finante publice anul 1 test grila

of 47 /47
Finante grile 188. Sunt asimilate, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, livrărilor de bunuri efectuate cu plată, următoarele operaţiuni: a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate de aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial; b) acordarea de bunuri în mod gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare în limita a 3%o din cifra de afaceri realizată într-un an calendaristic; c) acordarea de mostre în cadrul campaniilor promoţionale; d) investitiile realizate în regie proprie; e) bunurile acordate gratuit în scopul stimulării vânzărilor; f) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale. 189. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, expediază bunuri în Italia în vederea prelucrării. După prelucrare, produsele compensatoare sunt transportate în România. Expedierea bunurilor din România în Italia reprezintă, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată: a) un nontransfer; b) un transfer; c) o livrare intracomunitară;

Author: lidiutsata

Post on 15-Jun-2015

3.317 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Finante publice anul 1 test grila

Finante grile

188. Sunt asimilate, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, livrărilor de bunuri efectuate cu plată, următoarele operaţiuni:

a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate de aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial;

b) acordarea de bunuri în mod gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare în limita a 3%o din cifra de afaceri realizată într-un an calendaristic;

c) acordarea de mostre în cadrul campaniilor promoţionale;

d) investitiile realizate în regie proprie;

e) bunurile acordate gratuit în scopul stimulării vânzărilor;

f) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale.

189. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, expediază bunuri în Italia în vederea prelucrării. După prelucrare, produsele compensatoare sunt transportate în România. Expedierea bunurilor din România în Italia reprezintă, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată:

a) un nontransfer;

b) un transfer;

c) o livrare intracomunitară;

d) o achiziţie intracomunitară;

e) o livrare cu locul în afara R 12412t1921m omâniei;

f) un export temporar.

190. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, livrează energie electrică prin reţeaua de electricitate către un comerciant, persoană impozabilă, stabilit în Ungaria. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, această livrare este considerată:

Page 2: Finante publice anul 1 test grila

a) o livrare neimpozabilă în România, locul livrării fiind în Ungaria;

b) o livrare intracomunitară scutită de taxa pe valoarea adăugată în România, dacă beneficiarul comunică un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA din alt stat membru;

c) o livrare taxabilă cu cota standard de 19% în România;

d) un export scutit de TVA cu drept de deducere;

e) un transfer;

f) o vânzare de bunuri la distanţă.

191. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, achiziţionează aparate electrocasnice din Suedia. Bunurile sunt transportate în numele furnizorului din Suedia în România şi au fost taxate în Suedia conform regimului special pentru bunuri second-hand. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, în România această operaţiune reprezintă:

a) o achiziţie intracomunitară neimpozabilă în România, fiind taxata în Suedia conform regimului special pentru bunuri second-hand;

b) o achiziţie intracomunitară impozabilă în România;

c) o achiziţie intracomunitară impozabilă şi în România şi în Suedia;

d) o achiziţie intracomunitară impozabilă în România, dar scutită de TVA;

e) un import pentru care se plăteşte TVA la organele vamale;

f) un import pentru care se aplică taxarea inversă.

192. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, vânzarea la distanţă reprezintă:

a) o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de altă persoană în numele acestuia;

b) o vânzare de bunuri din Romania catre un beneficiar dintr-un stat tert;

c) o vânzare de bunuri expediate prin serviciile de curierat;

Page 3: Finante publice anul 1 test grila

d) o vânzare care are loc într-un stat terţ;

e) o vânzare pentru care nu se cunoaşte cumpărătorul la momentul expedierii;

f) o vânzare de bunuri transportate de către cumpărător în alt stat membru.

193. Un transportator stabilit şi înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal numai în România, transportă bunuri pentru un beneficiar, persoană impozabilă stabilită în Marea Britanie şi înregistrată în scopuri de TVA în Marea Britanie şi în Franţa. Transportul este efectuat din România în Germania. Beneficiarul îi comunică transportatorului codul său de înregistrare în scopuri de TVA din Franţa. Din punct de vedere al TVA, locul prestării de servicii de transport este în:

a) Franţa, statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA comunicat prestatorului;

b) România, statul membru din care începe transportul;

c) Germania, statul membru în care se încheie transportul;

d) Marea Britanie, statul membru în care este stabilit beneficiarul;

e) fiecare stat membru, în funcţie de distanţele parcurse;

f) România, locul unde este stabilit prestatorul.

194. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, primeşte bunuri în vederea prelucrării de la o persoană impozabilă stabilită în Italia şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atât în Italia, cât şi în Franţa. Prestatorului român i se comunică codul de înregistrare în scopuri de TVA din Franţa. După prelucrare bunurile sunt expediate în Franţa. Din punct de vedere al TVA, serviciul de prelucare este:

a) neimpozabilă în România, locul prestării fiind în Franţa, statul membru din care s-a comunicat un cod valabil de TVA, bunurile fiind transportate în afara României după prelucrare;

b) scutită de TVA cu drept de deducere, deoarece beneficiarul nu este stabilit şi înregistrat în România;

Page 4: Finante publice anul 1 test grila

c) scutită de TVA cu drept de deducere pentru că bunurile sunt plasate în regim de perfecţionare activă;

d) taxabilă cu cota de 19%;

e) neimpozabilă în România, locul prestării fiind în Italia;

f) scutită de TVA fără drept de deducere.

195. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, închiriază un camion unei persoane impozabile stabilite în Bulgaria. Beneficiarul este o întreprindere mică neînregistrată în scopuri de TVA în Bulgaria. Camionul este utilizat pentru efectuarea de servicii de transport pe teritoriul Ungariei. Din punct de vedere al TVA, prestarea de servicii constând în închirierea camionului, este:

a) impozabila în România cu cota standard de 19%, statul membru unde este stabilit prestatorul;

b) impozabila în Bulgaria, statul membru unde este stabilit beneficiarul;

c) impozabila în Ungaria, statul membru în care este efectiv utilizat camionul;

d) scutită cu drept de deducere în România;

e) scutită fără drept de deducere în România;

f) impoazbaila în România cu cota redusă de 9%.

196. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal efectuează o livrare de echipament sportiv către o persoană impozabilă stabilită în Franţa, neînregistrată în scopuri de TVA. Bunurile sunt transportate în Turcia de catre furnizorul român, din dispoziţia cumpărătorului. Din punct de vedere al TVA, operaţiunea realizată de furnizorul român este:

a) o livrare de bunuri in afara Comunitatii scutită de TVA cu drept de deducere;

b) o livrare intracomunitară scutită cu drept de deducere;

c) o livrare intracomunitară taxabilă în România cu cota standard de 19%;

d) o vânzare la distanţă;

Page 5: Finante publice anul 1 test grila

e) un transfer;

f) un nontransfer.

197. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, poate să-şi exercite dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor, pe baza următoarelor documente:

a) bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pentru carburanţii auto achiziţionaţi, dacă sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului;

b) bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, pentru orice bunuri a căror valoare este mai mică de 100 lei;

c) facturi care un au inscrise datele de identificare ale furnizorului;

d) facturi care nu mentioneaza datele de identificare ale cumparatorului;

e) facturi emise pentru o operatiune scutita de TVA fara drept de deducere;

f) avize de expeditie pe care este inscrisa TVA.

198. O persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, realizează lucrări de reparaţii pentru un bun expediat dintr-un stat terţ în România, plasate in regim vamal de perfectionare activa. După reparare bunurile sunt reexportate în afara Comunităţii. Din punct de vedere al TVA, prestarea de servicii constând în repararea bunurilor, este:

a) scutită cu drept de deducere, bunurile fiind plasate în regim de perfecţionare activă;

b) taxabilă cu cota standard de 19%;

c) scutită fara drept de deducere in Romania;

d) scutită cu drept de deducere pentru că beneficiarul este stabilit în afara Comunităţii;

e) neimpozabilă în România;

f) nu se cuprinde in sfera de aplicare a TVA.

Page 6: Finante publice anul 1 test grila

199. Un prestator, persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, efectuează lucrări de construcţii-montaj pentru un imobil din România. Imobilul aparţine unei persoane impozabile nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în România. Din punct de vedere al TVA, serviciile sunt:

a) taxabile cu cota de 19%, prestatorul având obligaţia de a emite factură cu TVA;

b) impozabile in statul unde este stabilit beneficiarul;

c) scutite cu drept de deducere;

d) neimpozabile în România;

e) scutite fără drept de deducere;

f) taxabile cu cota de 9%.

200. Dreptul de deducere ia nastere:

a) la momentul exigibilitatii taxei;

b) la data inregistrarii facturii in contabilitate;

c) la data primirii facturii de la furnizor/prestator;

b) la data recepţiei bunurilor;

c) la data la care intervine faptul generator;

d) la data primirii facturii de către beneficiar;

e) la data la care ar interveni exigibilitatea taxei în cazul importului aceloraşi bunuri;

201. Cota redusă de TVA de 9% nu se aplică pentru:

a) prestările de servicii de îngrijire şi supraveghere efectuate de personal medical şi paramedical;

b) livrarea de produse ortopedice;

Page 7: Finante publice anul 1 test grila

c) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;

d) livrarea de manuale şcolare;

e) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare;

f) livrarea de ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii.

202. Următoarele operaţiuni sunt scutite de TVA cu drept de deducere:

a) transportul internaţional de persoane;

b) meditaţiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învăţământului şcolar preuniversitar şi universitar;

c) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară;

d) jocurile de noroc organizate de persoane autorizate conform legii să desfăşoare astfel de activităţi;

e) livrările de bunuri efectuate de întreprinderi mici care aplică regimul special de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal;

f) livrarea la valoarea nominală de timbre poştale utilizabile pentru serviciile poştale, de timbre fiscale şi alte timbre similare;

203. În cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau al unui montaj, efectuate de către furnizor sau de către altă persoană în numele furnizorului, locul livrării de bunuri, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, se consideră a fi:

a) locul unde se efectuează instalarea sau montajul;

b) locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului;

c) locul de unde începe transportul bunurilor;

d) locul unde se termină transportul bunurilor;

e) locul unde este stabilit furnizorul;

Page 8: Finante publice anul 1 test grila

f) locul unde clientul este stabilit sau are un sediu fix, dacă acesta diferă de locul unde se efectuează instalarea sau montajul.

204. La ce data intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată în cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri recepţionate în Romania la data de 23/06/2007 de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, daca factura este emisă de către furnizor în data de 17/07/2007:

a) 15/07/2007;

b) 23/06/2007;

c) la data primirii facturii de către beneficiar;

d) la data livrării bunurilor respective de către furnizor;

e) la data intrării bunurilor pe teritoriul României;

f) 17/07/2007.

205. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată în cazul trecerii în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul unei persoane impozabile, în condiţiile prevăzute în legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri, este:

a) compensaţia aferentă;

b) preţul de cumpărare al bunurilor respective;

c) valoarea normală pentru livrarea respectivă;

d) preţul de cost al bunurilor respective, stabilit la data livrării;

e) operaţiunea nu intră în sfera de aplicare a TVA;

f) operaţiunea este scutită de TVA.

206. O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal efectuează o livrare de bunuri către o persoană care îi comunică un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA din alt stat membru. Bunurile sunt transportate din România într-un alt stat membru. Această operaţiune reprezintă, din punct de vedere al TVA:

Page 9: Finante publice anul 1 test grila

a) o livrare intracomunitară de bunuri scutită de TVA;

b) o livrare intracomunitară pentru care se datorează TVA în România;

c) o livrare neimpozabila in România;

d) un export de bunuri;

e) un transfer;

f) un nontransfer.

207. Sunt operaţiuni scutite fără drept de deducere, din punct de vedere al TVA:

a) serviciile publice poştale, precum şi livrarea de bunuri aferentă acesteia;

b) exportul de bunuri;

c) livrarea intracomunitară de mijloace de transport noi;

d) livrarea de produse ortopedice in Romania;

e) livrările de aur către Banca Naţională a României;

f) livrările de bunuri efectuate de întreprinderile mici care au optat pentru aplicarea regimului normal de taxare, fiind inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

208. Expedierea in alt stat membru a unor utilaje de catre o persoana impozabila stabilita si inregistrata in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru utilizarea in scopul realizarii de lucrari de constructii in acel stat membru, utilajele fiind apoi returnate in Romania, reprezintă din punct de vedere al TVA:

a) un nontransfer;

b) o livrare intracomunitară;

c) o livrare de bunuri taxabilă în România;

d) un transfer;

e) o vânzare la distanţă;

Page 10: Finante publice anul 1 test grila

f) o achiziţie intracomunitară.

209. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată în cazul unui import de bunuri intervin:

a) la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea taxelor vamale, agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, în cazul în care bunurile respective sunt supuse acestor taxe;

b) la data emiterii facturii de către furnizor;

c) la data primirii facturii de către beneficiar;

d) la data recepţiei bunurilor;

e) la data livrării bunurilor pe teritoriul României;

f) nu se datorează TVA.

210. Operaţiunile de factoring reprezintă, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată:

a) o prestare de servicii taxabilă cu cota standard de 19%;

b) o prestare de servicii scutită de TVA cu drept de deducere;

c) o prestare de servicii scutită de TVA fără drept de deducere;

d) o prestare de servicii necuprinsă în sfera de aplicare a TVA;

e) o prestare de servicii către sine;

f) o prestare de servicii taxabilă cu cota redusă de 9%.

211. Preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial, reprezintă, din punct de vedere al TVA:

a) o operaţiune asimilată unei livrări de bunuri efectuate cu plată;

Page 11: Finante publice anul 1 test grila

b) nu constituie livrare de bunuri;

c) un transfer;

d) un nontransfer;

e) o prestare de servicii;

f) o vânzare la distanţă.

212. O persoană impozabilă stabilită în România, înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, construieşte o clădire în Grecia. Beneficiarul său este o persoană impozabilă înregistrată pentru scopuri de TVA în Grecia. Au locul prestarii în România serviciile realizate de prestatorul din România?

a) nu , întrucât serviciile legate de bunul imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil;

b) au locul prestarii în România, prestatorul fiind stabilit în România;

c) au locul prestarii în Grecia, unde lucrările sunt efectiv prestate;

d) au locul prestarii în Grecia, unde este stabilit beneficiarul persoană impozabilă;

e) sunt impozabile în România, prestatorul fiind înregistrat în scopuri de TVA în România;

f) au locul prestarii în Grecia, beneficiarul fiind înregistrat în scopuri de TVA în Grecia.

213. Compania A, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Franţa, vinde bunuri companiei B, din România, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal. Bunurile sunt transportate din Franţa în România de către furnizor, iar cumpărătorul îi comunică furnizorului codul său de înregistrare în scopuri de TVA din România. Consideraţi că operaţiunea respectivă este impozabilă în România din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată?

a) da, este o achiziţie intracomunitară impozabila in Romania, ce urmează unei livrări intracomunitare efectuată în alt stat membru de altă persoană impozabilă;

b) da, fiind un import de bunuri;

Page 12: Finante publice anul 1 test grila

c) nu, pentru că bunurile sunt transportate de furnizor;

d) da, pentru că bunurile sunt cumpărate de o persoană înregistrată în scopuri de TVA;

e) operaţiunea este impozabilă în Franţa, iar în România nu are loc o operaţiune impozabilă;

f) nu, pentru ca furnizorul nu este stabilit in România.

214. O persoană impozabilă A, stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, vinde la 30 iulie 2007 o clădire care a fost prima dată utilizată în anul 2000. Se poate aplica o scutire de TVA pentru vânzarea acestei clădiri?

a) da, întrucât este un bun imobil care nu mai îndeplineşte condiţiile unei construcţii noi;

b) nu, dacă nu se optează pentru aplicarea scutirii prin depunerea unei notificări;

c) nu, fiind obligatorie aplicarea măsurilor de simplificare;

d) da, numai dacă cumpărătorul este o persoană nestabilită în România;

e) da, numai dacă vânzătorul nu ar fi stabilit în România;

f) da, numai dacă şi vânzătorul şi cumpărătorul sunt înregistraţi în scopuri de TVA in Romania.

215. O societate de avocatură din România (A), persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, furnizează servicii de avocatură pentru o persoană impozabilă stabilită în Italia. Au locul prestarii in România serviciile realizate de compania A?

a) nu, pentru că prestatorul şi beneficiarul nu sunt stabiliţi în acelaşi stat, iar beneficiarul este o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, operaţiunea fiind impozabilă în Italia;

b) da, pentru că beneficiarul este stabilit în Comunitate;

c) da, pentru că beneficiarul nu a comunicat un cod de înregistrare în scopuri de TVA din Italia;

d) da, pentru că serviciile sunt efectiv realizate pe teritoriul României;

Page 13: Finante publice anul 1 test grila

e) da, pentru că prestatorul din România este înregistrat în scopuri de TVA;

f) nu, pentru că serviciile sunt utilizate în Italia.

216. Se primesc bunuri din Ucraina în România în vederea prelucării de către o companie A, persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România. Bunurile sunt plasate în regim vamal de perfecţionare activă, iar după prelucare sunt reexportate în Ucraina. Se aplică o scutire de TVA cu drept de deducere pentru serviciile de prelucrare realizate de compania A din România?

a) da, fiind prestări de servicii asupra bunurilor mobile corporale plasate în regim de perfecţionare activă, bunurile rezultate din prelucrare fiind reexportate;

b) nu, pentru că serviciile sunt prestate în România şi nu s-a comunicat un cod de înregistrare în scopuri de TVA de către beneficiar;

c) da, pentru că prestatorul este înregistrat normal în scopuri de TVA;

d) nu, pentru că beneficiarul nu este stabilit în Comunitate;

e) nu, operaţiunea fiind impozabilă în Ucraina;

f) nu, beneficiarul din Ucraina având obligaţia să se înregistreze în România în scopuri de TVA pentru efectuarea operaţiunilor respective.

217. Un transportator A, stabilit în Franţa şi nestabilit în România, transportă bunuri din Franţa în România pentru un beneficiar B, persoană impozabilă română, înregistrată în scopuri de TVA. B îi comunică lui A codul său de înregistrare în scopuri de TVA din România. Transportul intracomunitar realizat de A are locul prestarii:

a) în România, statul membru din care beneficiarul a furnizat un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA transportatorului;

b) în Franţa, statul membru de plecare a transportului intracomunitar;

c) în Franţa, pentru că prestatorul este stabilit în Franţa;

d) în România, pentru că beneficiarul este stabilit în România;

e) în Franţa, pentru că prestatorul este înregistrat în scopuri de TVA în acest stat membru;

Page 14: Finante publice anul 1 test grila

f) în România, pentru că este statul membru în care se încheie transportul intracomunitar.

218. O casă de expediţii stabilită în România (A) şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, transportă bunuri din România în Germania pentru un beneficiar (B), persoană impozabilă in România care îi comunică codul său de înregistrare în scopuri de TVA din România pentru acest transport intracomunitar. Bunurile nu se află în regim vamal suspensiv. Casa de expediţii va factura cu cota de 19% acest transport intracomunitar pentru beneficiarul său din România?

a) da, fiind un transport intracomunitar care începe din România şi pentru care beneficiarul a comunicat cod de înregistrare în scopuri de TVA, operaţiunea nefiind scutită de TVA, prestatorul fiind stabilit şi înregistrat în România în scopuri de TVA;

b) nu, pentru că transportul intracomunitar se termină în Germania, operaţiunea fiind impozabilă în Germania;

c) nu, pentru că operaţiunea este scutită de TVA, fiind un transport internaţional;

d) nu, pentru că nu se specifică dacă beneficiarul este stabilit în România;

e) nu, pentru că prestatorul este stabilit în România şi înregistrat în scopuri de TVA;

f) nu, pentru că prestatorul din România datorează TVA în Germania.

219. O companie A stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, vinde bunuri produse în România unei companii B, din Elveţia. Bunurile sunt expediate de A din România în Elveţia. Din punct de vedere al TVA, furnizorul din România realizează:

a) o livrare de bunuri în afara Comunităţii, pentru care beneficiază de scutire de TVA dacă justifică această scutire conform prevederilor legale;

b) o livrare intracomunitară de bunuri, scutită de TVA pentru că bunurile părăsesc România;

c) o livrare intracomunitară taxabila in Romania, pentru că beneficiarul din Elveţia nu a comunicat un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;

d) o livrare intracomunitară taxabila in Romania, pentru că beneficiarul din Elveţia nu este stabilit în Comunitate;

Page 15: Finante publice anul 1 test grila

e) o livrare de bunuri neimpozabilă în România;

f) o vânzare la distanţă în Elveţia, pentru care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în Elveţia.

220. A, o companie stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA atât în România, cât şi în Austria, este beneficiara unui transport intracomunitar de bunuri, realizat de compania de transport B din România, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. Transportul intracomunitar începe în România şi se termină în Austria. Beneficiarul (A) comunică codul de TVA din Austria pentru acest transport intracomunitar lui B. Cum calificaţi transportul intracomunitar efectuat de B?

a) un transport intracomunitar care nu are locul prestarii în România, ci in Austria, statul membru din care beneficiarul a comunicat un cod de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autorităţile competente din acest stat membru;

b) un transport intracomunitar care are locul prestarii în România, pentru că şi prestatorul şi beneficiarul sunt persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România;

c) un transport intracomunitar care are locul prestarii în România, pentru că prestatorul este stabilit în România;

d) un transport local pentru care se aplică cota standard de TVA de 19%;

e) un transport intracomunitar care are locul prestarii în Austria, statul membru în care se termină transportul intracomunitar;

f) un transport intracomunitar care are locul prestarii în România numai pe distanţa parcursă în România.

221. O persoană impozabilă A stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, primeşte pentru reparare un utilaj din Polonia de la B, o companie stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Polonia. După reparare, utilajul este transportat în Polonia. B îi comunică lui A codul său de înregistrare în scopuri de TVA din Polonia. Din punct de vedere al legislatiei privind TVA are locul prestarii în România serviciul de reparare realizat de A?

a) nu, are locul prestarii în Polonia, fiindcă B a comunicat codul său de înregistrare în scopuri de TVA lui A şi bunurile au fost transportate în afara României după reparare;

Page 16: Finante publice anul 1 test grila

b) da, are locul prestarii în România, pentru că lucrările sunt efectiv prestate în România;

c) da, are locul prestarii în România pentru că prestatorul este stabilit în România;

d) nu are locul prestarii în Polonia, statul membru în care bunurile au fost transportate după prelucrare;

e) da, are locul prestarii în România, dar beneficiază de scutire de TVA fiind bunuri expediate în afara României;

f) da, are locul prestarii în România, statul membru în care este stabilit beneficiarul serviciilor.

222. Un furnizor A, stabilit şi înregistrat în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, încheie un contract de livrare a unui utilaj în Belgia cu compania B, stabilita şi înregistrata în scopuri de TVA în Belgia. În contract se stipulează că A face instalarea utilajului în Belgia. Cum calificaţi această operaţiune din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată în România?

a) un nontransfer, livrarea de bunuri fiind impozabilă în Belgia, locul unde bunurile sunt instalate de furnizorul din România;

b) o livrare de bunuri impozabilă în România, statul membru din care începe trasnportul bunurilor, pentru care se aplică cota standard de 19%;

c) o livrare intracomunitară din România scutită de TVA;

d) o livrare intracomunitară impozabilă în România pentru care furnizorul A nu poate aplica scutirea de TVA pentru că beneficiarul nu i-a comunicat un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA din Belgia;

e) o vânzare de bunuri la distanţă ce are locul impozitării în Belgia, statul membru în care se încheie trasnportul bunurilor;

f) un export de bunuri scutit de TVA.

223. O mică întreprindere neînregistrată în scopuri de TVA este beneficiara unui transport de bunuri care începe în Franţa şi se termină în România. Transportatorul este o persoană stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Italia. Are locul prestarii in Romania acest transport din punct de cedere al TVA?

Page 17: Finante publice anul 1 test grila

a) nu, este un transport intracomunitar care are locul prestarii în Franţa, statul membru din care începe transportul, pentru că beneficiarul nu a comunicat un cod de înregistrare în scopuri de TVA din alt stat membru şi transportatorul va factura cu TVA din Franţa;

b) da, pentru că transportul se termină în România;

c) da, pentru că beneficiarul este o persoană impozabilă stabilită în România;

d) nu, este impozabil în Franţa pentru distanţa parcursă în Franţa;

e) nu, este un transport scutit de TVA în Franţa, fiind aferent unui export de bunuri;

f) nu, este un transport intracomunitar care este impozabil în Italia, statul membru în care este stabilit prestatorul.

224. Este operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată în România:

a) o achiziţie intracomunitară de produse accizabile efectuata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila;

b) serviciul de publicitate efectuat de un prestator stabilit în România către un beneficiar stabilit în afara Comunităţii;

c) serviciile de consultanţă prestate de un prestator stabilit în România către un client stabilit în afara Comunităţii;

d) serviciile de publicitate efectuate de un prestator stabilit în România către o persoană impozabilă acţionând ca atare stabilită în Comunitate;

e) serviciile de consultanţă efectuate de un prestator stabilit în România către o persoană impozabilă acţionând ca atare stabilită în Comunitate;

f) intermedierea efectuată de un prestator stabilit în România care acţionează în numele şi în contul altei persoane, când intermediază serviciile de consultanţă prestate către un beneficiar stabilit în afara Comunităţii.

225. Locul livrării bunurilor mobile corporale pentru care nu exista o relatie de transport intre vanzator si cumparator este:

a) locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului

Page 18: Finante publice anul 1 test grila

b) locul unde se incheie transportul bunurilor;

c) locul unde se gasesc bunurile cand incepe transportul sau expedierea;

d) locul in care este stabilit furnizorul;

e)locul in care este stabilit cumparatorul;

f) locul consumului efectiv al bunurilor.

226. Leasingul unui mijloc de transport are locul prestării în România:

a) când acest serviciu este prestat de o persoană impozabilă stabilită sau care are un sediu fix în afara Comunităţii, de la care serviciul este prestat, dacă serviciul este efectiv utilizat în România de beneficiar;

b) când serviciul este prestat de o persoană impozabilă stabilită în România către un beneficiar stabilit în afara Comunităţii;

c) când serviciul este prestat de un prestator stabilit intr-un stat membru unui beneficiar stabilit in România;

d) când prestatorul este persoană impozabilă stabilită în afara Comunităţii de la care serviciul este prestat, dacă serviciul nu este efectiv utilizat în România de beneficiar;

e) când prestatorul şi beneficiarul au sediul în afara Comunităţii;

f) când pretatorul şi beneficiarul au sediul într-un alt stat membru decât România unde serviciul este efectiv utilizat de beneficiar.

227. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru o livrare de bunuri cuprinde:

a) cheltuielile accesorii reprezentând cheltuielile de ambalare şi transport, solicitate de către furnizor cumpărătorului care fac obiectul unui contract separat şi sunt legate de livrarea de bunuri efectuate pentru care se determină baza de impozitare;

b) reducerea de preţ acordată de furnizor direct clientului la data exigibilităţii taxei;

c) reducerea de preţ acordată de furnizor direct clientului după livrarea bunurilor;

Page 19: Finante publice anul 1 test grila

d) dobânzile, percepute după data livrării pentru plăţi cu întârziere;

e) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără facturare;

f) sumele achitate de furnizor, în numele şi în contul clientului şi care apoi se decontează acestuia.

228. Bunurile de capital, pentru care se ajusteaza taxa deductibila in conditiile legii, sunt:

a) modernizarile efectuate asupra unui bun imobil daca valoarea acesteia este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil dupa modernizare;

b) marfuri;

c) materii prime cumparate in vederea revanzarii;

d) ambalajele care nu pot fi utilizate de mai multe ori;

e) reparatiile efectuate asupra bunurilor de capital;

f) intretinerea bunurilor de capital.

229. Nu este deductibilă:

a) taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice şi produse din tutun, în cazul în care aceste bunuri nu sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii;

b) taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice şi produse din tutun, în cazul în care aceste bunuri sunt destinate revânzării;

c) taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice şi produse din tutun, în cazul în care aceste bunuri sunt destinate pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii;

d) taxa datorată sau achitată aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile;

e) taxa datorată sau achitată aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul

Page 20: Finante publice anul 1 test grila

livrării/prestării se consideră a fi în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar fi realizate în România;

f) taxa datorată sau achitată aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul exportului de bunuri scutit de taxă, conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

230. Livrarile intracomunitare, altele decat cele de mijloace noi de transport, efectuate de o mica intreprindere din Romania care este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal sunt:

a)scutite fara drept deducere;

b) scutite cu drept de deducere;

c) neimpozabile in Romania;

d) impozabile in statul membru in care se incheie transportul;

e) taxabile cu cota de 19% TVA in Romania;

f) nu seunt in sfera de aplicare a TVA.

231. O persoană impozabilă care aplică regimul special de scutire de TVA pentru întreprinderi mici, nefiind inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal:

a) nu are drept de deducere a taxei aferente achiziţiilor, cu exceptia achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi;

b) este scutita cu drept de deducere pentru orice livrare intracomunitara de bunuri;

c) poate să menţioneze taxa pe factură sau alt document pentru unele operaţiuni efectuate;

d) are drept de deducere pentru achizitiile intracomunitare de produse accizabile;

e) are dreptul de deducere a taxei aferente tuturor achiziţiilor;

f) nu are obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 daca este inregistrata conform art. 1531 din Codul fiscal, in cazul depasirii plafonului de scutire prevazut de lege.

Page 21: Finante publice anul 1 test grila

232. O persoană impozabilă obligată la plata taxei pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri in Romania, care este taxabilă, în cazul în care nu se află în posesia facturii emise de furnizor are obligaţia să emită o autofactura:

a) până cel mai târziu în a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei;

b) în ultima zi lucătoare a lunii în care s-a efectuat achiziţia intracomunitară de bunuri;

c) în ultima zi calendaristică a lunii în care s-a efectuat achiziţia intracomunitară de bunuri;

d) până la data depunerii la organele fiscale competente a decontului de taxă pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri;

e) până la data stabilită potrivit legii a depunerii declaraţiei recapitulative privind achiziţiile intracomunitare de bunuri;

f) până a 5-a zi lucrătoare a a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei.

233. Taxa aferentă achiziţiei intracomunitare datorate de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal:

a) se evidenţiază în decontul de taxă, atât ca taxă colectată cât şi ca taxă deductibilă;

b) se achită la organele fiscale până la data la care are obligaţia depunerii decontului de taxă;

c) se achită la organele fiscale până la data depunerii declaraţiei recapitulative privind achiziţiile intracomunitare;

d) se achită la organele fiscale până cel târziu în a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care s- efectuat achiziţia intracomunitară de bunuri;

e) se achită la organele fiscale până cel târziu în a 15-a zi calendaristică a lunii următoare celei în care s-a efectuat achiziţia intracomunitară de bunuri;

f) se achită la organele fiscale în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la furnizor.

Page 22: Finante publice anul 1 test grila

234. Dacă elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât importul de bunuri, se exprima în valută, cursul de schimb aplicat este:

a) cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză;

b) cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României din data primirii facturii;

c) cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României din data in care se depune decontul de taxă;

d) cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a lunii în care s-a efectuat operaţiunea;

e) cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat operaţiunea;

f) cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României din data recepţiei bunurilor achiziţionate.

235. Bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau unui incendiu dovedit prin documente de asigurări şi/sau alte rapoarte oficiale care nu sunt imputabile:

a) nu constituie livrare de bunuri efectuata cu plata;

b) este operaţiune scutită de taxă cu drept de deducere;

c) este operaţiune scutită de taxă fără drept de deducere;

d) constituie livrare de bunuri efectuată cu plată;

e) este operaţiune taxabilă cu cota de 19%;

f) este operaţiune taxabilă cu cota de 9%.

236. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, livrările intracomunitare de bunuri din România reprezintă:

Page 23: Finante publice anul 1 test grila

a) livrări de bunuri care sunt expediate sau transportate din România în alt stat membru de către furnizor sau de către persoana către care se efectuează livrarea, ori de altă persoană în contul acestora;

b) livrări de bunuri expediate sau transportate din România în alt stat membru numai de către furnizor;

c) livrări de bunuri mobile corporale transportate în alt stat membru numai de către cumpărător;

d) livrări de bunuri imobile către beneficiari din alte state membre;

e) livrări de bunuri din România în alt stat membru dacă transportul este realizat de un transportator nestabilit în Comunitate;

f) livrări de bunuri care sunt expediate sau transportate din România în afara Comunităţii.

237. Reprezintă achiziţii intracomunitare de bunuri impozabile în România:

a) achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate de orice persoană;

b) achiziţiile intracomunitare de produse accizabile efectuate de orice persoană;

c) achiziţiile de produse accizabile şi mijloace de transport noi din state terţe;

d) achiziţiile de bunuri imobile situate în alt stat membru de către o persoană impozabilă stabilită în România;

e) achiziţiile de bunuri, altele decât mijloacele de transport noi, efectuate de către persoane fizice, care sunt transportate în România de furnizori din state membre;

f) achiziţiile de bunuri livrate din alt stat membru în baza unui contract de livrare cu instalare de către furnizor în România.

238. Transportul intracomunitar de bunuri este transportul care:

a) are locul de plecare şi de sosire în două state membre diferite;

b) are locul de plecare într-un stat membru şi locul de sosire într-un stat terţ;

c) are locul de plecare în afara Comunităţii şi locul de sosire în România;

Page 24: Finante publice anul 1 test grila

d) este efectuat pe teritoriul unui stat terţ;

e) este efectuat de către un transportator înregistrat în scopuri de TVA în Comunitate;

f) are locul de sosire într-un stat membru, indiferent de locul de plecare.

239. Care este data la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările intracomunitare de bunuri:

a) data la care este emisă factură pentru întreaga contravaloare a livrării în cauză, dar nu mai târziu de15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator;

b) data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea;

c) data încasării de avansuri ;

d) data emiterii facturii pentru contravaloarea parţială a livrării;

e) data primirii facturii de către client;

f) data înregistrării în contabilitate a livrării intracomunitare.

240. Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru o achiziţie intracomunitară intervine la:

a) data la care este emisă o factură către persoana care efectuează achiziţia, pentru întreaga contravaloare a livrării de bunuri, dar nu mai târziu de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator;

b) data primirii facturii de către client;

c) data recepţionării bunurilor;

d) data întocmirii formalităţilor de import;

e) data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc achiziţia intracomunitară;

f) data primirii facturii externe.

241. Plafonul pentru vânzări la distanţă efectuate de furnizori din alte state membre către România este echivalentul în lei a:

Page 25: Finante publice anul 1 test grila

a) 35 000 euro/an;

b) 100 000 euro/an;

c) 10 000 euro/an;

d) 50 000 euro/an;

e) 5 000 euro/an;

f) 75 000 euro/an.

242. Perioada de ajustare a taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital este:

a) perioada de amortizare fiscală;

b) 20 ani pentru bunuri imobile şi 5 ani pentru alte bunuri de capital;

c) 20 ani pentru bunuri imobile, 5 ani pentru alte bunuri de capital, cu excepţia ambalajelor pentru care perioada de ajustare este 1 an;

d) 5 ani pentru toate bunurile de capital;

e) 20 ani pentru bunurile imobile şi perioada de amortizare fiscală pentru celelalte bunuri de capital;

f) 10 ani pentru bunuri imobile şi 5 ani pentru alte bunuri de capital.

243. O societate de construcţii stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, construieşte un bun imobil în Ungaria, pentru un beneficiar din Franţa. Care este tratamentul fiscal în România, din punct de vedere al TVA, al serviciilor prestate de societatea de construcţii:

a) o prestare neimpozabilă în România, locul prestării fiind situat în Ungaria, acolo unde se află bunul imobil;

b) o prestare de servicii impozabilă în România, prestatorul fiind stabilit în România;

c) o prestare impozabilă în Franţa, la locul unde este stabilit beneficiarul;

d) o prestare impozabilă în Ungaria, locul unde serviciile sunt efectiv prestate;

Page 26: Finante publice anul 1 test grila

e) o prestare cu locul în Ungaria, pentru că serviciile sunt prestate efectiv în Ungaria;

f) o prestare impozabilă în România, prestatorul fiind înregistrat în scopuri de TVA în România.

244. Persoana impozabilă cu regim mixt este, din punct de vedere al legislaţiei privind TVA, persoana impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată care realizează următoarele tipuri de operaţiuni:

a) operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată;

b) operaţiuni care au locul în România şi operaţiuni care au locul în afara României;

c) operaţiuni taxabile şi operaţiuni scutite cu drept de deducere;

d) operaţiuni supuse cotei de 19% şi cotei de 9% de TVA;

e) livrări de bunuri taxabile şi prestări de bunuri taxabile;

f) operaţiuni pentru care are obligaţia de a plăti taxa pe valoarea adăugată în calitate de furnizor şi operaţiuni pentru care are obligaţia de a plăti taxa pe valoarea adăugată în calitate de beneficiar, fiind supuse măsurilor de simplificare.

245. Pentru care din următoarele servicii, locul prestării stabilit conform legislaţiei în vigoare în domeniul taxei pe valoarea adăugată, este considerat a fi locul unde sunt prestate serviciile:

a) lucrările asupra bunurilor mobile corporale şi evaluările sau expertizele asupra acestora;

b) serviciile de inginerie, juridice şi de avocatură;

c) transportul intracomunitar de bunuri;

d) serviciile de publicitate şi marketing;

e) închirierea de bunuri mobile corporale;

f) telecomunicaţiile.

Page 27: Finante publice anul 1 test grila

246. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau prestare de servicii, trebuie să întocmească o factură pentru fiecare beneficiar:

a) cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare livrării de bunuri/prestării de servicii;

b) până la finele lunii în care a avut loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii;

c) cu cel puţin trei zile înaintea livrării de bunuri/prestării de servicii;

d) cel târziu până în cea de-a 5-a zi lucrătoare a lunii următoare livrării de bunuri/prestării de servicii;

e) cel târziu până în cea de-a 10-a zi lucrătoare a lunii următoare livrării de bunuri/prestării de servicii ;

f). la data livrării de bunuri sau prestării de servicii.

247. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA încheie un contract de vânzare de bunuri cu plata în rate la data de 30 ianuarie 2007. Când intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru această livrare?

a) la data livrării bunurilor, pentru întreaga contravaloare a bunurilor livrate;

b) la fiecare rată stabilită prin contractul de vânzare cu plata în rate;

c) în data de 25 a lunii următoare livrării bunurilor;

d) la data achitării ultimei rate, când se transferă dreptul de proprietate asupra bunurilor în cauză către beneficiar;

e) la o dată stabilită de comun acord între părţi;

f) la sfârşitul lunii în care a avut loc livrarea bunurilor.

248. Cota de TVA aplicabilă pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri impozabilă în România este :

a) cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun şi care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei :

Page 28: Finante publice anul 1 test grila

b) cota de TVA aplicată de statul membru din care sunt livrate bunurile;

c) cota standard de TVA de 19% în orice situaţie;

d) nu se aplică nici o cotă de TVA, achiziţia intracomunitară este scutită;

e) cota unică de TVA stabilită de Uniunea Europeană;

f) o medie a cotelor de TVA din Uniunea Europeană.

249. Compania A, persoana impozabilă stabilită şi înregistrată în România în scopuri de TVA, cumpără bunuri de la compania B, persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Italia. Compania A transmite codul său de TVA din România furnizorului B. Bunurile sunt transportate de furnizorul B din Italia în România. Operaţiunea realizată de compania A din România reprezintă din punct de vedere al TVA:

a) o achiziţie intracomunitară de bunuri impozabilă în România;

b) un import de bunuri;

c) o livrare intracomunitară;

d) o operaţiune triunghiulară, compania română A fiind cumpărător-revânzător;

e) un transport intracomunitar de bunuri;

f) un transport internaţional de bunuri.

250. Indicaţi care dintre serviciile menţionate au locul prestării la locul unde clientul căruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, dacă este o persoană impozabilă stabilită sau care are un sediu fix în Comunitate, dar nu acelaşi stat cu prestatorul:

a) servicii de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepţia mijloacelor de transport;

b) servicii de intermediere a unui transport intracomunitar de bunuri;

c) servicii de construcţii montaj ;

d) lucrări asupra bunurilor mobile corporale;

Page 29: Finante publice anul 1 test grila

e) expertize asupra bunurilor mobile corporale;

f) transportul internaţional de persoane.

251. Un constructor stabilit şi înregistrat în scopuri de TVA în Italia, neînregistrat în scopuri de TVA şi nestabilit în România, prestează servicii de arhitectură pentru un imobil situat în România. Beneficiarul serviciilor este compania B, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România. Cine este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată în România pentru aceste servicii?

a) compania B, fiind servicii legate de un bun imobil situat în România, prestate de un prestator nestabilit şi neînregistrat în scopuri de TVA în România;

b) compania A din Italia, care va factura cu TVA din Italia, fiind stabilită în Italia;

c) operaţiunea este scutită de TVA;

d) prestatorul din Italia, care trebuie să se înregistreze în România în scopuri de TVA deoarece prestează servicii care au locul prestării în România;

e) prestatorul din Italia, care trebuie să-şi desemneze un reprezentant fiscal în România;

f) compania B, fiind servicii care au locul prestării la locul unde este stabilit beneficiarul.

252. O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, încheie un contract de leasing de mijloace de transport cu o companie B, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în Germania. Este impozabil în România acest serviciu?

a) nu, este impozabil în Germania, acolo unde este stabilit prestatorul;

b) este impozabil în România, la locul unde este stabilit beneficiarul;

c) este impozabil în Germania, compania B fiind înregistrată în scopuri de TVA în Germania;

d) este impozabil în România, deoarece mijloacele de transport sunt efectiv utilizate în România;

e) este un serviciu scutit de TVA;

Page 30: Finante publice anul 1 test grila

f) este un serviciu care nu se cuprinde în sfera de aplicare a taxei.

253. După data aderării, o persoană impozabilă este scutită de obligaţia emiterii facturii, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicită, pentru următoarele operaţiuni:

a) livrările de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul şi prestările de servicii către populaţie, consemnate în documente, fără nominalizarea cumpărătorului;

b) livrările de bunuri imobile;

c) livrările de mijloace de transport noi;

d) serviciile de transport;

e) operaţiunile de leasing;

f) serviciile culturale.

254. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, datele înscrise incorect într-un decont de taxă pe valoarea adăugată:

a) se pot corecta printr-un decont dintr-o perioada fiscală ulterioară, prin înscrierea la rândurile de regularizări;

b) se trec la rândurile de regularizări în decontul de taxă pe valoarea adăugată depus pentru ultima perioadă fiscală din an;

c) se trec la rândurile de regularizări din decontul de taxă pe valoarea adăugată numai din perioada fiscală următoare celei în care au fost înscrise incorect;

d) nu se regularizează;

e) se trec la rândurile de regularizări din primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus în anul următor;

f) se pot corecta prin depunerea unui decont rectificativ.

255. Orice persoană impozabilă care efectuează operaţiuni de arendare, concesionare, închiriere şi leasing de bunuri imobile, se consideră că efectuează din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, operaţiuni:

Page 31: Finante publice anul 1 test grila

a) scutite fără drept de deducere cu posibilitatea de a opta pentru taxarea acestora ;

b) scutite fără drept de deducere şi fără posibilitatea de a opta pentru taxare;

c) scutite cu drept de deducere;

d) operaţiuni neimpozabile;

e) operaţiuni pentru care se aplică măsurile de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată;

f) operaţiuni taxabile, pentru care se aplică cota standard de 19% în orice situaţie.

256. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată nu cuprinde:

a) rabaturile, remizele, risturnurile, sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de furnizori direct clienţilor;

b) impozitele şi taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată;

c) cheltuielile de transport solicitate de furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului;

d) cheltuielile de ambalare solicitate de furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului;

e) cheltuielile de asigurare solicitate de furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului;

f) dobânzile pentru operaţiuni de leasing.

257. Constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, în sensul taxei pe valoarea adăugată:

a) orice distribuire de bunuri din activele unei societăţi comerciale către asociaţii sau acţionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a societăţii, dacă taxa pe valoarea adăugată a fost dedusă total sau parţial.

Page 32: Finante publice anul 1 test grila

b) transferul de bunuri efectuat cu ocazia operaţiunilor de transfer total sau parţial de active şi pasive, ca urmare a fuziunii şi divizării, indiferent dacă este făcut cu plată sau nu, către persoane impozabile;

c) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale;

d) persisabilităţile, în limitele stabilite de lege;

e) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;

f) acordarea de bunuri, în mod gratuit ca mostre în cadrul campaniilor publicitare;

258. Care este regimul, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, pentru livrarea bunurilor aflate în regim de antrepozit vamal:

a) este scutită de TVA cu drept de deducere;

b) nu este cuprinsă în sfera de aplicare a TVA;

c) este supusă cotei standard de 19%;

d) este supusă cotei reduse de 9% ;

e) este scutită fără drept de deducere;

f) este supusă cotei zero.

259. Nu constituie prestare de servicii impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată:

a) serviciile prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanţie, de către persoana care a efectuat iniţial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii;

b) serviciile care fac parte din activitatea economică a unei persoane impozabile, prestate în mod gratuit pentru uzul personal al angajaţilor săi;

c) utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activitatea economică a unei persoane impozabile, în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa economică;

d) angajamentul de a nu desfăşura o activitate economică, în schimbul unei sume de bani;

e) transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing;

Page 33: Finante publice anul 1 test grila

f) intermedierea livrării de bunuri efectuate de persoane care acţionează în numele şi în contul altei persoane, efectuată cu plată.

260. Regimul de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru importul de cărţi este:

a) taxare cu cota redusă de 9%;

b) taxare cu cota standard de 19%;

c) scutire cu drept de deducere;

d) scutire fără drept de deducere;

e) exonerare;

f) nici una din situaţiile enumerate.

261. Corectarea informaţiilor înscrise în facturi se efectuează în cazul în care:

a) factura menţionează o valoare incorectă a taxei pe valoarea adăugată;

b) factura nu a fost semnată şi ştampilată de furnizor;

c) se acordă reduceri de preţ anterior livrării bunurilor;

d) factura a fost întocmită înainte de livrarea bunurilor;

e) factura nu conţine codurile IBAN;

f) în nici una din situaţiile prezentate.

262. Serviciile pentru care locul prestării este locul unde este stabilit prestatorul, dacă acesta este stabilit într-un alt stat decât clientul său, sunt:

a) serviciile de leasing cu mijloace de transport;

b) serviciile de consultanţă;

c) serviciile de transport intracomunitar de bunuri;

d) serviciile prestate asupra bunurilor mobile corporale;

Page 34: Finante publice anul 1 test grila

e) servciile prestate în legatură cu un bun imobil;

f) serviciile de evaluare de opere de artă.

263. Pentru livrări de bunuri în baza unui contract de consignaţie, faptul generator al taxei pe valoarea adăugată intervine:

a) la data la care consignatarul devine proprietarul bunurilor;

b) la data întocmirii avizului de expediţie de către furnizor;

c) la data întocmirii facturii de către consignant;

d) pe 15 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea;

e) la data recepţiei bunurilor de către consignatar;

f) la data de 25 a lunii următoare următoare celei în care consignatarul vinde bunurile.