fituica finante publice

of 25 /25
Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care nu se datoreaza pentru urmatoarele produse: c. cafea Administratiile finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti au ca echivalent in teritoriu: a. Directiile generale ale finantelor publice regionale Administratiile finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti au ca echivalent in teritoriu: a. Directiile generale ale finantelor publice regionale Alcoolul etilic si alte produse alcoolice nu sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt: a. utilizate pentru producerea otetului Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg constituie BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT. Antrepozitarul autorizat nu este obligat sa detina in proprietate spatiul pe care se afla antrepozitul de productie. F Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat. A Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente de unde produsele accizabile pot fi vandute in sistem en-detail de catre antrepozitarul autorizat. F Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD): b. a fost infiintata in 1945 si are 184 de membrii Beneficiarii sumelor reprezentand 2% din impozitul datorat de o persoana fizica pe veniturile din salarii: c. entitatile non-profit Bugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat. A Bugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat. A Bugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat. F Bugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat. F Bugetele fondurilor speciale: bugetul Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj. A Bugetul de stat este elaborat de Parlament. F Bugetul de stat este elaborat de Parlament. F 1

Upload: tomyta

Post on 09-Jun-2015

1.172 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Fituica Finante Publice

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care nu se datoreaza pentru urmatoarele produse:c. cafeaAdministratiile finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti au ca echivalent in teritoriu:a. Directiile generale ale finantelor publice regionaleAdministratiile finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti au ca echivalent in teritoriu:a. Directiile generale ale finantelor publice regionaleAlcoolul etilic si alte produse alcoolice nu sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt:a. utilizate pentru producerea otetuluiAnsamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma unintreg constituie BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT.Antrepozitarul autorizat nu este obligat sa detina in proprietate spatiul pe care se afla antrepozitul deproductie. FAntrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat. AAntrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente de unde produsele accizabile pot fi vandute in sistem en-detail de catre antrepozitarul autorizat. FBanca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD):b. a fost infiintata in 1945 si are 184 de membriiBeneficiarii sumelor reprezentand 2% din impozitul datorat de o persoana fizica pe veniturile din salarii:c. entitatile non-profitBugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, lalegea bugetului asigurarilor sociale de stat. ABugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, lalegea bugetului asigurarilor sociale de stat. ABugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat. FBugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat. FBugetele fondurilor speciale: bugetul Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate sibugetul asigurarilor de somaj. ABugetul de stat este elaborat de Parlament. FBugetul de stat este elaborat de Parlament. FBugetul de stat poate fi definit din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, din punct devedere economic. FBugetul de stat poate fi definit din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, din punct devedere economic. FBugetul este pregatit de Parlament si prin votul Guvernului devine lege FBugetul local este:b. documentul prin care sunt prevazute si aprobate, in fiecare an, veniturile sicheltuielile unitatilor administrativ – teritoriale sau, dupa caz, numaicheltuielile in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice.BUGETULde stat indeplineste simultan rolul de reglare al vietii economice, rolul de redistribuire si rolulde alocare.Caile de constituire a fondurilor publice de resurse banesti sunt:a) impoziteb) taxec) contributii pentru asigurari socialed) amenzie) penalitatif) donatiic. A+B+C+D+ECalcul si retinerea impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti se face:d . in momentul platii venitului catre nerezidentCalculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza TRIMESTRIALCare din autoritatile publice si unitatile subordonate acestora au calitatea de organ fiscal:

1

Page 2: Fituica Finante Publice

d. Agentia nationala de Administare FiscalaCare din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:c. criteriul fiscalCare din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:c. criteriul fiscalCare din urmatoarele afirmatii nu reprezinta o caracteristica a antrepozitului fiscal (A.F.):c. A.F. poate fi folosit pentru livrarea de uleiuri minerale catre avioane si naveCare din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia internaB) data vinzarii pentru agentii economici achizitoriC) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatoriD) data amanetarii pentru bunurile amanetated. B+DCare din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia internaB) data vinzarii pentru agentii economici achizitoriC) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatoriD) data amanetarii pentru bunurile amanetated. B+DCare din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia internaB) data vinzarii pentru agentii economici achizitoriC) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatoriD) data amanetarii pentru bunurile amanetateE) data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finiteobtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri tehnologiced. B+D+ECare din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia internaB) data vinzarii pentru agentii economici achizitoriC) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatoriD) data amanetarii pentru bunurile amanetatedata intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finite obtinute sifolosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri tehnologiced. B+DCare din urmatoarele categorii de bijuterii nu sunt supuse accizarii:a. verigheteleCare din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt cheltuieli curente:A) cheltuielile de capitalB) subventii si transferariC) cheltuieli cu datoria publicaD) cheltuielile de personalE) cheltuielile materialec. A+CCare din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt cheltuieli curente:A) cheltuielile de capitalB) subventii si transferariC) cheltuieli cu datoria publicaD) cheltuielile de personalb. A+C

2

Page 3: Fituica Finante Publice

Care din urmatoarele categorii de factori pot determina cresterea cheltuielilor publiceA) factorii demograficiB) factori economiciC) factori socialiD) factori politiciE) factori administrativib. A+B+C+DCare din urmatoarele categorii de factori pot determina cresterea cheltuielilor publicea) factorii demograficib) factori economicic) factori socialid) factori politicie) factori administrativib. A+B+C+DCare din urmatoarele categorii de produse sunt supuse accizelor nearmonizate:d. cafeaua verdeCare din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:c. venituri din vanzarea bunurilorCare din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:c. venituri din vanzarea bunurilorCare din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:c. venituri din vanzarea bunurilorCare din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:c. venituri din vanzarea bunurilorCare din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:c. venituri din vanzarea bunurilorCare din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:c. venituri din vanzarea bunurilorCare din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:c. venituri din vanzarea bunurilorCare din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:c. venituri din vanzarea bunurilorCare din urmatoarele cauze determina evaziune fiscala:A) marimea excesiva a sarcinilor fiscaleB) lipsa unui control eficientC) existenta unei legislatii defectuaseD) neglijenta contribuabililorb. A+B+CCare din urmatoarele cauze determina evaziune fiscala:A) marimea excesiva a sarcinilor fiscaleB) lipsa unui control eficientC) existenta unei legislatii defectuaseD) neglijenta contribuabililorc. A+B+CCare din urmatoarele mecanisme de finantare a deficitului bugetar al trezoreriei fac parte dincategoria instrumentelor negociabile:a) fondurile particulareb) emisiunea de bonuri de trezorerie in contul curentc) bonurile de trezorerie garantated) imprumuturile externee) imprumuturi obligatatre pe piata financiarad. B+D+E

3

Page 4: Fituica Finante Publice

Care din urmatoarele mecanisme de finantare a deficitului bugetar al trezoreriei fac parte dincategoria instrumentelor negociabile:b. emisiunea de bonuri de trezorerie in contul curentCare din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri:A) scutirea totalaB) scutirea proportiopnalaC) scutirea partialaD) scutirea progresivaa. B+CCare din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneriA) scutirea proportiopnalaB) scutirea partialaB) scutirea progresivaC) creditarea integralaD) creditarea partialab. B+C+DCare din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri:A) scutirea totalaB) scutirea proportiopnalaC) scutirea partialaD) scutirea progresivaE) creditarea integralaF) creditarea partialab. B+C+FCare din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA:b. livrarea de carne si preparate din carneCare din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA:b. livrarea de carne si preparate din carneCare din urmatoarele principii sunt considerate a fi de baza in practica fiscala mondiala:A) principiul originii veniturilorB) impunerea dupa domiciliul subiectului impozabilC) principiul nationalitatiib. A+B+CCare din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:A) cheltuielile virtualeB) cheltuielile curenteC) cheltuielile de capitalD) cheltuielile definitiveb. B+CCare din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:A) cheltuielile virtualeB) cheltuielile curenteC) cheltuielile de capitalD) cheltuielile definitiveE) cheltuielile realec. B+CCare din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:A) cheltuielile virtualeB) cheltuielile curenteC) cheltuielile de capitalD) cheltuielile definitiveE) cheltuielile realeb. B+C

4

Page 5: Fituica Finante Publice

Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil:b. veniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerevenituriCare este cota de impozit aplicabila asupra venitului din jocuri de noroc realizat de o persoan fizica?c. 20 % aplicat asupra venitului net care nu depaseste 10.000 lei si 25 % aplicatasupra venitului net care depaseste 10.000 leiCare este cota de impunere pentru dividendele distribuite de o persoana juridica romana catre o alta persoana juridica romana?d. 10%Care este cuantumul impozitului pe reprezentante?b. echivalentul in lei al sumei de 4000 euroCare este data la care intervine exigibilitatea TVA pentru livrarile intracomunitare de bunurib. data la care este emisa factura pentru intreaga contravaloare a livrarii in cauza, dar nu maitarziu de a 15 - a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generatorCare este documentul prin care se solicuta rambursarea taxei pe valoare adaugata?a. decontul de TVA

Care este nivelul de capacitate cilindrica in functie de care, incepand cu 01 ianuarie 2007 se calculeazaimpozitul pe mijlocul de transport datorat?a. 200 cmcCare este termenul de prescriptie a organului fiscal de a stabili obligatii fiscaleb. 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfelCare sunt veniturile pentru care deducerea personala este element de calcul al bazei impozabile?c. veniturile din salarii la functia de bazaCe calculeaza si declara contribuabilul in declaratia fiscala?d. cuantumul obligatiei fiscaleCheltuielile bugetare se refera la:a. acele cheltuieli care se acopera de la bugetul administratiei centrale de stat,din bugetele locale sau din cel al asigurarilor sociale de stat.Cheltuielile bugetare sunt:A) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele locale,B) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele institutiilor si serviciilor publice de intereslocal si din bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, in limita si cudestinatia stabilite prin bugetele respective.C) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetul de stat.d. A+BCheltuielile publice se impart in cheltuieli curente si cheltuieli de capital dupa clasificarea ECONOMICA.Clasificarea economica grupeaza cheltuielile publice in:a. cheltuieli curente si cheltuieli de capital (de investitii) Clasificarea financiara imparte cheltuielile publice in:b. cheltuieli definitive, cheltuieli temporare si cheltuieli virtualeCoeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice ajuta la:d. analiza dinamicii cheltuielilor publiceConform principiului unitatii monetare, toate operatiunile bugetare se exprima in valuta convertibila. FConform principiului unitatii monetare, toate operatiunile bugetare se exprima in valuta convertibila. FConform principiului universalitatii veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, insume brute. AConform Principiului universalitatii, veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sumenete. FContribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de chirii datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit:b. trimestrial, stabilite de organul fiscal competentContribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2 % dinimpozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitatilor non-profit.

5

Page 6: Fituica Finante Publice

Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa:a. scopul pentru care este efectuatControlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa:a. scopul pentru care este efectuatControlul inopinat consta in:c. activitatea de verificare faptica si documentara, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabiluluiContul general al datoriei publice a statului se intocmeste de catre Ministerul Finantelor Publice:a. anualContul general al datoriei publice a statului se intocmeste:a. anual de catre Ministerul Finantelor PubliceConventia pentru evitarea dublei impuneri se aplica numai impozitelor pe venit si pe avere. AConventia pentru evitarea dublei impuneri se aplica numai impozitelor pe venit si pe avere. ACota de TVA aplicata livrarilor de reviste este de 9 %Cota procentuala de participare a Romaniei la FMI este de:c. 0.48%Cota procentuala de participare a Romaniei la FMI este de:c. 0.48%Cota redusa de TVA se aplica asupra:d. medicamentelor de uz uman si veterinarCreditul de angajament reprezinta:a. limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetarCu cat se reduce valoarea impozavila a unei cladiri detinuta de o persoana fizica, care are o vechime de peste 50 de ANI? b. 20%

Cum se determina impozitul pe venitul microintreprinderilor, conform legislatiei actuale?c. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor din orice sursa, din care se scad, dupa caz, valoarea caselor de marcat achizitionate si aveniturilor expres mentionate de legeDaca PIB are valoarea de 84.500 RON, iar cheltuielile publice sunt de 21.700 Ron, care estevaloarea ponderii cheltuielilor publice in PIB?b. 25.68%Data pana la care contribuabilii personae fizice ce realizeaza venituri din activitati agricole impozabile depun o declaratie de venit la organul fiscal competent este:a. 15 mai inclusiv, a anului fiscal urmator celui de realizare a venituluiDe la ce data se datoreaza impozitul in cazul unui autoturism dobandit de o persoana la data de 15martie 2007?b. de la data de 01 aprilie 2007Din punct de vedere al perioadei in care se efectueaza controlul bugetar, comparativ cu derulareaoperatiunilor verificate, acesta poate fi:A) control administrativB) control preventivC) control jurisdictionalD) control concomitentE) control ulteriora. B+D+EDin punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie al statului inanumite sectoare sau activitati economice. ADin punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie a statului inanumite sectoare sau activitati economice. ADin punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie al statului inanumite sectoare sau activitati economice. A

6

Page 7: Fituica Finante Publice

Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezinta un document previzional careautorizeaza, in forma legislativa, incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor anuale alestatului ADocumentele care se elaboreaza la fundamentarea bugetului sunt:A) expunerea de motive si proiectul de lege pentru aprobarea bugetului;B) o situatie continand prezentarea geografica a tariiC) anexele la proiectul de lege a bugetului, in care sunt inscrise prevederile lavenituri si cheltuieli;D) materialele necesare documentarii Parlamentului, in vederea analizeiproiectului de buget.d. A+C+DDreptul de deducere a TVA ia nastere:b. la momentul exigibilitatii taxeiDupa care criteriu, impozitele se clasifica in impozite directe si impozite indirecte:c. dupa trasaturile de fond si de formaDupa care criteriu, impozitele se clasifica in impozite directe si impozite indirecte:c. dupa trasaturile de fond si de formaDupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in:A) credite pentru marfuriB) credite pentru investitiiC) credite financiareD) credite pentru serviciia. A+CDupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in:A) credite pentru marfuriB) credite pentru investitiiC) credite financiareD) credite pentru serviciib. A+CDupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in:A) credite pentru marfuriB) credite pentru investitiiC) credite financiareD) credite pentru serviciia. A+CDupa obiectul impunerii, impozitele se impart in:A. impozite pe venitB. impozite pe avereC. Impozite pe cheltuielic. A+B+CEfectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii decredite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. AEfectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii decredite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. AEfectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii decredite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. AEfectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii decredite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. AEfectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii decredite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. AElasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB ajuta la:c. analiza dinamicii cheltuielilor publice

7

Page 8: Fituica Finante Publice

Elementele tehnice ale imprumutului public sunt:A) denumirea imprumutuluiB) valoarea nominalaC) valoarea realaD) valoarea economicaa. A+B+CElementele tehnice ale imprumutului public sunt:A) denumirea imprumutuluiB) valoarea nominalaC) valoarea realaD) valoarea fiscalaa. A+B+C+Db. A+Cc. A+Dd. B+C+DElementele tehnice ale imprumutului public sunt:A) denumirea imprumutuluiB) valoarea nominalaC) valoarea realaD) valoarea economicaE) valoarea fiscalab. A+B+CElementele tehnice ale imprumutului public sunt:A) denumirea imprumutuluiB) valoarea nominalaC) valoarea realaD) valoarea economicaE) valoarea fiscalaF) termenul de rambursarea. A+C+FEmiterea facturilor fiscale de catre platitorii de TVA se face:c. la data livrarii bunurilorEnergia electrica produsa de un producator din Romania devine exigibila din punct de vedere alaccizei:c. la momentul facturarii acesteia direct consumatorului finalExecutia bugetului are loc pe o perioada de un an si consta in realizarea veniturilor prevazutein bugetul de stat si in realizarea cheltuielilor aprobate. AExecutia bugetului are loc pe o perioada de un an si consta in:A) realizarea veniturilor prevazute in bugetul de statB) realizarea cheltuielilor aprobate.a. A+BExecutia bugetului de stat se face prin trezoreria finantelor publice. AExecutia bugetului de stat se face prin trezoreria finantelor publice. AFinantele publice au raporturi stranse cu domeniile economic, dreptul administrativ si celFinantele publice reprezinta o DISCIPLINA DE GRANITA care se interfereaza cu economia politica, economiile de ramura, managementul, dreptul, alte discipline care trateaza problemele sociale si politice.Fondul Monetar International s-a infiintat in anul 1945.Fondurile speciale reprezinta:A)o exceptie de la principiul unitatii bugetareB) functioneaza pe principiul bugetelor anexaC) difera de la un an la altul ca forma si dimensiuneb. A+B+C

8

Page 9: Fituica Finante Publice

Fondurile speciale reprezinta:A) o exceptie de la principiul unitatii bugetareB) functioneaza pe principiul bugetelor anexaC) difera de la un an la altul ca forma si dimensiuneb. A+B+CFunctia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare mai redusa decat functia derepartitie. FFunctia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare mai redusa decat functia derepartitie. FFunctia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze : constituirea fondurilor si repartizarea fondurilor AGarantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru:c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru RomaniaGarantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru:c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru RomaniaGarantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru:c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru RomaniaGarantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru:c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru RomaniaGarantiile depuse de catre un antrepozitar autorizat la autoritatea fiscala, care sa asigure plataaccizelor care pot deveni exigibile nu pot fi:c. stocuri de marfuriGradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datorieiexterne la PIB. AGradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datorieiexterne la PIB. AGradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datorieiexterne la PIB. AGuvernul elaboreaza si administreaza bugetul public national. AGuvernul elaboreaza si administreaza bugetul public national. AImpozitul pe cladiri se datoreaza pentru:c. orice constructie care serveste la adapostirea de animaleImpozitul pe reprezentante este un impozit anual, in suma de 4.000 euro care se plateste proportional cunumarul de luni de existenta a respectivei reprezentante in anul fiscal de calcul. AImpozitul pe teren se datoreaza pentru :c. suprafata de teren aflat in folosinta altei persoane in baza unui contract de arendareImpozitul reprezinta o forma de PRELEVARE a unei parti din veniturile sau din averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului, in vederea acoperiri cheltuielilor publice.Imprumuturile pe termen mediu se acorda pentru o perioda de:c. 12-60 luniImprumuturile pe termen mediu se acorda pentru o perioda de:c. 12-60 luniIn cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt:A) gestiunea normala a datoriei publiceB) gestiunea cu buna credinta a datoriei publiceC) gestiunea exceptionala a datoriei publiceD) armonizarea datorieid. A+CIn cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt:A) gestiunea normala a datoriei publiceB) gestiunea cu buna credinta a datoriei publiceC) gestiunea exceptionala a datoriei publiceD) armonizarea datorieib. A+C

9

Page 10: Fituica Finante Publice

In cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt:a) gestiunea normala a datoriei publiceb) gestiunea cu buna credinta a datoriei publicec) gestiunea exceptionala a datoriei publiced) armonizarea datorieia. A+CIn categoria veniturilor din activitati independente se cuprind urmatoarele tipuri de venituri:A. comercialeB. din profesii libereC. din munca salariataD. din drepturi de proprietate intelectualaE. din dobanzia. A+B+DIn caz de incetare a activitatii, agentii economici solicita organnului fiscal scoaterea din evidenta caplatitori de TVA in:c. 15 zileIn cazul in care anumite importuri de marfuri pot prejudicia grav productia interna se pot stabilisuprataxe vamale de import cu caracter temporar de catre:c. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si ComertuluiIn cazul in care anumite importuri de marfuri pot prejudicia grav productia interna se pot stabilisuprataxe vamale de import cu caracter temporar de catre:c. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si ComertuluiIn ceea ce priveste accizele, se considera import:A. plasarea produselor accizabile importate sub un regim vamal suspensivin RomaniaB. scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, incazul in care produsul ramane in RomaniaC. utilizarea in scop personal in Romania a unor produse accizabileplasate in regim vamal suspensivD. plasarea produselor accizabile in zonele libereb. B+CIn conditii exceptionale, creditele bugetare aprobate la un capitol pot fi utilizate pentru finantareaaltui capitol. FIn conditii exceptionale, creditele bugetare aprobate la un capitol pot fi utilizate pentru finantareaaltui capitol. FIn conformitate cu functia administratiei fiscale de asezare a impozitelor si tratarea declaratiilorfiscale, contribuabilii nu sunt obligati sa:a. plateasca la termenele stabilite toti furnizoriiIn conformitate cu functia administratiei fiscale de asezare a impozitelor si tratarea declaratiilorfiscale, contribuabilii nu sunt obligati sa:a. plateasca la termenele stabilite toti furnizoriiIn conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe deproduse sunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt:a. alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburantiIn conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe de produsesunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt:a. alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburantiIn conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe de produsesunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt:a. alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburantiIn functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in:a. cheltuieli reale si cheltuieli economiceIn prezent, cota impozitului pe profit in Romania este de 16%.

10

Page 11: Fituica Finante Publice

In prezent, in Romania cota redusa a TVA este:b. 9%In prezent, in Romania, cota de TVA redusa este de 9.%.In Romania, controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare aresurselor financiare ale statului si ale sectorului public este exercitat de Parlament FIn Romania, controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselorfinanciare ale statului este exercitat de Parlament. FIn Romania, Guvernul dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare A In Romania, Guvernul dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare. AIn situatia in care veniturile curente sunt insuficiente pentru acoperirea datoriei publice, statul adoptauna din urmatoarele solutii:A) marirea impozitelorB) tiparirea de baniC) introducerea unor noi impoziteD) contractarea de imprumuturib. A+C+DIn tara noastra datoria publica este gestionata de catre:d. Ministerul Finantelor PubliceIn tara noastra datoria publica este gestionata de catre:d. Ministerul Finantelor PubliceIn vederea aprobarii, proiectul bugetului de stat inaintat Parlamentului urmeaza mai multe etapedistincte:A) analiza in comisiile parlamentare de specialitate;B) prezentarea in plenul Parlamentului de catre presedintele RomanieiC) aprobarea proiectului in ambele Camere ale Parlamentului;D) ratificarea de catre primul ministru a proiectului de buget aprobat, iar din acest momentbugetul devine lege.d. A+CIn vederea impunerii sunt asimilate salariilor:a. indemnizatiile primite pentru functii de demnitate publicaIncepand cu 01.01.2007 cota de impozit de 16% se aplica pentru:a. venituri din salariiIncepand cu 01.01.2007, care din urmatorii contribuabili datoreaza impozit pe profit anual cu platianticipate efectuate trimestrial:a. societatile comerciale bancare, personae juridice romane si sucursalele dinRomania ale bancilor, personae juridice straineInregistrarea fiscala a contribuabililor si evidenta acestora nu presupune:A) atribuirea unui cod de inregistrare fiscalaB) depunerea unei cereri de inregistrare fiscalaC) depunerea declaratiei de inregistrare fiscalaD) depunerea declaratiei de impunerea. B+DInregistrarea fiscala a contribuabililor si evidenta acestora nu presupune:A) atribuirea unui cod de inregistrare fiscalaB) depunerea unei cereri de inregistrare fiscalaC) depunerea declaratiei de inregistrare fiscalaD) depunerea declaratiei de impunerec. B+D

11

Page 12: Fituica Finante Publice

Intr-un stat democratic modern, cu o economie de piata functionala, fiscul are o importanta deosebitapentru ca:A) urmareste pe cei care nu au platit la timpB) ii sanctioneaza cu amenda pe cei care nu au platit la timpC) stabileste si incaseaza obligatiile banesti ale contribuabililorD) emite legislatia fiscala necesara pentru asigurarea resurselor la bugetul de statb. A+CLa constituirea fondurilor publice participa cu resurse urmatoarele sectoare sociale:d. public si particularLiteratura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numaiLiteratura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numai prinfunctia de repartitie. FLivrarile de bunuri si prestarile de servicii cuprinse in sfera de aplicare a TVA nu pot fi:a. operatiuni taxabile pentru care se datoreaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite delegeLivrarile de bunuri si prestarile de servicii cuprinse in sfera de aplicare a TVA nu pot fi:a. operatiuni taxabile pentru care se datoreaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite delegeLivrarile intracomunitare, altele decat cele de mijloacele noi de transport, efectuate de o mica intreprindere din Romania care este inregistrata in scopuri de TVA sunt:c. scutite fara drept de deducereMajorarile de intarziere sunt considerate cheltuieli deductibile:d. nu sunt deductibile in nici o situatieMarcarea produselor accizabile se face prin:A -timbreB - banderoleC- stantareD - eticheteE - placuted. A+B+DMinistrii sunt ordonatori PRINCIPALI de credite.Nu este asimilata veniturilor din salarii indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valoriiinscrise in declaratia de asigurari sociale. FNu este asimilata veniturilor din salarii indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valoriiinscrise in declaratia de asigurari sociale. FNu este interzisa producerea si detinerea de produse accizabile, in afara antrepozitului fiscal dacaacciza nu a fost platita pentru urmatoarele grupe de produse:d. produsele fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariileindividuale pentru consumul propriuNu face parte din categoria impozitelor si taxelor locale:d. taxa pe valoare adaugataNu se cuprind in baza de impozitare a TVA:c. remizele acordate de catre furnizoriNu se datoreaza impozitul pe specacole, in urmatorul caz:c. spectacol de opera organizat in scopuri umanitareO persoana impozabila care aplica regimul special de scutire de TVA pentru intreprinderi mici, nefiindinregistrata in scopuri de TVA:b. nu are drept de deducere a taxei aferente achizitiilor, cu exceptia achizitiilorintracomunitare de mijloace de trasport noiO societate comerciala din domeniul panificatiei, care indeplineste conditiile de microintreprindere,poate sa opteze pentru plata impozitului pe profit. A

12

Page 13: Fituica Finante Publice

Obligatiile declarative ale contribuabililor in legatura cu impozitul pe reprezentante se refera la:A. depunerea unei declaratii anuale la autoritatea fiscala competenta pana la 28 sau 29 februarie a anului deimpunereB. depunerea unei declaratii fiscale la autoritatea competenta in termen de 30 de zile de la infiintarea saudesfiintarea unei reprezentante;c. A+BOperatiuni scutite de la la plata TVA sunt:b. spitalizareaOperatiunile defasurate intr-o zona libera sunt:a. scutite de TVA cu drept de deducereOperatiunile defasurate intr-o zona libera sunt:scutite de TVA cu drept de deducereOrganele fiscale competente in administrarea impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetelor localesunt administratiile finantelor publice. AOrganizatiile non profit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual pana la data de:c. nu au obligatia de a plati impozit pe profitOrganizatiile sindicale nu sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:a. veniturile obtinute din activitati economice ce depasesc nivelul de 15.000 euro anualOrganul fiscal organizeaza evidenta platitorilor de impozite si taxe prin intermediul registruluicontribuabililor. Acest registru nu contine:c. capitalul socialOrice persoana care instraineaza un mijloc de transport are obligatia de a depune o declaratie fiscalala compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe raza caruia isi aredomiciliul, in termen de:b. 30 zilePentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform legii 117/1999, se percep taxe extrajudiciare de timbru. APentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform legii 117/1999, se percep taxe judiciare de timbru. FPentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:c. la data prevazuta pentru plata ratelorPentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:a. la data prevazuta pentru plata ratelorPentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:a. la data prevazuta pentru plata ratelorPentru neplata in termen a unei amenzi de orice fel, se datoreaza majorari de intarziere. FPersoanele juridice romane sunt obligate la plata impozitului pe profit pentru:d. profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatatePierderea anuala stabilita prin declaratia anuala de impozit pe profit se recupereaza:c. din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutiviPierderile fiscale externe realizate de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat strain secompenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate incursul aceluiasi an fiscal. APierderile fiscale externe realizate de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-uin stat strain secompenseaza cu veniturile, indiferent de sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasian fiscal. FPolitica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea?A) principiile echitatii fiscaleB) principiile certitudinii impuneriiC) principiile prudenteiD) principiile de politica financiarab. A+B

13

Page 14: Fituica Finante Publice

Politica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea?A) principiile echitatii fiscaleB) principiile certitudinii impuneriiC) principiile prudenteiD) principiile de politica financiaraE) prinncipiile de politica economicad. A+B+D+EPolitica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea?A) principiile echitatii fiscaleB) principiile certitudinii impuneriiC) principiile prudenteiD) principiile de politica financiaraE) principiile de politica economicad. A+B+D+Eprin functia de repartitie FPrincipiul anualitatii cere ca veniturile si cheltuielile bugetare sa fie aprobate prin lege pe operioada nedeterminata de timp FPrincipiul unitatii cere ca veniturile si toate cheltuieli sa fi cuprinse intr-un document unic. APrincipiul unitatii cere ca veniturile si toate cheltuieli sa fi cuprinse intr-un document unic. APrincipiul UNIVERSALITATII presupune ca veniturile si cheltuielile publice sa fie inscrise in bugetul de stat in sumele lor totale.Procesul bugetar este un proces de DECIZIE, deoarece autoritatile competente hotarasc in privintaalocarii resurselor publice.Procesul bugetar se caracterizeaza prin anumite trasaturi comune si anume:A) este un proces de decizie, vizand un foarte mare numar de participanti, cuprobleme multiple si diverse;B) este un proces politic, datorita faptului ca deciziile privind alocarea resurselorsunt determinate de gandirea doctrinara si interesele politice ale formatiuniiaflate la putere;C) este un proces complex deoarece autoritatile competente hotarasc in privintaalocarii resurselor publiceD) este un proces ciclic, derulandu-se intr-o perioada calendaristica binedeterminata (care coincide cu anul bugetar) dupa care procesul se reia.d. A+C+DProcesul bugetar se caracterizeaza prin anumite trasaturi comune si anume:A) este un proces de decizie, vizand un foarte mare numar de participanti, cuprobleme multiple si diverse;B) este un proces politic, datorita faptului ca deciziile privind alocarea resurselorsunt determinate de gandirea doctrinara si interesele politice ale formatiuniiaflate la putere;C) este un proces complex deoarece autoritatile competente hotarasc in privintaalocarii resurselor publice;D)este un proces ciclic, derulandu-se intr-o perioada calendaristicabine determinata (care coincide cu anul bugetar) dupa care procesul rereia;c. B+CProdusele accizabile nu sunt scutite de la plata accizelor, atunci cand sunt destinate pentru:b. stocuri ale agentilor economici pentru desfasurarea in bune conditii a productieiProiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor se elaboreaza de catre Guvern, prinMinisterul Muncii si Solidaritatii Sociale F

14

Page 15: Fituica Finante Publice

Rambursarea creditelor se poate efectua:A) intr-o singura transa la scadentaB) la solicitarea creditoruluiC) esalonat in cote egaleD) esalonat in cote inegale, progresive sau regresivec. A+C+DRegimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia, pe perioada producerii, transformarii,detinerii si deplasarii produselor, plata accizelor este:a. suspendataRegula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala. FRegula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala. FReprezinta achizitie intracomunitara de bunuri impozabile in Romania:c. achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate de orice persoanaResursele financiare publice nu se aloca pentru:d. datoria agentilor economiciResursele financiare publice nu se aloca pentru:d. datoria agentilor economiciResursele financiare publice nu se aloca pentru:d. datoria agentilor economiciResursele financiare publice nu se aloca pentru:d. datoria agentilor economiciRolul bugetului de stat in economia de piata se manifesta in plan financiar, in plan fiscal, in planeconomic. FRomania este membra a FMI din data de:d. 15 decembrie 1972Romania este membra a FMI din data de:d. 15 decembrie 1972Scutirea proportionala este o metoda utilizata in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri.FScutirea proportionala este o metoda utilizata in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri. FSe cuprind in baza de impozitare a TVA:b. cheltuielile de transport decontate clientuluiSe cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau ooperatiune asimilata acestoraSe cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau ooperatiune asimilata acestoraStabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale se realizeaza prin:d. act administrativ fiscalSunt cheltuieli economice (sau pozitive):a. cheltuielile care contribuie la cresterea avutiei nationaleSunt cheltuieli reale (negative):A. cheltuieli militareB. chelt. cu intretinerea aparatului administrativeC. constructia de drumuri, poduri, aeroporturiD. sustinerea unuor proiecte economice din fonduri publiceE. cheltuielile care reprezinta un consum definitive de PIBb. A+B

15

Page 16: Fituica Finante Publice

Sunt considerate cheltuieli reale (negative):A) cheltuieli militareB) chelt. cu intretinerea aparatului administrativeC) constructia de drumuri, poduri, aeroporturiD) sustinerea unuor proiecte economice din fonduri publiceE) cheltuielile care reprezinta un consum definitiveb. A+BSunt considerate livrari de bunuri:a. transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii siliteSunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:c. produse cosmeticeSunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:c. produse cosmeticeSunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:c. produse cosmeticeSunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:c. produse cosmeticeSunt incluse in veniturile salariale si sunt impozabile in intelesul impozitului pe venit:c. drepturile de solda lunara ale personalului militar, acordate potrivit legiiTaxa aferenta achizitiei intracomunitare datorate de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA:a. se evidentiaza in decontul de TVA, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibilaTaxa hoteliera nu se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane:d. veteranii de razboiTaxa pe valoare adaugata:A. este un impozit directB. este un impozit indirectC. se datoreaza bugetului de statD. se datoreaza bugetelor localed. B+CTaxele vamale se impart in taxe vamale autonome si taxe vamale conventionale in functie de:c. modul de stabilireTaxele vamale se impart in taxe vamale autonome si taxe vamale conventionale in functie de:c. modul de stabilireTaxele vamale sunt taxe care se percep:b. fara un echivalent direct si imediatTermenul de plata al accizelor este:d. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoareTermenul de plata al accizelor este:d. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoareTotalitatea obligatiilor banesti pe care le are statul la un moment dat fata de creditorii interni siexterni reprezinta DATORIA PUBLICATransportul intracomunitar de bunuri:d. are locul de plecare si de sosire in doua state membre diferiteTrezoreria este organizata si functioneaza ca un sistem unitar in cadrul:a. Ministerului de FinanteTrezoreria este organizata si functioneaza ca un sistem unitar in cadrul:a. Ministerului de FinanteTVA de dedus se determina prin aplicarea pro-ratei la:b. TVA deductibilaTVA este un impozit neutru pentru ca este platit de catre:d. consumatorul finalTVA este un impozit neutru pentru ca este platit de catre:d. consumatorul final

16

Page 17: Fituica Finante Publice

Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi alcoolice spirtoase poate functiona numai in baza:b. autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala centralaUn antrepozit fiscal de productie de produse energetice din Austria, livreaza 10 tone de benzina unuiantrepozit fiscal din Romania. Produsul circula intre cele doua antrepozite fiscale in regim suspensiv de:d. accize si TVAUn buget excedentar este reprezentat de situatia in care suma totala a veniturilor esteinferioara totalului cheltuielilor. FUn nivel redus al accizelor fata de nivelul standard se poate aplica in cazul micilor producatori de:a. bereUniunea Europeana reprezinta o grupare politica, sociala si economica dezvoltata in Europacompusa (dupa 01.01.2007) din 27 state.Urmatoarele categorii sunt exceptate de la plata impozitului pe profit:a) trezoreria statuluib) institutiile publiced) societatile comerciale care platesc impozit pe venitul microintreprinderilore) institutiile de invatamantb. A+B+D+EUrmatoarele operatiuni sunt scutite de TVA cu drept de deducere:a. transportul international de persoaneVeniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptiadonatiilor si sponsorizarilor care au stabilite destinatii distincte. AVeniturile din investitii cuprind:a. dividende

17