examenul de bacalaureat - 2009 la chimie...

of 100/100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional de Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Probă scrisă la CHIMIE ORGANICĂ I (Nivel I /Nivel II) EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Probă scrisă la CHIMIE ORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 001 Subiectul A Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare: 1. Formula generală C n H 2n-2 aparţine unei hidrocarburi aciclice cu o legătură …………… ( dublă / triplă ). 2. În molecula glicerinei sunt …………… atomi de carbon primari ( doi / trei ). 3. Cloroformul are formula moleculară……………( CHCl 3 / CH 3 Cl ). 4. Cisteina este un …………… ( hidroxiaminoacid / tioaminoacid ). 5. Zaharoza este o zaharidă uşor solubilă în …………… ( apă / solvenţi organici ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 1. n- Pentanul şi neopentanul sunt: a. izomeri de catenă b. izomeri de poziţie c. identici d. omologi 2. Prin adiţia HCl la 3-metil-1-butină, în raport molar de 2:1, se obţine majoritar: a. 1,1-dicloro-3-metilbutan b. 1,2-dicloro-3-metilbutan c. 2,2-dicloro-3-metilbutan d. 2-metil-3,3-diclorobutan 3. Policlorura de vinil se obţine prin polimerizarea: a. CH 3 -CH 2 Cl b. CH 2 = CHCl c. CH 3 -CH= CHCl d. CH 2 = CH-CH 2 Cl 4. Dintre următorii compuşi, este alcool: a. naftalina b. lisina c. glicerina d. cisteina 5. Aminoacizii prezintă grupele funcţionale: a. -NH 2 şi -CHO b. -NH 2 şi -COOH c. -NO 2 şi -COOH d. -NH 2 şi -X 10 puncte Subiectul C Compusul (A), se formează în celulele active ale glandei tiroide şi are formula de structură: O H I I CH 2 CH NH 2 COOH 2 1 1. Precizaţi o caracteristică structurală a compusului (A). 1 punct 2. Calculaţi procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte 3. Precizaţi natura atomilor de carbon (1) şi (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei compusului (A) cu etanol (H + ). 2 puncte 5. Calculaţi masa de etanol stoechiometric necesară reacţiei cu 0,25 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; I-127.

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 001 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Formula general CnH2n-2 aparine unei hidrocarburi aciclice cu o legtur ( dubl / tripl ). 2. n molecula glicerinei sunt atomi de carbon primari ( doi / trei ). 3. Cloroformul are formula molecular( CHCl3 / CH3Cl ). 4. Cisteina este un ( hidroxiaminoacid / tioaminoacid ). 5. Zaharoza este o zaharid uor solubil n ( ap / solveni organici ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. n- Pentanul i neopentanul sunt: a. izomeri de caten b. izomeri de poziie c. identici d. omologi

  2. Prin adiia HCl la 3-metil-1-butin, n raport molar de 2:1, se obine majoritar: a. 1,1-dicloro-3-metilbutan b. 1,2-dicloro-3-metilbutan c. 2,2-dicloro-3-metilbutan d. 2-metil-3,3-diclorobutan

  3. Policlorura de vinil se obine prin polimerizarea: a. CH3CH2Cl b. CH2= CHCl c. CH3CH= CHCl d. CH2= CHCH2Cl

  4. Dintre urmtorii compui, este alcool: a. naftalina b. lisina c. glicerina d. cisteina

  5. Aminoacizii prezint grupele funcionale: a. NH2 i CHO b. NH2 i COOH c. NO2 i COOH d. NH2 i X 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A), se formeaz n celulele active ale glandei tiroide i are formula de structur:

  OH

  I

  I

  CH2 CH

  NH2

  COOH2 1

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanol (H+). 2 puncte 5. Calculai masa de etanol stoechiometric necesar reaciei cu 0,25 moli compus (A). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; I-127.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 002 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Prin monobromurarea propanului se formeaz izomeri de poziie ( doi / trei ). 2. Acetilena i propina sunt ..................... ( izomeri / omologi ). 3. Cumenul se obine industrial din i propen (benzen / toluen ). 4. Solubilitatea n ap a acizilor carboxilici cu creterea radicalului hidrofob

  ( crete / scade ). 5. Zaharoza este o ............... ( dizaharid / polizaharid ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Pentanul i neopentanul se deosebesc prin: a. formula brut b. formula molecular c. natura atomilor de carbon d. numrul atomilor de carbon

  2. Benzina cu C.O. = 90 se comport la ardere ca un amestec format din: a. 90% izooctan i 10% n-heptan b. 10% izooctan i 90% n-heptan c. 90% n-octan i 10% izoheptan d. 10% n-octan i 90% izoheptan

  3. Atomii de carbon din eten sunt: a. cuaternari b. teriari c. secundari d. primari

  4. Acidul propionic prezint aceeai formul procentual ca: a. acetatul de etil b. formiatul de etil c. propanolul d. propena

  5. Un exemplu de acid diaminomonocarboxilic este: a. alanina b. cisteina c. lisina d. serina 10 puncte

  Subiectul C Substana (A) este un medicament antiparkinsonian eficient i are formula de structur:

  OH

  CH2OH CH

  NH2

  COOH2

  1

  1

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3 . 2 puncte 5. Calculai masa de hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3, stoechiometric necesar reaciei cu 0,5 moli compus (A). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 003 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Izoalcanul cu cinci atomi de carbon n molecul este ( n-pentanul / neopentanul ).

  2. ntre moleculele de etanol se stabilesc ....... ( legturi covalente polare / legturi de hidrogen ).

  3. Acidul etanoic prezint punctul de fierbere mai dect al alcanului cu acelai numr de atomi de carbon n molecul (mare / mic ).

  4. Acidul palmitic este un acid gras ( saturat / nesaturat ). 5. Celuloza este o polizaharid n ap ( uor solubil / insolubil ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Numrul izomerilor corespunztori formulei moleculare C4H10 este: a. 8 b. 6 c. 4 d. 2

  2. Alchenele, CnH2n, prezint formula procentual: a. 7,69%C i 92,31%H b. 92,31%C i 7,69%H c. 14,29%C i 85,71%H d. 85,71%C i 14,29%H

  3. Valena atomului de carbon n molecula benzenului este: a. I b. II c. III d. IV

  4. Prin deshidratarea intramolecular a 2-butanolului compusul majoritar obinut este: a. acid butanoic b. izobuten c. 2-buten d. 2-butin

  5. n molecula glicinei sunt numai atomi de carbon: a. primari b. secundari c. teriari d. cuaternari 10 puncte

  Subiectul C Substana (A) este un medicament cu efect miorelaxant i are formula de structur:

  CH

  CH2

  Cl

  NH2

  CH2 COOH1 2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic de

  20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,15 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23; Cl-35,5.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 004 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. 1- Pentena i 2- pentena sunt izomei de ............................... (caten/poziie). 2. Prin adiia H2/ Ni la 2-butin se obine...................................(butan/ 1-buten). 3. Naftalina are formula molecular...........................................(C10H10/C10H8 ). 4. Este un aminoacid natural.....................................(acidul salicilic /acidul glutamic). 5. Din reacia acidului acetic cu etanolul se obine.......( metanoat de etil/etanoat de etil).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Dintre urmtoarele formule moleculare corespunde unui alcool monohidroxilic saturat aciclic: a. C4H4O b. C4H6O c. C4H10O d. C4H 8O

  2. Compuii carboxilici au grup funcional: a. monovalent b. divalent c. trivalent d. tetravalent

  3. Sunt ageni tensio-activi: a. alcanii b. arenele c. detergenii d. aminoacizii

  4. La oxidarea etanolului cu soluie de permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric raportul molar stoechiometric etanol/ permanganat de potasiu este: a.1:3 b. 2:3 c. 5:4 d. 4:5

  5. Formulei moleculare C4H8 i corespunde un numr de alchene izomere (fr izomeri geometrici): a. 2 b. 3 c. 5 d. 1

  10 puncte Subiectul C Compusul (A), se formeaz n celulele active ale glandei tiroide i are formula de structur:

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de iod din molecula compusului (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A).

  2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanol (H+). 2 puncte 5. Calculai masa de etanol stoechiometric necesar reaciei cu 0,5 moli compus (A). 3 puncte

  Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; I-127.

  OH

  I

  I

  CH2 CH

  NH2

  COOH

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 005 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Prin adiia unui mol de brom la un mol de acetilen se formeaz ( 1,2-dibromoetan / 1,2-dibromoeten ). 2. Naftalina i benzenul sunt hidrocarburi ( aromatice / aciclice ). 3. Spunurile sunt sruri ale acizilor grai cu ( metale / nemetale ). 4. Pentru recunoaterea amidonului se folosete soluie de ( brom / iod ). 5. n condiii normale, aminoacizii sunt substane ( lichide / solide ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Izomerizarea butanului decurge cu formare de: a. 2-metilpentan b. 2,3-dimetilbutan c. 2-metilbutan d. 2-metilpropan

  2. Alchenele sunt insolubile n: a. n-hexan b. ap c. benzen d. cloroform

  3. Un exemplu de monomer vinilic este: a. CH2=CHOCOCH3 b. CH3CH2Cl c. CH3CH2CN d. C6H5CH2Cl

  4. Reacia acidului acetic cu NaOH(aq) este o reacie de: a. adiie b. condensare c. neutralizare d. nitrare

  5. Cauciucul natural este un compus: a. aromatic b. ciclic c. macromolecular d. saturat

  10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un medicament utilizat ca antiinflamator i are formula de structur:

  COOH

  CF3

  NH

  1

  2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de fluor din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu carbonat de magneziu. 2 puncte 5. Calculai masa de carbonat de magneziu stoechiometric necesar reaciei cu 0,50 moli compus (A). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; F-19; Mg-24.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 006 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Hidrocarbura aciclic cu formula molecular C5H10 este ( un alcan / o alchen ). 2. Legtura C-H din acetilen este ( nepolar / slab polar ). 3. 1-Propanolul i 2-propanolul sunt izomeri de ( caten / poziie ). 4. Radicalul hidrocarbonat al unui spun reprezint partea( hidrofil / hidrofob ). 5. Zaharoza este o zaharid uor solubil n ( ap / solveni organici ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Monohalogenarea propanului este o reacie de: a. adiie b. condensare c. izomerizare d. substituie

  2. nlocuitorii de piele folosii n marochinrie se obin din monomerul vinilic rezultat din reacia acetilenei cu: a. H2 b. HCl c. HCN d. CH3COOH

  3. Acidul etanoic reacioneaz cu: a. acid carbonic b. clorur de sodiu c. cupru d. hidroxid de potasiu

  4. Celuloza este solubil n: a. ap b. clorur de diaminocupru(I)

  c. hidroxid de diaminoargint(I) d. hidroxid de tetraaminocupru(II) 5. ntr-o macromolecul proteic, unitile de aminoacid sunt unite ntre ele prin legturi

  peptidice de tipul: a. NHOH b. NH2OH c. CONH d. CONH2 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament antiinflamator i are formula de structur:

  Cl

  CH

  Cl

  COOH

  1 2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu oxid de magneziu. 2 puncte 5. Calculai masa de oxid de magneziu stoechiometric necesar reaciei cu 2 moli compus (A). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Cl-35,5; Mg -24.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 007 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Acetilena prezint legturi covalente CH ( dou / trei ). 2. Etanolul are punctul de fierbere maidect etanul ( mare / mic ). 3. Acidul butiric i acidul izobutiric sunt izomeri de ( caten / poziie ). 4. Moleculele de spun se asociaz n ap sub form de ( dimeri / micelii ). 5. Monozaharida care conine n forma aciclic o grupare carbonil de tip cetonic

  este ( glucoza / fructoza ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Alchena ce conine un atom de carbon teriar n molecul este: a. 2-metil-1-butena b. 3-metil-1-butena c. 1-pentena d. 2-pentena

  2. Formula general a arenelor de tipul naftalinei este: a. CnH2n-6 b. CnH2n-12 c. CnH2n-14 d. CnH2n-18

  3. Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling conduce la: a. hidroxid cupric b. oxid cupric c. acid gluconic d. acid glutamic

  4. Amidonul este o: a. grsime b. monozaharid c. polizaharid d. protein

  5. Numrul de tripeptide izomere (fr izomeri optici) ce se pot obine din glicin, lisin i serin este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

  10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un intermediar utilizat pentru obinerea unui anestezic local i are formula de structur:

  O CH2NH2 CH2

  COOH

  CH31 2

  1 Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic

  de 25% stoechiometric necesar reaciei cu 0,30 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 008 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Cloroformul are formula molecular( CHCl3 / CH3Cl ). 2. Prin adiia acidului iodhidric la izobuten rezult( 2-iodo-2-metilbutan /

  iodur de ter-butil ). 3. Acetilena are legturile C-H . ( slab polare / nepolare ). 4. Prin hidroliza total a amidonului se obine( glucoz / fructoz ). 5. Dipeptidele mixte se obin prin condensarea a doi aminoacizi(identici / diferii).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Catena izooctanului este: a. nesaturat b. ciclic c. aromatic d. aciclic

  2. Formulei moleculare C4H6 i corespunde un numr de alchine izomere egal cu: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

  3. Naftalina prezint: a. 10 legturi CH b. 10 legturi CC c. 8 legturi CH d. 8 legturi CC

  4. Prezint proprieti tensioactive: a. acetatul de sodiu b. acidul acetilsalicilic c. acidul salicilic d. palmitatul de sodiu

  5. Celuloza este o: a. polizaharid b. polipeptid c. peptid d. oligozaharid 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) se gsete n uleiul de msline i are formula de structur:

  COH

  CH3

  CH3

  COOH1

  2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu:

  a. Br2(CCl4); b. NaOH(aq). 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Na- 23.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 009 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Prin reacia dea butanului se obine propen ( cracare / izomerizare ). 2. Acetilena prezint legturi C-H ..........................( slab polare / nepolare). 3. Benzenul i toluenul sunt ( izomeri de poziie / omologi ). 4. ntre moleculele de etanol i ap se stabilesc legturi de( hidrogen /

  oxigen ). 5. Cauciucul natural vulcanizat conine ( azot / sulf ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Alcanul cu un atom de carbon cuaternar este: a. neopentanul b. izobutanul c. izopentanul d. propanul

  2. Din reacia acidului metanoic cu oxidul de sodiu se formeaz: a. acetat de sodiu b. butirat de sodiu

  c. etanoat de sodiu d. formiat de sodiu 3. Acidul gras cu o legtur dubl ntre doi atomi de carbon i 18 atomi de carbon,

  prezent n grsimile lichide, se numete: a. acid palmitoleic b. acid oleic c. acid linolic d. acid linoleic

  4. n molecula celulozei sunt prezente elementele organogene: a. C, H, O b. C, H, Cl c. C, H, N d. C, H, Br

  5. Prezint caracter amfoter: a. glicina b. glicerina c. etanolul d. benzenul 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A), numit acid 2,4-diclorofenoxiacetic, se utilizeaz sub form de sare de sodiu cu denumirea comercial 2,4-D erbicid i are formula de structur:

  Cl O CH2

  Cl

  COOH

  1

  2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia unei reacii prin care se obine sarea de sodiu (B) a acidului 2,4 diclorofenoxiacetic din compusul (A). 2 puncte 5. Calculai masa de hidroxid de sodiu stoechiometric necesar reaciei cu 0,80 moli compus (A), pentru a forma compusul (B). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; Cl-35,5; O-16; Na-23.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 010 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Prin adiia HCl la 1-buten se formeaz majoritar ( 1-clorobutanul / 2-clorobutanul ).

  2. Poliacrilonitrilul este utilizat la obinerea fibrelor sintetice de tip( PCV / PNA ). 3. Cumenul se produce la nivel industrial dini propen ( benzen /

  propilbenzen ). 4. Solubilitatea alcoolilor n apcu mrirea catenei ( crete / scade ). 5. -Alanina prezint grupele funcionale( NH2 i COOH / NO2 i COOH ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Numrul alcanilor izomeri cu formula molecular C6H14 este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

  2. Alchena cu formula molecular C5H10 care are un singur atom de carbon primar este: a. 3-metil-1-butena b. 2-metil-2-butena c. 1-pentena d. 1-hexena

  3. Formula general a arenelor de tipul naftalinei este: a. CnH2n-6 b. CnH2n-12 c. CnH2n-14 d. CnH2n-18

  4. Conine un atom de carbon nular: a. etanolul b. metanolul c. 2-metil-2-butanolul d. 1-propanolul

  5. Zaharoza este o: a. dizaharid b. polizaharid c. dipeptid d. polipeptid 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A), numit acid citric, prezent n sucul de lmi i portocale, are formula de structur:

  HOOC CH2 C CH2 COOH

  HO COOH

  1 2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu :

  a. acid etanoic (H+); b. NaOH(aq). 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 011 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Reacia de dehidrogenare a n-butanului conduce la( 2-buten / propen ). 2. Alchinele sunt hidrocarburi cu o legtur( dubl / tripl ). 3. Policlorura de vinil se obine prin polimerizarea ( cloroetenei /

  3-cloropropenei ). 4. Nitrarea i alchilarea benzenului sunt reacii de ( adiie / substituie ). 5. Turnesolul se coloreaz ntr-o soluie de acid acetic ( rou / albastru ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Coninutul procentual masic de carbon al alchenelor, CnH2n, este: a. 14,29% b. 41,29% c. 58,71% d. 85,71%

  2. Trinitratul de glicerin este un ester al acidului: a. azotic b. glutamic c. glutaric d. propanoic

  3. Acidul salicilic este un: a. aminoacid b. hidroxiacid c. hidroxiaminoacid d. acid gras

  4. Prin policondensarea aminoacizilor se obin: a. polizaharide b. grsimi c. proteine d. spunuri i detergeni

  5. Cauciucul natural este un polimer al: a. butenei b. izobutenei c. izoprenului d. izopentenei 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:

  OH CH

  OH

  COOH

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A).

  2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu:

  a. etanol (H+); b. NaHCO3. 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 012 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Alcoolii monohidroxilici formeazprin eliminarea intramolecular a apei ( alchene / alchine ).

  2. PVC este unobinut prin polimerizarea clorurii de vinil ( monomer / polimer ). 3. n reacia de ardere a metanului, raportul molar metan:oxigen molecular necesar

  stoechiometric este ....(1:2 / 2:1 ). 4. Glucoza, n reacie cu reactivul Tollens, prezint caracter

  ( oxidant / reductor ). 5. Alanil-glicina este o dipeptid ( mixt / simpl ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Alchena cu formula molecular C5H10 care are un singur atom de carbon primar este: a. 3-metil-1-butena b. 2-metil-2-butena c. 1-pentena d. 1-hexena

  2. Hidrocarbura ce conine numai atomi de carbon teriari este: a. etena b. etina c. etilbenzenul d. propina

  3. Acidul carboxilic saturat cu formula CH3(CH2)16COOH se numete: a. acid stearic b. acid propionic c. acid butanoic d. acid oleic

  4. Spunurile sunt sruri ale acizilor grai cu: a. alcoolii b. esterii c. metale d. nemetale

  5. n structura unui aminoacid n forma amfionic se afl grupele: a. COO- i N+H3 b. COOH i N+H3 c. COO- i NH2 d. COOH i NH2 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un intermediar utilizat pentru sinteza unui antibiotic i are formula de structur:

  O2N CH

  OH

  CH

  NH2

  COOH

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic

  de 20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,40 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16 ; Na-23.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 013 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Izomerizarea n-alcanilor este o reacie ( reversibil / ireversibil ). 2. Adiia halogenilor la alchene conduce la derivai dihalogenai( geminali /

  vicinali ). 3. Naftalina prezint legturi simple CH ( ase / opt ). 4. Metanolul i etanolul sunt alcoolicu apa ( miscibili / nemiscibili ). 5. Dipalmitooleina este o ( dipeptid / triglicerid ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Dintre urmtorii alcani, cel mai ridicat punct de fierbere l prezint: a. n-pentanul b. izopentanul c. n-heptanul d. izobutanul

  2. Alchina cu formula moleculara C5H8 i un singur atom de carbon primar este: a. 3-metil-1-butina b. 3-metil-1-pentina

  c. 1-pentina d. 2-pentina 3. Un exemplu de monomer vinilic este:

  a. CH3CH2Cl b. CH2=CHCN c. C6H5CH2CN d. CH3CH2OCOCH3

  4. Amidonul i celuloza sunt: a. ageni tensioactivi b. compui cu funciuni mixte c. monozaharide d. polipeptide

  5. Att molecula -alaninei, ct i molecula valinei prezint: a. o grup amino i o grup carboxil b. dou grupe carboxil c. o grup nitro d. dou grupe tio 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) numit acid 5-clorosalicilic are formula de structur:

  HOOC

  OH

  Cl

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu etanol (H+). 2 puncte 5. Calculai masa de etanol stoechiometric necesar reaciei cu 0,40 moli compus (A).

  3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Cl-35,5.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 014 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Prin adiia clorului la propen se obine................( 1,1-dicloropropan / 1,2-dicloropropan ).

  2. Naftalina este o aren cu nuclee( condensate / izolate ). 3. Prin deshidratarea intramolecular a 2-butanolului se formeaz

  (2-buten / 2-butin ). 4. Moleculele acizilor carboxilici se asociaz prin .........................(legturi de hidrogen/

  legturi covalente ). 5. Oxidarea glucozei cu reactivul Tollens conduce la

  ( acid gluconic / acid glutamic ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Printr-o reacie de cracare a n-butanului se formeaz: a. CH4 i C2H6 b. CH4 i C3H6 c. C2H4 i C3H6 d. C2H6 i C3H8

  2. Adiia acidului bromhidric la 1-buten conduce majoritar la: a. 1-bromobutan b. 2-bromobutan c. 1-bromobuten d. 2-bromobuten

  3. 1-Pentina este izomer de caten cu: a. 2-pentina b. 3-metil-1-butina c. 3-metil-1-pentina d. 1-hexina

  4. Atomii de carbon din molecula etenei au valena: a. IV b. III c. II d. I

  5. Numrul atomilor de carbon din molecula glicinei este: a. 4 b. 3 c. 2 d. 1 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial rezultat la metabolismul aminoacizilor i are formula de structur:

  OH CH CH COOH

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu :

  a. Br2(CCl4) ; b. NaHCO3. 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 015 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Hidrocarbura CH3(CH2)4CH3 se numete( n-hexan / 1,4-dimetilbutan ). 2. 1-Pentina i 3-metil-1-butina sunt..........( izomeri de caten / omologi ). 3. Benzenul i naftalina sunt hidrocarburi ( alifatice / aromatice ). 4. 1-Butanolul i 2-butanolul sunt izomeri de ( caten / poziie ). 5. Solubilitatea alcoolilor n apcu creterea numrului de grupe hidroxil

  (crete / scade ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. n-Pentanul i izopentanul dau aceiai produi n reacia de: a. ardere b. cracare c. dehidrogenare d. monoclorurare

  2. Adiia bromului la 2-buten decurge cu formare de: a. 2-bromobutan b. 3-bromobutan c. 2,2-dibromobutan d. 2,3-dibromobutan

  3. Atomii de carbon din molecula benzenului au valena: a. IV b. III c. II d. I

  4. Numrul atomilor de oxigen din molecula acidului salicilic este: a. 5 b. 4 c. 3 d. 2

  5. Prin oxidarea glucozei cu reactiv Fehling se formeaz: a. acid glutamic b. dioxid de carbon c. oglinda de argint d. un precipitat rou

  10 puncte Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial rezultat la metabolismul aminoacizilor i are formula de structur:

  OH CH2 C

  O

  COOH2 1

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu:

  a. etanol (H+) ; b. NaHCO3. 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 016 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Clorurarea metanului este o reacie de ( substituie / adiie). 2. Reacia de adiie a hidrogenului la 2-buten conduce la .....(n-butan / izobutan). 3. Alchina cu cel mai mic numr de atomi de carbon, care prezint izomeri de poziie

  este ( propina / butina ). 4. Proprietatea spunurilor de a spla este determinat de existena, n aceeai

  molecul, a unei grupe polare hidrofile i a unui rest hidrocarbonat hidrofob ( polar / nepolar ).

  5. Celuloza este o ( protein / polizaharid ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Dintre urmtoarele substane, prezint cea mai mare temperatur de topire: a. metanul b. metanolul c. benzenul d. -alanina

  2. Dintre izomerii hexanului, conin cel puin un atom de carbon teriar: a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

  3. Atomii de carbon din molecula trinitratului de glicerin au valena: a. IV b. III c. II d. I

  4. Sunt solubile n ap ambele componente ale amestecului: a. etan, etanol b. acetilen, benzen c. metanol, acid acetic d. glicerin, naftalin

  5. Numrul atomilor de oxigen din molecula serinei este: a. 5 b. 4 c. 3 d. 2 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:

  HO CH2 CH

  OH

  COOH

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu carbonat de sodiu. 2 puncte 5. Calculai masa de carbonat de sodiu stoechiometric necesar reaciei cu 0,30 moli compus (A). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Na-23.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 017

  Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Atomii de carbon din molecula unui alcan sunt unii prin legturi covalente ( simple / multiple ).

  2. n reacia de ardere a metanului, raportul molar metan:oxigen molecular necesar stoechiometric este ....(1:2 / 2:1 ).

  3. Alchina cu cel mai mic numr de atomi de carbon, care prezint izomeri de caten este ( pentina / butina ).

  4. Proprietatea spunurilor de a spla este determinat de existena, n aceeai molecul, a unei grupe hidrofile i a unui rest hidrocarbonat nepolar hidrofob ( polare / nepolare ).

  5. Acidul glutamic prezint ( proprieti tensioactive / caracter amfoter ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Prin arderea alcanilor se obin: a. acizi organici i ap b. aldehide i ap c. compui carbonilici i ap d. dioxid de carbon i ap

  2. n structura 3-metil-1-butinei, raportul carbon teriar:carbon cuaternar este: a. 1:1 b. 1:2 c. 2:1 d. 3:1

  3. Face parte din compoziia grsimilor lichide: a. acidul formic b. acidul oleic c. acidul propanoic d. acidul valerianic

  4. Prin hidroliza enzimatic a amidonului se obine: a. celuloz b. glucoz c. fructoz d. zaharoz

  5. Cauciucul vulcanizat conine atomi de: a. fosfor b. brom c. iod d. sulf 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un medicament i are formula de structur:

  CH2 CH CH2 O CH2

  Cl

  COOH21 2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu :

  a. acid clorhidric ; b. C2H5OH(H+). 4 puncte

  5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Cl- 35,5.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 018 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Izobutena i 1-butena sunt ................... ( izomeri / omologi ). 2. n condiii normale, acetilena este un incolor ( gaz / lichid ). 3. Toluenul prezint atomi de carbon teriari ( cinci / ase ). 4. Monozaharida care se formeaz la hidroliza amidonului este

  ( fructoza / glucoza ). 5. Substana care face parte din clasa aminoacizilor este

  ( glicina / glucoza ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Propanul formeaz la monoclorurare fotochimic derivai clorurai n numr de: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

  2. Adiia acidului bromhidric la 1-buten conduce majoritar la: a. 1-bromobutan b. 2-bromobutan c. 1-bromobuten d. 2-bromobuten

  3. n molecula nitrobenzenului, raportul atomic C:H:N:O este: a. 6:5:1:2 b. 6:6:1:2 c. 6:5:2:1 d. 6:6:2:1

  4. Amidonul i celuloza sunt: a. proteine b. peptide c. oligozaharide d. polizaharide

  5. Cauciucul natural este: a. un acid carboxilic b. un compus macromolecular c. un compus hidroxilic d. un compus cu funciuni mixte 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:

  HO CH2 CH2 COOH

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu magneziu. 2 puncte 5. Calculai masa de magneziu stoechiometric necesar reaciei cu 0,60 moli compus (A). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Mg-24.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 019 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Este un alcan cu trei atomi de carbon primari ..................(n-butanul/ izobutanul). 2. Prin adiia acidului clorhidric la 1-penten se formeaz majoritar.......................

  (1-cloropentan/ 2-cloropentan). 3. Alcanul cu formula brut C2H5 este...................... (butanul/ octanul). 4. 1-Propanolul i 2-propanolul sunt ................(izomeri / omologi). 5. Gliceridele sunt esteri ai.................... cu glicerina (acizilor grai / aminoacizilor).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Dintre urmtoarele proprieti ale etanului este corect: a. reacioneaz cu NaOH b. reacionez cu apa c. reacioneaz cu clorul(lumin) d. particip la reacia de polimerizare

  2. Valena atomului de oxigen n molecula etanolului este: a. I b. II c. III d. IV

  3. Lna sintetic (melana) se obine din monomerul vinilic, rezultat prin reacia acetilenei cu : a. HCl b. Cl2 c. HCN d. CH3COOH

  4. La arderea etanului, raportul molar stoechiometric etan/oxigen este: a. 1:3 b. 2:7 c. 3:4 d. 4:5

  5. Naftalina are formula molecular: a. C8H10 b. C10H8 c. C10H18 d. C10H10

  10 puncte Subiectul C Compusul (A), este un produs care se obine n procesul de degradare parial a aminoacizilor i are formula de structur:

  OH CH CH COOH

  1. Precizai dou particulariti structurale ale compusului (A). 2 puncte 2. Indicai natura atomului de carbon de care este legat grupa hidroxil. 1 punct 3. Calculai procentul masic de oxigen din molecula compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu:

  a. Br2/CCl4; b. CaCO3. 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 020 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Alcanii sunt hidrocarburi aciclice ( aromatice / saturate ). 2. La trecerea unui amestec de eten i propan printr-un vas cu soluie de brom,

  reacioneaz ... ( etena / propanul ). 3. Acetaldehida i alcoolul vinilic sunt ( omologi / izomeri ). 4. n condiii standard, etanolul este o substan ( lichid / solid ). 5. Oxidarea glucozei cu reactivul Tollens conduce la..

  ( acid gluconic / acid glutamic ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Prin adiia bromului la propen rezult: a. 1,1-dibromopropen b. 1,2-dibromopropen c. 1,1-dibromopropan d. 1,2-dibromopropan

  2. Produii CO2 i H2O se afl n raport molar de 3:2 n reacia de ardere a unui mol de: a. propan b. propen c. propin d. propanal

  3. Formula general a alcoolilor saturai aciclici este: a. CnH2nO b. CnH2n+1O c. CnH2n+2O d. CnH2n+3O

  4. Glicerina poate fi denumit i: a. glicocol b. propilenglicol c. 1,2,3-trihidroxipropan d. 1,2,3-propandiol

  5. Acidul acetic conine n molecul: a. un atom de carbon secundar b. un atom de carbon cuaternar c. doi atomi de carbon primari d. doi atomi de carbon teriari 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament analgezic, antiinflamator i are formula de structur:

  OH

  F

  F

  COOH

  1

  2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de fluor din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu:

  a. carbonat de magneziu ; b. C2H5OH(H+). 4 puncte

  5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct Mase atomice: H-1;C-12; O-16; F-19.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 021 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. n-Butanul are punctul de fierbere mai comparativ cu 2-metilpropanul ( ridicat / sczut ).

  2. Toluenul este o aren ... ( mononuclear / polinuclear ). 3. 1-Propanolul este un alcool saturat ( primar / secundar ). 4. Oleo-palmito-stearina este o mixt ( triglicerid / tripeptid ). 5. Cauciucul natural este un ( material rigid / elastomer ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Atomii de carbon din molecula propenei prezint valena: a. I b. II c. III d. IV

  2. Numrul izomerilor de poziie ai n-butinei este: a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

  3. Prin fermentaia acetic a etanolului rezult: a. eten b. etin c. acid etanoic d. aldehid etanoic

  4. Compoziia procentual masic a cauciucului natural care are formula brut (C5H8)n este: a. 50%C, 50%H b. 88,235%C, 11,765%H c. 75%C, 25%H d. 85,71%C, 14,29%H

  5. Glicina conine: a. doi atomi de carbon primari b. doi atomi de carbon secundari c. un atom de carbon teriar d. un atom de carbon cuaternar 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un medicament utilizat ca sedativ i are formula de structur:

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu :

  a. Br2 (CCl4) ; b. H2(Ni). 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16; Cl-35.5; Br-80.

  H3C CH2 C C CH

  OH

  CH CH Cl

  1

  2

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 022 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Izopentanul are punctul de fierbere mai dect n-pentanul ( mare / mic ). 2. Naftalina este o hidrocarbur aromatic................................( mononuclear /

  polinuclear ). 3. 2-Propanolul este un alcool ( primar / secundar ). 4. Formiatul de etil se obine din reacia etanolului cu acidul

  ( metanoic / etanoic ). 5. Serina conine atomi de oxigen ( doi / trei ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Prin reacia acetilenei cu H2O (HgSO4/H2SO4) se formeaz: a. acid etanoic b. alcool etilic c. etanal d. metanal

  2. 1,2,3-Propantriolul se numete i: a. glicerid b. glicerin c. glicin d. glicocol

  3. Reacia acidului etanoic cu KOH(aq) este o reacie de: a. adiie b. esterificare c. izomerizare d. neutralizare

  4. Acidul benzoic este un acid: a. alifatic b. aromatic c. dicarboxilic d. gras

  5. Glucoza formez n reacia cu reactivul Fehling: a. hidroxid de cupru(I) b. hidroxid de cupru(II) c. oxid de cupru(I) d. oxid de cupru(II) 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament stimulator al sistemului nervos central i are formula de structur:

  CH CH2

  CH2

  COOH

  NH2

  12

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu:

  a. NaOH(aq) ; b. C2H5OH(H+). 4 puncte

  5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct Mase atomice: H-1;C-12; O-16; N-14.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 023 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Formula CnH2n-6 corespunde unei hidrocarburi....................(aciclice cu o legtur tripl / aromatice).

  2. Propena i 1-butena sunt ........................................izomeri / omologi). 3. Acidul propanoic prezint punctul de fierbere mai......................dect alcanul cu

  acelai numr de atomi de carbon (mare /mic). 4. Spunurile folosite pentru splare sunt sruri ale acizilor grai cu.................( sodiu/

  plumb). 5. Zaharoza este o ........................................( monozaharid/ dizaharid).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Alchina cu un singur atom de carbon teriar n molecu este: a. acetilena b. 2-pentina c. 3-metil-1-butina d. 1-butina

  2. Valena atomului de oxigen n molecula propanolului este: a. I b. II c. III d. IV

  3. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens conduce la : a. oxid cupric b. acid glutamic c. oglinda de argint d. hidroxid cupric

  4. Dintre urmtoarele substane, prezint proprieti tensio-active: a. propanoatul de sodiu b. acidul glutamic

  c. stearatul de sodiu d. acidul oleic 5. Din reacia acidului etanoic cu oxid de calciu se formeaz:

  a. metanoat de calciu b. etanoat de calciu c. hidroxid de calciu d. carbonat de calciu

  10 puncte Subiectul C Compusul (A) este medicament i are formula de structur :

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Precizai natura atomilor de carbon de care sunt legate grupele funcionale din compusul (A). 2 puncte 3. Calculai procentul masic de carbon din molecula compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaHCO3. 2 puncte 5. Calculai masa de sare de sodiu care se formeaz n reacia a 0,2 moli compus(A) cu NaHCO3, dac randamentul reaciei este 80%. 3 puncte

  Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23.

  CH2OH

  CH2 COOHCH2

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 024 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Formula reprezint raportul numeric al atomilor din compoziia unei substane organice ( brut / molecular ).

  2. n-Pentanul are punctul de fierbere mai ... dect izopentanul ( mare / mic ). 3. La creterea presiunii, ... solubilitatea acetilenei n ap ( crete / scade ). 4. Glicerina este un alcool ( teriar / trihidroxilic ). 5. Toluenul este o aren ... ( mononuclear / polinuclear ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Prin policondensarea aminoacizilor se obin: a. polizaharide b. grsimi

  c. proteine d. spunuri i detergeni 2. Cel mai mic numr de atomi de carbon pentru care alchenele prezint izomerie de

  caten este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

  3. Polietena conine (procente masice): a. 25%C b. 75%C c. 14,29%H d. 85,71%H

  4. Prin ionizare n soluie apoas, acizii organici cedeaz: a. grupa carboxil b. grupa hidroxil c. radicalul hidrocarbonat d. protoni

  5. Oetul este o soluie diluat a acidului cu formula: a. CH2O b. CH2O2 c. (CH2O)2 d. (CH2O)6 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) se formeaz n organism la transformrile biochimice hormonale i are formula de structur:

  HO CH2

  CH3O

  COOH

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de hidrogen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu:

  a. etanol (H+) ; b. NaHCO3. 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 025 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Alchenele prezint formula general ( CnH2n / CnH2n-2 ). 2. 2-Butina i 1-butina sunt .......... ( izomeri / omologi ). 3. Prin reacia propinei cu H2O (HgSO4/H2SO4)se formeaz ... ( acetaldehid /

  aceton ). 4. Acidul oleic prezint caten ( saturat / nesaturat ). 5. Glucoza cu reactivul Tollens ( se oxideaz / se reduce ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Prezint punctul de fierbere cel mai ridicat: a. propanul b. propena c. 1-propanolul d. 1,2,3-propantriolul

  2. Dintre formulele date, corespunde formulei moleculare a unui alcan: a. C2H6 b. C3H6 c. C4H6 d. C5H10

  3. Valena atomului de azot n acrilonitril este: a. I b. II c. III d. IV

  4. n condiii normale, sunt ambele substane solide: a. metanolul i glicerina b. butanul i valina c. glucoza i naftalina d. amidonul i etanolul

  5. Acidul glutamic conine n molecul: a. trei legturi duble b. dou grupe amino c. dou grupe carboxil d. patru atomi de carbon 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca medicament pentru combaterea acidozei gastrice i are formula de structur:

  HO H2C C

  NH2

  CH2 OH

  CH2 OH1

  2

  1. Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). 2 puncte 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Justificai solubilitatea n ap a compusului (A). 2 puncte 5. Calculai masa de oxigen din 0,20 moli compus (A). 2 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 026 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Neopentanul are punctul de fierbere mai comparativ cu n-pentanul ( ridicat / sczut ).

  2. Prin hidrogenarea 2-butinei se formeaz ... ( n-butan / izobutan ). 3. Metanolul are punctul de fierbere mai dect metanul ( mare / mic ). 4. Etanolul prezint formula brut ( (C2H5O)n / (C2H6O)n ). 5. Prin reacia glucozei cu reactivul Tollens se depune ( argint / cupru ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Hidrocarbura care are n structur trei atomi de carbon primari este: a. izobutanul b. 2-butena c. 1-butina d. toluenul

  2. Dintre urmtoarele hidrocarburi, formeaz alcool etilic prin reacia cu H2O(H2SO4): a. etena b. etina c. propena d. 2-butina

  3. Reprezint al treilea termen din seria de omologi din care face parte: a. acidul acetic b. 1-butina c. etanolul d. propena

  4. Acidul gras saturat cu 16 atomi de carbon n molecul se numete acid: a. acetic b. oleic c. palmitic d. stearic

  5. Dintre urmtoarele substane, compusul cu temperatura de topire cea mai mare este: a. acidul formic b. glicina c. metanolul d. toluenul 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este utilizat ca antiseptic i are formula de structur:

  HO H2C C

  NO2

  Br

  CH2 OH1 2

  1. Precizai dou caracteristici structurale ale compusului (A). 2 puncte 2. Calculai procentul masic de brom i azot din compusul (A). 3 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu acid etanoic (H+). 2 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Br-80.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 027 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Propanul formeaz ... derivai monobromurai ( doi / trei ). 2. Alchenele sunt hidrocarburi aciclice cu formula general ...( CnH2n / CnH2n-2 ). 3. Toluenul este o hidrocarbur aromatic ( mononuclear / polinuclear ). 4. Acizii grai din compoziia grsimilor sunt ( monocarboxilici / dicarboxilici ). 5. Glicina i acidul glutamic conin n molecul o grup ( amino / carbonil ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. 2-Pentena are coninutul masic de carbon: a. 7,70%C b. 14,29%C c. 85,71%C d. 92,31%C

  2. Dintre urmtorii compui, este solubil n ap: a. 1-cloropropanul b. propanul c. propena d. propanolul

  3. Acidul gras saturat cu 18 atomi de carbon n molecul se numete acid: a. acetic b. oleic c. palmitic d. stearic

  4. Sunt solubile n ap ambele componente ale amestecului: a. etan, etanol b. acetilen, benzen c. metanol, acid acetic d. glicerin, naftalin

  5. ntr-o soluie acid, cu pH = 2, valina se prezint majoritar sub form de: a. amfion b. anion c. cation d. molecul neutr 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) constituent principal al uleiului de cuioare i al uleiului de scorioar, este utilizat ca antiseptic i dezinfectant n stomatologie i are formula de structur:

  HO

  CH3O

  CH2 CH CH2

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu :

  a. acid clorhidric ; b. Br2(CCl4). 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 028 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. 1-Butena i 2-butena sunt izomeri de ... ( caten / poziie ). 2. Prin reacia acetilenei cu H2O (HgSO4/H2SO4) se obine ( etanal / etanol ). 3. Substana ce rezult la tratarea etanolului cu o soluie acid de KMnO4 este

  ( acidul acetic / acetona ). 4. Punctul de fierbere al acidului butanoic este maidect al butanului

  ( mare / mic ). 5. Formulele procentuale masice ale alaninei i glicinei sunt ( aceleai /

  diferite ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. La arderea metanului se formeaz un amestec de CO2 i H2O n raport molar de: a. 1:1 b. 1:2 c. 1:3 d. 2:1

  2. Prezint izomerie de caten, alchinele ce conin cel puin: a. 3 atomi de carbon b. 4 atomi de carbon c. 5 atomi de carbon d. 6 atomi de carbon

  3. Substana care are proprietatea de se dizolva n ap este: a. benzenul b. toluenul c. izopropilbenzenul d. etanolul

  4. Trinitratul de glicerin se obine, din glicerin, printr-o reacie de: a. adiie b. ardere c. esterificare d. izomerizare

  5. Alcanul cu un atom de carbon teriar este: a. izobutanul b. neopentanul c. propanul d. n-heptanul 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) are formula de structur:

  CH2

  OH

  CH21 2

  CH2 COOH

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 3. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei chimice a compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5, Calculai masa de sare de sodiu ce se formeaz n reacia a 0,2 moli compus (A), cu hidroxidul corespunztor, dac randamentul reaciei este 80%. 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23; Cl-35,5.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 029 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Prin adiia ... la acetilen se obine clorura de vinil ( HCl / HCN ). 2. n reacia de ardere a metanolului, raportul molar CO2:H2O este ( 1:2 / 1:3 ). 3. Formula molecular C5H10 corespunde unei ... ( alchene / alchine ). 4. Acizii organici conin n molecul grupa funcional ( carbonil / carboxil ). 5. Proteinele sunt compui macromoleculari rezultai prin policondensarea

  (aminoacizilor / monozaharidelor ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Alcanul ce conine 19 legturi covalente este: a. C4H10 b. C5H10 c. C6H14 d. C7H14

  2. Prin oxidarea etanolului cu o soluie acid de KMnO4 se obine: a. un acid monocarboxilic b. un acid dicarboxilic c. o aldehid d. o ceton

  3. Catena butinei este: a. aciclic saturat b. aciclic nesaturat c. ciclic saturat d. ciclic nesaturat

  4. Dintre formulele date, corespunde formulei moleculare a unui alcan: a. C2H6 b. C3H6 c. C4H6 d. C5H10

  5. Valena atomului de carbon n molecula etinei este: a. I b. II c. III d. IV 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) rezult la hidroliza unor lipide din esutul nervos i are formula de structur:

  CH CH CH

  OH

  CH

  NH2

  CH2 OH(CH2)12H3C2 1

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu :

  a. Br2 (CCl4) ; b. H2(Ni). 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Br-80.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 030 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Reaciile caracteristice alcanilor sunt cele de ... ( adiie / substituie ). 2. Prin clorurarea fotochimic a propanului se obin derivai monoclorurai

  ( doi / trei ). 3. La trecerea unui amestec de propan i izobuten printr-un vas cu soluie de brom,

  reacioneaz ( propanul / izobutena ). 4. La oxidarea etanolului cu soluie acid de KMnO4 se formeaz

  ( acid etanoic / etandial ). 5. Prin reacia glucozei cu reactivul Tollens se depune ( argint / cupru ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Benzenul se alchileaz cu: a. propen b. propin c. propan d. acid propanoic

  2. Sunt compui solubili n ap: a. etina i alcoolul etilic b. propena i izopropilbenzenul c. butanul i alcoolul butilic d. benzenul i toluenul

  3. Trinitratul de glicerin are un coninut procentual masic: a. 63,43%C b. 15,86%H c. 2,20%O d. 18,50%N

  4. Reprezint al treilea termen din seria de omologi din care face parte: a. acidul acetic b. 2-butina c. etanolul d. propena

  5. Valena atomului de carbon n molecula etenei este: a. I b. II c. III d. IV 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) se gsete n uleiul de ricin i are formula de structur:

  (CH2)5 CH

  OH

  CH2 CH CH (CH2)7 COOHH3C12

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de carbon din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu NaOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa soluiei de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic de

  20% stoechiometric necesar reaciei cu 0,50 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 031 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. 1-Pentena i 2-metil-1-butena sunt izomeri de ... ( caten / poziie ). 2. Clorura de vinil este un ( monomer / polimer ). 3. Din reacia benzenului cu amestec sulfonitric se obine ( nitrobenzen /

  acid benzensulfonic ). 4. Acizii organici conin n molecul grupa funcional .... ( carbonil / carboxil ). 5. Proteinele formeaz prin hidroliz total ( aminoacizi / peptide ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Are n structur numai atomi de carbon primari: a. acetona b. acidul propanoic c. clorura de vinil d. etanolul

  2. Prin adiia clorului la propin se formeaz: a. 2-cloropropena b. 1,2-dicloropropan c. 2,2-dicloropropan d. 1,1,2,2-tetracloropropan

  3. Formula molecular care corespunde unui acid monocarboxilic este: a. C3H4O2 b. C3H6O c. C2H2O4 d. C4H6O

  4. n molecula proteinelor, unitile de aminoacid sunt legate printr-o legtur peptidic: a. CONH b. CONH2 c. NHOH d. NH2OH

  5. Formula molecular C12H22O11 poate corespunde unei: a. monozaharide b. dizaharide c. polizaharide d. proteine 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un aminoacid din componena colagenului i are formula de structur:

  H2N CH2 CH

  OH

  CH2 CH2 CH

  NH2

  COOH12

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu KOH(aq). 2 puncte 5. Calculai masa de hidroxid de potasiu stoechiometric necesar reaciei cu 1,20 moli compus (A). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; K-39.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 032 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Formula molecular C5H10 corespunde unei ... ( alchene / alchine ). 2. Prin dehidroclorurarea 2-clorobutanului se formeaz majoritar ( 1-buten / 2-buten ). 3. Primul termen din seria omoloag a alchinelor se numete ( metin / etin ). 4. Alcoolii sunt compui ( hidroxilici / carboxilici ). 5. Din reacia acizilor cu alcoolii se formeaz ( esteri / eteri ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Benzina cu C.O. = 98 se comport la ardere ca un amestec format din: a. 98% izooctan, 2% n-heptan b. 2% izooctan, 98% n-heptan c. 98% n-octan, 2% izoheptan d. 2% n-octan, 98% izoheptan

  2. 1-Butena i izobutena difer prin: a. formula brut b. formula molecular c. natura atomilor de carbon d. numrul atomilor de carbon

  3. Catena propinei este: a. aciclic saturat b. aciclic nesaturat c. ciclic saturat d. ciclic nesaturat

  4. Un exemplu de acid monoaminodicarboxilic este: a. alanina b. cisteina c. lisina d. acidul glutamic

  5. Zaharoza este o: a. monozaharid b. dizaharid c. polizaharid d. protein 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:

  HOOC

  OHNH2 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu magneziu. 2 puncte 5. Calculai masa de magneziu stoechiometric necesar

  reaciei cu 0,80 moli compus (A). 3 puncte Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Mg-24.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 033 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Din n-butan se obine 2-metilpropanul printr-o reacie de ( cracare / izomerizare ). 2. Prin monoclorurarea benzenului se obine ... ...............( clorobenzen /

  clorur de benzil ). 3. Punctul de fierbere al 1-propanolului este mai dect al 1-pentanolului

  ( ridicat / sczut ). 4. La trecerea unui amestec de propan i izobuten printr-un vas cu soluie de brom,

  reacioneaz ( propanul / izobutena ). 5. Reaciile caracteristice alcanilor sunt cele de ... ( adiie / substituie ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Numrul izomerilor corespunztori formulei moleculare C5H12 este: a. 5 b. 4 c. 3 d. 2

  2. Dintre urmtorii compui, este alcool: a. cisteina b. glicerina c. glicina d. naftalina

  3. Prin oxidarea alcoolului etilic cu soluie de KMnO4/H2SO4 se obine: a. etanal b. acid etanoic c. propanal d. propanon

  4. Propena prezint aceeai compoziie procentual masic elemental ca: a. propanul b. butena c. propanolul d. propina

  5. Prezint caracter amfoter: a. acidul aminoacetic b. acidul propanoic c. etanolul d. glucoza 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) se utilizeaz n medicin i are formula de structur:

  HC C C

  OH

  CH2 CH3

  CH CH Cl

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Precizai natura grupelor funcionale din compusul (A). 2 puncte 3. Calculai procentul masic de clor din compusul (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu H2 (Ni). 2 puncte 5. Calculai masa produsului format prin reacia a 0,5 moli de compus (A) cu H2(Ni). 3 puncte

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Cl-35,5.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 034 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Alcanii i izoalcanii sunt izomeri de ( caten / poziie ). 2. Prin reacia izobutenei cu H2O(H2SO4) se formeaz ........( n-butanol /

  2-metil-2-propanol ). 3. Din reacia hidrogenului cu acetilena, n raport molar de 1:1, se obine

  ( etan / eten ). 4. Alchilarea benzenului cu propen este o reacie de ( adiie / substituie ). 5. Monomerul utilizat la obinerea poliacrilonitrilului are formula molecular

  ( C2H3Cl / C3H3N ). 10 puncte

  Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Etena prezint aceeai compoziie procentual masic elemental ca: a. propena b. etina c. etanul d. etanolul

  2. Produsul majoritar obinut la deshidratarea 2-butanolului este: a. 1-butena b. 2-butena c. butanalul d. butanona

  3. Formula molecular a acetatului de etil este: a. C4H6O2 b. C4H6O4 c. C4H8O2 d. C4H8O4

  4. Dintre urmtorii compui, este alcool: a. cisteina b. glicerina c. glicina d. naftalina 5. Numrul dipeptidelor mixte, fr izomeri optici, ce rezult din reacia glicinei cu

  - alanina este: a. 3 b. 4 c. 5 d. 2 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A), este un produs de degradare parial al metabolismului aminoacizilor i are formula de structur:

  OH NH2

  C CH2 CH

  NH2

  COOH

  O

  1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de azot din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A). 2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu :

  a. oxid de calciu ; b. etanol(H+). 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 035 Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare:

  1. Cantitatea de cldur degajat prin arderea complet a unui m3 de alcan gazos reprezint ( cldura molar / puterea caloric ).

  2. Propena formeaz, prin reacia cu .....izopropanol ( hidrogenul / apa/H2SO4). 3. Alchenele i alchinele sunt hidrocarburi aciclice ( saturate / nesaturate ). 4. Prin nitrarea benzenului rezult un nitroderivat ( alifatic / aromatic ). 5. n-Butanolul i izobutanolul sunt izomeri de ( caten / poziie ).

  10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.

  1. Alcanul cu un atom de carbon teriar este: a. izobutanul b. neopentanul c. n-hexanul d. n-heptanul

  2. Prin reacia acetilenei cu H2O (HgSO4/H2SO4) rezult: a. aldoze b. cetoze c. compui carbonilici d. compui carboxilici

  3. Cauciucul natural este un compus: a. aromatic b. ciclic c. macromolecular d. saturat

  4. Amidonul se identific cu o soluie de: a. acid clorhidric b. brom c. clor d. iod

  5. Prin eliminarea unei molecule de ap ntre dou molecule de aminoacid, se formeaz o legtur: a. esteric b. eteric c. de hidrogen d. peptidic 10 puncte

  Subiectul C Compusul (A) prezint proprieti antiseptice i are formula de structur:

  HOOC

  OH Br

  Br 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 1 punct 2. Calculai procentul masic de brom din compusul (A). 2 puncte 3. Precizai natura atomilor de carbon din nucleul aromatic al compusului (A).

  2 puncte 4. Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu :

  a. etanol (H+) ; b. NaHCO3. 4 puncte 5. Determinai formula brut a compusului (A). 1 punct

  Mase atomice: H-1 ;C-12; O-16; Br-80.

 • Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

  Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)

  EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)

  Proba E/F

  Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 pu