educationala referat sem2

of 25 /25
UNIVERSITATEA OVIDIUS FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI APARITIA SI DIVERSIFICAREA VIETII AFECTIVE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII PROCESULUI DE SOCIALIZARE PSIHOLOGIE EDUCATIONALA INDRUMATOR: REALIZAT DE: PROF.UNIV.DR. HOIDRAG ANDREEA,

Author: madalin-madalinn

Post on 03-Jul-2015

283 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA OVIDIUS FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

APARITIA SI DIVERSIFICAREA VIETII AFECTIVE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII PROCESULUI DE SOCIALIZARE

PSIHOLOGIE EDUCATIONALA

INDRUMATOR: PROF.UNIV.DR. ANCA DRAGU

REALIZAT DE: HOIDRAG ANDREEA, ANUL I GR.2

2009

Dezvoltarea afectiv-motiva ional i a personalit ii la vrstele copil riei, preadolescen ei i adolescen ei

Simultan cu dezvoltarea intelectual i moral se realizeaz i dezvoltarea afectiv-motiva ional i a personalit ii n ansamblul ei, de-a lungul vrstelor copil riei, preadolescen ei i adolescen ei. Perioada antepre colar sau copil ria mic /timpurie (1-3 ani): Ca urmare a dezvolt rii psihice generale pe parcursul vrstelor copil riei, conduita emo ional afectiv se diversific i se nuan eaz , conduitele afective ale copilului devenind tot mai complexe. n perioada copil riei mici, tabloul vie ii emo ionalafective se caracterizeaz prin conduite instabile i fragile, insuficient conturate, cu treceri rapide de la o tr ire afectiv la alta, prin manifest ri emo ionale cu un pronun at caracter situa ional, precum i prin posibilit ile reduse ale copilului de a- i controla tr irile afective, de a da libertate unora i de a putea stopa altele. Odat ns cu progresele care se realizeaz la nivelul cunoa terii, ca urmare a dezvolt rii intelectuale i a socializ rii conduitelor copilului, manifest rile afective tind s devin tot mai organizate i mai adecvate contextului n care se desf oar . Tr irile afective devin astfel tot mai importante pentru via a copilului putnd contribui la stimularea proceselor sale psihice de cunoa tere i la antrenarea copilului n activit i diverse. n plan afectiv, copilul tr ie te intens rela ia cu adul ii. Ata amentul reprezint fenomenul central al vie ii afective a copilului n aceast perioad , acesta exprimndu-se prin nevoia copilului de apropiere emo ional de o anumit persoan i prin conservarea acestei apropieri. Fa de membrii familiei ata amentul copilului se manifest selectiv. Cea mai crescut form de ata ament are loc fa de mam . Conduitele de ata ament se complic i se diferen iaz ntre ele pe parcursul ntregii perioade, ele putndu-se manifesta i fa de anumite obiecte (exemplu: juc ria preferat ). Perioada pre colar sau copil ria mijlocie (3-6/7 ani): Reprezint o etap semnificativ pentru constituirea bazelor activit ii psihice i a tr s turilor de personalitate. Are loc diversificarea conduitelor copilului ca urmare a multiplic rii situa iilor de via i a diferen ierii cerin elor c rora acesta trebuie s le fac fa . Comportamentele devin mai adaptabile, se nuan eaz i se structureaz , apar achizi ii noi n plan comportamental, are loc diversificarea capacit ilor de cunoa tere i de comunicare. Frecventarea colectivit ii determin diferen e la nivelul dezvolt rii psihice, a modurilor de rela ionare i adaptare la mediul social ntre copiii care frecventeaz gr dini a i cei care stau acas . nv mntul pre colar pune bazele colarit ii preg tind pentru via a colar , introduce cerin e complexe care dep esc cadrul limitat al familiei, solicit comportamente adaptative noi, faciliteaz achizi ia i interiorizarea normelor de convie uire social i interpersonal , socializeaz copilul, stimuleaz dezvoltarea sa fizic , psihic i consolidarea autonomiei. Afectivitatea pre colarului se dezvolt i se nuan eaz n contextul noilor situa ii de via n care copilul este antrenat, a activit ilor n care se implic , ajungndu-se la formarea unui sistem de atitudini i la tr iri emo ionale variate care, odat dezvoltate, se consolideaz prin repetare, se

extind i se mbog esc, cap tnd treptat un caracter mai stabil i mai durabil, ceea ce contribuie la formarea sentimentelor. Unele st ri afective i expresiile emo ionale asociate lor se dezvolt i prin imita ia de c tre copil a tr irilor adultului, n special ale mamei: i este team de ceea ce i este team i mamei, i plac alimentele pe care le prefer i mama sau alt membru la familiei care este valorizat, respinge un anumit obiect pentru c a a fac i ceilal i. Poate prelua ns i st ri affective tr ite de unele personaje din pove ti sau desene animate. La 4-5 ani poate chiar simula cu success anumite st ri afective pentru a ob ine de la adult ceea ce dore te. Integrarea n colectivitatea gr dini ei sau n grupul de joac conduce la apari ia rela iilor interpersonal preferen iale de simpatie-antipatie, acceptarerespingere fa de copiii cu care vine n contact. Dezvoltarea afectivit ii n perioada pre colar are n centrul ei procesul identific rii copilului cu adultul, cu modelele parentale. Acest proces se poate realiza pe patru c i: 1. Copilul se identific cu adultul, cu modelele parentale, ca urmare a perceperii unor asem n ri de nf i are fizic cu acesta (p rul, ochii etc.); 2. Copilul se identific cu adultul, cu modelele parentale, ca urmare a perceperii unor asem n ri referitoare la anumite caracteristici psihice (este tot a a de harnic ca mama, de iste ca tata etc.); 3. Copilul adopt comportamente i gesturi ale modelelor parentale; 4. Copilul i nsu e te comportamente, gesturi i atribute din ceea ce spun al ii c ar sem na cu adul ii. Dac n plus copilul percepe sau con tientizeaz similitudini cu modelul, identificarea se intensific . Identificarea cu p rin ii ncepe nc din perioada antepre colar pe c ile 3 i 4, n perioada pre colar fiind mai active c ile 1 i 2. Dac ambii p rin i sunt admira i i valoriza i de copil acesta se str duie te s se identifice cu amndoi. n mod obi nuit ns , are loc o identificare mai activ cu p rintele de acela i sex. Identificarea cu modelele parentale are dou efecte: primul const n adoptarea de c tre copil a unor conduite considerate ca apar innd celor de acela i sex cu el, iar al doilea const n formarea con tiin ei n general. Dup 5 ani, ca urmare a diversific rii activit ilor la care particip i a posibilit ilor mai extinse de rela ionare cu alte persoane dect cele din mediul familial, identificarea se l rge te extinzndu-se i asupra altor persoane valorizate (educatoarea) sau asupra unor persoane imaginare din c r ile de pove ti, desenele animate etc. n contextul fenomenului identific rii o importan deosebit o are triunghiul afectiv mam tat copil. B iatul descoper treptat c mama sa, de care este att de legat, este altfel dect el, iar tat l care este la fel ca el, este iubit de mam , fapt care este considerat ca o frustrare, ca o amenin are a propriului drept de a fi iubit de mam . La rndul ei, feti a descoperind asem narea cu mama sa, prin raportare la tat fa de care simte o puternic afec iune, tr ie te i ea o stare de frustrare observnd afec iunea tat lui fa de mam . Aceste tr iri afective se instaleaz lent i constituie a a-numitul complex Oedip (n cazul b iatului), respectiv, Electra (n cazul fetei). Complexul Oedip/Electra se manifest prin apari ia de frustr ri i tensiuni afective la copil ca urmare a faptului c acesta resimte c trebuie s mpart afec iunea p rintelui valorizat (de sex opus) cu cel lalt p rinte (de acela i sex). Acesta se poate complica i nuan a prin rela iile fraternale deoarece fiecare copil ocup un anumit loc n ierarhia familiei, iar fenomenul este perceput mai u or de copiii din familiile n care exist mai mul i copii. Din fericire, exist la copil o form puternic de amnezie care compenseaz apari ia acestor tensiuni afective conducnd la uitarea lor. Complexul Oedip/Electra ine de normalitatea dezvolt rii psihoafective.

Perioada colar mic sau copil ria mare (6/7 10/11 ani): Reprezint o etap al c rei specific deriv din integrarea copilului n coal , din necesitatea adapt rii sale la cerin ele vie ii colare, precum i din faptul c nv area colar devine tipul fundamental de activitate psihic , nlocuind treptat activitatea ludic . n aceast perioad au loc progrese la nivelul ntregii activit i psihice, solicitarea crescut a proceselor intelectuale determinat de achizi ia gradual de cuno tin e colare, de metode i strategii de nv are, achizi ionarea unor deprinderi (de scris, citit, calculat), priceperi i obi nuin e intelectuale, de conduit moral etc. nv area tinde astfel s ocupe tot mai mult un loc esen ial n via a copilului colar, avnd efecte directe n planul dezvolt rii personalit ii i a ntregii vie i psihice i psihosociale a copilului. colarizarea contribuie la: formarea unui regim de activitate intelectual specific , a spiritului de ordine, a disciplinei n via i n gndire; achizi ia de cuno tin e i de instrumente opera ionale adecvate, asimilarea de concepte, opera ii intelectuale, formarea i dezvoltarea priceperilor, deprinderilor i abilit ilor elevului; formarea de capacit i i strategii de nv are specifice vie ii colare; structurarea identit ii de sine, a imaginii despre propriile capacit i i poten ialit i psihice; egalizarea social oferind copilului cuno tin ele pe care acesta nu le poate dobndi singur, deoarece interesele, motiva iile colarului nu sunt nc suficient formate i dezvoltate pentru a permite mobilizarea tuturor resurselor i eforturilor n mod concentrat; familiarizarea i integrarea copilului n sfera intereselor i cerin elor sociale i profesionale; socializarea conduitei copilului prin integrarea acestuia n sistemul rela iilor sociale i interpersonale din interiorul colectivului colar; achizi ia de statusuri i roluri specifice (cel de elev) i asumarea responsabilit ilor derivate din acestea. Preg tirea copilului n familie i gr dini pentru coal i exigen ele ei l poate ajuta pe colar s dep easc mai u or ocul colariz rii (unii autori l consider comparabil cu cele ale na terii i al pubert ii). Acesta se poate uneori amplifica atunci cnd copilul prezint instabilitate afectiv ,cnd exigen ele colare dep esc capacit ile proprii de a le face fa , cnd colectivul colar prezint abateri de la disciplina colar , cnd nv torul este lipsit de experien psihopedagogic etc. Chiar dac anii de coal au fost preg ti i prin frecventarea gr dini ei, via a colar modific tabloul vie ii psihice i psihosociale a copilului prin faptul c oblig la asimilarea continu de cuno tin e, deprinderi, obi nuin e i priceperi noi, la con tientizarea necesit ii achizi iei acestora i la formarea responsabilit ii fa de calitatea asimil rii lor, la dezvoltarea exigen ei i a disciplinei fa de munc , la colaborare sau competi ie n planul rezultatelor colare, precum i la interiorizarea regulilor de via colar care dezvolt copilului atitudini i sentimente sociale. Adultul-nv tor ncepe s joace acum un rol esen ial n via a copilului, interesul acestuia extinzndu-se astfel n afara cadrului parental reprezentat de adultul-p rinte. Adaptarea la via a colar conduce la diferen ieri ntre elevi din punct de vedere al succesului i e ecului la nv tur , al ritmurilor de nv are i adaptare diferite, al c tig rii independente a unui statut n colectivul colar. O serie de factori genetici i de mediu pot influen a nv area i adaptarea colar la vrstele mici. Adaptarea poate implica ns uneori i prezen a unor dificult i adaptative care se cer a fi dep ite prin renun area la unele activit i pl cute i n special la cele cu character ludic, precum i prin implicarea n ac iuni mai complexe de nv are, care solicit organizare, disciplin , r bdare, investi ie de efort continuu n ob inerea rezultatelor i care pot s nu fie generatoare de satisfac ii imediate.

n contextul vie ii i al adapt rii colare se dezvolt la copil noi motiva ii, interese, curiozit i, dorin e, preocup ri, sunt nsu ite noi strategii de ac iune, se reduce egocentrismul i cre te sociabilitatea, se l rge te cadrul rela iilor sociale i interpersonale. La vrsta colar mic au loc restructur ri importante la nivelul proceselor psihice cu rol stimulativ i reglator pentru activitatea de nv are colar . Astfel, motiva ia pentru coal se constituie nc din pre colaritate cnd copilul dore te s devin colar dup modelul altor copii. Integrarea n via a colar l fac pe copil s se motiveze renun nd la activit ile pl cute, cum sunt cele de joc, i s se mobilizeze pentru cele dificile cum sunt cele de cunoa tere, s reziste la efort. Dac n clasele mici copilul nva sub influen a adul ilor, pentru a aface pl cere acestora sau pentru a r spunde statutului s u de colar, ulterior, n clasele mai mari nv area este impulsionat i de nevoia de cooperare i de competi ie, n baza c rei se dezvolt interesele cognitive care stau la baza unor forme de nv are preferen ial . Apar motive noi care impulsioneaz nv area n general:nevoia de cunoa tere, interesul pentru nou, nevoia de competi ie, pl cerea de a fi recompensat prin note bune, laude, aprecieri, nevoia de a face pl cere nv toarei i p rin ilor etc. Curiozitatea este destul de pronun at la aceast vrst , ea stnd la baza dezvolt rii trebuin elor de cunoa tere, fiind generatoare de satisfac ii deosebite rezultate din activit ile colare. Cu ct motiva ia este mai puternic , iar activitatea este recompensat , nv area devine mai intens . E ecurile i succesele repetate ob inute n activitatea de nv are determin rezonan e n plan psihologic. Tr irea succesului are ecouri afective profunde, producnd satisfac ie, ncredere n sine,optimism, siguran crescut , la fel cum e ecul produce frustrare, insatisfac ie, nemul umire etc. Succesele repetate i creeaz copilului un statut privilegiat n cadrul colectivului colar. Succesele sau e ecurile nregistrate sunt determinate i de dificult ile de adaptare ale copilului la mediul colar, de capacit ile intelectuale la elevului, de motiva ia sa pentru nv are. Perioada colar mijlocie sau preadolescen a, pubertatea (10/11 14/15 ani): Marcheaz ncheierea perioadei copil riei i trecerea spre adolescen , fiind o etap de tranzi ie spre dobndirea caracteristicilor biologice, psihologice i sociale specifice adolescentului, dar i o etap identitar distinct . Exist trei stadii marcante sub aspectul dezvolt rii psihice n etapa adolescen ei, i anume: Stadiul pubert ii, preadolescen ei (10/11-14 ani) dominat de cre terea i maturizarea sexual intens , cu efecte n planul dezvolt rii psihice i de dezvoltarea sociabilit ii; Stadiul adolescen ei propriu-zise (14 18/20 ani) dominat de adaptarea la statutul de viitor adult, de definitivarea identit ii i de stabilizarea structurilor psihice de personalitate; Stadiul adolescen ei prelungite, avansate sau trzii (18/20 24/25 ani) dominat de integrarea i asumarea cerin elor unei profesii, de nevoia acut de independen i de op iunile maritale. Literatura de specialitate prezint perioadele preadolescen ei i adolescen ei din dou perspective diferite: o perspectiv pozitiv , optimist care concepe preadolescentul, respectiv, adolescentul ca pe ni te persoane echilibrate, deschise i sincere i o alt perspectiv predominant negativ , pesimist conform c reia preadolescentul i adolescentul sunt mai degrab personae impulsive, cu comportamente deseori dezechilibrate, cu tulbur ri emo ionale de factur sexual . Adolescen a, inclusiv preadolescen a, se caracterizeaz prin transform ri fizice, emo ionale i

cognitive extreme, prin accelerarea pulsiunilor sexuale, prin intensitatea st rilor afective, prin instabilitatea i violen a lor, prin trebuin a de a face alegeri profesionale i de alte tipuri, precum i prin nevoia de a se conforma a tept rilor grupului de aceea i vrst . To i ace ti factori exercit o presiune asupra adolescentului contribuind la sporirea emo ionalit ii specifice acestei vrste. Marea majoritate a teoriilor dezvolt rii, dar n special teoriile psihanalitice, descriu aceast perioad ca fiind nc rcat de fr mnt ri i stres, de agita ie i revolt , de criz , dezechilibru i nega ie,de contesta ie, nonconformism i opozi ie etc. Opozi ia, contestarea ar fi o consecin direct a tendin ei de afirmare a personalit ii, o nevoie a adolescentului de a se distinge fa de adult, nu de a-l imita (M. Debesse, G. Mialaret, 1974). Sfr itul crizei marcheaz maturizarea personalit ii i efortul de integrare social n lumea adul ilor (J. Rousselet, 1969). Preadolescen a se caracterizeaz prin nceputul maturiz rii biologice, psihologice i psihosociale a personalit ii, precum i prin cre terea autonomiei fa de familie i de coal . Procesul de maturizare este centrat pe identificarea resurselor personale, pe dezvoltarea identit ii i a independen ei proprii ncepnd cu deta area treptat de sub tutela parental . n perioadele preadolescen ei i adolescen ei tutela familial i colar se modific treptat, modificare sus inut i de o serie de prevederi legale cu privire la prezen a i asumarea responsabilit ii tinerilor ncepnd cu vrsta de 14 ani i a ob inerii majoratului civil la 18 ani. Activitatea psihic fundamental r mne nv area, procesul instructiveducativ avnd un rol semnificativ n dezvoltarea psihic i social a personalit ii preadolescentului. Intrarea ntr-un nou ciclu de colarizare determin apari ia de noi cerin e i solicit ri, diversificarea cantitativ i calitativ a acestora, avnd loc astfel o schimbare general a cadrului de desf urare a nv rii colare. Activitatea de nv are devine tot mai organizat c p tnd o mai mare nc rc tur emo ional , se diferen iaz i se specializeaz canalizndu-se spre anumite domenii de activitate i discipline datorit dezvolt rii tot mai accentuate a preferin elor, intereselor i aptitudinilor preadolescentului. Accentuarea preferin ei pentru anumite obiecte de nv mnt conduce la achizi ia de cuno tin e direc ionate din care se poate contura i un nceput de orientare colar i profesional , preadolescen a fiind i o etap de preg tire pentru exercitarea ulterioar a unei activit i profesionale. Preadolescentul ncepe s - i construiasc lumea interioar , s - i descopere interese i preocup ri, atitudini i aptitudini proprii, s - i identifice noi aspira ii, idealuri, valori i concep ii generale despre lume i via , au loc manifest ri de creativitate. Rela iile i conduitele sociale se diversific i se nuan eaz , ele fiind cadrul de manifestare a identit ii proprii i de exprimare a acestei identit i fa de adult. Motivele cu caracter social, cum ar fi cele de apartenen la grupul de aceea i vrst , precum i cele de dobndire a unui statut intelectual i moral n interiorul grupului de vrst devin tot mai pregnante. Se accentueaz dimorfismul sexual. Dac la nceputul perioadei apare un decalaj evident ntre dezvoltarea biologic i cea intelectual , afectiv i moral , acesta tinde s se reduc pe parcurs. La preadolescen ii cu fragilitate psihic i cu ntrziere n planul maturiz rii biologice pot s apar fenomene de inadaptare colar i social . Un anumit grad de disconfort psihic se poate manifesta i la cei care prezint o anumit precocitate n planul evolu iei biologice, deoarece ace tia sunt, sau mai degrab cred c sunt, centrul aten iei colegilor i al adul ilor. Maturizarea precoce sau tardiv influen eaz pozi ia puberului n colectiv i rela ionarea cu acesta, determinnd acceptarea, respingerea, neglijarea sau tolerarea lui i crendu-i acestuia o oarecare nesiguran i izolare. ntreg planul comportamental este ns modificat de fenomenul erotiz rii vie ii i al vis rii imaginative pe fondul dezvolt rii sexuale intense. Comportamentele sexuale sunt impregnate de anxietate i de tensiune, apar atitudinile de distan are fa de partenerii de sex

opus, dar i atitudinile afectuoase, de preferin fa de acela i sex, precum i cele de opozi ie fa de adul i. Autonomia i identitatea de sine se cuceresc pas cu pas, se multiplic statusurile i rolurile achizi ionate prin solicitarea i implicarea n activit i diverse cu caracter colar, social, sportiv, cultural. Structurarea personalit ii n perioada pubert ii nu este liniar , ci comport schimb ri dramatice i semnificative la nivelul conduitelor, atitudinilor, tr irilor afective, structurilor motiva ionale, a identit ii proprii i autonomiei sociale. Dezvoltarea personalit ii este tot att de complicat i de impetuoas n pubertate cum sunt i transform rile majore n plan biologic. Toate aceste procese de transformare caracteristice perioadei preadolescen ei echivaleaz cu o a doua na tere (J. J. Rousseau). Sub aspectul vie ii afective, preadolescen a este marcat de instabilitate emo ional , de o alternan n contraste a vie ii afective, chiar de hipersensibilitate afectiv . Ca element de noutate specific acestei perioade se remarc schimbarea sistemului propriu de referin : dac pentru pre colar i colarul mic p rin ii constituiau centrii de referin n organizarea comportamentului propriu, familia oferindu-i copilului primele modele de n elegere a lumii, precum i normele i regulile de conduit moral , la preadolescen i i adolescen i situa ia se schimb , valorile de referin fiind oferite acum de grupul de aceea i vrst . P rin ii i profesorii i pierd adesea valoarea de model. n multe cazuri, cu ct familia l revendic mai mult pe preadolescent dorind s -l in mai aproape, cu att acesta se ndep rteaz parc i mai mult de ea. n rela iile cu p rin ii, tr irile afective ale preadolescentului pot avea adesea o nc rc tur tensional crescut ca urmare a situa iei de opozi ie fa de adultul p rinte i a sentimentului de vinov ie rezultat. Cu toate acestea, puberul simte adesea nevoia de afec iune i de ocrotire din partea p rin ilor, neacceptnd ns nici neglijarea sau abandonul din partea acestora. Un loc nsemnat n preocup rile acestei vrste l ocup via a rela ional . Observa iile realizate asupra comportamentului de grup la preadolescen i i apoi la adolescen i au ar tat c n aceast etap via a social se tr ie te cu o intensitate mai mare ca n oricare alte perioade. No iunile de coleg i prieten ncep treptat s capete un sens. Rela iile de prietenie se caracterizeaz prin ata ament i fidelitate. Fidelitatea, deseori ridicat la rang de principiu, l mpiedic de multe ori s sesizeze caren ele din comportamentul colegilor. Ca urmare a diversific rii experien ei i situa iilor de via are loc i diversificarea i nuan area conduitelor socio-afective, situa iile sociale tr ite avnd adnci rezonan e afective. Puberul caut prietenia i afec iunea, dar manifest n acela i timp tendin e de dominare i, deseori, cerin e exagerate i tiranice fa de cei din jurul s u. Instabilitatea sa afectiv este mare, ceea ce determin comportamente mobile, instabile i impulsul spre aventur . La sfr itul perioadei, tr irile sale afective se complic : preadolescentul tr ie te mai intens din punct de vedere afectiv situa iile de competi ie, succesele i e ecurile, se nuan eaz emo iile i sentimentele tr ite,apar altele noi. Admira ia, invidia, naivitatea, teama, suspiciunea, frustrarea, sinceritatea, sentimentele de superioritate sau de inferioritate, timiditatea etc. sunt doar cteva dintre tr irile afective specifice perioadei preadolescen ei. Fa de sexul opus apar emo ii i sentimente specifice i noi, de simpatie, admira ie, dragoste etc. Adesea, sentimentul de dragoste este idilic i nc rcat de imagini fantastice. Se poate observa felul n care se mbin la preadolescent tr s turi contrare: conformismul cu nonconformismul, nclina ia spre bravur , tendin a de a ie i din comun, se asociaz deseori cu timiditatea. Cea dinti se poate manifesta ndeosebi n cadrul grupului de aceea i vrst , locul n care preadolescen ii i adolescen ii g sesc acceptare i aprobare pentru comportamentele lor. n grup ascun i unul la umbra celuilalt, se simt parc elibera i de r spundere individual i

s vr esc adesea fapte pe care ulterior le regret i ei. Aceea i tineri, lua i ns individual, au un comportament corect, dnd dovad uneori chiar de timiditate. Dealtfel, o mare parte dintre comportamente sunt insu ite prin imita ie n interiorul grupului de aceea i vrst . Grupurile de preadolescen i sunt mult mai omogene, au o mai mare stabilitate i se constituie adesea dup criteriul vrstei i al sexului. n activit ile ludice ndeosebi apare o diferen iere dup criteriul sexului. Dac ntre 10-12 ani apar interese nete specifice celor dou sexe, concretizate cu prec dere n jocuri i activit i specifice, dup 12 ani se pot produce unele apropieri individuale, dar se men in aceste distan e i la nivelul grupului. Alc tuirea grupului se realizeaz spontan prin considerarea personalit ii membrilor i mai pu in a obiectivelor care ar sta la baza alc tuirii grupului. n interiorul grupului, statutele membrilor pot varia de la subiec i nepopulari, neaccepta i de grup, respin i, la subiec i prefera i, populari, lideri ai grupului. Apartenen a la un anumit grup, precum i activit ile comune sunt generatoare de sentimente de satisfac ie personal i securitate afectiv . Odat constituit, grupul are tendin a de a se manifesta mpotriva adultului care l face pe puber s se simt nc mic i stingherit. Ca urmare, preadolescen ii i aleg locuri de ntlnire doar de ei tiute, au coduri secrete i parole care i feresc de amestecul adultului n via a grupului, spiritul de cooperare n grup este mai puternic dect cel de competi ie, activit ile comune putnd conduce la formarea de prietenii nchegate. n grup, puberul se poate pasiona exagerat pentru un joc sau altul, poate mima conduite adulte etc. Spiritul de colec ionare este mai activ dect n mica colaritate, manifestndu-se o adev rat pasiune pentru colec ionarea timbrelor, monedelor, a pozelor cu vedete etc. Inspirat din c r ile citite sau din filme se dezvolt la puber gustul pentru aventur . n prima etap a perioadei pubert ii se men in jocurile de performan n care sunt implicate aspecte ale competi iei, ale cooper rii i ale valorific rii posibilit ilor individuale sau de grup, se urm re te ocuparea unei ct mai bune pozi ii n ierarhia grupului. Toate activit ile ludice de grup eviden iaz agilitatea i fantezia preadolescentului. Participarea la via a social l face pe preadolescent s se raporteze la sistemul de valori externe social-morale, s devin preocupat de respectarea acestora, mediul social reprezentat de sistemul de rela ii sociale i interpersonale reprezentnd pentru preadolescent, i apoi pentru adolescent, un cadru de formare i de nv are psihosocial . Adolescen a sau perioada colar mare (14/15 - 18/20 25 ani): Dezvoltarea afectiv-motivaional n etapa adolescenei nu se disociaz n ansamblu de dezvoltarea intelectual i moral , de formarea i dezvoltarea personalit ii n ansamblul ei. Definit ca perioad de inser ie, de p trundere i fixare n universul social al adultului, adolescen a este vrsta la care se definitiveaz procesul de formare al personalit ii, se stabilizeaz tr s turile psihice de personalitate astfel c , la finalul acestei perioade, putem anticipa n linii mari, n profilul psihologic al adolescentului profilul psihologic al viitorului adult. Sub aspect psihologic i social se consider c personalitatea nu este un dat nn scut, ci reprezint o calitate particular pe care o poate dobndi orice individ uman, ntr-un anumit moment al dezvolt rii sale psihice i sociale i anume, n cursul adolescenei avansate. Se consider c adolescena reprezint etapa de via la finalul c reia putem vorbi despre o personalitate deoarece: a) n aceast perioad individul dobndete maturitatea de gndire, achiziie care i permite capacitatea de judecat independent , capacitatea de a discerne i evalua autonom;

b) intervine alegerea drumului de via , adic autodeterminarea, inclusiv schiarea traseului profesional; c) se cristalizeaz sistemul propriu de principii i valori morale ca urmare a acord rii de semnificaii personale noiunilor de bine, libertate, dreptate etc., astfel c n realizarea aciunilor proprii tn rul ajunge s se conduc acum dup propriile principii de conduit moral ; d) are loc inseria activ n societate unde tn rul adolescent ocup anumite statusuri sociale prin activitatea i prin profesiune, ndeplinete anumite roluri sociale i i asum anumite responsabilit i. Adolescen a este vrsta la care cordonul ombilical dintre familie i tn r este ndep rtat, are loc detaarea treptat de sub tutela parental . Adolescentul se dep rteaz demonstrativ de copil rie,aspir la independen , autoconducere i autoeduca ie, dorind s devin participant la propria sa formare. Formarea gndirii verbal-logice, abstracte, dezvoltarea independen ei i a spiritului critic, nsu irea unui sistem de cuno tin e colare conduc treptat la formarea i dezvoltarea tr s turilor psihice de personalitate, a concep iei generale proprii despre lume i via , la definirea caracterului. n dezvoltarea moral , adolescentul trece de la heteronomie la autonomie moral , de la conducerea dup norme i valori externe la norme i principii personale de conduit sociomoral ca rezultat al interioriz rii treptate a cerin elor, valorilor, regulilor i normelor sociale i morale externe. Dac sub aspectul vieii afective, preadolescen a este marcat , n ansamblul ei, de instabilitate emo ional i de hipersensibilitate afectiv , n adolescen tabloul emotivit ii ncepe treptat s se echilibreze. Adolescen a este vrsta sentimentelor, a dragostei i urii, a dispre ului, admira iei i nostalgiei. Spre deosebire de copil, adolescentul are o afectivitate mai secret i mai intens , mai selectiv , mai b nuitoare i mai exclusiv . Adolescen ii se afl n plin proces de clarificare a valorilor. La aceast vrst , tn rul preia n mod critic i selectiv modele de conduit social , iar uneori i construie te singur chiar contramodele prin contrast cu ceea ce vede n jurul s u. Opinia colectiv a grupului de vrst este cea care furnizeaz , ofer , propune, stabilete, nt rete sau respinge modele de conduit pentru adolesceni. Gesturi, atitudini i comportamente tipic adolescentine, care n lumea adulilor nu i g sesc uneori aprobare, sunt aici aceptate sau chiar nt rite i promovate. Nu de puine ori,imaturitatea n aprecierea i nelegerea anumitor valori se rezolv prin supunerea fa de opinia grupului aceeai de vrst . n adolescen apar numeroase forme de egocentrism n cadrul c rora un element dominant l reprezint identitatea sexual . Sexualitatea prematur este o realitate frecvent la adolescen ii ultimilor decenii. Capacitatea de a experimenta i stabili rela ii intime, datorit procesului de maturizare fiziologic rapid , apari iei semnelor pregnante ale sexualit ii este nu de puine ori interpretat n mod greit. Astfel, adolescen ii trebuie s tie c angajarea prematur n rela ii sexuale implic anumite riscuri i responsabilit i de ordin psihologic, social i moral, dar i un anumit grad de independen material . Sexualitatea este creatoare de pl ceri, de fericire, de mplinire la nivelul profund al intimit ii, doar atunci cnd componenta fiziologic este dublat i de o component spiritual corespunz toare. Caracteristic adolescenei este i nevoia pregnant de intimitate i de ap rare a acesteia, aspect care reflect trebuina adolescentului de diferen iere individual , de dobndire a independen ei fa de p rin i. Acest lucru face ca, n relaiile dintre p rini i adolesceni s apar adesea momente i situaii de tensiune ca urmare a refuzului p rin ilor de a accepta eliberarea

propriilor copii, a dorin ei lor de a le controla continuu intimitatea. Nevoia a p rinilor de a prelungi tutela matern sau patern asupra copilului devenit acum tn r, nevoia incon tient de impunere a dorin elor lor poart numele de adultocentrism. El nu se confund cu paternalismul neles ca manier de a conduce cu o bun voin autoritar i condescendent (Le petit Larousse). Dificultatea n a n elege nevoia de independen a propriilor lor copii, devenii adolescen i, i face pe p rinii acestora s tr iasc frecvent st ri de panic i frustrare, s resimt situaia ca pe o criz de autoritate. Acest mod eronat de nelegere a situaiei poate conduce, n final, la o distorsionare a evolu iei fire ti spre maturitate. Din punct de vedere psihopedagogic, se recomand ca p rin ii adolescenilor s neleag faptul c nevoia crescut de independen , precum i tendina de opozi ie a adolescen ilor fa de adult nu nseamn ns ostilitate propriuzis fa de propriii p rin i,ci reprezint mai degrab o caracteristic specific vrstei. Unii psihologi g sesc sursa acestui moment de nega ie adolescentin n aspira ia legitim a tinerilor de a ie i din tiparele cunoscute i obi nuite, de a revaloriza repertoriul comportamentelor devenite conformiste. Pornind de aici, strategia psihopedagogic cea mai indicat pentru p rinte nu este aceea de a-i ordona, trasa sau indica adolescentului drumul cel bun, ci de a-l ajuta, ndruma i asista pe acesta la descoperirea celui mai potrivit drum pentru el, drum de via pe care adolescentul trebuie singur s -l urmeze i s i-l construiasc . Studiile realizate pe preadolescen i i adolescen i scot n eviden nevoia i aspira ia acestora de autonomie i emancipare de sub tutela parental , tendin a de a afi a contramodele, adesea altele dect cele propuse de genera ia adult . C tigarea independen ei i ie irea de sub tutela parental sunt condi ionate de modelele sociale i familiale existente i de reprezent rile sociale despre ce nseamn a fi independent. Acest proces cuprinde trei aspecte: 1. dobndirea independen ei material-economice (instrumentale), 2. dobndirea independen ei emo ionale (de confort afectiv i de apartenen ) i 3. dobndirea independen ei de mentalitate (de valori). Prima care se dobnde te este independen a de mentalitate (valori), care se realizeaz prin devalorizarea unor idei i obiceiuri din copil rie, care ncep s fie considerate nvechite sau demodate odat cu intrarea n pubertate. Apare astfel opozi ia f i a adolescentului fa de rutin , banalitate, fa de ceea ce pn acum era cunoscut, stabil, acceptat i respectat, fapt ce constituie un indicator al nevoii de individualizare. Mai dificil de dobndit este independen a emo ional , mai ales n cazul tinerelor fete. Criza de autoritate tr it de p rin i n aceast perioad trebuie suportat temporar, opozi ia tn rului nensemnnd totu i ostilitate propriu-zis fa de adult. Definirea identit ii n adolescen ncepnd cu preadolescen a, n planul evolu iei personalit ii se constat primele ncerc ri de definire a identit ii psihosociale, manifestat prin tendin a puternic spre afirmare de sine i autorealizare, fenomen care va continua cu o intensitate sporit i n etapa adolescen ei. Adolescen a este vrsta c ut rilor, la care tn rul ncearc s se defineasc pe sine, sub aspect social, profesional, sexual, ca individ cu o personalitate distinct i o identitate proprie. Nu de puine ori, adolescen a este ns i vrsta contradiciilor, pe de o parte interne, ntre tendinele i dorinele contrare care aparin aceluiai individ i, pe de alt parte, externe, ntre nevoile personale i cele ale celor din jur. Adolescentul alege s fac parte dintr-o comunitate distinct , ncearcnd s se deosebeasc de cei din jurul s u, chiar de p rini, n ideea de a fi diferit. Tot acest proces de autodescoperire va continua pn la maturizarea sa emoional i social . Personalitatea copilului i cea a tn rului preadolescent i adolescent se define te i cap t contur n cadrul sistemului de rela ii sociale i interpersonale din mediul familial, colar i social.

Imaginea de sine nu este un dat nn scut, nu se formeaz imediat sau n lipsa contactelor cu ceilal i. Imaginea de sine este o construc ie social , deoarece ea se formeaz printr-un proces complex i ndelungat, de-a lungul etapelor de cretere, dezvoltare i maturizare psihologic i social a personalit ii doar n contextul relaiilor interpersonale i sociale. Formarea imaginii de sine nu este rezultatul unui simplu proces de autocunoatere, a unei priviri interioare, a unei simple introspec ii. Omul ajunge s se cunoasc pe sine, adic ajunge s i perceap i s i aprecieze propriile nsuiri n mod mijlocit, adic raportndu-se la actele sale de conduit , la presta iile sale personale exprimate n termeni de succese i e ecuri obinute i la rela iile sale cu ceilal i. n cunoa terea de sine, individul utilizeaz acela i tip de informa ie la fel ca i n procesul cunoa terii de altul. Omul ajunge la autocunoa tere, raportndu-se la ceilali. Individul i percepe i apreciaz propriile nsu iri de personalitate (egoismul, altruismul, spiritul de cooperare i cel de competi ie,nc p narea, ini iativa, bun tatea sau r utatea etc.) doar prin raportarea i compara ia cu ceilal i oameni. nsu irile psihice de personalitate se formeaz i dezvolt doar n contextul sistemului de rela ii sociale i interpersonale. De exemplu, copilul percepe atributele de elev mai nti la altul,apoi le aplic , recunoscndu-le la sine. Din ceea ce percepe despre altul, deduce apoi ceea ce este i cum este i el, dup modelul care i-l prezint altul, copilul nva s se cunoasc treptat pe sine. Grupul social de apartenen , care pe parcursul vie ii este mai nti familia, apoi clasa de elevi din coal , apoi grupul de prieteni, apoi grupul de munc profesional etc. constituie cadrul social n care se construie te imaginea de sine a persoanei. Referitor la acest aspect, vrsta adolescenei se caracterizeaz prin procesul de definire a identit ii. Muli autori definesc adolescena ca o perioad de autoobservare i autoapreciere, de descoperire i explorare a lumii interioare. La majoritatea adolescen ilor se manifest acum nevoia sporit de autocunoa tere, concretizat n preocuparea i ncercarea de a g si r spunsuri la ntreb ri cum ar fi: Cine sunt eu?, Ce doresc s fiu?, Ce vreau s devin n via ? etc. Toate aceste ntreb ri scot n relief procesul de decantare a imaginii de sine, tendin a puternic spre autoafirmare i autorealizare. La elevul copil, apoi preadolescent i adolescent, grupul educa ional (clasa de elevi,grupa de studeni), dar i grupul de prieteni formeaz cadrul social, spa iul de compara ie social n care se contureaz imaginea de sine a membrilor s i. Astfel, grupul educaional i grupul de prieteni sunt cele care ofer adolescen ilor cadrul necesar de formare i de compara ie social ,precum i reperele necesare pentru autocunoa tere. n mod concret, n rela iile cu ceilal i, subiectul se raporteaz la colegii i prietenii s i i comparndu-se cu ei, interiorizeaz opiniile i aprecierile cu privire la sine ale grupului sau colectivului din care face parte. Astfel, elevul preadolescent i adolescent ajunge s se cunoasc i s se aprecieze mai bine pe sine. nainte de a fi nsu ite, interiorizate, aprecierile grupului devin vizibile ns n rela iile interpersonale. Drumul cunoa terii de sine merge de la cunoa terea i aprecierea altuia spre cunoa terea i aprecierea proprie, adic de la intercunoa tere la autocunoa tere. n lipsa acestor repere de compara ie extern , elevul ajunge s se aprecieze lundu-se pe sine drept etalon, realiznd a adar o apreciere egocentrat (centrat pe eul propriu), ceea ce o face s fie adesea eronet , adic supraestimat sau subestimat . Compara iile cu ceilali au ns ca efect o decentrare a imaginii de sine, adic o cre tere a gradului de obiectivitate n autoapreciere. Cum fiecare preadolescent sau adolescent face parte din mai multe grupuri (clasa de elevi, grupul de prieteni de aceea i vrst etc.), unit ii imaginii de sine i se poate opune uneori multitudinea

imaginilor sociale, ceea ce impune o continu decantare i definire, preluarea aprecierii colective fiind rezultatul unor aprecieri succesive. n psihologia social se face distinc ie ntre imaginea social de sine i imaginea de sine. Prima se refer la felul cum percepe i n elege individul c este apreciat de cei din jur (p rin i, colegi, profesori, prieteni etc.), n timp ce imaginea de sine se refer la autoaprecierea propriuzis . Aceast distinc ie este foarte important deoarece n imaginea de sine este nglobat i aprecierea celor din jur, n m sura n care aceast apreciere este sesizat i cunoscut de elev. Dac aprecierea celor din jur (colegi, p rin i, prieteni etc.) r mne exterioar elevului, adic nu este cunoscut i n eleas de acesta, aceast apreciere nu are nici o influen asupra imaginii de sine. Dac imaginea social de sine, constituit pe baza aprecierilor multiple date de profesori, colegi, p rin i sau prieteni, este de cele mai multe ori diferit , imaginea de sine este ns unic . Altfel, unicit ii imaginii de sine i se opune multiplicitatea imaginilor sociale. De multe ori elevul, copil sau adolescent, poate fi con tient de disparitatea dintre aceste imagini, tiind c profesorii l pot aprecia ntr-un fel, colegii i prietenii altfel, iar p rin ii diferit. Preadolescentul i adolescentul trebuie ajuta i n acest efort de autocunoa tere, de armonizare a imaginii de sine cu aprecierea colectiv prin direc ionarea aspira iilor sale spre direc ii care au anse de realizare. Pe parcursul vrstelor colare se produce o decantare i o cristalizare continu a imaginii de sine. Imaginea social de sine r mne ns ntotdeauna o component de baz a imaginii i con tiin ei de sine, ea avnd o pondere variabil n func ie de stadiul de dezvoltare al copilului sau tn rului. Astfel, ponderea imaginii sociale despre sine este mult mai mare la vrstele mici, cnd con tiin a de sine este mult mai labil . Invers, la persoana matur i autonom , aprecierile celorlal i vor avea o influen mai pu in presant asupra conduitei proprii, imaginea de sine fiind dj conturat iar evalu rile grupului sau ale persoanelor semnificative pentru individ fiind integrate i asimilate sistemului propriu de valori. n schimb, la adolescen i, imaginea de sine nu este nc suficient conturat , fiind nc fragmentar i supus unei permanente confrunt ri cu reprezent rile celor din grupul de aceeasi vrst despre sine. Acest aspect reprezint tocmai o etap a procesului de decantare i de cristalizare a imaginii de sine. Mai mult, apare n adolescen i tendin a de a- i modela propriul Eu i aspira iile n func ie de anumite persoane semnificative, persoane care devin astfel modele pentru preadolescent i adolescent. Studiile f cute n rndul tinerilor evidentiaz preocuparea adolescentilor de alegere a unui model de viat si de conduit , preocupare prezent ntre 12-14 ani, precum si necesitatea alegerii unui ideal de via , aspect manifest mai ales dup 15 ani. Alegerea unui model educational de viat precede constituirea idealului de via stnd la baza acestuia. Spre deosebire de copil care este influentat de modelele din proximitatea sa, adolescentul dimpotriv , poate alege adesea modele ndep rtate spa io-temporal. De asemenea, dac copilul imit modelele alese, adolescentul le caut , le compar si interpreteaz critic, le selecteaz . Sub influen a massmediei, a ofertei culturale n general, n alegerile tinerilor se impun tot mai mult ca modele de conduit n viat vedete, sportivi, cnt re i, personaje din filme etc., n locul modelelor tradi ionale (p rin i, profesori). Este important de reflectat n ce m sur persoane sau personaje prezentate si promovate de mass media sau de mediul social pot fi si autentice modele de conduit si de viat pentru tineri. Alegerea unui model de viat determin dorin a i efortul de a fi asemenea acestuia, fapt care are o valoare formativ incontestabil . Sursele aprecierii i dezvolt rii proprii nu se mai afl astfel doar n exterior, ci devin interioare, constituind suportul autoeduca iei. Alegerea unui

anumit model din mediul social sau construit prin combinare imaginativ este influen at de cadrul social general,de grupul colar, de grupul de aceea i vrst , de mediul familial, de grupul profesional. Maturizarea psihic n general, i a personalit ii n special, determin la preadolescen i i adolescen ilor si preocup ri legate de viitorul lor. Astfel, un loc important la vrsta adolescen ei l ocup i op iunea profesional , schi area proiectului profesional devenind un vector important al personalit ii. Dac n preadolescen oscila iile ntre o alternativ profesional sau alta sunt relative frecvente, n adolescen , interesul relativ constant manifestat pentru cunoa terea anumitor domenii posibile de activitate profesional semnific dobndirea con tiin ei de sine, a identit ii personale,precum i ncercarea de raportare a poten ialului propriu la exigen ele diferitelor profesii. Astfel,comparativ cu etapa anterioar , n adolescen procesul orient rii profesionale tinde s fie mai motivat i intelectualizat. Cercet rile arat ns i c circa 80% din tineri se sprijin n alegerea proiectului profesional pe aspira ii i abia 20% pe cunoa terea obiectiv a propriilor aptitudini i capacit i. Tot n planul evolu iei personalit ii adolescentului se constat comparativ cu perioada anterioar , multiplicarea statusurilor de inute i a rolurilor derivate din acestea i asumate. Rolurile i statusurile sociale se ierarhizeaz i se consolideaz n paralel cu dezvoltarea de conduit specifice, concretizate n subidentit ile personalit ii: cultural , de apartenen la familie, la o anumit coal /liceu, la un anumit grup de prieteni, prospective, participative, sexual , profesional etc. i care vor cunoa te n adolescen o dezvoltare mult mai complex . Formarea gndirii verbal logice,abstracte, dezvoltarea independen ei i a spiritului critic, nsu irea unui sistem de cuno tin e colare conduc la nchegarea concep iei generale proprii despre lume i via , aspect care semnific definirea caracterului. Dac ar fi s apreciem importan a i rolul etapei adolescen ei n ansamblul vie ii umane, am putea spune c aceasta are o func ie dubl : de adaptare-integrare i de dep ire. La aceast vrst ,elanul dezvolt rii i al afirm rii de sine mpinge adolescentul deasupra lui nsu i, deasupra a ceea ce era n copil rie i, ntr-o oarecare m sur , chiar dincolo de ceea ce va deveni la vrsta adult . Aceste func ii trebuiesc recunoscute i n elese corect de educatori. Astfel, o preocupare exagerat pentru adaptare neglijnd func ia de dep ire duce la conformism, la conduite standardizate, dup cum o preocupare numai pentru func ia de dep ire poate s duc la conduite dezorganizate,nedirec ionate. Trebuie men inut un anumit echilibru ntre aceste dou func ii, la fel de necesare i par ial antagoniste, aceasta fiind una din problemele majore ale educa iei adolescentului (M.Debesse, 1970).

BIBLIOGRAFIE1. Psihologia varstelor-Emil Verza,ED.HYPERION, BUC 1993; 2. Ursula Schiopu, Emil Verza - Psihologia virstelor,EDP, 1981; 3. Psihologia copilului si adolescentului- ANCA MUNTEANU,ED. AUGUSTA 1998. 4. Anca Dragu,Sorin Cristea-Psihologie si pedagogie scolara,Editia a-II-a revizuita si adaugita,Ed.Ovidius University Press,Constanta,2003;