go curs iii

of 27 /27
GO COMUNICARE ONLINE DALLES GO 05/06/2013 – Bucures0 CURS III Prof. Bogdana Butnar

Upload: bogdana-butnar

Post on 26-Jan-2015

129 views

Category:

Business


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Go curs III

GO  

COMUNICARE  ONLINE  DALLES  GO  05/06/2013  –  Bucures0  CURS  III  Prof.  Bogdana  Butnar  

Page 2: Go curs III

1  

>>  GO  

CE  O  SA  FACEM  ASTAZI?  ADMINISTRATIVE  •  Finalizare  program  pentru  saptamanile  care  vin  •  Recapitulare  •  Puncte  pentru  implicare  in  cursul  de  data  trecuta    •  Tema  de  data  trecuta    CURS  •  En8ta8  implicate  in  procesul  de  marke8ng  online  

•  Brand  –  departamentul  de  digital  •  Agen8e  –  8pologii  si  atribu8i/responsabilita8  •  Publisher  –  8pologie    •  Intermediari    

Page 3: Go curs III

1  

>>  GO  

SAPTAMANILE  CE  URMEAZA       Iunie   Iulie   August       w1   w2   w3   w4   w1   w2   w3   w4   w1   w2   w3   w4   w5  L   3   10   17   24   1   8   15   22   29   5   12   19   26  M   4   11   18   25   2   9   16   23   30   6   13   20   27  M   5   12   19   26   3   10   17   24   31   7   14   21   28  J   6   13   20   27   4   11   18   25   1   8   15   22   29  V   7   14   21   28   5   12   19   26   2   9   16   23   30  S   8   15   22   29   6   13   20   27   3   10   17   24      D   9   16   23   30   7   14   21   28   4   11   18   25      

NUME  8  iunie  22  iunie  29  iunie  20  iulie  

Page 4: Go curs III

1  

>>  GO  

DETALII  ADMINISTRATIVE  •  Cursul  dureaza  intre  2:00  –  2:30  •  Luam  o  pauza  de  10  minute  pentru  relaxare/fumat  dupa  prima  ora

+30min  •  Pagina  de  Facebook  à  GO  Comunicare  Online  •  Grup  de  mailing  à  Google  Groups  •  Intrebari,  teme,  exerci8i  

–  Intrebarile  sunt  permise  in  orice  moment  al  cursului  –  Fiecare  curs  are  la  final  o  tema  care  este  “due”  pana  in  dimineata  zilei  

ANTERIOARE  cursului  –  Fiecare  curs  are  un  studiu  de  caz  –  Studiile  de  caz  prega8te  VOLUNTAR  de  studen8  se  premiaza  cu  car8  de  la  

Editura  Curtea  Veche  

Page 5: Go curs III

1  

>>  GO  

TEMA  DE  DATA  TRECUTA  

Page 6: Go curs III

1  

>>  GO  

CARTEA  SAPTAMANII  

Page 7: Go curs III

GO  

INTRODUCERE  IN  COMUNICARE  ONLINE  CURS  III  

Page 8: Go curs III

1  

>>  GO  

CUM  CIRCULA  MESAJUL  ONLINE  

Page 9: Go curs III

1  

>>  GO  

CUM  CIRCULA  MESAJUL  ONLINE  Brand  prin  departamentul  de  

comunicare/marke8ng  

Agen8i  de  digital  sau  integrate  

Regii  agregatoare  sau  pla\orme  imense  de  comunicare  

PUBLISHERI  INDIVIDUALI  MARI  SAU  DE  DIVERSE  DIMENSIUNI  

Consumatorii  brandului  

Digital  marketers  

Demand  side  pla\orms  

Supply  side  pla\orms  

Dept  IT,  Dept.  Comms,  Dept  de  Compliance,  Dept  de  Business,  etc  

Bloguri,  siteuri,  retele  de  socializare,  etc  

Page 10: Go curs III

1  

>>  GO  

PASUL  1  -­‐  INFRASTRUCTURA  DIGITALA  A  BRANDULUI  

Page 11: Go curs III

1  

>>  GO  

CINE  SI  CUM  O  GESTIONEAZA  (pracKca  mai  puKn  ideala)  

•  Departamentul  de  comunicare/  marke8ng/  marke8ng  communica8ons  –  Strategia  de  comunicare  prin  toate  mijloacele  disponibile  (adver8sing,  PR,  direct,  

afiliat)  +  procesul  de  media  buying  •  Departamentul  de  brand  management  

–  Strategia  de  dezvoltare  a  fiecarui  brand  in  parte  in  coloaborare  cu  dept  de  media  si  cel  de  digital    

•  Departamentul  de  online/internet/  digital/  performance/  new  media  –  Produce  si  intre8ne  ac8vele  digitale  ale  brandurilor  

•  Departamentul  de  IT  –  Furnizeaza  pla\orma  pentru  ac8vele  digitale  ale  brandurilor  

•  Departamentul  de  policy/compliance/  quality  assurance  –  Asigura  alinierea  ac8velor  digitale  si  a  ac8unilor  in  mediul  digital  la  regulile  

opera8onale  si  legisla8ve  ale  companiei  •  Departamentul  de  procurement  

–  achizi8i  •  Departamentul  de  vanzari/  business  development  

–  Stabileste  metricele  de  succes  si  obiec8vele  de  comunicare  

Page 12: Go curs III

1  

>>  GO  

CINE  SI  CUM  O  GESTIONEAZA  –  atribuKi  si  responsabilitaK  

•  Ca  sa  intelegem  ce  responsabilita8  ar  trebui  sa  existe  in  cadrul  acestor  numeroase  departamente  care  ges8oneaza  online/digital  in  acest  moment  trebuie  sa  intelegem  care  sunt  FUNCTIILE  pe  care  aceste  departamente  trebuie  sa  le  indeplineasca  

•  Acestea  sunt  –  Produc8e  (de  ac8ve  si  de  con8nut)  +  

mentenanta  –  Media  buying  –  Conversa8e/  feedback  –   Vanzari  –  Pla\orme  emergente  (produc8e,  

ges8onare,  mentenanta,  masurare)  –  Masurare  si  op8mizare  

Page 13: Go curs III

1  

>>  GO  

CINE  SI  CUM  O  GESTIONEAZA  –  atribuKi  si  responsabilitaK  

•  Produc8e  (de  ac8ve  si  de  con8nut)  +  mentenanta  –  Project  manageri  –  Brand  manageri  –  Copy  editori/  content  manageri  –  Compliance  specialists  

•  Media  buying  –  Project  manager  –  Media  planners  

•  Conversa8e/  feedback  –  PR  specialists  –  Brand  managers  –  Content  managers/implementatori  

•   Vanzari  –  Project  manageri  –  Pla\orm  manageri  –  Interac8on  specialists  

•  Pla\orme  emergente  (produc8e,  ges8onare,  mentenanta,  masurare)  –  Project  manageri  

•  Masurare  si  op8mizare  –  Business  analysts  –  Media  planners  

Page 14: Go curs III

1  

>>  GO  

PROCESUL  DE  PLANIFICARE  A  COMUNICARII  DIGITALE  IN  COMPANIE  

•  Obiec8ve  de  vanzare  –  CEO,  dept  de  vanzare  etc  

•  Strategii  de  vanzare  –  Dept  de  vanzare,  dept  de  comunicare,  dept  de  produs  

•  Strategii  de  comunicare/  brand  management  –  Obiec8ve  de  brand,  obiec8ve  de  comunicare  –  Brand  manageri,  media  manageri,  project  manageri  

•  Plan  de  comunicare  –  Brand  manageri,  project  manageri,  media  manageri,  agen8e,  parteneri  

•  Implementare  in  func8e  de  touchpoints  –  Agen8e,  parteneri  

Page 15: Go curs III

1  

>>  GO  

HAIDETI  SA  FACEM  UN  EXERCITIU  

Page 16: Go curs III

1  

>>  GO  

PASUL  2  -­‐  AGENTIILE  Tipologii  de  agen8i:  -­‐  Agen8i  de  digital  (agregatoare,  

factotum)  -­‐  Agen8i  de  produc8e  digitala  -­‐  Agen8i  de  content    -­‐  Agen8i  de  social  media  -­‐  Agen8i  de  PR  online  -­‐  Agen8i  de  media    

Page 17: Go curs III

1  

>>  GO  

AGENTIILE  –  FUNCTII  SI  RESPONSABILITATI  

Page 18: Go curs III

1  

>>  GO  

AGENTIILE  –  FUNCTII  SI  RESPONSABILITATI  

Page 19: Go curs III

1  

>>  GO  

PASUL  3  –  Regiile  si  agregatorii  

Page 20: Go curs III

1  

>>  GO  

PASUL  3  –  Regiile  si  agregatorii  •  Regiile  rela8oneaza  in  general  cu  agen8ile  de  media  •  Regiile  func8oneaza  ca  reselleri/  agregatori  de  oferte  din  partea  

publisherilor  sau  a  burselor  de  afisari  •  In  Romania  regiile  agrega  diversele  siteuri  ale  marilor  publisheri  sau  sunt  

reprezentan8i  unor  pla\orme  interna8onale  (Yahoo!,  Facebook  etc)  •  Demand  –side  pla\orms  in  Romania  nu  exista    

Page 21: Go curs III

1  

>>  GO  

PASUL  4  -­‐  Publisheri  •  Publisherii  sunt  cei  care  product  con8nut  online  si/sau  care  ofera  altor  

producatori  de  con8nut  pla\orma  pe  care  sa  incarce  la  randul  lor  con8nut  

•  Siteuri,  pla\orme  de  foto  sharing,  pla\orme  de  video  sharing,  pla\orme  de  sharing  in  general  (retele  de  socializare),  pla\orme  de  sharing  de  con8nut  (blogspot,  wordpress),  bloguri,  bloguri,  etc  

•  Publisherii  sunt  cei  care  pun  la  dispozi8a  brandurilor  “ochii”  consumatorului  prin  intermediul  afisarilor  de  con8nut  

Page 22: Go curs III

1  

>>  GO  

MARIMEA  PIETEI  DE  PUBLISHING  SAU  SELF  PUBLISHING  

Page 23: Go curs III

1  

>>  GO  

MARIMEA  PIETEI  DE  PUBLISHING  SAU  SELF  PUBLISHING  

Page 24: Go curs III

1  

>>  GO  

MARIMEA  PIETEI  DE  PUBLISHING  SAU  SELF  PUBLISHING  

Page 25: Go curs III

1  

>>  GO  

SISTEMUL  DE  MONETIZARE  •  Publisherii  mone8zeaza  vanzand  afisarile  de  con8nut  catre  regii  si  mai  

departe  catre  branduri  •  Afisarea  este  echivalata  cu  o  vizualizare  de  catre  un  poten8al  consumator  

deci  prin  afisari  se  comercializeaza  “contacte”  cu  poten8ali  cumparatori  •  Cu  cat  un  publisher  are  mai  multe  afisari  cu  atat  poate  mone8za  mai  

mult;  afisarile  se  ob8n  prin  con8nut  diversificat,  de  calitate  si  op8mizat  pentru  motoare  de  cautare  (sau  al\el  J)  

•  Afisarile  se  vand  prin  burse,  regii  sau  direct  la  cost  per  mie  sau  la  cost  per  click.  

Page 26: Go curs III

1  

>>  GO  

TEMA  CURSUL  3  •  Va  rog  sa  consulta8  aceasta  pagina  

hjp://www.aaaa.org/agency/compensa8on/resources/jobs/Pages/default.aspx  si  sa  prega88  o  descriere  a  jobului  care  va  place  cel  mai  mult  intr-­‐o  agen8e  digitala  

Page 27: Go curs III

GO  

INTREBARI?  NE  VEDEM  SAPTAMANA  VIITOARE!