examenul clinic si examenele complementare in cariologie

Download Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

Post on 07-Jul-2018

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  1/75

  METODE CLINICE ŞI COMPLEMENTARE DEMETODE CLINICE ŞI COMPLEMENTARE DE

  DIAGNOSTIC A LEZIUNILOR CARIOASEDIAGNOSTIC A LEZIUNILOR CARIOASE

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  2/75

  Un diagnostic corect este la baza tratamentului tuturor bolilor. Pentru caria dentară diagnosticul se pune pe semne clinicePentru caria dentară diagnosticul se pune pe semne clinice

  cum ar fi prezenţa unei demineralizări a smalţului subcum ar fi prezenţa unei demineralizări a smalţului subformaforma unor pete modificate de culoareunor pete modificate de culoare şi textură, a cavităţii,şi textură, a cavităţii, cu păstrarea vitalităţii pulparecu păstrarea vitalităţii pulpare, dar diagnosticul trebuie să fie extins la identificarea şi evaluarea factorilor cunoscuţi sauidentificarea şi evaluarea factorilor cunoscuţi sau agenţilor cauzali ai bolii.agenţilor cauzali ai bolii.

  Evaluarea cariilor ar trebui văzută în contextul obiectivelor managementului clinic modern al cariilor şi al continuităţii stadiilor afecţiunilor.

  Conceptele de evaluare pot fi aplicate la cel puţin 3 nivele la suprafaţa dentară, la individ, la grup!populaţie.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  3/75

  Diagnosticul pozitivDiagnosticul pozitiv

  Subiectiv "urerea în caria simplă este"urerea în caria simplă este

  întotdeaunaîntotdeauna provocată provocată,,

  intensitateaintensitatea este direct proporţională cu profunzimeaeste direct proporţională cu profunzimea procesului carios, procesului carios,

  esteeste localizatălocalizată la dintele afectat,la dintele afectat,

  dureazădurează at#t timp c#t acţionează excitantulat#t timp c#t acţionează excitantul

   nu necesită administrarea de antialgicenu necesită administrarea de antialgice..

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  4/75

  ObiectivObiectiv

  $a inspecţie semnele evolutive patognomonice pentru o carie sunt reprezentate de

  modificarea de culoare

  modificarea translucidităţii (opacitatea

  starea de suprafaţă (suprafaţa aspră

  cavitaţia

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  5/75

  %nainte de a începe examenul clinic al suprafeţelor dentare,zona respectivă va fi curăţată, spălată, izolată, uscată şi apoi foarte bine iluminată.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  6/75

  !"SP#$%!&!"SP#$%!&

  C#nd este nevoie, medicul poate apela la diferite dispozitive de mărire &oc'elari, microscop( care pot a)uta la identificarea celor mai mici modificări de culoare, transluciditate şi textură a

  suprafeţei.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  7/75

  !"SP#$%!&!"SP#$%!&

  "e exemplu, sistemul *irro+cope, care reprezintă o te'nologie de vizualizare de v#rf, este compus dintro oglindă stomatologică cu sistem video digital încorporat şi un led de iluminare distribuit

   pe tot perimetrul oglinzii, la care se asociază un ecran de

  vizualizare a imaginii.

  +istemul de vizualizare *irro+cope

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  8/75

  $$amera intraoralaamera intraorala

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  9/75

  !"SP#$%!&!"SP#$%!&

  %n unele cazuri, putem apela la unii coloranţi specifici pentrusmalţ &-luocal /0, 0criflavin, 0cridin( care răm#n cantonaţi numai în zonele unde există smalţ demineralizat.

  'ig. *etoda colorării a.înainte de colorare1 b. suprafaţa colorată1 c. după colorare &se presupune prezenţa unei leziuni carioase(

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  10/75

  etoda coloretoda colorăăriirii

  "iagnosticarea unor leziuni carioaseincipiente la un pacient cu tratament ortodontic fix.

  "iagnosticarea unor leziuni carioase incipiente fisurale la 3.2, 3. pe faţa ocluzală.

   

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  11/75

  P&)P&*#&P&)P&*#& 

  4alparea presupune utilizarea unei sonde fără v#rf, boante, iar examinarea tactilă poate conferi dovezi ale procesului carios rugozitatea sau reducerea consistenţei suprafeţei dentare.

    $a ora actuală se consideră că utilizarea sondei trebuie făcută cu precauţii, deoarece pe de o parte există riscul de a

   prăbuşi smalţul demineralizat şi a accelera evoluţia procesului, iar pe de altă parte senzaţia tactilă este strict subiectivă, iar

  5agăţarea6 v#rfului sondei se poate datora şi particularităţilor derelief dentar, fără semnificaţie patologică. 7otodată se consideră că prin utilizarea sondei se pot

  coloniza zonele inactive cu bacterii cariogene prelevate involuntar din zonele active cariogen.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  12/75

  P&)P&*#&P&)P&*#&

  -orme anatomice fisurale 0 fisură desc'isă, 8 9 fisură ad#ncă, C," 9 fisuri 5în g#t de sticlă:. 

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  13/75

  P&)P&*#&P&)P&*#&

  4roces carios ce se extinde p#nă la )oncţiune smalţdentină, nedecelabil la palparea cu

  sonda.

  4roces carios cavitar, extins în smalţ şi dentină.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  14/75

  P&)P&*#&P&)P&*#&

  ;ată de ce astăzi, nu este 5etic6 să palpăm cu v#rful ascuţit alunei sonde suprafeţele dentare, în special în cazul fisurilor colorate.

  icala 5privire ascuţită şi sondă boantă6 redă sintetic atitudinea modernă pe care trebuie să o adoptăm în cadrul examenului

  clinic odontal.

  $a palpare cu sonda nu poate fi detectată nici o leziune

  %n secţiune longitudinală se observă prezenţa unei carii fisurale în foseta centrală

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  15/75

  )eziunea initiala)eziunea initiala, decelabila clinic in smalt se numeste pata alba cretoasapata alba cretoasa sau +ite-spotsau +ite-spot. !ntr-un prim stadiu leziunea este de subsuprafata, cu o profunzime de // microni, avand la suprafata un strat aproximativ integru cu o grosime de 01-/ microni, care controleaza pierderea neta de tesuturi minerale.minerale.

  Porozitatea de suprafata explica opacitatea si aparitia culorii albe,Porozitatea de suprafata explica opacitatea si aparitia culorii albe, suprafata fiind inca netedasuprafata fiind inca neteda. 2lterior cresterea dimensiunilor leziunii de sub-suprafata se face spre interior, suprafata stratului extern fiind farasuprafata stratului extern fiind fara

  luciu, cu aspect cretos si aspru la palparea cu o sonda boantaluciu, cu aspect cretos si aspru la palparea cu o sonda boanta. &ceastasuprafata aspra ne arata prezenta unor microcavitati provocate de microtratumatisme mecanice prin masticatie, abrazie, etc.&ceste microcavitati pot fi considerate nise ecologice pentru bacteriile cariogene.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  16/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  17/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  18/75

  3ite-spot-ul, prin inglobarea unor coloranti exogeni se poateprin inglobarea unor coloranti exogeni se poate transforma in bro+n-spot, cu suprafata duratransforma in bro+n-spot, cu suprafata dura

  )a palparea cu o sonda boanta se poate decela rugozitatea sau)a palparea cu o sonda boanta se poate decela rugozitatea sau

  reducerea consistentei suprafetei dentarereducerea consistentei suprafetei dentare.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  19/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  20/75

  0tunci cand leziunea carioasa evolueaza in dentina, aparand cavitatea carioasa, smalţul supraiacent poate fi subminat sau c'iar distrus

  $a inspectie se poate observa suprafaţa smalţului subminata, prin transparenta careia se observa dentina cariată modificata de culoare. +au pierderea de substanţă &cavitaţia(.

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  21/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  22/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  23/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  24/75

 • 8/19/2019 Examenul Clinic Si Examenele Complementare in Cariologie

  25/75

  $eziuni albe mate active cervicale

  $eziuni cervicale active cavitare