Download - deviz analitic

Transcript

Executant 0012 Investitie 112 Obiect 1231 Deviz 0000

SC. Moldconstruct Reabilitare drum comunal Infrastructura Zid de sprijin U/M

Deviz analiticCantitateSp.mat Sp.man Sp.uti Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM 0.00 0.00

Pozitie Cod resursa Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

1

TSC03F1

82 SUTE MC

5.90000

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

306.96 0.00 0.00 0.00

2

TRA01A05

82 TONE

1,062.50000

0.00 0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $

0.00 11.05 0.00 0.00

3

TSA05C1

82 M CUB

41.60000

0.00 15.62

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

0.00 0.00 2.14 0.00

4

TRB01C14

82 TONE

74.90000

0.00 5.65

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M $

0.00 0.00 0.77 0.00

5

CA01B1

82 M CUB

10.40000

0.18 20.71

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

1.34 0.00 2.73 0.10

6

CZ0101A1

82 M CUB

10.80000

74.91 0.68

PREPARARE BETON B25 CU BALAST,GRANULATIA


Top Related