evaluarea activitĂŢii -...

29
EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI ÎN ANUL 2018 Bucureşti, 12 februarie 2019

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

ÎN ANUL 2018

Bucureşti, 12 februarie 2019

Page 2: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

“Structura de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului și al integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii”

Art. 1 (1) din H.G. 639/2007

Page 3: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

OBIECTIVE STRATEGICE 2018

• Asigurarea managementului şederii străinilor pe teritoriul României şi combaterea şederii ilegale şi muncii nedeclarate, precum şi asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil în România

• Continuarea modernizării Inspectoratului General pentru Imigrări în scopul întăririi capacităţii de răspuns la provocările continue din domeniul imigraţiei şi azilului

• Continuarea demersurilor pentru creşterea capacităţii de cazare a solicitanţilor de azil şi a celor luaţi în custodie publică

• Participarea activă la promovarea poziţiei României în cadrul grupurilor de lucru din domeniul de competenţă şi pregătirea preluării de către România a Preşedinţiei UE, pe domeniile din competenţa IGI

• Continuarea implementării acţiunilor stabilite prin Programul Naţional în scopul asigurării unui grad cât mai ridicat de absorbţie a fondurilor puse la dispoziţia României prin Fondul Migraţie, Azil şi Integrare, Granturile Norvegiene

Page 4: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

ORGANIZARE NIVEL CENTRAL

Inspector general

Serviciul Control Biroul Informare şi

Relaţii Publice Serviciul Secretariat Financiar

Serviciul Resurse Umane

Compartimentul Asistenta Psihologica

Serviciul Juridic

Inspector general adjunct

Structura de securitate

Serviciul Implementare

Programe

Directia Management

Strategic

Serviciul Analiza de Risc

Serviciul Planificare si Misiuni

Serviciul Afaceri Europene şi Relatii

Internaţionale

Direcţia Suport Logistic

Serviciul Logistic

Serviciul Comunicatii si Informatica

Serviciul Achiziţii

Inspector general adjunct

Direcţia Migraţie

Serviciul Admisie.

Serviciul

Reglementarea Sederii

Serviciul Combaterea Sederii

Ilegale

Serviciul Returnari

Direcţia Azil şi Integrare

Serviciul Protecţie Internaţională

Serviciul Dublin

Serviciul Integrare, şi Relocare

Page 5: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

ORGANIZARE STRUCTURI SUBORDONATE

Direcţia pentru Imigrări a

Municipiului Bucureşti

2 Centre custodie publică

41 formaţiuni judeţene

6 Centre regionale de proceduri şi

cazare a solicitanţilor de azil

Serviciul Administrativ

DIRECŢIA MIGRAŢIE DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE APARAT PROPRIU

Page 6: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ MIGRAȚIA

• 15284 solicitări de viză depuse de străini la misiunile diplomatice din străinătate • 10741 cereri avizate favorabil

• 1530 solicitări avizate negativ

• 10527 avize de muncă emise • Lucrători permanenți: 69.8%

• Detașați: 26.8%

Cereri de viza avizate pozitiv

Tip viza 2018 % 2017 Diferenta Evolutie

Viza de lunga sedere 7850 75.0% 7348 502 6.8%

Viza de scurta sedere 2621 25.0% 4187 -1566 -37.4%

Grand Total 10471 100.0% 11535 -1064 -9.2%

Cereri de viza avizate negativ

Tip viza 2018 % 2017 Diferenta Evolutie

Viza de lunga sedere 904 59.1% 736 168 22.8%

Viza de scurta sedere 626 40.9% 699 -73 -10.4%

Grand Total 1530 100.0% 1435 95 6.6%

Tip aviz 2018 % 2017 Diferenta Evolutie

PERMANENT 7346 69.8% 3827 3519 92.0%

DETASAT 2824 26.8% 779 2045 262.5%

INALT CALIFICAT 158 1.5% 188 -30 -16.0%

SEZONIER 90 0.9% 18 72 400.0%

TRANSFRONTALIER 69 0.7% 14 55 392.9%

ICT 36 0.3% 44 -8 -18.2%

STAGIAR 4 0.0% 1 3 300.0%

Grand Total 10527 100.0% 4871 5656 116.1%

Page 7: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ MIGRAȚIA

• 120358 străini cu ședere legală • 69141 de străini proveniţi din state

terţe cu şedere legală

• Membri de familie: 35.4%

• Studii: 22.8%

• Sedere permanentă: 17.8%

• 51217 cetăţeni UE/SEE/Confederaţia Elveţiană

• Lucrători: 40.2%

• Mijloace de întreținere: 27.4%

• Studenți: 14.6%

Tara de origine Total %

MOLDOVA 9981 14.4%

TURCIA 9234 13.4%

CHINA 7894 11.4%

SIRIA 5254 7.6%

ISRAEL 3233 4.7%

Alte tari 33545 48.5%

Grand Total 69141 100.0%

Judet Total %

Bucuresti 23178 33.5%

Ilfov 7034 10.2%

Timis 4326 6.3%

Iasi 4102 5.9%

Constanta 3827 5.5%

Alte judete 26674 38.6%

Grand Total 69141 100.0%

Tara de origine Total %

ITALIA 14631 28.6%

FRANTA 6380 12.5%

GERMANIA 6274 12.2%

GRECIA 2806 5.5%

UNGARIA 2669 5.2%

Alte tari 18457 36.0%

Grand Total 51217 100.0%

Judet Total %

Bucuresti 11142 21.8%

Cluj 6082 11.9%

Timis 3358 6.6%

Ilfov 3190 6.2%

Arad 2208 4.3%

Alte judete 25237 49.3%

Grand Total 51217 100.0%

Page 8: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ MIGRAȚIA • 8698 acţiuni, controale și verificări

organizate şi desfăşurate

• 2716 străini depistaţi cu şedere ilegală • 1348 în acţiuni, controale și verificări cu

forțe proprii proprii ale IGI • 1368 în urma unor acţiuni comune

• 1715 decizii de returnare emise

• 8698 acţiuni, controale şi verificări pentru prevenirea și combaterea muncii ilegale a străinilor • 7907 societăţi comerciale controlate • 473 străini care desfășurau activități

lucrative fără forme legale

2497

2159

2627

3580

2716

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2014 2015 2016 2017 2018

Depistari Tendinta

1559

7907

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2017 2018

SC Controlate Tendinta

Page 9: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ MIGRAȚIA

• 106 migranţi sprijiniți pentru repatrierea voluntară

• 374 straini îndepărtaţi sub escortă

• 312 străini luați în custodie publică

• 73 străini au fost tolerați

243

189

435

502

374

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018

Returnati Tendinta

Page 10: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AZILUL ȘI INTEGRAREA

• 2138 cereri de azil înregistrate

• Mai puține decât în anul 2017, dar tendință multianuală ascendentă

• Cele mai multe cereri de azil: • Irak: 51%

• Siria: 17%

• Iran: 7%

1086 835 887

1720

2511

1499 1620 1262

1887

4820

2138

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cereri azil Tendinta

1084

51%

365

17%

159

7%

81

4%

69

3%

380

18%

IRQ SYR IRN BGD TUR Alte tari

Page 11: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AZILUL ȘI INTEGRAREA

• 554 de cereri de protecţie internaţională soluţionate în etapa administrativă

• 464 de cazuri acordată o formă de protecţie • 223 - statut de refugiat

• 241 - protecţie subsidiară

• 83,75% rată de aprobare

590

234

1124

849

460

2079

223 241

554

0

500

1000

1500

2000

2500

Refugiat Protectie subsidiara Total solutionate

2016 2017 2018

Page 12: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AZILUL ȘI INTEGRAREA

• 2317 cereri primite de către autoritățile române de la celelalte SM

• 249 cereri transmise de către statul român

• 181 persoane transferate din alte SM

780 738 633

3122

2317

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014 2015 2016 2017 2018

Cereri Dublin primite de RO Tendinta

181

1272

294

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016 2017 2018

Cereri Dublin transmise de RO Tendinta

Page 13: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AZILUL ȘI INTEGRAREA

• 900 de locuri capacitate de cazare de • 1162 locuri capacitate de cazare extinsă în spaţiile existente

• 49,04% gradul mediu de ocupare

• 2275 solicitanţi de azil au beneficiat de cazare

• 512 solicitanţi de azil transferaţi între centre • 40 operațiuni de transfer

Page 14: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AZILUL ȘI INTEGRAREA

• 508 persoane care au obţinut o formă de protecţie au solicitat înscrierea în programul de integrare

• 1146 de străini cu o formă de protecţie au beneficiat de programele de integrare • 18% se încadrează în categoria

cazurilor speciale

588

1553

1146

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2016 2017 2018

Persoane participante la programele de integrare Tendinta

Page 15: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ AZILUL ȘI INTEGRAREA

• România va accepta în perioada 2018-2019 un număr de 109 refugiaţi în nevoie de relocare (Hotărârea nr. 40 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008

privind relocarea refugiaţilor în România în Monitorul Oficial nr. 133 din 12 februarie 2018)

• Fişa de proiect de monopol “Realizarea operaţiunii de selecţie a refugiaţilor în nevoie de relocare din Turcia şi Iordania”. • vizita de documentare în domeniul relocării în Turcia

• vizita de documentare în domeniul relocării în Iordania

• 80 de persoane referite pentru relocare din Turcia

Page 16: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE • 1262 funcții prevăzute

• 1002 ocupate • 260 vacante • 80.4% grad de încadrare

• 37 de concursuri pentru ocuparea a 24 de posturi de conducere vacante

• 36 de concursuri pentru ocuparea a 37 de posturi vacante

• 40 de ofiţeri şi agenţi de poliţie absolvenți din promoțiile Academiei de Poliție și Școalii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu

846 953 1002

409 306 260

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Posturi ocupate Posturi vacante

Page 17: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

RESURSE FINANCIARE

• Resursele financiare • bugetul naţional

• prefinanţările primite de la ADF FAMI (Direcția Generală Financiară)

• prefinanţările primite de la alte agenţii – FRONTEX, EASO.

• 99.710.419,00 lei credite bugetare (ordonator secundar de credite)

• Activitatea financiară a IGI a fost auditată în cadrul a 11 activități specifice

• IGI nu este înregistrată cu drepturi neachitate sau plăţi restante

Page 18: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

RESURSE LOGISTICE

• Obiectiv: creșterea și îmbunătățirea capacității de cazare și operaționale a instituției • elaborarea documentației tehnice pentru reabilitarea termică a imobilelor CCSLCP

Otopeni și CRCPSA București – Vasile Stolnicu,

• elaborarea documentației tehnice și demararea execuției pentru reabilitarea și modernizarea imobilului situat în str. Grigore T. Popa nr. 2A, Timișoara, județul Timiș în vederea înființării CTU

• preluarea imobilului situat în localitatea Crevedia, jud.Dâmbovița, aflat in domeniul public al statului, în administrarea MAE și din folosința exclusivă a Institutului ,,Exodiu Hurmuzachi” din cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni.

• implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru achiziția de autovehicule

Page 19: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE PN FAMI

• 82 de proiecte de: • grant, monopol, din sume forfetare și

asistență tehnică

• 18.674.547,00 Euro valoare totală

• Ponderea financiară cea mai mare - Obiectivul Specific Azil

• Prioritate - atingerea indicatorilor de program raportat la fondurile alocate României

41%

36%

23%

Obiectiv specific azil

Obiectiv specific integrare/migratie legala

Obiectiv specific returnare

100%

60%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Buget UE

Grad de atribuire

Grad de absorbtie

Page 20: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ALTE FONDURI • Mecanismul Financiar Norvegian

• IGI - promotor de proiect, pentru Aria de programare nr. 18 Azil și Migrație • finalizarea etapei de evaluare • decizia de acordare a finanțării • contractul de finantare semnat și transmis

partenerilor de implementare

• Programul Operațional Regional 2014-2020 • Elaborare afisei de proiect -reabilitarea

termică a Centrului București • avizul Consiliului tehnico-eonomic obținut

• WAT – web based application tools • Acordul de Parteneriat - semnat la nivelul IGI

și transmis părții olandeze • NL - scrisoare de aprobare a celor 4 planuri

de acțiune

• Asistența financiară din partea Fondului pentru Migranți și Refugiați (MRF), finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei • operaționalizarea noului centru regional de

cazare și proceduri pentru solicitanții de azil Crevedia

• fișa preliminară de proiect transmisă spre evaluare și aprobată

• solicitare a acordării unui grant nerambursabil în sumă de 800.000 Euro

• aprobarea finanțării în valoare de 800.000 Euro

Page 21: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

ARMONIZARE LEGISLATIVĂ

APROBATE

• OUG nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

• OUG nr. 38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

• Legea nr. 210/2018 de aprobare a OUG nr. 14/2018

• Legea nr. 247/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

• HG nr.886/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil

ÎN PROCEDURĂ

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 44 /2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, precum şi a cetăţenilor statelor lor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, adoptat de Senat

Iniţiate un număr de șase proiecte de acte normative

Page 22: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ

• Cooperarea cu toate instituţiile participante în Grupul de coordonare pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Imigraţia

• Planuri de cooperare operativă cu IGPR, IGPF, IGJR, DGPI, Inspecţia Muncii (depistarea străinilor cu şedere ilegală, activităţi lucrative fără forme legale)

• Participarea la activităţile organizate în baza OMAI nr. 110/2011: • Exerciţiul comun de antrenament al forţelor destinate căutării şi salvării vieţilor omeneşti pe

mare şi de răspuns la poluarea maritimă ,,SARPOL”

• Exerciţiul ,,Carpathian Blueshield” desfăşurat în cadrul sesiunii de antrenament din cadrul proiectului ,,Antrenamentul Serviciilor de Poliţie din Uniunea Europeană II – EUPST II”

• Exerciţiul de alertare ,,MURUS 18”

• Exerciţiul ,,HISTRIA 18”

• Exerciţiul ,,SEISM 18”

Page 23: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

AFACERI EUROPENE ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ • Promovarea poziţiei României la nivelul Consiliului UE, şi la

reuniunile de experţi de la nivelul Comisiei Europene

• 17 dosare în negociere • 10 în domeniul migrație/Schengen

• 7 în domeniul azilului

• Contribuții la: • Negocierea Compactului Global privind Migrația

• Reuniunile Consilierilor JAI

• Reuniunile pregătitoare COREPER II

• Deținerea, pentru România, a Președinției ICMPD

• Participarea la activităţi organizate cu: • BESA

• FRONTEX

• Personalul IGI a participat la toate activitățile programate și desfășurate în contextul pregătirii preluării PRES

Comisia Europeană

BESA

Consiliul UE FRONTEX

ICMPD

Page 24: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

ANALIZĂ DE RISC

• Informarea corectă şi la timp a conducerii IGI, MAI şi structurilor partenere cu privire la evoluţiile situaţiei operative

• Monitorizarea evoluţiei în domeniile imigraţiei şi azilului şi a evenimentelor importante

• Analize de risc cu caracter general sau sectorial

Page 25: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI ACTIVITĂŢI DE CONTROL SPRIJIN ŞI ÎNDRUMARE

• Sesiuni de instruire pentru membrii Grupului de lucru pentru prevenirea coruptiei, în colaborare cu DGA, diseminarea analizelor periodice ale DGA către structurile subordonate

• Întâlniri de consultare cu specialiştii DGA

• 9 controale de fond – planificate și realizate

• 7 controale tematice și inopinate – realizate

Page 26: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII • Obiective:

• Consolidarea unei imagini pozitive • Promovarea activităţii instituţiei • Diseminarea informaţiilor relevante • O bună relaţionare cu mass-media

• 244 comunicate/ştiri de presă elaborate

• 13 activități de relații publice • Ziua armei • Ziua refugiatului • Parada militară prilejuită de sărbătorirea zilei naționale a României

• Social Media • 135 de materiale text şi videoclipuri • 6390 de vizualizări • 5142 de aprecieri • 424.000 impact

Page 27: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

DIFICULTĂȚI ÎN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

• Funcţionarea structurilor aparatului propriu în mai multe locaţii din București

• Nivelul de încadrare cu personal, experienţa profesională a acestuia, precum și fluctuațiile de personal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vechime in MAI

0-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 16-20 ani 21-25 ani >25 ani

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grad ocupare

Posturi ocupate Posturi vacante

Page 28: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2019

• Coordonarea şi participarea la activităţile ocazionate de exercitarea de către RO a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019;

• Desfăşurarea, în condiții de legalitate și transparență, a activităţilor specifice pentru admisia, șederea și îndepărtarea pe/de pe teritoriul național a resortisanţilor ţărilor terţe;

• Creșterea capacității și îmbunătăţirea standardelor de cazare în centrele de azil și de custodie publică, incluziv Centrul de Tranzit de Urgență Timișoara, conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile şi gestionarea corespunzătoare a sistemelor informatice existente la nivelul IGI;

• Alinierea cadrului legislativ intern la prevederile legislației comunitare și actualizarea acestuia în funcțiile de nevoile impuse de situația operativă în domniul migrației și azilului;

• Instruirea permanentă a personalului autorităţilor competente care, prin natura atribuţiilor conferite de lege pot intra în legătură directă cu străinii, cu privire la regimul juridic aplicabil acestora, tipurile de vize şi de documente emise acestora, procedurile de urmat, etc;

Page 29: EVALUAREA ACTIVITĂŢII - igi.mai.gov.roigi.mai.gov.ro/sites/default/files/evaluarea_activitatii_in_anul_2018.pdf · 24 de posturi de conducere vacante ... •Activitatea financiară

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2019

• Modificarea, gestionarea și implementarea acțiunilor din Programului Național Fondul Azil Migrație și Integrare în funcție de nevoile instituționale de a răspunde provocărilor și de realizare a obiectivelor privind exercitarea unui management adcvat în domeniul de competență;

• Îndeplinirea obligațiilor ce revin României în ceea ce privește operațiunile de relocare prin Centrul de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara, în conformitate cu Acordul semnat la București la data de 8 mai 2008, între Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internaţională și relocarea ulterioară a acestora;

• Continuarea demersurilor pentru identificarea unui imobil care să permită funcționarea sediului central al IGI într-o locaţie comună pentru toate structurile din componenţă;

• Asigurarea pregătirii profesionale a personalului nou angajat