geneza si dispersia noxelor master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · master...

36
Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201 prof. dr. ing. Ioana IONEL Si Sl. Dr. ing. Francisc POPESCU Catedra de Termotehnicăşi Maşini termice din Fac Mecanică

Upload: trankiet

Post on 04-Feb-2018

228 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Genezasi dispersianoxelorMaster sem. 2, 2010/201

prof. dr. ing. Ioana IONEL

Si

Sl. Dr. ing. Francisc POPESCU

Catedra de Termotehnică şi Maşini termice

din Fac Mecanică

Page 2: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Obiectul cursului• Disciplina face legatura intre cunostiintele teoretice acumulate de cursant pana la

momentul audierii ei cu activitatea practica pe care o va desfasura ca si specialist de masini si echipamente termice. Este esentiala pentru cultura sa generala, dar si pentru a face fata cerintelor de pe piata muncii, nesaturata cu ingineri cunoscatoriai modalitatilor de a proteja mediul ambiant.

• Inainte de a ne imagina orice minim de confort sau de echipament si tehnologii care sa usureze munca, trebuie obtinuta energia electrica, care se bazeaza pe plan mondial, in proportie majoritara, pe energia chimica a combustibililor, care prin ardere genereaza energia termica, in cadrul centralelor termo-electrice. Generandenergie, inevitabil, prin ardere, se genereaza si poluanti sau gaze cu efect de sera.

• Cursul are drept scop acumularea de cunostinte legate de geneza noxelor, de metode de evitare a producerii lor, de epurare a gazelor de ardere si de invatare a regulilor si modelelor de dispersie (imprastiere a gazelor poluante in aer), in legatura cu calitatea aerului. Se fac aplicatii legate de dispersia poluantilor in atmosfera libera, lucrand cu date concrete, individual, si in baza masuratorilorproprii.

Page 3: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Verificareacunoştinţelor

• pe parcursul semestrului,prin teste la laborator, verificarea rezultatelor experimentale resp. de calcul şi notarea lor, teme

de casă, listă de subiecte pentru aprofundare, reţinerea prezenţei pentru corelarea ei cu nivelul de cunoştinţe.

• examen scris

• prin nota finală, pentru care, conf. regulamentului de calcul din UPT, se folosesc coeficienţii de 0,66 respectiv 0,34 pentru ponderarea notei pentru activitatea pe parcurs, respectiv de la examinare. Calculaţia si rezultatele se analizeaza in prezenta tuturor studentilor si se afişează în extenso.

Page 4: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Examen scris

• Proba pe parcurs se sumarizeaza prin sustinerea orala/publica a

exercitiului indivudual de dispersie, in cadrul Cerculuistiintific

• Prba de cunostinte acumulate se sumarizeaza prin referat scris si CD

(min 15 pag, cu cuprins, biblio, min trei paragrafe redactat) predate si

sustinute inainte de examen, in cadrul Cercului stiintific

• proba de teorie (scris) constă din întrebări ce vizează logica, înţelegerea

fenomenelor şi a principiilor şi legilor de bază,

• Notarea pentru examinare se face mediind aritmetic notele de la cele trei

probe, cu condiţia ca note să fie peste 5.

Page 5: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Bibliografie– Ionel, Ioana, Ungureanu, C., Termoenergetica şi mediul, Ed. Tehnică, 1996, Bucureşti.– Ungureanu C., ş.a. Combustibili, Instalaţii de ardere, Cazane, Ed. Politehnica, 1998, Timişoara.– Ioana, Ionel, Ungureanu C., Arderea şi combaterea poluării la cazane, Centrul de multiplicare UPT, 1994, Timişoara.– Ionel, Ioana, Ungureanu, C., Indrum ător de proiectare pentru cazane şi instalaţii de ardere, Centru de multiplicare UPT, 1992, Timisoara.– Ionel, Ioana, Ungureanu, C. Centrale termoelectrice. Cicluritermodinamice, Ed Politehnica, 2004, Timisoara

• Ionel, Ioana, Popescu Fr., Oprisa-Stanescu P.D., Bisorca D., Gruescu Cl., Energoecologiacombustibililor fosili, Temeexperimentale, Ed Politehnica, 2004, Timisoara

• Ionel, Ioana, Popescu Fr., Oprisa-Stanescu P.D., Bisorca D., Gruescu Cl., Masurarea calitatii aerului sidispersarea noxelor. Temeexperimentale, Ed. Politehnica, 2004, Timisoara

Page 6: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Laborator• Laboratorul (sala 174) a luat fiinţă în 1994, ca urmare a necesităţii introducerii

în curricula universitară a unor noi discipline din domeniul protecţiei aerului,

pentru cursanţii de la profilul mecanic, energetic, ingineria mediului, precum şi

pentru ciclurile masterale de specialitate din universitate.

• Scopul general a fost şi rămâne în continuare şcolarizarea şi cercetarea în

domeniul prioritar şi totodată deficitar al protecţiei mediului, capitol esenţial

care trebuie să fie finalizat pentru ca România să fie acceptată să adere la

Comunitatea Europeană.

• Un laborator cu totul deosebit si dotat corespunzator este Lab multifunctional

de masini termice si energii regenerabile.

• Informatii on line:

– www.mediu.ro

– www.energieregen.mec.upt.ro

Page 7: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Este unul dintre cele mai bine dotate•• laboratoare din laboratoare din ţţarăară pe acest profil, având în inventar aparatură şi

programe cu licenţă , în valoare de peste 800 000 EUR.

• Primul aparat din gestiunea laboratorului a fost donat de Fundaţia Alexander von Humboldt, pentru ca să se creeze condiţiile derulării şi în ţara noastră a unor investigaţii ecologice. Cu acest analizor s-au efectuat primele măsurători on line de emisii din termocentralele din România (22 iunie, 1994).

• Au urmat şi alte donaţii, atât din străinătate (TU München, U Stuttgart, TU Graz, TUBraunschweig, Fundaţia Alex. von Humboldt, DEMOKRITOS), cât şi din ţară (SC CALOR SA, SC Electrocentrale

SA, Primăria mun. Timişoara, Consulatul german din Timişoara).

• Baza a ramas si ramane dotarea prin effort propriu, din proiectelesustinute de membrii grupulurilor de cercetare din catedra/colectiv.

Page 8: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Laboratorul

• De remarcat este faptul că laboratorul s-a înscris pe o traiectorie europeană evolutivă. Se menţionează atragerea sa până în 2003, în 5 proiecte europene (PECO, JOULE, NAS, Bilateral ) şi în alte şapte naţionale, finanţate de CNFIS, CNCSIS, BM, etc., fapt care i-a conferit prestanţă şi renume.

• Întreţinerea laboratorului se face majoritar din venituri propri, prin contracte de colaborare cu terţi, respectiv din programe specifice naţionale finanţate de ministerele de resort. Laboratorul este valoros şi prin colectivul entuziast de care dispune, în care profesorilor cu reputaţie şi experienţă li s-au alăturat tineri doctoranzi, cărora astfel le-au fost deschise numeroase fronturi de lucru experimental şi teoretic, pentru perfecţionare sau cercetare în cadrul unor proiecte specifice.

Page 9: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Laborator

• Mentorul grupului este şi va rămâne profesorul universitar dr. ing. Corneliu Ungureanu.

• Nu în ultim rând se aminteşte că un rol hotărâtor l-a jucat şi conducerea Fac. de

Mecanică şi a Universităţii Politehnica, care au susţinut la momentul oportun, faptic şi decizional, înfiinţarea laboratorului.

Page 10: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Bibliotecă, Literatură de profil• În cadrul laboratorului a fost creată şi o minibibliotecă de

specialitate, în care au fost cuprinse reviste de specialitate şi cărţi actuale în limbile română şi de circulaţie internaţională, achiziţionate contra cost, dar şi din donaţii valoroase de către VDI, RESCH Verlag, VGB, DAAD, ENERGIE, etc.

• Tot ca urmare a dezvoltării laboratorului, au putut fi aşternute pe hârtie rezultatele experimentale şi astfel au fost publicate cărţi şi articole valoroase, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

• Coordonatoarul laboratorului este doamna prof. dr. ing. habil Ioana Ionel.

Page 11: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Dotare

• În mare, în laborator există o gamă de analizoare portabile şi fixe de emisii respectiv de imisii, precum şi pentru combustibili. Sunt cuprinse şi gaze de etalonare adecvate. Se dispune şi de o reţea modernă de calculatoare puternice şi sisteme şi programe de achiziţie, gestionare şi prelucrare de date, inclusiv harta GIS şi staţie automată de determinat parametrii meteorologici.

Page 12: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Sunt posibile• Analize de combustibili: putere calorifică, analiza

tehnică, determinarea conţinutului de sulf, compuşi pe bază de azot, viscozitate, etc.,

• Investigaţii on-line legate de:• calitatea arderii: parametrii termodinamici ai

gazelor de ardere, concentraţiile de emisii poluante (CO, NOx, SO2, CmHn, particule) şi parametrii de referinţă (O2, CO2, etc);

• calitatea aerului ambiant prin măsurarea speciilor CO, NOx, SO2, PM10;

• bilanţuri termice şi de mediu pentru surse staţionare de ardere, analize de impact pe partea de aer.

Page 13: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

darşi• Calcule de simulare numerică:• a arderii şi generării noxelor în instalaţii

staţionare de ardere cu programe licenţiate;• a dispersiei noxelor cu luarea în considerare a

datelor meteo (local se dispune de baza de date în timp real de la o staţie meteorologică automată, proprie cu linie închiriată) cu programe deţinute cu licenţă.

• Activităţi de consultanţă pentru eficientizarea proceselor de ardere şi reducerea noxelor,

• Activităţi de verificare conform normativelor ISCIR a unor aparate consumatoare de combustibil, de mica si medie putere.

Page 14: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Dotarede excepţie• Aparatură portabilă metrologizată pentru analiza

gazelor de ardere:• Analizoare model TESTO 33 resp TESTO 350 pentru instalaţii

staţionare de ardere (determinări de emisii de CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2 CmHn, şi parametri termodinamici de stare aferenţi din gazele de ardere),

• Sistem de memorare propriu sau de interconectare la calculator a analizoarelor de gaze,

• Set de butelii continand gaze de etalonare (CO, NO, NO2, SO2, aer sintetic);

• Aparat analiză Hg;• Sonda izocinetica STEA4 pentru determinarea

gravimetrică a emisiilor de praf (particule solide);

Page 15: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Dotare• Aparatură pentru analize speciale ale combustibililor

ca de ex. :• Analizor de determinare a sulfului, prin titrare cu

ajutorul metodei combustiei pentru aparatul de absortie model U, tip B (cu indicator pe culoare), şi

• Analizor de determinare pentru componente azotate tip Kjehldahl,

• Aparat de cernut RETSCH, • Cântar electronic computerizat SARTORIUS cu

memorie• Aparatură pentru analize de rutină privind

determinarea proprietăţilor generale de ardere ale combustibililor solizi, lichizi;

Page 16: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Dotare• Hotă aspiratoare sub care se efectuează diferite analize de

rutină;• Aparatură pentru determinarea de imisii de praf, CO, NOx şi

SO2 si anume:• Aparatele ML 8850 S pentru analiza imisiilor de dioxid de

sulf; • Aparatele ML 8840 pentru determinarea imisiilor de NO şi NO2

• Sistem DIA-DAGO de memorare a datelor;• Placa de achizitie Siemens pentru achizitia datelor in timp real;• Analizor HORIBA APMA 350E pentru determinarea imisi ei de

CO;• Analizor HAWK in IR pentru determinarea pe cale optica a

imisiei de CO;• Analizor de particule PM10 tip LVS3.

Page 17: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Soft cu licenţăFLUENT de analiză cu elemente finite a curgerilor, a

schimbului de căldură şi masă, a câmpurilor termice în fluide, a arderii, a generării noxelor prin ardere;

TECPLOT pentru vizualizarea campurilor;

CALINE, SLAB si CALROAD pentru investigarea dispersiei emisiilor pe durata scurta;

CALINE (Cal3qhcr) pentru modelarea imisiilornoxelor gazoase in mediul ambiant provenite de la motoarele cu ardere interna ale autovehiculelor aflate in intersecţii;

Page 18: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

SimularenumericăISC3 pentru simularea dispersiei de substante gazoase

sau solide, mai usoare sau mai grele decat aerul si pentru întomirea curbelor de izoconcentraţiiatmosferice (imisii) pentru dispersia noxelor provenite de la surse staţionare (coşuri de fum) sau mobile de ardere (vehicule dotate cu m.a.i.) precum şi de la alte surse poluante;

LAB VIEW, care poate vizualiza concentraţiile poluanţilor emişi de un număr mare de surse staţionare;

ADREA care calculeaza dispersia poluatilor in stadade tip canion;

Page 19: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

SimulareFIRE (FLOREAN) care simuleza distributia de

temperatura si profilul de concentratii de noxe in focarele cazanelor precum si de analiză cu elemente finite a curgerilor şi a schimbului de căldură;

LOTHECO care simuleaza optimizarea ciclurilor termodinamice (CET) mixte si sursa suplimentara de caldura de joasa temperatura;

EMISFAC pentru determinarea emisiilor noxelor gazoase in mediul ambiant provenite de la motoarele cu ardere interna ale autovehiculelor aflate în parcări.

Page 20: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Ştanduri• Stand complex (fix) de masurare on line a emisiilor

poluante si a parametrilor termodinamici ai gazelor de ardere din surse stationare de ardere, incluzandsistem de achizitie de date;

• Stand autorizat pentru încercarea, conform normelor ISCIR, a cazanelor mici, arzătoarelor termice şi diverselor aparate consumatoare de combustibil;

• Stand pentru uscarea in strat fluidizat a prafului de carbune;

• Stand pentru analizarea bilanţului de Hg în gazele de ardere;

• Statie meteoroligica automata cu memorarea datelor si linie inchiriata spre Fac de Mecanica.

Page 21: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Poluarea şi echilibrul biologic• Ecologia studiază raporturile pe care organismele le

întreţin cu mediul care le înconjoară.• Mediul înconjurător reprezintă totalitatea factorilor

naturali şi a celor artificiali creaţi prin acţiuni umane, care, în strânsă interacţiune, influenţează echilibrulecologic, determinând condiţiile de viaţă pentru om şidezvoltarea societăţii.

• În Legea Protec ţiei Mediului pentru România se indică: "mediul este ansamblul de condiţii şi elementenaturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toatestraturile atmosferice, toate materiile organice şianorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale îninteracţiune cuprinzând elementele enumerateanterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale".

Page 22: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Ecosistem• Mediul are deopotrivă un sens topografic (locul sau

biotipul) şi, mai ales, un sens funcţional, pe careimprimă factorii energetici (căldura, radiaţiile), trofici(apa şi resursele nutritive) şi mecanici (ploaia, vântul).

• Unitatea de bază a ecologiei este ecosistemul. Acestareprezintă ansamblul de acţiuni reciproce ce se petrecîntre numeroase fiinţe şi mediul lor sau, altfel spus, unangrenaj de relaţii ce se stabilesc între lumea vegetalăşi animală, sub oblăduirea aceloraşi factori fizici, oferide mediu. In sens mai larg prin ecosistem se înţelegecomplexul dinamic de comunităţi de plante, animale ş

microorganisme şi mediul lor lipsit de viaţă, careinteracţionează într-o unitate funcţională.

Page 23: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Structuraecosistemului– componenta abiotic ă, reprezentată de

resursele energetice şi trofice ale mediului;

– componenta produc ătoare de materieorganic ă;

– componenta consumatoare de materieorganic ă (animalele vegetariene şi carnivore);

– componenta format ă din microflora şimicrofauna solului , care descompune şimineralizează deşeurile organice.

Page 24: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Un ecosistem natural este echilibrat• Trebuie însă observat că ecosistemele sunt guvernate

de mecanisme cu o stabilitate labilă, capabile să rezisteprin autoreglare, atât la schimbările minore ale mediuluicât şi la variaţiile numărului şi modificărilor structuraleale populaţiei. Aceste autoreglări au însă limite peste care nu se mai poate trece, fără ca ecosistemul să nu se modifice substanţial, sau chiar să se prabuşească.

• Atunci când condiţiile noi depăşesc limitele între careoscilează schimbările obişnuite, echilibrul dinamic al ecosistemelor este rupt, cel mai adesea ireversibil şi cuefecte imprevizibile.

• Catastrofele naturale şi, mai ales, activitatea umană(surse antropice) produc ecosistemelor cele mai profunde tulburări.

Page 25: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Progres?• Progresul tehnic aduce cu sine, alături de atâtea minunate

realizări, numeroase neajunsuri şi o multitudine de substanţepoluante, care ameninţă cu distrugerea mediului înconjurător.

• Orice substanţă rezultată din procese chimice, fizice şibiologice, care, răspândită în mediul ambiant, dăunează

organismelor vii, bunurilor materiale, operelor de artă şipeisajului se numeşte substanţă poluantă.

• Poluantul este deci o substanţă solidă, lichidă, sub formă

gazoasă sau de vapori sau formă de energie (radiaţieelectromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii) care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şia organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale. Cuantificarea efectelor activităţii umane şi a proceselor naturaleasupra mediului, a sănătăţii şi securităţii omului, precum şi a bunurilor de orice fel se realizează prin evaluarea impactului

asupra mediului.

Page 26: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Deteriorareamediului

• Prin prejudiciu se înţelege efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediuluiprovocat de poluanţi, activităţi dăunătoare sau dezastre.

• In urma deteriorarii mediului se produce alterareacaractersiticilor fizico-chimice şi structurale alecomponentelor naturale ale mediului, reducerea diversităţii şiproductivităţii biologice a ecosistemelor naturale şiantropizate, afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţiicauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lordeficitară, ca şi prin amenajări necorespunzătoare aleteritoriului.

Page 27: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Sursele poluării permanente sunt foarte diversificate

• Astfel fabricile de îngrăşăminte chimice emit importante cantităţide oxizi de sulf, oxizi de azot, acizi ai fosforului, fabricile de sodă emit clor, fabricile de aluminiu emit flor, fabricile de cimentemană praf, rafinăriile emană hidrocarburi şi dioxid de sulf, combinatele de metalurgie neferoasă emit oxizi de sulf, compuşi ai metalelor grele, oxizi de azot, etc.

• Gazele, evacuate pe coşurile de fum ale instalaţiilor de ardere, conţin, de asemenea, importante cantităţi de oxizi de sulf, oxizide azot, monoxid şi dioxid de carbon, praf de cenuşă, etc.

• Chiar şi prin canalul de fum al coşurilor imobilelor de locuit suntemise importante substanţe poluante. Amploarea şi primejdiaacestor emisii se explică, pe de o parte, prin aceea ca emisiilede fum se fac la mică înălţime şi deci dispersia lor în aer esteslabă iar, pe de alta parte, prin conţinutul relativ ridicat de hidrocarburi grele şi gudroane, explicabil prin temperaturile micila care se desfăşoară procesele de ardere.

Page 28: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Automobileleşi civilizaţia!• La toate acestea se adaugă noxele evacuate în

aer odată cu gazele eşapate de autovehicule, şi

anume: monoxid şi dioxid de carbon, oxizi de

azot, aldehide, acid clorhidric şi bromhidric, acid

sulfuric şi azotic, combinaţii ale plumbului, etc.

Cantitatea acestora este deosebit de mare, în

acest secol al civilizaţiei şi depăşeşte, în multe

regiuni, pe cea emisă de instalaţiile de ardere

staţionare.

Page 29: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Efectele nocive ale poluanţilor• Orice substanţă sau produs care, folosit în

cantităţi, concentraţii sau condiţii aparentnepericuloase, prezintă risc semnificativ pentruom, mediu sau bunurile materiale (deci pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, mutagene sau radioactive) se desemnează drept substanţă periculoasă.

• Prin ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002 se stabilesc concentraţiile maxime (medie lunarăsau anuală) admise ale unor substanţe poluanteîn aerul din zonele protejate.

Page 30: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Categorii de poluanţi• noxe care dăunează direct organismului uman, ca de exemplu

oxizii de azot (NOx), oxizii de sulf (SOx), monoxidul de carbon(CO), precum şi unele metale grele ;

• noxe care acţionează direct asupra vegetaţiei, ca de exempludioxidul de sulf (SO2) şi combinaţiile dintre Cl şi H2;

• noxe care stau la baza formării de acizi, ca de exemplu SO2, SO3, NO şi NO2, ce determină formarea ploilor acide şidistrugerea pădurilor (Waldsterben);

• noxe persistente în soluri, care, în cadrul lanţului biologicplantă-animal-om, se acumulează şi devin astfel nociveorganismului uman, aşa cum este cazul metalelor grele;

• noxe care devin factori de influenţă ai climei, ca de exempluCO2 şi N2O, precum şi factori importanţi în declanşareaefectului de seră al pământului sau contribuie la distrugereastratului natural de ozon.

Page 31: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Pragul de nocivitate

• Cercetările în acest domeniu au urmărit

să stabilească limita (graniţa) tolerabilă

a poluanţilor în aer, în condiţiile

protejării sănătăţii oamenilor. S-a ajuns

la concluzia că impurificarea atmosferei

poate determina trei riscuri:

Page 32: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Nocivitate• toxicitatea imediată, datorată expunerii la concentraţii relativ

ridicate ale poluanţilor. Aceste cazuri sunt mai puţin întâlnite şise datorează unor situaţii excepţionale, ca de exemplu apariţiaunor accidente în funcţionarea instalaţiilor industriale;

• intoxicarea pe termen mai lung, care apare în cazul expuneriila substanţe cu proprietăţi cumulative, ele fiind reţinute înorganism, în stare activă, un timp oarecare. Absorbţia repetatăa micilor doze din aceste substanţe şi eliminarea lor greoaiecreează premisele atingerii pragului de concentraţie toxică la nivelul receptorilor sensibili. Este cazul metalelor (plumb, mercur, cadmiu), al florului, dar şi al anhidridei sulfuroase şiacidului sulfuric, susceptibile de a contribui la apariţiabronşitelor cronice;

• inducţia proliferărilor maligne, care rezultă din expunerea la substanţe considerate cancerigene sau potenţial cancerigene. Intre aceste substanţe se numără substanţele aromatice:dimetilaminobenzenul, dimetilaminostilbenul, benzopirenul(provenit mai ales de la motoarele diesel prost reglate) sau dietilnitrosamina. Alături de aceste hidrocarburi, o acţiunesimilară pot declanşa derivaţii arsenului, cobaltului, zincului, plumbului şi cromului.

Page 33: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Formula

11

≤∑=

n

i maxi

i

CC

în care: i este egal cu 1, 2, ... , n;

Ci concentra ţia substantei poluante i în aer;Ci max concentra ţia maxim admis ă pentru poluant.

Page 34: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Formula de raportare

CM este concentraţia de noxă măsuratăOM este valoarea măsurată a oxigenului

în fum, în %;O B (ref) este valoarea de referinţă, conform

tabelului din legislaţie, în %.

MM

BBB C

2121

C ⋅−−=

OO

)O la (raportata

Page 35: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Recalcularesprecondiţii normale

• pn este presiunea normala

• pb este presiunea barometrica

• δp este suprapresiunea (depresiunea)

[ ] mg/m /

,t,

OO 3

NMn

b

M

BB C

ppp

1527315273

2121

Cδ−+⋅+⋅

−−=

Page 36: Geneza si dispersia noxelor Master sem. 2, 2010/201mmut.mec.upt.ro/ioana/master/curs1.pdf · Master sem. 2, 2010/201 ... list ă de subiecte pentru aprofundare, re ţinerea prezen

Relaţie de transformare

[ ]3

4138322 Nmmg/ ,M

CC Gvm =