disertatie diana

of 28 /28
 R eabilitarea locuin ţelor colective 1. Locuinţele muncitore şti - patronatul industrial vede constructia de locuinte un mod privelegiat de a recruta mana de lucru  - Habitations a bon marche (1889) prima societate care aduce capital privat in constructia de locuinte - realizările datorate marelui patronat şi societăţilor ilantropice sunt marginale!cantitativ ! calitativ vor conduce la un model de reerinţă "  -obiective ma#ore $ realizarea condiţiilor d e igienă ! moralizarea straturilor populare -gri#ile de ordin igienist e%ercită o inluenţă determinantă asupra deinirii şi conceperii unui habitat conortabil  -locuinţa este u n instrument ese nţial de acţiune asu pra raporturilor sociale &'*+'+,' , 'RH.+,+ R' /0""' 2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2 '- '7+,R 1-11

Upload: diana-dumbrava

Post on 29-Feb-2016

55 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

school work

TRANSCRIPT

Page 1: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 1/28

R eabilitarea locuinţelor colective

1. Locuinţele muncitoreşti

- patronatul industrial vede constructia de locuinte un

mod privelegiat de a recruta mana de lucru

  - Habitations a bon marche (1889) prima societate careaduce capital privat in constructia de locuinte

- realizările datorate marelui patronat şi societăţilorilantropice sunt marginale!cantitativ! calitativ vorconduce la un model de reerinţă "

  -obiective ma#ore $ realizarea condiţiilor de igienă !moralizarea straturilor populare

-gri#ile de ordin igienist e%ercită o inluenţădeterminantă asupra deinirii şi conceperii unui habitatconortabil

  -locuinţa este un instrument esenţial de acţiune asupraraporturilor sociale

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 2: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 2/28

" Locuinţele sociale

- este destinată celor care nu au mi#loace să-şi asigure o

locuinţă decentă

- locuinţele muncitoreşti sunt precursoare locuinţelor sociale

- primele realizări zise de habitat /social5 apar :n suburbii !sub orma oraşelor grădină"

- 7ocietatea omunală pentru *ocuinţe .etine din;ucureşti ! (1911-19<) - se ocupa de cumpărarea deterenuri! parcelarea lor şi construirea de locuinţe individualeietine(beneiciul la v=nzare era limitat prin lege)

-locuinţele se construiau după planuri tip! dar crestereacontinuă a preţurilor materialelor şi terenurilor a :mpiedicat

 p=nă la urmă :n mare parte pe cei cu venituri oarte modestesă aibă acces la ele

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 3: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 3/28

>" Locuinţele colective- din motive de rentabilitate a terenurilor mediile ilantropice seorientează către soluţii mai dense ! deci către imobiele colective

-locuinţele / ?colii de la 'msterdam5 sunt printre primelesoluţii europene date de arhitecturii de masă!

- densitatea mare a populaţiei(in 4landa) a e%clus adoptareaunor soluţii de tip orase-gradina şi optarea pentru soluţii cucaracter eminamente urban

- arhitecţii ?colii de la 'msterdam! consider=nd monotoniainumană au dat totuşi prin limba#ul arhitectural e%traordinar devariat identitatea locuinţelor din aceste imense ansambluri"

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 4: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 4/28

*ocuirea modernă şi contemporană

• directii $ - relaţie dintre unitatea de locuit şi mediul e%terior 

  - alcătuire interioară  - adecvare a tipului de locuire la o multitudine de

actori

• locuinţa modernă

- pentru prima dată :n istorie c=nd locuinţa de masă devinesursa de modele pentru toate tipurile de locuinţă

- @n anii A apare ormula camerei de zi /living-room !princare salonul se transormă :ntr-o combinaţie mai comple%ă despaţii

- spaţiile intime ! individuale private ! sunt clar separate decele ale vieţii amiliale comune! :n apartamente alcătuiesczona /de noapte5 ! care grupează dormitoarele şi ane%ele lorsanitare"

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 5: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 5/28

• +ipuri de locuire

 - locuirea privilegiată,locuirea de masă şi locuirea socială;

- locuirea individuală şi locuirea colectivă.

- tipurile de locuire colectivă dezvoltate azi se dierenţiază :nuncţie de cultura locului! amplasament :n relaţie cu centruloraşului şi program strategic social-inanciar"

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 6: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 6/28

Locuinţa colectivă

- locuirea colectivă se deineşte prin supraeta#area locuinţelor personale şi utilizarea :n comun a unor spaţii şi utilităţi

- constituie orma principală de locuire ie :n centrele densconstruite ale oraşelor mari! ie :n zone :n care acest tip urmeazăo tradiţie veche de locuire

- locuinţele colective pot şi ele să aibă regim de :nălţime mic(BC!>)! mediu (BC <)! :nalt (DBCE) sau oarte :nalt (turnurile)"

Siloz la Oslo devenit cămin de studenţi

-locul este ormă de locuit :n care locuinţa se :ndepărtează celmai mult de sol

-  blocurile :nalte necesită şi spaţii mai largi pentru a nu seumbrii reciproc! densitatea optimă ating=ndu-se la :nălţimi decca" < eta#e

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Cartier de blocuri noi la Barcelona

Siloz la Oslo devenit cămin de studenţiSiloz la Oslo devenit cămin de studenţiSiloz la Oslo devenit cămin de studenţiSiloz la Oslo devenit cămin de studenţi

Siloz la

căm

Page 7: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 7/28

F lădiri vechi! reuncţionalizate ca unităţi rezidenţiale

- arhitectul rancez 6ean 2ouvel a aplicat tema luminii incadrul primului gazometru!realizand intr-un el cel maimare !!solariu5 al 'ustriei"*ocuintele sunt dispuse in #urul unuiatrrium central peste luminatorul mall-ului

▪ ;locuri plombă -  plombe apar :n general :n zonele

centraleG planimetria! :nălţimea! orientarea şi alte deciziiurmează criteriul adaptării la vecinătăţi

 2orvegia ! o plomba

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 8: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 8/28

• Brincipalele tipuri de secţiuni de blocuri$

- Blocurile de tip punct sau turn

- Blocurile de tip bară

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

 Barcelona, bloc de Josep luis !atteo Barcelona, bloc de Josep luis !atteo

 Barcelona, bloc de Josep luis !atteo

- Blocurile de tip lamă

Cea mai celebră lamă de locuinţe"

#nit$ d%&abitation, e Corbusier 

 Barcelona, ar'itect (lonso ) Balaguer 

- Blocurile de tip insula

 Barcelona, insula de(lonso ) Balaguer 

Page 9: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 9/28

- Compoziţii liniare şi blocuri de tip înlănţuiri  - Locuinţe în terasă

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

 Barcelona, ar'itect Juan *ascual 

- Locuinţele colective cu

cursivă

Celebru ansamblu proiectat de +adao

 (ndo la obe, Japonia

Mici ansambluri izolate de blocuri

-Mici ansambluri izolate de blocuri

 ocuinţe nşiruite şi bare */-0 construite n anii %12,n completarea ansambluluiinterbelic de la 3eissen'o4. 

Page 10: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 10/28

Situaţia construcţiilor de locuinţe în om!nia după cel de al ""-lea ăzboi Mondial

1"  blocuri #oase BC1!BC sau locuinţe cuplate

" cvartalele sub orma unor incinte cu blocuri cu regim redus de :nălţime BC>! BC<

>" marile ansambluri de locuit cu blocuri :nalte! orm=nd cunoscutele /cartiere dormitor5

<" alinierea la stradă! :ndesirile marilor ansambluri :n dauna spaţiilor libere şi au :nceput placările cu blocu:nalte ale principalelor artere de intrare :n oraşe

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

1#$% 1##&

 2umarul de locuinte- mii >8 IE9

 2umarul de camere de locuit - mii 1<1 188<8

 2umarul mediu de camere pe locuinta ! !E

 2umarul mediu de persoane pe locuinta >!> !9

7upraata locuibila pe locuinta - mp 9! >>!8

7upraata locuibila pe camera - mp 1>!E 1>!I

7upraata locuibila pe persoana - mp 8!9 11!

 5volutia 4ondului de locuinte in perioada

6117-6118

Page 11: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 11/28

eabilitarea cartierelor de locuinţe colective

7ituaţia e%istentă

- unităţi colective de locuire cu parter şi <-1 eta#e

-uzură izică şi morală! at=t la nivelul structurilor constructive c=t şi la celal echipamentelor tehnicoedilitare

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Jilnius ( *ituania)

 ;elgrad!(7erbia)

Page 12: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 12/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

3agreb( roatia)

7ara#evo! ;osnia

7aint-Betersburg

Kiev! cr

Page 13: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 13/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Hong-Kong

oscova

oscova

7Lop#e( acedonia)

Page 14: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 14/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 15: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 15/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 16: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 16/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Bulevardul 1 Mai 1#$&

rangasi M un cartier-dormitor!oarte aglomerat si marite%agerat de mult princonstructia de blocuri M vederedin anii A8 (sus) si din prezent(#os)

Page 17: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 17/28

  - @nchiderea balcoanelor a devenit un obicei :n renovareaapartamentelor- probleme recvente $ - estetica panoului de t=mplărie

  - :ngroşarea parapetelor   - iniltraţiile de apă  - apariţia condensului 

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 18: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 18/28

  Brogramul de reabilitare termică este un eşec ! pentru căreprezintă o abordare unidirecţională ! ceea ce nu ia :nconsiderare problematică estetic M arhitecturala

95ste o pierdere ireversibilă n special n cazul clădirilor de patrimoniu şi o putem considera c'iar o crimă , pentru că nu se poate ignora aspectul estetic al acestor clădiri , care reprezentauv:r4uri ar'itecturale la momentul la care au 4ost construite.9erban <igănaş

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 19: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 19/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 20: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 20/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

.nterventii reusite

Page 21: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 21/28

Brintre putinele e%emple peci! se poateN .nt pozitive! dar izolate

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 22: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 22/28

- ulte blocuri necesită renovareG construireade mansarde locuibile la ultimul nivel poate

constitui! prin v=nzarea apartamentelor create!sursa de inanţare pentru renovarea şirevigorarea :ntregului comple%

- 'mena#area unei mansarde costă cu

apro%imativ >-<O mai puţin dec=t ridicareaunui alt eta#! iar :ncăperile de la mansardănecesită cu apro%imativ 1O mai puţinăcăldură :n comparaţie cu cele situate cu un eta#mai #os! spaţiul de :ncălzit iind mai redus

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 23: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 23/28

Bropuneri

- reabilitarea termică- reabilitare proundă a locuirii la bloc- acoperirea tuturor supraeţelor PgriP cu

vegetaţie-  parca#ele şi gara#ele actuale se transormă in

gara#e subterane- acoperişurile-terasă reabilitate şi :nlocuite

cu terase circulabile plantate- aţadele cu termoizolaţia deicitară sunt şi

ele reabilitate şi plantate at=t cu plantedecorative

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 24: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 24/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 25: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 25/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 26: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 26/28

Page 27: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 27/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R

Page 28: Disertatie Diana

7/18/2019 Disertatie Diana

http://slidepdf.com/reader/full/disertatie-diana 28/28

R eabilitarea locuinţelor colective

&'*+'+,' , 'RH.+,+R' /0""'2+'3.245 arh" 464'R. ,*,2'-.'2'- '7+,R