ghidul solicitantului v05 m sura m7/3a sprijin pentru

of 57/57
ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR GHIDUL SOLICITANTULUI V05 Măsura M7/3A SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA SI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE

Post on 16-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2
CUPRINS
Capitolul 2. Prevederi generale..............................................................................................6
Capitolul 3. Depunerea proiectelor......................................................................................10
Capitolul 5. Condiii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ................................16
Capitolul 6. Cheltuieli eligibile i neeligibile........................................……………………………..18
Capitolul 7. Selecia proiectelor...........................................................................................24
Capitolul 10. Contractarea fondurilor..................................................................................44
Capitolul 11. Obtinerea avansului..........................................................................................47
Capitolul 12. Achiziiile.........................................................................................................48
Capitolul 13. Termenele limit i condiiile pentru depunerea cererilor de plat a
avansului i a celor aferente tranelor de plat.....................................................................49
Capitolul 14. Monitorizarea proiectului................................................................................50
3
Definitii:
Angajament - reprezint voina exprimat printr-un document asumat prin semntur de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se oblig s respecte condiiile generale i specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare msur/submsur/pachet/varianta vizat, astfel cum sunt prevzute în fiele msurilor din SDL aferenta GAL – ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR, PNDR 2014- 2020 i detaliate în legislaia naional; Achiziie simpl - reprezint dobândirea, în urma aplicrii unei proceduri de licitaie, respectiv de selecie de oferte/conform bazei de date cu preuri de referin aplicabil PNDR 2014-2020, publicat pe site-ul AFIR, de ctre beneficiarul privat al finanrii prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, maini, utilaje i instalaii tehnologice fr montaj i servicii, precum cel de consultan, dac este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziie. Achiziie complex care prevede construcii montaj – reprezint dobândirea, în urma aplicrii unei proceduri de licitaie, respectiv de selecie de oferte de ctre beneficiarul finanrii prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje i instalaii tehnologice cu montaj i/sau lucrri de construcii i instalaii i servicii prin atribuirea unui contract de achiziie. Beneficiar – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale i orice alt entitate relevant care a realizat un proiect i care a încheiat un contract de finanare cu AFIR, prin intermediul Liderului de proiect, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; Cererea de Finanare – reprezinta solicitarea depus de potenialul beneficiar în vederea obinerii sprijinului financiar nerambursabil;
Contract de finanare reprezint documentul juridic încheiat în condiiile legii între Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractant i beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile i obligaiile prilor, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum i alte dispoziii i condiii specifice, prin care se acord asisten financiar nerambursabil din FEADR i de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor msurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;
Colaborator extern - persoan fizic, persoana fizic autorizat, II, IF sau juridic ce colaboreaz cu Parteneriatul la o aciune/ activitate specific acestuia, prin acordarea de expertiz specific ce nu poate fi asigurat de ctre membrii parteneriatului; Contractor - parte într-un contract de finanare, care, acceptând finanarea i condiiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractant, se oblig s asigure realizarea contractului; Comercializarea produselor agricole, conform definiiei din R(UE) 651/2014 înseamn deinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzrii, a punerii în vânzare, a livrrii sau a oricrei alte forme de introducere pe pia, cu excepia primei vânzri de ctre un productor primar ctre revânztori sau prelucrtori i a oricrei alte activiti de pregtire a produsului pentru aceast prim vânzare; o vânzare efectuat de un productor primar ctre consumatorii finali este
considerat comercializare de produse agricole în cazul în care se desfoar în spaii separate, rezervate acestei activiti; Conflict de interese - orice situaie care împiedic prile contractante s aib o atitudine profesionist, obiectiv i imparial sau s execute activitile prevzute în contractul de finanare într- o manier profesionist, obiectiv i imparial, din motive referitoare la familie, viaa personal, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menionate includ orice avantaj pentru persoana în cauz, soul/soia, rude ori afini pân la gradul 4 inclusiv. Dispoziiile menionate mai sus se aplic partenerilor, contractorilor, angajailor beneficiarului implicai în realizarea prevederilor prezentului contract. Derulare proiect - reprezint totalitatea activitilor efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/ deciziei de finanare pân la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; Eligibil – reprezint îndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanare i Contractul de finanare pentru FEADR;
Evaluare – aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este analizat pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru selectarea proiectului în vederea contractrii; Fermieri - persoane fizice sau juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup i membrii si îl dein în temeiul legislaiei naionale, a crui exploataie se situeaz pe teritoriul GAL ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR i care desfoar o activitate agricol; Fia msurii – document care descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele msurii, aria de aplicare i aciunile prevzute, tipul de investiie, menioneaz categoriile de beneficiar, tipul sprijinului; Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii încadrate în aria de finanare a submsurilor 16.4 i 16.4a i care nu trebuie returnate – singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea investiiei conform proiectului aprobat de AFIR; Grup de Aciune Local (GAL) – reprezint un parteneriat local, alctuit din reprezentani ai instituiilor i autoritilor publice locale, ai sectorului privat i ai societii civile dintr-un teritoriu omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile ulterioare, care elaboreaz i implementeaz o Strategie de Dezvoltare Local (SDL) selectat de ctre DGDR AM PNDR; Implementare proiect – totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului de finanare pân la data depunerii ultimei trane de plat; Întreprindere partener - întreprinderea care nu este clasificat ca întreprindere legat i între care exist urmtoarea relaie: întreprinderea (din amonte) deine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval). Întreprinderea legat este întreprinderea care deine peste 50% din capitalul social i/sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval. Intermediar - acea entitate care achiziioneaz produsul de la fermier în scopul comercializrii. Procesatorul nu este considerat intermediar dac proceseaz materia prim proprie sau procesarea
5
reprezint o aciune de prestare de servicii ctre fermier, cel din urm deinând controlul asupra produsului i condiiilor de comercializare (ex.: stabilirea preului); In cazul procesrii / comercializarii productiei membrilor prin intermediul formelor asociative, entitatea care realizeaza procesarea/comercializarea (forma asociativa) nu este considerata intermediar. Aceast prevedere este valabil i în cazul procesrii /comercializrii prin intermediul membrilor parteneriatului. Implementare proiect – reprezint totalitatea activitilor efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanare pân la data depunerii ultimei trane de plat; Lan scurt - configuraie a lanului alimentar care nu implic mai mult de un intermediar între productor i consumator; LEADER – msur din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitilor rurale ca urmare a implementrii strategiilor elaborate de ctre GAL. Provine din limba francez „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legturi între Aciuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”; Msura - set de operaiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rural; Piaa local - este definit ca o raz de comercializare care nu depete 75 km de la exploataia de origine a produsului. Distana dintre exploataia de origine a produsului/produselor i punctul de comercializare se calculeaz prin intermediul GPS. Se va avea în vedere distana rutier cea mai scurt. Dovada încadrrii în limita de km menionat anterior nu este necesar. Distana va fi verificat de AFIR. Solicitantul trebuie s se asigure înainte de depunerea proiectului c se încadreaz în limita de mai sus i s menioneze în proiect distana maxim dintre exploataia de origine a produsului/ produselor i punctul de comercializare. Partener - persoan fizic sau juridic (de drept public sau privat), care acioneaz pentru atingerea scopului comun stabilit, în conformitate cu prevederile AP. Exemplu: o asociaie profesional, organizaie guvernamental sau neguvernamental, o înterprindere privat etc; Potenial beneficiar parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale i orice alt entitate relevant care este eligibil (care îndeplinete toate condiiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat înc un contract de finanare cu AFIR; Proiecte identice: proiecte depuse de acelai parteneriat care vizeaz aceeai tem, coninut i categorie de produse; Prag minim - reprezint punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanare; Lider de proiect - este PFA, II, IF sau persoana juridic (de drept public sau privat) desemnata sa reprezinte parteneriatul în relatia contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare; Investiie nou - cuprinde lucrrile de construcii-montaj, utilaje instalaii, care se realizeaz pe amplasamente noi pentru construciile existente crora li se schimb destinaia sau pentru construcii aparinând exploataiilor crora li s-au retras autorizaiile de funcionare i nu îi schimb destinaia iniial; Modernizare – cuprinde lucrrile de construcii-montaj i instalaii privind reabilitarea infrastructurii i/sau consolidarea construciilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dac este cazul)
6
aparinând tipurilor de investiii derulate prin msur, care se realizeaz pe amplasamentele existente, fr modificarea destinaiei / funcionalitii iniiale. Solicitant – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale i orice alt entitate relevant care a depus un proiect pentru accesarea fondurilor europene, care nu a fost înca evaluat sau este în curs de evaluare ; Sprijin nerambursabil - reprezint suma alocat proiectelor, asigurat din contribuia UniuniiEuropene i a Guvernului României; Strategie de Dezvoltare Local (SDL) - document transmis de potenialele GAL-uri ctre Autoritatea de Management i care va sta la baza seleciei acestora. Prin acest document se stabilesc activitile i resursele necesare pentru dezvoltarea comunitilor rurale i msurile specifice zonei LEADER; Reprezentantul legal – persoana desemnat s reprezinte solicitantul în relaia contractual cu AFIR, conform legislaiei în vigoare; Valoare eligibil a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri care se încadreaz în Lista cheltuielilor eligibile precizat în prezentul manual i care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanare public/privat se calculeaz prin raportare la valoarea eligibil a proiectului; Valoarea neeligibil a proiectului – reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i / sau lucrri care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizat în prezentul ghid i, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de ctre beneficiarul proiectului; Valoare total a proiectului – suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrri; Abrevieri:
AFIR – Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât i financiar; APIA – Agenia de Pli i Intervenie în Agricultur – instituie public subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale – deruleaz fondurile europene pentru implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul European pentru Garantare în Agricultur; ANSVSA – Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor; ANPM - Agenia Naional pentru Protecia Mediului; CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurala Judetean; CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naional exist 8 centre regionale); DSVSA – Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor; DSP – Direcia de Sntate Public. FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de finanare creat de Uniunea European pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
7
OJFIR – Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivel judeean a AFIR (la nivel naional exist 41 Oficii judeene); MADR – Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; PNDR – Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare strategice de dezvoltare rural ale Uniunii Europene.
CAPITOLUL 2 PREVEDERI GENERALE
Masura 7/3A - „Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative”a fost cuprinsa in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL - ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR in urma evaluarii nevoilor de dezvoltare a teritoriului si elaborarii analizei SWOT. In teritoriul GAL se manifesta un grad ridicat de faramitare a exploatatiilor agricole. Lipsesc formele de asociere a productorilor agricoli, fapt care determina o putere scazuta de negociere a preturilor la cumparare si vanzare si implicit o limitare a veniturilor. In etapa de animare si consultare a teritoriului am constatat ca lipsesc parteneriatele si formele de cooperare interprofesionala si exista o neincredere a fermierilor in viabilitatea formelor asociative. Aceasta situatie genereaza un efect negativ asupra viabilitatii afacerilor din agricultura si industria alimentara precum si asupra valorii adaugate a produselor agricole. Impactul negativ al acestei situatii se manifesta si prin nivelul scazut al productivitatii la nivelul fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor de diversificare a productiei si de marketing. In conditiile schimbarilor climatice si a fenomenelor meteorologice extreme, a concurenei reprezentata de importurile de produse subventionate, a existentei intermediarilor in lanul de distributie si comercializare a produselor agricole, micii fermieri sunt necompetitivi pe piata, fiind vulnerabili din punct de vedere economic. Cresterea competitivitatii este conditionata de adaptarea productiei la cerintele pietei, aplicarea unor noi tehnologii de productie, corespunzatoare cerintelor procesatorilor sau cumparatorilor, valorificarea pe piata a unor produse agricole de calitate. Pe de alta parte formele asociative nu se formeaza de la sine, au nevoie de sprijin individualizat pentru fiecare grup in parte, pe toata durata constituirii si consolidarii, pana cand organizatia devine suficient de stabila si solida din punct de vedere economic. Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este “favorizarea competititvitatii agriculturii” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013 art. 4, lit. (a). Obiectivul specific local al masurii este incurajarea micilor producatori locali pentru constituirea de forme asociative in vederea cresterii competitivitatii produselor si valorificarea acestora la un pret superior. Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P3 - Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura Prioritatile locale (PL) din SDL la care contribuie masura sunt: PL2: Imbunatatirea performantelor sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare pentru valoarea adaugata a produselor
8
PL4: Transferul si diseminarea de cunostinte si practici inovative cu scopul valorificarii resurselor locale pentru dezvoltarea teritoriului GAL Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013, “Cooperare” Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013: 3A – Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale.
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare Proiectele propuse in cadrul acestei masuri contribuie la obiectivul transversal de inovare prin incurajarea producatorilor locali de a participa la constituirea formelor asociative, care sunt structuri inovative la nivelul teritoriului. Crearea acestor forme asociative va permite fermierilor sa capitalizeze in comun produsele obtinute, sa-si adapteze productia la cerintele pietei, sa aiba un acces mai bun la input-uri, echipamente, credite si piata, sa-si optimizeze costurile de productie, sa creeze lanturi scurte de aprovizionare si comercializare si sa faca fata diferitelor provocari de pe piata. Mediu si clima Masura contribuie la aceste obiective transversale prin introducerea in cadrul masurii a unor criterii care prioritizeaza la selectie formele asociative care vizeaza actiuni de mediu si utilizarea energiei din surse regenerabile. Formele asociative infiintate vor avea forta sa utilizeze tehnologii adaptate, nepoluante si sa gestioneze mai bine efectele schimbarilor climatice si a fenomenelor meteorologice extreme. Contribuia public total a msurii: 100.000 euro In cadrul celui de-al 5-lea apel de selectie a proiectelor pe masura M7/3A, fondurile de finantare alocate masurii sunt in valoare de: 100.000,00 euro. Tipul sprijinului, sumele aplicabile i intensitatea sprijinului Tipul sprijinului - Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; - Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. În cazul proiectelor mixte, avansul se va acorda raportat la valoarea componentei de investiii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 i dispoziiilor cap. 8.1 din cadrul PNDR. Sume aplicabile si intensitatea sprijinului Conform fisei masurii M7/3A valoarea maxim nerambursabil a unui proiect nu va depasi 100.000 euro. Suma maxim nerambursabil care poate fi acordat pentru finanarea unui proiect in cadrul celui de-al 5-lea apel de selectie a proiectelor pe masura M7/3A: 100.000 euro. Valoarea nerambursabila a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 5.000 si maxim 100.000 euro.
9
Intensitatea sprijinului nerambursabil: Ponderea sprijinului nerambursabil este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile. ATENTIE! Investitiile care se regasesc in obiectivele altor articole din Regulametul (UE) nr. 1305/2013 se vor realiza cu respectarea intensitatii prevazute in Anexa II la Regulametul (UE) nr. 1305/2013 pentru articolele respective. În cazul în care planul de proiect include aciuni care sunt eligibile în cadrul altor msuri din SDL
(M4/2A si/sau M5/3A), atunci costurile sunt acoperite din msura M7/3A, intensitatea
sprijinului va fi diferentiata, dupa caz, în conformitate cu rata maxim a ajutorului i sumele
aplicabile în cadrul msurilor M4/2A si /sau M5/3A. Cu toate acestea, valoarea maxim a cheltuielilor care sunt eligibile în cadrul altor msuri nu va depi valoarea maxim acordat în cadrul msurii M7/3A. Important! Sprijinul va fi acordat doar pentru proiecte care nu intra în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (vor cuprinde doar actiuni, investitii, operatiuni legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE). Legislaia naional i european aplicabil msurii Legislatia nationala Hotrârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor Programului Naional de Dezvoltare Rural cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 -2020 i pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii; Hotrârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii; HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri publice; Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute în obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
10
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de date cu preuri de referin pentru maini, utilaje i echipamente agricole specializate ce va fi utilizat în cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea cooperaiei agricole nr. 566/2004 cu completrile i modificrile ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole, Legea nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, cu completrile i modificrile ulterioare, pentru beneficiarii societi cooperative agricole, Ordonana Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaterea i funcionarea grupurilor i organizaiilor de productori, pentru comercializarea produselor agricole i silvice, cu completrile i modificrile ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de productori; Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificrile i completrile ulterioare; Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea msurilor din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 – 2020 susinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR i AFIR nr.78061/6960/2015-P99/26.02.2015, cu modificrile i completrile ulterioare; Legislatia europeana - Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurals acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurals (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliul; - Reg.(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului în ceea ce privete sistemul integrat de administrare i control, msurile de dezvoltare rural i ecocondiionalitatea; - Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de introducere a unor dispozitii tranzitorii; - Reg. (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului - Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; Alte informatii utile din punct de vedere legislativ pot fi aflate consultand documentele din Anexa 4 – Acte normative utile
11
Aria de aplicabilitate a msurii M7/3A - „Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative” este teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR, format din 20 UAT-uri din judetul Neamt si Iasi respectiv: orasul Targu Neamt si 19 comune: Birgauani, Bodesti, Dobreni, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Faurei, Girov, Grumazesti, Negresti, Petricani, Razboieni, Ruginoasa, Stefan cel Mare, Tibucani, Trifesti, Tupilati si Valeni din judetul Neamt, la care se adauga comuna Ciohorani din judetul Iasi.
CAPITOLUL 3 DEPUNEREA PROIECTELOR
Locul unde vor fi depuse proiectele este sediul functional al ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR, Localitatea Stefan cel Mare, judetul Neamt, sediul Caminului Cultural, Strada Trandafirului, Nr. 39. Perioada de depunere a proiectelor este anuntata prin calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de selectie si prin a n u n t u l d e s e l e c t i e in forma detaliata si simplificata, postate pe site-ul GAL. Anuntul de selectie in forma simplificata va fi afisat la sediile primariilor din teritoriul GAL si va fi publicat in presa scrisa cu distributie la nivelul judetului/presa on-line. Varianta detaliat a apelului de selectie va fi disponibil, pe suport tiprit, la sediul GAL. Alocarea pe sesiune: In cadrul celui de-al 5-lea apel de selectie a proiectelor pe masura M7/3A, fondurile de finantare alocate masurii sunt in valoare de: 100.000,00 euro. Punctajul minim admis pe care trebuie s-l obin un proiect pentru a putea fi selectat pentru finantare: 15 puncte.
CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin msura M7/3A - „Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative” sunt parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un fermier/grup de producatori/cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/ pomicol si cel putin un partener din categoriile: fermieri (persoane fizice si/sau entitati cu forma de organizare juridic; microintreprinderi si intreprinderi mici; ONG – uri; Consilii locale (prin intermediul UAT); Unitati scolare (universitati, licee etc.), unitati sanitare, de agrement, de alimentatie publica. Dupa implementarea proiectului parteneriatul se va putea constitui juridic intr-o forma asociativa. Parteneriatul constituit trebuie s respecte urmtoarele conditii:
- s fie format din persoane juridice române i alte entiti constituite conform legislaiei naionale în vigoare, din teritoriul GAL;
- s nu fie constituit exclusiv din solicitani parteneri sau legai definiti conform Legii nr. 346/2014 privind stimularea înfiinrii i dezvoltrii întreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. Pentru a evita situaia în care parteneriatul este constituit exclusiv din solicitani parteneri sau legai se va verifica acionariatul partenerilor în baza de date ONRC.
- s acioneze în nume propriu;
12
- s asigure surse financiare stabile i suficiente pe tot parcursul implementrii proiectului; Modificarea parteneriatului Dac exist motive întemeiate, se accept modificarea numarului partenerilor din acordul cooperare doar dup momentul acordrii deciziei de finanare (semnarea Contractului de Finanare) pân la sfâritul perioadei de monitorizare, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condiiile de eligibilitate i selecie. In plus se va avea in vedere respectareaurmatoarelor conditii:
- numrul de membri nu va scdea sub cel din Acordul de Cooperare initial; - modificarea se va face cu acordul membrilor parteneriatului la momentul solicitrii modificrii; - modificarea se va face cu acordul membrilor parteneriatului la momentul solicitrii modificrii; - înlocuirea membrilor pentru care s-au efectuat pli nu este permis; - în cazul înlocuirii, noua entitate ce va fi cuprins în cadrul acordului de cooperare va prelua
toate drepturile i obligaiile entitii ce a prsit acordul; - liderul de proiect va justifica modificarea i va avea obligaia de a notifica AFIR pentru a primi
acordul. În toate situaiile se va transmite acordul de parteneriat final ctre AFIR în termen de 30 de zile calendaristice dup primirea acordului AFIR de modificare a parteneriatului.
Structura parteneriatului Componena parteneriatului, stabilirea liderului de parteneriat i desemnarea reprezentantului legal în relaia cu AFIR se va face strict în baza Acordului de Cooperare i a prevederilor sale, inând cont de toate implicaiile legale ce vor trebui respectate între membrii pe de o parte i între liderul de proiect i AFIR pe de alt parte. Astfel, se vor avea în vedere printre altele: forma de organizare (UAT, ONG, PFA, SRL, etc.), calitatea de pltitori/nepltitori de TVA a membrilor, prevederile Contractului de Finanare art. 4 (7) – dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor i echipamentelor etc. La constituirea parteneriatului se va avea în vedere faptul c entitile publice nu pot derula procedura de achiziii publice decât în nume propriu nu i pentru membri/teri i nu pot realiza decontarea cheltuielilor membrilor. Liderul de parteneriat trebuie s fie o entitate cu personalitate juridica, cu sediul /punctul de lucru in teritoriul GAL Asociatia Tinutul Razesilor, care se încadreaz în urmtoarele forme de organizare (list indicativ):
- Persoana fizic autorizat (înfiinat în baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare); - Intreprinderi individuale (înfiinate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare); - Intreprinderi familiale (înfiinate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare); - Societi comerciale (înfiinate în baza Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificarile ulterioare); - Societi agricole i alte forme de asociere în agricultur (înfiinate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificrile i completrile ulterioare) - Asociaii i fundaii (înfiinate în baza OG nr. 26/2000 aprobat cu modificri i completri
13
prin Legea nr 246/2005); - Cooperative agricole (înfiinate în baza Legii nr. 566/2004 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare); - Societi cooperative înfiinate în baza Legii nr. 1/2005 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare) - Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) - Orice alt form juridic de asociere, conform legislaiei naionale în vigoare; - Organizaii neguvernamentale, Consilii locale (prin intermediul UAT), Uniti colare (universiti, licee etc.), sanitare, de agrement i de alimentaie public; - Alte entiti relevante (ex: institute i staiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor proiectului.
Important!
- Liderul de Parteneriat va desemna un coordonator al proiectului, persoan fizic, care trebuie s fie angajat de ctre Lider pe o perioad cel puin egal cu perioada de derulare a proiectului, desemnat pentru a gestiona proiectul (se ataseaza contractul de munc/Extrasul REVISAL din care rezulta corespondena informatiilor); Acesta va fi reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relaia cu AFIR. - În cazul în care liderul de parteneriat este reprezentat de ctre un PFA sau II, titularul PFA sau II poate fi lider de proiect fr a fi necesar prezentarea unui contract de munc, acesta asumându-i prezena în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioad de implementare i monitorizare a proiectului; - În cazul IF/asociaiilor se va prezenta hotarârea membrilor privind desemnarea unuia dintre acetia pentru calitatea de reprezentant legal alturi de asumarea prezenei în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioad de implementare i monitorizare a proiectului; - În situaii excepionale reprezentantul legal poate fi înlocuit, cu condiia respectrii specificatiilor de mai sus de ctre persoana nou desemnat, pe toat perioada de implementare a proiectului. Condiiile care trebuie îndeplinite de solicitanti la momentul depunerii cererii de finanare/ contractarii sunt: - Conform Ghidului de implementare a sub-msurii 19.2 – V05, in contextul fiei tehnice a sub-msurii 19.2, solicitanii/beneficiarii eligibili ai operaiunilor implementate prin LEADER sunt entiti publice/private, stabilite prin fia msurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanare; Sunt acceptate ca solicitani/beneficiari eligibili formele de asociere neconstituite juridic (parteneriate informale) doar în cazul msurilor din SDL elaborate în baza art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. - Solicitanii/beneficiarii, dup caz, înregistrai în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât i pentru FEADR, pot depune cerere de finantare dac achit integral datoria fa de AFIR, inclusiv dobânzile i majorrile de în târziere pân la semnarea Contractelor de Finanare (aplicabil liderului de proiect);
14
- Beneficiarii M7/3A (parteneriatele/liderii de proiect) care au proiect în derulare nu pot depune
un alt proiect în cadrul M7/3A, pân la implementarea proiectului (pana la depunerea ultimei cereri de plat);
- Indiferent dac deine calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul msurii M7/3A pentru aceeai categorie de produse.
- Conform prevederilor Ghidului de implementare a sub-masurii 19.2, dac un solicitant a mai depus acelai proiect i în cadrul altei msuri din PNDR, acesta nu poate fi depus i la GAL, cu exceptia situatiilor in care statutul proiectului depus la AFIR este “retras”/ ”neconform”/”neeligibil”;
În cadrul acestei msuri un beneficiar poate solicita finanare pentru unul sau mai multe proiecte, cu respectarea condiiilor de mai sus.
- Un solicitant poate depune i derula în acelai timp mai multe proiecte de servicii i investiii finanate în cadrul submsurilor 19.2 cu respectarea cumulativ a urmatoarelor condiii, conform HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; a) s fac dovada, dac este cazul, a existenei cofinanrii private, cumulat pentru toate proiectele; b) s respecte condiiile generale de eligibilitate conform fielor submsurilor 19.2; c) s respecte regulile ajutoarelor de minimis; d) nu creeaz artificial condiiile necesare pentru a obine în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; - În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiiile necesare pentru a beneficia de finanare în cadrul msurilor PNDR 2014-2020. Pentru a evita crearea de condiii artificiale, în cazul proiectelor de servicii, un solicitant (inclusiv acionarii/asociaii majoritari) poate depune mai multe proiecte simultan la dou sau mai multe GA L - u ri d i n acelai jude, judee diferite sau la acelai GAL, respectând , pe lâng condiiile minime menionate m ai s u s , urmtoarele condiii: aciunile proiectului s nu vizeze aceiai participani din cadrul GAL, care au mai beneficiat de aciuni de formare i informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeai tematic) , inclusiv
proiecte finanate în perioada de programare 2007 - 2013; aciunile propuse prin noul proiect s
nu fie identice cu aciunile unui proiect anterior depus de ctre acelai solicitant în cadrul aceluiai GAL i finanat.
Condiiile care trebuie îndeplinite de solicitanti în perioada de implementare i monitorizare a proiectului sunt: - Dupa incheierea contractului de finantare, toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin investiie, atât la faza de implementare a proiectului cât i în perioada de monitorizare, activitti pentru care cererea de finanare a fost selectat pentru finanare nerambursabil, devin condiii obligatorii. - Conform prevederilor HG 226/2015, în situaia neîndeplinirii obligaiilor prevzute în contractele de finanare, recuperarea sprijinului financiar se realizeaz în mod proporional cu gradul de neîndeplinire
15
a acestora. Daca neîndeplinirea obligaiilor contractuale afecteaz eligibilitatea proiectului sau condiiile de selectare pentru finanare, recuperarea sprijinului financiar se realizeaz integral.
- În situaia în care, la verificarea oricrei cereri de plat, sau la verificrile efectuate în perioada de monitorizare, se constat c aceste condiii nu mai sunt îndeplinite de ctre proiect sau beneficiar, plile vor fi sistate, contractul de finanare va fi reziliat i toate plile efectuate de AFIR pân la momentul constatrii neregularitii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziia AFIR. -Conform prevederilor HG 226/2015, durata de execuie a investiiei cofinanate din FEADR este de maximum 3 ani de la data semnrii contractului de finanare pentru proiectele care prevd investiii cu construcii montaj si de maximum 2 ani pentru investiiile în achiziiile de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi (fara leasing financiar). Durata de execuie prevzut poate fi prelungit cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR i cu aplicarea penalitilor specifice, prevzute în contractul de finanare, la valoarea rmas. Atentie! TERMENUL DE FINALIZARE A PROIECTULUI (INCLUSIV EFECTUAREA ULTIMEI PLATI) ESTE DATA DE 31.12.2023. - Conform art 71 din Regulamentul 1303/2013 se vor avea în vedere urmtoarele:
În cazul unei operaiuni constând în investiii în infrastructur sau producie, contribuia public se recupereaz dac, în termen de 10 ani de la efectuarea plii finale ctre beneficiar, activitatea de producie în cauz este delocalizat în afara Uniunii Europene, cu excepia situaiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani. Activele corporale i necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanate potrivit msurilor/ submsurilor PNDR 2014-2020, trebuie s fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului i s fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanare nerambursabil pentru minimum 5 ani de la data efecturii ultimei pli. Contribuia public se recupereaz dac în termen de cinci ani, de la efectuarea plii finale ctre beneficiar, activele corporale i necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanate din FEADR fac obiectul uneia din urmtoarele situaii: a) încetarea sau delocalizarea unei activiti productive în afara zonei vizate de SDL sau nerespectarea criteriilor în baza crora proiectul a fost selectat i contractat; b) o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; c) o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de realizare i care ar determina subminarea obiectivelor iniiale ale acestuia; d) realizarea unei activiti neeligibile în cadrul investiiei finanat din fonduri nerambursabile.
Documentele care se emit în perioada de implementare a proiectului vor fi pstrate de liderul de proiect, în vederea monitorizrii în relaia cu AFIR. Important! TERMENUL DE FINALIZARE A PROIECTULUI (INCLUSIV EFECTUAREA ULTIMEI PLATI) ESTE DATA DE 31.12.2023.
16
- Durata de execuie prevzut in Contractul de finantare se suspend în situaia în care pe parcursul implementrii proiectului se impune obinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizaii, dup caz, pentru perioada de timp necesar obinerii acestora. - Durata de valabilitate a Contractului de Finanare cuprinde durata de execuie a contractului, la care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de Autoritatea Contractant.
Atenie! Beneficiarul este obligat s nu înstrineze sau/ i s modifice substantial investiia realizat prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanare.
- In cazul in care se constata ca beneficiarul a creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare, în orice etap de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil i se procedeaz la recuperarea sprijinului financiar, dac s-au efectuat pli. - În cazul constatrii unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plat sau a fost declanat procedura insolvenei/falimentului, precum i în situaia în care Autoritatea Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/autorizaiile/avizele depuse în vederea obinerii finanarii nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevrate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realitii, Autoritatea Contractant poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scris adresat beneficiarului fara punere în întârziere, fra nicio alt formalitate si fra intervenia instanei judectoreti. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil, împreun cu dobânzi i penaliti în procentul stabilit conform dispoziiilor legale în vigoare, i în conformitate cu dispoziiile contractuale. Prin excepie, în situaia în care neîndeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a afecta condiiile de eligibilitate i selectie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporional cu gradul de neîndeplinire. CAPITOLUL 5 CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI
Conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului in cadrul msurii M7/3A - „Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative” se refera la eligibilitatea solicitantului si la conditiile de eligibilitate a proiectului. Categoriile de solicitanti eligibili si conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite de catre solicitanti la depunerea cererii de finantare sunt prezentate in capitolul 4 al prezentului ghid. Conditiile de eligibilitate au fost preluate din fisa tehnica a masurii din SDL, fiind completate cu condiii minime generale pentru acordarea sprijinului specifice tipurilor de operaiuni prevzute în legislaia european i legislaia naional specific cu inciden în domeniul de interes, cu respectarea prevederilor: cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020, HG nr. 226/2015, Ghidului de implementare a sub-masurii 19.2–V05 si a Manualului de procedura pentru implementarea sub- masurii 19.2 –V08. Pentru a demonstra îndeplinirea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului este necesar s
17
fie prezentat în planul de marketing/studiu toate informaiile concludente în acest sens, iar documentele relevante trebuie sa susin aceste informaii. Important! Sprijinul va fi acordat doar pentru proiecte care nu intra în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (vor cuprinde doar actiuni, investitii, operatiuni legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE). Conditiile de eligibilitate a proiectului sunt urmatoarele: EG1. Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin msura M7/3A - „Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative” sunt parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un fermier/grup de producatori/cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/ pomicol si cel putin un partener din categoriile: fermieri (persoane fizice si/sau entitati cu forma de organizare juridic; microintreprinderi si intreprinderi mici; ONG – uri; Consilii locale (prin intermediul UAT); Unitati scolare (universitati, licee etc.), unitati sanitare, de agrement, de alimentatie publica. Dupa implementarea proiectului parteneriatul se va putea constitui juridic intr-o forma asociativa. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii eligibili sunt descrise in Cap. 4 din Ghidul solicitantului; Documente verificate: Acordul de cooperare; Actele juridice de înfiinare a membrilor parteneriatului; Aactele de identitate ale reprezentantilor legali ai partenerilor; Certificate/ul de înregistrare ONRC (daca este cazul); Statut Societate Cooperativ, Cooperativ Agricol i Grupuri de productori(daca este cazul); Documente echivalente pentru alte forme asociative(dupa caz); Anexa STP; Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului – sectiunea F din Cererea de Finantare, cu însuirea obligaiilor i angajamentelor menionate; informatii din bazele de date ale AFIR i ale ONRC; Extras de Carte Funciara (daca este cazul); Documentele aferente terenului agricol; Documentele aferente efectivului de animale; Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investiiile; Certificatul de Urbanism sau Autorizaie de Construire (când este cazul); EG2. Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea (durata de implementare a proiectului)
Se va verifica daca durata acordului de cooperare este corespunztoare perioadei pentru care se
acorda finantarea (duratei de implementare a proiectului); Documente verificate: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Contract de munc, Extras REVISAL (dac este cazul), Alte documente justificative;
Conform specificatiilor Manualului de procedura pentru implementarea masurii 19 “LEADER” - submsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” verificrile efectuate pentru evaluarea indeplinirii acestui criteriu de eligibilitate vizeaz urmtoarele aspecte: - Se verific respectarea formatului standard al Acordului de cooperare (conform modelului –Anexa
6 la Ghidul solicitantului); - Se verific dac in Acordul de cooperare au fost menionate detaliat i personalizat pentru fiecare
membru al parteneriatului, urmtoarele informatii: experiena relevant a partenerilor (se vor meniona inclusiv amplasamentul/amplasamentele pe care vor fi efectuate investiiile, dac este
18
cazul, i partenerul/partenerii care dein locaiile respective); rolul, responsabilitile în proiect pe toat perioada de derulare a proiectului;
- Se verific dac in Acordul de cooperare responsabilitile sunt clar trasate între membrii parteneriatului i dac este prevzut cui revin drepturile i obligaiile create în urma realizrii i finalizrii investiiei, inclusiv asupra rezultatelor proiectului (proprietate, drept de utilizare etc);
- Se verific dac Liderul de Parteneriat/Partenerii asigur parial/integral cofinanarea proiectului în cazul proiectelor care presupun operaiuni sprijinite prin alte msuri, menionându-se valoarea cofinanrii asigurat de fiecare membru al parteneriatului;
- Se verific dac Liderul de Parteneriat a propus i desemnat un coordonator al proiectului, persoan fizic, care trebuie sa fie angajat de ctre Lider pe o perioad cel puin egal cu perioada de derulare a proiectului, fiind desemnat pentru a gestiona proiectul din punct de vedere tehnic si in ceea ce priveste relatiile dintre parteneri; În cazul în care liderul de parteneriat este reprezentat de ctre un PFA sau II, titularul PFA sau II poate fi lider de proiect fr a fi necesar prezentarea unui contract de munc, acesta asumându-i prezena în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioad de implementare i monitorizare a proiectului;
- Se verific dac, în cazul IF/asociaiilor, este atasat Hotrârea membrilor privind desemnarea unuia dintre acetia pentru calitatea de reprezentant legal alturi de asumarea prezenei în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioad de implementare i monitorizare a proiectului.
- Se verific în documentele justificative atasate dac persoana desemnat drept Coordonator de proiect are pregatire si experien pentru coordonarea proiectului de cooperare;
EG3. Solicitantul trebuie sa prezinte un acord de cooperare cu minim doi parteneri; Documente verificate: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Se va verifica: Numarul
partenerilor care au semnat acordul de cooperare sa fie cel putin 2, din care cel putin unul sa fie fermier/grup de producatori/cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol /pomicol; EG4: Partenerii vor fi din teritoriul Asociatiei Tinutul Razesilor; Documente verificate: Acordul de cooperare, Actele juridice de înfiinare a membrilor parteneriatului Se va verifica: Partenerii trebuie sa aiba sediul/punctul de lucru in localitati din teritoriul GAL- Asociatia Tinutul Razesilor. EG5: Pentru proiectele legate de lanurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanul scurt de aprovizionare; Documente verificate: Planul de marketing/Studiul Verificrile efectuate pentru evaluarea indeplinirii acestui criteriu de eligibilitate vizeaz urmtoarele aspecte: - Se verific dac Planul de marketing/studiul este prezentat i completat în conformitate, cel puin,
cu coninutul cadru (conform modelului –Anexa 5 la Ghidul solicitantului) ; - Se verific dac Planul de Marketing/studiul cuprinde o prezentare clar i personalizat a
proiectului propus spre finanare i dac toi partenerii vor desfura activiti în cadrul proiectului, în funcie de drepturile i obligaiile asumate i stabilite în cadrul Acordului de cooperare;
19
- Se verific în cadrul Planului de marketing/studiului dac a fost descris si prezentat modul în care, în cadrul proiectului, va fi iniiat i dezvoltat conceptul de lan scurt de aprovizionare i dac este cazul, se vor descrie i activitile de promovare ale lanului scurt;
- Se verific dac promovarea este doar o component secundar (mai putin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a proiectului prin care se propune înfiinarea i dezvoltarea de lanuri scurte. Aceast verificare se coroboreaz i cu aciunile de promovare pentru constituirea de piee locale, dup caz;
- Se verific dac aciunile prevzute si descrise în Planul de marketing sunt în concordan cu cel puin una din aciunile eligibile prevzute în msura M7/3A i dac investiiile respect condiiile prevzute în cadrul acestei msuri;
- Se verific dac investiiile prevzute în Planul de marketing/studiul corespund valoric i sunt încadrate corect pe liniile bugetare;
- Se verific dac prin intermediul Planului de Marketing se prezint modul în care implementarea proiectului aduce valoare adugat pentru membrii fermieri i/sau procesatori i pentru comunitatea local, fa de situaia în care proiectul nu ar fi implementat;
EG6: Pentru proiectele legate de pieele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piaa local care s cuprind, dac este cazul, i o descriere a activitilor de promovare propuse. Documente verificate: Planul de marketing/Studiul Verificrile efectuate pentru evaluarea indeplinirii acestui criteriu de eligibilitate vizeaz urmtoarele aspecte: - Se verific dac Planul de marketing/studiul este prezentat i completat în conformitate, cel puin,
cu coninutul cadru (conform modelului –Anexa 5 la Ghidul solicitantului) ; - Se verific dac Planul de Marketing/studiul cuprinde o prezentare clar i personalizat a
proiectului propus spre finanare i dac toi partenerii vor desfura activiti în cadrul proiectului, în funcie de drepturile i obligaiile asumate i stabilite în cadrul Acordului de cooperare;
- Se verific în cadrul Planului de marketing/ studiului dac solicitantul a descris si prezentat modul în care, în cadrul proiectului, va promova i comercializa produsele proprii pe piaa local; Piaa local include atât mediul rural cât i pe cel urban. Produsele comercializate i/sau promovate pe piaa local pot proveni atât din mediul rural cât i din cel urban.
- Se verific dac promovarea este doar o component secundar (mai putin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care se propune înfiinarea i dezvoltarea pieei locale. Aceast verificare se coroboreaz i cu aciunile de promovare pentru constituirea de lanuri scurte, dup caz;
- Se verific dac aciunile prevzute si descrise în Planul de marketing sunt în concordan cu cel puin una din aciunile eligibile prevzute în msura M7/3A i dac investiiile respect condiiile prevzute în cadrul acestei msuri;
- Se verific dac investiiile prevzute în Planului de marketing/studiului corespund valoric i sunt încadrate corect pe liniile bugetare;
- Se verific dac prin intermediul Planului de Marketing se prezint modul în care implementarea proiectului aduce valoare adugat pentru membrii fermieri i/sau procesatori i pentru
20
comunitatea local, fa de situaia în care proiectul nu ar fi implementat. EG7:Proiectul de cooperare propus va fi nou i nu va fi în curs de defurare sau finalizat; Documente verificate: Cererea de finantare - Declaraia pe propria rspundere (F), Acordul de cooperare, Planul de marketing/Studiul; Baza de date AFIR. Se va verifica: Dac în cadrul Declaraiei pe propria rspundere (F) este asumat angajamentul în aceast privin; Se verific în baza de date AFIR dac exist în derulare un proiect identic, depus de acelai parteneriat/lider de parteneriat si se analizeaza componena parteneriatelor cu proiecte identice: daca parteneriatele au aceeasi componen proiectul nu este eligibil; Se va avea în vedere faptul c indiferent dac deine calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin pentru aceeai categorie de produse, proiectul devine neeligibil; EG8: Dac este cazul, solicitantul va respecta definiiile cu privire la lanurile scurte de aprovizionare i pieele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 i descrise în Capitolul 1 – Definitii si abrevieri din Ghidul solicitantului aferent M7/3A – V05. Documente verificate: Planul de marketing/ Studiul
Se va verifica in Planul de marketing/ Studiu - daca proiectul se refer la una din urmatoarele
categori i de act iuni: - lan scurt/lanuri scurte – în acest caz se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanurilor scurte (nu se analizeaz distana dintre punctul de origine al produsului i locul comercializrii ci doar numrul de intermediari); - pia local/piee locale - în acest caz se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale pieei locale (distana geografic dintre punctul de origine al produsului i locul comercializrii). Distana dintre punctul de origine al produsului/produselor va fi de maxim 75 km fa de locul comercializrii; - pia local bazat exclusiv pe lan scurt/piee locale bazate exclusiv pe lanuri scurte – în acest caz se va ine cont ca lanul scurt s fie creat în limita menionat anterior; Verificrile efectuate pentru evaluarea indeplinirii acestui criteriu de eligibilitate vizeaz urmtoarele aspecte: - Se verific prezentarea în Planul de marketing/ Studiu a crerii cel puin a unui lan scurt într-o
configuraie a lanului alimentar care nu implic mai mult de un intermediar între productor i consumator;
- Dac este cazul, se va verifica prezena lanului scurt pe o pia local, inând cont de faptul c "piaa local" - este definit ca o raz de comercializare care nu depete 75 km de la exploataia de origine a produsului; Solicitantul trebuie s se asigure înainte de depunerea proiectului c se încadreaz în limita de mai sus i s menioneze în proiect distana maxim dintre exploataia de origine a produsului/ produselor i punctul de comercializare;
- Se verific prezena investiiilor aferente în cadrul Bugetului Indicativ i delimitarea financiar a lanurilor, dac este cazul.
EG9: Partenerii care sunt fermieri îi desfasoar activitile agricole într-una din unitile administrativ – teritoriale din Anexa STP (subprogramul tematic pomicol) aferent Cadrului
21
Naional de Implementare STP i activeaz în sectorul pomicol (exceptând culturile în sere i solarii). Se va avea în vedere UAT în care este înregistrat exploataia. Documente verificate: Acordul de cooperare, Anexa STP, Extras CF, Documentele aferente terenului agricol, Documentele aferente efectivului de animale, Documentele eliberate pentru imobilul pe care sunt/se vor realiza investiiile, Certificatul de Urbanism sau Autorizaie de Construire (când este cazul); (Acest criteriu de eligibilitate este aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol). Verificrile efectuate pentru evaluarea indeplinirii acestui criteriu de eligibilitate vizeaz urmtoarele aspecte: - Se verific existena terenului agricol/ animalelor/ imobilelor; - Se verific amplasamentul conform Anexei STP respectându-se condiiile de aplicare, UAT în care
este inregistrata exploatatia; Condiiile de aplicare a anexei STP sunt cele descrise în cadrul Anexei 8 la Ghidul solicitantului;
- Se verific dac toate datele de identificare ale terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor i ale documentelor menionate în list corespund i sunt conforme celor specificate în Planul de marketing/ Studiu.
EG10: Partenerii care sunt Grupuri de Producatori /Cooperative îi desfoar activitile agricole într-una din unitile administrativ – teritoriale din Anexa aferent Cadrului Naional de Implementare a STP i activeaz în sectorul pomicol (exceptând culturile în sere i solarii). Condiia de eligibilitate se aplica si altor forme asociative care desfoar activiti in sectorul pomicol. Se va avea în vedere sediul social al formei asociative. Documente verificate: Acordul de cooperare, Anexa STP, Certificate/ul de înregistrare ONRC, Statut Societate Cooperativ, Cooperativ i Grupuri de productori, Documente echivalente pentru alte forme asociative care desfasoara activitati in sectorul pomicol; Verificrile efectuate pentru evaluarea indeplinirii acestui criteriu de eligibilitate vizeaz urmtoarele aspecte: - Se verific amplasamentul conform Anexei STP, respectându-se condiiile de aplicare, avându-se
în vedere sediul social al formei asociative ; Condiiile de aplicare a anexei STP sunt cele descrise în cadrul Anexei 8 la Ghidul solicitantului;
- Se verific dac toate datele de identificare ale terenurilor agricole/ animalelor/ imobilelor i ale documentelor menionate în list corespund i sunt conforme celor specificate în Planul de marketing/ Studiu;
(Acest criteriu de eligibilitate este aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol). Important! - Modelul Planului de marketing /Studiului i al Acordului de cooperare, ataate ca anexe la Ghidului Solicitantului, prezint seciunile minime obligatorii i au rolul de a ajuta solicitanii în elaborarea planului propus i asumat de ctre toi partenerii. Aceste seciuni nu sunt limitative, solicitanii având posibilitatea de a elabora un plan de marketing/studiu conform obiectivelor parteneriatului i tipologiei membrilor; - Planul de marketing /Studiul va cuprinde o prezentare clar i personalizat a proiectului propus spre finanare, prezentându-se toate activitile ce vor fi realizate de ctre fiecare membru al acordului de cooperare în parte, în funcie de drepturile i obligaiile asumate i stabilite în cadrul acordului de cooperare. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, aciuni care sunt eligibile în cadrul
22
altor msuri din SDL (M4/2A i M5/3A) sau submsuri echivalente din PNDR (4.1, 4.1.a, 4.2 si 4.2a), membrii ce vor beneficia direct de investiiile prevzute vor ataa Studiul de Fezabilitate si alte documente relevante, pentru a demonstra deinerea exploataiei agricole/spaiilor de procesare i pentru a justifica intensitatea dorit. - În funcie de specificul proiectului, investiiile/operaiunile vor respecta prevederile legislaiei în vigoare din domeniul sntate public, sanitar-veterinar, siguran alimentar i mediu. În acest sens, se verific meniunile documentelor emise de DSP i DSVSA judeene, depuse la momentul contractrii, dac este cazul. CAPITOLUL 6 CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE CHELTUIELI ELIGIBILE
Finanarea va fi acordat doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile descrise în fia msurii M7/3A din SDL i a prevederilor din legislaia naional i european specifice tipurilor de operaiuni finanate prin msur. Actiunile eligibile conform fisei tehnice a masurii M7/3A din SDL sunt: • Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor; • Elaborarea de studii specifice zonei de actiune; • Actiuni privind infiintarea formei asociative (consultanta in elaborarea documentelor constitutive, etc.); • Actiuni privind promovarea formei asociative; • Actiuni privind functionarea formei asociative (managementul structurii asociative, schimburi de experienta, formare specifica, consultanta tehnica, juridica, financiara, etc.); • Investitii pentru proiectul comun de cooperare. În cadrul msurii M7/3A sunt sprijinite cheltuielile prevzute în planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmtoarele categorii:
1. Studii/planuri. Acestea cuprind cheltuieli elaborarea studiilor i planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de pia, conceptul de marketing. Acestea reprezint cheltuieli privind costurile generale ale proiectului i trebuie s respecte condiiile specifice acestui tip de cheltuieli. Pentru aceast categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100% iar acestea trebuie s se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevd construcii - montaj i în limita a 5% pentru proiectele care prevd investiii în achiziii simple sau aciuni specifice masurii de cooperare.
2. Costurile de funcionare a cooperrii Acestea pot fi efectuate dup semnarea contractului, nu vor depi 20% din valoarea maxim a sprijinului acordat pe proiect i pot cuprinde:
23
- Cheltuieli de transport i de subzisten ale coordonatorului i partenerilor (diurn), legate de activitile parteneriatului, conform legislatiei nationale;
- Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurrii activitii de secretariat etc.);
- Cheltuieli legate de închirierea spaiilor de desfurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziie echipamente IT i alte dotri necesare desfurrii cooperrii.
Pentru costurile de funcionare a cooperrii intensitatea sprijinului este de 100%.
3. Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, i pot cuprinde (list indicativ): Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, brouri, pliante, bannere, promovare platit prin social media i alte reele de publicitate, radio i televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;
Este sprijinit promovarea lanului scurt i a pietei locale. Nu sunt eligibile cheltuielile cu promovarea unui numr restrâns de produse comercializate prin intermediul lor. Astfel, orice material promoional sau activitate trebuie s creasc gradul de informare al potenialilor clieni cu privire la existena lanului scurt, respectiv pietei locale, i la beneficiile pe care le pot avea dac achiziioneaz produse pe aceast cale (de exemplu – produse mai proaspete, sprijinirea economiei locale, reducerea efectelor duntoare asupra mediului etc.). Atentie! Cheltuielile aferente promovrii sunt eligibile doar dac materialele publicitare, spoturile publicitare, autocolantele etc. fac referire doar la lanul scurt (ex. - COUL CU BUCATE), conceptul de pia local (ex. - LEGUME DE LA AR), categoria de produse (de exemplu – produse montane, ecologice, HNV etc.) i nu la produse specifice (suc de mere, sirop de ctin, mere etc.). Astfel, sunt eligibile i proiectele care propun producerea, promovarea i comercializarea unui singur produs (sirop de ctin), îns pentru eligibilitatea cheltuielilor cu promovarea, materialele publicitare spoturile publicitare, autocolantele etc. trebuie s fac referire la lan (Fructe de la Munte), pia local, categorie produse (ex. - Fructe de Pdure i Produse din fructe de Pdure) i nu la sirop de ctin. Un proiect nu poate conine doar aciuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o component secundar a unui proiect prin care se propune înfiinarea i dezvoltarea lanurilor scurte sau a pieei locale. Pentru aceast categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.
4. Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei locale), creare/achiziionare marc înregistrat (cheltuielile legate de achiziionarea mrcii înregistrate nu pot depi 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mrcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).
Acestea vor respecta intensitatea maxim aferent msurii 5/3A din SDL la care se adauga 20% pentru investitii colective si nu sunt limitate valoric;
24
5. Investiii în construcii aferente activitatii de producie, procesare i/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementrii proiectului aa cum rezult din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitii descrise în proiect;
Acestea vor respecta intensitatea maxim aferent msurii/msurilor din care fac parte operaiunile. ATENTIE! Investitiile care se regasesc in obiectivele altor articole din Regulametul (UE) nr. 1305/2013 se vor realiza cu respectarea intensitatii prevazute in Anexa II la Regulametul (UE) nr. 1305/2013 pentru articolele respective. În cadrul parteneriatului o persoana fizic poate beneficia de activitile acestuia. De exemplu, poate utiliza echipamentele achiziionate, îns nu poate efectua achiziia lor. Aceasta trebuie fcut de un membru sau de liderul de parteneriat, cu form de organizare cel puin PFA, II, IF. De asemenea, cheltuiala este eligibil dac se respect condiiile din submsurile specifice i legislaia naional.
6. Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marf, standuri de comercializare, imobile necesare desfurrii activitii descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
Pentru aceast categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. 7. Aplicaii software adecvate activitii descrise în proiect; Acestea vor respecta intensitatea maxim aferent msurii din care fac parte operaiunile; 8. Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor
descrise in proiect i prestri servicii de ctre acetia sau alte persoane/entiti, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect, reprezentantului legal al liderului de proiect, dup caz.
Coordonatorul de proiect i reprezentantul legal al liderului de proiect pot fi reprezentati de aceeai persoan. Pentru aceast categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. Important! Pot fi considerate cheltuieli eligibile prestrile de servicii de transport dac partenerul deine mijlocul de transport sau dac prestatorul este un colaborator extern; În cazul utilizrii în scopul derulrii activitii descrise în proiect, în cazul serviciilor prestate de un partener, pot fi eligibile cheltuielile cu combustibilul, personalizarea, întreinerea i onorariul oferului, dar nu i marja prestatorului; Este permis i închirierea unui mijloc de transport marf de ctre parteneriat.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dac: a) respect prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013;
25
b) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei în vederea obinerii de avize, acorduri i autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau rezult din cerinele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; c) sunt aferente, dup caz: unor studii i/sau analize privind durabilitatea economic i de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrrilor de intervenie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaiei în vigoare; d) sunt necesare în procesul de achiziii publice pentru activitile eligibile ale operaiunii; e) sunt aferente activitilor de coordonare i supervizare a execuiei i recepiei lucrrilor de construcii - montaj. Atentie!Costurile generale ale proiectului trebuie s se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevd construcii - montaj i în limita a 5% pentru proiectele care prevd investiii în achiziii simple sau aciuni specifice msurii de cooperare. Pragurile maximale se aplic pentru cele de mai sus însumate cu costurile elaborrii studiilor i planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de pia, conceptul de marketing. Cheltuielile de consultant i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac respect condiiile anterior menionate i se deconteaz proporional cu valoarea fiecrei trane de plat aferente proiectului în cazul în care planul de proiect include aciuni care sunt eligibile în cadrul altor msuri din SDL (4/2A; 5/3A). Excepie fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanare, care se pot deconta integral în cadrul primei trane de plat. ATENTIE! Investitiile care se regasesc in obiectivele altor articole din Regulametul (UE) nr. 1305/2013 se vor realiza cu respectarea intensitatii prevazute in Anexa II la Regulametul (UE) nr. 1305/2013 pentru articolele respective. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, aciuni care sunt eligibile în cadrul altor msuri din SDL (4/2A; 5/3A) atunci costurile sunt acoperite din msura de cooperare, în conformitate cu rata maxim a ajutorului i sumele aplicabile în cadrul acelor msuri. Cu toate acestea, valoarea maxim a sprijinului nu va depi valoarea maxim acordat în cadrul msurii de cooperare. Important! Pentru a beneficia de sprijin financiar în conformitate cu rata maxim a ajutorului i sumele aplicabile în cadrul msurilor 4/2A sau 5/3A (similare masurilor 4.1 respectiv 4.2 din PNDR), membrii ce vor beneficia direct de investiiile prevzute, prin intermediul liderului de proiect, vor depune documentele ce vor justifica intensitatea dorit conform listelor de documente cuprinse în Ghidurile Solicitanilor aferente msurilor menionate; -Aceste documente vor fi ataate Cererii de Finanare i cuprinse la categoria Alte documente; -Beneficiarul unor operaiuni aferente msurilor din SDL 4/2A sau 5/3A (similare masurilor 4.1 rspectiv 4.2 din PNDR), poate fi i un membru care nu este fermier sau IMM (de exemplu Consiliul Local, membru în parteneriat, doar pentru operaiuni aferente componentelor de marketing, aplicaii software, comercializare (ex: magazine, piee, standuri transport marf/promovare pentru fermierii/procesatorii din cadrul parteneriatului); -Pentru operaiunile care pot fi asimilate msurilor din SDL 4/2A sau 5/3A (similare masurilor 4.1 rspectiv 4.2 din PNDR), peste intensitatea de baz, conform anexei II a regulamentului 1305/2013, se mai acord o intensitate suplimentar de 20 pp pentru investiii colective. În cazul operaiunilor
26
care pot fi asimilate msurii 4/2A din SDL intensitatea poate crete pân la 90% , conform prevederilor din ghidul aferent acestei msuri i anexei II a Regulamentului 1305/2013. Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dac: a) sunt realizate efectiv dup data semnrii contractului de finanare i sunt în legtur cu îndeplinirea obiectivelor investiiei; b) sunt efectuate pentru realizarea investiiei cu respectarea rezonabilitiii costurilor; c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanare semnat cu AFIR; d) sunt înregistrate în evidenele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile i sunt susinute de originalele documentelor justificative, în condiiile legii. În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile i neeligibile. Finanarea va fi acordat doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu fia msurii M7/3A din SDL, în limita valorii maxime a sprijinului. CHELTUIELI NEELIGIBILE În cadrul proiectului nu pot fi incluse urmtoarele operaiuni asociate msurilor/sub-msurilor
excluse de la finanare prin sub-msura 19.2, dup cum urmeaz:
a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploataiilor i pdurilor, precum i pentru vizite în exploataii i în pduri (Art. 14/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, prevede la alin. (1) „Sprijinul poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploataiei i a pdurilor, precum i pentru vizite în exploataii i în pduri”); b) Investiii în dezvoltarea zonelor forestiere i ameliorarea viabilitii pdurilor (Articolul 21 ( a) / Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); c) Plile pentru agromediu i clim (Art. 28/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); d) Agricultur ecologic (Art. 29/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); e) Pli Natura 2000 i pli legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); f) Pli pentru zone care se confrunt cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); g) Plile pentru bunstarea animalelor (Art. 33/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); h) Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservare a pdurilor (Art. 34/Regulamentul (UE) nr.1305/2013); i) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013). În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, aa cum sunt acestea prevzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020 si in fisa masurii M7/3A din SDL:
- cheltuielile cu achiziionarea de bunuri i echipamente „second hand”; - cheltuielile aferente certificrii produselor de calitate; - cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu excepia
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanare;
27
- cheltuieli cu achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport persoane;
- construcia sau modernizarea locuinei i sediilor sociale (birourile i alte spaii care nu sunt aferente activitii de producie);
- cheltuieli cu investiiile ce fac obiectul dublei finanri care vizeaz aceleai costuri eligibile; - cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 i anume:
(a) dobânzi debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenii pentru dobând sau a unei subvenii pentru comisioanele de garantare i pentru fondurile mutuale în condiiile menionate în submsura M17 – Gestionarea riscurilor, din PNDR;
(b) achiziionarea de terenuri construite i neconstruite; (c) taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislaiei naionale privind TVA-ul i a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanare a dobânzilor, cheltuielile generale i cheltuielile de asigurare;
- achiziionarea de cldiri; - cheltuieli care fac obiectul dublei finantari pentru aceleasi costuri eligibile;
Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile Hotrârii de Guvern Nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor Programului Naional de Dezvoltare Rural cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.
CAPITOLUL 7 SELECTIA PROIECTELOR
Selecia proiectelor se efectueaz de ctre GAL i parcurge toate etapele prevzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare i selecie a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobat de ctre DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluionare a contestaiilor. Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru Cererile de finantare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanare, inclusiv a anexelor tehnice si administrative depuse de solicitant. Proiectul care solicit finanare trebuie s rspund obiectivelor propuse în SDL i s se încadreaze în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor i prioritilor stabilite în SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. Punctajul fiecrui proiect se va calcula tinand seama de criteriile de selectie specificate in fisa tehnica a masurii M7/3A din SDL, în baza informaiilor furnizate de solicitant în Cererea de finanare, in documentele ataate acesteia i a anexelor la prezentul ghid. Criteriile de selecie au in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 referitoare la tratamentul egal al solicitanilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare i direcionarea acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL. Evaluarea criteriilor de selecie se face de catre expertii evaluatori din cadrul GAL, se va respecta principiul de verificare “4 ochi”, pe baza informarii competente i bine documentate. Criteriile de selectie prevazute in fisa masurii M7/3A din SDL sunt:
28
Cs1- Numarul de parteneri implicati; Cs2 Obiectivele parteneriatului vizeaza actiuni de mediu; Cs3- Obiectivele parteneriatului vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile; Cs4- Numarul de locuri de munca create; Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecie mai sus menionate, iar sistemul de punctare este urmtorul:
Nr.
crt. Criteriul de selectie Punctaj
Cs1 Numarul de parteneri implicati; - Minim 2 parteneri implicati: 15 puncte; - Intre 3 si 5 parteneri implicati: 30 puncte; - Mai mult de cinci parteneri implicati: 40 puncte;
Maximum 40 puncte
Cs3 Obiectivele parteneriatului vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile;
10 puncte
Cs4 Numarul de locuri de munca create; - Pentru un loc de munca nou creat: 15 puncte; - Pentru doua locuri de munca nou create: 30 puncte; - Pentru mai mult de doua locuri de munca nou create: 40
puncte;
Maximum 40 puncte
TOTAL 100 puncte
Punctajul fiecrui proiect se va calcula în baza informaiilor furnizate de solicitant în Cererea de finanare, documentelor ataate acesteia i a anexelor la prezentul ghid. Evaluarea criteriilor de selectie si acordarea punctajelor va fi realizata de 2 experti evaluatori din cadrul GAL, pe principiul “patru ochi “. Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu de selectie este urmatoarea: Cs1: Numarul de parteneri implicati; Se va acorda punctajul in functie de numarul de parteneri implicati in proiectul de cooperare, astfel: 15 puncte pentru minim 2 parteneri implicati; 30 puncte pentru un numar de parteneri cuprins intre 3 si 5; Pentru mai mult de 5 parteneri implicati se vor acorda 40 puncte; Se vor verifica informaiile în: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing; Documentele de infiintare ale fiecarui partener; Cs2: Obiectivele parteneriatului vizeaza actiuni de mediu;
29
Se va acorda punctajul de 10 puncte doar in cazul proiectelor de cooperare care vizeaza actiuni de mediu. Se vor verifica informaiile în: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing (in care, pentru punctarea la Cs2, se va verifica detalierea actiunilor de mediu vizate de proiectul de cooperare,
in sectiunile: Obiective, Strategie si Plan de actiune); Cs3: Obiectivele parteneriatului vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile; Se va acorda punctajul de 10 puncte doar in cazul proiectelor de cooperare care vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile. Se vor verifica informaiile în: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing (in care, pentru punctarea la Cs3, se va verifica detalierea actiunilor privind utilizarea energiei din surse
regenerabile vizate de proiectul de cooperare, in sectiunile: Obiective, Strategie si Plan de actiune); Cs4: Numarul de locuri de munca create; Se va acorda punctajul in functie de numarul de locuri de munca care vor fi create prin implementarea proiectului, astfel: 15 puncte pentru un loc de munca nou creat; 30 puncte pentru doua locuri de munca nou create; 40 puncte pentru mai mult de doua locuri de munca nou create. Se vor verifica informaiile în: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing; Angajamentul solicitantului privind crearea de locuri de munca prin proiect; Nota: Se considera loc de munca nou creat daca este cu norma intreaga. Un loc de munca cu jumatate de norma reprezinta 0,5 dintr-un loc de munca nou creat. Locul de munca nou creat cu jumatate de norma se ia in considerare si se monitorizeaza sub forma: 2 locuri de munca cu jumatate de norma se echivaleaza cu un loc de munca cu norma intreaga. Rezultatul verificrii si evaluarii criteriilor de selectie se consemneaz în Fisa de evaluare a criteriilor de selectie, care va fi completat si semnat de ctre doi experi si verificata de managerul GAL. Punctajul maxim care poate fi acordat la evaluare: 100 puncte. Pentru aceast msur punctajul minim admis pentru fiecare proiect, pentru a fi acceptat in etapa de selectie pentru finantare este de 15 puncte. Selecia proiectelor în cadrul GAL va fi realizat de ctre Comitetul de Selecie, format din 7 membri ai parteneriatului din cadrul SDL, reprezentani legali sau alte persoane mandatate în acest sens de ctre respectivele entiti juridice, în conformitate cu prevederile statutare. Pentru membrii Comitetului de Selectie se vor stabili membri supleanti, care vor inlocui membrii titulari atunci cand acestia nu pot participa din motive obiective. La selecia proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv , pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul seleciei s fie prezeni cel puin 50% din membrii comitetului de selecie, din care peste 50% s fie din mediul privat i societate civil, organizaiile din mediul urban reprezentând mai puin de 25%. Pentru transparena procesului de selecie a proiectelor, la întâlnirile Comitetului de Selecie vor lua parte i responsabilul CDRJ cu monitorizarea activitii GAL-ului i coordonatorul CDRJ/un consilier desemnat de coordonator.
Membrii Comitetului de Selecie au obligaia de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind
evitarea conflictului de interese i prevederile Cap. XII al SDL –”Descrierea mecanismelor de
evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislaiei naionale”. Fiecare membru al
30
Comitetului de Selectie va complet si semna Declaratia privind evitarea conflictul de interese. Dac
unul dintre membrii Comitetului de Selecie constat c se afl într-o situaie de conflict de interese în raport cu unul dintre solicitanii proiectelor eligibile pentru selecie, acesta nu are drept
de vot i nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Comitetu