Transcript
Page 1: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 1/38

Page 2: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 2/38

 Portal SEI  >> Titularizare 2015  >> Rapoarte  >> Pagina judeţului  >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

> >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru  nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1853

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

 LICEAL DEARTA

ARHITECTURA 18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI SIPORTOFOLIU DESPECIALITATE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1980

PITEĹžTI

(MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

 LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

ARTA VOCALA - CANTO 18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

ARTA VOCALA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2023

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "IONC. BRĂTIANU"

 LICEAL BIOLOGIE 20 / 0 REZ CCC

11.03.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1916

MOZÄ‚CENI(MOZÄ‚CENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LIVIU REBREANU

[SC GIM MISEI]

 LICEAL CHIMIE 18 / 0 REZ CCD1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

9. -

1486

MIOVENI(ORAĹž

MIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

CONSTRUCŢIIDE MAŞINICOLIBAŞI

 LICEAL CHIMIE 18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index.html

1 of 4 2/24/2015 2:22 PM

Page 3: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 3/38

6. -7. -8. -9. -

1968

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

 LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

COREPETITIE 18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIAN

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

6. -7. -8. -9. -

1790

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEULPENTICOSTAL

TEOLOGIC ELIM LICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DESPECIALITATE (TEOLOGIE

PENTICOSTALA)18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

9. -

1982

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

 LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 / 0 REZ PENS

MED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1526

BÄ‚LILEĹžTI(BÄ‚LILEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚BÄ‚LILEĹžTI

 GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1005

ĹžTEFAN CELMARE (ĹžTEFAN

CEL MARE)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ĹžTEFAN CEL

MARE GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 19 / 0

 REZPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

2003

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

 GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1683

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

I.C.LÄ‚ZÄ‚RESCU GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 / 0 REZ MED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index.html

2 of 4 2/24/2015 2:22 PM

Tit l i 2015 htt //tit l i d /2015/ t d/fil /j/AG/ 4 /i d ht l

Page 4: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 4/38

5. -6. -7. -8. -9. -

1464

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA

GIMNAZIALÄ‚NR.1  GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

1544

MÄ‚RÄ‚CINENI(MÄ‚RÄ‚CINENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

NR.1MÄ‚RÄ‚CINENI

[SC GIM 

 ARGESELU ]

 LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1929

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"DINICUGOLESCU"

 VOCATIONALLICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:PREGATIRE SPORTIVA DE

SPECIALITATE18 / 0 REZ

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

FOTBAL LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1779

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

GRADINITA CUPROGRAMNORMAL

PRIBOIENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

C.RADULESCU-CODIN]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1605

IZVORU(IZVORU)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

NORMAL NR. 2

IZVORU

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ELENA DAVILAPETRICARI]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa

1. -2. -3. -

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1789

PÄ‚TULENI(RÄ‚TEĹžTI)

[Rural]

GRADINITA CUPROGARMNORMALPATULENI

[ĹžCOALA

GIMNAZIALÄ‚GHEORGHE 

 I.C.BRÄ‚TIANU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

Inspectie la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1803LÄ‚UNELE DESUS (CUCA)

ĹžCOALAPRIMARÄ‚LÄ‚UNELE

 PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index.html

3 of 4 2/24/2015 2:22 PM

Titularizare 2015 http://titularizare edu ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index html

Page 5: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 5/38

[Rural]

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

MIRCEAGHIŢULESCU]

[GRÄ‚DINITALAUNELE]

PENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)4. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1536

MAREĹž(ALBOTA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚MAREĹž

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

SANDA MOVILA]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/index.html

4 of 4 2/24/2015 2:22 PM

Page 6: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 6/38

Titularizare 2015 http://titularizare edu ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page 2 html

Page 7: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 7/38

VICTORŢÂRCOVNICUL]

6. -7. -8. -9. -

1307

JGHEABURI(CORBI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

JGHEABURI

[ĹžCOALA

GIMNAZIALÄ‚NAUM 

RAMNICEANU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0 REZ CCC

27.06.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1704

COĹžEĹžTI(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚COĹžEĹžTI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ IORDACHE PACESCU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

9. -

1699

PRISEACA(COĹžEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚PRISEACA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ IORDACHE PACESCU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1706

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CU

PROGRAM NORMALVALEA REA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NICOLAE BÄ‚LCESCU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0 REZ CCC

01.01.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1618

VÄ‚LENI-PODGORIA

(CÄ‚LINEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VÄ‚LENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚VRÄ‚NEĹžTI]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

25 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

1403

DEAGU DE SUS(RECEA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALADEAGURILE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.

1]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1512

NEGRENI(DĂ‚RMÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

NEGRENI  PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_2.html

2 of 4 2/24/2015 2:23 PM

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page 2.html

Page 8: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 8/38

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

DĂ‚RMÄ‚NEĹžTI]LIMBA ROMANA)

5. -6. -7. -8. -9. -

1251

LUNCA CORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

SILIĹžTENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GENERAL C-TIN CRISTESCU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie

la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1252

LUNCA CORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

GrÄdiniĹŁa cuprogram normal

PĂDUREŢI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GENERAL C-TIN 

CRISTESCU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1680

FURNICOĹžI(MIHÄ‚EĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚FURNICOĹžI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ ION  IORGULESCU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1852

BUGHEA DE SUS(BUGHEA DE SUS)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

[GPN BUGHITA]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1473 UDA (UDA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR

PENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2012

DĂ‚RMÄ‚NEĹžTI(DĂ‚RMÄ‚NEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

DĂ‚RMÄ‚NEĹžTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0 REZ

VICEPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1849GRUIU

(CÄ‚TEASCA)ĹžCOALA

GIMNAZIALÄ‚GRUIU

 PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU25 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -

p g j p p g _

3 of 4 2/24/2015 2:23 PM

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page 2.html

Page 9: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 9/38

[Rural]INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)4. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1305

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGITACADEMIAPITICILOR

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

p g j p p g _

4 of 4 2/24/2015 2:23 PM

Page 10: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 10/38

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_3.html

Page 11: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 11/38

6. -7. -8. -9. -

1647

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMALFLORILE SOARELUI

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1845

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT PUI DELEI

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

9. -

1567

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT ARIPIDESCHISE

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1577

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT ARIPIDESCHISE

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0 REZDIRCCD

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2008

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDOR

VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

25 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie la

clasa

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

1835

CÄ‚TUNAĹžI(POIANALACULUI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚CÄ‚TUNAĹžI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1996

MOZACU(NEGRAĹžI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

MOZACU  PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -

2 of 4 2/24/2015 2:28 PM

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_3.html

Page 12: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 12/38

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚PETRE BADEA]

LIMBA ROMANA)

5. -6. -7. -8. -9. -

1222

RÄ‚DEĹžTI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

RÄ‚DEĹžTI

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie la

clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1221

OGREZEA(STĂ‚LPENI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

OGREZEA

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1055

CETĂŢENI(CETĂŢENI)

[Rural]

SCOALA PRIMARANR.2 ValeaCetÄĹŁuii

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1851

CATANELE(CÄ‚TEASCA)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

CÄ‚TANELE

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GRUIU]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1275

PITEĹžTI

(MUNICIPIULPITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚NEGRU VODÄ‚

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0 1 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1719

MIOVENI (ORAĹžMIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

CLUCEREASA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

"LIVIU REBREANU"]

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1184STRĂ‚MBENI

(CĂLDĂRARU)GRĂDINIŢA CU

PROGRAM NORMALACAD.PROF. ION

 PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -

3 of 4 2/24/2015 2:28 PM

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_3.html

Page 13: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 13/38

[Rural]

ANGELESCU

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

PROF.UNIV. DR. ION STOIA]

INVATAMANTUL PRESCOLAR (INLIMBA ROMANA)

4. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1603

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CU

PROGRAMPRELUNGITARMONIA

 PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRESCOLAR (IN

LIMBA ROMANA)

25 / 0  REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

4 of 4 2/24/2015 2:28 PM

Page 14: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 14/38

6

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_4.html

Page 15: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 15/38

6. -7. -8. -9. -

1410

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

COSTESTI LICEAL

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI / ELECTRONICA SI

AUTOMATIZARI18 / 0

 REZ PENSMED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

2048

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGITARMONIA

 LICEALELECTRONICA SI AUTOMATIZARI

 / ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

9. -

1369

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTO CURTEA DEAG

 LICEALESTETICA SI IGIENA CORPULUI

OMENESC18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1757

TOPOLOVENI(ORAĹž

TOPOLOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"ION MIHALACHE"

 LICEAL FIZICA 18 / 0 REZ DET

MEN

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2029

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL

NAŢIONAL "IONC. BRÄ‚TIANU"  LICEAL FIZICA 18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie

la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

1998

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC"DIMITRIE DIMA"

 LICEAL FIZICA 18 / 0 REZ DEP1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1458

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

CENTRUL ŞCOLARDE EDUCAŢIE

INCLUZIVÄ‚"SFANTA

 SPECIALPRIMAR

INVATATOR ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR ITINERANT

SI DE SPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL SPECIAL

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

2 of 4 2/24/2015 2:29 PM

5 -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_4.html

Page 16: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 16/38

[Urban] FILOFTEIA"PRIMAR/PROFESOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL SPECIAL PRIMAR

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1117

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLARDE EDUCAŢIE

INCLUZIVÄ‚

"SFANTULNICOLAE"

 SPECIAL

PRIMAR

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie

la clasa

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

6. Necesita7. -8. -9. -

1223

RÄ‚DEĹžTI(STĂ‚LPENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

RÄ‚DEĹžTI

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1993

NEGRAĹžI(NEGRAĹžI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚BIRLOGU-NEGRAĹžI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚PETRE BADEA]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2042

NUCĹžOARA(NUCĹžOARA)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚PETRE CHELU

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TOMA ARNÄ‚UŢOIU]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1121

POJORĂ‚TA

(LEREĹžTI)

[Rural]

SCOALA PRIMARAPOJORĂ‚TA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR.1

LEREĹžTI]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 1 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1267

MÄ‚LURENI(MÄ‚LURENI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARATUFANU

[ĹžCOALAGIMANZIALÄ‚

PETRE TUDOSE]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 REZ PENS

MED12.2015

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1685VALEA

MĂNĂSTIRII(ŢIŢEŞTI)

ĹžCOALA PRIMARÄ‚NR.1  PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRU18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -

3 of 4 2/24/2015 2:29 PM

4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_4.html

Page 17: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 17/38

[Rural]

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

 I.C.LÄ‚ZÄ‚RESCU]

INVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

4. Nu

4. 5. -6. -7. -8. -9. -

1319

CORBENI

(CORBENI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚OESTI PÄ‚MANTENI

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0

1 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

4 of 4 2/24/2015 2:29 PM

Page 18: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 18/38

6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_5.html

Page 19: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 19/38

TOMABRÄ‚TIANU]

7. -8. -9. -

1037

DUMIREĹžTI(ALBEĹžTII DE

ARGEĹž)

[Rural]

SCOALA PRIMARADUMIREĹžTII

[ĹžCOALA

GIMNAZIALÄ‚]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1038

DUMIREĹžTI(ALBEĹžTII DE

ARGEĹž)

[Rural]

SCOALA PRIMARADUMIREĹžTII

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1850

BUGHEA DE SUS(BUGHEA DE SUS)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1

[SC PRIM BUGHITA]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1019

UNGHENI(UNGHENI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDOR CORNEL PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -

3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1225

MIROĹžI(MIROĹžI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

PROF. EMILNEGOIŢĂ

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie

la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1257

LUNCA CORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GENERAL C-TINCRISTESCU

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 REZ CCC

15.08.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1804CUCA (CUCA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

MIRCEAGHIŢULESCU

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

18 / 0 REZ CCC

12.10.2015

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

2 of 4 2/24/2015 2:29 PM

5. -6

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_5.html

Page 20: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 20/38

LIMBA ROMANA)6. -7. -8. -9. -

1186

CÄ‚LDÄ‚RARU(CÄ‚LDÄ‚RARU)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

PROF.UNIV. DR.ION STOIA

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie

la clasa

1. -2. -3. -4. -5. -

6. -7. -8. -9. -

2053BĂ‚RLA (BĂ‚RLA)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1866

BÄ‚ICULEĹžTI(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1495

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

NR.1 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1440

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚"BASARAB I"

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1066

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ C.D.

ARICESCU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1584ĹžTEFÄ‚NEĹžTI

(ORAŞŞTEFĂNEŞTI)

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VINTILÄ‚ PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRU18 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -

3 of 4 2/24/2015 2:29 PM

4. -5

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_5.html

Page 21: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 21/38

[Urban]BRÄ‚TIANU

INVATAMANTUL PRIMAR (INLIMBA ROMANA)

4. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1876

MIOVENI (ORAĹž

MIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC

"IULIAZAMFIRESCU"

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0

1 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

4 of 4 2/24/2015 2:29 PM

 Portal SEI  >> Titularizare 2015  >> Rapoarte  >> Pagina judeţului  >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 aniTitularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_6.html

Page 22: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 22/38

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ cu

statut juridic de careaparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru  nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale la lb.

depredare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

2005

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2006

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1837

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1830

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MARIN

PREDA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1984

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 0 REZ CCC

17,04,2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -

1 of 4 2/24/2015 2:29 PM

6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_6.html

Page 23: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 23/38

7. 8. -9. -

1546

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ MATEI

BASARAB PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1277

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚NEGRU VODÄ‚

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1858

CÄ‚TEASCA(CÄ‚TEASCA)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚RECEA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

GRUIU]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1676

DAVIDEĹžTI(DAVIDEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA PRIMARÄ‚OLTEANCA

[ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚]

 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESOR PENTRUINVATAMANTUL PRIMAR (IN

LIMBA ROMANA)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -

3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1092

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA SPECIALÄ‚PENTRU COPII CU

DEFICIENŢEASOCIATE "

SFANTUL STELIAN"

 SPECIAL

GIMNAZIALKINETOTERAPIE 16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie

la clasaLimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1681

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

I.C.LÄ‚ZÄ‚RESCU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1616

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

COLEGIULNAŢIONAL "ZINCA

GOLESCU" LICEAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

2 of 4 2/24/2015 2:29 PM

5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_6.html

Page 24: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 24/38

[Urban] 7. -8. -9. -

1684

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDORMUĹžATESCU

 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

6. -7. -8. -9. -

1519

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAM SPORTIV

"VIITORUL" LICEAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0

 REZ CCC05.06.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

9. -

2004

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1912

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

ADRIAN PÄ‚UNESCU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0

 REZ PENSMED

13.01.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1651

PIETROĹžANI

(PIETROĹžANI)

[Rural]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ NR. 1

[SC. GIMN.RETEVOIESTI]

 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1317

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

FORESTIER CURTEADE ARGEĹž

 LICEAL LIMBA ENGLEZA 18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1009CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

SCOALAGIMNAZIALÄ‚ NANU

MUSCEL GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 0 / 18

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -

3 of 4 2/24/2015 2:29 PM

4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_6.html

Page 25: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 25/38

[Urban]4. Nu

6. -7. -8. -9. -

1521

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA

GIMNAZIALÄ‚TRAIAN

 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA 18 / 0 REZ CCC

12.05.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

4 of 4 2/24/2015 2:29 PM

 Portal SEI  >> Titularizare 2015  >> Rapoarte  >> Pagina judeţului  >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEČ

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_7.html

Page 26: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 26/38

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEČordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ 

cu statut juridic de care

aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru  nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1465

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA 18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1574

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ALEXANDRUODOBESCU"

 LICEAL LIMBA FRANCEZA 18 / 0  REZ INSPMEN

1 an

Rezervat

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1569

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ALEXANDRUODOBESCU"

 LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

19 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1997

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC"DIMITRIE DIMA"

 LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

18 / 0 REZ CCC

20,08,2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1769RĂ‚CA (RĂ‚CA)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ILIE STÄ‚NCULESCU

 GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

1 of 4 2/24/2015 2:30 PM

6. -7. -8

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_7.html

Page 27: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 27/38

8. -9. -

1800CUCA (CUCA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA GHIŢULESCU

 GIMNAZIAL MATEMATICA 16 / 2 REZ CCC

04.04.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1583

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚VINTILÄ‚ BRÄ‚TIANU

 GIMNAZIALMATEMATICA -

FIZICA18 / 0 REZ PRIM

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2001

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC"DIMITRIE DIMA"

 LICEALMECANICA /MECANICA

18 / 0 REZ CONC

MEDREVIZUIBIL

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1527

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

PALATUL COPIILORPITEĹžTI

 PALATELECOPIILOR

MECANICA FINA 18 / 0 REZ PENS

MED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

MECANICA FINA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

LimbaromânÄ

1. -2. -

3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1132

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA DE MUZICA

CAMPULUNG

 GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /

ARTA / -GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIAN

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

6. -7. -8. -9. -

1133

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA DE MUZICACAMPULUNG

 GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

20 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIANLimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1981

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)LICEUL DE ARTE "DINU

LIPATTI"

 LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

VIOARALimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -

2 of 4 2/24/2015 2:30 PM

[Urban]

5. -6. -7 -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_7.html

Page 28: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 28/38

[Urban] 7. 8. -9. -

1978

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE "DINULIPATTI"

 LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

INSTRUMENTEMUZICALEPOPULARE:

TAMBAL

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

6. -7. -8. -9. -

1983

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE "DINULIPATTI"

 LICEUMUZICA /ARTA -

COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 0 REZ CCC

16,05,2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

FLAUTLimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

9. -

1151

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

SCOALA DE MUZICACAMPULUNG

 GIMNAZIU /PRIMAR

MUZICA /ARTA / -

GIMNAZIUCOREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA

(FUNCTIE DEINSTRUMENT)

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

MUZICAINSTRUMENTALA:

PIANCOMPLEMENTAR

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1102

STOENEĹžTI(STOENEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1

[SC. PRIM. VALEA

BADENILOR+SC.GIMN.

COTENESTI]

 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 181 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1946

MICEĹžTI

(MICEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚NR.1  GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18

1 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

1303

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL BÄ‚TRĂ‚N"

 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILOR

0 / 181 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1703ĹžTEFÄ‚NEĹžTI

(ORAŞŞTEFĂNEŞTI)

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚CONSTANTIN

BRANCOVEANU GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /0 / 18

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -

3 of 4 2/24/2015 2:30 PM

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI A 4 N

4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_7.html

Page 29: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 29/38

[Urban] [SC RADU GOLESCU]INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

4. Nu7. -8. -9. -

1157

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚ION PILLAT  GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

4 of 4 2/24/2015 2:30 PM

 Portal SEI  >> Titularizare 2015  >> Rapoarte  >> Pagina judeţului  >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEČ

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_8.html

Page 30: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 30/38

p pordonate după disciplină

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate deînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel de învăţământDisciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru  nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1721

MIOVENI(ORAĹž

MIOVENI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ "LIVIU

REBREANU" GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 191 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1548

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA

GIMNAZIALÄ‚ MATEIBASARAB

 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 18

1 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

1582

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚ I.L.

CARAGIALE GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILOR

0 / 181 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1597

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚

VINTILÄ‚ BRÄ‚TIANU GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0 / 191 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1382

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

LICEULTEHNOLOGIC AUTO

CURTEA DE AG LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC)

24 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

1 of 4 2/24/2015 2:30 PM

[Urban]

6. -7. -8. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_8.html

Page 31: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 31/38

9. -

1379

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC AUTO

CURTEA DE AG LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC)

24 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

7. -8. -9. -

1412

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

COSTESTI LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA /MECANICAAGRICOLA)

24 / 0 REZPENSMED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1496

MIOVENI(ORAĹž

MIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

CONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

 LICEALPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA)

24 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1047

RUCÄ‚R(RUCÄ‚R)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTOR SLÄ‚VESCU LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI

LimbaromânÄ

1. -2. -

3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1732

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

DACIA

 LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. Necesita

6. -7. -8. -9. -

1417

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

COSTESTI LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /CONDUCEREA

AUTOVEHICULELOR)

24 / 0 REZPENSMED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERELimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. Necesita6. -7. -8. -9. -

1385

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DE

LICEULTEHNOLOGIC AUTO

CURTEA DE AG LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

24 / 0 PERMISCATEGB,C+E

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERELimba

românÄ

1. -2. -3. -4. -

2 of 4 2/24/2015 2:30 PM

ARGEĹž)

[U ban]RUTIERE)

5. Necesita6. -7. -8

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_8.html

Page 32: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 32/38

[Urban] 8. -9. -

1389

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC AUTO

CURTEA DE AG

 LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(TRANSPORTURI /

TRANSPORTURIRUTIERE)

24 / 0 PERMISCATEG

B, C+E

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. Necesita

6. -7. -8. -9. -

1089

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA SPECIALÄ‚PENTRU COPII CU

DEFICIENŢEASOCIATE "

SFANTUL STELIAN"

 SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

20 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -

9. -

1091

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALA SPECIALÄ‚PENTRU COPII CU

DEFICIENŢEASOCIATE "

SFANTUL STELIAN"

 SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

20 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1390

CURTEA DEARGEĹž(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

SCOALAGIMNAZIALA

SPECIALA MARINA

 SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

20 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1959

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

CENTRULLOGOPEDIC

[CENTRUL JUDEĹ̆ EAN DE RESURSE ĹžI 

 ASISTENĹ̆ Ä‚EDUCAŢIONALÄ‚]

 SPECIALGIMNAZIAL PROFESOR -LOGOPED 16 / 0  REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1958

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIULCURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

ĹžCOALAGIMNAZIALÄ‚"MIRCEA CEL

BÄ‚TRĂ‚N"

 SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -LOGOPED

16 / 0 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1955CURTEA DE

ARGEĹž(MUNICIPIUL

LICEULTEHNOLOGIC

FORESTIER CURTEA

 CABINETASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTA18 / 0

 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -

3 of 4 2/24/2015 2:30 PM

CURTEA DEARGEĹž)

DE ARGEĹž

[SC GIM NICOLAE(NIVEL LICEAL) PSIHOPEDAGOGICA 4. Nu

4. -5. -6. -7 -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_8.html

Page 33: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 33/38

[Urban][SC GIM NICOLAE 

VELEA CEPARI]7. -8. -9. -

1956

CURTEA DEARGEĹž

(MUNICIPIUL

CURTEA DEARGEĹž)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

"FERDINAND I"

[GPP O LUME MIN.]

 CABINETASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA(NIVEL LICEAL)

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA

18 / 0

 REZ

CCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

4 of 4 2/24/2015 2:30 PM

 Portal SEI  >> Titularizare 2015  >> Rapoarte  >> Pagina judeţului  >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEČordonate după disciplină

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_9.html

Page 34: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 34/38

ordonate după disciplinăNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< < >

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate de

învăţământ cu

statut juridic de

care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel de învăţământDisciplină

[Alte discipline]

Număr oretrunchi

comun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru  nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale la lb.de predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1953

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

SFĂ‚NTA MARINA

[SC GIM 1

BUGHEA DE JOS]

 CABINET ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR IN CENTRE SICABINETE DE ASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA18 / 0

 REZCCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1110

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRULĹžCOLAR DE

EDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

 SPECIAL GIMNAZIAL PROFESOR ITINERANT SIDE SPRIJIN 16 / 0

1 an

Vacant

1. Da

2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1113

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTUL

NICOLAE"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1447

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1111

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTUL

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

1 of 4 2/24/2015 2:30 PM

NICOLAE"

6. Necesita7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_9.html

Page 35: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 35/38

1114

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTUL

NICOLAE"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita

7. -8. -9. -

1443

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1457

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR ITINERANT SI

DE SPRIJIN16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1108

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIULCĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRUL

ŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOG15 / 1

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -

3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1109

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOG16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

6. Necesita7. -8. -9. -

1097

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALASPECIALÄ‚ PENTRU

COPII CUDEFICIENŢEASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

 SPECIAL PRIMARPROFESOR

PSIHOPEDAGOG14 / 2

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -

9. -

1098

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

ĹžCOALASPECIALÄ‚ PENTRU

COPII CUDEFICIENŢE

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOG16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

2 of 4 2/24/2015 2:30 PM

[Urban]

ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

5. -6. Necesita7. -8. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_9.html

Page 36: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 36/38

9. -

1096

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALASPECIALÄ‚ PENTRU

COPII CUDEFICIENŢE

ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

 SPECIAL PRIMARPROFESOR

PSIHOPEDAGOG13 / 3

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

4. Nu

Inspectiela clasa

Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -5. -

6. Necesita7. -8. -9. -

1095

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALASPECIALÄ‚ PENTRU

COPII CUDEFICIENŢEASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOG16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -

9. -

1094

COSTEĹžTI(ORAĹž

COSTEĹžTI)

[Urban]

ĹžCOALASPECIALÄ‚ PENTRU

COPII CUDEFICIENŢEASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

 SPECIAL GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOG16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1105

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTULNICOLAE"

 SPECIAL (DEFICIENTEGRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1442

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

 SPECIAL (DEFICIENTEGRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa Limba

românÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1116

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTUL

NICOLAE"

 SPECIAL (DEFICIENTEGRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -

8. -9. -

1391CURTEA DE

ARGEĹž(MUNICIPIUL

SCOALAGIMNAZIALA

SPECIALA MARINA

 SPECIAL (DEFICIENTEGRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU O16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -

3 of 4 2/24/2015 2:30 PM

CURTEA DEARGEĹž)

[U b ]

ASOCIATE)CATEDRA DE EDUCATIE

SPECIALA4. Nu

4. -5. -6. Necesita7. -8

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_9.html

Page 37: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 37/38

[Urban] 8. -9. -

1445

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI(ORAĹž

ĹžTEFÄ‚NEĹžTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ

"SFANTAFILOFTEIA"

[CENTRUL SF 

 ANDREI]

 SPECIAL (DEFICIENTEGRAVE, SEVERE,

PROFUNDE SAUASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIE

SPECIALA PENTRU OCATEDRA DE EDUCATIESPECIALA

16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu

3. Nu4. Nu

Inspectie

la clasa LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -

5. -6. Necesita7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

4 of 4 2/24/2015 2:30 PM

 Portal SEI  >> Titularizare 2015  >> Rapoarte  >> Pagina judeţului  >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGEČordonate după disciplină

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/2015/generated/files/j/AG/pvmm4a/page_10.html

Page 38: 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

7/23/2019 2 Lista posturI complete cu viabilitatea mai mică de 4 ani din ARGES.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/2-lista-posturi-complete-cu-viabilitatea-mai-mica-de-4-ani-din-argespdf 38/38

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.02.2015 19:03

<< <

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate de învăţământ cu

statut juridic de care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru  nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.

Probă practică / Inspecţie

specială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

2046

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "ARMANDCÄ‚LINESCU"

 LICEALPROTECTIAMEDIULUI

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -

2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1872

BÄ‚ICULEĹžTI(BÄ‚ICULEĹžTI)

[Rural]

ĹžCOALA GIMNAZIALÄ‚

[VALEABRAZILOR+MANICESTI+VALEA

LUI ENACHE+ANGHINESTI]

 GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA 18 / 0 REZ CCC

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa Limba

românÄ

1. ORTODOX2. -3. -4. -

5. -6. -7. -8. -9. -

2024

PITEĹžTI(MUNICIPIUL

PITEĹžTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "ION C.BRĂTIANU"

 LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

18 / 0 REZ

VICEPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

INFORMATICA LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

8. -9. -

1193

CĂ‚MPULUNG(MUNICIPIUL

CĂ‚MPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC CĂ‚MPULUNG LICEAL

TEXTILE /FILATURA SITESATORIE,

FINISAJ TEXTIL

19 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

LimbaromânÄ

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni Ĺźi condiĹŁii

1 of 1 2/24/2015 2:31 PM


Top Related