dspct.ro · web viewnu are asf plan de conformare sc raja sa constanta monitorizare suplimentara...

100
RAPORT JUDETEAN CALITATE APA POTABILA CONSTANTA 2016 -DSPJ CONSTANTA -S.C. RAJA S.A. CONSTANTA 1

Upload: others

Post on 17-Dec-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

RAPORT JUDETEANCALITATE APA POTABILA

CONSTANTA2016

-DSPJ CONSTANTA-S.C. RAJA S.A. CONSTANTA

1

Page 2: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

2

DIRECTIA DE SANTATE PUBLICA JUDETEANACONSTANTA

Page 3: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

APA POTABILAJUDETUL CONSTANTA

2016

Supravegherea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă revine în majoritatea ţărilor europene serviciilor de sănătate publică, deoarece asigurarea calităţii şi cantităţii corespunzătoare de apă pentru populaţie reprezintă un factor important în prevenirea îmbolnăvirilor. În România, supravegherea aprovizionării populaţiei cu apă potabilă revine ca responsabilitate Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare.

În România inspecţia şi autorizarea sistemelor publice de aprovizionare cu apă, ca şi a fântânilor publice se face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător/distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare care prevede: condiţii de calitate , monitorizare , măsuri de remediere şi restricţii în utilizare , prelevarea şi analiza probelor de apă, asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare,a echipamentelor, a substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă , informarea şi raportarea , contravenţii şi sancţiuni.    Ca stat membru al UE, România trebuie să monitorizeze calitatea apei potabile la robinetul consumatorului şi să raporteze rezultatele prin rapoarte anuale catre autorităţile judeţene şi naţionale, iar la intervale de trei ani - către Comisia Europeană.

Sarcina întocmirii rapoartelor naţionale a fost atribuită Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti care, prin Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar , asigură supravegherea calităţii apei potabile, apreciază riscurile legate de calitatea apei potabile, evaluează cazurile de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântână, epidemi hidrice, etc.  Statele membre coordonate de biroul OMS pentru Europa au adoptat un set de ţinte pentru atingerea scopului privind "sănătatea pentru toţi", ce pot fi puse în practică prin furnizarea în fiecare casă a apei potabile care să respecte ghidul de calitate al OMS, managementul integrat al apei (incluzând controlul poluării), sisteme adecvate de management al apei uzate, implementarea convenţiilor internaţionale referitoare la poluarea transfrontaliera a apei, creşterea capacităţii de inspecţie şi monitorizare a riscurilor pentru sănătate, colectarea sistematică a datelor referitoare la contaminarea apei şi a efectelor asupra sănătăţii.

Se poate concluziona că există o preocupare comună şi o coordonare între instituţiile naţionale, europene şi internaţionale, în vederea promovării sănătăţii publice prin reducerea riscurilor provenite din contaminarea mediului ambiant, în general, şi a apei potabile, în special, şi prin facilitarea accesului la informaţie pentru public.

Statele Membre din Uniunea Europeana au obligativitatea de a supraveghea si de a lua toate masurile necesare pentru a asigura o apa potabila curata si sanogena, o apa care sa nu contina microorganisme, paraziti sau substante care prin numar sau concentratie sa constituie un pericol pentru sanatatea consumatorului.

Valorile acceptate pentru contaminanţii potenţiali ai apei, reprezintă acele concentraţii care nu implică nici un risc semnificativ pentru sănătatea consumatorilor, dacă aceştia ar bea această apă pe parcursul întregii vieţi.

3

Page 4: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

In fiecare an, DSPJ Constanta face monitorizarea calitatii apei potabile in judetul Constanta conform legislatiei nationale in vigoare, legislatie care transpune prevederile si normele directivei europene pentru apa potabila:

-L 458/2002 cu completarile ulterioare-H.G. 974/2004 cu completarile ulterioareDirectiva 98/83/EEC are ca obiectiv protejarea sanatatii umane impotriva efectelor cauzate de

contaminarea apei potabile sau neconformitatea acesteia.Neconformitatile chimice prevazute de legislatie sunt gestionate conform L 458/2002 si Ord

299/638 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogarii pentru parametri chimici.HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor special privind caracterul si marimea zonelor de

protectie sanitara si hidrogeologica.H.G. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare din domeniul

sanatatii publice stabileste si conditiile de sanctionare a producatorilor/distribuitorilor de apa potabila care nu se conformeaza legislatiei in vigoare si care nu realizeaza autorizarea sistemelor de apa si monitorizarea calitatii apei potabile.

Legislatia asigura posibilitatea acordarii derogarii (autorizatiei sanitare cu derogare) pentru anumiti parametri chimici neconformi (inclusi in tabelul 2, Legea 458/2002) pe o perioada limitata de timp astfel incat producatoul/distribuitorul de apa potabila din fiecare stat membru sa aiba posibilitatea dar si obligatia sa remedieza neconformitatile existente in scopul indeplinirii cerintelor normelor sanitare, protejarii sanatatii si asigurarii distributiei apei catre consumatori, in conditii de deplina siguranta.

Directiva europeana si legislatia nationala pun un accent deosebit pe informarea consumatorilor privind calitatea apei potabile, derogarilor acordate dar si asupra masurilor care trebuie luate astfel incat sa fie eliminat riscul pe sanatate.

Localitatile pentru care se face monitorizarea calitatii apei potabile in judetul Constanta se clasifica dupa numarul de locuitori aprovizionati in:

-zone de aprovizionare mari-zone de aprovizionare mici - categoria 1

- categoria 2 - categoria 3În judetul Constanţa, apa din municipii, oraşe, precum şi multe localitaţi rurale este administrata

de S.C. RAJA S.A. Constanta; unele localitati rurale sunt administrate de primariile locale; localitatile pentru care se face monitorizarea calitatii apei potabile in judetul Constanta se clasifica dupa numarul de locuitori aprovizionati in:

4

Page 5: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

A. ZONE DE APROVIZIONARE MARI (>5000 CONSUMATORI)

LOCALITATE NUME ZAP POPULATIA APROVIZIONATA

VOLUM DE APA FURNIZAT M³/ZI

ZONA 1 CONSTANŢA ZAA NR.1 - ZONA 1 CONSTANŢA 76665 12757

ZONA 2 CONSTANŢA ZAA NR.2 - ZONA 2 CONSTANŢA

65590 10915

ZONA 3 CONSTANŢA ZAA NR.3 - ZONA 3 CONSTANŢA

60500 10067

ZONA 4 CONSTANŢA ZAA NR.4 - ZONA 4 CONSTANŢA

51747 8792

ZONA 5 CONSTANŢA ZAA NR.5 - ZONA 5 CONSTANŢA

38860 6464

MANGALIA SUD ZAA NR.1 - MANGALIA 124628 4411

MANGALIA NORD/SATURN/VENUS/ JUPITER/CAP AURORA/

NEPTUN/ OLIMP/ 23 AUGUST

ZAA NR.2 - TATLAGEAC17347 3994

MURFATLAR 1 ZONA 1 - MURFATLAR 1 9737 1357

EFORIE NORD EFORIE NORD8032 1775

EFORIE SUD/TUZLA EFORIE SUD15688 1647

HÂRŞOVA/CIOBANU HÂRŞOVA12727 1244

NĂVODARI I/ LUMINA/OVIDIU II NĂVODARI I

33818 4899

OVIDIU I/PALAZU MARE OVIDIU I14500 2243

TECHIRGHIOL TECHIRGHIOL9028 1225

MEDGIDIA 1/ REMUS OPREANU

ZAA NR.1 - HIDROFOR MEDGIDIA

14253 1938

MEDGIDIA 2 ZAA NR.2 - CENTRU MEDGIDIA

8913 1218

MEDGIDIA 3 ZAA NR.3 - EST MEDGIDIA

8000 950

CERNAVODĂ 1/FACLIA DE JOS

ZAA NR.1 CERNAVODĂ DEALU VIFOR

8682 2366

AGIGEA/CUMPĂNA/LAZU CUMPĂNA22516 2893

5

Page 6: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

COBADIN/VIIŞOARA COBADIN7485 725

COSTINEŞTI/SCHITU COSTINEŞTI7144 1898

LIMANU/2 MAI/ VAMA VECHE LIMANU

5994 1790

MIHAIL KOGĂLNICEANU 1

MIHAIL KOGĂLNICEANU 1

5675 750

VALU LUI TRAIAN 1 ZONA 1 - VALU LUI TRAIAN 1

9327 1900

B. ZONE DE APROVIZIONARE MICI –CATEGORIA 1 (10-100 M³)

COMUNA SAT NR. CONSUMATORI PRODUCATOR/ DISTRIBUITOR

VOLUM DE APA

ADAMCLISI URLUIA 340 RAJA CONSTANŢA 18ZORILE 668 RAJA CONSTANŢA 49

ALBESTI ARSA 487 RAJA CONSTANŢA 81COROANA 98 RAJA CONSTANŢA 27

VÎRTOP 502 RAJA CONSTANŢA 19ALIMAN ALIMAN 750 RAJA CONSTANŢA 60

DUNARENI 1304 RAJA CONSTANŢA 99VLAHI 522 RAJA CONSTANŢA 19

AMZACEA CASICEA 411 PRIMĂRIA AMZACEA 8,2GENERAL

SCĂRIŞOREANU903 RAJA CONSTANŢA 75

BĂRĂGANU LANURILE 621 RAJA CONSTANŢA 22CERCHEZU CERCHEZU 541 RAJA CONSTANŢA 68

CĂSCIOARELE 255 RAJA CONSTANŢA 17MĂGURA 84 RAJA CONSTANŢA 9VIROAGA 622 RAJA CONSTANŢA 43

CIOCÎRLIA CIOCÎRLIA DE SUS

1036 RAJA CONSTANŢA 89

COBADIN CONACU 169 RAJA CONSTANŢA 6NEGREŞTI 530 PRIMĂRIA COBADIN 8

COGEALACTARIVERDE 180 SC GOSPODARIE APA

CANAL SI SALUBRITATE

COGEALAC SRL

80

COMANA COMANA 1540 SC RAJA CONSTANTA 97PELINU 225 RAJA CONSTANŢA 32TĂTARU 533 RAJA CONSTANŢA 54

CRUCEA CRUCEA 1204 RAJA CONSTANŢA 93DUMBRĂVENI DUMBRĂVENI 434 RAJA CONSTANŢA 31

FURNICA 82 RAJA CONSTANŢA 11HORIA TICHILEŞTI 442 SC APA CANAL HORIA

SRL92

HORIA 596 SC APA CANAL HORIA SRL

195

INDEPENDENŢA MOVILA VERDE 518 RAJA CONSTANŢA 54OLTENI 487 RAJA CONSTANŢA 37

ION CORVIN ION CORVIN 670 RAJA CONSTANŢA 36BREBENI 25 RAJA CONSTANŢA 1CRÂNGU 256 RAJA CONSTANŢA 6

RARIŞTEA 181 RAJA CONSTANŢA 9VIILE 1187 RAJA CONSTANŢA 67

ISTRIA ISTRIA 503 RAJA CONSTANŢA 52NUNTASI 74 RAJA CONSTANTA 5

LIMANU HAGIENI 85 PRIMĂRIA LIMANU 10

6

Page 7: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

LIPNIŢALIPNIŢA 953 RAJA CONSTANŢA 84CANLIA 209 PRIMĂRIA LIPNIŢA 15,26

CARVAN319 PRIMARIA LIPNITA 33,22

COSLUGEA 400 PRIMARIA LIPNITA 29,36MERENI MERENI 537 RAJA CONSTANŢA 30

CIOBANITA/ CREDINTA

701 RAJA CONSTANTA 65

OSMANCEA 503 RAJA CONSTANŢA 54MIHAIL

KOGALNICEANUPALAZU MIC 247 PRIMARIA MIHAIL

KOGALNICEANU21,4

MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU 419 RAJA CONSTANTA 53MIRCEA VODA MIRCEA VODA

GARA120 RAJA CONSTANTA 19

TIBRINU 105 RAJA CONSTANTA 8OLTINA RAZOARELE 641 PRIMARIA OLTINA 77

SATU NOU 223 PRIMARIA OLTINA 51OSTROV ALMALAU 480 PRIMARIA OSTROV 73,97

BUGEAC 220 PRIMARIA OSTROV 32,87ESECHIOI 210 PRIMARIA OSTROV 30,14

GALITA 300 PRIMARIA OSTROV 44,38GARLITA 200 PRIMARIA OSTROV 29,59

PECINEAGA VANATORI 100 PRIMARIA PECINEAGA 66,67RASOVA COCHIRLENI 1400 PRIMARIA RASOVA 57,53SALIGNY SALIGNY 702 RAJA CONSTANTA 64

FACLIA DE SUS 503 RAJA CONSTANTA 58SEIMENI SEIMENI 560 PRIMARIA SEIMENI 100SILISTEA SILISTEA 426 RAJA CONSTANTA 46

TEPES VODA 476 RAJA CONSTANTA 14TIRGUSOR TIRGUSOR 864 PRIMARIA TIRGUSOR 41

MIREASA 124 PRIMARIA TIRGUSOR 15TOPALU CAPIDAVA 122 SC EDILITAR DIVERS

TOPALU SRL25,58

TOPRAISAR MOVILITA 1288 PRIMARIA TOPRAISAR 3POTIRNICHEA 453 PRIMARIA TOPRAISAR 2

NEGRU VODA DARABANI 625 RAJA CONSTANTA 51VILCELE 254 RAJA CONSTANTA 19

HIRSOVA VADU OII 271 RAJA CONSTANTA 31BANEASA NEGURENI 665 PRIMARIA BANEASA 55,4

C. ZONE DE APROVIZIONARE MICI –CATEGORIA 2 (100-400 M³)

UNITATE ADMINISTRATIVALOCALITATE NR. CONSUMATORI PRODUCATOR VOLUM DE APA

BANEASA BANEASA 3164 RAJA CONSTANTA 323NAVODARI NAVODARI II 880 RAJA CONSTANTA 140NAVODARI NAVODARI III 722 RAJA CONSTANTA 120

CERNAVODA CERNAVODA II 3700 RAJA CONSTANTA 150CERNAVODA CERNAVODA III 4500 RAJA CONSTANTA 290MURFATLAR MURFATLAR II 663 RAJA CONSTANTA 287VALU TRAIAN VALU TRAIAN II 2355 RAJA 290

7

Page 8: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

CONSTANTAADAMCLISI ADAMCLISI 1204 RAJA CONSTANTA 12323 AUGUST DULCESTI 1302 RAJA CONSTANTA 192

ALBESTI ALBESTI 1100 RAJA CONSTANTA 245COTU VAII 1200 RAJA CONSTANTA 138

AMZACEA AMZACEA 1350 RAJA CONSTANTA 135CASTELU CASTELU 2261 RAJA CONSTANTA 218

CHIRNOGENI CHIRNOGENI 2160 RAJA CONSTANTA 277PLOPENI 1353 RAJA CONSTANTA 104

CIOCIRLIA CIOCIRLIA DE JOS 1216 RAJA CONSTANTA 108CORBU CORBU DE SUS 1750 PRIMARIA CORBU 353

CORBU DE JOS 2842 RAJA CONSTANTA 330VADU 1750 PRIMARIA CORBU 181

CUZA VODA CUZA VODA 3275 PRIMARIA CUZA VODA 209DELENI DELENI 402 SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

105PETROSANI 546 SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

140SIPOTELE 535 SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

256PIETRENI 835 RAJA CONSTANTA 116

GHINDARESTI GHINDARESTI 2675 SC GHINDARESTI EDIL SRL180

GIRLICIU GIRLICIU 1876 PRIMARIA GIRLICIU 400GRADINA GRADINA 800 PRIMARIA GRADINA 300

CHEIA 375 PRIMARIA GRADINA 175INDEPENDENTA INDEPENDENTA 1100 RAJA CONSTANTA 108MIRCEA VODA MIRCEA VODA / SATU NOU 4240 RAJA CONSTANTA 198

NICOLAE BALCESCU NICOLAE BALCESCU 1771 RAJA CONSTANTA 2418

Page 9: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

DOROBANTU 1240 SC NIC BAL PREST SRL 213,80OSTROV OSTROV 3004 RAJA CONSTANTA 240

PANTELIMON PANTELIMON DE SUS/ PANTELIMON DE JOS1058 PRIMARIA PANTELIMON 218

PECINEAGA PECINEAGA / MOSNENI 3829 RAJA CONSTANTA 333IAS PECINEAGA 150 PRIMARIA PECINEAGA 116,67

PESTERA IVRINEZU MARE / IVRINEZU MIC944 PRIMARIA PESTERA 189

IZVORU MARE 689 PRIMARIA PESTERA 297RASOVA RASOVA 2600 PRIMARIA RASOVA 106,84SACELE SACELE / TRAIANU 2250 PRIMARIA SACELE 312,32SARAIU SARAIU 920 PRIMARIA SARAIU 250

DULGHERU 560 PRIMARIA SARAIU 250SEIMENI DUNAREA 830 PRIMARIA SEIMENI 120

SEIMENII MICI 860 PRIMARIA SEIMENI 130TOPALU TOPALU 1653 SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL

271TOPRAISAR TOPRAISAR / BIRUINTA 3256 RAJA CONSTANTA 265TORTOMAN TORTOMAN 1285 RAJA CONSTANTA 117VULTURU VULTURU 780 PRIMARIA VULTURU 250MEDGIDIA VALEA DACILOR 1391 RAJA CONSTANTA 107

OVIDIU POIANA 878 RAJA CONSTANTA 162CULMEA 980 SC OVIPREST CON SRL 102

MURFATLAR SIMINOC 859 RAJA CONSTANTA 138

D. ZONE DE APROVIZIONARE MICI –CATEGORIA 3 (400-1000 M³)

UNITATE ADMINISTRATIV LOCALITATE NR. CONSUMATORI PRODUCATOR VOLUM DE APA9

Page 10: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

ANEGRU VODA NEGRU VODA 4754 RAJA CONSTANTA 443MIHAIL KOGALNICEANU MIHAIL KOGALNICEANU II / OITUZ

1115 RAJA CONSTANTA 402CASTELU NISIPARI 1770 PRIMARIA CASTELU 560

COGEALAC COGEALAC 1400 SC GOSPODARIE APA CANAL SI SALUBRITATE COGEALAC SRL520,55

FANTANELE FANTANELE 1585 PRIMARIA FANTANELE 411OLTINA OLTINA 1652 PRIMARIA OLTINA 419

PESTERA PESTERA 1652 PRIMARIA PESTERA 574Structura administrativă a judeţului : 3 municipii, 9 oraşe, 58 comune şi 188 sate. Reşedinţa

administrativă a judeţului este Constanţa cu o populaţie de 348 270 locuitori (46,65% din populaţia totală a judeţului) , fiind al doilea oraş ca mărime după Bucureşti.

Administratorul/producatorul/distribuitorul de apa pentru sistemele centralizate de apa potabila din localitatile rurale – judetul Constanta precum si numarul de consumatori si volumul de apa produs sunt redate in tabelul de mai jos:

NR. CRT COMUNA SAT

NR .LOCUITORI/CONS

UMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

11. 23 AUGUST

23 AUGUST 2719 543,8 RAJA CONSTANŢA2 DULCEŞTI 1302 192 RAJA CONSTANŢA3 MOŞNENI 1129 225,8 RAJA CONSTANŢA4

2.ADAMCLISI

ADAMCLISI 1204 123 RAJA CONSTANŢA5 ABRUD - Fântâni6 HAŢEG - Fântâni7 URLUIA 340 18 RAJA CONSTANŢA8 ZORILE 668 49 RAJA CONSTANŢA9

3.AGIGEAAGIGEA 6508 1301,6 RAJA CONSTANTA

10 LAZU 2756 551,2 RAJA CONSTANTA

11

4.ALBEŞTI

ALBEŞTI 1100 245 RAJA CONSTANTA

12 ARSA 487 81 RAJA CONSTANTA13 COROANA 98 18 RAJA CONSTANTA14 COTU VĂII 1021 128 RAJA CONSTANTA15 VÎRTOP 196 20 RAJA CONSTANTA16

5.ALIMAN

ALIMAN 750 60 RAJA CONSTANTA17 DUNĂRENI 1303 80 RAJA CONSTANTA18 FLORIILE Fântâni19 VLAHII 519 19 RAJA CONSTANTA

20 6.AMZACEA AMZACEA 1350 135 RAJA CONSTANŢA

21 CASICEA 170 34 PRIMARIA AMZACEA

10

Page 11: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT COMUNA SAT

NR .LOCUITORI/CONS

UMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

22 GENERAL SCĂRIŞOREANU 903 59 RAJA CONSTANŢA

23 7.BĂRĂGANU BĂRĂGANU Fântâni24 LANURILE 621 19 RAJA CONSTANŢA25

8.CASTELUCASTELU 2261 218 RAJA CONSTANŢA

26 NISIPARI 1800 297 PRIMĂRIA CASTELU27

9.CERCHEZU

CERCHEZU 541 68 RAJA CONSTANTA28 CĂSCIOARELE 255 17 RAJA CONSTANTA29 MĂGURA 102 10 RAJA CONSTANTA30 VIROAGA 454 40 RAJA CONSTANTA31

10.CHIRNOGENICHIRNOGENI 2160 277 RAJA CONSTANTA

32 CREDINTA 350 70 RAJA CONSTANTA33 PLOPENI 1341 94 RAJA CONSTANTA34

11.CIOBANUCIOBANU 2837 567,4 RAJA CONSTANTA

35 MIORITA Fântâni36

12.CIOCÎRLIACIOCÎRLIA DE JOS 1212 103 RAJA CONSTANTA

37 CIOCÎRLIA DE SUS 1035 69 RAJA CONSTANTA38

13.COBADIN

COBADIN 5300 541 RAJA CONSTANTA39 CONACU 167 5 RAJA CONSTANTA40 CURCANI Fântâni41 NEGREŞTI 110 6 PRIMARIA COBADIN42 VIIŞOARA 1274 254,8 RAJA CONSTANTA

43

14.COGEALAC

COGEALAC 1400 520,55 SC GOSPODĂRIE APĂ CANAL ŞI SALUBRITATE COGEALAC SRL

44 GURA DOBROGEI Fântâni45 RÎMNICU DE JOS Fântâni46 RÎMNICU DE SUS Fântâni

47 TARIVERDE 180 80 SC GOSPODĂRIE APĂ CANAL ŞI SALUBRITATE COGEALAC SRL

4815.COMANA

COMANA 858 102 RAJA CONSTANTA49 PELINU 224 30 RAJA CONSTANTA50 TĂTARU 501 47 RAJA CONSTANTA

5116.CORBU

CORBU DE SUS 1750 353 PRIMĂRIA CORBUCORBU DE JOS 828 309 RAJA CONSTANTA

52 LUMINIŢA Fântâni53 VADU 1046 181 PRIMĂRIA CORBU54

17.COSTINEŞTICOSTINEŞTI 2700 434,35 RAJA CONSTANTA

55 SCHITU 3454 555,64 RAJA CONSTANTA56

18.CRUCEA

CRUCEA 700 83 RAJA CONSTANTA57 BĂLTĂGEŞTI Fântâni58 CRIŞAN Fântâni59 GĂLBIORI Fântâni60 SIRIU Fântâni61 STUPINA Fântâni62

19.CUMPĂNACUMPĂNA 13252 2650,4 RAJA CONSTANTA

63 STRAJA Fântâni

64 20.CUZA VODA CUZA VODA 3275 209 PRIMĂRIACUZA VODĂ

65 21.DELENI DELENI 358 98 SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

11

Page 12: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT COMUNA SAT

NR .LOCUITORI/CONS

UMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

66 PETROŞANI 530 146 SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

67 PIETRENI 759 126 RAJA CONSTANTA

68 ŞIPOTELE 522 226 SC SERVICIUL ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

69

22.DOBROMIR

DOBROMIR VALE Fântâni70 CETATEA Fântâni

71 DOBROMIRU DIN DEAL Fântâni

72 LESPEZI Fântâni73 PĂDURENI Fântâni74 VĂLENI Fântâni75

23.DUMBRĂVENIDUMBRĂVENI 432 19 RAJA CONSTANTA

76 FURNICA 133 7 RAJA CONSTANTA77 24. FÂNTÂNELE FÂNTÂNELE 1585 411 PRIMĂRIA FÂNTÂNELE78 25.GHINDARESTI GHINDĂREŞTI 3000 275 SC GHINDARESTI EDIL SRL79 26.GÂRLICIU GÎRLICIU 1525 300 PRIMĂRIA GARLICIU80

27.GRĂDINACHEIA 416 150 PRIMĂRIA GRĂDINA

81 GRĂDINA 759 350 PRIMĂRIA GRĂDINA82 CASIAN Fântâni83

28.HORIAHORIA 710 100 SC APĂ CANAL HORIA SRL

84 CLOŞCA Fântâni85 TICHILEŞTI 393 50 SC APĂ CANAL HORIA SRL86

29.INDEPENDENŢA

INDEPENDENŢA 1008 94 RAJA CONSTANTA87 FÂNTÂNA MARE Fântâni88 MOVILA VERDE 500 38 RAJA CONSTANTA89 OLTENI 496 31 RAJA CONSTANTA90 TUFANI Fântâni91

30.ION CORVIN

ION CORVIN 615 33 RAJA CONSTANTA92 BREBENI 25 1 RAJA CONSTANTA93 CRÎNGU 153 4 RAJA CONSTANTA94 RARIŞTEA 181 7 RAJA CONSTANTA95 VIILE 1035 58 RAJA CONSTANTA96

31.ISTRIAISTRIA 521 50 RAJA CONSTANTA

97 NUNTAŞI RAJA CONSTANTA98

32.LIMANU

LIMANU 2611 522,2 RAJA CONSTANTA99 HAGIENI 98 15 PRIMĂRIA LIMANU100 2 MAI 2911 582,2 RAJA CONSTANTA101 VAMA VECHE 472 94,4 RAJA CONSTANTA102

33.LIPNIŢA

LIPNIŢA 953 75 RAJA CONSTANTA103 CANLIA 502 68 PRIMĂRIA LIPNIŢA104 CARVĂN 447 103 PRIMĂRIA LIPNIŢA105 COSLUGEA 734 123 PRIMĂRIA LIPNIŢA106 CUIUGIUC Fântâni107 GORUNI Fântâni108 IZVOARELE Fântâni109

34.LUMINALUMINA 7287 1457,4 RAJA CONSTANTA

110 OITUZ 657 131,4 RAJA CONSTANTA111 SIBIOARA Fântâni

12

Page 13: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT COMUNA SAT

NR .LOCUITORI/CONS

UMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

112

35.MERENI

MERENI 537 40 RAJA CONSTANTA113 CIOBĂNIŢA 351 70,2 RAJA CONSTANTA114 MIRIŞTEA Fântâni115 OSMANCEA 513 52 RAJA CONSTANTA

11636.MIHAIL

KOGĂLNICEANU

M. KOGĂLNICEANUZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA

M. KOGĂLNICEANUZONA 2, OITUZ 500 469 RAJA CONSTANTA

117 PALAZU MIC 350 7 PRIMĂRIA MIHAIL KOGĂLNICEANU

118 PIATRA Fântâni119 37.MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU 395 64 RAJA CONSTANTA120 SINOE fântâni

121

38.MIRCEA VODĂ

MIRCEA VODĂGARA 120 19 RAJA CONSTANTA

MIRCEA VODĂ 1804 131 RAJA CONSTANTA122 GHERGHINA fântâni123 SATU NOU 2083 416,6 RAJA CONSTANTA124 TIBRINU 106 19 RAJA CONSTANTA

125 39.NICOLAE BĂLCESCU

NICOLAE BĂLCESCU 1753 226 RAJA CONSTANTA

126 DOROBANŢU 1674 382,5 SC NIC BAL PREST SRL127

40.OLTINAOLTINA 1652 419 PRIMĂRIA OLTINA

128 RĂZOARELE 641 77 PRIMĂRIA OLTINA129 SATU NOU 223 51 PRIMĂRIA OLTINA130 STRUNGA fântâni131

41.OSTROV

OSTROV 2295 261 RAJA CONSTANTA132 ALMALĂU 480 100 PRIMĂRIA OSTROV133 BUGEAC 170 45 PRIMĂRIA OSTROV134 ESECHIOI 180 36 PRIMĂRIA OSTROV135 GALIŢA 300 60 PRIMĂRIA OSTROV136 GÎRLIŢA 200 40 PRIMĂRIA OSTROV137

42.PANTELIMON

PANTELIMON DE SUS 800 20 PRIMĂRIA PANTELIMON138 CĂLUGĂRENI fântâni139 NISTOREŞTI fântâni

140 PANTELIMONU DE JOS 283 5 PRIMĂRIA PANTELIMON

141 RUNCU fântâni

14243.PECINEAGA

PECINEAGA 2700 224 RAJA CONSTANTAIAS PECINEAGA 150 116,67 PRIMĂRIA PECINEAGA

CAP PECINEAGA 316 100 SC CRIN SUIN SRL

143 VÎNĂTORI 1200 66,67 PRIMĂRIA PECINEAGA144

44.PEŞTERA

PEŞTERA 1652 574 PRIMĂRIA PEŞTERA145 IVRINEZU MARE 508 189

PRIMĂRIA PEŞTERA146 IVRINEZU MIC 436 PRIMĂRIA PEŞTERA147 IZVORU MARE 689 297 PRIMĂRIA PEŞTERA148 VETERANU fântâni149

45.POARTA ALBĂPOARTA ALBĂ 3521 453 RAJA CONSTANTA

149B NAZARCEA fântâni

150 46.RASOVA RASOVA 2600 106,84 PRIMĂRIA RASOVA

13

Page 14: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT COMUNA SAT

NR .LOCUITORI/CONS

UMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

151 COCHIRLENI 1400 57,53 PRIMĂRIA RASOVA152

47.SĂCELESĂCELE 2200 312,32

PRIMĂRIA SĂCELE153 TRAIANU 50 PRIMĂRIA SĂCELE154

48.SALIGNY

SALIGNY 702 61 RAJA CONSTANTA155 ŞTEFAN CEL MARE 461 30 RAJA CONSTANTA156 FACLIA DE JOS 250 50 RAJA CONSTANTA157 FACLIA DE SUS 325 49 RAJA CONSTANTA158

49.SARAIUSARAIU 920 250 PRIMĂRIA SARAIU

159 DULGHERU 560 250 PRIMĂRIA SARAIU160 STEJARU fântâni161

50.SEIMENISEIMENI 570 70 PRIMĂRIA SEIMENI

162 DUNĂREA 770 90 PRIMĂRIA SEIMENI163 SEIMENII MICI 895 98 PRIMĂRIA SEIMENI

16451.SILIŞTEA

SILIŞTEA 426 43 RAJA CONSTANTA

165 ŢEPEŞ VODĂ 476 34 RAJA CONSTANTA

16652.TÎRGUŞOR

TÎRGUŞOR 710 41 SC SERVICII MENTENANȚĂ TÎRGUȘOR SRL

167 MIREASA 124 24,8 SC SERVICII MENTENANȚĂ TÎRGUȘOR SRL

16853.TOPALU

TOPALU 1818 192 SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL

169 CAPIDAVA 100 33 SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL

170

54.TOPRAISAR

TOPRAISAR 2500 206 RAJA CONSTANTA171 BIRUINŢA 756 59 RAJA CONSTANTA172 MOVILIŢA 355 1,4 PRIMĂRIA TOPRAISAR173 POTÎRNICHEA PRIMĂRIA TOPRAISAR174 55.TORTOMAN TORTOMAN 1285 138 RAJA CONSTANTA175 56.TUZLA TUZLA 6800 1360 RAJA CONSTANTA

176 57.VALU LUI TRAIAN

VALU LUI TRAIAN ZONA 1 6827 1980 RAJA CONSTANTA

177 VALU LUI TRAIAN ZONA 2 1458 236 RAJA CONSTANTA

178 58.VULTURU VULTURU 780 250 VULTURU

Modul de aprovizionare cu apa potabila in judetul Constanta si tipul sursei de apa potabila 2016:

14

Page 15: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Sistem centralizatA. Sursă de suprafaţă – fluviul Dunarea: localitatea Cernavoda – Cartier ColumbiaB. Sursa apa amestec (profunzime+suprafata) –puturi Cismea IA, IB, IC, II, Caragea Dermeni, Constanta

Nord + apa suprafata Canal Galesu: localitatile Constanta-zona I, Lumina, Năvodari, Corbu de Jos, Eforie Nord, Agigea, Lazu, Cumpana.

C. Sursa de profunzime (foraje de adancimi variate): celelalte localitati urbane ale judetului precum si marea majoritate a localitatilor rurale (exceptie localitatile aprovizionate cu apa potabila pe baza de fantani)

Sistem local: fantani publice sau individuale, izvoare si cismeleIn conformitate cu Ord M.S. 1030/2009, sistemele centralizate de apa potabila trebuie autorizate sanitar. Sistemele centralizate de apa care prezinta unele neconformitati chimice au solicitat/trebuie sa solicite

autorizatie sanitara cu derogare in conformitate cu Ord. 299/638 din 2010.

SITUATIA AUTORIZARII SANITARE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE APA POTABILA IN MUNICIPII SI ORASE PRECUM SI IN LOCALITATILE

APARTINAND DE ACESTEA - JUDETULUI CONSTANTA IN 2016

NR.CRT LOCALITATEA

NR .LOCUITO

RIVOLUM APA PRODUCATOR/

DISTRIBUITOR

NECONFORMITĂŢI

CHIMICEASF

1

CONSTANŢA

- CONSTANŢA 286825 46439 RAJA CONSTANŢA ZAP 1 ASF.95/24.03.2016ZAP 2 ASF.94/24.03.2016ZAP 3 ASF.93/24.03.2016ZAP 4 ASF.92/24.03.2016ZAP 5 ASF.91/24.03.2016

3 - PALAZU MARE 3600 720 RAJA CONSTANŢA

4 MANGALIA 39256 7031 RAJA CONSTANŢA ZAP 1 ASF.299/02.11.2016

5

MEDGIDIA

- MEDGIDIA 30813 4106 RAJA CONSTANŢA 171/15.07.2015- vizat în 29.06.2016 -6 - REMUS

OPREANU 353 70,6 RAJA CONSTANŢA

7 - VALEA DACILOR 1391 109 RAJA CONSTANŢA 80/25.03.2011

- vizat în 29.06.2016 -

8 CERNAVODĂ 16200 2806 RAJA CONSTANŢAZAP 1 ASF.252/20.09.2016ZAP 2 ASF.260/30.09.2016ZAP 3 ASF.214/02.08.2016

9

NĂVODARI

- NĂVODARI 26964 4932 RAJA CONSTANŢA

ZAP 1 NĂVODARI, LUMINA, OVIDIU2 126/18.04.2016

ZAP 2 NĂVODARI 125/18.04.2016ZAP 3 NĂVODARI 134/20.04.2016

10 - MAMAIA SAT 1083 216,6 RAJA CONSTANŢA Reţea Mamaia Sat, ASF Constanta

ZAP 4 ASF.92/24.03.2016

11

OVIDIU

- OVIDIU/PALAZU 11000 1443 RAJA CONSTANŢA ZAP 1 OVIDIU PALAZU 215/02.08.2016

12 - POIANA 601 280 RAJA CONSTANŢA NITRAŢINU ARE ASF In observatie

monitorizare suplimentara pentru treapta denitrificare

13 - CULMEA 980 102 SC OVIPREST CON SRL

227/20.05.2013-vizat în 18.11.2015-

14 TECHIRGHIOL 7109 1234 RAJA CONSTANŢA 301/02.11.201615 EFORIE - EFORIE NORD 4900 1618 RAJA CONSTANŢA 124/18.04.201616 - EFORIE SUD 4700 852 RAJA CONSTANŢA 276/18.10.2016

17

MURFATLAR -MURFATLAR ZONA1POARTA ALBĂ GALEŞU

6762 990 RAJA CONSTANŢA 97/24.03.2016

-MURFATLAR ZONA2

863 370 RAJA CONSTANŢA 96/24.03.2016

15

Page 16: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR.CRT LOCALITATEA

NR .LOCUITO

RIVOLUM APA PRODUCATOR/

DISTRIBUITOR

NECONFORMITĂŢI

CHIMICEASF

18 - SIMINOC 859 180 RAJA CONSTANŢA 201/25.08.2015- vizat 15.09.2016-

19

NEGRU VODĂ

- NEGRU VODĂ 4420 449 RAJA CONSTANŢA 787/01.10.2008- vizat 03.02.2016-

20 - DARABANI 625 44 RAJA CONSTANŢA 66/15.03.2010- vizat în 25.07.2016 -

21 - VÎLCELE 254 19 RAJA CONSTANŢA NITRAŢI5/01.02.2016

Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 ani

-GRĂNICERU FÂNTĂNI

22HÂRŞOVA

- HÂRŞOVA 9753 972 RAJA CONSTANŢA NITRAŢI

Nu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA

ConstantaMonitorizare suplimentara

23 - VADU OII 360 27 RAJA CONSTANŢA 783/01.10.2008- vizat 05.04.2016 -

24

BĂNEASA

- BĂNEASA 3164 323 RAJA CONSTANŢA NITRATI2/01.02.2016

Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 ani

25 -NEGURENI 665 55,4 PRIMĂRIA BĂNEASA

326/20.06.2012- vizat 21.04.2016 -

26 -FĂUREI FÂNTĂNI

SITUATIA AUTORIZARII SANITARE A SISTEMELOR CENTRALIZATE DE APA POTABILA IN 2016 – RURAL

NR. CRT

COMUNA SAT NR .

CONSUMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

NECONFORMITATI CHIMICE ASF

1

1.23 AUGUST

23 AUGUST 2719 543,8 RAJA CONSTANŢA NU ARE ASF

2 DULCEŞTI 1302 192 RAJA CONSTANŢA NITRATI

4/01.02.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

3 MOŞNENI 1129 225,8 RAJA CONSTANŢA

Reţea Mosneni, ASF Pecineaga nr. 300/02.11.2016

4

2.ADAMCLISI

ADAMCLISI 1204 123 RAJA CONSTANŢA 65/15.03.2010- vizat 14.06.2016 -

5 ABRUD - fântâni6 HAŢEG - fântâni

7 URLUIA 340 18 RAJA CONSTANŢA 67/15.03.2010-vizat 14.06.2016-

8 ZORILE 668 49 RAJA CONSTANŢA 41/27.02.2015-vizat 08.03.2016-

93.AGIGEA

AGIGEA 6508 1301,6 RAJA CONSTANTA 761/01.10.2008 -vizat în 22.03.2016-10 LAZU 2756 551,2 RAJA CONSTANTA

11

4.ALBEŞTI

ALBEŞTI 1100 245 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

1/01.02.2016Prima derogare

ptentru parametrul nitrat pe o perioada de

3 ani

12 ARSA 487 81 RAJA CONSTANTA 109/12.04.2011-vizat în 21.06.2016-

13 COROANA 98 18 RAJA CONSTANTA NITRATI

7/18.07.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

14 COTU VĂII 1021 128 RAJA CONSTANTA 789/01.10.2008- vizat 03.02.2016-

15 VÎRTOP 196 20 RAJA CONSTANTA 110/12.04.2011 -vizat 25.07.2016-

16 5.ALIMAN ALIMAN 750 60 RAJA CONSTANTA 102/12.04.2011-vizat 14.06.2016-

17 DUNĂRENI 1303 80 RAJA CONSTANTA 106/12.04.201116

Page 17: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT

COMUNA SAT NR .

CONSUMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

NECONFORMITATI CHIMICE ASF

-vizat 14.06.2016-18 FLORIILE fântâni

19 VLAHII 519 19 RAJA CONSTANTA 105/12.04.2011-vizat 14.06.2016-

206.AMZACEA

AMZACEA 1350 135 RAJA CONSTANŢA 771/01.10.2008 -vizat 22.03.2016-

21 CASICEA 170 34 PRIMARIA AMZACEA NU ARE ASF

22 GENERAL SCĂRIŞOREANU 903 59 RAJA CONSTANŢA 69/15.03.2010

-vizat 18.10.2016-23 7.BĂRĂGANU BĂRĂGANU fântâni

24 LANURILE 621 19 RAJA CONSTANŢA 70/15.03.2010-vizat în 04.10.2016-

25 8.CASTELU CASTELU 2261 218 RAJA CONSTANŢA 751/01.10.2008 - vizat 12.01.2016-

26 NISIPARI 1800 297 PRIMĂRIA CASTELU 4/15.01.2016

27

9.CERCHEZU

CERCHEZU 541 68 RAJA CONSTANTA 329/09.12.2014-vizat 24.05.2016-

28 CĂSCIOARELE 255 17 RAJA CONSTANTA NITRATI

6/14.06.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

29 MĂGURA 102 10 RAJA CONSTANTA 200/25.08.2015- vizat în 21.06.2016 -

30 VIROAGA 454 40 RAJA CONSTANTA 202/25.08.2015- vizat în 21.06.2016 -

31

10.CHIRNOGENI

CHIRNOGENI 2160 277 RAJA CONSTANTA 772/01.10.2008 -vizat 18.10.2016-

32 CREDINTA 350 70 RAJA CONSTANTAReţea Credinta ASF

Ciobăniţa 275/18.10.2016

33 PLOPENI 1341 94 RAJA CONSTANTA 773/01.10.2008 -vizat 18.10.2016-

34 11.CIOBANU CIOBANU 2837 567,4 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

Retea Ciobanu Plan conformare SC RAJA SA Constanta

sistem Harsova, monitorizare suplimentara

35 MIORITA fântâni

3612.CIOCÎRLIA

CIOCÎRLIA DE JOS 1212 103 RAJA CONSTANTA 275/10.10.2014-vizat în 10.11.2015-

37 CIOCÎRLIA DE SUS 1035 69 RAJA CONSTANTA 112/12.04.2011-vizat în 04.10.2016-

38

13.COBADIN

COBADIN 5300 541 RAJA CONSTANTA 274/18.10.2016

39 CONACU 167 5 RAJA CONSTANTA 311/29.08.2013 -vizat în 04.10.2016-

40 CURCANI fântâni

41 NEGREŞTI 110 6 PRIMARIA COBADIN NITRAŢI

4/28.12.2015Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

42 VIIŞOARA 1274 254,8 RAJA CONSTANTArețea Viisoara, ASF

Cobadin nr. 274/18.10.2016

43

14.COGEALAC

COGEALAC 1400 520,55

SC GOSPODĂRIE APĂ CANAL ŞI

SALUBRITATE COGEALAC SRL

1166/18.12.2012 -vizat 21.11.2016-

44 GURA DOBROGEI fântâni45 RÎMNICU DE JOS fântâni46 RÎMNICU DE SUS fântâni

47 TARIVERDE 180 80

SC GOSPODĂRIE APĂ CANAL ŞI

SALUBRITATE COGEALAC SRL

331/24.11.2015 -vizat 21.11.2016-

48 15.COMANA COMANA 858 102 RAJA CONSTANTA NITRAŢI Nu are ASF Plan de conformare SC RAJA

SA Constanta monitorizare

17

Page 18: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT

COMUNA SAT NR .

CONSUMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

NECONFORMITATI CHIMICE ASF

suplimentara

49 PELINU 224 30 RAJA CONSTANTA 71/15.03.2010-vizat 18.10.2016-

50 TĂTARU 501 47 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

Nu are ASF Plan de conformare SC RAJA

SA Constanta monitorizare suplimentara

51 16.CORBU

CORBU DE SUS 1750 353 PRIMĂRIA CORBU NITRAŢI

10/22.12.2016Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani

CORBU DE JOS 828 309 RAJA CONSTANTA 765,766/01.10.2008 - vizat 29.03.2016 -

52 LUMINIŢA fântâni53 VADU 1046 181 PRIMĂRIA CORBU 326/23.11.2015

54

17.COSTINEŞTI

COSTINEŞTI 2700 434,35 RAJA CONSTANTA 775/01.10.2008 - vizat 21.06.2016-

55 SCHITU 3454 555,64 RAJA CONSTANTA

Retea Schitu, ASF Costinesti

775/01.10.2008 - vizat 21.06.2016-

56

18.CRUCEA

CRUCEA 700 83 RAJA CONSTANTA 234/18.09.2015- vizat 15.11.2016-

57 BĂLTĂGEŞTI fântâni58 CRIŞAN fântâni59 GĂLBIORI fântâni60 SIRIU fântâni61 STUPINA fântâni

62 19.CUMPĂNA CUMPĂNA 13252 2650,4 RAJA CONSTANTA 761/01.10.2008 -vizat în 09.02.2015-

63 STRAJA fântâni

64 20.CUZA VODA CUZA VODA 3275 209 PRIMĂRIA CUZA VODĂ

1010/20.11.2012-vizat 19.11.2015-

65

21.DELENISC SERVICIUL

ADMINISTRATIV LOCAL DELENI

SRL

DELENI 358 98SC SERVICIUL

ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

NITRAŢI NU ARE ASF

66 PETROŞANI 530 146SC SERVICIUL

ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

NITRAŢI NU ARE ASF

67 PIETRENI 759 126 RAJA CONSTANTA 778/01.10.2008 -vizat 04.10.2016-

68 ŞIPOTELE 522 226SC SERVICIUL

ADMINISTRATIV LOCAL DELENI SRL

NITRAŢI NU ARE ASF

69

22.DOBROMIR

DOBROMIR VALE fântâni70 CETATEA fântâni

71 DOBROMIRU DIN DEAL fântâni

72 LESPEZI fântâni73 PĂDURENI fântâni74 VĂLENI fântâni75

23.DUMBRĂVENI

DUMBRĂVENI 432 19 RAJA CONSTANTA NITRAŢI NU ARE ASF

76 FURNICA 133 7 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

15/29.12.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

77 24. FÂNTÂNELE FÂNTÂNELE 1585 411 PRIMĂRIA FÂNTÂNELE NITRAŢI 146/19.05.2014

78 25.GHINDARESTI GHINDĂREŞTI 3000 275 SC GHINDARESTI EDIL SRL

12/24.01.2013 -vizat 25.11.2015-

79 26.GÂRLICIU GÎRLICIU 1525 300 PRIMĂRIA GARLICIU NITRAŢI

1/23.06.2014Prima derogare

pentrul parametru nitrat pe o perioada de

3 ani80

27.GRĂDINA

CHEIA 416 150 PRIMĂRIA GRĂDINA NITRAŢI ……………

81 GRĂDINA 759 350 PRIMĂRIA GRĂDINA 472/12.02.2015-vizat 13.10.2016-

82 CASIAN fântâni

18

Page 19: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT

COMUNA SAT NR .

CONSUMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

NECONFORMITATI CHIMICE ASF

83

28.HORIA

HORIA 710 100 SC APĂ CANAL HORIA SRL 285/25.10.2016

84 CLOŞCA fântâni

85 TICHILEŞTI 393 50 SC APĂ CANAL HORIA SRL NITRAŢI NU ARE ASF

86

29.INDEPENDENŢA

INDEPENDENŢA 1008 94 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

Nu are ASF Plan de conformare SC RAJA

SA Constanta monitorizare suplimentara

87 FÂNTÂNA MARE fântâni

88 MOVILA VERDE 500 38 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

3/15.10.2015A doua derogare

pentru parametrul nitrat octombrie 2015-

decembrie 2017

89 OLTENI 496 31 RAJA CONSTANTA 76/25.03.2011-vizat în 18.10.2016-

90 TUFANI fântâni

91

30.ION CORVIN

ION CORVIN 615 33 RAJA CONSTANTA 111/12.04.2011-vizat 10.03.2016-

92 BREBENI 25 1 RAJA CONSTANTA NITRAŢI NU ARE ASF

93 CRÎNGU 153 4 RAJA CONSTANTA 312/29.08.2013 -vizat în 14.06.2016-

94 RARIŞTEA 181 7 RAJA CONSTANTA 1183/20.12.2012-vizat în 14.06.2016-

95 VIILE 1035 58 RAJA CONSTANTA 104/12.04.2011-vizat 14.06.2016-

96 31.ISTRIA ISTRIA 521 50 RAJA CONSTANTA 27/16.02.2015-vizat în 29.03.2016-

97 NUNTAŞI RAJA CONSTANTA 123/18.04.201698

32.LIMANU

LIMANU 2611 522,2 RAJA CONSTANTA 298/02.11.201699 HAGIENI 98 15 PRIMĂRIA LIMANU NU ARE ASF

100 2 MAI 2911 582,2 RAJA CONSTANTAReţea 2Mai, ASF

Limanu nr. 298/02.11.2016

101 VAMA VECHE 472 94,4 RAJA CONSTANTARetea Vama Veche, ASF Limanu nr. 298/02.11.2016

102

33.LIPNIŢA

LIPNIŢA 953 75 RAJA CONSTANTA 122/18.04.2016

103 CANLIA 502 68 PRIMĂRIA LIPNIŢA 339/20.12.2016

104 CARVĂN 447 103 PRIMĂRIA LIPNIŢA NITRAŢI NU ARE ASF

105 COSLUGEA 734 123 PRIMĂRIA LIPNIŢA 340/20.12.2016106 CUIUGIUC fântâni107 GORUNI fântâni108 IZVOARELE fântâni

109

34.LUMINA

LUMINA 7287 1457,4 RAJA CONSTANTA

rețea Lumina, ZAP 1 NĂVODARI,

LUMINA, OVIDIU2 126/18.04.2016

110 OITUZ 657 131,4 RAJA CONSTANTARetea Oituz, ASF Mihail Kogalniceanu 2 nr. 135/20.04.2016

111 SIBIOARA fântâni112

35.MERENI

MERENI 537 40 RAJA CONSTANTA 222/11.08.2016113 CIOBĂNIŢA 351 70,2 RAJA CONSTANTA 275/18.10.2016 114 MIRIŞTEA fântâni

115 OSMANCEA 513 52 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

Nu are ASF Plan de conformare SC RAJA

SA Constanta monitorizare suplimentara

116

36.MIHAIL KOGĂLNICEANU

M. KOGĂLNICEANUZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

M. KOGĂLNICEANUZONA 2, OITUZ 500 469 RAJA CONSTANTA 135/20.04.2016

117 PALAZU MIC 350 7 PRIMĂRIA MIHAIL KOGĂLNICEANU

NU ARE ASF

19

Page 20: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT

COMUNA SAT NR .

CONSUMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

NECONFORMITATI CHIMICE ASF

118 PIATRA fântâni119 37.MIHAI

VITEAZUMIHAI VITEAZU 395 64 RAJA CONSTANTA 319/28.11.2016

120 SINOE fântâni

121

38.MIRCEA VODĂ

MIRCEA VODĂGARA 120 19 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

2/11.08.2015A doua derogare

pentru parametrul nitrat pana in

noiembrie 2017

MIRCEA VODĂ 1804 131 RAJA CONSTANTA 78/25.03.2011 -vizat 29.06.2016-

122 GHERGHINA fântâni

123 SATU NOU 2083 416,6 RAJA CONSTANTA

Retea Satu Nou, ASF Mircea Voda 78/25.03.2011

-vizat 29.06.2016-

124 TIBRINU 106 19 RAJA CONSTANTA 77/25.03.2011-vizat în 25.07.2016-

125 39.NICOLAE BĂLCESCU

NICOLAE BĂLCESCU 1753 226 RAJA CONSTANTA 781/01.10.2008 -vizat 05.04.2016-

126 DOROBANŢU 1674 382,5 SC NIC BAL PREST SRL NITRAŢI 14/23.01.2014127

40.OLTINAOLTINA 1652 419 PRIMĂRIA OLTINA 110/21.04.2015

128 RĂZOARELE 641 77 PRIMĂRIA OLTINA 111/21.04.2015129 SATU NOU 223 51 PRIMĂRIA OLTINA 112/21.04.2015130 STRUNGA fântâni

131

41.OSTROV

OSTROV 2295 261 RAJA CONSTANTA NITRAŢI

Nu are ASF Plan de conformare SC RAJA

SA Constanta monitorizare suplimentara

132 ALMALĂU 480 100 PRIMĂRIA OSTROV 87/02.04.2015-vizat în 09.12.2016-

133 BUGEAC 170 45 PRIMĂRIA OSTROV NITRAŢI

11/23.12.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

134 ESECHIOI 180 36 PRIMĂRIA OSTROV NITRAŢI

12/23.12.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

135 GALIŢA 300 60 PRIMĂRIA OSTROV 88/02.04.2015-vizat în 09.12.2016-

136 GÎRLIŢA 200 40 PRIMĂRIA OSTROV NITRAŢI

13/23.12.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

137

42.PANTELIMON

PANTELIMON DE SUS 800 20 PRIMĂRIA PANTELIMON NU ARE ASF

138 CĂLUGĂRENI fântâni139 NISTOREŞTI fântâni

140 PANTELIMONU DE JOS 283 5 PRIMĂRIA

PANTELIMON NU ARE ASF

141 RUNCU fântâni

142 43.PECINEAGA

PECINEAGA 2700 224 RAJA CONSTANTA 300/02.11.2016IAS PECINEAGA 150 116,67 PRIMĂRIA PECINEAGA NU ARE ASFCAP PECINEAGA 316 100 SC CRIN SUIN SRL NU ARE ASF

143 VÎNĂTORI 1200 66,67 PRIMĂRIA PECINEAGA NITRAŢI NU ARE ASF144

44.PEŞTERA

PEŞTERA 1652 574 PRIMĂRIA PEŞTERA 147/05.05.2016145 IVRINEZU MARE 508 189 PRIMĂRIA PEŞTERA 17/02.02.2011

-vizat 26.04.2016-146 IVRINEZU MIC 436 PRIMĂRIA PEŞTERA

147 IZVORU MARE 689 297 PRIMĂRIA PEŞTERA NITRAŢI

14/29.12.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani148 VETERANU fântâni

14945.POARTA ALBĂ

POARTA ALBĂ 3521 453 RAJA CONSTANTAReţea Poarta Alba, ASF nr. Murfatlar 97/24.03.2016

149B NAZARCEA fântâni

150 46.RASOVA RASOVA 2600 106,84 PRIMĂRIA RASOVA 131/25.05.2015

20

Page 21: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR. CRT

COMUNA SAT NR .

CONSUMATORI

VOLUM APA

PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

NECONFORMITATI CHIMICE ASF

151 COCHIRLENI 1400 57,53 PRIMĂRIA RASOVA NITRAŢI NU ARE ASF152 47.SĂCELE SĂCELE 2200 312,32 PRIMĂRIA SĂCELE 83/30.03.2015

-vizat în 13.04.2016-153 TRAIANU 50 PRIMĂRIA SĂCELE

154

48.SALIGNY

SALIGNY 702 61 RAJA CONSTANTA 26/16.02.2015-vizat 29.06.2016-

155 ŞTEFAN CEL MARE 461 30 RAJA CONSTANTA 212/28.07.2016156 FACLIA DE JOS 250 50 RAJA CONSTANTA157 FACLIA DE SUS 325 49 RAJA CONSTANTA 211/28.07.2016

158

49.SARAIU

SARAIU 920 250 PRIMĂRIA SARAIU NITRAŢI

1/16.01.2015Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

159 DULGHERU 560 250 PRIMĂRIA SARAIU 189/02.07.2014-vizat în 21.10.2015-

160 STEJARU fântâni

161

50.SEIMENI

SEIMENI 570 70 PRIMĂRIA SEIMENI 171/03.06.2014-vizat în 28.11.2016-

162 DUNĂREA 770 90 PRIMĂRIA SEIMENI 170/03.06.2014-vizat în 28.11.2016-

163 SEIMENII MICI 895 98 PRIMĂRIA SEIMENI 169/03.06.2014-vizat în 28.11.2016-

16451.SILIŞTEA

SILIŞTEA 426 43RAJA CONSTANTA 107/12.04.2011

-vizat în 25.07.2016-

165 ŢEPEŞ VODĂ 476 34 RAJA CONSTANTA 108/12.04.2011-vizat în 25.07.2016-

166

52.TÎRGUŞOR

TÎRGUŞOR 710 41SC SERVICII

MENTENANȚĂ TÎRGUȘOR SRL

NITRAŢI

8/05.12.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

167 MIREASA 124 24,8SC SERVICII

MENTENANȚĂ TÎRGUȘOR SRL

NITRAŢI

9/05.12.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani

16853.TOPALU

TOPALU 1818 192 SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL

342/29.11.2010-vizat 17.03.2016-

169 CAPIDAVA 100 33 SC EDILITAR DIVERS TOPALU SRL

343/29.11.2010-vizat 17.03.2016-

170

54.TOPRAISAR

TOPRAISAR 2500 206 RAJA CONSTANTA 3/01.02.2016Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o

perioada de 3 ani171 BIRUINŢA 756 59

RAJA CONSTANTA

172 MOVILIŢA 355 1,4 PRIMĂRIA TOPRAISAR 107/31.03.2016173 POTÎRNICHEA PRIMĂRIA TOPRAISAR NU ARE ASF

174 55.TORTOMAN TORTOMAN 1285 138 RAJA CONSTANTA 103/12.04.2011-vizat în 25.07.2016-

175 56.TUZLA TUZLA 6800 1360 RAJA CONSTANTA Reţea Tuzla,ASF Eforie Sud 276/18.10.2016

176 57.VALU LUI TRAIAN

VALU LUI TRAIAN ZONA 1 6827 1980 RAJA CONSTANTA 98/24.03.2016

177 VALU LUI TRAIAN ZONA 2 1458 236 RAJA CONSTANTA 99/24.03.2016

178 58.VULTURU VULTURU 780 250 VULTURU ASF. 30/27.02.2014-vizat în 07.10.2015-

NORMELE DE SUPRAVEGHERE, INSPECŢIE SANITARĂ ŞI MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI POTABILE

21

Page 22: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Normele se aplică: sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei; instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile; instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum din apă potabilă; surselor de apă potabilă folosite în industria alimentară; fântânilor şi instalaţiilor individuale de apă potabilă de folosinţă familială, publică sau comercială.

Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, adică să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi să îndeplinească cerinţele minime prevăzute referitoare la calitatea apei potabile.

Verificarea calităţii apei potabile se face conform unor programe de monitorizare. Acestea au în vedere monitorizarea de control (proprie producătorului de apă) şi de audit (efectuată de DSPJ) a calităţii apei potabile. Pentru fiecare dintre aceste monitorizări legislatia prevede numărul de probe de prelevat anual in functie de numarul de consumatori si de volumul mediu de apa distribuit pe zi.

Sunt specificate, de asemenea, criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate şi modul de acţiune.

Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică, chimică şi microbiologică a apei potabile produsă şi distribuită şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevăzuţi în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi în Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia sanitară.

In anul 2013 H.G 974/2004 a suferit modificari punandu-se un accent crescut pe monitorizarea calitatii apei la rezervor.

Monitorizarea calităţii apei potabile se realizează numai de către laboratoarele înregistrate în acest scop la Ministerul Sănătăţii.

În structura DSPJ CONSTANŢA există un laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica care are in componenta un compartiment de microbiologie si unul de chimie sanitara si toxicologie. Activitatea Laboratorului de diagnostic si investigare in Sanatate Publica are printre alte atributii specifice si efectuarea de analize microbiologice si chimice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate.

Personalul laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica participa periodic la cursuri de instruire interna si externa. Compartimentul de microbiologie are in structura 2 medici primari, 3 biologi si 10 asistente de laborator. Compartimentul de chimie sanitara si toxicologie are in structura 3 chimisti si 3 asistente de laborator.

Laboratorul de microbiologie, chimie sanitara si toxicologie a fost reacreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 (Certificatul de acreditare cu nr. LI 213).

Laboratorul de microbiologie si chimie sanitara au facut parte din Proiectul Phare privind “Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Sănătăţii în vederea adoptării şi implementării Acquis Communitaire în domeniul apei şi riscurilor pentru sănătate asociate acesteia. In acest sens in anul 2005 laboratorul de microbiologie si chimie sanitara a fost dotat cu echipamente performante, care permit monitorizarea calitatii apei potabile si de imbaiere in conformitate cu cerintele standardelor de metoda si calitate. Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate Publica este inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru monitorizarea calitatii apei potabile cu Certificat de inregistrare nr. 359/29.06.2015.

22

Page 23: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Pentru microbiologia apei laboratorul de microbiologie a intrat odata cu implementarea proiectului Phare (2005) in schema de control extern cu laboratorul LIVSMEDELS VERKET SUEDIA si participa anual la scheme de intercomparare cu rezultate foarte bune.

Conform legislatiei, instalaţiile individuale de apă de folosinţă publică, fântânile şi izvoarele trebuie monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către primăria din localitatea respectivă.

Primăriile locale au fost informate prin adrese scrise asupra rezultatelor analizelor efectuate şi a măsurilor ce se impun.

Primăria care are în administrare sisteme de producere/distribuire a apei potabile are obligaţia de a întreprinde măsurile recomandate de DSPJ Constanţa precum şi de a avertiza populaţia prin afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisurilor: „apa nu este bună de băut” şi „apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici”.

Pe site-ul DSPJ CONSTANŢA au fost comunicate localităţile cu neconformităţi ale apei potabile menţionându-se restricţiile sau măsurile necesare în acest sens.

LINK-URI COMUNICATE DE PRESĂ:

-HÂRŞOVA-CIOBANU 1/07.06.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani http://www.dspct.ro/cp583/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-TECHIRGHIOL 2/15.09.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp616/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-OSTROV 3/05.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp624/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-COMANA 4/06.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp625/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-TĂTARU 5/07.10.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp626/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-OSMANCEA 6/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-INDEPENDENŢA 7/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-MIRCEA VODĂ - ZONA GARĂ, 8/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani http://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-CRUCEA 9/24.11.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp654/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-POIANA 10/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani http://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-MIHAI VITEAZU 11/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

23

Page 24: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

-MOVILA VERDE 12/09.12.2011 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp661/dspj-constana-a-emis-autorizatiile-sanitare-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat/

-DUMBRĂVENI 1/16.07.2012 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 1 an;http://www.dspct.ro/cp737/calitatea-apei-potabile-din-localitatile-dumbraveni--com-dumbraveni-si-zorile-co/

-ZORILE 2/16.07.2012 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 1 an;http://www.dspct.ro/cp737/calitatea-apei-potabile-din-localitatile-dumbraveni--com-dumbraveni-si-zorile-co/

-CHEIA 3/30.08.2012 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 ani.http://www.dspct.ro/cp758/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-MIHAIL KOGALNICEANU Prima derogare pt param nitrat si crom pe o perioada de 2ani.http://www.dspct.ro/cp834/autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametri-nitrat-si-crom-total-pentru-si/

-GARLICIU 1/23.06.2014 Prima derogare pt param nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp876/autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-pentru-sistemul-de-apa/

-SARAIU 1/16.01.2015 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp900/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-MIRCEA VODA GARA 2/11.08.2015 A doua derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 2 anihttp://www.dspct.ro/cp911/dspj-constana-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare-pentru-parametrul-nitrat-p/

-MOVILA VERDE 3/15.10.2015 A doua derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 2 anihttp://www.dspct.ro/cp918/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--a-doua-derogare--pentru-pa/

-NEGRESTI 4/28.12.2015 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp946/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-par/

- GIRLITA 13/23.12.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp1001/dspj-constanta-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-p/

- ESECHIOI 12/23.12.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp1000/dspj-constanta-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-p/

- CORBU DE SUS 10/22.12.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp999/dspj-constanta-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-p/

- BUGEAC 11/23.12.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp998/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-par/

- TIRGUSOR 8/05.12.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp996/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-par/

- MIREASA 9/05.12.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp995/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-par/

- COROANA 7/18.07.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp963/dspj-constanta-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-p/

- CASCIOARELE 6/14.06.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp961/comunicat-de-presa--localitatea-cascioarele/

- DULCESTI 4/01.02.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp939/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-par/

- ALBESTI 1/01.02.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp938/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-par/

- TOPRAISAR / BIRUINTA 3/01.02.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp937/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-par/

24

Page 25: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

- VALCELE 5/01.02.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 anihttp://www.dspct.ro/cp936/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare---

pentru-pa/ - BANEASA 2/01.02.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp930/dspj-constana-a-emis-autorizaia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-par/- IZVORU MARE 14/29.12.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp1004/dspj-constanta-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-p/- FURNICA 15/29.12.2016 Prima derogare pentru parametrul nitrat pe o perioada de 3 ani

http://www.dspct.ro/cp1003/dspj-constanta-a-emis-autorizatia-sanitara-cu-derogare--prima-derogare--pentru-p/

Din monitorizarea facuta in anul 2016 se constata ca numarul sistemelor de apa cu continut ridicat de nitrati este in crestere.

Localitatile din judetul Constanta a caror apa contine o cantitate de nitrati peste limitele prevazute de normele sanitare

SISTEME DE APA S.C. RAJA S.A. – ALBESTI, BIRUINTA, COMANA, COROANA, CASCIOARELE, DULCESTI, DUMBRAVENI, FURNICA, INDEPENDENTA, MOVILA VERDE, MIRCEA VODA GARA, TATARU, TOPRAISAR, BANEASA, OSMANCEA, OSTROV, HARSOVA,CIOBANU, CRUCEA, MIHAIL KOGALNICEANU, MIHAI VITEAZU, POIANA, TECHIRGHIOL , VALCELE, ZORILE.

SISTEME DE APA PRIMARII – CORBU DE SUS, DELENI, PETROSANI, GARLICIU, GHINDARESTI, CHEIA, TICHILESTI, CARVAN, PALAZU MIC, BUGEAC, ESECHIOI, GARLITA, SARAIU, TARGUSOR, MIREASA, NEGRESTI, IZVORU MARE.

DSPJ Constanta si medicii de familie din localităţile în care apa din sistemele centralizate de apă, fântânile şi izvoarele publice este necorespunzătoare trebuie să informeze pacienţii asupra măsurilor ce trebuie luate pentru protejarea sănătăţii grupelor de vârstă vulnerabile.. În cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege, primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugarii şi copiii mici până la 3 ani.

DSPJ verifică calitatea apei din fântânile şi instalaţiile individuale de apă de folosinţă familială la cererea proprietarului. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către solicitant.

Directiva 98/83/CEE precum şi legislaţia naţională care transpune legislaţia europeană pun accent deosebit pe informarea consumatorilor asupra calităţii apei distribuite în scop potabil.

REZULTATELE MONITORIZĂRII APEI POTABILE 2016

25

Page 26: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Programul de monitorizare s-a derulat pe tot parcursul anului în baza contractelor încheiate cu producătorii/distribuitorii de apă potabilă conform legislaţiei sanitare privind monitorizarea calităţii apei potabile (HG 974/2004).

Alaturi de monitorizarea localitatilor mari si mici din judet, au fost supravegheate si un numar de 5 sisteme de aprovizionare cu apa potabila din industria alimentara (HEINEKEN – fabrica de bere, ARGUS – fabrica de ulei, DOBROGEA – fabrica de pâine, MURFATLAR ROMÂNIA – vinificaţie, OSTROVIT – vinificaţie).

Tot în cadrul monitorizărilor s-a realizat si supravegherea calităţii apei potabile în zona de industrie nealimentară a urmatoarelor sisteme centralizate: CN ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANŢA – zona portuară, CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A. – fabrica de ciment, ROMPETROL QUALITY CONTROL – rafinăria, CNE CERNAVODĂ – centrala atomică.

Deasemenea, cele 5 platformele de foraj ale PETROMAR aflate în bazinul Mării Negre au fost supravegheate prin recolte trimestriale de apă din rezervoarele de înmagazinare a apei potabile.

În 2016 s-a monitorizat apa potabilă din 106 localităţi (cu surse exploatate de către SC RAJA SA CONSTANŢA) şi 56 localităţi (cu surse aflate în administrarea primăriilor locale) în baza contractelor încheiate cu DSPJ Constanţa,

Menţionăm că pentru 25 din localităţile primăriilor care au în administrare apa potabilă s-a realizat monitorizarea calităţii apei potabile în conformitate cu legislaţia naţională şi cu contractele de prestări servicii încheiate: Nisipari, Negresti, Oltina, Razoare, Satu Nou, Cuza Voda, Ghindaresti, Garliciu, Horia, Tichilesti, Pestera, Ivrinezu Mare, Ivrinezu Mic, Izvoru Mare, Rasova, Cochirleni, Saraiu, Dulgheru, Topalu, Capidava, Vulturu, Seimenii Mari, Dunarea, Seimenii Mici, Negureni.

Pentru 15 dintre localităţi, primăriile locale nu au susţinut o monitorizare completă în conformitate cu legea, de cele mai multe ori invocându-se probleme financiare : Cogealac, Tariverde, Deleni, Petrosani, Sipote, Corbu de Sus, Vadu, Culmea, Almalau, Bugeac, Esechioi, Galita, Garlita, Sacele, Traianu.

În 13 localităţi primăriile nu au respectat obligativitatea supravegherii calităţii apei potabile în conformitate cu legislaţia în vigoare (nu au încheiat si derulat contracte de monitorizare a calităţii apei potabile în localităţile pe care le administrează din acest punct de vedere): -Primăria Amzacea – localitatea Casicea-Primaria Fantanele – localitatea Fantanele-Primaria Limanu - localitatea Hagieni-Primaria Lipnita – localitatile Carvan, Canlia, Coslugea-Primaria Pantelimon – localitatile Pantelimonu de Sus, Pantelimonu de Jos-Primăria Pecineaga – o parte a localităţii Pecineaga – 2 foraje (IAS, CAP) si localitatea Vanatori-Primaria Mihail Kogalniceanu – localitatea Palazu Mic-Primaria Topraisar – localitatile Movilita, Potarnichea.

Supravegherea calităţii apei potabile in localiăţile administrate de S.C. RAJA S.A. Constanţa s-a facut prin recolte de probe lunare din judeţ, parcurgând cele 9 trasee de recoltă conform planificării, iar în municipiile judeţului prin recoltarea săptămânală a probelor de apă din rezervoare şi reţele.

Monitorizarea de control este efectuată de societatea producătoare/distribuitoare de apă S.C. RAJA S.A. prin laboratorul propriu acreditat RENAR; DSPJ Constanţa efectuează monitorizarea de audit pentru apa potabilă din localităţile administrate din acest punct de vedere de S.C. RAJA S.A. Constanţa.

În cazul apei potabile admistrate de primăriile rurale, DSPJ Constanţa realizează şi monitorizarea de control şi cea de audit.

26

Page 27: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

In localitatile mari, apa a fost in general corespunatoare din punct de vedere bacteriologic desi au existat si unele neconformitati generate in principal de fluctuatia valorii clorului rezidual liber.

In localitatile mici neconformitatile din punct de vedere microbiologic au fost generate in special de lipsa treptei de dezinfectie sau de nivelul scazut al dezinfectantului rezidual; de asemenea intreruperile in furnizarea apei potabile, precum si avariile de la nivelul retelelor de distributie pot conduce la aparitia neconformitatilor bacteriologice.

Aceste neconformitati au fost comunicate producatorului/distribuitorului de apa care a trebuit sa intreprinda masurile necesare care sa conduca la intrarea in conformitate a calitatii apei; eficienţa măsurilor a fost verificată prin probe de apă suplimentare. Neconformităţile bacteriologice constituie risc de apariţie a epidemiilor hidrice, epidemii caracterizate prin număr mare de persoane afectate în acelaşi timp şi prin simptomatologie zgomotoasă (greţuri, vărsături, diaree, alterarea stării generale, cefalee, febră, etc)

De asemenea, existenţa germenilor în apa potabilă pot determina diverse boli infecţioase sau parazitare: hepatita acută, diareea acută, febra tifoidă, dizenteria, giardioza, etc.

In tabelul de mai jos se regaseste numarul de analize microbiologice efectuat pentru fiecare parametru (total analize efectuate de DSP in cadrul monitorizarii de audit; total analize efectuate de operator in cadrul monitorizarii de control; totalul analizelor efectuate in cadrul monitorizarii) pentru zonele de aprovizionare mari. In coloana a doua (total ZAP neconforme) sunt cuprinse totalul zonelor de aprovizionare la care procentul analizelor microbiologice necorespunzatoare depasesc procentul de 5%.

Parametrul Total ZAP monitorizate

Total ZAP neconforme

Total analize efectuate

DSP (M.Audit)

Total analize efectuate

Producator/Distribuitor

Apa (M.Control)

Total analize efectuate

(Audit+Control)

Escherichia coli (E.coli) 24 0 1789 1805 3594

Enterococci 24 0 1789 1806 3595Bacterii Coliforme 24 2 753 1805 2558

Numar de colonii la 22 grd.C

24 4 172 278 450

Numar de colonii la 37grd.C

24 7 172 278 450

In tabelul de mai jos sunt explicate zonele mari neconforme din punct de vedere microbiologic cu numarul total de analize efectuate si numarul de analize neconforme.

27

Page 28: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. crt.

Parametru Nr. zone neconforme

Zone neconforme Nr. total analize/

Nr. analize neconforme

Valori impuse prin legislatie

Valoare maxima

obtinuta prin analize

1 Bacterii coliforme 2 Harsova / Ciobanu 56/3 0 5Medgidia III 35/2 3

2 Numarul de colonii la 22°C

4 Murfatlar 1 12/1 FARA MODIFICAR

I ANORMALE

1030Navodari I-Lumina-

Ovidiu II18/1 620

Medgidia II 11/1 >3000

Cobadin /Viisoara 7/1 1450

3 Numarul de colonii la 37°C

7 Murfatlar 1 12/1 FARA MODIFICAR

I ANORMALE

270Hirsova / Ciobanu 14/1 48

Navodari I-Lumina-Ovidiu II

18/3 270

Ovidiu I-Palazu Mare

11/1 50

Medgidia II 11/1 >3000Agigea-Cumpana-

Lazu30/1 25

Cobadin / Viisoara 7/1 1030

In tabelul de mai jos sunt cuprinse numarul de analize microbiologice efectuate de DSP si de operatorul de apa pentru zonele de monitorizare mici:

ParametrulTotal

ZAP_mici monitorizate

Total ZAP_mici

neconforme

Total analize

efectuate DSP

(M.Audit)

Total analize efectuate Producator/

Distribuitor Apa (M.Control)

Total analize efectuate

(Audit+Control)

Escherichia coli (E.coli) 125 31 2123 897 3020

Enterococci 125 41 2125 896 3021Bacterii

Coliforme 120 57 305 883 1188

Numar de colonii la 22

grd.C120 36 248 268 516

Numar de colonii la 37grd.C

120 48 248 272 520

28

Page 29: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

In tabelul de mai jos sunt cuprinse nominal zonele neconforme mici cu numarul total de analize efectuate si numarul total de analize neconforme:

Nr. crt.

nr. crt.

Parametru Nr. zone neconforme

Zone neconforme Nr. total analize/

Nr. analize neconforme

Valori impuse

prin legislatie

Valoare maxima obtinuta

prin analize

1 1 Bacterii coliforme 57 1.Navodari II 11/1 0 12 2.Negru Voda 25/2 43 3.Arsa 9/1 34 4.Vlahi 14/3 125 5.Lanurile 10/2 56 6.Castelu 16/3 47 7.Nisipari 6/1 128 8.Chirnogeni 13/1 49 9.Ciocirlia de Sus 11/1 110 10.Negresti 3/1 1911 11.Cogealac 9/6 8312 12.Tariverde 6/1 1113 13.Corbu de Sus 6/6 10214 14.Corbu de Jos 16/1 115 15.Vadu 5/3 716 16.Deleni 2/2 7817 17.Petrosani 2/2 1318 18.Sipotele 2/2 4919 19.Fantanele 8/2 47020 20.Ghindaresti 14/4 4221 21.Girliciu 7/1 1822 22.Cheia 6/1 323 23.Gradina 7/5 4924 24.Tichilesti 4/3 5925 25.Independenta 12/1 526 26.Nuntasi 10/3 427 27.Canlia 2/1 128 28.Carvan 2/1 129 29.Coslugea 3/3 630 30.Ciobanita/Credinta 13/1 1931 31.Osmancea 12/3 1532 32.Mihai viteazu 11/1 833 33.Mircea Voda/Satu

Nou22/1 1

34 34.Dorobantu 6/2 2235 35.Oltina 8/6 3636 36.Razoare 5/4 6237 37.Satu Nou 4/4 738 38.Pantelimon de

Sus/Pantelimon deJos8/7 66

39 39.Ivrinezu Mare/ Ivrinezu Mic

11/6 13

40 40.Izvoru Mare 7/2 4

29

Page 30: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. crt.

nr. crt.

Parametru Nr. zone neconforme

Zone neconforme Nr. total analize/

Nr. analize neconforme

Valori impuse

prin legislatie

Valoare maxima obtinuta

prin analize

41 41.Rasova 9/5 29

42 42.Cochirleni 7/4 7843 43.Sacele/Traianu 10/9 9844 44.Saraiu 11/7 6645 45.Dulgheru 11/5 10546 46.Seimenii Mari 7/3 1947 47.Dunarea 7/2 7348 48.Seimenii Mici 7/3 5049 49.Tepes Voda 9/1 850 50.Tirgusor 6/5 9951 51.Topalu 5/4 5452 52.Capidava 5/4 3053 53.Topraisar/Biruinta 22/1 154 54.Vulturu 6/2 1055 55.Culmea 14/8 17456 56.Siminoc 12/1 357 57.Negureni 2/2 36

2 51 E. Coli 31 1. Navodari II 33/2 0 6952 2. Cernavoda III 50/1 353 3. Vlahi 16/1 154 4. Castelu 49/1 155 5. Cogealac 12/1 156 6. Corbu de Sus 7/3 2257 7. Petrosani 6/3 3158 8. Fantanele 11/1 12059 9. Ghindaresti 18/2 160 10. Girliciu 15/2 961 11. Gradina 18/4 1462 12.Istria 35/1 163 13.Coslugea 3/3 364 14.Osmancea 38/1 165 15.Oltina 9/1 266 16.Satu Nou 7/2 4067 17.Pantelimon de Sus /

Pantelimon de Jos25/8 38

68 18.Ivrinezu Mare/Ivrinezu Mic

23/3 9

69 19.Rasova 12/1 170 20.Cochirleni 10/1 271 21.Sacele/Traianu 10/6 2372 22.Saraiu 18/4 173 23.Dulgheru 18/9 774 24.Silistea 35/1 4

30

Page 31: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. crt.

nr. crt.

Parametru Nr. zone neconforme

Zone neconforme Nr. total analize/

Nr. analize neconforme

Valori impuse

prin legislatie

Valoare maxima obtinuta

prin analize

75 25.Seimenii Mici 10/1 2076 26.Tirgusor 22/12 1477 27.Topalu 13/8 378 28.Capidava 13/5 379 29.Vulturu 22/1 180 30.Culmea 14/2 9481 31.Vadu Oii 38/1 2

3 82 Enterococi 41 1. Navodari II 33/3 0 1283 2. Cernavoda III 50/1 184 3. Vlahi 16/2 285 4. Lanurile 37/1 186 5. Castelu 49/1 387 6. Cogealac 12/3 688 7. Tariverde 10/2 889 8. Comana 39/1 190 9. Pelinu 34/3 291 10. Corbu de Sus 7/3 1692 11. Fantanele 11/1 9893 12. Ghindaresti 18/1 294 13. Girliciu 15/2 895 14. Gradina 18/5 496 15. Independenta 38/1 197 16. Olteni 37/2 198 17. Nuntasi 14/2 199 18. Ciobanita/Credinta 38/2 2100 19. Osmancea 38/1 1101 20. Dorobantu 31/5 4102 21. Razoare 8/4 6103 22. Satu Nou 7/2 20104 23. Almalau 4/1 2105 24. Bugeac 4/1 1106 25. Pantelimon de

Sus/ Pantelimon de Jos

25/8 11

107 26. Ivrinezu Mic/ Ivrinezu Mare

20/2 8

108 27. Cochirleni 10/3 9109 28. Sacele / Traianu 10/4 6110 29. Saligny 36/2 1111 30. Saraiu 18/8 4112 31. Dulgheru 18/8 16113 32. Seimenii Mari 11/1 21114 33. Dunarea 10/2 28115 34. Seimenii Mici 10/1 9116 35. Silistea 35/1 3117 36. Tirgusor 22/13 26118 37. Topalu 13/8 3

31

Page 32: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. crt.

nr. crt.

Parametru Nr. zone neconforme

Zone neconforme Nr. total analize/

Nr. analize neconforme

Valori impuse

prin legislatie

Valoare maxima obtinuta

prin analize

119 38. Capidava 13/4 3120 39. Movilita 4/1 400121 40. Culmea 14/4 93122 41. Vadu Oii 38/1 1

4 123 Nr. de colonii la 22°C 36 1. Navodari II 5/1 138124 2. Navodari III 4/1 390125 3. Vlahi 8/4 >3000126 4. Castelu 5/1 310127 5. Conacu 3/1 140128 6. Cogealac 6/2 288129 7. Corbu de Sus 3/1 890130 8. Corbu de Jos 4/1 290131 9. Deleni 1/1 136132 10. Petrosani 1/1 154133 11. Sipotele 1/1 300134 12. Dumbraveni 4/1 550135 13. Fantanele 5/1 >3000136 14. Ghindaresti 4/2 470137 15. Garliciu 4/1 101138 16. Cheia 3/2 380139 17. Gradina 4/1 158140 18. Tichilesti 2/1 660141 19. Movila verde 9/1 290142 20. Nuntasi 5/1 232143 21. Ciobanita/Credinta 5/1 790144 22. Mihai Viteazu 4/1 >3000145 23. Dorobantu 4/2 840146 24. Vanatori 3/2 1100147 25. Rasova 4/1 230148 26. Cochirleni 4/2 390149 27. Saraiu 5/3 >3000150 28. Dulgheru 5/2 116151 29. Tirgusor 3/2 780152 30. Topalu 4/3 840153 31. Capidava 4/2 200154 32. Topraisar/Biruinta 8/1 410155 33. Movilita 3/1 400156 34. Culmea 13/3 980157 35. Vadu Oii 4/1 930158 36. Negureni 2/1 >3000

5 159 Nr. de colonii la 37°C 48 1. Navodari II 5/1 55160 2. Navodari III 4/1 171161 3. Vlahi 8/4 >3000162 4. Lanurile 5/1 26163 5. Castelu 5/1 58164 6. Conacu 3/1 84165 7. Cogealac 6/3 40

32

Page 33: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. crt.

nr. crt.

Parametru Nr. zone neconforme

Zone neconforme Nr. total analize/

Nr. analize neconforme

Valori impuse

prin legislatie

Valoare maxima obtinuta

prin analize

166 8. Corbu de Sus 3/1 225167 9. Corbu de Jos 4/1 220168 10. Crucea 5/1 27169 11. Deleni 1/1 114170 12. Petrosani 1/1 79171 13. Sipotele 1/1 209172 14. Dumbraveni 4/1 400173 15. Fantanele 5/2 400174 16. Ghindaresti 4/2 580175 17. Garliciu 4/1 400176 18. Cheia 3/1 20177 19. Gradina 4/1 29178 20. Tichilesti 2/2 1150179 21. Movila Verde 9/1 167180 22. Nuntasi 5/1 67181 23. Ciobanita/Credinta 5/2 1050182 24. Mihai Viteazu 4/1 >3000183 25. Mircea Voda Gara 4/1 65184 26. Dorobantu 4/2 970185 27. Oltina 5/1 118186 28. Pantelimon de

Sus / Pantelimon de Jos

5/3 91

187 29. Vanatori 3/2 1060188 30. Ivrinezu Mare/

Ivrinezu Mic5/3 79

189 31. Izvoru Mare 4/2 26190 32. Rasova 4/2 55191 33. Cochirleni 4/1 690192 34. Sacele/Traianu 4/1 50193 35. Saraiu 5/4 360194 36. Dulgheru 5/3 48195 37. Seimenii Mari 4/1 53196 38. Dunarea 4/1 31197 39. Tepes Voda 3/1 39198 40. Tirgusor 3/2 157199 41. Topalu 4/3 270200 42. Capidava 4/2 136201 43. Topraisar/Biruinta 8/1 370202 44. Movilita 3/1 199203 45. Culmea 13/4 1120204 46. Siminoc 5/2 510205 47. Vadu Oii 4/1 410206 48. Negureni 2/1 1220

33

Page 34: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Pentru neconformitatile bacteriologice constatate prin analize de laborator DSPJ Constanta face de fiecare data informarea prin adresa a operatorului/primarie cu privire la masurile necesare dupa caz:

- investigarea cauzei- spalarea si dezinfectia rezervorului- igienizarea perimetrului de protectie sanitara pentru toate elementele sistemului de apa- dupa caz: verificarea eficientei dezinfectiei/demersuri pentru introducerea treptei de dezinfectie- depistarea si remedierea in timp util a avariilor la nivelul retelei de distributie- dupa caz: oprirea distributiei apei sau informarea populatiei asupra fierberii apei inainte de consum

Inafara de parametrii microbiologici, DSPJ Constanta determina si parametrii chimici conform prevederilor legislatiei in domeniu:-amoniu-duritate totala-nitrati-nitriti-metale grele:arsen, cadmiu, crom, cupru, fier, nichel, plumb, seleniuIn cadrul monitorizarii de control, operatorul de apa efectueaza determinarea urmatorilor parametri chimici:-amoniu-comductivitate-cloruri-duritate-nitrati-nitriti-oxidabilitate-pH-sulfati-turbiditate

In tabelul de mai jos sunt cuprinse numarul de analize fizico-chimice efectuate de DSP si de operatorul de apa pentru zonele de monitorizare mari:

Parametrul

Total ZAP

monitori-zate

Total ZAP neconfor-

me

Total analize efectuate

DSP (M.Audit)

Total analize efectuate

Producator/ Distrib. Apa (M.Control)

Total analize efectuate AUDIT SI CONTROL

Arsen 24 0 73 0 73Cadmiu 24 0 73 0 73Crom total 24 1 83 0 83Cupru 24 0 73 0 73Plumb 24 0 73 0 73Mercur 0 0 0 0 0Nichel 24 0 73 0 73Nitrati 24 5 224 230 454Nitriti la iesire din statia de tratare 24 0 29 222 251

Nitriti in reteaua de distributie 24 0 127 395 522

Aluminiu 1 0 3 0 3Amoniu 24 0 79 491 570

34

Page 35: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Cloruri 5 2 0 71 71Clor rezidual liber la capat de retea 24 0 0 1104 1104

Conductivitate 24 0 0 491 491pH 24 0 0 493 493Fier 0 0 0 0 0Oxidabilitate 24 0 0 494 494Doza efectiva totala de referinta 0 0 0 0 0

Culoare 24 0 0 491 491Miros 24 0 0 491 491Gust 24 0 0 488 488Turbiditate 24 0 0 505 505Activitatea Alfa Globala 0 0 0 0 0Activitatea Beta Globala 0 0 0 0 0Duritate totala 24 0 148 39 187Sulfati 1 0 0 2 2

In tabelul de mai jos sunt cuprinse numarul de analize fizico-chimice efectuate de DSP si de operatorul de apa pentru zonele de monitorizare mici:

Parametrul

Total ZAP_mici monitori

-zate

Total ZAP_mici neconfor-

me

Total analize

efectuate DSP

(M.Audit)

Total analize efectuate

Producator/Distrib. Apa (M.Control)

Total analize

efectuate AUDIT SI CONTROL

Arsen 103 0 127 0 127Cadmiu 107 0 114 0 114

Crom total 107 1 114 0 114Cupru 107 0 115 0 115Plumb 106 0 114 0 114Nichel 104 0 114 0 114Nitrati 117 49 564 434 998

Nitriti la iesire din statia de tratare 119 1 92 315 407

Nitriti in reteaua de distributie 119 1 305 308 613

Aluminiu 0 0 0 0 0Amoniu 119 1 129 495 624Cloruri 49 7 0 89 89

Clor rezidual liber la capat de retea 75 33 0 666 666

Conductivitate 119 0 0 496 496pH 119 0 0 492 492Fier 0 0 0 0 0

Oxidabilitate 119 0 0 495 495

35

Page 36: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Doza efectiva totala de referinta 0 0 9 0 0

Culoare 75 0 0 346 346Miros 75 0 0 345 346Gust 75 0 0 346 346

Turbiditate 119 0 0 497 497Activitatea Alfa Globala 0 0 0 0 0Activitatea Beta Globala 0 0 0 0 0

Duritate totala 109 0 228 177 405Sulfati 49 9 0 86 86

Sulfuri si Hidrogen Sulfurat

42 0 0 74 74

In urma monitorizarii efectuate de-a lungul anilor se constata ca in unele localitati, in special rurale, ale judetul Constanta, exista neconformitatea parametrului nitrat.

Nitratii si nitritii provin din poluarile industriale sau agricole cat si din mineralizarea sub actiunea microorganismelor din sol a substantelor organice de origine vegetala sau animala.

In mediul rural, prezenta in sol si in apa subterana a nitratilor se datoreaza : -existentei foselor septice -existentei depozitelor neorganizate de deseuri menajere si gunoi de grajd -lipsei retelei de canalizare -acumularii in sol a nitratilor proveniti din utilizarea necontrolata a ingrasamintelor (naturale sau artificiale) in agricultura -solurilor cu incarcatura naturala crescuta de nitrati (nitrat de origine telurica)

`Prezenta nitratilor in apa potabila peste limita prevazuta de legislatia sanitara (50mg/l) poate determina aparitia intoxicatiei cu nitrati la copii 0-3 ani (methemoglobinemia acuta infantila/boala albastra)

Nitratii din apa potabila ajunsi in organismul copiilor mici, sub actiunea florei reducatoare din tubul digestiv sunt transformati in nitriti (substante instabile in mediu, responsabile in mod direct de producerea intoxicatiei la copii); transformarea nitratilor in nitriti poate avea loc si exogen (in apa) dar numai in perioadele calde ale anului si de asemenea in prezenta unei flore reducatoare din apa.

Aciditatea gastrica slaba la sugari si mai ales la cei cu boli infectioase (diaree, IACRS etc) permite proliferarea microorganismelor reducatoare care reduc nitratii la nitriti in portiunea superioara a tractului gastrointestinal.

Nitritii ajung in sange unde se combina cu hemoglobina fetala rezultand methemoglobina. Aceasta methemoglobina creeaza legaturi stabile cu oxigenul astfel incat se creeaza un deficit de O2 si

se instaleaza semnele clinice ale hipoxiei: -coloratia albastra a tegumentelor (boala albastra) -dispnee -tahicardie -agitatie -convulsii -semne digestive (diaree sau constipatie)

Din nefericire, in lipsa unui tratament adecvat, aplicat de urgenta, intoxicatiile cu nitrati pot avea si efect letal, acesta depinzand de varsta copilului, starea de nutritie cat si de prezenta altor afectiuni sau tare asociate.

În anul 2016 Spitalul de Urgenţă Constanţa a comunicat un singur caz de methemoglobinemie acută infantilă la copil sub 1 an în localitatea Cogealac. Ancheta efectuată, urmata de analiza probelor de apă a

36

Page 37: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

confirmat prezenţa nitraţilor în cantitate crescută în apa de fantana consumată de sugarul respectiv.Deasemenea primaria Cogealac a fost informata sa asigure apa imbuteliata pentru consumul sugarului.

Scăderea continua a numărului de cazuri de methemoglobinemie infantilă faţă de anii precedenţi s-a datorat cunoaşterii fenomenului, informării populaţiei şi a medicilor care au în supraveghere copiii din aceste localităţi, precum şi obligativităţile primăriilor de a asigura apă potabilă gratuit pentru copiii din localităţile în care apa potabilă prezintă o încărcătură crescută de nitraţi (HG 974/2004).

Totusi este necesar sa se ridice gradul de educatie sanitara a populatiei rurale avand in vedere faptul ca intoxicatiile in 2016 au aparut desi s-a facut o intensa mediatizare a problemei reprezentate de cresterea parametrului nitrat in apa potabila.

OMS considera ca in situatia in care concentratia nitratilor depaseste 50mg/l, situandu-se in plaja 50-100mg/l este posibil ca apa sa fie furnizata sugarilor atata timp cat este sigura microbiologic si creste vigilenta pentru depistarea posibilelor cazuri de methemoglobinemie.

In capitolul de mai jos sunt cuprinse date de radioactivitate apa potabila efectuate de DSP:

Monitorizarea radioactivitatii apei potabile destinate consumului uman este necesara datorita impactului acesteia asupra sanatatii populatiei. Cadrul legislativ national, armonizat cu prevederile comunitare in domeniu prevad obligativitatea si responsabilitatea retelei de sanatate publica de a asigura supravegherea radiologica a apei potabile.

Obiectivele acestei activitati sunt:- realizarea unei monitorizari la nivel national a continutului radioactiv natural al apei potabile si depistarea eventualelor contaminari radioactive;- identificarea tipului si cuantificarea nivelului de contaminare in vederea evaluarii dozelor implicate in iradierea populatiei si a instituirii unor masuri de protectie radiologica.-parametrii de radioactivitate monitorizati sunt:activitatea alfa global,activitatea beta global si tritium. Conform tabelului, valorile masurate pentru parametrii de radioactivitate sunt mai mici decat valorile maxime admise pentru ei (pentru alfa global 0,1Bq/l, pentru beta global 1Bq/l, pentru tritium 100 Bq/l)

Principala zona in care se face supravegherea radioactivitatii apei potabile este zona adiacenta centralei CNE Cernavoda. Pentru aceasta zona valorile parametrilor de radioactivitate se incadreaza in limitele stabilite de Legea nr. 301/2015. (Legea privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă)

loc prelevare nuclid Data prelevare cmd actvitatea

unitate mas

valoare incert

tipul incert

unit mas

Cernavoda Alfa global

03.02.2016 <0.0127   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda Beta global

03.02.2016 <0.033 0.099 Bq/l 0.03 2σ Bq/l

Cernavoda Alfa global

03.02.2016 <0.0127 0.016 Bq/l 0.006 1σ Bq/l

Cernavoda Beta global

03.02.2016 <0.033 0.016 Bq/l 0.014 1σ Bq/l

Cernavoda Alfa global

03.02.2016 <0.0127 0.007 Bq/l 0.006 1σ Bq/l

Cernavoda Beta global

03.02.2016 <0.033 0.084 Bq/l 0.03 2σ Bq/l

Cernavoda Alfa global

03.02.2016 <0.0127   Bq/l   2σ Bq/l

37

Page 38: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

loc prelevare nuclid Data prelevare cmd actvitatea

unitate mas

valoare incert

tipul incert

unit mas

Cernavoda Beta global

03.02.2016 <0.033   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda Alfa global

14.04.2016 <0.009 0.021 Bq/l 0.006 1σ Bq/l

Cernavoda Beta global

14.04.2016 <0.033 0.096 Bq/l 0.015 2σ Bq/l

Cernavoda tritium 14.04.2016 <3.12   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda Alfa global

14.04.2016 <0.009 0.072 Bq/l 0.019 2σ Bq/l

Cernavoda Beta global

14.04.2016 <0.033 0.126 Bq/l 0.048 2σ Bq/l

Cernavoda tritium 14.04.2016 <3.16   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 24.06.2016 <3.39   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 24.06.2016 <3.15   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 13.09.2016 <2.9   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 13.09.2016 <3.07   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 13.09.2016 <3.18   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 13.09.2016 <3.18   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 13.09.2016 <3.17   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 17.11.2016 <3.08   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 17.11.2016 <3.22   Bq/l   2σ Bq/l

Cernavoda tritium 17.11.2016 <3.21   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta Alfa global

27.06.2016 <0.009 0.08 Bq/l 0.029 2σ Bq/l

Constanta Beta global

27.06.2016 <0.033 0.05 Bq/l 0.032 2σ Bq/l

Constanta Alfa global

05.07.2016 <0.011 0.072 Bq/l 0.028 2σ Bq/l

Constanta Beta global

05.07.2016 <0.033   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 05.07.2016 <3.19   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 11.10.2016 <3.42   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 08.12.2016 <2.99   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 08.12.2016 <2.98   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 08.12.2016 <2.96   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 08.12.2016 <2.97   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 08.12.201 <3.01   Bq/l   2σ Bq/l

38

Page 39: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

loc prelevare nuclid Data prelevare cmd actvitatea

unitate mas

valoare incert

tipul incert

unit mas

6

Constanta tritium 17.11.2016 <3.26   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 08.12.2016 <2.99   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 08.12.2016 <2.96   Bq/l   2σ Bq/l

Constanta tritium 08.12.2016 <3.19   Bq/l   2σ Bq/l

Medgidia Alfa global

14.04.2016 <0.009 0.046 Bq/l 0.017 2σ Bq/l

Medgidia Beta global

14.04.2016 <0.033   Bq/l   2σ Bq/l

Medgidia tritium 14.04.2016 <3.15   Bq/l   2σ Bq/l

Mangalia Alfa global

29.06.2016 <0.009 0.075 Bq/l 0.036 2σ Bq/l

Mangalia Beta global

29.06.2016 <0.033   Bq/l   2σ Bq/l

Mangalia tritium 06.12.2016 <3.09   Bq/l   2σ Bq/l

Mangalia tritium 13.12.2016 <3.23   Bq/l   2σ Bq/l

Eforie Nord tritium 24.11.2016 <3.06   Bq/l   2σ Bq/l

Techirghiol tritium 14.12.2016 <2.78   Bq/l   2σ Bq/l

Navodari tritium 17.11.2016 <3.26   Bq/l   2σ Bq/l

Palazu Mare tritium 07.12.2016 <2.98   Bq/l   2σ Bq/l

Lumina tritium 17.11.2016 <3.16   Bq/l   2σ Bq/l

Nisipari Alfa global

03.02.2016 <0.012 0.044 Bq/l 0.033 2σ Bq/l

Nisipari Beta global

03.02.2016 <0.034   Bq/l   2σ Bq/l

Castelu Alfa global

03.02.2016 <0.01 0.037 Bq/l 0.019 2σ Bq/l

Castelu Beta global

03.02.2016 <0.034   Bq/l   2σ Bq/l

Cheia tritium 13.12.2016 <3.00   Bq/l   2σ Bq/l

Patelimonu de Jos tritium 13.12.201

6 <3.27   Bq/l   2σ Bq/l

Satu-Nou Alfa global

03.02.2016 <0.012 0.09 Bq/l 0.039 2σ Bq/l

Satu-Nou Beta global

03.02.2016 <0.034 0.055 Bq/l 0.048 1σ Bq/l

Satu-Nou tritium 13.09.2016 <2.78   Bq/l   2σ Bq/l

Saligny Alfa global

03.02.2016 <0.0127 0.012 Bq/l 0.006 1σ Bq/l

Saligny Beta global

03.02.2016 <0.033 0.104 Bq/l 0.03 2σ Bq/l

39

Page 40: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

loc prelevare nuclid Data prelevare cmd actvitatea

unitate mas

valoare incert

tipul incert

unit mas

Saligny tritium 13.09.2013 <2.98   Bq/l   2σ Bq/l

Saraiu tritium 08.12.2016 <3.04   Bq/l   2σ Bq/l

Faclia Alfa global

03.02.2016 <0.0127   Bq/l   2σ Bq/l

Faclia Beta global

03.02.2016 <0.033 0.179 Bq/l 0.031 2σ Bq/l

Faclia tritium 13.09.2016 <3.05   Bq/l   2σ Bq/l

Seimeni Alfa global

03.02.2016 <0.0127   Bq/l   2σ Bq/l

Seimeni Beta global

03.02.2016 <0.033   Bq/l   2σ Bq/l

Tariverde tritium 11.09.2016 <3.12   Bq/l   2σ Bq/l

Mihai Viteazu tritium 11.09.2016 <2.84   Bq/l   2σ Bq/l

Stefan cel Mare tritium 13.09.201

6 <2.99   Bq/l   2σ Bq/l

Targusor tritium 13.12.2016 <2.97   Bq/l   2σ Bq/l

Albesti tritium 13.12.2016 <2.86   Bq/l   2σ Bq/l

Dulcesti tritium 13.12.2016 <2.81   Bq/l   2σ Bq/l

Arsa tritium 13.12.2016 <2.78   Bq/l   2σ Bq/l

Cotu Vaii tritium 13.12.2016 <2.74   Bq/l   2σ Bq/l

Vartop tritium 13.12.2016 <2.74   Bq/l   2σ Bq/l

Coroana tritium 13.12.2016 <3.21   Bq/l   2σ Bq/l

Pecineaga tritium 13.12.2016 <3.23   Bq/l   2σ Bq/l

Limanu tritium 15.12.2016 <3.25   Bq/l   2σ Bq/l

Carvan tritium 19.12.2016 <2.79   Bq/l   2σ Bq/l

Cascioarele tritium 19.12.2016 <2.77   Bq/l   2σ Bq/l

Valcele tritium 19.12.2016 <2.79   Bq/l   2σ Bq/l

Monitorizarea radioactivitatii apei potabile se efectueaza in cadrul Laboratorului de Igiena Radiatiilor Ionizante – DSPJ Constanta, in a carui structura intra: 1 medic primar, 1 fizician, 1 chimist, 1 asistent igiena, 1 asistent laborator.

Majoritatea operatorilor de apa potabila (S.C. RAJA S.A. Constanta, primarii care administreaza apa potabila etc) au comandat studii de specialitate pentru localitatile cu neconformitatea parametrului nitrat in apa potabila si au intocmite (si in desfasurare) planuri cu masuri de remediere si calendarul aferent de realizare.

Prin planurile de masuri depuse de operatorii de apa la DSPJ Constanta, acestia angajeaza masuri de eliminare a nitratilor din apa potabila (forarea unor puturi noi, denitrificare, alte masuri complementare dupa caz).

40

Page 41: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Studiile efectuate de institute de sanatate publica contin informatii utile cu privire la populatia la risc si interpretarea acestora permite impunerea unor masuri care sa limiteze sau sa minimizeze efectele neconformitatii respective in apa potabila.

Aceste masuri constau in primul rand in obligativitatea informarii populatiei din localitate si merg pana la excluderea folosirii apei respective din alimentatia anumitor categorii de varsta.

In conformitate cu legislatia DSPJ Constanta asigura informarea populatiei prin: -comunicate de presa afisate pe site-ul institutiei, adrese catre operatorul de apa, adrese catre primariile locale, adrese catre medicii de familie din localitatea respective,emisiuni radio-tv.

Comunicatele de presa, cat si adresele de mai sus transmit masurile care trebuie luate dupa caz, pentru eliminarea riscului pe sanatate:

- DSPJ Constanţa şi medicii din localitate recomanda alimentaţia naturală (la sân) a sugarilor.

- Pentru alimentaţia artificiala a copiilor 0-1 an, pentru femei însărcinate şi pentru cele care alăptează primaria locala trebuie sa asigure apă potabilă dintr-o sursă autorizată sanitar sau apă plată îmbuteliată avizată şi recomandată de Societatea Română de Pediatrie.

- Primaria va asigura depozitarea controlata in cadrul unui management adecvat a deseurilor menajere si de grajd. In acest sens este utila construirea platformelor pentru depozitarea dejectiilor animale din exploatatiile zootehnice in localitatile rurale cu conditia respectarii normelor sanitare.

-Primaria va face demersuri pentru introducerea sistemului de canalizare in localitatile rurale (pentru eliminarea latrinelor cu fosa simpla si a raspandirii necontrolate pe sol a reziduurilor menajere lichide)

-Primaria va asigura folosirea rationala si controlata in agricultura a ingrasamintelor naturale si de sinteza.

Fantanile reprezinta surse locale de aprovizionare cu apa potabila care mai reprezinta inca singura varianta de aprovizionare cu apa pentru unele localitati rurale. Calitatea apei acestora este de multe ori afectata (atat microbiologic, cat si chimic – parametrul nitrat) datorita faptului ca acestea abordeaza de regula panza freatica (apa subterana de mica adancime) cat si datorita faptului ca fantanile nu respecta de cele mai multe ori normele sanitare de constructie si de amplasament fata de latrine, grajduri de animale, depozite de deseuri, etc. Desi legislatia prevede ca fantanile publice trebuie monitorizate cel putin o data pe an de catre primariile locale, acestea invoca de cele mai multe ori problemele financiare si se sustrag obligatiilor de monitorizare.

Daca analizele de laborator arata parametrul nitrat peste norma sanitara primaria are obligatia (si este informata in acest sens) sa inscriptioneze fantana respectiva “apa nu este buna de baut pentru sugari si copiii mici 0-3 ani”. Daca analizele de laborator arata depasirile parametrilor microbiologici se dau informatii asupra riscului sanitar si se pun la dispozitia primariei pliante continand informatii privind modul de curatare si dezinfectie a fantanilor.

In anumite situatii, pana la remedierea deficientelor si eliminarea neconformitatilor bacteriologice (confirmate prin examen de laborator) populatia este informata sa consume apa numai dupa fierbere si racire sau sa utilizeze apa imbuteliata.

41

Page 42: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

FANTANI SI CISMELE ANALIZATE IN 2016

DATANUME

SOLICITANT

LOCUL DE RECOLTĂ

CO

LIFO

RM

I TO

TALI

E. C

OLI

ENTE

RO

CO

CI

AM

ON

IU

NIT

RIŢ

I

NIT

RA

ŢI

IND

ICE

PER

-M

AN

GA

NI

C

DU

RIT

AT

E

TUR

BID

.

12.04.2016

Primăria Independe

nta

Tufani scoala cismea

41 0 1 0,031

<0,0045

104,12 0,48 19,78 0,23

12.04.2016

Primăria Independe

nta

Tufani cismea

moderna0 0 0 0,0

29

<0,0045

147,47 0,96 21,8 0,01

12.04.2016

Primăria Independe

nta

Fantana Mare

cismea Petrosani

0 0 0 0,021

<0,0045

11 0,48 8,76 0,06

12.04.2016

Primăria Independe

nta

Fantana Mare

cismea centru

81 1 0 0,024

<0,0045

38,17 <0,13 16 0,09

20.04.2016

Primaria Adamclisi

Fantana publica

Hateg str. Fantanii

78 18 7 0,038

0,015

501,12 0,54 45,16 0,07

20.04.2016

Primaria Adamclisi

Fantana publica

Hateg str. Transilvani

ei

143 29 32 0,060

0,044

527,04 0,80 43,15 0,20

20.04.2016

Primaria Adamclisi

Cismea publica

Abrud str. Cismelei

448 320 3 0,0

290,006

69,90 0,45 13,79 0,72

20.04.2016

Primaria Adamclisi

Cismea publica Abrud

extravilan

310 180 0 <0,

009<0,005

182,28 0,70 17,13 0,15

21.04.2016

Primaria Deleni

Cismea publica DN3

0 0 0 0,106

<0,005

7,66 0,48 14 0,07

21.04.2016

Primaria Gradina

Gradina fantana publica

256 8 32 0,073

0,052

92,42 0,80 12,5 0,06

21.04.2016

Primaria Gradina

Cheia izvor public 1 0 0 0,0

69<0,005

20,55 0,64 17,1 0,06

22.04 Primaria Cuiugiuc 75 0 0 0,1 0,0 20, 0,80 16 0,6542

Page 43: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

DATANUME

SOLICITANT

LOCUL DE RECOLTĂ

CO

LIFO

RM

I TO

TALI

E. C

OLI

ENTE

RO

CO

CI

AM

ON

IU

NIT

RIŢ

I

NIT

RA

ŢI

IND

ICE

PER

-M

AN

GA

NI

C

DU

RIT

AT

E

TUR

BID

.

.2016 Lipnita Cismea 01 40 30

22.04.2016

Primaria Lipnita

Cuiugiuc Fantana Nazmia

1398 810 40 0,0

860,071

211,86 0,96 38,5 0,20

22.04.2016

Primaria Lipnita

Cuiugiuc fantana Chemal

1252 850 310 0,0

630,014

348,42 1,12 34,5 1,68

22.04.2016

Primaria Lipnita

Cuiugiuc Fantana Popescu

406 30 56 0,054

0,037

33,44 0,64 12,5 1,92

22.04.2016

Primaria Lipnita

Cuiugiuc Fantana Chirica

586 28 7 0,046

0,019

150,54 0,80 22,5 0,23

22.04.2016

Primaria lipnita

Cuiugiuc fantana Geolgau

720 360 650 0,0

580,088

532,92 1,18 26,7 2,03

22.04.2016

Primaria Lipnita

Izvoarele cismea

magazin0 0 0 0,0

50<0,005

30,42 0,70 22,5 0,04

22.04.2016

Primaria Lipnita

Izvoarele cismea Nenea

398 10 0 0,158

0,016

22,84 0,57 21,4 2,05

22.04.2016

Primaria Lipnita

Izvoarele cismea

Transformator Enel

31 0 0 0,055

0,013

30,42 0,32 22,5 0,24

22.04.2016

Primaria Lipnita

Goruni fantana magazin

46 1 0 0,132

0,024

106,04 0,64 22,5 0,19

22.04.2016

Primaria Lipnita

Goruni fantana scoala

1040 50 62 0,154

0,008

44,34 0,32 19,4 0,20

22.04.2016

Primaria Lipnita

Goruni Fantana Valerica Corches

119 23 150 0,049

0,008

17,45 0,70 17,1 0,29

Dupa cum reiese din tabelul de mai sus apa din fantani a prezentat adesea atat neconformitati

microbiologice cat si chimice (nitrati) pentru care DSPJ Constanta a transmis primariilor locale masurile

necesare pentru eliminarea riscului imbolnavirii asupra populatiei. In aceasta idee DSPJ Constanta a recomandat

primariilor locale sa faca demersuri pentru infiintarea sistemelor centralizate de apa si a sistemelor de canalizare

apa uzata in toate localitatile rurale ale judetului Constanta.

43

Page 44: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

RECOMANDĂRI

Pentru asigurarea unei ape potabile de calitate bună, cât şi pentru a elimina riscurile ce ameninţă

calitatea apei, este necesar ca producătorii/distribuitorii de apă să aibă în vedere următoarele măsuri, pe care

DSPJ CONSTANŢA le recomandă anual şi permanent tuturor:

-evaluarea stârii tehnice a sistemelor de apă potabilă în vederea reabilitării şi îmbunătăţirii calităţii

acestora;

-asigurarea perimentrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemelor de apă. (conform HG

930/2005);

-demersuri pentru introducerea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă potabilă în toate

localităţile judeţului în care nu există decât sisteme locale individuale de aprovizionare cu apă potabilă (fântâni,

izvoare);

-forarea surselor noi va fi precedată de studiu hidrogeologic al zonei;

-asigurarea dezinfecţiei apei potabile conform normelor legale (Legea 458/2002,Ord. MS 119/2014);

-furnizarea apei potabile în regim continuu (permanent); se vor evita întreruperile în furnizarea apei

potabile sau distribuţia apei cu program;

-opririle accidentale ca urmare a remedierii defecţiunilor vor fi urmate de spălarea, dezinfecţia

conductelor şi recontrolul de laborator al apei (conform HG 974/2004);

-monitorizare ritmică a calităţii apei distribuite şi a calităţii surselor care le alimentează;

-igienizare ritmică a elementelor sistemului de apă;

-respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi monitorizarea sistemelor de apă de către toţi

producătorii/distrbuitorii de apă potabilă (Legea 458/2002, HG.974/2004, O.G. 11/2010, ORD MS 299/2010).

-producătorul de apă va respecta termenele incluse în planul de conformare şi va efectua o monitorizare

suplimentară cu informarea DSPJ CONSTANŢA pentru apele unde există neconformităţi chimice;

-semestrial, producătorul va efectua un raport privind stadiul de îndeplinire a planului de conformare pe

care-l va depune la DSPJ CONSTANŢA;

- masuri luate de primariile locale si institutiile cu atributii in protectia mediului (solului si apei) pentru

evitarea poluarii factorilor de mediu datorita amplasarii necorespunzatoare a latrinelor, depozitelor de deseuri

menajere, grajduri de animale, modului inadecvat de evacuare a reziduurilor lichide (construirea de retele de

canalizare, statii de epurare) etc.

- ridicarea gradului de educatie sanitara.

44

Page 45: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Deasemenea cetatenii judetului trebuie sa stie ca modificari ale calitatii apei potabile pot aparea si ca

urmare a deficientilor de pe retelele interioare ale imobilelor; aceste retele interioare trebuie verificate,

intretinute, inlocuite (dupa caz de catre proprietarii imobilelor respective).

45

Page 46: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

46

S.C. RAJA S.A.CONSTANTA

Page 47: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

RAPORT ANUAL 2016

Sisteme publice de alimentare cu apa in judetul Constanta

Operator S.C. RAJA S.A. CONSTANTA

1. Prezentare generala SC RAJA SA

S.C. RAJA S.A. Constanta este al doilea mare operator în domeniul alimentării cu apă a

populaţiei din România, după Bucureşti, şi deserveşte peste 750.000 de locuitori, iar în timpul

sezonului estival depaşeşte 2,5 milioane de persoane.

S.C. RAJA S.A. Constanţa are o particularitate, comparativ cu unităţile similare din ţară,

datorită învecinării cu Marea Neagră şi a activităţilor economice cu caracter sezonier care

implica un consum de apa mai mare in lunile de vara.

De asemenea, cca 90 % din apa furnizată beneficiarilor este extrasă din subteran, ceea ce

implică costuri deosebit de mari generate de consumul de energie electrică.

1.1. Activităţi principale si aria de operare

47

Page 48: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Alimentare cu apă în :

Judeţul Constanţa - 12 oraşe şi 88 comune şi sate; Judeţul Ialomiţa - 4 oraşe şi 2 comune şi sate; Judetul Calaraşi – 1 comuna şi sate; Judetul Ilfov – 1 oraş si o comuna; Judetul Brasov – 1 oraş; Judetul Prahova – 1 comuna si sate; Judetul Dambovita – 1 comuna si sate. Epurarea şi evacuarea apelor uzate în 16 staţii de epurare Activităti de mentenantă a infrastructurilor si a echipamentelor utilizate în activităţi specifice Analize de laborator pentru apa potabilă şi apa uzată.

Sistemul de alimentare cu apă: 110 surse de adâncime cu o capacitate totală instalată de peste 36.850 mc/h 3 surse de suprafaţă: - Galesu, cu o capacitate totală instalată de 4,47 mc/s - Dealu Vifor, cu o capacitate totală instalată de 0,1 mc/s - Valea Azuga cu o capacitate totală instalată de 0,1 mc/s

trei complexe de tratare a apei brute: - staţia de tratare Palas (Constanţa) - staţia de tratare Dealu Vifor (Cernavodă) - staţia de tratare Valea Azuga (Predeal)

conducte de aductiune cu o lungime de peste 722,81 km 178 rezervoare de apă cu un volum total înmagazinat de 308437mc 79 staţii de pompare apă potabilă cu o capacitate totală de 97911 mc/h. conducte de distributie cu o lungime de peste 3055 km.

Sistemul de canalizare: reţea de canalizare menajera si retea de canalizare pluviala cu o lungime de peste 1717,90

km; conducte de refulare cu o lungime de peste 276,3 km; 142 de staţii de pompare a apelor uzate cu o capacitate totală de 57.500 mc/h; 16 staţii de epurare cu o capacitate medie de 7469 l/s

48

Page 49: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

2. Caracteristici ale sistemelor de alimentare cu apa operate în anul 2016 în judetul Constanta

2.1. Aria de deservireIn anul 2016 S.C. RAJA S.A. a asigurat serviciul de alimentare cu apa in 103 de localităţi,

12 oraşe si 87 comune şi sate din judeţul Constanta. Datele privind caracteristicile zonelor de alimentare (populatie deservita, volume de apa distribuite, lungime de retea, conformarea la prevederile legale, etc) sunt prezentate detaliat in tabelul din Anexa nr.1. Dintre aceste localitaţi, 16 au peste 5000 de locuitori si se distribuie un volum de peste 1000 mc/zi: Constanţa, Năvodari, Ovidiu, Mangalia, Techirghiol, Eforie, Hârsova, Murfatlar, Cernavodă, Medgidia, Cobadin, Cumpăna, Tuzla, Valu lui Traian, M. Kogălniceanu, Lumina.

2.2. Dezinfecţia apei potabile Dezinfecţia apei se realizeaza la majoritatea sistemelor de alimentare cu apa în regim continuu, utilizand instalaţii de clorinare cu clor gazos sau instalaţii de clorinare cu hipoclorit. de sodiu lichid.

De asemenea un punct de lucru (SP Calaraşi Constanţa) este dotat cu un echipament modern de dezinfectie cu radiatii ultraviolete

In anul 2016 au existat cateva situaţii accidentale de dezinfecţie necorespunzatoare, care au avut ca şi cauză:

- disfuncţionalitaţi temporare ale aparatelor de clorinare;- intreruperi temporare in alimentarea cu energie electrica a surselor,  cauzate de vremea

extrema sau de probleme ale sistemului de alimentare cu energie electrica ; - aplicarea unui procedeu discontinuu de dezinfecţie cu clorura de var la rezervor în punctele de lucru unde exista disfunctionalitati ale aparatelor de clorinare;

In cazul acestor sisteme, în vederea asigurarii calitaţii corespunzatoare a apei distribuite populaţiei, s-au luat urmatoarele masuri corective şi preventive:

- achiziţionarea şi montarea de staţii noi de dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu;- marirea frecvenţei de aplicare in cazul dezinfecţiei cu clorură de var;- marirea frecvenţei de spălare a rezervoarelor;- monitorizarea suplimentara a sistemelor la care s-au înregistrat valori neconforme ale

indicatorilor de calitate ai apei.

49

Page 50: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

3. Monitorizarea calitaţii apei potabile distribuite populaţiei

3.1. Programe de monitorizare

Pentru activitatea de monitorizare a indicatorilor de calitate ai apei potabile în conformitate cu legislaţia în vigoare se aplică procedura internă Monitorizarea Indicatorilor Fizico - Chimici, Bacteriologici şi Biologici ai apei potabile, Cod: POC-8.2.4/1 şi de asemenea fiecare proces din cadrul acestei activităţi este procedurat în cadrul sistemului de management al calităţii propriu al laboratorului, sistem acreditat de RENAR.

In vederea respectarii prevederilor HG 974/2004 (cu modificarile si completarile ulterioare), monitorizarea de control si de audit a calitatii apei potabile distribuite catre consumator s-a realizat la nivelul anului 2016 astfel:- monitorizare de control - LIAP Palas Constanţa (SC RAJA SA) ;- monitorizare de audit – laborator DSP Constanta (cf.Contract nr. 53143/23.12.2009, cu actele aditionale)

In programele de realizare a monitorizarilor de control si de audit sunt stabilite traseele de monitorizare, locurile şi frecvenţele de prelevare, precum şi indicatorii monitorizaţi.

Rezultatele analizelor sunt transmise catre responsabilii de procese din entitatile respective (şefi centre zonale/sectii) in vederea analizarii si dispunerii de masuri. De asemenea, se intocmesc situaţii centralizate la nivelul Departamentului Calitate, Mediu, Siguranta Alimentului care sunt transmise catre managementul de varf cu ocazia analizelor de productie sau de sistem de management.

3.2. Rezultatele monitorizariiIndicatorii de calitate la care s-au înregistrat depaşiri în cursul anului 2016 au fost:

nitraţi, cloruri, amoniu şi indicatori bacteriologici.In cazurile în care s-au inregistrat sporadic depăşiri la indicatorii bacteriologici (situaţii

care au aparut in general în perioada verii), datorita masurilor imediate care s-au luat, nu s-au înregistrat imbolnăviri ale populatiei datorate apei distribuite în reţea.

Depaşiri la indicatorul nitrat s-au inregistrat în mai multe localitaţi (a se vedea şi cap.3.3) şi au fost luate masuri pentru asigurarea conformarii, dupa cum urmeaza:

- în localitaţile Crucea şi Poiana s-au achizitionat şi montat instalaţii de denitrificare; - in zona Mircea Voda Gara s-a inchis sursa de subteran Mircea Voda Gara, iar aprovizionarea zonei se realizeaza din sursa de subteran Medgidia Nord;

- în cazul surselor formate din mai multe foraje, din care unele au depaşiri la nitraţi, s-a aplicat varianta amestecului în rezervor (acolo unde este posibil), astfel incat apa distribuita în reţea să corespundă Legii 458/2002.

Pentru situaţiile în care nu au fost posibile metode de remediere imediată s-au emis autorizaţii sanitare cu derogare conform prevederilor Legii nr.458/2002 , art.9 si ale Ordinului MS nr.638/2010 şi s-au stabilit soluţii de remediere.

50

Page 51: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

3.3. Derogări O situaţie centralizată a sistemelor de alimentare cu apă pentru care s-au emis autorizaţii

sanitare cu derogare şi stadiul actual al investiţiilor propuse pentru asigurarea conformarii acestora este prezentată în tabelul de mai jos.

Nr.crt.

Denumiresursa

ASFDerogare nr./data

Sursa de finantare a investitiilor

Stadiu de realizare a investitiilor

1 Mircea Voda Gară

nr.2/11.08.2015

S.C. RAJA S.A.

S-a schimbat sursa de apa – investitie S.C. RAJA

S.A.

2 Movila Verde

nr.3/15.10.2015

POIM

Studiu de Fezabilitate şi Aplicaţia de finanţare

finalizate şi depuse spre aprobare la Ministerul Fondurilor Europene.

3 Albeşti nr.1/01.02.2016

POIM

4 Băneasa nr.2/01.02.2016

POIM

5 Topraisar -Biruinţa

nr.3/01.02.2016

POIM

6 Dulceşti nr.4/01.02.2016

POIM

7 Vâlcele nr.5/01.02.2016

POIM

8 Furnica nr.15/29.12.2016

POIM

10. Coroana nr.7/18.07.2016

POIM

9. Cascioarele nr.6/14.06.2016 POIM

Investitie ce se va finaliza in cursul anului

2017– investitie S.C. RAJA S.A.

Nota:POIM - Program Operational pentru Infrastructura Mare (finantare din fonduri europene – in perioada 2014-2020)

4. Preocupari în vederea imbunataţirii calitaţii serviciului public de alimentare cu apă

4.1. Măsuri pentru îmbunatatirea calitatii si sigurantei apei distribuite

Măsuri realizate in cursul anului 2016 pentru implementarea masurilor din programele de conformare aferente autorizaţiilor sanitare:

51

Page 52: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

- monitorizare suplimentara a calitaţii apei la sursa - rezervor – reţea şi analiza datelor în vederea stabilirii soluţiilor tehnice;

- igienizare şi reabilitare puncte de lucru, inclusiv imprejmuirile zonelor de protecţie; - punerea in functiune a investitiilor realizate prin POSM - schimbarea sursei de alimentare cu

apa a localitatiilor si reabilitarea reţelei de distribuţie în localitattile Techirghiol, Harsova si Mihail Kogalnicenau;

- imbunatatirea alimentării cu apă a localitatii Cernavoda – prin modificarea sistemului de alimentare cu apa si alimentarea localitatii din doua surse: sursa de suprafata Cernavoda si sursa de subteran Medgidia Nord;

- rezolvarea alimentării cu apă conforma în zona Mircea Voda Gara– prin schimbarea sursei de alimentare a zonei;

- încheierea unui contract cu o firma specializata pentru asigurarea mentenanţei instalaţiilor de dezinfecţie;

- inventarierea surselor cu probleme de calitate a apei şi prioritizarea lor în lista de investiţii promovate prin POIM sau în Planul de Investiţii al operatorului.

4.2. Măsuri realizate îin cursul anului 2016 pentru îmbunataţirea dezinfecţiei apei potabile şi a serviciului de alimentare cu apă în zonele rurale:

S-au montat la toate sursele de apa rurale instalatii de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, astfel incat populatia localitatilor din jud. Constanta, apartinand SC RAJA SA, sa primeasca apa potabila dezinfectata corespunzator.

S-a realizat un nou dispecerat pentru monitorizarea şi controlul sistemelor de apa şi acţionarea automata a pompelor şi electrovalvelor (SCADA) în zona Băneasa.

4.3. Măsuri în promovare în anul 2017

S.C. RAJA S.A. a demarat în anul 2014 procedurile pentru implementarea Programului Operational pentru Infrastructura Mare (POIM) care se deruleaza în perioada 2014-2020.La momentul actual este finalizat si aprobat Studiul de Fezabilitate, respectiv aplicaţia de finanţare, documentele fiind depuse la Ministerul Fondurilor Europene în vederea aprobării finanţării investitiilor propuse.

Lista de investiţii prioritare pentru perioada 2014-2020 care face obiectul studiului de fezabilitate cuprinde urmatoarele tipuri de măsuri pentru sistemele de alimentare cu apă:

Realizarea de surse noi; Extinderea şi reabilitarea surselor existente; Extinderea şi reabilitarea reţelelor de aducţiune şi de distribuţie; Creşterea eficienţei sistemelor de alimentare cu apa; Staţii noi de tratare a apei în vederea potabilizării.

52

Page 53: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Toate aceste lucrari vor avea ca finalitate obţinerea conformarii totale a sistemelor de alimentare cu apa mici la Directiva 98/83/CE, respectiv Legea 458/2002, completată cu Legea 311/2004 referitor la calitatea apei destinate consumului uman. De asemenea, realizarea investiţiilor propuse va asigura un impact pozitiv atat asupra calitaţii şi cantitaţii serviciilor oferite în alimentarea cu apă, cât şi pentru protecţia mediului şi dezvoltarea durabila a societaţii.

In anexa 3 sunt centralizate investiţiile în infrastructura de apă pe care S.C. RAJA S.A. le are în promovare in perioada urmatoare.

Vizat, Sef Departament Calitate, Mediu, Siguranta Alimentului Angela PANA

Intocmit, Sef Comp. Reglementare si Monitorizare Mediu,

Gianina PAVEL

53

Page 54: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

.C. RAJA S.A. Constanta A nexa nr.1 Departament Calitate, Mediu, Siguranta Alimentului

Sisteme de alimentare cu apa judetul ConstantaNrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

1 Constanta Cismea IA 1985 Zona 1/76665Zona 5/38860Zona 2/65590

47313 293374 583.407 daCismea IB 1696Cismea IC 4486Cismea II 1940Galesu 16650ConstantaNord

1106 Zona 4/51759

Caragea Dermen 2676 Zona 3/60500

2 Navodari Cismea I si IIGalesu – intemediar Cota 20)

26757 Zona 1/26496 6241 26964 101.1 da

Cismea I si IIGalesu –(intemediar rezervor 2x1000)

26757 Zona 2/1414

Constanta Nord (intermediar rez. interconectare)

1106 Zona 3/254

3 Ovidiu Caragea Dermen 2676 Zona 1 Ovidiu + Palazu /10300

2287 11000 44.8 da

Cismea I si IIGalesu –(intemediar Cota 20)

26757 Zona 1 Navodari /769

4 Baneasa Baneasa 195 Localitatea Baneasa

354 2476 21 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

Autorizatie cu derogare

nr.2/01.02.2016

5 Mangalia Tatlageac, 2089 Zona2 8348 39256 127 da54

Page 55: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

Dulcesti,Pecineaga, (intemediar Complex Tatlageac)

Mangalia – 23 August / Mangalia

12528

Vartop de Managalia,Albesti(intermediar Complex Mangalia)

2095 Zona 1/21105

6 Techirghiol Galesu /Cismea I si II) (intermediar Complex constanta Sud ) Sonda Techirghiol

625 Localitatea Techirghiol

1197 9160 37.15 da Investitie finalizata POSM

7 Eforie Nord Galesu /Cismea I si II, (intermediar rezervor Eforie Nord)

26757 Localitatea Eforie Nord

1878 8032 46.89 da

8 Eforie Sud Biruinta IIntermediar(Complex Eforie Sud)

917 Zona Eforie Sud/Tuzla

1667 6790 41.11 da

9 Harsova Harsova 119.4 Zona Harsova /Ciobanu

924 9940 42.3 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

Investitie finalizata POSM, in promovare

investitie POIM10 Murfatlar Murfatlar 1 1438 Zona 1 Murfatlar -

Galesu si Poarta Alba / Populatie Murfatlar /6762

1650 3372 50.4 da

Murfatlar II 215 Zona 2/360

55

Page 56: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

11 Cernavoda Cernavoda si Medgidia Nord

2700 Zona 1/5390 2725 16200 40.108 daZona 2/4327

Zona 3/650012 Medgidia Medgidia 2762 Zona Medgidia

Hidrofor +Remus Opreanu /14238

4024 30813 91.162 da

Zona 2/ 8896Zona 3/ 7990

13 Negru Voda Negru VodaCotu Vaii (intermediar Complex Negru Voda )

242 Localitatea Negru Voda

425 3560 43.1 da

14 Amzacea Amzacea 25 Localitatea Amzacea

190 1218 6.69 da

15 Adamclisi Adamclisi (sursa noua si sursa veche)

59 Localitatea Adamclisi

137 912 12.2 da

16 Aliman Aliman 35 Localitatea Aliman 60 543 7.0 da17 Arsa Arsa 29 Localitatea Arsa 79 498 8 da18 Albesti Vartop de

Mangalia500 Localitatea Albesti 240 1502 17 Nu se

incadreaza la indicatorul

nitrat

Autorizatie cu derogare

nr.1/01.02.2016

19 23 August Tatlageac,Dulcesti,Pecineaga, (intemediar Complex Tatlageac)

2089 Zona 2 Mangalia - 2766 19 da

20 Agigea Galesu /Cismea I si II) (intermediar Complex constanta Sud )

26757 Zona Cumpana – Agigea -Lazu

- 6602 23.47 da

21 Biruinta Biruinta II 190 Zona Biruinta/ 300 758 5.6 Nu se Autorizatie cu 56

Page 57: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

(Intemediar Complex Biruinta)

Topraisar incadreaza la indicatorul

nitrat

derogarenr.3/01.02.2016

22 Brebeni Brebeni 2.4 Localitatea Brebeni

1 11 3 depasiri la indicatorul

nitrat23 Castelu Medgidia Nord 1548 Localitatea

Castelu216 2275 16.1 da

24 Cotu Vaii Cotu Vaii 192 Localitatea Cotu Vaii

134 756 4.8 da

25 Cascioarele Cascioarele 7 Localitatea Cascioarele

28 188 6 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

Autorizatie cu derogare

nr.6 /14.06.2016

26 Coroana Coroana 22 LocalitateaCoroana

23 98 1.9 da Autorizatie cu derogare

nr.7/18.07.2016

27 Cerchezu Cerchezu 35 Localitatea Cerchezu

71 579 12 da

28 Chirnogeni Chirnogeni 170 Localitatea Chirnogeni

271 1390 18.1 da

29 Ciobanita Ciobanita 255 Localitatile Credinta/ Ciobanita

65 242 4.4 da

30 Cobadin Ciobanita si Viisoara(Intermediar Complex Cobadin)

255 Zona Cobadin/ Viisoara

735 3356 33.774 da

31 Conacu Conacu 5 LocalitateaConacu

8 98 7.86 da

32 Credinta Ciobanita 255 Zona Credinta/ Ciobanita

- 186 4 da

33 Ciocarlia de Sus

Ciocarlia de Sus 30 Localitatea Ciocarlia de Sus

96 785 11 da

57

Page 58: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

34 Ciocalia de Jos

Ciocalia de Jos 40 Localitatea Ciocalia de Jos

110 924 13.6 da

35 Comana Comana 28 Localitatea Comana

85 865 12 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

36 Corbu Galesu,Cismea I si II(intemediar Cota 20 si rezervor Corbu)

26757 Localitatea Corbu

299 2908 24.064 da

37 Crucea Crucea 15 Localitatea Crucea 81 1267 9.3 da S-a montat instalatie de denitrificare

38 Ciobanu Harsova 119.4 Zona Harsova /Ciobanu

- 2942 25.6 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

Investitie finalizata POSM, in promovare

investitie POIM39 Costinesti Costinesti 352 Zona Costinesti-

Schitu 1238 3254 20.0 da

40 Crangu Crangu 4 Localitatea Crungu

7 53 4.25 da

41 Cumpana Galesu, Cismea I si II, (intermediar Complex constanta Sud )

26757 Zona Cumpana – Agigea -Lazu

2935 13491 45.679 da

42 Darabani Darabani 15 Localitatea Darabani

42 490 17 da

43 Dunareni Dunareni 10 Localitatea Dunareni

103 1187 12 da

44 Dumbraveni Dumbraveni 5 Localitatea Dumbraveni

27 319 6.3 Nu se incadreaza la

indicatorulnitrat

45 Dulcesti Dulcesti 1005 Localitatea Dulcesti

195 1325 16 Nu se incadreaza la

Autorizatie cu derogare

58

Page 59: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

indicatorulnitrat

nr.4/01.02.2016

46 G. Scarisoreanu

G. Scarisoreanu 180 LocalitateaG. Scarisoreanu

70 715 14.45 da

47 Galesu Murfatlar I 1438 Zona 1 Murfatlar -Galesu si Poarta

Alba /

- 445 9.8 da

48 Furnica Furnica 5 Localitatea Furnica

10 84 2.5 Nu se incadreaza la

indicatorulnitrat

Autorizatie cu derogare

nr.15/29.12.2016

49 Faclia Faclia de Sus 24 Faclia de Sus 40 503 3.351 da Investitie finalizata POSMFaclia de Jos

(Rezervor Stefan cel Mare)

2700 Zona Stefan cel Mare –Faclia de

Jos

223

50 Lanurile Lanurile 30 Localitatea Lanurile

23 302 8.6 da

51 Lumina Galesu,Cismea I si II(intemediar Cota 20)

26757 Zona 1 Navodari - 7705 34.5 da

52 Limanu Albesti, Vartop de Mangalia(intemediar Complex Mangalia si Rezervoare Limanu)

2095 Zona Limanu -2 Mai –Vama Veche

1223 2668 21 da

53 Lazu Galesu, Cismea I si II, (intermediar Complex constanta Sud )

26757 Zona Cumpana – Agigea -Lazu

- 2784 11.1 da

54 Lipnita Lipnita 50 Localitatea Lipnita 84 655 7.69 da55 Istria Istria 40 Localitatea Istria 69 705 12.97 da56 Ion Corvin Ion Corvin 32 Localitatea Ion 41 552 6.430 da

59

Page 60: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

Corvin57 Independenta Independenta 60 Localitatea

Independenta103 676 11 Depasiri

sporadice la indicatorul

nitrat

58 2 Mai Albesti,Vartop de Mangalia(intemediar Complex Mangalia si Rezervoare Limanu)

2095 Zona limanu -2 Mai –Vama Veche

- 2956 8 da

59 Magura Magura 20 LocalitateaMagura

7 53 4 da

60 Mircea Voda Gara

Medgidia Nord 10 Cartier Mircea Voda Gara

9 120 1.632 da s-a schimbat sursa

61 Mircea Voda Mircea Voda /Satu Nou (intermediar Complex Mircea Voda)

75 Zona Mircea Voda – Satu Nou

337 1816 12.05 da

62 Mereni Mereni 40 LocalitateaMereni

43 390 6 Da Prin sistemul SCADAputurile

functioneaza alternativ

63 Movila Verde Movila Verde 16 LocalitateaMovila Verde

49 434 11.8 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

Autorizatie cu derogare

nr.3/15.10.2015

64 Mosneni Pecineaga 77 Zona Pecineaga - Mosneni

- 1134 17 da

65 Mihai Viteazu Mihai Viteazu 40 Localitatea 56 394 5.7 In observatie 60

Page 61: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

Mihai Viteazu pentru indicatorul

nitrat

66 M. Kogalniceanu

Cismea I si IIGalesu–intemediar Cota 20)

120 Zona 1 /6268 1506 6650 20.2 da Investitie finalizata POSM

Cismea I si IIGalesu–intemediar Cota 20)

26757 Zona 2/450 500 da

67 Nicolae Balcescu

Nicolae Balcescu 38 LocalitateaNicolae Balcescu

230 1806 12.5 da

68 Nuntasi Nuntasi 16 LocalitateaNuntasi

7 114 7.120 da

69 Olteni Olteni 10 LocalitateaOlteni

34 487 5.14 da

70 Osmancea Osmancea 15 LocalitateaOsmancea

53 503 5.030 Nu se incadreaza la

indicatorulnitrat.

71 Ostrov Ostrov 140 LocalitateaOstrov

238 1770 8.5 Nu se incadreaza la

indicatorulnitrat

72 Oituz Cota 20 2676 Zona 2 M. Kogalnicenau

- 683 3.7 da

73 Pelinu Pelinu 12 LocalitateaPelinu

27 225 3.6 da

74 Pietreni Pietreni 60 LocalitateaPietreni

121 660 5.59 da

75 Plopeni Plopeni 80 LocalitateaPlopeni

101 689 20.4 da

61

Page 62: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

76 Pecineaga Pecineaga 449 Zona Pecineaga - Mosneni

380 3180 15 da

77 Poiana Poiana 90 LocalitateaPoiana

151 931 6.76 monitorizare suplimentara

pentru parametrul

nitrat

S-a montat instalatie de denitrificare

78 Poarta Alba Murfatlar I 1438 Zona 1 Murfatlar -Galesu si Poarta

Alba /

453 3725 41.61 da

79 Raristea Raristea 5.5 LocalitateaRaristea

8 198 3 da

80 Siminoc Siminoc LocalitateaSiminoc

128 960 13.3

81 Schitu Costinesti 442 Zona Costinesti- Schitu

- 3975 25.55 da

82 Saligny Saligny 24 LocalitateaSaligny

66 707 9.51 da

83 Satu Nou Mircea Voda /Satu Nou (intermediar Complex Mircea Voda)

75 Zona Mircea Voda – Satu Nou

- 2458 11.43 da

84 Silistea Silistea 13 LocalitateaSilistea

43 426 10.03 da

85 Stefan cel Mare

Medgidia Nord 2700 Zona Stefan cel Mare –Faclia de

Jos

80 542 16 da Investitie finalizata POSM

86 Tataru Tataru 15 LocalitateaTataru

47 431 11 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

62

Page 63: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

87 Tuzla Biruinta I (intermediar Complex Eforie Sud)

917 Zona Eforie Sud/Tuzla

682 9072 48.55 da

88 Tepes Voda Tepes Voda 8 LocalitateaTepes voda

18 479 9.65 da

89 Tibrinu Tibrinu 10 LocalitateaTibrinu

7 105 1.72 da

90 Tortoman Tortoman 75 LocalitateaTortoman

109 1293 13.22 da

91 Topraisar Biruinta II(Intemediar Complex Biruinta)

190 Zona Biruinta /Topraisar

225 2992 11.67 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

Autorizatie cu derogare

nr.3/01.02.2016

92 Virtop Virtop 50 LocalitateaVirtop

19 178 3 da

93 Viile Viile 30 LocalitateaViile

71 987 14 da

94 Vlahi Vlahi 10 LocalitateaVlahi

19 451 6 da

95 Valcele Valcele 18 LocalitateaValcele

24 164 15 Nu se incadreaza la

indicatorul nitrat

Autorizatie cu derogare

nr.5/01.02.2016

96 Vadu Oii Vadu Oii 12 LocalitateaVadu Oii

25 293 3.8 da

97 Vama Veche Rezervoare Limanu (Albesti /Vartop)

2095 Zona Limanu -2 Mai –Vama Veche

- 488 15 da

98 Valea Dacilor Valea Dacilor 30 LocalitateaValea Dacilor

116 1414 21.06 da

99 Viisoara Ciobanita si Viisoara(intermediar Complex

130 Zona Cobadin/ Viisoara

154 1140 5.1 da

63

Page 64: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NrCrt

Localitatea Sursa CapacitateSursa(mc/h)

Zona deaprovizionare/populatia zonei

Volumul mediu zilnic

distribuitin retea in anul 2016

(mc/zi)

Populatia localitatii racordatala reteaua SC RAJA

SA

Lungimeretelei de distributie

(km)

Incadrarea in Legea 458/2002

(apa distribuita in

retea)

Observatii

Cobadin)

100Valu lui Traian

Valu lui Traian 775 Zona 1/ 9927 1758 12582 120.2 daZona 2/ 2655 444

101 Viroaga Viroaga 20 LocalitateaViroaga

42 362 9 da

102 Urluia Urluia 20 LocalitateaUrluia

18 338 2.85 da

103 Zorile Adamclisi P2 –Sursa Noua

17 LocalitateaZorile

53 784 4.3 da

Vizat, Sef Departament Calitate, Mediu, Siguranta Alimentului Angela PANA

Intocmit, Sef Comp. Reglementare si Monitorizare Mediu, Gianina PAVEL

64

Page 65: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

S.C. RAJA S.A. Constanta Anexa nr. 2Departament Calitate, Mediu, Siguranta Alimentului

Rezultatele monitorizarii de control a calitatii apei potabile (rezervoare de inmagazinare si retele de distributie)

realizata de LIAP PALAS in anul 2016

Nr. Crt.

Localitatea Numar de analize total 

Numar de analize bacteriologice Numar de analize chimice

Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme

1 Constanta 6608 6607 7 3019 3019 0 3589 3582 7

2 Navodari 675 655 20 341 322 19 334 333 13 Ovidiu 312 312 0 143 143 0 169 169 04 Baneasa 118 114 4 39 39 0 79 75 4

5 Mangalia 1285 1253 32 459 459 0 826 794 32

6 Techirghiol 390 365 25 126 126 0 264 239 25

7 Eforie Nord 249 248 1 113 113 0 136 135 1

8 Eforie Sud 198 196 2 82 82 0 116 114 2

9 Harsova 272 235 37 94 94 0 178 141 37

10 Murfatlar 240 237 3 89 89 0 151 148 3

11 Cernavoda 662 658 4 291 291 0 371 367 4

12 Medgidia 584 582 2 251 251 0 333 331 2

13 Negru Voda 122 119 3 53 53 0 69 66 314 Amzacea 93 88 5 35 35 0 58 53 5

15 Adamclisi 79 78 1 32 32 0 47 46 1

16 Aliman 90 86 4 35 35 0 55 51 4

17 Arsa 82 80 2 32 32 0 50 48 2

65

Page 66: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. Crt.

Localitatea Numar de analize total 

Numar de analize bacteriologice Numar de analize chimice

Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme

18 Albesti 132 119 13 46 46 0 86 73 13

19 23-Aug 61 57 4 18 17 1 43 40 320 2 Mai 70 67 3 24 24 0 46 43 3

21 Agigea 102 102 0 44 44 0 58 58 0

22 Biruinta 105 96 9 43 43 0 62 53 923 Brebeni 49 43 6 19 19 0 30 24 6

24 Castelu 141 135 6 45 44 1 96 91 5

25 Cascioarele 42 38 4 12 12 0 30 26 4

26 Cotu Vaii 82 81 1 34 34 0 48 47 1

27 Chirnogeni 98 94 4 34 33 1 64 61 3

28 Ciobanita 59 58 1 25 25 0 34 33 1

29 Ciobanu 94 80 14 24 22 2 70 58 12

30 Cobadin 136 131 5 50 50 0 86 81 5

31 Credinta 22 21 1 9 9 0 13 12 1

32 Ciocarlia de Sus 81 77 4 31 30 1 50 47 3

33 Ciocarlia de Jos 73 68 5 28 28 0 45 40 5

34 Cerchezu 98 96 2 30 30 0 68 66 2

35 Comana 106 94 12 41 41 0 65 53 1236 Conacu 57 53 4 23 23 0 34 30 4

37 Corbu 107 105 2 50 49 1 57 56 1

38 Crucea 97 92 5 33 33 0 64 59 539 Costinesti 153 153 0 64 64 0 89 89 040 Coroana 86 75 11 28 28 0 58 47 1141 Cumpana 308 305 3 127 124 3 181 181 0

42 Crangu 51 47 4 25 25 0 26 22 4

43 Darabani 80 79 1 28 28 0 52 51 1

44 Dunareni 76 73 3 31 31 0 45 42 3

66

Page 67: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. Crt.

Localitatea Numar de analize total 

Numar de analize bacteriologice Numar de analize chimice

Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme

45 Dumbraveni 82 75 7 34 34 0 48 41 7

46 Dulcesti 95 84 11 34 34 0 61 50 11

47 G. Scarisoreanu 88 84 4 31 31 0 57 53 4

48 Galesu 40 40 0 9 9 0 31 31 0

49 Furnica 53 46 7 23 23 0 30 23 7

50 Faclia 107 107 0 49 49 0 58 58 0

51 Lanurile 81 78 3 33 32 1 48 46 2

52 Lumina 103 100 3 46 44 2 57 56 1

53 Limanu 148 144 4 51 51 0 97 93 4

54 Lazu 55 55 0 22 22 0 33 33 055 Lipnita 76 75 1 31 31 0 45 44 1

56 Ion Corvin 71 69 2 27 27 0 44 42 2

57 Independenta 97 81 16 32 30 2 65 51 14

58 Istria 76 74 2 25 25 0 51 49 2

59 Mircea Voda 97 96 1 31 31 0 66 65 1

60 Mircea Voda Gara 83 73 10 22 22 0 61 51 10

61 Magura 48 45 3 22 22 0 26 23 3

62 Mereni 116 111 5 38 38 0 78 73 5

63 Movila Verde 149 134 15 55 55 0 94 79 15

64 Mosneni 53 51 2 15 15 0 38 36 265 Mihai Viteazu 120 113 7 36 36 0 84 77 766 Mihail Kogalniceanu 340 331 9 127 127 0 213 204 967 Nicolae Balcescu 83 81 2 40 40 0 43 41 268 Nuntasi 72 63 9 36 32 4 36 31 569 Olteni 67 64 3 31 30 1 36 34 2

70 Osmancea 100 83 17 34 32 2 66 51 1571 Ostrov 126 111 15 45 45 0 81 66 15

67

Page 68: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. Crt.

Localitatea Numar de analize total 

Numar de analize bacteriologice Numar de analize chimice

Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme

72 Oituz 35 35 0 13 13 0 22 22 073 Pelinu 64 61 3 22 22 0 42 39 3

74 Pietreni 73 73 0 30 30 0 43 43 0

75 Plopeni 76 76 0 31 31 0 45 45 0

76 Pecineaga 113 113 0 37 37 0 76 76 0

77 Poiana 100 91 9 33 33 0 67 58 9

78 Poarta Alba 63 63 0 27 27 0 36 36 0

79 Raristea 60 58 2 23 23 0 37 35 2

80 Schitu 59 59 0 24 24 0 35 35 0

81 Satu Nou 57 55 2 18 18 0 39 37 2

82 Silistea 74 73 1 25 25 0 49 48 1

83 Siminoc 80 79 1 31 31 0 49 48 1

84 Saligny 80 78 2 27 27 0 53 51 2

85 Stefan cel Mare 48 48 0 15 15 0 33 33 0

86 Tataru 92 80 12 33 33 0 59 47 12

87 Tuzla 98 97 1 42 42 0 56 55 1

88 Tepes Voda 48 48 0 23 23 0 25 25 0

89 Tibrinu 53 52 1 20 20 0 33 32 1

90 Tortoman 82 82 0 29 29 0 53 53 0

91 Topraisar 60 52 8 18 18 0 42 34 892 Urluia 73 73 0 29 29 0 44 44 0

93 Virtop 84 80 4 28 28 0 56 52 4

94 Viile 83 80 3 37 37 0 46 43 3

95 Vlahi 97 94 3 33 32 1 64 62 2

96 Valcele 82 73 9 29 29 0 53 44 9

97 Vadu Oii 99 81 18 35 35 0 64 46 18

68

Page 69: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Nr. Crt.

Localitatea Numar de analize total 

Numar de analize bacteriologice Numar de analize chimice

Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme Total Conforme Neconforme

98 Vama Veche 26 24 2 9 9 0 17 15 2

99 Valea Dacilor 74 72 2 30 30 0 44 42 2

100 Viroaga 77 74 3 32 32 0 45 42 3

101 Viisoara 38 37 1 15 15 0 23 22 1

102 Valu lui Traian 275 270 5 112 112 0 163 158 5

103 Zorile 124 120 4 34 34 0 90 86 4

Total 19798 19265 533 8740 8719 21 11058 10546 512 518

Vizat,ŞEF DEPARTAMENT CALITATE

MEDIU, SIGURANTA ALIMENTULUI,ANGELA PANA

69

Page 70: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

Investitii in promovare - lucrari pentru imbunatatirea calitatii apei

NR.CRT.

DENUMIREMASURI DE REMEDIERE

Valoarea estimataa investitiei

Mii Euro (fara TVA)1. MOVILA VERDE Inclus in lista de investiții din cadrul POIM

Alimentare dintr-un sistem centralizat zonal care alimenteaza 5 localitati: Plopeni, Movila Verde, Independenta, Dumbraveni si Furnica (cu alimentare din sursa conforma Plopeni)

686,15

2. Ostrov Inclus in lista de investiții din cadrul POIMReabilitare P6 si realizarea unui foraj nou (P7) la 500 m.

288,50

3. Tataru Inclus in lista de investiții din cadrul POIMForaj nou la Comana si aductiune pana la Tataru. Se va constitui o zona de aprovizionare unica Comana+Tataru

694,43

4. Comana5. Independenta Inclus in lista de investiții din cadrul POIM

Alimentare dintr-un sistem centralizat zonal care alimenteaza 5 localitati: Plopeni, Movila Verde, Independenta, Dumbraveni si Furnica (cu alimentare din sursa conforma Plopeni)

702,89

6. Poiana Inclus in lista de investiții din cadrul POIMRealizare sursa noua de apa (2 foraje la 250 m) – pe alt amplasament

341,43

7. Osmancea Inclus in lista de investitii din surse proprii RAJA/UAT Mereni-PNDLSursa noua la Ciobanita + aductiune pana la Osmancea

~ 200,00

8. Vâlcele Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare din sursa Darabani

314,31

9. Baneasa Inclus in lista de investiții din cadrul POIM - Statie de tratare. 704,88

10. Dulcesti Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare din sursa Medgidia prin sistemul interconectat

827,61

11. Albesti Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare din sursa Medgidia prin sistemul interconectat

536,08

12. Biruinta + Topraisar

Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare din sursa Medgidia prin sistemul interconectat

639,88

13. Mangalia ZAP I si II

Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare din sursa Medgidia prin sistemul interconectat 13.370,19

15. Limanu (din complex Mangalia)

Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare din sursa Medgidia prin sistemul interconectat

1.213,57

16. PecineagaMosneni

Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare din sursa Medgidia prin sistemul interconectat

595,16

17. Mereni Inclus in lista de investiții din cadrul POIMSursa noua (2 foraje )

428,29

18. Furnica Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare dintr-un sistem centralizat zonal care alimenteaza 5 localitati: Plopeni, Movila Verde, Independenta, Dumbraveni si Furnica (cu alimentare din sursa conforma Plopeni)

154,68

19. Dumbraveni Inclus in lista de investiții din cadrul POIMAlimentare dintr-un sistem centralizat zonal care alimenteaza 5

744,25

70

Page 71: dspct.ro · Web viewNu are ASF Plan de conformare SC RAJA SA Constanta monitorizare suplimentara 116 36.MIHAIL KOGĂLNICEANU M. KOGĂLNICEANU ZONA 1 6650 820 RAJA CONSTANTA 206/19.07.2016

NR.CRT.

DENUMIREMASURI DE REMEDIERE

Valoarea estimataa investitiei

Mii Euro (fara TVA)localitati: Plopeni, Movila Verde, Independenta, Dumbraveni si Furnica (cu alimentare din sursa conforma Plopeni)

20. Vadu Oii Prevazut in lista de investiții din POIMAlimentare din alta sursa.

532,40

21. Tortoman Prevazut in lista de investiții din POIMSursa noua (foraj 1000 m+ rezervor +SP+retea)

2.909,47

22. Brebeni Se propune o Investitie din surse proprii RAJA ~ 10,0023. Coroana Se propune o Investitie din surse proprii RAJA ~ 10,0024. Cascioarele Se propune o Investitie din surse proprii RAJA – aductiune si

alimentare din alta sursa (Viroaga)- se va finaliza in cursul anului 2017

~ 100,00

POSM = Programul operational Sectorial de Mediu (2007-2013)POIM = Programul Operational Infrastructura Mare (2014-2020)PNDL – Programul National de Dezvoltare Locala

ŞEF DEPARTAMENT CALITATEMEDIU, SIGURANTA ALIMENTULUI,

ANGELA PANA

71