economia serviciilor_documentare studenti

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

1.302 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Universitatea de stiinteAgricole si Medicina Veterinara Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Devoltare Rurala Catedra de Economie si Contabilitate

PROGRAMA ANALITICA LA DISCIPLINA ECONOMIA SERVICIILOR

OBIECTIVE: Dupa parcurgerea continutului disciplinei, studentul va fi capabil sa: - explice notiunea de servicii si caracteristicile acestora, - recunoasca factorii care influenteaza cererea pentru servicii - cunoasca rolul serviciilor n cadrul economiilor aflate n tranzitie spre economia de piata, caracteristicile pietei serviciilor, raporturile ntre piata serviciilor si piata bunurilor - stapneasca indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale a serviciilor si relatiile de corespondenta ntre calitatea si eficienta activitatilor de servicii FORME DE EVALUARE: Disciplina este studiata pe parcursul unui semestru, fiind obligatorie. Disciplinei i sunt afectate 4 credite. Pentru obtinerea acestora, studentii au obligatia de a participa la activitatile desfasurate n perioadele intensive de pregatire evaluare din timpul semestrului (elaborarea de proiecte, prezentarea de solutii la diverse studii de caz, sustinerea de referate, lucrari si probe de control, etc.) Evaluarea finala, sumativa se face pe baza de examen scris si oral, n nota finala obtinuta de student intrnd ntr-un procent de 70% si rezultatele obtinute pe parcursul perioadei de evaluare continua.

Cuprinsul cursuluiCAPITOLUL 1. CONTINUTUL SERVICIILOR; EVOLUTIA GNDIRII ECONOMICE DESPRE SERVICII .................. 4 1.1. Noiunea de serviciu i principalele cerine pe care trebuie s le ndeplineasc un serviciu .......................................... 6 1.2. Caracteristicile serviciilor ............................................................................................................................................... 8 1.3. Evolutia gndirii economice despre servicii ................................................................................................................... 9 CAPITOLUL 2 : LOCUL I ROLUL SERVICIILOR N ECONOMIE................................................................................. 14 2.2. Sectorul serviciilor: dimensiuni i interdependene ...................................................................................................... 15 2.2.2. Interdependenele serviciilor n economie i societate .......................................................................................... 16 2.3. Rolul serviciilor n dezvoltarea economico-social ...................................................................................................... 18 2.3.1. Contribuia serviciilor la creterea economic....................................................................................................... 19 CAPITOLUL 3 : TIPOLOGIA SERVICIILOR....................................................................................................................... 26 3.1. Clasificari statistice ...................................................................................................................................................... 26 3.2. Categorii ....................................................................................................................................................................... 27 CAPITOLUL 4 : PIAA SERVICIILOR ................................................................................................................................ 31 4.1. Caracteristicile pietei serviciilor ................................................................................................................................... 32 4.2. Raporturi ntre piaa serviciilor i piaa bunurilor ........................................................................................................ 33 4.3. Statul i piaa serviciilor ............................................................................................................................................... 34 4.3.1. Forme de interventie .............................................................................................................................................. 34 4.3.2. Justificarea economica a interventiei...................................................................................................................... 36 CAPITOLUL 5. OFERTA SI TARIFELE PENTRU SERVICII ............................................................................................. 39 5.1 . Oferta de servicii ......................................................................................................................................................... 42 5.1.1. Caracteristici ale ofertei de servicii ....................................................................................................................... 42 5.1.2. Tendine n evoluia ofertei de servicii .................................................................................................................. 43 5.1.3. Valoarea adugat de servicii................................................................................................................................. 44 5.2. Tarifele pentru servicii .................................................................................................................................................. 45 5.2.1. Criterii si metode de stabilire a tarifelor pentru servicii destinate pietei ............................................................... 46 5.2.2. Raportul pret / calitate n domeniul serviciilor ...................................................................................................... 47 5.2.3. Tarifarea serviciilor publice ................................................................................................................................... 47 CAPITOLUL 6. CEREREA DE SERVICII ............................................................................................................................ 55 6.1. Rolul cererii n economia serviciilor ............................................................................................................................ 57 6.2. Caracteristici ale cererii pentru servicii: ....................................................................................................................... 57 6.3. Factorii care influeneaz cererea pentru servicii ......................................................................................................... 58 CAPITOLUL 7. RESURSELE UMANE SI MATERIALE N SECTORUL SERVICIILOR ................................................ 60 7.1. Resursele umane ........................................................................................................................................................... 63 7.1.1. Rolul serviciilor n ocuparea populatiei ................................................................................................................. 63 7.1.2. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca n servicii..................................................... 64 7.1.3. Productivitatea muncii n servicii: particularitati, evolutie .................................................................................... 66 7.2. Resursele materiale ....................................................................................................................................................... 68 7.2.1. Continutul si rolul capitalului tehnic n dezvoltarea serviciilor ............................................................................. 68 7.2.2. Investitiile si eficienta lor ...................................................................................................................................... 69 CAPITOLUL 8 : EFICIENTA ECONOMICA SI SOCIALA A SERVICIILOR ..................................................................... 74 8.1. Continutul si particularitatile eficientei n sfera serviciilor .......................................................................................... 77 8.2. Criterii de evaluare, indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei .................................................................. 78 8.3 Relatiile ntre calitate si eficienta n activitatile de servicii ........................................................................................... 83 8.3.1. Abordarea calitatii n domeniul serviciilor ............................................................................................................ 83 8.3.2. mbunatatirea calitatii n activitatea normelor de servicii ...................................... Error! Bookmark not defined. 8.3.3. Raporturile ntre calitate si eficienta ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

Teme pentru dezbateri: Notiunea de servicii si caracteristicile acestora Rolul serviciilor n cadrul economiilor aflate n tranzitie spre economia de piata Dimensiunile serviciilor n cadrul economiei nationale Criterii si modalitati de clasificare a serviciilor Caracteristicile pietei serviciilor Raporturi ntre piata serviciilor si piata bunurilor Caracteristici ale ofertei si tendinte n evolutia acesteia Factorii care influenteaza cererea pentru servicii Rolul, structura si organizarea serviciilor pentru productie Serviciile pentru populatie si tendintele de evolutie a acestora Serviciile bancare si de asigurari internationale Rolul si importanta resurselor umane n sectorul serviciilor Indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale a serviciilor Relatiile de corespondenta ntre calitatea si eficienta activitatilor de servicii Bibliografie: 1. Angelescu, C., Jula, D.,Cetina, I. Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si timpul liber, Editura Politica, Bucuresti, 1989 2. Bressand, A., Nikolaidis, K. Strategic Trends in Services, Editura Harper and Row, New York, 1989 3. Darbelet, M. Economie dentreprise, Les Editions Ferecher, Paris, 19