formulare bugete locale 2013 actualizate si estimari 1

of 185 /185
JUDEŢUL: FORMULAR: I Buget 2013 II Estimări 2014 III Estimări 2015 IV Estimări 2016 BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDEŢULUI PE ANUL 2013 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016 - mii lei - Total A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I II III IV 02 0.0 0.0 I II III IV 03 0.0 0.0 I II III IV 04 0.0 0.0 I II III IV Impozit pe profit 05 0.0 0.0 I II III Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilo r externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Transferuri între bugete**) (se scad) Total buget general VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) Venituri curente (rd.03+17) Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: 11

Author: pindic-crina

Post on 12-Dec-2014

30 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

formulare utile

TRANSCRIPT

JUDEUL: FORMULAR:

11

I Buget 2013 II Estimri 2014 III Estimri 2015 IV Estimri 2016 BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDEULUI PE ANUL 2013 I ESTIMRI PENTRU ANII 2014-2016 - mii lei -

Cod rnd

Bugetul local

Bugetul instituiilor Bugetul instituiilor Bugetul publice finanate publice finanate mprumuturilor din venituri proprii integral din externe i si subventii din venituri proprii interne bugetul local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri ntre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01 I II III IV

Venituri curente (rd.03+17)

02 I II III IV

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03 I II III IV

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04 I II III IV

Impozit pe profit

05 I II III

1

- mii lei -

Cod rnd

Bugetul local

Bugetul instituiilor Bugetul instituiilor Bugetul publice finanate publice finanate mprumuturilor din venituri proprii integral din externe i si subventii din venituri proprii interne bugetul local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri ntre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0 IV

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06 I II III IV

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07 I II III IV

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08 I II III IV

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

09 I II III IV

Impozite i taxe pe proprietate

10 I II III IV

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11 I II III IV

Sume defalcate din TVA

12

2

- mii lei -

Cod rnd

Bugetul local

Bugetul instituiilor Bugetul instituiilor Bugetul publice finanate publice finanate mprumuturilor din venituri proprii integral din externe i si subventii din venituri proprii interne bugetul local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri ntre bugete**) (se scad)

Total buget general

A I

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

II III IV

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13 I II III IV

Taxe pe servicii specifice

14 I II III IV

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15 I II III IV

Alte impozite si taxe fiscale

16 I II III IV

Venituri nefiscale

17 I II III IV

Venituri din capital

18 I II III IV

3

- mii lei -

Cod rnd

Bugetul local

Bugetul instituiilor Bugetul instituiilor Bugetul publice finanate publice finanate mprumuturilor din venituri proprii integral din externe i si subventii din venituri proprii interne bugetul local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri ntre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0 19 I II III IV

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Operatiuni financiare

Subvenii (rd.21+22)

20 I II III IV

Subvenii de la bugetul de stat

21 I II III IV

Subvenii de la alte administratii

22 I II III IV

Sume primite de la UE n contul platilor efectuate

23 I II III IV

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)

24 I II III IV

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33)

25 I II III IV

4

- mii lei -

Cod rnd

Bugetul local

Bugetul instituiilor Bugetul instituiilor Bugetul publice finanate publice finanate mprumuturilor din venituri proprii integral din externe i si subventii din venituri proprii interne bugetul local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri ntre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0 26 I II III IV

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

27 I II III IV

Dobanzi

28 I II III IV

Subventii

29 I II III IV

Fonduri de rezerva

30 I II III IV

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31 I II III IV

Alte transferuri

32 I II III IV

5

- mii lei -

Cod rnd

Bugetul local

Bugetul instituiilor Bugetul instituiilor Bugetul publice finanate publice finanate mprumuturilor din venituri proprii integral din externe i si subventii din venituri proprii interne bugetul local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri ntre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0 33 I II III IV

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

Asistenta sociala

34 I II III IV

Alte cheltuieli

35 I II III IV

Cheltuieli de capital

36 I II III IV

Operatiuni financiare (rd.36+37)

37 I II III IV

Imprumuturi acordate

38 I II III IV

Rambursari de credite externe si interne

39 I II III IV

6

- mii lei -

Cod rnd

Bugetul local

Bugetul instituiilor Bugetul instituiilor Bugetul publice finanate publice finanate mprumuturilor din venituri proprii integral din externe i si subventii din venituri proprii interne bugetul local

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri ntre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0 40 I II III IV

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent

Rezerve

41 I II III IV1)

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) (rd.01-rd.23)

42 I II III IV

1)

finantat din excedentul anilor precedenti

NOT: *) Numai restane din anii precedeni **) Se nscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ..

7

JUDEUL:____________

Unitatea administrativ-teritorial:____________Formular:

11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 I ESTIMRI PENTRU ANII 2014-2016- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE (cod 00.03+00.12) (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.0148.02 00.02 00.03 00.04 00.05 01.02 01.02.01 00.06 03.02 03.02.17 03.02.18 04.02 04.02.01 04.02.04 00.07 05.02 05.02.50 00.09

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) Impozit pe profit de la ageni economici 1) A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) Impozit pe onorariul avocailor i notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 05.02) (cod

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

8

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.01.02 07.02.02 07.02.02.01 07.02.02.02 07.02.02.03 07.02.03 07.02.50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureti Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice 11.02 11.02.01 11.02.02 11.02.05 11.02.06 12.02 12.02.07 15.02 15.02.01 15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 16.02 de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.02 16.02.02.01 16.02.02.02 16.02.03 X X X X X X X X X X X X X X X X

9

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe TOTAL VENITURI desfasurare de activitati (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *) Venituri din dividende de la alti platitori Dividente de virat de ctre societile i companiile naionale i societile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 16.02.50 00.11 18.02 18.02.50 00.12 00.13 30.02 30.02.01 30.02.05 30.02.08 30.02.08.02 30.02.08.03 30.02.50 31.02 31.02.03 00.14 33.02 33.02.08 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie 33.02.27 social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 33.02.28 33.02.50 34.02 34.02.02 34.02.50 35.02

10

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) Donatii si sponsorizari Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Vrsminte din seciunea de funcionare Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

35.02.01 35.02.02 35.02.03 35.02.50 36.02 36.02.01 36.02.05 36.02.06 36.02.07 36.02.11 36.02.22 36.02.50 37.02 37.02.01 37.02.03 37.02.04 37.02.05 37.02.50 00.15 39.02 39.02.01 39.02.03 39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al 39.02.07 unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 39.02.10 00.16

11

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate (cod 40.02 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri 40.02.06 proprii ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice 40.02.07 mprumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 40.02.11 cas ale seciunii de funcionare**) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 40.02.13 cas ale seciunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare**) ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate IV. SUBVENTII (cod 00.18) 40.02.14 40.02.50 00.17 00.18

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55) Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare Planuri si regulamente de urbanism 42.02.01 42.02.05

Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap 42.02.09 a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) Finanarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finanarea subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor 42.02.09.01 42.02.09.02

Finanarea subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate 42.02.09.03 Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente 42.02.10 cu destinaie de locuin Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare **) 42.02.12 42.02.13 42.02.14 42.02.15 X X X X X X X X

12

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finantarea TOTAL VENITURI investitiilor n sntate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

42.02.16 42.02.16.01 42.02.16.02 42.02.16.03 42.02.17 42.02.18

42.02.18.01 42.02.18.02 42.02.18.03

Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de asistena tehnic pentru pregtirea proiectelor de investiii publice finanate prin 42.02.19 Programul operaional regional 2007-2013 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 42.02.20 proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie**) Finantarea lucrrilor de cadastru imobiliar Subvenii pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili petrolieri Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medicosociale Subvenii pentru acordarea trusoului pentru nou-nscui - restante din anii precedenti Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 42.02.21 42.02.28 42.02.29 42.02.32 42.02.33 42.02.34 42.02.35 42.02.36 42.02.40 X X X X X X X X

13

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor FEGA (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) implementate de APIASubventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaiilor restante ctre furnizorii de energie termic i ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subvenii pentru sprijinirea construirii de locuine Subvenii pentru finanarea locuinelor sociale Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20) Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru finanarea programelor pentru ocuparea temporar a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

42.02.41 42.02.42 42.02.44 42.02.45 42.02.46 42.02.51 42.02.51.01 42.02.51.02 42.02.52 42.02.54 42.02.55 43.02 43.02.01 43.02.04

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social 43.02.07 pentru persoanele cu handicap Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n 43.02.08 situaii de extrem dificultate **) Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor 43.02.20 activitati Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori 45.02 45.02.01 45.02.01.01 45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

14

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I X X X X X X X PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II X X X X X X X Trim III X X X X X X X Trim IV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015 2016 Estimari

TOTAL Prefinanare VENITURI Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *) (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curentSume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori

45.02.01.03 45.02.02 45.02.02.01 45.02.02.02 45.02.02.03 45.02.03 45.02.03.01 45.02.03.02 45.02.03.03 45.02.04 45.02.04.01 45.02.04.02 45.02.04.03 45.02.05 45.02.05.01 45.02.05.02 45.02.05.03 45.02.07 45.02.07.01 45.02.07.02 45.02.07.03 45.02.08 45.02.08.01 45.02.08.02 45.02.08.03 45.02.15 45.02.15.01 45.02.15.02 45.02.15.03 45.02.16 45.02.16.01 45.02.16.02 45.02.16.03 45.02.17 45.02.17.01 45.02.17.02

X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

15

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL primite in avans TOTAL Sume VENITURI Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *) (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite in avans Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Asisten tehnic pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite n avans Fondul naional pentru relaii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite n avans 45.02.17.03 45.02.18 45.02.18.01 45.02.18.02 45.02.18.03 45.02.19 45.02.19.01 45.02.19.02 45.02.20 45.02.20.01 45.02.20.02 45.02.20.03 45.02.21 45.02.21.01 45.02.21.02 45.02.21.03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trim I X PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II X Trim III X Trim IV X X X X 2015 2016 Estimari

VENITURILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTALVENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE (cod 00.03+00.12) (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.01 SF48.02 00.02 00.03 00.04 00.05 01.02 01.02.01 00.06 03.02 03.02.17

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) Impozit pe profit de la ageni economici A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocailor i notarilor publici

16

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul TOTAL VENITURI personal (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 03.02.18 04.02 04.02.01 04.02.04 00.07 05.02 05.02.50 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.01.02 07.02.02 07.02.02.01 07.02.02.02 07.02.02.03 07.02.03 07.02.50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureti Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri 11.02 11.02.01 11.02.02 11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) Taxe hoteliere 12.02 12.02.07

17

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI Impozit pe spectacole (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

15.02 15.02.01

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 16.02 de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *) Venituri din dividende de la alti platitori Dividente de virat de ctre societile i companiile naionale i societile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 16.02.02 16.02.02.01 16.02.02.02 16.02.03 16.02.50 00.11 18.02 18.02.50 00.12 00.13 30.02 30.02.01 30.02.05 30.02.08 30.02.08.02 30.02.08.03 30.02.50 31.02 31.02.03 00.14 33.02 33.02.08 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12

18

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri

33.02.24 33.02.27 33.02.28 33.02.50 34.02 34.02.02 34.02.50 35.02 35.02.01 35.02.02 35.02.03 35.02.50 36.02 36.02.01 36.02.05 36.02.06 36.02.11 36.02.50

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 Donatii si sponsorizari Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice 37.02.01 37.02.03 37.02.50 00.16 40.02 40.02.06 40.02.07

19

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I X X PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II X X Trim III X X Trim IV X X X X X X X X 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI mprumuturi temporare din trezoreria statului**) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) cas ale seciunii de funcionare**)ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate IV. SUBVENTII (cod 00.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54) Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie**) Subvenii pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni, combustibili petrolieri Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medicosociale Subvenii pentru acordarea trusoului pentru nou-nscui - restante din anii precedenti Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole Sume primite de administratiile locale n cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaiilor restante ctre furnizorii de energie termic i ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subvenii pentru sprijinirea construirii de locuine Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

40.02.10 40.02.11 40.02.50 00.17 00.18 42.02 42.02.21 42.02.28 42.02.32 42.02.33 42.02.34 42.02.35 42.02.36 42.02.41 42.02.42 42.02.44 42.02.45 42.02.46 42.02.51 42.02.51.01 42.02.54 43.02

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)finanarea programelor pentru ocuparea temporar a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.01 43.02.04

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social 43.02.07 pentru persoanele cu handicap Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n 43.02.08 situaii de extrem dificultate **) Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 43.02.20 X X X X X X X X

VENITURILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTALVENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) I VENITURI CURENTE (cod 00.12) C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02) Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05) Vrsminte din seciunea de funcionare Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

00.01 SD48.02 00.02 00.12 00.14 36.02 36.02.07 36.02.22 37.02 37.02.04 37.02.05 00.15 39.02 39.02.01 39.02.03 39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al 39.02.07 unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte III. OPERAIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) 39.02.10 00.16 40.02

21

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

TOTAL VENITURI Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ale seciunii de dezvoltare**) (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor seciunii de dezvoltare**) (cod 00.18) IV. SUBVENTII

40.02.13 40.02.14 00.17 00.18 42.02 42.02.01 42.02.05

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55) Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare Planuri si regulamente de urbanism

Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap 42.02.09 a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) Finanarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finanarea subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor Finanarea subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de locuin Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare **) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finantarea investitiilor n sntate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.02.09.01 42.02.09.02 42.02.09.03 42.02.10 42.02.12 42.02.13 42.02.14 42.02.15 42.02.16 42.02.16.01 42.02.16.02 42.02.16.03 42.02.17 X X X X X X X X

22

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale TOTAL VENITURI pentru finanarea investiiilor n sntate (cod (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

42.02.18

42.02.18.01

42.02.18.02 42.02.18.03

Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de asistena tehnic pentru pregtirea proiectelor de investiii publice finanate prin 42.02.19 Programul operaional regional 2007-2013 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 42.02.20 proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea lucrrilor de cadastru imobiliar Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subvenii pentru finanarea locuinelor sociale Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent 42.02.29 42.02.40 42.02.51 42.02.51.02 42.02.52 42.02.55 45.02 45.02.01 45.02.01.01 45.02.01.02 45.02.01.03 45.02.02 45.02.02.01 45.02.02.02 45.02.02.03 45.02.03 45.02.03.01 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

23

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL primite n contul plilor efectuate n anii anteriori TOTAL Sume VENITURI Prefinanare (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite in avans Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite in avans 45.02.03.02 45.02.03.03 45.02.04 45.02.04.01 45.02.04.02 45.02.04.03 45.02.05 45.02.05.01 45.02.05.02 45.02.05.03 45.02.07 45.02.07.01 45.02.07.02 45.02.07.03 45.02.08 45.02.08.01 45.02.08.02 45.02.08.03 45.02.15 45.02.15.01 45.02.15.02 45.02.15.03 45.02.16 45.02.16.01 45.02.16.02 45.02.16.03 45.02.17 45.02.17.01 45.02.17.02 45.02.17.03 45.02.18.01 45.02.18.02 45.02.18.03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trim I X X PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II X X Trim III X X Trim IV X X X X X X X X 2015 2016 Estimari

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *) 45.02.18

24

- mii lei Buget 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PREVEDERI ANUALE TOTAL Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor TOTAL VENITURI economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 45.02.19.01+45.02.19.02) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Asisten tehnic pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite n avans Fondul naional pentru relaii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite n avans Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

45.02.19 45.02.19.01 45.02.19.02 45.02.20 45.02.20.01 45.02.20.02 45.02.20.03 45.02.21 45.02.21.01 45.02.21.02 45.02.21.03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

) numai de la regiile autonome i societile comerciale de subordonare local care realizeaz proiecte cu finanare extern, conform Codului fiscal *) Detalierea se face numai in executie **) Nu se completeaz n etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ..

25

JUDEUL:____________

Unitatea administrativ-teritorial:____________Formular:

10/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE I PARAGRAFE PE ANUL 2013 I ESTIMRI PENTRU ANII 2014-2016- mii lei Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) Autoriti executive Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de administraiile publice locale Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzacii privind datoria public i mprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei cod56.02.06+56.02.07+56.02.09) Din total capitol:

49.0250.0251.02

51.02.01 51.02.01.03 54.02

54.02.05 54.02.06 54.02.07 54.02.10 54.02.50 55.02 56.02

26

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor TOTAL CHELTUIELI (cod pentru protecia copilului 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate

56.02.06 56.02.07 56.02.09

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)Aparare (cod 60.02.02) Din total capitol: Aparare nationala

59.0260.02

60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 61.02.03.04

Politie locala Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) Din total capitol: nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) nvatamnt prescolar nvatamnt primar nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) nvatamnt secundar inferior nvatamnt secundar superior Invatamant profesional nvatamnt postliceal nvatamnt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar) 61.02.05 61.02.50 63.02 65.02

65.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 65.02.04 65.02.04.01 65.02.04.02 65.02.04.03 65.02.05 65.02.07

27

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

special TOTAL nvatamnt CHELTUIELI (cod Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

65.02.07.04 65.02.11 65.02.11.03 65.02.11.30 65.02.50 66.02

Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) Spitale generale Uniti medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) Sport 67.02.03 67.02.03.02 67.02.03.03 67.02.03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.08 67.02.03.12 67.02.03.30 67.02.05 67.02.05.01 66.02.06 66.02.06.01 66.02.06.03 66.02.08 66.02.50 66.02.50.50 67.02

28

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

67.02.05.02 TOTAL Tineret CHELTUIELI (cod Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 67.02.05.03 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) agrement Servicii religioase Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Cree Uniti de asisten medico-sociale Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice 70.02.03 70.02.03.01 70.02.03.30 70.02.05 70.02.05.01 70.02.05.02 (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) (cod 68.02.05.02) 68.02.04 68.02.05 68.02.05.02 68.02.06 68.02.10 68.02.11 68.02.12 68.02.15 68.02.15.01 68.02.15.02 68.02.50 67.02.06 67.02.50 68.02

70.02

29

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Iluminat public si electrificari rurale TOTAL CHELTUIELI (cod Alimentare cu gaze naturale in localitati 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) Din total capitol: Reducerea i controlul polurii

70.02.06 70.02.07 70.02.50 74.02

Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

74.02.03 74.02.05 74.02.05.01 74.02.05.02 74.02.06 79.02 80.02

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) Protecia plantelor i carantin fitosanitar Camere agricole

80.02.01 80.02.01.06 80.02.01.09 80.02.01.10 80.02.01.30 81.02

81.02.06 81.02.07 81.02.50 83.02

83.02.03 83.02.03.03 83.02.03.07

30

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) Din total capitol:

cheltuieli n domeniul agriculturii TOTAL Alte CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) Drumuri si poduri Transport n comun Strazi Transport feroviar Transport aerian (cod 84.02.06.02) Aviatia civila Alte cheltuieli n domeniul transporturilor

83.02.03.30 84.02

84.02.03 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 84.02.04 84.02.06 84.02.06.02 84.02.50 87.02

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) Din total capitol: Fondul Romn de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT REZERVE EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 Excedentul seciunii de funcionare Excedentul seciunii de dezvoltare DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97 Deficitul seciunii de funcionare Deficitul seciunii de dezvoltare

87.02.01 87.02.03 87.02.04 87.02.05 87.02.50 96.02 97.02 98.02 98.02.96 98.02.97 99.02 99.02.96 99.02.97 49.02 SF

CHELTUIELILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

31

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) Autoriti executive Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de administraiile publice locale Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzacii privind datoria public i mprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09) Din total capitol: Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor pentru protecia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate

50.0251.02

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

51.02.01 51.02.01.03 54.02

54.02.05 54.02.06 54.02.07 54.02.10 54.02.50 55.02 56.02

56.02.06 56.02.07 56.02.09

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)Aparare (cod 60.02.02) Din total capitol: Aparare nationala

59.0260.02

60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 Din total capitol:

32

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Ordine publica (cod 61.02.03.04) TOTAL CHELTUIELI (cod Politie locala 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

61.02.03 61.02.03.04

Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar) 61.02.05 Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale 61.02.50 63.02 65.02

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) Din total capitol: nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) nvatamnt prescolar nvatamnt primar nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) nvatamnt secundar inferior nvatamnt secundar superior Invatamant profesional nvatamnt postliceal nvatamnt nedefinibil prin nivel nvatamnt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) (cod 65.02.07.04)

65.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 65.02.04 65.02.04.01 65.02.04.02 65.02.04.03 65.02.05 65.02.07 65.02.07.04 65.02.11 65.02.11.03 65.02.11.30 65.02.50 66.02

Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) Spitale generale Uniti medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.06 66.02.06.01 66.02.06.03 66.02.08 66.02.50

33

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

institutii si actiuni sanitare TOTAL Alte CHELTUIELI (cod Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) Sport

66.02.50.50 67.02

67.02.03 67.02.03.02 67.02.03.03 67.02.03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.08 67.02.03.12 67.02.03.30 67.02.05 67.02.05.01

Tineret 67.02.05.02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 67.02.05.03 agrement Servicii religioase 67.02.06 Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Cree (cod 68.02.05.02) 68.02.04 68.02.05 68.02.05.02 68.02.06 68.02.10 68.02.11 67.02.50 68.02

34

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Uniti de asisten medico-sociale TOTAL CHELTUIELI (cod Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.12 68.02.15 68.02.15.01 68.02.15.02 68.02.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) Din total capitol: Reducerea i controlul polurii Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.03 74.02.05 74.02.05.01 74.02.05.02 74.02.06 79.02 80.02 70.02.03 70.02.03.01 70.02.03.30 70.02.05 70.02.05.01 70.02.05.02 70.02.06 70.02.07 70.02.50 74.02 70.02

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) Din total capitol:

35

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + TOTAL CHELTUIELI (cod 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30) 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) Protecia plantelor i carantin fitosanitar Camere agricole Alte cheltuieli n domeniul agriculturii Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) Drumuri si poduri Transport n comun Strazi Transport feroviar Transport aerian (cod 84.02.06.02) Aviatia civila Alte cheltuieli n domeniul transporturilor Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) Din total capitol:

80.02.01 80.02.01.06 80.02.01.09 80.02.01.10 80.02.01.30 81.02

81.02.06 81.02.07 81.02.50 83.02

83.02.03 83.02.03.03 83.02.03.07 83.02.03.30 84.02

84.02.03 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 84.02.04 84.02.06 84.02.06.02 84.02.50 87.02

36

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Fondul Romn de Dezvoltare Sociala TOTAL CHELTUIELI (cod Zone libere 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT REZERVE EXCEDENT 98.02.96 Excedentul seciunii de funcionare DEFICIT 99.02.96 Deficitul seciunii de funcionare

87.02.01 87.02.03 87.02.04 87.02.05 87.02.50 96.02 97.02 98.02 98.02.96 99.02 99.02.96 49.02

CHELTUIELILE SECIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) Autoriti executive Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) Din total capitol: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de administraiile publice locale Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor Alte servicii publice generale

50.0251.02

51.02.01 51.02.01.03 54.02

54.02.05 54.02.06 54.02.07 54.02.10 54.02.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

37

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Aparare

Din total capitol:

(cod 60.02.02) TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Aparare nationala

60.02

60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 Din total capitol: Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 61.02.03.04

Politie locala Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) Din total capitol: nvatamnt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) nvatamnt prescolar nvatamnt primar nvatamnt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) nvatamnt secundar inferior nvatamnt secundar superior Invatamant profesional nvatamnt postliceal nvatamnt nedefinibil prin nivel nvatamnt special Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) (cod 65.02.07.04)

Protectie civila i protecia contra incendiilor (protecie civil nonmilitar) 61.02.05 61.02.50 63.02 65.02

65.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 65.02.04 65.02.04.01 65.02.04.02 65.02.04.03 65.02.05 65.02.07 65.02.07.04 65.02.11 65.02.11.03 65.02.11.30 65.02.50 66.02

Din total capitol:

38

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

TOTAL CHELTUIELI (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Spitale generaleUniti medico-sociale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) Din total capitol: Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) Sport Tineret

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06 66.02.06.01 66.02.06.03 66.02.08 66.02.50 66.02.50.50 67.02

67.02.03 67.02.03.02 67.02.03.03 67.02.03.04 67.02.03.05 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.08 67.02.03.12 67.02.03.30 67.02.05 67.02.05.01 67.02.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 67.02.05.03 agrement Servicii religioase Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 67.02.06 67.02.50 68.02

39

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) TOTAL CHELTUIELI (cod Asistenta sociala in caz de invaliditate 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Cree Uniti de asisten medico-sociale Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) Din total capitol: Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.05 68.02.05.02 68.02.06 68.02.10 68.02.11 68.02.12 68.02.15 68.02.15.01 68.02.15.02 68.02.50

70.02

70.02.03 70.02.03.01 70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) Din total capitol: Reducerea i controlul polurii Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.03 74.02.05 74.02.05.01 74.02.05.02 70.02.05.01 70.02.05.02 70.02.06 70.02.07 70.02.50 74.02

40

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Canalizarea si tratarea apelor reziduale TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

74.02.06 79.02 80.02

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) Din total capitol: Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) Din total capitol: Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) Protecia plantelor i carantin fitosanitar Camere agricole Alte cheltuieli n domeniul agriculturii Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) Din total capitol: Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) Drumuri si poduri Transport n comun Strazi Transport aerian (cod 84.02.06.02) Aviatia civila

80.02.01 80.02.01.06 80.02.01.09 80.02.01.10 80.02.01.30 81.02

81.02.06 81.02.07 81.02.50 83.02

83.02.03 83.02.03.03 83.02.03.07 83.02.03.30 84.02

84.02.03 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 84.02.06 84.02.06.02

41

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTALdin care credite bugetare destinate stingerii plilor restante

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim I Trim II Trim III Trim IV 2015 2016

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor TOTAL CHELTUIELI (cod Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Din total capitol: Fondul Romn de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT REZERVE EXCEDENT 98.02.97 Excedentul seciunii de dezvoltare DEFICIT 1) 99.02.97 Deficitul seciunii de dezvoltare

84.02.50 87.02

87.02.01 87.02.03 87.02.04 87.02.05 87.02.50 96.02 97.02 98.02 98.02.97 99.02 99.02.97

1)

finantat din excedentul anilor precedenti - Fiecare capitol, subcapitol i paragraf de cheltuieli se detaliaz n mod corespunztor, conform clasificaiei economice. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ..

42

JUDEUL:____________ Unitatea administrativ-teritorial:____________ Formular: 10/02

BUGETUL INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2013 I ESTIMRI PENTRU ANII 2014-2016 - VENITURI- mii lei Buget 2013 PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV 2015 2016 Estimari

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

00.0100.02 00.03 00.10 15.10 15.10.01 15.10.50 00.12 00.13 30.10 30.10.05 30.10.08 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Venituri din dividende de la ali pltitori*) 30.10.08.02 Dividente de virat de ctre societile i companiile naionale i 30.10.08.03 societile cu capital majoritar de stat Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi(cod31.10.03) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 30.10.50 31.10 31.10.03 00.14

43

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV

Estimari

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

2015

2016

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1 9+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 Taxe si alte venituri in nvmnt Venituri din prestri de servicii Taxe i alte venituri din protecia mediului Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.05 33.10.08 33.10.09 33.10.13

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 33.10.17 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 Venituri din cercetare Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri (cod 36.10.50) Alte venituri Transferuri voluntare, altele dect subveniile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50) Donaii i sponsorizri 33.10.20 33.10.21 33.10.30 33.10.31 33.10.32 33.10.50 34.10 34.10.50 35.10 35.10.50 36.10 36.10.50 37.10 37.10.01

44

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV

Estimari

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

2015

2016

Vrsminte din sectiunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) 37.10.03 Vrsminte din seciunea de funcionare Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Alte venituri din valorificarea unor bunuri IV. SUBVENTII (cod 00.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 37.10.04 37.10.50 00.15 39.10 39.10.01 39.10.50 00.17 00.18 42.10

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN 42.10.39 postaderare Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de 42.10.43 APIA SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19) pentru instituii publice Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente din domeniul sntii Subvenii din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor de capital din domeniul sntii Subvenii din bugetul local pentru finanarea camerelor agricole Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 43.10 43.10.09 43.10.10 43.10.14 43.10.15 43.10.16

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate 43.10.16.01 Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate 43.10.16.02

45

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV

Estimari

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

2015

2016

Sume din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor n sntate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea aparaturii medicale i echipamentelor de comunicaii n urgen n sntate Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea reparaiilor capitale n sntate Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale pentru finanarea altor investiii n sntate Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21) Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare

43.10.16.03

43.10.17

43.10.17.01

43.10.17.02 43.10.17.03 43.10.19

45.10 45.10.01 45.10.01.01 45.10.01.02 45.10.01.03 45.10.02.01 45.10.02.02 45.10.02.03 45.10.03 45.10.03.01 45.10.03.02 45.10.03.03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)*) 45.10.02

46

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV

Estimari

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

2015

2016

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinanare

45.10.04 45.10.04.01 45.10.04.02 45.10.04.03 45.10.05 45.10.05.01 45.10.05.02 45.10.05.03 45.10.07 45.10.07.01 45.10.07.02 45.10.07.03 45.10.08 45.10.08.01 45.10.08.02 45.10.08.03 45.10.15 45.10.15.01 45.10.15.02 45.10.15.03 45.10.16 45.10.16.01 45.10.16.02 45.10.16.03 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

47

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV

Estimari

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

2015

2016

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite n avans Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite n avans Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Asisten tehnic pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori

45.10.17 45.10.17.01 45.10.17.02 45.10.17.03 45.10.18 45.10.18.01 45.10.18.02 45.10.18.03 45.10.19 45.10.19.01 45.10.19.02 45.10.20 45.10.20.01 45.10.20.02 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sume primite n avans 45.10.20.03 Fondul naional pentru relaii bilaterale aferent mecanismelor financiare 45.10.21 SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *) Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite n avans 45.10.21.01 45.10.21.02 45.10.21.03

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

VENITURILE SECIUNII DE FUNCIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 SFI. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50) Impozit pe spectacole 00.02 00.03 00.10 15.10 15.10.01

48

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV

Estimari

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

2015

2016

Alte taxe pe servicii specifice C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

15.10.50 00.12 00.13 30.10 30.10.05 30.10.08 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Venituri din dividende de la ali pltitori*) 30.10.08.02 Dividente de virat de ctre societile i companiile naionale i 30.10.08.03 societile cu capital majoritar de stat Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi(cod31.10.03) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50) Taxe si alte venituri in nvmnt Venituri din prestri de servicii Taxe i alte venituri din protecia mediului Contributia de intretinere a persoanelor asistate Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare 30.10.50 31.10 31.10.03 00.14

33.10 33.10.05 33.10.08 33.10.09 33.10.13 33.10.14 33.10.16 33.10.17 33.10.19 33.10.20

49

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE TOTAL Trim I PREVEDERI TRIMESTRIALE 2014 Trim II Trim III Trim IV

Estimari

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

2015

2016

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul