fond deschis de investit ii audas piscator...regulamentului ue nr.2365/2015 privind transparenta...

of 13 /13
Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea fondului in S1 2018 S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Upload: others

Post on 06-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

Fond Deschis de Investitii

AUDAS PISCATOR

Raport privind activitatea fondului in S1

2018

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Page 2: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

FDI AUDAS PISCATOR

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]

Performanta an calendaristic (%)

S1 2018 2017 2016

FDI Audas Piscator -3,97% 17,29% -10,91%

*Fond lansat in August 2009

I. INFORMATII FOND

II. GENERALITATI

SOCIETATEA DE

ADMINISTRARE

III. DISTRIBUTIA

UNITATILOR DE FOND

IV. SITUATIA

VENITURILOR SI A

CONTULUI DE

CAPITAL

V. POLITICA DE

INVESTITII A

FONDULUI IN S1 2018

Fondul Deschis de Investiţii Audas Piscator, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A constituit prin contract de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F nr.9/2014, este autorizat de C.N.V.M.(A.S.F) prin Decizia r. / . . şi este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400060 in Registrul A.S.F.

Obiectivul Fondului Deschis de Investitii Audas Piscator reprezinta mobilizarea resurselor financiare in scopul obtinerii de venit prin plasarea acestora pe pietele financiare interne si externe. Fondul Deschis de Investitii Audas Piscator este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat.

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este autorizata prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Inregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail [email protected], adresa web www.atlas-am.ro.

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2. La 30.06.2018 FDI AUDAS PISCATOR a realizat venituri totale de 3.636.282 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 384.061 lei. Activul net al Fondului la data de 30.06.2018 este de 1.535.416 euro obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 1.540.661 euro si obligatiile acestuia.

Primul semestru al 2018 a fost unul marcat de cresterea dobanzilor de FED, precum si de incertitudini politice cum au fost alegerile din Italia si derapajele politice din Turcia. FED a crescut rata de referinta in doua sedinte , in lunile martie si iunie cu cate 25bp ajungand la 2% si a semnalat ca acest ciclu de crestere al dobanzilor va continua. In Italia coalitia de partied, ajunsa la guvernare in urma alegerilor din martie are e retorica populista si mesaje anti UE. Toate aceste lucruri au determinat o depreciere a EUR in raport cu USD, ajungand la un minimum de 1 an de zile. Tot in aceasta perioada s-au inregistrat primele declaratii si masuri in razboiul comercial declansat de Trump versus principalii parteneri comerciali ai SUA, respective UE si China. Bursele de pe pietele dezvoltate au avut o perioada de volatilitate relative scazuta, ajutate fiind si de rezultatele bune raportate de companii. Criza din Turcia s-a pastrat pentru moment la nivel local, fara a contagia si alte piete emergente.

Raport de activitate

FDI AUDAS PISCATOR S1 2018

Page 3: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

FDI AUDAS PISCATOR

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]

15,015,516,016,517,017,518,0

1-ia

n.

11-i

an.

21-i

an.

31-i

an.

10-f

eb.

20-f

eb.

2-m

ar.

12-m

ar.

22-m

ar.

1-ap

r.

11-a

pr.

21-a

pr.

1-m

ai

11-m

ai

21-m

ai

31-m

ai

10-i

un.

20-i

un.

30-i

un.

VUAN Evolutie zilnica VUAN 2018

VUAN

4,06,08,0

10,012,014,016,018,0

au

g.-

09

de

c.-0

9

ma

r.-1

0

iun

.-1

0

sep

t.-1

0

de

c.-1

0

ma

r.-1

1

iun

.-1

1

sep

t.-1

1

de

c.-1

1

ma

r.-1

2

iun

.-1

2

sep

t.-1

2

de

c.-1

2

ma

r.-1

3

iun

.-1

3

sep

t.-1

3

de

c.-1

3

ma

r.-1

4

iun

.-1

4

sep

t.-1

4

de

c.-1

4

ma

r.-1

5

iun

.-1

5

sep

t.-1

5

de

c.-1

5

ma

r.-1

6

iun

.-1

6

sep

t.-1

6

de

c.-1

6

ma

r.-1

7

iun

.-1

7

sep

t.-1

7

de

c.-1

7

ma

r.-1

8

iun

.-1

8

VUAN Evolutie lunara VUAN de la lansare

VUAN

Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 16,3984 euro la inceputul anului la 15,7466 euro la sfarsitul lunii decembrie inregistrand astfel o scadere de -3.97%. In aprilie 2018 Prospectul de emisiune al Fondului a fost modificat in sensul schimbarii auditorului financiar. Noul auditor financiar al Fondului este Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, numar de identificare fiscala RO7756924, reprezentata legal de catre dnul Petr Pruner. Veniturile Fondului provin din evolutia valorii activelor precum zilnic in si din alte drepturi din detinerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt incorporate activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.

▪ În primul semestru al anului 2018, Fondul nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare pri i stru e te fi a ciare și tra spare ta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Raportul semestrial al Fondului a fost publicat in Buletinul A.S.F si pe situl Societatii de administrare www.atlas-am.ro.

VI. EVOLUTIA UNITATII DE

FOND

VII. MODIFICARI IN

ACTIVITATEA SI

DOCUMENTELE

FONDULUI

VIII. DETERMINAREA SI

REPARTIZAREA

VENITURILOR

IX. INFORMATII PRIVIND

REGULAMENTUL (UE)

2365/2015

X. ALTE INFORMATII

Page 4: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

FDI AUDAS PISCATOR

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]

Situatia portofoliului la 30.06.2018

Actiuni listate BVB

36,21%

Conturi curente si numerar

0,14%

Depozite bancare

59,97%

EURO Bond3,57%

Derivate0,00%

Alte active0,00%

Activ Total Audas Piscator - detineri

Financiar60,48%

Utilitati0,00%

Manufacturier7,86%

Farma19,63%

Altele12,02%

Banci0,00%

Portofoliu Audas Piscator - actiuni

listate BVB - expunere pe sectoare

Depozite bancare

denominate in LEI

69,81%

Depozite bancare

denominate in USD0,00%

Depozite bancare

denominate in EUR30,19%

Audas Piscator - depozite bancare -

expunere pe valute

Depozite bancare denominate in LEI

Depozite bancare denominate in USD

Depozite bancare denominate in EUR

In primul semestru al anului 2018 FDI Audas Piscator a avut o politica de investitii ce a urmarit mentinerea unui nivel redus de expunere pe piata de actiuni locala (sub nivelul de 50%) din cauza incertitudinilor legate de pilonul 2 al pensiilor private obligatorii. Chiar si in aceste conditii prin deprecierea titlurilor din portofoliu fondul a inregistrat o scadere a VUAN in primul semestru de aproximativ 4%. Incepand cu a doua jumatete a anului expunerea pe actiuni va creste spre nivelul de 60% in contextual atenuarii tensiunilor din piata.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

dec.-17 ian.-18 feb.-18 mar.-18 apr.-18 mai-18 iun.-18

Evolutie Activ Total

Alte active

Derivate

EURO Bond

Valori mobiliare

Depozite bancare

Numerar & conturi curente

Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2018 sunt prezentate in Anexa.

Page 5: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

SITUATIA DETALIAT A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2018

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piat reglementat sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din România1.Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucr toare)

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21440. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Emitent Simbol Cod ISIN Data

ultimeisedinte in

care s-a

tranzactionat

Nr. actiuni

detinute

Valoarea

nominalValoare actiune Valoare total Valoare in

moneda fondului

Valoare

actualizata curs

BNR

Pondere în

capitalul social

al emitentului

Pondere în

activul total al

O.P.C.

RON RON EUR RON % %

ROPHARMA SA RPH ROIAFRACNOR4 30.06.2018 1810000 0,1 0,282 510420 109434,048 510083,03 0,354 7,107

SIF MOLDOVA S.A. SIF2 ROSIFBACNOR0 30.06.2018 475096 0,1 1,38 655632,48 140567,6037 655199,64 0,047 9,129

SIF OLTENIA S.A. SIF5 ROSIFEACNOR4 30.06.2018 315000 0,1 2,09 658350 141150,24 657915,38 0,054 9,166

SIF BANAT CRISANA S.A. SIF1 ROSIFAACNOR2 30.06.2018 102301 0,1 2,53 258821,53 55491,336 258650,67 0,020 3,604

AEROSTAR S.A. ARS ROAEROACNOR5 30.06.2018 41734 0,32 4,9 204496,6 43844,071 204361,6 0,027 2,847

IAR SA Brasov IARV ROIARVACNOR1 30.06.2018 36100 2,5 8,66 312626 67027,0144 312419,6 0,191 4,353

TOTAL 2600346,61 557514,3131 2598629,92 36,205

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piat reglementat sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

4. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorit ti ale administratiei publice centrale

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Emitent Simbol Cod ISIN Data

ultimeisedinte in

care s-a

tranzactionat

Nr. obligatiuni

detinute

Data achizitie Data cupon Rata cupon Data scadenta

cupon

Valoare initial Crestere zilnica Dobanda

cumulata

Discount/Prima

cumulate

Pret piat Valoare

totalBanca

intermediarValoare in

moneda

fondului

Valoare

actualizata

curs BNR

Pondere în

total

obligatiuni

emisiune

Pondere în

activul

total al

O.P.C.

% EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR RON % %

Ministerul Finantelor

Publice

XS0852474336 XS0852474336 30.06.2018 50 17.11.2012 07.11.2017 4,875 07.11.2018 49523,5 6,6781 1569,3493 106,772 54955,3493 CITIBANK 54955,3493 256152,38 0,003 3,569

TOTAL 54955,3493 54955,3493 256152,38 3,569

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21440. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire banca Valoare curenta Valoare in moneda

fondului

Valoare

actualizata curs

BNR

Pondere în

activul total al

O.P.C.

RON EUR RON %

BRD 668,77 143,3843 668,33 0,009

BCR 24,39 5,2292 24,37 0,000

TOTAL 693,16 148,6135 692,7 0,010

2. Disponibil în conturi curente si numerar denominate in valuta

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire banca Valoare curenta Valoare in moneda

fondului

Valoare

actualizata curs

BNR

Pondere în

activul total al

O.P.C.

EUR EUR RON %

BRD 1410,97 1410,97 6576,67 0,092

PIRAEUS BANK 613 613 2857,25 0,040

TOTAL 2023,97 2023,97 9433,92 0,131

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate in lei

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21440. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire banc Data constituirii Data scadentei Rata dobanzii Valoare initial Crestere zilnica Dobânda

cumulatValoare totala Valoare totala in

moneda fondului

Valoare

actualizata curs

BNR

Pondere în

activul total al

O.P.C.

% RON RON RON RON EUR RON %

B.C. INTESA SANPAOLO

ROMANIA SA

29.06.2018 02.07.2018 0,75 28203,29 0,5876 0,5876 28203,8776 6046,9114 28185,26 0,393

BRD 29.06.2018 02.07.2018 2 1975000 109,7222 109,7222 1975109,722 423463,5244 1973805,83 27,500

PIRAEUS BANK 29.06.2018 02.07.2018 1,15 1003684,08 31,6229 31,6229 1003715,703 215196,6467 1003053,09 13,975

TOTAL 3007029,303 644707,0825 3005044,18 41,868

Page 6: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

2. Depozite bancare denominate în valut in Romania

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire banc Data constituirii Data scadentei Rata dobanzii Valoare initial Crestere zilnica Dobânda

cumulatValoare totala Valoare totala in

moneda fondului

Valoare

actualizata curs

BNR

Pondere în

activul total al

O.P.C.

% EUR EUR EUR EUR EUR RON %

B.C. INTESA SANPAOLO

ROMANIA SA

29.06.2018 02.07.2018 0 278774,64 0 0 278774,64 278774,64 1299396,47 18,104

TOTAL 278774,64 278774,64 1299396,47 18,104

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21440. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Emitent Simbol Cod ISIN Data ex-dividend Nr. actiuni Dividend brut Valoare total Valoare in moneda

fondului

Valoare

actualizata curs

BNR

Pondere în

activul total al

O.P.C.RON RON EUR RON %

IAR SA Brasov IARV ROIARVACNOR1 14.06.2018 36100 0,225 8122,5 1741,464 8117,14 0,113

TOTAL 8122,5 1741,464 8117,14 0,113

Page 7: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

% din activul

net

% din activul

totalValuta EUR LEU

% din activul

net

% din activul

totalValuta EUR LEU

I TOTAL ACTIVE 100,39% 100,00% 1.034.609,08 4.820.967,91 100,34% 100,00% 1.539.865,43 7.177.466,77 505.256,36 2.356.498,85

1.Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare din care:

55,70% 55,48% 574.043,39 2.674.869,98 39,91% 39,77% 612.469,66 2.854.782,34 38.426,27 179.912,36

1.1.

Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare din România, din care:

50,36% 50,16% 518.993,77 2.418.355,29 36,33% 36,21% 557.514,31 2.598.629,97 38.520,54 180.274,68

1.1.1. Acţiuni, 50,36% 50,16% 518.993,77 2.418.355,29 36,33% 36,21% 557.514,31 2.598.629,97 38.520,54 180.274,68

1.1.2.Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu

menţionarea fiecărei categorii), 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1. Titluri de stat 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Obligaţiuni (pe categorii de emitent), 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

1.1.4.Alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.Alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii);

0,00% 0,00% 0,00 0,00 3,58% 3,57% 54.955,35 256.152,38 54.955,35 256.152,38

1.2.

Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat membru, din care:

5,34% 5,32% 55.049,62 256.514,70 3,58% 3,57% 54.955,35 256.152,38 -94,27 -362,32

1.2.1. Acţiuni, 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu

menţionarea fiecărei categorii), 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Obligaţiuni (pe categorii de emitent), 5,34% 5,32% 55.049,62 256.514,70 3,58% 3,57% 54.955,35 256.152,38 -94,27 -362,32

1.2.4.Alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.Alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii);

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terţ sau negociate pe o altă piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Acţiuni, 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu

menţionarea fiecărei categorii), 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3. Obligaţiuni (pe categorii de emitent), 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferente

EUR

Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FDI AUDAS PISCATOR

Denumire elementDiferente

(LEU)

Nr.

crt.

Sfarsitul perioadei de raportare

30.06.2018

Inceputul perioadei de raportare

31.12.2017

Page 8: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

1.3.4.Alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

1.3.5.Alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii);

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Valori mobiliare nou-emise; 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care:

valori mobiliare (pe categorii şi pe tipuri de emitent) şi instrumente ale pieţei monetare (pe categorii).

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Produse structurate admise sau

tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare, din care:

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

Produse structurate admise sau

tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare din România

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.

Produse structurate admise sau

tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat membru

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Produse structurate admise sau

tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Depozite bancare, din care: 27,84% 27,73% 286.892,84 1.336.834,57 60,18% 59,97% 923.481,72 4.304.440,66 636.588,88 2.967.606,09

5.1.Depozite bancare constituite la instituţii de credit din România; 27,84% 27,73% 286.892,84 1.336.834,57 60,18% 59,97% 923.481,72 4.304.440,66 636.588,88 2.967.606,09

5.2.Depozite bancare constituite la instituţii de credit dintr-un stat membru;

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.Depozite bancare constituite la instituţii de credit dintr-un stat terţ. 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

6.Instrumente financiare derivate

tranzacţionate pe o piaţă reglementată: 13,09% 13,03% 134.855,71 628.387,15 0,00% 0,00% 0,00 0,00 -134.855,71 -628.387,15

6.1.

Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, pe categorii;

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.

Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.

Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ, pe categorii;

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.

Instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate, pe categorii de instrumente

2,41% 2,40% 24.849,78 115.792,50 0,00% 0,00% 0,00 0,00 -24.849,78 -115.792,50

7. Conturi curente şi numerar 2,65% 2,64% 27.358,12 127.480,65 0,14% 0,14% 2.172,58 10.126,63 -25.185,54 -117.354,03

Page 9: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a

8.

Instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

9.Titluri de participare ale

A.O.P.C./O.P.C.V.M. 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Dividende sau alte drepturi de încasat 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,11% 0,11% 1.741,46 8.117,14 1.741,46 8.117,14

11. Titluri-suport pentru operaţiuni de report 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

12.Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).

1,11% 1,11% 11.459,01 53.395,55 0,00% 0,00% 0,00 0,00 -11.459,01 -53.395,55

II TOTAL OBLIGATII 0,39% 0,39% 4.054,02 18.890,50 0,34% 0,34% 5.244,99 24.447,42 1.190,97 5.556,93

1Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate

S.A.I. 0,30% 0,30% 3.077,24 14.339,03 0,30% 0,30% 4.666,21 21.749,65 1.588,96 7.410,62

2Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate

depozitarului 0,03% 0,03% 301,76 1.406,13 0,03% 0,03% 457,46 2.132,28 155,70 726,15

3Cheltuieli cu comisioanele datorate

intermediarilor 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

4Cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Cheltuieli cu dobânzile 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Cheltuieli de emisiune 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

7Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor

datorate A.S.F. 0,01% 0,01% 80,01 372,81 0,01% 0,01% 121,32 565,49 41,31 192,68

8 Cheltuielile cu auditul financiar 0,06% 0,06% 595,00 2.772,52 0,00% 0,00% 0,00 0,00 -595,00 -2.772,52

9 Alte cheltuieli aprobate 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Răscumpărări de plătit 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

III VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II) 100,00% 99,61% 1.030.555,06 4.802.077,42 100,00% 99,66% 1.534.620,44 7.153.019,34 504.065,38 2.350.941,93

Denumire element 30.06.2018 31.12.2017 Diferente

Valoare activ net 1.534.620,44 1.030.555,06 504.065,3815

Numar de unitati de fond in circulatie 97.457,2523 62.844,8899 34.612,3624

Valoarea unitara a activului net 15,7466 16,3984 -0,6518

Situatia valorii unitare a activului net

Page 10: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a
Page 11: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a
Page 12: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a
Page 13: Fond Deschis de Investit ii AUDAS PISCATOR...Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finant ]v]v µu v (]vv ] ] v v ta reutilizarii si de modificare a