disertaŢie - david daniela marta- disertatie.pdf · pdf filefrate şi soră....

Click here to load reader

Post on 03-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu”

  Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educ azione e della Formazione

  0

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

  UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

  DISERTAŢIE

  de finalizare a programului de master PSIHOPEDAGOGIA EDUCAȚIEI TIMPURII

  ȘI A ȘCOLARITĂȚII MICI

  Absolvent, Cârnaț (David) Daniela Marta

  Conducător ştiinţific, Prof.univ.dr. Voiculescu Florea

  2014

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu”

  Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educ azione e della Formazione

  1

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

  UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

  DISERTAŢIE

  Rolul părinților în reușita școlară a elevilor din învățământul primar

  Absolvent, Cârnaț (David) Daniela Marta

  Conducător ştiinţific, Prof.univ.dr. Voiculescu Florea

  2014

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu”

  Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educ azione e della Formazione

  2

  Prezenta disertație finalizează programul de master Psihopedagogia educației timpurii și a

  școlarității mici, organizat în cadrul proiectului Perspective ale formării prin masterat a

  specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior”

  (PERFORMER), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

  Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Cod Contract:

  POSDRU/86/1.2/S/62508.

  Beneficiar: Universitatea ”Transilvania” din Brașov

  Partener 1: Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

  Partener 2: Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

  Partener 3: Istituto di Scienze Psicologiche di Educazione e di Formazione, Roma (Italia)

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu”

  Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educ azione e della Formazione

  3

  CUPRINS

  Harta conceptuală- concepte fundamentale cheie din modulele programului de

  studiu...................................................................................................................................................5

  Argument…………….…………………………………………………………………….....……...6

  CAPITOLUL 1. MEDIUL FAMILIAL……………………………………….......…..................8

  1.1. Familia- definire, istoric...................................................................................................8

  1.2. Roluri și funcţii în cadrul familiei………………...……………………....……………11

  1.3. Ambianţa familială şi disciplina vieţii de familie…............……………….....……......16

  1.4. Rolul familiei în formarea personalităţii copilului……...........……………....…….......19

  CAPITOLUL 2. MEDIUL ȘCOLAR………………………………………..……....…………..22

  2.1. Reușita școlară a elevului................................................................................................22

  2.2. Rolul factorilor intelectuali ai reuşitei şcolare………………………………….………24

  2.3. Rolul factorilor nonintelectuali ai reuşitei şcolare………………………….…………..29

  CAPITOLUL 3.RELAȚIA DINTRE MEDIUL FAMILIAL ȘI CEL ȘCOLAR....................34

  3.1. Relaţiile familiale…………………………................…………………………............34

  3.2. Relaţia familie- şcoală…………………………………………………........................36

  3.3. Educaţia părinţilor………………................…………………………………….....….39

  CAPITOLUL 4. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII PE TEMA

  EFECTELE IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ASUPRA REUȘITEI ȘCOLARE LA ELEVII DIN

  CICLUL PRIMAR………….............………………………...…………………………………..42

  4.1. Fundamente teoretice şi metodologia cercetării..............................................................42

  4.2. Obiectivul şi ipotezele cercetării.....................................................................................42

  4.2.1. Obiectivul cercetării.........................................................................................42

  4.2.2. Ipotezele cercetării...........................................................................................43

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu”

  Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educ azione e della Formazione

  4

  4.3. Metodologie...................................................................................................................44

  4.3.1. Lotul de subiecţi investigaţi............................................................................44

  4.3.2. Variabile implicate în derularea cercetării......................................................45

  4.3.3. Instrumente de cercetare şi aplicarea lor........................................................45

  4.3.4. Modul de desfăşurare în ceea ce priveşte eşantionul descris.........................46

  4.3.5. Analiza şi interpretarea rezultatelor...............................................................46

  4.3.6. Verificarea ipotezelor şi rezultatele obţinute.................................................47

  Concluzii………………………………………………………………….....……....…………….60

  Reflecții pe marginea programului de master………………………………........……………….62

  Bibliografie………………………………………………………………….....……....………….63

  Anexe………………………………………………………………………….....………………..65

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu”

  Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educ azione e della Formazione

  5

  M9 Modele psihopedagocice de

  comunicare

  M4 Psihologia dezvoltării

  Concepte cheie: paricularități de

  vârstă și individuale ale copiilor.

  Module cu contribuție implicită directă

  IImImm

  ducahgfhf

  M3 Metodologia cercetării în educație

  Rolul părinților în reușita școlară

  a elevilor din învățământul primar

  M1 Educație și comunitate

  Concepte cheie: actorii educaționali

  din comunitate, parteneriat școală-

  familie.

  M10 Studii aprofundate de

  sociologie a educației

  Concepte cheie: educație,

  familie nucleară, reușită școlară.

  M9 Modele psihopedagocice de

  comunicare

  Concepte cheie: comunicare părinți

  copii- cadre didactice.

  M9 Managementul relațiilor

  interpersonale în copilărie

  Concepte cheie: relații

  interpersonale.

  Module cu contribuție implicită indirectă

  Hartă conceptuală care situează

  conceptele fundamentale cheie din

  modulele programului de studii

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu”

  Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educ azione e della Formazione

  6

  ARGUMENT

  Educaţia ocupă un loc central astăzi în toate societăţile din lume. Oamenii sunt mereu într-

  un ritm alert, accelerat, încercând să-şi astâmpere setea de cunoaştere. Din ce în ce mai mulţi

  oameni optează pentru realizarea unor studii superioare, pentru întemeierea unei familii şi cu

  siguranţă vor ca ceea ce fac să fie de calitate, astfel încât încearcă să obţină rezultate optime atât pe

  plan profesional, cât şi în cadrul familial.

  Imрliсarеa familiеi arе o рutеrniсă influеnţă atât în adaрtarеa şсolară сât şi în rеuşita şi

  obţinеrеa dе реrformanţе şсolarе alе сoрilului atunсi сând рărinţii ѕе imрliсă în еduсaţia сoрiilor

  lor, aсеştia obţin rеzultatе bunе, tratеază рroсеѕul еduсaţional şсolar сu mai multă ѕеriozitatе, îşi faс