examenul clinic si examenele complementare in cariologie

Author: stefan

Post on 07-Jul-2018

238 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  1/75

  METODE CLINICE ŞI COMPLEMENTARE DEMETODE CLINICE ŞI COMPLEMENTARE DE

  DIAGNOSTIC A LEZIUNILOR CARIOASEDIAGNOSTIC A LEZIUNILOR CARIOASE

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  2/75

  Un diagnostic corect este la baza tratamentului tuturor bolilor.Pentru caria dentară diagnosticul se pune pe semne clinicePentru caria dentară diagnosticul se pune pe semne clinice

  cum ar fi prezenţa unei demineralizări a smalţului subcum ar fi prezenţa unei demineralizări a smalţului subformaforma unor pete modificate de culoareunor pete modificate de culoare şi textură, a cavităţii,şi textură, a cavităţii,cu păstrarea vitalităţii pulparecu păstrarea vitalităţii pulpare, dar diagnosticul trebuie să fieextins la identificarea şi evaluarea factorilor cunoscuţi sauidentificarea şi evaluarea factorilor cunoscuţi sauagenţilor cauzali ai bolii.agenţilor cauzali ai bolii.

  Evaluarea cariilor ar trebui văzută în contextul obiectivelormanagementului clinic modern al cariilor şi al continuităţiistadiilor afecţiunilor.

  Conceptele de evaluare pot fi aplicate la cel puţin 3 nivele lasuprafaţa dentară, la individ, la grup!populaţie.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  3/75

  Diagnosticul pozitivDiagnosticul pozitiv

  Subiectiv"urerea în caria simplă este"urerea în caria simplă este

  întotdeaunaîntotdeauna provocată provocată,,

  intensitateaintensitatea este direct proporţională cu profunzimeaeste direct proporţională cu profunzimea procesului carios, procesului carios,

  esteeste localizatălocalizată la dintele afectat,la dintele afectat,

  dureazădurează at#t timp c#t acţionează excitantulat#t timp c#t acţionează excitantul

   nu necesită administrarea de antialgicenu necesită administrarea de antialgice..

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  4/75

  ObiectivObiectiv

  $a inspecţie semnele evolutive patognomonice pentru o carie sunt reprezentate de

  modificarea de culoare

  modificarea translucidităţii (opacitatea

  starea de suprafaţă (suprafaţa aspră

  cavitaţia

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  5/75

  %nainte de a începe examenul clinic al suprafeţelor dentare,zona respectivă va fi curăţată, spălată, izolată, uscată şiapoi foarte bine iluminată.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  6/75

  !"SP#$%!&!"SP#$%!&

  C#nd este nevoie, medicul poate apela la diferite dispozitive demărire &oc'elari, microscop( care pot a)uta la identificarea celormai mici modificări de culoare, transluciditate şi textură a

  suprafeţei.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  7/75

  !"SP#$%!&!"SP#$%!&

  "e exemplu, sistemul *irro+cope, care reprezintă o te'nologiede vizualizare de v#rf, este compus dintro oglindă stomatologicăcu sistem video digital încorporat şi un led de iluminare distribuit

   pe tot perimetrul oglinzii, la care se asociază un ecran de

  vizualizare a imaginii.

  +istemul de vizualizare *irro+cope

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  8/75

  $$amera intraoralaamera intraorala

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  9/75

  !"SP#$%!&!"SP#$%!&

  %n unele cazuri, putem apela la unii coloranţi specifici pentrusmalţ &-luocal /0, 0criflavin, 0cridin( care răm#ncantonaţi numai în zonele unde există smalţ demineralizat.

  'ig. *etoda colorăriia.înainte de colorare1 b. suprafaţa colorată1 c. după colorare &se presupune prezenţa uneileziuni carioase(

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  10/75

  etoda coloretoda colorăăriirii

  "iagnosticarea unor leziuni carioaseincipiente la un pacient cu tratamentortodontic fix.

  "iagnosticarea unor leziuni carioaseincipiente fisurale la 3.2, 3. pe faţaocluzală.

   

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  11/75

  P&)P&*#&P&)P&*#& 

  4alparea presupune utilizarea unei sonde fără v#rf, boante,iar examinarea tactilă poate conferi dovezi ale procesuluicarios rugozitatea sau reducerea consistenţei suprafeţeidentare.

    $a ora actuală se consideră că utilizarea sondei trebuiefăcută cu precauţii, deoarece pe de o parte există riscul de a

   prăbuşi smalţul demineralizat şi a accelera evoluţia procesului,iar pe de altă parte senzaţia tactilă este strict subiectivă, iar

  5agăţarea6 v#rfului sondei se poate datora şi particularităţilor derelief dentar, fără semnificaţie patologică.7otodată se consideră că prin utilizarea sondei se pot

  coloniza zonele inactive cu bacterii cariogene prelevateinvoluntar din zonele active cariogen.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  12/75

  P&)P&*#&P&)P&*#&

  -orme anatomice fisurale0 fisură desc'isă, 8 9 fisură ad#ncă, C," 9 fisuri 5îng#t de sticlă:. 

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  13/75

  P&)P&*#&P&)P&*#&

  4roces carios ce se extinde p#năla )oncţiune smalţdentină,nedecelabil la palparea cu

  sonda.

  4roces carios cavitar, extinsîn smalţ şi dentină.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  14/75

  P&)P&*#&P&)P&*#&

  ;ată de ce astăzi, nu este 5etic6 să palpăm cu v#rful ascuţit alunei sonde suprafeţele dentare, în special în cazul fisurilorcolorate.

  icala 5privire ascuţită şi sondă boantă6 redă sintetic atitudineamodernă pe care trebuie să o adoptăm în cadrul examenului

  clinic odontal.

  $a palpare cu sonda nu poate fi detectată nici oleziune

  %n secţiune longitudinală se observă prezenţaunei carii fisurale în foseta centrală

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  15/75

  )eziunea initiala)eziunea initiala, decelabila clinic in smalt se numeste pata alba cretoasapata alba cretoasasau +ite-spotsau +ite-spot. !ntr-un prim stadiu leziunea este de subsuprafata, cu oprofunzime de // microni, avand la suprafata un strat aproximativintegru cu o grosime de 01-/ microni, care controleaza pierderea netade tesuturi minerale.minerale.

  Porozitatea de suprafata explica opacitatea si aparitia culorii albe,Porozitatea de suprafata explica opacitatea si aparitia culorii albe,suprafata fiind inca netedasuprafata fiind inca neteda. 2lterior cresterea dimensiunilor leziunii desub-suprafata se face spre interior, suprafata stratului extern fiind farasuprafata stratului extern fiind fara

  luciu, cu aspect cretos si aspru la palparea cu o sonda boantaluciu, cu aspect cretos si aspru la palparea cu o sonda boanta. &ceastasuprafata aspra ne arata prezenta unor microcavitati provocate demicrotratumatisme mecanice prin masticatie, abrazie, etc.&cestemicrocavitati pot fi considerate nise ecologice pentru bacteriilecariogene.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  16/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  17/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  18/75

  3ite-spot-ul, prin inglobarea unor coloranti exogeni se poateprin inglobarea unor coloranti exogeni se poatetransforma in bro+n-spot, cu suprafata duratransforma in bro+n-spot, cu suprafata dura

  )a palparea cu o sonda boanta se poate decela rugozitatea sau)a palparea cu o sonda boanta se poate decela rugozitatea sau

  reducerea consistentei suprafetei dentarereducerea consistentei suprafetei dentare.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  19/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  20/75

  0tunci cand leziunea carioasa evolueaza in dentina, aparand cavitatea carioasa,smalţul supraiacent poate fi subminat sau c'iar distrus

  $a inspectie se poate observa suprafaţa smalţului subminata, prin transparentacareia se observa dentina cariată modificata de culoare. +au pierderea desubstanţă &cavitaţia(.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  21/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  22/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  23/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  24/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  25/75

  $eziuni albe mate activecervicale

  $eziuni cervicale active cavitare

  4entru leziunile incipiente de pe fetele vestibulare si oralepe fetele vestibulare si orale, esterecomandata depistarea lor precoce, in stadiul de

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  26/75

  Cariile radiculareCariile radiculare

  $eziunile debuteaza la )onctiunea smaltcement, dar evolueaza rapid insuprafata si profunzime, deoarece cementul este mai slab mineralizat.

  $eziunile active sunt situate langa marginea libera a gingiei, au o coloratiegalbena sau maron desc'isa, pot fi acoperite de placa bacteriana si ausuprafata aspra.

  $eziunile oprite in evolutie sunt la distanta de marginea libera a gingiei,sunt inc'ise la culoare, au suprafata neteda, stralucitoare si dura la palpare.

  )eziune cavitara radiculara

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  27/75

  Constau în înregistrarea gradului de sensibilitate a unui dinteafectat prin leziune carioasă, faţă de un dinte omolog sau vecinconsiderat sănătos.

  Excitantul se aplică pe faţa vestibulară în treimea cervicală, fără

  a atinge marginea gingivală. "intele trebuie să fie izolat şi uscat.

   =u se va aplica excitantul pe obturaţii din material fizionomicsau coroane de înveliş fizionommice, deoarece poate da

  răspunsuri fals negative, aceste materiale fiind rău conducătoarede temperatură şi electricitate. "e asemenea, aplicareaexcitantului pe o obturaţie din amalgam de argint poate darăsunsuri fals pozitive.

  4#S4# D# S#"S!5!)!4&4#4#S4# D# S#"S!5!)!4&4#

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  28/75

  +e cunosc mai multe tipuri de teste de sensibilitateTeste termiceTeste termice a( 7emperaturi scăzute.0cestea utilizează substanţe proiectate pe

  dinte la temperaturi scăzute clorură de etil &>elen( la ?@ AC1diclordiflormetan &freon B( la 9 D AC1 zăpadă carbonică la 9 AC.+ubstanţele respective sunt aplicate de dinte cu a)utorul unor buletede vată sau dacă se prezintă sub formă de spraF, prin intermediulcanulelor adaptate la acest dispozitiv.

   b( 7emperaturi ridicate fuloar încălzit la flacără ? GAC1 bastonaş degutapercă încălzit p#nă la înmuiere.Teste electriceTeste electrice, reprezentate astăzi prin teste pulpare digitale, daurăspunsuri mai exacte asupra stării fiziologice a organului pulpodentinar. 0stfel, "igitestul &4arcHell(, prin simpla atingere ne indică

   pe un ecran digital, valoarea la care pacientul simpte un impuls.Teste mecaniceTeste mecanice , reprezentate de fora)ul explorator, sunt metodeagresive ce pot da rezultate fals pozitive. *etoda constă în faptul căîntro leziune carioasă se frezează cu o freză sferică în direcţiacamerei pulpare, p#nă ce pacientul relatează apariţia senzaţiei

  dureroase.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  29/75

  7estele de sensibilitate sunt folosite in cariologie pentru a facediagnosticul diferential cu

  0fectiuni in care pulpa este necrozata &necroza sau gangrena pulpara(1

  0fectiuni in care pulpa sufera prin scaderea capacitatii dereactie &pulpite cronice inc'ise( cand se obtin raspunsuri

   pozitive la valori usor mai mari ale excitantului fata de un dintesanatos.

    0fectiuni in care pulpa  este intrun stadiu incipient de'iperexcitabilitate reversibila &'iperemie pulpara(, cand pacientul reactioneaza la valori mai mici fata de un dintesanatos.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  30/75

  #6&#"2) *&D!O7*&'!$#6&#"2) *&D!O7*&'!$

  4rintre avanta8e  putem enumera caracterul neinvaziv al metodei, posibilitatea cuantificării rezultatelor, posibilitatea monitorizării leziunilor întimp, evidenţierea zonelor inaccesibile prin alte metode de examen etc.7otuşi, metoda implică şi o serie de nea8unsuri este o metodă a căreiexactitate depinde de te'nica de execuţie, nu poate identifica leziunile din

   primele stadii, iar reproducerea bidimensională conduce la suprapuneri alediferitelor feţe ale dintelui, cu erorile de interpretare ce pot decurge dinaceasta, iar procesele de pe feţele vestibulare şi orale sunt greu de detectat.

  I parte din nea)unsurile te'nicilor radiologice convenţionale au fost depăşitede radiografiile digitale directe &JK/(, dar nici acestea nu pot fi considerateca av#nd valoare diagnostică de certitudine.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  31/75

  CARII INTERPROXIMALE INCIPIENTE (ROŞU):se extind

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  32/75

  Radiografia bite wing

  7 de-e#e"8+ r"ditr"ns"ren$+ dentin"r+ -"re ne"te "r+t" "riere" de -"!er" %#"r+

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  33/75

  Rx retrodentarăRx retrodentară versusversus  RxRxbite-wingbite-wing

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  34/75

  #6&#"2) *&D!O7*&'!$#6&#"2) *&D!O7*&'!$Jadiografia digitală directă elimină dezavanta)ul manipulării imagistice şi reduce

  nivelul de radiaţii. Jadiografiile interproximale în incidenţa bite

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  35/75

  *adioviziografia*adioviziografia

  Jadioviziograful L *aind

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  36/75

  *adioviziografia*adioviziografia

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  37/75

  *adioviziografia*adioviziografia

   

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  38/75

  Carie incipientă proximală a.Jadiografie digitală originală1 b.Mbas relief:1 c. MdarH stroHes:1 d. Mgradient map:. 

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  39/75

  $arii incipiente ocluzale9 a.*adiografie digital$arii incipiente ocluzale9 a.*adiografie digitală originală,ă originală, b.b.:bas relief;< c. :dar= stro=es;

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  40/75

  $arie recurent$arie recurentă9ă9 a.*adiografie digitala.*adiografie digitală originală

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  41/75

  "B $eziune in )umatatea externa a smaltului.

  " $eziune in )umatatea interna a smaltului, darnu si in dentina

  "3 $eziune in B!3 externa a dentinei.

  "@ $eziunea in B!3 medie a dentinei.

  "N $eziune in B!3 interna a dentinei

  Clasificarea radiologica a cariilor aproximale& Espelidsi 7

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  42/75

  $O"D2$4!5!)!4&4#& #)#$4*!$$O"D2$4!5!)!4&4#& #)#$4*!$>> 0ceastă te'nică pleacă de la observaţia că suprafeţele sănătoase ar

  trebui să posede o conductibilitate foarte slabă, în timp ce smalţulcariat ar prezenta una cuantificabilă şi care va creşte odată cugradul de demineralizare.Dispozitivul $aries eter ) &/C ;nternational Corp., $euven,8elgia( este un aparat ce măsoară impedanţa existentă între dinte

  şi mucoasa bucală, cu a)utorul unui curent sinusoidal cu frecvenţăde @GG Oz. 0paratul are un electrod ce se aplică pe mucoasaobazului şi un alt electrod, format dintrun ac, ce se aplică pedinte. Utilizarea propriuzisă a aparatului nu produce nici odurere, deoarece curentul electric generat are o valoare eficace de

  Bm0. ;mpedanţa poate fi indicată de patru leaduri luminoase,colorate verde, galben, orange, roşu. "intele examinat trebuie săfie îndemn la placă şi uscat cu aer, iar şanţurile şi fosetele se vorumidifica cu o picătură de ser fiziologic pentru a se stabili un buncontact între electordul aparatului şi dinte.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  43/75

  P c#nd se aprinde ledul verde impedanţa este peste 2GG >Q,indic#nd starea de sănătate a dintelui fără indicaţii terapeutice1P ledul galben aprins indică o impendanţă cuprinsă între NG

  2GG >Q, deci o carie de smalţ indicaţie de supraveg'ere aevoluţiei leziunii în vederea remineralizării ei1P ledul portocaliu se aprinde la o impedanţa de BNNG >Q,demonstr#nd prezenţa unei carii extinse în dentină indicaţie de

  restaurare1P ledul roşu indică o impedanţa mai mică de BN >Q, decileziunea carioasă a atins pulpa indicaţie de tratamentendodontic

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  44/75

  4e acelaşi sistem de funcţionare se bazează şi aparatul ?anguard#lectronic $aries Detector &*assac'usetts *anufacturing Corp.( al căruisistem de măsurare a conductibilităţii este convertit întro scală de la G la D.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  45/75

  0stăzi avem la dispoziţie un sistem nou, denumit )OD#Diagnostic  &/roningen, Ilanda( care a contribuit la o creştere a

  sensibilităţii, dar mai ales a specificităţii, în asociere cu alte examene paraclinice poate îmbunătăţi fiabilitatea diagnosticului în cariile ocluzale,fiind de a)utor în special în identificarea şi monitorizarea sediilor în care nueste necesar un tratament invaziv.

   =oul prototip EC* U, $I"E utilizează înainte de aplicareaelectrodului pe dinte un curent de aer care îndepărtează umiditateasuperficială şi creşte performaţele sistemului.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  46/75

  @)'-@)'- 'luorescenţa cantitativă indusă prin radiaţie'luorescenţa cantitativă indusă prin radiaţie

  Unitatea R$- şi aparatura computerizată. 

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  47/75

  @)'-@)'- 'luorescenţa cantitativă indusă prin radiaţie'luorescenţa cantitativă indusă prin radiaţie

  Unitate R$- în funcţiune în cavitateaorală

  4remolar înainte şi după expunere cuindicarea zonei decalcifiate.

  Cariile ocluzale

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  48/75

  #4OD&#4OD& )&S#*-')2O*#S$#"%#! !"D2S>)&S#*-')2O*#S$#"%#! !"D2S>

  )2!"OS)2!"OS 

  8enedict, în BD a observat primul flourescenţacomponentei organice a dinţilor umani şi diferenţa întrefluorescenţa smalţului sănătos şi cel cariat.

  -irma >aKo a propus aparatul ";0/=Ident &>aKo,8iberac', /ermania( care sa dovedit foarte eficient îndiagnosticarea leziunilor de smalţ necavitare şi celedentinare, în special pe suprafeţele vestibulare, orale şi

  ocluzale.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  49/75

  Sistemul D!&7"OD#"4Sistemul D!&7"OD#"4

  ";0/=Identul este un instrument de diagnostic uşor, cu baterii, ceincorporează o laser diodă în stare solidă, care detectează şi măsoarăfluorescenţa creată de reziduurile bacteriene în leziunile de subsuprafaţă."ioda laser roşie cu o lungime de undă de 2NN nm emite lumină dintro fibrăoptică centrală şi direcţionează lumina către şanţurile şi fisurile suspecte

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  50/75

  Sistemul D!&7"OD#"4Sistemul D!&7"OD#"4 

  'ig. A  "iagrama sc'ematică a ineficienţei unei sonde dentare în detecţiacariilor ocluzale'ig. 0 "iagrama sc'ematică a folosirii ";0/=Identului pe ocluzal

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  51/75

  Valori DIAGNODENTValori DIAGNODENT

  9719 'TRUCTURA ENTARA 'ANATOA'A

  11729 CARIE E 'MALT IN ,UMATATEAEXTERNA2179 CARIE E 'MALT IN ,UMATATEAINTERNA9 CARIE CU IMPLICARE ENTINARA

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  52/75

  Carii fisurale la 36,37 

  Carii fisurale la 24,25,26  

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  53/75

  Carie fisurală la 16  

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  54/75

  4*&"S!)2!"&*#&4*&"S!)2!"&*#& 7ransiluminarea reprezintă perfecţionarea unei metode

  dezvoltate cu aproximativ G de ani în urmă &oglinda dentară cusistem de iluminare( iar eficienţa ei este raportată ca fiindvariabilă, folositoare dovedinduse mai ales în cazul dinţilorfrontali şi ai premolarilor, unde stratul de ţesut este mai redus

  dimensional.4rin captarea imaginilor obţinute cu a)utorul unei camere şi

  transmiterea lor la un computer (sistemul D!'O4!  sa făcut un pas înainte în obiectivarea acestui sistem. 0stfel, imaginile stocate

  la diferite intervale pot fi comparate din punct de vedere alaspectului clinic, elimin#nduse mulţi factori subiectivi.+istemul ";-I7; sa dovedit de două ori mai sensibil în

  detectarea leziunilor aproximale şi de trei ori mai sensibil îndetectarea celor ocluzale faţă de radiografiile convenţionale.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  55/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  56/75

  Sistemul D!'O4!Sistemul D!'O4!

  ;maging -iberoptic7rans;llumination

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  57/75

  Repreentare siste! DifotiRepreentare siste! Difoti

  Insert a"tiv

  #ereastrăanti-aburire

  E!i$ătorsursălu!inoasă 1;9         ̊

  %iesă de !&năDispoitiv detrans!iterea i!aginii la''D din piesă

  (e asigurăreprodu"tibilitatea

  testului

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  58/75

  C"rie -#%8"#+dete-t"t+ -%

  "%tr%# IOTI

  )u!ina vine dina!bele păr$i ale

  dintelui fiind"aptată *n i!aginesuprafa$a o"luală

  Pentru examinarea suprafeţelor ocluzale, poziţia insertului esteperpendiculară pe suprafeţele vestibulare şi linguale imaginea fiind captată

  de la nivelul suprafeţei ocluzale.O imagine de rezoluţie Bnaltă apare instantaneu, Bn timp real, pe monitorul

  computerului

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  59/75

  Pentru examinarea suprafeţelor aproximale, suprafaţa activă ainsertului se plasează Bn contact cu dintele de examinat permiţCnd

  luminii de lucru să Bl străbată şi să fie captată pe partea opusă,imaginea fiind preluată de un dispotitiv $$D ce să găseşte Bn interiorul

  piesei de mCnă.

  (ursa lu!inoasăvestibular+ i!aginea

  "aptată lingual

  'arie

   proxi!ală

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  60/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  61/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  62/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  63/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  64/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  65/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  66/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  67/75

  'arie ne"avitară proxi!ală'arie ne"avitară proxi!ală

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  68/75

  'arie ne"avitară proxi!ală'arie ne"avitară proxi!ală

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  69/75

  'arie ne"avitară proxi!ală'arie ne"avitară proxi!ală

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  70/75

  'arii ne"avitare proxi!ale'arii ne"avitare proxi!ale

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  71/75

  'arii ne"avitare proxi!ale'arii ne"avitare proxi!ale

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  72/75

  'arii "avitare proxi!ale'arii "avitare proxi!ale

  'arie !arginală l&ngă o'arie !arginală l&ngă o

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  73/75

  'arie !arginală l&ngă o'arie !arginală l&ngă orestaurare din a!alga!restaurare din a!alga!

  -"rie

  "!"#g"!

  VALOAREA METODELOR SUPLIMENTARE 

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  74/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  75/75