ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/portals/0/studenti/ghidul studentului.pdf · studenţii din...

of 32 /32
Ghidul Studentului 2012-2013

Upload: others

Post on 08-Oct-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

GhidulStudentului

2012-2013

Page 2: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

2

CUVÂNTUL CONDUCERII UNIVERSITĂȚIIDragi studenți,

Dorim să percepeți acest mesaj ca unul prietenesc, de parteneriat, mesaj venit din partea unor persoane care au absolvit facultatea la Universitatea Transilvania și au locuit în caminele universității.Ne-am propus să abordăm în relația cu voi studenții, un management de tip participativ, în cadrul căruia voi - studenții să dați tonul soluțiilor pentru proiectele și problemele voastre iar noi să susținem finalizarea acestora. Ne dorim un campus modern, adaptat noului și necesitatilor voastre. Nu vrem să suprapunem conceptele specifice vieții universitare unora promovate în cadrul companiilor dar vom accepta o serie de astfel de concepte și în cadrul universității; astfel, considerăm că satisfacția clienților ar fi un principiu după care ar trebui să ne ghidăm și în relația cu voi. Pentru o reușită în relația noastră recunoaștem că trebuie să ne adaptăm cerințelor voastre, nu numai din punct de vedere didactic dar și din punct de vedere al vieții de campus.Acest lucru încercăm să-l facem din ce în ce mai mult acum.. În acest sens, ne dorim ca voi, studenții noștrii, să vă implicați în tot ceea ce reprezintă viață de campus, să participați alături de noi la dezvoltarea proiectelor voastre și să conștientizați că trebuie să întrețineți tot ceea ce se realizează pentru voi. De asemenea, ne-am dori în perspectivă o nouă imagine a universității, una modernă și în același timp stilizată, cu largă percepție în rândul tinerilor și nu numai. Ne bazăm întru totul și pe sprijinul asociațiilor voastre studențești în dezvoltarea proiectelor destinate vouă.Cunoaștem faptul că evoluăm foarte rapid, într-o lume grăbită, poate destul de frecvent neînțelegătoare pentru voi, cei mai tineri. Civilizația avansează, caracterul celor tineri evoluează iar noi ca și manageri ai unor instituții de educație, dar mai ales ca formatori, trebuie să luăm în considerare aceste aspecte. Astfel, pentru a ne atinge obiectivele comune, parteneriatul dintre noi și voi și susținerea reciprocă trebuie să primeze mai mult decât orice.Vă dorim mult succes și vă așteptăm să ne fiți alături.

Cu prietenie,Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Rector

Prof. univ. dr. ing. Daniel MUNTEANU

Prorector cu Studenții și Legătura cu Mediul Economic și Socio - Cultural

Page 3: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

3

CUPRINS1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV2. FACULTĂȚI3. SERVICII/ FACILITĂȚI

- BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII - CĂMINE STUDENȚEȘTI- CANTINE- DISPENSAR STUDENȚESC- CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

4. REGULI DE FUNCȚIONARE A UNIVERSITĂȚII5. STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR6. CITIREA ORARULUI7. BURSE PENTRU STUDENȚI8. TABERE STUDENȚEȘTI9. PROGRAME INTERNAȚIONALE PENTRU STUDENȚI10. PARTENERI ȘI PROIECTE DISPONIBILE

Page 4: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

4

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

Universitatea Transilvania din Brașov a fost înființată în anul 1948, iar în prezent are 22.000 de studenți, care beneficiază de programe de studii de licență, masterat și doctorat derulate în 18 facultăți și 19 departamente de cercetare științifică. Aici poți urma trasee integrate de programe de studii de licență – masterat – doctorat care aduc coerență ofertei educaționale și îți permit alegerea și personalizarea traseului de învățare, contribuind astfel la accesarea cu succes a pieței forței de muncă în țară și în străinătate.

Încă din anul 2007, când a obținut calificativul de „încredere ridicată” în urma evaluării realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, Universitatea Transilvania din Brașov are în vedere dezvoltarea calității educației oferite nouă, a cercetării științifice și a competitivității la nivel național și internațional. În anul universitar 2011-2012 a fost derulată și o evaluare internațională prin programul de evaluare instituțională al EUA (European University Association), cu scopul de a crește calitatea mediului universitar.

În ultimii ani universitatea a făcut investiții substanțiale în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și resurselor de predare și învățare, a spațiilor de cazare, sport și petrecere a timpului liber, având în vedere principalii beneficiari: studenții. De asemenea, s-a implicat în îmbunătățirea calității vieții studențești prin sprijinul acordat asociațiilor studențești brașovene și a acțiunilor lor, derularea de proiecte de creștere a competitivității studenților pe piața forței de muncă și facilitarea accesului studenților la stagii de practică locale și internaționale, precum și investirea în acțiuni culturale și de divertisment.

Page 5: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

5

FACULTĂȚI

În cadrul Universității Transilvania din Brașov sunt derulate programe de studii de licență în 18 facultăți. Detaliile despre acestea se află pe site-ul universității: http://www.unitbv.ro.

Inginerie Mecanică(IM)Str. Politehnicii nr. 1, 5000240268-474.761 Decan: Prof. univ. dr. ing. Ion Călin ROȘCA

Construcții(CT)Str. Turnului nr. 5, 500152 0268-548.228Decan: Prof. univ. dr. ing. Ioan TUNS

Alimentație și Turism (AT)Str. Castelului nr.148, 500024 0268-472222 Decan: Prof. univ. dr. ing. Carol CSATLOS

Matematică și Informatică(MI)Str. Iuliu Maniu nr. 50, 500091 0268-414.016 Decan: Conf. univ. dr. Marin MARIN

Litere(LT)B-dul Eroilor 25, 500030 0268-475.705 Decan: Prof. univ. dr. Adrian LĂCĂTUȘ

Sociologie și Comunicare(Soc)B-dul Eroilor 25, 5000300268-474.017Decan: Prof. univ. dr. Silviu COPOSESCU

DreptB-dul Eroilor 25, 5000300268-474.017Decan: Prof. univ. dr. Cristinel MURZEA

Muzică(Mz)Str. Andrei Şaguna nr. 2, 500123 0268-478.884Decan: Prof. univ. dr. Stela DRĂGULIN

Page 6: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

6

Ingineria Lemnului(IL)Colina Universităţii,Str. Universităţii nr. 1, 500068 0268-415.315Decan: Prof. univ. dr. ing. Mihai ISPAS

Design și Produs de Mediu (DPM)Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 0268-472.496 Decan: Prof. univ. dr. ing. Olimpiu MUNTEANU

Știința și Ing. Materialelor(SIM)Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 0268-471.626 Decan: Prof. univ. dr. ing. Teodor PISU-MACHEDON

Inginerie Electrică și Stiința Calculatoarelor(IESC)Str. Politehnicii nr. 1, 500024 0268-474.7180268-413.000 int. 164Decan: Prof. univ. dr. ing. Carmen GERIGAN

Științe Economice și Administrarea Afacerilor (SEAA)Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 0268-419.304 Decan: Prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU

Silvicultură și Exploatări Forestiere (SV)Str. Şirul Beethoven nr. 1, 5001230268-475.705 Decan: Prof. univ. dr. ing. Lucian CURTU

Medicină(Med)Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 0268-412.185 Decan: Prof. univ. dr. Marius MOGA

Psihologie și Științele Educației (PSE)Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 0268-416.184Decan: Conf. univ. dr. Teodor PĂLĂȘAN

Educație Fizică și Sporturi Montane(EFSM)Str. Colina Universităţii, nr. 1, 5000300268-474.060Decan: Conf. univ. dr. Mircea NEAMȚU

Inginerie Tehnologică și Management Industrial(ITMI)Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 0268-414.690 DecanProf. univ. dr. ing. Vladimir MĂRĂSCU-KLEIN

Page 7: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

7

SERVICII ȘI FACILITĂȚI

1. BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov este una dintre cele mai moderne biblio-teci din ţară, funcţionând cu acces direct la raft şi infrastructură IT.

UNDE ESTE SITUATĂ?Aula Universităţii, str. Iuliu Maniu nr. 41A (intrarea din str. Traian Grozăvescu);

ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂEliberarea permisului de bibliotecă se face pe baza următoarelor documente: • buletin/carte de identitate;• carnet de student vizat pe anul universitar în curs (pentru studenţii înscrişi în anul I,

pe baza listei de evidenţă a studenţilor);• taxa de înscriere.

PROGRAM DE FUNCŢIONARESala cu acces direct la colecţii (Aula Universităţii)

LUNI 10:00 - 20:00MARȚI - VINERI 8:00 - 20:00SÂMBĂTĂ 8:00 - 14:00

Centrul de împrumut publicaţii (Aula Universităţii) LUNI 10:00 - 20:00MARȚI - VINERI 8:00 - 20:00SÂMBĂTĂ 8:00 - 14:00

Biblioteca Facultăţii de Muzică (Corp Z)LUNI - VINERI 8:00 - 15:00

Biblioteca Facultăţii de Construcţii (Corp J) LUNI - VINERI 8:00 - 15:00

Page 8: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

8

2. CĂMINE STUDENȚEȘTIÎn centrul nostru universitar există două mari complexe studenţeşti: Memorandului şi Colina Universităţii, studenţii beneficiind de posibili-tăţi de cazare în 13 cămine moderne (informații găsești în Regula-mentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti).Căminele studenţeşti au camere confortabile şi săli de lectură spaţioase. Universitatea oferă posibilitatea de cazare a studenţilor, prin 4233 locuri existente în cele două campusuri. În complexul Memorandului sunt amplasate opt cămine studenţeşti, cu o capacitate de cazare de 1700 locuri, iar în Complexul Colina Universităţii sunt amplasate 5 cămine studenţeşti, cu o capacitate de 2532 locuri de cazare. Căminul nr. 16, situat pe Colina Universităţii, dispune de 19 camere de oaspeţi cu trei locuri, mobilier modern şi grup sanitar propriu. Taxele de cămin sunt accesibile, iar studenţii cu o situaţie socială dificilă pot beneficia de reduceri de taxe .Accesul la Internet în campusurile studenţeşti este gratuit, dar trebuie respectate un număr de reguli interne de utilizare. Universitatea Transilvania pune la dispoziţia studenţilor două săli I.T. (cu acces liber la Internet). Sălile le vei găsi în Corpul C şi au o capacitate de 50 locuri, fiecare.

3. CANTINEVei putea servi masa la una din cele două cantine-restaurant din complexele studenţeşti: Cantina 1 (Memorandului) și Cantina 2 (Colina Universităţii). Prețurile sunt studențești, costurile unui meniu com-plet ridicandu-se la aproximativ 15 lei iar gustul, este ca la mama acasă.

4. DISPENSAR STUDENȚESCTe poţi adresa personalului medical de Luni până Vineri, între orele 8.00 – 16.00.Pentru a putea beneficia de serviciile medicale ai nevoie de buletinul de identitate şi carnetul de student - vizat pentru anul universitar în curs. Studenţii anului I vor prezenta în locul buletinului de identitate, adeverinţa de student. Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din ţara de origine) şi adeverinţă de student (emisă de Departamentul Relaţii Internaţionale - clădirea Rectorat, Camera 104). Găseşti Dispensarul Studenţesc pe Str. Memorandului nr. 43, la Căminul 10. Numărul de telefon la care poţi suna este: 0268-413072, sau site-ul pe care îl poţi accesa are adresa: http://www.unitbv.ro/Studenti/Dispensarstudentesc.aspx.

5. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILORCasa de Cultură a Studenţilor Braşov (CCSBV) se află în același corp cu Cantina din Complexul Memorandului, fiind locul în care tinerii studenţi braşoveni pot să îşi valorifice anumite hobby-uri şi să le dezvolte ajungând chiar să profeseze într-unul din domeniile studiate aici. Segmentele culturale sunt concepute pe baza opţiunilor şi preferinţelor studenţilor braşoveni: muzică, dans modern, dans folcloric, modelling și fotografie, club de turism.

Page 9: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

9

REGULI DE FUNCȚIONARE A UNIVERSITĂȚII

Poți studia Regulamentele din Universitatea Transilvania din Braşov la următoarea adresă: http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx.

ÎNMATRICULAREA LA FACULTATEÎnmatricularea se face în maxim 30 de zile de la începerea anului universitar și se face pe baza Ordinului de înmatriculare emis de Rector, după semnarea Contractului de studii universitare (și achitarea taxelor de școlarizare în cazul în care ești la taxă) și achitarea taxei de înmatriculare la casierie.După înmatriculare vei primi: carnet de student, legitimație de student pentru transport, cupoane de călătorie și un exemplar din Contractul de studii universitare.

CAZAREA LA CĂMINEDupă ce ai ocupat camera la cămin, prima procedură importantă este aceea de a-ți face viza de flotant, care atestă că ai domiciliul temporar în Brașov. Actele de care ai nevoie sunt afișate la intrarea în fiecare cămin, împreună cu termenul limită de depunere. Buletinul îl vei primi înapoi cam în 3 săptămâni, așa că fă-ți o copie xerox înainte să-l dai, în cazul în care va interveni ceva.Căminul se plătește în fiecare lună până în ultima zi din lună. Întârzierile se taxează cu 0,5% pe zi. Dacă întârzii cu plata mai mult de 10 zile, vei fi chemat la administrație. După ce plătești căminul mergi la administrație cu chitanța, ca să-ți ștampilezi legitimația de cămin. Suma ce trebuie plătită este trecută în contractul pe care îl primești când te cazezi.

Page 10: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

10

CREDITELEFiecare disciplină pe care o vei studia este cotată cu un număr de credite. Un credit presupune aproximativ 30 de ore de muncă ale studentului. Munca studentului poate fi asistată (cursuri, seminare, laboratoare) sau individuală (timpul alocat studiului în biblioteci, elaborării de lucrări personale, activităţi practice etc.). Este important de reţinut că prin credite nu se măsoară calitatea procesului de instruire şi nici importanţa disciplinei, ci cantitatea/volumul efortului depus de student. Evaluarea calităţii instruirii se face prin note.În sistemul ECTS (European Credit Transfer System), pentru a faci-lita echivalarea şi recunoaşterea studiilor între universităţi, a fost acceptată alocarea a 60 unităţi de credit (UC) pentru disciplinele dintr-un an de studii, respectiv 30 unităţi de credit (UC) pentru disciplinele dintr-un semestru. În conformitate cu această convenţie, în planurile de învăţământ de la Universitatea Transilvania din Braşov este alocat un număr total de 30 UC pentru disciplinele obligatorii şi opţionale dintr-un semestru.

Alte informaţii poţi afla din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.

PROMOVAREA ÎN ANUL URMĂTOR DE STUDIUDupă parcurgerea unui an de studii, te poți afla în una din următoarele situaţii şcolare:

• Student cu an de studii promovat, dacă ai acumulat numărul total de creditepentru anul respectiv, 60 de unităţi de credit;

• Student cu an de studii creditat (trecut în anul următor), dacă treci în anulurmător prin acumularea numărului minim de 40 de unităţi de credit în anul în curs şi cu anii anteriori promovaţi integral;

• Student în prelungire a duratei de şcolarizare (an de repetare/ an complementar), dacă ai acumulat între 10 şi 39 de unităţi de credit sau dacă ai acumulat minim 40 decredite din anul în curs, dar ai mai puţin de 60 de credite din anul anterior;

• Student exmatriculat, dacă ai acumulat sub 10 unităţi de credit.Statutul de student bugetat/ cu taxă se poate modifica de la un an universitar la altul, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite de Senatul Universităţii şi stipulate în Contractul de studii universitare: obţinerea numărului necesar de credite pentru trecerea în anul următor şi ierarhizarea studenţilor după suma punctelor valorice acumulate în anul anterior.În cazul în care ai restanțe, trebuie să știi că acestea se pot da în toamnă în sesiunea specială de restanțe, în sesiunea imediat următoare de reexaminări (unde se dau și măriri), sau anul viitor o dată cu studenții mai mici cu un an, când au ei planificat examenul la disciplina respectivă. Prima restanță pe care o dai la o disciplină nu se plătește, dar dacă nici la restanță nu iei notă peste nota 5, a doua oară va trebui să plătești resusținerea examenului.

Page 11: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

11

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

Anul universitar este structurat pe două semestre, fiecare semestru având 14 săptămâni de activitate didactică (15 săptămâni pentru Facultatea de Medicină) şi o sesiune de examene de 4 săptămâni. Structura fiecărui an universitar - perioadele de activitate şi întreruperile legale (vacanţe, sărbători legale etc.) se aprobă de Senatul Universităţii şi se comunică la începutul fiecărui an universitar. În sesiunea de examene de iarnă sunt evaluate disciplinele din primul semestru al anului universitar, iar în sesiunea de examene de vară se face evaluarea disciplinelor din al doilea semestru al anului universitar.

Pentru repetarea evaluării la disciplinele nepromovate sau pentru reevaluarea competenţelor studenţilor la disciplinele promovate în sesiunile de iarnă, respectiv de vară se organizează o sesiune de restanţe, sesiunea de examene de toamnă, cu durata de două săptămâni. În situaţii specifice, conducerea universităţii poate aproba organizarea unor sesiuni suplimentare (sesiuni de reexaminare, sesiuni pentru amânări medicale etc.).

Page 12: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

12

CITIREA ORARULUI

Orarul conține mai multe simboluri și dispuneri diferite a căsuțelor. În primul rând trebuie să știi că este posibil ca specializarea ta să conțină mai multe grupe, re-alizate pe baza ordinii alfabetice a listei de studenți, deci dacă numele tău de familie începe cu A, ești în prima grupă. Un curs/seminar/laborator are o durată de 100 de minute. Unele dintre ele sunt dispuse la două săptămâni, astfel că dacă în orarul tău apar căsuțe împărțite în două: dacă simolostica e trecută sus, înseamnă că ora se va ține doar în săptămânile impare (prima, a treia, etc.), iar dacă se situează în partea de jos, înseamnă se va ține în săptămânile pare.

Simbolizarea folosită conține: Codul disciplinei (găsești pe site), felul activității (C = curs, S = seminar, L = laborator), sala (codul conține: corpul de clădire, etajul, numărul sălii) și numele profesorului.

Exemplu: LIII1 = corpul L, etajul 3, sala 1.

Page 13: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

13

OPORTUNITĂȚI

BURSE PENTRU STUDENȚICele mai cunoscute forme ale burselor oferite studenților sunt cele de studiu, de merit și de ajutor social. Studenții cu rezultate deosebite la învățătură pot beneficia de burse de performanță și burse de excelență.

În primul an de facultate, studenții nu vor primi bursă de studiu sau de merit în primul semestru, însă în al doilea semestru, pe baza medi-ilor din primul semestru și a cuantumului bugetar alocat din partea statu-lui, bursele se re-repartizează. Bursa de studiu este concepută în așa măsură încât să acopere cheltuielile minime cu cazarea la cămin și cu masa.

Bursele de ajutor social se distribuie studenților în următoarele situații:• studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din Case-

le de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;• studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care

suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronhic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut;

• studenţilor care provin din familii care nu realizează un venit lu-nar net mediu, pe ultimele 3 luni, pe membru de familie, mai mare decât salariul minim pe economie, în limita fondurilor disponibile.

Pentru informaţii complete, citeşte Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material.

Page 14: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

14

TABERE STUDENȚEȘTIMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia studenţilor, înperioada vacanţelor de vară şi iarnă, bilete de tabără pentru studenţii înscrişi la cursuri de zi, fără taxă.Pot beneficia de locuri în taberele studenţeşti de odihnă :• studenţii care după anul precedent de studiu sunt integralişti,

în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi performanţele în activitatea de cercetare, dar şi activitatea depusă în cadru organizat, la diverse manifestări culturale, artistice sau ştiinţifice;

• studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial cu condiţia să fie integralişti;

• studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale studenţilor, care s-au evidenţiat prin activităţile cultural artistice desfăşurate;

• membrii O.N.G.-urilor studenţeşti care au protocoale de colaborare încheiate în acest sens cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.

PROGRAME INTERNAȚIONALE PENTRU STUDENȚILansat în ianuarie 2007, Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Long Life Learning Programme – LLLP) reunește programele de mobilitate în străinătate pentru studii și activitate practică.Programul Erasmus îți permite să pleci un semestru sau chiar un an să studiezi în altă țară, unde există parteneriate cu universitatea noastră. Este cel mai cunoscut program de mobilitate a studiilor, fiind disponibil în mai multe limbi de circulație. Pentru a îl putea accesa trebuie să depui un dosar cu actele necesare și să susții un test care să ateste nivelul de engleză necesar.Stagiile de practică în afară pot fi realizate prin mai multe programe derulate de universitate, precum și prin intermediul organizațiilor care se ocupă cu aceste tipuri de oportunități. Acestea au de regulă o durată între 3 și 12 luni și se desfășoară în companii sau alte organizații cu care universitatea are încheiate acorduri.

Page 15: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

15

PARTENERI ȘI PROIECTE DISPONIBILE

Departamentul „Studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural” este cel responsabil de medierea relației dintre studenți și universitate, de proiec-tele adresate studenților, și de facilitarea accesului studenților la companii.

În această direcție, în ultimii ani s-au desfășurat seminarii tehnice, concursuri, sesiuni de comunicări științifice în care au fost implicați studenții universității, iar cel mai recent proiect derulat de universitate a fost în iulie 2012 – conferința AFCO (Absolvenții în Fața Companiilor). La aceasta studenții au avut ocazia să-și prezinte lucrările științifice, de licență sau de masterat în fața companiilor din Brașov, iar la sfârșitul conferinței au fost premiate cele mai bune lucrări pe baza voturilor acordate de reprezentanții companiilor. Încheierea a fost un concert organizat în spatele Aulei, finanțat de către universitate.

Universitatea Transilvania din Brașov are colaborări cu unele din cele mai importante companii și instituții din Brașov, precum:

• ARO PALACE SA, Braşov, AUTOLIV România, CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE Braşov, CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS Sibiu, ICCO Braşov, LMS ROMANIA, Braşov, METROM SA Braşov, ORACLE ROMÂNIA, Bucureşti, PENTALOG INET Braşov, SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL Braşov, SIEMENS PROGRAM AND SYSTEM ENGINEERING SRL Braşov, STABILUS România, Braşov, URSUS BREWERIES Braşov, VIESSMANN ROMÂNIA SA Braşov.

• Primăria Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţelor de Muncă, Fundaţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, spitale, centre de dezvoltare și asociații.

Prin acestea, oportunitățile de dezvoltare a studenților sunt cu mult crescute iar expe-riența universitară una calitativă.

Page 16: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din
Page 17: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din
Page 18: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

2012-2013

GhidulStudentului

Page 19: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

CUVÂNTUL NOSTRUHey,Pentru că ești student în anul I, cel mai probabil proaspăt absolvent de liceu, acest ghid a fost conceput pentru a-ți furniza primele informații pe care trebuie să le știi la facultate și în Brașov: ce facilități îți oferă universitatea, ce sunt creditele, cum îți citești orarul, ce posibilități de dezvoltare ai, în ce locuri trebuie să mergi, și multe altele.Ghidul este împărțit în două: prima parte conține informații despre universitate și mediul universitar, iar cea de-a doua cuprinde informații despre activități extra-curriculare și posibilități de petrecere a timpului liber, precum și câteva alte informații utile pentru tine.Noi îți urăm mult succes la facultate, să prețuiești fiecare moment, să simți pe pielea ta ce înseamnă viața de student și să profiți de toate șansele care ți se oferă.

2

Page 20: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

CUPRINS

1. ACTIVITĂȚI EXTRA – VOLUNTARIAT ȘI ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI2. PREZENTARE AIESEC ȘI BEST3. ALTE ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI4. BRAȘOV – PROBABLY THE BEST CITY IN THE WORLD5. EVENIMENTE ANUALE BRAȘOV6. INFORMAȚII UTILE

3

Page 21: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

ACTIVITĂȚI EXTRA – VOLUNTARIAT ȘI ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI

Voluntariatul în general poate fi definit prin multe forme, însă cel mai simplu putem spune că presupune implicarea din proprie inițiativă în diverse aspecte ale societății, fără a aștepta contraprestații financiare. Există o multitudine de tipuri de voluntariat și organizații de voluntari, orientate spre dezvoltarea comunității, protecția drepturilor omului, crearea unui impact pozitiv asupra tinerilor, educație, sustenabilitate, mediu, dezvoltare personală, leadership, schimb cultural, religie, etc.Cea mai cunoscută formă de voluntariat este organizația non-profit, iar cele mai multe din aceste organizații sunt de și pentru tineret.

Beneficiile voluntariatului?• Networking, socializare cu alți studenți, crearea unei rețele de cunoștințe

și prieteni;• Dezvoltarea de abilități personale (disciplină, organizare, comunicare,

autocunoaștere, prezentare, ambiție, responsabilitate, adaptabilitate la schimbare);

• Lucru în echipă;• Petrecere utilă a timpului;• Project management;• Punte de legatură cu mediul economic: programe de schimb, burse,

practică, experiența unui cadru asemănător celui din companii;• Călătorii și interculturalitate;• Implicarea înseamnă și protecția sau negocierea drepturilor studenților;• Distracție.

4

Page 22: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

ACTIVITĂȚI EXTRA – VOLUNTARIAT ȘI ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI

Ghidul Studentului este o inițiativă a celor mai mari 2 organizații de volun-tariat din campusul universitar, BEST și AIESEC, realizat în colaborare cu Universitatea Transilvania din Brașov.

AIESEC este cea mai mare rețea de studenţi din lume, cu peste 60 000 de membri din 110 ţări și teritorii. Datorită specificului ei de organizaţie nonpolitică, independentă şi nu-pentru-profit, AIESEC este interesată în problemele globale, activităţi de leadership, schimb internațional şi management.

AIESEC cuprinde programe de Leadership şi Practică Internațională prin care veți participa la activităţi ce vă permit să vă dezvoltați ca viitori lideri, să aveți parte de experiență internaţională şi acces la un mediu de învăţare constructiv şi relevant pentru voi.

Anual organizăm proiecte de dezvoltarea comunității, educația tinerilor, creare de noi oportunități pentru tineri, interacțiune cu companiile brașovene, dezvoltarea carierei, conferințe de pregătire, și altele. Cele mai cunoscute proiecte organizate de AIESEC Brașov sunt IT Challenge și GROW, în cadrul cărora colaborăm cu parteneri de bază formați din instituții educaționale, companii de prestigiu și alte organizații. Însă cel mai de preț program organizat de AIESEC este acela al stagiilor internaționale de practică, în care poți vizita una din cele 110 țări și teritorii, dobândi experiență personală și profesională și cunoaște foarte mulți alți internaționali cu care împărtășești aceeași experiență.

Adresa: str. Memorandului nr. 32, cămin 8, camera 200Tel: 0268 - 510.503/ 0749-372268Link: http://aiesecbv.ro/new/

5

Page 23: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

Board of European Students of Technology (BEST) este o organizaţie internaţională, apolitică şi non-profit în continuă creştere. Din 1989 oferim comunicare, cooperare şi oportunitaţi de schimburi culturale prin cele 93 de grupuri locale BEST din cadrul celor mai mari centre universitare din Europa.

BEST Brașov este format din studenţi de la Universitatea Transilvania din Braşov, motivaţi sa înveţe ce înseamnă munca in echipa, managementul unui proiect, dezvoltarea unor abilităţi complementare studiilor universitare, abilităţi care ne vor ajuta în tot ceea ce inseamnă viaţa post-universitară. În fiecare an organizăm evenimente cum ar fi: cursuri tehnice in Europa, evenimente de relaxare, schimburi culturale, training-uri, competiţii inginereşti, evenimente de carieră şi un festival de film de scurt-metraj.

BEST completează viaţa de student, este o experienţă minunată şi îţi deschide multe oportunităţi. Ai ocazia să te implici în proiecte, să îţi pui ideile în aplicare, să-ţi testezi abilităţile, să conduci echipe, să călătoreşti în Europa şi să îţi faci o mulţime de prieteni.

Adresa: str. Colina Universității nr.1, cămin 15, etaj 5, camera 510Link: http://bestbrasov.ro/

Echipa AIESEC BV Echipa BEST BV

6

Page 24: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

ALTE ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTIAlte organizații ce își fac simțită prezența în rândul studenților sunt:

• CRSUT - Consiliul Reprezentanţilor Studenţilor din Universitatea Transilvania din Braşov

E-mail: [email protected]

• ASCOR - Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români E-mail: [email protected] Pagina web: http://www.ascorbrasov.lx.ro/

• ASUT - Asociația Studenților din Universitatea Transilvania din Brașov Adresa: Str. Memorandului nr.32, Cămin 8, Etaj 3 E-mail: [email protected]; Tel: 0762-768.879

• PRIME BRAȘOV – European Association of PR & Communication Students

Link: http://primebrasov.wordpress.com/

• ASIB.BRAȘOV - Asociația Studenților Independenți Basarabeni Adresa: str. Memorandului nr. 26, cămin 5, etaj 1, Sala de Lectură Link: http://www.dordebasarabia.ro

• ELSA - The European Law Students’ Association Link: http://brasov.elsa.ro/

• EXPRIM - Organizaţia Facultăţilor Din Cadrul Facultăţii De Litere E-mail: [email protected]

• CPNT - Clubul studenţesc pentru Protecţia Naturii și Turism Braşov E-mail: [email protected] Pagina web: http://www.cpnt.ro

7

Page 25: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

BRAȘOV – PROBABLY THE BEST CITY IN THE WORLD

Primarul actual al orașului Brașov este George Scripcaru, iar Primăria se găsește la adresa: B-dul Eroilor nr.8.Orașul Brașov este unul plin de istorie, motiv pentru care ai foarte multe locuri de vizitat aici:• Biserica Neagră- Curtea Johannes Honterus 2, 500025 Brașov, Telefon

0268-511.824 (3 lei pentru studenți);• Casa Băiulescu- Livada Poştei, în apropierea Bibliotecii George Bariţiu

(găsești: Centrul Cultural Englez, Mediateca franceză, Centrul Cultural Maghiar, Centrul deFormare şi Informare, Secţia Periodice, Catalogare, Evidenţă, Birou LEGIS)

• Muzeul Bran- Str. Traian Moşoiu 495 - 498, 507025 Bran, Telefon: 0268-238.333; 0268-283.332 (cuprinde 3 sectoare: Castelul Bran, Muzeul Satului Brănean şi Muzeul Vămii);

• Poiana Brașov- dispune de 12 pârtii de schi, terenuri de sport, un lac, localuri. Pentru a ajunge acolo poți lua autobuzul 20 din stația de autobuze Livada Poștei. Bileetul costă 7 lei dus-întors.

• Muzeul Casa Mureşenilor- Str. Piaţa Sfatului 25, 500025 Braşov, Telefon: 0268-477.864

• Muzeul de Artă- Str. B-dul Eroilor 21, 500030 Braşov, Telefon: 0268-477.286

• Muzeul Judeţean de Istorie- Str. Piaţa Sfatului 30, 500025 Braşov, Telefon: 0268-472.363; 0268-472.357

• Bastionul Ţesătorilor- Str. George Coşbuc nr.3, Braşov, Telefon: 0268-472.3688

Page 26: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

• Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului- Str. Piaţa Unirii 2-3, 500123 Braşov, Telefon: 0268-143.879

• Cetatea Ţărănească Râşnov- localitatea RÂŞNOV, la aproximativ 10 km de Braşov

• Grădina Zoologică Braşov- Str. Brazilor nr. 1 – Cartier Noua, 500313 Braşov, Telefon: 0268-337.787.

Alte locuri de vizitat sunt: Tâmpa, Cetatea de la pietrele lui Solomon, poarta Șchei, Casa Mureșenilor, strada Republicii.

Dacă vrei să ai parte și de un pic de divertisment, poți merge la:• Teatrul Sică Alexandrescu- Piaţa Teatrului nr. 1, 500092 Braşov, Telefon:

0268-418.850• Filarmonica Braşov- Str. Apollonia Hirscher nr.10, 500025 Braşov,

Telefon: 0268-473.058• Opera Braşov- Str. Bisericii Romane nr. 51, 500068 Braşov, Telefon:

0268-415.990; 0268-415.991• Patinoare- Olimpia – Braşov, Str. Coşbuc nr 2, tel: 0268 - 47 40 14/

Cartierul Răcădău, Str. Valea Cetăţii, Braşov; Patinoarul olimpic din Tractoru, Str. Turnului, 500152 Braşov

• Piscine, Bazine de Înot Aqua Parc Braşov• Complexul De Agrement Paradisul Acvatic Braşov- B-dul Grivitei nr. 2F,

500182 Braşov, Telefon: 0268-440.070• Bazinul de Înot Olimpic- B-dul Gării, nr. 21, 500218 Braşov,tel.

0268-412.685• Piscina Ştrand Garden Club- DN 13, km 1 + 200m (lângă Metabras),

Braşov, tel. 0745-045.451• Complexul Agrement- sub Tâmpa – Aleea Tiberiu Brediceanu• Tenis- Sala Sporturilor - B-dul Gării (lângă Sala Sporturilor), 500218

Braşov,tel. 0720-761.230, 0724-156.409; Club Olimpia – Str. Coşbuc nr 2, tel: 0268 - 47 40 14

• Parcul Aventura- Cartier Noua, Zona lac Noua, lângă Zoo - Str. Paltinului, 500312 Braşov, Telefon: 0755-085.555

Alte locuri specific studențești: cluburile Tequila, Kasho, Bamboo, Sofa; fast-food ANDO’s, etc. 9

Page 27: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

EVENIMENTE ANUALE BRAȘOV

Principalele evenimente ce se desfășoară anual în Brașov sunt:• Festivalul Etnovember. Festivalul etno-medieval este organizat

de Asociația Detaeye Media & Art și are loc în fiecare an în a treia săptămână din luna noiembrie. Acesta durează 3 zile, zile în care brașovenii și turiștii pot asista la concerte de muzică, piese de teatru, expoziții, în concluzie vor face o „excursie” prin ceea ce înseamnă cultură.

• Turnirul Cetăților și Oktoberfest Brașov (Festivalul Berii). Evenimentul este organizat de DWK (Clubul Economic German Brașov) cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov și a Consiliului Județean Brașov, în Complexul Sportiv Ion Țiriac, în luna septembrie.

• Răvășitul Oilor - Festivalul Brânzei și Pastramei (Bran). Nu putem să vorbim despre tradiții fără să aducem aminte de Răvășitul Oilor, o tradiție de peste 40 de ani. Anul acesta va avea loc în zilele de 27 și 28 septembrie pe platoul Inima Reginei, la poalele Castelului Bran.

• Festivalul de Dramaturgie Contemporană Brașov. Inițiat și organizat de teatrul „Sică Alexandrescu”, festivalul este singurul din România dedicat exclusiv dramaturgiei contemporane. În anul 2012 are loc cea de-a XXIV-a ediție a festivalului, cel mai probabil în luna noiembrie.

• Raliul Țara Bârsei. Raliul Țara Bârsei a avut loc pentru prima oară în 2006, pentru a înlocui raliul “București”, anulat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Acest raliu face parte din Campionatul Național de Raliuri organizat de către Federația Română de Automobilism Sportiv.

• Turneul Internațional de Tenis Brașov Challenger. Competiția se desfă-șoară în fiecare toamnă, an de an pe terenul Clubului sportiv Olimpia de la poalele Tâmpei.

• Festivalul Internațional de Operă, Operetă și Balet Brașov. Toamna aduce cu ea și festivalul organizat de Opera Brașov, în colaborare cu Consiliul Județean, Consiliul Local și Primăria Brașov. În timp festivalul a devenit o tradiție respectată de toți iubitorii de muzică.

• Junii Brașoveni sau Junii Brașovului. Sunt un grup de călărași din Șcheii Brașovului, astăzi cu funcție ceremonială, care, an de an, defilează 10

Page 28: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

EVENIMENTE ANUALE BRAȘOV INFORMAȚII UTILE

Xerox cu prețuri studențești Două xerox-uri Yolans pe str. Lungă (capătul dinspre centru- în

gangul de lângă farmacie, și altul vis-a-vis de Pensiunea Memo), 1 xerox Yolans sub Colina Universității, la bază; xerox Alina pe str. Republicii (în gang, este o casă de schimb valutar la intrare).

Cartiere din Brașov Brașov-ul are 15 cartiere: Astra, Bartolomeu, Blumăna, Braşovechi

(Brașovul Vechi), Centrul Civic, Cetatea (sau Centrul Vechi), Craiter (fostul Ceferiștilor), Dârste, Noua, Poiana Braşov, Stu-pini, Şchei, Timiş-Triaj, Tractorul, Valea Cetăţii (fostul Răcădău).

Aceste cartiere se împart, la rândul lor, în zone mai mici, sub-cartiere, cu denumire consacrată, cele mai mici diviziuni ale oraşului fiind însă intersecţile sau zonele cu denumiri celebre (Onix, Ceasu’ Rău, Gemenii, Făget, Mielul Alb, Modarom etc.).

11

Page 29: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

RATBv

Important de știut: fiecare stație de autobuz are o denumire notată în locurile special amenajate de așteptare, în funcție de clădiri apropiate/străzi, și altele.

Autobuz nr. Ruta Autobuz nr. Ruta

1 Livada Poștei – Triaj

23 Saturn – Brintex

2 Livada Poștei – Rulmentul

23B Gara Brașov – Brintex

4 Livada Poștei – Gara Brașov

24 Bariera Bar-tolomeu – ICA Ghimbav

5 Roman S.A. – Stadion Municipal

24B Bariera Bartolomeu – ICPC

6 Livada Poștei – Saturn

28 Livada Poștei - Str. Fundăturii

9 Rulmentul – Stadion Municipal

31 B-dul Valea Cetății – Li-vada Poștei

12

Page 30: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

RATBv

12 Livada Poștei – Stadion Tineretului

32 B-dul Valea Cetății – Gara Brașov

14 Livada Poștei – Răsăritul

34 Livada Poștei - Energoreparații

14B Livada Poștei – Fabrica de var

35 Gara Brașov – Noua

15 Livada Poștei – Depozite ILF

36 Livada Poștei - Independenței

15B Livada Poștei – Avicola Măgurele

37 Livada Poștei – Craiter

16 Livada Poștei – Depozite ILF

38 Livada Poștei – Brintex

17 Livada Poștei – Noua

40 Saturn – Stupini

17B Roman S.A. – Calea București

41 Livada Poștei – Stupini Centru

18 Bariera Barto-lomeu – ICA Ghimbav

42 B-dul Gării – Timiș Triaj

20 Livada Poștei – Poiana Brașov

50 Dus-Întors Pe Tocile

21 Triaj – Noua 50B Dus-Întors Livada Poștei

22 Saturn – Stadion Tineretului

51 Pe Tocile – Gara Brașov

13

Page 31: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghi

dul S

tude

ntul

ui

Telefoane utile

• Urgențe/ FarmaciiPoliția 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Farmacie Europharm 0268/310.006

Farmacie Republicii 0268/543.560

Farmacie Complexul Mare 0268/332.143

• VoiajCFR 0268/410.443

Autogară 0268/427.267

• TaxiMartax 0268/313.040

Tod Taxi 0268/321.111

Bratax 0268/333.232

Ro Taxi 0268/319.999

14

Page 32: Ghidul - old.unitbv.roold.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Ghidul Studentului.pdf · Studenţii din Republica Moldova au nevoie de: certificat medical (emis de medicul de familie din

Ghidul Studentului

ECHIPA DE REALIZARE A GHIDULUI STUDENTULUIConcept general- Prof. univ. dr. ing. DANIEL MUNTEANU;Prorector cu studenţii şi legatura cu mediul economic şi socio-cultural ;

Profesor Coordonator – Lector univ. dr. MARINELA ȘIMON, Facultatea de Sociologie și Comunicare;

Conținut - ECHIPA AIESEC BRAȘOV;

Grafică și design - ECHIPA BEST BRAȘOV.

15