ghid privind proiectarea geotehnica final · pdf file 4 1.3. listă de simboluri în...

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2020

7 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ. PARTEA 1 – INVESTIGAREA ŞI ÎNCERCAREA TERENULUI PARTEA 2 – PROIECTAREA GEOTEHNICĂ

  indicativ GP 129-2014  

 • 1

  CUPRINS: CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI ............................................................................................. 1.1. Obiect .................................................................................................................................... 1.2. Domeniul de aplicare ............................................................................................................ 1.3. Simboluri ............................................................................................................................... 1.4. Documente normative de referință ........................................................................................ CAPITOLUL 2. EVALUAREA RISCULUI GEOTEHNIC....................................................... CAPITOLUL 3. INVESTIGAREA TERENULUI .................................................................... CAPITOLUL 4. ELABORAREA STUDIULUI GEOTEHNIC ............................................... CAPITOLUL 5. ELEMENTE ALE PROIECTĂRII GEOTEHNICE ...................................... 5.1. Situaţii de proiectare ............................................................................................................. 5.2. Proiectarea geotehnică prin calcul ........................................................................................

  5.2.1. Acţiuni .......................................................................................................................... 5.2.2. Proprietăţile terenului ................................................................................................... 5.2.3. Stări limite ultime ......................................................................................................... 5.2.4. Starea limită de exploatare (serviciu) ...........................................................................

  5.3. Memoriul geotehnic .............................................................................................................. 5.4. Determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici .....................

  5.4.1. Stabilirea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici prin estimare prudentă .. 5.4.2. Stabilirea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici prin utilizarea

  metodelor statistice ........................................................................................................ 5.4.3. Stabilirea valorilor de calcul (proiectare) ale parametrilor geotehnici .......................... 5.4.4. Exemple de calcul .........................................................................................................

  CAPITOLUL 6. PROIECTAREA GEOTEHNICĂ A FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ ...... 6.1 Stări limită .............................................................................................................................. 6.2 Metode de proiectare .............................................................................................................. 6.3 Proiectarea la starea limită ultimă .......................................................................................... 6.4 Proiectarea la starea limită de exploatare ............................................................................... 6.5 Exemple de calcul ..................................................................................................................

  6.5.1 Fundaţie izolată solicitată de forţe axiale centrice pe un strat de nisip uscat ............... 6.5.2 Fundaţie izolată solicitată de forţe axiale excentrice pe un strat de nisip uscat ........... 6.5.3 Fundaţie continuă pe un strat de pământ coeziv ..........................................................

  CAPITOLUL 7. PROIECTAREA GEOTEHNICĂ A FUNDAȚIILOR PE PILOŢI .............. 7.1 Stări limită .............................................................................................................................. 7.2 Acţiuni și situații de proiectare .............................................................................................. 7.3 Metode de proiectare si consideraţii referitoare la proiectare ................................................ 7.4 Încărcări de probă pe piloţi .................................................................................................... 7.5 Piloţi expuși la solicitări axiale ..............................................................................................

  7.5.1 Capacitatea portantă la compresiue ............................................................................. 7.5.2 Capacitatea portantă la tracţiune .................................................................................. 7.5.3 Deplasări verticale ale fundaţiilor pe piloţi .................................................................

  7.6 Piloţi solicitaţi transversal ...................................................................................................... 7.7 Proiectarea structurală a piloţilor .......................................................................................... 7.8 Supravegherea execuţiei ........................................................................................................ 7.9 Exemple de calcul ..................................................................................................................

  7.9.1. Calculul capacităţii portante ultime la compresiune a unor piloţi de beton armat prin metode prescriptive ..............................................................................................

  7.9.2. Calculul capacităţii portante ultime la compresiune a unor piloţi de beton amat care străbat un strat de pământ foarte compresibil ..............................................................

 • 2

  7.9.3 Calculul capacităţii portante ultime la compresiune pe baza încărcărilor statice de probă. Determinarea numărului necesar de piloţi ........................................................

  7.9.4 Determinarea rezistenţei de calcul la încărcare transversală pe baza încercărilor pe piloţi de probă ..............................................................................................................

  7.9.5 Calculul unui grup de piloţi de beton armat la stari limită conform NP 123.......... CAPITOLUL 8. PROIECTAREA GEOTEHNICĂ A ANCORAJELOR ÎN TEREN ............ 8.1 Stări limită caracteristice ancorajelor .................................................................................... 8.2 Situaţii şi acţiuni de proiectare .............................................................................................. 8.3 Abordări de calcul specifice ancorajelor ............................................................................... 8.4 Calculul la starea limită ultimă .............................................................................................. 8.5 Calculul la starea limită de exploatare ................................................................................... 8.6 Exemple de calcul ................................................................................................................. CAPITOLUL 9. PROIECTAREA GEOTEHNICĂ A LUCRĂRILOR DE SUSŢINERE ....... 9.1 Generalităţi ............................................................................................................................. 9.2 Stări limită .............................................................................................................................. 9.3 Acţiuni şi situaţii de proiectare .............................................................................................. 9.4 Metode de proiectare ............................................................................................................ 9.5 Evaluarea presiunii pământului ............................................................................................. 9.6 Ziduri de sprijin .....................................................................................................................

  9.6.1 Calculul la starea limită ultimă a zidurilor de sprijin .................................................. 9.6.2 Proiectarea structurală a zidurilor de sprijin ................................................................ 9.6.3 Verificarea la starea limită de exploatare a zidurilor de sprijin ...................................

  9.7 Pereţi de susţinere ................................................................................................................. 9.7.1 Calcul la starea limită ultimă ....................................................................................... 9.7.2 Proiectarea structurală a pereţilor de susţinere ............................................................ 9.7.3 Cedarea hidraulică în cazul pereţilor de susţinere .....................................................

  9.8 Exemple de calcul .................................................................................................................. CAPITOLUL 10. PROIECTAREA GEOTEHNICĂ A LUCRĂRILOR SUPUSE RISCULUI CEDĂRII DE NATURĂ HIDRAULICĂ .................................................................................. 10.1 Generalități ......................................................................................................