drum necunoscut

Upload: 555simson

Post on 16-Oct-2015

2.653 views

Category:

Documents


60 download

TRANSCRIPT

 • PATRICIA POTTER

  Drum necunoscut

  Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de

  LUMINI}A SORA.

  ALCRIS

 • Capitolul 1

  E[ti nebun`!Cuvintele acestea \i r`sunau \nc` \n urechi lui Lacey

  Seldon \n timp ce ie[ea din statul Washington la volanulmicului ei Fiat ro[u. Ma[ina urca nervoas` panta de undese vedea insula pe care tn`ra hot`rse s`-[i petreac`vara.

  De cte ori nu auzise aceste cuvinte [i alteleasem`n`toare, de cnd luase hot`rrea care avuseseexact efectul unei bombe! |n acest moment, zvonul \nc`mai circula probabil de-a lungul cmpurilor de gru dinIowa sa natal` pn` \n or`[elul universitar din Midwestunde crescuse [i locuise timp de dou`zeci [i nou` deani.

  E[ti nebun`!Toat` lumea i-o repetase. Chiar [i directorul bibliotecii,

  cu o voce calm` [i patern`, \n momentul \n care ea \iprezentase demisia.

 • {i p`rin]ii s`i i-o spuseser`, desigur, iar mama ei izbuc-nise \n lacrimi la aflarea ve[tii. Tat`l s`u, care era bancher [ifratele ei, agent de schimb, abordaser` aspectul economic alproblemei.

  S` renun]i la o meserie bun` tocmai \n momentulcnd e[ti pe cale s` fii avansat`!? Nu fi proast`, Lacey!

  Nici m`car nu ai alt post asigurat. A[teapt` cel pu]in s`g`se[ti ceva!

  S` zicem c` po]i tr`i o vreme din ceea ce vei ob]ine dinvnzarea casei! Dar pe termen lung aceasta nu este o solu]ierezonabil` [i mai trziu poate vei avea nevoie de bani pen-tru ceva mai serios.

  |n argumentele mamei sale g`si ceva mai mult` sensibi-litate. Ea cel pu]in spunea lucrurile pe care ceilal]i numai legndeau, f`r` s` le exprime.

  Dar nu po]i pleca a[a, pur [i simplu! Ai tr`it aici dintot-deauna. Aici sunt r`d`cinile tale. Fii \n]eleapt` [i m`rit`-te cuprofesorul acela de psihologie. Este \ncnt`tor, iar tu vei fio mam` ideal` pentru cei doi \ngera[i de copii ai lui. De cefaci asta? Ai fost mereu un copil bun, bine crescut. Tat`l t`u[i cu mine am fost \ntotdeauna mndri de tine. Poate maipu]in atunci cnd ai divor]at, ad`ugase ea gnditoare. Dar,oricum, [tiam c` nu era vina ta. {i, pn` la urm`, au trecutdoi ani de atunci! Ai avut tot timpul s`-]i revii. Nu e[ti f`cut`s` tr`ie[ti pe Coasta de Vest [i [tii [i tu prea bine ce fel deoameni sunt pe-acolo. Tocmai tu care ai fost de cnd te [tiuatt de \n]eleg`toare [i att de ascult`toare!

  Vnzarea mobilei lui Lacey fusese un adev`rat eveni-ment \n via]a micului ei ora[. Nimeni nu pleca niciodat` [i

  6 PATRICIA POTTER

 • erau neobi[nuite astfel de practici. La umbra copaculuiuria[ din curte, Lacey \n[irase toate bunurile pe care leavea. Casa [i-o vnduse cu dou` s`pt`mni \nainte, iaracum se preg`tea s-o elibereze imediat ce termina lichi-darea mobilierului.

  Toat` lumea venise, \mpins` mai mult de curiozitate.Totu[i solu]ia aceasta se dovedi a fi un succes. Tanti Selma,una dintre m`tu[ile sale, care nu fusese niciodat` c`s`torit`,studiase \ndelung mul]imea de curio[i [i apoi \i f`cuse com-plice cu ochiul nepoatei sale. Ea p`rea a fi singura persoan`din familie care o \n]elegea. Poate, se gndea Lacey, pentruc` [i ea avusese la vrsta de treizeci de ani, sentimentulacela nepl`cut de captivitate \ntr-un or`[el \n care fiecarelocuitor [tie totul despre vecinul lui.

  M` duc s-o iau pe maic`-ta la o cea[c` de cafea, \i spuseSelma cu hot`rre. Altfel nu [tiu cum o s` reziste pn` lasfr[itul zilei.

  Dar, a[a cum prev`zuse Lacey, mama sa reu[i s`-[idomine emo]iile. Nu degeaba era urma[a acelor femeidemne [i puternice care creaser` reputa]ia Midwest-ului \ninimile americanilor. {i pn` la urm`, la plecare, cnd Laceyst`tea rezemat` de ma[in`, cu toat` familia aliniat` \n fa]a eipe trotuar, tocmai mama ei a fost aceea care a luat cuvntulcu o voce sigur`.

  De fapt, cred c` meri]i mai mult dect profesorulacela \ncnt`tor, draga mea. Dar trebuie s` recuno[ti c`era normal ca noi s` te prevenim. Poate c` exist` totu[iacolo, pe Coasta de Vest, cineva care va [ti s` te fac`fericit`...

  DRUM NECUNOSCUT 7

 • Doamna Seldon era o femeie cu picioarele pe p`mnt.Lacey mergea pe treizeci de ani, \i trebuia un so]. Trebuias-o lase s`-l caute \n alt` parte, din moment ce nu p`reaprea hot`rt` s` [i-l g`seasc` aici.

  Lacey \i \mbr`]i[ase pe to]i: pe mama sa, pe m`tu[aSelma, pe tat`l [i pe fratele ei. Ace[tia \i spuseser` s` scriedes, s` fie prudent` [i s` nu uite s` mai vin` din cnd \ncnd pe-acas`. Pentru prima dat` de cnd luase hot`rreaaceea, Lacey se surprinsese plngnd.

  A[ezat` la volanul micului ei Fiat supra\nc`rcat cu baga-je, f`cuse mari eforturi s` se concentreze asupra drumului,c`ci ochii \nl`crima]i o \mpiedicaser` mult` vreme s`disting` bine strada prin parbriz. |ns` lacrimile i s-au uscatcnd a ie[it din Iowa.

  Nu, nu era nebun`! F`r` \ndoial`, gndi ea zmbind, eraprima oar` cnd ac]iona cu \n]elepciune dup` toateepisoadele conven]ionale [i rezonabile care \i formaser`pn` atunci via]a.

  |n timpul lungii c`l`torii de-a lungul Mildwest-ului [i aMun]ilor Stnco[i nu \ncetase o clip` s`-[i imagineze insulapitoreasc` \nverzit` care o a[tepta \n mijlocul arhipelaguluiSan Juan.

  Se sim]ea atras` \ntr-acolo precum acul magnetic al uneibusole, simbol al schimb`rii de direc]ie a propriei sale exis-ten]e. Acolo va \ncepe o nou` via]`, care \i va [tergeamintirea ultimilor zece ani irosi]i, \[i spuse Lacey.

  Acum, cnd ajunsese pe insul`, conducea pe str`du]a cir-cular`, gndindu-se la to]i ace[ti ani pierdu]i. |nc` de lavrsta de dou`zeci de ani irosise un timp pre]ios, care ar fi

  8 PATRICIA POTTER

 • trebuit s`-i permit` s` descopere lumea, s` exercite omeserie pasionant`, s`-[i asume ni[te riscuri [i, de ce nu, s`tr`iasc` o mare iubire...

  Tot acest timp se scursese, iar bilan]ul se solda cu oc`s`torie e[uat`, cu o slujb` devenit` o rutin` ap`s`toare [icu speran]a ascuns` de a duce o via]` mai pu]in plictisi-toare.

  Dar era stabilit! Din vara aceasta Lacey Seldon \[i va luavia]a \n mini, hot`rt` s` nu repete gre[elile trecutului. Latreizeci de ani [tia c` via]a este scurt` [i c` trebuia s` profitede ea \nainte de a fi prea trziu.

  Mica hart` rutier` desenat` pe spatele pliantului primitde la han era destul de precis`. Ro]ile Fiatului zburau pe[oseaua sinuoas`, str`juit` de pini pe o parte,descoperind o priveli[te minunat` spre mare pe cealalt`parte.

  Un panou anun]a intersec]ia unde Lacey trebuia s`\ntoarc`. Intr` pe un drum [i mai \ngust, care cobora spreun golfule] lini[tit.

  Acolo, cochet construit \n fa]a m`rii, se \n`l]a hanulRandolph. Lacey zmbi. Sem`na \ntrutotul cu imaginea pecare o oferea pliantul turistic.

  Cl`direa era din piatr`, cu brne groase de cedru, care \id`deau un aer vetust, \ns` original. Un balcon larg \nconju-ra tot etajul al doilea. |n fa]a intr`rii principale se \ntindeapn` la ]`rm o peluz` mare, mngiat` ne\ncetat \n zonaaceea de valurile lene[e ale m`rii. |n spatele hanului, z`ribungalourile confortabil ad`postite sub crengile pinilor.Unul dintre ele \i era destinat.

  DRUM NECUNOSCUT 9

 • Lacey opri ma[ina. |[i desf`cu e[arfa cu care \[i legasecoada [i-[i scutur` nervos p`rul lung [i des. Trecuser` doiani de cnd \l l`sase s` creasc`. Atunci nimeni nu remarcase\nceputul unei revolte \mpotriva felului pu]in cam sobru dea-l purta strns \n coc la ceaf`.

  |ns` ast`zi, ca [i pe toat` durata c`l`toriei sale de os`pt`mn`, \[i l`s` [uvi]ele s`-i danseze s`lbatic pe umeri.Ochii ei verzi erau pu[i \n eviden]` de sprncenele castaniica [i p`rul. Privirea \i era plin` de inteligen]` [i de mali]io-zitate, lipsit` de expresia aceea inflexibil` [i \nc`p`]nat`att de caracteristic` femeilor din Midwest.

  F`r` fals` modestie, Lacey credea c` figura ei era agre-abil`, nimic mai mult. De mul]i ani r`m`sese la convingereac` tr`s`turile sale nu erau suficient de fine pe ct [i le-ar fidorit, ca acestea s` se armonizeze perfect cu frumosul ei p`r\ntunecat. Combina]ia pe care o formau un nas drept [ibine desenat, ni[te pome]i proeminen]i [i o gur` gataoricnd s` zmbeasc` nu avea nimic nepl`cut, \ns` nici nudegaja o adev`rat` str`lucire.

  Existau, \ns`, mai multe metode de a ascunde aceast`lips` de sex-appeal, se gndi ea. |n primul rnd felul de a se\mbr`ca. Astfel, cobornd din ma[in`, l`s` s` se \nvolbureze\n jurul siluetei sale zvelte m`tasea galben` a unei rochiiplisate. Rochia aceasta \i punea \n valoare, f`r` \ndoial`,snii mici, dar fermi [i [oldurile gra]ioase. Picioarele goale,\nc`l]ate \n sandale din curelu[e de piele, precum [i cerceiicare-i atrnau \n urechi \i asigurau, gndi ea, un aer realdezinvolt. |[i puse pe um`r cureaua gen]ii de piele [i se\ndrept` c`tre intrarea principal` a hanului.

  10 PATRICIA POTTER

 • Era foarte cald una din acele zile frumoase de var` dincare arhipelagul San Juan putea s`-[i fac` un titlu de glorie.Mai mul]i clien]i, a[eza]i pe terasa acoperit` de la etaj, \[isorbeau \ncet b`uturile r`coritoare. Undeva trebuia s`existe, dup` cte [tia din bro[ura publicitar`, o piscin`descoperit` pe timpul verii.

  Intr` \n holul hanului, dar acesta era pustiu. |n spatelebiroului de recep]ie, de un model foarte vechi, nu se aflanimeni. Sun` din clopo]elul ce se g`sea pe mas`, studiind\n acest timp micul obiect de metal. Dup` cteva minute,cum nu ap`rea nimeni, ridic` din umeri [i se \ndrept` sprefereastr`. Nu era gr`bit`, \n fond. Avea chiar toat` via]a\nainte.

  Era pe cale s` zmbeasc` la gndul acesta, cnd \nspatele ei r`sun` o voce de b`rbat, puternic` [i politicoas`.

  |mi pare r`u, domni[oar`, dar m` tem c` nu mai suntcamere libere. Doar dac`, ad`ug` glasul, nu a]i f`cut orezervare...

  Vocea, catifelat` [i cu tonalit`]i din cele mai grave, l`sa s`se \n]eleag` c` o astfel de ipotez` era pu]in probabil`.

  |ntocmai, am rezervare, se gr`bi ea s` r`spund`, \ntor-cndu-se pentru a-l descoperi pe b`rbatul care \i vorbea dinu[a vestibulului.

  St`tea aplecat \n cadrul u[ii [i \[i [tergea minile cu unprosop alb. Era exact contrariul imaginii pe care Lacey [i-arfi putut-o face despre un recep]ioner stilat. Cu siguran]`,oamenii din vest erau mult mai diferi]i!

  |i adres` un zmbet prietenos, ar`tndu-i din priviripo[eta.

  DRUM NECUNOSCUT 11

 • Trebuie s` am pe-aici pe undeva confirmarea scris`. Defapt am rezervat un bungalou pe toat` perioada verii, nu ocamer`.

  Dar toate bungalourile sunt \nchiriate sau ocupate,domni[oar`. Numai dac`...

  Ochii s`i gri str`lucitori se luminar` \ntr-o expresie deuimire evident`.

  Doar dac` nu sunte]i cumva domni[oara Seldon,bibliotecara din Iowa?

  Lacey \l privi \ncrez`toare. Sunt nevoit` s` recunosc! Dar lini[ti]i-v`, nici dum-

  neavoastr` nu ar`ta]i a recep]ioner, a[a cum nici eu nu ar`ta [oarece de bibliotec`.

  La rndul lui zmbi, examinnd-o cu aten]ie. Cutele fe]eisale exprimau o oarecare duritate. Ochii \i str`luceau, iarLacey observ` c` se opriser` cam prea insistent asuprarochiei sale galbene. Con[tient` c` lumina de afar` \i scotea\n relief formele trupului prin m`tasea sub]ire a rochiei, ease \ndep`rt` de fereastr` [i-i \ntinse cu un gest sigurscrisoarea prin care i se confirmase rezervarea.

  B`rbatul arunc` o privire asupra hrtiei, iar Laceyprofit` de acest lucru pentru a-[i da mai bine seama cu cineare de-a face.

  Trebuia s` aib` vreo treizeci [i [apte sau treizeci [i optde ani, iar vrsta i se ghicea dup` tr`s`turile pe care tim-pul s`pase indiciile a ceea ce numim de regul` expe-rien]`, f`r` a l`sa totu[i urme de b`trne]e. I se ghiceatotu[i ceva aspru \n privire iar ochii \i tr`dau o voin]` extra-ordinar`.

  12 PATRICIA POTTER

 • P`rul \nchis la culoare, b`tnd \n ro[cat, piept`nat pespate de mntuial`, descoperea o frunte lat`. Cteva [uvi]ecam prea lungi pentru un b`rbat de vrsta lui \i atrnau laceaf` pe gulerul c`m`[ii albastre. Avea mnecile suflecatedeasupra antebra]elor puternice, iar c`ma[a descheiat`descoperea un piept bronzat, acoperit cu p`r. L`]imeaumerilor contrasta cu [oldurile \nguste. Lacey observ` c`purta ni[te blugi prea strm]i, care i se mulau pe coapse\ntr-un fel ce i-ar fi displ`cut cu siguran]` doamnei Seldon.Asemenea blugi pentru un b`rbat de vrsta lui! Hai c`-ibun`!

  Lacey nu putu s`-[i re]in` un zmbet imaginndu-[ireac]ia mamei sale.

  Abia cnd el se a[ez` \n spatele biroului, \i putuanaliza expresia energic` [i sever` imprimat` pe chip,subliniat` de ni[te pome]i proeminen]i, un nas agresiv[i o b`rbie foarte voluntar`. F`r` a fi cu adev`rat fru-mos, chipul acesta emana o autoritate calm` careputea, orict de ciudat ar p`rea, s`-l fac` extrem deseduc`tor.

  Ridicndu-[i ochii cenu[ii, el realiz` c` era privit [i zmbicu satisfac]ie [i amuzament, v`dit \ncntat de a fi astfelanalizat.

  Bine a]i venit, domni[oar` Seldon! V` a[teptam, \ntr-adev`r. {i nu numai noi, de altfel!

  Ea \l urm`ri, cu o expresie \ntreb`toare, cum disp`readup` birou \n c`utarea unor hrtii. Cnd reap`ru \n cm-pul ei vizual, \i \ntinse un teanc de scrisori atent \mpa-chetate.

  DRUM NECUNOSCUT 13

 • Domni[oar`, v-am urmat instruc]iunile pe care ni le-a]idat \n scrisoarea dumneavoastr`. Ave]i aici coresponden]a.V` a[teapt` de peste o s`pt`mn`.

  Perfect, spuse ea \ntinznd mna cu ner`bdare sprepachetul voluminos. M`car la capitolul acesta lucrurile au\nceput bine.

  Ave]i inten]ia s` v` petrece]i vara scriind scrisori? o\ntreb` el cu u[oar` ironie \n glas.

  Nu, cred c` \mi voi umple timpul \ncercnd s`-mig`sesc de lucru, r`spunse ea cercetnd pe rnd plicurilepe care le ]inea \n mn`. Dar dac` ]ine]i neap`rat s` [ti]i,afla]i c` majoritatea acestor scrisori sunt de la persoanelec`rora le-am trimis un curriculum vitae de vreo dou` luni\ncoace. Mi-am permis s` dau adresa de aici pentrur`spunsuri.

  V`d, spuse el cu voce joas`. {i cte scrisori a]i trimis? Sute! \i r`spunse rznd. Cu pu]in noroc, ve]i primi

  coresponden]` pentru mine pn` la sfr[itul verii! S` nu-mi spune]i c` a]i b`tut atta drum pn` aici doar

  ca s` v` g`si]i de lucru!O privea acum cu o expresie sincer derutat`. Am b`tut tot drumul `sta, cum spune]i dumneavoastr`,

  din multe alte motive... |mi pute]i spune unde trebuie s`semnez?

  F`r` s` scoat` un cuvnt el lu` un formular de pe un col]al biroului [i-i \ntinse un stilou.

  Ea \ncepu s` completeze fi[a \ntr-o t`cere deplin`,sub privirile insistente ale b`rbatului de la biroul derecep]ie.

  14 PATRICIA POTTER

 • |n timp ce scria, Lacey se \ntreba cum va reac]iona elcnd va vedea c` a men]ionat adresa hanului la rubricadomiciliul stabil. |n sfr[it, el \i \ntinse cheia [i \i propuse:

  Am s` v` ajut s` v` desc`rca]i bagajele. V`d c` \ndeplini]i [i func]ia de recep]ioner [i pe aceea

  de hamal, \i spuse ea surzndu-i, \n timp ce se \ndreptaspre ma[in`.

  |ntocmai. {i mai ales ast`zi, cnd ajutorul meu estebolnav. Dar permite]i-mi s` m` prezint: m` numescRandolph. Holt Randolph. {i... sunt proprietarul hanului.

  |n]eleg, spuse Lacey, nu foarte surprins`. Ce intere-sant! De ct timp v-a]i instalat aici?

  Mergeau pe peluz`, ea \nainte, el \n urm`. Trebuia s`aib` cam un metru optzeci [i de aceea se sim]ea pu]inap`sat` de prezen]a lui, \n ciuda faptului c` [i ea aveaaproape un metru [aizeci [i opt.

  Sunt mo[tenitorul acestui han. A fost al bunicilor mei.Tonul lui era aproape agresiv. Da, desigur... |ns` nu-mi imaginam c` e posibil prin

  p`r]ile acestea. Ce? S` ai bunici? Nu, spuse ea rznd. Pur [i simplu s` po]i mo[teni

  averea l`sat` de genera]iile care te-au precedat. |mi imagi-nam c` oamenii de pe aici sunt ni[te oameni realiza]i prinfor]e proprii, care pleac` de tineri din casa p`rinteasc` pen-tru a-[i construi un viitor...

  Ave]i dreptate, a[a se \ntmpl` \n majoritatea cazurilor.Ajunser` aproape de ma[in ,` al c r`ei interior era \n]esat de bagaje.Apoi el ad`ug`:

  DRUM NECUNOSCUT 15

 • Dar nu e neap`rat nevoie s` abandonezi totul ca s`pleci \n c`utarea propriei identit`]i.

  Lacey \i arunc` o privire t`ioas`. Se afla \n fa]a unuib`rbat care [tia ce vrea. Emana o singuran]` \nn`scut`, princare l`sa s` se \n]eleag` c` era capabil s` ob]in` de la via]`tot ceea ce [i-ar fi dorit s` ob]in`. Singurul lucru care o mirape Lacey era cum de un b`rbat ca Holt Randolph semul]umea s` conduc` un han cu aspect destul de\mb`trnit, ad`postit \n golful unei mici insule.

  Fiecare cu destinul s`u, conchise ea cu dezinvoltur`.Apoi se a[ez` la volan, \n timp ce el \i ]inea portiera

  deschis`. Filozofie venit` direct din Midwest? Rde]i de mine. Imagina]i-v` c` tocmai de aceea m`

  aflu aici, pentru a fi \nconjurat` de oameni cu o astfel defilozofie. De fapt, unde este bungaloul meu?

  Uita]i-l acolo, este cel de pe coasta aceea. O s` v`sim]i]i bine [i ve]i avea o priveli[te adorabil` spre PungetSound. Atunci, o s` ne \ntlnim acolo sus, fiindc` \n ma[in`nu este loc [i pentru mine, dup` cte v`d.

  Lacey rse binevoitor [i \i ar`t` cu un gest neputinciospachetele \nghesuite pn` [i pe scaunul din fa]`.

  Vede]i, aici este tot ce am pe lumea asta. M` simt exactca unul dintre aventurierii de odinioar`, care-[i\ngr`m`deau \n c`ru]e toate lucrurile pe care nu le vn-duser` \nainte de plecare.

  Holt o fix` un moment. |n privirea lui se citea [i uimire[i curiozitate. S-ar fi zis c` dorea s`-i pun` o mie de\ntreb`ri, iar acest lucru nu-i displ`cea lui Lacey deloc.

  16 PATRICIA POTTER

 • Nimeni pn` acum nu se interesase prea mult de subiectulacesta. Acas`, \n Iowa, toat` lumea o cuno[tea dintotdeau-na, pe ea [i familia ei. Singura dat` cnd suscitase pu]incuriozitatea celorlal]i fusese \n ziua cnd le anun]ase ple-carea.

  Holt \ncepuse deja s` urce pe poteca ce ducea spre bun-galou. |ntorcnd cheia \n contact, se gr`bi s` porneasc` [iea. Ajuns` cu cteva secunde \naintea lui [i se duse s`deschid` u[a, curioas` s` descopere ce \nsemna farmecrustic pentru cei care \i trimiseser` pliantul publicitar alhanului. Nu fu dezam`git`. Era exact ceea ce-[i imaginase.Scnduri late de cedru acopereau pere]ii camerei princi-pale, pe care o \nveselea un mic [emineu din piatr` alb`.De o parte [i de alta a intr`rii se aflau dou` ferestre maricare ofereau o larg` priveli[te asupra insulelor arhipelagu-lui, iar \n centrul acestei priveli[ti ap`rea seme] hanul.Buc`t`ria micu]` ocupa un col] al bungaloului, iar \napropiere de aceasta \ncepea un culoar ce deservea camera[i baia.

  V` place?|i pusese \ntrebarea cu timiditate, intrnd \n urma ei \n

  camer`. E perfect, \i r`spunse ea entuziasmat`Canapeaua, original` [i confortabil`, era un model foarte

  vechi. Holt arunc` o privire \ntr-acolo [i ad`ug` \n chip descuz`:

  O parte din mobilier dateaz` de ceva vreme, \ns` patule nou-nou], v` garantez, ct despre baie, a fost renovat`iarna aceasta.

  DRUM NECUNOSCUT 17

 • Dar sunt \ncntat`! De un lucru sunt sigur`: n-a]i puteafi amendat pentru reclam` mincinoas`.

  Lacey se \ntreb` oare de ce se sim]ea el obligat s` sescuze astfel.

  Covoare groase acopereau o parte a podelei, iarperdelele erau f`cute dintr-o ]es`tur` imprimat` cu culoricalde [i vesele. Pe pere]ii de lemn galben din fundul\nc`perii, soarele desena reflexe juc`u[e. Holt p`reau[urat.

  M` bucur mult c` v` place. V` aduc imediat bagajele. Mul]umesc.Lacey l`s` pachetul cu scrisori pe un birou a[ezat \n

  dreptul uneia dintre ferestre. Apoi ie[i [i ea s` descarcebagajele din ma[in`.

  Glumea]i mai devreme cnd mi-a]i spus c` asta e tot ceave]i dumneavoastr`?

  Lacey \ntoarse capul. Holt apucase cu abilitate caseto-fonul \n]epenit \ntr-unul din col]urile portbagajului.

  Deloc! r`spunse Lacey, apucnd [i ea mnerul uneivalize. Am vndut tot ce aveam [i crede]i-m`, \nc` se maivorbe[te despre asta \n Iowa!

  Cteva minute mai trziu el puse cu grij` aparatul pe om`su]`.

  {i unde-avea]i de gnd s` merge]i dup` vacan]`? N-am nici cea mai vag` idee. Am timp toat` vara s` m`

  mai gndesc la asta. Cum v-am mai spus, trebuie s`-mig`sesc de lucru [i mai am [i alte lucruri de f`cut \nainte dea m` stabili undeva definitiv. Deocamdat` ceea ce conteaz`pentru mine e s` m` simt bine aici, s` m` simt ca acas`.

  18 PATRICIA POTTER

 • El se opri pentru o clip` [i zmbi, privind-o cum iese. Obriz` u[oar` \i \nfoiase rochia \n jurul picioarelor.

  Cu siguran]` n-ave]i nimic din bibliotecara coco[at` pecare o a[teptam. Dumnezeu mi-e martor, totu[i, c` m`feresc de idei preconcepute. Apropo, de la ce vine L-uldinaintea numelui dumneavoastr`.

  Lacey.Ea zmbi, pu]in jenat`, c`ci sim]ise c` lumina soarelui \i

  f`cea rochia aproape transparent`; de altfel sim]i c` se\nro[e[te, c`ci Holt Randolph nu se jena s` admire ceea celumina \l ajuta s` \ntrez`reasc`.

  Se \ntreb` dac` to]i b`rba]ii din aceast` regiune aveauacelea[i obiceiuri. Ct era de diferit fa]` de locurile einatale! Dar apoi, brusc, \[i m`rturisi \n gnd c` acas` n-ar fi\ndr`znit niciodat` s` \mbrace o astfel de rochie!

  {i dumneavoastr`... Crede]i c` ceea ce-mi imagi-nasem eu despre cum ar`ta]i are vreo leg`tur` cu reali-tatea?

  P`i de ce? Chiar att de pu]in am aerul unui adev`rathangiu? Atunci, a ce sem`n, dup` dumneavoastr`?

  Ei bine, s` spunem c` mai degrab` p`re]i f`cut pen-tru a conduce un ranch sau o exploatare petrolier` sauchiar...

  |n nici un caz! Randolph e foarte potrivit aici, nu-i a[a,Holt?

  Surprins`, Lacey se \ntoarse. Un b`rbat tn`r sosise \nspatele ei. Era sl`bu] [i cam adus de spate, c`ci era foarte\nalt. Avea p`rul castaniu \nchis, ca [i ochii [i purta omust`cioar` cuceritoare.

  DRUM NECUNOSCUT 19

 • Dumneavoastr` sunte]i bibliotecara pe care ne-auanun]at-o? Bine a]i venit! M` numesc Jeremy Todd, suntvecinul dumneavoastr`.

  Purta \n bra]e trusa nou-nou]` de pictur`, pe care o luase\n trecere din portbagaj.

  Sunte]i [i artist`, pe deasupra? Bun` ziua, r`spunse ea zmbind. M` numesc Lacey

  Seldon, dar nu [tiu dac` sunt artist`. Nici n-am \ncercat \nc`s` pictez. Este unul din lucrurile pe care inten]ionez s` leexperimentez vara aceasta.

  Bun` seara, Todd, spuse Holt la rndul lui. V`d c` nupierzi vremea.

  Exact, replic` tn`rul. Cnd am v`zut ma[ina, am\n]eles imediat c` oaspetele din Midwest pe care \l a[teptamne va dep`[i a[tept`rile!

  Lacey clipi din ochi, dezorientat` de u[oara und` derivalitate masculin` ce plutea \n aer. Oare ea era cauza aces-tui schimb de replici pu]in acide?

  Am cump`rat ma[ina aceasta acum dou` luni, spuse earepede pentru a destinde atmosfera. Toat` lumea m-a crezutnebun`; spuneau c` nici un mecanic n-o s`-i dea de cap!

  Jeremy avu o strmb`tur` pozna[`. Era \mbr`cat cu ni[tejean[i decolora]i [i o c`ma[` lung` ro[ie.

  Toate bibliotecarele din Midwest sunt ca dumneavoastr`? Nu! Unele sunt blonde!Holt aprecie gluma cu un rs \nfundat. Dragul meu Todd, spuse el, din moment ce pari

  hot`rt s` r`mi cu noi, \]i suger`m s` ne aju]i s` desc`rc`mbagajele.

  20 PATRICIA POTTER

 • La dispozi]ia voastr` , r` spunse Todd, lund-o \n urma lui Holt.Lacey se g`si curnd \n mijlocul bagajelor sale

  \mpr`[tiate prin camer`. Le mul]umi c`lduros celor doib`rba]i.

  Pentru pu]in. Sigur nu v` lipse[te nimic? Sigur. Tot ce am e aici! Cred c` a]i l`sat o groaz` de lucruri \n Iowa! E-adev`rat. |n primul rnd mi-am l`sat dou`zeci [i

  nou` de ani din via]`. O s` v` \ntoarce]i \napoi \ntr-o zi... Niciodat`!Holt [i Lacey se privir` o clip`, uitnd de prezen]a lui

  Jeremy. Holt cl`tin` din cap gnditor, iar Lacey se sim]idintr-o dat` incomod sub intensitatea privirii lui.

  Unde e bungaloul dumneavoastr`? \l \ntreb` peJeremy.

  Aici, al`turi. Am trecut prin fa]a lui. Ave]i cumva pla-nuri pentru disear`? Dac` nu, a[ fi \ncntat s` vi-l prezint peprietenul nostru Holt \n minunatul exerci]iu al func]iilorlui.

  Ce vre]i s` spune]i? \ntreb` Lacey nel`murit`. Jeremy face aluzie probabil la felul \n care ne petrecem

  serile la han. Sunte]i binevenit`, ca [i to]i ceilal]i clien]i aino[tri, desigur.

  Ve]i vedea, continu` Jeremy. Programul este \mbietor.Dup` cin` po]i s` te la[i prad` tenta]iei de a savura un pahar\n fa]a [emineului imens, iar apoi s` dansezi \n sala mare.Dineurile lui Holt atrag mult` lume. Vre]i s` veni]i? Eu ams` ajung pe la ora opt.

  DRUM NECUNOSCUT 21

 • Lui Lacey nu-i pl`cea s` i se for]eze mna. |ns` era curioas`din fire. {i apoi nu era acesta un mod potrivit de a-[i \ncepevacan]a?

  De acord. Voi veni. Ei, bine, pe disear`, spuse Holt cu un ton ceremoni-

  os. Dac` ave]i nevoie de ceva, orice, nu ezita]i s` m`anun]a]i.

  Ea \l privi cum se \ndep`rta pe drumul care cobo-ra spre han, cu un mers u[or, de felin`. Era pentruprima oar`, gndi ea, cnd analiza mersul unuib`rbat.

  Vocea lui Jeremy o f`cu s` revin` pe p`mnt. Pot s` v` ajut s` despacheta]i? |i privea cu viu interes colec]ia de discuri de flamen-

  co. Nu, mul]umesc. Apropo, va trebui s` ne \mbr`c`m \n

  vreun fel mai special \n seara aceasta? A, nu! Se merge pe simplitate pe-aici. Ct mai lejer!

  R`mne]i a[a cum sunte]i, va fi perfect.|n timp ce-i vorbea, \i detalia din priviri ]inuta, a[a cum

  f`cuse [i Holt. O pereche trainic` de blugi [i un costum de baie e tot

  ce-]i trebuie ca s`-]i petreci vara aici. Ave]i inten]ia s` r`mne]i mult timp? Da, imagina]i-v` c` m-am hot`rt s` scriu o carte, \i

  dest`inui el ceremonios. Formidabil! Ce gen de carte?Lacey era obi[nuit` s` \ncurajeze astfel de proiecte. O

  mare parte din activitatea ei la bibliotec` fusese \ndreptat`

  22 PATRICIA POTTER

 • \nspre sf`tuirea acelora ce-[i doreau s` \nfiin]eze un ziar, s`scrie articole sau chiar c`r]i. {tia ct de mult aveau nevoiede sprijin scriitorii \n devenire.

  E vorba de un roman de aventuri, \i r`spunse.Mult` ac]iune, pu]in sex, iar ca personaj principal, unmacho...

  Este prima carte pe care vre]i s-o scrie]i? Da. Lucrez \n domeniul asigur`rilor [i sper s-o scot la

  cap`t. Dac` \n]eleg eu bine, [i dumneavoastr` [i eu vom

  profita de vara aceasta pentru a \ncerca o nou` carier`. {i dumneavoastr`? Da, spuse ea, o nou` activitate [i o nou` via]`.

  Inten]ionez s` folosesc hanul ca ramp` de lansare. Draga mea Lacey, avem multe \n comun!Tn`ra femeie zmbi. Cu siguran]`, se sim]ea \n clipa

  aceasta mai apropiat` de el dect de Holt. Holt Randolph,gndi ea, n-avea dect s` se mul]umeasc` s` tr`iasc` dinmo[tenirea familiei. |n fond, probabil c` nici nu-[i doreaaltceva dect o m`runt` existen]` lini[tit`, lipsit` de griji, lahanul s`u...

  Nu, ei doi nu aveau nimic \n comun...

  DRUM NECUNOSCUT 23

 • Capitolul 2

  |n timp ce intrau \n sala primitoare a hanului, Todd \ispuse lui Lacey:

  Aici vei g`si to]i insomniacii insulei.Un foc superb trosnea \n [emineul care se \n`l]a monu-

  mental pe peretele din fund. La San Juan, nop]ile puteau fi[i reci. C]iva obi[nui]i, confortabil a[eza]i \n fotoliile lor, \[idegustau coniacul.

  Presupun c` este singurul loc de acest gen de peinsul`, r`spunse Lacey.

  Holt Randolph, care discuta \n apropierea focului cuo femeie de o vrst` destul de \naintat`, le arunc` oprivire.

  Jeremy \ncepu s` rd`, \nainte de a i se adresa familiar luiLacey:

  Cum de ai ghicit? To]i cei care vor veni \n curnd aicis` danseze sunt fie locatari ai vilelor vecine, fie clien]i ai

 • motelurilor din \mprejurimi. Form`m o mic` societate, s-arputea spune, [i \nc` una destul de antrenant`, vei vedea. A!Cred c` am fost repera]i.

  |ntr-adev`r, Holt venea spre ei cu dou` pahare [i o sticl`de coniac de calitate. Lacey \[i putu da seama dintr-o privirede seduc]ia [i dezinvoltura pe care le emana proprietarullocului. Purta o hain` u[oar` de var`, cu dunguli]e albastrudeschis. Pantalonii de culoare \nchis` [i c`ma[a de un albimpecabil \i subliniau elegan]a siluetei.

  Le zmbea amndurora, \ns` Lacey sim]i c` numai ea eravizat` de privirea ascu]it`. De[i Jeremy \i spusese s` nu-[ifac` probleme pentru ]inut`, se felicit` acum \n sinea ei c`se oprise \n Seattle s`-[i re\nnoiasc` o parte din garderob`.

  |n seara aceasta \mbr`ca pentru prima oara o rochie exotic`superb`, din m`tase indian`. Strns` pe talie, se l`rgea apoi \npliuri ce-i dansau \n jurul genunchilor. Nuan]ele lucioase dealbastru [i verde \i puneau \n eviden]` reflexele arz`toare alep`rului castaniu ro[cat [i se armonizau cu culoarea ochilor.Surprinsese o lumin` aprobatoare \n privirea lui Holt [i sim]ideodat` o senza]ie stranie, nel`murit`.

  Sunt \ncntat c` a]i venit, le spuse el cu amabilitate,umplnd cele dou` pahare.

  Apoi se \ntoarse c`tre Jeremy. Dragul meu, e[ti aici de o s`pt`mn` [i cuno[ti obi-

  ceiurile casei. Permite-mi s` te las singur o clip` pn` cndo prezint pe Lacey [i celorlal]i prieteni ai no[tri.

  Dar pot eu s`... r`spunse Jeremy.Lacey nu auzi [i restul frazei: cu o mn` puternic`, Holt

  o tr`gea dup` el.

  DRUM NECUNOSCUT 25

 • E unul din pu]inele mele privilegii \n casa asta.Oricum, b`iatul acela era cam prea tn`r pentru tine, \ispuse el, l`snd la o parte convenien]ele. S` mergem! {i \[istrecur` mna pe sub bra]ul tinerei femei.

  Domnule Randolph, voi face treizcei de ani vara asta,[i e o vrst` la care \ncepi s` apreciezi compania b`rba]ilormai tineri.

  |i d`duse replica pe un ton sec \nghe]at [i se gndi c` \nIowa n-ar fi \ndr`znit niciodat` s` vorbeasc` a[a cu unstr`in. Era destul de mul]umit` de sine.

  Holt ridic` o sprncean` \ntreb`tor, \ntoarse u[or capul[i o cnt`ri de sus pn` jos.

  Totu[i nu m` \ndoiesc c` femeile din Midwest [tiu s`fac` diferen]a \ntre, s` spunem... autenticitatea unei sticlede vin bun, vechi, [i agresivitatea unuia recent, necopt.

  Lacey se crisp` pu]in. Nu era obi[nuit` s` poarte acestgen de conversa]ie cu un b`rbat pe care abia \l cunoscuse.Dar poate a[a era moda pe aici...

  Am plecat din Midwest pentru a schimba atmosfera, nuca s` pun \n practic` formule \nvechite, gata f`cute.

  Se oprir `\n fa]a [emineului. Cu un aer ironic el o studia cum\[i bea coniacul cu \nghi]ituri mici. Apoi o \ntreb `pe un ton moale:

  Chiar e[ti hot`rt` s-o rupi definitiv cu trecutul? Absolut. E vorba bine\n]eles [i de un b`rbat? Nu cred c` v` prive[te.Lacey se str`duia s` r`spund` calm [i s`-[i ascund` senti-

  mentul de disconfort pe care i-l provoca intensitatea acesteipriviri gri-argintii.

  26 PATRICIA POTTER

 • Felul \n care o privea o tulbura. Era ceva mult maiputernic dect senza]ia de u[oar` surescitare pe care opoate cauza un flirt f`r` importan]`.

  Ca s` se lini[teasc` \[i spuse c` lucrurile n-aveau cum s`avanseze. Un mic flirt, nimic mai mult. Al doilea la num`r decnd sosise, [i de la \ntlnirea ei cu Jeremy. {i apoi, n-aveanici o importan]` din moment ce hot`rse deja c` HoltRandolph nu putea \n nici un caz s` reprezinte idealul eimasculin.

  A[ prefera s` fiu prevenit \n cazul \n care un masculfurios ar ap`rea la u[a mea s` m` acuze c` ad`postesc oso]ie fugit` de acas`...

  Fi]i f`r` grij`, \i spuse ea cu o grimas`. Nu am nici unso] care s` m` caute. De fapt so]ul, meu m-a p`r`sit pemine, nu eu pe el, [i toat` lumea pe-acolo crede c` am\nnebunit.

  {i care este adev`rul? Prefer s` cred c` am sc`pat tocmai la timp. Po]i fi sigur` c` nu mai e[ti \nc` sub [ocul acestei

  desp`r]iri?Ea \i r`spunse glacial: S` \n]eleg c` v` supune]i to]i clien]ii la acest gen de

  interogatoriu? Doar pe cei care m` intereseaz`.Ea ezit`. S`-i r`spund` la privirea aceea scrut`toare? Se

  gndi cteva clipe, apoi, ridicnd u[or din umeri, alese s`-ipovesteasc` pe scurt via]a sa. |n definitiv, ce-ar fi putut face?

  Nici o grij`, nu mai sunt afectat` de lovitura divor]uluimeu. S-a petrecut acum doi ani, imediat ce i-am terminat de

  DRUM NECUNOSCUT 27

 • pl`tit studiile de medicin`. S-a rec`s`torit cu o doctori]`. |itrebuia o persoan` cu care s` \mp`rt`[easc` acelea[iinterese [i acelea[i gusturi, cel pu]in asta este ceea ce apretins el.

  R`mase gnditoare o clip`, apoi relu`: Ar mai fi [i Harold. Dar nici de el n-ave]i de ce s` v`

  teme]i.Rse, uimit` de franche]ea [i cinismul cu care \i vorbea. Bine. |ns` trebuie s`-]i mai pun o \ntrebare. Cine este

  acest Harold?O grimas` \i schimonosi brusc chipul cnd auzi numele

  pronun]at de Holt. A! Este un profesor de psihologie de la universitatea

  unde lucram.Reu[ise s` ia un aer dezinvolt [i se minuna c` poate s` se

  adapteze att de u[or la \ntors`tura glumea]` a conversa]iei.Ca s` continue \n acela[i stil, spuse, pe un ton pref`cuttragic:

  M-a cerut \n c`s`torie prim`vara trecut`. Aveam ima-ginea ideal` pentru el.

  O \nmormntare \n toat` regula, nu? {i care era ima-ginea respectiv`?

  Genul de femeie de cas`, cu picioarele pe p`mnt.La amintirea lui Harold [i a micilor pete de cerneal` pe

  care le \mpr`[tia peste tot, nu-[i putu opri un zmbet larg. E cu att mai amuzant, cu ct nu-mi plac \n mod

  deosebit copiii, iar ai lui aveau darul de a m` c`lca pe nervir`u de tot. De multe ori mi-a sc`pat mna. |i cre[te cu sim]de r`spundere, dup` principii de psihologie avansat`. |n

  28 PATRICIA POTTER

 • ziua \n care i-am spus c`, din cnd \n cnd, cteva palme lafund sunt mai folositoare dect ni[te discursuri inter-minabile, [i-a retras cererea \n c`s`torie!

  Surprinse o lic`rire de amuzament \n ochii lui Holt [iscoase un oftat adnc, caraghios.

  Un alt plan de m`riti[ intrat la ap`! Mama nu mi-o vaierta niciodat`, desigur. Timpul trece, crede]i dumneavoas-tr`, ad`ug` ea cu un aer filozofic. {tiu dintr-o surs` sigur` c`dup` treizeci de ani, [ansele ca o femeie s` se m`rite scadrapid.

  {i care este aceast` surs`? o \ntreb` el f`cndu-i jocul. Tanti Selma. Avea dou`zeci [i nou` de ani cnd a

  refuzat cererea unui comerciant care se afla \n trecere prinor`[elul nostru. Ultima ei [ans`, mi-a spus. {i-a mu[catdegetele!

  Din cte v`d, ai venit aici ca s`-]i g`se[ti o slujb` [i... \nacela[i timp [i un so]? \ntreb` Holt prudent, lund o\nghi]itur` de coniac.

  Auzi]i, lucrurile au mai evoluat, totu[i, de pe vremeacnd m`tu[a mea avea dou`zeci [i nou` de ani.

  Orice urm` de ironie disp`ruse din vocea ei, \n timp cecontinua s` sus]in`:

  Ast`zi mai exist` [i alte posibilit`]i pentru o femeie, \nafara mariajului. Am fost cerut` de dou` ori [i nu sunt ten-tat` \n mod deosebit de aceast` variant`. Prima dat` cnd mis-a cerut mna a fost pentru c` acest lucru semnifica un bonde mas`. So]ul meu n-avea un ban cnd l-am cunoscut [iam comis gre[eala clasic` de a-l ajuta s`-[i termine studiile,s`-l \ntre]in, altfel spus. A doua [ans` de fericire conjugal`

  DRUM NECUNOSCUT 29

 • ce mi s-a oferit o datorez acestei imagini de casnic`.Mul]umesc lui Dumnezeu acum, nu mai am t`r]e \n cap caprima dat`. Urm`toarea mea experien]` \n acest domeniuse va limita strict la o aventur` pasager`. F`r` angajamentecondi]ionate!

  Lic`rirea de surprindere din ochii gri-cenu[ii era abiavizibil`, dar Lacey avu timp s` observe [i alt` expresie, pecare nu reu[i s-o descifreze. Dezaprobare? |[i mu[c` buzele.Ce c`uta ea acolo, pe punctul de a-[i povesti via]a acestuib`rbat? Ar fi f`cut bine s` bea mai pu]in coniac!

  Dar era prea trziu s` dea \napoi. Iar Holt o provoac` [imai mult la continuarea discu]iei:

  N-ar trebui s` fie prea greu de g`sit ceea ce cau]i. Nul-ai ochit deja pe Jeremy Todd pentru a \ncerca aceast`urm`toare experien]`?

  Vocea \i era prea neutr` pentru a p`rea natural`.Singura atitudine posibil` era s` r`spund` cu aceea[i

  moned`. Avea s`-i arate lui Randolph c` nu str`b`tuse totacest drum ca s` suporte o nou` serie de critici [i de sfa-turi...

  Nu am hot`rt nimic \nc`, spuse ea cu o voce suav`.Jeremy [i cu mine abia ne-am cunoscut [i vreau s` fiu abso-lut sigur`.

  Sigur`! Sigur` de ce?Tonul lui violent o surprinse [i se \ntreb` ce naiba l-apu-

  case. Putea s` nu fie de acord cu planurile ei de viitor, \ns`,pn` una-alta, ea nu era dect o client` a hanului [i nimicmai mult. Holt \[i reveni repede [i continu` cu o non[alan]`afectat`.

  30 PATRICIA POTTER

 • De ce ]ii att de mult s` fii sigur`? Ai putea s` \ncercioricnd o nou` experien]` [i s`-i pui punct dac` lucrurilemerg r`u.

  M-ai \n]eles gre[it, Holt, \i r`spunse Lacey cu un calmaparent. Era pentru prima oar` cnd \l tutuia de la\nceputul discu]iei lor. Considera c` \[i poate permite acestlucru ]innd cont de lucrurile att de personale pe care\ncepuser` s` le discute. S` [tii c` m-am gndit mult. Cautleg`turi solide, bazate pe interese comune [i pe ra]iune.Leg`turi care pot fi desf`cute f`r` am`r`ciunea divor]ului, odat` ce pl`cerea sim]urilor \nceteaz`.

  Idealul t`u e s` fii o amant` cu drepturi recunoscute,oarecum! r`bufni el brusc. |[i turn` o cantitate conside-rabil` de coniac. Ofensat`, Lacey \[i \ncrunt` sprncenelecu un aer sever.

  Eu m` refer la o alian]` cl`dit` pe egalitate absolut`. |]iaminte[ti de scrisorile acelea cu posibile locuri de munc`pe care le-ai pus de o parte pentru mine? O s`-mi c[tig sin-gur` existen]a. Nu se pune problema s` fiu o femeie\ntre]inut` de un b`rbat.

  Holt se interes` pe un ton batjocoritor: Ai inten]ia s` \]i g`se[ti tot felul de preocup`ri? De ce nu? Am descoperit a[a zisele binefaceri ale

  c`s`toriei tradi]ionale \n anii \n care puteam tr`i o maredragoste. Am suportat timp de dou`zeci [i nou` de anichinurile unei vie]i meschine, \nguste, \ntr-un or`[el deprovincie. De acum \nainte am inten]ia s` recuperez timpulpierdut.

  Holt exclam` \nsp`imntat:

  DRUM NECUNOSCUT 31

 • Dumnezeule! Nu-mi spune c` ai ales hanul meu cas`-]i pui via]a \n ordine.

  Lacey se relax` [i-i adres` un zmbet provocator. Privireaaceea \nfrico[at` \i aducea aminte de altele asemenea [i avuo pl`cere r`ut`cioas` s` toarne gaz pe foc.

  Ba da, \ntocmai. N-a fost nevoie dect de o arunc`tur`de ochi pe pliantul hanului ca s` m` conving c` insulaaceasta este locul ideal pentru dep`[irea unei crize.

  F`r` s` a[tepte un r`spuns, \i \ntoarse spatele [i plec` s`-lcaute pe Jeremy.

  Ochii ei p`strau \nc` zmbetul acela [i o or` mai trziu,cnd aluneca u[or pe ringul de dans \n bra]ele lui Jeremy.

  Aveai dreptate. Parc` to]i insomniacii de pe insul` [i-audat \ntlnire aici.

  Scrut` cu privirea mul]imea ce se \nghesuia \n sal`. |n ceea ce m` prive[te, am s` m` dedic noii mele

  cariere de scriitor, dar nu am inten]ia s` renun] la orice dis-trac]ie. De[i locul acesta are reputa]ia de a fi animat \nperioada verii, tot la fel de bine au de c[tigat [i amatorii delini[te [i calm. |n plus, nu suntem departe de Seattle [i deVancouver, ceea ce \mi permite cte-o scurt` escapad` dincnd \n cnd, ad`ug` el vesel.

  Mi-am propus [i eu s` vizitez aceste ora[e ct voi staaici.

  Dac` o faci pentru a-]i g`si o slujb`, s` [ti c` sunt multeocazii [i \n nord-vest, \i spuse el pu]in surprins.

  Domiciliul meu va fi aici, \ns` inten]ionez s` frecventez[i alte regiuni. Am trimis C.V.-uri pe toat` Coasta de Vest [ichiar \n insulele Hawaii. Numai Dumnezeu [tie unde am s`

  32 PATRICIA POTTER

 • aterizez! Mi s-a spus c` \n California ar fi cele mai mari[anse. Dar nu-i nici o grab`... am la dispozi]ie toat` vara cas` vizitez nord-vestul.

  Vrei s` spui c` ]i-e egal dac` ajungi \n California sau \ninsulele Hawaii? se interes` el cu curiozitate.

  De ce nu? De altfel, mi-am pus la dispozi]ie toat` varapentru vacan]`.

  A[a, deci!Sursul pozna[ \i reap`ru pe chip. Sper c` nu ai nimic \mpotriva aventurilor de var`! glumi el. Nu [tiu. N-am tr`it niciodat` vreuna. Ei, asta-]i lipse[te ca s` fii fericit`! Tot ce se poate.O strnse [i mai aproape, iar Lacey se l`s` \n voia bra]elor

  lui. Era frumos, gndi ea, [i se \n]elegeau de minune. |l ascul-ta atent` cum vorbea despre personajul principal al c`r]ii sale.

  Sper s-o plasez la o editur` cu un public larg. {i dac` nu se vinde? Atunci nu-mi va r`mne altceva de f`cut dect s` m`

  \ntorc la asigur`rile mele, conchise el suspinnd.|n vreme ce traversau sala sc`ldat` \ntr-o lumin` difuz`

  pentru a ajunge la masa lor, Jeremy o prezent` \n treceretuturor cuno[tin]elor lui de la han.

  Cnd se \ndep`rtau de o pereche \ncnt`toare cu careschimbaser` cteva cuvinte politicoase, Jeremy morm`i:

  Credeam c` Randolph trebuia s` se ocupe deprezent`ri. Despre ce vorbea]i adineauri? Trebuia s`-i fiv`zut fa]a cnd ai plecat! P`rea tare \nciudat.

  Lacey \i r`spunse pe un ton sec:

  DRUM NECUNOSCUT 33

 • Vorbeam despre planurile mele de viitor care nu preap`reau s`-i plac`, de altfel. Totu[i nu \n]eleg de ce l-arinteresa pe el acest aspect.

  |nso]itorul ei, galant, \i trase scaunul. Probabil fiindc` \nainte de sosirea ta \[i f`cuse o ima-

  gine total diferit` despre tine.Lacey ridic` o sprncean`, \ntreb`tor. Cum adic`? Ce [tii tu despre asta? Cnd l-am \ntrebat cine va ocupa bungaloul vecin cu al

  meu, mi-a r`spus c` a[tepta o oarecare bibliotecar` dinMidwest. Nu p`rea deloc s` conteze pe sosirea acesteim`runte bibliotecare ca s` distreze \n vara aceasta!

  Totu[i pare... \h... mai degrab` genul conservator.Vreau s` spun, dac` ]inem cont de faptul c` e celibatar...

  Se opri dintr-o dat`, lovit` de un gnd nea[teptat. Pentru c` e celibatar, nu? Pn` \n clipa de fa]`, da. Dup` Mulleri perechea pe

  care tocmai i-o prezentase situa]ia nu va r`mne a[a ove[nicie. Mullerii, care sunt obi[nui]ii casei de ani de zile, [i-oamintesc foarte bine pe fosta lui logodnic`. L-ar fi p`r`sit,zice-se, pentru un alt b`rbat cu care s-a [i c`s`torit, dar decare a divor]at mai apoi. Edith a auzit ni[te zvonuri, cum c`misterioasa femeie din trecutul lui Randolph ar fi ocupatvara, de mai multe ori, o camer` la han... Edith [i Sam credc` gazda noastr` ar putea s` re\nnoade leg`tura cu ea.

  Ochii lui Lacey str`lucir`. Interesant! Respins prima oar` cu mndrie de o fiin]`

  nestatornic`, sfr[e[te prin a trata cu dispre] toat` speciafeminin`.

  34 PATRICIA POTTER

 • Nu [tiu nimic mai mult.Jeremy ridic` din umeri, v`dit neinteresat de problem`.

  Lacey consider` subiectul \ncheiat [i aduse vorba de altce-va. Erau adnci]i \ntr-o discu]ie antrenant` despre naviga]ie,o veche pasiune a lui Jeremy \n care se oferi s-o ini]ieze,cnd Holt ap`ru lng` ei.

  Lacey care-l urm`rise cu coada ochiului cnd dansase [iel pu]in, nu fu surprins`.

  Manierele lui atente [i curtenitoare \l f`ceau cu siguran]`o gazd` foarte popular`, \[i spuse ea.

  Bei cu noi un pahar, Holt?Jeremy i se adresase pe un ton foarte amabil. Mul]umesc, tocmai fac oficiile de gazd`, Lacey este

  urm`toarea pe lista mea. |mi permi]i s-o invit la dans...?Lacey remarc` lipsa total` de cordialitate \ntre cei doi

  b`rba]i [i zmbi \n sinea ei. Holt se \nclin` u[or \n fa]atinerei femei, l`sndu-l pe Jeremy cu gura c`scat`. Acesta sestr`dui s` p`streze un glas vesel:

  Nu uita s` mi-o aduci \napoi. Eram \n mijlocul uneidiscu]ii interesante. |]i vine s` crezi? Biata fat` n-a urcatniciodat` pe un vapor!

  Cu siguran]` c` au o mie de alte feluri de a-[i petrecetimpul liber \n Iowa, \i arunc` Holt peste um`r.

  Spunnd acestea, \i strnse ferm \ncheietura minii.Lumini]a care str`lucea \n privirea lui \i d`du ghes lui Laceys`-l sfideze.

  Nimic nu te oblig`, Holt, s` m` incluzi pe lista ta,vorbesc foarte serios. Nu m` plictisesc deloc, dup` cumbine vezi.

  DRUM NECUNOSCUT 35

 • |ncerc` s`-[i elibereze \ncheietura minii \ns` f`r` succes. Insist, replic` el cu o voce suav`. |ntotdeauna \mi iau

  rolul foarte \n serios.Lacey \i adres` lui Jeremy, pe deasupra um`rului lui

  Holt, o mic` strmb`tur` neputincioas`, iar acesta \ir`spunse cu un zmbet crispat. S` l`s` condus` pe ringulde dans.

  Un singur dans, Holt. Sarcina ta se opre[te aici, \i spuseea cu o voce inexpresiv`.

  Nu tu decizi asta, numai eu pot s` judec cnd ia sfr[itmisiunea mea.

  De cum o \nl`n]ui, \i sim]i c`ldura trupului prin m`taseafin` a rochiei.

  Vezi tu, Lacey, pentru mine totul este o art`. A! {i dansezi cu toate femeile care se cazeaz` la

  tine? Cel pu]in o dat`. {i e benefic pentru afaceri?Lacey se str`duia s` par` vesel` [i dezinvolt`. Nemaipomenit!Lacey se gndi la urm`toarea sosire a fostei logodnice. |[i

  spuse c` s-ar amuza s`-l vad` dansnd cu acea femeie dintrecutul lui. O curiozitate tipic feminin`. Dar oare i-ar acor-da el un dans? Sau ar face excep]ie de la regul`? Se sur-prinse \ntrebndu-l, sincer interesat`.

  Obliga]iile acestea mondene nu \]i sunt nepl`cuteuneori? S-ar putea spune c` ]i-ai petrecut seara alergnd dela unul la altul f`r` s` ui]i pe nimeni. Nu e o rutin`ap`s`toare?

  36 PATRICIA POTTER

 • El ridic` din umeri [i o strnse [i mai tare la pieptul s`u.Degetele ei \ntrziar` pe ]es`tura fin` a hainei lui; parfumulincitant al apei de toalet` pe care o folosea Holt se potriveade minune cu virilitatea lui.

  S-ar putea spune c` e o rutin`. |ns` o fac cu pl`cerepentru c` singura mea dorin]` e ca oaspe]ii mei s` fiemul]umi]i. Totu[i, \n cazul de fa]`...

  Lacey ridic` privirea spre el, dezorientat`. Nu ]i-am cerut nimic. Tu ai insistat s` dans`m.|i r`spunse cu un glas aproape indiferent: Nu mi se pare deloc o corvoad` s` dansez cu tine. De

  fapt, te potrive[ti perfect \n bra]ele mele. Att de u[oar`,att de m`t`soas`...

  Ochii lui Lacey se \nchiser` pe jum`tate. Holt t`cu pen-tru un moment, apoi relu` cu glas lini[tit.

  |ns` m` tem de pe acum de reac]ia pe care o vei aveacnd am s` te informez despre Jeremy Todd.

  Ai perfect` dreptate. Nu sunt dispus` s` te ascult. A[ac`, s` nu abord`m subiectul, vrei? Consider c` ]i-ai \ndepli-nit misiunea. Hot`rt lucru, Holt dep`[ea orice limit`!

  Regret. Con[tiin]a mea nu mi-ar da pace s`pt`mni\ntregi! Todd e un b`iat dr`gu], dar foarte plin de el, `sta-iadev`rul. Se cam crede un gigolo. A stat aici ctevas`pt`mni vara trecut` [i am avut ocazia de neinvidiat de a-lvedea \n ac]iune.

  Nu crezi c` sunt destul de mare ca s` am grij` de mine?De altfel, nu mi-ai spus c` e prea tn`r pentru mine?

  Lacey se sim]ea cople[it`. Holt Randolph se credea \nm`sur` s-o avertizeze! Se comporta exact ca un frate autoritar.

  DRUM NECUNOSCUT 37

 • Cred c` e[ti mai vulnerabil` dect multe femei devrsta ta. Lacey, \i [opti, articulnd clar fiecare cuvnt. A[acum ai spus-o [i tu mai devreme, ai dus o via]` poatemonoton`, \ns` protejat`, \ntr-un or`[el de provincie.Experien]a divor]ului nu ajunge pentru a-]i da o imuni-tate extraordinar` \n fa]a b`rba]ilor care exploateaz`femei.

  {i dac`, a[a cum \ncercam s` te fac s` \n]elegi [i laprima noastr` discu]ie, dac` nu m-ar deranja s` fiu...exploatat`, cum spui tu?

  Nu [tii ce vorbe[ti. Jeremy pnde[te o aventur`, de ovar`, nimic mai mult. {i, \n ciuda ideilor tale feministe, nue[ti \nc` altceva dect o mic` provincial`.

  Ei bine, tocmai! Nu cer mai mult dect s` m` debarasezde r`m`[i]ele educa]iei mele provinciale.

  El \ncrunt` sprncenele [i deveni mai conciliant. Nu te sup`ra, Lacey. E de datoria mea s` te previn \n

  ceea ce-l prive[te pe Todd. A! Iat` un lucru bun! Am putea, te rog, s` vorbim

  despre altceva?O lic`rire de mnie str`lucea \n ochii ei. B`rbatul acesta

  n-o mai amuza, \ncepea chiar s-o agaseze. F`r` \ndoial`, s-arfi sim]it ca la el acas` \n Iowa!

  Chipul lui Holt se umbrise [i tr`da dezam`girea pe carei-o cauzase ne\nsemnatul efect ce-l avuseser` vorbele luiasupra lui Lacey.

  S` vorbim despre altceva? P`i cum a[a? |n fine, cumvrei tu! Spune-mi, de exemplu, de ce ai ales hanul meu pen-tru aceast` escapad`?

  38 PATRICIA POTTER

 • Uite o \ntrebare bun`! Ar trebui s` fii mndru. Am aleshanul t`u dintr-o mie de hanuri asem`n`toare de pe \ntrea-ga coast`. De[i pliantul nu promitea nici ap` cald`, nicicte-o cad` \n form` de inim` \n fiecare camer`!

  Sunt flatat! Nu m` \ndoiam c` am o concuren]` att deserioas`.

  Ea continu`, ignornd tonul lui sarcastic. Am ales insula ta din alte motive. Visam la un loc \n

  care s` scap de cmpuri de gru, de campusuri universitare[i care, \n acela[i timp, s` nu fie prea sufocant. |n]elegi,Holt? Am p`strat ceva din bunul sim] al Midwest-ului meu.Vara aceasta va \nsemna o schimbare hot`rtoare \n via]amea. Vreau s` m` adaptez ct mai bine noului stil de via]`pe care l-am ales. Locul acesta nu reprezenta numai unrefugiu pentru mine, ci [i un spa]iu extrem de propice,unde puteam s`-mi organizez viitorul.

  Chiar vezi schimbarea aceasta drept definitiv`? Cercetacu am`nun]ime chipul ridicat spre el, iar \ntrebarea luicerea un r`spuns sincer.

  Absolut! Nu m-a[ \ntoarce niciodat` \n Iowa. De acum\nainte am s` profit de toate avantajele vie]ii. |ns` cred c`schimb`rile prea brutale ale existen]ei [i modific`rile dedecor pot crea probleme. Poate de aceea am luat hot`rreade a m` opri \nti \n nord-vest mai degrab` dect de a m`duce direct \n California de Sud.

  }i-ai cnt`rit mult aceast` decizie? {i planurile, r`spunse ea ferm. Sunt dotat` cu un

  teribil sim] de organizare. Probabil forma]ia mea debibliotecar`.

  DRUM NECUNOSCUT 39

 • Holt profit` de o u[oar `ezitare din vocea lui Lacey [i \i t` ie vorba: Atunci chiar ar fi p`cat s` te vedem naufragiind \nainte

  de a atinge etapa decisiv` a metamorfozei tale! Ar fi \ngro-zitor ca planurile s`-]i dea gre[!

  Lacey \ncepu s` rd`, sincer amuzat`. {i cine ]i-a spus c` naufragiul nu face parte din pla-

  nurile mele? {tii c` via]a din Iowa ]i s-ar potrivi ca o m`nu[`?Ah! Bine\n]eles, ar trebui s`-]i tunzi pu]in p`rul [i s` facicteva mici modific`ri de vestimenta]ie. Dar, o dat` pusela punct aceste detalii, te-ai descurca perfect. Familia meate-ar adopta \ntr-o secund`.

  Ipotez` care e mai mult dect suficient` ca s` m`coboare complet \n ochii t`i, nu?

  S` spunem c` pn` acum membrii familiei mele n-auf`cut deloc eforturi ca s`-mi \n]eleag` gusturile.

  |l apreciau to]i pe studentul la medicin` [i pe Harold,profesorul de psihologie?

  Mi-e team` c` da. Ce te face s` crezi c` [i eu intru \n aceea[i categorie cu

  ei? O anumit` autoritate cam prea \ncrezut`! r`spunse ea

  cu satisfac]ie. |ncrezut`!|[i \nso]i exclama]ia cu o grimas` care \i descoperi din]ii

  de un alb str`lucitor. Privind-o, o lic`rire de amuzament \i\nsufle]i ochii cenu[ii [i, pentru prima oar`, Lacey se \ndoide juste]ea a ceea ce crezuse despre el. Dac` Holt avea ocalitate care le lipsea att fostului ei so] ct [i lui Harold,aceea era sim]ul umorului...

  40 PATRICIA POTTER

 • M` g`se[ti \ncrezut? relu` el. N-ai crede acela[i lucru despre mine dac` doar cu cte-

  va ore dup` ce am fi f`cut cuno[tin]`, te-a[ fi pus \n gard`\n privin]a vreunei femei?

  El scoase un oftat [i \[i permise s`-[i lase mna s`-ialunece pe [oldurile tinerei femei.

  A[ fi putut considera acest lucru ca o dovad` deinteres...

  A, deci te interesez?Lacey \l sfida, brusc intrigat`. De ce attea sfaturi, m` rog? \l chestion` pe un ton

  sever. Nu e[ti a[a cum \mi imaginasem pn` s` te

  cunosc.Evident c` nu dorea s` r`spund` direct [i c`uta porti]e

  de sc`pare. {tiu. Atunci s` \n]eleg c` aten]ia ta o datorez acestui

  fapt? }i-e greu s` suprapui realitatea peste imaginea pe care]i-o f`cuse[i despre viitoarea client`?

  Nu, spuse el f`r` tragere de inim`.P`rea fascinat de ochii ei verzi. Nu e doar asta... Ce-ar mai fi?|l \ncuraja s` continue; \[i d`dea seama c` era pe cale s`

  \nceap` un flirt [i acest lucru \i f`cea pl`cere. El traseputernic aer \n piept.

  |mi aminte[ti de cineva.Sclipirea de veselie disp`ru din ochii lui Lacey [i fu

  \nlocuit` de o expresie grav`.

  DRUM NECUNOSCUT 41

 • |n]eleg.|n acela[i moment ea f`cuse deja leg`tura cu fosta lui

  logodnic` despre care discutase cu Jeremy ceva maidevreme.

  M-ar mira s` \n]elegi. Nu m` cuno[teai cnd s-a petre-cut povestea mea, spuse el rznd.

  Cum?Ea \l privi confuz`. Cu siguran]`, el credea c` nu va trece

  mult [i se va ar`ta [i ea o fiin]` f`r` inim`, ca [i femeia dintrecutul lui.

  Dar Holt relu` pe un ton de o blnde]e nea[teptat`: {i eu am trecut prin ce-ai trecut tu, acum c]iva ani. Nu

  e[ti prima care descoper` c` traverseaz` o perioad` critic` avie]ii, Lacey Seldon. {i nici singura care experimenteaz` unalt fel de existen]`, total nou, pentru a \ncerca s`dep`[easc` astfel criza.

  Vrei s`-mi spui c` [i tu ai tr`it o experien]` de acela[igen?

  Ochii ei se m`rir` \ntreb`tor, ca [i cum i-ar fi fost greu s`cread`.

  Nu pot s` mi te imaginez capabil de scrupule nici fa]`de tine, nici fa]` de oricine altcineva.

  Nici n-am a[a ceva... m` rog, nu mai am acum. Dar ai avut vreodat`?Insista ca el s` r`spund`, arznd de o nea[teptat` curi-

  ozitate.Holt devenise serios. Da, odat`. Vrei s` [tii ce-am aflat \n aceast` perioad`?R`spunsul veni ca o explozie.

  42 PATRICIA POTTER

 • Nu! V`d bine ce-ai \nv`]at! Te-ai hot`rt s`-]i pre]uie[ticonfortul [i siguran]a, nu-i a[a? Spui c` ai traversat o criz`?!Dar ]i-ai schimbat via]a? Nu! Atunci, la naiba cu concluziiletale! C`ci, vezi tu, Holt, \n clipa asta eu \mi schimb totallumea! {i n-am s` primesc lec]ii de la unul care n-a fost \nstare s-o termine o dat` pentru totdeauna cu trecutul!

  Nu e[ti dispus` s` \nve]i din gre[elile altuia? Cnd \ncepi o nou` via]`, ai nevoie s` urmezi exemple

  care demonstreaz` reu[ita... F`r` incidente pe parcurs.|i \ncheiase chiar el fraza cu o concluzie spus` pe un ton

  devenit brusc agresiv.Lacey \nchise ochii un moment, iar obrajii i se aprinser`.

  Niciodat` pn` atunci nu fusese att de dur`. Ce i se \ntm-plase? De ce se l`sa provocat` de acest b`rbat?

  |[i reveni [i \l analiz` printre gene. Fiecare dintre noi e liber s` aleag`, Holt. Se pare c` tu

  ]i-ai f`cut alegerea. E treaba ta. Totu[i sper s` \n]elegi c`nu-mi doresc ca tu \n mod special, nu altcineva, s`hot`rasc` \n locul meu.

  Lacey, ascult`-m`... Dac`-mi permi]i, am s` m` duc \napoi la Jeremy.|i d`rui sursul ei cel mai \ncnt`tor. {i mai ales, lini[te[te-te, ]i-ai f`cut datoria.F`r` s` a[tepte un r`spuns, Lacey se \ntoarse [i plec` de

  pe ringul de dans. Era a doua oar` \n seara aceea cnd \i\ntorcea spatele. {i abia \l cunoscuse pe acest b`rbat!

  DRUM NECUNOSCUT 43

 • Capitolul 3

  A doua zi diminea]a, Lacey st`tea pe o rogojin`, cupicioarele \ncruci[ate turce[te, cu palmele pe genunchi,privind cerul superb al r`s`ritului. Holt ap`ru din nou.

  Acum medit`m? Pari f`cut` pentru lucrurile acestea,Lacey. |mi imaginez fe]ele celor din Iowa dac` te-ar vedea \npostura asta.

  Vocea \i era seac`, \ns` Lacey sim]i o ironie u[oar` care-[ig`si imediat ecoul \n ea.

  Bun` diminea]a, Holt, spuse ea calm f`r` s` deschid` ochii.|l sim]ea aproape de ea, pe peluza din spatele bunga-

  loului, studiindu-i chipul. Ai venit s` afli unde [i-a petrecut noaptea Jeremy? |mi

  aduci aminte de o supraveghetoare de dormitoare, pe careo aveam la pension. Acum c` ai constatat c` sunt singur`,du-te repede la urm`torul bungalou. Cine [tie ce picanteriis-or petrece acolo?

  El murmur` cu stng`cie, v`dit jenat.

 • M` crezi sau nu, dar nu am obiceiul s`-mi spionez clien]ii.Nu-i auzi pa[ii pe iarba umed` de rou`, \ns` \l sim]i

  apropiindu-se. Nu? A[ fi b`gat mna \n foc c` da!|i revedea privirea b`nuitoare a]intit` asupra ei noaptea

  trecut`, cnd plecase la bra]ul lui Jeremy.La gndul acesta deschise ochii. El st`tea \n picioare

  lng` ea. |i remarc` \nc`l]`mintea sport, [ortul [i pieptulgol, bronzat.

  Lacey zmbi u[or. Faptul c` faci jogging la aceast` or` matinal` nu-]i d`

  dreptul s`-mi ironizezi micile tabieturi. Alerg, domni[oar` Seldon, nu fac jogging, e o mic`

  diferen]` de nuan]`.El se a[ez` lng` ea, cu un zmbet larg pe buze. Dac` te las` inima s` mergi cu mine, e pe-aici o potec`

  ce duce pn` sus...|i ar`t` cu un gest vag un punct \n spatele unui plc de

  arbu[ti.Lacey \i r`spunse ceremonios: |]i mul]umesc pentru invita]ie. |ns`, dup` cum

  vezi, mi-am f`cut deja un program pentru prima parte azilei.

  Da, v`d.Privirea lui \ntrzie pe p`rul ei strns \ntr-un coc negli-

  jent la ceaf`. Cteva [uvi]e delicate i se ondulau pe umeri,deasupra gulerului brodat al bluzei. Ceva din expresia luiHolt o f`cu s`-[i aduc` aminte c` nu avea nimic pededesubt.

  DRUM NECUNOSCUT 45

 • Nu te tenteaz` ideea s`-]i \ncepi ziua a[a cum ai\ncheiat-o ieri? |n doi?

  |i trebuir` cteva clipe s`-i \n]eleag` aluzia. Interesant` sugestie, fug s`-l trezesc pe Jeremy. Haide, Lacey! exclam` el pe un ton de repro[. Jeremy

  doarme bu[tean, probabil. Pe cnd eu sunt aici, treaz [i... Devii cam \ndr`zne]! Ai face bine s`-]i continui alergarea,

  poate mai scapi de excesul acesta de energie pe care-l ai \ntine.

  D`-mi o [ans`, Lacey. |ncerc s`-mi cer scuze! Scuze! exclam` ea cu ochii m`ri]i. Ieri sear`, dup` plecarea ta, am \n]eles c` m-am com-

  portat ca un imbecil. Sunt chiar surprins s` te v`d \nc` aici.M` a[teptam s` apari \n diminea]a asta la recep]ie, s` m`anun]i c` te-ai gndit s`-]i petreci vara \n alt` parte.

  Ea ezit` o clip`. Ar fi vrut s` nu fie con[tient` de for]a pecare o degaja corpul lui musculos, de pielea neted` [ilucioas`. |ns` lumina dimine]ii \i d`dea un nu [tiu ceextrem de seduc`tor, iar Lacey nu putea s` nu-i observeumerii la]i, coapsele ferme, conturul bine desenat al trun-chiului [i al bra]elor. Holt emana o virilitate ce p`rea s`-itrezeasc` sim]urile \ntr-un mod \ngrijor`tor. |n ciudavoin]ei sale, Lacey \[i aminti fiorul care o str`b`tuse cnddansase cu el.

  |[i goni din minte cu hot`rre acest gnd. }i-a cam fost team` c` pierzi un client, nu? spuse ea \ncet. Iar tu e[ti de p`rere [i pe bun` dreptate c` a[ fi

  meritat-o, a[a e? Lacey, adev`rul e c`-mi pare r`u c` m-ampurtat ca un...

  46 PATRICIA POTTER

 • ...Frate? tat`? sau ca at]ia al]ii pe care i-am cunoscutacas`, \n Iowa?

  |mi pare r`u! Lini[te[te-te! Sunt obi[nuit`. Cel pu]in aici nu trebuie

  s` fiu \n gard` tot timpul.|i arunc` o privire vinovat`, iar apoi gura lui schi]` un

  zmbet timid. {tiu, te-ai s`turat pn` peste cap s` ]i se spun` ce e mai

  bine pentru tine.Ea \[i cnt`ri vorbele \nainte de a r`spunde. Mai bine, nu, bine ar fi termenul potrivit. E o dife-

  ren]`. Cnd eram mai tn`r` nu f`ceam aceast` diferen]`,c`ci credeam sincer c` cele dou` exprim`ri sunt sinonime.Ceea ce era bine, era \n mod necesar mai bine pentrumine. {i apoi, \ntr-o zi, am realizat c` lucrurile st`teau altfel.Oamenii \]i doresc ceea ce este bine, doar pentru c` asta \iaranjeaz` pe ei. Nu neap`rat fiindc` e mai bine pentrutine!

  El o ascultase gnditor, sprijinindu-se cu spatele detrunchiul unui copac.

  Hmm!... {i ]i-au trebuit dou`zeci [i nou` de ani ca s`descoperi acest lucru?

  Cu siguran]` c` nu, dar de data asta n-am s` m` mailas antrenat` \n jocurile celorlal]i. Cnd m` gndesc cteocazii am l`sat s`-mi scape \n via]`!

  {i abia ai pus piciorul pe p`mntul f`g`duin]ei [ichinul re\ncepe! |mi pare r`u, Lacey, dar am circumstan]eatenuante.

  P`rea sp`[it. Lacey \[i mu[c` buzele, apoi zmbi larg.

  DRUM NECUNOSCUT 47

 • Dac` vrei s` [tii totul, discursurile tale nu m` plictisescchiar att de tare.

  Adev`rat? \ntreb` el, sincer mirat. La mine n-aveam de face: ori ascultam [i m` resem-

  nam, ori riscam s`-mi jignesc familia [i s` scandalizez lamaximum comunitatea. |n schimb aici, de discursurile talepot s` rd \n voie [i \mi pot face de cap oricnd! Eram maidegrab` amuzat` noaptea trecut` de faptul c` am putut s`te trimit la plimbare. Un simbol, oarecum, nu? |n]elegi? Holt\[i trecu mna prin p`rul bogat [i cl`tin` din cap.

  |n]eleg, dar, fie vorba \ntre noi, nu-mi place prea tarerolul acesta.

  {i totu[i \l joci a[a de bine! |]i repet, aveam circumstan]e atenuante!Ea ghici c` Holt a[tepta cteva cuvinte mai \mp`ciuitoare

  [i se \mblnzi pu]in. {tiu. Erai blindat de prejudec`]i \n privin]a mea [i te-ai

  sim]it obligat s` protejezi o biat` fiin]` inocent`, a[a cum \]ip`ream eu, de maleficul Jeremy. {i ai vrut s`-mi atragiaten]ia, a[a e?

  Ochii de o]el scnteiar` \n lumina soarelui. Nu-i adev`rat dect par]ial, Lacey. Ce-ar mai fi? |n clipa \n care te-am v`zut ieri, mi-am spus c` mi-ar

  pl`cea s` te cunosc mai bine. Iar apoi Jeremy Todd a fostmai iute ca mine. Speram s` te am numai pentru mine toat`seara [i iat` c` acest privilegiu mi-a fost r`pit de Todd. Dac`te-am prevenit \n privin]a lui cu atta insisten]`, m` tem c`am f`cut-o de ciud` c` altcineva mi-a luat-o \nainte.

  48 PATRICIA POTTER

 • Aha! Nu face pe mirata. M-ai clasat de la \nceput \n aceea[i

  oal` cu to]i \n]elep]ii t`i din Midwest [i totu[i, asta nu m`\mpiedic` s` m` simt atras de tine!

  |[i ridic` ochii spre el cu un aer \ntreb`tor. {i e[ti? E att de greu de crezut? E[ti o femeie ciudat`,

  Lacey Seldon! M` la[i s`-mi scuz comportamentul deieri?

  Cum? Acceptnd s` iei micul dejun pe iahtul meu \n diminea]a

  asta. Am o or` la dispozi]ie s`-l preg`tesc. Am s`-]i ar`t cuocazia asta insula v`zut` de pe mare.

  Invita]ia era atr`g`toare, iar Lacey o accept` cu un zm-bet prietenos.

  De acord. Eu am la dispozi]ie toat` vara ca s` r`spundla ofertele de munc`. {i apoi n-am urcat niciodat` pe unvapor adev`rat, doar \ntr-o barc`.

  Chipul lui Holt se lumin`. Cel pu]in este ceva ce nu-]i aminte[te de trecut. Ia-]i

  sandale f`r` toc. Ne \ntlnim \ntr-o or` pe chei, \n fa]ahanului.

  Un iaht superb, de un alb str`lucitor, scnteia \n soare.Holt se plimba de colo colo pe punte. Purta ni[te blugidecolora]i, iar mu[chii spatelui \i jucau \ndr`zne], aproapesenzual, \[i spuse Lacey \n gnd.

  |i veni \n \ntmpinare pe chei. |n ciuda cordialit`]ii,Lacey \l sim]i circumspect. Pentru o clip` \ncerc` s`descopere care era cauza, dar apoi nu se mai gndi.

  DRUM NECUNOSCUT 49

 • Micul dejun este gata? \ntreb` ea vesel. Mai lipse[ti doar tu.|ntinzndu-i mna, o ajut` s` urce pe iaht. Acesta se

  balans` u[or. Puntea str`lucea de cur`]enie. Ct de mndrutrebuia s` fie Holt de aceast` achizi]ie!

  S` sper`m c` n-am r`u de mare! glumi ea. Dac` ai, po]i s` fii sigur` c` vei fi aruncat` peste bord.

  Nu vreau s` mi se murd`reasc` puntea. Chiar dac` e vorba de un client care pl`te[te? Nu iau niciodat` clien]i pe Reality.O und` de arogan]` r`zb`tea \n r`spunsul lui, \n timp ce

  dezlega odgoanele. Doar prieteni? {i numai pe cei buni, r`spunse el cu emfaz`.Strnse funiile apoi se duse s` porneasc` motorul. |n calitate de prieten` privilegiat`, pot s` te \ntreb de

  ce se nume[te acest vaport Reality?Lacey accept` scaunul oferit de Holt. Motorul se auzea

  duduind, iar vasul se \ndep`rta lent de chei.El \i adres` o privire ne\ncrez`toare. Chiar ]ii s` [tii acest lucru? Risc`m s` deschidem iar o

  discu]ie pe care te-ai str`duit s-o \nchei asear` destul deenergic...

  |n]eleg! Reality se refer` la lec]ia pe care se presupunec` ai \nv`]at-o la vremea marii tale dezam`giri?

  Vorbise pe un ton blnd. Pn` la urm` amintirea acestuie[ec trebuia s` fie nepl`cut` pentru el. Ceea ce o surprindeaera faptul c` nu [i-l putea imagina pe Holt ratnd ceva dinceea ce \ntreprindea.

  50 PATRICIA POTTER

 • E pu]in [i din asta.Toat` aten]ia lui p`rea concentrat` la manevrele pe care

  le f`cea pentru a scoate iahtul din rad`. Chiar vrei s` [tii? repet` el \ntrebarea. Nu sunt sigur`.Cu o mi[care chochet` ea \[i l`s` capul pe spate pentru

  a-[i oferi chipul mngierilor soarelui. Poate c` am s` m` simt \n pragul unei depresii. Probabil. |n]eleg c` nu vrei s` abord`m subietul... Ai

  f`cut bine c` ]i-ai luat m`suri de precau]ie, s-ar putea s` sefac` foarte cald.

  {i ar`t` cu un gest vag p`l`ria dr`g`la[`, de un gal-ben luminos, pe care ea se gndise s-o ia \n ultimulmoment.

  Ai tr`it \ntotdeauna pe insul`?Sprijinit` de o balustrad`, Lacey admira coasta \nver-

  zit`. Cnd eram copil \mi petreceam aici toate verile.

  Familia mea locuia la Facoma, iar bunicii din partea tat`luiaveau hanul. Bunicul se bizuia pe tata, creznd c` va preluael conducerea hanului, dar cnd a venit momentul, tata n-avrut s` renun]e la cariera de inginer.

  Tu, \ns` te pricepeai de minune la aceast` afacere.Lacey \[i lu` o min` interesat`, iar Holt ridic` din umeri,

  aparent nep`s`tor. E o poveste lung`. Important este, presupun, faptul c` e[ti mul]umit

  acum, spuse Lacey f`r` s`-l priveasc`. E[ti mul]umit c` aif`cut aceast` alegere... impus` de fapt de familie?

  DRUM NECUNOSCUT 51

 • Mul]umit c` am f`cut fa]` realit`]ii, vrei s` spui? De asta era vorba?|ntoarse capul pentru a-l privi drept \n ochi. Da, rosti el cu fermitate. {i e[ti fericit?Orice urm` de ironie disp`ruse de pe chipul ei \n timp

  ce-i a[tepta r`spunsul, cu vie curiozitate. Nu-mi regret alegerea. Asta e cel mai important, spuse ea cu condescenden]`. Dar tu, erai fericit` \n Iowa? Vai, nu! exclam` ea. {i-apoi, hai s` termin`m discu]ia

  asta. Unde mergem?El ezit` \ntre a continua pe acela[i subiect sau a-i respec-

  ta dorin]a. Pn` la urm` \i r`spunse pe un ton blnd: {tiu un golfule] minunat, destul de ad`postit, \n

  apropierea extremit`]ii de sud a insulei. Am putea s`arunc`m ancora acolo [i s` mnc`m pe punte. Ce p`rere ai?

  Perfect! {i \nc` nu mi s-a f`cut r`u.|i revenise tot entuziasmul. Asta ar fi fost culmea! Marea e lini[tit` [i neted` ca o

  piscin`!Un gnd fugar \l f`cu s` \ntoarc` brusc capul. Doamne! Am uitat s` te \ntreb dac` [tii s` \no]i! Bine\n]eles! Poate c` n-om avea noi oceane \n

  Midwest, dar nu ducem lips` nici de ruri nici de lacuri. Uf! Se presupune c` aici toat` lumea trebuie s` [tie s`

  \noate. }i-e c-am s` sar peste bord? Sau c-ai s` fii aruncat`. Cine [tie?

  52 PATRICIA POTTER

 • Fii lini[tit! N-am s`-]i dau ocazia s` m` arunci \n PugetSound, dar m`car s`-mi serve[ti un mic dejun bun.

  Am s`-mi amintesc asta!Tonul pozna[ al lui Holt l`sa impresia c` era dispus la un

  armisti]iu. Lacey se relax`, abandonndu-se bucuriei care ise citea \n ochi. Nu-[i amintea s` mai fi avut o diminea]` a[ade minunat` \n ultimii ani. F`r` \ndoial`, f`cuse bine c`acceptase.

  Parc` ai fi o pisic` ce se \nc`lze[te la soare dup` ce a\nghi]it un canar mare.

  |[i lu` un aer pref`cut b`nuitor \n vreme ce se preg`teas` scoat` mncarea.

  Este exact ceea ce simt.Lacey se \ntinse, apoi se sprijini pe sp`tarul scaunului. |ntotdeauna pndesc canarul de aproape. Nu cumva se

  ascunde vreunul dolofan \n co[ul `la? Nu promit nimic \n privin]a canarului, dar pot s`-]i

  ofer \n schimb cornuri, c`p[une, somon afumat [i suc deportocale. E acceptabil?

  E fantastic!Devorar` rapid con]inutul co[ului, iar Holt preg`ti

  cafeaua \n mica buc`t`rie a vaporului. Purtau o discu]ielejer`, pl`cut`. Amndoi evitau cu grij` subiectele tabu.

  Cred c` m-am n`scut pe mare, spuse Lacey savurndu-[icafeaua. M` simt att de \n form`!

  Perfect! Am s` te duc \ntr-una din zilele acestea s`facem o croazier` \n insule, spuse Holt \n vreme ce privirilelor se \ncruci[au pe deasupra ce[tilor de cafea. Insulele SanJuan jaloneaz` autostrada Canadei. Te tenteaz` ideea?

  DRUM NECUNOSCUT 53

 • Lacey se gndi s` nu scape o ocazie ca aceea, \ns` unreflex de pruden]` o re]inu. Holt mergea nea[teptat derepede \n direc]ia \ndrept`rii rela]iei lor pe un altfel def`ga[. Nu mai departe de noaptea trecut` \i f`cea moral`.Ast`zi era acela[i om, \[i spuse ea hot`rt`. Poate c` era atrasde ea, fie, \ns` ideile lui nu puteau s` se fi schimbat \ndou`zeci [i patru de ore. |i dezaproba \n continuare pla-nurile.

  Ea afi[` o rezerv` politicoas`: Vom vedea. Propunerea e atr`g`toare...Apoi se apuc` s` strng` \ntr-un sac resturile picnicului,

  con[tient` de privea lui Holt a]intit` asupra ei. Te rog s`-i transmi]i buc`tarului t`u complimentele

  mele. A fost cel mai bun mic dejun din via]a mea. Sau poatefiindc` totul are un gust mai bun aici?

  Redeveni brusc serioas` cnd Holt \i prinse b`rbia; numai putea s` evite s`-l priveasc` \n ochi. Buna lui dis-pozi]ie p`rea s` se fi evaporat [i o expresie grav` se dese-na pe chipul lui cu tr`s`turi voluntare. Se aplec` asupraei.

  {i dac` am descoperi \mpreun`? Ce s` descoperim? [opti ea. Sim]i un fior str`b`tndu-i toat` fiin]a. Holt era s-o s`rute

  iar ea era stupefiat` de propria-i reac]ie. Dac` \ntr-adev`r totul are un gust mai bun aici...|i aplecase capul, strecurndu-i mna pe dup` ceaf`, pe

  sub podoaba \ntunecat` [i grea a p`rului. O s`rut` fugaracolo unde p`l`ria desena o u[oar` umbr`, apoi buzele lui\ndr`zne]e puser` st`pnire s`lbatic pe ale ei.

  54 PATRICIA POTTER

 • Lacey a[tept` pu]in pn` s`-[i dea seama cum trebuia s`r`spund` acestui prim s`rut. Noaptea trecut`, cnd Jeremyo strnsese \n bra]e, sim]ise un \nceput de pl`cere foarteagreabil care n-o \mpiedicase totu[i s` se st`pneasc` cttimp o s`rutase. Era destul de avizat` pentru a nu resim]i omare decep]ie. |n fond, Jeremy era \nc` la \nceput.

  Acum, \ns`, nu se putea compara, trebui s`-[im`rturiseasc` ea, \n vreme ce buzele calde, arz`toare ale luiHolt deveneau [i mai insistente, [i mai solicitante. S`rutulacela nu sem`na cu cele pe care le primise pn` atunci. Nicicu s`rutul lui Jeremy, noaptea trecut`, nici cu s`ruturileprozaice ale lui Harold, nici cu cele distrate ale fostului eiso].

  Era \n s`rutul acesta ceva nou care, brutal [i imprevizibil,amenin]a s`-i taie respira]ia.

  Revela]ia aceasta o tulbur` \n timp ce Holt \[i continuaexplorarea intim`.

  Lacey? [opti el f`r` s`-[i desprind` buzele de pe gura ei.Numele sunase ca o \ntrebare pe care o murmurase cu

  voce r`gu[it`, dar la care nu a[tepta r`spuns. Degetele luiputernice, pu]in aspre, \[i accentuar` ap`sarea pe ceaf`, ca[i cum i-ar fi fost team` ca ea s` nu \ncerce s`-i scape \naintede a-[i fi terminat s`rutul.

  Lacey vru s`-l resping`, dar \l strnse [i mai aproape deea, \n timp ce limba ei \i explora gura catifelat` [i cald`. Nusim]ea nici un pic de fric`, \ns` o \nsp`imnta violen]asenza]iilor din ce \n ce mai incontrolabile pe care el letrezea \n ea. Nu tr`ise \nc` nimic asem`n`tor. Trebuia s` fieatent`...

  DRUM NECUNOSCUT 55

 • |i puse o mn` pe um`r pentru a \ncerca s` seandep`rteze pu]in. |ns` Holt scoase un murmur de protestiar bra]ele lui se \ncordar` ferm \n jurul taliei lui Lacey.Apoi, cu un gest suplu [i hot`rt, o a[ez` pe genunchii lui.Pulsul ei se acceler` nebune[te.

  Holt! bigui ea \n zadar, cu o voce spart`. Nu tre-buie...

  El n-o l`s` s` continue [i puse din nou st`pnire s`lbaticpe buzele ei. Prizonier` \ntre coapsele lui, cu capul l`sat pespate pe um`rul lui, cu p`rul mngindu-i b`rbia lui Holt,Lacey sim]ea c`ldura pe care o degaja pieptul lui bronzat desoare [i mu[chii \ncorda]i ai picioarelor. |n pozi]ia aceea sesim]ea extrem de vulnerabil`.

  Nu spune nimic, Lacey, [opti el cu buzele ap`sndu-iobrazul. Nu \nc`! Uneori cuvintele sunt inutile.

  S`rut`rile lui \naintau pe gt, pe umeri [i \i sim]i mnacobornd pe [olduri, apoi urcnd din nou, strecurndu-sepe sub bluz`, pe pielea goal` a spatelui.

  Tremurnd, Lacey l`s` s`-i scape un u[or suspin. Trebuias` recapete controlul asupra situa]iei imediat. Dar chiar \[idorea s-o fac`? U[oara leg`nare a iahtului accentua printr-unfel de efect hipnotizant senza]iile \mb`t`toare pe carebuzele [i minile lui Holt le trezeau \n ea. Se l`s` prad` aces-tor senza]ii atingndu-i fa]a cu minile, apoi adncindu-[idegetele \n p`rul lui bogat.

  Holt!... murmur` ea.Cuvntul acesta p`ru s` doboare \n ei ultimele bariere.

  Mna puternic` [i cald` a lui Holt \i cuprinse din nou talia,apoi se strecur` pe nesim]ite spre snii ei liberi.

  56 PATRICIA POTTER

 • Lacey \i ghici inten]iile. Prea trziu! Ce se \ntmpla? Abia\l cuno[tea pe b`rbatul acesta [i nici m`car nu era sigur` c`aproba acel pu]in ct cuno[tea din el. Atunci de ce se l`saastfel mngiat`?

  Cu pre]ul unui imens efort de voin]`, \ncerc` s` scapedintre genunchii lui. Dar bra]ul lui Holt, care o ]inea lipit`de el, \[i amplific` strnsoarea [i mai mult \n vreme cedegetele lui desenau conturul micilor ei sni \ndr`zne]i [ifermi.

  Lacey, nu te mai \mpotrivi, o implor` el. Vreau att demult s`-]i simt gustul! Din clipa \n care te-am v`zut amsim]it nevoia s` te s`rut. La naiba! Am vrut mai mult de att!Am perceput \n ace[ti ochi verzi minuna]i promisiuni inci-tante [i prea evidente de pl`cere. Mi-am dorit s` ajungi s`cuno[ti aceste senza]ii \mpreun` cu mine.

  Holt! Te rog! Lucrurile au mers prea departe... Abia tecunosc [i...

  Nu, spuse el cu o voce adnc`. Ce importan]` aredac` mergi prea departe cu un str`in, cum spui tu, attavreme ct sentimentele tale sunt adev`rate? N-ai spus-ochiar tu?

  De fapt, eu...|ns` cuvintele \i r`maser` suspendate, sufocate de un val

  de pl`cere: Holt \i mngia cu degetele vrful snului, iar ease \nfior` sub aceast` dulce dezmierdare.

  Pentru c` sunt ni[te tr`iri adev`rate, nu-i a[a, Lacey?|i pndea orice reac]ie, analiza [i cele mai mici detalii, iar

  mngierile lui deveneau din ce \n ce mai insistente, din ce\n ce mai excitante.

  DRUM NECUNOSCUT 57

 • Cu capul pe um`rul lui, Lacey gemea u[or, \nnebunit`de pielea lui arz`toare, de mireasma lui cald` [i pro-fund`. Dintr-o pornire nest`vilit`, \i mu[c` um`rul, iarHolt \i r`spunse printr-un geam`t r`gu[it. Mna lui aler-ga cu mi[c`ri [i mai repezi acum pe pieptul lui Lacey,care vibra \ntr-o stare de semicon[tien]` sub atingereafrenetic`.

  |ncurajat, Holt \i desf`cu bluza, eliberndu-i completsnii [i-i cuprinse \ntre buze mameloanele \nt`rite.

  Oh...|i sc`pase un suspin prelung, tot corpul ei luase foc.

  Niciodat` pn` atunci atingerea unui b`rbat nu-i provocaseo reac]ie att de puternic`, att de brusc`! {tiu dintr-o dat`c` g`sise ceea ce c`uta [i c` v`paia aceea care-i incendiasesim]urile [i care-i cauzase aceast` cascad` de tres`riri \nfio-rate era ceea ce a[teptase [i nu cunoscuse niciodat` \ncursul celor optsprezece luni de mariaj.

  Lacey, Lacey... murmur` el.Limba lui desena cercuri din ce \n ce mai strnse \n jurul

  petei \ntunecate a mamelonului o dulce [i \n acela[i timpinsuportabil` tortur`. Ea \l apuc` aproape violent de p`r,for]ndu-l s`-[i apese puternic gura pe corpul ei.

  |ntr-o dezl`n]uire de pl`ceri [i de dorin]` extrem`, el \iacoperi chipul [i corpul cu s`rut`ri pn` cnd ea ajunse s`-icear` \ndurare.

  Atunci, dintr-o s`ritur`, el fu \n picioare, o ridic` \nbra]e [i o duse \n micu]a cabin`. Ea \nchise ochii pentru ase feri att de lumina arz`toare a soarelui, ct [i desenza]ia inevitabilului. Cnd Holt o a[ez` u[or pe patul

  58 PATRICIA POTTER

 • \ngust al cabinei, deschise ochii. El se \ntinse deasupra ei...Greutatea corpului lui puternic [i musculos o pironi pe pat.

  Cu o mi[care rapid`, ner`bd`toare, \i scoase bluza, apoi ostrnse cu toat` for]a, ap`sndu-[i bazinul pe trupul ei.S`rut`rile lui nu uitau nimic, nici gura ei, nici gtul, nici snii...

  Te doresc! Doamne, ct te doresc! spuse el cu vocer`gu[it`. N-am dorit niciodat` o femeie \n felul acesta, attde brusc, att de violent. M-ai drogat!

  Cnd sim]i c` pasiunea lui Holt a atins paroxismul, \ir`spunse cu toat` fiin]a ei. Cu bra]ele \nl`n]uite \n jurulgtului lui ea \[i d`rui s`lbatic buzele s`rutului devastator.Apoi, \nceti[or, \ncepu s`-i mu[te delicat lobul urechii.

  Din momentul acela, Lacey [tiu c` nu mai conteaz`nimic, \n afar` de nevoia de acest b`rbat care intuise att derapid, att de nea[teptat cum s`-i \nfl`c`reze sim]urile. Holt\ncepu atunci s-o fac` s` simt` propria lui dorin]`,ner`bdarea lui de a-i cunoa[te \n sfr[it cele mai intime p`r]iale trupului.

  Complet st`pnit` de prezen]a att de viril` [i att desenzual` a lui Holt, Lacey l`s` deoparte orice rezisten]`.

  Minile lui se luptau febril cu nasturii blugilor, apoi sestrecurar` pe sub cureaua desf`cut`. |i auzea respira]ia saca-dat` ce \nso]ea fiecare din gesturile lui, din ce \n ce mai pre-cise, din ce \n ce mai \ndr`zne]e.

  Ai s` fii a mea, Lacey, ai s` fii \n totalitate a mea, ]i-o jur.O sim]i tres`rind sub el [i izbucni \ntr-un rs r`sun`tor,

  victorios. Nu asta ai venit s` cau]i a[a de departe, scumpa [i

  micu]a mea bibliotecar`? Ceva ce nu g`seai \n Iowa?

  DRUM NECUNOSCUT 59

 • Oh! Holt, nu mi-a[ fi putut niciodat` imagina! N-amb`nuit vreodat` c`... spuse ea cu un suspin.

  Capul ei se mi[ca agitat pe pern`. Sunt mul]umit, [opti el cu convingere, c` g`se[ti \n

  bra]ele mele r`spunsurile \ntreb`rilor tale. Credeai c` se va\ntmpla att de repede? ad`ug` pe un ton din care r`zb`teao mare satisfac]ie.

  Cu o mn` \i ajut` blugii s` coboare \n jurul coapselor. Att de repede... repet` Lacey.Cuvintele treceau cu greutate de buze. Nu, nu cred. Nu att de repede...Ce naiba f`cea? Era mult, mult prea devreme. |ntr-

  adev`r, visase tot timpul s` tr`iasc` o pasiune att deputernic`, \ns`, \mpotriva tuturor ideilor sale de libertate,nu [i-ar fi putut imagina niciodat` c` ar putea fi tulburat`\n asemenea m`sur` pe durata unei \ntlniri att de scurte.

  Holt, \nceteaz`! Trebuie s` te opre[ti! Nu am vrut asta...Minile lui Holt o imobilizar`, unghiile lui se adncir` \n

  carnea ei. Ridic` spre Lacey o privire inundat` de pl`cere.Apoi pupilele i se mic[orar` cnd \[i d`du seama de angoasape care o reflecta chipul tinerei femei.

  E cam trziu acum, nu crezi? Prea trziu! Nici tu nu vreialtceva dect s` mergem pn` la cap`t! Marturise[te-o!

  E prea devreme, prea devreme! Nu vreau! Nu a[a,repet` ea cu disperare.

  C`utai o leg`tur`, nu? O leg`tur` amoroas`, nu una trec`toare, f`r` nici un sens,

  cu un om pe care abia \l cunosc, cu care nu am nimic \n comun!Vocea ei era jalnic`.

  60 PATRICIA POTTER

 • D`-i timp, Lacey. Nu spune c` leg`tura asta n-are sens.Nimic att de puternic n-ar fi lipsit de sens.

  Nu \n]elegi.Pumnii ei loveau umerii lui Holt pentru a \ncerca s`-l

  desprind` de ea. La naiba! Nu po]i s` dai \napoi dup` ce ai declan[at

  totul! Ba da, pot! Pot s` fac ce vreau eu.|l respinse violent, g`sind \n mnia ce-o cuprinsese la

  auzul vorbelor lui, puterea care \i lipsea. De aceea am venit aici, aminte[te-]i! Ca s`-mi tr`iesc

  via]a dup` bunul meu plac. V`zu un val de snge urcnd \n obrajii lui Holt [i sim]i

  aproape fizic efortul pe care \l f`cea pentru a-[i \n`bu[idorin]a. Dar, brusc, \[i d`du seama c`, dac` ar fi vrut, el arfi putut foarte bine s-o trnteasc` pe pat, s`-i smulg` blugii[i s` termine ceea ce \ncepuse.

  Se \ncord` la gndul c` se juca cu focul. Se comportaseca o incon[tient`, ca o nebun`!

  Totu[i, orice s-ar \ntmpla, senza]iile pe care acest b`rbatle trezise \n ea [i care alergau \nc` prin venele ei ca un foc mis-tuitor, \i vor r`mne gravate pentru totdeauna \n memorie.

  |n clipa urm`toare, [tiu c` ea c[tigase partida, c`ci v`zumaxilarele lui Holt \ncle[tndu-se [i privirea lui asprindu-se.|[i d`du seama perfect de lupta ce se d`dea \n el. F`r` uncuvnt, Holt se ridic`, se \ntoarse sco]nd o exclama]iedezarticulat` [i ie[i gr`bit din cabin`.

  Lacey auzi motorul pornind, \n timp ce-[i \ncheia blugiicu o mn` tremur`toare [i \[i c`uta bluza. Era perfect

  DRUM NECUNOSCUT 61

 • con[tient` de responsabilitatea pe care o avea \n tot ceea cese petrecuse cu cteva secunde \n urm` [i era cople[it` deo ru[ine imens`. F`cndu-[i curaj, se \ndrept` c`tre punte.

  Drept, \ncordat, Holt manevra iahtul afar` din golfule].Nu-i arunc` nici m`car o privire cnd ea \i puse mna peum`r.

  Holt! [opti ea cu un glas aproape stins.Trebui s` se str`duiasc` s` continue mai tare: Holt, \mi pare r`u! |]i \n]eleg mnia. E vina mea c`

  lucrurile au luat o \ntors`tur` nepl`cut`.El se \ntoarse pentru a o fixa cu o privire ostil`. |]i pare r`u! |ntr-adev`r, \]i pare r`u! Nu [tiu ce m-a apucat. N-aveam dreptul s` te provoc,

  s`-]i permit anumite gesturi, dac` nu eram preg`tit` s`-]icedez. Iart`-m`, te rog. Nu se va repeta, promit!

  Ochii ei arz`tori care \l implorau mai mult dect o f`ceaucuvintele, \i \ntlnir` pe aceia ai lui Holt, care nu exprimaudect uluire.

  |]i pare r`u!Opri motorul [i se \ntoarse. |mi asum toat` r`spunderea pentru ce s-a \ntmplat

  adineauri, insist` ea.Sim]i furia lui Holt diminundu-se [i schi]` un zmbet

  timid. |n noua mea via]` va trebui s`-mi asum att privilegiile,

  ct [i obliga]iile [i riscurile libert`]ii. Trebuia s` fi puslucrurile la punct cu tine \nc` de la \nceput.

  Avu impresia c` z`re[te \n ochii lui o mic` lic`rire deamuzament.

  62 PATRICIA POTTER

 • Ai uitat c` eu am avut ini]iativa acelui s`rut care ne-adus att de departe? o \ntreb` el cu cea mai mare seriozi-tate.

  Bine\n]eles c` nu! Nu sunt gata s` uit! Atunci nu ]i se pare c` aceste scuze m` \nvinov`]esc

  mai degrab` pe mine, dect pe tine?Acum era sigur` c` el se amuza. |[i reg`si siguran]a [i

  cl`tin` din cap. Nu \n cazul acesta. Trebuia s`-]i fi dezv`luit clar

  inten]iile mele. }i-am spus c` vreau o rela]ie [i nu e vina tac` n-am precizat c` vreau altceva dect o aventur`trec`toare de o noapte, pardon, de o diminea]`!

  El \[i puse o mn` \n [old [i se rezem` cu spatele deperetele cabinei, cu un zmbet u[or.

  Nu voi pretinde c` m` \ncnt` s` las pe umerii t`iresponsabilitatea tuturor celor \ntmplate. Dac` stau s` m`gndesc, prefer s` cred c` am reu[it s` te seduc!

  Ea \[i reg`si sim]ul umorului cnd \n]elese c` Holt nuf`cea o tragedie din acel incident.

  Atunci hai s` d`m cu banul, s` vedem cine merit`pedeapsa!

  Holt \ncepu s` rd`, o prinse pe dup` gt [i \i d`du uns`rut care se termin` att de repede pe ct \ncepuse.

  E[ti o femeie tare ciudat`, Lacey Seldon. Orice se va \ntm-pla \n vara aceasta, pot s` prezic c` via]a nu ne va fi trist`!

  Cu att mai bine! N-am b`tut atta drum ca s` duc ovia]` trist`!

  El \i arunc` o privire stranie, enigmatic`. Da, spuse el. Un drum lung, mult prea lung...

  DRUM NECUNOSCUT 63

 • Capitolul 4

  Zilele urm`toare, Lacey avu impresia c` merge pe osrm` \ntins` senza]ie necunoscut` de ea pn` atunci,\ns` mai degrab` pl`cut` [i incitant`. Dar, din cnd \n cnd,nu putea s`-[i suprime un sentiment de jen` pe care i-lprovoca prezen]a unui b`rbat pe care ar fi trebuit s`-l ]in` ladistan]`.

  Holt Randolph o dorea. O putea citi \n ochii lui \n fiecarediminea]` cnd el se oprea s` schimbe cteva vorbe cu ea\nainte de a-[i \ncepe cursa. Devenise un obicei: \n vreme ceea medita, a[ezat` pe rogojin`, el pndea momentul cnd,remarcndu-i prezen]a, ea avea s`-i dea bun` diminea]a.Atunci, f`r` zgomot, venea \n fa]a ei, cu ochii plini deamintirea acelei dimine]i pe vapor. {i \n fiecare diminea]` eaa[tepta ceva...

  Totu[i, el nu f`cea nimic pentru a recrea intimitatea aceleifaimoase plimb`ri. |ns` privirea lui era gr`itoare, nu eranevoie s` se exprime \n cuvinte.

 • Seara, cnd mergea la han, singur` sau \n compania luiJeremy, Holt nu sc`pa nici o ocazie de a dansa cu ea, obrazlng` obraz, corp lng` corp, \ntr-o atitudine care dovedeaclar c` dorin]a lui nu se stinsese, \ns` era con[tient c` trebuies-o \n`bu[e. Lacey zmbi \n sinea ei [i-[i spuse c` senti-mentele lui Holt pentru ea erau la fel de nel`murite ca [i aleei pentru el. El nu-i aproba planurile, iar pe ea o agasau efor-turile lui stngace de a nu l`sa s` se observe nimic din aceast`dezaprobare. |i sc`pau adesea aluzii la care Lacey r`spundeacu un rs batjocoritor.

  La ce te gnde[ti la ora aceasta att de matinal`? o\ntreb` el \ntr-o zi a[ezndu-se lng` ea.

  Purta un [ort [i \nc`l]`minte sport [i o privea cu interes. Dar tu la ce te gnde[ti cnd alergi?El ezit` \nainte de a r`spunde. La nimic deosebit, la tot ce-mi trece prin cap, presupun.

  Mai degrab` \mi las sufletul s` pluteasc` \n ritmul corpului.M` mul]umesc s` \nregistrez pasiv sentimente [i senza]ii, f`r`s` \ncerc s` m` concentrez.

  O privi \ntreb`tor pentru a vedea dac` \n]elege. {i eu la fel, spuse Lacey lini[tit. Stau a[ezat` pe jos [i \mi

  golesc total spiritul \nainte de a-mi \ncepe ziua. E un obicei acest exerci]iu la tine \n Midwest? Nici gnd! M-ar fi pus la un loc cu nebunii dac` m-ar fi

  v`zut practicndu-l.Holt \[i imagina cu u[urin]` beneficiile pe care le spera

  ea de la un astfel de moment de destindere, iar Lacey, larndul ei, ghicea ce \nsemna pentru el aceast` curs`matinal`.

  DRUM NECUNOSCUT 65

 • Uneori, cnd pleca de la han \n compania lui Jeremy,Lacey observa privirea nelini[tit` [i angrijorat` a lui Holta]intit` asupra ei. Era ct se poate de evident c` se ab]inea cugreu, ca apoi s-o conduc` el pn` la bungalou. Aceast`re]inere, aceast` st`pnire de sine o intrigau pe Lacey.

  |ntr-o zi, cnd st`tea pe marginea piscinei sporov`ind cunoii veni]i [i r`sfoind cu non[ala]` un vraf de scrisori profe-sionale, ea \l v`zu pe Holt apropiindu-se.

  Acesta salut` grupul de turi[ti cu o mi[care a capului. E[ti c`utat` la telefon, Lacey. I-am spus lui George c`

  te-am z`rit pe-aici.Dintr-o s`ritur`, Lacey fu \n picioare, cu privirea str`lucin-

  du-i de curiozitate. {tia cumva George de unde venea apelul?George Barton, asistentul lui Holt, era un b`rbat de

  dou`zeci [i cinci de ani, pl`cut, care \ncepuse s` se implice\n \ncerc`rile lui Lacey de a-[i g`si o slujb`. |i preg`tea \nfiecare diminea]` s`cule]ul cu coresponden]`.

  M` tem c` din Iowa. Te a[teptai la ceva mai interesant?O urm`rea \n vreme ce ea \[i strngea rapid halatul de baie de

  un ro[u-aprins. Flutur` o scrisoare primit` \n diminea]a aceea. Hawaii, anun]` ea.Apoi se \ndrept` spre cabinele telefonice rnduite \ntr-o

  parte lateral` a piscinei.Holt mergea \n urma ei cu pa[i len]i, salutnd \n trecere \n

  stnga [i-n dreapta. O ajunse \n momentul \n care ea ridicareceptorul.

  Hawaii, ce \nseamn `asta? \ntreb `el cu voce joas ,` r`gu[it .`|i \ntinse scrisoarea pe care el o parcurse \ncruntnd din

  sprncene, \n timp ce ea vorbea la telefon.

  66 PATRICIA POTTER

 • Alo, mam`? Bine! M` simt excelent. Sigur! Nu mi-aiprimit scrisorile? Da! E minunat aici!

  Ascult` r`bd`toare inevitabilul discurs de la cap`tulcel`lalt al firului.

  Nu, spuse Lacey \nceti[or. |mi place aici, nu m` \ntorc \nIowa. Voi ar trebui s` veni]i s` vizita]i insulele acestea. E plinde verdea]`! Nici un cmp de lan la orizont!

  Lacey, decret` ferm doamna Martha Seldon, nu crezic`-i suficient acum? Nu zic c` nu-i bine s`-]i iei o vacan]`...

  |n ciuda irit`rii ei crescnde, Lacey se str`dui s` p`strezeun ton calm.

  Nu e vorba de o simpl` vacan]`, mam`. E ceva definitiv.|ncearc` s` \n]elegi, te rog.

  Se l`s` un moment de t`cere, apoi mama ei \i spuseadev`ratul motiv pentru care o sunase.

  Roger divor]eaz`, spuse ea cu un ton plin desub\n]elesuri.

  Nu mai spune! Iar?Lacey primi cu o total` indiferen]` vestea celui de-al doilea

  divor] al fostului ei so]. Cum ai aflat? A sunat la noi, Lacey. Voia s` discute cu tine. De ce? \ntreb` ea glacial. Doar nu-[i imagina c` stau [i

  a[tept disperat` ocazia s`-l consolez.Totu[i, \[i spuse ea, asta trebuie s` fie \n mintea lui Roger.

  Fusese \ntotdeauna apreciat de c`tre familia lui Lacey [i nu erastr`in de faptul c` ea ceda voin]ei p`rin]ilor s`i.

  Ascult`, Lacey, [tii bine c` Roger n-a \ncetat niciodat` s`se intereseze de tine.

  DRUM NECUNOSCUT 67

 • Vocea Marthei Seldon se \ndulcise. Visase dintotdeaunaun so] medic pentru fiica ei.

  Roger Wesley s-a interesat de mine atta vreme ct a avutnevoie de o surs` de venituri pentru a-[i pl`ti studiile, mam`.Cnd o s` \n]elege]i, tu [i tata, acest lucru?

  Lacey \[i d`du seama deodat` de prezen]a lui Holt \n spateleei. Jenat`, se \ntoarse [i \[i apropie [i mai mult receptorul.

  Nu mai pot eu de divor]ul lui, [i po]i s`-i transmi]i astadin partea mea! exclam` ea \n receptor.

  Lacey, b`rba]ii au nevoie cteodat` s`-[i fac` de cap.Roger era prins cu studiile, de aceea n-a f`cut-o mai devreme.Acum s-a potolit, pot s`-]i garantez. De fapt pe tine te-a iubitcu adev`rat \ntotdeauna. A[a sunt b`rba]ii, draga mea, iar noi,femeile, trebuie s` ne ar`t`m \n]eleg`toare.

  Lacey zmbi f`r` s` vrea. Apoi izbucni de-a dreptul \ntr-unrs aproape nervos.

  Vai, mam`! Ce e a[a amuzant, Lacey? Este vorba de so]ul t`u! Fostul meu so]! {i a[a va r`mne pentru totdeauna. Dac`

  te \ntreab`, spune-i c` [i eu m` preg`tesc s`-mi fac de cap. {ie posibil s` nu fie doar ceva pasager! S-ar putea s`-mi fac decap de-acum \nainte tot timpul! La revedere, mam`. S`rut`-l[i pe tata din partea mea. Am s` v` sun s`pt`mna viitoare.

  O lumini]` juc`u[` \i lic`rea \n ochii verzi cnd \nchise. Se\ntoarse [i se lovi de Holt care o privea scrut`tor.

  O ultim` chemare la ra]iune?|i \ntinse scrisoarea din Hawaii, pe care o mai ]inea \nc `\n mn .` De data asta or s` m` cread` nebun` de-a binelea, ire-

  cuperabil`!

  68 PATRICIA POTTER

 • S-ar zice c` mama ta