diana in anotimpul iubirii - maria sturdza clopotaru in anotimpul iubirii... · pdf file...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2021

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ;r :l pfilin autoaxei.

  MARIA STURDZA CLOPOTARU

  DIANA IN

  AI\OTIMPUL MIRARII

  Poezii pentru copii

  Prefatd deVictor Gh. Stan

  Editura DESTINE Bucuregti, zozo

  https://www.libris.ro/diana-in-anotimpul-iubirii-maria-sturdza-DES978-973-9274-95-1--p18120584.html

 • CUPRINS

  suRAsuL coPrLARrEr (Prefati) ...............b

  cATELUSULRAzAToR .........2tl

  TURTUREL .........25

  BINE E SA FII PISICA! .......... 30

 • 148 Maria Sturdza Clopotaru - Diana tn anotimpul mirdrii

  I-A pr-{crNTE INATNTE ..........5o

  pAuNrr irwrnroqr .................6r BUBURUZA .........,62 MELC, MELC CODOBELC ......64 LJN CALUTADEVARAT ..........67 \TS INARIPAT ....... 68

  MrELU$ELUr,nASrAler ......7s

  CAPRIOARA ........8+

  l

 • Maria Sturdza Clopotaru - Diana tn anotimpul mirdrii vt

  '...................46 '...............-... 47 '...................49 ,...................50 ...................52 ................... 53 ................... 55 ................... 57 ...................58 ................... 6r ...................62 ...................64

  '..,.............,. 6z ,................. 68 '..................69 ,.................. 70 ..................73 ..........,,......74 ..................76 -.................79 ................. 8o ..................83 ................. 84 ..................87 ................. 89 ................. 9o '.................92 ,.................94

  '.....,...,.......97

  URSLILETII POLARI ............. 98

  OMAGIUROMANIEI ............ rr8

  TARAMEA FULG DE NEA....

  r32 135

  iNsnanesFANTADEAJUN.. ...............186

 • 6 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

 • Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii z

  DIANA

  intr-o noapte instelat[ - Noapte binecuvdntat[, Se grdbea s[ vin[ iar5 Prima zi de prim[vard. Printre stele, fericit, CAnd Crai Nou a r[slrit, O fetild prea frumoasd Avenit la noi acas[!

  Ca o zAn[ bll[ioar[ Cu ochi mari de cdprioar[, Cu ndsucul mititel - CAt ar fi un n[sturel, Iar gurila-i ca o floare E acum r[sunltoare. CAnd aud prin cas[: ,,-Mama!" $tiu c[-i fata mea, DIANA!

 • 8 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

  nnAUSoRr DE IRTMAvARA

  Dup[ noaptea instelatd, Lic[regte roua-n zori; Pe-o crengu{[ luminatl Ies la via![ mdliqori.

  Ciufulili qi curioqi Par din fire veseloqi; Printre miliEori, pozna;, Le zAmbege-un ingerag! Pdzitorul pomului, Ajutorul Domnului!

 • Maria Sturdza Clopotaru - Diana tn anotimpul mirdrii s

  'ARA

 • 10 Maria Sturdza Clopota.r:t Diana in anotimpul mirdrii

  I

  :

 • Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii tr

  coRCoDU$UL

  CorcoduEul a-nflorit. Ce mireas[ minunat[! Cu buchete de flori albe S-a impodobit pe datd.

  Vin albine de pl5cere, Nu mai stau din biziit: -Hai la flori qi hai la miere! Stupul parc[ s-a golit.

  Cu strai nou ca de z[pad[ Pomii s-au acoperit Toli copiii pot s[ vad[: CorcoduEul a-nflorit!

 • 12 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

  CIRE$E BOAMBE

  Dimineala, de cu rou[, Stau cireqele-n gr6dinI, Infrdtite cate doue, Pe-o crengu{5 de lumin5.

  S-a oprit o buburuz[ Pe o frunzd de mdceq; AtArnate, f[r[ scuz[, Dorm ciregele-n cireq.

  Am cules o can[-ntreag[ De cireqe in pereche... -Ai curaj, feti![ dragd, S[ le punem la ureche?

  La bunica la BoldeEti Sunt cireqe-mp[rdteEti, De-alea galbene qi tari, NiEte "boambe de Cotnari"!

 • Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotitnpul mirdrii n

  ZAMBII.A

  Dup[ ghiocei apare O albastr[ incAntare, Cu un pumn de clopolei Ag[!a!i pe trupul ei.

  E zambila parfumatd Ca o zdnd minunatd; -Uite, mam5., !i-o voi da Azi in dar, de ziua ta.

 • t"

  14 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

  IARBA

  Fire de iarbi incep sd se vad[, S[ scoatd capul de sub zdpadd; Iarba e fraged[, verde, frumoasd Creqte-n gr[dina de lAngd casi.

  F[rd lumind, f[r5 cuvdnt, S-a infrdlit pe sub pimAnt S[-gi impleteasc5., pe c[utate Rldlcinile ingeminate.

  Flori colorate rlsar prin poiene Sd le culegem de sAnziene.

 • Maria Sturdza Clopotaru - Diana tn anotimpul mirdrii rs

  SA

 • 16 Maria Sturdza Clopotaru - Diana in anotimpul mirdrii

 • Maria Sturdza Clopotaru - Diana ln anotimpul mirdrii v

  MAMA

  ln fiecare dimineall CAnd m[ trezesc o vld pe mama. Mi m6ngAie uqor pe fati $i simt cum imi alungi teama.

  De cAnd parc-am crescut mai mare, La ingerag m5 rog mereu S[ aib[ mam[fiecare A,ga frumoas[ cum am eu.

  Cu ochii bldnzi, cAnd m[ priveEte, VId numai dragoste in ei, $i cdteodat[, imi qopteEte C[ eu sunt ingeraqul ei!