Transcript

INSTITUTULDEFITOTEHNIEPORUMBENIBIBLIOTECAREPUBLICANTIINIFICAGRICOLAUASM

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni

(19742011)Bibliografie

Chiinu,2013

Responsabildeediie: VasilePOJOGA,director,InstitutuldeFitotehniePorumbeni

Alctuitor: ParascoviaVERECEAC,efbibliotec,Institutulde

FitotehniePorumbeniRedactoribibliografici: VioricaLUPU,directoradjunct, IuliaTTRESCU,efserviciu, BibliotecaRepublicantiinificAgricolaUASM

InstitutuldeFitotehniePorumbenis.Pacani,r.Criuleni,RepublicaMoldova

tel.:245571;245574Email:[email protected]

Admin

Admin Publicaii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie Porumbeni (1974 2011): bibliografie / Inst. de Fitotehnie Porumbeni, Bibl. Rep. t. Agricol a UASM; alct.: Parascovias Vereceac; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Ttrescu; resp. de ed.: Vasile Pojoga. - Chiinu: UASM, 2013. 127 p. 100 ex.ISBN 978-9975-64-255-2.016:[001.32(478-22)+633]P97

Cuprins

InstitutuldeFitotehniePorumbenipromotoraldezvoltriicercetrilortiinificendomeniulporumbuluiisorgului............................................................5

I. PORUMB........................................................................................................................................81.1. Genetica, ameliorarea i producerea de semine la porumb .......................... 8

1.2. Fiziologia i biochimia porumbului ............................................................. 47

1.3. Tehnologii de cultivare a porumbului ......................................................... 58

II. SORG...........................................................................................................................................72III. RAPI.......................................................................................................................................77IV. TUTUN........................................................................................................................................78V. LEGUMICULTUR.................................................................................................................80VI. PLANTEMEDICINALEINETRADIIONALE...........................................................84VII. INOVAREANAGRICULTUR..........................................................................................88VIII. RECOMANDRIPRIVINDCULTIVAREAPORUMBULUI,SORGULUI,

CULTURILORLEGUMICOLE.............................................................................................90IX. AUTOREFERATELETEZELORDEDOCTORIDOCTORHABILITAT.............94X. BREVETEDEINVENII......................................................................................................97XI. ADEVERINEPENTRUSOIURIDEPLANTE..............................................................99INDEXDENUME.............................................................................................................................110INDEXNUMERIC.............................................................................................................................124DENUMIRIDESOIURIIHIBRIZIDEPLANTE..................................................................126

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 5

InstitutuldeFitotehniePorumbenipromotoraldezvoltriicercetrilortiinificendomeniul

porumbuluiisorguluiInstitutul de Fitotehnie Porumbeni reprezint unul din celemai impor

tanteinstituiidecercetareavansatndomeniultehnologiilordecultivareaporumbului,obinndorecunoatereapotenialuluisudecercetare,exprimatnmodsubstanialprinrezultatelesaletiinificedecalitate.

InstitutuldeFitotehniePorumbeni,anteriorInstitutuldeCercetritiinificepentruPorumbiSorg,fondatnanul1973,desfoarurmtoareledireciiprincipaledeactivitate:

- creareahibrizilorcompetitivideporumb,sorgdediferitegrupematuritateidireciideutilizare;

- producereaseminelordecategoriisuperioare(elitsuperioarielit)desoiuri,liniiconsangvinizateideformeparentale;

- producerea seminelor de porumb, sorg i tutun pentru asigurareanecesitilorinterneipentruexport;

- perfecionareatehnologiilordecultivareiinstruireacadrelorndomeniulproduceriiculturilordeprofil;

- comercializareaseminelor.Direciaprioritardeactivitateainstitutuluiesteameliorarea,producerea

seminelor i perfecionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului. Aceastdirecie constituiepeste90 la sutdin volumulde investigaii i este integratntrunprogramcomplexdecercetare,realizatde8laboratoarespecializate:

Laboratoruldegeneticigenofondefectueazcercetri laevideniereaimeninereasurselorpurttoaredecaractereinsuirivaloroaseameliorative,ctilaevaluareaimeninereasurselordesterilitategermoplasmatic.Anualsemeninpeste1100soiuriipopulaiiautohtone,1500liniiconsangvinizatei1400mutanideporumb.

Laboratoruldeameliorareaporumbuluipentruzonelenordiceseocupdecreareahibrizilortimpurii(FAO150300)pentruexport nzoneledenordale CSIului i de cultivarea n cultur succesiv aMoldovei.n crearea liniilorconsangvinizatedeporumbseutilizeazgrupedegermoplasmFlintEuropean,Dent Canadian, Lancaster timpuriu, Iodent i BSSS. Anual, colecia de liniiconsangvinizate include 5065 linii autohtone din convarietile indurata iidentata.

Laboratoruldeameliorareaporumbuluipentru zonele sudice i calitatecreazhibrizisemitimpuriiisemitardivi(FAO300450),studiazcirca78mii familii i linii consangvinizate noi din diferite grupe heterotice Reid,

6 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

Iodent, Stiff Stalk, Synthetic, Osterland, Lancaster, Mindsentpustai, Minnesotaetc.,efectueazameliorareaporumbuluilacalitateicreazhibrizicudestinaiespecial:

cu coninut sporit de carotin nbob, destinai utilizrii n alimentaie,subformadefin,crupe,bastonae,pufuleietc;

cu bob pentru floricele (popcorn) i pentru utilizarea n industriaculinar;

cubobzaharatpentruconservareiutilizarenstareproaspt.Laboratorul de testare a hibrizilor de porumb efectueaz evaluarea

complex comparativ a hibrizilor experimentali, evaluarea morfofiziologic ahibriziloriaformelorparentaledeporumb(conformmetodologieiUPOVntrudeterminareacorespunderiicriteriilordebrevetabilitate).

Laboratorul demultiplicare a formelor parentale efectueaz cercetriprivind controlul calitii seminelor hibride i a formelor parentale, spoririicalitiiseminelorhibridecomercializateitransferultehnologicalelaborrilortiinificenproducere.

Laboratorul demultiplicare a hibrizilor i liniilor consangvinizate decategorii superioare efectueaz producerea seminelor de baz i prebaz aliniilor consangvinizate formelor parentale a hibrizilor omologai de porumbpentruasigurareanecesitilorsistemuluidesemnat;reproducereahibrizilornoideporumbpentruasigurareacusemineaComisieideStatiancercrilorecologice;perfecionareatehnologieidecultivarepesectoareledehibridare.

Laboratoruldetehnologieaporumbuluiitutunuluiefectueazcercetriorientate spre perfecionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului itutunului; optimizarea sistemei de ngrminte la porumb n asolament iculturpermanent;testareapreparatelordeuzfitosanitarialfertilizanilorlaculturiledeprofil;elaborareaprocedeelortehnologiceiproducereadeseminelaculturatutunuluiiaplantelormedicinale.

Laboratoruldebiochimie,fiziologieitehnologiemolecularefectueazstudierea biochimic a calitii diferitor genotipuri de porumb utilizate nameliorare,identificareapuritiibiologiceagenofonduluiformelorparentaleigradul de hibridare a hibrizilor F1, aprecierea comparativ a nivelului detipicitate a formelor parentale. Perfecionareametodelor i tehnologiilor analiticepentruaccelerarea i mbuntirea calitativaproceselordeameliorareaporumbului la nivel biochimic i molecular constituie direcia prioritar alaboratorului.

Aplicarea realizrilor tiinifice n producie se efectueaz de ctreServiciulderelaiiinternaionaleitransfertehnologic,careactiveazndomeniulimplementrii tehnologiilor de cultivare, prestrii serviciilor de consultan iinstruireacadrelor.

Lucrareabibliograficprezentreflectdinamicaactivitiidecercetareipotenialulumanalinstitutuluiiscoatenevidencapacitateacercettorilordeaproducevaloritiinificedeoimportanmajorpentrutiinaagricoldinar

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 7

i de peste hotare. Lucrarea integreaz producia editorial a institutuluiobinut ntroperioaddestulde ndelungatdeaproape40ani (19742011),fixnd informaii bibliografice despre publicaiile instituionale pentru a letransmite n timp. Totodat, bibliografia exprim problematica, metodele derealizare i rezultatele obinute n procesul de cercetare, precum i caracterulcomplex,colectiviintegratalcercetrilorrealizate.

Ideileirezultatelecercetrilortiinificedescrisenpublicaiileinclusenaceastbibliografieiaugsitaplicarensferadeproducie,constituindunrepersigur pentru cercetrile tiinifice actuale i de viitor n domeniul ameliorriiporumbului.

Spermcaaceastlucrarebibliograficsfieutilcercettorilor,amelioratorilorispecialitilordinagricultur.

VasilePOJOGA,

DirectorulInstitutului,OmemeritalR.Moldova,

drnt.agricole

8 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

I.PORUMB

1.1.Genetica,ameliorareaiproducereadeseminelaporumbGenetics,breedingandseedproductionofmaize

,1974

1. ,..207// . ,1974..2730.

2. ,. . /.,.//.1974..43..4143.

3. ,../....:,1974.144.

4. , . . /.,.//..1974.1..3438.

5. ,..161/.,.//.1974.12.C.14.

6. , . . / . ,.//.1974.10..28.

1975

7. , . . // .,1975..153.

8. ,.. // .,1975..158.

9. , . . // .1975.11..19.

10. , . . . //.,1975..147.

11. , . . // .,1975..154.

12. ,..//.,1975..179.

13. , . . / . , . // . 1975. . 11. 10..1014.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 9

14. ,../.,.//.1975.1..5962.

15. ,. ./.,.//.1975.11..2527.

1976

16. ,.. // :..,1976..48.

17. ,.. /.,.//:..,1976..49.

18. ,../.,. //:..,1976..44.

19. ,.. / . , . // III:..,1976..105.

20. ,..//.,1976..56.

21. ,..//:..,1976..51.

22. ,../.,.//....1976.3..2632.

23. ,. .dep //:..,1976..52.

24. ,..// : . . . . . , 1976. .1011.

25. ,../., . // : . . ,1976..53.

26. ,../.,.// III : ..,1976..142.

27. ,..teosintebranch//III.,1976..91.

28. ,..//:..,1976..54.

10 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

29. ,..tb//:..,1976..55.

30. ,..//:..,1976..56.

31. , . . / . , . //:..,1976..63.

32. , . . // : . . ,1976..59.

33. ,..//:..,1976..60.

34. ,.. // : . . ,1976..61.

35. , . . / . , . ,.//.1976.8..28.

36. , . . , // : ..,1976..61.

37. ,../.,.//.1976.5..30.

38. ,.. / . , . // : . . ,1976..62.

1977

39. ,../.,.,.//IX.,7131977.,1977..399.

40. ,..// , .,1977..1727.

41. , . . //IX.,713.1977.,1977..3334.

42. ,..//T..III.,1977..342.

43. ,../.,.//. . III . ,1977..58.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 11

44. , . . /.,.//.1977.12..26.

45. ,.. /.,.,.//,..:.,1977..1825.

46. , . . // .1977.6..38.

47. ,../.,.,.//,.1977..169..1825.

1978

48. ,. . // .1978.4..4142.

49. ,../.,.//T..XIV..,1978..136.

50. , . . ,/.,.//.1978..14.2..365368.

51. ,.. // T. . . .,1978..52.

52. ,..// :....,1978..198199.

53. ,..//.. II....,1978..30.

54. ,../.,.// :....,1978..195196.

55. ,..,//..II....,1978..23.

56. ,..//..2.. . . ,1978..37.

57. , . . //. . II.. ..,1978..155.

12 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

58. ,..//:....,1978..196198.

1979

59. MICU, V. A method of maize hibridization on the basis of dioecious forms //Proceedingsof the tenthmeetingof theMaizeandSorghumsectionofEUCARPIA,Varna,1719September1979.Varna,1979.P.109112.

60. ,.. / . , . // : . . . .. . ,1979..140151.

61. ,..Corngrass// .. : . . . . ,1979..3.

62. , . . /.,.,.// .. : . ...,28301979.,1979..75.

63. ,../.,.// : . . . ..,1979..1932.

64. , . . ,/.,.//..:....,28301979.,1979..50.

65. , . . /., . // ..:....,28301979.,1979..20.

66. ,.. // .. : ....,28301979.,1979..19.

67. ,..//X,17221979.,1979..20.

68. ,..//.1979.7..2425.

69. ,.. // .. :....,28301979.,1979..5657.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 13

70. ,..//..:....,28301979.,1979..106.

71. , . . // ..:....,28301979.,1979..100101.

72. ,.. // ..:....,28301979.,1979..62.

73. , . . /.,.//..:....,28301979. ,1979..107.

1980

74. MICU,V.Twotasselmutantofmaize//MaizeGeneticsCooperationNewsLetter.1980.V.54.P.6364.

75. , . . // :....,51980.,1980..4248.

76. , . . /.,.,.//,:../..,1980..119122.

77. ,. . 201,/.,.,.//,:../..,1980..122125.

78. ,../.,.//.1980.4..3032.

79. /.,.,.,.,.,.//, : . . /.. , 1980. .105112.

80. ,..//, : . . /..,1980..6685.

81. ,.. / . , . // . ,1980..2627.

14 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

82. ,../.,.//, :../..,1980..3948.

83. ,..//,:../..,1980..112118.

84. , . . / . ,.//.1980.4..18.

85. ,..teosintebranched//,:../..,1980..4953.

86. , . . // , :../..,1980..3238.

87. ,.. / . , . // , :../..,1980..5365.

88. ,../.,.,.//,:../..,1980..133140.

89. , . . /.,.,.//.1980.2..25.

90. ,..//..1980.2..5.

91. ,../.,.//, :../..,1980..2324.

92. , . . /.,.,.//,:../..,1980..2331.

93. ,../.,.//:../..,1980..96100.

1981

94. MICU,V.Geneticalstudiesofacollectionofmaizesamples//MaizeGeneticsCooperationNewsLetter.1981.Vol.55..8384.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 15

95. , . . /.,., . // : ..:,1981..2944.

96. ,.. /.,.//:..:,1981..119122.

97. ,.. //:..,,1981..123129.

98. ,.. // : . . :,1981..4552.

99. ,../.,.//:..:,1981..8694.

100. ,..//..IV.,1981..174.

101. , . . // :..:,1981..1528.

102. , . . /. . . . . ,1981.231.

103. ,../.,., . // : ...,8101981.,1981..9697.

104. , . . //:..:,1981..94104.

105. , . . //IX..,1981..7.

106. ,../.,.//..IV.,1981..102103.

107. ,. . /.,.//..IV.,1981..8990.

108. ,..//III .. . . ,1981..19.

109. ,..//:..:,1981..7886.

110. ,..//:..:,1981..142141.

16 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

111. ,..//..IV.,1981..91.

112. ,..//..III....,1981..13.

113. ,../.,.,.//.,1981..52.

114. , . . / . , . //..IV.,1981..166.

115. , . . // . . III..,1981..8.

116. ,.. / . , . // . 1981. 4..25.

117. ,..br2 // : ..:,1981..112119.

118. , . . /.,.//.,1981..52.

119. , . . //:..:,1981..104112.

120. ,..//IV.,1981..193194.

121. ,../.,.//:..:,1981..7074.

122. ,..//.1981..24.123. ,..

/.,.//:..:,1981..314.

124. ,.. // : . . :,1981..5270.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 17

1982

125. ,../.,.//.1982.4..38.

126. , . . /.,.//. I..,1982..29.

127. ,.. // :...,1982..17.

128. ,. . /.,.//:..,1982..6984.

129. 420 / . ,., .,.//.1982.3..29.

130. ,..:,,/.,.//.1982.12..25.

1983

131. MICU, V. Test for allelism of spontaneous mutants of maize / V. Micu, E. Partas,N.Frunze//MaizeGeneticsCooperationNewsLetter.1983.Vol.57.P.124126.

132. , . . // :.1983..2..5686.

133. , . . , / . , . , . // . 1983..19.6..10201023.

134. ,../.,.//.1983.4..2829.

1984

135. MICU, V. E. Perspectives of using tb in maize breeding and seed production /V.Micu, T. Solonenco // Maize Genetics Cooperation News Letter. 1984. Vol.58.P.164165.

136. MICU, V. E. Possibilities of using br2 in maize breeding // Maize GeneticsCoopertionNewsLetter.1984.Vol.58.P.163174.

137. ,../.,.//..:....:,1984..9.

138. ,.. // .. :....:,1984..14.

18 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

139. , . . /.,.//..:....,1984..19.

140. ,../.,.,.//.1984.6..5.

141. ,..//..:....:,1984..22.

142. ,.. // .. :....:,1984..25.

143. ,.. // .. :....:,1984..24.

144. /.,.,.,.,.//.1984.6..45.

145. / . ,.,.,.,.,.// .. . ,1984..116118.

146. , . . /.,.,.//..:....:,1984..59.

147. ,..// .. : . . ..:,1984..43.

148. ,.. // . , 1984. .219.

149. , . . / . ,.//..:....,1984..20.

150. , . . RF 3 // .. : . ...,1984..46.

151. , . . //..:....,1984..48.

152. ,.. //

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 19

.. : . . . . ,1984..50.

153. ,../.,.//..:....,1984..54.

154. ,..// :....,1984..5152.

155. ,.. //..:....,1984..70.

156. ,.. // . .1984.5..24.

157. ,../.,.,.//..:....,1984..79.

1985

158. ,..//.,1985..513.

159. , . . /.,.//:../.,1985..100104.

160. ,../.,.//.1985.9..18.

161. ,..//:../.,1985..5862.

162. , . . / . , . // :../.,1985..150162.

163. ,..//:../.,1985..2236.

164. ,. . 330 // .1985.1..37.

165. ,..//.,1985..2339.

20 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

166. ,../.,.//:../.,1985..7988.

167. / . , . ,. ,.//:...,1985..322.

168. ,..// : . . / . ,1985..6373.

169. , .. //. 1985.2..3940.

170. , . . /.,.//... . 1. ,1985..3637.

171. , . . //:../.,1985..7379.

172. ,..//:../.,1985..8893.

173. ,..//IV..,1985..22.

174. ,../.,.// : . . ,1985..34.

175. ,../.,.//:../.,1985..3642.

176. /.,.,.,.//.,1985..4080.

177. ,..tb//:../.,1985..9396.

178. , . . //.,1985..1321.

1986

179. ,..//..:......,1986..24.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 21

180. ,..id/.,.//..1986.2..6970.

181. ,..//: : .,22241985.,1986..284286.

182. ,../.,.,.//.1986.6..2426.

183. ,../.,.//..:......,1986..1920.

1987

184. , . . // V .4.,1987..71.

185. ,..//V.,1987..260.

186. ,.. // , .,1987..4.

187. ,.. /. , . // V .. . .,1987..17.

188. ,.. / . , . , . //. . V . ,1987..307.

189. ,../.,.// V . , 1987. .263.

190. , . . /.,.//V.,1987..349.

191. , . . / . , . //.1987.4..3132.

192. ,../. ,.// . 1987.9..30.

22 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

193. ,..2/.,.//V.,1987..306.

194. , . . / . ,. // V .,1987..354.

195. , . . /.,.// V . ,1987..301.

196. , . . /.,.,.//V .,1987..329.

197. , . . / . ,.//,.,1987..1314.

198. ,..//V..,1987..244.

199. ,.. / . , . , . // V ,,24281987..,1987..26.

200. ,.. id/.,.,.//V.,1987..217218.

201. ,../.,.,.//V.,1987..216217.

202. ,..UstilagomaydisuSorosporiumreilianum/.,.,.// V . ,1987..47.

203. , . . // V . ,1987..305.

204. ,.. / . , . // . 1987.10..24.

205. , .. /.,.//V .,1987..316.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 23

206. , .. /.,.,.//V.,1987..303.

207. , . . /.,.//V.,1987..317.

208. ,..//I.,1987..22.

209. , . . / . , . // V.,1987..317.

210. ,../.,.//..V..,1987..39.

211. ,../.,.,./..:../..,1987.182.

212. , . . // ..1987.6..5758.

213. , . . /.,.//V.,1987..344.

214. ,../.,.//V.,1987..320.

215. ,../.,.//V.,1987..352.

1988

216. ,..// . , 1988. .7681.

217. ,../.,.,.//.1988.1..4244.

1989

218. ,..//:...,1989..46.

219. ,..//:...,1989..47.

24 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

220. ,../., . // :../.,1989..1926.

221. ,.. // :../.,1989..7274.

222. ,../.,.//:../.,1989..139142.

223. , . . /.,.//:..,1989..6263.

224. ,../.,.//:../.,1989..6672.

225. ,.. / . , . // . ,1989..56.

226. ,../.,.,.// : . . / . ,1989..7989.

227. , . . 21987/.,.//VIII2.,1989..3641.

228. ,../.,.//:../.,1989..4556.

229. , . . , ID / .,. , . // : . . / . ,1989..2638.

230. , . . / ., . // :../.,1989..7479.

231. ,../.,.// : . . /.,1989..5966.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 25

232. , . . /.,.//:../.,1989..1119.

233. ,../.,.//.1989.5..43.

234. ,.. /.,.//:../.,1989..121126.

235. ,.. // :../.,1989..111121.

236. , . . // :../.,1989..126134.

237. , . . / . ,.,. //:../.,1989..511.

238. ,.. /.,.,.// : . . /. , 1989. .3845.

239. ,../.,.//:../.,1989..134139.

240. , . . // :../.,1989..142144.

1990

241. MICU,V.E.Porumbul/V.Micu,S.Mustea//Cluzaagricultorului.Ch.:CarteaMoldoveneasc,1990.P.129151.ngrafiechirilic.

242. MICU,V.E.CytoplasmicMaleSterilityinMaizeSeedProduction/V.Micu,E.Partas//Proceedingof15thCongressofEUCARPIA,June48,1990.Viena,1990.P.174178.

243. MICU,V.E.TheeffectofCmalesterilecytoplasmonmorphologicalandagronomictraits of corn hybrids / V. Micu, E. Partas // Maize Genetics Cooperation NewsLetter.1990.Vol.64.P.9596.

244. ,..2/.,.//:..II.,1990..8284.

245. ,../.,.,.//.1990.5..3033.

26 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

246. , . . / . ,.//.1990.6..1012.

247. ,../.,.// . , 1990. 8. .5760.

248. , . . // .1990.3..30.

249. /.,.,.,.//.1990.5..4143.

1991

250. ,..//.1991.3..11.

251. ,../.,.//.,1991..143151.

252. ,../.,.// : .. . ,1991..148162.

253. , . . / . , . , . //.1991.4..1618.

254. ,../.,.//.1991.3..2627.

255. ,.. / ., . // . 1991. 8..810.

256. , . . // :......,1991..123128.

257. ,../.,.,.//.1991.5..1416.

258. ,..425425//.1991.3..10.

259. ,.. / ., . // .1991.3..8.

1992

260. INFLUENAunorglicozideasuprarezisteneiporumbuluictreputregai/N.Balaova,N.Morozova, J. Prostacova,O.Daracov, L.Melian,A. Iurcu,M. Lazu //Bul.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 27

Acad.detiineaMoldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.1992.Nr.2.P.311.

261. IURCU,A.Improvmentoftheexistinganddevelopmentofnewmethodsofmaizeimmunity /A. Iurcu,M.Lazu //CongresulNaional deBiologie EmilRacovi:Rezumatelelucrrilor.Vol.2.Iai,1992.P.178179.

262. MICU,V. E. Crearea liniilormascule (tb) restauratoarede fertilitate la porumb/V.Micu,T.Solonenco//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornMoldova: Congresul al VIlea a geneticienilor i amelioratorilor din Moldova, sept.,1992.Chiinu,1992.P.202.

263. MICU,V.E.Dichotomousbranchedmutant(dib)/V.Micu,E.Partas,D.Brnzila//MaizeGeneticsCooperationNewLetter.1992.Vol.66.P.86.

264. MICU,V.E.ThesterilityinZeamaysL./V.Micu,E.Partas//CongresulnaionaldebiologieEmilRacovia:Rezumatelelucrrilor.Iai,1992.Vol.2.P.165166.

265. ,. . /. ,. // :../.,1992..7279.

266. /.,.,.,.,.,.,.,.,..:Universitas,1992.144c.

267. ,.. / . , . //:../.,1992..4758.

268. ,.. /.,.//:VI,,1992.,1992..118.

269. ,../.,.//:VI.,1992..186188.

270. ,../.,.//:../.,1992..5865.

271. ,.. / . , ., . // . 1992. 4..3033.

272. ,../.,.//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornMoldova:CongresulalVIlea...,sept.1992.Chiinu,1992.P.142144.

28 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

273. , . . /.,.//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornMoldova:CongresulalVIleasept.1992.Chiinu,1992.P.151153.

274. ,../.,.//:../.,1992..3143.

275. ,../.,.//:../.,1992..4347.

276. ,..//Genetica i ameliorareaplantelor i animalelor nMoldova:CongresulalVIlea...sept.1992.Chiinu,1992..169172.

277. , . . / . , . // Genetica i ameliorareaplantelor i animalelor nMoldova: Congresul al VIlea ... sept. 1992. Chiinu,1992.P.181184.

278. ,../.,.// Genetica i ameliorarea plantelor i animalelor n Moldova: Congresul alVIlea...sept.1992.Chiinu,1992.P.186188.

279. ,../.,.//.1992.4..20.

280. ,..//:../.,1992.C.7984.

281. , . . /.,.//Geneticaiameliorareaplantelor i animalelor nMoldova: Congresul al VIlea ... sept. 1992. Chiinu,1992.P.220.

282. ,..()//:../.,1992..331.

1993283. FRUNZE, N. Aciunea mediului nutritiv asupra calusogenezei n cultura antere

lor//Moldova:Deschideritiinificeiculturalesprevest:CongresulXVIIIleaalAcad.RomnoAmericanedetiineiArte.Chiinu,1993.Vol.4.P.214.

284. KOTERNEAK, V. V. A new source of the reculatory element Bg of themaize 02m(r)Bgsystemofcontrollingelements//Moldova:Deschideritiinificeiculturalesprevest:CongresulXVIIIleaalAcad.RomnoAmericanedetiineiArte.Chiinu,1993.Vol.4.P.5.

285. MICU,V.E.Cercetridegenetic laporumb(ZeaMaysL)/V.Micu,E.Partas//Moldova:Deschideritiinificeiculturalesprevest:CongresulXVIIIleaalAcad.RomnoAmericanedetiineiArte.Chiinu,1993.Vol.4.P.219.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 29

286. MICU,V.E.StudierealiniilormenintoaredeandrosterilitatecitoplasmaticdetipClaporumb/V.Micu,E.Partas,V.Ciobanu//Moldova:Deschideritiinificeiculturale spre vest: Congresul XVIII al Acad. RomnoAmericane de tiine iArte.Chiinu,1993.Vol.4.P.225.

287. MICU,V.E.Twotasselsmaize:Breedingandmolecularbiology/V.Micu,E.Partas// Proceedings of XVIth Conference EUCARPIA, BergamoItaly, June 691993.P.144149.

288. MUSTEAA, S. Perfecionarea metodelor de creare a liniilor consangvinizate deporumbtimpuriu//Moldova:Deschideritiinificeiculturalesprevest:CongresulXVIIIalAcad.RomnoAmericanedetiineiArte.Chiinu,1993.Vol.4.P.223.

289. MIHAILENCO, X. Rezistenta liniilor de porumb opac2 la frig / X. Mihailenco,Gh.Karaivanov//Moldova:Deschideritiinificeiculturalesprevest:CongresulXVIIIleaalAcad.RomnoAmericanedetiineiArte.Chiinu,1993.Vol.4.P.220.

290. MRZA,V.AmeliorareahibrizilorsemitimpuriideporumbnMoldova//Moldova:Deschideri tiinifice i culturale spre vest: Congresul XVIII al Acad. RomnoAmericanedetiineiArte.Chiinu,1993.Vol.4.P.221.

291. , . . / . , . //.1993.4.C.15.

292. , . . / . , . ,.//.1993.5.C.1820.

293. ,../.,.//.1993.6.C.2122.

294. ,..//..... . :..1993.C.7475.

295. , . . /.,.//.1993.6.C.1718.

296. ,../.,.//.1993.5.C.1517.

297. ,../.,.//.1993.1..2021.

298. ,..//.1993.6..45.

1994

299. BEJENARI, I. Identificarea liniilormutantedeporumb/ I.Bejenari,GalinaComarov,A.Rotari//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.,1994.Chiinu,1994.P.54.

30 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

300. BOROZAN,P.Ameliorareaformeipaternelahibriziideporumbtimpuriu//AgriculturaMoldovei.1994.Nr.34.P.1617.

301. BOROZAN, P. Modificarea formei paterne a hibridului de porumb Bemo160MRF//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieisiameliorrii:conf.naional,910noiem.,1994.Chiinu,1994.P.5.

302. FRUNZE,N.Crearealiniilorconsangvinizatelaporumbcuutilizareaembrioculturii/N.Frunze,G.Pritula//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.114.

303. FRUNZE,N.Obinereahaploizilordeporumbprinculturaanterelornvitro//Simpoz.XVIIINaionaldegeneticvegetalianimal,1315iun.1994.Timioara,1994.P.32.

304. GORCIACOV,V.Efectulheterozisuluindependendestructuraelementelorroadeilaliniideporumb//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieisiameliorrii:conf.naional910noiem.,1994.Chiinu,1994.P.161.

305. GRIBINCEA,V.Evaluareavariaiilortimpuriialiniilordeporumbsubaspectulrezisteneilafrig/V.Gribincea,Gh.Karaivanov//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieisiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.163.

306. IURCU,A. Ereditarea rezistenei porumbului la tciunele tiuletelui i al paniculului//Simpoz.degeneticvegetalianimal,1315iun..Timioara,1994.P.24.

307. KOTERNEAK,V.V.DesprevariabilitateageneticcondiionatdeelementulregulatorBg3449laporumb//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.30.

308. MICU,V.E.Creareaievaluareavariantelortimpuriialiniilordeporumb/V.Micu,V.Gribincea//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:Conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.181.

309. MICU,V.E.Femallsterilityinmaize(Zeamays)/V.Micu,E.Partas//Practical13thInternationalCongressonSexualPlantReproduction.Viena,1994.P.9.

310. MICU,V.E.Studiereasurselorgeneticedeporumbcuconinutridicatdeproteine/V.Micu,E.Partas,A.Rotari//RezumatullucrrilorceluidealXVIIIleasimpoz.naionaldegeneticvegetalianimal,1315iun.1994.Timioara,1994.P.32.

311. MIHAILENCO,X.Ameliorareaporumbuluicuconinutsporitde lizin/X.Mihailenco,Gh.Karaivanov//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.183.

312. MIHAILENCO,X.Utilizareagenelorsu1isu2inameliorareaporumbuluizaharat/X.Mihailenco,Gh.Karaivanov//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.184.

313. MISTRE,S.Crearealiniilordeporumbrezistentelatemperaturisczute//Probleme actuale ale geneticii, biotehnologiei i ameliorrii: conf. naional, 910noiem.1994.Chiinu,1994.P.186.

314. MRZA, V. Studii privindmicrofazele fiziologice la hibrizii i liniile de porumb /V.Mrza,N.Vanicovici//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.179.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 31

315. MUSTEAA, S. Materialul iniial pentru crearea liniilor de porumb // Problemeactuale ale geneticii, biotehnologiei i ameliorrii: conf. naional, 910 noiem.,1994.Chiinu,1994.P.188189.

316. NUJNAIA,L.Creareapopulaiei sintetice timpuriepebazagermoplasmeiLancaster//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.189.

317. PARTAS,E.Butificareatulpiniilaporumbcaracterereditar/E.Partas,V.Micu//Simpoz. XVIIINaional de genetic vegetal i animal, 1315 iun. 1994. Timioara,1994.P.117123.

318. PARTAS,E.Coleciadegenelaporumb/E.Partas,F.Brnzila//Problemeactualeale geneticii, biotehnologiei i ameliorrii: conf. naional, 9 10 noiem. 1994. Chiinu,1994.P.46.

319. PARTAS,E.Creareaistudiereaformelordeporumbcuconinutnaltdeproteinenbob/E.Partas,V.Micu,A.Rotari//Simpoz.XVIIINaionaldegeneticvegetalianimal,1315iun.1994.Timioara,1994.P.32.

320. PARTAS, E. Studierea liniilormenintoare de androsterilitate citoplasmatic detipClaporumb/E.Partas,V.Ciobanu//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.17.

321. PARTAS,E.Utilizareaandrosterilitii citoplasmice nameliorareaporumbului iproducereadesemine//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.192.

322. ROTARI, A. Studierea rezistenei porumbului la frig n procesul de ameliorare /A.Rotari,S.Caraivanov//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:Conf.naional,910noiem.1994.Chiinu,1994.P.198.

323. VANICOVICI,N.Coninutuldesubstanuscataifazeledematurizareabobuluideporumb/N.Vanicovici,V.Mrza//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional,910noiem.,1994.Chiinu,1994.P.208.

324. VANICOVICI,N.Dinamicapierderiiumiditatiibobuluilapopulaiilesinteticedeporumb//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieisiameliorrii:conf.naional,910noiem.,1994.Chiinu,1994.P.207.

325. VRNCEAN, N. Stabilizarea i homozigotizarea liniilor consangvinizate de porumb/N. Vrncean, V.Mrza //Probleme actuale ale geneticii, biotehnologiei siameliorrii:conf.naional,910noiem.,1994.Chiinu,1994.P.59.

326. /.,.,.,.//.1994.4.C.36.

327. ,../.,.,.//.1994.1.C.19.

328. , . . / . , . , . //:I..,1994.C.129.

329. ,.. / . , . , . // : I..,1994.C.117.

32 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

330. ,..//.1994.78.C.3.

331. ,../.,.//:I..,1994.C.118.

332. , . . G 12 /.,.//.1994.1.C.1618.

333. ,..//.1994.6.C.811.

334. ,..//.1994.78.C.14.

335. /.,.,.,.//.1994.78.C.68.

336. , . . / . , . // :I..,1994.C.116.

337. , . . /.,.//.1994.3.C.22.

338. ,.//.1994.34.C.1113.

1995

339. MICU, V. Use of Cytoplasmic Male Sterility in Corn Seed Production / V. Micu,E.Partas//AgronomyAbstracts:AnnualMeetings.1995.Nr.3.P.143.

340. PARTAS,E.IdentificationofRtgenesinmaizeinbredlines//37thAnnualMaizeGeneticsConference,1619March,1995.California,1995.P.83.

341. PARTAS,E.Pleiotropiceffectsofmalesterilecytoplasmsonmaizehybridstraits/E. Partas, V. Micu // 37th Annual Maize Genetics Conference, 1619 March,1995.California,1995.P.82.

342. PARTAS,E.StudyofPollenFertilityRestorationinDifferentTypesandSourcesofCMSinmaize//AgronomyAbstracts:AnnualMeetings.1995.Nr.3.P.144.

343. ,.. Bg 3449 Bgrbg//.1995..51.8.C.11141119.

344. ,../.,.//.1995.4.C.8.

345. , . . //.1995.1.C.25.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 33

1996

346. PARTAS,E.Bifurcareatulpiniilaporumb/E.Partas,V.Micu//Cercetridegeneticvegetalianimal.Romnia,1996.Nr.4.P.117123.

347. PRISCARU, A. Rolul gametofitului masculin n efectuarea monitoringului genetic// Managament ecologic i dezvoltare durabil: Tz. conf. intern. Chiinu,1996.P.44.

348. PRISCARU,A.Studiulreacieiradiobiologicelairadiereapolenuluideporumb//Problemele i perspectivele radioecologiei n RepublicaMoldova: tezele simpoz.intern.Chiinu,1996.P.9394.

349. ,../.,.//.1996.4.C.2.

350. , . . //.1996.3.C.35.

351. ,../.,.//,,.,1996.C.6168.

352. , . . / . ,. // . . 150 . . . ,1996.C.5355.

1997

353. MICU,V.IncreasingFemaleSterilityandHeterosisinMaize/V.Micu,E.Partas//TheGeneticsandExploitationofHeterosisinCrops.Mexico,1997.P.6465.

354. PARTAS,E.MaleSterility inEfficientmethodofExploitingHeterosis inMaize//TheGeneticsinExploitationofHeterosisinCrops.Mexico,1977.P.244245.

355. ,..33/.,.//.1997 .2.C.1216.

356. , . . /.,.//.1997.6.C.11.

357. , . . // .,1997.5.C.5456.

358. /.,.,.,.//.1997.3.C.2123.

359. , . . // VII ,161997.,1997.C.3637.

360. /.,.,.,.//.1997.1.C.24.

34 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

1998

361. ASPECTE metodice privind evaluarea hibrizilor de porumb dup producia deboabe i rezistena la patogeni i fitofagi / A. Prisacari, A. Iurcu, Gh. Lebediuc,VergiliaMolonic//Geneticaiameliorareaplantelorianimalelor nRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.341347.

362. BOROZAN,P. Folosirea ncrucirilorbakkrossate i nrudite ca formepaterne ahibrizilordeporumbtimpuriu/P.Borozan,S.Musteaa//Geneticaiameliorareaplantelor i animalelor nRepublicaMoldova:materialele t. ale Congresului VII...Chiinu,1998.P.410412.

363. BRUMA,S.StudiereadescendenilordeporumbdinpopulatiasinteticMKP33ladiverse etapede consangvinizare / S. Bruma, S.Musteaa //Genetica i ameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.194196.

364. CBULEA,I.Cercetriprivindestimareadiversitiigeneticealiniilorconsangvinizatedeporumb/I.Cbulea,A.Copndean,A.Rotari//Simpoz.alXXleaNaionaldegeneticvegetalianimal.Bucureti,1998.P.57.

365. COMAROV,G.Variabilitateasomaclonallaporumb/GalinaComarov,A.Rotari,A.Palii // Simpoz. al XXlea Naional de genetic vegetal i animal. Bucureti,1998.P.6162.

366. CURTEAN,B.Ameliorareasinteticilordeporumbprinmetodarecurentreciproc/ B. Curtean, G. Pritula // Genetica i ameliorarea plantelor i animalelor nRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.424.

367. DETERMINISMULgeneticalcalitiiporumbuluizaharat/V.Ha,I.Cbulea,I.Ha,A.Rotari//Simpoz.alXXleaNaionaldegeneticvegetalianimal.Bucureti,1998.P.4446.

368. GRIBINCEA,V.Unelerezultateprivindafinitateageneticlaliniileconsangvinizatede porumb / V. Gribincea, E. Partas // Genetica i ameliorarea plantelor i animalelor n Republica Moldova: materialele t. ale Congresului VII ... Chiinu,1998.P.258.

369. IDENTIFICAREAsurselorgeneticederezistenaporumbuluilapatogeni/A.Iurcu,Gh.Caraivanov,S.Musteaa,G.Pritula//Simpoz.alXXleaNaionaldegeneticvegetalianimal.Bucureti,1998.P.6569.

370. IURCU, A. Determinismul genetic al rezistenei porumbului la mbolnvirea cuSorosporiumreilianum(Kuhn)Mc.Alpini//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.271276.

371. IURCU, A. Unele totalizri i perspectivele ameliorrii porumbului la rezistenctre factorii bionici stresani n I. C. . pentru Porumb i Sorg dinMoldova //GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.266270.

372. MATICIUC,V.Realizri n ameliorareaporumbului ndurat /V.Maticiuc,Gh.Karaivanov//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialeletiintificealeCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.472.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 35

373. MISTRE, S. Crearea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu din diversesursedegermoplasm/S.Mistre,S.Musteaa//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.476.

374. MRZA,V.Creareahibrizilorsimplimodificaideporumb//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVI...Chiinu,1998.P.478.

375. MUSTEAA,S.Ameliorareaporumbuluitimpuriu//Geneticaiameliorareaplantelor i animalelor nRepublicaMoldova:materialele t. ale Congresului VII ... Chiinu,1998.P.432434.

376. PARTAS,E.Controlulgeneticalsexuluilaporumb/E.Partas,V.Micu//Simpoz.alXXleaNaionaldegeneticvegetalianimal.Bucureti,1998.P.916.

377. PARTAS,E.Defectareaiidentificareaunorsursedesterilitatelaporumb//Simpoz.alXXleaNaionaldegeneticvegetalianimal.Bucureti,1998.P.24.

378. PARTAS,E.Evaluareasurselordeandrosterilitatecitoplasmiclaporumb//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.319.

379. PARTAS,E.IdentificareaalelelorgenelorRflaliniiledeporumb/E.Partas,V.Ciobanu // Simpoz. al XXleaNaional de genetic vegetal i animal. Bucureti,1998.P.5764.

380. PARTAS,E. Identificarea liniilorconsangvinizatecugenecomplementaredominanteRf4,Rf5,Rf6/E.Partas,V.Ciobanu//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.216.

381. PARTAS,E.Identificarealiniilorrestauratoaredefertilitateapolenuluilaporumb/E.Partas,V.Ciobanu//Simpoz.alXXleaNaionaldegeneticvegetalianimal.Bucureti,1998.P.2324.

382. PARTAS,E.Manifestareafenomenuluiheterozislahibridareaunorliniiconsangvinizatedeporumbcreatepebazauneiplasmecomune/E.Partas,V.Gribincea//Simpoz. al XXlea Naional de genetic vegetal i animal. Bucureti, 1998. P.1920.

383. PARTAS,E.Sursecuendospermulmutantlaporumb/E.Partas,F.Brnzila//Simpoz.alXXleaNaionaldegeneticvegetalianimal.Bucureti,1998.P.3540.

384. PARTAS,E.Sursedesterilitatemasculinlaporumb/E.Partas,F.Brnzila,V.Ciobanu // Simpoz. al XXleaNaional de genetic vegetal i animal. Bucureti,1998.P.24.

385. PRITULA,G.Materialuliniialnameliorareaporumbului//Geneticaiameliorareaplantelor i animalelor nRepublicaMoldova:materialele t. aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.501.

386. ROLULmetaboliilorendogeninmanifestareareacieimorfogeneticeamutanilorde porumb Su 2 n embriocultur / Galina Comarov, A. Rotari, A. Palii, D. Zgardan//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.713.

36 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

387. ,../.,.//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.543545.

388. , . . //GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.432434.

389. , . . /.,.//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.457.

390. ,../.,.//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.454.

391. ,../.,.,.//.1998.6.C.912.

392. ..//Geneticaiameliorareaplantelor i animalelor nRepublicaMoldova:materialele t. aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.303.

393. ,.. /.,.//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.495.

1999

394. KOTERNEAK, V. Effect of components of the Bgrbg system of transposable elementsonreversionfrequencyofthemutablealleleo2m(r)andtheelvolutionaryroleoftransposableelements//MaizeGeneticsCooperationNewLetter.1999.V.73.P.7679.

395. PARTICULARITYofendospermstructuregeneseffectonamylosecontentinstarchofmaize/A.Rotari,V.Micu,G.Comarov,A.Palii,E.Partas//MaizeandSorghumEUCARPIA:VIIIIntern.Conf.onMaizeandSorghumGeneticsandBreedingandtheendofthe20thcentury.Iugoslavia,Belgrad,1999.P.112.

396. , .. // , .,1999.C.147.

397. , .. //,.,1999.C.153.

398. , . . Bgrbg //,.,1999.C.249.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 37

399. , . . / . ,.//,.,1999.C.169.

400. /.,.,.,.//.1999.6.C.1922.

401. ,../.,.,.//,.,1999.C.163.

402. /. ,.,.,.//, . ,1999.C.173.

403. ,..//,.,1999..140.

404. , . . / . ,. // , . ,1999.C.144.

2000

405. GRIBINCEA,V.Studiuldeterminismuluigeneticalunorcaracteristicecantitativelaporumb/V.Gribincea,E.Partas//Cercetridegeneticvegetalianimal:Simpoz.Naional.ClujNapoca,2000.P.28.

406. KOTERNEAK,V.ActivitateasistemuluideelementetransposabileBgrbgiexpressivitatea caracterelor cantitative la porumb // Cercetri de genetic vegetal ianimal:Simpoz.Naional.ClujNapoca,2000.P.125130.

407. KOTERNEAK,V.Bgrbgsystemoftransposableelementsandgeneticvariabilityofmaize//EUCARPIA.Iugoslavia,2000.P.8.

408. MUSTEAA,S.Estimareadiversitiigeneticencadrulliniilorconsangvinizatedeporumbcupedigreucomun/S.Musteaa,S.Mistre//Cercetridegeneticvegetalianimal:simpoz.naional.ClujNapoca,2000.P.30.

409. PARTAS,E.Fertilitateapolenuluilagenotipuriledeporumbcurestauraresporofitic/E.Partas,V.Micu,V.Ciobanu//Cercetridegeneticvegetal i animal:simpoz.naional.ClujNapoca,2000.P.28.

410. PARTAS,E. Identificareageneticamutanilorcu nflorire ntrziat laporumb/E.Partas,V.Micu//Cercetridegeneticvegetalianimal:simpoz.naional.ClujNapoca,2000.P.29.

411. ,../.,.//.2000.4.C.1114.

412. , . . / ., . // . 2000. 6.C.12.

38 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

2001

413. , . . / . , . //.2001.1.C.611.

414. , . . /.,.//.2001.6.C.1016.

415. , . . / . , . // . 2001.2.C.1517.

2002

416. BOROZAN,P.Ameliorareagermoplasmeiinduratdeporumbtimpuriu/P.Borozan, S.Musteaa //Bul. Acad. de Stiinte aMoldovei. tiine biologice, chimice iagricole.2002.Nr.4.P.109.

417. GRIBINCEA,V.DiversitateamorfologicigeneticaliniilordeporumbnruditeculiniaA654//Bul.Acad.deStiinteaMoldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.2002.Nr.4.P.103.

418. GRIBINCEA, V. Variabilitatea caracterelor la liniile de porumb create pe bazasurselordegermoplasmextratimpurie /V.Gribincea,V.Micu,E.Partas //Bul.Acad.deStiinteaMoldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.2002.Nr.4.P.27.

419. IURCU, A. Rolul citoplasmei gazd n mbolnvirea cu Sorosporium holcisorghi(rev. ) Maesz. Forma zeae (pass) Svul a porumbului / A. Iurcu, E. Partas //Cercetridegeneticvegetalianimal:simpoz.naional.ClujNapoca,2002.P.183191.

420. KOTERNEAK,V.OnthetimingoftherbgexcisionsfromtheO2hfallele//MaizeGeneticsCooperationNewsLetter.2002.V.76.Nr.15.P.44.

421. MISTRET, S. Precocizarea germoplasmei de porumb din grupa heterotic Lancaster / S. Mistre, L. Nujnaia, S. Musteaa // Bul. Acad. de tiinte a Moldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.2002.Nr.3.P.166.

422. MUSTEAA,S.Estimareadiversitiigeneticencadrulliniilorconsangvinizatedeporumbcupedigreucomun/S.Musteaa,S.Mistre//Cercetridegeneticvegetalianimal.Romnia,2002.Vol.7.P.167175.

423. MUSTEAA, S. Realizri n ameliorarea porumbului timpuriu // Bul. Acad. detiineaMoldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.2002.Nr.3.P.79.

424. PARTAS,E.Diversitateamorfologiclasurseledeporumbdeorigineautohtonilasurselederivatelor//Bul.Acad.detiineaMoldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.2002.Nr.3.P.210.

425. PARTAS, E. Genotipuri androsterile de tip CMSC ca formemam la hibrizi deporumb/E.Partas,V.Ciobanu//Bul.Acad.detiineaMoldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.2002.Nr.3.P.160.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 39

426. PRITULA, G. Ameliorarea hibrizilor de porumb pentru condiiile secetoase aleMoldovei//Bul.Acad.detiineaMoldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.2002.Nr.3.P.175.

427. ,.. // Bul. Acad. de tiine aMoldovei.tiinebiologice,chimiceiagricole.2002.Nr.4.P.172.

428. /.,.,.,.//Bul. Acad. de tiine aMoldovei. tiine biologice, chimice i agricole. 2002. Nr.3.P.144.

2003

429. KOTERNEAK, V. Dosage and interactions between regulatory and receptor elementsoftheBgrbgsystemofmaizetransposableelements//Maydica.2003.V.48.Nr.4.P.275281.

430. MICU, V. Dac pierde agricultorul, pierde ntreaga ar // Ora satului. Martie,2003.P.2.

431. ,../.,.//.2003.1.C.2.

432. , .. 212 / .,.,.//.2003.2.C.1415.

2004

433. ,../.,.,.//:c.../..,2004..255260.

434. ,..,/.,.//:c.../..,2004..262266.

435. ,../.,.// : c. . . / . . ,2004..277282.

436. /.,.,.,.//:c.../..,2004..249254.

2005

437. AMELIORAREAliniilorihibrizilordeporumbpentrucondiiileMoldovei/G.Pritula, V. Gorceacov,N. Frunze,N. Vanicovici //Genetica i ameliorareaplantelor,

40 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

animalelor i microorganismelor: materialele Congresului VIII ... 2930 sept.,2005.Chiinu,2005.P.383387.

438. BOROZAN,P.Cercetriprivindameliorareagermoplasmeideporumbinduratanbaza liniei consangvinizate L03 / P. Borozan, S.Musteaa //Genetica i ameliorarea plantelor, animalelor imicroorganismelor:materialele Congresului VIII ...2930sept.,2005.Chiinu,2005.P.7680.

439. MATICIUC, V. Realizri n ameliorarea porumbului zaharat / V. Maticiuc, LuciaGuzun//Geneticaiameliorareaplantelor,animalelorimicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII...2930sept.,2005.Chiinu,2005.P.350354.

440. MICU,V. Porumbul este dragostea i bogianoastr //Agrobusiness. 2005. Nr3.P.24.

441. MRZA,V. Clasificarea liniilor i hibrizilor de porumbdup genotip i fenotip //Genetica i ameliorarea plantelor, animalelor i microorganismelor: materialeleCongresuluiVIII...2930sept.,2005.Chiinu,2005.P.361366.

442. MRZA, V. Depistarea i caracterizarea anilor tipici pentru cultura respectiv nzonadat//Lucrritiinifice/Univ.AgrardeStatdinMoldova.Vol.13:Agronomie.2005.P.148149.

443. MRZA,V.Productivitateairezistenalasecetahibrizilordeporumbndependendesticlozitateaboabelor/V.Mrza,V.Maticiuc//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.Naional,1718febr.2005.Chiinu,2005.P.134137.

444. MRZA,V.Studiiprivindmodelareahibrizilordeporumb//Geneticaiameliorareaplantelor,animalelorimicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII...2930sept.,2005.Chiinu,2005.P.366372.

445. MUSTEAA, S. Ameliorarea germoplasmei de porumb din subgrupa heteroticB37/S.Musteaa,SilviaMistre//Geneticaiameliorareaplantelor,animalelorimicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII ... 2930sept.,2005.Chiinu,2005.P.143148.

446. MUSTEAA, S. Rezultate i probleme n ameliorarea porumbului timpuriu /S.Musteaa,SilviaMistre,P.Borozan//Lucrritiinifice/Univ.AgrardeStatdinMoldova.Vol.13:Agronomie.2005.P.155158.

447. PARTAS,E.Analizageneticaunorsursecu limbul frunzeistriat transversaldincoleciademutanideporumb/E.Partas,A.Mihalachi//Geneticaiameliorareaplantelor, animalelor i microorganismelor: materialele Congresului VIII ... 2930sept.,2005.Chiinu,2005.P.164169.

448. STUDIULeficieneimarcherilormolecularincaracterizareaunorgenotipurideporumb,tomate,gruisoiautilizatenameliorare/A.Iurcu,N.Barbacar,I.Cemortan,I. Baca // Genetica i ameliorarea plantelor, animalelor i microorganismelor:materialeleCongresuluiVIII...2930sept.,2005.Chiinu,2005.P.462468.

449. , .. //Geneticaiameliorareaplantelor,animalelorimicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII,2930sept.2005.Chiinu,2005.P.338341.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 41

450. ,..//Omnibus.2005.Nr.3.P.44.451. , .. // Omnibus.

2005.Nr.3.P.3132.452. , . .

//.2005.5..612.

453. ,.. / . , . , . // Agricultura Moldovei. 2005. Nr.6.P.24.

454. ,.. / ., . , . // Genetica i ameliorarea plantelor, animalelor imicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII ..., 2930sept.2005.Chiinu,2005.P.585589.

2006

455. ,.. / ., ., . , ., . //.2006.1..1618.

2007

456. /,.,.,.//tiinaagricol.2007.Nr.2.P.1115.

2008

457. BOROZAN, P. Utilizarea germoplasmei indurata la crearea hibrizilor de porumbtimpuriu//Problemeactualealegeneticii,fiziologieiiameliorriiplantelor:conf.naionalcuparticipareintern.,910sept.2008.Chiinu,2008.P.493502.

458. MANIFESTAREAheterozisuluilaporumbncondiiidesecet/A.Palii,A.Rotari,G.Comarov,A.Mihalachi//Problemeactualealegeneticii,fiziologieiiameliorriiplantelor: conf. naional cu participare intern., 910 sept. 2008. Chiinu,2008.P.154.

459. MICU,V.Creareaiimplementareahibrizilordeporumbfactorimportantdeeficientizareaagriculturiidurabile//AgriculturaMoldovei.2008.Nr.78.P.2225.

460. MUSTEAA,S.Apreciereadistinctivitiiliniilornruditedeporumbnbazadiferitormetode/S.Musteaa,SilviaMistre//Problemeactualealegeneticii, fiziologieiiameliorrii plantelor: conf. naional cu participare intern., 910 sept. 2008. Chiinu,2008.P.148.

461. MUSTEAA,S.Crearealiniilorconsangvinizatedeporumbtimpuriunbazagrupelor heteroticeBSSSB37 iReid Iodent / S.Musteaa, SilviaMistre // Problemeactualealegeneticii, fiziologieiiameliorriiplantelor:conf.naionalcuparticipareintern.,910sept.2008.Chiinu,2008.P.573.

42 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

462. MUSTEAA, S. Surseledegermoplasmutilizate nameliorareaporumbului timpuriu//AgrobiodiversitateavegetalnR.Moldova:evaluarea,conservareaiutilizarea:materialelesimpoz.naional,2627iun.2008.Chiinu,2008.P.8388.

463. POLIFUNCIONALITATEAfiziologicaefectuluiheterozislahibriziiomologaideporumb/A.Palii,A.Rotari,A.Mihalachi,V.Ciochin//Lucrritiinifice,Univ.AgrardeStatdinMoldova.2008.Vol.20.P.127129.

464. PRITULA,G.Creareahibrizilordeporumbpentruzonele sudice//Problemeactualealegeneticii,fiziologieiiameliorriiplantelor:conf.naionalcuparticipareintern.,910sept.2008.Chiinu,2008.P.587.

465. ,..331/.,.,.//Problemeactualealegeneticii,fiziologiei i ameliorrii plantelor: conf. naional cu participare intern., 910 sept.2008.Chiinu,2008.P.614.

466. , .. 140/.,.,//Problemeactualealegeneticii,fiziologiei i ameliorrii plantelor: conf. naional cu participare intern., 910 sept.2008.Chiinu,2008.P.562.

467. ,. / . , . , . ,. // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei i ameliorrii plantelor:conf.naionalcuparticipareintern.,910sept.2008.Chiinu,2008.P.178.

468. () /.,.,.,.//Problemeactualealegeneticii,fiziologieiiameliorriiplantelor:conf.naionalcuparticipareintern.,910sept.2008.Chiinu,2008.P.546.

469. ,.. / . , . , . , . // Probleme actuale alegeneticii, fiziologieiiameliorriiplantelor:conf.naionalcuparticipare intern.,910sept.2008.Chiinu,2008.P.443.

2009

470. , .. //,:...,2009..6065.

471. ,../.,.//,:...,2009..5055.

472. ,../., .,.//.2009.6..1824.

473. , .. /.,.//,

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 43

:...,2009..4146.

474. ,..//,:...,2009..154160.

475. ,..CMSRf / . , . // , :...,2009..149154.

476. , .. , // , :...,2009..7682.

477. . / . ,.,.,.//,:...,2009..4649.

2010478. BOROZAN,P.Aspecteamelioratrivealegermoplasmeideporumbindurata//Con

gresulal9leaNaionalcuparticipare intern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.80.

479. BRUMA,S.Apreciereacapacitiidecombinarealiniilordeporumbndiversegeneraiideconsangvinizare//Congresulal9leaNaionalcuparticipareintern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.85.

480. CIOBANU,V.SeleciadescendenelorRfsuperioarepolenizatoruluioriginalpentruhibriziideporumbnregistrainregistrulsoiurilordeplante//Congresulal9leaNaional cu participare intern. al Geneticienilor i Amelioratorilor, 2122 oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.93.

481. GRIBINCEA,V.Crearealiniilorconsangvinizatedingrupadegermoplasmlancaster cu rezisten sporit la secet // Congresul al 9lea Naional cu participareintern. al Geneticienilor i Amelioratorilor, 2122 oct. 2010: teze. Chiinu,2010.P.106.

482. MRZA, V. Noi hibrizi semitimpurii de porumb pentru R. Moldova / V. Mrza,N.Vanicovici,V.tirbu//Congresulal9leaNaionalcuparticipareintern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.117.

483. MUSTEAA, S.Diversitateagermoplasmei liniilor consangvinizate nameliorareaporumbuluiprecoce//Congresulal9leaNaionalcuparticipareintern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.122.

484. PARTAS,E. Capacitateade reproducerealeplantelorMRfdeporumb, reproduserinintermediuluneiplanteandrosterile//Congresulal9leaNaionalcuparticipareintern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.123.

485. PARTAS,E.ImportanapopulaiilorsegreganteMRfnameliorarealiniilorandrosteriledeporumb//Congresulal9leaNaionalcuparticipareintern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.124.

44 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

486. PRITULA, G. Modelul perspectiv de porumb rezistent la secet // Congresul al9leaNaionalcuparticipareintern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.131.

487. ROTARI, A. Studierea particularitilor polimorfismului prolaminelor utilizate nanalizacorelativntreliniileconsangvinizatedeporumbincrucirilornrudite/A.Rotari,GalinaComarov,E.Rotari//Congresulal9leaNaionalcuparticipareintern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.135.

488. ROTARI, E. Studierea corelaiilor ntre producia liniilor consangvinizate de porumbidiversitateageneticancrucirilornrudite/E.Rotari,S.Bruma//Congresulal9leaNaionalcuparticipare intern.alGeneticieniloriAmelioratorilor,2122oct.2010:teze.Chiinu,2010.P.133.

2011

489. BOROZAN,P.Rezultateleameliorriigermoplasmeiinduratedeporumbtimpuriun condiiile Moldovei // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconf.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.2032.

490. CIOBANU,V.Evaluareaameliorativaunoranalogirestauratoriafertilitiipolenuluideporumb//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconfer. intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.3344.

491. EVOLUIAidirijareapotenialuluiadaptivproductivlaporumb/V.Mrza,V.Maticiuc, N. Vanicovici, A. Vereceac // Genetica i fiziologia rezistenei plantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011.P.105.

492. GRIBINCEA,V.Creareaievaluarealiniilorconsangvinizatedeporumbdingermoplasma Lancaster // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice nproducereade semine:materialele confer. intern., 78 sept. 2011,Pacani.Chiinu,2011.P.4563.

493. GRIBINCEA,V.Utilizareaanalizeicluster laevaluareadiversitii liniilorconsangvinizatedeporumbiclasificarealorngrupedegermoplasm//Geneticaifiziologiarezisteneiplantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011,P.98.

494. MATICIUC,V.ProgresenproteciaintegrataporumbuluilaInstitutuldeFitotehnie Porumbeni / V. Maticiuc, Gh. Lebediuc // Genetica i fiziologia rezisteneiplantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011,P.142.

495. MRZA,V.Clasificareaanilordupniveluldefavorabilitatepentruporumbistabilireadireciilorprioritaredeameliorareahibrizilor/V.Mrza,V.Pojoga,V.tirbu//Geneticaifiziologiarezisteneiplantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011.P.102.

496. MRZA,V.Creareasautransferareahibrizilordeporumbpebazdeandrosterilitate//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconfer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.7887.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 45

497. MRZA,V. Sursa MdeASC laporumb i creareahibrizilor simplimodificai pebazdeandrosterilitate//AgriculturaMoldovei.2011.Nr.67.P.3133.

498. PARTAS,E.Analizagenealogicadescendenelorsegregantealeplantelorandrosterileretroncruciate ncitoplasmdetipMlaporumb//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconfer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.98116.

499. PARTAS,E.CapacitateaderestaurareafertilitiipolenuluiaunoranalogiMRfncitoplasm fertil laporumb//Geneticai fiziologia rezisteneiplantelor: tezeleconf.t.Chiinu,2011,P.108.

500. PARTICULARITILEmanifestriiefectuluiheterozisuluivegetativlacombinaiilehibride ale liniilor somaclonale de porumb / E. Rotari, A. Rotari, S. Bounegru,G.Comarov,A.Palii//Cretereaimpactuluicercetriiidezvoltareacapacitiideinovare:rezum.comun.confer.t.naionalecuparticip.intern.,2122sept.2011.Chiinu,2011.P.3435.

501. POJOGA,V.Membrulcorespondent alAMTihonCealc 90 ani de la natere /V.Pojoga, A. Palii // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice nproducereade semine:materialele confer. intern., 78 sept. 2011,Pacani.Chiinu,2011.P.1116.

502. POJOGA, V. O via dedicat ameliorrii porumbului // Agricultura Moldovei. 2011.Nr.45.P.3839.

503. POJOGA,V.Prefa//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitii citoplasmatice nproducereade semine:materialele confer. intern., 78 sept. 2011,Pacani.Chiinu,2011.P.47.

504. POJOGA,V.PromovareahibrizilordeporumbncondiiiledepreaderareaR.MoldovalaUniuneaEuropean/V.Pojoga,S.Mistre,M.Machidon//Ameliorareaporumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine:materialeleconfer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.117125.

505. PRITULA, Gr. Ameliorarea hibrizilor simpli semitardivi de porumb / Gr. Pritula,V.tirbu // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmaticen producerea de semine:materialele confer. intern., 78 sept. 2011, Pacani. Chiinu,2011.P.126131.

506. PRITULA,Gr.Ameliorareaporumbuluirezistentladensitisporiteisecetprinutilizarea fenomenului geneticde transgresie//Genetica i fiziologia rezisteneiplantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011.P.112.

507. ROTARI,A.Dezvoltareacercetrilorchimice, fiziologiceibiotehnologice nameliorareiproducereaseminelordeporumbnR.Moldova//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconfer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.132153.

508. VERECEAC,A.Proteciaintegrataporumbuluialimentarbazasecuritiiisiguraneialimentelordinporumb/A.Vereceac,V.Maticiuc//Geneticaifiziologiarezisteneiplantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011.P.166.

509. , .. /.,.//Ameliorareapo

46 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

rumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine:materialeleconf.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.166183.

510. , .. /.,.//Ameliorareaporumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine:materialeleconfer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.166183.

511. 37 /.,.,.,.//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconf. intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.243256.

512. ,..//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconf.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.1719.

513. ,..0156 / . , . , . // Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconf.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.257270.

514. ,..0156/.,.,.//Ameliorareaporumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine:materialeleconfer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.257270.

515. ,..//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconfer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.271282.

516. /.,.,.,.//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitiicitoplasmaticenproducereadesemine:materialeleconfer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.184192.

517. ,../.,.,.//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitii citoplasmatice nproducereade semine:materialele confer.intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.228242.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 47

1.2.FiziologiaibiochimiaporumbuluiPhysiologyandbiochemistryofmaize

1974

518. , . . floury2 / . , . // . .1974.2.C.1419.

1975

519. ,.. (, , ) / . , . ,.//.1975.4.C.522.

520. /.,.,.,.//..:.....,1975.C.2435.

1976

521. , . . /.,.//.1976.2.C.288.

522. , . . ,/.,.//, : . . / . 1976. .169.C.5664.

523. ,..sk,ba,tb/.,.,.//..1976.3..13.

524. ,.. 2/.,.// : . . / . . 1976. .11..124.

525. ,..2/.,.//:III.,1976..58.

1977

526. /.,.,.,.//.1977.7..46.

48 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

527. , . . tassel seed /.,.//..XI..,1977..3334.

528. ,..cf12/.,.//..XI..,1977..5455.

529. ,../.,.,.//.. XI . . ,1977..62.

530. , . . /.,.,.//,..:.../.,1977..17..1825.

531. ,../.,.//.,1977..167171.

1978

532. ,../.,.,.// . ,1978..524.

533. ,..2/.,.//.1978.3..365.

534. ,../.,.//.1978.4..39.

535. ,..2//..XIV...,1978..35.

536. /.,.,.,.// .,1978..5465.

1979

537. ,.. Cfl 2 fl 2 /.,.//.1979..15.3..478481.

538. , . . / . ,

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 49

.,.//..:....,1979..96.

539. , . . o2, su2/.,.,.//..1979.2..1823.

1980

540. /.,.,., ., . , . // , :../.,1980..105111.

541. ,../.,.,.//.. 1980.4..31.

542. ,../.,.,.//.1980.9..9.

543. ,..2su2/.,.,.//.1980.2..364.

544. ,../.,.,.//,:../.,1980..8695.

1981

545. ,../.,.,.// : . . . ,1981..50.

546. , . . /.,.//:...,1981..56.

547. , . . /.,.//.. IV.,1981..88.

548. ,..o2su2/.,.,.//:...,1981..48.

549. ,.. / . , . //:...,1981..49.

50 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

550. ,../.,.//..1981.2..14.

551. , . . /.,.//..IV.,1981..82.

1982

552. ,..sugaru2/.,.,.//:../.,1982..4247.

553. ,.. /.,.//..1982.4..36.

554. ,../.,.,.//:...,251982.,1982..159.

555. ,.. / . , . //..1982.1..5965.

556. ,/.,.,.,.,.,.// : . . .,251982.,1982..121.

1983

557. ,.., /.,.,.// : . . ,1983..36.

558. ,..2su2/.,.,.//.1983.1..4347.

559. ,../.,.,. // :..,1983..132137.

560. , .. / . , . , . //

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 51

..1983.3..6768.

561. , . . /.,.//:...,1983..3738.

1984

562. /.,.,.,.,.,.//.1984.6..6.

563. ,.. / . , . , . //..1984.2..6768.

564. ,../.,.//:...,1984..31.

565. , . . /., . // : . . .,1984..1618.

566. , . . / . , . , . // .. : . . . . ,1984..3.

567. ,..//:....,1984..7.

568. , . . // .. :....,1984..133.

1985

569. ,.. /.,.//:../.,1985..122132.

570. ,.. // 2.1985.4..285296.

571. , . . /.,.,.//:../.,1985..138150.

52 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

572. ,../.,.//.,1985..124148.

1986

573. /.,., . ,. , . // .. . , 1986. .7785.

574. ,.. /.,.,.// :IV..,1986..6061.

575. ,..bm1o2bm3o2/.,.,.//2.1986.5..2942.

576. , . . /.,.//2.1986.5..5162.

577. , . . /.,.// : IV . . , 1314 .1986.,1986..274.

578. , . . /.,.,.//: IV . . , 1314 .1986.,1986..219220.

1987

579. bm1o2bm3o2 / . , . , . ,.//V.,1987..236.

580. , .. /.,.//.V.. . . ,1987..17.

581. ,.. /. , . // . . V . . ,1987..138139.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 53

1988

582. 2 su2/.,.,.,.,.//.,1988..58.

583. /.,.,.,.,.//.,1988..5767.

1989

584. ,.. // : ...,1989..118.

585. / . , . , . ,. // I . . . ,1989..113115.

586. / . , . , . , . // : . . / . ,1989..135142.

587. ,../.,.,.// : . . /. ,1989..126135.

588. /.,.,.,.// :. . . ,1989..99100.

589. ,../.,.//.1989.10..2627.

590. , . . /.,.//:../.,1989..7989.

591. , . . 61/., . // :....,1989..387.

592. ,../.,.// : . . . ,1989..58.

54 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

1990

593. :/.,.,.,.,.//.1990.4..2325.

594. ,..sugaru2 / . , . // . .1990.6..1821.

595. ,../.,.//.1990.4..2526.

1991

596. ROTARI, A. Cile de ameliorare a calitii porumbului pentru siloz / A. Rotari,GalinaComarov,Gh.Caraivanov//AgriculturaMoldovei.1991.Nr.5.P.9.

597. fl2su2/.,.,.,.,.//../.,1991.C.1821.

598. /.,.,.,.//.1991.6.C.13.

1992

599. , . . //.1992.1.C.3135.

1993

600. ROTARI, A. Identificarea marcherilor de prolamin a seminelor hibride de porumbisorg/A.Rotari,GalinaComarov//Moldova:Deschideritiinificeiculturale spre Vest: Congresul XVIII al Academiei RomnoAmericane de tiine iArte.Vol.4.Chiinu,1993.P.227.

1994

601. INFLUENAgeneio2asuprapoliformismuluiproteinelorendospermuluiimorfogenezei nvitro laporumb/GalinaComarov,A.Palii,A.Rotari,S.Caraivanov//Simpoz. naional de genetic vegetal i animal, 1315 iun. 1994. Timioara,1994.P.25.

602. ROTARI, A. Identificarea liniilor homozigote ale porumbului dup poliformismulgeneticalzeinei/A.Rotari,GalinaComarov,NinaFrunze//Simpoz.naionaldegeneticvegetalianimal,1316iun.1994.Timioara,1994.P.30.

603. ROTARI,A.Rezistenlasecetiregimuldeap/A.Rotari,S.Caraivanov//AgriculturaMoldovei.1994.Nr.12.P.22.

604. ROTARI,A.Utilizareametodelorbiochimiceifiziologicenseleciaporumbuluiiaculturilordesorg//AgriculturaMoldovei.1994.Nr.78.P.15.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 55

605. ,..//.1994.78.C.15.

1995

606. , . . / . ,.//.1995.2.C.78.

1996

607. COMAROV, Galina. Cercetri electroforetice ale proteinelor zeinice n procesulvariabilitii somaclonale la porumb / Galina Comarov, I. Anibor, A. Rotari //Cercetridegeneticvegetalianimal.Fundulea,1996.Vol.4.P.85.

608. FOLOSIREA complex ametodelormarcherilor proteici i amarcherilor pebazaADNuluipentru identificareagenotipurilordeporumb/GalinaComarov,A.Rotari,T.Smirnov,D.Dorohov//Lucrritiinifice/Univ.AgrardeStatdinMoldova.1996.Vol.4.P.5659.

609. ROTARI, A. Identificarea liniilor homozigote de porumb dup polimorfizmulgenetical zeinei /A.Rotari,GalinaComarov//Cercetridegeneticvegetal ianimal.Fundulea,1996.Vol.4.P.7179.

610. ROTARI, A. Studiul comparativ al reaciei liniilor izogene de porumb cu genaopaque2 la stresulde frig/A.Rotari, I.Anibor//Fiziologiaibiochimiarezistenei plantelor la factorii nefavorabili ai mediului ambiant: Simpoz. naional. Chiinu,1996.P.112114.

1998

611. POSIBILITILEmetodei demarcheri proteici pentru identificarea hibrizilor deporumb omologai / A. Rotari, G. Comarov, G. Caraivanov, A. Palii // Ingineriegeneticibiotehnologiimoderne.Chiinu,1998.P.5457.ISBN9975923771.

612. ROTARI, A. Determinismul genetic al calitii porumbului zaharat / A. Rotari,I.Cbulea//Simpoz.Naionaldegeneticvegetalianimal.Bucureti,1998.P.4446.

613. ROTARI, A. Folosirea polimorfismului prolaminei pentru identificarea liniilor deporumbcuconinutulridicatdeproteinilizin/A.Rotari,A.Palii,GalinaComarov // Inginerie genetic i biotehnologii moderne. Chiinu, 1998. P. 151155.ISBN9975923771.

614. ROTARI,A.Poliformismulzeineiiheterozisullaporumb/A.Rotari,GalinaComarov, A. Palii // Simpoz. Naional de genetic vegetal i animal. Bucureti,1998.P.16.

615. STUDIEREA posibilitii metaboliilor endogeni asupra reaciei morfogenetice amutanilor de porumb n embriocultur / Galina Comarov, A. Rotari, A. Palii,D.Zgardan // Simpoz. Naional de genetic vegetal i animal. Bucureti,1998.P.159.

56 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

1999

616. /. ,.,.,.//, . ,1999.C.173.

2000

617. CERCETRI privind expresia genei WX la porumb / A. Rotari, Galina Comarov,A.Palii,V.gana//Simpoz.XXINaionaldeGeneticVegetal iAnimal: rez.lucrrilor.ClujNapoca,2000.P.2122.

618. DETERMINISMUL genetic al calitii la porumbul zaharat / V. Ha, A. Rotari,I.Cbulea, I. Ha, S. Musteaa // Cercetri de Genetic Vegetal i Animal. Vol.6.Romnia,2000.P.1617.

2002

619. / .,. ,. , . // : II . .. ., .,2002.C.203206.

620. ,.. /.,.,.//FiziologiaiBiochimiaPlantelorlanceputdeMileniu:realizriiperspective:materialeleCongresuluiIIalSocietiideFiziologieiBiochimieVegetaldinRepublicaMoldova.Chiinu,2002.P.281284.

621. ,../.,.,. //. .2002.3.C.144.

622. 2,su2,wxinvitro/.,.,.,.//:II....,,2002.C.253255.

2003

623. STANDARDMoldoveanSM233:2003.Seminedeporumb.Determinareapuritiibiologice a liniilor consangvinizate i a gradului de hibridare la seminele hibrizilordeporumbdeprimageneraieprinmetodadeelectroforezaproteinelor/A.Rotari,GalinaComarov,C.Guanu.Chiinu,2003.34p.

624. THE comparative analysis of PCRmarkers information content at an estimationsomaclonvariabilitywithimmaize/D.Mallabaeva,A.Ignatov,A.Rotari,G.Comarova,D.Dorohov//MoscowInternationalCongressBiotehnology:Stateoftheartandprospectsofdevelopment.Russia,2003.P.210.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 57

625. , . . / . , . , . // 70 ani ai Universitii Agrare de Stat din Moldova. Agronomie:simpoz.t.intern.Chiinu,2003.P.3840.

2004

626. ROLUL aminoacizilor liberi n expresia genelor structurii endospermului asuprareaciei morfogenetice a embrionilor imaturi de porumb / Galina Comarov, D.Zgardan,A.Rotari,A.Palii//Cercetridegeneticvegetalianimal.Fundulea,2004.Vol.8.P.97103.

627. , .. / . , . , . // : c. . . / ..,2004..288295.

2005

628. COMAROV,G.Proteinpolymorphismandheterozisofmaize/G.Comarov,A.Palii,A.Rotari//tiinaAgricol.2005.Nr.2.P.38.

629. ,../.,.,.//Geneticaiameliorarea plantelor, animalelor imicroorganismelor:materialele Congresului VIII ...2930sept.2005.Chiinu,2005.P.7680.

630. /.,., . , . , . // Lucrri tiinifice / Univ.AgrardeStatdinMoldova.2005.Vol.13:Agronomie.P.148149.

2006

631. USINGdifferenttypesofmolecularmarkerforcomparativestudyofmaizesomaclonallines/GalinaComarov,D.Dorohov,A.Rotari,D.Mallabaeva,A.Ignatov//BiosatelyIssuesinImplementationofGMOs;NewResearchandPublicPerception:Intern.Symposion,1014may,2006.Ialta,Ukraine.2006.

2011

632. BOROZAN, P. Rezistena la temperaturi sczute n fazele de germinare i deplantulaliniilorconsangvinizatedeporumbtimpuriu/P.Borozan,Gh.Rusu//Geneticaifiziologiarezisteneiplantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011,P.89.

633. ROTARI,A.Studyofphysiologicalreactionsparticulariesofleafapparatusofmaizehybrids and its parental forms in drought conditions / A. Rotari, A. Palii, G. Comarov//Scientificpapers,seriesA,LIV,Agronomy.Bucharest,2011,p.320325.

58 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

1.3.TehnologiidecultivareaporumbuluiTechnology of maize cultivation

1974

634. ,..//.1974.11..14.635. , . . .

//.1975.4..5.636. ,..

//:......,1974..5.

637. ,../.,.//.1975.1..21.

1975

638. , . . // VI....,1975..53.

639. / . ,.,.,.,.,.,., . , . , . , . , . , . ,..:,1975.70.

1976

640. PRITULA,G.Testmethod fordeterminingmaizeresistanceto theeuropeancornborer//ReportoftheinternationalprojectonostrinianubilalisphaseIIIresults.Budapesta,1976.P.3032.

641. ,../.,.//.1976.1..1820.

642. ,../.,.//.,1976..206210.

643. ,..:,,//.1976.2..48.

644. ,../.,.,.//.1976.11..1619.

645. , . . //.1976.12..19.

646. , . . /.,.,.//.1976.6..1719.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 59

1977

647. , .. //. 1977. 2..47.

648. , . . //.1977.1..115120.

649. ,..//.1977.4..1215.

650. ,..//.1977.3..1619.

651. ,.. /.,.,.//.1977.11..29.

652. ,.. // , / . ,1977..1020.

653. ,.. / . , . // . 1977.5..5356.

654. ,..//.1977.7..1820.

1978

655. ,../.,.//.1978.3..21.

656. ,..//:....,1978..126127.

657. , . . //II...:..,1978..97.

658. , . . 2,4 /.,.//.1978.9..2932.

659. , . . / . ,.//.1978.3..29.

660. ,../.,.//.1978.4..57.

661. ,..//.1978.3..25.

60 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

1979

662. ,../.,.//.1979.10..1922.

663. ,../.,.,.//:......,1979..5966.

664. , . . //.1979.7..1.

665. ,../.,.,.//.1979.9..12.

666. ,. ./.,.//:......,1979..127128.

667. ,../.,.//.1979.11..2830.

668. ,../.,.//.1979.6..2325.

669. ,.. // :......,1979..113121.

1980

670. , . . / . ,.//.1980.8..47.

671. ,..//:. . .. , 5. 1980. ,1980..3241.

672. ,..,/.,.//,:../.,1980..173178.

673. , . . //,:../.,1980..163167.

674. /.,.,.,.//,:../.,1980..140147.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 61

675. ,.. / . , . // . 1980.2..26.

676. ,.. //,:../.,1980..156158.

677. ,../.,.//.1980.1..2527.

678. ,.. /. ,.//.1980.2..1315.

679. ,../.,.,.//,:../.,1980..158163.

680. ,../.,.//.1980.11..2224.

681. , . . / . ,.//,:../.,1980..125129.

682. ,..: /., . //.1980.3..38.

683. , . . : /.,.,.//.1980.7..16.

684. ,../.,.//,:../.,1980..129133.

685. ,..//, : . . /. , 1980. .179190.

686. , . . /.,.//.1980.4..2327.

687. ,. . /.,.//:.....,1980..6773.

688. ,.. //

62 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

:.....51980.,1980..6072.

689. ,..//:......,1980..113121.

690. , . . / ., . //,:../.,1980..147156.

1981

691. ,..// : ..,1981..5660.

692. , . . // . 1981. 1..58.

693. ,.. /., . //.1981.2..3032.

694. ,.. // .,1981..185188.

695. ,../.,.,.//.1981.8..45.

696. ,.. / . , . //.1981.9..7075.

697. ,../.,.//.1981.5..1315.

698. , . . / . , . //.1981.1..1013.

1982

699. ,..//.1982.6..1213.

700. , . . // .1982.6..2426.

701. /.,.,.,.,.,.//.1982.3..1922.

702. ,..,/.,.//.1982.1..23.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 63

1983

703. ,../.,.//.1983.2..1617.

704. ,.. /.,.// .,1983..423440.

705. , . . // .1983.9..5758.

706. ,..//.1983.4..43.

707. ,.. / . , . // . 1983. 12..2829.

708. . / . , . , . ,., . , . // .,1983..290297.

709. ,../.,.//.1983.4..56.

1984

710. , . . , /.,.,. // :..,1984..1633.

711. ,..//...1984.6..2834.712. ,..//.1984.

3..89.713. , . .

//..:....,1984..104105.

714. , . . // . 1984.11..4950.

715. , . . / . , . // . 1984.12..25.

716. ,../.,.//.1984.6..3.

717. , . . /.,

64 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

. // .. .. :..,1984..37.

718. , . . / ., . // . 1984.2..26.

1985

719. ,..//:../.,1985..5370.

720. ,..//:../.,1985..7079.

721. ,../.,.//2. ,1985..8798.

722. ,..//IV..,1985..8990.

723. , . . /.,.//....:..,1985..2021.

724. ,../.,.//.,1985..206.

725. ,../.,.//:../.,1985..104122.

726. , . . / . ,.//.1985.9..22.

727. ,..() / . , . // . ,1985..194.

728. ,.. / . , . // :../.,1985..4353.

729. , . . ( )//.,1985..154.

730. ,.. / . ,.//:../.,1985..7993.

731. ,../.,.//:../.,1985..9397.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 65

732. ,..//IV....,1985..167.

733. ,..//.....,1985..17.

734. ,..//:../.,1985..3343.

735. ,../.,.//:../.,1985..105121.

736. /.,.,.,.,.//.,1985..151.

737. ,../.,.//.1985.2..13.

1986

738. , . . / . , .,.//.1986.2..27.

739. ,..//.1986.1..69.740. ,..//

.1986.5..29.741. ,../.,

.,.//.1986.3..2829.742. ,.. /.,.

//.1986.2..3133.743. , . .

/ . , . , . //...,1986..121.

1987

744. ,../.,.//.1987.7..23.

745. ,..Fuzarioz/., . // . .1987.4..2830.

746. ,../.,.//V.,1987..255.

66 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

747. ,../.,.//V..,1987..197198.

748. ,..//.V... .,1987..213.

749. ,.. // . V .. . . , 1987. .162164.

750. ,../., . // . V.. ..,1987..184.

751. , . . /.,.//.V....,1987..197.

752. ,../.,.//.1987.12..22.

1988

753. ,../.,.//..1988.4..2529.

754. ,../.,.//..1988.3..2730.

755. ,../.,.//.1988.1..93100.

756. , . . / . ,.//.1988.1..2.

1989

757. ,../.,.//:../.,1989..6770.

758. ,..// : . . /.,1989..89102.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 67

759. ,.. /.,. // : . . /. ,1989..6167.

760. ,../.,.,.//:../.,1989..5361.

761. ,../.,.,.//:...,1989..3133.

762. / . , . , . ,.//.1989.2..2832.

763. , . . /.,.// : . . / . ,1989..8590.

764. ,.. / . , . // .. .,1989..196198.

765. ,..//:../.,1989..2133.

766. , . . /.,.//:../.,1989..917.

767. , . . // : . . .,1989..5354.

768. ,.. // : . . /.,1989..142147.

769. ,../.,.//:../.,1989..5053.

770. ,.., // :...,1989..7.

771. ,..//:...,1989..4849.

68 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

772. ,../.,.//:../.,1989..7479.

773. ,../.,.,.//:...,1989..6061.

774. ,../.,. // : ../.,1989..1721.

775. , . . ,/.,.//:../.,1989..7985.

776. , . . / . , ., . // :. . . ,1989..6162.

777. , . . // : . . .,1989..1819.

778. , .. //:../.,1989..4750.

779. .../.,.//:../.,1989..3347.

780. ,..291400/.,.,.//:../.,1989..59.

1990

781. ,../.,.//.1990.3..5960.

782. , . . / . , . //.1990.1..2627.

1991

783. GRIMALOVSCHI,A.Eficiena erbicidelor ndependendedozele soluieide lucru//AgriculturaMoldovei.1991.Nr.3.P.14.

784. , . . / . ,.//.1991.5..3031.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 69

785. ,..//.1991.3..14.

786. ,../.,.//.1991.8..6.

787. ,../.,.//.1991.3..2122.

788. ,..//.1991.4..2324.

1992

789. , . . :138,6//.,.//.1992.7..16.

790. ,..//.1992.1..4245.

791. ,.. /.,.//.1992.4..16.

792. ,../.,.//:.....,1992..67.

793. ,.. /.,. //.1992.3..4447.

1993

794. CARASTAN, D. Metod local de ntroducere a ngrmintelor la porumb //AgriculturaMoldovei.1993.Nr.910.P.15.

795. ,../.,.//.1993.6..1617.

796. , . . /.,.//.1993.2..911.

797. ,.. / . , . , . // . 1993.1..3942.

1994

798. BARANECHI,V.Hibrizii deporumb n condiii de irigare //AgriculturaMoldovei.1994.Nr.56.P.14.

799. MELECA,A.Folosireandelungatisistematica ngrmintelor//AgriculturaMoldovei.1994.Nr.56.P.1920.

800. ,../.,.//.1994.1..34.

70 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

801. ,.. /.,.//.1994.78..9.

1995

802. ,..//.1995.2..1415.

803. , /.:.,..,1995.20.

804. , . . /.,.,. // . 1995. 1. .1415.

2001

805. MELECA, A. Condiiile climaterice, ngrmintele i productivitatea porumbului//AgriculturaMoldovei.2001.Nr.56.P.1112.

806. / .,., . , . , . // .2001.1..1317.

807. /.,.,.,.,.,.//.2001.2..1824.

2002

808. BUZU,A.Influenangrmintelorasupraproducieideporumbicalitiiboabelor/A.Buzu,A.Meleca//AgriculturaMoldovei.2002.Nr.1.P.1213.

809. MELECA,A.Fertilitatea solului la aplicareade lungdurata ngrmintelor//AgriculturaMoldovei.2002.Nr.1.P.11.

2003

810. BUZU, A. Specificul cultivrii porumbului n anul trecut / A. Buzu, A. Meleca //AgriculturaMoldovei.2003.Nr.4.P.1213.

2004

811. , . / . , . //AgriculturaMoldovei.2004.Nr.56.P.910.

812. ,.. / . , . , . // AgriculturaMoldovei. 2004.Nr.2.P.22.

813. , .. // Proteciaplantelor:realizriiperspective:conf.t.practic.Chiinu,2004.P.4850.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 71

2007

814. CARASTAN,D. Influenaasolamentuluiia ngrmintelororganiceasupraproductivitii porumbului cultivat pe cernoziom carbonat /D. Carastan, A.Meleca,A.Buzu//Agriculturadurabil,inclusivecologicrealizri,probleme,perspective:conf.intern.t.practic,2021iun.2007,Bli.P.4244.

2009

815. MATICIUC,V.Uneleaspecteprivindproteciaporumbuluizaharatdeduntori/V. Maticiuc, A. Meleca, A. Buzu // Protecia integrat a culturilor de cmp:materialeleconf.intern.t.practice,1819iun.2009,Bli.P.7778.

816. MELECA, A. Protecia integrat a porumbului n condiiile actuale / A. Meleca,A.Buzu,D.Carastan//Protecia integrataculturilordecmp:materialeleconf.intern.t.practice,1819iun.2009,Bli.P.7982.

2011

817. FERTILIZAREA solului i optimizarea nutriiei minerale a culturilor de cmp /D.Carastan, S. Andrie . a. // Seceta imetodedeminimalizare a consecinelornefaste: recomandri pentru asigurarea durabilitii agriculturii. Chiinu,2007.P.1420.

818. MATICIUC,V.Realizrinameliorareaporumbuluicucalitispecialepentruutilizare/V.Maticiuc,A.Vereceac//Ameliorareaporumbuluiiutilizareaandrosterilitii citoplasmatice n producerea de semine: materialele confer. intern.,78sept.2011,Pacani.Chiinu,2011.P.6477.

72 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

II.SORGSorghum

1974

819. , . . // .,1974..30.

1976

820. ,../.,.// . , 1976. .210211.

1977

821. , . . // . . IX . .1.,1977.1..99.

1979

822. , . . // ...,1979..9091.

1981

823. ,..//IV....,1981..176.

824. /. , .,. ,.//.,1981..61.

1985

825. ,..// : . . / . ,1985..162167.

1987

826. ,../.,.//..V..,1987..288.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 73

827. ,..// : . I . ,1987..127.

828. ,..//V....,1987.4..2.

1988

829. /.,.,.//.,1988..1213.

830. /.,.,.,.,.//.1988.10..2627.

831. ,..//.,1988..2324.

832. , . /.,.,.//..,1988..4..3957.

833. ,..//.1988.2..39.

1989

834. ,.. //:../.,1989..144149.

835. , . . /.,.// : . . . ,1989..5456.

836. ,..//:...,1989..5758.

837. ,../.,.//:...,1989..61.

838. ,../.,.// : c /.,1989..159162.

74 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

839. , /.,.,.,. // :../.,1989..149159.

840. , .. //:. . . ,1989..4951.

1991

841. , . . //.1991.6..11.

842. ,..//.1991.5..37.1992

843. ,..//,:...,1992..109112.

844. , . . //,.,1992..114.

845. ,..//, : . ..,1992..3638.

1993

846. , . . // .1993.910..31.

847. ,..//.1993.34..12.

1994

848. CARACTERISTICA tehnologic a crupelor de soriz / Gh. Moraru, A. Rotari, Iu.Balan,S.Talp//AgriculturaMoldovei.1994.Nr.56.P.1415.

849. CHISNICEAN,L.CreareahibrizilorlaiarbadeSudan//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.naional.Chiinu,1994.P.147148.

850. GARBUR,I.V.ProblemelentroduceriisorguluinMoldova/I.Garbur,V.Roca//AgriculturaMoldovei.1994.Nr.34.P.1314.

851. MORARU, Gh. Ameliorarea culturilor de sorg // AgriculturaMoldovei. 1994. Nr.78.P.1112.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 75

852. MORARU,Gh.Aspectenoinameliorareasorguluizaharat//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieiiameliorrii:conf.Naional.Chiinu,1994.P.187.

853. ,../.,.//.1994.34..10.

854. ,..//:I.,1994..153.

855. ,..//.1994.78..11.

1995

856. ,..//,,:..,1995..1921.

1998

857. MORARU, Gh. Ameliorarea hibrizilor de sorg pentru boabe / Gh.Moraru, T. Bujor//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.486489.

858. MORARU,Gh.Hibriziperspectivipentrusorgzaharat/Gh.Moraru,A.Popuoi//GeneticaiameliorareaplantelorianimalelornRepublicaMoldova:materialelet.aleCongresuluiVII...Chiinu,1998.P.489492.

1999

859. , . . // . 1999. 3. C.1415.

2003

860. JUS sorgho et produits derives / E. Prgari, E. Iorga, P. Parasca, Gh. Moraru //TechnologiesAlimentares.Chiinu,2003.P.244247.

861. SORIZUL, o cultur cu mare viitor pentru ntreaga omenire: Interviu cu Gh.Moraru,doctorntiineagricole//Agrocurier.2003.7febr.

2004

862. , .. / . , . ,.//AgriculturaMoldovei.2004.Nr.3.P.25.

2007

863. BUZU,A.Influenaasolamentuluiianutriieimineraleasupraproductivitiisorguluipentruboabe//Agriculturadurabil,inclusivecologic:realizri,probleme,perspective:conf.intern.t.practic,2021iun.2007,Bli.P.4042.

76 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

2011

864. VERECEAC, A. Protecia integrat a porumbului alimentar baza securitii isiguranei alimentelor din porumb / A. Vereceac, V. Maticiuc // Genetica ifiziologiarezisteneiplantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011.P.166.

865. ROTARI,A.Polimorfismulproteinelorderezerv npopulaiileorzuluideprimvarobinutencondiiideinfecieviral/A.Rotari,L.Andronic,A.Rudacova//Bul.AaR.Moldova:tiinelevieii.2011.Nr.1(313).P.7379.

866. ,.. /.,.//Geneticaifiziologiarezisteneiplantelor:tezeleconf.t.Chiinu,2011.P.154.

PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011) 77

III.RAPIRape

2005

867. MICU,V.Cultivarearapieidetoamn:Recomandri/V.Micu,D.Carastan,V.Chisnicean//AgriculturaMoldovei.2005.Nr.9.P.8.

868. ,../.,.,.//Agrocurier.2005.Nr.1.P.7.

2006

869. CHISNICEAN,V.ArgumentarearegimurilordeobinereabiocombustibiluluipentrumotoareleDiesel//SMITT2006:onf.practicot.,UTM.Chiinu,2006.

2007

870. MICU,V.Argumentepentrucultivarearapieide toamn nMoldova//Secetaimetodedeminimalizare a consecinelor nefaste: recomandri pentru asigurareadurabilitiiagriculturii.Chiinu,2007.P.2428.

871. ,.. // AgriculturaMoldovei. 2007.Nr.78.P.2426.

2009

872. BUZU,A.Administrareaieficacitateaadjuvanilorlarapiadetoamn/A.Buzu,A.Meleca,D.Carastan//Proteciaintegrataculturilordecmp:materialeleconf.intern.t.practice,1819iun.2009,Bli.P.258.

873. CARASTAN, D. Combaterea bolilor i duntorilor i semnturile rapiei detoamn/D.Carastan,ElenaCalchei//AgriculturaMoldovei.2009.Nr.78.P.2022.

874. MELECA,A.Combatereaburuienilornsemnturilederapi/A.Meleca,A.Buzu,D.Carastan//Proteciaintegrataculturilordecmp:materialeleconf.intern.t.practice,1819iun.2009,Bli.P.8283.

78 PublicaiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehniePorumbeni(19742011)

IV.TUTUNTobacco

2007

875. CALCHEI, E. Tehnologia de cretere a rsadului de tutun / Elena Calchei, NellyReabciuc//AgriculturaMoldovei.2007.Nr.2.P.1416.

876. STUDIEREAvalorilorameliorativeasoiurilordetutuniuneleprocedeetehnologice / E. Calchei, N. Reabciuc, E. Petrova, L. Negar // Agricultura Moldovei. 2007.Nr.45.P.3134.

877. TIMU,A.Contribuii lastudiulcombateriispecieiTripstabaci insectvectoravirozeipetelordebronz/AseaTimu,ElenaCalchei,N.Croitoru//RevistadeProteciaPlantelor/SNPP.2007.Vol.66.P.5663.ISSN1


Top Related