finante publice manual

of 57 /57
1 1. Precizări şi recomandări….. Codul cursului F1B2301 Denumirea cursului FINANTE PUBLICE Tip curs Obligatoriu Durata cursului/nr credite 42ore (28 curs+14seminar)\6 Perioada de accesare a cursului Manualul recomandat în curs de apariţie la Editura Fundaţiei “România de Mâine” Obiectivul principal al cursului Cunoaşterea aspectelor esenţiale privitoare la: necesitatea, caracteristicile, modul de formare şi repartizare a fondurilor financiare publice; principii bugetare; cheltuirea banului public în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate; conţinutul şi implicaţiile apelului la credit public; presiunea fiscală. Modul de stabilire a notei finale Rezultă din punctajul afişat, în urma susţinerii examenului pe calculator Titularul cursului/ Conf. Univ. Dr. MARIANA-CRISTINA CIOPONEA cristina _cioponea @yahoo.com 3169785/103 Conţinutul tematic al cursului concept, conţinut, funcţii metode privind dimen- sionarea indicatorilor bugetari; principii bugetare; procesul bugetar aspecte generale privind bugetul public; rolul bugetului de stat; componentele bugetului public naţional şi ale bugetului general consolidat conţinutul cheltuielilor publice; criterii de clasificare a cheltuielilor pulice; indicatori de analiză a cheltuielilor publice; factorii care influen- ţează creşterea cheltuielilor publice noţiuni generale privind impozitul; conţinutul şi rolul impozitului; clasificarea impozitelor; elementele impozitului; principiile impunerii; sistemul fiscal; aspecte generale privind sistemul fiscal conceptul, semnificaţia şi limitele presiunii fiscale; modalităţi de exprimare a presiunii fiscale; factori de influenţă şi efecte provocate de creşterea ratei presiunii fiscale Conţinutul şi trăsăturile creditului public;

Author: allyna

Post on 13-Jun-2015

3.337 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Obiectivul principal al cursului

Modul de stabilire a notei finale Titularul cursului/

no iuni generale privind impozitul; con inutul i rolul impozitului; clasificarea impozitelor; elementele impozitului; principiile impunerii; sistemul fiscal; aspecte generale privind sistemul fiscal conceptul, semnifica ia i limitele presiunii fiscale; modalit i de exprimare a presiunii fiscale; factori de influen i efecte provocate de creterea ratei presiunii fiscale Con inutul i trsturile creditului public;C @ ( $ ' & % ! 1 2 5 ! D C ( ) $ @ $ ' ! & ( % 3 9 ! # $ & 5 & B 3 # # 1 1 A

1

)

#

(

$

'

&

)

%

#

(

#

1

$

!

'

&

(

%

!

1

2

9

$

1

$

)

)

)

2

#

1

1

$

#

!

#

!

(

&

5

3

5

5

#

$

#

1

$

4

#

'

4

&

&

8

&

3

&

(

#

'

%

'

1

#

$

$

$

$

$

&

&

&

&

#

3

"

#

7

7

7

(

#

#

#

!

5

5

5

2

3

3

3

1

6

6

6

Con inutul tematic al cursului

concept, con inut, func ii metode privind dimensionarea indicatorilor bugetari; principii bugetare; procesul bugetar aspecte generale privind bugetul public; rolul bugetului de stat; componentele bugetului public na ional i ale bugetului general consolidat con inutul cheltuielilor publice; criterii de clasificare a cheltuielilor pulice; indicatori de analiz a cheltuielilor publice; factorii care influeneaz creterea cheltuielilor publice

s

0

0

1. Precizri i recomandri.. Codul cursului Denumirea cursului Tip curs Durata cursului/nr credite Perioada de accesare a cursului Manualul recomandat

F1B2301 FINANTE PUBLICE Obligatoriu 42ore (28 curs+14seminar)\6 n curs de apari ie la Editura Funda iei Romnia de Mine Cunoaterea aspectelor esen iale privitoare la: necesitatea, caracteristicile, modul de formare i repartizare a fondurilor financiare publice; principii bugetare; cheltuirea banului public n condi ii de eficien , eficacitate i economicitate; con inutul i implica iile apelului la credit public; presiunea fiscal. Rezult din punctajul afiat, n urma sus inerii examenului pe calculator Conf. Univ. Dr. MARIANA-CRISTINA CIOPONEA cristina _cioponea @yahoo.com 3169785/103

destina ia i rolul creditului public; tehnica derulrii creditului public; elementele tehnice ale creditului public; opera iuni legate de acordarea creditului public; Deficitul bugetar: concept, cauze, efecte; indicatori de comensurare a gradului de ndatorare a statului concept, con inut; necesitatea nfiin rii Trezoreriei n ara noastr; modul de organizare i func ionare a Trezoreriei finan elor publice; func iileTrezoreriei finan elor publice) @ ( $ ' & % ! 1 # 1 2

2

#

1

Ed. Funda iei , Bucureti, 2004 Nicolae -Grigorie Lcri a, Mariana-Cristina Ed. Cioponea, Funda iei , Bucureti, 2004 s

FINAN E PUBLICE - sinteza cursului ! # 2 % 2 A ! 5 3 1 A ! ! 1 ! C 1 B C & C 9 2 A

1.1. Conceptul de finan e publice 1.2. Evolu ia conceptului de finan e publice3

(

%

Bibliografie facultativ

"

'

A

s

(

#

"

%

$

'

)

#

(

0

#

A

'

A

) # A $ & % 0 #

Bibliografie minim obligatorie

MarianaCristina Cioponea n curs de apari ie la Ed. Funda iei , Bucureti 2007 Lumini a Ristea, Adina Trandafir, Ed. Funda iei , Bucureti, 2005 Legea privind finan ele publice nr. 500/2002, publicat n MO nr. 597/2002 Mariana-Cristina Cioponea,

$

#

"

"

A

!

%

C

1 ! 7 #

1.3. Func iile finan elor publice Studen ii vor cunoate: - necesitatea i caracteristicile bunurilor sociale/ colective; - con inutul, func iile i rolul finan elor publice; - modul cum au evoluat finan ele publice, odat cu evolu ia rolului statului rela ii financiare sau finan e; utilit i (bunuri/servicii) publice (colective); nevoi publice i cvasipublice; func ia de reparti ie; constiruirea fondurilor financiare publice; repartizarea fndurilor financiare publice; func ia de control. Satisfacerea nevoilor cu caracter colectiv reclam existen a i functionarea unor institu ii publice care s furnizeze bunurile sociale respective, acestea neputnd fi dobndite prin intermediul pie ei. Bunurile publice aduc foloase tuturor membrilor societ ii, indiferent dac acetia au participat sau nu la efortul de finan are a lor. Consumul utilit ilor publice este indivizibil i neconcuren ial; acestea se folosesc n comun, de ele beneficiind mai multe persoane n acelai timp. Totodat, accesul unui individ la utilit ile publice nu este condi ionat de plata vreunei contribu ii din partea sa i nici nu are loc n detrimentul altora. n ceea ce privete oferta de utilit i publice, sunt situa ii n care unii membrii ai societ ii nu o sesizeaz, ntruct nevoile sociale pe care le acoper nu sunt percepute ca nevoi personale. Satisfacerea nevoilor publice antreneaz efectuarea unor cheltuieli din partea institu iilor publice, cheltuieli care se acoper din venituri de aceeai mrime. Cum ns, doar o mic parte a serviciilor publice sunt prestate contra plat, finan area cheltuielolor publice se asigur pe seama resurselor colectate prin impozite, taxe sau contribu ii, la nivelul autorit ilor publice centrale sau locale. Prin intermediul finan elor publice, statul pune la dispozi ia membrilor societ ii o gam larg de utilit i, n condi ii specifice. Aceast activitate presupune realizarea unui amplu proces de redistribuire a veniturilor i averilor persoanelor fizice i juridice, dup criterii stabilite de institu iile de decizie politic.# ( $ ' & % # " ! 9 # B $ & 5 % # ( 2 A C C ) # # 8 ( # 5 & A & $ & $ 2 5 % ! ( # $ # 5 ( # ' '

Finan ele publice reprezint o important component a vie ii social-economice a fiecrei ri, iar impactul lor asupra economiei na ionale este determinat, att de propor iile redistribuirii produsului intern brut, ct i de modul concret de realizare a acestui proces. Din punct de vedere tehnic, finan ele reprezint totalitatea fluxurilor bneti dintr-o economie avnd ca scop ncasarea veniturilor i efectuarea cheltuielilor la diverse niveluri; individ, organiza ie, stat. ntre conceptul de finan e publice i cel de finan e exist o rela ie de la parte la ntreg. Termenul de finan e publice vizeaz mai ales pl ile bneti de interes public necesare n rela iile cu statul i alte colectivit i publice. Apari ia i func ionarea finan elor publice sunt indisolubil legate de existen a statului i de utilizarea banilor i a formelor valorice n repartizarea produsului intern brut. Pe parcursul tuturor ornduirilor social-economice, finan ele s-au manifestat ca rela ii sociale de natur economic, aprute n procesul reparti iei produsului intern brut i a venitului na ional, n stns legtur cu ndeplinirea func iilor statului. n tot acest timp, finan ele au mbrcat, fr excep ie, forma bneasc i au ndeplinit un anumit rol, mai mult sau mai pu in important, n func ie de condi iile economice, politice i sociale.4C ( 1 2 5 3 1 # 5 ( ! 1 ! ( B

!

@

(

7

2

2

(

#

#

1

2

4

#

5

!

(

#

$

#

"

!

Corespunztor demarca iei dintre sectoarele public i particular din economia de pia , se impune i distinc ia dintre finan ele publice i finan ele private. Fondurile care se constituie la dispozi ia autorit ilor publice pentru satisfacerea nevoilor generale ale societ ii, se formeaz pe seama transferului de putere de cumprare de la diverse persoane fizice sau juridice ctre organele administra iei de stat centrale sau locale. Rela iile financiare publice apar ca urmare a transferului de valoare la fondurile ce se constituie n economie sau de la acestea ctre diveri beneficiari; transferul se efectueaz , fr echivalent, n cea mai mare parte cu titlu nerambursabil, n scopul satisfacerii nevoilor sociale. Finan ele publice reprezint o disciplin de grani , interferndu-se pregnant cu: economia politic, economiile de ramur, alte discipline cu profil monetar i financiar, dreptul administrativ i cel constitu ional, managementul, precum i cu alte discipline cu profil social i politic. Caracterul politic al tiin ei finan elor publice este dat de faptul c obiectivele colective ce trebuie satisfcute i cheltuielile publice pentru atingerea acestor obiective (activitatea financiar) nu ar exista n afara organizrii politice.# ( $ ' & % # " ! C # 9 ( # $ B ' & & % $ C & @ 1 5 " 2 % $ # # ( " 5

Rolul i importan a finan elor publice s-au manifestat i au evoluat n strns legtur cu rolul statului n economie. Astfel, teoreticienii delimiteaz trei mari perioade; epoca statului-jandarm, a statului-providen i cea n care statul devine actor economic. n conceptul despre finan e avea un pronun at caracter juridic. Doctrina perioadei era cea a liberalismului economic, conform creia preocuprile specialitilor erau orientate ndeosebi spre problemele procurrii resurselor necesare statului, utilizrii lor cu spirit de economie, repartizrii sarcinilor fiscale pe categorii de pltitori, ntocmirii i executrii bugetului n condi ii de echilibru. Conform principiului laissez faire, laissez passer, statul trebuia s lase liber jocul concuren ei, al ini iativei particulare i al legilor obiective ale pie ei. Astfel, statul se situa n afara vie ii economice, iar ac iunea sa trebuia s fie, pe ct posibil, ct mai neutr. a condus la o concep ie total diferit despre finan ele publice. Spre sfritul secolului al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea (mai pregnant dup criza economic din anii 1929-1933) s-a afirmat tot mai mult concep ia interven ionist, datorit fluctua iilor pe care le-a cunoscut via a economic din primele decenii). Sub presiunea evenimentelor vremii, concep ia cu privire la rolul statului a evoluat, n sensul c acesta poate i trebuie s s-i extind aria misiunilor sale tradi ionale, pentru a corecta deficien ele cauzate de jocul liber al economiei de pia . n planul finan elor publice doctrina interven ionist ncurajeaz nfiin area de ntreprinderi publice i societ i mixte, acordarea de subven ii i alte facilit i ntreprinderilor particulare, adoptarea de ctre autorit ile publice a unor msuri de combatere a omajului i de redresare a economiei stagnante. Finan ele publice n perioada n care se manifest ca . Statul realizeaz cadrul juridic de reglemenrare n toate domeniile, dar n acela i timp desfoar el nsui o serie de activit i n domeniul public sau economic.( 7 2 2 ( # 1 2 5 ( ! $ & 5 ! 5 3 ( 7 1 @ ! " B # ! B

5

!

#

1

1

2

#

4

&

5

#

&

'

5

1 ! 1 @ ( 5 3 % # ! 3 B 1 @ # B (

B

7

7

2 # 1 1

2 5 % (

#

#

(

(

@

&

1 & $ $ & & 5 & 5 ! 5 ! ! 5 5 3 3 # $ # B & 1 ! B # 3 # $ # ! ( 7 # ( 1 #

2 5 3 1 2 $ " # ! 3 $ 1 1 # & %

1 3 ( # 5 @ 1 & 5 1 ' 1

@

#

1 1 5 % # 1 # 5

1 ! 2 & % $ # # 1 $ & 1 ( & % 5 3 $ ! 2 !

&

(

' 5 & ! 3 $

& B 9 ! ( & 2

% ! 1 5 $ 1 " @ B ! & &

%

# # 1 5 ! 5 $

$ $ 3 & & 2 2

# # (

" " ! 1 2 B ( # " # 1

! ! C 2 % % 2 "

%

C 1 $ A

#

C @ & # 3 % $ # ! ( # 2 ( 1 2 & 3 %

n cursul Mariana-Cristina Cioponea n curs de apari ie la Ed. Funda iei , sunt prezentate unele concep ii de factur neoliberal privind rolul i implica iile n via a economico-social a finan elor publice. s # ( $ ' & % 1 2 $ # " ! 9 # $ " ( & C

Misiunea social a finan elor publice se ndeplinete prin func iile pe care le exercit i anume: func ia de reparti ie i func ia de control. Func ia de reparti ie se compune din , foarte strns legate ntre ele: constituirea fondurilor i repartizarea acestora. Constituirea fondurilor se refer la formarea fondurilor publice de resurse bneti, care se pot alimenta pe mai multe ci; impozite, taxe, contribu ii pentru asigurrile sociale de stat, amenzi, penalit i, vrsminte din profitul regiilor autonome, vrsminte din veniturile institu iilor publice, chirii din concesiuni i nchirieri ale unor bunuri apar innd statului, venituri din valorificarea bunurilor apar innd statului etc. Distribuirea fondurilor financiare pe beneficiari (persoane fizice sau juridice) este precedat de inventarierea i evaluarea n expresie bneasc a nevoilor sociale din perioada de referin . Datorit faptului c cererea de resurse financiare este mai mare dect oferta lor, este necesar ca autorit ile publice s trieze i s ierarhizeze cererile beneficiarilor de fonduri publice solicitate de realizarea diverselor obiective i s stabileasc unele priorit i n func ie de condi iile concrete ale fiecrei etape. Constituirea i dirijarea fondurilor publice reprezint un proces unitar i nentrerupt, avnd un rol important n func ionarea economiei. Necesitatea constituirii unor fonduri financiare la dispozi ia statului, n vederea nfptuirii func iilor i sarcinilor sale, se resimte n toate rile, indiferent de gradul de dezvoltate, ceea ce confer func iei de reparti ie un caracter obiectiv. :n schimb, procesul propriu-zis de redistribuire a acestor resurse are un caracter subiectiv, depinznd de; capacitatea factorilor de rspundere de a percepe i rspunde nevoii sociale la un moment dat; gradul de dezvoltare economico-social rii; orientarea for elor politice aflate la putere. Func ia de control a finan elor publice este strns legat de func ia de reparti ie, avnd ns o sfer de cuprindere mult mai mare, deoarece vizeaz att constituirea i repartizarea fondurilor publice, ct i modul de utilizare a acestora. Controlul statului are o sfer vast de manifestare, cuprinznd toate domeniile vie ii sociale care in de sectorul public i anume; activitatea economic, educativ, cultural, ocrotirea snt ii, protec ia social, asigurri sociale de stat, men inerea ordinii publice, aprarea rii, promovarea rela iilor cu alte state etc. Ca urmare, controlul ;mbrac forme diferite, este exercitat de organe diferite i folosete instrumente diferite. n cursul - autor conf. univ. dr. Mariana-Cristina Cioponea n curs de apari ie la Ed. Funda iei , este prezentat contextul intern i interna ional n care se manifest finan elepublice n perioada actual.

1. Prin ce se caracterizeaz bunurile publice? a) Consum indivizibil i concuren ial n detrimentul altor indivizi. b) Consum indivizibil i concuren ial, presupunnd o plat. c) Accesul este condi ionat de plata unui tarif sau tax. d) Consum indivizibil, neconcuren ial, fr s presupun o plat. e) Toate enun urile de mai sus caracterizeaz bunurile publice. Rspuns:d 2. Care dintre urmtoarele afirma ii cu privire la rela iile financiare publice nu este fals:6

s

#

1

!

&

$

!

#

2

5

&

!

#

B

1

@

'

#

1

5

C

a) condi ioneaz rela iile bneti b) reprezint un transfer de valoare n dublu sens c) se suprapun prefect cu rela iile bneti d) au ca scop satisfacerea nevoilor individuale e) reprezint doar un transfer de valoare de la persoanele fizice i juridice ctre stat Rspuns: b 3. Constituirea i dirijarea fondurilor financiare publice: a) se realizeaz prin intermediul statului b) se realizeaz prin intermediul sistemului bancar c) se realizeaz prin intermediul agen ilor economici d) se realizeaz prin intermediul societ ilor de asigurri e) au ca scop corectarea integral a inegalit ilor dintre diverse categorii i grupuri sociale Rspuns: a 4. Constituirea i dirijarea fondurilor financiare publice: a) se realizeaz prin intermediul agen ilor economici b) se realizeaz prin intermediul bncilor c) au ca scop corectarea par ial a inegalit ilor dintre diverse categorii i grupuri sociale, provenite din reparti ia primar a veniturilor i averilor d) au ca scop repartizarea veniturilor ntre agen ii economici din mediul rural i cei din mediul urban e) toate afirma iile de mai sus cu privire la constituirea fondurilor financiare publice sunt adevrate Rapuns: c

2.1. Metode privind dimensionarea indicatorilor bugetari 2.2. Principii bugetare 2.3. Procesul bugetar Studen ii vor cunoate: - avantajele i dezavantajele ptezentate de metodele clasice i moderne de cuantificare a indicatorilor bugetari; - principiile bugetare i abaterile n practic de la acestea; - trsturile i etapele procesului bugetar. sistem de gestiune; sistem de exerci iu; echilibru bugetar; unitatea bugetar; universalitatea; neafectarea veniturilor bugetare; anualitatea bugetar; specializarea bugetar. Bugetul de stat reprezint principalul plan financiar centralizat al statului pe termen scurt. Acesta face parte dintr-un sistem unitar de bugete, iar elaborarea, aprobarea, execu ia i controlul su formeaz un complex de activit i care alctuiesc procesul bugetar. 1 ! 5 # 4 & ' 1 2 $ 1 2 5 ! ( B ! # 1 ! 2 3 # 7 B B 1 % # B 2 5 # C C

n vederea cuprini n buget, se utilizeaz numeroase metode, grupate n dou mari categorii: clasice i moderne. Dintre acestea, men ionm; metoda automat sau a penultimei, metoda majorrii sau diminurii, metoda evalurii directe.7 $ # & 5 $ # 8 (

1

& 5 !

# # # B

1

% 2 $

& 1 2 5 $ ! (

% B # 1 @ ( C 9 # (

6

A

'

) 5 3

0 & ! ! $ $ & & ( C ( $ 2

#

5

C

B

1 2 % ) 5 ! # # ( ! # # 8 7 $ C ( # #

# ! 5 5 ( # & ' ' A

Metoda automat sau a penultimei const n ntocmirea proiectului de buget, lund ca baz execu ia bugetar a penultimului an bugetar (ultimul an bugetar nefiind ncheiat, nu poate oferi dect informa ii preliminare). Metoda are avantajul simplit ii, dar dezavantajul c datele oferite drept baz sunt deja perimate, mai ales n condi iile unei economii n plin proces de transformare. Metoda majorrii sau diminurii presupune stabilirea unui ritm mediu de varia ie a indicatorilor bugetari pe o perioad 5-10 ani. Pentru aceasta, se iau n calcul indicatorii rezulta i n exerci iile bugetare ale perioadei anterioare anului pentru care se proiecteaz noul buget. Valoarea ritmului mediu astfel rezultat, se aplic asupra indicatorilor aferen i anului bugetar n curs, determinnd nivelul veniturilor i al cheltuielilor pentru anul urmtor. Aceast metod este aproximativ, deoarece se bazeaz pe extrapolarea tendin elor manifestate n evolu ia indicatorilor din anii preceden i, neavnd n vedere influen ele unor factori diveri care pot ac iona n realitatea economic viitoare, mai mult sau mai pu in intens. :n general, practica bugetar modern a renun at la aceste metode din necesitatea evalurii ct mai reale a valorilor nscrise n proiectele de buget. Metoda evalurii directe are n vedere calcule pentru fiecare surs de venit sau categorie de cheltuieli, bazate pe execu ia preliminar a bugetului pe anul n curs, precum i pe previziunile n domeniul economico-social ale perioadei pentru care se previzioneaz bugetul. n general, metodele clasice sunt depite, avnd anumite limite din urmtoarele considerente; - volumul insuficient de informa ii utilizat la construirea bugetului; - imposibilitatea previzionrii i cuantificrii efectelor unor factori ce pot interveni pe parcurs n economia real i finan ele rii; - nu vizeaz urmrirea eficien ei ac iunilor ce se finan eaz din resursele publice; - nu-i propun s coreleze cheltuielile la nivelul tuturor institu iilor publice participante la implementarea unui anumit obiectiv. Dintre men ionm: metoda de planificare, programare, bugetizare; bugetele bazate pe programe; metoda denumit baza bugetar zero; managementul prin obiective; ra ionalizarea op iunilor bugetare. Metoda de planificare, programare i bugetizare reprezint o metod de utilizare optim a cheltuielilor bugetare n contextul aplicrii deciziilor ntr-un mod ct mai eficient. Aceasta const ntr-un sistem de contabilizare prin care se coreleaz costurile input-urilor cu output-urile sau cu activit ile realizate n sectorul public. Cheltuielile publice sunt eviden iate, n mod tradi ional, n func ie de domeniul unde se efectueaz (ministerul care le administreaz), precum i n func ie de modul cum se efectueaz (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale i servicii, cheltuieli de capital etc.). Bugetele bazate pe programe utilizeaz informa iile de care dispun autorit ile publice pentru clarificarea unor probleme cum sunt; - stabilirea obiectivelor n cadrul fiecrui program; - selectarea informa iilor referitoare la modul n care sunt folosite resursele financiare; - aprecierea eficien ei programelor prin prisma obiectivelor prevzute; - evaluarea mijloacelor alternative pentru realizarea obiectivelor propuse; - revederea periodic a programelor, corespunztor schimbrilor intervenite. Metoda este precis, dar laborioas i necesit existen a unei baze de date referitoare la fiecare obiectiv n parte, ceea ce este relativ dificil de determinat sau prognozat. De asemenea, ntocmirea unui buget pe baza metodei de planificare, programare i bugetizare nu# 1 # B 2 7 # $ # B 2 5 # 7 C &

8

nlocuiete bugetul de stat, ntre cele dou planuri financiare existnd numeroase deosebiri legate de con inut, sfer de cuprindere, orizont de timp, for juridic. Metoda denumit baza bugetar zero const n examinarea critic a fiecrui tip de cheltuial bugetar i aprecierea utilit ii i eficien ei sale. Pentru aceasta este necesar existen a unei multitudini de programe alternative, urmnd a se opta pentru unul dintre ele, n func ie de efectele posibil de ob inut la un anumit nivel al cheltuielii. Baza bugatar zero presupune reluarea n permanen a analizei tuturor cheltuielilor bugetare, ca i cum s-ar porni de la zero pentru toate cheltuielile publice. Nivelul angajamentelor bugetare (sumele ce urmeaz a se aloca din buget ) se ncadreaz ntr-una din urmtoarele posibilit I; nivelul zero, care nseamn anularea resurselor bugetare pentru o ac iune apreciat ca nefiind prioritar; nivelul redus, care presupune continuarea ac iunii cu resurse sczute; nivelul normal corespunde situa iei n care ac iunea se desfoar la acelai nivel comparativ cu perioada anterioar; nivelul crescut permite suplimentarea resurselor financiare pentru ac iunile considerate prioritare. Aplicarea bugetului cu baz zero pe perioade mai ndelungate permite ca la anumite intervale de timp, fiecare dintre beneficiarii de fonduri publice (de exemplu fiecare minister) s fie supus examinrii tuturor cheltuielilor publice pe care le-a ocazionat, identificnd acele cheltuieli care s-au dovedit ineficiente de-a lungul perioadei de timp analizate. Managementul prin obiective reprezint o metod de cuantificare a veniturilor i cheltuielilor bugetare care pune accentul pe identificarea finalit ilor pentru fiecare domeniu de activitate. Astfel, fiecare administrator al banului public stabilete propriile sale obiective, care vor contribui la construirea finalit ilor propuse. :n cadrul fiecrui minister, are loc rediscutarea finalit ilor, precum i coordonarea obiectivelor i resurselor. Aceast metod a fost conceput n contextul unei planificri globale pe termen mediu, astfel nct s permit coordonarea ntre ministere a obiectivelor. Ea permite identificarea op iunilor orizontale privind diferen ierea mrimii creditelor bugetare distribuite ntre ministere. Decidentul care procedeaz la selectarea obiectivelor este diferit de utilizator. Bugetul bazat pe program (bugetul de program) reprezint o modalitate de pregtire i prezentare a bugetelor, pornind de la obiectivele urmrite i nu de la organizarea administra iei. Se pune accentul pe obiectivele de realizat i pe determinarea ansamblului de mijloace utilizate pentru atingerea lor. Astfel, bugetul de program devine un instrument util i original pentru programarea bugetar i corelarea ei cu un anumit plan. :n acest sens, metoda permite; - stabilirea de ctre fiecare minister a priorit ilor relative; - alegerea ac iunilor prioritare, ntr-un cadru bugetar dat; - afectarea aloca iilor bugetare i compararea cu rezulatatele; - analiza obiectivit ii i eficacit ii pe baza compara iei dintre costurile implicate i rezultatele obinute; - evitarea acoperirii prin finan are bugetar a unor ac iuni neoportune ale administra iei (n special cele care nu fac obiectul acestei finan ri). Metoda ra ionalizrii op iunilor bugetare este conceput ca un sistem cibernetic nchis, ntre componentele cruia sunt rela ii de interdependen , astfel c nerealizrile dintr-o faz se repercuteaz asupra celorlalte. Analiza sistemic are drept scop, ca n urma unor itera ii succesive, s se reformuleze obiectivele i mijloacele utilizate pentru atingerea lor. Originalitatea i un mare avantaj al metodei constau n capacitatea ridicat de adaptabilitate i de reformulare a op iunilor. :n aplicarea metodei se remarc patru faze; studiul, decizia, execu ia i controlul. Prin aceast metod se urmresc obiective pe termen mijlociu i are avantajul c ofer posibilitatea reexaminrii periodice a op iunilor, n func ie de eventualele modificri aprute. Totodat, utiliznd modele matematice, se ajunge la o estimare a veniturilor i cheltuielilor9

mai apropiat de cuantumul nevoilor reale ale fiecrei perioade. Astfel, metoda permite determinarea costului global al opera iunilor, indiferent de sursa de finan are. De asemenea, metoda ofer informa ii cu privire la costul unui anumit capitol de cheltuieli n varianta clasifica iei func ionale.# 1 # 1 ! 5 ! # 5 # 4 4 & & ' ' % # ( $ 1 % 0 ( C

Bugetul public trebuie s reflecte n mod real venitul statului posibil de realizat i cheltuielile aferente perioadei la care se refer. El este construit innd seama de unele , a cror importan difer de la o ar la alta, n func ie de gradul de dezvoltare a economiei, de implicarea statului n plan economico-social, de stadiul de democratizare, de tradi iile social-culturale etc. De-a lungul timpului, unele dintre aceste principii i-au pierdut n bun msur semnifica ia ini ial, iar altele au fost adaptate cerin elor epocii contemporane. sunt: universalitatea, unitatea, anualitatea, echilibrul, specializarea, publicitatea bugetului, neafectarea veniturilor bugetare. Universalitatea presupune ca veniturile i cheltuielile publice s fie nscrise n bugetul de stat n sumele lor totale, astfel nct Parlamentul s dispun de informa iile privind veniturile totale pe care statul urmeaz s le ncaseze n perioada considerat, precum i destina ia acestora n perioada actual, n Romnia, bugetul de stat este un buget mixt, adic veniturile extrabugetare sunt lsate la dispozi ia institu iilor care le ob in, urmnd a le folosi direct, pentru acoperirea nevoilor proprii. Unitatea bugetar necesit existen a unui document unic n care se nscriu veniturile i cheltuielile publice exprimate n sumele lor totale. n acest mod se creeaz posibilitatea stabilirii raportului dintre veniturile i cheltuielile bugetare, adic s se cunoasc dac bugetul este echilibrat, excedentar sau deficitar, lundu-se, pe acest baz, msurile adecvate cu privire la oportunitatea unor cheltuieli. Abaterile de la principiul unit ii bugetare sunt, n prezent, acceptate de practica financiar interna ional i constau n elaborarea, pe lng bugetul de stat a unor tipuri de bugete diverse: bugete autonome; bugete extraordinare; bugete anex; conturi speciale de trezorerie. O categorie aparte de bugete autonome o constituie bugetele colectivit ilor locale care se ntocmesc de fiecare unitate administrativ teritorial (jude , ora, comun). Aceste colectivit i au personalitate juridic, dispun de patrimoniu propriu, ;i gestioneaz singure afacerile i ;i eviden iaz veniturile i cheltuielile separat de cele ale administra iei centrale a statului. Bugetele locale sunt votate de reprezentan ii alei ai fiecrei unit i administrativteritoriale i se supun regulamentelor n vigoare privind controlul bugetar. Anualitatea reprezint prima regul bugetar aplicat n practic. Acest principiu se refer pe de o parte, la perioada de timp pentru care se ntocmete i se aprob bugetul i, pe de alt parte, la perioada de timp n care se ncaseaz veniturile i se efectueaz cheltuielile. Datorit faptului c execu ia prevederilor din buget, att la venituri ct i la cheltuieli, nu se ncheie ntotdeauna la data expirrii anului bugetar, practica financiar ofer dou posibilit i pentru solu ionarea acestei situa ii; sistemul de gestiune i sistemul de exerci iu. Sistemul de gestiune const n nchiderea automat a bugetului la data expirrii; veniturile i cheltuielile neefectuate urmeaz s fie nscrise n contul anului bugetar urmtor. Sistemul de exerci iu prevede o perioad de 3 - 6 luni dup expirarea anului bugetar, timp n care este permis nregistrarea veniturilor i cheltuielilor aferente anului bugetar ncheiat. Aceasta conduce la prelungirea perioadei de exerci iu bugetar de la 12 la 15 18 luni, ceea ce permite reflectarea tuturor opera iunilor de ncasare a veniturilor i efectuare a cheltuielilor n contul1 0 % ( 1

C

%

10

de ncheiere a execu iei bugetului din anul n care au fost prevzute i autorizate. Astfel, sistemul de exerci iu are avantajul c permite reflectarea exact, n buget, a tuturor veniturilor i cheltuielilor proiectate, chiar dac ele nu se ncadreaz pe deplin n anul bugetar. Dezavantajul metodei const n faptul c, pe perioada de prelungire a exerci iului bugetar func ioneaz, n paralel, dou bugete; cel al anului expirat (pentru care se mai permite nregistrarea veniturilor i cheltuielilor care i apar in) i bugetul anului n curs, ceea ce ngreuneaz opera iunile de eviden I control. n ara noastr, anul bugetar coincide cu cel calendaristic, iar sistemul aplicat este cel de gestiune. Echilibrul bugetar a fost considarat vreme ndelungat ca fiind principiul de aur al gestiunii bugetare i const n asigurarea egalit ii dintre venituri i cheltuieli, att n faza de ntocmire a bugetului, ct i n perioada de execu ie a acestuia. Accep iunea modern a echilibrului bugetar scoate n eviden rolul de instrument al bugetului de stat prin intermediul indicatorilor de venituri, de cheltuieli i mai ales prin soldul bugetar. n ceea ce privete deficitul bugetar, este necesar urmrirea sistematic a nivelului su, corelat cu evolu ia indicatorilor macroeconomici. Potrivit specializrii veniturile nscrise n buget sunt aprobate de Parlament pe surse de provenien , iar cheltuielile pe categorii. Pentru a oferi puterii legislative o imagine ct mai clar asupra bugetului de stat, nscrierea veniturilor i cheltuielilor trebuie s urmeze o schem unitar, care se regsete n clasifica ia bugetar. Schema clasifica iei bugetare trebuie s fie simpl, concis i clar i s grupeze veniturile dup provenien iar cheltuielile conform destina iei. Legea privind finan ele publice prevede n mod expres necesitatea nscrierii n buget a veniturilor I cheltuielilor conform clasifica iei conceput de Ministerul Finan elor Publice i agreat de Fondul Monetar Interna ional. Publicitatea (transparen a) bugetului presupune ca, n urma dezbaterii i aprobrii de ctre Parlament, bugetul de stat s fie adus la cunotin a opiniei publice, fapt realizat prin publicarea n Monitorul Oficial i culegeri de legi. Informarea trebuie s se extind i asupra execu iei acestor prevederi. Astfel, legea privind adoptarea bugetului de stat i contul de ncheiere a exerci iului bugetar pe anul precedent celui n curs, trebuie date publicit ii. Principiul neafectrii veniturilor bugetare se refer la faptul c, odat vrsate la buget, veniturile se depersonalizeaz. Altfel spus, veniturile, n ansamblul lor finan eaz cheltuielile n totalitatea lor. Conform acestui principiu, se interzice ca un anumit venit s fie destinat unei anumite cheltuieli, deoarece, n general, nu se poate realiza o concordan deplin ntre nivelul unei cheltuieli i nivelul unui anumit venit care ar urma s o acopere. n cazul veniturilor cu afecta ie special, care reprezint o abatere de la acest principiu, veniturile fie sunt insuficiente, ceea ce ridic probleme n privin a realizrii din fonduri bugetare a obiectivului respectiv, fie sunt mai mari dect necesarul, ceea ce genereaz o risip de fonduri. n Romnia, fondurile speciale aprobate annual prin legile bugetare, cuprind venituri cu afecta ie special, ceea ce reprezint o abatere i de la principiul neafectrii veniturilor bugetare.( 1 ! 5 # 4 & ' $ & 3 # ( 2 1 ! 5 # 4 & ' $ & 3 1 # 0 ( C 2

poate fi definit ca ansamblul opera iunilor succesive pe parcursul unui an i care privesc elaborarea i aprobarea proiectului legii bugetare anuale, execu ia curent a bugetului, ncheierea i aprobarea contului de execu ie bugetar, precum i controlul bugetar.1 0

C

11

n func ie de practica financiar i de experien a acumulat n domeniul democra iei, procesul bugetar poate s se desfoare n mod diferit de la o ar la alta. Separat de particularit ile care se pot manifesta, procesul bugetar are unele trsturi specifice i anume: caracter decizional, ciclic, politic, democratic i cu impact public. Caracterul decizional decurge din nsui con inutul procesului bugetar, de alocare a resurselor financiare limitate comparativ cu nevoile de servicii publice ale societ ii. Continuitatea ciclic este strns legat de principiul anualit ii bugetare, care prevede reluarea anual a fazelor care compun procesul bugetar, conform prevederilor cuprinse n legile anuale specifice, n care sunt prevzute, printre altele i termenele concrete de realizare. :n ara noastr, din practica ultimilor ani, rezult i periodicitatea revizuirii solicitrilor bugetare (legile bugetare rectificative) dar momentul i intensitatea cu care se manifest aceste revederi sunt variabile. Caracterul preponderent politic deriv din faptul c op iunea pentru un anumit tip de politic financiar, monetar, de credit, de pre uri reflect, n general, orientarea i interesele for elor politice din care este alctuit Parlamentul. Procesul bugetar are caracter democratic datorit faptului c, pe parcursul etapelor sale componente, se manifest att atributele statului de drept (separa ia puterilor n stat), ct i posibilitatea diverselor grupuri de cet eni, detintori ai majorit ii politice decizionale, de a-i impune interesele economico-sociale. Impactul public al procesului bugetar are implica ii n plan economico-social, att la nivel micro ct i macroeconomic. Op iunile de politic financiar cuprinse n con inutul bugetului ce impozite s fie aplicate, care s fie materia supus impozitrii, cine s fie pltitorii impozitelor, cuantumul impozitelor i taxelor, mrimea presiunii fiscale, cine s beneficieze i n ce propor ii de aloca iile bugetare etc. - influen eaz n mod hotrtor comportamentul actorilor economici. Procesul bugetar cuprinde (etape) cum sunt: - elaborarea proiectului de buget; - aprobarea proiectului de buget; - execu ia bugetului; - ncheierea i aprobarea contului de execu ie bugetar. Fiecare dintre aceste etape implic un volum mare de activit i (subetape) foarte laborioase, cu termene precise, a cror derulare este reglementat prin Legea finan elor publice nr. 500/2002. n cursul autor conf univ. Dr. Mariana-Cristina Cioponea - n curs de apari ie la Ed. Funda iei , aspectele tratate n acest capitol sunt prezentate mai detaliat. 1. ntocmirea bugetelor autonome reprezint o abatere de la principiul: a) universalit ii b) specializrii c) unit ii d) anualit ii e) neafectrii veniturilor bugetare Rspuns: c 2. Potrivit crui principiu bugetar, veniturile se nscriu n buget dup provenien , iar cheltuielile dup destina ie? a) unitatea bugetar b) specializarea c) universalitatea d) neafectarea veniturilor bugetare12 s " @ 5 5 ( ! # 1 ! & $ ! # 2 5 & ! # B 1 @ ' # 1 5

e) anualitatea Rspuns: b 3. Potrivit crui principiu bugetar, veniturile n ansamblul lor finan eaz cheltuielile bugetare n ansamblu? a) unitatea bugetar b) specializarea c) universalitatea d) neafectarea veniturilor bugetare e) anualitatea Rspuns: d 4. Care dintre principiile bugetare impune ca veniturile i cheltuielile publice s fie nscrise n buget n sumele lor totale? a) unitatea bugetar b) neafectarea veniturilor bugetare c) specializarea bugetar d) echilibrul bugetar e) universalitatea Rspuns: e!

3.1. Aspecte generale privind bugetul public 3.2. Rolul bugetului de stat 3.3. Componentele bugetului public na ional i ale bugetului general consolidat Studen ii vor cunoate: - conceptul de buget al statului; - rolul bugetului; - verigile bugetare (structura bugetului general consolidat). buget de stat; buget general consolidat; bugete locale; bugetul asigurrilor sociale de stat ; descentralizare; fonduri speciale( $ ' & % $ & 5 # 4 & ' B 1 % # $ ! 1 # # 4 # 5 ( # ) % # 3 # ! C 8 ( C #

La nivelul fiecrui stat se elaboreaz mai multe categorii de bugete, corelate ntre ele, alctuind sistemul bugetar. Componen a sistemului bugetar se afl n strns interdependen cu structura organizatoric a statului (de tip unitar sau federal) i difer de la o ar la alta. Repartizarea veniturilor i cheltuielilor ntre bugetul central i cele locale, se realizeaz corespunztor atribu iilor ce revin aparatului de stat central i celui local. n mod obinuit, veniturile cele mai importante i principalele categorii de cheltuieli intr n atribu iile bugetului central (sau federal), iar n bugetele statelor i n cele locale sunt nscrise venituri i cheltuieli de importan mai redus. Structura veniturilor i cheltuielilor aferente verigilor sistemului bugetar difer i de la o perioad la alta, fiind influen at de importan a i diversitatea obiectivelor ce revin organelor centrale i locale. n Romnia, necesarul de resurse la nivelul societ ii i posibilit ile de acoperire a acestor nevoi sunt reflectate n bugetul general consolidat, care cumuleaz la nivel na ional toate veniturile i cheltuielile publice. Caracterul de buget consolidat decurge din tehnica ntocmirii lui, adic eliminarea transferurilor dintre diferitele categorii de bugete. Astfel, dac bugetele locale sau cel al13

#

%

& $

% #

) & $ & C $

6

6 2 5 C 1 % ! ( ! # 7 $ # #

5 5 ( # & ' ' A

asigurrilor sociale nu se ntocmesc i execut n echilibru, acestea vor primi transferuri de echilibrare de la bugetul central. Sumele respective reprezint cheltuieli pentru bugetul central i venituri pentru bugetele locale sau al asigurrilor sociale, dar ele nu se regsesc n totalul veniturilor i cheltuielilor publice ale bugetului consolidat. Bugetul general consolidat reflect dimensiunea efortului financiar public, precum i starea de echilibru sau dezechilibru bugetar pe parcursul unui an. n forma sa tradi ional, este un cuprinznd detalierea mijloacelor financiare alocate diverselor servicii publice. Un asemenea buget este nlocuit n func ie de mijloacele ce pot fi utilizate ntr-un an bugetar (i nu corespunztor obiectivelor care trebuie ndeplinite). Avnd n vedere caracterul limitat al resurselor financiare, este necesar selectarea cheltuielilor care urmeaz a fi efectuate ntr-o anumit perioad, pe criterii cum sunt; costul i randamentul serviciilor publice n cauz. Bugetul de stat poate fi conceput i ca un orientat spre scopurile i obiectivele de atins n anul bugetar vizat. Necesitatea respectrii unui nivel maxim al fiscalit ii (ratei prelevrilor obligatorii) precum i tendin a actual de cretere mai accentuat a cheltuierilor publice comparativ cu produsul intern brut, pledeaz pentru modificarea structurii bugetului, n sensul trecerii la finan area obiectivelor i renun area la bugetul prin care se repartizau mijloace financiare. De asemenea, realizarea echilibrului anual (pe termen scurt) este nlocuit cu atingerea echilibrului pe perioade mai mari de timp, corespunztor programrii plurianuale a bugetelor-program. Bugetul este un instrument aflat n mna conducerii pentru a previziona resursele i alocarea lor, cu scopul ndeplinirii unor obiective urmrite n cadrul politicii sale. n acelai timp, bugetul este un instrument contabil i financiar, un act juridic i unul politic. Bugetul este un cont al statului, care arat ct de mult cheltuiete guvernul i cum sunt finan ate cheltuielile sale publice. Este un act juridic, deoarece este un act de autorizare de ctre Parlament sau guvern. Fiind un document ce necesit autorizarea prealabil a puterii legislative, bugetul are caracter obligatoriu. Este un act politic, pentru c transpune n plan financiar o viziune politic. Din punct de vedere economic, bugetul reflect corela iile macroeconomice, n special legtura cu produsul intern brut. Teoria economic modern consider bugetul ca o variabil esen ial n determinarea produsului intern brut i a nivelului folosirii resurselor. n economia modern, bugetul nu constituie doar un document n care se nscriu veniturile i cheltuielile statului pe parcursul unui an bugetar, ci reprezint un plan financiar la nivel macroeconomic pe termen scurt.

Rolul bugetului de stat este eviden iat i strns legat de func iile finan elor publice. Bugetul nu reprezint doar un tablou sintetic n care se nscriu i se compar veniturile i cheltuielile publice; rolul su este mult mai complex i vizeaz: alocarea i redistribuirea resurselor, precum i reglarea vie ii economice. Rolul alocativ al bugetului decurge din faptul c, n mod tradi ional, statul i asum sarcina finan rii serviciilor publice. La partea de cheltuieli, bugetul reflect modul de alocare a resurselor n fiecare an bugetar. Rolul redistributiv al bugetului se manifest pe de o parte prin intermediul impozitelor i taxelor i pe de alt parte prin intermediul cheltuielilor. Rolul de reglare se refer la posibilitatea autorit ilor publice de a ac iona asupra economiei, stimulnd sau frnnd anumite activit i, cu ajutorul veniturilor, cheltuielilor i soldului bugetar.14

&

$

&

5

!

5

3

$

&

5

#

4

&

5

!

'

5

3

#

B

&

$

&

5

#

4

&

'

$

&

$

2

C

C

Bugetul public na ional este alctuit din urmtoarele verigi: bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele locale. este o component important a bugetului public na ional, care reflect constituirea, repartizarea i utilizarea fondurilor bneti necesare ocrotirii pensionarilor, salaria ilor i membrilor lor de familie. Unul dintre principalii factori ai creterii bunstrii este securitatea social, fapt pentru care statul intervine n mod direct, fie pentru finan area cheltuielilor sociale, fie pentru a lua n sarcina sa activit i care amelioreaz nivelul de trai al persoanelor. Prin sistemul de asigurri sociale are loc un proces pronun at de redistribuire a veniturilor. Persoanele active pltesc pentru cele aflate la pensie, cei sntoi pentru cei bolnavi, cei care au un loc de munc pentru cei care nu au, cei care nu au persoane n ntre inere pentru cei care au. Sistemul de securitate social este, n primul rnd, un sistem de asigurri. n ara noastr, ncepnd din anul 1992, s-au pus bazele realizrii unui sistem public na ional unificat de asigurri sociale, prin integrarea n asigurrile sociale de stat a sistemelor, pn atunci independente, de asigurri sociale (asigurrile sociale pentru agricultori, ale coopera iei meteugreti, ale Bisericii Ortodoxe Romne, ale artitilor plastici, ale muzicienilor, compozitorilor i scriitorilor). Prin instituirea acestui sistem, s-a creat un cadru unitar de aplicare a legisla iei n domeniu, ceea ce contribuie la ; - economisirea resurselor materiale i umane; - asigurarea flexibilit ii n redistribuirea resurselor disponibile, corespunztor cerin elor pentru anumite presta ii; - ntrirea controlului privind constituirea, utilizarea resurselor, precum i calitatea presta iilor . Finan ele publice locale ocup n prezent un loc esen ial n procesul transformrii societ ilor moderne care sunt angajate n realizarea descentralizrii colectivit ilor teritoriale. Parte integrant a finan elor publice, finan elor locale li s-a acordat un rol secundar, pentru ca relativ recent s li se recunoasc locul real pe care ;l ocup n cadrul finan elor publice i influen a pe care o exercit asupra economiei na ionale. :n majoritatea rilor dezvoltate, finan ele publice locale au luat o amploare deosebit, corespunztor ini iativelor din ce n ce mai largi acordate colectivit ilor locale. Descentralizarea poate s fie mijlocul prin care toate unit ile administrativ-teritoriale i pot controla mai bine evolu ia i i pot mobiliza mai eficient pe cei implica i: persoane fizice i juridice. Descentralizarea deciziilor i responsabilit ilor este de natur s produc transferuri de competen e i sarcini de la nivelul administra iei centrale spre cele locale. n ara noastr, autonomia local este consfin it prin Constitu ie. De asemenea, n perioada de tranzi ie, s-au luat unele msuri pentru accentuarea descentralizrii i autonomiei locale, prin adoptarea urmtoarelor legi: Legea nr. 68/1991 privind administra ia public local, n prezent n vigoare Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local; Legea nr.10/1991 privind finan ele publice, nlocuit succesiv cu Legea nr. 72/1996 privind finan ele publice i cu Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice cea din urm fiind n vigoare n prezent; Legea nr. 189/1998 privind finan ele publice locale, n prezent n vigoare OUG nr. 45/2003 privind finan ele publice locale. Ca o excep ie de la principiul clasic al unit ii bugetare, ncepnd din anul 1990, anual sunt aprobate veniturile i cheltuielile fondurilor speciale, care se constituie n afara bugetului de stat i care au destina ii clar precizate prin legi speciale. Fondurile speciale func ioneaz pe principiul bugetelor anex i difer de la un an la altul ca numr i dimensiune, n raport cu scopurile pentru care se constituie. Conform Legii5 ! 5 3 # B # $ ! ( 2 3 1 C 2 $ # $ 1 ! @ # ( 1 $ # & ! % 4 ( 3 2 3 $ # ! $ # $ $ 1 & # & 5 5 # # B 4 4 & & 2 & &

15

5

!

B

$

2 3

2 ( $ !

1 # # 4 & $ & 5 # 4 & ' # $ !

$

!

2 " ! ( $ ' & % & $ & 5 # 4 & ' # $ # 5 #

2 % 7

2 C

A C

finan elor publice 500/2002, fondurile speciale sunt integrate n sistemul unitar de bugete care se constituie i gestioneaz anual, n condi iile asigurrii echilibrului financiar. Astfel, fondurile speciale mpreun cu bugetul public na ional formeaz bugetul general consolidat. n cursul autor conf univ. Dr. Mariana-Cristina Cioponea - n curs de apari ie la Ed. Funda iei , aspectele tratate n acest capitol sunt prezentate mai detaliat. s # 1 ! & $ ! # 2 5 & ! # B 1 @ ' # 1 5

1. Dintre urmtoarele enun uri care nu coincide cu ceea ce reprezint bugetul statului? a) plan financiar la nivel macroeconomic, pe termen scurt b) instrument contabil i financiar c) un act juridic d) un act politic e) instrument la ndemna agen ilor economici Rspuns: e 2. Dintre urmtoarele enun uri care coincid(e) cu rolul finan elor publice? a) alocativ b) redistributiv c) de reglare d) de echitate orizontal i vertical e) de neutralitate Rspuns: a,b,c 3. Dintre urmtoarele enun uri care nu reprezint o verig a bugetului general consolidat? a) bugetul asigurrilor sociale de stat b) bugetul de stat c) bugetul societ ilor de asigurri i reasigurri d) bugetele locale e) bugetele fondurilor speciale Rspuns: c 4. Caracterul de buget consolidat decurge din: a) tehnica ntocmirii lui, adic eliminarea transferurilor dintre diferitele categorii de bugete b) func ia de redistribuire a bugetului c) faptul c nsumeaz veniturile i cheltuielile bugetelor componente d) posibilitatea de a oferi informa ii reale asupra venituilor i cheltuielilor publice dintr-o anumit perioad e) nici unul dintre rspunsurile de mai sus nu este adevrat Rspuns: a# A $ & % 0

4.1. Con inutul cheltuielilor publice 4.2. Criterii de clasificare a cheltuielilor publice 4.3. Indicatori de analiz a cheltuielilor publice 4.4. Factorii care influen eaz creterea cheltuielilor publice Studen ii vor cunoate: - definirea conceptului de cheltuieli publice; - clasificarea cheltuielilor publice;16 & $ & $ 2 5 % ! ( # $ # 5 ( # ' '

$ $ #

' %

$ # $

A % #

C

6

6 C 1 ! 7 #

8 ( # 5 & A

indicatori privind volumul, structura i dinamica utiliua i n analiza cheltuielilor publice Factorii de influen i tendin ele privind cheltuielile publice) # #

cheltuieli publice; cheltuieli bugetare; factori de influen a cheltuielilor publice; clasifica ia cheltuielilor publice; clasifica ia economic; clasifica ia func ional. Pentru realizarea practic a deciziilor publice, statul, colectivit ile locale i alte entit i publice ocazioneaz costuri financiare, cunoscute ca fiind cheltuieli publice. Ele reflect op iunile politice ale statului (guvernului). Cheltuielile publice sunt ocazionate de realizarea rolului statului ca autoritate public i ca actor economic, fiind suportate de ctre to i cet enii acestuia, n propor ii diferite. Deoarece rolul statului este atins prin intermediul politicilor publice pe care autorit ile publice le transpun n via , cheltuielile publice pot fi considerate ca reprezentnd costul realizrii politicilor publice. Toate aceste componente sau politici sunt semnificative n privin a ocazionrii de cheltuieli care sunt menite s acopere nevoi de interes general (educa ie, sntate, aprare na ional, ordine public, siguran na ional, protec ie social etc.). Prin cheltuielile publice se concretizeaz cea de a doua faz a func iei de reparti ie a finan elor publice i anume, aceea de repartizare a resurselor financiare publice pe diverse destina ii. Utilizarea propiu-zis a acestor resurse pentru nfptuirea obiectivelor cuprinse n programele guvernamentale privind activitatea economic, social, cultural sau de alt natur, desfurat de aceasta, se reflect n cheltuielile publice. Prin cheltuielile publice, statul acoper necesit ile publice de bunuri i servicii considerate prioritare n diverse perioade.# ( $ ' & % 1 2 $ $ # & 5 $ # 8 ( $ & 5 & " 2 C A C

Cheltuielile publice exprim rela ii economico-sociale n form bneasc, manifestate ntre stat, pe de o parte i persoane fizice i juridice, pe de alt parte, cu ocazia repartizrii i utilizrii resurselor financiare ale statului, n scopul ndeplinirii func iilor acestuia. : - urmresc satisfacerea unor preferin e colective, stabilite pe baza op iunilor colective (se consider c exist un anumit grad de omogenitate a preferin elor); - privesc finan area de bunuri i servicii publice, dar i transferuri n scopul redistribuirii veniturilor n societate; - mrimea lor depinde de numeroi factori, cum sunt: nclina ia popula iei spre consumul de bunuri i servicii publice; poten ialul economic al rii respective; ideologia partidelor aflate la putere; gradul de consim ire la plata impozitelor etc.; - sunt efectuate de un intermediar statul beneficiarii bunurilor i serviciilor publice neputnd s fac o legtur direct ntre contribu ia lor la aceste cheltuieli (impozitele pltite) i beneficiile ob inute din consumuarea bunurilor i serviciilor publice; altfel spus, beneficiarii bunurilor i serviciilor publice nu cunosc pre ul pltit pentru accesul la consumul unui anumit bun sau serviciu public. Con inutul economic al cheltuielilor publice este stns legat de destina ia acestora. Astfel, unele cheltuieli exprim un consum definitiv de produs intern brut (cheltuieli cu administra ia general, plata dobnzilor la mprumuturi .a.) iar altele reprezint doar o avansare de produs intern brut reflectnd participarea statului la finan area formrii brute de

17

capital, att n sfera produc iei materiale, ct i n sfera nematerial (echipamente de investi ii, construc ia de drumuri, poduri, aeroporturi etc.). Complexitatea func iilor statului contemporan, precum i creterea rolului interven ionist al acestuia influen eaz legtura tot mai strns dintre cheltuielile publice i via a economico-social a fiecrei ri.# ( $ ' & % 1 2 $ $ # & 5 $ # 8 ( ! # 1 ! ( 9 3 ! $ ( # B

Structura cheltuielilor publice poate fi abordat corespunztor mai multor criterii de clasificare i anume; administrativ; economic; func ional; financiar; dup rolul lor n procesul reproduc iei sociale; gruparea folosit de organismele ONU. a) Clasifica ia administrativ se bazeaz pe criteriul institu iilor prin intermediul crora se efectueaz cheltuielile publice: ministere, unit i administrativ-teritoriale, institu ii publice autonome etc. Utilitatea acestei grupri este legat de faptul c aloca iile bugetare sunt stabilite pe beneficiari, dar prezint i unele neajunsuri, ca: - fiecare beneficiar (minister, departament, agen ie guvernamental, jude , municipiu etc.) reunete cheltuieli cu destina ii diverse; - n cazul schimbrii structurii sau subordonrii acestor entit i, datele privind structura cheltuielilor publice devin incomparabile de la o perioad la alta. b) Clasifica ia economic grupeaz cheltuielile publice n cheltuieli curente i cheltuieli de capital. Cheltuielile curente asigur buna func ionare i ntre inerea institu iilor publice, finan area satisfacerii ac iunilor publice, transferarea unor sume de bani anumitor categorii de persoane, sau pentru onorarea angajamentelor speciale ale statului. Ele reprezint un consum definitiv de produs intern brut i trebuie s se rennoiasc anual. Cheltuielile de se concretizeaz n achizi ionarea de bunuri de folosin ndelungat, capital destinate sferei produc iei materiale sau sferei nemateriale (coli, spitale, osele .a.). Ele reprezint doar o avansare de produs intern brut, contribuind la dezvoltarea i modernizarea patrimoniului public. c) Clasifica ia financiar scoate n eviden momentul n care cheltuielile publice afecteaz resursele financiare ale statului. Corespunztor acestui criteriu, cheltuielile publice pot fi: - cheltuieli definitive cuprind cheltuieli de func ionare sau de investi ii i formeaz ponderea cea mai mare a cheltuielilor publice; - cheltuieli temporare care sunt eviden iate n conturile speciale de trezorerie (avansuri, ;mprumuturi); - cheltuieli virtuale (sau posibile) cele pe care statul se angajeaz s le efectuaze n anumite condi ii. :n cazul n care statul intervine ca girant pentru un ;mprumut care, din diverse motive, nu mai poate fi rambursat de ctre debitori, sumele respective sunt achitate de stat, devenind o cheltuial a acestuia. d) n func ie de rolul lor n via a economic, cheltuielile publice se mpart n: cheltuieli reale (sau negative) care reprezint un consum definitiv de produs intern brut (cheltuielile militare, cele cu ntre inerea aparatului administrativ etc.); cheltuieli economice (sau pozitive) care contribuie la creterea avu iei na ionale (construc ia de drumuri, poduri, aeroporturi, sus inerea unor proiecte economice din fonduri publice etc.). e) Clasifica ia func ional folosete drept criteriu domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destina ii spre care sunt dirijate resursele financiare publice. Ele reflect obiectivele financiare a statului. Institu iile care func ioneaz n diferite domenii de activitate s

1 # 5

1 C

A C

18

constituie consumatorii de resurse financiare publice, iar conductorii lor sunt ordonatori de credite bugetare. Importan a acestui criteriu deriv din faptul c arat care este repartizarea resurselor financiare publice pe domenii de activitate care definesc nevoile publice, fiind principalul obiectiv urmrit la examinarea i aprobarea prevederilor bugetare de ctre Parlament. Aceast grupare reflect compozi ia cheltuielilor publice, conform principalelor func ii prevzute n bugetul de stat: educa ie i cultur, sectorul social, sntate, aprare na ional etc. f) Clasifica ia folosit de institu iile specializate ale ONU are la baz dou criterii principale: clasifica ia func ional i cea economic. Clasifica ia func ional a cheltuielilor publice cuprinde cheltuielile pentru; servicii publice generale; aprare; educa ie; sntate; securitate social; locuin e i servicii comunale; cultur, religie, sport; ac iuni economice; alte scopuri. Clasifica ia economic ONU urmrete gruparea cheltuielilor publice n: cheltuieli care reprezint consum final; dobnzi aferente datoriei publice, subven ii de exploatare i alte transferuri curente; formarea brut de capital (investi ii brute i creterea stocurilor materiale); achizi ii de terenuri i active necorporale; transferuri de capital.

Analiza cheltuielilor publice servete la caracterizarea politicii bugetare a unui stat n diverse perioade de timp. Pentru a aprecia efectele interven iei statului n via a economicosocial, este necesar cunoaterea volumului i structurii cheltuielilor publice efectuate de organele centrale i locale ale statului din fondurile publice de resurse financiare. Analiza cheltuielilor publice se realizeaz cu ajutorul indicatorilor privind (volumul sau mrimea acestora), (care reflect destina ia resurselor financiare publice) i acestora (care reflect evolu ia n timp a cheltuielilor publice). Analiza din puctul de vedere al nivelului se bazeaz pe urmtorii indicatori: volumul cheltuielilor publice, ponderea cheltuielilor publice n produsul intern brut i volumul cheltuielilor publice care revine n medie pe un locuitor. a) Volumul cheltuielilor publice poate fi exprimat n mrimi nominale sau reale. Exprimarea n mrime nominal (Cnp) are dezavantajul denaturrii indicatorului n perioadele caracterizate prin infla ie accentuat (dac se urmrete evolu ia n timp), fiind tributar pre urilor curente ale perioadei. Exprimarea n mrime real (Crp) elimin acest dezavantaj, cheltuielile publice fiind cuantificate n pre uri constante (pre urile unui anumit an luat ca baz). Dac eviden ele privind nivelul cheltuielilor publice nu sunt efectuate n pre uri constante, se poate proceda la transformarea acestora din pre uri curente n pre uri constante corectnd valoarea cu indicele pre urilor, astfel: C rp = Cnp : Ip , n care: (1)1 2 $ $ # & 5 $ # 8 ( $ & $ # 1 2 $ $ # & C 5 # $ ( # $ 8 ( ' & ! % 1 1 & 5 2 ( $ & $ # 1 5 3 & ! 5 $ ( # 8 7 ( ! & $ B & $ # !

Crp - cheltuielile publice ale perioadei curente exprimate n mrime real (n pre uri constante); Cnp - cheltuielile publice ale perioadei curente exprimate n mrime nominal (n pre uri curente); Ip - indicele pre urilor n perioada curent fa de perioada de baz. Indicatorul cheltuieli publice (n mrime nominal sau real) este util pentru a reflecta volumul acestora n moned na ional i servete la efectuarea de analize doar pe plan na ional. El nu are putere de compara ie interna ional.19

#

(

$

'

&

%

1

2 $ $ # & 5 $ # 8 ( ! @

$

!

!

#

B

1

2 5 ! (

$

B !

C ! C

C

!

b) Ponderea cheltuielilor publice n produsul intern brut (G) este un alt indicator care poate caracteriza nivelul cheltuielilor publice i dinamica acestora ntr-o anumit perioad. Se calculeaz pe baza rela iei: G = Cp / PIB x 100 , n care: (2)

G - ponderea cheltuielilor publice n produsul intern brut; Cp - cheltuielile publice totale; PIB - produsul intern brut. Acest indicator permite analiza cheltuielilor publice n raport cu nivelul de dezvoltare economico-social i este utilizat frecvent n compara iile interna ionale. c) Cheltuielile publice medii pe un locuitor reprezint un indicator de nivel foarte sugestiv, care arat ct din cheltuielile publice ale statului revin pe un locuitor. Se calculeaz astfel: = Cp / N , n care: (3)

- cheltuieli publice medii pe locuitor (lei pe un locuitor); Cp - cheltuielile publice exprimate n pre uri curente ale anului; N - numrul de locuitori corespunztor anului bugetar. Pentru a permite compara iile interna ionale, cheltuielile publice anuale pot fi exprimate ntr-o moned de circula ie interna ional: dolari, Euro. vizeaz calculul propor iei (ponderii) pe care o are fiecare dintre grupele de cheltuieli publice n total. Formula de calcul este: gs = cpi / Cp x100 , n care:# ( $ ' & % 1 2 $ $ # & 5 $ # 8 ( 1 & 5 ( & 1 5 3 !

gs - greutatea specific (ponderea) cheltuielilor publice din grupa i n totalul cheltuielilor publice. cpi - nivelul cheltuielilor publice din grupa i; Cp - cheltuieli publice totale. Din analiza structurii cheltuielilor publice, reiese modul n care sunt direc ionate resursele financiare publice n cursul unui an bugetar. Pe aceast baz, se pot desprinde concluzii cu privire la orientarea politicii bugetare spre anumite obiective (sociale, economice, militare .a.) considerate ca fiind prioritare ntr-o anumit perioad. relev modificrile care intervin n cuantumul i structura cheltuielilor publice n decursul unei perioade de timp. Indicatorii de analiz ai dinamicii cheltuielilor publice sunt: modificarea absolut i relativ (nominal sau real) a cheltuielilor publice; modificarea ponderii cheltuielilor publice n produsul intern brut; modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice ce revin pe un locuitor; modificarea structurii cheltuielilor publice; coeficientul de devansare a creterii produsului intern brut de ctre creterea cheltuiellilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice fa de produsul intern brut. Coeficientul de devansare a creterii produsului intern brut de ctre creterea cheltuielilor publice este un indicator care reflect coresponden a dintre evolu ia celor doi indicatori. Se calculeaz pe baza rela iei: k = ICp1/0 / IPIB1/0 , n care:20# ( $ ' & % 1 2 $ $ # & 5 $ # 8 ( ( 7 ! B !

$

$

!

!

!

!

C

C

A

&

(4)

(5)

k coeficientul de devansare a creterii produsului intern brut de ctre creterea cheltuielilor publice; I Cp1/0 - indicele creterii cheltuielilor publice, calculat ca raport ntre cheltuielile publice din perioada curent i cheltuielile publice din perioada de baz; I PIB1/0 - indicele creterii produsului intern brut. n func ie de ritmul de cretere a cheltuielilor publice i a produsului intern brut, coeficintul poate lua urmtoarele valori: k > 1 semnific o cretere mai accentuat a cheltuielilor publice comparativ cu produsul intern brut; k = 1, cnd ambele mrimi au ritmuri de cretere identice; k < 1, reflect o cretere mai lent a cheltuielilor publice comparativ cu sporirea produsului intern brut. Elasticitatea cheltuielilor publice fa de produsul intern brut msoar amploarea reac iei cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut. Calculul se efectueaz astfel: ecp = Cp (1-0) / Cp0 : PIB(1-0) / PIB0 , n care: (6)

e cp - elasticitatea cheltuielilor publice fa de produsul intern brut; Cp (1-0) - modificarea cheltuielilor publice n perioada curent (1) fa de perioada de baz (0); Cp0 - cheltuielile publice din perioada de baz; PIB(1-0) - modificarea produsului intern brut n perioada de referin ; PIB0 - produsul intern brut din perioada de baz. Acest indicator exprim tendin a de modificare a cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut i poate lua urmtoarele valori: ecp > 1 cheltuielile publice sunt foarte elastice n raport cu produsul intern brut; ecp = 1 cheltuielile publice sunt elastice n raport cu produsul intern brut; ecp < 1, reflect inelasticitatea cheltuielilor publice la creterea produsului intern brut.# ( $ ' & % 1 2 $ $ # & 5 $ # 8 ( ! # s 1 # 5

Volumul cheltuielilor publice este ntr-o continu cretere de la o perioad la alta. Dintre factorii care au ifluen asupra cheltuielilor publice, majoritatea ac ioneaz n sensul creterii acestora: - cererea de bunuri i servicii publice; - ansamblul activit ilor de produc ie utilizate pentru realizarea bunurilor i serviciilor; - numrul i structura popula iei; - calitatea bunurilor i serviciilor publice; - pre urile intrrilor; - regionalizarea i globalizarea economiei; - capacitatea de a plti impozite; - factori politici i sociali. n cursul autor conf univ. Dr. Mariana-Cristina Cioponea - n curs de apari ie la Ed. Funda iei aspectele tratate n acest capitol sunt prezentate mai detaliat. # 1 ! & $ ! # 2 5 & ! # B 1 @ ' # 1 5

1. Clasificarea economic mparte cheltuielile bugetare n urmtoarele grupe: a) cheltuieli curente i cheltuieli de capital b) cheltuieli materiale i servicii, cheltuieli de personal i subven ii21

#

1 ( @

!

#

"

#

&

$

9 #

1 ! (

1

2 5 ( ! C

C

c) cheltuieli virtuale, cheltuieli temporare i cheltuieli definitive d) cheltuieli ale administra iei centrale i cheltuieli ale administra iei locale e) cheltuieli ale bugetului public na ional i cheltuieli ale fondurilor speciale Rspuns: a 2. Clasificarea func ional a cheltuielilor publice: a) scoate n eviden momentul n care cheltuielile publice afecteaz resursele financiare ale statului b) folosete drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destina ii spre care sunt ndreptate resursele financiare publice c) grupeaz cheltuielile publice n cheltuieli de investi ii i cheltuieli func ionale, acestea din urm avnd ponderea cea mai mare n total d) grupeaz cheltuielile n func ie de rolul lor n via a economic i social e) cuprinde cheltuieli reale (negative) i cheltuieli economice (pozitive) Rspuns: b 3. Dintre urmtoarele enun uri, selecta i cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar: a) cheltuieli curente, de capital i virtuale b) cheltuieli economice (pozitive), cheltuieli reale (negative) i cheltuieli temporare c) cheltuieli de capital, cheltuieli curente i cheltuieli definitive d) cheltuieli reprezentnd consum definitiv de PIB i cheltuieli reprezentnd o avansare de PIB e) cheltuieli temporare, virtuale i definitive Rspuns: e 4. Care dintre urmtoarele afirma ii cu privire la cheltuielile publice este adevrat: a) acoper satisfacerea unor preferin e individuale, avnd la baz op iunea individual b) concretizeaz prima faz a func iei de reparti ie a finan elor publice i anume, cea de mobilizare a fondurilor financiare publice c) se efectueaz direct de ctre beneficiarul bunurilor i serviciilor publice, cunoscnd pre ul acestora d) privesc finan area de bunuri i servicii publice, precum i efectuarea de transferuri n scopuri sociale e) nici una dintre afirma iile de mai sus nu este adevrat cu privire la cheltuielile publice Rspuns: d 5. Pe baza urmtoarelor date: - cheltuielile bugetului central..895 350 mld um - cheltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat...245 700 mld um - cheltuielile fondurilor speciale.85 270 mld um - cheltuielile bugetelor locale175 450 mld um - transferuri ntre bugetul central i bugetele locale22 900 mld um - transferuri ntre bugetul central i fondurile speciale..5 800 mld um - PIB n anul curent.2 205 500 mld um - PIB n anul anterior..2 193 660 mld um - cheltuielile bugetului public na ional n anul anterior. 1 169 600 mld um - numr locuitori n anul curent...38 mil loc - numr locuitori n anul anterior..37,2 mil loc s se calculeze: a) ponderea cheltuielilor bugetului general consolidat n PIB, pentru anul curent. (Se folosete formula (2) i cunotin ele legate de structura bugetului general consolidat.)22

b) modificarea absolut a cheltuielilor bugetului public na ional ce revin n medie pe un locuitor, n anul curent fa de anul anterior. (Se aplic formula (3) precum i cele privind dinamica indicatorului.) c) coeficientul de devansare a cheltuielilor bugetului public na ional fa de PIB. (Se aplic formula (5).) Men iona i modul de calcul i/sau semnifica ia indicatorilor/indicilor de la a-c. 6. Pe baza urmtoarelor date: - cheltuieli de personal.35 870 mld um - cheltuieli materiale i servicii41 690 mld um - cheltuieli de capital18 750 mld um - subven ii19 875 mld um - transferuri..31 650 mld um - dobnzi aferente datoriei publice9 550 mld um - PIB..239 680 mld um - cheltuieli bugetare totale n perioada anterioar.146 890 mld um - PIB n perioada anterioar..238 640 mld um s se calculeze: a) ponderea cheltuielilor de personal n grupa de cheltuieli bugetare din care fac parte b) modificarea absolut a cheltuielilor bugetare totale n perioada curent fa de perioada anterioar c) coeficientul de devansare a creterii cheltuielilor bugetare fa de creterea PIB Men iona i modul de calcul i/sau semnifica ia indicatorilor/indicilor de la a-c. 7. Pe baza urmtoarelor date: - cheltuieli pentru ordine public i siguran na ional39 550 mld um - cheltuieli pentru nv mnt.43 690 mld um - cheltuieli pentru sntate.38 480 mld um - cheltuieli pentru transport i comunica ii36 420 mld um - cheltuieli pentru protec ie social..128 360 mld um - cheltuieli pentru aprare..55 670 mld um - cheltuieli pentru agricultur.25 990 mld um - cheltuieli pentru industrie..9 590 mld um - cheltuieli pentru dobnzi la datoria public.15 880 mld um - alte cheltuieli bugetare.41 500 mld um - PIB n perioada curent...1 081 470 mld um - cheltuieli bugetare totale din anul anterior.....429 810 mld um - PIB n perioada anterioar..995 830 mld um - cheltuieli economice n perioada anterioar.87 130 mld um s se calculeze: a) ponderea cheltuielilor cu protec ia social n cadrul cheltuielilor social-culturale. (Se aplic formula (4).) b) modificarea relativ a cheltuielilor economice n perioada curent fa de perioada anterioar (men iona i la indicatorii dinamicii) c) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale n raport cu PIB. (Se aplic formula (6).) Men iona i modul de calcul i/sau semnifica ia indicatorilor/indicilor de la a-c. 8. Pe baza urmtoarelor date: - cheltuielile bugetului de stat...895 350 mld um - cheltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat...245 700 mld um - cheltuielile fondurilor speciale.85 270 mld um - cheltuielile bugetelor locale175 450 mld um - transferuri ntre bugetul central i bugetele locale22 900 mld um23

- transferuri ntre bugetul central i fondurile speciale..5 800 mld um - PIB n anul curent.2 205 500 mld um - PIB n anul anterior..2 193 660 mld um - cheltuielile bugetului public na ional n anul anterior. 1 169 600 mld um - cheltuielile bugetelor locale n anul anterior...158 117 mld um s se calculeze: a) ponderea fondurilor speciale n bugetul general consolidat b) modificarea relativ a bugetelor locale n anul curent fa de perioada anterioar c) elasticitatea cheltuielilor bugetului public na ional fa de PIB Men iona i modul de calcul i/sau semnifica ia indicatorilor/indicilor de la a-c.

5.1. No iuni generale privind impozitul 5.1.1. Con inutul i rolul impozitului 5.1.2. Clasificarea impozitelor 5.1.3. Elementele impozitului 5.2. Principiile impunerii 5.3. Sistemul fiscal 5.3.1. Aspecte generale privind sistemul fiscal 5.3.2. Arhitectura i participan ii sistemului fiscal 5.4. Codul fiscal Studen ii vor cunoate: - con inutul, clasificarea i rolul impozitelor; - principiile impunerii; - sistemul fiscal: concept, componen , participan i. impozit; prelevri obligatorii; principii ale fiscalit ii; rolul impozitelor; cod fiscal; sistem fiscal; echitate fiscal; randament fiscal. Resursele financiare reprezint totalitatea mijloacelor bneti necesare realizrii obiectivelor economice i sociale ntr-un interval de timp determinat. ntre resursele financiare ale societ ii i resursele financiare publice exist un raport ca de la parte la ntreg, avnd n vedere coexisten a finan elor publice alturi de cele particulare, precum i distinc ia dintre acestea. este foarte divers, iar clasificarea acestora poate fi realizat din mai multe puncte de vedere: con inutul economic, ritmicitatea ncasrii, provenien , structura administrativ a statului n cauz sau prin prisma bugetului consolidat. Din punctul de vedere al resursele financiare se mpart n: prelevri cu caracter obligatoriu (impozite, taxe, contribu ii); resurse de trezorerie; mprumuturi publice; emisiune monetar fr acoperire. n cadrul prelevrilor obligatorii, ca de altfel i n cadrul resurselor financiare publice, ponderea cea mai mare revine impozitelor.( # $ ( & $ 5 ' ) # # 8 ( # 5 & A & $ & $ 2 5 % ! ( # $ # 5 ( # ' '

Impozitul reprezint punctul nodal al fiscalit ii, fiind un produs al istoriei care a nso it permanent statul n prefacerile la care acesta a fost supus de evolu ia evenimentelor, sau la cele la care statul a contribuit de-a lungul istoriei.24

#

A $ & % 0 #

! !

A

$ #

'

6

& 2 %

% % # 7 1 # !

6

B ( ! $ 1

% 9 % 1 # 2 $ # $ ! #

1 3 # 1 & # 3 4 # C 1

6

6

!

C

&

1

1 & " 5 2 ( ! & C 1 7 5 # C 6

Defini iile atribuite impozitelor se circumscriu teoriilor despre impozit care au fost emise de-a lungul timpului. Modul n care a fost definit impozitul difer corespunztor modului n care a fost perceput i s-a impus de la o etap sau alta n decursul vremii. Dintre defini iile contemporane date impozitului, vom enumera doar cteva i anume; - presta ie pecuniar, pretins pe cale de autoritate, cu titlu definitiv i fr contrapresta ie, n vederea acoperirii cheltuielilor publice (Gaston Jze, Trait de la science de finance, Paris, Editure Francais, 1909); - prelevare pecuniar pretins persoanelor fizice i juridice, pe cale de autoritate, cu titlu definitiv i fr contrapresta ie direct, n vederea acoperirii cheltuielilor publice i interven iei economice I sociale a puterilor publice (Alain Euzby, Les prlvements obligatoires, PUF; Paris, 1992); - obliga ii pecuniare pretinse, n temeiul legii, de ctre autoritatea public, de la persoane fizice i juridice, n raport cu capacitatea contributiv a acestora, preluate la bugetul statului n mod silit i fr contrapresta ie imediat i folosite de ctre acesta ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor publice i ca instrument de armonizare a interesului public cu interesele individuale ale oamenilor (C. Tulai, Finan ele i controlul financiar n actualitate, Trgu Mure, 1998); - o form de prelevare a unei pr i din veniturile i/sau averea persoanelor fizice i juridice la dispozi ia statului, n vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceast prelevare se face n mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil i fr contrapresta ie direct din partea statului. (Iulian Vcrel, Finan e publice, Editura didactic i pedagogic R.A., Bucureti, 1999); - obliga ii de plat ale contribuabililor (persoane fizice i juridice) stabilite prin lege de ctre stat, pentru sus inerea cheltuielilor publice necesare furnizrii de ctre acesta a unor bunuri i servicii publice, inclusiv a unor transferuri, de care se bucur n mod diferen iat i nedeterminat to i cet enii unui stat ( foti, actuali i viitori contribuabili), precum i pentru influen area conjuncturii economice (Nicolae Hoan , Economie i finan e publice, Editura POLIROM, Iai, 2000). : Din defini iile de mai sus, se desprind unele - for a puterii publice (elementul de autoritate); - caracter general; - transferul de avu ie; - caracterul pecuniar; - faptul c nu presupune o contrapresta ie direct i imediat; - caracterul definitiv; - func ia extins (rolul) impozitelor. n lumea contemporan, func ia extins a impozitului este asigurat de politica fiscal a statelor, care la func ia tradi ional financiar a acestuia (acoperirea cheltuielilor publice), au adugat treptat i func ia redistributiv a avu iei n societate, precum i pe cea interven ionist n alocarea resurselor n economie. Aadar, rolul impozitelor se manifest pe plan financiar, economic i social. n plan financiar, impozitele reprezint principalul mijloc de procurare a resurselor financiare publice necesare acoperirii nevoilor colective ale societ ii. O caracteristic important n evolu ia impozitelor, este tendin a de cretere continu a acestora att n valori absolute, ct i ca pondere n produsul intern brut - dar nu n acelai ritm cu sporirea cheltuielilor publice, fapt ce favorizeaz apari ia deficitelor bugetare.25

s

&

$

&

5

2 % 7 $ & $

2

1

$

&

5

&

"

2 C

A C C

n plan economic, rolul impozitelor se manifest n msura n care autorit ile le folosesc n calitate de instrument (prghii) de interven ie n activitatea economic. n func ie de necesit ile concrete ale perioadei, impozitele pot fi utilizate ca instrumente de ncurajare sau frnare a unei anumite activit i, pentru creterea sau reducerea produc iei, a comer ului exterior, sau consumului anumitor produse. Rolul n plan social const n redistribuirea, prin intermediul impozitelor, a unei importante pr i din produsul intern brut ntre persoane fizice i juridice, precum i ntre diverse grupuri sociale.1 2 # $ B # 5 1

Impozitele ntlnite n practica financiar sunt foarte diverse, deosebindu-se ntre ele prin con inut i prin form. Gruparea acestora se realizeaz pe seama unor criterii tiin ifice diverse, cum sunt: - trsturile de form i fond; - obiectul impunerii; - scopul urmrit de autoritatea public prin introducerea i perceperea lor; - frecven a realizrii; - cota aplicat; - destina ia impozitelor pe verigi administrative. Clasificarea dup mparte impozitele n dou mari grupe: directe i indirecte. Conform acestei clasificri sunt nscrise veniturile fiscale n buget. Distinc ia ntre aceste mari grupe se bazeaz pe criteriile: pe care se bezeaz no iunea de rol nominativ; care se refer la distribu ia ultim a poverii unui impozit; care const n aezarea acestuia n func ie de capacitatea contributiv a pltitorului; - varia ia randamentului impozitelor n func ie de evolu ia condi iilor economice. Din punctul de vedere al rela iilor dintre autoritatea fiscal i contribuabil, se remarc o mare deosebire ntre impozitele directe i cele indirecte. Astfel, n cazul impozitelor directe, autoritatea de impunere stabilete (aeaz) obliga ia n mod direct pe fiecare contribuabil, persoan fizic sau juridic, n func ie de situa ia lor specific. Acetia pltesc impozitul direct ctre autorit i. n cadrul impozitelor indirecte, obliga ia fiscal este determinat de contribuabilii nii, deoarece ea depinde de structura i volumul mrfurilor i serviciilor procurate. O caracteristic important a impozitelor directe, care le deosebete de cele indirecte, este faptul c aezarea lor permite s se in seama de situa ia particular a contribuabilului. n schimb, impozitele indirecte, fiind incluse n pre urile mrfurilor i serviciilor, sunt considerate ca avnd caracter regresiv. Impozitele directe se stabilesc nominal n sarcina contribuabililor, persoane fizice i juridice, n func ie de veniturile sau averea acestora, prin aplicarea unor cote de impozit. La rndul lor, impozitele directe se submpart, corespunztor modului de aezare, n impozite reale i impozite personale. Impozitele reale se stabilesc n legtur cu anumite obiecte materiale aflate n posesia contribuabilului; pmnt, cldiri, mijloace de transport etc., fcndu-se abstrac ie de situa ia personal a acetuia. Din aceast categorie de impozite fac parte; impozitul pe cldiri; impozitul pe activit i industriale, comerciale i profesii libere; impozitul pe capitalul imobiliar sau bnesc, impozitul funciar etc. n elese impozitele personale vizeaz persoana fr a ine cont de capacitatea sa contributiv. Totui, n prezent, prin impozit personal se n elege un impozit care ine seama de situa ia personal i familial a contribuabilului. La rndul lor, impozitele26( B 2 9

@

7

1

2

9

&

2 5 @ % 3

7

@

s

1

5

!

#

s

1 ! (

9 3 s ! $ s s C

A C

C

!

personale pot fi: impozite pe venit i impozite pe avere Impozitul pe venit atinge att venitul persoanelor fizice (impozit pe salariu, impozit pe venitul global) ct i pe cel al agen ilor economici (impozit pe profit, impozit pe cifra de afaceri). Impozitul pe avere (pe patrimoniu) afecteaz bunurile mobiliare sau imobiliare ale contribuabilului. Impozitele indirecte, (impozitele pe cheltuieli) se percep cu prilejul vnzrii unor bunuri, prestrii de servicii sau activit ilor de export-import. Dup form, impozitele indirecte se submpart n; taxe de consuma ie; taxe vamale; taxe de timbru i nregistrare; venituri de la monopoluri fiscale. n func ie de , impozitele se clasific n: impozite pe venit, impozite pe avere i impozite pe consum (cheltuial). Impozitul pe consum afecteaz cheltuielile contribuabililor (taxa pe valoarea adugat, accizele), astfel c ncasrile la buget din aceste surse depind de volumul vnzrilor de mrfuri i servicii. urmrit la introducerea lor, impozitele sunt: financiare i de Corespunztor ordine Impozitele financiare sunt instituite n scopul realizrii de venituri din care s se finan eze cheltuielile publice. Printre cele mai importante impozite financiare sunt: impozitele pe venit i taxele de consuma ie, acestea procurnd ponderea cea mai mare a veniturilor fiscale. Impozitele de ordine au ca scop principal limitarea unei anumite ac iuni sau atingerea unui anumit obiectiv care nu are caracter fiscal. Exemplul cel mai comun privind aceste impozite l reprezint impozitele i taxele asupra igrilor i buturilor alcoolice, al cror nivel ridicat urmrete limitarea consumului, dat fiind caracterul lor nociv. lor, impozitele se grupeaz n: permanente i n func ie de incidentale. Impozitele permanente se ncaseaz periodic la bugetul central sau local, dup caz. n aceast categorie se cuprinde partea cea mai mare a impozitelor, taxelor i contribu iilor. Impozitele incidentale se introduc i se ncaseaz doar n cazuri deosebite, neavnd o periodicitate n plata ctre buget. De exemplu, impozitarea, o singur dat, a profiturilor sau averilor excep ionale ob inute n perioadele de rzboi, taxa de ieire din ar aplicat pe perioade scurte dup anul 1990 n Romnia .a. , impozitele sunt specifice i ad valorem Impozitele Corespunztor specifice sunt calculate prin aplicarea unei sume fixe pe unitatea de produs. Impozitele de acest tip sunt destul de rare (de exemplu taxa de afiaj). Impozitele ad valorem se calculeaz prin aplicarea unei cote (tarif sau rat) asupra bazei impozabile. Acesta este procedeul utilizat cel mai frecvent. n prezent, la numeroase produse, accizele sunt calculate prin aplicarea combinat a unor sume fixe i cote procentuale pe unitatea de msur. In func ie de raportul dintre rata de impozitare aplicat i baza impozabil, impozitele sunt n cote propor ionale sau progresive Impozitul propor ional const n aplicarea asupra bazei impozabile a unei singure cote de impozitare, indiferent de mrimea acestei baze. Impozitul progresiv const n aplicarea unor cote (rate) de impozitare, a caror mrime crete odat cu sporirea materiei impozabile. n literatura de specialitate, se mai ntlnesc i impozite n cote regresive, care constau n aplicarea unor cote n descretere, pe msur ce baza de impozitare crete. n practic, acest ultim impozit nu se mai practic. n func ie de sunt: impozite ale administra iei de stat centrale i impozite locale n statele de tip unitar; iar n statele federale, n afara impozitelor federale i locale se mai percep i impozite la nivelul statelor, provinciilor, landurilor sau regiunilor membre ale federa iei. Astfel, n ara noastr, accizele, impozitul pe profit, taxele vamale alimenteaz n exclusivitate bugetul central (bugetul de stat), iar impozitul pe cldiri, impozitul pe teren, impozitul pe spectacole, taxele de afiaj etc. alimenteaz bugetele locale. n ceea ce privete impozitul pe venitul global i27(

@

5

C

!

1

5

3

7

B

!

!

#

1

!

(

9

3

!

$

(

@

!

#

1

5

3

7

B

C

!

1

1

@

#

#

$

$

&

#

!

#

%

5

#

1

!

1

!

7

(

(

$

!

$

"

!

%

&

&

!

"

$

5

#

&

(

&

5

#

#

%

(

5

5

2

#

2

3

'

(

1

(

2

9

3

'

C

TVA, acestea alimenteaz bugetul de stat, dar o cot (al crei cuantum este stabilit prin legea bugetar anual) este destinat bugetelor locale, pentru suplimentarea veniturilor lor (aanumitele cote defalcate din impozitele centrale). & $ & 5

Elementele constitutive ale impozitului sunt definitorii pentru stabilirea legalit ii perceperii i a cuantumului obliga iei fiscale din partea contribuabilului. este persoana fizic sau juridic obligat prin lege la plata acestuia, denumit i contribuabil. Astfel, n cazul impozitului pe salariu, subiectul este angajatul cruia i se re ine impozitul, iar n cazul impozitului pe profit subiectul este agentul economic. Uneori, impozitul datorat de un contribuabil este vrsat la buget de ctre o alt persoan; este cazul impozitului pe salarii, impozitul viznd dreptul de autor, impozitul pe dobnzi .a. este persoana care suport efectiv impozitul. n unele cazuri, subiectul este i suportatorul impozitului; impozitul pe salarii, impozitul pe venitul global etc. n practic, sunt foarte numeroase cazurile n care suportatorul i subiectul sunt persoane diferite. Acest lucru este posibil deoarece sunt numeroase cazurile de a transpune (transla) ntr-o msur mai mare sau mai mic impozitele pltite de unii contribuabili asupra altora. const n materia supus impunerii. Astfel, la impozitele directe, obiectul poate fi averea sau venitul (salariul, profitul etc.). n cazul impozitelor indirecte, materia supus impunerii (obiectul) poate fi: bunul care este supus vnzrii, serviciul prestat, bunul importat (mai rar cel exportat) etc. Pentru a exprima mrimea obiectului impozabil, se folosete o anumit unitate de , care poate fi: unitatea monetar (impozitul pe venit), msur, denumit mp de suprafa util (impozitul pe cldiri), hectarul de teren (la impozitul funciar), bucata, litrul, kg etc. (la taxele de consuma ie). arat din ce anume se pltete impozitul: din venit sau din avere. n cazul impozitelor pe venit, obiectul impunerii coincide cu sursa. n cazul impozitelor pe avere, aceast suprapunere nu se realizeaz ntotdeauna, deoarece, de obicei, impozitul se pltete din venitul ob inut de pe urma averii respective i numai arareori acesta diminueaz averea propriu-zis. (cota de impunere) reprezint impozitul aferent unei unit i de impunere. Impozitul poate fi stabilit n sum fix sau n cote procentuale, care pot fi: propor ionale, progresive sau regresive. indic data pn la care impozitul trebuie achitat statului. n cazul neachitrii impozitului pn la termenul legal, contribuabilul este obligat s plteasc n plus majorri de ntrziere, iar n situa iile n care se constat reaua credin a contribuabilului, se prevd i sanc iuni ;mpotriva acestuia (popriri, sechestrarea unor bunuri pn la concuren a valorii impozitului neachitat).# 1 # & % 1 # 7 & # & $ B @ & % 5 5 1 # ! & 7 # 5 & $

Impunerea, privit ca ansamblul msurilor i opera iunilor pe baza crora se stabilesc obliga iile fiscale ale persoanelor fizice i juridice, prezint o latur tehnic i una politic. Sub aspect tehnic, impunerea vizeaz urmtoarele aspecte: alegerea materiei impozabile, evaluarea bazei de impozitare, determinarea (lichidarea) impozitului (altfel spus, calcului sumei datorate de contribuabil) i perceperea impozitului. Din punct de vedere politic, se urmrete ca impozitele s rspund anumitor cerin e corespunztor necesit ii de respectare a unor principii n stabilirea impozitelor.28

2 % 7 #

$

$

!

$

#

2

&

%

#

5

&

5

&

5

$

%

5

$

#

%

#

&

7

B

&

2

%

1

7

2

7

$

2

%

(

$

%

#

&

5

$

&

$

7

!

&

7

5

5

5

#

#

(

1

1

(

C

!

#

0

2

#

7

!

3

C

C

5

1

1

'

%

2 ' #

&

&

&

C

C

'

A

6

6

6

Cel care a formulat pentru prima dat principiile n acest domeniu este Adam Smith (reprezentant al economiei politice clasice); n opinia sa, constau n: juste ea impunerii (sau echitatea fiscal care se refer la stabilirea impozitelor n conformitate cu capacitatea de plat a fiecrui contribuabil; certitudinea impunerii const n faptul c, pe de o parte, orice contribuabil trebuie s tie dinainte obliga ia sa privind plata (cuamtumul) impozitelor, iar pe de alt parte, autoritatea fiscal trebuie s tie cu anticipa ie acestuia) se refer veniturile fiscale pe care contreaz; randamentul impozitului (sau la faptul c o bun impozitare trebuie s fie administrat n mod e