educaŢie pentru sĂnĂtate - ise

of 26/26
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME Ş COLARE REVIZUITE pentru disciplina opţională EDUCA Ţ IE PENTRU S Ă N Ă TATE CLASELE I – a XII-a (variantă modulară) Aprobat cu Ordin al Ministrului Nr.4496 / 11.08.2004 Bucureşti 2004

Post on 08-Nov-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARIIMINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII
CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM
P R O G R A M E C O L A R E R E V I Z U I T E
pentru disciplina opional
E D U C A I E P E N T R U SNT A T E
CLASELE I – a XII-a
Nr.4496 / 11.08.2004
Bucureti 2004
Educaie pentru sntate, clasele I - a XII-a
NOT DE PREZENTARE
Dreptul la sn tate este unul din drepturi le fundamentale ale omului . Conform Organiza iei Mondiale a Sn t i i , sn tatea individului este definit drept "o stare de bine f izic , mental i social i nu doar absen a boli i sau a infirmit i i" . Din perspectiv public , sn tatea consti tuie, datori t imenselor sale implica i i individuale, sociale i demografice, unul dintre obiectivele cele mai vizate de polit icile i s trategii le guvernamentale din întreaga lume. In acest sens, în 1977, statele membre ale Organiza iei Mondiale a Sn t i i ( inclusiv România), au decis în mod unanim c " elul social principal al guvernelor i OMS în decadele vii toare, s f ie realizarea unei stri de sn tate a întregii popula i i a Globului , care s permit tuturor oamenilor s duc o via productiv din punct de vedere economic i social".
Prezenta program face parte integrant din Programul Na ional "Educa ia pentru sntate în coala româneasc" i este adresat în special cadrelor didactice care doresc s î i asume roluri de formatori i facil i tatori ai dezvoltr i i armonioase a copilului i adolescentului , a str i i lui de bine i a unei cali t i superioare a vie i i . Ea consti tuie un instrument uti l în realizarea la clas a activit i lor de educa ie pentru sn tate. In acela i t imp programul se adreseaz elevilor, prin i lor acestora i întregii comunit i .
Abordarea domeniilor educa iei pentru sn tate este realizat din perspectiv t i in i f ic , pedagogic i legislativ . Cadrul didactic poate uti l iza i armoniza informa ia pe cicluri de dezvoltare, în func ie de nivelul clasei , de dezvoltarea psihosomatic a elevilor i de part icularit i le locale. Programele colare vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educa ie ale oricrui copil i adolescent iar formarea unui st i l de via sn tos, integrarea sexuali t i i în maturarea emo ional , controlul stresului, dobândirea de repere în orientarea colar i profesional devin condi i i esen iale pentru dezvoltarea armonioas a personalit i i elevului.
Prin elaborarea unui oferte de curriculum colar de "Educa ie pentru sntate" ca disciplin op ional s-a urmr i t promovarea cuno t in elor corecte privind diverse aspecte ale sn t i i i formarea de at i tudini i deprinderi indispensabile unui comportament responsabil i sn tos.
coala, prin autori tatea moral pe care o are, poate aduce o contribu ie substan ial în transmiterea acestor cuno t in e de educa ie pentru sn tatea elevilor, i are abil i tatea i capacitatea de a cuprinde i de a se adresa, în t imp, unui procent ridicat de popula ie .
Obiectivele urmr i te în cadrul Programului Na ional "Educa ia pentru sntate în coala româneasc" vizeaz :
1. promovarea snt i i i a strii de bine a elevului , respectiv: • func ionarea optim din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal ,
emo ional , social i spiri tual; • formarea unui st i l de via sn tos. 2. dezvoltarea personal a elevului , respectiv: • autocunoa terea i construirea unei imagini pozit ive despre sine; • comunicare i rela ionare interpersonal ; • controlul stresului; • dezvoltarea carierei personale. 3. prevenire , respectiv: • prevenirea accidentelor i a comportamentelor cu r isc pentru sn tate; • prevenirea at i tudinii negative fa de sine i via ; • prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptrii sociale i a situaiilor de criz.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 3
• Programul naional i curriculum-ul de Educaie pentru sntate urmresc: • s asigure educarea populaiei colare pentru un stil de via sntos; • s faciliteze accesul la o informaie corect, avizat, atât în mediul urban cât i în mediul rural; • s realizeze, în mod indirect, educaia adulilor; • s conduc la diminuarea numrului de îmbolnviri i reducerea comportamentelor cu risc
pentru sntate; • s contribuie la creterea calitii actului medical. Programul naional "Educaia pentru sntate în coala româneasc" ofer în ansamblul su,
din perspectiva strategiei sale de realizare, dezvoltarea componentei de educaie pentru sntate atât în cadrul unui curriculum cât i ca activiti extracurriculare i extracolare.
In procesul de elaborare a curriculum-ului de Educaie pentru sntate în învmântul primar, gimnazial i liceal s-au avut în vedere trei repere fundamentale:
• raportarea la dinamica i la necesitile actuale precum i la finalitile de perspectiv ale sistemului românesc de învmânt, generate de evoluiile sociale;
• raportarea la tendinele actuale i la criteriile internaionale general acceptate în domeniul reformelor curriculare;
• raportarea la acele tendine ale sistemului românesc de învmânt care sunt pertinente din punctul de vedere al redimensionrii valorilor educaiei.
Alturi de reperele enunate mai sus, s-a avut în vedere construirea programelor colare pe baza urmtorilor indicatori: • nivelul, varietatea i complexitatea intereselor educaionale ale elevilor pe probleme de sntate; • ritmul multiplicrii permanente a domeniilor cunoaterii i a nevoilor de educaie; • exigenele formrii personalitii elevului într-o lume în schimbare. Elaborarea curriculum-ului de Educaie pentru sntate a urmrit, totodat: • adecvarea curriculum-ului, în ansamblul su, la contextul socio-cultural naional; • racordarea curriculum-ului la evoluiile în domeniu înregistrate în plan internaional; • coerena, manifestat atât la nivelul relaiei dintre curriculum i finalitile sistemului de
învmânt cât i la nivelul diferitelor componente intrinseci ale acestuia; • pertinena curriculum-ului în raport cu obiectivele educaionale; • transparena curriculum-ului în raport cu obiectivele educaionale; • articularea optim a fazelor procesului curricular în ansamblul su: proiectare, elaborare,
aplicare, revizuire permanent. Curriculum-ul de Educaie pentru sntate a fost elaborat în variant modular. Concepia organizrii modulare a coninuturilor îi aparine lui L. D'Hainaut, conform cruia un
modul didactic trebuie s satisfac urmtoarele cerine fundamentale: "a. s prezinte sau s defineasc un ansamblu de situaii de învare; b. s posede o funcie
proprie, specificat cu grij i s vizeze obiective bine definite; c. s propun probe în vederea orientrii celui ce studiaz i/sau a acelui ce pred i s le ofere un feed-back; d. s poat s se integreze în itinerariile i logicile învrii."
Organizarea modular urmrete s ofere utilizatorului o baz flexibil pentru aplicarea programului naional Educaia pentru sntate în coala româneasc, în cadrul orelor de Curriculum la Decizia Scolii (CDS).
Curriculum-ul de Educaie pentru sntate cuprinde urmtoarele module: • Educaia pentru sntate, clasele I/a II-a; • Educaie pentru sntate, clasele a III-a/a IV-a; • Educaie pentru sntate, clasele a V-a/a VI-a; • Educaie pentru sntate, clasele a VII-a/a VIII-a; • Educaie pentru sntate, clasele a IX-a/a X-a; • Educaie pentru sntate, clasele a XI-a/ a XII-a. Modulele prezentate sunt în acord cu formatul programelor pentru învmântul obligatoriu i
cel liceal. Ele sunt elaborate în coeren vertical precum i orizontal, prin raportare la achiziiile de trunchi comun stipulate pentru clasele respective.
Pentru învmântul primar i gimnazial programele conin:
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 4
• obiective cadru; • obiective de referin i exemple de activiti de învare; • lista orientativ de coninuturi; • exemple de modaliti de adaptare i selectare a obiectivelor de referin i a coninuturilor
la nivelul fiecrei clase; • sugestii metodologice i de evaluare formativ. Pentru învmântul liceal programele conin: • competene generale; • valori i atitudini; • competene specifice i coninuturi; • modaliti de adaptare i selectare a competenelor i a coninuturilor la nivelul fiecrei clase; • sugestii metodologice i de evaluare formativ. In aceast structurare programele permit profesorilor i învtorilor s-i selecteze i s-i adapteze
coninuturile propuse în funcie de achiziiile elevilor (avem în vedere participarea/neparticiparea acestora în anul/anii anterior/i la un curs de Educaie pentru sntate), dar i de ali factori, cum ar fi caracteristicile grupului de elevi (vârst, mediu social i colar), resursele didactice disponibile etc.
Modulele propuse pot fi folosite astfel: • la nivelul unei clase, urmrind toate obiectivele de referin sau o selecie/adaptare a
acestora, prin intermediul celor 9 domenii de coninuturi (in interiorul acestora învtorul/profesorul putând stabili subtemele cele mai relevante grupului int);
• la nivelul a dou clase, prin departajarea obiectivelor de referin (sau selectarea/adaptarea lor), prin multiplicarea activitilor de învare i prin parcurgerea, dup nevoi, a tuturor temelor de sub cele 9 domenii obligatorii.
Recomandm ca: • temele ce vizeaz „Stima de sine” (ca imagine pozitiv despre propria persoan, încrederea
în sine etc.) „Asertivitate”, „Negocierea conflictelor”, precum i alte teme legate de comunicare, s fie abordate în toate modulele (ca teme de sine stttoare sau integrate în teme din alte domenii);
• teme legate de prevenirea transmiterii HIV/SIDA, de solidaritatea cu persoanele afectate i infectate HIV/SIDA vor fi abordate în concordan cu capitolele legate de legislaie, igien, sntate mintal, prevenire a consumului de substane toxice, violen etc.
În consecin, în structurarea modular prezentat se obin urmtoarele avantaje: • asigurarea progresiei în achiziii pentru elevul care urmeaz opionalul pe parcursul mai
multor ani de studiu; • dezvoltarea unor deprinderi i comportamente specifice educaiei pentru sntate precum i
parcurgerea tuturor domeniilor de coninut ale disciplinei chiar în cazul în care elevii opteaz o singur dat pe parcursul întregii colariti pentru acest opional. Elevii au ocazia s descopere domeniul i s-l integreze în structurile sale cognitive i afective;
• articularea educaiei formale, nonformale i informale.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 5
CLASELE I – a IV-a
1. Utilizarea limbajului specific educaiei pentru sntate
2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sntii personale i a mediului
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 6
Educaie pentru sntate, clasele I – a II-a
NOT DE PREZENTARE
Programa de Educaie pentru sntate clasele I – a II-a cuprinde: Obiective cadru (aceleai pentru tot ciclul primar); Obiective de referin (grupate sub obiectivele cadru) i exemple de activiti de învare
corespunztoare fiecruia dintre acestea. Lista de coninuturi. Învtorul are posibilitatea s selecteze i s adapteze obiectivele de referin i coninuturile în
funcie de grupul de elevi. Lista de coninuturi prezentat este orientativ, dar este obligatorie parcurgerea a cel puin unei teme din fiecare domeniu al educaiei pentru sntate. Programa poate fi parcurs fie în clasa I, fie în clasa a II-a sau poate fi parcurs în ambele clase, prin departajarea obiectivelor de referin i prin multiplicarea activitilor de învare (de exemplu OR 1.2. poate fi atins i prin activiti de învare de tipul: discuii cu elevii, vizita unui grup de adolesceni în clas sau a unui bebelu, pentru clasa I sau realizarea unui miniproiect "Trecutul meu" care s reflecte o viziune personal asupra schimbrii, pentru clasa a II-a).
Recomandm cadrelor didactice ca pentru clasa I accentul s fie pus, în special, pe domeniile Igien personal i Sntatea alimentaiei, iar la clasa a II-a pe Cretere i dezvoltare în perioada copilriei, Boli cauzate de lipsa de igien, Sntate mintal.
Metode i tehnici de predare: recomandm metodele interactive adaptate elevilor de clasele I-II, în special : jocul de rol, conversaia, observaia, discuia facilitat.
Modaliti de evaluare: probe scrise, probe orale, probe practice, autoevaluarea, miniproiecte, portofolii.
Materiale auxiliare* care pot fi utilizate ca suport de curs al opionalului: • Ghidul informativ pentru cadrele didactice pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igien
personal, Activitate i odihn, Sntatea alimentaiei, Sntatea mediului, Sntate mintal, Violena, Accidente;
• Ghid metodic; • Buletinele informative "Educaie pentru sntate", editate sub egida MEdC; • Alte materiale elaborate de MEdC sau cu avizul MEdC.
*NOTA: Toate materialele auxiliare destinate predrii disciplinei "Educaie pentru sntate" utilizate în coli sunt/vor fi cele elaborate de Ministerul Educaiei i Cercetrii (MEdC) i avizate de Ministerul Sntii (MS)-pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza i alte materiale auxiliare, cu condiia, ca acestea s fie aprobate de MEdC, care va facilita obinerea avizului din partea MS.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 7
CURRICULUM CLASELE I – a II-a
OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVITI DE ÎNVARE
1. Utilizarea limbajului specific educaiei pentru sntate
Obiective de referin Exemple de activiti de învare La sfâritul claselor I i a II-a elevul va fi capabil:
Pe parcursul claselor I i a II-a se recomand urmtoarele activiti:
1.1. s identifice principalele pri ale organismului, utilizând termeni simpli de anatomie
- exerciii-joc de descoperire a prilor componente ale corpului uman, utilizând mulaje, plane, imagini sau prin studiul propriului corp;
1.2. s identifice transformrile corpului prin cretere, folosind termeni simpli de anatomie
- exerciii de recunoatere pe baz de imagini.
2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sntii personale i a mediului
Obiective de referin Exemple de activiti de învare 2.1. s recunoasc comportamentele sntoase
i comportamentele de risc; - descrierea unor comportamente sntoase; - enumerarea unor modaliti de transmitere a
bolilor; - identificarea alimentelor sntoase; - exerciii de comparare a situaiilor reale i
imaginare; - exerciii de raportare la reguli standard; - povestiri orale; - prezentarea unui program zilnic - exerciii de recunoatere a unor substane
toxice i ageni nocivi pentru organism. 2.2. s recunoasc cazuri de violen i
sentimente asociate cu acestea; - exerciii de luare a deciziilor;
2.3. s aplice corect normele igienico-sanitare; - exerciii de aplicare a normelor de igien corporal i a vestimentaiei prin simularea unor situaii;
- realizarea unor expoziii cu materiale create sau procurate de elevi;
2.4. s identifice rolul activitii fizice i al odihnei în meninerea sntii
- aprecierea timpului acordat activitii fizice i odihnei;
- prezentarea unui program zilnic; - studierea cazurilor reale i precizarea
regulilor respectate/ nerespectate; 2.5. s comenteze situaii de abuz, violen,
accidente - analiza unor situaii de abuz, violent,
accidente; - comentarea unor situaii prezentate în media.
2.6. s utilizeze corect noiuni privind calitatea produselor alimentare, a proceselor din mediul înconjurtor
- exemple de observare i evaluare a valabilitii produselor alimentare;
- modaliti de evitare a folosirii substanelor toxice, a accidentelor;
- povestiri. 2.7. s-i formeze reprezentri corecte asupra
sinelui i celorlali - descrierea propriei persoane în relaiile cu
ceilali; - diferene i asemnri în reprezentrile
asupra oamenilor.
CONINUTURI
1. NOIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE I FIZIOLOGIE 1.1 Corpul uman: pri componente, localizarea organelor interne 1.2. Organele de sim 1.3. Starea de sntate i boala. Ce înseamn s fii sntos? 1.4. Creterea i dezvoltarea în perioada copilriei 1.5. Abiliti personale cu rol protector pentru sntate (autonomie în igien i autoîngrijire la fete i biei)
2. IGIENA PERSONAL 2.1. Igiena cavitii bucale 2.2. Igiena mâinilor i a unghiilor 2.3. Igiena prului 2.4. Igiena corpului 2.5. Igiena îmbrcmintei 2.6. Igiena înclmintei 2.7. Boli cauzate de lipsa de igien (diareile, hepatita, parazitozele etc.) 2.8. Gripa i virozele respiratorii 2.9. Importana igienei pentru sntate (în prevenirea imbolnvirilor: HIV/SIDA, TBC etc.)
3. ACTIVITATE I ODIHN 3.1. Regimul de activitate i odihn în perioada copilriei 3.2. Timpul liber: activiti colare i extracolare
4. SNTATEA MEDIULUI 4.1. Mediul înconjurtor, mediu sntos 4.2. Curenia în clasa i coala mea
5. SNTATE MINTAL 5.1. Autocunoaterea 5.2. Eu i ceilali, locul meu în colectiv 5.3. Diferii i, totui, la fel. Solidaritatea cu persoanele cu nevoi 5.4. Identificarea i controlul emoiilor
6. SNTATEA ALIMENTAIEI 6.1. Tipuri de alimente 6.2. Termenul de valabilitate al alimentelor. Reguli de pstrare a acestora 6.3. Diversitatea alimentelor – condiie a sntii (importana vitaminelor, a iodului în alimentaie etc.)
7. SNTATEA REPRODUCERII I A FAMILIEI 7.1. Eu i familia mea. Roluri in familie 7.2. Diferenele între fat / biat (relaii sociale)
8. CONSUMUL I ABUZUL DE SUBSTANE TOXICE 8.1. Substane duntoare sntii
9. ACCIDENTE, VIOLEN, ABUZ FIZIC 9.1. Modaliti de prevenire a accidentelor 9.2. Forme de agresivitate frecvente în mediul colar 9.3. Drepturile mele / drepturile colegilor
10. MODALITI DE EVALUARE • Autoevaluare • Portofolii • Probe orale • Probe practice
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 9
Educaie pentru sntate, clasele a III-a – a IV-a
NOT DE PREZENTARE
Programa de educaie pentru sntate, clasele a III-a - a IV-a cuprinde 9 obiective de referin i exemple de activiti de învare pentru fiecare obiectiv.
Pentru clasa a III-a prioritare sunt domeniile Igien personal, Sntatea alimentaiei, Sntate mintal, iar pentru clasa a IV-a Activitate i odihn, Sntatea mediului. Abordarea temei "Diferene fizice dintre perioada copilriei i pubertate" se poate realiza la nivelul clasei a IV-a. Recomandm învtorilor ca aceast tem s se discute în grupuri mixte.
Metode i tehnici de predare: jocul de rol, studiul de caz, conversaia, tiu/vreau s tiu/ am învat, dezbaterea, observaia, Philips 6.6.
Modaliti de evaluare: probe scrise, probe orale, probe practice, autoevaluare, miniproiecte, portofolii.
Materiale auxiliare* ce pot fi folosite ca suport de curs al opionalului: • Ghid informativ pentru cadrele didactice pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igien
personal, Activitate i odihn, Sntatea alimentaiei, Sntatea mediului, Sntate mintal, Violena, Accidente;
• Ghid metodic; • Buletinele informative "Educaie pentru sntate", editate sub egida MEdC; • Alte materiale elaborate de MEdC sau cu avizul MEdC.
*NOTA: Toate materialele auxiliare destinate predrii disciplinei "Educaie pentru sntate" utilizate în coli sunt/vor fi cele elaborate de Ministerul Educaiei i Cercetrii (MEdC) i avizate de Ministerul Sntii (MS)-pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza i alte materiale auxiliare, cu condiia ca acestea s fie aprobate de MEDC, care va facilita obinerea avizului din partea MS.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 10
CURRICULUM CLASELE a III-a – a IV-a
OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVITI DE ÎNVARE
3. Utilizarea limbajului specific educaiei pentru sntate
Obiective de referin Exemple de activiti de învare La sfâritul claselor a III-a i a IV-a elevul va fi capabil:
Pe parcursul claselor a III-a i a IV-a se recomand urmtoarele activiti:
1.1. s identifice tipuri de boli i pericolul acestora pentru sntate, folosind un limbaj simplu
- stabilirea de msuri de prevenire a îmbolnvirilor;
- alctuirea de enunuri; - rebus.
- formulri de concluzii; - completarea de fie.
1.3. s-i formeze opinii referitor la sntatea personal, a mediului
- expoziii tematice; - activiti în aer liber, excursii, drumeii; - joc de rol tip "proces”.
2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sntii personale i a mediului
Obiective de referin Exemple de activiti de învare 2.1. s identifice factorii interni i externi care
determin starea de boal i de sntate - dezbateri pe teme date; - formulri de concluzii simple;
2.2. s identifice aspectele fizice i comportamentele omului sntos
- discuii de grup asupra conceptelor ”sntate”/”boal”;
- comentarii de imagini. 2.3. s aplice contient reguli pentru
meninerea sntii acas, la coal, în comunitate
- exerciii de luare a deciziilor.
2.4. s recunoasc situaiile de abuz ale adulilor asupra copiilor i forme ale violenei intragrupale
- analiza unor situaii de abuz; - comentarea unor cazuri din media.
2.5. s analizeze efectele pe termen scurt i lung ale substanelor nocive asupra organismului
- discuii despre substanele cu potenial vtmtor;
- întocmirea de portofolii. 2.6. s gseasc soluii proprii pentru
rezolvarea problemelor de sntate specifice vârstei
- exerciii de rezolvare a unor situaii- problem;
- studiul unor statistici medicale asupra populaiei infantile.
2.7. s manifeste un comportament ecologic responsabil
- discuii de grup; - miniproiecte; - activiti practice în coal/comunitate.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 11
CONINUTURI
1. NOIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE I FIZIOLOGIE 1.1 Rolul organelor în corp 1.2. Organismul-un tot unitar
2. IGIEN PERSONAL 2.1. Vaccinrile i importana lor 2.2. Reguli de igien intim 2.3. Rolul igienei personale în prevenirea bolilor transmisibile 2.4. Parazitozele frecvente la copii. Bolile transmise de animale 2.5. Controlul stomatologic periodic
3. ACTIVITATE I ODIHN 3.1. Rolul educatiei fizce i sportive în dezvoltarea armonioas a organismului 3.2. Refacerea dup efort 3.3. Efort fizic / efort intelectual 3.4. Modaliti de diminuare a oboselii
4. SNTATEA MEDIULUI 4.1. Poluarea aerului – ce este i cine o produce? Cum influeneaz poluarea sntatea? 4.2. Pentru o planet sntoas. 4.3. Obiectele noi devin deeuri. Dar deeurile, pot deveni obiecte noi?
5. SNTATE MINTAL 5.1. Recompense i satisfacie 5.2. Porecle i etichetri 5.3. Caliti ale copiilor (Activiti de tip "Pot i vreau!") 5.4. Reacii la team: fa de învtor, prini, note
6. SNTATEA ALIMENTAIEI 6.1. Influena alimentelor de origine vegetal i animal 6.2. Efectele alimentaiei unilaterale 6.3. Consecinele excesului de dulciuri
7. SNTATEA REPRODUCERII I A FAMILIEI 7.1. Percepii reciproce ale bieilor i fetelor 7.2. Modificri corporale la pubertate 7.3. Cum am aprut eu pe lume?
8. CONSUMUL I ABUZUL DE SUBSTANE TOXICE 8.1. Uzul i abuzul de substane: medicamente etc. 8.2. Cum s spunem NU! îndemnului de a consuma
9. ACCIDENTE, VIOLEN, ABUZ, VALORI UMANITARE 9.1. Jocul – între dinamism i agresivitate 9.2. Rspunsul la agresivitatea celorlali 9.3. Abuzul adulilor asupra copiilor
MODALITI DE EVALUARE • Probe orale • Probe practice • Autoevaluare • Miniproiecte • Portofolii • Probe scrise
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 12
CLASELE a V-a – a VIII-a
I. OBIECTIVE CADRU
1. Utilizarea unor noiuni, norme i principii specifice educaiei pentru sntate
2. Formarea unor atitudini i comportamente responsabile privind starea de sntate
3. Dezvoltarea capacitii de a rezolva situaii problem privind sntatea i mediul
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 13
Educaie pentru sntate, clasele a V-a – a VI-a
NOT DE PREZENTARE
Pentru acest modul s-au elaborat 10 obiective de referin corespunztoare celor trei obiective cadru din gimnaziu. Profesorul are posibilitatea de a selecta i adapta obiectivele de referin i activitile de învare pentru cele dou clase (a V-a - a VI-a) dar este obligatorie abordarea celor 9 domenii. Numrul de ore i de activiti de învare pentru fiecare tem va fi decis de profesor. Recomandm ca OR 1.1., 2.1., 2.4 s fie aprofundate în special la clasa a V-a iar 1.2., 2.2., 2.5. la clasa a VI-a. De asemenea, recomandm profesorilor ca prin activitile desfurate s formeze la elevi abiliti de via (luarea deciziilor, comunicare eficient, autocunoatere, gândire critic).
Metode i tehnici de predare: brainstorming, problematizarea, jocul de rol, studiul de caz, conversaia, tiu/vreau s tiu/am învat, dezbaterea, observaia, Philips 6.6., cubul, mozaicul.
Metode de evaluare: probe scrise, probe orale, probe practice, autoevaluarea, miniproiecte, portofolii, proiecte, referate.
Materiale auxiliare* ce pot fi folosite ca suport de curs al opionalului: • Ghid informativ pentru cadre didactice pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igien
personal, Activitate i odihn, Sntatea alimentaiei, Sntatea mediului, Sntate mintal, Violena, Accidente;
• Ghid metodic; • Buletinele informative "Educaie pentru sntate", editate sub egida MEdC; • Alte materiale elaborate de MEdC sau cu avizul MEdC.
*NOTA: Toate materialele auxiliare destinate predrii disciplinei "Educaie pentru sntate" utilizate în coli sunt/vor fi cele elaborate de Ministerul Educaiei i Cercetrii (MEdC) i avizate de Ministerul Sntii (MS)-pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza i alte materiale auxiliare, cu condiia ca acestea s fie aprobate de MEdC, care va facilita obinerea avizului din partea MS.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 14
CURRICULUM CLASELE a V-a – a VI-a
OBIECTIVE DE REFERIN i EXEMPLE DE ACTIVITI DE ÎNVARE
1. Utilizarea unor noiuni, norme i principii specifice educaiei pentru sntate
Obiective de referin Exemple de activiti de învare La sfâritul claselor a V-a i a VI-a elevul va fi capabil:
Pe parcursul claselor a V-a i a VI-a se recomand urmtoarele activiti:
1.1. s identifice modificrile organismului la pubertate, folosind un limbaj adecvat
- exerciii de reprezentare a organismului la pubertate;
- evidenierea modificrilor somatice pe vârste;
- vizionarea de filme didactice. 1.2. s explice diferenele dintre strile de
sntate/disconfort fizic/boal - interpretarea unor scenarii, piese, roluri cu
coninut specific; - iniierea i desfurarea unor jocuri de
simulare a diferenelor dintre strile de sntate i boal;
- discuii în cadrul activitilor de grup - elaborarea de proiecte.
1.3. s identifice sursele de informaie corect în probleme de sntate
- exerciii de documentare, utilizarea de statistici;
- realizarea de portofolii, pliante, brouri; - realizarea de portofolii, pliante, brouri
tematice; - proiecte de grup.
2. Formarea unor atitudini i comportamente responsabile privind starea de sntate
Obiective de referin Exemple de activiti de învare 2.1. s aplice regulile de igien personal i
igien a mediului - compararea strilor de sntate i boal; - iniierea i desfurarea unor jocuri pe teme
de igien. 2.2. s ia decizii responsabile / corecte în
situaii de ameninare a strii de sntate - predicii despre starea de sntate în condiii
de suprasolicitare fizic, psihic, consum de alcool sau droguri.
2.3. s dezvolte relaii sntoase interpersonale i cu mediul
- compararea strii de sntate cu starea de boal;
- iniierea i desfurarea unor jocuri pe teme de igien.
2.4. s se implice în activiti de prevenire i combatere a factorilor de risc asupra sntii
- formularea i rezolvarea de situaii problem privind starea de sntate;
- realizarea de proiecte; - realizarea de inventare sumare ale factorilor
de risc specifici vârstei. 2.5. s manifeste un comportament responsabil
referitor la igiena sexual - discuii pe grupe cu scopul de a identifica
ariile de vulnerabilitate din perspectiva igienei aparatului genital;
- elaborarea de mesaje.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 15
3. Dezvoltarea capacitii de a rezolva situaii problem privind sntatea i mediul
Obiective de referin Exemple de activiti de învare 3.1. s identifice nevoia de ajutor i s acorde
primul ajutor în cazul unor urgene medicale simple
- msuri de prim ajutor în caz de insolaie, accidente ale sistemului locomotor, respirator, circulator;
- tratamentul de urgen în caz de febr, vom, diaree, lein;
- formularea i rezolvarea de situaii problem privind starea de sntate;
- realizarea de proiecte; - concursul “Sanitarii pricepui”.
3.2. s aprecieze efectele pe termen scurt i lung ale factorilor de risc pentru sntate
- clasificarea factorilor de risc din mediul intern / extern;
- realizarea unor miniproiecte individuale sau de grup;
- confecionarea de afie, pliante, plane, benzi desenate .a.
- reprezentarea schematic a relaiei organism- mediu.
3.3. s se implice în tratarea diferenial a deeurilor menajere
- elaborarea de scenarii pentru valorificarea deeurilor comunitare.
3.4. s evalueze factorii favorizani i consecinele abuzurilor i violenei domestice
- discuii pe exemple din media; - procesul "violenei domestice".
CONINUTURI
1. NOIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE I FIZIOLOGIE 1.1. Creterea i dezvoltarea organismului la pubertate 1.2. Noiuni de baz despre sistemul reproductor
2. IGIEN PERSONAL 2.1. Modaliti de prevenire a bolilor (inclusiv HIV/SIDA, TBC) 2.2. Atitudinea fa de bolnavi 2.3. Igiena i anotimpurile
3. ACTIVITATE I ODIHN 3.1. Regimul de munc i odihn al elevului de gimnaziu 3.2. Parametrii efortului: volum, intensitate i complexitate 3.3. Curba capacitii de efort: zi, sptmân, an 3.4. Atitudini pozitive ale fetelor i bieilor fa de exerciiul fizic
4. SNTATEA MEDIULUI 4.1. Principalele tipuri de poluare, msuri de prevenire i de combatere a acestora 4.2. Efectele polurii asupra sntii 4.3. O comunitate mai curat: colectarea difereniat a deeurilor
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 16
5. SNTATE MINTAL 5.1. Eu în familie 5.2. Locul meu în grup. Nu sunt singur, sunt cu prietenii mei (solidaritatea cu copiii bolnavi de HIV/SIDA, TBC i cu disabiliti) 5.3. Timiditatea/încrederea în sine 5.4. Disconfortul psihic: cauze, efecte
6. SNTATEA ALIMENTAIEI 6.1 Piramida alimentelor. 6.2 Eticheta – cartea de vizit a alimentelor 6.3 Drepturile consumatorilor 6.4 Ghidul alimentaiei sntoase
7. SNTATEA REPRODUCERII I A FAMILIEI 7.1. Sentimentului de iubire fa de cei apropiai i a ataamentului fa de familie 7.2. Prietenia i iubirea: factorii care influeneaz deciziile de implicare/neimplicare în relaii interpersonale
8. CONSUMUL I ABUZUL DE SUBSTANE TOXICE 8.1. Libertate sau dependen: s tii s spui NU! drogurilor 8.2. Efectele consumurilor de droguri asupra organismului 8.3. Drogul în preajma mea
9. ACCIDENTE, VIOLENTE, ABUZ, VALORI UMANITARE 9.1 Primul ajutor în caz de accidente (fracturi, hemoragii, lipotimii, luxaii, entorse etc.) 9.2 Strada-loc de joac? 9.3 Reacii în situaii critice 9.4 Ce este violena în familie? Efecte asupra copiilor: primele atitudini
Modaliti de evaluare
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 17
Educaie pentru sntate, clasele a VII-a – a VIII-a
NOT DE PREZENTARE
Programa de Educaie pentru sntate, clasele a VII-a - a VIII-a, cuprinde 9 obiective de referin i exemple de activiti de învare corespunztoare. In acest modul a fost eliminat domeniul Elemente de anatomie i fiziologie, obiectivele acestui domeniu fiind cuprinse în trunchiul comun.
Pentru clasa a VII-a recomandm, în special, activiti specifice domeniilor Igien personal, Sntatea alimentaiei, Sntatea reproducerii i a familiei, Consumul i abuzul de substane toxice, Accidente, violen, abuz, valori umanitare. În abordarea temelor "Sarea iodat", „Declanarea obezitii”, „Imaginea corporal” pentru clasa a VII-a, se va face conexiunea cu informaiile/cunotinele dobândite de la alte discipline (biologie,chimie etc.).
Pentru clasa a VIII-a, obligatorie este parcurgerea temelor "Dozarea efortului intelectual pentru examene i concursuri"; "Planuri de viitor: familie, relaii sociale, impactul vieii sexuale asupra viitorului"; "Sarcina nedorit i avortul: riscuri, planificarea familial"; "Toxicomania" realizate prin diverse activiti de învare care s-i ajute pe elevi în luarea deciziilor i în formarea unui comportament responsabil.
Metode i tehnici de predare: brainstorming, problematizarea, jocul de rol, studiul de caz, conversaia, tiu/vreau s tiu/am învat, dezbaterea, observaia, Philips 6.6., cubul, mozaicul.
Metode de evaluare: probe scrise, probe orale, probe practice, autoevaluarea, miniproiecte, portofolii, proiecte, referate.
Materiale auxiliare* ce pot fi folosite ca suport de curs al opionalului: • Ghid informativ pentru cadre didactice pentru domeniile: Elemente de anatomie, Igien
personal, Activitate i odihn, Sntatea alimentaiei, Sntatea mediului, Sntate mintal, Sntatea reproducerii i a familiei, Violena, Accidente;
• Buletinele informative "Educaie pentru sntate", editate sub egida MEdC; • Alte materiale elaborate de MEdC sau cu avizul MEdC.
*NOTA: Toate materialele auxiliare destinate predrii disciplinei "Educaie pentru sntate" utilizate în
coli sunt/vor fi cele elaborate de Ministerul Educaiei i Cercetrii (MEdC) i avizate de Ministerul
Sntii (MS)-pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza i alte materiale auxiliare,
cu condiia ca acestea s fie aprobate de MEdC, care va facilita obinerea avizului din partea MS.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 18
CURRICULUM CLASELE a VII-a – a VIII-a
OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVITI DE ÎNVARE
1. Utilizarea unor noiuni, norme i principii specifice educaiei pentru sntate
Obiective de referin Exemple de activiti de învare La sfâritul claselor a VII-a i a VIII-a elevul va fi capabil:
Pe parcursul claselor a VII-a i a VIII-a se recomand urmtoarele activiti:
1.1. s-i susin propriile idei conforme cu principiile educaiei pentru sntate - realizarea unor albume, afie, scenarii pentru
realizarea unor producii audio/video pe teme ale educaiei pentru sntate;
- dezbaterea unor situaii problem, în care nu se respect principiile educaiei pentru sntate.
2. Formarea unor atitudini i comportamente responsabile privind starea de sntate
Obiective de referin Exemple de activiti de învare 2.1. s-i identifice punctele tari i punctele
slabe ale propriei stri de sntate - participarea la concursuri cu teme privind educaia pentru sntate;
- realizarea unor micro-cercetri privind starea de sntate a colegilor.
2.2. s evalueze pericolul reprezentat de consumul de substane toxice i droguri pentru starea de sntate
- caracterizarea tipologic a adolescenilor consumatori de droguri i alte substane toxice;
- analiza unor cazuri de toxicomani prezentate în media.
2.3. s analizeze efectele unor comportamente neadecvate strii de sntate, pe grupe de vârst
- exerciii de luare a deciziilor i de analiz a consecinelor neadecvrii comportamentale pentru starea de sntate.
2.4. s manifeste iniiativ în combaterea comportamentelor neadecvate observate la cei din jur: violena intragrupal, violena mass-media, traficul de fiine umane
- proiecte comunitare/în coal privind reducerea frecvenei comportamentelor neadecvate.
2.5 s utilizeze instrumentele necesare susinerii unui comportament alimentar sntos
- realizarea unui ghid privind comportamentul alimentar sntos pentru elevii de gimnaziu.
3. Dezvoltarea capacitii de a rezolva situaii problem privind sntatea i mediul
Obiective de referin Exemple de activiti de învare 3.1. s identifice oportunitile pentru
sntatea mediului i factorii de risc la adresa acestuia
- lansarea unor proiecte individuale/ de grup pe teme de sntate a mediului prin realizarea de postere/afie;
- concursuri interclase pe probleme de mediu.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 19
3.2. s analizeze consecinele consumului de substane toxice asupra sntii fizice i mentale
- realizarea unor minianchete i a unor interviuri privind comportamentele consumatorilor de substane toxice;
- elaborarea de materiale privind caracteristicile psihologice i comportamentale ale toxicomanilor.
3.3. s cunoasc consecinele debutului vieii sexuale
- exerciii de întocmire a planului de via; - exerciii de negociere a implicrii propriei
persoane în debutul vieii sexuale. 3.4. s intervin eficient în situaiile problem
din domeniul sntii - exerciii de negociere; - realizarea de materiale informative.
CONINUTURI
1. IGIENA PERSONAL 1.1. Influena modei asupra dezvoltrii personale a elevului 1.2. Produsele i serviciile cosmetice, riscurile folosirii lor: manichiura, pedichiura, cosmetica - poteniali factori de risc 1.3. Ce este HIV/ SIDA? Ce este TBC –ul?
2. ACTIVITATE I ODIHN 2.1. Dozarea efortului intelectual pentru examene i concursuri 2.2. Modaliti i abiliti de organizare a timpului
3. SNTATEA MEDIULUI 3.1. Resursele naturale: importana lor pentru un organism sntos 3.2. Factorii de mediu care influeneaz starea de sntate
4. SNTATE MINTAL 4.1. Stres, supraîncrcare, adaptabilitate 4.2. Controlul emoiilor negative (frica, furia etc.) 4.3. Exprimarea strilor emoionale ale fetelor i bieilor 4.4. Vocaie i împlinire
5. SNTATEA ALIMENTAIEI 6.1. Calitile organoleptice ale alimentelor: ponderea alimentelor în raia zilnic 6.2. Sarea iodat în alimentaie: efectele carenei de iod 6.3. Declanarea obezitii prin alimentaie nesntoas 6.4. Raportul calitate-pre în alegerea alimentelor 6.5. Imaginea corporal i comportamentul alimentar
6. SNTATEA REPRODUCERII I A FAMILIEI 5.1. Ceasul organismului feminin, ceasul organismului masculin 5.2. Comportament sexual responsabil: atitudini fa de debutul vieii sexuale 5.3. Mituri legate de sexualizare/comportament sexual (reacii comportamentale fa manifestrile anatomo-fiziologice ale pubertii) 5.4. Infecii cu transmitere sexual - comportamente cu risc în transmiterea HIV/SIDA 5.5. Planuri de via: familie, relaii sociale, impactul vieii sexuale asupra viitorului 5.6. Concepia i sarcina-riscurile sarcinii în pubertate i adolescen pentru mam i copil 5.7. Sarcina nedorit i avortul - servicii sociale: planificare familial, consiliere 5.8. Violen în sexualitate, abuzul sexual
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 20
7. CONSUMUL I ABUZUL DE SUBSTANE TOXICE 7.1. Trecerea de la consumul accidental la abuzul de droguri (toleran, dependen, sevraj, dezintoxicare) 7.2. Dependena de alte substane (alcoolism, tabagism) 7.3. Mituri, prejudeci stereotipuri privind consumul de substane toxice 7.4. Consecinele toxicomaniei în plan individual i social 7.5. Legislaia privind comercializarea, traficul i consumul de substane toxice
8. ACCIDENTE, VIOLENTA, ABUZ, VALORI UMANITARE 8.1. Forme ale violenei în familie (fizic, social, economic, emoional, sexual) 8.2. Violena în mass-media. Consumatorul de mesaj 8.3. Modaliti de prevenire a violenei 8.4. Traficul de fiine umane-consecine individuale i sociale 8.5. Solidaritatea uman în situaii de cataclisme, rzboi, zone de conflict
Modaliti de evaluare
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 21
CLASELE a IX-a – a XII-a
COMPETENE GENERALE
1. Utilizarea unor noiuni, concepte, legi i principii specifice educaiei pentru sntate
2. Investigarea i rezolvarea unor probleme vizând sntatea
VALORI I ATITUDINI
Curriculum-ul de Educaie pentru sntate are la baz i promoveaz urmtoarele valori i atitudini: • Formarea unui stil de via sntos • Respectul fa de viaa personal, sntatea proprie i a celorlali • Dobândirea unui comportament responsabil referitor la sntate • Dezvoltarea toleranei i solidaritii fa de persoanele aflate în dificultate • Manifestarea spiritului de iniiativ în situaii critice ce vizeaz sntatea • Dezvoltarea motivaiei i responsabilitii pentru sntatea i ocrotirea mediului, • Dobândirea unui comportament ecologic.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 22
Educaie pentru sntate, clasele a IX-a - a XII-a
NOT DE PREZENTARE
Pentru învmântul liceal au fost propuse dou module: clasa a IX-a - a X-a i clasele a XI-a - a XII-a, ambele coninând un domeniu nou, respectiv Noiuni de bioetic. In cele dou module ponderea activitii este destinat domeniilor Sntatea reproducerii i a familiei, Consumul i abuzul de substane toxice.
Coninuturile propuse sunt orientative. Se recomand abordarea tuturor domeniilor "Educaiei pentru sntate", prin activiti de învare cât mai diverse, în funcie de necesitile grupului de elevi.
SUGESTII METODOLOGICE
• modelarea i reprezentarea grafic a unor procese
• completarea unor fie de observaie
• investigaii
• înregistrri audio-video
• implicarea în campanii de prevenire i combatere a consumului de droguri, delincvenei
• jocuri de rol
• studii de caz
• seminarii, simpozioane, concursuri
• probe orale
• conversaia euristic
• problematizarea
• brainstormingul
• mozaicul
• cubul
• tiu/vreau s tiu/am învat Materiale auxiliare* care pot fi utilizate ca suport de curs:
• Ghid informativ pentru cadre didactice pe domeniile Elemente de anatomie, Igiena personal, Activitate i odihn, Sntatea alimentaiei, Sntatea mediului, Sntatea mintal, Sntatea reproducerii i a familiei, Accidente, abuz, violen, valori umanitare.
• Ghid metodic
• Alte materiale editate de MEDC sau cu avizul MEdC
*NOTA: Toate materialele auxiliare destinate predrii disciplinei "Educaie pentru sntate" utilizate în coli sunt/vor fi cele elaborate de Ministerul Educaiei i Cercetrii (MEdC) i avizate de Ministerul Sntii (MS)-pentru conformitatea termenilor de specialitate. Se pot utiliza i alte materiale auxiliare, cu condiia ca acestea s fie aprobate de MEdC, care va facilita obinerea avizului din partea MS.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 23
CURRICULUM CLASELE a IX-a – a X-a
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI
1. Utilizarea unor noiuni, concepte, legi i principii specifice educaiei pentru sntate.
Competene specifice Coninuturi 1.1. Identificarea factorilor care influeneaz dezvoltarea fizic i psihic a individului;
- nevoile organismului legate de alimentaie, activitate, odihn;
- raia alimentar; - comportamente alimentare ale omului modern; - bolile psihice; - boli cauzate de aditivii alimentari; - consumul de droguri i formele dependenei;
1.2. Utilizarea noiunilor de anatomie, genetic, legislaie pentru explicarea unor aspecte ale bioeticii
- noiuni introductive în bioetic (eugenia, eutanasia);
- legislaie 1.3. Analiza consecinelor deciziilor referitoare la viaa sexual în plan individual, familial
- concepia; - metode contraceptive - parentalitate - consiliere pre i post testare HIV/SIDA -
2. Investigarea i rezolvarea unor probleme vizând sntatea
Competene specifice Coninuturi 2.1. Investigarea influenei factorilor ambientali asupra sntii individuale i colective
- principalele surse de poluare la nivel local, naional i global;
- influena poluanilor asupra strii de sntate a comunitii;
- msuri de combatere a polurii; 2.2. Explorarea impactului situaiilor de risc asupra individului i comunitii
- consecinele accidentelor, abuzului i violenei; - consumul de droguri;
2.3. Evaluarea informaiilor i serviciilor cu privire la sntatea reproducerii
- cabinetele de planificare familial – informaii utile;
2.4. Construirea de strategii pentru susinerea unui stil de via sntos
- decizii privind evitarea/diminuarea impactului surselor de poluare asupra vieii individuale i familiei;
- luarea deciziilor privitoare la relaiile sexuale, consumul de droguri;
- selectarea surselor de informare cu privire la serviciile de sntate a reproducerii.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 24
CURRICULUM CLASELE a XI-a – a XII-a
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI 1. Utilizarea unor noiuni, concepte, legi i principii specifice educaiei pentru sntate.
Competene specifice Coninuturi 1.1. Analiza factorilor care determin starea de sntate / boal, activitate / odihn, echilibrul fizico-mintal
- capacitatea de munc intelectual; - alternarea activitii intelectuale cu activitatea fizic
i odihna; - boli cu transmitere sexual, inclusiv HIV/SIDA; - metode de meninere a echilibrului fizico-mintal; - dezvoltri disarmonice de personalitate; - tehnici de autocontrol i de autoevaluare; - relaii conflictuale: tehnici de negociere a
conflictelor; 1.2 Iniiere în problematica bioeticii - noiuni introductive în bioetic (transplantul de
embrioni, donarea de organe); - genofondul: specii pe cale de dispariie; - clonarea.
1.3. Identificarea consecinelor abaterilor legislaia în vigoare privind sntatea
- legislaia referitoare la violena domestic, consumul, traficul i deinerea de droguri;
- legislaia referitoare la mediu. 1.4. descrierea influenei factorilor de mediu asupra sntii la nivel local, naional i global
- principalele surse de poluare la nivel local, naional i global
- standarde europene de calitate a mediului. 1.5 Examinarea relaiei dintre gradul de cultur i starea de sntate individual i a comunitii
- tipuri de comportamente alimentare; - deficienele de comportament alimentar; - metode de tratare a bolilor; - rolurile sexelor în societate; - sarcin i parentalitate;
1.6. Evaluarea unor concepte, teorii i opinii personale referitoare la problemele de sntate
- disfunciile sexuale; - cancerul de sân i al aparatului genital; - aspecte particulare ale vieii sexuale;
1.7. Analiza interrelaiilor dintre sntatea fizic, psihic, mental i sntatea personal
- ereditatea i sntatea personal. - stresul i tehnici de reducere a acestuia; - cauzele oboselii colare i igiena examenelor.
2. Investigarea i rezolvarea unor probleme vizând sntatea
Competene specifice Coninuturi 2.1. Evaluarea condiiilor necesare meninerii unei relaii sntoase dintre parteneri
- comunicarea i negociere în relaiile sexuale; - analiza deciziilor referitoare la relaia în cuplu;
2.2. Aplicarea unor strategii de minimizare a efectelor unor situaii potenial periculoase
- tehnici de evaluare i control al stresului; - adaptarea alimentaiei la situaii deosebit de
solicitante; 2.3. Evaluarea influenelor social-culturale asupra exprimrii sexualitii
- influena pornografiei asupra adolescenilor; - factorii care influeneaz rolurile sociale ale
sexelor; - influena pornografiei asupra adolescenilor;
2.4. Aspecte legale privind sexualitatea - legislaia privind infraciunile din domeniul sexualitii (prostituia, proxenetismul, pornografia, prostituia infantil, hruiala sexual etc.).
2.5. Analiza incidenei abuzurilor i violenei asupra dezvoltrii personalitii în adolescen
- aspecte ale agresivitii i violenei, ale abuzului i reaciile colectivitii;
- legislaie i servicii de protecia copilului i a familiei.
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 25
LISTA ORIENTATIVA DE CONINUTURI PENTRU ANUL I (clasele a IX-a - a X-a)
1. IGIENA PERSONAL 1.1. Cauzele care determin apariia cancerului (leucemie, cancer de sân, bucal, de piele,
de col uterin)
2. ACTIVITATE I ODIHN 2.1. Nevoile organismului în perioada adolescenei 2.2. Exerciiul fizic contra stresului i anxietii 2.3. Modaliti de dimunuare a oboselii
3. SNTATEA MEDIULUI 3.1. Probleme majore de mediu în societatea noastr i la nivel mondial 3.2. Principalele surse de poluare la nivel local, naional i global 3.3. Modaliti de reducere a efectelor produse de sursele de poluare, pentru pstrarea sntii
4. SNTATEA MINTAL 4.1. Delimitri conceptuale: psihologie, psihiatrie, consiliere, psihoterapie 4.2. Normalitate i tulburare psihic 4.3. Stigmatizarea – consecine (în cazul problemelor de sntate – HIV/SIDA, TBC etc.) 4.4. Comunicare i suport social. Educaia informal – media i rolul ei în formarea comportamentelor. 4.5. Dependen/ independen (luarea deciziilor i asumarea consecinelor) 4.6. Comportamente agresive i autoagresive 4.7. Identitatea de gen i discriminarea de gen
5. SNTATEA ALIMENTAIEI 5.1. Factori care perturb metabolismul (glucidic, proteic, lipidic, mineral). Carene 5.2. Aditivii alimentari i influena lor asupra sntii 5.3. Lanul alimentar i riscurile asociate fiecrei verigi (îngrminte, pesticide, hormoni de cretere, antibiotice în alimente) 5.4. Securitatea alimentar
6. SNTATEA REPRODUCERII I A FAMILIEI 6.1. Comportament sexual-valori, toleran, normalitate i devian 6.2. Planificarea familial. Concepie, contracepie 6.3. Comunicare i responsabilitate în relaia de cuplu. 6.4. Parentalitate-avort, abandon, pruncucidere. 6.5. Consilierea pre i post-testare HIV/SIDA
7. CONSUMUL I ABUZUL DE SUBSTANE TOXICE 7.1. Factorii care influeneaz consumul de droguri 7.2. Drogul ca fals soluie la "problemele" individuale 7.3. Categorii vulnerabile la consumul de droguri 7.4. Evaluarea surselor de informare despre droguri 7.5. Comportamente cu risc (droguri, sexualitate, HIV/SIDA) 7.6. Legislaie cu privire la drepturile copilului i a familiei. Servicii care se ocup de protecia
copilului i de prevenire a violenei în familie.
8. ACCIDENTE, VIOLENTA, ABUZ, VALORI UMANITARE 8.1. Consecinele accidentelor, violenei i abuzului în plan individual i social 8.2. Reacii necontrolate. Tehnici de autocontrol (agresor/agresat)
9. NOIUNI DE BIOETIC 9.1. Introducere în bioetic (eugenie, eutanasie, legislaie etc.) 9.2. Sfaturi genetice
Educaie pentru sntate – Clasele I – a XII-a 26
LISTA ORIENTATIVA DE CONINUTURI PENTRU ANUL II (clasele a XI-a - a XII-a)
1. IGIENA PERSONAL 1.1. Modaliti de prevenire a cancerului (cancerul de sân, de col uterin, de piele, pulmonar, bucal, leucemia) 1.2. Depistarea timpurie a cancerului i tratamentul su.
2. ACTIVITATE I ODIHN 2.1. Curba fiziologic a capacitii de munc intelectual. 2.2. Importana alternrii activitii intelectuale cu cea fizic i cu odihna 2.3. Oboseala colar: cauze, consecine, modaliti de evitare / diminuare
3. SNTATEA MEDIULUI 3.1. Genofondul – importana conservrii resurselor naturale i a diversitii speciilor 3.2. România i standardele europene de calitate a mediului 3.3. Structuri guvernamentale i neguvernamentale implicate în
protejarea mediului 4. SNTATEA MINTAL
4.1. Dificulti de adaptare la societatea modern 4.2. Vulnerabilitatea 4.3. Comportamente adictive (jocul patologic, sporturi extreme) 4.4. Negocierea i rezolvarea conflictelor i a situaiilor de criz 4.5. Sntatea mintal-garania democraiei (combaterea stigmatizrii i creterea toleranei fa de persoanele cu probleme de sntate mintal) 4.6 .Deprinderi de viaa independent. Rezolvarea de probleme.
5. SNTATEA ALIMENTAIEI 5.1. Impactul alimentelor asupra strii de sntate. Alimentaia i bolile cardiovasculare (ateroscleroza, hipertensiunea) 5.2. Deficiene alimentare (curele de slbire, bulimia, anorexia) 5.3. Echilibrarea aportului caloric cu activitatea fizic i intelectual 5.4. Regimul alimentar în condiii deosebite (pregtirea concursurilor i a examenelor temperaturi extreme, sarcin, alptare etc.)
6. SNTATEA REPRODUCERII I A FAMILIEI 6.1. Disfuncii sexuale la femeie i brbat 6.2. Diagnoza prenatal 6.3. Identitate i orientare sexual 6.4. Legislaia privitoare la sexualitate 6.5. Pornografia i prostituia
7. CONSUMUL I ABUZUL DE SUBSTANE TOXICE 7.1. Abuzul de droguri, dependena, sevrajul 7.2. Legislaia referitoare la consumul , traficul i deinerea de droguri 7.3. Structuri guvernamentale i neguvernamentale implicate în combaterea consumului de droguri 7.4. Evaluarea consecinelor consumului de droguri 7.5. Valori antidrog
8. ACCIDENTE, VIOLEN, ABUZ, VALORI UMANITARE 8.1. Violena domestic: factori implicai, legislaie în domeniu 8.2. Cauzele care determin abuzul (fizic, economic, sexual) i manifestrile violente.