Transcript
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

  Direcţia Generală Politici Comerciale

  GHID

  privind

  REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  Cuprins

  I. Regimul importului de textile în UE: caracteristici generale

  II. Tipurile de restricţii pe ţări de origine

  III. Importul unor produse textile rezultate din procesare economică pasivă OPT)

  IV. Aplicarea regimului de import al UE în România

  V. Mecanismul de administrare a cotelor comunitare pentru categoriile textile

  care fac obiectul unor limitări cantitative la importul în UE

  VI. Validitatea documentelor de autorizare a importului

  VII. Regim tranzitoriu pentru mărfurile expediate către România din ţările de

  origine/de expediţie înainte de 1 ianuarie 2007 dar care intră în România după

  data de 1 ianuarie 2007

  VIII. Recomandări pentru operatorii economici importatori

  IX. Lista anexelor

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  2

  GHID privind

  REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) informează operatorii economici interesaţi, în

  special importatorii de mărfuri din categoria TEXTILE, că, începând cu 1 ianuarie 2007, data

  aderării la Uniunea Europeană (UE), România aplică direct politica comercială a UE, inclusiv în

  domeniul produselor textile, prin mecanismele specifice de aplicare a acesteia1.

  I. Regimul importului de textile în UE: caracteristici generale

  Ca regulă generală, la nivel comunitar, importul de mărfuri textile este liber, fără să fie supus

  unor restricţii cantitative sau mecanisme de supraveghere.

  Totuşi, ca excepţie, există situaţii în care importurile unor sortimente din nomenclatorul de

  categorii textile2 al UE originare din anumite ţări terţe (respectiv: Coreea de Nord,

  Muntenegru/Kosovo, R.P. Chineză, Belarus, Uzbekistan) sunt supuse limitării cantitative sau

  supravegherii. Importul în UE al produselor textile supuse, în cazul fiecăreia din aceste ţări,

  limitării cantitative sau supravegherii este permis pe baza prezentării în vamă de către importator

  a documentului „COMUNITATEA EUROPEANĂ – Licenţă de import”

  Regulamentele comunitare relevante, cu aplicabilitate directă în toate statele membre ale UE,

  sunt menţionate în Anexa. nr. 1.

  __________________________

  1 Prezentul Ghid are un caracter general şi este destinat exclusiv informării şi orientării operatorilor economici. Acest mmaterial nu are un caracter normativ şi nu se substituie reglementărilor legale în vigoare. Reglementările comunitare relevante sunt incluse în Anexa nr.1 şi pot fi consultate direct pe pagina de internet a UE http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en (selectând anul corespunzător publicării, selectând seria L şi introducând numarul Jurnalului Oficial al UE). Emitentul nu este responsabil pentru modificările ulterioare ale legislaţiei în vigoare şi nici pentru eventuala incidenţă, de la caz la caz, a altor acte normative.

  2 Categoriile textile sunt delimitate prin Regulamentul Consiliului (EC) No. 3030/93 şi, respectiv, prin Regulamentul Consiliului (EC) No. 517/94, şi se regăsesc în Tabelul de concordanţă- Categorie textilă – Cod NC, (se publică separat, ca addendum la acest GHID)

  http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  3

  II. Tipurile de restricţii pe ţări de origine

  a) limitări cantitative pe baza „regimului autonom” (unele ţări terţe cu care UE nu are

  încheiate acorduri bilaterale, protocoale sau alte înţelegeri):

  R.P.D. Coreeană: fire bumbac, ţesături din bumbac, ţesături din fibre sintetice, ţesături

  buclate, ţesături din in şi ramie, unele articole de îmbrăcăminte tricotate sau confecţionate

  (din grupele: tricouri, bluze, pulovere, hanorace, bluze de vânt, pantaloni, îmbrăcăminte de

  sport cu căptuşeală, paltoane, canadiene, bluzoane, jachete, blazere, rochii, fuste, lenjerie de

  corp, pijamale, halate de baie, etc.), batiste, accesorii tricotate sau croşetate pentru copii, etc.

  Muntenegru/Kosovo: fire bumbac, ţesături din bumbac, ţesături din fibre sintetice, ţesături

  buclate, unele articole de îmbrăcăminte tricotate sau confecţionate (din grupele: tricouri,

  bluze, pulovere, hanorace, bluze de vânt, pantaloni, îmbrăcăminte de sport cu căptuşeală,

  paltoane, canadiene, bluzoane, jachete, blazere, accesorii textile, lenjerie de casă, perdele,

  pături, etc), etc.

  • Categoriile textile aflate sub acest regim la importul în UE,în anul 2007, unităţile de

  măsură fizice specifice fiecărei categorii (în care sunt stabilite contingentele) şi

  cantitatea maximă ce se alocă pe o licenţă de import sunt prezentate în Anexa nr. 2

  • Nivelul contingentelor la importul în UE, în anul 2007, al categoriilor textile vizate,

  produse/originare integral în ţările de mai sus (limitate pe baza „regimului autonom” )

  sunt prezentate în Anexa nr. 3

  b) limitări stabilite prin acorduri bilaterale, protocoale sau alte înţelegeri încheiate de UE :

  restricţii cantitative la importul în UE (dublă supraveghere realizată atât în ţara de

  origine, cât şi în UE, ca destinaţie):

  R.P. Chineza: fire de in şi ramie, ţesături din bumbac, unele articole de îmbrăcăminte

  tricotate sau confecţionate (din grupele: tricouri, bluze, pulovere, hanorace, bluze de vânt,

  pantaloni, rochii, sutiene, etc), lenjerie de pat şi bucătărie, etc.

  Belarus: fire bumbac, fire sintetice, fire artificiale, ţesături buclate, ţesături din bumbac,

  ţesături din fibre sintetice, unele articole de îmbrăcăminte tricotate sau confecţionate (din

  grupele: tricouri, bluze, pulovere, hanorace, bluze de vânt, pantaloni, etc.), lenjerie de

  bucătărie şi lenjerie de pat, etc.

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  4

  • În Anexa nr. 4 se prezintă lista ilustrativă a categoriilor textile supuse acestui regim

  şi a nivelelor contingentelor la importul în UE în cursul anului 2006, pentru produsele

  originare integral din Belarus1 şi, respectiv, cotele în vigoare în cursul anului 2006 şi

  2007 (la nivel UE-25) pentru produsele originare integral din R.P. Chineză, aşa cum

  au fost publicate şi sunt cunoscute până în prezent.

  c) Dublă supraveghere a priori a importurilor în UE pentru anumite categorii de textile,

  fără restricţionări cantitative, realizată atât în ţara de origine, cât şi în UE, ca destinaţie,

  originare din:

  o Uzbekistan : fire din bumbac, ţesături din fibre sintetice, unele articole de

  îmbrăcăminte tricotate sau confecţionate (din grupele: tricouri, bluze, pulovere,

  hanorace, bluze de vânt, pantaloni, rochii, etc.) Anexa nr. 5

  III. Importul unor produse textile rezultate din procesare economică pasivă (OPT)

  Totodată, este supus licenţierii (restricţii cantitative) importul în UE al unor produse textile

  rezultate din procesare economică pasivă (OPT) în ţări ce fac obiectul unora din regimurile

  specifice menţionate mai sus: Muntenegru/Kosovo, Belarus, R.P.Chineză, (ale căror sub-

  ansamble/componente au fost exportate, parţial sau integral, în aceste ţări în regim de export

  temporar, pentru transformare/procesare economică pasivă, iar produsele textile rezultate sunt

  reimportate în UE).

  • În Anexa nr. 6 este prezentat nivelul contingentelor la importul în UE al categoriilor

  textile supuse limitării cantitative la importul în UE, obţinute în regim de procesare

  economică pasivă în Republica Muntenegru/Kosovo.

  • În Anexa nr. 7 este prezentată lista ilustrativă a categoriilor textile supuse acestui regim

  şi nivelul contingentelor la importul în UE în cursul anului 2006, pentru produsele textile

  obţinute în regim de procesare economică pasivă în Belarus şi, respectiv, cotele în

  vigoare în cursul anului 2006 şi 2007 (la nivel UE-25) pentru produsele originare din

  R.P.Chineză, aşa cum au fost publicate şi sunt cunoscute până în prezent.

  1 În ceea ce priveşte lista categoriilor textile şi a nivelului contingentelor acestora, privind importul în UE al produselor textile din Belarus rezultate pentru anul 2007 (la nivel UE-27), acestea nu au fost încă adoptate de către Comisia Europeană. După adoptarea/publicarea lor, lista va fi prezentată şi pe site-ul Ministerului Economiei şi Comerţului.

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  5

  IV. Aplicarea regimului de import de textile în România

  Începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării la UE, România aplică direct politica comercială a

  UE, inclusiv în domeniul produselor textile, prin mecanismele specifice de punere în practică a

  acesteia.

  Pentru importul în UE al mărfurilor textile originare din ţările terţe menţionate mai sus, supuse

  regimului de limitare cantitativă sau celui de dublă supraveghere, a priori, operatorul economic

  importator trebuie să obţină, mai întâi, documentul de autorizare a importului, respectiv

  „COMUNITATEA EUROPEANĂ - LICENŢA DE IMPORT”, denumit pe scurt în continuare

  „licenţa de import”.

  În cazul României, autoritatea competentă pentru emiterea licenţelor de import este Ministerul

  Economiei şi Comerţului, prin Direcţia Generală Politici Comerciale, notificată ca atare la

  Comisia Europeană.

  V. Mecanismul de administrare a cotelor comunitare la importul acelor categorii de textile

  supuse restricţiilor cantitative atât în cadrul regimului autonom, cât şi prin protocoale, înţelegeri,

  acorduri bilaterale are la bază următoarele principii:

  a) Nivelul contingentelor este stabilit pe an calendaristic, global, pe ansamblul livrărilor

  către UE, pe fiecare din ţările de origine menţionate şi pe categorii textile.

  b) Responsabilitatea în ceea ce priveşte gestionarea cotelor comunitare la importul de

  textile supuse limitărilor, revine prioritar autorităţilor din ţările de origine, care emit,

  la cererea exporttorului LICENŢĂ DE EXPORT (Anexa nr.8) către ţara de destinaţie

  din UE şi un CERTIFICAT DE ORIGINE pentru mărfurile respective (Anexa nr.9);

  c) Condiţia prealabilă pentru obţinerea unei licenţe de import în UE al acelor mărfuri

  textile supuse restricţiilor cantitative fiind existenţa licenţei de export din ţara de

  origine, operatorii economici din România care intenţionează să importe produse

  textile din aceste categorii trebuie să se asigure că partenerii lor au obţinut şi le

  transmit, în original, licenţa de export corespunzătoare tranzacţiei respective;

  d) Exportatorul transmite „Licenţa de export” emisă de autoritatea competentă din ţara sa,

  partenerului importator din UE.

  e) Importatorul comunitar trebuie să obţină o licenţă de import (Anexa nr.10), formulând

  o solicitare/cerere (Anexa nr.11) pe care o adresează uneia din autorităţile naţionale

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  6

  competente (a statelor membre ale UE), la care trebuie să anexeze, între altele, licenţa

  de export, conosamentul, contractul comercial (de vânzare-cumpărare) şi, după caz, alte

  documente.

  Pe baza informaţiilor din Licenţa de export şi din Cererea importatorului, licenţa de

  import cuprinde elemente ca: numele şi adresa firmei importatoare; codul de plătitor de

  TVA; numele şi adresa firmei exportatoare; ţara de origine; ţara de expediere; data şi

  numărul licenţei de export; descrierea produsului, incluzând denumirea comercială a

  acestuia, codul tarifar (NC), descrierea merceologică a mărfii respective; categoria textilă

  corespunzătoare şi cantitatea exprimată în unitatea de măsură fizică (a cantităţii) specifică

  categoriei textile respective, aşa cum este menţionată în Anexa V a Regulamentului

  3030/93 sau, după caz, în Anexa III b şi Anexa IV a Regulamentului 517/94; valoarea

  etc.

  f) Autoritatea naţională competentă din statul membru UE trebuie să transmită la

  Comisia Europeană, cererea operatorului economic comunitar importator, după

  verificarea corectitudinii ei;

  Pentru importul produselor textile realizate în regim de perfecţionare economică pasivă în

  Belarus, R.P. Chineză, Republica Muntenegru/Kosovo, care se înscriu între categoriile

  textile supuse restricţionării cantitative la importul în UE, importatorul comunitar

  trebuie să obţină o autorizaţie prealabilă de perfecţionare economică pasivă/Textile

  (Anexa nr.12), formulând o solicitare pe baza unei Cereri de autorizare prealabilă

  pentru procesare economică pasivă/Textile (Anexa nr.13) pe care o adresează uneia

  din autorităţile naţionale competente (a statelor membre ale UE), la care trebuie să

  anexeze, între altele, contractul comercial (de vânzare-cumpărare), dovada de origine

  pentru componentele/subansamblele exportate temporar şi, după caz, alte documente,

  conform formularului de Cerere.

  g) Comisia Europeană, pe baza gestionării globale, la nivel comunitar, a contingentelor

  (astfel încât cantităţile autorizate să nu depăşească volumul prevăzut) poate să accepte

  sau să respingă cererea, în funcţie de situaţia de fapt la data primirii cererii; în situaţia

  în care contingentul nu s-a epuizat, examinarea cererilor de licenţă se face după criteriul

  „primul-venit, primul servit”, în ordinea primirii cererilor de cotă de la autorităţile

  competente din statele membre; administrarea de către Comisia Europeană a

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  7

  contingentelor se realizează printr-un sistem integrat (computerizat) de gestionare a

  licenţelor (SIGL) utilizat la nivel comunitar. 2

  h) Pe baza deciziei favorabile a Comisiei Europene, autoritatea naţională competentă

  din statul membru al UE are dreptul să elibereze licenţa de import (respectiv, după

  caz, autorizaţia prealabilă de perfecţionare economică pasivă) pentru tranzacţia solicitată;

  în caz de aviz nefavorabil al Comisiei, nu se eliberează licenţa de import (respectiv, după

  caz, autorizaţia prealabilă de perfecţionare economică pasivă) şi se informează în

  consecinţă operatorul economic importator care a depus Cererea.

  i) documentul “Licenţă de import” este prezentat de importatorul comunitar autorităţilor

  vamale cu ocazia declarării în vamă a importurilor, împreună cu celelalte documente

  prevăzute în acest sens. Admiterea în liberă circulaţie (admiterea importurilor) de

  către autoritatea vamală este condiţionată de prezentarea acestui document pe care

  autoritatea vamală trebuie să consemneze declararea în vamă a importului.

  j) documentul “Autorizaţia prealabilă de perfecţionare economică pasivă”) este prezentat

  de operatorul economic comunitar autorităţilor vamale atât cu ocazia declarării în vamă a

  exportului temporar al bunurilor trimise pentru perfecţionare, cât şi cu ocazia declarării

  în vamă a importurilor de produse compensatoare rezultate în urma perfecţionării,

  împreună cu celelalte documente prevăzute în acest sens

  k) Produsele textile realizate în condiţii artizanale şi care se încadrează în una din categoriile

  textile care sunt supuse contingentelor pot fi importate fără să fie înregistrate în

  contingentul categoriei în care se încadrează dacă se prezintă un certificat doveditor al

  caracterului artizanal al producţiei 3 eliberat de o autoritate competentă din ţara de

  export. Modelul certificatului este prezentat în Anexa nr 14. Punerea în liberă

  circulaţie în UE a produselor menţionate mai sus se acordă numai dacă se prezintă

  autorităţilor vamale un document de autorizare a importului (licenţă de import).

  Eliberarea acestui documentul este automată, în urma prezentării de către importator a

  unei cereri însoţită de un certificat valabil privind caracterul artizanal al produsului.

  2 Gradul de utilizare a limitelor cantitative pentru ţările de origine faţă de care sunt stabilite poate fi obţinut accesând site-ul internet http://sigl.cec.eu sau contactând Ministerul Economiei şi Comerţului/ Direcţia Generală Politici Comerciale. 3 Caracterul artizanal al producţiei este dat, de exemplu, de folosirea de războaie de ţesut manuale,produsele textile realizate manual, produsele textile de folklor tradiţional cu producere artizanală.

  http://sigl.cec.eu/

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  8

  Orice societate comercială din România care doreşte să depună Cerere de licenţă de import,

  respectiv Cerere de autorizare prealabilă pentru procesare economică pasivă, pentru produse

  textile originare integral sau realizate în regim de procesare economică pasivă în China,

  Republica Belarus, Uzbekistan, Republica Muntenegru/Kosovo sau Coreea de Nord, pentru

  categoriile textile restricţionate la importul în UE, se poate adresa Ministerului Economiei şi

  Comerţului din România sau la o autoritate competentă pentru licenţiere din alt stat membru al

  UE. Coordonatele acestor autorităţi pot fi găsite în Anexa nr. 15 .

  Comisia europeană recomandă ca autorităţile naţionale să încurajeze operatorii economici să se

  adreseze pentru obţinerea documentelor de autorizare a importului la autoritatea din statul

  comunitar în care âşi desfăşoară legal activitatea.

  VI. Validitatea documentelor de autorizare a importului

  Valabilitatea “Licenţei de import”, ca document de autorizare a importului cu scopul administrării contingentului anual şi punerii în liberă circulaţie în spaţiul comunitar, este condiţionată cumulativ de termenul de valabilitate al licenţei de export precum şi de data de expediere din teritoriul vamal al ţării de origine cu destinaţia directă către UE (conform documentului de transport internaţional) şi, respectiv, de data punerii în liberă circulaţie în teritoriul vamal al ţării comunitare de destinaţie a exportului, şi anume:

  - expedierea din teritoriul vamal al ţării de origine nu trebuie să depăşească anul

  calendaristic al contingentului;

  - punerea în liberă circulaţie în teritoriul vamal al UE cu destinaţia una din ţările comunitare nu trebuie să depăşească data de 31 martie a anului următor.

  Condiţiile de mai sus prevalează asupra datei de valabilitate indicate cu ocazia emiterii licenţei :

  Licenţele de import eliberate în cadrul regimului de limite cantitative (Belarus, R.P.Chineză) şi de dublă supraveghere (Uzbekistan): termenul de valabilitate este în general de 6 luni, cu posibilitatea extinderii acestuia cu încă două perioade a câte trei luni, fiecare la cererea motivată a importatorului, iar în circumstanţe excepţionale se mai poate acorda o a treia prelungire, dar numai cu acordul Comisiei. Fiecare prelungire a termenului de valabilitate a licenţei de import se notifică CE.

  licenţele de import eliberate în cadrul regimului autonom de limite cantitative (Republica Muntenegru/Kosovo, R.P.D.Coreeană): termenul de valabilitate este de 9 luni de la data eliberării, dar nu mai mult de sfârşitul anului de cotă. Termenul poate fi prelungit până la 31 martie 2008 de către DGPC, la cererea motivată a importatorului.

  autorizaţia prealabilă în cadrul regimului de perfecţionare economică pasivă (textile), termenul de valabilitate este de 6 luni de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii la 9 luni, la cererea motivată a importatorului.

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  9

  o Operatorul economic trebuie să îndeplinească formalităţile vamale privind exportul temporar al produselor trimise pentru perfecţionare economică în cadrul acestui termen ; formalităţile vamale de import al produselor compensatoare rezultate în urma procesării economice pasive trebuie efectuate în termenul înscris pe documentul de autorizare prealabilă ; la cererea justificată a operatorului economic acest termen poate fi prelungit de autoritatea emitentă a autorizaţiei.

  Cu ocazia punerii în liberă circulaţie, autorităţile vamale vor înscrie pe licenţa de import (verso) cantităţile deduse (acceptate) din cantitatea autorizată prin licenţa de import.

  Când cantitatea autorizată este în întregime utilizată, autorităţile vamale vor menţiona la ultima înregistrare pe document „epuizat”.

  Documentele de import pentru care cantităţile autorizate au fost parţial utilizate şi care nu mai sunt necesare trebuie predate la DGPC în termen de 15 zile de la data expirării valabilităţii acestora.

  Licenţele de import neutilizate se predau DGPC, care le anulează şi notifică CE.

  În cazul licenţelor de import eliberate pentru regimurile limite cantitative, dublă supraveghere produsele trebuie livrate din statele de origine până la 31 decembrie inclusiv; în cazul autorizaţiilor prealabile pentru perfecţionare economică pasivă (textile), produsele trebuie livrate în statele de origine în vederea perfecţionării economice pasive până la 31 decembrie inclusiv.

  Livrarea se consideră că a avut loc atunci când produsele sunt încărcate pentru export în mijlocul de transport: avion, vehicul sau vapor.

  VII. Regim tranzitoriu pentru mărfurile expediate înainte de data aderării României la UE

  O menţiune specială se impune cu privire la loturile de produse textile şi de articole de

  îmbrăcăminte care fac obiectul limitărilor cantitative sau al supravegherii în spaţiul

  comunitar şi care au fost expediate/livrate din ţările de origine/de expediţie către România

  şi, respectiv, Bulgaria înainte de 1 ianuarie 2007 dar care intră în aceste două ţări după data

  de 1 ianuarie 2007.

  Comisia Europeană a elaborat şi publicat reglementările specifice pe această temă. Astfel, se

  aplică următorul mecanism, conform practicii de la extinderea anterioară a UE:

  • în vederea punerii lor în liberă circulaţie pe teritoriul UE-27, pentru aceste loturi importatorii

  vor trebui să obţină de la autoritatea competentă (în cazul României, Ministerul Economiei şi

  Comerţului, prin Direcţia Generală Politici Comerciale);

  • pentru obţinerea acestei licenţe de import (în calitate de „document de supraveghere”)

  operatorul economic importator va depune o cerere (conform Anexei nr.11) în acest sens la

  autoritatea competentă, o dată cu care va fi obligat să probeze în mod adecvat faptul că

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  10

  expedierea din ţara terţă respectivă a avut loc înainte de 1 ianuarie 2007, cu destinaţia

  România (respectiv Bulgaria), prin prezentarea documentelor de transport internaţional care

  atestă acest lucru (ex. conosamentul, etc) precum şi a oricăror alte documente în acest sens.

  Eliberarea fiecărei astfel de licenţe de import (în calitate de „document de supraveghere”) de

  către autorităţile competente din România (respectiv Bulgaria), care se realizează practic

  automat şi nu afectează contingentele de import în UE ale mărfurilor respective pentru anul

  2007, va fi comunicată de aceste autorităţi, Comisiei Europene.

  • autoritatea vamală comunitară va dispune punerea în liberă circulaţie şi eliberarea către

  operatorul economic importator a loturilor de categorii textile în discuţie numai după

  prezentarea de către acesta a licenţei de import respective (în calitate de „document de

  supraveghere”).

  Pentru mărfuri din categoria textilelor, originare din ţări terţe, supuse restricţiilor

  cantitative la importul în UE, dacă ele sunt rezultatul procesării economice pasive în aceste

  ţări terţe şi dacă sub-ansamblele/componentele au fost exportate din România (şi, respectiv,

  Bulgaria) anterior datei de 1 ianuarie 2007 dar expedierea din ţara terţă (în vederea re-importului

  în România, respectiv Bulgaria) are loc după această dată, operatorul economic importator

  trebuie să obţină, de asemenea, pentru această situaţie de excepţie, o autorizaţie prealabilă

  de perfecţionare economică pasivă (textile)/document de supraveghere. Practic, eliberarea

  acestei autorizaţii de către autoritatea competentă (în România: Ministerul Economiei şi

  Comerţului, prin Direcţia Generală Politici Comerciale) este automată. Pentru a beneficia de

  acest regim, importatorii români în cauză trebuie să probeze situaţia respectivă într-un mod

  adecvat, prin documente cum ar fi, de ex., declaraţia vamală de export din care rezultă că

  exportul din România spre ţara terţă respectivă a fost realizat înainte de 1 ianuarie 2007, în

  vederea perfecţionării economice pasive şi a re-importului în România.

  Pentru punerea în liberă circulaţie în România, după data de 1 ianuarie 2007, mărfurile respective

  nu vor face obiectul limitărilor de cantitate. Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia

  Generală Politici Comerciale va transmite Comisiei Europene informaţiile necesare privind

  importurile respective.

  Reglementările de mai sus sunt cuprinse în Avizul pentru importatori nr. 2006/C 295/02 al

  Comisiei Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 295 din

  05.12.2006.

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  11

  VIII. Recomandări pentru operatorii economici importatori

  În consecinţă, având în vedere că, din toată sfera articolelor textile şi de îmbrăcăminte nu toate

  sunt supuse unor regimuri specifice de autorizare a importului în Uniunea Europeană

  (limitări cantitative, supraveghere dublă, supraveghere simplă), recomandarea adresată

  operatorilor economici importatori din România interesaţi de importul de produse textile

  din Belarus, R.P.Chineză, Muntenegru/Kosovo, R.P.D. Coreeană, Uzbekistan este aceea de a

  parcurge cu prioritate următoarele etape:

  • Să identifice codul tarifar NC al sortimentului produsului textil pe care intenţionează să-l

  importe;

  • Să verifice din ce categorie textilă (UE), conform Tabelului de concordanţă, face parte

  sortimentul respectiv;

  • Să verifice dacă, la categoria textilă respectivă, importul din ţara de origine a

  sortimentului este supus unuia din regimurile specifice menţionate;

  • După caz, înainte de efectuarea importului, să se asigure că partenerul extern a obţinut

  licenţa de export de la autorităţile sale (din ţara de origine) şi certificatul de origine al

  mărfii textile respective;

  • Să depună cererea/solicitarea de licenţă de import sau, după caz, de autorizaţie de

  procesare economică pasivă (textile) la Ministerul Economiei şi Comerţului completată

  corect şi să anexeze toate documentele probatoare necesare, prevăzute pentru speţa

  respectivă, în vederea remiterii de către această autoritate a datelor vizate, Comisiei

  Europene care, prin sistemul SIGL, gestionează la nivel global/UE cotele comunitare.

  Comisia Europeană primeşte de solicitările de alocare de contingent, de la autorităţile

  naţionale, aferente importurilor de produse textile supuse restricţiilor, originare din Corea de

  Nord şi Muntenegru/Kosovo, începând cu data de 4 ianuarie 2007, la ora 10,00 /ora

  Bruxelles.

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  12

  IX. Anexe:

  Anexa nr. 1 : - Regulamente comunitare privind importul de produse textile în UE

  Anexa nr. 2 : – Categoriile textile în regim de restricţionare cantitativă la importul în UE, originare integral din R.P.D.Coreană şi Republica Muntenegru/Kosovo în anul 2007 (Reg. EC Nr. 1785/2006)

  Anexa Nr. 3 – Nivelul contingentelor la importul în UE al categoriilor textile în regim de restricţionare cantitativă originare integral din Republica Muntenegru/Kosovo şi Coreea de Nord în anul 2007 (Reg. EC Nr. 1786/2006)

  Anexa nr. 4 : Cotele anuale de import în UE , pe categorii textile, pentru Republica Belarus şi R.P. Chineză (în anul 2006/Belarus, respectiv 2007/China (UE-25) - Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 35/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 7/12.01.2006.

  Anexa nr. 5 –– Categoriile textile aflate în regim de dublă supraveghere la importul în UE, originare integral din Uzbekistan în anul 2007 (Reg. EC Nr. 3030/1993)

  Anexa nr. 6 – Nivelul contingentelor la importul în UE al categoriilor textile supuse limitării cantitative , realizate în regim de procesare economică pasivă în Republica Muntenegru/Kosovo în anul 2007 (Reg. EC Nr. 1786/2006)

  Anexa nr. 7 – Cote anuale de import de produse textile, pe categorii, obţinute în regim de procesare economică pasivă în Belarus şi R.P. Chineză (publicate şi cunoscute prin Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 35/2006, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 7/12.01.2006).

  Anexa nr.8: Model „Licenţa de export” emisă de autoritatea din ţara de origine

  Anexa nr.9: Model „Certificat de origine” eliberat de autoritatea din ţara de origine a exportului

  Anexa nr. 10: Model „Licenţa de import” pentru categoriile textile supuse licenţierii sau dublei supravegheri (a priori) la importul în UE

  Anexa nr. 11: Model „Cerere de licenţă import produse textile pentru limite cantitative/dublă supraveghere” a operatorului comunitar importator pentru categoriile textile supuse licenţierii sau dublei supravegheri (a priori) la importul în UE

  Anexa nr. 12: Model „Autorizaţiei prealabile de perfecţionare economică pasivă (textile)” pentru categoriile textile realizate în regim de procesare economică pasivă în Republica Muntenegru/Kosovo, R.P. Chineză, Belarus, al căror import în UE este supus limitării cantitative

  Anexa nr. 13: Model „Cerere de autorizaţie de procesare economică pasivă textile” a operatorului comunitar importator pentru categoriile textile realizate în regim de procesare economică pasivă în Republica Muntenegru/Kosovo, R.P. Chineză, Belarus, al căror import în UE este supus limitării cantitative

  Anexa nr. 14: Model „Certificat producţie artizanală”.

  Anexa nr. 15: Lista autorităţilor emitente de documente de import notificate de statele membre ale UE

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  13

  Anexa nr. 1

  Regulamente comunitare privind importul de textile în UE

  Reglementările comunitare relevante:

  Regulamentul Consiliului (EC) nr. 3030/93 din 12 octombrie 1993, publicat în Jurnalul

  Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 275 din 8 noiembrie 1993, cu modificările şi completările

  ulterioare, accesibil la adresa:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1993/R/01993R3030-20060101-en.pdf

  Regulamentul Consiliului (EC) nr. 517/94 din 7 martie 1994, publicat în Jurnalul Oficial al

  Uniunii Europene seria L nr. 67 din 10 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare,

  accesibil la adresa:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1994/R/01994R0517-20050701-en.pdf

  Regulamentul Consiliului (EC) nr. 3036/94 din 8 decembrie 1994, publicat în Jurnalul Oficial

  al Uniunii Europene seria L nr. 322 din 15 decembrie 1994, cu modificările şi completările

  ulterioare, accesibil la adresa:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1994/R/01994R3036-20030605-en.pdf

  Regulamentul Consiliului (EC) nr. 3017/95 din 20 decembrie 1995, publicat în Jurnalul Oficial

  al Uniunii Europene seria L nr. 314 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările

  ulterioare, accesibil la adresa:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R3017:EN:HTML

  Alte reglementări comunitare în domeniul comerţului cu textile:

  Regulamentul Comisiei (EC) nr. 1785/2006 din 4 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial

  al Uniunii Europene seria L nr. 337 din 5 decembrie 2006 accesibil la adresa:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_337/l_33720061205en00050011.pdf

  Regulamentul Comisiei (EC) nr. 1786/2006 din 4 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial

  al Uniunii Europene seria L nr. 337 din 5 decembrie 2006, accesibil la adresa:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_337/l_33720061205en00120016.pdf

  Aviz pentru importatori nr. 2006/C 295/02 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  seria C nr. 295 din 5 decembrie 2006 accesibil la adresa:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_295/c_29520061205en00020002.pdf

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1993/R/01993R3030-20060101-en.pdfhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1994/R/01994R0517-20050701-en.pdfhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1994/R/01994R3036-20030605-en.pdfhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R3017:EN:HTMLhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_337/l_33720061205en00050011.pdfhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_337/l_33720061205en00120016.pdfhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_295/c_29520061205en00020002.pdf

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  14

  Anexa nr. 2

  Categoriile textile în regim de restricţionare cantitativă la importul în UE, originare integral din R.P.D.Coreană şi Republica Muntenegru/Kosovo

  în anul 2007 (Reg. EC Nr. 1785/2006) Listele cuprind inclusiv unităţile de măsură fizice specifice fiecărei categorii (în care sunt stabilite contingentele) şi cantitatea maximă ce se alocă pe o licenţă de import.

  Country concerned Category Unit Maximum amount

  1 Kilograms 10 000

  2 Kilograms 10 000

  3 Kilograms 10 000

  4 Pieces 10 000 5 Pieces 10 000

  6 Pieces 10 000

  7 Pieces 10 000

  8 Pieces 10 000

  9 Kilograms 10 000

  12 Pairs 10 000

  13 Pieces 10 000 14 Pieces 10 000

  15 Pieces 10 000

  16 Pieces 10 000 17 Pieces 10 000

  18 Kilograms 10 000

  19 Pieces 10 000

  20 Kilograms 10 000

  21 Pieces 10 000

  24 Pieces 10 000

  26 Pieces 10 000 27 Pieces 10 000

  28 Pieces 10 000

  29 Pieces 10 000

  31 Pieces 10 000

  36 Kilograms 10 000

  37 Kilograms 10 000

  39 Kilograms 10 000

  59 Kilograms 10 000

  61 Kilograms 10 000 68 Kilograms 10 000

  69 Pieces 10 000

  70 Pieces 10 000

  73 Pieces 10 000

  74 Pieces 10 000

  75 Pieces 10 000

  76 Kilograms 10 000 77 Kilograms 5 000

  North Korea

  78 Kilograms 5 000

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  15

  83 Kilograms 10 000

  87 Kilograms 10 000

  109 Kilograms 10 000

  117 Kilograms 10 000

  118 Kilograms 10 000 142 Kilograms 10 000

  151A Kilograms 10 000

  151B Kilograms 10 000 161 Kilograms 10 000

  Country concerned Category Unit Maximum amount

  1 Kilograms 20 000

  2 Kilograms 20 000

  2a Kilograms 10 000

  3 Kilograms 10 000

  5 Pieces 10 000

  6 Pieces 10 000

  7 Pieces 10 000

  8 Pieces 10 000

  9 Kilograms 10 000

  15 Pieces 10 000

  16 Pieces 10 000

  Republic of Montenegro, Kosovo (1)

  67 Kilograms 10 000

  (1) As defined by the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June

  1999.

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  16

  Anexa Nr. 3

  Nivelul contingentelor la importul în UE al categoriilor textile în regim de restricţionare

  cantitativă originare integral din Republica Muntenegru/Kosovo şi R.P.D.Coreană în anul 2007 (Reg. EC Nr. 1786/2006)

  Listele cuprind inclusiv unităţile de măsură fizice specifice fiecărei categorii (în care sunt exprimate contingentele, respectiv vor fi eliberate licenţele).

  (continuare pe pagina următoare)

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  17

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  18

  Anexa Nr. 4

  Cotele anuale de import în U.E., pe categorii textile, pentru Belarus (2006) şi China (2007)

  Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 35/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 7/12.01.2006

  Tara furnizoare Grupa/Categoria Unitatea de măsură a cotei

  GRUPA IA 1

  2

  3

  Tone

  Tone

  Tone

  1586

  6643

  242

  GRUPA IB 4

  5

  6

  7

  8

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1839

  1105

  1705

  1377

  1160

  GRUPA IIA 9

  20

  22

  23

  39

  Tone

  Tone

  Tone

  Tone

  Tone

  363

  329

  524

  255

  241

  GRUPA IIB

  12

  13

  15

  16

  21

  24

  26/27

  29

  73

  83

  1000 perechi

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  Tone

  5959

  2651

  1726

  186

  930

  844

  1117

  468

  329

  184

  GRUPA IIIA

  BELARUS

  33

  36

  37

  50

  Tone

  Tone

  Tone

  Tone

  387

  1312

  463

  207

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  19

  Tara furnizoare Grupa/Categoria Unitatea de măsură a cotei GRUPA IIIB 67

  74

  90

  Tone

  1000 bucati

  Tone

  359

  377

  208

  GRUPA IV 115

  117

  118

  Tone

  Tone

  Tone

  268

  2312

  471

  R.P.CHINEZĂ

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  20

  Anexa Nr. 5

  Categoriile textile aflate în regim de dublă supraveghere la importul în UE,

  originare integral din Uzbekistan în anul 2007 (Reg. EC Nr. 3030/1993)

  Tara furnizoare Grupa Categoria Unitatea de măsură I A 1

  3

  Tone

  Tone

  I B 4

  5

  6

  7

  8

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  1000 bucati

  UZBEKISTAN

  II B 26 1000 bucati

  Lista cuprinde inclusiv unităţile de măsură fizice specifice fiecărei categorii.

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  21

  Anexa Nr. 6

  Nivelul contingentelor la importul în UE al categoriilor textile obţinute în regim de procesare economică pasivă

  în Republica Muntenegru/Kosovo, în anul 2007 Lista cuprinde inclusiv unităţile de măsură fizice specifice fiecărei categorii (în care vor fi exprimate contingentele) şi cantitatea maximă ce se alocă pe o licenţă de import

  OUTWARD PROCESSING TRAFFIC Annual Community limits referred to in Article 4(2)

  Republic of Montenegro, Kosovo (1)

  Category Unit Quantity

  5 1000 pieces 403

  6 1000 pieces 1 196

  7 1000 pieces 588

  8 1000 pieces 1 325

  15 1000 pieces 691

  16 1000 pieces 369

  (1) As defined by the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999.’

  COMMISSION REGULATION (EC) No 1786/2006 of 4 December 2006,OJ L L 337/2006

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  22

  Anexa Nr. 7

  Cote anuale de import în UE de produse textile, pe categorii,

  obţinute în regim de procesare economică pasivă în BELARUS şi R.P. CHINEZĂ

  COMMUNITY QUANTITATIVE LIMITS FOR GOODS REIMPORTED UNDER OPT COMMISSION REGULATION (EC) No 35/2006 BELARUS

  Community quantitative limits

  Third country Category Unit 2006

  Belarus GROUP IB 4 1 000 pieces 5 055 5 1 000 pieces 7 047 6 1 000 pieces 9 398 7 1 000 pieces 7 054

  8 1 000 pieces 2 402 GROUP IIB

  12 1000 pairs 4 749 13 1 000 pieces 744 15 1 000 pieces 4 120 16 1 000 pieces 839 21 1 000 pieces 2 741 24 1 000 pieces 706 26/27 1 000 pieces 3 434 29 1 000 pieces 1 392 73 1 000 pieces 5 337

  83 tonnes 709

  GROUP IIIB

  74 1 000 pieces 931 R.P.CHINEZĂ

  Specific agreed levels Third country Category Unit 11 June to 31

  December 2005 (1) 2006 2007

  China GROUP IB 4 1 000 pieces 208 408 449 5 1 000 pieces 453 886 975 6 1 000 pieces 1 642 3216 3 538

  7 1 000 pieces 439 860 946 GROUP IIB

  26 1 000 pieces 791 1550 1 705 31 1 000 pieces 6 301 12 341 13 575

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  23

  Anexa Nr. 8

  Model „Licenţă de export” emisă de autoritatea din ţara de origine a exportului

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  24

  Anexa Nr. 9

  Model „Certificat de origine” - eliberat de autoritatea din ţara de origine a exportului

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  25

  Anexa Nr. 10

  Model „Licenţa de import” (recto)

  COMUNITATEA EUROPEANĂ

  1

  110 Cod NC / TARIC - Categoria

  11 Cantitatea exprimată în U.M. a cotei

  12 Cauţiunea/Garanţia (dacă este cazul)

  9 Denumirea mărfurilor

  13 Alte menţiuni

  14 Viza autorităţii competente emitente

  Data:

  Semnătura: Ştampila

  Exem

  plar

  pen

  tru

  solic

  itant

  3 Perioada de cotă

  4 Autoritatea competentă emitentă

  5 Declarant/împuternicit după caz (nume şi adresa completă) 6 Ţara de origine (şi cod geonomenclatură)

  7 Ţara de expediere (şi cod geonomenclatură)

  8 Ultima zi de valabilitate

  LICENŢĂ DE IMPORT1 Solicitant (nume, adresa completă, ţara, cod identificare TVA) 2 Număr de înregistrare

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  26

  Model „Licenţa de import” (verso)

  15. DEDUCERI Indicaţi cantitatea disponibilă în partea 1 a coloanei 17 şi cantitatea dedusă în partea 2 a acestei coloane

  16. Cantitatea netă (masa netă sau altă U.M. a categoriei cu inscrierea unităţii de cotă

  17. În cifre 18. în cuvinte cantitatea dedusă

  19. Documentul vamal (tip şi număr) sau Nr. extras şi data deducerii

  20. Numele, Statul Membru, ştampila şi semnătura autorităţii care a făcut deducerea

  1.

  2.

  1.

  2.

  1.

  2.

  1.

  2.

  1.

  2.

  1,

  2,

  1.

  2.

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  27

  Anexa Nr. 11

  Model „Cerere de licenţă de import produse textile pentru limite cantitative/ dublă supraveghere”

  (pagina 1)

  CERERE DE LICENŢĂ IMPORT PRODUSE TEXTILE PENTRU : LIMITE CANTITATIVE DUBLĂ SUPRAVEGHERE

  1. Importator solicitant (nume şi adresă complete, ţară, cod identificare TVA, cod unic de înregistrare)

  2. Nr. înregistrare (la solicitant)

  3. Declarant (nume şi adresă complete)

  4. Exportator (nume şi adresă complete)

  5. Ţara de origine Cod ţară * 6. Ţara de expediere Cod ţară *

  Nr. crt.

  7. Denumirea produselor incluzând: - denumirea comercială - denumirea produselor conform cod NC

  8. Cod NC

  9. Categoria 10. Cantitate în UM a cotei

  11. Valoarea produselor**

  12. Total:

  13. Documente anexate:

  Denumirea documentului Nr. Data

  1. licenţa de export în original ***

  2. date de plată ***:

  3. date de livrare *:

  4. conosament în copie certificată sub semnătură şi ştampilă, conform cu originalul ***

  5. contract de cumpărare în copie certificată, sub semnătură şi ştampilă, conform cu originalul ***, ****

  6. licenţă de import (copie) alocată anterior pentru aceeaşi categorie, ţară, Regulament ****

  14. Certificarea în scris că, pentru categoriile şi ţările în cauză, solicitantului : DA NU

  (i) nu i s-a alocat deja o licenţă de import în baza aceluiaşi Regulament ****

  (ii) i s-a alocat o licenţă de import în baza aceluiaşi Regulament, dar a utilizat din aceasta cel puţin 50% ****

  15. Certificăm pe propria răspundere exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere, precum şi autenticitatea documentelor anexate.

  OR

  IGIN

  AL

  PEN

  TRU

  AU

  TOR

  ITA

  TEA

  CO

  MPE

  TEN

  TĂ E

  MIT

  ENTĂ

  Importator (nume şi prenume cu majuscule)

  Poziţia în cadrul societăţii

  Semnatura Ştampila Data

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  28

  Anexa Nr. 12

  Model „Autorizaţie prealabilă de perfecţionare economică pasivă (textile)”

  COMUNITATEA EUROPEANĂ 1 1. Titular

  Număr de identificare

  Persoana de contact: Telefon:

  Fax:

  2. Numărul şi data solicitării

  4. Data limită de export

  5. Perioada de reimport

  3. Biroul vamal de control solicitat

  AUTORIZAŢIE PREALABILĂ DE PERFECŢIONARE ECONOMICĂ PASIVĂ

  (TEXTILE)

  6. Rata de randament / metoda de calcul

  7. Origine (Produse compensatoare)

  8. Ţara de perfecţionare

  9. Denumirea produselor compensatoare de reimport 10. Categoria 11. Cod NC 12. Cantitate 13. Valoare

  OR

  IGIN

  AL

  1

  14. Denumirea mărfurilor pentru export temporar 15. Originea mărfurilor 16. Cod NC 17. Cantitate 18. Valoare

  19. Natura operaţiunilor de perfecţionare

  20. Rezervat pentru autorităţi

  22. Mijloace de identificare a produselor compensatoare care se reimportă

  23. Autorizaţie eliberată la data de: De către: Nume: Telefon: Fax: Semnătura:

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  29

  Anexa Nr. 13

  Model „Cerere de autorizaţie de procesare economică pasivă textile”

  COMUNITATEA EUROPEANĂ Cerere de autorizaţie de procesare economică pasivă textile

  A 1. Solicitant Nr identificare TVA şi CUI 2. Nr . şi data cerererii

  4. Ultima zi de autorizare a exportului

  5. Perioada de reimport 3. Biroul vamal de control solicitat

  CERERE DE AUTORIZARE PREALABILĂ PENTRU PROCESARE ECONOMICĂ PASIVĂ

  (TEXTILE) 6. Rata de compensare/metoda de calcul

  7. Origine (produse compensatoare) 8. Tara de procesare

  9. Denumirea produselor compensatore de reimport 10. Categoria 11. Cod NC 12. Cantitate (2) 13. Valoare (3) CER

  ERE

  DE

  AU

  TOR

  IZAŢI

  E

  A

  14. Denumirea produselor pentru export temporar 15. Origine produse (4) 16. Cod NC 17. Cantitate (2) 18. Valoare

  19. Natura operaţiunilor de procesare

  20. Pentru uz oficial

  21. Autorizaţia precedentă Nr.

  22. Mijloace propuse de identificare a produselor compensatoare de reimport

  Destinat numai pentru uz oficial

  (1) TVA (2) Greutatea şi unitatea de măsură relevantă (3) valoarea procesării tesăturii/fibrei (4) Dacă sunt incluse mărfuri neoriginare din UE in exportul temporar anexaţi justificarea sau faceţi referire la corespondenţă anterioară

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  30

  (Cerere autorizaţie perfecţionare economică pasivă – textile :pagina 2)

  ÎNTREBĂRILE 24 PÎNĂ LA 27 ŞI 32, SE COMPLETEAZĂ NUMAI O DATĂ PE AN DA NU( COMPLETAŢI ÎNTREBĂRILE 29 PÎNĂ LA 31 ÎN FIECARE CERERE )

  24. Produceţi mărfuri care sunt similare şi în stadiu similar de procesare în fabrica Dv. din UE ca şi produsele

  care se reimportă?

  ( Articolul 2 (2) (a) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 ) 25. Principalele procese de procesare a mărfurilor similare sunt realizate în propria Dv. fabrică din UE ( de ex:

  coaserea şi asamblarea sau tricotajul în cazul tricoturilor finite obţinute din fibre) ?

  ( Articolul 2 (2) (a) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 ) 26. Aţi menţinut activitatea Dv de producţie textilă în UE în ce priveşte natura produselor şi cantităţile lor? ( Dacă nu , rugăm indicaţi motivaţia sau faceţi referire la o corespondenţă anterioară ) ( Articolul 3 (3) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 ) 27. A scăzut numărul angajaţilor Dv.? (Dacă da, indicaţi cauzele şi anexaţi statistici, dacă este necesar, sau

  faceţi referire la o carespondenţă anterioară )

  ( Articolul 5 (4) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 ) 28. Aţi mai făcut o cerere de autorizaţie prealabilă în alt Stat Membru pentru aceeaşi perioadă de cotă? (Dacă da, anexaţi o copie sau faceţi referire la o corespondenţă anterioară )

  ( Articolul 3 (4) sau (5) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 ) 29. Faceţi cererea ca un fost beneficiar în ce priveşte categoria şi ţara în cauză? . ( Dacă da, rugăm anexaţi documente justificative sau faceţi referire la o corespondenţă anterioară )

  ( Articolul 3 (4) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 ) sau Este aceasta o cerere nouă în ce priveşte categoria şi ţara în cauză? .

  ( Dacă da, rugăm ataşaţi dovezi – sau faceţi referire la corespondenţă anterioară – că valoarea procesării în ţara terţă nu va depăşi 50% din valoarea producţiei Dv. în Comunitate în anul precedent)

  Fila

  2 la

  CE

  RE

  REA

  DE

  AU

  TOR

  IZAŢT

  IE N

  r. ..

  ......

  ......

  ......

  ......

  ... d

  in ..

  ......

  ......

  ......

  ( Articolul 3 (5) (2) şi (3) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 )

  dacă Dv. aţi răspuns la întrebarea 30,

  Faceţi o cerere pentru o autorizare în continuare cu privire la categoria şi ţara în cauză? .

  (Dacă da, rugăm ataşaţi dovezi – sau faceţi referire la corespondenţa anterioară – că 50% din autorizaţia anterioară a fost reimportată sau că 80% a fost exportată )

  (Articolul 3 (5) (4) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 ) şi, de asemenea, dacă aţi răspuns la întrebarea 30,

  Valoarea producţiei Dv. din Comunitate în anul precedent include producţia subcontractată? .

  ( Dacă da, şi în situaţia în care nu aţi furnizat încă această informaţie, rugăm anexaţi declaraţii ale subcontractorilor cu privire la faptul că ei nu vor prezenta cereri de autorizaţie pentru aceleaşi cantităţi )

  ( Articolul 2 (2) (a) din Regulamentul (CE) Nr. 3036/94 )

  Eu, subsemnatul, declar prin prezenta că datele conţinute în aceasta cerere sunt exacte şi că documentele anexate sunt autentice şi prezint următoarele documente:

  1. contracte

  2. dovada de origine pentru mărfurile temporar exportate, şi

  3. alte documente în sprijinul acestei cereri (numerotate)

  Eu mă angajez de asemenea:

  (i) să prezint la cererea autorităţilor competente orice documentaţie suplimentară sau informaţie pe care ele o consideră necesară pentru emiterea autorizaţiei prealabile şi accept, dacă este necesar, controlul autorităţilor competente asupra registrelor şi documentelor referitoare la autorizare;

  (ii) să păstrez astfel de registre şi documente pe o perioadă de trei ani de la sfărşitul anului calendaristic de emitere a autorizaţiei/autorizaţiilor;

  (iii) să fac clar identificabile mărfurile temporar exportate şi reimportate;

  (iv) să pun la dispoziţie orice alt document sau mostre pe care autorităţile competente le consideră necsare pentru controlul utilizării acestei autorizaţii; şi

  (v) să returnez autorizaţia cel mai târziu la 15 zile de la expirararea perioadei de valabilitate.

  Eu , subsemnatul, solicit emiterea unei autorizaţii prealabile pentru mărfurile specificate în cerere. Semnat

  Numele

  Data Poziţia în cadrul societăţii Rugăm declaraţi dacă Dv. acţionaţi ca reprezentant în numele şi din partea altei persoane şi anexaţi o copie a actului de împuternicire de a acţiona în numele acesteia

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  31

  Anexa Nr. 14

  Model document eliberat de autoritatea competentă din ţara exportatoare referitor la

  caracterul artizanal al producţiei produsului textil exportat

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  32

  Anexa Nr. 15

  Lista autorităţilor emitente de documente de import notificate de statele membre ale UE 1. Austria 2. Belgium

  Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit FOD Economie, KMO, SPF économie, PME, classes Außenwirtschaftsadministration Middenstand en Energie moyennes et énergie Abteilung C2/2 Economisch Potentieel Potentiel économique Stubenring 1 KBO-Beheerscel — Cellule de gestion BCE — A-1011 Wien Vergunningen Licences Tel. (43-1) 711 00-0 Leuvenseweg 44 Rue de Louvain 44 Fax (43-1) 711 00-8386 B-1000 Brussel B-1000 Bruxelles Tel. (32-2) 548 64 69 Tel. (32-2) 548 64 69 Fax (32-2) 548 65 70 Fax (32-2) 548 65 70

  3. Bulgaria 4. Cyprus Министерство на икономиката и енергетиката

  Ministry of Commerce, Industry and Tourism Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

  Trade Department

  ул. „Славянска“ № 8 6 Andrea Araouzou Str. 1052 София 1421 Nicosia Република България Tel. (357-2) 86 71 00 Tel. (359) 29 40 7008 / (359) 29 40 7673 / Fax (357-2) 37 51 20 (359) 29 40 7800 Fax (359) 29 81 5041 / (359) 29 80 4710 / (359) 29 88 3654

  5. Czech Republic 6. Denmark Ministerstvo průmyslu a obchodu Erhvervs-og Byggestyrelsen Licenční správa Økonomi-og Erhvervsministeriet Na Františku 32 Vejlsøvej 29 110 15 Praha 1 DK-8600 Silkeborg Tel. (420) 224 90 71 11 Tel. (45) 35 46 64 30 Fax (420) 224 21 21 33 Fax (45) 35 46 64 01

  7. Estonia 8. Finland

  Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Tullihallitus Harju 11 Erottajankatu 2 15072 Tallinn FIN-00101 Helsinki Tel. (372) 625 64 00 Tel. (358) 9 61 41 Fax (372) 631 36 60 Fax (358) 20 492 28 52

  9. France 10. Germany

  Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Direction générale de l'industrie, des technologies de Frankfurter Str. 29—35 l'information et des postes D-65760 Eschborn Service des industries manufacturières (SIM) Tel. (49-61) 969 08-0 Mission Textile-Importations Fax (49-61) 969 42 26 Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 44 91 81

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  33

  11. Greece 12. Hungary

  Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Οικονοµικής Πολιτικής H-1024 Budapest ∆ιεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εµπορικής

  Margit krt. 85.

  Άµυνας Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345. Κορνάρου 1 Tel. (36-1) 336 73 00 GR-105 63 Αθήνα Fax (36-1) 336 73 02 Tel. (30-210) 328 60 21-22 Fax (30-210) 328 60 94

  13. Ireland 14. Italy

  Department of Enterprise, Trade and Employment Ministero del Commercio con l'estero Internal Market Direzione generale per la politica commerciale e per la Kildare Street gestione del regime degli scambi IRL-Dublin 2 DIV. III Tel. (353-1) 631 21 21 Viale America, 341 Fax (353-1) 631 28 26 I-00144 Roma Tel. (39-6) 59 64 75 17, 59 93

  2202/2215 Fax (39-6) 59 93 2235/2263 Telex (39-6) 59 64 75 31

  15. Latvia 16. Lithuania

  Ekonomikas ministrija Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Brīvības iela 55 Gedimino pr. 38/2 LV-1519 Rīga LT-01104 Vilnius Tel. (371) 701 30 06 Tel. (370) 5 262 87 50 / (370) 5 261 94 88 Fax (371) 728 08 82 Fax (370) 5 262 39 74

  17. Luxembourg 18. Malta

  Ministère des affaires étrangères Ministry for Competitiveness and Communication Office des licences Commerce Division, Trade Services Directorate

  Lascaris Boîte postale 113 Valletta CMR02 Malta L-2011 Luxembourg Tel. (356) 21 23 71 12 Tel. (352) 478 23 71 Fax (356) 21 23 79 00 Fax (352) 46 61 38

  19. Netherlands 20. Poland Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Ministerstwo Gospodarki Engelse Kamp 2 Pl. Trzech Krzyży 3/5 Postbus 30003 00-950 Warszawa NL-9700 RD Groningen Tel. 0048/22/693 55 53 Tel. (31-50) 523 91 11 Fax 0048/22/693 40 21 Fax (31-50) 523 22 10

  21. Portugal 22. Romania Ministério das Finanças Ministerul Economiei și Comerțului Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo Edifício da Alfândega PT-1149-060 LISBOA

  Direcția Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu nr. 16 București, Sector 1 Cod poștal 010036

  Tel. (351-1) 218 81 42 63 Tel. (40) 21 315 00 81 Fax (351-1) 218 81 42 61 Fax (40) 21 315 04 54 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

 • GHID PRIVIND REGIMUL IMPORTULUI DE TEXTILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

  34

  23. Slovakia 24. Slovenia

  Ministerstvo hospodárstva SR Ministrstvo za finance Oddelenie licencií Carinska uprava Republike Slovenije Mierová 19 Carinski urad Jesenice 827 15 Bratislava Center za TARIC in kvote Slovenská republika Spodnji Plavž 6c Tel. (421-2) 48 54 20 21/ (421-2) 48 54 71 19 SI-4270 Jesenice Fax (421-2) 43 42 39 19 Tel. (386-4) 297 44 70 Fax (386-4) 297 44 72 E-mail:

  [email protected]

  25. Spain 26. Sweden

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio National Board of Trade (Kommerskollegium) Secretaría General de Comercio Exterior Box 6803 Paseo de la Castellana 162 S-113 86 Stockholm E-28046 Madrid Tel. (46-8) 690 48 00 Tel. (34-91) 349 38 17, 349 37 48 Fax (46-8) 30 67 59 Fax (34-91) 563 18 23, 349 38 31

  27. United Kingdom

  Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham UK TS23 2NF Tel. (44-1642) 36 43 33, 36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57 (18 decembrie 2006)

  VI. Validitatea documentelor de autorizare a importului


Top Related