finante publice -arad. boureanu ioana (2)

of 22 /22
Universitatea “ Ștefan cel Mare” Suceava Facultatea de științe economice și administrație publică Specializare : Finanțe și bănci Anul I Primăria Municipiului Arad Starea și evoluția cheltuielilor și veniturilor Realizator: Boureanu Ionela-Ioana Finanțe și bănci, an I , grupa 1 Suceava , 2015

Upload: liv-liviu

Post on 19-Feb-2016

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiect

TRANSCRIPT

Page 1: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

Primăria Municipiului Arad

Starea și evoluția cheltuielilor și veniturilor

Realizator: Boureanu Ionela-Ioana

Finanțe și bănci, an I , grupa 1

Suceava , 2015

Page 2: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

I. Prezentarea unității la nivelul căreia s-a efectuat cercetarea

Arad  este reședința și cel mai mare oraș al județului Arad, situat pe cursul inferior al râului Mureș, vestul României. Municipiul se află la limita regiunilor istorice Crișana și Banat. La recensământul din anul 2011 Aradul avea o populație de 159.074 locuitori, fiind al doisprezecelea cel mai mare centru urban al României din punct de vedere demographic. Palatul Administrativ din Arad este o clădire construită între anii 1872-1875, care astăzi adăpostește Primăria Municipiului Arad. Clădirea reprezintă una dintre operele semnificative ale arhitecturii eclectice din Arad. Fațadele regulate sunt ritmate și decorate de elemente clasiciste, iar rezalitul central al fațadei principale are bogate referințe neorenascentiste .

Angajați pe sectoare de activitate :

Industrie - 41,5% Transport și telecomunicații - 12,27% Comerț - 10,75% Construcții - 7,92% Învățământ - 5,99% Sănătate și asistență socială - 5,14% Utilități - 3,16% Administrație publică - 2,28% Bănci și asigurări - 1,97% Agricultură - 1,73%

Primarul municipiului Arad este ing. Gheorghe Falcă ales în iunie 2012 pentru un al treilea mandat consecutiv.

Suceava , 2015

Page 3: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

II. Tabele centralizatoare cu datele de intrare necesare calculării ulterioare a indicatorilor statistici

a. Tabel centralizator privind cheltuielile publice

Denumire indicator Valoare în anul 2010(mii lei)

Valoare în anul 2011(mii lei)

Valoare în anul 2012(mii lei)

Cheltuieli totale 343.572 520.580 502.060Cheltuieli curente 276.827 372.280 349.828Cheltuieli de capital 54.745 135.752 132.112Operațiuni financiare 12.000 14.125 20.140Servicii publice generale 45.422 54.253 59.742

Apărare,ordine publică și siguranță națională

5.840 5.403 7.766

Cheltuieli social-culturale 142.454 169.831 200.908Servicii și dezvoltare publică,locuințe ,mediu și ape

42.191 103.197 98.622

Acțiuni economice 107.665 187.896 138.022PIB 11.674.300 12.462.800 12.958.800Indicele prețurilor 106,09 % 105,79% 103,33%Nr. populație 165.014 159.074 147.922Sursa: Bugetul Municipiului Arad

Suceava , 2015

Page 4: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

b. Tabel centralizator privind veniturile publice

Denumire indicator Valoare în anul 2010(mii lei)

Valoare în anul 2011(mii lei)

Valoare în anul 2012(mii lei)

Venituri totale 343.572 520.580 502.060Venituri curente 301.556 301.144 316.290-Venituri fiscale 284.889 264.305 280.548-Venituri nefiscale 16.667 36.839 35.742Venituri de capital 1100 1.101 462Operațiuni financiare 0 69.856 46.708Alte venituri 40.916 148.479 138.600PIB 11.674.300 12.462.800 12.958.800Indicele prețurilor 106,09% 105,79% 103,33%Nr. populație 165.014 159.074 147.922

Sursa: Bugetul Municipiului Arad

Suceava , 2015

Page 5: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

III. Calculul indicatorilor de structură a cheltuielilor și veniturilor publice

a. Cheltuielile publice

g(%)= CPI/CPT x 100

1. Cheltuieli curente

2010: g(%)=276.827/343.572 x 100 = 80,57%

2011: g(%)=372.280/520.580 x 100 = 71,51%

2012: g(%)=349.828/502.060 x 100 = 69,68%

2. Cheltuieli de capital

2010: g(%)=54.745/343572 x 100 = 15,93%

2011: g(%)=135.752/520.580 x 100 = 26,08%

2012: g(%)=132.112/502.060 x 100 = 26,31%

3. Operațiuni financiare

2010: g(%)=12.000/343.572 x 100 = 3,49%

2011: g(%)=14.125/520.580 x 100 = 2,71%

2012: g(%)=20.140/502.060 x 100 =4,01%

4. Servicii publice generale

2010: g(%)=45.422/343.572 x 100 = 13,22%

2011: g(%)=54.253/520.580 x 100 = 10,42%

2012: g(%)=59.742/502.060 x 100 = 11,90%

Suceava , 2015

Page 6: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

5. Apărare,ordine publică și siguranță națională

2010: g(%)=5.840/343.572 x 100 = 1,70%

2011: g(%)=5.403/520.580 x 100 = 1,04%

2012: g(%)=7.766/502.060 x 100 = 1,55%

6. Cheltuieli social-culturale

2010: g(%)=142.454/343.572 x 100 = 41,46%

2011: g(%)=169.831/520.580 x 100=32,62%

2012: g(%)=200.908/502.060 x 100 = 40,02%

7. Servicii și dezvoltare publică,locuințe,mediu și ape

2010: g(%)=42.191/343.572 x 100 = 12,28%

2011: g(%)=103.197/520.580 x 100 = 19,82%

2012: g(%)=98.622/502.060 x 100 = 19,64%

8. Acțiuni economice

2010: g(%)=107.665/343.572 x 100 = 31,33%

2011: g(%)=187.897/520.580 x 100 = 36,09%

2012: g(%)=138.022/502.060 x 100 = 27,49%

g(%)=CPI/PIB x 100

1. Cheltuieli curente

2010: g(%)=276.827/11.674.300 x 100 = 2,37%

2011: g(%)=372.280/12.462.800 x 100 =2,99%

2012: g(%)=349.828/12.958.800 x 100 = 2,70%

Suceava , 2015

Page 7: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

2. Cheltuieli de capital

2010: g(%)=54.745/11.674.300 x 100 = 0,47%

2011: g(%)=135.752/12.462.800 x 100 = 1,09%

2012: g(%)=132.112/12.958.800 x 100 = 1,02%

3. Operațiuni financiare

2010: g(%)=12.000/11.674.300 x 100 = 0,10%

2011: g(%)=14.125/12.462.800 x 100 = 0,11%

2012:g(%)= 20.140/12.958.800 x 100 = 0,16%

4. Servicii publice generale

2010: g(%)=45.422/11.674.300 x 100 =0,39%

2011: g(%)=54.253/12.462.800 x 100 =0,43%

2012: g(%)=59.742/12.958.800 x 100 =0,46%

5. Apărare,ordine publică și siguranță națională

2010: g(%)=5.840/11.674.300 x 100 = 0,05%

2011: g(%)=5.403/12.462.800 x 100 = 0,04%

2012: g(%)=7.766/12.958.800 x 100 = 0,06%

6. Cheltuieli social-culturale

2010: g(%)=142.454/11.674.300 x 100 = 1,22%

2011: g(%)=169.831/12.462.800 x 100 = 1,36%

2012: g(%)=200.908/12.958.800 x 100 = 1,55%

7. Servicii și dezvoltare publică,locuințe,mediu și ape

2010: g(%)=42.191/11.674.300 x 100= 0,36%

2011: g(%)=103.197/12.462.800 x 100 =0,83%

2012: g(%)=98.622/12.958.800 x 100 =0,76%

Suceava , 2015

Page 8: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

8. Acțiuni economice

2010: g(%)=107.665/11.674.300 x 100 = 0,92 %

2011: g(%)=187.896/12.462.800 x 100 = 1,51%

2012: g(%)=138.022/12.958.800 x 100 = 1,07%

b. Veniturile publice

g(%)=VPI/VPT x 100

1. Venituri curente

2010: g(%)=301.556/343.572 x 100 = 87,77%

2011: g(%)=301.144/520.580 x 100 =57,85%

2012: g(%)=316.290/502.060 x 100 =62,99%

2. Venituri fiscale

2010: g(%)=284.889/301.556 x 100 =94,47%

2011: g(%)=264.305/301.144 x 100 =87,77%

2012: g(%)=280.548/316.290 x 100 =88,70%

3. Venituri nefiscale

2010: g(%)=16.667/301.556 x 100 =5,53%

2011: g(%)=36.839/301.144 x 100 =12,23%

2012: g(%)=35.742/316.290 x 100=11,30%

4. Venituri de capital

2010: g(%)=1.100/343.572 x 100 =0,32%

2011: g(%)=1.101/520.580 x 100 =0,21%

2012: g(%)=462/502.060 x 100 =0,09%

Suceava , 2015

Page 9: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

5. Operațiuni financiare

2010: g(%)=0/343.572 x 100 = 0%

2011: g(%)=69.856/520.580 x 100 =13,42%

2012: g(%)=46.708/502.060 x 100 =9,30%

6. Alte venituri

2010: g(%)=40.916/343.572 x 100 =11,91%

2011: g(%)=148.479/520.580 x 100 =28,52%

2012: g(%)=138.600/502.060 x 100 =27,61%

g(%)=VPI/PIB x 100

1. Venituri curente

2010: g(%)=301.556/11.674.300 x 100 =2,58%

2011: g(%)=301.144/12.462.800 x 100 =2,42%

2012: g(%)=316.290/12.958.800 x 100=2,44%

2. Venituri fiscale

2010: g(%)=284.889/11.674.300 x 100 =2,44%

2011: g(%)=264.305/12.462.800 x 100 = 2,12%

2012: g(%)=280.548/12.958.800 x 100 =2,16%

3. Venituri nefiscale

2010: g(%)=16.667/11.674.300 x 100 = 0,14%

2011: g(%)=36.839/12.462.800 x 100 =0,29%

2012: g(%)=35.742/12.958.800 x 100= 0,28%

Suceava , 2015

Page 10: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

4. Venituri de capital

2010: g(%)=1.100/11.674.300 x 100 =0,01%

2011: g(%)=1.101/12.462.800 x 100 =0,01%

2012: g(%)=462/12.958.800 x 100 =0,004%

5. Operațiuni financiare

2010: g(%)=0/11.674.300 x 100 = 0%

2011: g(%)=69.856/12.462.800 x 100 =0,56%

2012: g(%)=46.708/12.958.800 x 100 = 0,36%

6. Alte venituri

2010: g(%)=40.916/11.674.300 x 100 =0,35%

2011: g(%)=148.479/12.462.800 x 100 =1,19%

2012: g(%)=138.600/12.958.800 x 100 =1,07%

IV. Calculul indicatorilor de dinamică a cheltuielilor și veniturilor publice

a. Cheltuielile publice

Modificarea absolută în expresie nominală

∆CPTn= CPTn1-CPTn0

∆CPTn=CPT2011-CPT2010=520.580-343.572 =177.008

∆CPTn=CPT2012-CPT2011=502.060-520.580= -18.520

Suceava , 2015

Page 11: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

Modificare absolută în expresie reală

∆CPTr=CPTr1-CPTr0=CPTn1/Ip1-CPTn0/Ip0

∆CPTr=CPTr2011-CPTr2010=CPTn2011/Ip2011-CPTn2010/Ip2010

∆CPTr=520.580/105,79%-343.572/106,09%=492.088,09-323.849,56=168.238,53

∆CPTr=CPTr2012-CPTr2011=CPTn2012/Ip2012-CPTn2011/Ip2011

∆CPTr=502.060/103,33%-520.580/105,79%=485.880,19-492.088,09= -6.207,9

Modificarea relativă în expresie nominală

∆CPTn=CPTn1-CPTn0 /CPTn0 x 100

∆CPTn= CPTn2011-CPTn2010 / CPTn2010 x 100

∆CPTn=520.580-343.572 /343.572 x 100 =51,52%

∆CPTn= CPTn2012-CPTn2011 / CPTn2011 x 100

∆CPTm=502.060-520.580/520.580 x 100 = -3,56%

Modificarea relativă în expresie reală

∆CPTr=CPTr1-CPTr0/CPTr0 x 100 =(CPTn1/Ip1-CPTn0/Ip0)/CPTn0/Ip0 x 100

∆CPTr=(520.580/105,79%-343.572/106,09%)/343.572/106,09% x 100 = 51,94%

∆CPTr=(502.060/103,33%-520.580/105,79%)/520.580/105,79% x 100 = -1,26%

Coeficientul de concordanță(corelatie)

K=(CPT1/CPT0)/(PIB1/PIB0)

K=(CPT2011/CPT2010)/(PIB2011/PIB2010)

K=(520.580/343.572)/(12.462.800/11.674.300)=1,41%

K=(CPT2012/CPT2011)/(PIB2012/PIB2011)

K=(502.060/520.580)/(12.958.800/12.462.800) = 0,92%

Suceava , 2015

Page 12: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

Coeficientul de elasticitate

e = (CPT1-CPT0/CPT0)/(PIB1-PIB0/PIB0)

e=(CPT2011-CPT2010/CPT2010)/(PIB2011-PIB2010/PIB2010)

e=0,52/0,07 = 7,43

e=(CPT2012-CPT2011/CPT2011)/(PIB2012-PIB2011/PIB2011)

e= -0,04/0,04= -1

b. Veniturile publice

Modificarea absolută în expresie nominală

∆VPTn=VPTn1-VPTn0

∆VPTn=VPTn2011-VPTn2010=520.580-343.572= 177.008

∆VPTn=VPTn2012-VPTn2011=502.060-520.580= -18.520

Modificare absolută în expresie reală

∆VPTr=VPTr1-VPTr0=VPTn1/ip1-VPTn0/ip0

∆VPTr= 520.580/105,79% - 343.572/106,09% =168.238,53

∆VPTr=502.060/103,33% - 520.580/105,79% = -6.207,9

Modificarea relativă în expresie nominală

∆VPTn=VPTn1-VPTn0/VPTn0 x100

∆VPTn=520.580-343.572/343.572 x 100 =51,52%

∆VPTn=502.060-520.580/520.580 x 100= -3,56%

Modificarea relativă în expresie reală

∆VPTr=VPTr1-VPTr0/VPTr0 x 100 =(VPTn1/Ip1-VPTn0/Ip0)/VPTn0/Ip0 x 100

∆VPTr=(520.580/105,79%-343.572/106,09%)/343.572/106,09% x 100 = 51,94%

∆VPTr=(502.060/103,33%-520.580/105,79%)/520.580/105,79% x 100 = -1,26%

Suceava , 2015

Page 13: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

Modificarea veniturilor publice totale in PIB

∆VPT/PIB=VPT1/PIB1 x 100 – VPT0/PIB0 x 100

∆VPT/PIB=520.580/12.462.800 x 100 – 343.572/11.674.300 x 100 = 4,18-2,94=1,24 %

∆VPT/PIB=502.060/12.958.800 x 100 – 520.580/12.462.800 x 100 =3,87-4,18= -0,31%

Coeficientul de concordanță (corelație)

K=VPT1/VPT0 / PIB1/PIB0

K=520.580/343.572/12.462.800/11.674.300=1,51/1,07=1,41

K=502.060/520.580/12.958.800/12.462.800=0,96/1,04=0,92

Coeficientul de elasticitate

e=(VPT1-VPT0/VPT0) / (PIB1-PIB0/PIB0)

e=(520.580-343.572/343.572)/(12.462.800-11.674.300/11.674.300)=0,51/0,07=7,29

e=(502.060-520.580/520.580)/(12.958.800-12.462.800/12.462.800)= -0,04/0,04= -1

Suceava , 2015

Page 14: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

V. Tabele centralizatoare cu rezultatele obținute pentru indicatorii de structură

1) Tabel centralizator cu rezultatele obținute pentru indicatorii de

structură conform clasificației economice pentru cheltuielile publice

Nr crt Criteriul economic g(%) Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

CPT PIB CPT PIB CPT PIB 1. Cheltuieli curente 80,57% 2,37% 71,51% 2,99% 69,68% 2,70% 2. Cheltuieli de capital 15,93% 0,47% 26,07% 1,09% 26,31% 1,02% 3. Operațiuni financiare 3,49% 0,10% 2,71% 0,11% 4,01% 0,16%

TOTAL 100% 100% 100%

Interpretare : Conform clasificației economice,cea mai mare pondere în cadrul cheltuielilor publice totale o dețin cheltuielile curente în toți cei trei ani , pe când cea mai mică pondere este deținută de operațiunile financiare . Totodată și în PIB ,cheltuielile curente au cea mai mare pondere : 2,37% -2010, 2,99 %-2011 respectiv 2,70 % în 2012.

2) Tabel centralizator cu rezultatele obținute pentru indicatorii de

structură conform clasificației funcționale pentru cheltuielile publice

Nr crt

Criteriul funcționalg(%)

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012CPT PIB CPT PIB CPT PIB

1. Servicii publice generale

13,22% 0,39% 10,42% 0,43% 11,90% 0,46%

2. Apărare,ordine publică ,siguranță

1,70% 0,05% 1,04% 0,04% 1,55% 0,06%

3. Cheltuieli social culturale

41,46% 1,22% 32,62% 1,36% 40,02% 1,55%

4. Servicii și dezvoltare publică

12,28% 0,36% 19,82% 0,83% 19,64% 0,76%

5. Acțiuni economice 31,33% 0,92% 36,09% 1,51% 27,49% 1,07%Total 100% 100% 100%

Suceava , 2015

Page 15: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul IInterpretare: Conform clasificației funcționale , din cele 5 tipuri de cheltuieli cea mai mare pondere o dețin cheltuielile social culturale în decursul celor trei ani consecutivi . Spre deosebire ce cheltuielile social culturale, cheltuielile privind apărarea , ordinea publică și siguranță au cea mai mică pondere în bugetul de stat al primăriei Arad.

3) Tabel centralizator cu rezultatele obținute pentru indicatorii de

structură pentru veniturile totale

Nr crt

Ponderea veniturilorg(%)

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

VPT PIB VPT PIB VPT PIB

1. Venituri curente 87,77% 2,58% 57,85% 2,42% 62,99% 2,44%2. Venituri de capital 0,32% 0,01% 0,21% 0,01% 0,09% 0,004%3. Operațiuni financiare 0% 0% 13,42% 0,56% 9,30% 0,36%4. Alte venituri 11,91% 0,35% 28,52% 1,19% 27,61% 1,07%

Total 100% 100% 100%

Interpretare: La fel ca și cheltuielile totale , în cadrul veniturilor totale , cea mai mare pondere o dețin veniturile curente astfel : 87,77 % în 2010, 57,85 % în 2011 respectiv 62,99 % în 2012 . Deasemenea și în PIB veniturile curente au un procent mai ridicat față de celelalte venituri.

4) Tabel centralizator cu rezultatele obținute pentru indicatorii de

structură pentru veniturile curente

Nr crt Ponderea veniturilor curente

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

1. Fiscale 94,47% 87,77% 88,70%2. Nefiscale 5,53% 12,23% 11,30%

Total 100% 100% 100%

Interpretare: Veniturile curente sunt formate din venituri fiscale şi nefiscale, veniturile fiscale constituind marea masă a acestor resurse cu o pondere de 94,47% în anul 2010,87,77% în anul 2011 respectiv 88,70% în anul 2012.

Suceava , 2015

Page 16: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

VI. Tabele centralizatoare cu rezultatele obținute pentru indicatorii de dinamică

1) Tabel centralizator cu rezultatele obținute pentru indicatorii de

dinamică pentru cheltuielile publice

Nr crt

Indicatorii de dinamică 2010-2011 2011-2012

1. Modificarea absolută

Expresie nominală 177.008 -18.520Expresie reală 168.238,53 -6.207,9

2. Modificarearelativă

Expresie nominală 51,52% -3,56Expresie reală 51,94% -1,26%

3. Coeficientul de concordanță 1,41 0,924. Coeficientul de elasticitate 7,43 -1

Interpretare : Indicatori privind dinamica arată trendul de modificare în timp a cheltuielilor publice totale astfel încât în ceea ce privește modificările absolute și relative în anii 2010-2011 se remarcă o creștere pe când în anii 2011-2012 se produc scăderi. Din punct de vedere al coeficientului de elasticitate în anii 2010-2011 s-a realizat o elasticitate supraunitară ceea ce ne indică o creștere a CPT în PIB iar în anii 2011-2012 s-a realizat o elasticitate subunitară ce reflectă o tendință de restrângere a ponderii CPT în PIB.

2)Tabel centralizator cu rezultatele obținute pentru indicatorii de

dinamică pentru veniturile publice

Nr crt

Indicatorii de dinamică 2010-2011 2011-2012

1. Modificarea absolută

Expresie nominală 177.008 -18.520

Expresie reală 168.238,53 -6.207,92. Modificarea

relativăExpresie nominală 51,52% -3,56%Expresie reală 51,94% -1,26%

3. Modificarea VPT in PIB 1,24% -0,31%4. Coeficientul de concordanță 1,41 0,925. Coeficientul de elasticitate 7,29 -1

Suceava , 2015

Page 17: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

Interpretare : În ceea ce privește veniturile publice din bugetul primăriei, la modificările absolute și relative se remarcă o creștere în anii 2010-2011 respectiv o scădere în anii 2011-2012. Din punct de vedere al coeficientului de elasticitate în anii 2010-2011 s-a realizat o elasticitate supraunitară ceea ce ne indică o creștere a VPT în PIB iar în anii 2011-2012 s-a realizat o elasticitate subunitară ce reflectă o tendință de restrângere a ponderii VPT în PIB.

VII. Concluzii

Bugetul de stat reprezintă actul juridic în care sunt prevăzute și autorizate în formă legislativă veniturile și cheltuielile anuale ale statului , are aprobarea parlamentară sub forma indicatorilor bugetari, ceea ce îi dă un caracter obligatoriu și este aprobat prin legea anuală. Se elaborează pe o perioada de un an calendaristic dar se poate și rectifica dar numai  în cadrul aceluiași exercițiu bugetar.

Bugetul de stat cuprinde resurse financiare mobilizate la dispoziția statului și repartizarea acestora. Nivelul resurselor(veniturilor) si dimensionarea cheltuielilor sunt stabilite prin legi bugetare.

În cadrul bugetului primăriei Arad se remarcă o creștere a veniturilor și cheltuielilor de la 343.572 de mii în anul 2010 la 520.580 de mii în anul 2011 , pentru ca în anul 2012 sa se realizeze din nou o scadere la 502.060 de mii.

Bugetul este conceput şi elaborat ca un buget consolidat care reflectă la nivelul unui an, efortul financiar public.Rolul acestuia este de a reflecta în partea de cheltuieli modul de alocare a resurselor fiecărui an bugetar.

Suceava , 2015

Page 18: Finante Publice -Arad. Boureanu Ioana (2)

Universitatea “ Ștefan cel Mare” SuceavaFacultatea de științe economice și administrație publicăSpecializare : Finanțe și bănciAnul I

Bibliografie : http://www.primariaarad.ro/info.php?page=/temp/

buget.html&newlang=ron&theme=th1-ron http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad

Suceava , 2015