gestiune datalight

Download GESTIUNE Datalight

Post on 14-Oct-2015

174 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Manual de utilizare

  DataLight Enterprise ERPCopyright AttoSOFT s.r.l. 1995 - 2011

  AttoSOFT, Babiz, DataLight, MyM, MyManager sunt marci inregistrate ale firmei AttoSOFT

  http://www.attosoft.rohttp://wiki.datalight.ro

 • DataLight 2007 Gestiune Aceasta pagina poate fi descarcata ca manual PDF

  (daca nu aveti instalat Adobe Acrobat Reader pe calculatorul d-voastra, obtineti o copie gratuita de la http://get.adobe.com/reader/ )

  Cuprins1 AttoSoft 2 Prezentare generala

  2.1 Ce face programul gestiune 2.2 Prezentare generala a modului de lucru 2.3 Comunicatiile programului cu alte module ale sistemului DataLight

  3 Configurarea programului3.1 Configurare gestiune 3.2 Stabilirea seriei si numerelor documentelor 3.3 Definirea planului de conturi 3.4 Definirea articolelor contabile 3.5 Definirea grupelor de marf? 3.6 Definirea m?rfurilor 3.7 Definirea agentilor

  4 Introducere date4.1 Documente de intrare

  4.1.1 Lista documentelor de intrare

  4.2 Documente de iesire4.2.1 Lista documentelor de iesire

  4.3 Transfer Iesire Marfa 4.4 Export de date n contabilitate

  5 Obtinerea rapoartelor5.1 Factura 5.2 Aviz insotire a marfii 5.3 Factura pe formular 5.4 Bon client 5.5 Nota de receptie 5.6 Centr. note de receptie 5.7 Preturi 5.8 Stocuri

  5.8.1 Stocuri-valori furnizor 5.8.2 Stocuri-valori furnizor la data de? 5.8.3 Stocuri-valori estimate vanzare 5.8.4 Stocuri-valori estimate la data de?

  5.9 Balanta stocurilor5.9.1 Balanta stocurilor?cantitati 5.9.2 Balanta stocurilor?valori furnizor(cantitati+valori) 5.9.3 Balanta stocurilor?valori estimate vanzare(cantitati+valori)

  5.10 Miscari marfa5.10.1 Intrari marfa 5.10.2 Iesiri marfa

  5.11 Rulaj marfa5.11.1 Intrari marfa 5.11.2 Iesiri marfa

  5.12 Adaos comercial realizat 5.13 Adaos comercial estimat 5.14 Fisa marfii 5.15 Marfa cu acelasi nume

  6 Rezolvarea unor probleme (utilitare)6.1 Intretinere fisiere 6.2 Intretinere nomenclatoare 6.3 Salvare-Restaurare 6.4 Comanda Recalculeaza stocuri 6.5 Comanda Verifica marfa din documente 6.6 Aparitia mesajului Violare index(inregistrare dubla) 6.7 Aparitia mesajului Acces interzis la director 6.8 Aparitia mesajului Fisiere paradox .net multiple 6.9 Aparitia mesajului In documentul transferat exista un articol contabil care nu este aceptat pentrutransfer intre gestiuni

  1/48

 • 6.10 Aparitia mesajului Tabela este protejata la scriere 6.11 Aparitia mesajului System Error?Network error on drive: ? 6.12 Aparitia mesajului Campul nu poate fi vid 6.13 Aparitia mesajului Nu a putut fi deschisa tabela de rulaje 6.14 Aparitia mesajului Tabela este n lucru

  AttoSoft

  Prezentare generala

  Ce face programul gestiuneProgramul DataLight 2007 Gestiune marfa este destinat urmaririi stocului cantitativ-valoric a unei gestiuni de marfa, materiiprime sau de materiale. Din documentele de intrare puteti obtine urmatoarele rapoarte:

  - nota de intrare-receptie, centralizator note de intrare-receptie, intrarile de marfa, rulaje intrari marfa, etc.

  Din documentele de iesire puteti obtine rapoartele:

  - factura pe formular, aviz de insotire a marfii, iesirile de marfa, rulaje iesiri marfa, etc.

  Programul va mai poate furniza informatiile:

  - balanta stocurilor, adaosul comercial realizat si estimat, fisa marfii, topul clientilor pe produse,

  topul clientilor pe grupe.

  Prezentare generala a modului de lucruPrima faza de lucru cu programul DataLight 2007 Gestiune marfa este configurarea programului. In aceasta faza se stabilescanumite caracteristici pentru o gestiune, realizandu-se o automatizare si o lejeritate in introducerea datelor. Pasii pe care trebuiesa-i urmati pentru configurarea programului sunt:

  1. configurare gestiune,2. stabilirea seriei si numerelor documentelor,3. definirea planului de conturi,4. definirea articolelor contabile,5. definirea grupelor de marfa,6. definirea marfurilor,7. definirea agentilor.

  Lucrul propiu-zis consta in introducerea datelor (documente de intrare, documente de iesire, transferuri) si obtinerea rapoartelor:factura, aviz de nsotire a marfii, factura pe formular, nota de receptie, centralizator note de receptie, preturi, stocuri, balantastocurilor, miscari marfa, rulaje marfa, adaos comercial estimat, adaos comercial realizat, fisa marfii, marfa cu acelasi nume. Totaici putem include si exportul de date in contabilitate daca lucrati si cu programul DataLight 2007 Registre.

  Comunicatiile programului cu alte module ale sistemului DataLightProgramul DataLight 2007 Gestiune marfa poate transmite in modulul DataLight 2007 Registre inregistrarile contabile cetrebuiesc efectuate la intrarea sau la iesirea marfurilor din gestiune. Astfel un document inregistrat aici este transmis si incontabilitate, fara a mai fi necesara inregistrarea lui inca o data. Informatiile referitoare la sumele datorate furnizorilor si sumeledatorate de clienti provenite din documentele de intrare si din documentele de iesire, sunt transmise automat modululuiDataLight 2007 Clienti?Furnizori program in care sunt urmarite incasarile, platile si soldurile partenerilor.

  DataLight 2007 Gestiune

  wiki.datalight.ro Uz Intern 2/48

 • Configurarea programului

  Configurare gestiunePentru usurarea introducerii datelor in gestiune folositi comanda Configurare gestiune din meniul Setari. Aceasta comandaofera posibilitatea definirii unor parametrii pentru gestiunea selectata. Se pot defini identificatorii comerciali (cod fiscal, codregistru, adresa, contul bancar, etc.) pentru proprietarul gestiunii, adaos comercial practicat, modul de inregistrare a intrarilor siiesirilor marfurilor, necesare pentru obtinerea notei contabile.

  Odata introduse aceste valori, munca dumneavoastra va fi mult usurata la definirea marfurilor din gestiune si la inregistrareadocumentelor de intrare / iesire. Deoarece valorile introduse aici (proprietarul gestiunii, adaosul comercial, procentul de TVA,etc.) sunt valabile pentru cea mai mare parte a inregistrarilor din gestiune, aceste valori vor fi implicite la definirea marfurilor noi(campurile respective sunt deja completate cu aceste valori), la introducerea documentelor de intrare sau de iesire din gestiune.In cazul cand pentru o marfa pe care o definiti, valoarea implicita nu este buna, ea se poate schimba.

  Prin lansarea acestei comenzi pe ecran apare o fereastra de dialog ca n figura de mai jos .

  In campul:

  Proprietar se introduce codul (nume scurt) cu care a fost inregistrat proprietarul gestiunii. Definirea proprietaruluigestiunii se face cu comanda Parteneri din meniul Definiri. Pentru a introduce acest cod, apasati butonul aferentcampului si selectati din lista partenerilor (va apare pe ecran) proprietarul gestiunii.

  Ad. Comercial se trece procentul adaosului comercial pe care il practica firma pentru majoritatea marfurilor. Cand vetidefini marfurile, programul va propune pentru pretul de vanzare, o valoare ce se va calcula din pretul de cumparare siprocentul de adaos stabilit. Bineinteles ca dumneavoastra puteti modifica pentru anumite marfuri procentul de adaossau puteti introduce chiar o anumita valoare.

  DataLight 2007 Gestiune

  wiki.datalight.ro Uz Intern 3/48

 • Daca firma practica diferite procente de adaos sau nu agreati valorile reiesite din calcul (acestea pot fi cu zecimale), in campulAd. Comercial puneti procentul 0 si in momentul definirii marfurilor, completati pretul de vanzare cu valorile stabilite dedumneavoastra.

  Discount cumparare/vanzare cu anumite procente, face ca la inregistrarea propiu-zisa a documentelor de intrare saude iesire din gestiune, campurile Discount cumparare sau Discount vanzare sa fie deja completate cu aceste valori.

  Veti completa aceste campuri atunci cand aveti un anumit procent de discount pentru produsele pe care le cumparati; sauvindeti cu un anumit procent de discount - aceasta pentru a va usura munca de introducere a datelor, pentru ca pe documentelede intrare sau pe documentele de iesire campurile de discount vor fi deja completate. Daca aveti discounturi diferite, variabile,nu completati campurile Discount cumparare/vanzare si veti completa pentru fiecare document discountul primit sau oferit.

  Art. Intrare se introduce codul articolului contabil ce se va folosi pentru nregistrarea n contabilitate la intrareamarfurilor n gestiune. Pentru introducerea acestui cod apasati butonul aferent campului si selectati din lista articolelorcontabile articolul contabil definit pentru intrarea marfurilor in gestiune. Definirea articolelor contabile se face cucomanda Articole contabile din meniul Definiri. S-ar putea sa aveti nevoie de mai multe articole contabile pentruintrarea marfurilor n gestiune.

  Exemplu: aveti intrari marfa cu TVA 11% si intrari marfa cu TVA 22%. Alegeti pentru campul Art. Intrare articolul contabil careva fi folosit cel mai des, pentru ca programul pe acela l va propune la definirea marfurilor. Veti schimba articolul contabil deintrare numai pentru marfurile la care articolul implicit nu corespunde.

  Art. Iesire se introduce codul articolului contabil ce se va folosi pentru inregistrarea in contabilitate la iesirea marfurilordin gestiune. Pentru introducerea acestui cod apasati butonul aferent campului si selectati din lista articolelor contabilearticolul contabil definit pentru iesirea marfurilor din gestiune. Definirea articolelor contabile se face cu comanda?Articole contabile? din meniul ?Definiri?. S-ar putea sa aveti nevoie de mai multe articole contabile pentru iesireamarfurilor din gestiune.

  Exemplu: aveti vanzari marfa cu TVA 11% si vanzari marfa cu TVA 22%. Alegeti pentru campul ?Art. Intrare? articolul contabilcare va fi folosit cel mai des, pentru ca programul pe acela il va propune la definirea marfurilor. Veti schimba articolul contabil