fabrica de combustibil nuclear pitesti

of 8 /8
1 Fabrica de Combustibil Nuclear A. B. C. D. , sucursal\ a SN Nuclearelectrica S.A este amplasat\ lâng\ ora[ul Mioveni Arge[, la circa 25 km de Pite[ti. Înfiin]at\ în anul 1992, fabrica este autorizat\ de AECL Canada ca furnizor de combustibil nuclear tip CANDU 6, în prezent capacitatea de produc]ie asigurând necesarul de combustibil nuclear pentru Unitatea 1 [i 2 de la Cernavod\. Combustibilul pentru centralele tip CANDU 6 este proiectat având la baz\ uraniu natural, cu o component\ izotopic\ de 0,7% U235 [i 99,3% U238. În func]ionarea centralei, U235 fisioneaz\, proces ce degaj\ c\ldur\. C\ldura degajat\ este preluat\ de apa grea din circuitul primar al reactorului, transferat\ apei obi[nuite din circuitul secundar prin intermediul schimb\toa- relor de c\ldur\, aburul rezultat ac]ionând turbina care antreneaz\ generatorul electric. Fabricarea combustibilului nuclear pentru re- actorii CANDU are urm\toarele etape principale: Fabricarea pulberii de dioxid de uraniu; Fabricarea pastilelor de UO ; Fabricarea elementelor de combustibil; Asamblarea fasciculelor de combustibil. În FCN se fabric\ pastile de UO , elemente de combustibil [i se asambleaz\ fascicule de combustibil nuclear. 2 2 FCN- Pite[ti Fascicul Combustibil Nuclear

Author: tripon-bogdan

Post on 26-Jul-2015

55 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Fabrica de Combustibil Nuclear, sucursal\ a SN Nuclearelectrica S.A este amplasat\ lng\ ora[ul Mioveni Arge[, la circa 25 km de Pite[ti. nfiin]at\ n anul 1992, fabrica este autorizat\ de AECL Canada ca furnizor de combustibil nuclear tip CANDU 6, n prezent capacitatea de produc]ie asigurnd necesarul de combustibil nuclear pentru Unitatea 1 [i 2 de la Cernavod\. Combustibilul pentru centralele tip CANDU 6 este proiectat avnd la baz\ uraniu natural, cu o component\ izotopic\ de 0,7% U235 [i 99,3% U238. n func]ionarea centralei, U235 fisioneaz\, proces ce degaj\ c\ldur\. C\ldura degajat\ este preluat\ de apa grea din circuitul primar al reactorului, transferat\ apei obi[nuite din circuitul secundar prin intermediul schimb\toarelor de c\ldur\, aburul rezultat ac]ionnd turbina care antreneaz\ generatorul electric. Fabricarea combustibilului nuclear pentru reactorii CANDU are urm\toarele etape principale: A. Fabricarea pulberii de dioxid de uraniu; B. Fabricarea pastilelor de UO2; C. Fabricarea elementelor de combustibil; D. Asamblarea fasciculelor de combustibil. n FCN se fabric\ pastile de UO2, elemente de combustibil [i se asambleaz\ fascicule de combustibil nuclear.Fascicul Combustibil Nuclear

FCN- Pite[ti

1

FCN PITE TI

A. Fabricarea

pulberii de dioxid de uraniuRafinarea [i conversiaConcentratul tehnic de uraniu este supus opera]iei de purificare (rafinare), prin care se urm\re[te nl\turarea impurit\]ilor (borul, cadmiul [i lantanide) care absorb u[or neutroni. Concentratul tehnic este dizolvat n acid azotic ob]inndu-se azotatul de uranil. Solu]ia de azotat de uranil este alimentat\ n contracurent ntr-un proces de extrac]ie cu solven]i organici, rezultnd azotatul de uranil pur. Urmeaz\ opera]ii de precipitare-uscare [i reducere a diuranatului de amoniu, rezultnd dioxidul de uraniu sub forma de pulbere. Dioxidul de uraniu, UO2, unul dintre principalii oxizi ai uraniului, are aspect metalic de culoare neagr\, densitatea 10,96 Kg/m3 [i temperatura de topire 2176oC.

Etapele principale de ob]inere a pulberii de UO2 sunt urm\toarele:

Extragerea minereului de uraniuUraniul este un metal u[or radioactiv, cu o compozi]ie izotopic\ de 0,7% U 235 [i 99,3% U 238 destul de r\spndit n scoar]a terestr\. Uraniul este mai abudent ca aurul, argintul sau mercurul, la fel de abundent ca zincul. Minereul de uraniu se extrage fie din cariere de suprafa]\, fie din mine de adncime.

Prelucrarea minereului de uraniuMinereul este prelucrat n uzinele de preparare pentru separarea uraniului din steril. Minereul este sf\rmat [i apoi dizolvat. n cele mai multe cazuri se folose[te acidul sulfuric, dar se pot folosi [i agen]i alcalini de solubilizare. Produsul ob]inut la uzina de preparare este un concentrat tehnic de uraniu numit [i yellow cake.

2

B. Fabricarea pastilelor de UO2Pentru ob]inerea pastilelor de dioxid de uraniu se parcurg urm\toarele etape:

Condi]ionarea pulberii de UO2Pulberea de UO2 este precompactat\ apoi brichetele rezultate sunt sf\rmate. Materialul ob]inut este trecut prin site cu ochiuri de dimensiuni geometrice controlate, rezultnd un material granulat, acesta fiind amestecat cu lian]i [i lubrefian]i. Toate aceste opera]ii sunt denumite generic Condi]ionarea pulberii de UO2.

Pastile crude de UO2Pulberea condi]ionat\ este presat\ n matri]e cilindrice pe prese rotative, produsul rezultat fiind pastila crud\ de UO2.

3

FCN PITE TI

Pastile sinterizate de UO2Pastilele crude sunt supuse unui tratament termic n cuptoare cu atmosfer\ reduc\toare de hidrogen [i temperaturi de aprox. 1700 C, care conduce la ob]inerea unui material ceramic dur cu densitatea de 10,5 - 10,7 Kg/dm3.

Pastile rectificate de UO2Pentru ca pastilele sinterizate s\ ndeplineasc\ cerin]ele specificate pentru forma, diametrul, calitatea suprafe]ei cilindrice [i gradul de cur\]enie, acestea sunt supuse unei opera]ii de rectificare urmat\ de un proces de sp\lareuscare.

Coloane de pastilePastilele rectificate cu diametrul de circa 12,15 mm [i lungimea de circa 16 mm sunt grupate n coloane de pastile cu lungimea de circa 480 mm.

4

C. Fabricarea elementelorcombustibileElementele combustibile, componente ale fasciculului combustibil, sunt constituite dintr-o coloan\ de pastile introduse ntr-o teac\ de zircaloy, nchis\ la cap\t cu dopuri. Ob]inerea elementelor implic\ succesiunea urm\toarelor opera]ii:

Confec]ionarea dopurilor [i a pieselor distan]oareDin bara de zircaloy se fabric\ dopurile care au rolul de nchidere a tecilor cu pastile la ambele capete. Tabla de zircaloy este [tan]at\ n patine [i distan]ieri. Pe suprafa]a acestora se depune prin evaporare n vid, beriliu.

Sudare / Brazare piese distan]oare pe ]evile de zircaloyPiesele distan]oare (patine [i distan]ieri) se fixeaz\ pe ]evi prin sudare n puncte, mbinarea realizndu-se prin brazare n vid, nc\lzirea fiind cu curen]i de nalt\ frecven]\, produsul rezultat fiind teaca de combustibil.

Preg\tirea tecilorPe interiorul tecii se depune un strat de grafit urmat de o uscare sub vid.

5

FCN PITE TI

Element combustibilColoana de pastile este introdus\ n teac\, dup\ care se realizeaz\ nchiderea prin sudarea electric\ prin presiune a dopurilor de cap\t.

DebavurareSudarea electric\ prin presiune se realizeaz\ prin deformarea plastic\ a materialului tecii [i dopului, deform\ri care genereaz\ bavuri externe [i interne; cele externe se ajusteaz\ prin strunjire.

Control tehnic de calitatePe toate fazele de fabrica]ie, piesele [i subansamblele rezultate sunt supuse controalelor de proces [i controlului de calitate, n conformitate cu planul de control al calit\]ii.

6

D. Asamblarea fasciculelorde combustibilFascicul combustibilElementele combustibile sunt pozi]ionate ntr-un dispozitiv de asamblare, dup\ care se realizeaz\ mbin\rile ntre dopurile elementelor combustibile [i cele dou\ grile de cap\t prin sudare n puncte.

Controlul final de calitateDup\ asamblarea fasciculului de combustibil acesta este supus unei serii de opera]ii de control de calitate cum sunt: control vizual, dimensional, etan[eitate cu heliu etc. Toate datele de fabrica]ie [i control sunt consemnate n dosarul de istorie al calit\]ii, ata[at fiec\rui fascicul.

Ambalaren vederea transportului la beneficiar, fasciculele sunt ambalate ntr-o lad\ de transport care con]ine un num\r de 36 de buc\]i.

7

FCN PITE TI

Un fascicul de combustibil nuclear CANDU 6 este alc\tuit din 37 elemente de combustibil nuclear care con]in materialul nuclear sub form\ de pastile, fixate la un cap\t [i la cel\lalt pe o gril\ n structur\ cilindric\. Distan]a ntre elemente se realizeaz\ cu ajutorul unor distan]ieri, iar ntre fascicul [i canal cu patine de ghidaj. Principalele caracteristici ale fascicul de combustibil nuclear CANDU 6 sunt urm\toarele:

O nc\rc\tur\ complet\ a reactorului Candu 6 este format\ dintr-un num\r de 4.560 de fascicule cu o greutate total\ de circa 90.000 kg de uraniu natural. Pe durata de via]\ n reactor, n medie un an de zile, un fascicul de combustibil nuclear CANDU 6 produce o energie de 1.115 Mwh. Aceea[i energie se poate ob]ine prin arderea de combustibil n termocentralele clasice astfel: 47.000 kg de combustibil conve]ional cu putere caloric\ de 7.000 Kcal./kg

lungime diametru greutate total\ greutatea uraniului materialul de structur\ (]eav\, bar\, tabl\)

495 mm 103 mm circa 24 kg circa 19,8 kg; aliaj de Zirconiu de tipul Zircaloy-4 1.110.000 kg huil\ cu putere caloric\ de 3.200 kcal/kg 363.000 Nm3 de gaz natural cu putere caloric\ de 8.050 Kcal/Nm3

8