finante publice

16
Buget public national: 1.bugetul asigurarilor sociale de stat 2.buget de stat 3. bugetele unitatilor administrativ-teritoriale 4. fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala

Upload: criss996

Post on 31-Jul-2015

141 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Finante publice

Buget public national: 1.bugetul asigurarilor sociale de stat

2.buget de stat

3. bugetele unitatilor administrativ-teritoriale

4. fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala

Page 2: Finante publice

Mecanismul si sistemul financiar

Page 3: Finante publice

Mecanismul economic reprezintă ansamblul metodelor şi instrumentelor de conducere sau reglare a economiei naţionale, de către factorii de decizie ai societăţii, împreună cu obiectivele ce guvernează această conducere sau reglare şi întregul sistem organizaţional prin intermediul căruia o efectuează 

Page 4: Finante publice

Mecanismul financiar este o componentă de structură funcţională amecanismului economic şi exprimă modul de organizare şi circulaţie a fluxurilor financiare prin care se realizează mobilizarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor financiare constituite în cadrul economiei naţionale.

Page 5: Finante publice

Între mecanismele de funcţionare a economiei naţionale din diferite ţări există condiţionări istorice comune sau obiective politico-ideologice, sociale, economice sau de altă natură asemănătoare : -forma de proprietate predominantă (privată sau de stat); -sistemul de conducere al economiei; -sistemul de repartizare a rezultatelor muncii; - regimul politico-ideologic (democratic, pluripartidic sau totalitar,monopartidic) acceptarea unei singuri ideologii sau tolerarea mai multor; -participarea la alianţe politice, militare sau la uniuni cu caracter economic.

Page 6: Finante publice

Între mecanismele economice, există şideosebiri :-nivelul forţelor de producţie, mărimea rezervelor de care dispune economia naţională, condiţiile naturale şi dimensiunea teritoriului;-structura socială, gradul de maturizare a relaţiilor sociale, de producţie şi a democratismului economiei;-gradul de independenţă a economiei faţă de străinătate (proporţia de acoperire anecesarului de materii prime, resurse energetice, specialişti, tehnologii şi capital din surse interne, precum şi de desfacerea produselor (raportul dintre producţia internă a ţării care se consumă pa plan naţional şi cea care se exportă);-obiectivele de politică economică urmărite pe termen lung.

Page 7: Finante publice

Mecanismului financiar are o structură complexă care cuprinde:•sistemul financiar ;•pârghiile economico-financiare utilizate de stat pentru influenţarea activităţii economice;;•metodele administrative de conducere folosite în domeniul finanţelor •cadrul instituţional alcătuit din instituţii şi organe cu atribuţii în domeniul finanţelor (organe democratic alese, organe ale administraţiei centrale şi locale,organe specializate ale statului în domeniul financiar);•cadrul juridic format din ansamblul actelor normative (legi, decrete, hotărîri şialte reglementări cu caracter normativ), care reglementează domeniul financiar atît în faza de repartiţie, cît şi în cea de prelevare.

Page 8: Finante publice

Aspectele sistemului financiar

Sistem de relatii economice Sistem de fonduri Sistem de institutii Sistem de planuri

financiare

Page 9: Finante publice

I. Prin prizma relaţiilor economice, sistemul financiar se prezintă ca un ansamblu de relaţii financiare ce se manifestă în procesul complex de constituire,distribuire şi utilizare a fondurilor băneşti, şi este format din:- sistemul financiar public;-sistemul financiar privat.

Page 10: Finante publice

Sistemul financiar publiccuprinde:•BS şi BL;•BASS;•Bugetele instituţiile publice autonome;•B. instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din BS, BL sau BASS;•B. instituţiilor publice finanţate integral din veniturile proprii;•B. Trezoreriei Statului;•B. fondurilor externe rambursabile;•B. creditelor externe nerambursabile;•Creditul public.

Page 11: Finante publice

Sistemul financiar privat cuprinde: •Creditul bancar; •Asigurări de bunuri, persoane şi răspundere civilă; •Finanţele întreprinderilor

Page 12: Finante publice

Sistemul financiar privat in functie de fondurile de resurse financiare

Dupa nuvelul la care se constituie

Central sau

macroeconomic

Mediu sau intermedi

ar

microeconomic

Dupa destinatia data resurselor

De inlocuire si

dezvoltare

De consum

de asigurare

De rezerva

Page 13: Finante publice

Sistemul financiar privat in functie de fondurile de resurse

financiare

Dupa forma de proprietate

publice

private

Dupa titlu cu care se fac prelevari

Prelevari cu titlu definitiv si caracter

obligatoriu

Prelevari cu titlu rambursabil si

caracter facultativ

Transferuri externe

rambursabile sau nerambursabile

Page 14: Finante publice

Pârghiile economico–financiare reprezintă instrumente de natură economică sau financiară, cu ajutorul cărora statul acţionează pentru stimularea interesului economic al unei colectivităţi determinate (ramură sau subramură economică, grup socio-profesional, zonă geografică) sau al membrilor acesteia luaţi în mod individual (producători, consumatori, salariaţi) pentru realizarea unui obiectiv anumit sau stimulând evoluţia în direcţiile dorite.

Page 15: Finante publice

Caracteristicile pârghiilor economico-financiare:

*sunt concepute să acţioneze automat la producerea evenimentelor economice sau la punerea lor în funcţiune de către organele publice,

*Metodele de prelevare şi de plată acţionează ca pârghii numai în măsura în care,asigurând înfăptuirea funcţiei de repartiţie a finanţelor, influenţează pozitiv anumite laturi ale activităţii economice;

*Prin inermediul lor, statul poate interveni în economie sub multiple forme:reglarea volumului de producţie şi a masei monetare, stimularea acordării decredite, reducerea consumului la mărfurile dăunătoare sănătăţii etc.

*opţiunea pentru o pîrghie sau alta ori pentru un complex de pîrghii depinde de politica

urmărită de guvern în domeniile creşterii economice, veniturilor, preţurilor, bugetului de stat, cît şi de faza ciclului economic în care se află.

Page 16: Finante publice

Folosirea pârghiilor economico-financiare nu exclude necesitatea utilizării, încompletare, aunor metode administrative şi anume: a)întocmirea de prognoze, programe economice şi planuri;  b)ţinerea evidenţei contabile; c)stabilirea de către stat a unor preţuri şi tarife; d)reglementarea împrumuturilor din fondurile publice; e)reglementarea regimului valutar; f)supravegherea importului şi exportului, g)sancţionarea speculei ilicite şi a evaziunii fiscale.