frumos 1

13
Ştiai că aceia care par foarte tari Ştiai că aceia care par foarte tari de inimă de inimă , , sunt în realitate slabi şi sunt în realitate slabi şi mai susceptibili mai susceptibili ? ? Ştiai că aceia care-şi petrec Ştiai că aceia care-şi petrec timpul protejându-i pe alţii sunt timpul protejându-i pe alţii sunt cei care în realitate au nevoie să cei care în realitate au nevoie să fie protejaţi de cineva fie protejaţi de cineva ? ?

Upload: negrescu-lavinia

Post on 18-May-2015

255 views

Category:

Art & Photos


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Frumos 1

Ştiai că aceia care par Ştiai că aceia care par foarte tari de inimăfoarte tari de inimă, , sunt în sunt în

realitate slabi şi mai realitate slabi şi mai susceptibilisusceptibili??

Ştiai că aceia care-şi petrec Ştiai că aceia care-şi petrec timpul protejându-i pe alţii timpul protejându-i pe alţii sunt cei care în realitate au sunt cei care în realitate au

nevoie să fie protejaţi de nevoie să fie protejaţi de cinevacineva??

Page 2: Frumos 1

Ştiai că cele trei lucruri cel Ştiai că cele trei lucruri cel mai greu de spus suntmai greu de spus sunt::

• Te iubescTe iubesc..• Îmi pare răuÎmi pare rău..• Ajută-măAjută-mă..

Page 3: Frumos 1

Ştiai că aceia care se Ştiai că aceia care se îmbracă în roşu au mai îmbracă în roşu au mai

multă încredere în ei înşişimultă încredere în ei înşişi??

Ştiai că aceia care se Ştiai că aceia care se îmbracă în galben sunt cei îmbracă în galben sunt cei

care se bucură de care se bucură de frumuseţea lorfrumuseţea lor??

Page 4: Frumos 1

Ştiai că aceia care se Ştiai că aceia care se îmbracă în negru sunt cei îmbracă în negru sunt cei

care doresc să treacă care doresc să treacă neobservaţi şi au nevoie de neobservaţi şi au nevoie de

ajutorul şi înţelegerea ajutorul şi înţelegerea noastrănoastră??

Ştiai că atunci când ajuţi pe Ştiai că atunci când ajuţi pe cineva, ajutorul ţi se cineva, ajutorul ţi se

întoarce îndoitîntoarce îndoit??

Page 5: Frumos 1

Ştiai că este mai uşor să Ştiai că este mai uşor să declari ce simţi în scris declari ce simţi în scris

decât s-o spui cuiva în faţădecât s-o spui cuiva în faţă? ? Dar ştiai că ar avea mai Dar ştiai că ar avea mai

multă valoare dacă o spui în multă valoare dacă o spui în faţăfaţă??

Ştiai că dacă ceri ceva cu Ştiai că dacă ceri ceva cu credinţăcredinţă, , dorinţa ţi se dorinţa ţi se

împlineşteîmplineşte??

Page 6: Frumos 1

Ştiai că poţi face ca visele Ştiai că poţi face ca visele să devină adevăratesă devină adevărate (cum ar (cum ar fi să te îndrăgosteşti, să fii fi să te îndrăgosteşti, să fii sănătos, să te îmbogăţeşti)sănătos, să te îmbogăţeşti), , dacă ceri asta cu credinţă? dacă ceri asta cu credinţă?

Şi dacă ai şti cu adevărat, ai Şi dacă ai şti cu adevărat, ai fi surprins de ceea ce ai fi surprins de ceea ce ai

putea faceputea face..

Page 7: Frumos 1

Dar nu crede tot ce-ţi spun Dar nu crede tot ce-ţi spun până nu încerci tu până nu încerci tu

însuţi/însăţi, dacă ştii pe însuţi/însăţi, dacă ştii pe cineva care are nevoie de cineva care are nevoie de ceva din ce am spus şi ştii ceva din ce am spus şi ştii că-l poţi ajutacă-l poţi ajuta, , vei vedea că vei vedea că

ajutorul ţi se va întoarce ajutorul ţi se va întoarce îndoitîndoit..

Page 8: Frumos 1

Astăzi mingea PRIETENIEI Astăzi mingea PRIETENIEI este în terenul tău, trimite-este în terenul tău, trimite-o celor care îţi sunt prieteni o celor care îţi sunt prieteni cu adevărat cu adevărat (inclu(inclusiv mie, siv mie, dacă sunt unul din eidacă sunt unul din ei). ). Nu Nu te simţi neplăcut dacă nici te simţi neplăcut dacă nici unul nu ţi-o trimite înapoi unul nu ţi-o trimite înapoi până în final, vei afla astfel până în final, vei afla astfel că trebuie păstrezi mingea că trebuie păstrezi mingea

pentru alte persoane, care o pentru alte persoane, care o dorescdoresc..

Page 9: Frumos 1
Page 10: Frumos 1

Ok, Ok, uite ce ai de uite ce ai de făcutfăcut::

Trimite asta TUTUROR Trimite asta TUTUROR PRIETENILOR tăi!PRIETENILOR tăi!

Dar trebuie să faci asta în prima Dar trebuie să faci asta în prima oră după ce ai deschis acest mesajoră după ce ai deschis acest mesaj!!

Page 11: Frumos 1

AcumAcum... ... PUNE-ŢI O PUNE-ŢI O DORINŢĂDORINŢĂ!!!!!!!!!!!!

Fă-o acum,Fă-o acum,

Este ultima şansăEste ultima şansă!!!!

Page 12: Frumos 1

Sper că ţi-ai pus o dorinţă, Sper că ţi-ai pus o dorinţă, Acum trimite mesajul laAcum trimite mesajul la::

• 1 perso1 persoaannăă~ ~ dorinţa ţi se va împlini într-un andorinţa ţi se va împlini într-un an• 3 perso3 persoaannee~6 ~6 luniluni• 5 perso5 persoaannee~ 3 ~ 3 luniluni• 6 perso6 persoaannee~ 1 ~ 1 lunălună• 7 perso7 persoaannee~ 2 ~ 2 săptămânisăptămâni• 8 perso8 persoaannee ~ 1 ~ 1 săptămânăsăptămână• 9 perso9 persoaannee~ 5 ~ 5 zilezile• 10 perso10 persoaannee~ 3 ~ 3 zilezile• 12 perso12 persoaannee~ 2 ~ 2 zilezile• 15 perso15 persoaannee~ 1 ~ 1 zizi• 20 perso20 persoaannee~ 3 ~ 3 oreore

Page 13: Frumos 1

PPS: Belleke Tekst: onbekend