gestiune biblioteca

Click here to load reader

Post on 22-Jun-2015

106 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gestiunea cartilor dintr-o biblioteca-Proiect baze de date

TRANSCRIPT

Colegiul Tehnic ,,IULIU MANIU , BucurESTIGESTIUNEA CARTILOR UNEI BIBLIOTECIProiect realizat de : IONESCU V. STEFANPETRESCU P.S. MIHNEA-GABRIE-SORINPro!e"or coordi#ator: $ro!.Bre%e#el G&eor'&e()*+2Ce este Oracle?Oracle consta dintr-un set complet de constructori de aplicatii si produse pentru utilizatori,cautand sa asigure solutii complete in tehnologia informatiei. Aplicatiile Oracle sunt portabile peste un numar mare de statii de lucru si sisteme de operare, de la calculatoare personale la procesoare paralele. Oracle este inzestrat cu un flexibil Sistem de Management al Bazelor de Date(DBMS - Ser!erul Oracle - pentru stocarea si managementul informatiei utilizate de aplicatii. "rintre multele dez!oltari de aplicatii si produse pentru utilizatori accesibile in familia Oracle,exista o posibilitate comuna pentru a accesa baza de date. Daca direct sau indirect,aceasta este realizata prin #imba$ul cu Structura de %nterogare(S,!a fi un subiect pe care noi il !om trata in acest curs. "rodusele Oracle contin' Oracle Text Retrieval O tehnologie care adauga capabilitati de refacere completa a textului intr-o baza de date Oracle. Pro*Oracle O serie de precomilatoare care permit accesul bazelor de date Oracle la limba$ele de programare (, (obol,)ortran,"#*+,"ascal si Ada. Oracle Card O interfata utilizator pentru producerea aplicatiilor cu baze de date usor de folosit ce incorporeaza grafice si facilitati multimedia. Oracle CASE O familie de instrumente care a$uta la analiza , designul si generarea aplicatiilor Oracle. SQL*Plus ,n instrument care permite o utilizare directa si interacti!a a limba$ului S pentru a accesa ser!erul Oracle,utilizand comenzi ad-hoc sau prin rularea fisierelor de comanda. 3SQL,SQL*PLUS si PL/SQL*SQL este limbajul utilizat pentru a accesa o baza de date relationala, inclusiv Oracle. poate fi utilizat de fiecare instrument Oracle,cand accesul la baza de date este necesar. *PL/SQL este limbajul Procedural al lui Oracle pentru scrierea aplicatiilor si pentru manipularea datelor in afara bazei de date. poate include un subset al comenzilor SQL,cand accesul la baza de date este cerut este accesibil in fiecare din produsele !".!e asemenea in insusi serverul Oracle#daca optiunea procedurala este instalata$. *SQL*Plus este un produs Oracle in care limbajele SQL si PL/SQL pot fi utilizate. de asemenea are propriul limbaj de comanda pentru controlul comportarii produsului si pentru formatarea rezultatelor intero%arilor SQL. &n concluzie,SQL si PL/SQL sunt limbaje care sunt utilizate intr'un numar de produse Oracle.(Descrierea aplicatieiAceasta aplicatie realizeaza gestiunea unei biblioteci si este realizata cu a$utorul Oracle Application Expres.Din punct de !edere compozitional, aplicatia este organizata in cinci sectiuni care pot fi !izitate prin accesarea meniurilor corespunzatoare. Aceste sectiuni sunt' Carti, Cititori, Situatii, !pru!ut/Restituire si "o!e#Atunci cand este accesat unul dintre meniuri, intram in sectiunea asociata acestuia.#a accesarea meniului"o!e, intram in prima pagina a aplicatie, pagina de start. Aceasta contine numele, autorul proiectului, cat si profesorul coordonator.#a accesarea meniuluiCartise face intrarea in pagina ce contine lista operatiilor ce pot fi efectuate asupra tabelei Carti.Operatiile care se pot efectua asupra tabelei Carti sunt'- adaugare informatii carti- modificare informatii carti)- stergere informatii carti"rinapasareabutonuluiAdau$arei%&or!atii cartia$ungemin pagina prin care se poate realiza adaugarea de informatii in tabela Carti.%n cazul in care optiunea aleasa este Salvare, dupa adaugarea in bazadedate, serealizeazaredirectionareacatrepaginaanterioara pentru a putea !izualiza rezultatul adaugarii.%n cazul in care utilizatorul se hotaraste sa renunte la adaugarea de informatii,acesta poate prin simpla apasare a butonului Re%u%tare sa se intoarca in pagina principala a meniului Carti."rinapasareabutonului'odi&icarei%&or!atii cartia$ungemin pagina cu toate cartile unde putem face modificari.,tilizatorul poate aran$a datele in ordine crescatoare sau descrescatoare dupa'Cota,Titlu,Autor,Editura,Colectia,Pret,A% i%trare si A% iesire ,le poate filtra dupa Cota,de%u!irea sau autorul cartiisi poatealegecateranduri saaparapepaginaiarincoltul din dreapta, butonul Resetare &iltru reseteaza filtrele la forma initiala. *Dupa alegerea cartii dorite pentru modificare a$ungem in pagina unde putem modifica campurile cartii' Cota, Titlu, Autor, Editura, Colectia, Pret, A% i%trare $estiu%e si A% iesire $estiu%e+Butonul Salvare !a memora modificarile facute iar cel de Re%u%tare ne intoarce la pagina anterioara."agina Ster$ere i%&or!atii carti ne a$uta sa stergem cartile din tabela. A!em si aici de asemenea optiunile de a aran$a sau filtra datele.Dupa ce am ales o carte pe care dorim sa o stergem,ne sunt afisate detaliile acesteia si trebuie sa confirmam prin apasarea butonului Ster$ere sau Re%u%tare in cazul in care dorim sa renuntam la proces intorcandu-ne la pagina anterioara.,#a accesarea meniuluiCititorise face intrarea in pagina ce contine lista operatiilor ce pot fi efectuate asupra tabelei Cititori.Operatiile care se pot efectua asupra tabelei Cititori sunt'- adaugare informatii cititori- modificare informatii cititori- stergere informatii cititoriScripturile din sectiunea Cititori sunt asemanatoare cu cele din sectiunea Carti##a accesarea meniuluiSituatiise face intrarea in pagina ce contine lista operatiilor ce pot fi efectuate asupra tabelei Situatii.Operatiile care se pot efectua asupra tabelei Situatii sunt'- lista cartilor impurumutate de un anumit cititor- lista cartilor nerestituite-- lista cititorilor care au imprumutat o carte- lista carti imprumutate intr-o zi- lista restantierilor"rin apasarea butonului #ista cartilor impurumutate de un anumit cititor a$ungem la pagina cu toate situatiile cartilor imprumutate,restituite si nerestituite. ,tilizatorul poate filtra cautarile dupa C(P sau (u!ele cititorului."rin apasarea butonului #ista cartilor nerestituite a$ungem la pagina care ne arata cartile nerestituite astfel' cota, titlul si autorul cartii dar si (-"-ul,numele cititorului si data imprumutului. ,tilizatorul poate filtra datele dupa (ota,.itlul sau Autorul cartii si poate alege cate randuri sa ii afiseze../"rin apasarea butonului #ista cititorilor care au imprumutat o carte a$ungem la pagina cu toate situatiile cartilor imprumutate,restituite si nerestituite. Aici utilizatorul poate filtra cautarile dupa Cota, Titlul sau Autorul cartii#.."rin apasarea butonului #ista cartilor imprumutate intr-o anumita zi a$ungem la pagina unde putem cauta daca la o anumita data s-a efectuat !reun imprumut. Aici utilizatorul poate folosi calendarul pus la indemana."rin apasarea butonului #ista restantierilor a$ungem la pagina cu imprumuturile unde cititorul nu a restituit cartea intr-un termen de +/ zile. ,tilizatorul poate filtra datele dupa Cota,Titlul sau Autorul cartii, si poate alege cate randuri sa i se afiseze..2#aaccesareameniului!pru!ut/Restituiresefaceintrareain paginacecontinelistaoperatiilor cepot fi efectuateasupratabelei Operatii.Operatiile care se pot efectua asupra tabelei Operati sunt'- adaugare informatii imprumut- adaugare informatii restituire"rin apasarea butonuluiAdau$are i%&or!atii i!pru!ut a$ungem in pagina care face legatura intre tabela Carti si tabela Cititori.,tilizatorul trebuie sa aleaga cartea existenta in bibloteca ce urmeaza sa fie imprumutata..3Daca utilizatorul se hotaraste sa renunte la adaugarea de informatii,acesta poate prin simpla apasare a butonului Re%u%tare sa se intoarca in pagina principala a meniului!pru!ut/Restituire.%n cazul in careoptiuneaaleasaesteSelectarecititor, utilizatorul !atrebui sa aleaga un cititor carui urmeaza sa imprumute cartea..(Aici utilizatorul poate sa renunte prin apasarea butonului 0enuntare, poate sa apese pe Selectare carte pentru a-l trimite pe pagina anterioara sau sa mearga mai departe apasand butonul Selectare data imprumut. %n cazul in care alege ultima optiune, el !a putea scrie data manual sau cu a$utorul calendarului. "rin apasarea butonului Adaugare informatii restituire a$ungem la pagina cu imprumuturile in care cititorul nu a restituit cartea.,tilizatorul poate sorta datele dupa (u!ele cititorului sau Titlul cartii#.)Dupa alegerea imprumutului pe care utilizatorul doreste sa-l modifice,el !a fi trimis in pagina unde !a putea adauga data retur%arii cartii..*TabeleCarti:.+Cititori:.,Operatii:.-////////////012&///////////create table carti #idcarte 3456"1#3$ P1&5017 8"7,stoc 901:012#./$ 3O2 34LL ,titlu 901:01#3/$ 3O2 34LL,autor 901:01#3/$ 3O2 34LL,editura 901:01#3/$ 3O2 34LL,colectia 901:01#3/$ 3O2 34LL,pret 3456"1#),2$,anaparitie 3456"1#($ !";04L2 2O