email protected]

conflcite familiale, civile, comerciale

rom/franc/rus informaţie actualizată octombrie 2013

264 Păduraru Irina069284304

informaţie neactualizată

265 Păduraru Marian 060136111

informaţie neactualizată

Page 33: Go to resource

266 Pereu Tatiana mun.Chişină[email protected]

conflcite din domeiul educaţiei, psihologie

rus\rom\franc informaţie actualizată octombrie 2013

267 Perjan Carolina

informaţie neactualizată

268 Pînzari Ala mun.Chişină[email protected] [email protected]

conflicte familiale medicale, penale, din domeniul educaţiei

rom\engl informaţie actualizată octombrie 2013

269 Plămădeală Tamara

mun.Chişinău022 233731 079709802

conflicte administrative

informaţie actualizată octombrie 2013

270 Popovici Lilia mun.Chişină[email protected]

conflicte cu implicarea copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi

rom/rus/it informaţie actualizată octombrie 2013

271 Racu Valentina

mun.Chişină[email protected]

conflicte comericale

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

272 Rotaru Ion mun.Chişină[email protected]

conflcite vamale, civile, comerciale

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

Page 34: Go to resource

273 Selevestru Irina 022 290991

informaţie neactualizată

274 Sîrghii Diana mun.Chişină[email protected]

conflicte comerciale, civile

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

275 Slutu Gheorghe 069110640

informaţie neactualizată

276 Slutu Nicolae CHISNAU069534720

conflicte civile, bancare, comerciale

rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

277 Slutu Victoria068088823

informaţie neactualizată

278 Spînu Ludmila mun.Chişină[email protected]

conflcite comerciale

rom/rus/franc informaţie actualizată octombrie 2013

279 Stati Natalia r-nul Basarabeasca 069932023 0297 21128

[email protected]

conflicte civile rom/rus informaţie actualizată octombrie 2013

280 Stratulat Diana r-nul Basarabeasca 068291035 0297 51730

[email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

281 Ștefârța Adelina 060471206

[email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

Page 35: Go to resource

282 Tănase [email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

283 Toia [email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

284 Toia Rita0272 43267 [email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

285 Toia-Slănină Maria

r-nul Străşeni,[email protected]

conflicte civile, de muncă, conflicte cu implicarea minorilor

rom/rus/engl/franc

informaţie actualizată octombrie 2013

286 Vladimirov Natalia 069145322

[email protected]

informaţie actualizată octombrie 2013

287 Voleac Corneliu

r-nul Ocnita, r-nul Briceni 069766319

[email protected]

conflicte civile, din domeniul cadastral, patrimonial, succesoral

rom/rus/ucr informaţie actualizată octombrie 2013

288 Andon Ala mun.Chișinău //-//[email protected]

conflicte civile, de familie, de munca

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

Page 36: Go to resource

289 Aniscenco Andrei

mun.Chișinău mun.Chişinău, bd.St.cel Mare,65,[email protected]

conflicte comerciale, de muncă

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

290 Arnaut Lilia mun.Chișinău068277244 [email protected]

conflicte de familie, civile, comerciale

engl/rom/rus date actualizate noimebrie 2013

291 Bojoga [email protected]

date neactualizate

292 Bejan Cristian mun.Chișină[email protected]

date actualizate noimebrie 2013

293 Bostan Ina mun.Chișină[email protected]

conflicte privind insolvabilitatea, lichidarea

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

294 Boșcanean Xenia

mun.Chișinău, or.Orhei 078476190

[email protected]

conflicte civile, de familie, de muncă

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

295 Butnaru Dragos

mun.Chișinău mun.Chişinău, str. Mihai Eminescu, [email protected]

conflicte comerciale

rom\rus\ date actualizate noimebrie 2013

Page 37: Go to resource

296 Catîrău Vitalie mun.Chișinău, or.Ialoveni 079241230

[email protected]

conflicte privind insolvabilitatea, lichidare, familiale, contravenționale, comerciale, internaționale

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

297 Ciorici Sergiu or.Șoldaneș[email protected]

conflicte penale, contravenționale, familiale

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

298 Cojocaru Andrei

mun.Chișinău mun.Chişinău, str.M.Dosoftei,nr. 102,bir.37069953660 022 920904 022 [email protected]

conflicte civile rom/rus/engl date actualizate noimebrie 2013

299 Cenușa Maria mun.Chișinău or.Durleşti, Primăria or.Durleş[email protected]

conflicte civile, familiale, de munca, protecție socială, migrație

rom/rus/engl(medie)

date actualizate noimebrie 2013

300 Cușnir [email protected]

conflicte comerciale

rus/rom/engl date actualizate noimebrie

Page 38: Go to resource

2013301 Coșman

Sergheior.Soroca or.Soroca, str.Casauţilor,35

[email protected]

conflcte civile, comerciale, familiale

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

302 Chihai Anatolie

mun.Chișinău, or.Ialoveni

or.Ialoveni,str.Alexandru cel Bun, nr.19, of.102068097700, 0268 [email protected]

conflicte civile, familiale

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

303 Cojocaru Tamara

or. Ungheni or,Ungheni, str.Barbu Lăutaru, [email protected]

conflicte civile, penale, comerciale, bancare

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

304 Croitoru Pavel mun.Chișinău69334422 [email protected]

conflcite comerciale, civile, fiscale, familiale, penale

rom\rus\engl date actualizate noimebrie 2013

305 Dragan Valentina

mun.Chișină[email protected]

conflicte din medicină, sanatate publică, persoane handicap, cu nevoi speciale

rom/rus/engl date actualizate noimebrie 2013

306 Durleșteanu Victor 069105685

date neactualizate

Page 39: Go to resource

307 Doni Iurie mun.Chișină[email protected]

conflicte din domeniul asigurarilor

rom/rus/engl date actualizate noimebrie 2013

308 Doronin Natalia

mun.Chișinău str.St.cel.Mare, USMF, bloc.3 ,60769919 022 [email protected]

conflicte din domeiul învățămîntului

rom/rus/engl/francez

date actualizate noimebrie 2013

309 Enachi Valentin

mun.Chișinău mun.Chişinău, str.Izmail,nr. 86/2079402755 022 [email protected]

conflicte civile rom/rus/franceza

date actualizate noimebrie 2013

310 Furdui Aurelia mun.Chișinău mun.Chişinău, str. Sfatul Ţării, [email protected]

conflicte civile, administrative

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

311 Gnaciuc Nicolai

mun.Chișină[email protected]

conflicte civile rom/rus date actualizate noimebrie 2013

312 Ivanov Iurie mun.Chișină[email protected]

conflicte civile, de muncă, familiale

ros/rum/franc date actualizate noimebrie 2013

313 Lapoșina Emilia

mun.Chișinău022 [email protected]

conflicte din domeniul asistenței sociale

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

Page 40: Go to resource

314 Lașcu Ion mun.Chișinău mun.Chişinău, str.Bucureşti, [email protected]

conflicte civile rom/rus date actualizate noimebrie 2013

315 Levițchi Alina mun.Chișină[email protected]

conflicte din domeniul administrării publice

rom/rus/ date actualizate noimebrie 2013

316 Marar Calin mun.Chișină[email protected]

psihologie rom/rus/engl date actualizate noimebrie 2013

317 Moroșan Tatiana

mun.Chișină[email protected]

conflicte comerciale, familiale

rom/rus/francez

date actualizate noimebrie 2013

318 Munteanu Olesea 069001499

[email protected]

date neactualizate

319 Manole Corina [email protected]

conflicte civile, de munca, comerciale, familiale

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

320 Mihalevschi Ana 069885991

[email protected]

date neactualizate

Page 41: Go to resource

321 Mocanu Victor mun.Chișinău0691469490 [email protected]

conflcte civile, familiale, comerciale, locative, penale, din domeniul insolvabilității

rus/rom/germ date actualizate noimebrie 2013

322 Munteanu Ion mun.Chișinău mun.Chişinău, str.Anestiadi, [email protected]

conflicte civile rom/rus date actualizate noimebrie 2013

323 Niculița Petru [email protected]

conflicte civile, succcesorale, familiale, comerciale, de muncă, penale, administrative, bancare

rom/rus/engl date actualizate noimebrie 2013

324 Olari Pavel mun.Chișinău or.Cahul, str.Republicii nr.2069386047

conflicte penale, drepturile omului

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

325 Oceretnîi Sergiu

RM

[email protected]

conflicte penale, familiale, civile

rom/rus/engl/franc

date actualizate noimebrie 2013

Page 42: Go to resource

326 Oboroceanu Elena

or.Căușeni or. Cauşeni, str.Ştefan cel Mare,nr.1/[email protected]

conflicte civile, familiale, contravenționale, penale

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

327 Orhei Aelita mun.Chișinău mun Chişinău, str.Vlaicu Parcalab, nr 63 (Skytower)068399777 022 [email protected]

conflicte civile, comerciale, de muncă, familiale

rom/rus/engl date actualizate noimebrie 2013

328 Popa Octavian mun.Chișină[email protected]

psihologie rom/rus/engl/ital

date actualizate noimebrie 2013

329 Popovici Oleg mun.Chișinău mun.Chişinău, str.Sarmisedgetuza,28/3,[email protected]

conflicte comerciale, din domeiul constructiilor

date actualizate noimebrie 2013

330 Popa Liviu mun.Chișină[email protected]

conflicte civile, din domeiul financiar

rom/rus/ date actualizate noimebrie 2013

331 Popescu Natalia

date neactualizate

332 Rosca Nicolae mun.Chișinău060299900 022 [email protected]

conflicte penale, alte

rom/rus/ date actualizate noimebrie 2013

Page 43: Go to resource

333 Răducan Eduard 07965593

[email protected]

date neactualizate

334 Russu Andrei mun.Chișinău mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr. 7/[email protected]

conflicte de munca, civile, familiale, locative, fiscale, vamale

rom/rus/engl date actualizate noimebrie 2013

335 Stoianova Olga

mun.Chișină[email protected]

civil, familie, economic,SMI

rus/rom/germ date actualizate noimebrie 2013

336 Tîmbur Irina mun.Chișină[email protected]

conflicte civile, comerciale

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

337 Tumuruc [email protected]

date neactualizate

338 Tomozei Alexandru

mun.Chișină[email protected]

conflicte vamale

date actualizate noimebrie 2013

339 Ursu Viorica mun.Chișină[email protected]

conflicte civile, familiale, de muncă

rom/rus date actualizate noimebrie 2013

Page 44: Go to resource

340 Verdeș Angela mun.Chișină[email protected]

conflicte familiale, copii victime minori

rom/rus/engl date actualizate noimebrie 2013

341 Vascan Olga mun.Chișină[email protected]

conflicte rom/rus/ital/franc/spaniola

date actualizate noimebrie 2013

342 Vasilachi Gheorghe

mun.Chișinău, or. Anenii Noi

r-nul Anenii Noi, [email protected]

conflicte din domeniul tehnologiilor informaționale

rom/rus/engl (elementary)

date actualizate noimebrie 2013

343 Zanoga Mariana 068255244

[email protected]

date actualizate noimebrie 2013