filosofia valorilor. book

Download Filosofia Valorilor. Book

Post on 31-Oct-2015

315 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A book about philosophy and other things

TRANSCRIPT

OCR Document

4

NICOLAE RAMBU

FILOSOFIA VALORILOR

Cuvant inainte

Prezenta lucrare a fost realizata de autor in timpul unui stagiu de cercetare oferit de Konferenz der Deutschen Akademien der Wissenschaften.Simt o adanca nevoie de a exprima sincerele mele multumiri d-lui profesor Horst Baier pentru colaborarea stiintifica si pentru generozitatea de care m-am bucurat din partea domniei sale, in timpul stagiului meu la U niversitatea Konstanz, in anul universitar 1994-1995.Multumirile mele se indreapta in acelai timp i spre Konferenz der Deutschen .Akademien der Wissenchaften si Volkswagen-Stiftung, care, prin bursa acordata, au facut posibil stagiul meu la Universitatea Konstanz.M ultumesc, de asemenea, d-lui profesor Werner Schneider de la Seminarul Filosofic al Universitiitii din Munster pentru stagiul de documentare de la Munster si Heidelberg.Pentru sprijinul oferit de Editura Didactica si Pedagogica la publicarea acestei lucrari exprim aici intreaga mea gratitudine.

Iasi, iulie 1996

NICOLAE R.A.MBU

Die vorliegende Arbeit baut auf einen Forseh1tngs aufenthalt des Autors als Stipendiat der Konferenzder Deutsehen Akademien _er Wissenschaften auf.Es ist mir ein besonderes Bedurfnis, H,errn Professor Dr. Horst Baier fur die wissensehaftliehe Betreuung und fur seine groflzu,gige' Hilfe wahrendmeines Aufenthaltes an der Untversitat Konstanz,Universitatsjahr 1994-1995, meinen {iefgefuhltenDank a1lszuspreehen..Gleiehzeitig bedanke ieh mieh bei der Konferenz der Del1tsehen Akademien der Wis_enscha,fteDundder V olkswagen-Stif.tu_g, die mit der Gewahrung eines Stipendiums die Voraussetzung fur einen, Fot'schungsaufenthaUan der Universitat Konstanz sehal fen.'Aueh oedanke ieh, m.ieh bei Het'rn Professor Dr.Werner Schneider vom Philosophisehen Seminar derUniversitiit Munster f#r meinen J)o7_umencie1'ungs auftenthalt in Munster und Heidelberg..An dieser Stelle danke ieh aueh 'dem Didakti schen und Padagogischen Verlag, Bukarest, dtifur dafl er die Veroffentlichung dieser Arbeit ermogliehten.

.

lasi, im Juli 1996

NICOLAE RAMBU

"Ajuta-i Adevarului, Binelui, Frumosului si Sacrului sa capete fiinta prin personalitatea ta! Valorile te cheama! El e striga dupa realizare prin tine. Fii, deci, un realizator de valori, un purtator de valori, un om de valoare!Valorile te cheama! Totusi, nu toate o facla feZ de tare si la fel de insistent, nu, toate cu aceeasi cerere neconditionata".JOHANNES HESSEN

SUMAR

Constituirea filosofiei valoriJor 9

I. ONTOLOGIA VALORILOR ..................... ..131. Esenta valorii din perspectiva fenomenologica . . . . . . . . . . . . .....152. Subiectul axio]ogic si valabilitatea valorilor . . . . . . . . . . . . . .. 193. Valoare si realitate .........................................................................................................................................................264. Valoare, calitate, virtute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................375. Valoare si validitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376. Valoare, posibilitate, ideal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...387. Valoare, scop, motiv ........................ . 408. Valoare si imperativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 419. Autonomia lumii valorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4410. Sistemul valorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4711. Metafizica valorilor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58A) Conceptu] metafizicii . . . . . . . . . . . . . . . . . 58B) Valori absolute si valori relative. Metafizica valorilor . . 6312, Metafizica valorilor la Lucian Blaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71A. Apriorismu] abisa] ..........................................................................................................................................71B. Sernnificatia metafizica a valorilor . . . . . . . . . . . . . . .7713. Ierarhia valorilor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8414. Conflictul valorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88A) Valori superioare si va]ori inferioare .............. 88B) Adevarul si frumosul . . . . . . . . . . . . . . . . ...90C) Adevarul si utiIul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91D) Binele si frumosul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92E) Adevarul si sacrul. Problema teodiceei ...........................................................................................................9315. Ierarhia si conflictul valorilor la Friedrich Kietzsche . . . . . . . . . . . 98A) Cazul Nietzsche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98B) Nihilismul sau rasturnarea tuturor valorilor . . . . . . ..102C) Ierarhia valorilor sau imoralitatea moralei ....................................................................................................105

II. GNOSEOLOGIA VALORILOR............................................................................................1111. Teoria kantiana a satisfactiei estetice ............................................................................................................................1132. Emotionalismul si intelectualismul -orientari fundamentale in axignoseologie119

3. Specificlll gnoscologiei valorilor 1314. Experienta axiologica . 1335. Judecatile de valoare ca enunturi ideologice ... 1416. Logica valorilor 147A) PrincipiiIe unei logici a valorilor din perspectiva fenomenologica.. 147B) Logica sentimentelor 149C) Operatii asupra valorilor.... 1527. Filosofia valorii si valoarea filosofiei .. 153a. Fundamentul axiologic al conceptiilor despre lume...153b. Valoarea unei creatii filosofice ..157c. Personalitate si creatie in filosofie .159

III. ANTROPOLOGIA VALORILOR .161A. Spiritul si libertatea vointei - presupozitii fundamentale ale valorilor....1631. Antropologia naturalista; spiritul ca simplu derivat, al naturii 1632. Antropologia biocentrista; spiritul ca adversar al vietii ..1663. Antropologia seminaturalista; neputinta spiritului...1694. Spiritul ca nivel existential al lumii multistratificate173B. Omul si valorile1901. Accentul axiologic al unei Weltanschauung.190a) Omul teoretic si filosofia sa..193b) Omul economic197c) Omul estetic..200d) Omul social..201e) Omul politic..202f) Omul religios2062. Creatia de valori2113. Sensul vietii......2164. Sensul culturii...220

Bibliografie selective..228Zusammenfassung..237CONSTITUIREA FILOSOFIEI VALORILOR

Teria generala a valoriIor, devenita relativ tarziu disciplina autonoma, a fost numita, Ia rnceputul secoIuIui XX fie timologie, fie axionomie. .AmbeIe denumiri provin din greceste, timo insemnand vaIoare, in sens de pret, iar axia,valoare in sens moral. Axios inseamna "a extima", "a aprecia". In 1908 Eduard von Hartmann a pub1icat lucrarea Grundriss der Axiologie, contribuind la impunerea termenului "axiologie" pentru teoria valorilor. Exista creatii umane care au pret, care pot fi vandute si cumparate, chiar la preturi foarte mari, dar care sunt lipsite de valoare in sens axiologic. Altele, dimpotriva, sunt valori spirituale, dar nu pot fi evaluate economic, precum binele, prietenia, iubirea, libertatea etc.Axiologia a marcat trecerea de la reflectia spontana sau sistematica asupra unor valori particulare, la o teorie generala a valorilor. In 1950, Louis Lavelle si-a intitulat lucrarea sa de axiologie Traite des valeurs, justificandu-i titIul prin faptul ca termenul "valoare" are cel putin avantajul de a indica fara echivoc obiectul de studio al unei asemenea discipline.'Preeminenta termenului "valoare" in limbajul filosofic contemporan ,este semnul unei mutatii profunde survenite in viata spiritutui. Intr-un mod foarte general, se poate spune ca in filosofia prekantiana ,subiectul a fost conceputul exterior lumii pe care trebuia sa o descrie cat mai exact cu putinta. Existenta subiectului a creat mari dificultati atunci cand idealismul german a pus in evidenta activitatea eului insusi. Ca autor al lumii ca vointa si reprezentare", subiectul confera inteligibi1itate lumii insasi, dar nu si siesi. Aplecandu-se asupra propriei sale existente eul, ee descopera pe sine ca subiect axiologic. Reprezentarea trece astfel intr-un plan secund, iar filosofia devine o interogatie asupra sensului vietii si at existentei, asupra valorilor care confera sens, lasand stiintei sarcina cunoasterii lumii. Axiologia este constiinta de sine a acestui proces Ca teorie generaia a valorilor axiologia este un fel de metafizica a sentimentului si vointei. Ea se distinge astfel de disciplinele

care studiaza anumite clase de valori (estetica, etica, teologia), precum si de ce1e care abordeaza doar aspecte particulare ale valorii. Aspectul paradoxal a1 axiologiei consta in faptul ca teoretizeaza ceea ce este principial teoreti. Apartinand sferei emotonale a spiritului uman valoarea nu poate fi cuprinsa in acte de cunoastere decat intr-un mod inadecvat. Fireste ca se poate descrie si explica riguros modul in care se trezeste sentimentul valorii, constituirea ierarhiei valorilor, originea sociala a unor valori etc. Sociologia valorii si psihologia valorii sunt stiinte care au ca obiect numai anumite momente ale valorilor. Asemenea discipline pierd din vedere tocmai valoarea ca valoare, intorcandu-se la domenii particulare sau la forme particulare de manifestare axio1ogica a omului..Spre deosebire de fenomenele sociale sau psihice, valoare ca va1oare nu este un fapt si nu poate fi descrisa de un observator exterior. Fiindca va1oarea nu poate fi decat asumata si traita, subiectivitatea este inerenta oricarei cercetari din acest domeniu. Valoarea dispare aco1o unde inceteaza actul prin care crezi in ea, o traiesti, o ape