ghid iluminat

of 42 /42
7/29/2019 Ghid iluminat http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 1/42 Colecţia tehnică Ghid pentru iluminat Soluţii simple de comandă şi de protecţie a circuitelor de iluminat

Upload: acd07

Post on 03-Apr-2018

262 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 1/42

Colecţia tehnică

Ghidpentru iluminat

Soluţii simplede comandă şi de protecţie

a circuitelor de iluminat

Page 2: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 2/42

Page 3: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 3/423

Provocarea ecienţeienergetice

Ghid de dimensionare şide alegere a circuitelor deiluminat

Cuprins general

p.4

p.10

Page 4: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 4/424

Viitorul energetic

50%Este nivelul de reducere a emisiilor de gaz cu efect de seră care trebuieatins pentru a stabiliza fenomenulnumit efect de seră până în 2050.

30%Sunt economiile ce pot realizategraţie tehnologiilor actuale carepot reduce emisiile sau care permitelectricarea părţii din lume care nuare acces la electricitate.

Page 5: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 5/425

“ Trebuie să învăţăm să adaptămşi să gestionăm consumul de

energie, costurile energiei şiemisiile poluante. “

Motivele pentru carepresiunea pe consumul energetic

nu va scădea

Provocările

Consumul energetic modial a crescut cu 45 % din 1980. Este de aşteptat să crească cu 70 % până în 2030 conform estimărilor.

Pieţele emergente (inclusiv China şi India) reprezintă peste 75 % din noua cerere energetică, ceeace generează noi presiuni asupra resurselor planetei. Pieţele mature, cum ar America de Nord,Europa şi Japonia, trebuie de asemenea să facă faţă creşterii cererii şi limitării resurselor. Acestepieţe mature vor continua legiferarea pentru reducerea consumului, trecerea la surse alternative deenergie şi îmbunătăţirea securităţii energetice.

Competiţia sporită pentru resurse şi instabilitatea politică fac ca preţul petrolului şi gazelor naturalesă rămână la nivelul actual sau să crească în viitorul apropiat. Cărbunele va continua să e o resursă

abundentă şi ieftină, în special în ţările emergente. Acest lucru va menţine presiunea asupra reduceriiemisiilor şi va susţine necesitatea unor acţiuni de schimbare a climatului global.

Mai mult decât oricând, încălzirea globală este în centrul atenţiei. Preocupările legate de mediu şiopinia publică privind schimbările climatice vor duce la continuarea acţiunilor legislative, ale liderilor de opinie şi ale grupurilor speciale de interese şi vor forţa industria să ofere răspunsuri la întrebărileridicate.

Tendinţele pe care le vedem acum vor continua pentru următorii 25 de ani.

722

665613

563510

421

366347

309283

1980 1985 1990 1995 2003 2010 2015 2020 2025 2030

Istorie PreviziuniMilioane de miliarde

Btu

Page 6: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 6/426

Pregătiţi-văşi înţelegeţi

30%Economiile de energie în 2020ar putea evita construirea a1000 noi centrale electrice.

Page 7: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 7/427

Provocările

Ne putem adapta la noua lumeenergetică

“ Schneider Electric şi-a luat

acest angajament şi vă poateajuta. ”

Gestionarea şi reducerea consumurilor energetice sunt în permanenţă în centrulpreocupărilor factorilor de decizie. Principaleleobiective pentru viitoarele politici vor :

Limitarea consumului nal de energie în toatesectoarele.

Măsurarea şi urmărirea energiei utilizatepentru a stabili repere şi obiective.

Promovarea surselor verzi de energie şi atehnologiilor alternative.

Deschiderea pieţelor pentru a promova unsistem de plafonare şi de schimb a drepturilor de emisie a gazelor cu efect de seră cât şireducerea cererii de energie.

Sectoarele de clădiri şi industrie oferă cele maimari şi cele mai accesibile oportunităţi pentrurealizarea de economii.

 Încercaţi să înţelegeţi impactul activităţiidumneavoastră asupra mediului şioportunităţile de energie care există.

Ecienţa energetică este cea mai rapidă, maiieftină şi mai curată cale de a extinde surselede energie ale lumii noastre.

IndustrieMai mult de 30 %

din energiaconsumată.

Motoarelereprezintă 60 %din consumul deelectricitate.

O instalaţie de

dimensiune mediepoate avea un consumde energie redus cu10 până la 20 %.

ClădiriPeste 20% dinenergia consumată(Uniunea Europeană& SUA).

3 domenii cheie: încălzire, ventilaţie şiclimatizare; iluminat;soluţii integratepentru clădiri.

Proiectele tehnicepot genera până la30% din economiilede energie.

RezidenţialPeste 20% dinenergia consumată

(Uniunea Europeană& SUA).

Utilizareaproduselor ecienteenergetic poatepermiteeconomisirea a 10%până la 40% dinelectricitate.

Page 8: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 8/42

Obţinemeconomii de energie

30%Economii de energie,realizabile acumcu tehnologiile actuale.

Page 9: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 9/429

“ Schneider Electric permiteclienţilor să facă diferenţa! ”

Soluţii care aduc şi menţineficienţa energetică

Provocări

Produsele şi soluţiile noastre sunt în fecare verigăa lanţului energetic, producând economii de 10 - 30%şi chiar mai mult.

Tehnologia este crucială pentru obţinereaecienţei energetice. Inovaţiile din domeniulenergiei vor continua să aibă un impactsemnicativ asupra reducerii consumului şia emisiilor.

Informaţia, expertiza şi cunoştinţele suntcruciale pentru aplicarea tehnologiilor înmoduri practice şi fezabile economic.

Acţiunile comportamentale şi proceduralefacilitează abilitatea de a iniţia şi menţine toateeconomiile.

Soluţii şicunoştinţe

Management şicontrol HVAC,Ventilaţie, Controlulventilatoarelor,Controlul iluminatului

Managementul şicontrolul Pompelor,

Compresoarelor şiMotoarelor 

Managementulenergiei, Soluţii pentrualimentare

Managementulinstalaţiei, Optimizareaproceselor 

Servicii de informaţiiprivind energia,Audituri şi Evaluări

Servicii energetice…

Tehnologiiutilizate

Contorizare,Monitorizare& Control, Automatizare& Senzori

Controlul motoarelor şiacţionărilor, Controlulsistemelor de iluminat

Sisteme deautomatizare a clădirii,Distribuţie electrică

Corecţia factorului de

putere, FiltrareaSurse neîntreruptibile

SCADA, Sisteme deinformaţii

Instrumente demanagement…

     P     R    O     D

     U    S     E      E     F

     I    C     I     E     N

     T     E 

     E     N     E     R

    G     E     T     I    C

    I    N    F   O

    R    M   A    Ţ     I    I

    S    E    R    V

    I   C    I    I      E    N

    E    R   G    E

    T    I   C    E

 Ajută clienţii să ia decizii corecte pentru a gestiona energie.Furnizează informaţii care evocă încredere în luarea deciziilor.Tehnologie şi soluţii pentru a permite economii durabile.

Page 10: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 10/4210

Iluminatul este responsabilpentru o parte considerabilă dinconsumul de electricitate, oricarear fi domeniul de activitate:

De aceea trebuie acordată o atenţie deosebită tehnologiilor utilizate,pentru a putea obţine cel mai bun raport între consum şi costurile totale.

40 %10 % 

100 %25 % la 50 % 

RezidenţialIndustrial

Iluminat publicComercial

Page 11: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 11/4211

CuprinsGhid de dimensionare şi de alegere a circuitelor de iluminat

Procedura pas cu pas ............................................................ 12

Specicaţiile proiectului şi constrângerile nanciare ...............13

Diferite tipuri de lămpi ..............................................................14Caracteristici generale .................................................................... 14

Impactul lămpilor alese asupra selecţiei componentelor ........... 16

Selecţia dispozitivelor de distribuţie electrică .......................... 18Principii de alegere a cablurilor şi a barei capsulate .................. 18

 Alegerea aparatelor de protecţie .............................................20Principii de alegere a întreruptoarelor automate ........................ 20

Principii de alegere a întreruptoarelor diferenţiale ...................... 21

Dimensionarea rapidă a aparatelor de distribuţie electricăşi de protecţie ..........................................................................22

Secţiunea cablurilor, calibrul întreruptoarelor automate ............ 22

Tipul barei Canalis, calibrul întreruptoarelor automate .............. 24

 Aparatele de comandă ........................................................... 26Principii de alegere a aparatelor modularepentru comandă de la distanţă ...................................................... 26

Exemple ........................................................................................... 28

Performanţele calibrelor în funcţie de tipulşi numărul lămpilor ........................................................................ 30

 Auxiliarele de comandă ...........................................................34Prezentare ........................................................................................ 34

Exemplu................................................................................... 35

Dimensionarea unei instalaţii ........................................................ 35

 Aparate de gestionare .............................................................36Prezentare ........................................................................................ 36

Iluminatul de securitate............................................................ 37

Reguli generale ............................................................................... 37

 Anexe ......................................................................................38Reguli practice pentru protecţia şi comanda sistemelor deiluminat ............................................................................................ 38

Denirea unităţilor asociate iluminatului ...................................... 40

Page 12: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 12/4212

Procedura pas cu pasIntroducere

Securitate

Continuitate în alimentare

Capacitatede comandă

Economii de energie

şi confortulutilizatorului

Schemade cablareManagement 

pagina 36

Selecţia aparatelor pentru economii deenergie şi îmbunătăţireaconfortului.

Specicaţiile proiectuluişi constrângerile nanciarepagina 13

Proiectarea iluminatului depinde de:■ aplicaţie,■ investiţia iniţială,■ funcţionare şi întreţinere.

Lămpilepaginile 14 la 17

■ Caracteristici generale.

■ Constrângeri electrice.

Comandăpagina 26

■ Teleruptor saucontactor modular.

■ Reex iC60. 

■ RCA

Distribuţiaelectricăpagina 18

■ Factori dedimensionare asecţiunii cablurilor.

■ Tipul barei Canalis.

Protecţiepagina 20

 

■ Întreruptoareautomate pentruprotecţia cablurilor,aparatelor decomandă şi sarcinilor.■ Funcţia de protecţiediferenţială pentruprotecţiasuplimentară apersoanelor şibunurilor.

Dimensionare rapidăpaginile 22 la 25

Dimensionare rapidăpaginile 30 la 31

Dimensionare rapidăpaginile 22 la 25

Auxiliarepagina 34

Selecţia auxiliarelor sau aaparatelor de comandăcu auxiliare incluse.

Coordonare

Iluminatul de urgenţă pagina 37

Curent

Page 13: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 13/4213

Specificaţiile proiectului şiconstrângerile financiareCriterii de alegere

Exterior Depozite Locuinţe Birouri Ateliere Magazine Studiouri

20…70 lux 125…300 lux 200 lux 400…500 lux 300…1000 lux 500…1000 lux 2000 lux

Aplicaţia

 Activitatea de proiectant de instalaţii de iluminat implică crearea atmosferei de iluminat adecvate,

folosind diferite tipuri de lămpi.

Nivelul iluminatului şi calitatea

Puterea de ieşirea lămpiiVariază în funcţie detehnologia aleasă şieste inuenţată deculoarea spaţiuluirespectiv şi cantitateade lumină naturală.

Distanţa (d) dintrelămpi şi suprafaţace trebuieiluminatăNivelul de iluminare esteproporţional cu 1/d2.

LămpileForma şi ecienţareectorului crează unfascicul de lumină maimult sau mai puţinconcentrat. O lampăspot are un unghi miccare generează olumină mai puternică,dar foarte localizată.

Investiţia iniţială

ArhitecturaelectricăNumărul lămpilor folosite, puterea lor şidistribuţia geogracădetermină numărulcircuitelor, secţiunea şilungimea distribuţieielectrice, aparatele decomandă şi de protecţieşi componenteleasociate de iluminat(transformator, balasturi,eventual compensare aputerii reactive, etc.).

Costul lămpilor Costul variază în funcţiede tehnologia aleasă. În general, lămpile cuecienţă mărită şi cudurată mare de viaţăsunt scumpe şi invers.

Costul lămpilor Modul de montare allămpilor depinde înprincipal de aplicaţie. Altecriterii pot folositepentru a restrângealegerea: atractivitatea,preţul, condiţiileclimatice, etc.

Operare şi întreţinere

ConsumConsumul depinde de:- ecienţa luminoasă,puterea, tipul şinumărul lămpilor utilizate;- optimizarea timpilor de utilizare.

Accesibilitate Accesibilitateadetermină numărul deore de manoperă şieventual utilizareaechipamentului deridicare (nacelă).Trebuie luată înconsiderare în funcţie

de continuitatea înalimentare cerută şimediul de utilizare(circulaţia vehiculelor,prezenţa publicului,orarul de funcţionare...).

Durata de viaţăDurata de viaţă variază în funcţie de tehnologiaaleasă.Lămpile cu duratămare de viaţă suntscumpe dar necesităpuţină întreţinere.

Page 14: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 14/4214

Diverse tipuri de lămpiCaracteristici generale

Tip lampă Lămpi cu incandescenţă Lămpi uorescenteLămpisimple

Lămpicuhalogenide JT

Lampi cuhalogeni defoarte joasătensiune

Lămpi compacteuorescente

Tuburi uorescente

Element asociatnecesar pentru funcţionare

- - Transformator electromagnetic sauelectronic

Balast electronic integralsau extern (la fel capentru tuburileuorescente)

Balast feromagnetic + starter + condensator opţional,sau balast electronic

AplicaţiaPuterea luminoasă a lămpii(puterile cele mai frecvente)

400 la 1000 lm(40 la 100 W)

2000 la 10,000 lm(100 la 500 W)

400 la 1000 lm(20 la 50 W)

300 la 1600 lm(5 W la 26 W)

850 la 3500 lm(14 la 58 W)

Ecienţă luminoasă (Lm/W) 5 la 15 12 la 25 45 la 90 40 la 100

Calitateailuminatului

Spectrul luminosDetermină calitateailuminatului (cu câteste mai mare

spectrul luminos cuatât mai apropiată delumina soarelui estelumina)

100

80

60

40

20

400 500 600 700 8000

Putere relativă

(%)

Lungime de undă (nm)

100

80

60

40

20

400 500 600 700 800

0

Putere relativă

(%)

Lungime de undă (nm)

Reproducereaculorii

sau   în funcţie de preţul şi tipul lămpii

Ambianţa Caldă Variabilă, de la rece la caldăInstalare  Înălţime 2 la 3 m Medie 2 la 3 m Medie 3 la 12 m

Comentarii Iluminat direct sauindirect

Suspendată, îngropat sauaparent

Număr de operaţii de comutare(on/off)

(mare) (de câteva ori pe oră)

Timp de aprindere Instantaneu Câteva secunde (aproape instantaneu cu anumite tipuri debalast electronic)

Utilizare Iluminat interior  ■ Locuinţe,magazine,

restaurante

■ Proiectoare,spoturi, iluminat

indirect în locuinţesau magazine

■ Locuinţe■ Magazine: spoturi,

vitrine Locuri umede: băi,piscine

■ Locuinţe■ Birouri, holuri

■ Magazine

■ Birouri, scoli, săli albe■ Depozite, ateliere

■ Supermarketuri, garaje,magazine, săli de gimnastică

Iluminat exterior  ■ La adăpost, la intrarea în clădiri

■ Iluminatul aleilor pietonalepe poduri şi pasarele

Investiţia iniţialăLampa Gama de preţ

(calibrele uzuale)0.5 la 10 $(40 la 100 W)

5 la 30 $(100 la 500 W)

2 la 50 $(20 la 50 W)

2 la 50 $(5 la 26 W)

2 la 30 $(14 la 58 W)

Preţ maxim 25 $ 120 $ 55 $ 100 $ 70 $Componente asociate - - ■ Transformator:

□ electronic: 10 la 50 $

□ feromagnetic: 7 la 20 $

■ Balast electronic: de la 15 la 200 $■ Balast feromagnetic: de la 7 la 20 $

+ starter: de la 0.5 la 15 $Corp lampă Gama de preţ 10 la 30 $ 15 la 60 $

Funcţionare şi mentenanţăDurata deviaţă

Gama 1000 la 2000 h 2000 la 4000 h 5000 la 20000 h 7500 la 20000 hComentarii Durata de viaţă înjumătăţită în cazul unor supratensiuni > 5% cu 50% mai mare cu balast electronic extern faţă de balast

feromagnetic

Consum mediula emisie 10000 lm timp de 10 h

10 kWh 5 kWh 5 kWh 1.7 kWh 1.7 kWh

AnalizăPuncte fortePuncte slabe

 Aprindere instantaneePosibilitatea de comutare frecventăInvestiţii miciEcienţă scăzută, 95% din energie este disipată sub formă de

căldură, ceea ce necesită o bună ventilaţieConsum mare

Costuri mari de operare: întreţinere frecventă

Costuri mici de operare: puţină întreţinereEconomii de energieNu rezistă la comutări frecventeVariantele cu un singur tub cu balast magnetic şi cu

lămpi ieftine generează o clipire vizibilă

Înlocuitor de succes allămpilor clasice cuincandescenţă

Necesită multe lămpi,dimensiuni

Inestetice, versiunile ieftineDimensiunile

transformatorului

Note Tehnologie în regres. În cadrul programelor de economisire a energiei, anumite ţări(Australia, California, Canada, Cuba, UK, etc.) plănuiesc interzicereaprogresivă a lămpilor cu incandescenţă.

Tehnologia cea mai răspândită pentru numeroase utilizări.Excelent raport calitate/preţ.

Page 15: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 15/4215

Lămpi cu LED Lămpi cu descărcare, de mare intensitateLămpi şi tuburicu LED-uri

Lămpi cu vapori demercur cu presiunemare

 

Lampi cu vapori demercur cu presiunescăzută

 

Lămpi cu vaporide sodiu cupresiune mare

 

b Lămpi cu iodurimetalice

 b Lămpi cuhalogenurimetalice

Driver electronic (integrat saunu)

Balast feromagnetic fără starter Balast feromagnetic + starter + condensator opţionalsau balast electronic (pentru lămpi până la 150 W)

Reţele de LED-uri de tensiunescăzută sau LED-uri de putere (1la 3 W)

3200 la 10,000 lm(80 la 250 W)

3900 la 20,000 lm(26 la 135 W)

7000 la 25,000 lm(70 la 250 W)

7000 la 40,000 lm(70 la 400 W)

50 la 120 (îmbunătăţit constant) 30 la 65 110 la 200 40 la 140 70 la 120Spectrul luminos denit defabricant

100

80

60

40

20

400 500 600 700 800

0

Putere relativă

(%)

Lungime de undă (nm)

100

80

60

40

20

400 500 600 700 8000

Putere relativă

(%)

Lungime de undă (nm)

100

80

60

40

20

400 500 600 700 8000

Putere relativă

(%)

Lungime de undă (nm)

100

80

60

40

20

400 500 600 700 8000

Putere relativă

(%)

Lungime de undă (nm)

Multe posibilităţi de reproducerea culorii şi a ambianţei

 Alb rece Portocaliu monocromatic Dominant galben Dominant albMulte scenarii diferite > 3m - > 3m > 3m

La înălţime sau la sol

(foarte multe) (de câteva ori pe zi)

Instantaneu Câteva minute pentru a atinge nivelul nominal de iluminare.

■ Deja în standarde:□ iluminat rutier, semnalizare

rutieră, rutare□ decoraţiuni□ iluminat portabil sau izolat cubaterie■ Soluţii de înlocuire îndezvoltare:majoritatea lămpilor convenţionale (incandescente,halogeni, tuburi uorescente,lampi cu descărcare deintensitate mare)

■ Industrie, depozite ■ Doar pentru sodiu alb: centrecomerciale, depozite, holuri

■ Centre comerciale, holuri, sălide gimnastică

■ Fabrici, ateliere■ Horticultură■ Teatre, scene

■ Iluminat public■ Docuri

■ Tuneluri, autostrăzi■ Iluminat de securitate■ Balizare piste aeroport

■ Iluminat public■ Drumuri, monumente■ Tuneluri , aeroporturi, docuri,parcări, parcuri

■ Iluminat public■ Străzi pietonale, stadioane■ Iluminat de securitate■ Iluminat de şantier ■ Aeroporturi

10 la 20 $ pentru înlocuirealămpilor cu incandescenţă

8 la 30 $(80 la 250 W)

40 la 150 $(26 la 135 W)

20 la 90 $(70 la 250 W)

30 la 150 $(70 la 400 W)

200 $ (1000 W) 170 $ (180 W) 290 $ (1 000 W) 500 la 1000 $ (2000 W)Starter electronic dacă esteextern:

15 la 200 $

■ Balast electronic: de la 80 la 400 $■ Balast feromagnetic: de la 20 la 200 $ (puteri mari: de la 80 la 600 $)

+ starter: de la 15 la 100 $10 la 200 $ 100 la 200 $

> 50000 h 8000 la 20000 h 12000 la 24000 h 10000 la 22000 h 5000 la 20000 h■ Independent de frecvenţa decomutare■ Calitatea driverului inuenţeazădurata totală de viaţă

50% mai mare cu balast electronic extern faţă de balast feromagnetic

1 kWh 2.5 kWh 0.7 kWh 1 kWh 1 kWh

Durată mare de viaţă aLED-urilor 

Insensibile la şocuri şi vibraţiiNumăr nelimitat de comutăriAprindere instantaneeFără emisii ultraviolete

Dimensiunile driverului şiradiatorului pentru LED-urile deputere

Generare de armonicisemnicative de ordin 3 şi 7

Costuri mici de operare: puţină întreţinereEconomii de energieLumină foarte puternicăCosturi de investiţii mariTimp de aprindere lung şi foarte lung (2 la 10 minute)

Funcţionare până la -25°C degajând foarte puţină căldură

Tehnologie în extinderesemnicativă:■ performanţă crescută■ preţuri în scădere

Devin învechite: înlocuite culampi cu vapori de mercur de înaltă presiune sau cu iodurimetalice

Devin învechite Tehnologia cea mai utilizatăpentru iluminat public exterior 

Tendinţa este de înlocuireavantajoasă a lămpilor cu vaporide mercur de înaltă presiune

Page 16: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 16/42

Page 17: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 17/42

Page 18: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 18/4218

Temperatura ambiantă1% până la 2% declasare pe °C pestetemperatura nominală

Procedura de instalare Îngropat sau în alt mod, pe poduri decabluri sau încastrate, etc.

Materialulconductor Cuprul are rezistivitatea maimică dar este mai scumpdecât aluminiul. Utilizareaaluminiului este rezervatăcircuitelor de distribuţie demare intensitate.

Lungimeadistribuţiei electrice

Rezistenţa cabluluiintroduce o cădere detensiune proporţională culungimea cablului şi cucurentul. Aceasta poateprovoca funcţionareadefectuoasă atunci cândlămpile sunt aprinse saupoate reduce luminozitatea în starea de funcţionarestabilă. Puterea necesarăşi lungimea circuitelor impun o secţiunecorespunzătoare acablurilor.

Valori uzuale b Puterea pe fază într-un circuit de iluminat: v valori uzuale: 0.3 la 0.8 kW; v valori maxime:

 - 110 V: până la 1 kW, - 220 la 240 V: până la 2.2 kW. b Factor de putere:

> 0.92 (circuite compensate sau balast electronic). b Căderea maximă admisă de tensiune (ΔU) în

regim stabil:v 3% pentru circuite mai mici de 100 m;

 v 3.5% permisă până la 200 m. b Secţiune cablu: v cazul frecvent (< 20 m): 1.5 sau 2.5 mm2;

v circuit de forţă foarte lung (> 50 m), pentru a limitacăderile de tensiune: 4 la 6 mm², sau chiar 10 mm²(> 100 m).

Secţiunea conductoarelor Cabluri:Dimensionare rapidă

pagina 22

Calcul optimizatsoft "CanBrass"

Selecţia soluţiilor de distribuţieelectricăPrincipii de alegere a cablurilor şi barelor capsulate

Distribuţia de putere b Conductoarele electrice trebuie să transporte energia de la tablourile electrice

până la corpurile de iluminat.

 b Pot cabluri sau bară prefabricată.b Dacă suprafeţele care trebuie iluminate sunt mari, vom avea un circuit principal şiderivaţii către corpurile de iluminat.

 b Selecţia lor depinde de multiple constrângeri: v securitate (izolaţie, mici supraîncălziri, rezistenţă mecanică, etc.); v ecienţă (căderi limitate de tensiune, etc.); v mediul de instalare (locaţie, procedura de instalare, temperatura, etc.); v costul investiţiei.

Curentul nominal al circuitelor  b Trebuie analizată şi calculată puterea totală a circuitului:

v puterea consumată de lămpi; v toate pierderile balastului lămpilor sau transformatoarelor. b  În funcţie de tipul sarcinii şi orice compensare, trebuie aplicat un factor de putere.

Un factor de putere scăzut, de exemplu, poate dubla curentul care trece prin circuit. b Pentru dimensionarea distribuţiei electrice, trebuie luat în considerare faptul că

lămpile consumă 1,5-2 ori curentul nominal: v la sfârşitul duratei de viaţă a lămpilor; v  în timpul fazei lungi de preîncălzire a lămpilor cu descărcare de mare

intensitate.

Factori de dimensionare a secţiunii cablurilor 

Factori dedeclasarepentruprevenireasupraîncălziriiconductoarelor 

Factor de corecţie a încărcării neutrului

 În cazul circuitelor trifazate carealimentează lămpi cu descărcare cubalast electronic, sunt generaţi curenţiarmonici de ordin trei şi multiplu detrei. Ei circulă prin conductoarelefazelor şi se combină în conductorulde nul, generând o posibilăsuprasarcină.Circuitul trebuie deci dimensionat înfuncţie de nivelul de distorsiune alarmonicilor.

Interferenţe mutuale încazul circuitelor alăturate

Tipul materialului izolant

Distribuţie monofazată sau trifazată cu sau fără neutru

 În cele mai multe clădiri utilizate în scop comercial sau terţiar, sistemul de iluminateste realizat printr-un circuit monofazat. Pentru optimizarea cablării, mai ales pentruaplicaţiile de mare putere pentru suprafeţe mari, uneori se foloseşte distribuţiatrifazată: 230 V între faze şi neutru sau între faze, sau 400 V între faze pentrulămpile de mare putere (2000 W).

L1

N

 

PE

NUU

 

UL3

L1

L2

L3

PE

L1

L2

U

U

U

 

L3

N

L1

L2

L3

N

L1

PE

L2

U = 230 V U = 230 V sau 400 VU = 230 V

Page 19: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 19/4219

Bară prefabricată Canalis Aceste sisteme răspund tuturor cerinţelor aplicaţiilor din clădirile comerciale,terţiare sau industriale.

Avantaje în ecare etapă a vieţii unei clădiriProiectare

 b Schemă electrică simplicată. b  Alegere directă a modelului, în funcţie de tipul şi

numărul lămpilor. b Corespondenţă directă între calibrul întreruptorului

automat şi cel al barei (exemplu la 35°C:

KDP 20 A -> întreruptor automat 20 A). b Performanţă garantată independent de instalaţie

(conform IEC 60439-2). b  Adaptat oricărui mediu: IP 55 ca standard,

 în conformitate cu testarea sprinklerelor. b Protejează mediul: RoHS. b Fără halogeni: nu scot fum toxic în caz de incendiu.

Implementare b Instalare uşoară: fără

risc la cablare. b Poate instalată de

personal neinstruit(conectori de legătură,

polarizare, etc.). b Reducerea timpilor de

şantier, controlul completal termenelor.

 b Prefabricată, pretestată:funcţionează imediat dupăcuplare.

Exploatare şi întreţinere b Calitatea contactelor 

conductoarelor active, detip cleşte.

 b Durată mare de viaţă,fără întreţinere

(până la 50 ani). b Continuitate în serviciu şi

securitate: posibilitatea de ainterveni sub tensiune.

 b Reducere semnicativă acâmpului magnetic radiat.

Renovare în clădiri b Modular, deci

demontabil şi refolosibil. b Rearanjarea

iluminatului este uşuratăde conexiunile disponibile

la intervale regulate. b Lizibilitatea instalaţiei

pentru operaţii de întreţinere şi modicare.

Tipul distribuţiei electrice Cabluri Canalis

Criterii care trebuie luate în considerare pentru selecţieProcedura de instalare (generatoare de posibile supraîncălziri) b

Interferenţe mutuale între circuitele alăturate b

Temperatura ambiantă b b

Natura materialului izolant b

Factor de corecţie a încărcării neutrului (circuit trifazat cu factor mare de distorsiune a armonicilor)

b b

Material conductor  b

Lungimea distribuţiei electrice b b

Curent nominal al circuitelor  b b Alegere uşoară, în funcţie de tipul lămpilor 

Material fără halogenib

Cabluri:Dimensionare rapidă

pagina 4Calcul optimizat

soft "CanBrass"

Canalis KDP Canalis KBA Canalis KBB

Instalare Tip Flexibil Rigid Foarte rigid

Procedura de instalare  b Instalare în tavane suspendate saupodele falseb Fixare pe structura clădirii (dimensiunide xare până la 0.7 m)

 b Suspendat(distanţe de instalare până la 3 m)

 b Suspendat(distanţe de instalare până la 5 m)

Fixarea corpurilor de iluminat pebara capsulată

Nu Da Da

Ofertă corpuri de iluminat precablate - Canalis KBL Canalis KBL

Circuitelede forţă

Cantitate 1 1 1 sau 2

Tip b Monofazat b Trifazat

 b Monofazat b Trifazat

 b Monofazat b Trifazat b Monofazat + monofazat b Monofazat + trifazat

 b Trifazat + trifazat

Monofazat: 2 conductoare + PE  Trifazat: 4 conductoare + PE 

Circuit de comandă (0-10 V, Dali) - Opţional Opţional

Calibru 20 A 25 sau 40 A 25 sau 40 A

Protecţia cu fuzibi li Cu conector de der ivaţie KBC16DCF.. Cu conector de derivaţ ie KBC16DCF.. Cu conector de der ivaţie KBC16DCF..

Distanţa între derivaţii 1.2 - 1.35 - 1.5 - 2.4 - 2.7 - 3 m Fără derivaţii sau 0.5 - 1 - 1.5 m Fără derivaţii sau 0.5 - 1 - 1.5 m

Page 20: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 20/4220

Alegerea protecţiilorPrincipii de alegere a întreruptoarelor automate

Valori uzuale b Calibrul întreruptorului automat: valoare egală cu de 2

ori curentul nominal al circuitului (6, 10, 13, 16 sau 20 A). b Curbe: B sau C în funcţie de obiceiuri.

7-15

t (s)

2-40.5-1.5

0.01-0.02

1.1-1.5 3-5

B C D

5-10 10-14 I / In

Curba de declanşare face protecţia mai mult saumai puţin sensibilă la:

 b curentul de cuplare la alimentare; b curentul de suprasarcină din faza scurtă (< 1 s)

de preîncălzire a lămpii.

Protecţia lasuprasarcină

Protecţia legăturilor electrice împotriva scurtcircuitelor şi suprasarcinilor 

Protecţia receptoarelor 

la suprasarcinăProtecţia aparatelor de comandă

 Întreruptoare automate

 b  Aparatele de protecţie sunt utilizate pentru:

 v protecţie împotriva incendiilor cauzate de circuitele electrice defecte (scurtcircuit,suprasarcină, defect de izolaţie);

 v protecţia persoanelor împotriva electrocutării în cazul contactului indirect. b Selecţia aparatelor de protecţie trebuie să e optimizată pentru a asigura protecţia

absolută fără a degrada continuitatea în alimentare. b Cu toate că dispozitivele de protecţie sunt uneori folosite ca unităţi de comandă a

circuitelor de iluminat, se recomandă să instalaţi: v aparate de comandă separate (separator, contactor, teleruptor  pagina 26). v sau un întreruptor automat cu comandă integrată destinat aplicaţiilor de iluminat

(Reex iC60 pagina 27) care rezistă la un număr mare de comutări.

Alegerea capacităţii de rupere b Capacitatea de rupere trebuie să e mai mare sau egală cu curentul prezumat de

scurtcircuit din amonte de întreruptorul automat. b Cu toate acestea, în caz de utilizare în combinaţie cu un întreruptor automat din

amonte care limitează curentul, capacitatea de rupere poate redusă (liaţie).

Alegerea calibrului b Calibru (In) este de obicei ales astfel încât să protejeze conductoarele electrice: v pentru cabluri: se alege în funcţie de secţiune; v pentru bara capsulată Canalis: trebuie să e mai mic sau egal cu calibrul barei. b  În general, calibrul trebuie să e mai mare decât curentul nominal al circuitelor. În

orice caz, pentru circuitele de iluminat, pentru a asigura o capacitate bună decontinuitate în serviciu, este recomandat ca acest calibru să e aproximativ dedouă ori curentul nominal al circuitului (a se vedea paragraful alăturat) prinlimitarea numărului de lămpi pe circuit.

 b Calibrul întreruptorului automat din amonte trebuie întotdeauna să e mai mic sauegal cu calibrul aparatelor de comandă localizate în aval (separator, întreruptor diferenţial, contactor, teleruptor, etc.).

Alegerea curbei de declanşare b Electricienii folosesc întotdeauna aceleaşi curbe pentru circuitele de iluminat: B sau C

 în funcţie de obiceiuri. b Pentru a evita declanşările nedorite, este de dorit alegerea unei curbe mai puţin

sensibile (ex. trecere de la B la C).

Continuitatea în alimentare

Măsuri de securitate împotrivadeclanşărilor nedoriteDeclanşarea nedorită poate cauzată de:

 b curentul de cuplare la închiderea circuitului, b curentul de suprasarcină din faza de preîncălzire a

lămpii, b şi uneori curenţii generaţi de armonici şi care circulă

prin conductorul de neutru al circuitelor trifazate (1).

Trei soluţii b Alegerea unui întreruptor automat cu o curbă

mai puţin sensibilă: schimbare din curba B în curba Csau din curba C în curba D (2).

 b Reducerea numărului lămpilor din circuit.

 b Cuplarea succesivă a circuitelor, folosindauxiliarele de întârziere ale releelor de comandă (a sevedea pagina 34 şi exemplul din pagina 35).

Calibrul întreruptoarelor automate nu trebuie, înnici un caz, crescut, pentru că în acest cazconductoarele electrice nu vor mai protejate.

 Întreruptor automat:Dimensionare rapidă

paginile 22 la 25Calcul optimizat

soft "My Ecodial"

Întreruptor automat iC60N Reex iC60 

(1) În cazul particular al circuitelor trifazate care alimentează lămpi cu descărcare cu balasturielectronice, sunt generaţi curenţi armonici de rang 3 sau multipli de trei. Conductorul de neutrutrebuie dimensionat astfel încât să e prevenită supraîncălzirea. Deci, curentul care trece princonductorul neutru poate mai mare decât curentul pe ecare fază şi poate duce la declanşărinedorite.(2) În cazul instalaţiilor cu cabluri foarte lungi în sisteme TN sau IT, poate necesară adăugareaunei protecţii diferenţiale pentru a asigura protecţia persoanelor.

Reex iC60

 Aparatele Reex iC60 (a se vedea pagina 34) sunt întreruptoare automate cu comandă integrată careasociază într-un singur aparat următoarele funcţiiprincipale:b  întreruptor automat pentru protecţia cablurilor,

 b comandă de la distanţă prin comenzi menţinute şi/sau prin impuls,

 b indicare la distanţă a stării produsului, b interfaţă compatibilă cu Acti 9 Smartlink şi

automatele programabile (comandă de la distanţă şisemnalizare).

Page 21: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 21/4221

Protecţii diferenţiale

 b  Aparatele de protecţie diferenţială se folosesc pentru:

 v protecţie împotriva incendiilor cauzate de defectele de izolaţie ale circuitelor electrice;

 v protecţia persoanelor împotriva electrocutării (contact direct sau indirect). b  Alegerea aparatelor de protecţie trebuie optimizată pentru a asigura protecţia

absolută păstrând continuitatea în alimentare. b Montarea unei protecţii diferenţiale în circuitele de iluminat variază în funcţie de

standarde, sistemul de tratare a neutrului şi obiceiurile de instalare.

Alegerea protecţiilorPrincipii de alegere a protecţiilor diferenţiale

Tehnologia de tip "Si"

b Curba roşie : standardul internaţional IEC 479determină curentul limită de declanşare în funcţie defrecvenţă. Această limită corespunde curentului pe care corpuluman este capabil să-l suporte fără nici un pericol.

 b Curba neagră : protecţiile diferenţiale standardsunt mai sensibile la curenţi de înaltă frecvenţă decâtla 50/60 Hz.

 b Curba verde : protecţiile "Si" "Super imune"sunt mai puţin sensibile la perturbaţiile de înaltăfrecvenţă, garantând în acelaşi timp protecţiapersoanelor.

Curba de declanşare a unei funcţii diferenţiale de 30 mA

10 mA

1 mA

10 Hz 100 Hz 1000 Hz 10000 Hz

100 mA

1000 mA

standardIEC 479

Protecţie standard

Protecţiesuperimunizată(si)

Protecţia instalaţiei împotriva incendiilor generate de defectele de izolaţie acablurilor 

Protecţia persoanelor  împotriva electrocutării

Alegerea sensibilităţii b Doar pentru protecţie împotriva incendiilor: 300 mA. b Pentru protecţie împotriva electrocutării: 30 mA.

Alegerea calibrului b Calibrul trebuie să e mai mare sau egal cu curentul total al circuitului. Acest

curent trebuie să e de cel puţin două ori curentul nominal al lămpilor: v  în cazul lămpilor cu descărcare, din cauza timpului lung de preîncălzire (câteva

minute); v consumului mărit al lămpilor la sfîrşitul duratei lor de viaţă. b Calibrul protecţiei diferenţiale (modul Vigi sau întreruptor diferenţial) trebuie

 întotdeauna să e mai mare sau egal cu calibrul întreruptorului automat din amonte.

Continuitatea în alimentare

Măsuri de precauţie împotrivadeclanşărilor nedorite

Alegerea temporizării

Selectivitatea protecţiilor  b Pentru un sistem de protecţie cu două nivele, se

recomandă următoarele: v aparat amonte temporizat cu sensibilitatea mai mare

sau egală cu de trei ori sensibilitatea aparatului deprotecţie aval (de exemplu 100 sau 300 mA protecţietips);

 v  în aval una sau mai multe protecţii diferenţialeinstantanee de 30 mA.

Protecţia "Super imunizată"

Protecţia "Si" tip "Super imunizată" b Lămpile uorescente compacte şi lămpile cu

descărcare de mare intensitate cu balast electronicgenerează curenţi de înaltă frecvenţă (câţiva kHz) carecirculă între conductoare şi pământ în ltrele de intrareale balastului şi prin capacităţile parazite ale instalaţiei.

 b  Aceşti curenţi (până la câţiva mA pe balast) potdeclanşa protecţiile diferenţiale standard.

 b Pentru a evita astfel de probleme şi a menţine oexcelentă continuitate în alimentare, se recomandăutilizarea protecţiilor diferenţiale "Si".

+

iID iC60N + Vigi iC60 

Page 22: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 22/4222

Dimensionarea rapidă a aparatelor de

distribuţie electrică şi de protecţieSecţiunea cablurilor, calibrul întreruptoarelor automate

Cablu de cupru monofazat 230 V c.a.

Utilizare redusăRecomandat

 AcceptabilNerecomandat (curenţi mari la cuplare)Riscul supraîncălzirii/supraîncărcării cablului

Exemplu descris în pagină

(1) Dacă tensiunea sau factorul de putere diferă, puterealuminoasă şi lungimea cablului trebuie recalculate (valoareacurentului nominal nu se va schimba):b pentru o tensiune de 110-115 V: se împart valorile la 2,

 b pentru un factor de putere diferit, a se vedea tabelul următor:

Cos Coecient de multiplicare de aplicatpentruPutere Lungime

0.85 0.895 1.1180.5 0.526 1.9

(2) Valorile maxime nu trebuie depăşite pentru a garantaprotecţia cablului.

 Aceste tabele permit determinarea, pornind de la caracteristicile principale aleinstalaţiei (putere luminoasă, distanţa de la tabloul electric):b secţiunii conductoarelor de alimentare pentru a asigura o cădere de tensiune sub

3% la corpurile de iluminat, oricare ar metoda de instalare şi materialul izolator folosit pentru conductoare,b calibrului întreruptoarelor pentru protecţie şi asigurarea continuităţii în alimentarecu o marjă de siguranţă, oricare ar tipul lămpilor.

Exemplul unui birou deschisCaracteristicile instalaţieib 30 corpuri de iluminat cu lămpi uorescente 2 x 18 W la 230 V monofazat.

 b Factor de putere (Cos  ): 0.95. b Distanţa medie faţă de tabloul electric: 60 m.

Calcule b Puterea lămpilor: 30 x 2 x 18 = 1080 W. b Pierderile în balasturi, estimate la 10% din puterea lămpilor: ex. 108 W. b Puterea instalaţiei de iluminat (P): 1080 + 108 = 1188 W = 1.2 kW iar următoarea

valoare de selectat în tabel este1.3 kW.b Curent nominal corespunzător (I = P/U Cos  ): = 1188 W/(230 V x 0.95) = 5.4 A iar următoarea valoare din tabel este 6 A şi va selectată.

 b Distanţa medie a unei lămpi: 60 m iar următoarea valoare din tabel selectatăva 82 m.

Valori selectate pentru cablu si protecţii b Secţiunea cablului recomandată să nu depăşească 3% cădere de tensiune la

capătul liniei va deci: 2.5 mm².

 b Calibrul minim recomandat pentru întreruptorul automat: 2 x 6 A = 12 A,corespunzând valorii următoare imediat superioară 13 A sau 16 A.  Acest calibru este mai mic sau egal cu calibrul maxim admis (16 sau 20 A) pentru a

asigura protecţia cablului.

Caracteristicile instalaţieila 40°C, 230 V c.a., Cos = 0.95 (1)

Puterea luminoasă(kW) inclusiv pierderiledin balasturi

Curentnominal(A)

Lungime maximă cablu (m)pentru o cădere de tensiune de 3% (valoarea indicată estedistanţa medie dintre tabloul electric şi lămpi)

0.2 1 294 489 783

0.4 2 147 245 391 587

0.7 3 98 163 261 391 652

1.3 6 49 82 130 196 326 522

2.2 10 29 49 78 117 196 313 4893.5 16 18 31 49 73 122 196 306

4.4 20 24 39 59 98 157 245

5.5 25 31 47 78 125 196

7.0 32 24 37 61 98 153

8.7 40 29 49 78 122

10.9 50 39 63 98

13.8 63 50 78

CablulSecţiunea ecărui conductor conductor (mm2)

1.5 2.5 4 6 10 16 25

 Întreruptorul automatCalibrul(A)

Recomandarea Dublul curentului nominal al circuitului de iluminat

2 x 6 A =13 sau 16 A

Maxim (2)

Cablu cu izolaţie dinPVC

13 16 25 32 40 50 63

 Alt material izolant maiecient la temperaturăridicată

16 20 32 40 50 63 80

Page 23: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 23/4223

Cablu trifazat din cupru230 V c.a. între fază şi nul sau

400 V c.a. între faze

Utilizare redusăRecomandat

 AcceptabilNerecomandat (curenţi mari la cuplare)Riscul supraîncălzirii/supraîncărcării cablului

Exemplu descris în această pagină (cucorecţia valorilor din tabel ţinând cont de unfactor de putere de 0.85)

(1) Dacă tensiunea sau factorul de putere diferă, puterealuminoasă şi lungimea cablului trebuie recalculate (valoareacurentului nominal nu se va schimba):b pentru o altă tensiune, înmulţiţi puterea luminoasă şi

lungimea cablului cu:v 0.577 pentru o tensiune de 230 V între faze;v 0.5 pentru o tensiune de 110-115 V între faze şi nulb pentru un factor de putere diferit, a se vedea tabelul următor:

Cos Coecient de multiplicare de aplicatpentruPutere Lungime

0.85 0.895 1.1180.5 0.526 1.9

(2) Valorile maxime nu trebuie depăşite pentru a garantaprotecţia cablului.

Exemplul unui depozitCaracteristicile instalaţieib 39 lămpi de 70 W la 230 V cu vapori de sodiu cu compensare, conectate într-uncircuit trifazat între faze şi nul.

 b Factor de putere (Cos ): 0.85. b Distanţa medie faţă de tabloul electric: 120 m.

Calcule b Puterea lămpilor pe fază: (39 x 70)/3 = 910 W. b Pierderile în balasturi, estimate la 10% din puterea lămpilor: 91 W.

b Puterea luminoasă pe fază (P): 910 + 91 = 1001 W = 1 kW.

 b Curentul corespunzător (I = P/U Cos ): = 1001 W/(230 V x 0.85) = 5.1 Aşi vom selecta valoarea imediat superioară din tabel, 6 A.

 b Corecţia valorilor din tabel pentru lungimea maximă a cablului luând în calculfactorul de putere:v 98 x 1.118 = 110 m;

 v 163 x 1.118 = 182 mşi vom reţine valoarea corectată imediat superioară valorii de 120 din tabel,adică 182 m.

Valori selectate pentru cablu si protecţii b Secţiunea cablului recomandată să nu depăşească 3% cădere de tensiune la

capătul liniei va deci: 2.5 mm².

 b Calibrul minim recomandat pentru întreruptorul automat: de 2 ori 6 A, rezultând13 A sau 16 A ca valori standardizate. Acest calibru este mai mic sau egal cu calibrul maxim admis (16 sau 20 A) pentru aasigura protecţia cablului.

Caracteristicile instalaţieiCircuit trifazat echilibrat, la 40°C, Cos = 0.95230 V c.a între faze şi nul sau 400 V c.a. între faze (1)

Puterea luminoasă(kW) inclusiv pierderiledin balasturi

Curentnominalpe fază(A)

Lungime maximă cablu (m)pentru o cădere de tensiune de 3% (valoarea indicată estedistanţa medie dintre dulapul de distribuţie şi lămpi)

0.2 1 587 978 1565

0.4 2 294 489 783 1174

0.7 3 196 326 522 783 1304

1.3 x 0.895 = 1.2 6 98 110 163 182 261 391 652 1044

2.2 10 59 98 157 235 391 626 978

3.5 16 37 61 98 147 245 391 611

4.4 20 49 78 117 196 313 489

5.5 25 63 94 157 250 391

7.0 32 49 73 122 196 306

8.7 40 59 98 157 245

10.9 50 78 125 19613.8 63 99 155

CablulSecţiunea conductorului de nul egală cu cea a conductoarelor de fază

Secţiunea ecărui conductor (mm2)

1.5 2.5 4 6 10 16 25

 Întreruptorul automatCalibrul(A)

Recomandarea Dublul curentului nominal al circuitului de iluminat

2 x 6 A =13 sau 16 A

Maxim (2)

Cablu cu izolaţie dinPVC

13 16 25 32 40 50 63

 Alt material izolant mai

ecient la temperaturăridicată

16 20 32 40 50 63 80

Page 24: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 24/4224

Dimensionarea rapidă a aparatelor

de distribuţie electrică şi de protecţieTipul barei Canalis, calibrul întreruptoarelor automate

Exemplul unei fabriciCaracteristicile unei linii luminoaseb 30 corpuri de iluminat cu 2 x 58 W la 230 V, lămpiuorescente, dispuse pe o lungime de 75 m şisuspendate pe o bară rigidă tip KBA.

 b  Alimentare monofazată sau trifazată: de studiat. b Factor de putere: 0.95. b Temperatura de funcţionare: < 35°C.

Calcule b Puterea lămpilor: 30 x 2 x 58 = 3480 W. b Pierderile în balasturi, estimate la 10% din puterea

lămpilor: 348 W.b Putere luminoasă: 3480 + 348 = 3828 W = 3.83 kW,1.28 kW pe fază pentru alimentare trifazată.b Curent nominal corespunzător (I = P/U Cos ):v Monofazat: 3828 W/(230 V x 0.95) = 17.5 A;

 v Trifazat (230 V între fază şi nul): 17.5/3 = 5.85 A pefază.

Pas 1: Selecţia calibrului barei capsulate în funcţie de numărul şi tipul lămpilor Caracteristicile lămpilor  Caracteristicile circuitului

35°C, căderea de tensiune de vericat în funcţie de lungimea barei capsulate în tabelul următor Tipul lămpilor cele mai utilizate cusistemele de barăcapsulată

Corecţiafactorului deputere

Puterea unitară acorpului de lampă(W)fără pierderile dinbalastul de comandă

230 V - circuit monofazat Circuit trifazat400 V între faze sau 230 V între fază şi nul

Flexibi lă (KDP) Rigidă (KBA sau KBB) Flexibilă (KDP) Rigidă (KBA sau KBB)

20 A 25 A 40 A 20 A 25 A 40 A

Numărul maxim de corpuri de iluminat şi puterea maximă totalăTuburi uorescente Da 36 W 66 2400 W

până la3000 W

66 3750 W 66 6000 W 99 3 x 1200 Wpână la3 x 3000 W

99 3 x 1200 Wpână la3 x 3750 W

99 3 x 1200 Wpână la3 x 3750 W

58 W 50 62 62 75 75 752 x 36 W 42 52 67 99 99 992 x 49 W 30 38 61 92 115 1152 x 58 W 26 32 52 78 96 96

Nu 36 W 44 1600W 55 2000 W 55 3250 W 105 3 x 1600 W 105 3 x 2000 W 105 3 x 3250 W58 W 28 35 45 84 84 842 x 36 W 22 27 44 66 81 812 x 49 W 16 20 33 49 61 992 x 58 W 14 17 28 42 51 84

Lămpi cu vapori demercur de înaltăpresiune

Da 250 W 14 3500 W 17 4250 W 22 5500 W Utilizareredusă

51 3 x 3750 W 66 3 x 3750 W400 W 8 10 13 30 39

Nu 250 W 9 2400 W 11 2800 W 14 3600 W 33 3 x 2000 W 42 3 x 3250 W400 W 6 7 9 21 27

Lămpi cu vapori desodiu de înaltăpresiune sau cuioduri metalice

Da 150 W 22 3300 Wpână la3600 W

27 4100 Wpână la4400 W

35 5250 Wpână la5600 W

81 3 x 4050 Wpână la3 x 4400 W

105 3 x 5250 Wpână la3 x 5600 W

250 W 14 17 22 51 66400 W 9 11 14 33 42

Nu 150 W 11 1650W 13 2000 W 17 2550 W 39 3 x 2000 W 51 3 x 2550 W250 W 6 8 10 24 30400 W 4 5 6 15 18

 Aceste tabele se folosesc pentru determinarea principalelor caracteristici aleinstalaţiei (tipul barei capsulate exibile sau rigide, tipul lămpii, puterea luminoasă,distanţa de la tabloul electric):

b calibrul barei capsulate (20, 25 sau 40 A) pentru o cădere de tensiune mai mică de3% la nivelul lămpii,b calibrul întreruptoarelor automate pentru protecţie şi continuitate în alimentare cuo marjă de siguranţă, oricare ar tipul lămpilor.

Pas 1: selectarea barei capsulate în funcţie de numărul şi tipul lămpilor (a sevedea tabelul de mai sus)Găsirea în tabel:b linia: tub uorescent cu corecţia factorului de putere, tip 2 x 58 W,b coloană:

 v dacă avem circuit monofazat: KBA 25 A este sucient pentru că 30 corpuri deiluminat < 32;v dacă avem circuit trifazat: KBA 25 A este sucient pentru că 30 corpuri de iluminat< 96.

Pas 2: conrmarea calibrului barei capsulate în funcţie de lungimea circuitului(tabelele din pagina următoare)Găsirea exemplului în tabel:

 b Monofazat:v 16 A < 17.5 A < 20 A;v lungimea maximă corespunzătoare pentru KBA 25 A (70 şi 56 m) este mai micădecât cei 75 m ai instalaţiei;v acest lucru implică schimbarea la KBA 40 A pentru a asigura o cădere de tensiune< 3%. Această supradimensionare a barei ne face să luăm în considerare soluţiatrifazată.

 b Trifazat:v 5.85 A este aproape 6 A;v lungimea maximă corespunzătoare pentru KBA 25 A (375 m) este cu mult maimare decât 75 m;

 v prin urmare, soluţia KBA 25 A trifazat garantează o cădere de tensiune mult mai

mică de 3% la capătul barei.Selectarea calibrului întreruptorului automatValoarea minimă: de două ori 6 A = 12 A, adică 13 sau 16 A ca următoarea valoarestandard.Notă: un calibru mai mare (până la 25 A) este posibil şi garantează că bara este

 protejată. Oricum, este important de vericat ca acest calibru să e compatibil şi cucablul de alimentare a barei capsulate.

Exemplu descris în cele ce urmează

Page 25: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 25/4225

Pas 2: conrmarea calibrului barei capsulate în funcţie de lungimea circuitului şi alegerea calibrului întreruptorului automat

Bară trifazată Canalis 230 V c.a. între fază şi nulsau 400 V c.a. între fazeCaracteristicile instalaţieila 35°C, Cos = 0.95230 V c.a. între fază şi nul sau 400 V c.a. între faze (2)

Puterea luminoasă(kW) inclusivpierderile dinbalasturi

Curentnominal pefază (A)

Lungime maximăbară capsulată (m)pentru o cădere de tensiune < 3% la capătul bareiLămpile repartizate echidistant de-a lungul barei (cazulcel mai frecvent)

0.2 1

0.4 2

0.7 3 661 751

1.3 6 330 375 769

2.2 10 198 225 461

3.5 16 124 141 288

4.4 20 49 113 231

5.5 25 90 184

7.0 32 144

8.7 40 Bară capsulată 115

10.9 50 supraîncărcată

13.8 63

Bara prefabricatăTip bară Flexibilă

(KDP)Rigidă(KBA sau KBB)

Calibru (A) 20 25 40

 Întreruptor automatCalibru(A)

Recomandare De două ori curentul nominal al circuitului deiluminat

2 x 6 A =13 sau 16 A

Maxim 20 25 40

Bară monofazată Canalis 230 V c.a.Caracteristicile instalaţieila 35°C, Cos = 0.95 (1)

Puterealuminoasă (kW)inclusiv pierderiledin balasturi

Curentnominal(A)

Lungime maximă barăcapsulată (m)pentru o cădere de tensiune <3% la capătul bareiLămpile repartizate echidistantde-a lungul barei (cazul cel maifrecvent)

0.2 1

0.4 2

0.7 3 330 375

1.3 6 165 188 384

2.2 10 99 113 231

3.5 16 62 70 144

4.4 20 49 56 115

5.5 25 45 92

7.0 32 72

8.7 40 58

10.9 50 Bară supraîncărcată

13.8 63

Bara prefabricatăTip bară Flexibilă

(KDP)Rigidă(KBA sau KBB)

Calibru (A) 20 25 40

 Întreruptor automatCalibru(A)

Recomandare De două ori curentulnominal al circuitului deiluminat

Maxim 20 25 40

(1) Dacă tensiunea sau factorul de putere sunt diferite, anumite valori din tabel trebuierecalculate (valoarea curentului nominal nu se schimbă):b pentru o tensiune de 110-115 V: împărţiţi valorile la 2,b pentru un factor de putere diferit, a se vedea tabelul următor:

CosCoecient de multiplicare de aplicat

pentruPutere Lungimea barei

capsulate0.85 0.895 1.1180.5 0.526 1.9

(2) Dacă tensiunea sau factorul de putere sunt diferite, valorile puterii de iluminat şi lungimii bareicapsulate trebuie recalculate (valoarea curentului nominal nu se modică):

 b pentru o tensiune diferită, multiplicaţi puterea iluminatului şi lungimea barei capsulate cu: v 0.577 pentru o tensiune de 230 V între faze;

v 0.5 pentru o tensiune de 110-115 V între fază şi nul. b pentru un factor de putere diferit, a se vedea tabelul următor:

CosCoecient de multiplicare de aplicat

pentruPutere Lungimea barei

capsulate0.85 0.895 1.1180.5 0.526 1.9

Utilizare redusăRecomandat

 AcceptabilNerecomandat (curenţi mari la cuplare)Riscul supraîncălzirii/supraîncărcării cablului

Exemplu descris în pagina 20

Page 26: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 26/4226

Aparatele de comandăPrincipii de alegere a aparatelor modularepentru comandă de la distanţă

Aparate de comandă

 b Rolul lor este să comande pornirea sau oprirea corpurilor de iluminat.

 b Tehnologia lor permite realizarea unui număr mare de operaţii de comutare(aproximativ 100000) fără a le afecta performanţa, în condiţii normale de operare.

 b Instalarea unui releu de comandă (teleruptor, contactor) permite: v comanda de la distanţă a circuitelor de iluminat de putere mare; v funcţii sosticate (comandă centralizată, temporizare, programare, etc.). b Comanda circuitelor trifazate.

Selecţia aparatelor de comandă

Teleruptoare Contactoare modulare

iTL iETL iTL+ iCT iCT+

Tipul arhitecturii circuitului de putere(modular/monobloc)

 b Protecţia circuitului este asigurată de un întreruptor automat separat. b Circuitele de comandă şi de forţă sunt separate.

 Acestea pot, de asemenea, comanda aparatele de comandă ( pagina 36), care posedă o capacitate de comutare limitată şi nupermit comutarea multipolară (fază/nul sau trifazat)

Instalare În cofrete şi tablouri

Comandă Număr de puncte Multiplă Multiplă Simplă (standard) sau multiplă (cu auxiliare) SimplăTip Cu butoane, tip impuls Cu separatoare, tip menţinut (standard) sau cu

butoane, tip impuls (cu auxiliare)Consum Nul, doar când sunt comandate Când funcţionează (1 la 2 W)

Reînchiderea de la distanţă aaparatelor de protecţie

 – – – –

Număr de cicluri de comutare zilnice(media)

< 100 < 1000 < 100 < 1000

Complexitatea comenzii În combinaţie cu auxiliare Cu relee demultiplicare

În combinaţie cu auxiliare Cu relee demultiplicare

Calibru (valorile uzuale îngroşate) 16 or 32 A 16 A 16, 25, 40, 63 A 20 A

Opţiuni de instalare Multe funcţii posibile utilizând auxiliarele: b temporizări b comandă cu butoane luminoase b comandă pas cu pas b semnalizare

b comandă menţinută

 b comandă centralizată pe mai multe nivele

Puterea electrică comandată Câţiva kW

Tipul circuitului comandat Monofazat (1 sau 2 P) sautrifazat (3 sau 4 P monobloc sauin asociere cu extensii ETL)

Monofazat (1P)Nul neîntrerupt

Monofazat (1 sau 2 P) sau trifazat(3 sau 4 P)

Monofazat (1P)Nul neîntrerupt

Numărul lămpilor comandate paginile 30 la 32 Fără declasare:b 16 A în regim stabil

paginile 30 la 32 Fără declasare:b 20 A în regim stabil

Indicare ladistanţă a stării

Protecţie Auxiliar pe întreruptorul automat

Comandă Auxiliar pe contactor sauteleruptor 

 –  Auxiliar pe contactor sau teleruptor  –

Circuit decomandă

Butoane,comutatoare

12 la 230 V c.a. 230 V c.a. 12, 24, 48, 110, 230 V c.a. 230 V c.a.

PLC 6 la 130 V c.c. – 24 V c.a. –

 Aplicaţii preferenţiale b Rezidenţialb Clădiri din sectorul terţiar şiindustrial (birouri, coridoare,magazine, ateliere, etc.)

 b Rezidenţialb Clădiri din sectorulterţiar (hoteluri,spitale)

 b Clădiri din sectorul terţiar şi industrial (birouri,birouri "open-space", depozite, supermarket-uri, parcări interioare, etc.)b Infrastructură (tuneluri, parcări exterioare,iluminat public, etc.)

 b Rezidenţialb Clădiri din sectorulterţiar (hoteluri, spitale)

: mic : mediu : mare

Page 27: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 27/4227

 Întreruptoare automate Reex iC60 cu comandăintegrată

Comandă de la distanţă RCA iC60

Reex iC60 RCA iC60  

MonoblocFuncţiile de protecţie a circuitelor şi de comutare sunt încorporate într-un singur aparat

Monobloc Întreruptorul automat combinat cu RCA asigură funcţiile de protecţie şi decomutare a circuitelor 

 În cofrete şi tablouri În cofrete şi tablouri

Multiple MultipleImpuls sau menţinut Impuls sau menţinut

Foarte mic, cu excepţia comenzii Foarte mic, cu excepţia comenzii

 – Da

< 10 1 până la 2 în medie

Funcţii auxiliare integrate Funcţii auxiliare integrate

10, 16, 25, 40, 63 A 1 la 63 A

Numeroase funcţionalităţi încorporate:b alegerea modului de interpretare a comenzilor 

 b interfaţă de comandă şi semnalizare compatibilă cu automatele programabilestandard de 24 Vcc

 b compatibilitate cu auxiliarele de protecţie diferenţială Vigi iC60 b temporizarea comenzilor cu relee de timp sau automate programabile

Numeroase funcţionalităţi încorporate:b reanclanşare de la distanţă, după defect electricb alegerea modului de interpretare a comenzilor 

 b interfaţă de comandă şi semnalizare compatibilă cu automatele programabilestandard de 24 Vcc

 b temporizarea comenzilor cu relee de timp sau automate programabile

 b compatibilitate cu auxiliarele ofertei de protecţii iC60 şi Vigi (semnalizare iOF,iSD şi declanşare iMN, iMX, etc.)

Câţiva kW Câţiva kW

Monofazat (2P) sau trifazat (3 sau 4P) Monofazat (1 sau 2P) sau trifazat (3 sau 4P)

paginile 31 la 33 paginile 31 la 33

 Încorporat b Încorporat b Cu auxiliar MCB

 Încorporat b Încorporat b Cu auxiliar MCB

230 V c.a.24/48 V c.a./c.c. cu auxiliar iMDU

230 V c.a.24/48 V c.a./c.c. cu auxiliar iMDU

24 V c.c. cu interfaţă Ti24 24 V c.c. cu interfaţă Ti24

 b Clădiri din sectorul terţiar şi industrial (birouri, birouri "open-space", depozite,supermarket-uri, parcări interioare, etc.)b Infrastructură (tuneluri, parcări exterioare, iluminat public, etc.)

 b Infrastructură (tuneluri, parcări interioare/exterioare, iluminat public, etc.)

Reex iC60Cea mai bună soluţie integrată pentru controluliluminatului şi protecţia aplicaţiilor 

 b Siguranţă totală a instalaţiei. b Cablare uşoară. b Consum şi încălzire reduse în tabloul electric. b Soluţie bistabilă. b Uşor de conectat cu Acti 9 Smartlink sau cu PLC-uri.

Page 28: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 28/4228

Cu aparate de comandă (contactor, teleruptor, Reex iC60, RCA) b Costuri de investiţie reduse: v cabluri puţine, v secţiune mică a circuitelor de comandă, v instalare rapidă (cablare simplicată).

 b Circuite evolutive: v uşor de adăugat puncte suplimentare, v posibilitate pentru adăugarea auxiliarelor (temporizatoare, relee de timp, comandă centralizată multinivel, etc. pagina 34) şi funcţiilor de

management. v Economii de energie: v fără consum în circuitul de comandă (teleruptor), v gestionare automată a aprinderii/stingerii (detector de mişcare, întrerupător orar programabil, întrerupător crepuscular, etc. pagina 35).

Aparatele de comandăExemple

N

L

Simplicarea cablării prin utilizarea unui dispozitiv de comandă

Fără dispozitive de comandă b Cablare convenţională cu întrerupătoare cap-scară şi întrerupătoare cruce.

N

L

Page 29: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 29/4229

Selecţia calibrului b Calibrul imprimat pe faţa produsului niciodată nu corespunde curentului nominal

al circuitului de iluminat. b Standardele care determină calibrele nu ţin cont în totalitate de toate

constrângerile electrice datorate diversităţii lămpilor şi complexităţii fenomenelor electrice create de acestea (curent de cuplare, curent de preîncălzire, curent lasfârşitul vieţii, etc.).

 b Schneider Electric face regulat o mulţime de teste pentru a determina, pentruecare tip de lampă şi pentru ecare conguraţie a lămpilor, numărul maxim de lămpipe care un releu de un anumit calibru le poate comanda la o putere dată.

Teleruptoare iTL şi contactoare iCTCalibrul trebuie ales în conformitate cu tabelele din paginile următoare.Calibrul pentru iTL şi iCT trebuie să e egal sau mai mare decât calibrul aparatului deprotecţie.

Reex iC60 şi RCA

 b Calibrul este determinat de caracteristicile cablului la fel ca la întreruptoareleautomate.

 b Capacitatea de comutare este denită în tabelele următoare.

Disiparea termică b Contactoarele modulare, din cauza principiului lor de funcţionare, disipă căldură

constant (câţiva waţi) din cauza:

 v consumului bobinei, v rezistenţei de contact a circuitului de forţă.

Dacă mai multe contactoare modulare sunt aşezate alăturat într-un tablou electric,este recomandat să introduceţi distanţiere de ventilare la intervale regulate (laecare 1 sau 2 contactoare). În acest fel este uşurată disiparea căldurii. Dacătemperatura în interiorul tabloului electric depăşeşte 40°C, se aplică un factor dedeclasare de 1% pe °C peste 40°C.

 b Teleruptoarele, Reex iC60 şi RCA înlocuiesc avantajos contactoarele modulare: v consumă mai puţină energie şi disipă mai puţină căldură (bobina nu este

alimentată permanent). Ele nu necesită distanţiere, v  în funcţie de aplicaţie, permit o instalare mult mai compată cu mai puţine cabluri.

Distanţier de ventilare ref. A9A27062

iTL iCT

Reex iC60

RCA

+

Page 30: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 30/4230

Tipullămpii

Puterea unitarăşi capacitatea condensatorului decompensare

Numărul maxim de corpuri de iluminat dintr-un circuit monofazatşi puterea maximă de ieşire pe circuit

Teleruptor iTL Contactor iCT16 A 32 A 16 A 25 A 40 A 63 A

Lămpi cu incandescenţă - Lămpi cu halogeni de JT - Lămpi cu vapori de mercur de înlocuire (fără balast)40 W 40 1500 W

până la1600 W

106 4000 Wpână la4200 W

38 1550 Wpână la2000 W

57 2300 Wpână la2850 W

115 4600 Wpână la5250 W

172 6900 Wpână la7500 W

60 W 25 66 30 45 85 12575 W 20 53 25 38 70 100100 W 16 42 19 28 50 73150 W 10 28 12 18 35 50200 W 8 21 10 14 26 37300 W 5 1500 W 13 4000 W 7 2100 W 10 3000 W 18 5500 W

până la6000 W

25 7500 Wpână la8000 W

500 W 3 8 4 6 10 151000 W 1 4 2 3 6 81500 W 1 2 1 2 4 5

Lămpi cu halogeni de foarte joasă tensiune 12 sau 24 VCu transformator feromagnetic

20 W 70 1350 Wpână la

1450 W

180 3600 Wpână la

3750 W

15 300 Wpână la

600 W

23 450 Wpână la

900 W

42 850 Wpână la

1950 W

63 1250 Wpână la

2850 W

50 W 28 74 10 15 27 42

75 W 19 50 8 12 23 35100 W 14 37 6 8 18 27

Cu transformator electronic 20 W 60 1200 Wpână la1400 W

160 3200 Wpână la3350 W

62 1250 Wpână la1600 W

90 1850 Wpână la2250 W

182 3650 Wpână la4200 W

275 5500 Wpână la6000 W

50 W 25 65 25 39 76 11475 W 18 44 20 28 53 78100 W 14 33 16 22 42 60

Tuburi uorescente cu starter şi balast feromagnetic1 tub fără compensare (1) 15 W 83 1250 W

până la1300 W

213 3200 Wpână la3350 W

22 330 Wpână la850 W

30 450 Wpână la1200 W

70 1050 Wpână la2400 W

100 1500 Wpână la3850 W

18 W 70 186 22 30 70 10020 W 62 160 22 30 70 10036 W 35 93 20 28 60 9040 W 31 81 20 28 60 9058 W 21 55 13 17 35 5665 W 20 50 13 17 35 5680 W 16 41 10 15 30 48115 W 11 29 7 10 20 32

1 tub cu compensare paralel(2) 15 W 5 µF 60 900 W 160 2400 W 15 200 Wpână la800 W

20 300 Wpână la1200 W

40 600 Wpână la2400 W

60 900 Wpână la3500 W

18 W 5 µF 50 133 15 20 40 6020 W 5 µF 45 120 15 20 40 6036 W 5 µF 25 66 15 20 40 6040 W 5 µF 22 60 15 20 40 6058 W 7 µF 16 42 10 15 30 4365 W 7 µF 13 37 10 15 30 4380 W 7 µF 11 30 10 15 30 43115 W 16 µF 7 20 5 7 14 20

2 sau 4 tuburi cucompensare serie

2 x 18 W 56 2000 W 148 5300 W 30 1100 Wpână la1500 W

46 1650 Wpână la2400 W

80 2900 Wpână la3800 W

123 4450 Wpână la5900 W

4 x 18 W 28 74 16 24 44 682 x 36 W 28 74 16 24 44 682 x 58 W 17 45 10 16 27 422 x 65 W 15 40 10 16 27 422 x 80 W 12 33 9 13 22 342 x 115 W 8 23 6 10 16 25

Tuburi uorescente cu balast electronic1 sau 2 tuburi 18 W 80 1450 Wpână la1550 W

212 3800 Wpână la4000 W

74 1300 Wpână la1400 W

111 2000 Wpână la2200 W

222 4000 Wpână la4400 W

333 6000 Wpână la6600 W

36 W 40 106 38 58 117 17658 W 26 69 25 37 74 1112 x 18 W 40 106 36 55 111 1662 x 36 W 20 53 20 30 60 902 x 58 W 13 34 12 19 38 57

Aparatele de comandăPerformanţele calibrelor în funcţie de tipulşi numărul lămpilor 

InformaţieContactoarele modulare, teleruptoarelesau Reex iC60 nu folosesc aceleaşitehnologii. Calibrul lor este determinat înfuncţie de standarde diferite şi nucorespunde curentului nominal alcircuitului (excepţie pentru iTL+ şi iCT+).De exemplu, pentru un anumit calibru,un teleruptor este mai ecient decât uncontactor modular pentru controlulcorpurilor de iluminat cu curent mare lacuplare, sau cu un factor de putere redus(circuit inductiv necompensat).

 i C T +,  i T L +  !

 i C T +,  i T L

 +  !

 i C T +,  i T L

 +  !

Calibrul releului b Tabelul următor indică numărul maxim de corpuri de iluminat pentru ecare releu,

 în funcţie de tip, putere şi conguraţie pentru o anume lampă. Informativ, este

indicată şi puterea totală admisibilă. b  Aceste valori sunt date pentru un circuit de 230 V cu 2 conductoare active

(monofazat fază/nul sau bifazat fază/fază). Pentru circuitele de 110 V, împărţiţivalorile din tabel la 2.

 b Pentru a obţine valorile echivalente pentru întregul circuit trifazat de 230 V, înmulţiţi numărul lămpilor şi puterea maximă de ieşire:v cu 3 (1.73) pentru circuite cu 230 V între faze fără nul;

 v cu 3 pentru circuite cu 230 V între faze şi nul sau 400 V între faze. Notă: Puterile lămpilor cele mai utilizate sunt indicate îngroşat.Pentru puterile nemenţionate, utilizaţi regula proporţionalităţii cu valorile apropiate.

Page 31: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 31/4231

 Întreruptoare automate cu comandă integrată Reex iC6010 A 16 A 25 A 40 A 63 A

28 1120 Wpână la2175 W

46 1840 Wpână la2600 W

70 2800 Wpână la3600 W

140 5600 Wpână la6800 W

207 8280 Wpână la9800 W

23 36 55 103 15229 31 46 80 12115 23 33 60 8812 15 22 43 609 13 18 34 496 1500 W

până la2000 W

9 1500 Wpână la3000 W

12 3600 Wpână la4500 W

22 6000 Wpână la7500 W

30 8250 Wpână la10000W

4 5 8 12 192 3 4 8 101 1 3 5 5

11 220 Wpână la

500 W

19 380 Wpână la

800 W

27 540 Wpână la

1050 W

50 1000 Wpână la

2200 W

75 1500 Wpână la

3300 W

8 12 19 33 51

7 10 14 27 435 8 10 22 3347 940 W

până la1200 W

74 1480 Wpână la2000 W

108 2160 Wpână la2600 W

220 4400 Wpână la5100 W

333 6660 Wpână la7300 W

19 31 47 92 13715 24 34 64 9412 20 26 51 73

16 244 Wpână la647 W

26 390 Wpână la1035 W

37 555 Wpână la1520 W

85 1275 Wpână la2880 W

121 1815 Wpână la4640 W

16 26 37 85 12116 26 37 85 12115 24 34 72 10815 24 34 72 1089 15 21 43 689 15 21 43 688 12 19 36 586 9 12 24 38

11 165 Wpână la640 W

19 285 Wpână la960 W

24 360 Wpână la1520 W

48 720 Wpână la2880 W

72 1080 Wpână la4080 W

11 19 24 48 7211 19 24 48 7211 19 24 48 7211 19 24 48 728 12 19 36 518 12 19 36 518 12 19 36 514 7 9 17 2423 828 W

până la1150 W

36 1296 Wpână la1840 W

56 2016 Wpână la2760 W

96 3456 Wpână la4600 W

148 5328 Wpână la7130 W

12 20 29 52 8212 20 29 52 828 12 20 33 518 12 20 33 517 11 15 26 415 8 12 20 31

56 1008 Wpână la1152 W

90 1620 Wpână la1798 W

134 2412 Wpână la2668 W

268 4824 Wpână la5336 W

402 7236 Wpână la8120 W

28 46 70 142 21319 31 45 90 13427 44 67 134 20116 24 37 72 1089 15 23 46 70

Reex iC60Cea mai bună soluţie integrată pentru controluliluminatului şi protecţia aplicaţiilor 

 b Siguranţă totală a instalaţiei. b Cablare uşoară. b Consum şi încălzire reduse în tabloul electric. b Soluţie bistabilă. b Uşor de conectat cu Acti 9 Smartlink sau cu PLC-uri.

Page 32: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 32/4232

Tipullămpii

Puterea unitarăşi capacitatea condensatorului decompensare

Numărul maxim de corpuri de iluminat dintr-un circuit monofazatşi puterea maximă de ieşire pe circuit

Teleruptor iTL Contactor iCT16 A 32 A 16 A 25 A 40 A 63 ALămpi uorescente compacte

Cu balast electronic externt 5 W 240 1200 Wpână la1450 W

630 3150 Wpână la3800 W

210 1050 Wpână la1300 W

330 1650 Wpână la2000 W

670 3350 Wpână la4000 W

Utilizareredusă7 W 171 457 150 222 478

9 W 138 366 122 194 38311 W 118 318 104 163 32718 W 77 202 66 105 21626 W 55 146 50 76 153

Cu balast electronic integral(înlocuitor pentru lămpile cuincandescenţă)

5 W 170 850 Wpână la1050 W

390 1950 Wpână la2400 W

160 800 Wpână la900 W

230 1150 Wpână la1300 W

470 2350 Wpână la2600 W

710 3550 Wpână la3950 W

7 W 121 285 114 164 335 5149 W 100 233 94 133 266 41111 W 86 200 78 109 222 34018 W 55 127 48 69 138 21326 W 40 92 34 50 100 151

Lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune cu balast feromagnetic fără starter  Lămpi cu vapori de sodiu de înlocuire cu balast feromagnetic cu starter integral (3)

Fără compensare (1) 50 W Utilizare redusă 15 750 Wpână la1000 W

20 1000 Wpână la1600 W

34 1700 Wpână la2800 W

53 2650 Wpână la4200 W

80 W 10 15 27 40125/110 W (3) 8 10 20 28250/220 W (3) 4 6 10 15400/350 W (3) 2 4 6 10700 W 1 2 4 6

Cu compensare paralel (2) 50 W 7 µF 10 500 Wpână la1400 W

15 750 Wpână la1600 W

28 1400 Wpână la3500 W

43 2150 Wpână la5000 W

80 W 8 µF 9 13 25 38125/110 W (3) 10 µF 9 10 20 30250/220 W (3) 18 µF 4 6 11 17400/350 W (3) 25 µF 3 4 8 12700 W 40 µF 2 2 5 71000 W 60 µF 0 1 3 5

Lămpi cu vapori de sodiu de joasă presiune cu balast feromagnetic cu starter externFără compensare (1) 35 W Utilizare redusă 5 270 W

până la

360 W

9 320 Wpână la

720 W

14 500 Wpână la

1100 W

24 850 Wpână la

1800 W55 W 5 9 14 24

90 W 3 6 9 19

135 W 2 4 6 10

180 W 2 4 6 10

Cu compensare paralel (2) 35 W 20 µF 38 1350 W 102 3600 W 3 100 Wpână la180 W

5 175 Wpână la360 W

10 350 Wpână la720 W

15 550 Wpână la1100 W

55 W 20 µF 24 63 3 5 10 15

90 W 26 µF 15 40 2 4 8 11

135 W 40 µF 10 26 1 2 5 7

180 W 45 µF 7 18 1 2 4 6

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune - Lămpi cu ioduri metalice - Lămpi cu halogenuri metaliceCu balast feromagnetic custarter extern, fărăcompensare (1)

35 W Utilizare redusă 16 600 W 24 850 Wpână la1200 W

42 1450 Wpână la2000 W

64 2250 Wpână la3200 W

70 W 8 12 20 32

150 W 4 7 13 18

250 W 2 4 8 11

400 W 1 3 5 8

1000 W 0 1 2 3

Cu balast feromagnetic cu

starter extern şicompensare paralel (2)

35 W 6 µF 34 1200 W

până la1350 W

88 3100 W

până la3400 W

12 450 W

până la1000 W

18 650 W

până la2000 W

31 1100 W

până la4000 W

50 1750 W

până la6000 W70 W 12 µF 17 45 6 9 16 25

150 W 20 µF 8 22 4 6 10 15

250 W 32 µF 5 13 3 4 7 10

400 W 45 µF 3 8 2 3 5 7

1000 W 60 µF 1 3 1 2 3 5

2000 W 85 µF 0 1 0 1 2 3

Cu balast electronic 35 W 38 1350 Wpână la2200 W

87 3100 Wpână la5000 W

24 850 Wpână la1350 W

38 1350 Wpână la2200 W

68 2400 Wpână la4000 W

102 3600 Wpână la6000 W

70 W 29 77 18 29 51 76

150 W 14 33 9 14 26 40

(1) Circuitele cu balasturi feromagnetice necompensate consumă de două ori mai mult curent pentru o anumită putere de ieşire a lămpii. Aceasta explică numărul mic de lămpi în această conguraţie.(2) Capacitatea totală a condensatoarelor de corecţie a factorului de putere în paralel într-un circuit limitează numărul lămpilor care pot comandate de un contactor.Capacitatea totală în avalul unui contactor de calibru 16, 25, 40 sau 63 A nu trebuie să depăşească 75, 100, 200 sau 300 µF respectiv. Trebuie să se ţină contde aceste valori pentru a calcula numărul de lămpi dacă valorile capacităţilor sunt diferite de cele din tabel.(3) Lămpile cu vapori de mercur de înaltă presiune fără starter, cu puteri 125, 250 şi 400 W, sunt înlocuite treptat de lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune custarter integrat, şi puteri de 110, 220 şi 350 W.

Notă: Reex iC60Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune cu balast electronicPentru calibrele 10 A şi 16 A curba B, numărul lămpilor trebuie redus cu 10% pentru a limita declanşările magnetice nedorite.Lămpi cu incandescenţă cu halogeni de joasă tensiune, 1500 WPentru calibrul 10 A, curba B, numărul lămpilor trebuie redus cu 10% pentru a limita declanşările magnetice nedorite.

 i C T +,  i T L

 +  !

 i C T +,  i T L +

  !

 i C T +,  i T L +  !

 i C T +,  i T L

 +  !

 i C T +,  i T L

 +  !

 i C T +,  i T L

 +  !

Aparatele de comandăPerformanţele calibrelor în funcţie de tipulşi numărul lămpilor (continuare)

Page 33: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 33/4233

 Întreruptoare automate cu comandă integrată Reex iC6010 A 16 A 25 A 40 A 63 A

158 790 Wpână la962 W

251 1255 Wpână la1560 W

399 1995 Wpână la2392 W

810 4050 Wpână la4706 W

Utilizareredusă113 181 268 578

92 147 234 46379 125 196 39649 80 127 26137 60 92 181121 605 W

până la650 W

193 959 Wpână la1044 W

278 1390 Wpână la1560 W

568 2840 Wpână la3146 W

859 4295 Wpână la4732 W

85 137 198 405 62171 113 160 322 49759 94 132 268 41136 58 83 167 25725 40 60 121 182

9 469 Wpână la625 W

15 770 Wpână la1000 W

20 1000 Wpână la1760 W

41 2050 Wpână la3500 W

64 3200 Wpână la5600 W

6 10 15 33 485 8 10 24 343 4 6 12 191 2 4 8 120 1 2 5 86 313 W

până la963 W

10 500 Wpână la1540 W

15 750 Wpână la1760 W

34 1700 Wpână la4900 W

52 2600 Wpână la7000 W

6 9 13 31 466 9 10 24 363 4 6 13 212 3 4 10 141 2 2 7 90 0 1 4 7

4 153 Wpână la

253 W

7 245 Wpână la

405 W

11 385 Wpână la

792 W

17 595 Wpână la

1198 W

29 1015 Wpână la

2070 W

4 7 11 17 29

3 4 8 11 23

2 3 5 8 12

1 2 4 7 10

3 88 Wpână la169 W

4 140 Wpână la270 W

7 245 Wpână la450 W

12 420 Wpână la720 W

19 665 Wpână la1440 W

3 4 7 12 19

2 3 5 8 13

1 2 3 5 9

0 1 2 4 8

12 416 Wpână la481 W

19 400 Wpână la750 W

28 980 Wpână la1350 W

50 1750 Wpână la2500 W

77 2695 Wpână la4000 W

7 11 15 24 38

3 5 9 15 22

2 3 5 10 13

0 1 3 6 10

0 0 1 2 3

14 490 W

până la800 W

17 595 W

până la1200 W

26 910 W

până la2200 W

43 1505 W

până la4400 W

70 2450 W

până la7000 W8 9 13 23 35

5 6 9 14 21

3 4 5 10 14

2 3 4 7 9

0 1 2 4 7

0 0 1 2 3

15 525 Wpână la844 W

24 840 Wpână la1350 W

38 1330 Wpână la2100 W

82 2870 Wpână la4650 W

123 4305 Wpână la7200 W

11 18 29 61 92

6 9 14 31 48

Cos Pc (W)iTL+ iCT+

0.95 3500 4300

0.85 3100 39000.5 1800 2300

 i C T +,  i T L +

  !  În cazul în care contactoarele standard sau teleruptoarele pot comanda un număr foarte limitat de lămpi, contactoarele iCT+ şiteleruptoarele iTL+ sunt alternativa care trebuie luată în calcul. Ele sunt în special potrivite pentru lămpile cu curenţi foarte mari decuplare şi care consumă până la 16 A (iTL+) sau 20 A (iCT+) în regim stabil (de exemplu: lămpi cu balast feromagnetic sautransformator). Tabelul următor indică puterea comandată Pc în funcţie de factorul de putere. Pentru lămpile cu descărcare de mareintensitate puterea se divide cu 2 (curent lung de preîncălzire).Exemplu: Câte tuburi uorescente compensate de 58 W (factor de putere 0.85) cu balast feromagnetic (10% pierderi) pot comandate

cu un iCT+ de 20 A?Numărul lămpilor N = puterea comandată Pc/(puterea de ieşire a ecărei lămpi + pierderea în balast), dau în acest caz N = 3900/(58 +10%) = 61.

 În comparaţie, un iCT de 16 A este limitat la 10 x 58 W tuburi, un iCT de 25 A la 15 lămpi, şi un iCT de 63 A la 43 lămpi.

Page 34: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 34/4234

Auxiliare de comandă

 b  Aceste auxiliare pot realiza o mare varietate de funcţii:

v de la cele mai simple (semnalizare, timer, temporizare la aprindere, etc.);v la cele mai sosticate (comandă centralizată multinivel, comandă pas cu pas, etc.).

 b Mai mult, anumite auxiliare fac posibilă depăşirea perturbaţiilor electrice care potderanja funcţionarea satisfăcătoare.

 b Schneider Electric are cea mai cuprinzătoare şi coerentă ofertă de produse dinpiaţă. Toate auxiliarele dintr-o familie de produse (contactor modular sau teleruptor)sunt compatibile cu toate aparatele din acea familie.

 b Instalarea auxiliarelor se face foarte uşor datorită clipsurilor de montare integratecare asigură simultan legătura electrică şi mecanică.

Selecţia auxiliarelor sau a aparatelor de comandă cu auxiliare incluse

Funcţia Teleruptor  

preauxiliarizatsau teleruptor + auxiliare

Contactor 

modular + auxiliare

 Întreruptoare

automate cucomandăintegratăReex iC60

Telecomandă

RCA iC60

Comandăcentralizată

Comandă centralizată (1 nivel) pentru ungrup de circuite menţinând comandaseparată a ecăruia dintre ele.Exemplu: comanda unui întreg etaj saucameră cu cameră.

iTLcsau iTL +auxiliar iATLc

- Integrată Integrată

Comandă centralizată (1 nivel) +semnalizare

iTL +auxiliar iATLc+s

- Integrată Integrată

Comandă centralizată (2 nivele)Exemplu: comanda unui întreg etaj, aunei zone sau cameră cu cameră

iTL +auxiliar iATLc+c

- Via PLC Via PLC

Comandă locală în impuls + comandă

centralizată menţinută

- iCT +auxiliar iACTc

Integrată Integrată

Interfaţă cu PLC Permite comanda de la Acti 9 Smartlinksau de la PLC

 Auxiliar iATL24 Auxiliar iATL24 Versiunea ReexiC60 Ti24

Versiunea RCA iC60Ti24

Semnalizare Semnalizare la distanţă a stării lămpilor (aprins sau stins).

iTLssau iTL +auxiliar iATLs

iCT +auxiliar iACTs

Integrată Integrată

Temporizare Revenirea în poziţia de repaus după otemporizare reglabilă

 Auxiliar iATEt + iTL Auxiliar iATEt + iCT b Relee de timp(iRT) + Reex iC60

 b Relee de timp(iRT) + RCA iC60

Comandă pas cupas

Permite comanda a 2 circuite cu osingură comandă

 Auxiliar iATL4 +2 teleruptoare iTL

Via PLC Via PLC Via PLC

Compensarealămpilor 

butoanelor luminoase

Permite comanda cu butoane luminoase,fără pericol

1 sau mai multeauxiliare iATLzpentru ecare iTL

- Curent maxim:1.35 mA pe intrareaY2

Curent maxim:1.35 mA pe intrarea Y2

Schimbarea tipuluide comandă

Funcţionare cu comandă menţinutăsosită de la un contact comutator (cheieselectoare, întreruptor orar, etc.)

iTLmsau iTL +auxiliar iATLm

Funcţionarestandard fărăauxiliare

Da Da

Comandă locală tip impuls + comandăcetralizată menţinută

Funcţionarestandard fărăauxiliare

 Auxiliar iACTc + iCT Integrată Integrată

Temporizare Temporizare la aprindere(a se vedea exemplul pagina 30).Limitarea curenţilor de pornire în capătulreţelei prin alimentarea circuitelor unuldupă altul

 Auxiliar iATEt + iTL Auxiliar iATEt + iCT b Relee de timp(iRT) + Reex iC60

 b Relee de timp (iRT) +RCA iC60

Antiparazitoare Pot preveni perturbaţiile generate înreţeaua electrică la deconectare

NA 1 auxiliar iACTppe iCT

NA NA

Adaptare tensiune

de comandă

Permite comanda în 24 V sau48 V c.a./c.c.

Posibilă înV c.a. şi V c.c.

 b Posibilă în V c.a. b Cu auxiliar iMDU în

V c.c.

Posibilă cu un auxiliar iMDU

Auxiliarele de comandăPrezentare

iATEt iACT24 iATLc+s Clips pentrumontaj 

iRTA

Page 35: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 35/4235

ExempluDimensionarea unei instalaţii

Supermarket: circuitul principal de iluminat

 b  Alimentare: 230 V.

 b Distribuţie monofazată.

Iluminarea succesivă a 6 zoneUtilizarea unui iATEt pe grup de linii pentru a limitacurentul de cuplare.

O

I

O

I

O

I

Comandăgenerală

Zona 0

Zona 1

Zona 5

t1

t5

Cerinţa Iluminat general Punerea în evidenţă a produselor Iluminat parcareCircuit Monofazat 230 V Monofazat 230 V Monofazat 230 V

Număr de linii 18 (1 pe departament) 3 (1 pe etalare) 10

Număr de lămpipe linie

20 corpuri de iluminat cu două tuburiuorescente de 58 W cu balast electronic

4 lămpi cu ioduri metalice de 150 W cu balastferomagnetic şi compensare paralel

9 lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiunede 70 W cu balast feromagnetic şicompensare paralel

Distribuţia electricăLinii le principale 18 linii de 60 m cu Canalis KBA 25 A

(2 conductoare + PE)Trei linii de 20 m cu Canalis KDP 20 A 10 linii subterane de 100 m cu cablu 10 mm²

Derivaţiile cătrecorpurile de iluminat

1 m de cablu de 1.5 mm 2 - 5 m de cablu de 1.5 mm2

Monitorizare/ComandăProtecţie

 Întreruptor diferenţial 2P - 63 A - 300 mA - tip Si1 pe grup de 3 linii

2P - 63 A - 300 mA1 pentru toate cele 3 linii

2P - 40 A - 300 mA1 pe grup de 2 linii

Soluţii posibile 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 Întreruptor automat 2P- 25 A - curbaC1 pe linie

2P- 25 A - curbaC1 pe linie

Reex iC602P - 25 Acurba C1 pe linieFuncţiile decomandăcentralizată(Y3) şisemnalizare(OF, SD) suntintegrate

2P- 16 A - curbaC1 pe linie

2P- 16 A - curbaC1 pe linie

Reex iC602P - 16 Acurba C1 pe linieFuncţiile decomandăcentralizată(Y3) şisemnalizare(OF, SD) suntintegrate

2P- 16 A - curbaB1 pe linie

2P- 16 A - curbaB1 pe linie

Reex iC602P - 16 Acurba B1 pe linieFuncţiile decomandăcentralizată(Y3) şisemnalizare(OF, SD) suntintegrate

Aparate de comandă

Teleruptor, contactor sau întreruptor automat cu comandăintegrată

iTL teleruptor 2P - 32 A1 pe linie

iCT contactor 2P - 40 A1 pe linie

iTL teleruptor 2P - 16 A1 pe linie

iCT contactor 2P - 16 A1 pe linie

iTL teleruptor 2P - 16 A1 pe linie

iCT contactor 2P - 25 A1 pe linie

Auxiliare de comandă

Semnalizare în tabloulde comandă

1 iATLs peteleruptor 

1 iACTs pecontactor 

1 iATLc+s peteleruptor 

1 iACTs pecontactor 

1 iATLc+s peteleruptor 

1 iACTs pecontactor 

Comandă centralizată - 1 iACTc pecontactor 

1 iACTc pecontactor 

Curent de pornirelimitat prin aprindereasuccesivă a grupurilor de linii

1 iATEt la 6 grupuri de 3 liniicu o temporizare de 2 s întregrupuri

Via PLC - -

Aparate de gestiuneComandă automată înfuncţie de luminaexterioară, orar şicalendar 

- - 1 întreruptor crepuscular IC2000P+

Canalis KBB cusistem DALISoluţia de succes pentrualimentarea şi comandailuminatului unui supermarket

Page 36: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 36/4236

Produse

Economiide energieposibile

Funcţii Compatibilitate

Lămpi cuincandescenţă Lămpi uorescente Lămpi cudescărcare demare intensitate

IH Întreruptoare orareelectromecanice

50%  b Orar, zilnic sau săptămânal b 1 sau 2 circuite b cu sau fără rezervă de putere (funcţionare

 în cazul defectării alimentării)

Pentru a comanda sarcinile luminoase, chiar dacă puterea estesemnicativă şi tipul lămpilor generează curenţi mari de cuplare, esterecomandată asocierea cu ecare circuit a unui element de acţionare deputere:

 b contactor b teleruptor cu auxiliarele sale de comandă menţinută

 b Reex iC60sau

 b RCA iC60 (frecvenţă mică de comutare)

IHP Întreruptoare oraredigitaleprogramabile

50%  b Zilnic, săptămânal sau anual b 1 sau 2 circuite b Cu sau fără intrare condiţională b Interval de comutare: cel puţin 1 min

IC Întreruptoarecrepusculare

30%  b Comandate de:v ceasul astronomic (răsărit automat şicalculul apusului)v detectare luminozitate (reglabilă de la 2 la2000 lux)b Cu sau fără funcţia de ceas programabil

MINTemporizatoare

30%  b 30 s până la 1 h b 50% reducere a luminozităţii înainte de

stingerea lămpilor cu incandescenţă cuauxiliar PRE

2300 până la 3600 W 100 până la 3300 Wnerecomandat pentrutemporizări mai mici decâteva minute

Nerecomandat pentrutemporizări mai mici deo oră

ArgusDetectoare deprezenţă

50%  b 360° b IP 20 b Distanţa de detecţie: prezenţă 4 sau 12 m,

mişcare 4 la 14 mb Prag de luminozitate: 10 până la 1000 luxb Temporizare de la 10 s până la 120 minuteb Cu sau fără telecomandă

1000 sau 2300 W 1000 Wnerecomandat pentrutemporizări mai mici decâteva minute

Nepotrivite

ArgusDetectoare demişcare

50%  b 110, 180, 220, 300 sau 360°b IP 44 sau IP 55b Distanţa de detecţie: până la 12 sau 16 mb Prag de luminozitate: 2 până la 1000 luxb Temporizare de la 1 s la 8 min sau 5 spână la 12 min

1000, 2000 sau 3000 W 400 or 1200 Wnerecomandat pentrutemporizări mai mici decâteva minute

Nepotrivite

STD400,STD1000, SCU10Dimeretelecomandate

30%  b Comanda circuitelor de la 40 la 1500 W 40 până la 1000 W 1500 W Nepotrivite

Aparate de gestionarePrezentare

Alegerea aparatelor de gestiunepentru economii de energie şi confort îmbunătăţit

Aparate de management

 b  Aceste aparate permit în principal optimizarea consumului de energie gestionând

comanda iluminatului în funcţie de mulţi parametri:v oră, zi sau dată;v o durată limitată dată;

 v mişcarea sau prezenţa personalului; v nivelul de luminozitate; v aportul de lumină naturală. b Pot de asemenea îmbunătăţi confortul zilnic prin: v automatizarea comenzilor de cuplare/decuplare; v reglarea manuală sau automată a nivelului de iluminare.

MIN Argus 360  

IHP  IC2000 

Page 37: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 37/4237

Iluminatul de siguranţă

 b Iluminatul de securitate este destinat eliminării sau minimizării panicii generale în

eventualitatea apariţiei unei probleme serioase cum ar un incendiu sau uncutremur, sau chiar la o simplă întrerupere a alimentării.b Destinat clădirilor de toate tipurile şi mărimile (şcoli, hoteluri, centre comerciale,spitale, birouri, magazine, muzee, etc.), iluminatul de securitate Schneider Electriceste esenţial pentru siguranţa ocupanţilor.b Dispozitivele antipanică oferă o lumină care permite persoanelor să vadă unde seaă şi să poată evita obstacolele, în timp ce blocurile de balizare indică clar calea deevacuare a clădirii. Aceste produse se instalează mai ales la o anumită înălţime.

Diferite tehnologii şi caracteristici b  Aceste unităţi luminoase au o sursă de lumină care constă mai ales din lămpi

uorescente şi LED-uri, o baterie de alimentare în cazul întreruperii tensiunii dealimentare şi o placă electronică. Aceste produse se aleg în funcţie de uxul luminos,IP, IK, autonomie, iluminat continuu sau doar în cazul întreruperii alimentării...b Sunt de asemenea alese pentru întreţinerea lor:

 v

unităţi standard: testele se fac manual sau cu telecomandă,v  Activa/untăţi autotestabile: ele sunt testate automat şi indicarea stării lor defuncţionare se face cu LED-uri colorate,v Dardo/unităţi adresabile: autotestarea şi trimiterea rezultatului se face printr-opereche de conductoare până la aparatul de comandă centralizată.

Dezactivarea unităţilor luminoase b Pentru a preveni descărcarea bateriilor când instalaţia nu este utilizată sau în

cazul întreruperii alimentăriii, unităţile luminoase pot dezactivate cu comandă de ladistanţă.b Unităţile standard şi unităţile cu autotestare se dezactivează cu comandă de ladistanţă. Unităţile adresabile se dezactivează cu ajutorul unităţii de comandă DardoPlus.

Instrucţiunile de instalare şi schemele sunt doar pentru informare. Ele pot diferite de la o ţară laalta. Trebuie ţinut cont de reglementările ecărei ţări în parte.

Instalarea unităţilor de evacuare BAES (semnalizare)Instalaţi 1 unitate la ecare ieşire de urgenţă, la ecare obstacol şi la ecareschimbare de direcţie pentru a face evacuarea clădirii sigură.

 b Spaţiul maxim între unităţi pe ecare traseu în funcţie de mărimea pictogramei deevacuare.b La o înălţime minimă (peste înălţimea publicului; în general 2 m).

 b  Aplicaţi semnele potrivite pe unităţi. b Fluxul luminos minim de respectat. b  Autonomia cerută în eventualitatea lipsei alimentării (în general 1 oră). b Necesare în toate localurile publice.

Instalarea unităţilor antipanica/ambianţă BAES b Densitatea luminoasă minimă (în lumeni) pe m2.

 b Repartiţie uniformă în local. Adesea cu un număr minim de unităţi pe cameră.

 b  Autonomia cerută în eventualitatea lipsei alimentării (în general 1 oră). b Necesare în toate localurile publice.

Iluminatul de siguranţăReguli generale

Unitate de evacuare

Unitate antipanică

Page 38: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 38/4238

AnexeReguli practice pentru protecţia şicomanda sistemelor de iluminat

Luaţi în calcul faza de aprindere a lămpilor 

Reguli de bazăb Secţiunile şi lungimile cablurilor trebuie să e adecvate pentru a limita căderea

de tensiune la mai puţin de 3% la capătul liniei în regim stabil(a se vedea tabelele paginile 22 la 25).

 b Calibrul In al aparatelor de protecţie şi de comandă trebuie să e mai mare decâtcurentul nominal al circuitului de iluminat:v pentru întreruptorul automat, luaţi de aproximativ două ori curentul nominal alcircuitului,v pentru relee, întotdeauna folosiţi tabelele de compatibilitate pentru ecare tip delampă şi vericaţi dacă calibrul lor este întotdeauna mai mare decât al întreruptorului automat din amonte (coordonare în scurtcircuit).b Curentul nominal In al protecţiei diferenţiale trebuie să e mai mare sau egal cucel al întreruptorului automat din amonte.

Gestionarea lămpilor cu balast electronic

Probleme b Toate lămpile au un curent de pornire

foarte puternic care se descompune în:v un curent de cuplare: o creştere de10 până la 100 ori curentul nominal (In)la alimentare,v urmat de un curent de preîncălzire(pentru lămpile uorescente sau cudescărcare): posibilă suprasarcină de 2In pentru câteva secunde sau minute, în funcţie de tipul lămpii.b Ca rezultat vom avea o creştere aurmătoarelor riscuri:v supraîncălzire conductor,v declanşare nedorită a întreruptorului

automat,v suprasarcini ale aparatelor decomandă.

Recomandarea nr.1 b Limitaţi sarcina ecărui circuit de 300 la 800 W pe circuit de2 re pentru

aparatele clasice de 10/16 A 230 V c.a. .b Multiplicaţi numărul circuitelor pentru a limita numărul lămpilor pe circuit.

Recomandarea nr.2

 b Folosiţi bara capsulată Canalis pentru sistemele de iluminat din clădiri terţiaresau industriale.

Recomandarea nr.3

 b Cuplaţi circuitele succesiv folosind temporizatoare ca iATEt, sau automateprogramabile (PLC)

Recomandarea nr.4

 b Pentru a comanda lămpi cu balast feromagnetic sau cu transformator, trebuieutilizate aparate de comandă de înaltă performanţă (iCT+ contactor sau iTL+teleruptor) în locul releelor convenţionale pentru a optimiza comanda circuitelor de câţiva KW până la 16 A.

Recomandarea nr.5

 b  Întreruptoarele automate având curbe de declanşare C sau D trebuie preferate în locul celor având curba B.

Probleme

 b Lămpile cu balast electronic necesităo atenţie deosebită (curenţi de fugă lapământ de mare frecvenţă, armonici)pentru a evita anumite riscuri:v declanşare nedorită a aparatelor deprotecţie diferenţială,

 v supraîncălzire/supraîncărcare aconductorului de neutru în circuitetrifazate,

 v declanşare a întreruptoarelor tetrapolare (neutru supraîncărcat decurenţi de rang 3 şi multipli.

Recomandarea nr.1 b Realizaţi cele mai scurte legături între lămpi şi balast pentru a reduce

interferenţele de înaltă frecvenţă şi curenţii de fugă la pământ.

Recomandarea nr.2

 b Realizaţi selectivitatea potrivită, instalaţi protecţie diferenţială la ecare nivel:v amonte:- evitaţi sensibilitatea 30 mA la întreruptoarele instantanee, - utilizaţi protecţia temporizată: 100 sau 300 mA, tip s (selectivă).

v utilizaţi protecţie diferenţială instantanee tipul Si ("Superimun") 30 mA pentruplecări.

Recomandarea nr.3

 b  În cazul circuitelor trifazate + neutru cu armonici de ordin 3 şi multiplu > 33%:v supradimensionaţi secţiunea conductorului de neutru în raport cu cele alefazelor,

 v vericaţi dacă curentul de neutru rezultat din suma armonicilor este mai micdecât curentul nominal In al întreruptorului automat tetrapolar.

Page 39: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 39/4239

Realizaţi economii de energie fără a creştecosturile de întreţinere

Probleme

 b Lămpile cu descărcare reducconsumul energetic dar creeazăprobleme suplimentare utilizatorului şisistemului de gestiune:

 v aprinderea nu este instantanee dincauza timpului de preîncălzire (de lacâteva secunde pentru lămpileuorescente până la câteva minute

pentru lămpile cu descărcare de mareintensitate),v comutarea repetată accelerează îmbătrânirea cu un factor de 3 până la5 ori,v valoarea mare a investiţiei necesităgestionare atentă.

Recomandarea nr.1

 b Pentru a răspunde nevoilor de iluminat instantaneu şi/sau temporar, se vafolosi un circuit cu halogen sau LED pentru locurile iluminate cu lămpi cudescărcare.

Recomandarea nr.2

 b Pentru a limita îmbătrânirea lămpilor uorescente:v setaţi temporizatoarele sau detectoarele de prezenţă la valori de minim 5 pânăla 10 minute,

v sau modicaţi nivelul de iluminare în loc să opriţi total lămpile(lămpi cu balast dimabil extern.

Recomandarea nr.3

 b Utilizaţi lămpi cu uncandescenţă sau cu LED pentru comutări frecvente.

Recomandarea nr.4

 b Programaţi lumina să rămână aprinsă continuu în perioadele de vârf decât săutilizaţi detectoare de prezenţă care vor opri şi porni repetat iluminatul.

Recomandarea nr.5

 b Periodic, la sfârşitul duratei medii de viaţă a lămpilor, înlocuiţi toate lămpile şistarterele dintr-o zonă pentru a reduce costurile de întreţinere.

Recomandarea nr.6

 b Utilizaţi teleruptor sau Reex iC60 în locul unui contactor pentru a evitapierderile de tensiune în bobine (câţiva Waţi/releu).

AnexeReguli practice pentru protecţia şicomanda sistemelor de iluminat

Page 40: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 40/4240

AnexăDenirea unităţilor de măsură asociateiluminatului

Candela (cd) b Deniţia veche: intensitatea luminoasă (luminozitatea) a unei lumânări. b Deniţia modernă (unitatea internaţională standard): Candela este intensitatea

luminoasă, într-o direcţie dată, a unei surse de lumină cu lungimea de undăde 555 nm şi a cărei intensitate energetică, în această direcţieeste de 1.46 10-3 Watt/steradian.

1/9 Lux1/4 Lux1 Lux

1 m

1 lm

1 cd

1 sr 

1 m2 1 m2 1 m2

2 m 3 m

Lumen (lm)Fluxul luminos al unei surse de 1 cd într-un con de 1 steradian (1 sferă/4π).

Lux (lx)Iluminarea (cantitatea de lumină/m²) de 1 lumen/m².

Ecienţa luminoasă (lm/W)Raportul dintre uxul luminos emis şi puterea electrică consumată.Energia care nu este convertită în lumină este disipată sub formă de căldură.Ecienţa luminoasă descreşte cu 30 până la 70% spre sfârşitul vieţii de serviciu alămpii.

Progresul performanţelor ecărei tehnologii în timpGracul de mai jos prezintă:b ecienţa scăzută a lămpilor cu incandescenţă în ciuda tehnologiei cu halogeni,b  învechirea morală a tehnologiei cu mercur, înlocuită cu folos de iodura metalicăsau de sodiu,b Perfomanţa crescută a lămpilor uorescente,b pentru a răspunde unei cerinţe de iluminare instantanee şi/sau temporară, poate de folos un circuit suplimentar cu lămpi cu halogeni sau LED, pentru suprafeţe

iluminate cu lămpi cu descărcare.

Sodiu de joasă presiune

Sodiu de înaltă presiune

Fluorescent

Mercur de înaltă presiune

LED

Halogen incandescent

Mercur de înaltă presiune

Iodură metalică, halogenurămetalică

ani

Page 41: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 41/4241

Cum se realizează un control inteligent al iluminatuluişi economii de energie?

Economii de energiecu Controlul Iluminatului

Iluminatul poate reprezenta 25% până la 50% din

consumul de energie în clădiri, în

funcţie de companie.

Controlul "inteligent" al iluminatului este o calede reducere rapidă a facturii la energie, fărăscăderea confortul, care este esenţial!

Page 42: Ghid iluminat

7/29/2019 Ghid iluminat

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-iluminat 42/42

Schneider Electric România SRL

Str. Dinu Vintilă, Nr.11, Sector 2, Clădirea Euro Tower Et 1 București România

    ©    2    0    1    2    S   c    h   n   e    i    d   e   r    E    l   e   c    t   r    i   c    I   n    d   u   s    t   r    i   e   s    S    A    S ,

    A    l    l    R    i   g    h    t   s    R   e   s   e   r   v   e    d .

    S   c    h   n   e    i    d   e   r    E    l   e   c    t   r    i   c ,

   a   n    d    M   a    k   e    t    h   e   m   o   s    t   o    f   y   o   u   r   e   n   e   r   g   y   a   r   e   o   w   n   e    d    b   y    S   c    h   n   e    i    d   e   r    E    l   e   c    t   r    i   c ,

   o   r

    i    t   s   a    f        l    i   a    t   e    d   c   o   m   p   a   n    i   e   s .

    A    l    l   o    t    h   e   r    t   r   a    d   e   m   a   r    k   s   a   r   e   p   r   o   p   e

   r    t   y   o    f    t    h   e    i   r   r   e   s   p   e   c    t    i   v   e   o   w   n   e   r   s .

 As standards, specications and designs change from time to time, please ask for conrmation of the information given in this publication.