director r::unct - de executie accidente de... · pdf filecontributii de asigurari pentru...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CNPAS ANEXA NR.5

  CONTUL DE EXECUTIE -VENITURILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLl PROFESIONALELA 31.12.2008

  RON-..

  PREVEDERI DREPTURICONSTATATESTiNGERI PE

  DREPTURIPREVEDERI INCASARI ALTE CAI

  Denumireaindicatorului CodINITIALE 2008

  DEFINITIVEREALIZATE DECAT

  CONSTATATE2008

  TOTAL, din din anul din anul INCASARIDE INCASAT

  care: Drecedent! curentB C 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

  VENITURI.TOTAL 000103 0 0 23,163,645 2,151,504 21,012,141 20,135,395 305,307 2,722,943I.VENITURICURENTE 000203 0 0 23,163,645 2,151,504 21,012,141 20,135,395 305,307 2,722,943B.CONTRIBUTlILEDEASIGURARI 200003 0 0 23,083,467 2,151;504 20,931,963 20,135,395 256,185 2,691,887CONTRIBUTlILE ANGAJA TORILOR 2003 0 0 23,083,375 2,151,504 20,931,871 20,135,395 256,093 2,691,887

  Contributii de asigurari pentru aeeidente de munca si boliprofesionale datorate de angajatori, din care: 200304 23,083,375 2,151,504 20,931,871 20,135,395 256,093 2,691 .887Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale datorate de anaaiatori 20030401 23,067,869 2,143,089 20,924,780 20,132,423 254,446 2,681,000Contributii de asigurari pentru aeeidente de munca si boliorofesionale centro someri oe durata oraetieii orofesionale 20030402 15,506 8,415 7,091 2,972 1,647 10,887CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 2103 0 0 92 0 92 0 92 0Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliorofesionale datorate de alte oersoane fizice care ineheie 210306 92 92 92 0C.VENITURI NEFISCALE 290003 0 0 80,178 0 80,178 0 49,122 31,056

  C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 300003 0 0 80,178 0 80,178 0 49,122 31,056VENITURI DIN PROPRIETATE 3003 0 0 80,178 0 80,178 0 49,122 31,056Alte venituri pentru a5igurarile de aeeldente de munca 51boll Drofe5ionale 300307 80,178 0 80,178 0 49,122 31,0566.lte venituri( CJP -comision, ete} 300307.01 80,178 80,178 49,122 31,056Alte venituri -ANAF 300307.02 0 0Alte venituri -Mariicontribuabili 300307.03 0 0VENITURI DIN DOBANZI 3103 0 0 0 0 0 0 0 0Venituri din dobanzi\ Ie sistemul asigurare pentruaeeidente de munca i boli profes. nale 310306 0 0

  DIRECTOR EXECUII

  DIRECTORr::UNCT

 • CJP... TIMIS ... ..... ANEXA NR.6

  CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOll PROFESIONALE LA 31.12.2008

  RON

  PREVEDERI ANGAJAME ANGAJAMEANGAJAME

  Denumireaindicatorului CodPREVEDERI

  DEFINITIVE NTE NTE NR.ZlLENR.CAZU PLATI NTE CHEL TUIELI

  INITIALE 20082008 BUGETARE LEGALE

  RI EFECTUATE LEGALE EFECTIVEDE PLATIT

  B Cod 1 2 3 4 5 6 7 8=4-7 9(,rlELTUIELI TOTAL 1,024,613 996,330 980,256 730,004 0 0 730,004 0 784,548

  CHELTUIELI CURENTE 01 1,024,613 996,330 996,330 746,078 0 0 746,078 0 764,882CHELTUIELI DE PERSONAL 10 110,113 128,630 128,630 128.593 128,593 0 130,351BUNURI SI SERVICII 20 30,600 34,300 34,300 34,277 34,277 0 33,149TRANSFERURIINTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICE 51 24,000 24,000 24,000 14566 14,566 0 14,566Transferuri curente 51.01 24,000 24,000 24,000 14,566 14,566 0 14,566ALTE TRANSFERURI 55 66,400 66,400 66,400 0 0 0 0Tansferuri interne 55.01 66,400 66,400 66,400 0 0 0 0ASISTENTA SOCIALA 57 793,500 743,000 743,000 568,642 568,642 0 586,816

  CHEL TUiELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 0 19,666ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 0 19,666Plati efectuate in anii precedenti si recuperate inanul curent 85 0 0 -16,074 -16,074 -16,074 0 0

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 69.03 958,213 929,930 913,856 730,004 0 0 730,004 0 784,548CHELTUiELI CURENTE 01 958,213 929,930 929,930 746,078 746,078 0 764,882

  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 110,113 128,630 128,630 128,593 128,593 0 130,351Cheltuieli salariale in bani 10.01 85,400 100,916 100,916 100,899 100,899 0 102,516Salarii de baza 10.01.01 85,000 66,546 66,546 6f ,546 66,546 0 67,931Salarii de merit 10.01.02 01>"1...-knnizatiide conducere 10.01.03 0Spor de vechime 10.01.04 13,146 13,146 13,146 13,146 0 13,378Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 977 977 977 977 0 977Alte sporuri 10.01.06 0Ore suplimentare 10.01.07 0Fond de premii 10.01.08 14,900 14,900 K900 14,900 0 14,900Prima de vacanta 10.01.09 5,304 5,304 f;,304 5,304 0 5,304Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0Indemnizatii de delegare, din care: 10.01.13 400 43 43 26 26 0 26

 • Indemnizatii de delegare in tara 10.01.13.01 400 43 43 26 26 0 26Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0Contributii 10.03 24,713 27,714 27,714 27,694 27,694 0 27,835Contributii de asiaurari sociale de stat 10.03.01 16,575 19,736 19,736 19,'36 19,736 0 19,930Contributiide asigurari de somaj 10.03.02 1,913 1,086 1,086 1,086 1,086 0 981Contributii de asiaurari sociale de sanatate 10.03.03 5,100 5,570 5,570 5,570 5,570 0 5,603Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale 10.03.04 340 445 445 445 445 0 450Contributii pentru concedii si maternitate 10.03.06 723 857 857 857 857 0 871

  CC""tributiila fondul de garantare pentru platac .....1dIItelorsalariale 10.03.07 62 20 20 0BUNURI SI SERVICil 20 30,600 34,300 34,300 34,277 0 0 34,277 0 33,149Bunuri si servicii 20.01 28,000 30,839 30,839 30,816 30,816 0 30,099Furnituride birou 20.01.01 28,000 208 208 208 208 0 208Materiale pentru curatenie 20.01.02 284 284 261 261 0 261Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 100 100 100 100 0 100Apa, canal si salubritate 20.01.04 0Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,000 6,000 6,000 6,000 0 6,290Piese de schimb 20.01.06 820 820 820 820 0 820Transport 20.01.07 0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 0Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 23,427 23,427 23,427 23,427 0 22,420Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 400 879 879 879 879 0 0Alte obiecte de inventar 20.05.30 400 879 879 879 879 0Deplasari, detasari, transferari 20.06 0 339 339 339 0 0 339 0 339Deplasari inteme, datasari, transferari 20.06.01 339 339 339 339 0 339Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 200 0Consultanta si expertiza 20.12PreQatire Drofesionala 20.13 1,618 1,618 1,618 1,618 0 1,618PN-tectia muncii 20.14 0Alte cheltuieli 20.30 2,000 625 625 625 625 0 1,093Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2,000 625 625 625 625 0 1,093TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE

  51ADMINISTRATIEl PUBLICE 24,000 24,000 24,000 14,566 14,566 0 14,566Transferuri curente 51.01 24,000 24,000 24,000 14,566 0 0 14,566 0 14,566

 • _.

  Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de statcatre bugetul fondului national unic de asigurarisocia Ie de sanatate reprezentand contributia 51.01.21 24,000 24,000 24,000 14,566 0 0 14,566 0 14,566persoanelor aflate in concediu medical din cauzade boala sau accident de munca

  Contributia de 6,5% asupra indemnizatieipentruincapacitate temporara de munca datorata unui 51.01.21.1 24,000 24,000 24,000accident de munca si boala profesionala dedusa decatre ANGAJATOR 14,566 14,566 0 14,566(;>,lfributiade 6,5% asupra indemnizatieipentruincapacitate temporara de munca datorata unui 51.01.21.2accident de munca si boala profesionala platita deCJP crin deschidere de credite 0Contributia pentru concedii si indemnizatiide 0,85%asupra indemnizatieipentru incapacitate temporara de 51.01.21.3munca datorata unuiaccident de munca si boalaprofesionala dedusa de catre angajator 0Contributia pentru concedii si indemnizatiide 0,85%asupra indemnizatieipentru incapacitate temporara demunca datorata unui accident de munca si boala 51.01.21.4profesionala platitade CJP prindeschidere de credite

  0ALTE TRANSFERURI 55 66,400 66,400 66,400 0 0 0 0 0 0Transferuri interne 55.01 66,400 66,400 66,400 0 0 0 0 0 0ASISTENTA SOCIALA 57 793,500 743,000 743,000 568,642 5,639 525 568,642 0 586,816AsiQurarisociale 57.01Ajutoare sociale 57.02 793,500 743,000 743,000 568,642 5,639 525 568,642 0 586,816Aiutoare sociale in numerar 57.02.01 793,500 647,000 647,000 565,242 5,639 525 565,242 0 583,416Aiutoare sociale in natura 57.02.02 0 96,000 96,000 3,400 0 0 3,400 0 3,400

  CHELTUiELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 0 19,666ACTIVENEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 0 19,666Active fixe 71.01 0 0 0 0 0 0 19,666Constructii 71.01.01 0Masini, echicamente si miiloacede transport 71.01.02 0 6,012Mobilier,aparatura biroticasi alte active corcorale 71.01.03 0 10,025Alte active fixe 71.01.30 0 3,629Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03Plati efectuate in anii precedenti si recuperate inanul curent 85 0 0 -16,074 -16,074 -16,074 0 0

 • " ~ f

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anulcurent - debite 85.01 -16,074 -16,074 -16,074 0Asigurari si asistentasociala 69.03As;stenta soc;a/a ;n caz de bol; si invaliditate, din 69.03.05care: 600,000 675,000 675,000 516,114 5,639 519 516,114 0 548,128Asistenta socia/a in caz de boli, din care: 69.03.05.01 400,000 407,000 407,000 406,338 5,639 504 406,338 0 438,352Asistenta sociala - ITM platite de CJP .- 69.03.05.01.01 400,000 183,773 183,773 183,111 1,435 143 183,111 0 215.125Asistenta sociala - ITM deduse de aQenti 69.03.05.01.02 223,227 223,227 223,227 4,204 361 223,227 0 223,227Asistenta socia/a in caz de invaliditate, din care: 69.03.05.02 200,000 268,000 268,000 109,776 0 15 109,776 0 109,776CUrf'oensatiioentru at;naerea;ntearitatii 69.03.05.02.01 200,000 172,000 172,000 106,376 15 106,376 0 106,376Prf1Statiisi servicii pentru reabilitare medica/a, din 69.03.05.02.03 ..care: 0 96,000 96,000 3,400 0 3,400 0 3,400

  Prestatii s; servicii pentru reabilitare medicala 69.03.05.02.03.01 96,000 96,000 3,400 3,400 0 3,400

  Proteze 69.03.05.02.03.02 0Aiutoare Dentru somai 69.03.07 154,000 0 0 0 0 0 0

  Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare sireconversie din care: 69.03.07.01 154,000 0 0 0 0 0 0 0 0Indemnizatiipe durata cursurilor de recalificare sireconversie platite de CJP 69.03.07.01.01 154,000 0Indemnizatiipe durata cursurilor de