george bacovia - ... cuprins tabel cronologic17 versuri plumb (1916) 34 plumb 34

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2020

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • George

  PLUMB

  POEZII

  BACOVIA

 • Colecþie iniþiatã ºi coordonatã de Anatol Vidraºcu ºi Dan Vidraºcu Pe copertã: Abaþie în stejãriº de Caspar David Friederich (colaj)

  Concepþia graficã a colecþiei ºi coperta: Vladimir Zmeev

  REFERINÞE ISTORICO-LITERARE:

  A. E. Baconsky, Eugen Lovinescu, ªerban Cioculescu,

  George Cãlinescu, Pompiliu Constantinescu, Nicolae Manolescu, Constantin Ciopraga,

  Tudor Vianu, Nichita Stãnescu, Mihail Petroveanu.

 • Editura „Litera Internaþional“ O. P. 33; C.P. 63, sector 1, Bucureºti, România

  tel./fax (01) 3303502; e-mail: [email protected]

  Grupul Editorial „Litera“ str. B. P. Hasdeu, mun. Chiºinãu, MD-2005, Republica Moldova

  tel./fax +(3732) 29 29 32, 29 41 10, fax 29 40 61; e-mail: [email protected]

  Difuzare: S.C. David D.V.Comprod SRL

  O. P. 33; C. P. 63, sector 1, Bucureºti, România tel./fax +(01) 3206009

  Librãria „Scripta“ str. ªtefan cel Mare 83, mun. Chiºinãu, MD-2012,

  Republica Moldova, tel./fax: +(3732) 221987

  Prezenta ediþie a apãrut în anul 2001 în versiune tipãritã ºi electronicã la editura „Litera Internaþional“ ºi

  Grupul Editorial „Litera“. Toate drepturile rezervate.

  Editori: Anatol ºi Dan Vidraºcu Lectori: Tudor Palladi, Petru Ghencea

  Tehnoredactare: Marin Popa

  Tiparul executat la Combinatul Poligrafic din Chiºinãu Comanda nr. 11350

  CZU 821.135.1-1+821.135.1-3 B 12

  Descrierea CIP a Camerei Naþionale a Cãrþii Bacovia, George

  Plumb: versuri, prozã/ George Bacovia; col. iniþ. ºi coord. Anatol ºi Dan Vidraºcu; conc. gr. col. ºi cop./Vladimir Zmeev; µ B., Ch.: Litera, 2001 (Combinatul Poligrafic). µ 328 [p]. µ (Bibl. ºcolarului, serie nouã, nr. 208) ISBN 973-8358-15-9 ISBN 9975-74-361-7 821.135.1-1+821.135.1-3

  ISBN 973-8358-15-9 © LITERA INTERNAÞIONAL, 2001 ISBN 9975-74-361-7 © LITERA, 2001

 • CUPRINS

  Tabel cronologic ............................................................................ 17

  V E R S U R I PLUMB (1916) ........................................................................... 34

  Plumb .......................................................................................... 34 Pastel .......................................................................................... 34 Decor ........................................................................................... 35 Amurg ......................................................................................... 36 Lacustr[ ....................................................................................... 36 Gri ............................................................................................... 37 Sonet ........................................................................................... 37 Amurg de toamn[ ....................................................................... 38 Tablou de iarn[ ........................................................................... 38 În gr[din[ ................................................................................... 39 Spre toamn[ ............................................................................... 39 P[lind .......................................................................................... 40 Amurg violet ................................................................................ 41 Decembrie .................................................................................... 41 Negru .......................................................................................... 42 Nevroz[ ...................................................................................... 43 Moin[ ......................................................................................... 44 Melancolie .................................................................................... 44 Rar ............................................................................................. 45 Nervi de toamn[ .......................................................................... 46 Sear[ trist[ .................................................................................. 46 Note de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Oh, amurguri... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Amurg de iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Alean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Amurg antic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

 • Pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Cuptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Singur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Trudit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Panoram[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Plumb de iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Nocturn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Plumb de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Largo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Plou[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Nervi de prim[var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Matinal[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 În parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Poem[ ]n oglind[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Alb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Nervi de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Plumb de iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Note de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Monosilab de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Nocturn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  SCÂNTEI GALBENE (1926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  Sc`ntei galbene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Singur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Amurg În cimitirul violet... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Miezul nop\ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 V`nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ecou de serenad[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Strigoii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Mar= funerbru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Balet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Serenada muncitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Pastel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Sc`ntei galbene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Dormit`nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

 • Nocturn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Nervi de prim[var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Note de prim[var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Amurg de var[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Fanfar[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Gol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Nocturn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 De iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Umbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 De iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Unei fecioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Note de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Vals de toamn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Nocturn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Ninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Igiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .