ghid masura 322

of 24/24
MASURA 322

Post on 12-Aug-2015

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MASURA 322

CUPRINS 1.PREVEDERI GENERALE ....................................................................................2 1.1 Msura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea n valoare a mostenirii rurale .................................................................................................................................2 2. PREZENTAREA MASURII 322 .........................................................................3 2.1Beneficiari eligibili ............................................................................................3 2.2 Activiti eligibile si cheltuieli neeligibile........................................................3 2.3 Condiii pentru primirea sprijinului .................................................................5 2.4 Criterii de selecie local...................................................................................6 2.5 Sprijinul acordat i indicatorii de monitorizare ...............................................6 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU MODERNIZAREA EXPLOATAIILOR AGRICOLE ...........................................8 3.1 Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finanare ..............8 standard. Anexele Cererii de finantare fac parte integranta din aceasta.................8 3.2 Contractarea fondurilor ...................................................................................12 3.3Achiziiile.........................................................................................................13 3.4 Plata.................................................................................................................14 4. INFORMAII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE .............................................................................................15 4.1 Documentele necesare ntocmirii Cererii de finanare ...................................15 5.ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI ........................................................22 5.1 Dosarul CERERII DE FINANARE .............................................................22 5.2 Dosarul CERERII DE PLATA: ......................................................................231

Msura 322 Renovarea i dezvoltarea satelor1.PREVEDERI GENERALE1.1 Msura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea n valoare a mostenirii ruraleObiectivele la care rspunde aceast msur sunt legate de pstrarea i valorificarea patrimoniului cultural, natural i turistic i de mbuntirea calitii mediului social, natural i economic din teritoriul Valea Someului. Maniera de implementare a proiectelor propuse va contribui i la atingerea obiectivelor legate de protejarea mediului i implementarea aciunilor pentru conservarea

patrimoniului natural. Activitile care se vor desfura n cadrul proiectelor vor contribui la mbuntirea mediului de via i la dezvoltarea serviciilor sociale, medicale i culturale oferite cetenilor teritoriului Valea Someului. Descrierea interveniei domeniul de acoperire al msurii: mbuntirea serviciilor sociale oferite cetenilor mbuntirea serviciilor medicale oferite cetenilor mbuntirea serviciilor culturale oferite cetenilor

2

Investiii corporale pentru reabilitarea cldirilor publice i a celor incluse n patrimoniul cultural.

2. PREZENTAREA MASURII 3222.1Beneficiari eligibiliPrivai: persoane fizice i juridice care dein n proprietate sau administreaz obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local Publici: comune, asociaii de comune, aezminte culturale i instituii de cult ONG-uri Parteneriate: ntre entiti din sectorul privat i entiti din sectorul public, ntre entiti din sectorul public, ntre entiti din sectorul civil i sectorul public.

2.2 Activiti eligibile si cheltuieli neeligibileActiviti eligibile: nfiinare i amenajare spaii publice de recreere pentru populaia local Reabilitare i renovare cldiri publice ( inclusiv componente de producere a energiei regenerabile ) Centre de ngrijire copii, btrni sau persoane cu nevoi speciale Reabilitare infrastructur medical Investiii n sisteme de producere i furnizare de energie din surse regenerabile Achiziionare microbuze care s asigure transportul public3

Investiii de renovare, modernizare i dotare aferent a aezmintelor culturale Restaurarea i consolidarea obiectivelor de patrimoniu cultural i natural Achiziionarea de echipamente pentru expunerea i protecia patrimoniului cultural Modernizare ci de acces spre obiective de interes public, turistic, cultural Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile : 1. Cumpararea de teren si/sau de imobile; 2. Impozite si taxe fiscale; 3. Costuri operationale inclusiv costuri de ntretinere si chirie; 4. Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de nfiintare si cheltuieli similare; 5. Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv obtinerea caracterului traditional autentic; 6. TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, n cazul n care este n mod real si definitiv e suportat de catre beneficiari, altii dect persoanele scutite de plata impozitului. 7. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; 8. Contributia n natura; 9. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de asigurare etc.; 10. Costuri realizate nainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate; 11. Costuri privind nchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 12. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal; 13. Achizitia de mijloace de transport rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport n numele tertilor;

4

14. Proiectele de utilitate publica care nu respecta normele privind calitatea n constructii si nu sunt conforme cu normativele de proiectare; 15. Investitii care fac obiectul Masurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la ferma si cele de exploatatie forestiera); De asemenea, sunt neeligibile investitiile care fac obiectul altor programe cu finantare comunitara sau nationala dupa cum urmeaza: 16. Investitiile privind infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor Regionale; 17. Drumurile judetene, nationale si reteaua TEN-T; 18. Renovarea si constructia de scoli, dispensare si spitale; 19. Investitiile n obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national; 20. Constructia de asezaminte culturale noi. Lista investitiilor si costurilor neeligibile se completeaza cu prevederile Hotarrii de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 2013.

2.3 Condiii pentru primirea sprijinuluiConditiile pentru primirea sprijinului sunt: Proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Valea Somesului conform PDL, iar beneficiarul sa se identifice cu una din categoriile de beneficiari definite; Activitatea sa nu fie finantata din alte fonduri; Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie s demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economic a investitiei; Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie s respecte/pstreze arhitectura specific local; Beneficiarul trebuie s asigure mentenana investiiei.5

2.4 Criterii de selecie local

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj acordat

1 2 3 4

Proiecte care vizeaz servicii sociale Proiecte care vizeaz servicii medicale Proiecte care vizeaz servicii culturale Proiecte care prevd investiii n energie regenerabil

15 15 15 25

5

Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelai tip de investiie

20

6

Proiecte care contribuie la promovarea specificului local i a motenirii culturale TOTAL

10

100 puncte

2.5 Sprijinul acordat i indicatorii de monitorizare

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuie naional ) 70% - 100%

6

Nr. Cost proiecte total prevzut mediu e 55.510 14

Estima Contribui Contribui Contribui re cost a FEADR a public a privat total msur naional msur 777.143 608.000 152.000 17.143

Exemple de proiecte: nfiinare parc Amenajare piste pentru bicicliti Amenajare locuri de joac Reabilitare cldire cmin cultural nfiinare cas de ocrotire i ngrijire a persoanelor vrstnice nfiinare serviciu de ngrijiri medicale la domiciliu Restaurare obiectiv de patrimoniu cultural nfiinare serviciu public de transport local Amenajare de parcri, piee, spaii pentru trguri

Indicatori de monitorizare: Indicator Comune sprijinite ONG-uri sprijinite Aciuni de patrimoniu rural sprijinite Parteneriate sprijinite Unitate de msur Nr. Nr. Nr. Nr.7

inta 5 2 2 5

3.ACCESAREA FONDURILOR ACORDATE PENTRU EXPLOATAIILOR AGRICOLE

NERAMBURSABILE MODERNIZAREA

3.1 Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finanareDosarul cererii de finantare contine cererea de finantare nsotita de anexele tehnice si administrative conform listei documentelor, legate ntr-un singur dosar, astfel ncat sa nu permita detasarea si/sau nlocuirea documentelor. Formularul standard al cererii de finantare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid si este disponibil n format electronic. ATENTIE! Cererea de finantare trebuie nsotita de anexele prevazute n modelul standard. Anexele Cererii de finantare fac parte integranta din aceasta.

3.1.1 Completarea cererii de finantareCompletarea Cererii de finantare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conformmodelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea sectiunilor, anexarea documentelor suport n alta ordine dect cea specificata etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finantare pe motiv de neconformitate administrativa. Cererea de finantare trebuie redactata pe calculator, n limba romna. Nu sunt acceptate Cereri de finantare completate de mna. Dosarul Cererii de finantare va cuprinde n mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele: Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagina (de la..... pna la.....)

8

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finantare. Cererea de finantare trebuie completata ntr-un mod clar si coerent pentru a nlesni procesul de evaluare a acesteia. n acest sens, se vor furniza numai informatiile necesare si relevante, care vor preciza modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia si n ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

3.1.2 Depunerea dosarului cererii de finantareCererile de finantare, odata finalizate, se multiplica n doua exemplare de catre solicitant. Originalul si o copie a cererii de finantare, mpreuna cu formatul electronic (CD) si cu documentele n original (pentru care a atasat copii) se depun la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP) al judetului unde are loc implementarea proiectului. n cazul n care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judete, acesta va fi depus la Oficiul Judetean pe raza caruia investitia este predominanta din punct de vedere valoric. Dosarele Cererilor de finantare sunt depuse personal de catre responsabilul legal, asa cum este precizat n formularul Cererii de finantare sau de catre un mputernicit, prin procura legalizata (n original) al responsabilului legal, la OJPDRP, naintea datei limita care figureaza n licitatia de proiecte. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de finantare mpreuna cu toate anexele completate, n 2 exemplare (1 original si 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, n partea superioara dreapta, cu ORIGINAL, respectiv COPIE , mpreuna cu documentele originale (pentru care a atasat copii). Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramne n posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finantare n afara celor 2 exemplare pe care le depune. Pentru acele documente originale care ramn n posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilant contabil vizat de administratia financiara), copiile trebuie sa contina mentiunea Conform cu originalul si sa fie semnate de catre responsabilul legal al solicitantului.

3.1.3 Verificarea dosarului cererii de finantare de catre APDRPA. Verificarea conformitatii Cererii de finantare9

Verificarea conformitatii Cererii de finantare si a anexelor acesteia se realizeaza pe baza Fisei de verificare . Controlul conformitatii consta n verificarea Cererii de finantare: - daca este corect completata; - prezentata att n format tiparit ct si n format electronic; - daca anexele tehnice si administrative cerute sunt prezente n doua exemplare: un original si o copie, precum si valabilitatea acestora (daca este cazul) n cazul n care expertul verificator descopera o eroare de forma, proiectul nu este considerat neconform. Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant n completarea cererii de finantare care sunt descoperite de expertii verificatori ai SVCF-OJPDRP, dar care, cu ocazia verificarii conformitatii, pot fi corectate de catre acestia din urma pe baza unor dovezi/informatii prezentate explicit n documentele anexate Cererii de finantare. Solicitantul este invitat sa revina la sediul OJPDRP dupa evaluarea conformitatii (n aceeasi zi), pentru a fi nstiintat daca cererea de finantare este conforma sau sa i se explice cauzele neconformitatii. Solicitantul are obligatia de a lua la cunostinta prin semnatura fisa de verificare a conformitatii. n cazul n care solicitantul nu accepta sa depuna si documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificarii conformitatii, n prezenta solicitantului. Aceeasi cerere de finantare poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru aceeasi licitatie de proiecte. Dupa verificare pot exista doua variante: _ Cererea de finantare este declarata neconforma; _ Cererea de finantare este declarata conforma; Daca Cererea de finantare este declarata conforma, se trece la urmatoarea etapa de verificare. B. Verificarea eligibilitatii cererii de finantare Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectueaza de catre: - OJPDRP pentru cererile de finantare care contin proiecte ale beneficiarilor privati fara lucrari de constructii si/sau montaj;10

- CRPDRP pentru cererile de finantare care contin proiecte ale beneficiarilor private cu lucrari de constructii si/sau montaj si pentru cererile de finantare depuse de catre beneficiarii publici; - APDRP - nivel central - pentru cererile de finantare verificate prin sondaj. Verificarea eligibilitatii tehnice si financiare consta n: - verificarea eligibilitatii solicitantului; - verificarea criteriilor de eligibilitate si selectie; - verificarea bugetului indicativ al proiectului; - verificarea studiului de fezabilitate si a tuturor documentelor anexate; Verificarea este facuta pe baza documentelor provenite de la solicitant. ATENTIE! Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si rezerva dreptul de a cere documente sau informatii suplimentare, daca pe parcursul verificarilor si implementarii proiectului se constata de catre APDRP ca este necesar.

C. Verificarea n teren a cererilor de finantare Verificarea pe teren se realizeaza de catre: OJPDRP pentru cererile de finantare depuse de catre beneficiarii privati; CRPDRP pentru cererile de finantare depuse de catre beneficiarii publici; APDRP nivel central - pentru cererile de finantare verificate prin sondaj. Scopul verificarii pe teren este de a verifica datele si informatiile cuprinse n anexele tehnice si administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compara verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificarii de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea raspunsurilor. n urma acestor verificari pot exista doua situatii: - proiectul este neeligibil; - proiectul este eligibil si va avea un punctaj.

3.1.4 Selectia proiectelorComitetul de selecie va aproba lista de selectie propus de compartimentul administrativ.Astfel avem urmatoarele situaii: - Cnd valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza sub valoarea totala11

alocata masurii 322 n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selectie propune aprobarea pentru finantare a tuturor proiectelor. n acest sens, se ntocmeste un Raport cu proiectele propuse pentru finantare care se supune aprobarii directorului general al Autoritatii de Management; - Cnd valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza peste valoarea totala alocata masurii 322 n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selectie analizeaza lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat si realizeaza selectia n ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, n cadrul sumei alocate. n cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face n functie de sectorul prioritar (componenta dominanta a proiectului ca si valoare financiara), n urmatoarea ordine: 1. infrastructura de drum; 2. infrastructura de apa si canal 3. alimentare cu energie electrica; 4. altele. n situatia n care si dupa aceasta departajare exista proiecte cu punctaj egal departajarea finala se va face n functie de valoarea eligibila, n sensul ca proiectele cu valoare mai mare vor avea ntietate. Pentru aceasta masura nu exista un prag minim de punctaj. Dup parcurgerea procedurii de selecie i dup caz, a celei de departajare, se ntocmete un Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobrii Comitetului de selectare a proiectelor. Acest raport va cuprinde i lista proiectelor nefinantate.

3.2 Contractarea fondurilorDup primirea Raportului n care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanate,Comitetul de selecie notific Beneficiarul privind Decizia de Selecie. n termen de 15 zile lucratoare de la data primiri notificrii Beneficiarul trebuie s se prezinte la sediul Centrului Regional de care aparine, pentru semnarea contractului de finanare. Se recomand consultarea textului integral al Contractului de finanare (Anexa 5 la prezentul ghid) .

12

ATENTIE! Durata maxima de executie a Contractului de finantare este de 3 ani, pentru proiecte care prevad constructii si/sau montaj si este de maxim 2 ani pentru proiecte care prevad investitii n achizitii simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, mijloace de transport stabilite prin fisa masurii. n conditiile nerespectarii duratei maxime de executie a Contractului de Finantare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% din valoarea eligibila nerambursabila a proiectului, pe care o achita nainte de a i se aproba modificarea duratei de executie. Beneficiarul poate efectua modificari bugetare daca acestea nu afecteaza scopul principal al proiectului si investitia initiala, iar modificarea se limiteaza la redistribuirea a maxim 10% din suma initial alocata cheltuielilor eligibile ntre capitolele bugetare, fara a se modifica valoarea totala eligibila a proiectului. Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notificari n care justifica modificarea, nsotit de devizul general si devizul pe obiecte refacut, n termen de maxim 10 zile lucratoare de la data modificarii acestuia fara a fi necesara ncheirea unui act aditional la contractul de finantare.

3.3AchiziiileBeneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP, dosarele de achizitii, n maxim 3 luni - pentru achizitii simple, sau la CRPDRP-Serviciul Achizitii n maxim 4 luni, -Proiectul Tehnic si cel putin un Dosar de achizitii (ex.: Dosar achizitii prestari servicii), pentru achizitii care prevad constructii si/sau montaj, de la semnarea contractului de finantare. Beneficiarul are posibilitatea sa demareze procedura de achizitii ncepand cu data primirii Notificarii de selectie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizitii). Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice este obligat sa depuna la CRPDRP documentatia de achizitii. Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice, este obligat sa finalizeze n maxim 12 luni de la semnarea contractului de finantare toate procedurile de achizitii publice, inclusiv avizarea acestora. ATENTIE! La solicitarea expresa a unui beneficiar FEADR, cu privire la furnizorii acestuia care nu se achita de obligatiile contractuale, APDRP poate, dupa13

o verificare prealabila, sa includa informatiile despre acesti furnizori n Lista furnizorilor care nu-si respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii cofinantarii din FEADR. Lista furnizorilor care nu-si respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii cofinantarii din FEADR va putea fi consultata pe site-ul oficial al APDRP. n contextul derularii achizitiilor private, conflictul de interese se defineste prin: - Existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti; - Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confidentialitate si impartialitate) detin pachetul majoritar de actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti sau subcontractanti ; - Detinerea de catre una din firmele participante a pachetului majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de achizitie. Pe parcursul ntregului proces de achizitie, la adoptarea oricaror decizii, trebuie avute n vedere urmatoarele principii: Nediscriminarea Tratamentul egal Recunoasterea reciproca Transparenta Proportionalitatea Eficienta utilizarii fondurilor Asumarea raspunderii

3.4 PlataDosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru14

Dezvoltare Rurala si Pescuit, n doua exemplare pe suport de hrtie, la care ataseaza pe suport magnetic documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda documentele justificative prevazute n INSTRUCTIUNILE DE PLATA (vezi Anexa V la Contractul de finantare) . Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plata este de maxim 90 de zile calendaristice de la data cnd cererea de plata este completa. ATENTIE! Beneficiarul este obligat sa nu nstraineze sau/si sa modifice investitia realizata prin proiect pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie.

4. INFORMAII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE4.1 Documentele necesare ntocmirii Cererii de finanareDocumentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finantare pentru ntocmirea proiectului sunt: 1. a) Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj. Acest document se va ntocmi de catre toti solicitantii pentru proiectele individuale/integrate care nu prevad lucrari de constructii-montaj. b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) ntocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate n HG nr.28/09.01.2008 nsotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, n cazul solicitantilor Comune si ADI-uri . Pentru proiectele care vizeaza investitii asupra obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va prezenta si: - documentatia ntocmita conform Continutului Cadru al documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice (DISPOZITIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru mbunatatirea activitatii n domeniul avizarii,15

elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru investitii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu; sau: - documentatie justificativa pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizata de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural judeteana. ATENTIE! Pentru proiectele integrate, care vizeaza lucrari de constructii-montaj, studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, se realizeaza conform legislatiei n vigoare pentru fiecare tip de actiune, integrarea realizndu-se printr-un deviz general centralizator de catre proiectantul care elaboreaza documentatia aferenta investitiei majoritare. Studiile de fezabilitate aferente vor fi licitate ntr-un singur pachet. Pentru proiectele integrate care vizeaza atat lucrari de constructii-montaj ct si actiuni de achizitii simple, studiul de fezabilitate va include si descrierea acestor actiuni. Pentru investitiile care nu se supun achizitiilor publice, n estimarea costurilor si a rezonabilitatii preturilor investitiei, proiectantul va compara Baza de date de preturi afisata pe site-ul APDRP si se va printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza. In situatia n care preturile/tarifele aferente bunurilor/serviciilor incluse n proiect nu se regasesc sau nu se ncadreaza n limitele din baza de date, solicitantul va atasa trei oferte pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mare de 50.000 Euro si o oferta pentru bunuri si servicii care depasesc valoarea de 10.000 Euro. n ceea ce priveste preturile lucrarilor incluse n proiect, proiectantul va mentiona sursa de preturi, din zona, folosita. ATENTIE! Vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului respectiv. Aceste oferte sunt necesare n faza de evaluare a proiectelor. Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeana pe Internet la adresa :