forum / maia

11
SPORIREA OPORTUNITATILOR INVESTITIONALE ALE COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL, PRIN SCHIMB DE POLITICI .0 FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN Promovarea potenţialului economic şi crearea Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor străine în oportunităţilor de atragere a investiţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Nord” Regiunea de Dezvoltare Nord” 28 Martie 2012 28 Martie 2012

Upload: adr-nord

Post on 22-Jun-2015

424 views

Category:

Investor Relations


0 download

DESCRIPTION

FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităților de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”

TRANSCRIPT

Page 1: Forum / MAIA

SPORIREA OPORTUNITATILOR INVESTITIONALE ALE COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL,

PRIN SCHIMB DE POLITICI

.0

FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂNFORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN „ „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a

investiţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Nord”investiţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Nord”28 Martie 201228 Martie 2012

Page 2: Forum / MAIA

SPECIFICAŢII

Populaţia – 3,6 mln. locuitori

Suprafaţa totală - 33,7 mii km2

Terenuri cu destinaţie agricolă – 2504 mii ha

inclusiv:

terenuri arabile – 1833.2 mii ha

Cernozyom – 75% din suprafaţa totală a terenurilor arabile.

SPECIFICAŢII

Populaţia – 3,6 mln. locuitori

Suprafaţa totală - 33,7 mii km2

Terenuri cu destinaţie agricolă – 2504 mii ha

inclusiv:

terenuri arabile – 1833.2 mii ha

Cernozyom – 75% din suprafaţa totală a terenurilor arabile.

REPUBLICA MOLDOVA , ÎN CIFREREPUBLICA MOLDOVA , ÎN CIFRE.

Page 3: Forum / MAIA

Obiectivele de bază a politicilor agroindustrialeObiectivele de bază a politicilor agroindustriale

Page 4: Forum / MAIA

ACŢIUNI PRIORITARE DE DEZVOLTARE A SECTORULUI AGROINDUSTRIAL

Page 5: Forum / MAIA

ACŢIUNI PRIORITARE DE DEZVOLTARE A SECTORULUI AGROINDUSTRIAL

Page 6: Forum / MAIA

Dinamica ponderii sectorului agrar în economia națională, %

Page 7: Forum / MAIA

Dinamica ponderii sectorului agrar în economia națională

Page 8: Forum / MAIA

MOTIVE DE A INVESTI ÎN RMMOTIVE DE A INVESTI ÎN RM

Page 9: Forum / MAIA

POLITICI PROSPECTIVE – POLITICI PROSPECTIVE – ATRACTIVITATE INVESTIŢIONALĂ SPORITĂATRACTIVITATE INVESTIŢIONALĂ SPORITĂ

Page 10: Forum / MAIA

DOMENII PRIORITARE DOMENII PRIORITARE PENTRU SUPORT ŞI INVESTIŢII PENTRU SUPORT ŞI INVESTIŢII

Page 11: Forum / MAIA

VA

MULTUMesc

PENTRU

ATENTIE!

FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂNMOLDO-ROMÂN

28 Martie 201228 Martie 2012

Ion SulaIon SulaŞef Direcţia generală dezvoltarea politicilor sectorialeŞef Direcţia generală dezvoltarea politicilor sectoriale

Ministerul Agriculturii şi Industriei AlimentareMinisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare