finante private2011

104
Finante private

Upload: madu-iri

Post on 23-Nov-2015

62 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

 • Finante private

 • Finantele private-scop

  principal

  Scopul principal al finantelor private este

  maximizarea/cresterea valorii de

  piata a firmei (maximizarea/cresterea

  cursului actiunilor)

 • Analiza financiara

  - reprezinta activitatea de diagnosticare a echilibrului financiar pe termen lung

  i scurt i a strii de performan financiar a firmei

  - are ca scop identificarea punctelor tari i slabe ale managementului financiar

  pentru fundamentarea unei noi strategii de meninere i dezvoltare

  - se fundamenteaza in functie de poziia analistului financiar (intern sau extern),

  astfel ca obiectivele diagnosticului financiar sunt orientate spre evidenierea

  rentabilitii i a riscului

 • Analiza financiara

  Actionarii analizeaza profitabilitatea, stabilitatea, cresterea si rata de

  distribuire a dividendelor

  Creditorii analizeaza gradul de indatorare si capacitatea de a rambursa

  creditul

  Analiza financiara se poate descompune in:

  - Analiza echilibrului financiar (pe baza bilantului financiar)

  - Analiza performantelor financiare (pe baza contului de profit si pierdere)

  - Analiza cash flow-urilor (a fluxurilor de trezorerie)

 • Analiza financiara aspecte generale

  se realizeaza pe baza documentelor contabile:bilant -- gradul de solvabilitate

  contul de profit si pierdere -- profitabilitatea

  situatia fluxurilor de trezorerie -- lichiditatea

  situatia modificarii capitalului -- averea

  pentru realizarea analizei financiare se calculeaza:

  indicatori de echilibru financiar;solduri intermediare de

  gestiune;pragul de rentabilitate; cash-flow-uri; rate de lichiditate;

  rate privind managementul datoriilor; rate privind managementul

  activelor; rate de profitabilitate; rate ale valorii de piata

 • Analiza bilantului

 • Analiza financiara pe baza bilantului

  Formatul bilantului:

  A. Active imobilizate (imobilizari necorporale, corporale, financiare)

  B. Active circulante (stocuri, creante, investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci)

  C. Cheltuieli in avans

  D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an

  E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

  F. Total active minus datorii curente

  G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

  H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

  I. Venituri in avans

  J. Capital si rezerve

 • Construirea bilantului financiar

  Corectii aplicate bilantului contabil:

  (1) A / P cu lichiditate / exigibilitate mai mare de 1 an A/P permanente

  (2) A / P cu lichiditate / exigibilitate mai mica de 1 an A/P temporare, curente

  (3) Eliminarea elementelor dpdv.financiar fictive

  (4) Repartizarea profitului net

 • Analiza financiara pe baza bilantului

  Scopul: analiza situatiei financiare pe baza bilantului echilibrul financiar prin compararea resurselor pe termen lung/scurt cu

  utilizarile pe termen lung/scurt

  Activ Pasiv

  Active permanente - imobilizari necorporale - imobilizari corporale - imobilizari financiare

  Active curente (temporare)

  - stocuri - creante-clienti - (alte active curente) - active de trezorerie (cash in

  casa sau cont curent)

  Pasive permanente - capital propriu - datorii pe termen lung

  Pasive curente (temporare)

  - furnizori - datorii financiare pe termen

  scurt - ..(alte pasive curente) - Pasive de trezorerie

 • Analiza financiara pe baza bilantului

  Indicatorii de echilibru financiar:

  fondul de rulment

  FR = Pasive permanente Active permanente

  activ curent net

  ACN= Active curente Pasive curente

  necesar de fond de rulment

  NFR = (Active curente Active de trezorerie) (Pasive curente Pasive de trezorerie)

  trezoreria neta

  TN = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie

  cash-flow

  CF=TN

  activ economic

  AE = Pasive permanente = CPR + DAT termen lung = Active imobilizate + ACN

  Active

  permanente

  Pasive

  permanente

  FR=ACN

  Active curente

  Pasive curente

 • Analiza financiara pe baza bilantului

  Indicatorii de echilibru financiar interpretare:

  fondul de rulment

  FR = Pasive permanente Active permanente

  a) 1.000 700 = 300 b) 1.000 1000 = 0 c) 1.000 1.200 = -200

  necesar de fond de rulment

  NFR = (Active curente Active de trezorerie) (Pasive curente Pasive de trezorerie)

  in caz simplificat = stocuri + creante datorii de exploatare

  a) 200 + 0 300 = -100 b) 100 + 500 400 = 200

  trezoreria neta

  TN = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie

  a) 500 300 = 200 b) -500 (-600) = 100 c) 500 500 =0

 • Analiza financiara pe baza bilantului strategii de dimensionare a fondului de

  rulment

 • Analiza financiara pe baza bilantului exemplu FIRMA

  BILANT

  2007 2008

  active imobilizate 680 920

  imobilizari necorporale 100 150

  imobilizari corporale 500 650

  imobilizari financiare 80 120

  active circulante 288 402

  stocuri de materii prime 60 80

  stocuri de produse finite 40 70

  creante comerciale 100 125

  alte creante 10 15

  investitii financiare pe

  termen scurt 10 12

  casa si conturi la banci 68 100

  2007 2008

  datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de

  un an 138 180

  datorii comerciale 111 140

  alte datorii 27 40

  active circulante nete 150 222

  datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de

  un an 225 380

  sume datorate institutiilor de credit 225 380

  capital si rezerve 605 762

  capital social 385 592

  rezerve 220 170

 • Analiza financiara pe baza bilantului -

  exemplu FIRMA

  2007 2008

  Active permanente 680 920

  Active temporare 288 402

  din care A.trezorerie 78 112

  Pasive permanente 830 1142

  din care capital propriu 605 762

  dat.term.lg 225 380

  Pasive temporare 138 180

  2007 2008

  FR 150 222

  FR 72

  capital propriu 157

  dat.term.lg 155

  imobilizari 240

  ACN 150 222

  ACN 72

  stocuri 50

  creante comerciale 25

  alte creante 5

  active de trezorerie 34

  datorii comerciale 29

  alte datorii 13

  NFR 72 110

  NFR 38

  TN 78 112

  CF 34

  AE 830 1142

 • Intrebari

  Cum interpretati

  - valoarea negativa a fondului de rulment?

  -cresterea fondului de rulment?

  - valoarea pozitiva a necesarului de fond de rulment?

  - cresterea necesarului de fond de rulment?

  - valoarea negativa a trezoreriei nete?

  - cresterea trezoreriei nete?

 • Analiza CPP

 • Analiza financiara pe contului de profit si

  pierdere

  Formatul CPP:

  1. Cifra de afaceri neta

  2. Variatia stocurilor

  3. Productia imobilizata

  4. Alte venituri din exploatare

  5. Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si

  alte ch.din afara

  6. Cheltuieli cu personalul

  7. Ajustarea valorii imobilizarilor (a) si a activelor

  circulante (b)

  8. Alte ch.de exploatare

  9. Venituri din interese de participatie

  10. Venituri din alte investitii financiare si creante

  11. Venituri din dobanzi.

  12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare

  13. Cheltuieli cu dobanzile.

  14. Profitul / Pierderea din activitatea curenta

  15. Venituri extraordinare

  16. Cheltuieli extraordinare

  17. Profitul / Pierderea din activitatea

  extraordinara

  18. impozitul pe profit

  19. Rezultatul exercitiului financiar

 • Analiza financiara pe contului de profit si pierdere -

  Analiza soldurilor intermediare de gestiune

  Venituri Cheltuieli SIG

  vnzri de mrfuri cost aprov.mf.vndute marja comercial

  --- cump.mf

  --- variaia stoc.

  Producia vndut

  Producia stocat

  Producia imobilizat

  prod.exerc.

  marja comercial consumuri externe valoarea adugat

  prod.exerc. Cump.de materii prime i alte aproviz.

  Variaia stocurilor de mat.prime

  Lucrri i servicii executate de teri

  valoarea adugat Impozite, taxe, vrsm. asimilate

  subvenii de expl. Alte venituri din exploatare

  Chelt. cu personalul

  Alte ch. de exploatare

  EBE

  Venituri de exploatare monetare Cheltuieli de exploatare monetare

  EBE Cheltuieli cu amortiz.&provizioane Rezultat exploatare

  Venituri din provizioane i amortismente privind exploatarea

  Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare

  rezultatul exploatrii chelt.financiare rezultatul curent

  venituri financiare

  rezultatul curent chelt.extraordinare rezultat net

  venituri extraordinare impozit pe profit

 • Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere varianta anglosaxona

  Venituri de exploatare monetare- Cheltuieli de exploatare monetare= EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and

  amortization)- Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele= EBIT (earnings before interest and taxes)- cheltuieli cu dobanzile= EBT (earnings before taxes)- Impozit pe profit= profit net ..EPS=PN/nr.actiuni+ Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele= CAF (capacitate de autofinantare)

 • Analiza fluxurilor de

  trezorerie

 • Analiza cash-flow-urilor

  Operaiunile nregistrate de firm:

  negeneratoare de fluxuri monetare (V/Ch calculate/nemonetare)

  generatoare de fluxuri imediate

  generatoare de fluxuri ulterioareTNfinal=TNiniial + ncasri pli

  CF=DTN=ncasri pli

  Investitorii urmaresc profitul

  Pentru manageri, creditori, actionari este mai relevant tabloul fluxurilor de

  trezorerie

  In CPP sunt inregistrate toate veniturile si cheltuielile, inclusiv cele nemonetare sau

  generatoare de fluxuri ulterioare,

  Tabloul fluxurilor de trezorerie inregistreaza doar fluxurile de incasari si plati, ofera o imagine fidela a capacitatii firmei de a-si permite plata datoriilor, a

  creditelor, a dividendelor si de a finanta cresterea viitoare.

 • Analiza cash-flow-urilor

 • 1. Tabloul de finanare (utilizri-resurse) modul de formare a FR i modul de utilizare al acestuia, analiznd impactul diferitelor operaii ale firmei asupra trezoreriei

  CF=DTN = ncasri pli = DFR - DNFR

  2. Tabloul fluxurilor de trezorerie identificarea fluxurilor monetare pe categorii de activiti: exploatare, de investiii i de finanare

  CF= DTN = CFexploatare + CFinvestiii +CFfinanare

 • 1. Tabloul de finanare

  Utilizri de lichiditi (cash-

  out flow-uri):

  Resurse de lichiditi

  (cash-in flow-uri):

  1) plata dividendelor

  2) creterea brut a activelor fixe

  3) rscumprarea capitalului social

  4) rambursarea datoriilor

  financiare

  5) creterea activelor temporare(excluznd activele de trezorerie)

  6) scderea pasivelor temporare(excluznd pasivele de trezorerie)

  1) fonduri provenite din activitatea

  curent (CAF)

  2) emisiunea de aciuni

  3) creterea datoriilor financiare

  4) scderea brut a activelor fixe

  5) creterea pasivelor temporare (excluznd pasivele de trezorerie)

  6) scderea activelor temporare (excluznd activele de trezorerie)

 • Tabloul de finanare utilizri - resurse

  Analiza pornete de la ideea c modificarea posturilorbilaniere este consecina unor fluxuri financiare:

  creterea/scderea unui element de activ reprezint o utilizare/resurs suplimentar

  creterea/scderea unui element de pasiv reprezint o resurs/utilizare suplimentar

  prima parte explic modul de realizare n dinamic a echilibrului structural pe termen lung; este rezultatul politicii de finanare i de investiii

  a doua parte explic impactul activitii curente, prin identificarea modului de realizare a echilibrului pe termen scurt

 • Tabloul de finanare

  UTILIZRI RESURSE utilizri pe termen > 1 an dividende achiz.elementelor de activ imob. -imob.necorporale -imob.corporale -imob.financiare cap.soc.prin rscumprare Rambursarea datoriilor financiare

  DFR

  resurse pe termen > 1 an Capacitatea de autofinanare (Autofinanarea) Cesiunea/reducerea activ.imobilizat

  -imob.necorporale -imob.corporale -imob.financiare

  cap.soc.prin aport nou contractare datorii financiare

  resurse pe termen < 1 an stocuri i creane de exploatare ali debitori datoriilor de exploatare datoriilor n afara exploatrii

  utilizri pe termen < 1 an stocuri i creane de exploatare ali debitori datoriilor de exploatare datoriilor ctre ali creditori

  DNFR D=DFR-DNFR

 • 2. Tabloul fluxurilor de trezorerie

  explic variaia trezoreriei n cadrul activitilor: de exploatare (CFexploatare), de investiii (CFinvestiii) i de finanare (CFfinanare)

  Obiective: evaluarea capacitii ntreprinderii de a degaja lichiditi;

  determinarea necesitilor de lichiditi;

  previziunea scadenelor i a riscului ncasrilor viitoare

  compararea rezultatelor ntreprinderii, prin eliminarea efectelor utilizrii diferitelor metode contabile

  CF= DTN = CFexploatare + CFinvestiii + CFfinanare

 • Tabloul fluxurilor de trezorerie

  explic variaia trezoreriei n cadrul activitilor: de exploatare (CFexploatare),

  de investiii (CFinvestiii) i de finanare (CFfinanare)

  Obiective:

  evaluarea capacitii ntreprinderii de a degaja lichiditi;

  determinarea necesitilor de lichiditi;

  previziunea scadenelor i a riscului ncasrilor viitoare

  compararea rezultatelor ntreprinderii, prin eliminarea efectelor utilizrii

  diferitelor metode contabile

  CF= DTN = CFexploatare + CFinvestiii + CFfinanare

 • Tabloul fluxurilor de trezorerie

  Activitile de exploatare (operating activities)

  - principalele activiti generatoare de venituri i orice alte activiti, cu excepia celor definite ca fiind activiti de investiii sau de finanare - exemple: ncasrile aferente vnzrilor de bunuri i servicii; plile privind furnizorii i salariaii; plile de impozite, exceptnd cazurile cnd acestea vizeaz activitile de investiii sau de finanare OBS: dobnzile pltite, n general, sunt cuprinse n categoria activitilor de exploatare

  Activitile de investiii (investing activities)

  - cuprind achiziionarea sau vnzarea de active pe termen lung sau a altor investiii care nu sunt considerate cvasilichiditi

  Activitile de finanare (financing activities)

  - cuprind activitile care afecteaz mrimea i structura capitalurilor proprii i a capitalurilor mprumutate ale ntreprinderii - prezentarea separat este util pentru estimarea cererilor viitoare de fluxuri din partea finanatorilor ntreprinderii OBS: sunt incluse plile de dividende

 • Analiza financiara cash-flow-urile firmei

  CF=CF de exploatare + CF de investitii + CF de finantare

  CF de exploatare (metoda directa) = incasari din exploatare

  - plati de exploatare

  (metoda indirecta) = CAF

  - NFR- venituri financiare

  CF de investitii = pret vanzare imobilizari = - imobilizari brute- pret achizitionare imobilizari

  + venituri financiare +venituri financiare

  CF de finantare = emisiune actiuni = cap.social- dividende platite - dividende platite

  + noi credite + datorii financ.- rambursari de credite

 • Rate ale activitatii

 • Diagnosticul financiar al rentabilitatii si riscului

  Diagnosticul financiar urmrete

  identificarea eventualelor stri de dezechilibru

  identificarea originii i a cauzelor care le-au generat

  stabilirea msurilor de redresare.

  Diagnosticul financiar are ca obiective:

  msurarea rentabilitii capitalurilor ntreprinderii

  aprecierea condiiilor de echilibru economic i financiar

  evaluarea gradul de risc (economic, financiar i de faliment) al ntreprinderii

 • Diagnosticul financiar al rentabilitatii si riscului

  Diagnosticul rentabilitii capitalurilor se realizeaz prin

  rate de rentabilitate economic;

  rate de rentabilitate financiar i rate de dobnd.

  Mrimea acestor rate i descompunerea pe factori de influen ofer informaii utile pentru aprecierea rentabilitii firmei.

  Diagnosticul riscului urmrete

  msurarea variabilitii rezultatelor ntreprinderii la modificarea unor factori (a cifrei de afaceri i a structurii cheltuielilor ei fixe i variabile, a gradului de ndatorare)

  msurarea variabilitii solvabilitii ntreprinderii, a capacitii acesteia de a-i onora, la scaden, obligaiile asumate fa de teri.

  n ansamblul activitii ei, ntreprinderea comport trei riscuri:

  de exploatare (economic);

  de finanare (de ndatorare);

  de insolvabilitate.

 • Diagnosticul financiar al rentabilitatii

  Msura rentabilitii este dat de un sistem de rate explicative de eficien, determinate ca raport ntre efectele economice i financiare i eforturile depuse pentru obinerea lor

  Acest sistem cuprinde

  rate de marj (a)

  rate de rotaie (b)

  rate de structur a capitalurilor (c)

  prin care se explic din punct de vedere cantitativ i calitativ rentabilitatea capitalurilor investite.

  structuraderatarotatiedevitezamarjaderata

  investitCapital

  Activ

  Activ

  CA

  CA

  zultatRe

  investitCapital

  zultatRe

  Efort

  EfectentabilitatRe

 • Analiza financiara pe baza ratelor - clasificare

  Rata un raport; astfel, pot fi create nenumarate rate, dar este important mesajul continut de acestea

  Clasificarea ratelor Mesajul continut

  Rate privind activitatea Eficienta activitatii si a managementului activelor

  Rate de lichiditate Capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen

  scurt

  Rate de solvabilitate Capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen lung

  Rate de profitabilitate Capacitatea firmei de a genera profit si crestere dupa

  acoperirea costurilor

  Rate ale CF Capacitatea firmei de a genera CF

  Rate de piata Modul de evaluare de catre piata a firmei

 • Diagnosticul financiar al rentabilitatii

  (a) rate de marj

  Reprezinta raportul dintre marja (diferenta dintre anumite categorii de venituri si cheltuieli) si anumite venituri (de regula, cifra de afaceri)

  Rate de marja - FIRMAR(VA) 80,29%R(EBE) 71,53%R(Rez.exploatare) 53,72%R(Rez.curent) 58,10%R(Rez.brut) 58,39%R(PN) 49,05%R(EBITDA) 82,04%

  R(EBIT) 64,23%R(EBIT-impozit) 54,89%R(PN) 49,05%

 • Diagnosticul financiar al rentabilitatii si riscului

  (b) rate de rotaie (rate privind activitatea) reflecta modul zilnic de realizare a activitatii operationale; prezinta informatii privind capitalul de lucru, respectiv stocurile, creantele-clienti, furnizorii.

  Astfel, durata de rotatie a fiecarui element de activ sau pasiv se poate descompune in factori de influenta:

  CA

  CPPdincomponenta360

  CPPdincomponenta

  pasivsauactivdeElement

  360CA

  pasivsauactivdeElementrotatiededurata

  specificarotat iededurata

 • Analiza financiara pe baza ratelor -exemplu

  viteze/durate de rotatie (rate privind activitatea) - cazul FIRMAstoc mediu de materii prime 70 furnizori medii 126

  viteza de rotatie a stocurilor de materii prime 2,36 viteza de rotatie a furnizorilor 1,31

  durata de rotatie a stocurilor de materii prime 152,73 durata de rotatie a furnizorilor 273,82stoc mediu de produse finite 55 imobilizari medii 800viteza de rotatie a stocurilor de produse finite 6,13 viteza de rotatie a imobilizarilor 0,15durata de rotatie a stocurilor de produse finite 58,75 durata de rotatie a imobilizarilor 2360,66creante-clienti medii 113 active medii 1145viteza de rotatie a creantelor-clienti 6,09 viteza de rotatie a activelor 0,60durata de rotatie a creantelor-clienti 59,12 durata de rotatie a activelor 601,75

 • Diagnosticul financiar rate de structura

  (c) rate de structur a capitalurilor (rate de solvabilitate; rate de indatorare)

  reflecta capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen lung; aceste rate reprezinta ponderea relativa a celor doua tipuri de finantare pe termen lung: capital propriu si credite, surse de finantare a investitiilor pe termen lung.

  investitorii, actionari sau creditori, ofera resurse in schimbul unor rentabilitati anticipate, sub forma unor incasari periodice (dividende sau dobanzi)

  pasiv

  propriucapitallapatrimoniaatesolvabilit

  propriucapital

  )lungtermenpe(financiaredatoriilevier

  pasiv

  scurt/lungtermenpedatoriiscurt/lungtermenpeindatorarede)gradul(rata

 • Diagnosticul financiar rate de structura

  -Rata de acoperire (Coverage ratio) prezinta informatii privind resursele firmei prin care pot fi acoperite obligatiile contractuale (aferente datoriilor sau aferente costurilor operationale)

  - contractele de credit genereaza obligatia platii dobanzii, astfel ca o masura a capacitatii

  intreprinderii de a plati dobanda este

  O valoare subunitara a acestei rate este expresia obtinerii de pierdere prin plata dobanzii

  O varianta a acestei rate prin transformarea numaratorului si numitorului in valori monetare

  O alta varianta a ratei de acoperire se obtine daca tinem cont si de obligatiile aferente rambursarii principalului

  dobanzi.ch

  EBITdobanziiaacoperirederata

  dobanziiPlata

  iimpozituluPlatadobanziiPlataloatareexpCFdobanzilorplatiiaacoperirederata

  luiprincipaluarambursaredobanzi.ch

  EBITdobanziiaacoperirederata

 • Analiza financiara rate de rentabilitate

  Rentabilitatea aferenta capitalurilor proprii (rentabilitate financiara; return on equity):

  indatorarerotat ieloatareexpprofitfinantareimpozitare

  indatorarerotat ieitateprofitabil

  finCPR

  CPR

  Activ

  Activ

  CA

  CA

  EBIT

  EBIT

  EBT

  EBT

  PN

  CPR

  Activ

  Activ

  CA

  CA

  PN

  CPR

  PNROERR

 • Analiza financiara rate de rentabilitate

  Rentabilitatea aferenta datoriilor (rata dobanzii):

  Rentabilitatea aferenta activului economic (rentabilitatea economica) medie ponderata:

  Rentabilitatea aferenta activului (ROA, return on assets)

  financiareDAT

  DobanziRR dobDAT

  financiareDATCPR

  profitpeimpozitEBIT

  financiareDATCPR

  DobanziPN

  AE

  financiareDATR

  AE

  CPRRRR dobfinecAE

  rotat ieitateprofitabil

  Activ

  CA

  CA

  )EBITsau(PN

  Activ

  EBITsau

  Activ

  PNROA

 • Analiza financiara rate de rentabilitate

  Efectul de levier:

  Daca rentabilitatea economica > (

 • Analiza financiara diagnosticul riscului

  Indicatori privind lichiditatea / solvabilitatea

  rate de lichiditate Rata curenta / testul acid = active curente/datorii curente

  Rata rapida/intermediara/imediata = (active curente-stocuri)/datorii curente

  Rata la vedere/cash = lichiditati/datorii curente

  rate de indatorare; levier

  pasiv

  propriucapitallapatrimoniaatesolvabilit

  propriucapital

  )lungtermenpe(financiaredatoriilevier

  pasiv

  scurt/lungtermenpedatoriiscurt/lungtermenpeindatorarede)gradul(rata

 • Deciziile in finantele

  private

  Management financiar

 • Managementul financiar

  Prin intermediul managementului financiar putem raspunde

  la intrebarile:

  Cum se realizeaz gestionare eficient a activitii curente a ntreprinderii? (politica de management al capitalului de lucru)

  Care sunt investiiile pe care ntreprinderea ar trebui s le realizeze? (politica de investitii)

  Care sunt sursele de finanare la care ntreprinderea ar trebui s apeleze pentru finanarea activitii curente, respectiv a investiiilor? (politica de indatorare)

  Care este politica de dividend ce ar trebui adoptat de ctre ntreprindere? (politica de dividend)

 • Managerul

  FinanciarActivitatea curent

  a ntreprinderiiInvestitori

  (1) Capital atras de investitori

  (1)

  (2) Capital investit n ntreprindere

  (2)

  (3) Fluxuri de numerar rezultate din activitatea curenta,

  de exploatare sau de investiii

  (3)

  (4a) Flux de numerar reinvestit

  (4a)

  (4b) Flux de numerar distribuit investitorilor

  (4b)

  Rolul Managerului Financiar

  Active

  Decizia de investiie Decizia de finanareDecizii

 • Principii de baza ale

  managementului financiar

  Investeste inteligent!

  Gaseste sursele de finantare adecvate!

  Gestioneaza eficient activele!

  Repartizeaza cat mai corect profiturile

  obtinute!

 • Principii de baza ale managementului financiarinvesteste inteligent! (Pp.1)

  In ce proiecte ar trebui sa investim? Cum

  ne fundamentam aceasta decizie?

 • Principiile managementului financiarinvesteste inteligent! (Pp.1)

  Investete n proiecte care i ofer o rat de rentabilitatemai mare dect nivelul ratei de rentabilitate cerut de ctre furnizorii de capitaluri (banci, parteneri, societati de leasing,

  alti creditori).

  Rentabilitatea proiectelor de investiii ar trebui cuantificat pe baza fluxurilor de numerar pe care acestea le genereaz de-a lungul duratei lor de via.

  Rata de rentabilitate cerut ar trebui estimat n funcie de riscurile pe care i le asum furnizorii de capitaluri, respectiv costul de oportunitate al acestor capitaluri.

 • Principiile managementului financiar

  .Gaseste sursele de finantare adecvate! (Pp.2)

  Cum ne fundamentam decizia de finantare? Ce ar

  trebui sa avem in vedere atunci cand suntem in

  situatia de a alege dintre mai multe surse de

  finantare?

 • Principiile managementului financiar

  .Gaseste sursele de finantare adecvate! (Pp.2)

  Alege varianta de finanare care minimizeaz costul capitaluriloratrase i acoper necesitile de finanare ale ntreprinderii nfuncie de scadenele acestora.

  ndatorarea este avantajoas pentru ntreprindere atta timp ct rentabilitatea activelor finanate este mai mare dect costul creditelor contractate (efect de levier pozitiv)

 • Principiile managementului financiar

  .Gestioneaza eficient activele! (Pp.3)

  Ce presupune o gestiune eficienta a activelor? Dati

  exemple de cateva active a caror gestiune este

  cruciala pentru asigurarea continuitatii activitatii

  intreprinderii.

 • Principiile managementului financiar

  .Gestioneaza eficient activele! (Pp.3)

  Gestionarea eficienta a activelor presupune:

  durata redusa de imobilizare a capitalului atras in activele

  intreprinderii

  plus de rentabilitate obtinut din exploatarea activelor fata de

  costul fondurilor utilizate pentru finantarea lor.

  Tipuri de active:

  creante

  stocuri

  disponibilitati si tiluri de plasament

  active imobilizate (terenuri, cadiri, echipamente etc.)

 • Principiile managementului financiar

  Repartizeaza cat mai corect profiturile obtinute!(Pp.4)

  Ct din profiturile generate de ctre ntreprindere ar trebui reinvestite?

  Ct din profiturile generate de ctre ntreprindere ar trebui distribuite acionarilor?

  Situatii extreme:

  100%-0%

  0%-100%

 • Rolul managementului financiar

  Acionari

  Creditori

  Management

  financiar

  mi voi primi banii

  mprumutati

  plus dobnda?

  Ct de performant este

  investiia pe care am fcut-o? Ct de performant

  este ntreprinderea

  pe care o conducem?

 • Management financiar-scop

  principal

  OBIECTIVE POSIBILE ale managementului

  financiar: minimizarea costurilor maximizarea cotei de piata maximizarea cifrei de afaceri minimizarea riscurilor maximizarea valorii de piata a firmei (maximizarea

  averii actionarilor) maximizarea profitului Evitarea falimentului mentinerea ratei de crestere sustenabila

 • Finantare pe termen

  lung

 • 1. Finantare prin credit

  2. Finantare prin obligatiuni

  3. Finantare prin emisiune de actiuni

  Finantare pe termen lung

 • 1. Finantare prin credit

  Avantaje:

  - atragere de resurse necesare

  - economie fiscala generata de dobanzi

  - cost mai scazut fata de emisiune de actiuni

  Dezavantaje:

  - plati aferente rambursarii creditului si cheltuielilor cu dobanzile

  - utilizarea creditului

  - cresterea gradului de indatorare

  Finantare pe termen lung

 • 1. Finantare prin creditCu rambursare

  - la sfarsitul perioadei- prin rate anuale constante- prin anuitati constante

  Finantare pe termen lung

 • 1. Finantare prin credit

  a) rambursare la sfarsitul perioadei

  b) Rambursare prin rate anuale constante

  c)Rambursare prin anuitati constante

  0t0dobn

  t0dobt

  SRata;SRdob:nanulpentru

  0Rata;SRdob:)1n,...(2,1aniipentru

  Finantare pe termen lung

  n

  SRata;)RataS(Rdob:n,...2,1aniipentru 0t

  1t

  1ii0dobt

  ttt

  1t

  1i

  i0dobt

  ndob

  dob0t

  dobAnuitateRata;)RataS(Rdob

  ;)R1(1

  RSAnuitate:n,...2,1aniipentru

 • 2. Finantare prin obligatiuni

  Caracteristici:

  - nu confera putere de decizie (spre deosebire de actiuni)

  - genereaza incasari viitoare (dobanzi si valoarea de rascumparare) a caror valoare nu este influentata de cresterea economica a firmei emitente

  - termenele contractuale sunt precizate in momentul emisiunii (predeterminate si irevocabile): marimea imprumutului, dobanda, modalitatea de rambursare, suma de rambursat, data platilor

  Finantare pe termen lung

 • 2. Finantare prin obligatiuni

  Evaluare:

  - Valoarea in prezent (pretul de piata) a obligatiunii este determinata ca suma a fluxurilor generate de detinerea obligatiunii, respectiv cupoane si valoarea de rascumparare:

  Finantare pe termen lung

  VNRCupon

  )R1(

  VR

  )R1(

  CuponP

  cupont

  ndob

  nn

  1tt

  dob

  t0

 • 2. Finantare prin obligatiuni

  Pentru evitarea riscului de scadere a pretului de piata, fixarea

  dobanzii nominale tine cont de anticipari privind inflatia si evolutia

  dobanzii pe piata

  Pentru a fi mai atractiva emisiunea de obligatiuni, se pot acorda

  prime de emisiune si de rambursare:

  PE < VN PE= prima de emisiune

  VN < VR VR = prima de rambursare

  Finantare pe termen lung

 • 3. Finantare prin actiuni

  Caracteristici:

  Titlu de proprietate care certifica detinatorului calitatea de

  proprietar al unei parti din capitalul firmei emitente si care da

  dreptul la incasarea unui dividend

  Cumpararea unei actiuni la momentul emisiunii = un schimb

  intre investitor si firma: investitorul cumpara dreptul de vot si

  de dividend, firma obtine o suma certa prin care isi finanteaza

  activitatea

  Finantare pe termen lung

 • 3. Finantare prin actiuni

  Caracteristici:

  Actiuni comune/ordinare dau drept de vot in AGA, dividende

  variabile in functie de performantele viitoare ale firmei

  emitente

  Actiuni preferentiale nu dau drept de vot dar garanteaza

  obtinerea unui dividend fix, indiferent de evolutia firmei

  Finantare pe termen lung

 • Evaluarea actiunilor:

  - Indicatori de apreciere a actiunilor:

  1. Capitalizare de piata (bursiera) = nr actiuni*curs

  2. EPS = earnings per share = PN/nr.actiuni

  3. P/E = price to earnings ratio = curs/EPS

  4. PBR = price to book ratio = curs/valoare contabila = capitalizare

  bursiera/capital propriu in valoare contabila

  5. PER = price earnings ratio = curs/EPS

  6. ROE = return on equity = PN/CPR

  Finantare pe termen lung

 • Majorarea capitalului social prin

  a) Emisiune de noi actiuni

  b) Incorporarea rezervelor

  Finantare pe termen lung

 • a) Emisiune de noi actiuni

  Pret emisiune (E) >valoarea nominala (NV) (diferenta

  se inregistreaza in prime de emisiune)

  Pret emisiune (E)

 • a) Emisiune de noi actiuni

  Astfel, pentru a compensa scderea de valoare a aciunilor, vechii acionari vor

  primi un drept de subscriere:

  Pentru fiecare actiune veche detinuta se primeste un drept de subscriere pe

  baza acestuia, vechii actionari au dreptul preferential de a cumpara noi

  actiuni la pretul de emisiune. Pentru a cumpara o noua actiune, vechii

  actionari trebuie sa posede x drepturi de subscriere,

  X=N/n

  Finantare pe termen lung

  nN

  )EP(nPPsubscrieredrept 010

 • b) Incorporarea rezervelor

  ncorporarea unei pri din profiturile reinvestite n capitalul social implic

  distribuirea n mod gratuit de noi aciuni ctre acionarii vechi

  Astfel, pentru a compensa scderea de valoare a aciunilor, vechii acionari

  vor primi un drept de atribuire:

  000

  1 PnN

  PN

  nN

  0nPNPCBT

  Finantare pe termen lung

  nN

  PnPPatribuiredrept 010

 • b) Incorporarea rezervelor

  Pentru fiecare aciune veche deinut se primete un drept de atribuire. Pentru a

  primi o nou aciune, vechii acionari trebuie s posede x drepturi de atribuire:

  Nr.drepturi de atribuire = x = N/n

  Pentru a intra n posesia unei noi aciuni:

  un acionar vechi trebuie s posede x nr.drepturi de atribuire

  un acionar nou trebuie s cumpere x drepturi de atribuire, pltind

  Finantare pe termen lung

  10 PnN

  Pn

  n

  Natribuiredrepturix

 • b) Incorporarea rezervelor exemplu

  S presupunem c rezervele n valoare de 5.000.000 se ncorporeaz integral n capitalul social, astfel c se vor distribui n mod gratuit

  5.000 aciuni = rezerve / VN

  Finantare pe termen lung

  800.1P200.1nN

  PNPCBT 0

  01

  600PPatribuiredrept 10 2000.5/000.10xatribuiredrepturi.nr

 • Cele doua tipuri de operatiuni pot avea efect

  asupra actionariatului, prin modificarea

  procentelor detinute de fiecare actionar!!!

  Finantare pe termen lung

 • Evaluarea proiectelor

  de investii

 • Proiectul de investitie reprezinta

  plasarea unor disponibilitati prezente si certe pentru

  obtinerea unor fluxuri viitoare superioare, dar incerte dpdv.financiar

  alocarea unei trezorerii disponibile pentru cumpararea

  unui activ fix care va determina fluxuri financiare de

  venituri si cheltuieli de exploatare dpdv.contabil

  Management financiar investitiiDefinirea notiunii de investitie

 • In funcie de sfera de aplicare

  investiii n activele firmei,

  investiii n publicitate (n imaginea firmei),

  investiii n resurse umane etc.

  Management financiar investitiiClasificarea investitiilor

 • In funcie de riscul asociat

  investitii de inlocuire a

  echipamentelor uzate

  investitii de modernizare a

  echipamentelor existente

  investitii de dezvoltare (de

  extindere)

  investitii strategice

  Management financiar investitiiClasificarea investitiilor

 • Intreg activul unei firme reprezinta un portofoliul

  de investitii realizat de aceasta:

  Management financiar investitiiDefinirea notiunii de investitie

  INVESTITIISTRATEGICE

  IMOBILIZARI NECORPORALE CORPORALE FINANCIARE

  CAPITALURIPROPRII ACTIONARI

  INVESTITIIFUNCTIONALE NFR DATORII CREDITORIINVESTITII DEECHILIBRU TN

 • Care sunt elementele financiare

  caracteristice investitiilor?

  Management financiar investitiiElemente ale investitiei

 • Elementele caracteristice investitiilor:

  1. Cheltuielile initiale cu investitia

  2. Cash-flow-urile generate de proiectul de investitii

  3. Durata de exploatare

  4. Valoarea reziduala

  5. Rata de actualizare

  Management financiar investitiiElemente ale investitiei

 • Durata de exploatare a investitiei

  durata efectiva de exploatare este maxim egala cu durata

  tehnica (determinata de caracteristicile tehnico-

  functionale);

  durata contabila reprezinta perioada in care activul se

  amortizeaza integral

  Management financiar investitiiElemente financiare ale investitiei durata de exploatare

 • Management financiar investitiiElemente financiare ale investitiei rata de actualizare

  Rata de actualizare de ce este considerata un element

  financiar al investitiei?

  Deoarece trebuie sa tinem cont de valoarea banilor in timp:

  1 leu astazi reprezinta mai mult decat 1 leu maine.

  I0

  CF1

  CF2

  CF3

  CFn;

  VRn

  An1 An2 An 3 An n

 • Management financiar investitiiElemente financiare ale investitiei rata de actualizare

  Rata de actualizare

  costul de oportunitate al capitalului investitrata de rentabilitate cerut de investitoricostul de finantare al investitiei din capitaluri proprii; cand se actualizeaza CFD nominale/reale se foloseste rata de actualizare in valori nominale/reale.

  ..

 • Care considerati ca sunt performantele minime ale

  unui proiect de investitii pentru a fi considerat

  eficient?

  Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii

  Pentru aprecierea performantelor unui proiect se calculeaza

  urmatorii indicatori:

  Valoarea actuala neta

  Rata interna de rentabilitate

  Termen de recuperare

  Indice de profitabilitate

  Prag de rentabilitate financiar

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - VAN

  Valoarea actuala neta (Net Present Value)

  -- daca suma cash flow-urilor actualizate este superioar ca

  valoare sumei investite, este rentabil s se adopte respectivul

  proiect de investiii.

  Cu alte cuvinte, pentru ca un proiect de investiii s merite a fi

  adoptat, VAN trebuie s fie pozitiv:

  0

  1110

  n

  tn

  n

  t

  t

  k

  VR

  k

  CFDIVAN

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - VAN

  Valoarea actuala neta

  -- daca CFD sunt constante, formula simplificata de calcul a

  VAN este:

  -- daca CFD sunt constante si exploatarea investitiei se

  realizeaza pe un orizont infinit, formula simplificata de calcul a

  VAN este

  n

  nn

  0k1

  VR

  k

  k11CFDIVAN

  k

  CFDIVAN 0

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - VAN

  Valoarea actuala neta

  n concluzie,

  dac se analizeaz decizia adoptrii unui proiect, acesta seva realiza dac VAN>0,

  dac se urmrete alegerea unei investiii din mai multeposibile, se va alege aceea cu VAN pozitiv maxim.

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - VAN

  Exemplu: fie proiectele concurente / neconcurente A, B, C, D, E

  anii proiect A proiect B proiect C proiect D proiect E

  0 -500 -1200 -300 -800 -600

  1 120 600 -200 480 100

  2 230 500 -350 400 220

  3 360 450 760 360 340

  4 160 50 400 200 310

  5 150 380 -150 100

  6 180 -200 50

  situatie

  fara investitie cu investitie

  fluxurimarginale

  CA 32500 59500 27000-CV (60%CA) 19500 35700 16200-CF 6300 6800 500

  =EBE 6700 17000 10300-Amortizari 120 280 160=EBIT 6580 16720 10140-impozit pe profit 1645 4180 2535=PN 4935 12540 7605 +Amortizare 120 280 160 =CF gestiune 5055 12820 7765Imobilizari brute 6400 8577 2177ACN (5 zile din CA) 451.39 826.39 375

  = CFD 5055 12820 5213

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - VAN

  Daca proiectele sunt

  Concurente se va adopta decizia realizarii proiectului pentru

  care VAN este maxim

  Neconcurente se vor adopta toate proiectele pentru care VAN>0

  In aceste discutii s-a presupus ca firma nu este restrictionata

  dpdv.al resurselor disponibile.

  Folosind un factor de actualizare de 10%, se calculeaza VAN

  proiect A proiect B proiect C proiect D proiect E0 -500 -1200 -300 -800 -600

  VAN 179 326 309 168 230situatie

  fara investitie cu investitie

  fluxurimarginale

  CA 32500 59500 27000-CV (60%CA) 19500 35700 16200-CF 6300 6800 500

  =EBE 6700 17000 10300-Amortizari 120 280 160=EBIT 6580 16720 10140-impozit pe profit 1645 4180 2535=PN 4935 12540 7605 +Amortizare 120 280 160 =CF gestiune 5055 12820 7765Imobilizari brute 6400 8577 2177ACN (5 zile din CA) 451.39 826.39 375

  = CFD 5055 12820 5213

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - VAN

  Se pot sesiza o serie de deficiene ale utilizrii VAN pentru

  selectarea proiectelor de investiii:

  criteriul nu are n vedere constrngerile bugetare;

  nu ia n considerare posibilele modificri ale ratelor de

  rentabilitate cerute de investitori n funcie de ratele de dobnd

  de pe pia;

  nu ine cont de interdependenele dintre proiectele de

  investiii

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - RIR

  Rata interna de rentabilitate (Internal Rate of Return)

  Exprimarea VAN n uniti monetare poate nemulumi pe un

  investitor dornic s compare rentabilitatea pe care o poate obine

  datorit investiiei pentru care opteaz cu rata de rentabilitate

  minim acceptat.

  Aceast rat de rentabilitate degajat de proiectul de investiii

  analizat cunoscut n literatura de specialitate sub numele de rat

  intern de rentabilitate reprezinta acea rata de actualizare a

  fluxurilor viitoare pentru care VAN este zero

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - RIR

  Rata interna de rentabilitate

  Deci este solutia unei ecuatii de grad n

  -- o bun aproximare se poate obine cu ajutorul tehnicii de

  interpolare: se poate constata c funcia VAN este monoton

  descresctoare n funcie de k, ct timp toate cash flow-urile

  disponibile sunt pozitive

  0

  1110

  n

  tn

  n

  t

  t

  k

  VR

  k

  CFDIVAN

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - RIR

  Rata interna de rentabilitate

  n

  1tn

  n

  t

  t0

  )RIR1(

  VR

  )RIR1(

  CFDI0

  Pentru proiectul A, RIR este

  VAN=f(k)

  -200.00

  -100.00

  0.00

  100.00

  200.00

  300.00

  400.00

  0% 10% 20% 30% 40% 50%

  k

  VA

  N

  RIR=24.29%

  kmin

  kmax

  VAN(-)

  VAN(+)

  De regula RIR se determinaprin aproximare:

  )(VAN

  )(VAN

  RIRk

  kRIR

  max

  min

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - RIR

  Rata interna de rentabilitate

  Daca proiectele sunt

  Concurente se va adopta decizia realizarii proiectului pentru

  care RIR este maxim

  Neconcurente se vor adopta toate proiectele pentru care RIR>k

  In aceste discutii s-a presupus ca firma nu este restrictionata

  dpdv.al resurselor disponibile.

  Revenind la exemplul celor 5 proiecte de investitii

  proiect A proiect B proiect C proiect D proiect E0 -500 -1200 -300 -800 -600

  RIR 24.29% 22.39% 24.56% 25.48% 22.63%s i t u a t i e

  f a r a i n v e s t i t i e c u i n v e s t i t i e

  f l u x u r i

  m a r g i n a l e

  C A 3 2 5 0 0 5 9 5 0 0 2 7 0 0 0- C V ( 6 0 % C A ) 1 9 5 0 0 3 5 7 0 0 1 6 2 0 0- C F 6 3 0 0 6 8 0 0 5 0 0

  = E B E 6 7 0 0 1 7 0 0 0 1 0 3 0 0- A m o r t i z a r i 1 2 0 2 8 0 1 6 0= E B I T 6 5 8 0 1 6 7 2 0 1 0 1 4 0- i m p o z i t p e p r o f i t 1 6 4 5 4 1 8 0 2 5 3 5

  = P N 4 9 3 5 1 2 5 4 0 7 6 0 5 + A m o r t i z a r e 1 2 0 2 8 0 1 6 0

  = C F g e s t i u n e 5 0 5 5 1 2 8 2 0 7 7 6 5I m o b i l i z a r i b r u t e 6 4 0 0 8 5 7 7 2 1 7 7A C N ( 5 z i l e d i n C A ) 4 5 1 . 3 9 8 2 6 . 3 9 3 7 5

  = C F D 5 0 5 5 1 2 8 2 0 5 2 1 3

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - TR

  Termenul de recuperare

  Alturi de problema performanei unui proiect de investiii

  din punct de vedere al ctigului n uniti bneti sau sub form de

  rat de rentabilitate, un element de interes pentru investitor l

  constituie i termenul de recuperare.

  Termenul de recuperare nu reprezint altceva dect durata

  n care se recupereaz fondurile investite din

  CFD viitoare neactualizate - termen de recuperare neactualizat

  CFD viitoare actualizate -termen de recuperare actualizat.

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - TR

  Termenul de recuperare

  Revenind la exemplul prezentat mai devreme, pentru

  proiectul A vom calcula termenul de recuperare neactualizat si

  actualizat:

  proiect A CFD cumulat

  CFD actualizat

  cumulat

  1 120 109.09

  2 350 299.17

  3 710 569.65

  4 870

  TR 2.42 2.74

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - TR

  Termenul de recuperare

  Care este dezavantajul acestui criteriu de apreciere a

  performantelor proiectelor de investitii?

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - TR

  Termenul de recuperare

  dezavantajul acestui criteriu de apreciere a

  performantelor proiectelor de investitii:

  Nu tine cont de CFD care apar dupa momentul recuperarii investitiei

  Exemplu: un proiect de investitii in valoare de 500 mii RON genereaza CFD de

  600, 200, -200, -600 (mii RON). Termenul de recuperare este mai mic de 1 an,

  dar VAN este negativ

  Nu poate fi utilizat decat drept criteriu suplimentar

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - IP

  Indicele de profitabilitate

  reprezinta raportul dintre efectul investitiei (CFD totale actualizate)

  si efortul investitional (valoarea investitiei)

  Daca proiectele sunt

  Concurente se va adopta decizia realizarii proiectului pentru

  care IP este maxim

  Neconcurente se vor adopta toate proiectele pentru care IP>1

  00

  nn

  n

  1t

  tt

  I

  VAN1

  I

  )k1(VR)k1/(CFD

  IP

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii - IP

  Indicele de profitabilitate

  Avantaj fata de criteriul VAN:

  permite analiza comparativa a proiectelor de investitii pentru care efortul investitional este diferit

  Se aplica atunci cand firma dispune de un buget limitat pentru realizarea de investitii

 • Management financiar investitiiCriterii de evaluare a proiectelor de investitii

  proiect A proiect B proiect C proiect D proiect E0 -500 -1200 -300 -800 -600

  VAN 179 326 309 168 230

  RIR 24.29% 22.39% 24.56% 25.48% 22.63%

  IP 1.36 1.27 2.03 1.21 1.38

  s i t u a t i ef a r a i n v e s t i t i e c u i n v e s t i t i e

  f l u x u r im a r g i n a l e

  C A 3 2 5 0 0 5 9 5 0 0 2 7 0 0 0- C V ( 6 0 % C A ) 1 9 5 0 0 3 5 7 0 0 1 6 2 0 0- C F 6 3 0 0 6 8 0 0 5 0 0

  = E B E 6 7 0 0 1 7 0 0 0 1 0 3 0 0- A m o r t i z a r i 1 2 0 2 8 0 1 6 0

  = E B I T 6 5 8 0 1 6 7 2 0 1 0 1 4 0- i m p o z i t p e p r o f i t 1 6 4 5 4 1 8 0 2 5 3 5

  = P N 4 9 3 5 1 2 5 4 0 7 6 0 5 + A m o r t i z a r e 1 2 0 2 8 0 1 6 0

  = C F g e s t i u n e 5 0 5 5 1 2 8 2 0 7 7 6 5I m o b i l i z a r i b r u t e 6 4 0 0 8 5 7 7 2 1 7 7A C N ( 5 z i l e d i n C A ) 4 5 1 . 3 9 8 2 6 . 3 9 3 7 5

  = C F D 5 0 5 5 1 2 8 2 0 5 2 1 3