deviz pe obiect № 1-0 - undp

of 379 /379
DEVIZ PE OBIECT № 1-0 Constructia punctului de trecere a frontierii operat in comun "Palanca" pe teritoriul Republicii Moldova Formular Nr.1 WinСmeta (denumirea obiectivului) DEVIZ LOCAL № 1-1 Stramutarea cablurilor de telecomunicatii. Faza 2. (04/2015-0-TSE.1-06)) Intocmit in preţuri curente crt. Simbol norme şi Cod resurse Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate conform datelor din proiect Valoarea de deviz,,USD Pe unitate de măsură ———— incl. salariu fara TVA Total ————— incl. Salariu fara TVA 1 2 3 4 5 6 7 1. Lucrari de montare 1 10-06-048- 06 Pozarea cablurilor fibro-optice FO-36 in canalizare: in conducta prin canal eliberat 100 m 1,86 2 10-06-027- 09 Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu doi locuri buc 4,00 3 pret furnizor Cablu fibro-optic FO-36 m.l. 186,00 4 10-06-048- 06 Pozarea cablurilor fibro-optice FO-10 in canalizare: in conducta prin canal eliberat 100 m 1,86 5 10-06-027- 09 Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu doi locuri buc 4,00 6 pret furnizor Cablu fibro-optic FO-10 m.l. 186,00 7 10-06-034- 05 Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri OPTICE ODF-10 buc 1,00 8 10-06-055- 06 Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 24 set 2,00 9 10-06-054- 06 Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24 1 teren 2,00 10 10-06-026- 01 Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 1 km 0,186 11 10-06-033- 25 Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, 1 km 0,186

Upload: others

Post on 24-Oct-2021

23 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 1-0

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1

Stramutarea cablurilor de telecomunicatii. Faza 2. (04/2015-0-TSE.1-06))

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz,,USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1 10-06-048-

06

Pozarea cablurilor fibro-optice

FO-36 in canalizare: in conducta

prin canal eliberat

100 m 1,86

2 10-06-027-09

Pozare cablu in colector: Consola

in colector - cu doi locuri

buc 4,00

3 pret

furnizor Cablu fibro-optic FO-36

m.l. 186,00

4 10-06-048-

06

Pozarea cablurilor fibro-optice

FO-10 in canalizare: in conducta

prin canal eliberat

100 m 1,86

5 10-06-027-

09

Pozare cablu in colector: Consola

in colector - cu doi locuri

buc 4,00

6 pret

furnizor Cablu fibro-optic FO-10

m.l. 186,00

7 10-06-034-05

Lucrari diverse: Boxa pentru

cabluri OPTICE ODF-10

buc 1,00

8

10-06-055-

06

Montarea dispozitivului de

imbinare a cablurilor de centrala

si liniari ("УССЛК"): Instalarea,

montarea "УССЛК" cu evidenta

masurarilor in procesul de

montare pe cablu fibro-optic a

RTU, numar fibre: 24

set 2,00

9 10-06-054-

06

Masurarea pe sector montat a

cablului fibro-optic RTU de o

singura directie, numar fibre: 24

1 teren 2,00

10 10-06-026-

01

Pozare cablu in canalizare

subterana, masa 1 m cablu, kg,

pina la: 1

1 km 0,186

11 10-06-033-

25

Reconstructia liniilor de cablu:

Extractia cablului din canalizare, 1 km 0,186

Page 2: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

masa 1 m cablu, kg, pina la: 1

12 10-06-027-09

Pozare cablu in colector: Consola

in colector - cu doi locuri

buc 4,00

13 pret

furnizor Cablu КСППЗ 1х4х0,9

m.l. 186,00

14

10-06-032-

01

Masurarea cablurilor: Complexul

de masurari cu curent continuu a

cablurilor pereche montate pina la

si dupa reglarea in dispozitive

terminale

100

cupluri 0,08

15

10-06-013-

10

Masurarea liniilor de cablu:

Incercarea rezistentei electrice a

izolatiei pe cablu simetric montat

- aproximativ 1/4 sector de

amplificare, lungime de

constructie cablu pozat pe linie

monocablu, capacitate: 1х4

buc 2,00

16 10-06-034-

09

Lucrari diverse: Cutie pentru

cabluri, capacitate pina la 10х2 la

instalare la mansarda БМ 1-1

buc 1,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 3: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica 0,4kV (04/2015-0-REAE.2)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de constructie

REAE.2.A1,2

1 TsC54A Strat de fundatie din nisip

m3 6,66

2

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 30,60

3

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton

kg 43,20

4

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,043

5

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

kg 693,00

Page 4: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

continue si radiere

6

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 85,50

7

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C6/7,5 (M100) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 3,60

8

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200)

(П1, П2) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 14,76

9

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 41,30

10

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton

kg 57,60

11

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,058

12

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 1 033,20

13

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 57,60

14 CA03G Beton armat turnat cu mijloace m3 19,80

Page 5: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C25/30 (M400)

(Пр1) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

15 CK35B

Dibluri din metal d16x220 mm

fixate in ziduri din beton armat

buc 108,00

16

AcE07D

Montarea capacelor din fonta sau

fonta-beton fara piesa-suport, la

caminele de vizitare ale

instalatiilor de alimentare cu apa

si canalizare, carosabil tip C250 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020

buc 18,00

Total Lucrari de constructie

REAE.2.A1,2 Inclusiv salariu

1.2. Lucrari de constructie REAE.2

17

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 3,06

18

TsC03F1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 2,34

19

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 386,10

20 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 2,34

21

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 19,00

22 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 19,80

23 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 219,00

24 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 19,80

Page 6: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

25 pret

furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 6 700,00

26

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 475,00

27 34-02-003-

1

Executarea conductelor din tevi

de polietilena tehnica D=160 mm

1 km 1,98

28

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C6/7,5 (M100) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015

m3 70,00

29

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 306,00

Total Lucrari de constructie

REAE.2 Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

2.1. Lucrari de montare

REAT.2.A1, 2

30

SE54D1

Rezervor tampon din tabla de otel

inoxidabil avind capacitatea de

1500 - 2000 l Material marunt (fuior cinepa, grund

miniu de plumb etc)=1,015

buc 18,00

Total Lucrari de montare

REAT.2.A1, 2 Inclusiv salariu

2.2. Lucrari de montare

REAE.2.SU.D

31 08-03-571-

2

Panou asamblat din panouri

separate si blocuri de comanda, de

un rind sau de doua rinduri fara

m 2,40

Page 7: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

blocuri de rezistori, adincime pina

la 800 mm: executare tip dulap

(ЩО-90 - 3 buc)

32

08-01-072-

1

Bare de bransament - o banda in

faza: bara din arama sau aluminiu,

sectiune pina la 250 mm2 (АД31Т

4х40 mm2)

100 m 0,024

33

08-01-072-

3

Bare de bransament - o banda in

faza: bara din arama sau aluminiu,

sectiune pina la 700 mm2

(АД31Т 8x80mm2)

100 m 0,048

34 RpEP18A

Aplicarea inscriptiilor PM si TS

pe usile punctului de alimentare

buc 3,00

35 08-01-083-

1

Dispozitiv de blocare-semnalizare

(ampermetru)

buc 18,00

36 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare

(transformator de curent)

buc 18,00

37 08-03-523-

1

Siguranta, instalata pe suport

izolator, curent pina la 100 A

(ППНИ-33)

buc 14,00

38 08-03-523-

2

Siguranta, instalata pe suport

izolator, curent pina la 250 A

(ППНИ-35)

buc 4,00

39 08-03-523-

4

Siguranta, instalata pe suport

izolator, curent pina la 630 A

(ППНИ-39)

buc 2,00

Total Lucrari de montare

REAE.2.SU.D Inclusiv salariu

2.3. Lucrari de montare

40

08-03-572-

7

Bloc de comanda de executare tip

dulap sau punct de distributie

(dulap), montat pe podea, inaltime

si latime, mm, 2000x1000x600

EVO-4000

buc 1,00

41 08-01-058-

2

Intreruptor de sarcina electrica cu

dispozitiv de actionare:

electromagnetic (BA 99C)

buc 3,00

42 08-01-061-

1

Dispozitiv de siguranta

(declansator independent)

buc 2,00

43

08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(BA47-63)

buc 4,00

44 08-03-529-

1

Contactor de curent continuu pe

constructii, curent pina la 160 A

(KM)

buc 2,00

45 08-03-508-

1

Receptor de curent glisant fara

constructie de reazem, masa, kg,

pina la 10 (controller)

buc 1,00

46 08-01-083- Dispozitiv de blocare-semnalizare buc 1,00

Page 8: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

1 (multimetru)

47 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare

(transformator de curent)

buc 3,00

48 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (releu)

buc 2,00

49 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (sursa de

alimentare)

buc 1,00

50

08-03-573-4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350

buc 1,00

51

08-03-526-

2

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 100

(BA47-63, BH32)

buc 3,00

52

08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(BA47-63)

buc 1,00

53 08-03-524-

19

Dulap cu un intreruptor cu pirghie

bipolar, montat pe constructii pe

podea, curent pina la 630 A

buc 1,00

54 08-03-523-

4

Siguranta, instalata pe suport

izolator, curent pina la 630 A

(ПН-2)

buc 6,00

55 08-03-523-

1

Siguranta, instalata pe suport

izolator, curent pina la 100 A

(ПН-2)

buc 24,00

56 08-02-148-

4

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 6 kg (5x185)

100 m 8,40

57 pret

furnizor Cablu АВВГнг-1,0 5х185 mm2

m.l. 10,00

58 pret

furnizor Cablu АПвзБбШп 5х185 mm2

m.l. 830,00

59 08-02-148-

3

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 3 kg (5x95)

100 m 1,70

60 pret

furnizor Cablu АПвзБбШп 5х95 mm2

m.l. 170,00

61 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 23,65

62 pret

furnizor Cablu АПвзБбШп 5х35 mm2

m.l. 390,00

63 pret furnizor

Cablu АПвзБбШп 5х25 mm2

m.l. 410,00

64 pret

furnizor Cablu АПвзБбШп 5х16 mm2

m.l. 1 490,00

65 pret furnizor

Cablu ABБбШв 3x16 mm2

m.l. 25,00

66 pret

furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2

m.l. 15,00

Page 9: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

67 pret

furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2

m.l. 10,00

68 pret

furnizor Cablu КВБбШв 7x2.5 mm2

m.l. 25,00

69

08-02-159-

4

Cap terminal in manusa de

cauciuc pentru cablu cu 3-4

conductori, tensiune pina la 1 kV,

sectiunea unui conductori, pina la:

240 mm2

buc 36,00

70

08-02-159-3

Cap terminal in manusa de

cauciuc pentru cablu cu 3-4

conductori, tensiune pina la 1 kV,

sectiunea unui conductori, pina la:

120 mm2

buc 8,00

71

08-02-159-

1

Cap terminal in manusa de

cauciuc pentru cablu cu 3-4

conductori, tensiune pina la 1 kV,

sectiunea unui conductori, pina la:

35 mm2

buc 49,00

72 08-02-155-

1

Etansarea trecerilor la racordul

cablurilor in incaperi explozibile

cu masa de compactare

trecere 50,00

73 08-02-396-6

Canal metalic pe pereti si tavane,

lungime 3 m

100 m 0,69

74 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

50x100x3000 mm, CLP10-50-

100-3

m.l. 69,00

75 pret

furnizor

Capac p/u jgheab metalic zincat

perforat B=100 mm, CLP1K-100-

1

m.l. 69,00

76

08-02-472-9 f

Conductor de legare la pamint,

deschis, pe suporturi de

constructii, din otel rotund,

diametru 20 mm

100 m 0,60

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv

salariu

3. Utilaj

3.1. Utilaj REAT.2.A1, 2

77 pret

furnizor

Camin de vizitare din polietilena

D=1000 mm, H=2000 mm de tip

Cab-2

buc 9,00

78 pret

furnizor

Camin de vizitare din polietilena

D=1600 mm, H=2000 mm de tip

Cab-4

buc 9,00

Page 10: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

79 pret

furnizor

Manson de conexiune teava D160

cu camin din polietilena

buc 100,00

Total Utilaj REAT.2.A1, 2 Inclusiv salariu

3.2. Utilaj REAE.2.SU.D

80 pret

furnizor

Dulap montat pe pardosea de tip

ЩО-90-1405У3,

800x600x2000(h)

buc 3,00

81 pret furnizor

Bara din aluminiu АД31Т 4x40

mm2

m.l. 2,40

82 pret

furnizor

Bara din aluminiu АД31Т 8x80

mm2

m.l. 4,80

83 pret

furnizor

Ampermetru montat in panou

inclusiv suportul scara 0-100 A

buc 14,00

84 pret

furnizor

Ampermetru montat in panou

inclusiv suportul scara 0-300 A

buc 2,00

85 pret

furnizor

Ampermetru montat in panou

inclusiv suportul scara 0-600 A

buc 2,00

86 pert furnizor

Transformator de curent 150/5 А

buc 14,00

87 pert

furnizor Transformator de curent 250/5 А

buc 2,00

88 pert furnizor

Transformator de curent 600/5 А

buc 2,00

89 pret

furnizor Suport siguranta fuzibila ДП-39

buc 18,00

90 pret furnizor

Siguranta ППНИ-39 100А

set 14,00

91 pret

furnizor Siguranta ППНИ-39 250А

set 2,00

92 pret furnizor

Siguranta ППНИ-39 630А

set 2,00

Total Utilaj REAE.2.SU.D Inclusiv salariu

3.3. Utilaj

93 pret

furnizor

Dulap montat pe pardosea

2000x1000x600 mm, IP31, de tip

EVO 4000, Siemens

buc 1,00

94 pret furnizor

Automat BA 99C, 3P, In=630A,

Icu=45kA

buc 3,00

95 pret

furnizor

Actionare electrica pentru

intrerupator automat BA 99C de

tip CD/2-630

buc 2,00

96 pret

furnizor

Contacte auxiliare pentru

intrerupator automat BA 99C de

tip mccb99c-a-16

buc 6,00

97 pret

furnizor

Declansator independent pentru

intrerupator automat BA 99C de

tip mccb99c-a-7

buc 2,00

98 pret furnizor

Automat BA47-63, 3P, 25A, °B°

buc 1,00

99 pret

furnizor Automat BA47-63, 3P, 10A, °B°

buc 2,00

100 pret Automat BA47-63, 1P, 10A, °B°

buc 1,00

Page 11: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor 101 pret

furnizor

Contactor In=25A, U=230V, KM

1-25-11

buc 2,00

102 pret furnizor

Controller de inversare a sursei de

rezerva, cat. nr. 26194, "Legrand"

buc 1,00

103 pret

furnizor Multimetru, "Legrand"

buc 1,00

104 pert

furnizor

Transformator de curent ТТЭ60-

600/5 А

buc 3,00

105 pret

furnizor

Releu intermediar 2NO+2NC,

In=16A, U=230V, "Legrand"

buc 2,00

106 pret

furnizor

Sursa de alimentare cu acumulator

intern, U=230/12V, 6W, 0.5A,

cat. nr. 004210, "Legrand"

buc 1,00

107 pret

furnizor Bara din cupru 30x10 mm, 630A

m.l. 8,00

108 pret furnizor

DIN-Sina L=1.0 m

m.l. 2,00

109 pret

furnizor Izolator I=630А de tip SM51

buc 12,00

110 pret furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-18з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 1,00

111 pret furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

63A

buc 1,00

112 pret

furnizor Automat BA47-63, 3P, 32A, °C°

buc 2,00

113 pret furnizor

Automat BA47-63, 3P, 20A, °C°

buc 1,00

114 pret

furnizor

Intrerupator cu pirghie BP32-39,

630A, 380V

buc 1,00

115 pret

furnizor Siguranta ПН2-315A cu suport

set 6,00

116 pret furnizor

Siguranta ПН2-63 cu suport

set 15,00

117 pret

furnizor Siguranta ПН2-32A cu suport

set 9,00

118 pret

furnizor

Cap terminal cu papuci pentru

cablu cu izolatie din PVC sectiune

4x185 mm2

buc 8,00

119 pret

furnizor

Cap terminal cu papuci pentru

cablu cu izolatie din PVC sectiune

5x185 mm2

buc 4,00

120 pret

furnizor

Cap terminal cu papuci pentru

cablu cu izolatie din PE sectiune

5x185 mm2

buc 24,00

121 pret

furnizor

Cap terminal cu papuci pentru

cablu cu izolatie din PE sectiune

5x95 mm2

buc 8,00

122 pret

furnizor

Cap terminal cu papuci pentru

cablu cu izolatie din PE sectiune

5x35 mm2

buc 10,00

123 pret

furnizor

Cap terminal cu papuci pentru

cablu cu izolatie din PE sectiune

5x25 mm2

buc 8,00

124 pret Cap terminal cu papuci pentru buc 28,00

Page 12: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor cablu cu izolatie din PE sectiune

5x16 mm2

125 pret

furnizor

Cap terminal cu papuci pentru

cablu cu izolatie din PE sectiune

3x16 mm2

buc 2,00

126 pret

furnizor

Manson de cuplare cablu cu ulei -

cablu sec, sectiune 5x16 mm2

buc 1,00

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 13: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica 10,0 kV (04/2015-0-REAE.3)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de constructie

conform 04/2015-20-CBA

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,40

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 1,76

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 30,50

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,31

5 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 1,76

Page 14: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 128,02

7

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton

kg 14,40

8

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,014

9

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 118,60

10 AcA52D

Teava din polietilena PE80

SDR11, cu diametrul de 160 mm.

m 10,00

11 AcA52D

Teava din polietilena PE80

SDR11, cu diametrul de 110 mm.

m 1,25

12

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200)

F50 Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 13,50

Total Lucrari de constructie

conform 04/2015-20-CBA Inclusiv salariu

1.2. Lucrari de constructie linie

cabluri

13

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 2,16

14

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

m3 1,44

Page 15: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

15 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,06

16 pret furnizor

Nisip amenajari

m3 0,72

17 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 0,06

18 pret furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 74,00

Total Lucrari de constructie linie

cabluri Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

19

33-04-031-

3

Montarea utilajului punctelor de

sectionare: pe stilpi din beton

armat a sustinerilor LEA

(Separator 10kV)

1 punct 1,00

20 pret

furnizor Traversa metalica M2-10-SP

buc 1,00

21 pret furnizor

Consola metalica PA1

buc 1,00

22 pret

furnizor Consola metalica PA2

buc 1,00

23 pret furnizor

Consola metalica KM1

buc 2,00

24 pret

furnizor Scoaba metalica K1

buc 3,00

25 pret furnizor

Marca metalica K3

buc 1,00

26

08-02-472-

8

Conductor de legare la pamint,

deschis, pe suporturi de

constructii, din otel rotund,

diametru 8 mm

100 m 0,015

27

33-04-009-2

Suspendarea in localitate

nepopulata a conductorilor LEA

6-10 kV, sectiune peste 35 mm2,

cu ajutorul mecanismelor

1 km 0,009

28 pret

furnizor Cablu АC 70 mm2

m.l. 9,00

29 33-04-030-

1

Montarea detensionatoarelor: cu

ajutorul mecanismelor (CUT-

OUT)

set 3,00

Page 16: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

30 33-04-030-

3

Montarea intreruptoarelor: cu

ajutorul mecanismelor (ОПНп-

10)

set 3,00

31 08-01-052-5

Izolator de trecere cu flansa ovala

sau patrata, tensiune pina la 10 kV

buc 6,00

32 pret

furnizor Izolator de suspendare ПС 70-E

set 6,00

33 pret furnizor

Clema de intindere НБ-2

set 3,00

34 pret

furnizor Urechiusa cu 1 talpa

set 3,00

35 pret furnizor

Clema ПС

set 5,00

36 pret

furnizor Clema А1А

set 3,00

37 pret furnizor

Clema А2А

set 6,00

38 pret

furnizor Veriga intermediara ПРТ-7

set 3,00

39 pret furnizor

Cercel CPC-7-17

set 3,00

40

08-02-159-8

Cap terminal in manusa de

cauciuc pentru cablu cu 3-4

conductori, tensiune pina la 10

kV, sectiunea unui conductori,

pina la: 185 mm2

buc 1,00

41

33-04-029-

5

Montarea utilajului pentru

substatii complete de transformare

tip chiosc: a substatiilor de capat

cu bransamente din cablu

buc 1,00

42

08-02-472-

11

Punte de conexiune, de legare la

pamint, din cablu de otel,

diametru pina la 9,2 mm, pentru

constructii metalice de constructii

10 buc 0,10

43

M1H05C

Generator electric de curent

continuu sau alternativ, montat pe

fundatie de constructie normala

sau cu lagare independente, cu

statorul din una sau doua bucati,

avind greutatea proprie de 4-9

tone

t 4,10

44

M1H12A

Verificarea electrica a motoarelor,

generatoarelor si

compensatoarelor sincrone de

orice putere, cu tensiune mai mare

de 1 kV

buc 1,00

45 08-01-102-

1

Dulap de dirijare si reglare

(BZUM-TF)

buc 1,00

46 08-03-600-

2

Contoare, montate pe suport

pregatit, cu trei faze

buc 1,00

47

08-01-080-

3

Aparat pentru masurare si

protectie, cantitate extremitati

conectate pina la:12 (separator si

intrerupator Legrand)

buc 2,00

48 08-01-006-

1 Transformator de curent, tensiune, set 3,00

Page 17: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

kV: 35

49 08-01-079-

1

Punte din bare pentru instalatii de

distributie asamblate, cantitate

izolatori de sustinere: 9

buc 3,00

50 08-02-396-

6

Canal metalic pe pereti si tavane,

lungime 3 m

100 m 0,03

51 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

100x100x3000 mm, CLP10-100-

100-3

m.l. 3,00

52 pret

furnizor

Capac p/u jgheab metalic zincat

perforat B=100 mm, CLP1K-100-

1

m.l. 3,00

53 08-02-411-

2

Furtun metalic, diametrul exterior

pina la 60 mm

100 m 0,68

54 pret

furnizor Furtun metalic d50

m.l. 68,00

55

08-02-145-

4

Cablu pina la 35 kV, pozat pe

fundul canalului fara fixari, masa

1 m pina la: 6 kg (АПвбП 3х95-

10)

100 m 0,07

56

08-02-147-

4

Cablu pina la 35 kV pe constructii

si jgheaburi instalate, cu fixare la

cotituri si la sfirsitul traseului,

masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg

100 m 0,12

57 pret

furnizor Cablu АПвБП-10 3х95 mm2

m.l. 20,00

58

08-02-159-

8

Cap terminal in manusa de

cauciuc pentru cablu cu 3-4

conductori, tensiune pina la 10

kV, sectiunea unui conductori,

pina la: 185 mm2

buc 1,00

59

08-02-147-1

Cablu pina la 35 kV pe constructii

si jgheaburi instalate, cu fixare la

cotituri si la sfirsitul traseului,

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg

(АВВГнг 1x185)

100 m 1,35

60 pret furnizor

Cablu АВВГнг 1х185 mm2

m.l. 135,00

61

08-03-574-

8

Instalatii pe dispozitive si

conectarea firelor cablurilor sau a

conductorilor retelei exterioare la

blocurile clemelor si la clemele

aparatelor si mecanismelor:

cabluri sau conductori, sectiune

pina la 185 mm2

100 fire 0,18

62 pret

furnizor Papuc de cablu DL-185

buc 9,00

63 pret

furnizor Papuc de cablu JG-185

buc 9,00

64 08-02-471-4 f

Priza de pamint, verticala, din otel

rotund, diametru 20 mm, L=5.0 m

10 buc 0,30

65

08-02-472-

9 f

Conductor de legare la pamint,

deschis, pe suporturi de

constructii, din otel rotund,

diametru 20 mm

100 m 0,22

Page 18: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

66 pret

furnizor

Siguranta fuzibila 1 pol separator

de tip CUT-OUT

set 3,00

67 pret furnizor

Limitator de tensiune ОПНп-10

set 3,00

68

nota***

Substatie de transformare complet

echipata prefabricata cu

transformator de forta 400kVA

dupa schema "linie/terminus" de

tip КТПК-400/10/0,4 кВ У1

set 1,00

69 pret

furnizor

Generator electric 400 kVA, in

carcasa izolata, 4100x1600x2615

mm, G=4.10 tn

set 1,00

70 pret

furnizor

Dulap montat pe perete

1250x650x325 mm

buc 1,00

71 pret

furnizor

Contor electronic 5A, 380/220V,

"ZMRG 410 CR"

buc 1,00

72 pret

furnizor

Separator DPX-I, In=800A

"Legrand"

buc 1,00

73 pret furnizor

Automat DPX-I, In=800A,

Icu=50kA "Legrand"

buc 1,00

74 pert furnizor

Transformator de curent ТТЭ60-

600/5 А

buc 3,00

75 pret

furnizor Izolator I=1250А de tip SM76

buc 27,00

76 pret furnizor

Bara din cupru 63x5 mm, 800A

buc 7,00

77 pret

furnizor

Prelungitor cleme pentru

conectare DPX-I la bare,

In=1250A "Legrand"

buc 24,00

78 pret furnizor

Cap terminal POLT-12D/3XIH1-

ML-4-13 3x185 mm2

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Page 19: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1

Drumuri auto de deservire. Faza 1. (04/2015-0-DA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

————— incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Intrarea in vama (parcare). PC

149+02 - PC 151

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II

100 m3 0,39

2

TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II

100 m3 5,98

3

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 986,70

4 TsC51A

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria I

100 m3 5,98

5

TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II

100 m3 1,45

6 pret

furnizor

Pret argila pentru perna de pamint

(stare compactata)

m3 145,00

7 TsD32A Executarea pernelor de pamint cu 100 m3 1,45

Page 20: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

aducerea pina la densitatea de

minim 1.65 kg/cm, pe terenuri

tasabile prin cilindrare stratificata

a pamintului cu ruloul

8

Dl98

Profilarea mecanizata a taluzului

rambleului la terasamente, pamint

de categ. II

100m2 0,37

9

TsH06B

Imbracarea taluzurilor cu pamint

vegetal compactat, in vederea

consolidarii lor, executata pe

taluzuri cu inaltimea de pina la 4

m, cu grosimea statului din

pamint vegetal de 15 cm

m2 260,00

10 TsH09B

Semanarea gazonului pe suprafete

in panta peste 30%

100m2 2,60

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2. Sistem rutier

11

DA06A2

Strat de agregate naturale

cilindrata, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala, cu nisip

m3 198,00

12

DA10B

Strat rutier din material granulare

(balast), stabilizate cu ciment

dozaj 6%, prin metoda amestecarii

in statii fixe, cu asternere

mecanica

m3 195,30

13

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x30 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 76,00

14

Dl107

Amorsarea suprafetelor straturilor

de baza in vederea aplicarii unui

strat de beton asfaltic (651x0.6

kg)

t 0,391

15

DB16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte tip A MI,

executata la cald, in grosime de

4,0 cm, cu asternere mecanica

m2 592,00

16

Dl107

Amorsarea suprafetelor straturilor

de baza in vederea aplicarii unui

strat de beton asfaltic (592x0.6

kg)

t 0,355

17

DB19G

Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregat mare tip A MI, executata

la cald, in grosime de 6,0 cm, cu

asternere mecanica

m2 592,00

18

DB16H

k=2

Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte tip M1,

executata la cald, in grosime de

4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.

80 mm)

m2 592,00

Page 21: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

19 DA19A

Strat de geocompozit tip 1asternut

la platforma drumului

m2 592,00

Total Sistem rutier Inclusiv salariu

1.3. Trotuare

20

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x10 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 57,00

21

DA06A2

Strat de agregate naturale

cilindrata, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala, cu nisip

m3 8,55

22

DA06A1

Strat de agregate naturale

cilindrate, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala cu pietris

M400 fr. 20-40 mm

m3 8,60

23

Dl107

Amorsarea suprafetelor straturilor

de baza in vederea aplicarii unui

strat de beton asfaltic

t 0,026

24

DE12C

Asfalt turnat, executat la trotuare,

pe o fundatie existenta, in grosime

de 3,0 cm

m2 86,00

Total Trotuare Inclusiv salariu

1.4. Indicatori, marcaje

25

DF20B

Montarea in localitati a

indicatoarelor pentru circulatie

rutiera pe stilpi tip B-700

buc 1,00

26

DF20B

Montarea in localitati a

indicatoarelor pentru circulatie

rutiera pe stilpi 700x350 mm

buc 1,00

27

DF58A

Marcaj rutier longitudinal,

continuu, pe carosabil cu

termoplast, latimea 0,15 m

m2 17,35

Total Indicatori, marcaje Inclusiv salariu

Total Intrarea in vama (parcare).

PC 149+02 - PC 151 Inclusiv salariu

2. Organizarea circulatiei rutiere

pe tritoriul vamii

28 DF20B Montarea in localitati a buc 11,00

Page 22: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

indicatoarelor pentru circulatie

rutiera pe stilpi tip B-700

29

DF20B

Montarea in localitati a

indicatoarelor pentru circulatie

rutiera pe stilpi tip D-700

buc 8,00

30

DF20B

Montarea in localitati a

indicatoarelor pentru circulatie

rutiera pe stilpi 700x350 mm

buc 18,00

31

DF20B

Montarea in localitati a

indicatoarelor pentru circulatie

rutiera pe stilpi 600x900 mm

buc 2,00

32

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip E,

continuu, pe carosabil cu

termoplast, latimea 0,15 m

m2 250,80

33

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip E

(galben), continuu, pe carosabil cu

termoplast, latimea 0,15 m

m2 63,80

34

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip L,

continuu, pe carosabil cu

termoplast, latimea 0,15 m

m2 115,30

35

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip G,

cu 1 linie discontinua in proportie

3:1 si 1 linie continua, pe

carosabil cu termoplast, latimea

0,15 m

m2 11,00

36

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip I,

cu 1 linie discontinua in proportie

1:1, pe carosabil cu termoplast,

latimea 0,15 m

m2 27,50

37

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip I

(galben), cu 1 linie discontinua in

proportie 1:1, pe carosabil cu

termoplast, latimea 0,15 m

m2 11,00

38

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.12, pe carosabil cu termoplast,

latimea 0,40 m

m2 22,50

39

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.12 (verde), pe carosabil cu

termoplast, latimea 0,40 m

m2 5,60

40

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.12 (rosu), pe carosabil cu

termoplast, latimea 0,40 m

m2 5,60

41 DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.13, pe carosabil cu termoplast

m2 5,00

42 DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.16.1, pe carosabil cu termoplast

m2 247,00

43 DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.16.2, pe carosabil cu termoplast

m2 33,30

44 DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.16.3, pe carosabil cu termoplast

m2 53,40

45 DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.18, pe carosabil cu termoplast

m2 9,70

46 DF58A Marcaj rutier longitudinal Tip m2 15,40

Page 23: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

1.27, pe carosabil cu termoplast

47

DF58A

Marcaj rutier longitudinal Tip

1.27 (galben), pe carosabil cu

termoplast

m2 3,50

48

DF57A

Executarea rugozitatii artificiale la

drum ("politist intins") pe partea

carosabila din elemente

prefabricate - demontabile: medii,

lungime 490 mm, latime 450 mm,

inaltime 50 mm

buc 140,00

Total Organizarea circulatiei

rutiere pe tritoriul vamii Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 24: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1

Rezervuare antiincendiare (04/2015-12-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de

măsură ————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de terasament

1

TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II

100 m3 3,63

2

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 598,95

3 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 3,63

4

TsC03B1

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II

100 m3 6,55

5

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 19,50

6

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 684,50

7 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 100 m3 6,85

Page 25: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

2. Constructii din beton armat

8 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 19,88

9

DB02A

Amorsarea suprafetelor straturilor

de baza sau a imbracamintilor

existente in vederea aplicarii unui

strat de uzura din mixtura

asfaltica, executata cu suspensie

de bitum filerizat la straturile din

beton de ciment sau mixturi

asfaltice

100m2 1,99

10

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 438,04

11

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 18 237,00

12

CC03B

Montare plase sudate la inaltimi

mai mici sau egale cu 35 m, la

pereti si diafragme, cu greutatea

plaselor peste 3 kg/mp

kg 4 427,80

13

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton

kg 147,50

14

CL40A

Zincarea la rece in doua straturi a

suprafetelor zincate a

galvanizarilor noi si restabilirea

celor vechi in constructiile

metalice in conditii de santier

m2 1,35

15

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

beton marfa turnare cu mijloace

clasice, beton armat clasa C16/20

(M250) W6 Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 143,00

16

CP54C

Placi cu nervuri pentru acoperire

in zone cu grad de seismicitate

pina la 6 pentru cladiri cu

buc 8,00

Page 26: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

inaltimea pina la 35 m, cu

suprafata 15 m2. Nota: tipul

elementului prefabricat 2ПР-2

17

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 0,07

18

AcE09A

Montarea treptelor din otel-beton

cu D=16 mm, la caminele de

vizitare si canal, executate din

zidarie, beton sau boltari Mat. marunte (scinduri etc.)=1,040

buc 4,00

19

RCsB30I

Forarea gaurilor strapunse in

constructii din beton marca pina la

500, utilizind masina cu foreza-

carota diamantata cu diametrul

de: 100 mm

buc 6,00

20

RCsB30P

Forarea gaurilor strapunse in

constructii din beton marca pina la

500, utilizind masina cu foreza-

carota diamantata cu diametrul

de: 170 mm

buc 2,00

21

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton

kg 63,00

22

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 0,14

23

CE24I

Caciula din tabla zincata de 0,5

mm grosime, pentru acoperirea

fumurilor, la cosuri si a tuburilor

de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa

tare)=1,030

buc 2,00

24

AcE10A

Executarea caminelor de vane din

elemente de beton armat

prefabricat, pentru alimentare cu

apa circulare (inelare) cu

diametrul 1,0 m, in teren fara apa

subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015

m3 0,08

25

AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat ale caminelor de vane,

circulare (inelare) cu diametrul

1,0m, pentru alimentare cu apa, in

teren fara apa subterana. Nota:

КЦО-1

buc 4,00

Page 27: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

26

AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat ale caminelor de vane,

circulare (inelare) cu diametrul

1,0m, pentru alimentare cu apa, in

teren fara apa subterana. Nota:

capac din fonta tip Л

buc 4,00

27

CH10A

Scari drepte gata confectionate

metalice executate in cantitati mai

mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,018

kg 149,60

28

CK35B

Dibluri din metal D=16mm,

L=200mm, fixate in ziduri din

beton armat

buc 32,00

29

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,15

30

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 250,00

31

IzF50A

Hidroizolatii efectuate cu mortar

ciment cu sticla solubila la

fundatii si pereti aplicate pe

suprafete orizontale

m2 377,00

32

IzF30B f

Strat de hidroizolare executat pe

suprafete de beton cu "Hamast",

cu rostuirea jonctiunilor si

drescuire fina: grosimea strat de

hidroizolare 4 mm !!! consum

material - 6 kg/m2

m2 144,00

Total Constructii din beton armat Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz % 57 073

Total deviz:

Inclisiv salariu

Page 28: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Intocmit (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2

Retele exterioare de apa si canalizare (04/2015-0-REAC)

Intocmit in preţuri curente

crt.

Simbol norme şi

Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu

Total

—————

incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1 k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 18,14

2

TsC03F1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 1,50

3

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 247,50

4 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 1,50

5

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 62,00

Page 29: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

6

AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele

de alimentare cu apa sau

canalizare, ca substrat, strat de

protectie, strat de izolare sau strat

filtrant la tuburile de drenaj,

executate cu nisip

m3 125,00

7

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 376,00

8

TsD04A

Compactarea cu maiul de mina a

umpluturilor executate in sapaturi

orizontale sau inclinate la 1/4,

inclusiv udarea fiecarui strat de

pamint in parte, avind 10 cm

grosime pamint necoeziv

m3 376,00

9

TsD02A1

Imprastierea pamintului afinat

provenit din teren categoria I sau

II, executata cu buldozer pe

tractor cu senile de 65-80 CP, in

straturi cu grosimea de 15-20 cm

100 m3 15,00

10

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 15,00

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2. Camine

1.2.1. Apeduct B1

11

AcE11A

Executarea caminelor de vane din

elemente de beton armat

prefabricat, pentru alimentare cu

apa circulare (inelare) cu

diametrul 1,5 m, in teren fara apa

subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015

m3 9,00

12 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦД-15

buc 6,00

13 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ-15-9

buc 12,00

14 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦП 1-15-1

buc 12,00

15 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ0-1

buc 12,00

16 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 7-3

buc 6,00

17 AcE10A Executarea caminelor de vane din m3 0,77

Page 30: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

elemente de beton armat

prefabricat, pentru alimentare cu

apa circulare (inelare) cu

diametrul 1,0 m, in teren fara apa

subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015

18 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦД-10

buc 1,00

19 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 10-6

buc 1,00

20 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 10-9

buc 1,00

21 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦП 1-10-1

buc 1,00

22 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ0-1

buc 2,00

23 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 7-3

buc 1,00

24

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 243,24

25

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,243

26

CD50J

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la umpluturi de carcase

cu inaltimea pina la 4 m

m3 0,04

27 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat Scara metalica

kg 45,50

28 AcE10A1

Elemente ale caminelor de vane,

Capac camin C250

buc 6,00

29

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 67,50

30

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 6,75

Page 31: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

31 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 3,74

32

Dl107

Amorsarea suprafetelor straturilor

de baza in vederea aplicarii unui

strat de beton asfaltic

t 0,01

33

DB16D

Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte, executata la

cald, in groosime de 4,0 cm, cu

asternere manuala

m2 37,38

Total Apeduct B1 Inclusiv salariu

1.2.2. Apeduct B2

34

AcE11A

Executarea caminelor de vane din

elemente de beton armat

prefabricat, pentru alimentare cu

apa circulare (inelare) cu

diametrul 1,5 m, in teren fara apa

subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015

m3 3,76

35 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦД-15

buc 2,00

36 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ-15-9

buc 6,00

37 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦП 1-15-1

buc 2,00

38 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ0-1

buc 2,00

39 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 7-3

buc 2,00

40

AcE10A

Executarea caminelor de vane din

elemente de beton armat

prefabricat, pentru alimentare cu

apa circulare (inelare) cu

diametrul 1,0 m, in teren fara apa

subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015

m3 2,15

41 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦД-10

buc 2,00

42 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 10-6

buc 2,00

43 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 10-9

buc 5,00

44 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦП 1-10-1

buc 2,00

45 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ0-1

buc 6,00

46 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 7-3

buc 3,00

47

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 141,44

Page 32: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

48

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,142

49

CD50J

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la umpluturi de carcase

cu inaltimea pina la 4 m

m3 0,17

50 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat Scara metalica

kg 26,00

51 AcE10A1

Elemente ale caminelor de vane,

Capac camin C250

buc 4,00

52

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 57,07

53

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 5,70

54 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 2,14

55

Dl107

Amorsarea suprafetelor straturilor

de baza in vederea aplicarii unui

strat de beton asfaltic

t 0,005

56

DB16D

Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte, executata la

cald, in groosime de 4,0 cm, cu

asternere manuala

m2 21,36

Total Apeduct B2 Inclusiv salariu

1.2.3. Canalizare C1

57

AcE13A

Executarea caminelor de vizitare

din elemente de beton armat

prefabricat, pentru canalizare,

circulare (inelare) cu diametrul

1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007

m3 9,82

58 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦД-10

buc 13,00

59 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 10-3

buc 15,00

Page 33: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

60 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 10-9

buc 19,00

61 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦП 1-10-1

buc 13,00

62 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ0-1

buc 21,00

63

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 244,32

64

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,244

65

CD50J

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la umpluturi de carcase

cu inaltimea pina la 4 m

m3 0,05

66 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat Scara metalica

kg 139,00

67 AcE10A1

Elemente ale caminelor de vane,

Capac camin C250

buc 4,00

68

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 98,19

69

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 9,82

Total Canalizare C1 Inclusiv salariu

1.2.4. Canalizare C2

70

AcE14A

Executarea caminelor de vizitare

din elemente de beton armat

prefabricat, pentru canalizare,

circulare (inelare) cu diametrul

1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006

m3 2,74

71 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦД-15

buc 3,00

Page 34: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

72 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ-15-6

buc 3,00

73 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦП 1-15-1

buc 3,00

74 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ0-1

buc 5,00

75

AcE13A

Executarea caminelor de vizitare

din elemente de beton armat

prefabricat, pentru canalizare,

circulare (inelare) cu diametrul

1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007

m3 9,00

76 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦД-10

buc 12,00

77 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 10-3

buc 11,00

78 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ 10-9

buc 18,00

79 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦП 1-10-1

buc 12,00

80 AcE11A1

Elemente din beton armat

prefabricat КЦ0-1

buc 22,00

81

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 271,32

82

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,271

83

CD50J

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la umpluturi de carcase

cu inaltimea pina la 4 m

m3 0,09

84 AcE10A1

Elemente din beton armat

prefabricat Scara metalica

kg 239,80

85 AcE10A1

Elemente ale caminelor de vane,

Capac camin C250

buc 15,00

86

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 122,50

87

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

m2 12,25

Page 35: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

Total Canalizare C2 Inclusiv salariu

Total Camine Inclusiv salariu

1.3. Conducte si accesorii

1.3.1. Apeduct B1

88

AcA52A

Teava din polietilena PE80 PN10

pentru conducte de alimentare cu

apa montata in sant, cu diametrul

de 25x2,0 mm.

m 87,00

89

AcA52A

Teava din polietilena PE80 PN8

pentru conducte de alimentare cu

apa montata in sant, cu diametrul

de 63x3,8 mm.

m 400,00

90

AcA10B

Montarea in pamint a tubului de

protectie a tevilor, din polietilena

de presiune, PE 80 PN8, avind

diametrul de 160x6.2 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,015

m 30,00

91

AcA10C

Montarea in pamint a tubului de

protectie a tevilor, din polietilena

de presiune, PE 80 PN8, avind

diametrul de 225x8.6 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,010

m 120,00

92

SD08A

Robinet cu sertar, cu corp plat sau

oval, din fonta, cu flanse, avind

diametrul nominal de 50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita,

ciment, etc)=1,050

buc 4,00

93

SD08A

Robinet cu sertar, cu corp plat sau

oval, din fonta, cu flanse, avind

diametrul nominal de 20 mm Material marunt (surub, saiba, piulita,

ciment, etc)=1,050

buc 3,00

94

AcA54B

Imbinare mecanica intre teava si

fiting (colier de bransament) din

polietilena, tevile avind diametrul

de 63x110 mm

buc 3,00

95

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(teu 63x63x63) din polietilena,

tevii avind diametrul de 63 mm.

buc 1,00

96

AcA54B

Imbinare mecanica intre teava si

fiting (colier de bransament) din

polietilena, tevile avind diametrul

de 25x63 mm

buc 4,00

97 AcA53A Imbinarea prin sudura de tip buc 1,00

Page 36: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

electrofuziune intre teava si fiting

(reductie otelxPE) din polietilena,

tevii avind diametrul de 3/4" x 25

mm.

98

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a

flanselor sau pieselor de legatura,

din otel, la capatul tevilor, avind

diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid,

electrozi etc.)=1,050

buc 8,00

99

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a

flanselor sau pieselor de legatura,

din otel, la capatul tevilor, avind

diametrul de 20 mm Materiale marunte (oxigen, carbid,

electrozi etc.)=1,050

buc 6,00

100

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(adaptor flanse + flansa libera) din

polietilena, tevii avind diametrul

de 63 mm.

buc 8,00

101

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(reductie otelxPE) din polietilena,

tevii avind diametrul de 3/4" x 25

mm.

buc 3,00

102

AcF12A

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 100 mm

m 487,00

103

AcF11C

Spalarea tevilor din PVC, fonta,

azbociment, polietilena etc 20-75

mm, de apa potabila dupa

montarea si imbinarea, inaintea

receptiei

m 487,00

Total Apeduct B1 Inclusiv salariu

1.3.2. Apeduct B2

104

AcA52D

Teava din polietilena PE80 PN8 ,

pentru conducte de alimentare cu

apa montata in sant, cu diametrul

de 110x9.5 mm

m 45,00

105

AcA52C

Teava din polietilena PE80 PN8,

pentru conducte de alimentare cu

apa montata in sant, cu diametrul

de 90x5.4 mm.

m 45,00

106

AcA52B

Teava din polietilena PE80 PN8,

pentru conducte de alimentare cu

apa montata in sant, cu diametrul

de 75x4.5 mm

m 111,00

107 AcA10B

Montarea in pamint a tubului de

protectie a tevilor, din polietilena m 20,00

Page 37: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

de presiune, PE 80 PN8, avind

diametrul de 160x6.2 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,015

108

SD09E

Robinet cu ventil, cu filetul tijei la

interior din fonta, cu flanse, drept

sau de colt, avind diametrul

nominal de 100 mm Material marunt (surub, saiba, piulita,

ciment, etc)=1,030

buc 2,00

109

SD09D

Robinet cu ventil, cu filetul tijei la

interior din fonta, cu flanse, drept

sau de colt, avind diametrul

nominal de 80 mm Material marunt (surub, saiba, piulita,

ciment, etc)=1,035

buc 2,00

110

SA35D1

Teu din otel cu flanse, montate

prin insurubare la tevi din otel

pentru instalatii zincate,la coloane

pentru hidranti interiori, teava

avind diametrul de 4" Material marunt (cinepa fuior, grund

miniu)=1,010

buc 2,00

111

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a

piselor de legatura, din otel, la

pozitie, Reductie avind diametrul

de 100x80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid,

electrozi etc.)=1,020

buc 2,00

112

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a

flanselor sau pieselor de legatura,

din otel, la capatul tevilor, avind

diametrul de 100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid,

electrozi etc.)=1,050

buc 4,00

113

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a

flanselor sau pieselor de legatura,

din otel, la capatul tevilor, avind

diametrul de 80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050

buc 4,00

114

AcA53B

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(adaptor flansa cu flansa libera)

din polietilena, tevii avind

diametrul de 90 mm.

buc 4,00

115

AcA53C

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(adaptor flansa cu flansa libera)

din polietilena, tevii avind

diametrul de 110 mm

buc 2,00

116

AcA53B

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(reductie otelxPE 2 1/2"x75 ) din

polietilena, tevii avind diametrul

de 75 mm.

buc 1,00

117 AcA53B Imbinarea prin sudura de tip buc 4,00

Page 38: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

electrofuziune intre teava si fiting

(cot 90") din polietilena, tevii

avind diametrul de 90 mm.

118

AcA53B

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot 60") din polietilena, tevii

avind diametrul de 90 mm.

buc 4,00

119

AcA53B

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot 60") din polietilena, tevii

avind diametrul de 90 mm.

buc 4,00

120

AcF12A

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 100 mm

m 156,00

121

AcF12B

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 150 mm

m 45,00

122

AcF11C

Spalarea tevilor din PVC, fonta,

azbociment, polietilena etc 20-75

mm, de apa potabila dupa

montarea si imbinarea, inaintea

receptiei

m 111,00

123

AcF11D

Spalarea tevilor din PVC, fonta,

azbociment, polietilena etc 80-110

mm, de apa potabila dupa

montarea si imbinarea, inaintea

receptiei

m 90,00

Total Apeduct B2 Inclusiv salariu

1.3.3. Canalizare C1

124

AcA10B

Montarea in pamint a tevili din

polietilena de presiune, PE 80

PN4, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,015

m 150,00

125

AcA10B

Montarea in pamint a tevili din

polietilena de presiune, PE 80

PN4, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,015

m 125,00

126

AcA52A

Teava din polietilena PE80 PN8

pentru conducte de alimentare cu

apa montata in sant, cu diametrul

de 63x3,8 mm.

m 227,00

127

AcF12C

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 200 mm

m 275,00

Page 39: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

128

AcF12A

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 100 mm

m 227,00

Total Canalizare C1 Inclusiv salariu

1.3.4. Canalizare C2

129

AcA10B

Montarea in pamint a tevili din

polietilena de presiune, PE 80

PN4, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,015

m 77,00

130

AcA10C

Montarea in pamint a tevii, din

polietilena de presiune, PE 80

PN4, avind diametrul de 250 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,010

m 47,00

131

AcA10C

Montarea in pamint a tevii, din

polietilena de presiune, PE 80

PN4, avind diametrul de 300 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,010

m 20,00

132

AcA10D

Montarea in pamint a tevii, din

polietilena de presiune, PE80

PN4, avind diametrul de 400 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,010

m 42,00

133

AcA10D

Montarea in pamint a tevii, din

polietilena de presiune, PE80

PN4, avind diametrul de 500 mm Materiale marunte (lichid de curatire,

cirpe)=1,010

m 7,00

134

AcF12C

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 200 mm

m 77,00

135

AcF12D

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 250 mm

m 47,00

136

AcF12E

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 300 mm

m 20,00

137

AcF12F

Proba de presiune a conductelor

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 400 mm

m 42,00

138 AcF12G Proba de presiune a conductelor m 7,00

Page 40: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

din polietilena montate in transee

pentru retelele de alimentare cu

apa si canalizare, cu diametru

pina la 500 mm

Total Canalizare C2 Inclusiv salariu

Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu

1.4. Statia de epurare a apelor

pluviale (04/2015-11A,11B-CBA)

139

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,26

140

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 5,76

141

TsC03F1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,58

142

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 95,70

143 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 0,58

144

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 26,00

145

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,26

146 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 5,76

147

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

m2 79,30

Page 41: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

148

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 156,16

149

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 1 902,40

150

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 18,00

151

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

100-T de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 43,26

152

CG01A1 k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

100 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in minus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -43,26

Total Statia de epurare a apelor

pluviale (04/2015-11A,11B-CBA) Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

153 IA30E F

Montarea statiilor de epurare a

apelor pluviale

buc 4,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Page 42: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

154 pret

furnizor

Statie de epurare a apelor pluviale

de tip Alfa GSJ-15 complet

echipata

set 4,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 43: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3

Iluminatul electric exterior. Faza 1. (04/2015-0-IEE)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de

măsură ————

incl. salariu, fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Fundatii sub stilpi (04/2015-0-

IEE.D1)

1

FjG01B F

Put uscat executat manual in teren

clasa I si II pina la 32 m adincime

cu diametrul de 1000 mm

(adoptata)

m 44,70

2 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 2,59

3

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 128,66

4

CC02K

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 143,44

5

CC02L2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 438,00

Page 44: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

6

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton (bulon

1.1M 24x800 Вст3пс2)

kg 606,06

7

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

beton marfa turnare cu mijloace

clasice, beton armat clasa C20/25

(M350) F50 Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 17,67

8

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 14,83

9

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,15

10

TsC03F1 k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,20

11

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 33,00

12 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 0,20

Total Fundatii sub stilpi (04/2015-

0-IEE.D1) Inclusiv salariu

1.2. Lucrari de constructie

(04/2015-0-IEE)

13

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 3,80

14 TsC03F1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

100 m3 0,30

Page 45: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

15

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 49,50

16 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 0,30

17 34-02-003-1

Executarea conductelor din tevi

de polietilena tehnica D=40 mm

1 km 1,65

18

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 380,00

Total Lucrari de constructie

(04/2015-0-IEE) Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

19

08-03-573-

4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350 (ЩРн)

buc 1,00

20 RpEP18A

Aplicarea inscriptiilor PM si TS

pe usile punctului de alimentare

buc 1,00

21

08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(ВН32, ВА47-29)

buc 6,00

22

08-03-573-

4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350 (ЩМП)

buc 5,00

23 RpEP18A

Aplicarea inscriptiilor PM si TS

pe usile punctului de alimentare

buc 5,00

24

08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(BA47-29, BH32, АВДТ32,

АВДТ34)

buc 5,00

25 08-03-534-

1

Comutator universal protejat de

praf si apa, montat pe constructie buc 5,00

Page 46: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

pe perete sau coloana, cantitate

sectii pina la 4 (LAY5-BG45)

26

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare

(intrerupator programabil ТЭ-15,

buton SB-7, releu РЭК78/4)

buc 20,00

27 08-03-529-

1

Contactor de curent continuu pe

constructii, curent pina la 160 A

(КМИ)

buc 5,00

28 08-02-369-

2

Corp de iluminat instalat in afara

cladirilor, cu becuri LED

buc 45,00

29

08-02-412-

4

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 35 mm2

(C2XY-F 3x6,0)

100 m 12,30

30 pret furnizor

Cablu C2XY-F 3x6.0 mmp

m.l. 1 230,00

31

08-02-412-

4

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 35 mm2

(C2XY-F 3x10)

100 m 3,30

32 pret

furnizor Cablu C2XY-F 3x10 mmp

m.l. 330,00

33

08-02-412-4

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 35 mm2

(ВВГнгLS 3х6,0)

100 m 0,30

34 pret

furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x6 mm2

m.l. 30,00

35

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

(ПРГН 1х2,5)

100 m 10,80

36 pret furnizor

Fir ПРГН 1x2.5 mm2

m.l. 1 080,00

37 08-02-396-

6

Canal metalic pe pereti si tavane,

lungime 3 m

100 m 0,10

38 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

50x100x3000 mm, CLP10-50-

100-3

m.l. 10,00

39

33-01-016-

1

Montarea stilpilor din otel

S235JRG2, zincati la cald, de

sustinere, autoportanti, cu un

picior, masa pina la 2 t,

producator EUROPOLES sau

similare (CC 7m, 62/160/4 mm -

27 buc, CC 11m 62/216/4 mm - 8

t 3,413

Page 47: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

buc)

40 08-02-363-

1

Console metalice, speciale,

sudate, pe stilpi, pentru corpuri de

iluminat, cantitate becuri: 1

buc 25,00

41

pret

furnizor

Consola metalica din otel

S235JRG2, zincate la cald, cu un

brat drept simplu de tip WPD

1/1.5/10 fi60

buc 25,00

42 08-02-363-

2

Console metalice, speciale,

sudate, pe stilpi, pentru corpuri de

iluminat, cantitate becuri: 2

buc 10,00

43

pret furnizor

Consola metalica din otel

S235JRG2, zincate la cald, cu brat

dublu drept simplu de tip WPD

1/1.5/10 fi60

buc 8,00

44

08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(ВА47-29)

buc 35,00

45

08-03-574-1

Instalatii pe dispozitive si

conectarea firelor cablurilor sau a

conductorilor retelei exterioare la

blocurile clemelor si la clemele

aparatelor si mecanismelor:

cabluri sau conductori, sectiune

pina la 10 mm2

100 fire 4,71

46 08-02-472-

2

Conductori de legare la pamint:

priza de pamint, orizontala, din

otel fisie, sectiune 160 mm2

100 m 0,40

47

08-02-472-

9 f

Conductor de legare la pamint,

deschis, pe suporturi de

constructii, din otel rotund,

diametru 25 mm (consum otel

beton D=25 mm - 392.58

kg/100m)

100 m 1,40

48 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 16,50

49 pret

furnizor Nisip

m3 18,00

50 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 16,50

51 pret

furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 6 255,00

52 08-02-406-

1

Constructii metalice pentru tevi:

scoabe sau constructii, tip "П"

t 0,05

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Page 48: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

53 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-12з-

0-74-У2, IP54

buc 1,00

54 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

25A

buc 1,00

55 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 16A,

°B°

buc 5,00

56 pret furnizor

Dulap montat pe perete ЩМП-1-

0 74 У2, IP54

buc 5,00

57 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°B°

buc 5,00

58 pret

furnizor

Comutator LAY5-BG45 cu cheie

BSW80-BG-2-K02

buc 5,00

59 pret

furnizor

Releu intermediar РЭК 78/4. 3A.

230V

buc 5,00

60 pret

furnizor

Contactor KMИ 11810, 18A,

230V

buc 5,00

61 pret

furnizor Buton SB-7

buc 10,00

62 pret

furnizor Timer ТЭ15

buc 5,00

63

pret furnizor

Corp de iluminat stradal cu lampa

LED, flux luminos 5000-6000

Lm, 50W, 220V de tip ECO

Street 50W

buc 29,00

64

pret

furnizor

Corp de iluminat stradal cu lampa

LED, flux luminos 15000-18000

Lm, 150W, 220V de tip ECO

Street 150W

buc 16,00

65 pret furnizor

Automat BA47-29M, 2P, 2A, °B°

buc 35,00

66 pret

furnizor Cleme tip ЗHИ-6

buc 291,00

67 pret furnizor

Cleme tip ЗHИ-10

buc 180,00

68 pret

furnizor DIN-Sina L=1.0 m

m.l. 3,50

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz: USD

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 49: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-5

Alimentari gaze exterioare (presiune medie si joasa) (04/2015-AGE)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Gazoduct presiune medie

1.1.1. Conducte

1 GD12A

Legatura conductei noi la reteaua

in fuctiune

buc 1,00

2 GD14A

Ramificatie de bransament, avand

Dn: 1"-1 1/4"

buc 1,00

3 GE05A

Flansa de otel Pn 10-25, sudata

electric la tevi, avand Dn: -32 mm

buc 2,00

4 GB01A

Robinet cu flanse, avind Dn 32

mm

buc 1,00

5

IC26C

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 38x3.0 mm

m 2,00

6

GD05A

Cot din otel 90^, montat la tevi

prin sudura, avind Dn 1 1/4";

38x3.0 mm

buc 3,00

7

CN23B1

Vopsitorii de calitate obisnuita la

instalatii functionale,executate cu

vopsea de ulei pe conducte avind

diametrul exterioar peste 34 mm

inclusiv

m2 0,24

8

IE06B

Verificarea preliminara la

presiune a conductelor de gaze

montate, inclusiv robinetele, fara

m 2,00

Page 50: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

contoare si aparate de utilizare

diam. peste 1"

9

IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a

conductelor de gaze montate,

inclusiv robinetele, fara contoare

si aparate de utilizare conductele

avind diametrul de peste 1"

m 2,00

10

GD61A

Teava din polietilena PE80

SDR11, pentru conducte de

distributie (cu curatarea

conductelor prin purjare cu aer),

montata in sant,de diametru

40x3.7 mm. Materiale marunte (detergent, conect,

schoch)=1,001

m 103,00

11

GA12A

Subtraversari pe sub conducte sau

cabluri existente, traseul

conductei avind Dn pina la 100

mm

buc 2,00

12

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot 45') din polietilena PE80,

tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 1,00

13

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot 45') din polietilena PE80,

tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 2,00

14

GD58A f

Montarea tubului de protectie, din

polietilena, la traversari, tubul

avind diametrul de 75 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002

m 34,25

15

10-06-015-

08

Lucrari diverse: Montarea

stilpului de masurari pentru linie

de telecomunicatii (punct de

marcaj)

buc 4,00

16

IE06B

Verificarea preliminara la

presiune a conductelor de gaze

montate, inclusiv robinetele, fara

contoare si aparate de utilizare

diam. peste 1"

m 103,00

17

IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a

conductelor de gaze montate,

inclusiv robinetele, fara contoare

si aparate de utilizare conductele

avind diametrul de peste 1"

m 103,00

Total Conducte Inclusiv salariu

1.1.2. Nod УПГ-1-2 (Dn40)

18 CA02C Beton simplu B12.5/M150 turnat m3 0,01

Page 51: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

in egalizari, pante, sape la inaltimi

pina la 35 m inclusiv, preparat cu

centrala de betoane conform art.

CA01 sau beton marfa, turnare cu

mijloace clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

19

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 3,89

20

GA08A

Tub de protectie din teava de otel,

montat in sant, la traversari de

drumuri, pentru protectia

conductei, tubul avind Dn 108 x 4

mm

m 1,00

21 TsC54A Strat de fundatie din nisip

m3 0,01

22

GD61B

Teava din polietilena PE80

SDR17.6, pentru conducte de

distributie (cu curatarea

conductelor prin purjare cu aer),

montata in sant,de diametru 90

mm. Materiale marunte ( (detergent, conect,

schoch)=1,001

m 1,60

23

AcF13A

Incastrarea capetelor cu bitum si

cilti bituminati la tuburile de

protectie cu diametrele: pina 150

mm Material marunt (guseuri de suport,

dopuri de lemn)=1,001

buc 1,00

24

GD61A

Teava din polietilena PE80

SDR11, pentru conducte de

distributie (cu curatarea

conductelor prin purjare cu aer),

montata in sant,de diametru

40x3.7 mm. Materiale marunte (detergent, conect,

schoch)=1,001

m 3,00

25

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(mufa) din polietilena PE 80,

tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 1,00

26

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(reductie OT/PE 1 1/4"x40) din

polietilena, tevile avind diametrul

de 63 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 1,00

27

IC26C

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

m 0,50

Page 52: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 32x3.2 mm

Total Nod УПГ-1-2 (Dn40) Inclusiv salariu

1.1.3. Nod УПГ-16-2 (Dn40)

28

CA02C

Beton simplu B12.5/M150 turnat

in egalizari, pante, sape la inaltimi

pina la 35 m inclusiv, preparat cu

centrala de betoane conform art.

CA01 sau beton marfa, turnare cu

mijloace clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 0,01

29

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 3,89

30

GA08A

Tub de protectie din teava de otel,

montat in sant, la traversari de

drumuri, pentru protectia

conductei, tubul avind Dn 108 x 4

mm

m 1,00

31 TsC54A Strat de fundatie din nisip

m3 0,01

32

GD61B

Teava din polietilena PE80

SDR17.6, pentru conducte de

distributie (cu curatarea

conductelor prin purjare cu aer),

montata in sant,de diametru 90

mm. Materiale marunte ( (detergent, conect,

schoch)=1,001

m 1,60

33

AcF13A

Incastrarea capetelor cu bitum si

cilti bituminati la tuburile de

protectie cu diametrele: pina 150

mm Material marunt (guseuri de suport,

dopuri de lemn)=1,001

buc 1,00

34

GD61A

Teava din polietilena PE80

SDR11, pentru conducte de

distributie (cu curatarea

conductelor prin purjare cu aer),

montata in sant,de diametru

40x3.7 mm. Materiale marunte (detergent, conect,

schoch)=1,001

m 3,00

35

GD54A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(mufa) din polietilena PE 80,

tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 1,00

36 GD54A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting buc 1,00

Page 53: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

(reductie OT/PE 1 1/4"x40) din

polietilena, tevile avind diametrul

de 63 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

37

IC26C

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 32x3.2 mm

m 0,50

38 GE05A

Flansa de otel Pn 10-25, sudata

electric la tevi, avand Dn: -32 mm

buc 2,00

39 GB01A

Robinet cu flanse, avind Dn 32

mm

buc 1,00

Total Nod УПГ-16-2 (Dn40) Inclusiv salariu

1.1.4. Lucrari de constructie

РДНК-400

40

TsA02B

Sapatura manuala de pamint in

spatii limitate, avind sub 1,00 m

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire, in

pamint necoeziv sau slab coeziv

adincime < 0,75 m teren mijlociu

m3 0,30

41

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 0,96

42

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 0,40

Total Lucrari de constructie

РДНК-400 Inclusiv salariu

Total Gazoduct presiune medie Inclusiv salariu

1.2. Gazoduct presiune joasa

1.2.1. Conducte

43 GD61B

Teava din polietilena PE80

SDR17.6, pentru conducte de m 50,00

Page 54: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

distributie (cu curatarea

conductelor prin purjare cu aer),

montata in sant,de diametru

75x4.3 mm. Materiale marunte ( (detergent, conect,

schoch)=1,001

44

GD54B

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot 45") din polietilena PE80,

tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 2,00

45

GA12A

Subtraversari pe sub conducte sau

cabluri existente, traseul

conductei avind Dn pina la 100

mm

buc 4,00

46

GD58A f

Montarea tubului de protectie, din

polietilena, la traversari, tubul

avind diametrul de 100 mm Material marunt (detergent, creion mar.,

schoch)=1,002

m 31,50

47

IC28B

Teava din otel fara sudura sau

sudata longitudinal pentru

constructii, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul exterior si

grosimea peretelui de 65x4.0 mm

m 2,00

48

IC28C

Teava din otel fara sudura sau

sudata longitudinal pentru

constructii, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul exterior si

grosimea peretelui de 76x4.0 mm

m 10,00

49

GD05A

Cot din otel 90^, montat la tevi

prin sudura, avind Dn 3"; 76x4.0

mm

buc 4,00

50

GD05A

Curba de sudare(reductie din

otel), montat la tevi prin sudura,

avind D76x4.0/65x4.0 mm

buc 1,00

51

ID10G

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 3"

buc 1,00

52

CN23B1

Vopsitorii de calitate obisnuita la

instalatii functionale,executate cu

vopsea de ulei pe conducte avind

diametrul exterioar peste 34 mm

inclusiv

m2 2,80

53 IE06B

Verificarea preliminara la

presiune a conductelor de gaze m 62,00

Page 55: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

montate, inclusiv robinetele, fara

contoare si aparate de utilizare

diam. peste 1"

54

IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a

conductelor de gaze montate,

inclusiv robinetele, fara contoare

si aparate de utilizare conductele

avind diametrul de peste 1"

m 62,00

55 IA49C

Suport pentru contor de gaze,

avind debit de 100 mc/h

buc 1,00

Total Conducte Inclusiv salariu

1.2.2. Nod УПГ-2-2 (Dn75) - 2 buc

56

CA02C

Beton simplu B12.5/M150 turnat

in egalizari, pante, sape la inaltimi

pina la 35 m inclusiv, preparat cu

centrala de betoane conform art.

CA01 sau beton marfa, turnare cu

mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010

m3 0,02

57

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 7,78

58

GA08A

Tub de protectie din teava de otel,

montat in sant, la traversari de

drumuri, pentru protectia

conductei, tubul avind Dn 159 x

4.5 mm

m 2,00

59

GD61B

Teava din polietilena PE80

SDR17.6, pentru conducte de

distributie (cu curatarea

conductelor prin purjare cu aer),

montata in sant,de diametru

75x4.3 mm. Materiale marunte ( (detergent, conect,

schoch)=1,001

m 2,00

60 TsC54A Strat de fundatie din nisip

m3 0,02

61

IC28B

Teava din otel fara sudura sau

sudata longitudinal pentru

constructii, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul exterior si

grosimea peretelui de 65x4.0 mm

m 1,00

62

AcF13A

Incastrarea capetelor cu bitum si

cilti bituminati la tuburile de

protectie cu diametrele: pina 150

mm Material marunt (guseuri de suport,

dopuri de lemn)=1,001

buc 2,00

Page 56: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

63

GD54B

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(mufa) din polietilena PE80, tevile

avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 2,00

64

GD54B

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot 90") din polietilena PE80,

tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 2,00

65

GD54B

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(reductie PE x otel 75x2 1/2") din

polietilena PE80, tevile avind

diametrul de 75 mm Material marunt (alcool,

detergent,creion marcator)=1,000

buc 2,00

Total Nod УПГ-2-2 (Dn75) - 2 buc Inclusiv salariu

Total Gazoduct presiune joasa Inclusiv salariu

1.3. Lucrari de terasament

66

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 1,39

67

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 4,60

68

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 143,60

69

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 1,44

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

Total USD

Page 57: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

2.1. Gazoduct presiune medie

70

GE02B

Regulator de presiune (uz casnic),

montat in paralel,pentru debitul

nominal de: - 100 mc/h

buc 2,00

Total Gazoduct presiune medie Inclusiv salariu

2.2. Gazoduct presiune joasa

71

IA44A

Contor de gaze volumetric de 50

sau 100 mc/h montat direct cu

flanse de 80 mm

buc 1,00

72 IA52A

Cutie metalica pentru protectia

contorului de gaze

buc 1,00

Total Gazoduct presiune joasa Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

3.1. Gazoduct presiune medie

73 pret

furnizor

Regulator de presiune РДНК-

400(2)

buc 1,00

Total Gazoduct presiune medie Inclusiv salariu

3.2. Gazoduct presiune joasa

74 pret

furnizor Contor de gaz BK-G40T

buc 1,00

75 pret furnizor

Ferida metalica pentru contror

BK-G40T

buc 1,00

Total Gazoduct presiune joasa Inclusiv salariu

Page 58: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6

Constructia retelei telefonice prin cablu: SAT Palanca - punct vamal Palanca. Faza

2. (04/2015-0-TSE.2 (01 -07))

Page 59: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu f

ara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1 10-06-048-

07

Pozarea cablurilor fibro-optice

FO-24 in canalizare: in conducta

prin canal ocupat

100 m 0,06

2 10-06-027-

09

Pozare cablu in colector: Consola

in colector - cu doi locuri

buc 6,00

3 pret

furnizor Cablu fibro-optic FO-24

m.l. 56,00

4 10-06-034-05

Lucrari diverse: Boxa pentru

cabluri OPTICE ODF-24

buc 2,00

5

10-06-055-

06

Montarea dispozitivului de

imbinare a cablurilor de centrala

si liniari ("УССЛК"): Instalarea,

montarea "УССЛК" cu evidenta

masurarilor in procesul de

montare pe cablu fibro-optic a

RTU, numar fibre: 24

set 2,00

6 10-06-054-

06

Masurarea pe sector montat a

cablului fibro-optic RTU de o

singura directie, numar fibre: 24

1 teren 2,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie 0 %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 60: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-7

Sistem de curenti slabi. Faza 1. (04/2015-0-SCS)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

TsC03B1 k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 5,01

2

TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II

100 m3 0,76

3

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 125,40

4 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 0,76

5

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 30,00

6

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 531,00

7 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 6,50

8 08-02-142-

2 Pentru fiecare cablu urmator se va 100 m 6,90

Page 61: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

adauga la norma 08-01-142-1

9 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 71,00

10 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 6,50

11 08-02-143-

2

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a fiecarui

cablu urmator

100 m 6,90

12 pret furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 2 440,00

13

IC44B

Confectionarea, montarea si

cimentarea tevii de protectie la

trecerea conductelor prin ziduri,

teava avind diametrul de 108x3.0

buc 20,00

14 34-02-003-

1

Executarea conductelor din tevi

de polietilena D=110 mm

1 km 0,65

15 pret

furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=110 mm

buc 28,00

16 34-02-003-

1

Executarea conductelor din tevi

de polietilena D=32 mm

1 km 0,39

17 pret

furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=32 mm

buc 28,00

18 34-02-003-1

Executarea conductelor din tevi

de polietilena D=25 mm

1 km 0,30

19 pret furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=25 mm

buc 24,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

20

08-02-412-1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 4,00

21 pret

furnizor

Cablu UTP5e 4x2x0.5 (outdoor

cable)

m.l. 400,00

22

08-02-412-

2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 9,30

23 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.5

mm2

m.l. 200,00

24 pret furnizor

Cablu ecranat 6x0.5 mm2

m.l. 730,00

Page 62: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

25 10-06-048-

06

Pozarea cablurilor fibro-optice

FO-12 in canalizare: in conducta

prin canal eliberat

100 m 36,00

26 pret

furnizor Cablu fibro-optic FO-12

m.l. 3 600,00

27

SE54A

Rezervor tampon din material

plastic avind capacitatea de 250 l

(Fintina de canalizare de tip

KKTM-2) Material marunt (fuior cinepa, grund

miniu de plumb etc)=1,020

buc 13,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

28 pret

furnizor

Fintina de canalizare din plastic

600x600x620(h) mm de tip

KKTM-2

buc 13,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 63: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-9

Control video. Faza 1. (04/2015-0-CV)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 387,00

2

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 309,60

3 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 8,60

4 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 77,40

5 pret furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 360,00

6

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

m 9,50

7

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500

buc 90,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Page 64: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

8

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m

9 pret

furnizor Cablu F-U/UTP6e 4x2x0.5

m.l.

10 08-02-411-

1

Furtun metalic, diametrul exterior

pina la 48 mm

100 m

11 pret furnizor

Furtun metalic d20

m.l.

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 65: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-11

Sistem control acces. Faza 1. (04/2015-0-SCA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Sistemul de indicatie a

semafoarelor

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 1,40

2

TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II

100 m3 0,36

3

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 59,40

4 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 0,36

5

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 5,00

6

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

m3 145,44

Page 66: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

7 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 4,04

8 pret furnizor

Nisip amenajari

m3 36,00

9 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 4,04

10 pret furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 670,00

11

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 20 mm.

m 405,00

12

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu (fundatie

sub semafor. pl.20)

m3 3,00

13

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg (ancore) Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 93,20

14

CL57B

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 10 kg (piesa

inglobata) Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 214,40

15

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 3,00

16 MsCC16 Stilp semafor, montat pe fundatie

buc 10,00

Total Sistemul de indicatie a

semafoarelor Inclusiv salariu

1.2. Sistemul de control acces si

stopare fortata

17

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II

100 m3 0,70

Page 67: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент к машинам=1,200

18

TsC03F1

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II

100 m3 0,18

19

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 29,70

20 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 0,18

21

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 2,00

22

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 72,00

23 08-02-142-1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 2,00

24 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 18,00

25 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 2,00

26 pret

furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 60,00

27

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 20 mm.

m 200,00

28

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu (fundatie

sub semafor. pl.20)

m3 5,40

29

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg (ancore) Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 167,76

30

CL57B

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 10 kg (piesa

inglobata) Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 385,92

Page 68: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

31

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 5,40

Total Sistemul de control acces si

stopare fortata Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

2.1. Sistemul de indicatie a

semafoarelor

32

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 1,80

33 pret

furnizor Cablu UTP5e 4x2x0.5

m.l. 180,00

34

08-02-412-2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 8,60

35 pret

furnizor

Cablu ecranat КСВВнг(А)-LS

6x0.5 mm2

m.l. 860,00

Total Sistemul de indicatie a

semafoarelor Inclusiv salariu

2.2. Sistemul de control acces si

stopare fortata

36

08-02-409-1

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe pereti si coloane,

fixare cu scoabe, diametru pina la

25 mm

100 m 0,10

37 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 10,00

38 08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate: 100 m 0,10

Page 69: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

39 pret

furnizor Cablu UTP5e 4x2x0.5

m.l. 10,00

40

08-02-412-

2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 13,00

41 pret

furnizor

Cablu ecranat КСВВнг(А)-LS

6x0.5 mm2

m.l. 220,00

42 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.5

mm2

m.l. 1 080,00

43 20-01-054-

01

Instalarea dispozitivelor de

stopare fortata a autovehicolelor

buc 8,00

44

MsCF25A

Incercarea echipamentului

electronic de comanda a

actionarilor electrice: module

constructive (dulap, sertare,

cabluri, testoare), neconectate la

proces ((numar dulapuri + numar

sertare + numar cabluri + numar

testoare) x n ore)

buc 2,00

Total Sistemul de control acces si

stopare fortata Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

3.1. Sistemul de stopare fortata a

autovehicolelor

45

pret

furnizor

Dispozitivelor de stopare fortata a

autovehicolelor cu panou de

control, cu gabaritele

3000x1500x108 mm, Q=40t,

Hprotectie=480 mm, de tip CKAT

set 4,00

46

pret furnizor

Dispozitivelor de stopare fortata a

autovehicolelor cu panou de

control, cu gabaritele

4000x1500x108 mm, Q=40t,

Hprotectie=480 mm, de tip CKAT

set 4,00

Total Sistemul de stopare fortata a

autovehicolelor

Page 70: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Inclusiv salariu

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 71: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Amenajarea teritoriului. Faza 2. (04/2015-0-PG)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de

măsură ————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Imbracaminte carosabila din

beton

1

TsE06B

Pregatirea platformei de pamint in

vederea asternerii unui strat

izolator sau de reparatie din nisip

sau balast, prin nivelare manuala

si compactare cu rulou compresor

static autopropulsat, de 10-12 t, in

teren coeziv

100m2 155,95

2

CB02B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte

pentru turnarea betonului in

elevatii, pereti drepti si diafragme

inclusiv sprijinirile la inaltimi

pina la 20 m inclusiv

m2 230,80

3

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x30 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 577,00

4

DA06A2

Strat de agregate naturale

cilindrata, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala, cu nisip

m3 3 119,00

5

DA15A

Fundatie din beton de ciment

C6/7.5(B7.5/M100), de 10 cm

grosime, la trotuare, alei de

pietoni si de biciclisti, executata

m2 15 595,00

Page 72: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

direct pe un pat dinainte pregatit

6

DA06A2

Strat de agregate naturale

cilindrata, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala, cu nisip

negru GOST 11965-93

m3 467,85

7

DA20A

Amenajarea fundatiei si

imbracamintei rutiere a

drumurilor din utilizarea

betonului rutier grosimea 16 cm.

*Nota: beton BCR 3.5 Material marunt (scinduri)=1,015

1000

m2 15,595

8

DA20A1

k=6

Corectii: pentru fiecare 1 cm

urmator de grosime se adauga sau

se scade la norma DA20A Material marunt (scinduri)=6,090

Коэффициент к трудозатратам=6,000

Коэффициент к машинам=6,000

1000

m2 15,595

9

DC07A

Intretinerea fundatiei sau a

imbracamintei rutiere din beton

vibrocilindrat prin presurarea unui

strat de nisip si stropire cu apa

1000

m2 15,595

Total Imbracaminte carosabila

din beton Inclusiv salariu

2. Pavaje

2.1. Tip 1

10

TsE06B

Pregatirea platformei de pamint in

vederea asternerii unui strat

izolator sau de reparatie din nisip

sau balast, prin nivelare manuala

si compactare cu rulou compresor

static autopropulsat, de 10-12 t, in

teren coeziv

100m2 3,90

11

CB02B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte

pentru turnarea betonului in

elevatii, pereti drepti si diafragme

inclusiv sprijinirile la inaltimi

pina la 20 m inclusiv

m2 127,20

12

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x10 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 318,00

13

DA06A2

Strat de agregate naturale

cilindrata, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala, cu nisip

m3 58,50

14 DA06A1

Strat de agregate naturale

cilindrate, avind functia de m3 39,00

Page 73: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala cu pietris

M400 fr. 20-40 mm

15

DE17A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime 50 mm, colorate, asezate

pe un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:3,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 390,00

Total Tip 1 Inclusiv salariu

2.2. Tip 2

16

TsE06B

Pregatirea platformei de pamint in

vederea asternerii unui strat

izolator sau de reparatie din nisip

sau balast, prin nivelare manuala

si compactare cu rulou compresor

static autopropulsat, de 10-12 t, in

teren coeziv

100m2 6,15

17

DA06A2

Strat de agregate naturale

cilindrata, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala, cu nisip

m3 92,25

18

DA06A1

Strat de agregate naturale

cilindrate, avind functia de

rezistenta filtranta, izolatoare,

aerisire, antigeliva si anticapilara,

cu asternere manuala cu pietris

M400 fr. 20-40 mm

m3 61,50

19

DE17A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime 80 mm, colorate, asezate

pe un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:3,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 615,00

20

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x10 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 16,00

Total Tip 2 Inclusiv salariu

Total Pavaje Inclusiv salariu

3. Spatii verzi

21

TsH04A

Mobilizarea manuala a solului in

vederea asigurarii prizei cu stratul

vegetal, nivelarea si finisarea

m2 1 070,00

Page 74: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

suprafetelor dupa mobilizarea

solului, teren mijlociu la

adincimea de 10 cm

22 TsH09A

Semanarea gazonului pe suprafete

orizontale sau in panta sub 30%

100m2 10,70

23 TsH12A

Udarea suprafetelor cu furtunul de

la hidranti

100m2 10,70

24

TsH238E

Saparea manuala a gropilor pentru

plantarea arborilor si arbustilor in

sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7

m:- sol mediu

buc 81,00

25 TsH110A

Plantarea arborilor in gropi gata

sapate: Salcim

buc 41,00

26

TsH25A

Transplantari cu balot de pamint,

executate manual, la arbusti,

Enupar cazacesc

buc 30,00

27

TsH25A

Transplantari cu balot de pamint,

executate manual, la arbusti,

Forsitia

buc 10,00

Total Spatii verzi Inclusiv salariu

4. Forme arhitecturale mici

28 TsH91A Instalarea banci pe 2 picioare

buc 3,00

29 TsH91B Instalarea urne

buc 11,00

30

CP13A

Montarea trafoarelor prefabricate

din beton armat avind suprafata

pina la 0,5 mp inclusiv, tencuirea

cu praf de piatra. Clumba pentru

flori din beton

buc 12,00

Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 75: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2

Gura de scurgere a apei D1-D6 (04/2015-0-CBA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 1,97

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 13,30

3

TsC03F1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,83

4

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 136,95

5 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 0,83

6

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 210,30

Page 76: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

7

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 2,10

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

2. Constructii din beton armat

8

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 13,30

9

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 276,32

10

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 70,56

11

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 5 041,44

12

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton

kg 91,60

13

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

beton marfa turnare cu mijloace

clasice, beton armat clasa C20/25

(M350) F50 Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 4,30

14

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

beton marfa turnare cu mijloace

clasice, beton armat clasa C16/20

(M250) W6 Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 42,00

15 IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a m2 176,52

Page 77: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

16

IzF50A

Hidroizolatii efectuate cu mortar

ciment cu sticla solubila la

fundatii si pereti aplicate pe

suprafete orizontale

m2 170,72

17

AcE06A

Montarea gratarelor cu rama din

fonta la gurile de scurgere MC 4-

15-32 cu dimensiunile

430x688x120 mm Mat. marunte (apa, ciment, dreptare

etc.)=1,020

buc 270,00

Total Constructii din beton armat Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 78: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3

Gard de plasa (04/2015-0-SAC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1

TsC03F1 k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 1,80

2

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 297,00

3 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 1,80

4 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 19,88

5

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 476,00

6

CA03F

Beton simplu turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

beton marfa turnare cu mijloace

clasice, beton simplu clasa

C6/7.5(M100) F50 Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 189,60

7

CC02K

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

kg 789,60

Page 79: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

constructiile executate cu cofraje

glisante

8

CC02L2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 2 017,12

9

CE40A

Montarea elementelor scheletului

din grinzi (bare) cu tratament

antiseptic (rost dilatare)

m3 0,35

10

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200)

F50 Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 55,70

11

CO07A1

Imprejmuiri metalice din otel

profilat, model obisnuit cu

montarea panoului gata

confectionat din stilpi de gard tip

Optima si panouri de gard de tip

Protecto d=4.0 mm zincate, cu

elemente de prindere de stilp si

capace pentru stilpi

kg 9 021,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 80: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 2-1

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Solutii arhitectural-constructive. (04/2015-4-SA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Inchideri si compartimentari

1

IzF50A

Hidroizolatii efectuate cu mortar

ciment cu sticla solubila la

fundatii si pereti aplicate pe

suprafete orizontale

m2 24,20

2

CD50J

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la umpluturi de carcase

cu inaltimea pina la 4 m

m3 15,85

3

CD71A

Zidirea peretilor exteriori si

interiori din pietre de beton

celular usor D=600 kg/m3 fara

placare pe adeziv: pentru

inaltimea etajului pina la 4 m

m3 111,90

4

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi expandate de polistiren,

grosime 20 mm, intr-un strat (rost

de deplasare intre beton si zidarie) Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 82,30

5

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 14,30

6

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 19,30

Page 81: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

7

CB11A

Sustineri cu popi extensibili de

inventar, folosite pentru montarea

placilor prefabricate, a predalelor,

la turnarea planseilor partial sau

total monolite cu grinzi sau la

grinzi monolite cu plansee

prefabricate tip PE 3100 R

buc 30,00

8

CC02L2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 115,40

9

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 1,20

10

CK22C

Glasvanduri din profile din

aluminiu la constructii cu inaltimi

pina la 35 m din panouri fixe si

foi de usa (pereti dispartitori

grupuri sanitare sistema ALT-118

"Alutech")

m2 36,40

11

CD72D

Pereti despartitori din PGC cu

grosimea 100-150 mm pe carcasa

metalica simpla din profile UW75

si CW75 cu ochiul 600x600 mm,

inclusiv montarea profilelor UA75

la ancadramentul de goluri, cu

placaj de PGC grosime 12.5mm

din doua straturi din ambele parti

cu izolatie din vata minerala cu

densitatea 40 kg/m3, cu inaltimea

pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005

m2 231,00

12

СF59E

Placarea suprafetelor cu un strat

de PGC hidrofob grosime 12.5

mm, cu executarea carcasei

metalice simple plane din profile

CW50 si UW50, cu inaltimea pina

la 4 m: glafuri (placarea

comunicatiilor) Material marunt (apa, hirtie de slefuit

etc.)=1,005

m2 168,80

13

CK22C

Glasvanduri din profile din

aluminiu de tip econom, la

constructii cu inaltimi pina la 35

m din panouri fixe si foi de usa

(vezi fragment 1, plansa 30)

m2 58,46

Total Inchideri si

compartimentari Inclusiv salariu

2. Finisare interioara

Page 82: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

2.1. Finisare pereti

2.1.1. Cota 0.000

14 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 1 559,60

15

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm

grosime, driscuite, executate

manual, la pereti sau stilpi, pe

suprafete plane cu mortar de

ciment-var marca M 100-T

pentru sprit, grund si stratul

vizibil, pe zidarie de caramida sau

blocuri mici de beton

m2 1 180,10

16

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului.

m2 861,00

17

CF51B k=2

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului.

Diferenta in plus sau in miniu

pentru fiecare 1,0 mm (se adauga

sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -861,00

18

CF17C

Diverse lucrari - strat de

impaslitura din fibra de sticla

aplicat pe suprafata elementelor

prefabricate din b.c.a. lipit cu

aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2 379,50

19

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 1 252,40

20 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 1 252,40

21

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 1 252,40

22 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 312,50

23

CI06C

Placaj din fainata smaltuita,

nesmaltuita, mata sau lucioasa cu

placi de aceeasi culoare si format

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm

pina la 30 x 30 cm, executate pe

suprafete plane la pereti si stilpi,

inclusiv glafurile si muchiile, cu

m2 312,50

Page 83: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

rosturi alternante, in incaperi cu

suprafata mai mare de 10 mp,

fixate cu adeziv pentu montarea

placajelor

Total Cota 0.000 Inclusiv salariu

2.1.2. Cota 3.630

24 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 1 465,70

25

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm

grosime, driscuite, executate

manual, la pereti sau stilpi, pe

suprafete plane cu mortar de

ciment-var marca M 100-T

pentru sprit, grund si stratul

vizibil, pe zidarie de caramida sau

blocuri mici de beton

m2 1 065,90

26

CF05A

Tencuieli interioare de 3 cm

grosime, executate pe plasa VR-1

d5 ochi 100x100 mm, driscuite,

cu mortar de ciment-var marca M

100-T pentru smir, mortar de

ciment-var marca M 50-T pentru

grund si mortar de var-ciment M

10-T pentru stratul vizibil,

executate manual pe suprafete

drepte, inclusiv montarea

armaturii de otel si a impletiturii,

aplicate la pereti

m2 54,10

27

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului.

m2 1 389,00

28

CF51B k=2

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului.

Diferenta in plus sau in miniu

pentru fiecare 1,0 mm (se adauga

sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -1 389,00

29

CF17C

Diverse lucrari - strat de

impaslitura din fibra de sticla

aplicat pe suprafata elementelor

prefabricate din b.c.a. lipit cu

aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2 345,70

30

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 1 389,00

Page 84: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

31 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 1 389,00

32

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 1 389,00

33 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 87,20

34

CI06C

Placaj din fainata smaltuita,

nesmaltuita, mata sau lucioasa cu

placi de aceeasi culoare si format

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm

pina la 30 x 30 cm, executate pe

suprafete plane la pereti si stilpi,

inclusiv glafurile si muchiile, cu

rosturi alternante, in incaperi cu

suprafata mai mare de 10 mp,

fixate cu adeziv pentu montarea

placajelor

m2 87,20

Total Cota 3.630 Inclusiv salariu

2.1.3. Cota 7.130

35 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 687,60

36

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm

grosime, driscuite, executate

manual, la pereti sau stilpi, pe

suprafete plane cu mortar de

ciment-var marca M 100-T

pentru sprit, grund si stratul

vizibil, pe zidarie de caramida sau

blocuri mici de beton

m2 495,40

37

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului.

m2 664,80

38

CF51B k=2

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului.

Diferenta in plus sau in miniu

pentru fiecare 1,0 mm (se adauga

sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -664,80

39

CF17C

Diverse lucrari - strat de

impaslitura din fibra de sticla

aplicat pe suprafata elementelor

prefabricate din b.c.a. lipit cu

m2 192,20

Page 85: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

aracet, inclusiv stratul de amorsaj

40

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 664,80

41 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 664,80

42

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 664,80

43 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 11,00

44

CI06C

Placaj din fainata smaltuita,

nesmaltuita, mata sau lucioasa cu

placi de aceeasi culoare si format

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm

pina la 30 x 30 cm, executate pe

suprafete plane la pereti si stilpi,

inclusiv glafurile si muchiile, cu

rosturi alternante, in incaperi cu

suprafata mai mare de 10 mp,

fixate cu adeziv pentu montarea

placajelor

m2 11,00

Total Cota 7.130 Inclusiv salariu

2.1.4. Balustrazi

45

CH06B

Balustrada din INOX h=1000

mm, fixata in parapet de beton,

confectionata din profile din

banda de otel formata la rece,

dreapta

m 73,70

46

CH06B

Balustrada din INOX h=500 mm,

fixata in parapet de beton,

confectionata din profile din

banda de otel formata la rece,

dreapta

m 6,00

Total Balustrazi Inclusiv salariu

Total Finisare pereti Inclusiv salariu

2.2. Finisare tavane

2.2.1. Cota 0.000

47 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 31,60

48

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

tavan, preparare manuala a

m2 31,60

Page 86: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

mortarului

49

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 31,60

50 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 31,60

51

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 31,60

52

СF59B

Placarea suprafetelor cu un strat

de PGC hidrofob 12.5 mm, cu

executarea carcasei metalice

simple plane din profile h=50

mm, cu inaltimea pina la 4 m:

suprafete tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit

etc.)=1,005

m2 126,60

53

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 126,60

54 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 126,60

55

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 126,60

56

CK52B

Plafoane suspendate din placi

modul pe carcasa metalica

"Armstrong" cu utilizarea

suspendarii cu bratara si tija, in

incaperi cu inaltimea pina la 4 m.

Placi tip Oasis

m2 402,00

Total Cota 0.000 Inclusiv salariu

2.2.2. Cota 3.630

57 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 123,80

58

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

tavan, preparare manuala a

mortarului

m2 123,80

59

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 123,80

60 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 123,80

Page 87: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

61

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 123,80

62

СF59B

Placarea suprafetelor cu un strat

de PGC hidrofob 12.5 mm, cu

executarea carcasei metalice

simple plane din profile h=50

mm, cu inaltimea pina la 4 m:

suprafete tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit

etc.)=1,005

m2 35,20

63

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 35,20

64 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 35,20

65

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 35,20

66

CK52B

Plafoane suspendate din placi

modul pe carcasa metalica

"Armstrong" cu utilizarea

suspendarii cu bratara si tija, in

incaperi cu inaltimea pina la 4 m.

Placi tip Oasis

m2 396,80

Total Cota 3.630 Inclusiv salariu

2.2.3. Cota 7.130

67 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 49,00

68

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

tavan, preparare manuala a

mortarului

m2 49,00

69

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 49,00

70 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 49,00

71

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 49,00

72 СF59B

Placarea suprafetelor cu un strat

de PGC hidrofob 12.5 mm, cu m2 5,00

Page 88: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

executarea carcasei metalice

simple plane din profile h=50

mm, cu inaltimea pina la 4 m:

suprafete tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit

etc.)=1,005

73

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor

m2 5,00

74 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 5,00

75

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 5,00

76

CK52B

Plafoane suspendate din placi

modul pe carcasa metalica

"Armstrong" cu utilizarea

suspendarii cu bratara si tija, in

incaperi cu inaltimea pina la 4 m.

Placi tip Oasis

m2 185,00

Total Cota 7.130 Inclusiv salariu

Total Finisare tavane Inclusiv salariu

2.3. Finisare pardosele

2.3.1. Cota 0.000

2.3.1.1. tip 1

77

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 21,88

78

TsC53A k=1.6

Compactarea pamintului cu pietris

gr. 80 mm Коэффициент к трудозатратам=1,600 Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

100m2 0,875

79

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 87,50

80

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 87,50

81 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 87,50

82 CG47C Pardoseli din placi de gresie m2 87,50

Page 89: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

Total tip 1 Inclusiv salariu

2.3.1.2. tip 2

83

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 51,48

84

TsC53A

k=1.6

Compactarea pamintului cu pietris

gr. 80 mm Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

100m2 2,059

85

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 205,90

86

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 80

mm

m2 205,90

87

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 205,90

88

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 205,90

89

CG01A1 k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta pentru

fiecare 0,5 cm de strat suport din

mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 205,90

90 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 205,90

91

CG50A

Executarea pardoselilor din granit

ceramic fixate pe adeziv:

dimensiunile placilor sub 40x40

cm

m2 205,90

Total tip 2 Inclusiv salariu

2.3.1.3. tip 3

Page 90: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

92

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 11,88

93

TsC53A

k=1.6

Compactarea pamintului cu pietris

gr. 80 mm Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

100m2 0,475

94

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 47,50

95

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

m2 57,00

96

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 57,00

97

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 47,50

98

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta pentru

fiecare 0,5 cm de strat suport din

mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 47,50

99 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 47,50

100

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 3 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 47,50

Total tip 3 Inclusiv salariu

2.3.1.4. tip 4

101 CG32A Umpluturi in straturi compactate m3 17,55

Page 91: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

cu mijloace manuale, executate cu

argile

102

TsC53A

k=1.6

Compactarea pamintului cu pietris

gr. 80 mm Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

100m2 0,702

103

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 70,20

104

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 70,20

105

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta pentru

fiecare 0,5 cm de strat suport din

mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -70,20

106

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 80

mm

m2 70,20

107

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 70,20

108

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 70,20

109

CG01A1 k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta pentru

fiecare 0,5 cm de strat suport din

mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000

m2 70,20

110

CG49A

Executarea pardoselilor din

lenolium rezistent la uzura, pe

suport termoizolant, grosime 4

mm Materiale marunte (cirpe )=1,005

m2 70,20

Total tip 4 Inclusiv salariu

2.3.1.5. tip 5

Page 92: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

111

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 37,28

112

TsC53A

k=1.6

Compactarea pamintului cu pietris

gr. 80 mm Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

100m2 1,491

113

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 149,10

114

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 149,10

115

CG01A1 k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta pentru

fiecare 0,5 cm de strat suport din

mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000

m2 -149,10

116

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 80

mm

m2 149,10

117

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 149,10

118

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 149,10

119

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta pentru

fiecare 0,5 cm de strat suport din

mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 149,10

120

CG36A

Pardoseli din placi laminat clasa

32, grosime 12 mm, montale pe

uscat cu pozarea stratului sintetic

pe suport existent, inclusiv

plintele de lemn si curatarea, in

incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010

m2 149,10

Page 93: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total tip 5 Inclusiv salariu

Total Cota 0.000 Inclusiv salariu

2.3.2. Cota 3.630

2.3.2.1. tip 6

121

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 264,70

122

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 264,70

123

IzF52A1

k=2

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -264,70

124

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 264,70

125 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 264,70

126

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 264,70

Total tip 6 Inclusiv salariu

2.3.2.2. tip 7

127

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 22,00

128

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 22,00

129

IzF52A1 k=0.5

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se scade Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к материалам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500

m2 -22,00

130 CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M m2 22,00

Page 94: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

131

CG49A

Executarea pardoselilor din

lenolium rezistent la uzura, pe

suport termoizolant, grosime 4

mm Materiale marunte (cirpe )=1,005

m2 22,00

Total tip 7 Inclusiv salariu

2.3.2.3. tip 8

132

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 23,00

133

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 23,00

134

IzF52A1

k=6

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000

Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000

m2 -23,00

135

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 23,00

136

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta pentru

fiecare 0,5 cm de strat suport din

mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -23,00

137

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

m2 26,45

138

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 26,45

139 CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M m2 23,00

Page 95: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

140 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 23,00

141

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 3 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 23,00

Total tip 8 Inclusiv salariu

2.3.2.4. tip 9

142

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 179,50

143

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 179,50

144

IzF52A1

k=2

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -179,50

145

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 179,50

146

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 179,50

147

CG56A

Sapa din amestec de autonivelare

"Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat

pentru rosturi de deformatie, cirpe,

martori)=1,005

m2 179,50

148

CG56A1 k=4

Corectia la norma CG56A: se

scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat

pentru rosturi de deformatie, cirpe,

martori)=4,020

Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000

m2 -179,50

149

CG36A

Pardoseli din placi laminat clasa

32, grosime 12 mm, montale pe

uscat cu pozarea stratului sintetic

pe suport existent, inclusiv

plintele de lemn si curatarea, in

incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010

m2 179,50

Page 96: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total tip 9 Inclusiv salariu

2.3.2.5. tip 10

150

CG45C

Pardoseli suprainaltate

demontabile cu modulul de 600 x

600 mm cu inaltimea 80-450 mm:

cu montanti de constructii

standardizate

m2 40,20

Total tip 10 Inclusiv salariu

Total Cota 3.630 Inclusiv salariu

2.3.3. Cota 7.130

2.3.3.1. tip 6

151

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 32,00

152

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 32,00

153

IzF52A1 k=2

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -32,00

154

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 32,00

155 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 32,00

156

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 32,00

Total tip 6 Inclusiv salariu

2.3.3.2. tip 7

157

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 129,30

158

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

m2 129,30

Page 97: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

159

IzF52A1

k=0.5

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se scade Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500

m2 -129,30

160

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 129,30

161

CG49A

Executarea pardoselilor din

lenolium rezistent la uzura, pe

suport termoizolant, grosime 4

mm Materiale marunte (cirpe )=1,005

m2 129,30

Total tip 7 Inclusiv salariu

2.3.3.3. tip 8

162

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 27,60

163

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 27,60

164

IzF52A1

k=6

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000

Коэффициент к материалам=6,000

Коэффициент к машинам=6,000

m2 -27,60

165

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 27,60

166

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta pentru

fiecare 0,5 cm de strat suport din

mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -27,60

167

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

m2 31,70

Page 98: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

168

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 31,70

169

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 27,60

170 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 27,60

171

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 3 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 27,60

Total tip 8 Inclusiv salariu

2.3.3.4. tip 9

172

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 23,60

173

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 23,60

174

IzF52A1

k=2

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -23,60

175

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 23,60

176

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 23,60

177

CG56A

Sapa din amestec de autonivelare

"Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat

pentru rosturi de deformatie, cirpe,

martori)=1,005

m2 23,60

178

CG56A1

k=4

Corectia la norma CG56A: se

scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat

pentru rosturi de deformatie, cirpe,

m2 -23,60

Page 99: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

martori)=4,020

Коэффициент к трудозатратам=4,000

Коэффициент к машинам=4,000

179

CG36A

Pardoseli din placi laminat clasa

32, grosime 12 mm, montale pe

uscat cu pozarea stratului sintetic

pe suport existent, inclusiv

plintele de lemn si curatarea, in

incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010

m2 23,60

Total tip 9 Inclusiv salariu

Total Cota 7.130 Inclusiv salariu

2.3.4. Plinte

180 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 43,83

181

CI14A

Elemente liniare din placi din

gresie ceramica clasa de rezistenta

4, aplicate cu adeziv h=150 mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050

m 227,80

182

CI14A

Elemente liniare din placi din

gresie ceramica clasa de rezistenta

3, aplicate cu adeziv h=150 mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050

m 64,40

Total Plinte Inclusiv salariu

2.3.5. Prag Pg1, Pg2

183

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 1,37

184

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice (prag

Pr1, Pr2) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 0,48

Total Prag Pg1, Pg2 Inclusiv salariu

2.3.6. Placarea scarilor

185

CI24A

Placarea treptelor cu placi de

granit ceramic incleiate, cu

grosimea sub 15 mm

m2 68,00

186 CK18C

Montarea baghetelor la trepte din

inox

m 103,20

187 CI14A

Elemente liniare din placi din

granit ceramic clasa de rezistenta m 305,60

Page 100: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

4, aplicate cu adeziv h=150 mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050

Total Placarea scarilor Inclusiv salariu

Total Finisare pardosele Inclusiv salariu

Total Finisare interioara Inclusiv salariu

3. Timplarie

188

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F-1) RAL

5010

m2 52,90

189

CK23A

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului pina la

1,00 mp inclusiv (F2) RAL5010

m2 13,44

190

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 3

camere, cu cu un canat, geam

ordinar 4 mm, avind suprafata

tocului intre 1,00 si 2,5 mp

inclusiv (F-3) RAL5010

m2 5,12

191

CK19B

Ferestre din aluminiu punte

termica cu mai multe canaturi,

geam termopan LOW-E 4-24-4,

avind suprafata tocului intre 3,00

si 6,00 mp inclusiv (F4.1, F4.2)

RAL5010

m2 14,76

192

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F-1) RAL

5010

m2 21,90

193

CL56B

Montarea vitraliilor din aluminiu

cu punte termica din profile

sistema de fatada MB-SR50HI si

MB-SR50IW cu geamuri

termopan LOW-W 4-24-4 mm,

RAL5010, RAL7024: cheson din

compozit de sticla, umplerea

rosturilor cu ermetic (V1-V6) Materiale marunte (cirpe, nit)=1,005

m2 223,16

194

CK21A

Usi confectionate din profiluri din

aluminiu cu punte termica, cu

geam termopan LOW-E 4-24-4

mm, inclusiv armaturile si

accesoriile necesare usilor

montate, intr-un canat, cu

m2 24,60

Page 101: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

suprafata tocului pina la 7 mp

inclusiv (U2-U5) RAL5010,

RAL7024

195

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante si geam termopan

LOW-E 4-24-4 mm, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-17) RAL5010

m2 3,15

196

CK27C

Glasvanduri din profile din mase

plastice cu 3 camere, geam

ordinar 5 mm, la constructii cu

inaltimi pina la 35 m din panouri

fixe si foi de usi (U18s)

m2 5,25

197

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat, profiluri din banda de

otel fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U9, U19s)

m2 3,57

198

CK03A

Usi interioare intr-un canat, din

MDF, suprafata neteda, inclusiv

izolatia hidrofuga si termica a

tocului, montate pe ghermele

existente la constructii cu inaltimi

pina la 35 m (U6, U7)

m2 105,63

199 CK33C Broasca aplicata sistem Yalle

buc 58,00

200

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat de tip ZK Hormann,

profiluri din banda de otel

fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U8)

m2 3,78

201

CK22C

Glasvanduri din profile din

aluminiu de tip econom, cu geam

unitar 5mm, la constructii cu

inaltimi pina la 35 m din panouri

fixe si foi de usa (U10-U12)

m2 57,48

202

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat pentru incaperi de

detentie cu regim special, inclusiv

fereasra de observare 100x100

mm, cu lacat pentru regim special,

din profiluri din banda de otel

fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U13)

m2 1,89

203

CL17B

Confectii metalice diverse,

montate aparent: balustrada, grile,

chepenguri, opritori de zapada,

kg 109,70

Page 102: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

gratare

204

CN21B

Vopsitorii la balustrade, grile si

parapete metalice executate cu

email alchidic intr-un strat

inclusiv grundul

m2 4,04

205 CK33C

Broasca aplicata sistem Yalle

pentru incaperi de detinuti

buc 1,00

206

CK56A

Instalarea elementelor cu protectia

contra focului: usi metalice pline

intr-un canat (U15)

m2 9,45

207 CK33A

Dispozitiv automat pentru

inchiderea usilor

buc 15,00

208 CK26C

Pervazuri montate la ferestre din

mase plastice

m 130,30

209 CK26B

Glafuri montate la ferestre din

aluminiu

m 130,30

Total Timplarie Inclusiv salariu

4. Acoperis

4.1. tip 1

210

CF10A

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

(parapet)

m2 193,00

211

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 250,00

212

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros cu densitatea 300 kg/m3

grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 250,00

213

IzF18C

Strat suport de egalizare sau de

protectie pentru izolatii, inclusiv

scafele aferente, executat cu

mortar de ciment gata preparat

marca M150 fara adaos de var,

driscuit, pe suprafete orizontale

sau inclinate pina la 40 %

inclusiv, aplicat in grosime medie

de 3 cm

m2 250,00

214

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

m2 443,00

Page 103: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

215

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EKP+EPP

lipite cu flacara in sistem bistrat,

pe suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 443,00

216 CO18A f Montarea aeratoarelor la acoperis

buc 10,00

217

IzF53A

k=2

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 50

mm, in 2 straturi Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=2,030

Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 250,00

218

IzF04L

Strat hidroizolant, cu hidrobit, gr.

2 mm, intr-un strat pe suprafete

orizontale densitate nu mai mica

de 300gr/m2

m2 250,00

219

IzF19D

k=2

Strat de protectie a hidroizolatiei

la acoperisuri executat cu pietris

ciuruit 5-10 mm, asternut intr-un

strat de 8 cm grosime, pe

suprafete orizontale sau inclinate

pina la 7 % Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 250,00

220

DE18A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime placi 50 mm, asezate pe

un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:6,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 20,00

221

SB26A

Gura de scurgere (receptor) cu

plasa de protectie din INOX ,

pentru evacuarea apelor de pe

terase si acoperisuri conform

palansei SA-25 Material marunt ( ciment, nisip, apa

etc)=1,040

buc 4,00

222 IzF08E

Hidroizolarea gurilor de scurgere

la acoperisuri

buc 4,00

223

CE24H

Reductie pentru conectarea gurii

de scurgere din tabla zincata

protejata anticorozivde 0,5 mm

grosime, confectionate pe santier,

de forma dreptunghiulara cu

sectiunea de 20 x 20 cm x D=180

mm Material marunt (carbuni, apa

buc 4,00

Page 104: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

tare)=1,030

Total tip 1 Inclusiv salariu

4.2. tip 2

224

CF10A

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

(parapet)

m2 193,00

225

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 277,00

226

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros cu densitatea 300 kg/m3

grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 277,00

227

IzF18C

Strat suport de egalizare sau de

protectie pentru izolatii, inclusiv

scafele aferente, executat cu

mortar de ciment gata preparat

marca M150 fara adaos de var,

driscuit, pe suprafete orizontale

sau inclinate pina la 40 %

inclusiv, aplicat in grosime medie

de 3 cm

m2 277,00

228

CP21C

Punerea in opera a mortarului M

100-T pentru legatura,

monolitizare sau matare de rosturi

la inaltimi pina la 35 m, matarea

rosturilor orizontale dintre

panourile de pereti si panourile de

planseu sau a rosturilor verticale

dintre panourile de pereti

m 162,50

229

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

m2 332,00

230

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EKP+EPP

lipite cu flacara in sistem bistrat,

pe suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 332,00

231 CE13A Invelitori la acoperisuri cu m2 162,50

Page 105: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EPP lipite

cu flacara in sistem monostrat pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu (strat de

suplimentar) Material marunt=1,050

232 CO18A f Montarea aeratoarelor la acoperis

buc 12,00

233

IzF53A

k=2

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 50

mm, in 2 straturi Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=2,030

Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 277,00

234

IzF04L

Strat hidroizolant, cu hidrobit, gr.

2 mm, intr-un strat pe suprafete

orizontale densitate nu mai mica

de 300gr/m2

m2 277,00

235

IzF19D

k=2

Strat de protectie a hidroizolatiei

la acoperisuri executat cu pietris

ciuruit 5-10 mm, asternut intr-un

strat de 8 cm grosime, pe

suprafete orizontale sau inclinate

pina la 7 % Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 277,00

236

IzE05C

k=3

Sorturi, glafuri tabla de otel

inoxidabil perforata de 3 mm

grosime, cu latime desfasurata

intre 50 cm si 100 cm inclusiv Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000

m 24,00

237 CK35D

Dibluri din material plastic d8x80

fixate in ziduri din beton armat

buc 96,00

238

CE23C2

Glafuri din tabla zincata de 0,5

mm grosime pe un strat de carton

bitumat montate pe o sapa de

egalizare din mortar de ciment M

100-T, fixate pe elemente de

beton, pentru lungimi mai mari de

2 m, cu latimea desfasurata 40 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 24,00

239

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din

tabla protejata anticoroziv D=160

mm Material marunt=1,030

m 24,00

240

CE22A

Sisteme de burlane tip brass

D=125mm din tabla protejata

anticoroziv Material marunt=1,020

m 10,40

241 CK35D Dibluri din material plastic d8x80 buc 775,00

Page 106: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

fixate in ziduri din beton armat

242

CE23B2

Glafuri din tabla zincata de 0,5

mm grosime pe un strat de carton

bitumat montate pe o sapa de

egalizare din mortar de ciment M

100-T, fixate pe elemente de

beton, pentru lungimi mai mari de

2 m, cu latimea desfasurata 21 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 162,50

243

CE25A

Etansarea suplimentara pe contur,

la strapungeri sau rosturi cu

chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050

m 162,50

244

CE23D

Glafuri din tabla zincata protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat

montate, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 550 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 76,00

245

CE23D

Glafuri din tabla zincata protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat

montate, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 500 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 41,40

246

CL17B

Confectii metalice diverse,

montate aparent: balustrada, grile,

chepenguri, opritori de zapada,

gratare

kg 528,55

247

CN21B

Vopsitorii la balustrade, grile si

parapete metalice executate cu

email alchidic intr-un strat

inclusiv grundul

m2 24,29

248 CK35B

Dibluri din metal d8x150 mm

fixate in ziduri din beton armat

buc 78,00

Total tip 2 Inclusiv salariu

4.3. tip 3

249

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 80,00

250

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros cu densitatea 300 kg/m3

grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 80,00

Page 107: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

251

IzF52A1 k=52.5

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm Коэффициент к трудозатратам=52,500

Коэффициент к материалам=52,500

Коэффициент к машинам=52,500

m2 80,00

252

IzF18C

Strat suport de egalizare sau de

protectie pentru izolatii, inclusiv

scafele aferente, executat cu

mortar de ciment gata preparat

marca M150 fara adaos de var,

driscuit, pe suprafete orizontale

sau inclinate pina la 40 %

inclusiv, aplicat in grosime medie

de 3 cm

m2 80,00

253

IzF33A

Executarea stratului de

hidroizolare din polimeri bitum-

cauciuc grosime 2 mm cu

agregatul RX-25 la plansee,

acoperis. Materiale marunte (rulou de netezire,

zdrente) 1%=1,010

m2 80,00

Total tip 3 Inclusiv salariu

4.4. tip 4

254

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 0,27

255 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 26,20

256

CF10A

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

(nod VIII)

m2 26,20

257 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 26,20

258

CN11B

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe

baza de polimeri acrilici in

dispersie apoasa, aplicate in 3

straturi la fatade executate pe

tencuiala driscuita

m2 26,20

259 CL26A

Rame metalice gata confectionate

PM-1

kg 11,68

260

CP18A

Sudarea pe contur a placilor din

otel suprapuse, avind grosimea de

5 - 7 mm inclusiv

m 3,12

261 CE40A

Montarea elementelor scheletului

din grinzi (bare) cu tratament m3 0,32

Page 108: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

antiseptic

262

CE41A

Montarea capriorilor sectiune

50x100 mm, cu tratament

antiseptic

m3 0,47

263

CN50A

Tratament ignifug al lemnariei;

ferme, arce, grinzi, capriori,

cosoroabe.

m3 0,79

264

CE17A

Strat de membrana de difuzie 100

gr/m2 montat sub stratul de

invelitoare Material marunt=1,030

m2 47,00

265

CE30A

Asterala le invelitori sau doliile

invelitorilor din tigla, placi tip

eternit etc., din scinduri brute de

rasinoase (30 mm grosime), la

constructii obisnuite. Norma

0.0027 m3/m2

m2 55,00

266

CE30A

Asterala le invelitori sau doliile

invelitorilor din tigla, placi tip

eternit etc., din scinduri brute de

rasinoase (30 mm grosime), la

constructii obisnuite. Norma

0.0108 m3/m2

m2 55,00

267

CN51E

Tratamentul antiseptic al

lemnariei, pe suprafete aparente

cu paste antiseptice: acoperiri pe

grinzi.

100m2 0,55

268

CN50C

Tratament ignifug al lemnariei,

gratare din sipci pentru acoperiri

si astereli pe ferme.

100m2 0,55

269

CE07A

Invelitori din placi din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL9010 pentru invelitorile

acoperisurilor Material marunt=1,050

m2 55,00

270

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat

montate, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 230 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 11,00

Total tip 4 Inclusiv salariu

4.5. nod IX plansa 26

271

IzF18C

k=1.667

Strat suport de egalizare sau de

protectie pentru izolatii, inclusiv

scafele aferente, executat cu

mortar de ciment gata preparat

marca M150 fara adaos de var,

driscuit, pe suprafete orizontale

m2 9,00

Page 109: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

sau inclinate pina la 40 %

inclusiv, aplicat in grosime medie

de 3 cm Коэффициент к трудозатратам=1,667

Коэффициент к материалам=1,667

Коэффициент к машинам=1,667

272

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

m2 11,00

273

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EKP+EPP

lipite cu flacara in sistem bistrat,

pe suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 11,00

274

CE23C2

Glafuri din tabla zincata protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat montate

pe o sapa de egalizare din mortar

de ciment M 100-T, fixate pe

elemente de beton, pentru lungimi

mai mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 33 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 8,80

Total nod IX plansa 26 Inclusiv salariu

4.6. sectiune b-b, plansa 27

275

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 0,08

276

CB03F

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in stilpi la

constructii cu inaltimea pina la 20

m inclusiv, exclusiv sustinerile

m2 4,04

277

CC02K

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 8,00

278

CC02K2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

kg 26,88

Page 110: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

279

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 0,24

280 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 7,00

281

CF10A

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

(nod VIII)

m2 7,00

282 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 7,00

283

CN11B

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe

baza de polimeri acrilici in

dispersie apoasa, aplicate in 3

straturi la fatade executate pe

tencuiala driscuita

m2 7,00

284

CP21C

Punerea in opera a mortarului M

100-T pentru legatura,

monolitizare sau matare de rosturi

la inaltimi pina la 35 m, matarea

rosturilor orizontale dintre

panourile de pereti si panourile de

planseu sau a rosturilor verticale

dintre panourile de pereti

m 9,00

285

CE13A

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EPP lipite

cu flacara in sistem monostrat pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu (strat de

suplimentar) Material marunt=1,050

m2 9,00

286 CK35D

Dibluri din material plastic d8x80

fixate in ziduri din beton armat

buc 30,00

287

CE23B2

Glafuri din tabla zincata de 0,5

mm grosime pe un strat de carton

bitumat montate pe o sapa de

egalizare din mortar de ciment M

100-T, fixate pe elemente de

beton, pentru lungimi mai mari de

2 m, cu latimea desfasurata 21 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 9,00

288 CE25A Etansarea suplimentara pe contur, m 9,00

Page 111: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

la strapungeri sau rosturi cu

chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050

289

CE05B1

Invelitori din tabla plana protejata

anticoroziv,fixata cu agrafe,

executata cu incheeturi duble in

ambele sensuri, executate pe

suprafete mai mici sau egali cu 40

mp cu foi din tabla de 0,5 mm

grosime, inclusiv executarea

doliilor, sorturilor, racordurilor la

cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de

zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de

plumb gata prep.)=1,050

m2 3,36

290

CE25A

Etansarea suplimentara pe contur,

la strapungeri sau rosturi cu

chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050

m 4,20

Total sectiune b-b, plansa 27 Inclusiv salariu

4.7. Trecerea canalelor de ventilare

(plansa 27)

291

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton

kg 164,15

292 CK35B

Dibluri din metal d12x100 mm

fixate in ziduri din beton armat

buc 24,00

293

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,164

294

CP21C

Punerea in opera a mortarului M

100-T pentru legatura,

monolitizare sau matare de rosturi

la inaltimi pina la 35 m, matarea

rosturilor orizontale dintre

panourile de pereti si panourile de

planseu sau a rosturilor verticale

dintre panourile de pereti

m 3,14

295

CE13A

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EPP lipite

cu flacara in sistem monostrat pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu (strat de

suplimentar)

m2 3,14

Page 112: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Material marunt=1,050

296

CE24D

Rozeta manson din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime, la

intrarea montantilor in papapete,

la picioare de antene,

paratraznete, etc. Material marunt (carbuni, apa

tare)=1,030

buc 4,00

297

CE23B2

Glafuri din tabla zincata de 0,5

mm grosime pe un strat de carton

bitumat montate pe o sapa de

egalizare din mortar de ciment M

100-T, fixate pe elemente de

beton, pentru lungimi mai mari de

2 m, cu latimea desfasurata 21 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 3,14

Total Trecerea canalelor de

ventilare (plansa 27) Inclusiv salariu

Total Acoperis Inclusiv salariu

5. Fatada

298

CB14A

Schela metalica tubulara pentru

lucrari pe suprafete verticale la

inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu

imobilizarea schelei timp de 25

zile (200 ore)

m2 1 321,00

299

IzF55B

Termoizolarea exterioara

peretilor a cladirilor cu tencuieli

fine pe termoizolant (sisteme cu

fixare rigida a termoizolantului),

suprafata peretilor neteda: cu

placa de polistiren extrudat gr. 70

mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010

m2 48,00

300

CF10A

k=1.6

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

(40 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

m2 48,00

301

CC03A

Montare plase sudate BP-1 d5

150x150 mm, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, la pereti si

diafragme, cu greutatea plaselor

pina la 3 kg/mp

kg 88,80

302 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 48,00

Page 113: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

303

CI21A

Placarea peretilor cu placi din

ceramica-granit: dimensiuni pina

la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010

m2 48,00

304

IzF55C

Termoizolarea exterioara

peretilor a cladirilor cu tencuieli

fine pe termoizolant (sisteme cu

fixare rigida a termoizolantului),

suprafata peretilor neteda: cu

placi din vata minerala D=150

kg/m3, gr. 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010

m2 770,40

305

IzF55C

Termoizolarea exterioara

peretilor a cladirilor cu tencuieli

fine pe termoizolant (sisteme cu

fixare rigida a termoizolantului),

suprafata peretilor neteda: cu

placi din vata minerala D=150

kg/m3, gr. 70 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010

m2 136,60

306

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C44-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 14,40

307

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 7024,

cutata C44-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 3,00

308

CN54B

Aplicarea manuala a grundului cu

cuart "Gleta" intr-un strat, la

pereti exteriori la fatade

m2 889,60

309

CF30A

Tencuieli exterioare de 2 mm.

grosime, executate manual. cu

amestec "TINA-15" la pereti

RAL9010

m2 730,00

310

CF30A

Tencuieli exterioare de 2 mm.

grosime, executate manual. cu

amestec "TINA-15" la pereti

RAL7024

m2 51,00

311

CF30A

Tencuieli exterioare de 2 mm.

grosime, executate manual. cu

amestec "TINA-15" la pereti

RAL5010

m2 108,60

312

CL53D

Montarea sistemului fatada

ventilata cu placajul peretilor

cladirilor si constructiilor cu

panouri-casete metalice cu fixare

cu suruburi ascunsa, cu suprafata

detaliilor arhitecturale pina la

30% din suprafata totala a

peretilor.

m2 114,80

Total Fatada

Page 114: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Inclusiv salariu

6. Finisarea copertinelor K1.1,

K1.2

313

CB14C

Schela metalica tubulara pentru

lucrari de finisaje la tavane la

inaltimi pina la 7 m, cu

imobilizarea schelei timp de 15

zile (120 ore)

m2 1 030,00

314

CE06C

Invelitori din tabla zincata cutata,

H60-845-0.7 montata pe pane

metalice, cu prindere cu suruburi

autofiletanta (de talpa superioara a

panei metalice) si consolidate cu

nituri , inclusiv executarea

doliilor, sorturilor, racordurilor la

cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 1 040,00

315

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C44-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 180,00

316

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C21-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 1 050,00

317

CE23B

Glafuri si copertine din tabla

protejata anticoroziv de 0,5 mm

grosime pentru lungimi mai mari

de 2 m, cu latimea desfasurata 480

mm poz 3 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 142,60

318

CE23B

Glafuri si copertine din tabla

protejata anticoroziv de 0,5 mm

grosime pentru lungimi mai mari

de 2 m, cu latimea desfasurata 360

mm poz 13 Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040

m 132,80

319

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 160 mm

poz 15 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 90,40

320

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 200 mm

poz 16 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 6,00

Page 115: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

321

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 120 mm

poz 17 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 142,60

322

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din

tabla protejata anticoroziv D=160

mm Material marunt=1,030

m 132,80

323

CE22A

Sisteme de burlane tip brass

D=140 mm din tabla protejata

anticoroziv Material marunt=1,020

m 144,00

324

CE22A

Sisteme de burlane tip brass

D=180 mm din tabla protejata

anticoroziv Material marunt=1,020

m 37,00

Total Finisarea copertinelor K1.1,

K1.2 Inclusiv salariu

7. Finisarea copertinelor K2.1,

K2.2

325

CE30A

Asterala le invelitori sau doliile

invelitorilor din tigla, placi tip

eternit etc., din scinduri brute de

rasinoase (30 mm grosime), la

constructii obisnuite. Norma

0.0060 m3/m2

m2 48,00

326

CN51E

Tratamentul antiseptic al

lemnariei, pe suprafete aparente

cu paste antiseptice: acoperiri pe

grinzi.

100m2 0,48

327

CE06C

Invelitori din tabla zincata cutata,

H35-1000-0.6 montata pe pane

metalice, cu prindere cu suruburi

autofiletanta (de talpa superioara a

panei metalice) si consolidate cu

nituri , inclusiv executarea

doliilor, sorturilor, racordurilor la

cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 48,00

328

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C44-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 26,40

329

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C10-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 37,40

Page 116: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

330

CE06A1

Invelitori din tabla zincata 0.5mm,

montata pe pane metalice,

executate pe suprafete mai mici

sau egale de 40 mp cu foi din

tabla profilata cu prindere cu

agrafe speciale si suruburi

mecanice, de talpa superioara ,

inclusiv executarea doliilor,

sorturilor, racordurilor la cosuri

etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 17,20

331

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din

tabla protejata anticoroziv D=125

mm Material marunt=1,030

m 13,20

332

CE22A

Sisteme de burlane tip brass D=87

mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020

m 18,40

333

CE23B

Glafuri si copertine din tabla

protejata anticoroziv de 0,5 mm

grosime pentru lungimi mai mari

de 2 m, cu latimea desfasurata 320

mm poz 3 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 29,40

334

CE23B

Glafuri si copertine din tabla

protejata anticoroziv de 0,5 mm

grosime pentru lungimi mai mari

de 2 m, cu latimea desfasurata 440

mm poz 10 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 13,20

335

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 140 mm

poz 11 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 3,60

336

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 290 mm

poz 12 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 10,80

337

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 120 mm

poz 13 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 29,20

338

CL53D

Montarea sistemului fatada

ventilata cu placajul peretilor

cladirilor si constructiilor cu

m2 24,00

Page 117: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

panouri-casete metalice cu fixare

cu suruburi ascunsa, cu suprafata

detaliilor arhitecturale pina la

30% din suprafata totala a

peretilor.

Total Finisarea copertinelor K2.1,

K2.2 Inclusiv salariu

8. Amenajare

339

CB02B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte

pentru turnarea betonului in

elevatii, pereti drepti si diafragme

inclusiv sprijinirile la inaltimi

pina la 20 m inclusiv

m2 48,00

340

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x30 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 150,00

341

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 75,83

342 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 29,84

343

DA18A

Strat de fundatie din agregate in

amestecuri optimale, (ciment/nisip

proportie 1:6) executat cu

asternere manuala (diferenta 1 cm

la norma DE18A)

m3 3,73

344

DE18A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime placi 50 mm, asezate pe

un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:6,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 373,00

Total Amenajare Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

Page 118: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Solutii constructive. (04/2015-4-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de

măsură ————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 5,12

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 13,00

3

TsC03F1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in

autovehicule teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,74

4

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 122,10

5 TsC51B

Lucrari la descarcarea pamintului

in depozit, teren categoria II

100 m3 0,74

6

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

m3 525,00

Page 119: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

7

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 5,25

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2. Fundatii

8

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 12,82

9

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 301,18

10

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 304,32

11

CC01E1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 109,70

12

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 2 976,64

13

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 73,69

14

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

m2 301,18

Page 120: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

Total Fundatii Inclusiv salariu

1.3. Carcasa monolita

1.3.1. Stilpi monoliti

15

CB03F

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in stilpi la

constructii cu inaltimea pina la 20

m inclusiv, exclusiv sustinerile

m2 520,16

16

CC02K

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 1 946,12

17

CC02L2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 3 467,96

18

CC02D2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm,

pentru grinzi si stilpi, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante (eclise)

kg 499,20

19

CC13E

Innadirea prin sudare electrica la

banc a armaturilor din otel beton,

pentru betoane monolite armate,

executata cu 2 eclise, la bare cu

diametrul 18-28 mm

buc 416,00

20

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 60,02

Total Stilpi monoliti Inclusiv salariu

1.3.2. Grinzi si plansee monolite

21

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 2 068,17

Page 121: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

22

CB11A

Sustineri cu popi extensibili de

inventar, folosite pentru montarea

placilor prefabricate, a predalelor,

la turnarea planseilor partial sau

total monolite cu grinzi sau la

grinzi monolite cu plansee

prefabricate tip PE 3100 R

buc 4 590,00

23

CC02M

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm, si

montate in placi, la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 3 259,73

24

CC02M2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in placi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 345,13

25

CC02N2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in placi, la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 28 271,57

26

CC02D2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm,

pentru grinzi si stilpi, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante (eclise)

kg 230,40

27

CC13E

Innadirea prin sudare electrica la

banc a armaturilor din otel beton,

pentru betoane monolite armate,

executata cu 2 eclise, la bare cu

diametrul 18-28 mm

buc 192,00

28

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 53,85

29

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 310,00

Total Grinzi si plansee monolite Inclusiv salariu

1.3.3. Scari monolite Sc1, Sc2

30 TsA02B

Sapatura manuala de pamint in

spatii limitate, avind sub 1,00 m m3 0,70

Page 122: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire, in

pamint necoeziv sau slab coeziv

adincime < 0,75 m teren mijlociu

31

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 83,40

32

CB11A

Sustineri cu popi extensibili de

inventar, folosite pentru montarea

placilor prefabricate, a predalelor,

la turnarea planseilor partial sau

total monolite cu grinzi sau la

grinzi monolite cu plansee

prefabricate tip PE 3100 R

buc 130,00

33

CC02M

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm, si

montate in placi, la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 143,86

34

CC02M2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in placi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 62,48

35

CC02N2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in placi, la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 673,00

36

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 10,84

Total Scari monolite Sc1, Sc2 Inclusiv salariu

Total Carcasa monolita Inclusiv salariu

1.4. Parapet cotele 7.000 si 10.780

37 CB03F

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru m2 68,34

Page 123: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

turnarea betonului in stilpi la

constructii cu inaltimea pina la 20

m inclusiv, exclusiv sustinerile

38

CC02K

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 29,15

39

CC02L2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 290,36

40

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 4,10

41

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 1,57

Total Parapet cotele 7.000 si

10.780 Inclusiv salariu

1.5. Constructii din beton

copertina K2 (2 buc)

42

TsA02B

Sapatura manuala de pamint in

spatii limitate, avind sub 1,00 m

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire, in

pamint necoeziv sau slab coeziv

adincime < 0,75 m teren mijlociu

m3 2,10

43

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 7,68

44

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 10,32

45

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

kg 25,28

Page 124: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

46

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 17,12

47

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 1,00

48

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 1,10

49

TsD04B

Compactarea cu maiul de mina a

umpluturilor executate in sapaturi

orizontale sau inclinate la 1/4,

inclusiv udarea fiecarui strat de

pamint in parte, avind 10 cm

grosime pamint coeziv

m3 1,10

50 CE41A

Montarea capriorilor cu tratament

antiseptic

m3 1,12

51

CN50A

Tratament ignifug al lemnariei;

ferme, arce, grinzi, capriori,

cosoroabe.

m3 1,12

Total Constructii din beton

copertina K2 (2 buc) Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

2.1. Constructii metalice copertina

K2 (2 buc)

52

CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi,

ferme) gata confectionate, din otel

clasa C235, livrate complet

t 1,834

Page 125: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

53

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 1,834

Total Constructii metalice

copertina K2 (2 buc) Inclusiv salariu

2.2. Constructii metalice cota 7.000

54

CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi,

ferme) gata confectionate, din otel

clasa C235, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

t 1,191

55

CP18A

Sudarea pe contur a placilor din

otel suprapuse, avind grosimea de

5 - 7 mm inclusiv

m 6,08

56

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 1,191

Total Constructii metalice cota

7.000 Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Page 126: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Copertina K1.1 (04/2015-4.1-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu

fara TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1 k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,31

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 1,80

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 22,15

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,22

Page 127: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2. Fundatii

5

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 1,80

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 21,80

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 22,76

8

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 154,68

9

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg. Buloane

ancoraj 1.1 M24x1100 Ст3пс2) Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 134,40

10

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 8,20

11

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 21,80

Total Fundatii Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Page 128: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

12

CL01A

Stilpi din otel clasa C235, gata

confectionati, livrati complet

asamblati, montati la inaltimi pina

la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

Cm/1, Cm/2

t 4,255

13

CL05A

Ferme cu zabrele din otel clasa C

235 gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate la

inaltimi pina la 35 m, avind pina

la 1 t inclusiv Fm/1 - Fm/47

t 13,462

14

CL08A

Elemente metalice gata

confectionate, din otel C235,

livrate complet asamblate,

montate pe santier, in structura

constructiei usoare Em/13, Em/15,

Em/17

t 0,355

15

CL08A

Elemente metalice gata

confectionate, din otel C235,

livrate complet asamblate,

montate pe santier, in structura

constructiei usoare Em/1-Em/23

pl.14

t 3,599

16

CL08A

Elemente metalice gata

confectionate, din otel C235,

livrate complet asamblate,

montate pe santier, in structura

constructiei usoare (Dg/1-Dg/23)

t 1,145

17

CL08A

Piese metalice gata confectionate,

din otel C235, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

(Pm/11-Pm/13, Pm/22, Pm/23,

Pm/25, Pm/31, Pm/33)

t 0,136

18

CL08A

Piese metalice gata confectionate,

din otel C235, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

(Pm/1- Pm/35 pl.14)

t 0,486

19

CL13A

Pane metalice din profile din

banda de otel clasa C235 formata

la rece, gata confectionate,

montate pe grinzi metalice, la

constructii cu inaltimea la coama

pina la 10 m, avind greutatea pe

bucata pina la 0,1 t inclusiv (Pn/1-

Pn15 pl.14)

t 5,973

20 IzD10C Vopsirea anticoroziva cu pensula t 29,411

Page 129: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 130: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Copertina K1.2 (04/2015-4.2-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,31

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 1,80

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 22,15

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,22

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

Page 131: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

1.2. Fundatii

5

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 1,80

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 21,80

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 22,76

8

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 154,68

9

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg. Buloane

ancoraj 1.1 M24x1100 Ст3пс2) Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 134,40

10

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 8,20

11

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 21,80

Total Fundatii Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Page 132: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

12

CL01A

Stilpi din otel clasa C235, gata

confectionati, livrati complet

asamblati, montati la inaltimi pina

la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

Cm/1, Cm/2

t 4,255

13

CL05A

Ferme cu zabrele din otel clasa C

235 gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate la

inaltimi pina la 35 m, avind pina

la 1 t inclusiv Fm/1 - Fm/47

t 13,462

14

CL08A

Elemente metalice gata

confectionate, din otel C235,

livrate complet asamblate,

montate pe santier, in structura

constructiei usoare Em/13, Em/15,

Em/17

t 0,355

15

CL08A

Elemente metalice gata

confectionate, din otel C235,

livrate complet asamblate,

montate pe santier, in structura

constructiei usoare Em/1-Em/23

pl.14

t 3,599

16

CL08A

Elemente metalice gata

confectionate, din otel C235,

livrate complet asamblate,

montate pe santier, in structura

constructiei usoare (Dg/1-Dg/23)

t 1,145

17

CL08A

Piese metalice gata confectionate,

din otel C235, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

(Pm/11-Pm/13, Pm/22, Pm/23,

Pm/25, Pm/31, Pm/33)

t 0,136

18

CL08A

Piese metalice gata confectionate,

din otel C235, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

(Pm/1- Pm/35 pl.14)

t 0,486

19

CL13A

Pane metalice din profile din

banda de otel clasa C235 formata

la rece, gata confectionate,

montate pe grinzi metalice, la

constructii cu inaltimea la coama

pina la 10 m, avind greutatea pe

bucata pina la 0,1 t inclusiv (Pn/1-

Pn15 pl.14)

t 5,973

20

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

t 29,411

Page 133: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 134: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Incalzire, ventilare si conditionare (04/2015-4-IVC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Sistemul de ventilare si

conditionare a aerului

1

VB28B

Deflector circular Du=315mm,

"Mandik" Material marunt=1,005

buc 1,00

2 VB26A f

Difuzor turbionar VAPM 315

K/D/T/P/R "Mandik"

buc 39,00

3 VB26A f

Difuzor turbionar VAPM 200

K/D/T/P/R "Mandik"

buc 15,00

4 VB26A f

Difuzor turbionar VAPM 160

K/D/T/P/R "Mandik"

buc 18,00

5 VB26A f

Difuzor turbionar VAPM 125

K/D/T/P/R "Mandik"

buc 46,00

6 CL20A

Anemostat gata confectionate, de

tip TVOM 200

buc 28,00

7 CL20A

Anemostat gata confectionate, de

tip TVOM 160

buc 85,00

8

CL20A

Grile de ventilare gata

confectionate, din aluminiu, de tip

VNKM2 525X225 R2

buc 2,00

9

VA19A

Montarea canalelor de ventilatie

la inaltimea de la podea pina la 3

m din tabla zincata de 0,55 mm

grosime, avind diametrul sectiunii

circulare de pina la 200 mm.

Fixari consum 1.2223 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters,

silicon)=1,010

m2 668,89

10 VA20A

Montarea canalelor de ventilatie

la inaltimea de la podea pina la 3 m2 407,68

Page 135: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

m, din tabla zincate de 0.55 mm

grosime, avind diametru de

sectiunii circulare: 201-560 mm.

Fixari consum 1.2223 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters,

silicon)=1,010

11

VA22C

Montarea canalelor de ventilatie

la inaltimea de la podea pina la 3

m, din tabla zincate de 0,55 mm

grosime avind perimetrul: pina la

1800 mm. Fixari consum 1.2223

kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters,

silicon)=1,010

m2 169,23

12

VA22D

Montarea canalelor de ventilatie

la inaltimea de la podea pina la 3

m, din tabla zincatede 0,55 mm

grosime avind perimetrul: pina la

2000 mm. Fixari consum 1.2223

kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters,

silicon)=1,010

m2 139,00

13

VA22E

Montarea canalelor de ventilatie

la inaltimea de la podea pina la 3

m, din tabla zincate de 0.55 mm

grosime avind perimetrul: pina la

3600 mm. Fixari consum 1.2223

kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters,

silicon)=1,010

m2 133,51

14

VA13F

Piesa speciala (conexiune), din

tabla zincata de 0,55 mm grosime

inclusiv, avind perimetrul

sectiunii circulare de 250 - 400

mm (D100, D125)

m2 2,13

15

VA13FG

Piesa speciala (conexiune), din

tabla zincata de 0,55 mm grosime

inclusiv, avind perimetrul

sectiunii circulare de 400 - 700

mm (D160, D200)

m2 10,96

16

VA13H

Piesa speciala (conexiune), din

tabla zincata de 0,55 mm grosime

inclusiv, avind perimetrul

sectiunii circulare de 700 - 1600

mm (D250, D315, D400)

m2 4,47

17

VA13F

Piesa speciala (cot 90"), din tabla

zincata de 0,55 mm grosime

inclusiv, avind perimetrul

sectiunii circulare de 250 - 400

mm (D100, D125)

m2 5,06

18

VA13FG

Piesa speciala (cot 90"), din tabla

zincata de 0,55 mm grosime

inclusiv, avind perimetrul

sectiunii circulare de 400 - 700

mm (D160, D200)

m2 66,74

19 VA13H Piesa speciala (cot 90"), din tabla m2 38,52

Page 136: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

zincata de 0,55 mm grosime

inclusiv, avind perimetrul

sectiunii circulare de 700 - 1600

mm (D250, D315, D400)

20

VA13FG

Piesa speciala (cot 45"), din tabla

zincata de 0,55 mm grosime

inclusiv, avind perimetrul

sectiunii circulare de 400 - 700

mm (D160, D200)

m2 5,21

21

VA13H

Piesa speciala (cot 45"), din tabla

zincata de 0,55 mm grosime

inclusiv, avind perimetrul

sectiunii circulare de 700 - 1600

mm (D250)

m2 1,10

22

VA14F

Piesa speciala (schimbare de

sectiune 100x125), din tabla

zincata de 0,55 mm grosime,

avind perimetrul sectiunii

cerculare de 250 - 400 mm

m2 1,10

23

VA14G

Piesa speciala (schimbare de

sectiune 125x160; 100x160;

160x200; 125x200), din tabla

zincata de 0,55 mm grosime,

avind perimetrul sectiunii

cerculare de 400 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie

electrica, etc.)=1,010

m2 5,30

24

VA14H

Piesa speciala (schimbare de

sectiune 200x250; 125x250;

250x315), din tabla zincata de

0,55 mm grosime, avind

perimetrul sectiunii circulare de

700 - 1600 mm

m2 2,87

25

VA10H

Piesa speciala (cot 250x400), din

tabla zincata de 0,55 mm grosime,

avind perimetrul sectiunii

rectangulare de 700 - 1600 mm

m2 5,28

26

VA10I

Piesa speciala (cot 400x500), din

tabla zincata de 0,55 mm grosime,

avind perimetrul sectiunii

rectangulare de 1600 - 2500 mm

m2 30,52

27

VA10J

Piesa speciala (conexiune

800x800), din tabla zincata de

0,55 mm grosime, avind

perimetrul sectiunii rectangulare

de 2500 - 4000 mm

m2 3,33

28

VA10H

Piesa speciala (conexiune

250x400), din tabla zincata de

0,55 mm grosime, avind

perimetrul sectiunii rectangulare

de 700 - 1600 mm

m2 1,10

29

VA11H

Piesa speciala (reductie

400x500/300x650), din tabla

zincata de 0,55 mm grosime,

avind perimetrul sectiunii

m2 2,60

Page 137: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

rectangulare de 700 - 1600 mm

30

VA11I

Piesa speciala (reductie

800x400/500x400), din tabla

zincata de 0,55 mm grosime,

avind perimetrul sectiunii

rectangulare de 1600 - 2500 mm

m2 3,28

31

VA22D

Montarea canalelor de ventilatie

la inaltimea de la podea pina la 3

m, din tabla zincate sau aluminiu

de 1.0 mm grosime avind

perimetrul: pina la 2000 mm.

Fixari consum 1.2223 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters,

silicon)=1,010

m2 117,94

32

VA10H

Piesa speciala (cot 400x250), din

tabla zincata sau aluminiu de 1.0

mm grosime, avind perimetrul

sectiunii rectangulare de 700 -

1600 mm

m2 4,25

33

VA10I

Piesa speciala (conexiune

400x600), din tabla zincata 1.0

mm grosime, avind perimetrul

sectiunii rectangulare de 1600 -

2500 mm

m2 3,29

34

VA11I

Piesa speciala (reductie

400X600/D600), din tabla zincata

de 1.0 mm grosime, avind

perimetrul sectiunii rectangulare

de 1600 - 2500 mm

m2 3,29

35

IzH10A

Izolarea conductelor cu izolatie

cauciuc autoadeziva Flexifoam,

avind grosimea de 9 mm (fara

utilizarea sirmii)

m2 1 702,00

36

IzH07B

Izolarea conductelor cu saltele din

vata minerala RockWool Alu

Lamella Mat, cusute cu sirma din

otel zincata pe plasa de sirma,

gata confectionate, imbracate pe o

singura fata, avind grosimea de 20

mm

m2 434,00

37

IzH07B

Izolarea conductelor cu saltele din

vata minerala RockWool Alu

Lamella Mat, cusute cu sirma din

otel zincata pe plasa de sirma,

gata confectionate, imbracate pe o

singura fata, avind grosimea de 50

mm

m2 165,00

Total Sistemul de ventilare si

conditionare a aerului Inclusiv salariu

1.2. Sistemul de incalzire

38 IB01A

Radiatoare din fonta MC-140-500

coloane unite si sectiune eliptica

m2 172,05

Page 138: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

39

IB20A

Elemente de sustinere pentru

corpuri de incalzire, L=300 mm,

montat pe zid de caramida.

buc 342,00

40

ID06A

Robinet de aerisire cu cheie

mobila pentru instalatii de

incalzire centrala montate la

radiatoare

buc 78,00

41

ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj

(tur Caleffi) pentru instalatii de

incalzire central, avind diametrul

nominal de 1/2"

buc 78,00

42

ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj

(retur Caleffi) pentru instalatii de

incalzire central, avind diametrul

nominal de 1/2"

buc 78,00

43 ID02A

Cap termostatic reglaj pentru

instalatii de incalzire centrala

buc 78,00

44

IE01B

Efectuarea probei de etanseitate la

presiune a instalatiei de incalzire

centrala, avind conducte din otel,

cupru, polietilena sau

polipropilena, cu corpuri de

incalzire, aparate de incalzire,

armaturi, distribuitoare, colectoare

si vase sau robineti de aerisire,

avind suprafata totala a corpurilor

de incalzire de 101-200 mp

m2 172,05

45

IE02B

Efectuarea probei de dilatare-

contractare si de functionare a

instalatiei de incalzire centrala,

avind conducte din otel, cupru,

polietilena sau polipropilena, cu

corpuri de incalzire, aparate de

incalzire, armaturi, distribuitoare,

colectoare si vase sau robineti de

aerisire, avind suprafata totala a

corpurilor de incalzire de 101-200

mp

m2 172,05

46

IE08B

Spalarea cu apa potabila a

instalatiei interioare de incalzire

centrala, suprafata totala a

corpurilor fiind de 101-200 mp

m2 172,05

47

CN23G1

Vopsitorii de calitate obisnuita la

instalatii functionale, executate cu

email alchidic (Termolux) pe

corpurile radiatoarelor de calorifer

m2 172,05

48

ID06A

Robinet de aerisire automat pentru

instalatii de incalzire centrala,

avind diametrul nominal de 1/2"

buc 10,00

49

IC35B

Teava din polipropilena armata cu

fibra PN 20, montata, la legatura

corpurilor sau aparatelor de

incalzire, in instalatii de incalzire

centrala, avind diametrul exterior

m 330,00

Page 139: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

de 20,0 mm

50

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=20x9 mm Materiale marunte=1,050

m 330,00

51

IC38A

Piesa de racordare (fiting), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de pina la 20,0

mm, inclusiv

buc 400,00

52

IC38G

Piesa de racordare (fiting), cu 3

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de pina la 20,0

mm, inclusiv

buc 12,00

53

IC35C

Teava din polipropilena armata cu

fibra PN20, montata, la legatura

corpurilor sau aparatelor de

incalzire, in instalatii de incalzire

centrala, avind diametrul exterior

de 25,0 mm

m 150,00

54

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=25x9 mm Materiale marunte=1,050

m 150,00

55

IC38B

Piesa de racordare (fiting), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 25,0 mm

buc 4,00

56

IC38H

Piesa de racordare (fiting), cu 3

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 25,0 mm

buc 62,00

57

IC35D

Teava din polipropilena armata cu

fibra PN20, montata, la legatura

corpurilor sau aparatelor de

incalzire, in instalatii de incalzire

centrala, avind diametrul exterior

de 32,0 mm

m 300,00

58

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=32x9 mm Materiale marunte=1,050

m 300,00

59 IC38C

Piesa de racordare (fiting), cu 2

imbinari, din polipropilena buc 32,00

Page 140: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 32,0 mm

60

IC38I

Piesa de racordare (fiting), cu 3

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 32,0 mm

buc 28,00

61

IC36D

Teava din polipropilena armata cu

fibra PN20, montata in coloane la

instalatii de incalzire centrala,

avind diametrul exterior de 40,0

mm.

m 170,00

62

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=40x9 mm Materiale marunte=1,050

m 170,00

63

IC38D

Piesa de racordare (fiting), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 40,0 mm

buc 16,00

64

IC38J

Piesa de racordare (fiting), cu 3

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 40,0 mm

buc 36,00

65

IC36E

Teava din polietilena armata cu

fibra PN20, montata in coloane la

instalatii de incalzire centrala,

avind diametrul exterior de 50,0

mm.

m 100,00

66

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=50x9 mm Materiale marunte=1,050

m 100,00

67

IC38E

Piesa de racordare (fiting), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 50,0 mm

buc 26,00

68

IC38K

Piesa de racordare (fiting), cu 3

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 50,0 mm

buc 2,00

69

IC11F

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefiletata, montata prin sudura in

coloane, in instalatii de incalzire

centrala pentru cladiri de locuit si

m 170,00

Page 141: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

social-culturale, teava avind

Dn=50 mm

70

IzH22A

Izolarea conductelor cu cochilii

din vata minerala RockWool 150,

cu folie aluminiu sau similare, cu

grosimea de 50 mm

m2 80,07

71

IC12B

Teava din otel fara sudura sau

sudata longitudinal pentru

constructii, montata prin sudura

in conducte de distributie, in

instalatii de incalzire centrala

pentru cladiri de locuit si social-

culturale, teava avind Dn=65 mm

m 50,00

72

IzH22A

Izolarea conductelor cu cochilii

din vata minerala RockWool 150,

cu folie aluminiu sau similare, cu

grosimea de 50 mm

m2 25,90

73

TfA02A1

Reductie de otel gata

confectionata, montata pe

conducta, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 50x15 mm

buc 2,00

74

IC38C

Piesa de racordare (reductie), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 32x20 mm

buc 25,00

75

IC38C

Piesa de racordare (reductie), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 32x25 mm

buc 34,00

76

TfA02A1

Reductie de otel gata

confectionata, montata pe

conducta, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 50x25 mm

buc 4,00

77

IC38D

Piesa de racordare (reductie), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 40x25 mm

buc 10,00

78

IC38B

Piesa de racordare (reductie), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 25x20 mm

buc 102,00

79

IC38D

Piesa de racordare (reductie), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

buc 15,00

Page 142: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 40x20 mm

80

IC38D

Piesa de racordare (reductie), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 40x32 mm

buc 29,00

81

IC38E

Piesa de racordare (reductie), cu 2

imbinari, din polipropilena

imbinate prin polifusiune cu teava

din polipropilena armata, avind

diametrul exterior de 50x40 mm

buc 4,00

82

TfA02A1

Reductie de otel gata

confectionata, montata pe

conducta, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 50x32 mm

buc 12,00

83

CN23B

Vopsitorii de calitate superioara la

instalatii functionale,executate cu

vopsea email PF-115 pe un strat

de grund GF-021 pe conducte

avind diametrul exterioar peste 34

mm inclusiv

m2 36,90

84

IE03A

Efectuarea probei de etanseitate la

presiune a conductelor de

alimentare a aparatelor de

incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de

3/8" ... 1"

m 780,00

85

IE03B

Efectuarea probei de etanseitate la

presiune a conductelor de

alimentare a aparatelor de

incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de 1

1/4" ... 2"

m 270,00

86

IE03C

Efectuarea probei de etanseitate la

presiune a conductelor de

alimentare a aparatelor de

incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de 54

x 3,5 ... 83 x 3,5 mm

m 220,00

87

IE04A

Efectuarea probei de dilatare-

contractare si de functionare, a

conductelor de alimentare a

aparatelor de incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de

3/8" ... 1"

m 780,00

88 IE04B Efectuarea probei de dilatare- m 270,00

Page 143: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

contractare si de functionare, a

conductelor de alimentare a

aparatelor de incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de 1

1/4" ... 2"

89

IE04C

Efectuarea probei de dilatare-

contractare si de functionare, a

conductelor de alimentare a

aparatelor de incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de 54

x 3,5 ... 83 x 3,5 mm

m 220,00

Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu

1.3. Cazangeria

90

IC05A

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefiletata, montata prin sudura in

coloane in instalatii de incalzire

centrala pentru cladiri de

productie (constructii industriale),

teava avind diametrul de 1/2"

m 4,00

91

TfA02A1

Cot de otel gata confectionata,

montata pe conducta, inclusiv

proba de presiune la rece, proba

de etanseitate si proba complexa

cu fluid in circulatie, avind

diametrul de 15 mm

buc 7,00

92

TfA13A1

Derivatie la 90 grade sau oblica,

executata in canal la adincime de

1 m sau suprateran pina la 3 m

avind Dn 15 (teu)

buc 13,00

93

IC05C

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefiletata, montata prin sudura in

coloane in instalatii de incalzire

centrala pentru cladiri de

productie (constructii industriale),

teava avind diametrul de 1"

m 50,00

94

TfA02A1

Cot de otel gata confectionata,

montata pe conducta, inclusiv

proba de presiune la rece, proba

de etanseitate si proba complexa

cu fluid in circulatie, avind

diametrul de 25 mm

buc 38,00

95

TfA13A1

Derivatie la 90 grade sau oblica,

executata in canal la adincime de

1 m sau suprateran pina la 3 m

avind Dn 25 (teu)

buc 25,00

96

IC05E

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefiletata, montata prin sudura in

m 17,00

Page 144: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

coloane in instalatii de incalzire

centrala pentru cladiri de

productie (constructii industriale),

teava avind diametrul de 1 1/2"

97

TfA02A1

Cot de otel gata confectionata,

montata pe conducta, inclusiv

proba de presiune la rece, proba

de etanseitate si proba complexa

cu fluid in circulatie, avind

diametrul de 40 mm

buc 15,00

98

IC11F

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefiletata, montata prin sudura in

coloane, in instalatii de incalzire

centrala pentru cladiri de locuit si

social-culturale, teava avind

Dn=50 mm

m 5,00

99

TfA02A1

Cot de otel gata confectionata,

montata pe conducta, inclusiv

proba de presiune la rece, proba

de etanseitate si proba complexa

cu fluid in circulatie, avind

diametrul de 50 mm

buc 4,00

100

TfA13A1

Derivatie la 90 grade sau oblica,

executata in canal la adincime de

1 m sau suprateran pina la 3 m

avind Dn 50 (teu)

buc 5,00

101

IE03A

Efectuarea probei de etanseitate la

presiune a conductelor de

alimentare a aparatelor de

incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de

3/8" ... 1"

m 54,00

102

IE03B

Efectuarea probei de etanseitate la

presiune a conductelor de

alimentare a aparatelor de

incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de 1

1/4" ... 2"

m 22,00

103

IE04A

Efectuarea probei de dilatare-

contractare si de functionare, a

conductelor de alimentare a

aparatelor de incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de

3/8" ... 1"

m 54,00

104

IE04B

Efectuarea probei de dilatare-

contractare si de functionare, a

conductelor de alimentare a

aparatelor de incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de 1

1/4" ... 2"

m 22,00

Page 145: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

105

TfA01C1

Conducta de otel, montata in

canal, la o adincime de pina la 1

m sau suprateran, la o inaltime de

pine la 3 m , inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 108x4.0

m 20,00

106

TfA02C1

Cot de otel gata confectionat,

montat pe conducta amplasata in

canal, la o adincime de pina la 1

m sau suprateran, la o inaltime de

pina la 3 m, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 108x4.0

buc 8,00

107

TfA01D1

Conducta de otel, montata in

canal, la o adincime de pina la 1

m sau suprateran, la o inaltime de

pine la 3 m , inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 159x4.5

m 5,00

108

TfA02D1

Cot de otel gata confectionat,

montat pe conducta amplasata in

canal, la o adincime de pina la 1

m sau suprateran, la o inaltime de

pina la 3 m, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 159x4.5

buc 4,00

109

TfA02A1

Reductie de otel gata

confectionata, montata pe

conducta, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 50x25 mm

buc 1,00

110

TfA02A1

Reductie de otel gata

confectionata, montata pe

conducta, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 25x15 mm

buc 1,00

111

TfA02A1

Reductie de otel gata

confectionata, montata pe

conducta, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 50x25 mm

buc 2,00

Page 146: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

112

TfA02C1

Reductie de otel gata

confectionata, montata pe

conducta, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 108x57

buc 1,00

113

TfA02D1

Reductie de otel gata

confectionata, montata pe

conducta, inclusiv proba de

presiune la rece, proba de

etanseitate si proba complexa cu

fluid in circulatie, avind diametrul

de 159x108

buc 2,00

114

CN23A

Vopsitorii de calitate superioara la

instalatii functionale,executate cu

vopsea email PF-115 pe un strat

de grund GF-021 pe conducte

avind diametrul exterioar pina la

34 mm inclusiv

m 54,00

115

CN23B

Vopsitorii de calitate superioara la

instalatii functionale,executate cu

vopsea email PF-115 pe un strat

de grund GF-021 pe conducte

avind diametrul exterioar peste 34

mm inclusiv

m2 12,20

116

ID10E

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 2"

buc 2,00

117

ID04C

Robinet de trecere sau de retinere

cu mufe pentru instalatii de

incalzire central, avind diametrul

nominal de 2"

buc 6,00

118

ID04B

Robinet de trecere sau de retinere

cu mufe pentru instalatii de

incalzire central, avind diametrul

nominal de 1 1/2"

buc 3,00

119

ID04A

Robinet de trecere sau de retinere

cu mufe pentru instalatii de

incalzire central, avind diametrul

nominal de 1"

buc 8,00

120

ID04A

Robinet de trecere sau de retinere

cu mufe pentru instalatii de

incalzire central, avind diametrul

nominal de 1/2"

buc 2,00

121

IA20B

Supapa de sens, montata prin

insurubare, avind diametrul

nominal de 2"

buc 2,00

122

IA20B

Supapa de sens, montata prin

insurubare, avind diametrul

nominal de 1 1/2"

buc 1,00

123 IA20A Supapa de sens, montata prin buc 2,00

Page 147: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

insurubare, avind diametrul

nominal de 1"

124

IA18B

Armaturi fine pentru cazanele de

incalzire centrala: grup

termomanometric cu robinet de

control

buc 5,00

125

ID06A

Robinet de aerisire automat pentru

instalatii de incalzire centrala,

avind diametrul nominal de 1/2"

buc 10,00

126 ID07B f

Insertie flexibila, cu mufe, avind

diametrul nominal de 1"

buc 12,00

127

SB28A

Sifon de pardoseala din

polipropilena cu gratar din otel

inoxidabil, avind diametrul iesirii

de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa

etc)=1,010

buc 1,00

128

IA20A

Supapa de siguranta de

suprapresiune, montata prin

insurubare, avind diametrul

nominal de 1/2"

buc 2,00

129

ID04A

Robinet de drenare cu mufe

pentru instalatii de incalzire

central, avind diametrul nominal

de 1/2"

buc 20,00

Total Cazangeria Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

2.1. Sistemul de ventilare si

conditionare a aerului

130

VC18B

Montarea agregatului de

conditionare a aerului special,

modulat, pentru amestacare,

filtrare, incalzire, umidificare,

racire, postincalzire, ventilare,

distributie, atenuare a zgomotului,

avind un debit de aer tratat de

12.000 - 30.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de

sters, energie electrica etc.)=1,004

buc 1,00

131

VC07A Montarea ventilatoarelor axiale,

de fereastra, tip CK Materiale marunte si de montaj

buc 5,00

Page 148: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

(suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010

132

VC06B

Montarea ventilatoarelor de

acoperis radiale antrenate direct,

avind debitul de 6.000-15.000

mc/h cu motor electric de 3 kw

(ventilatoare DU) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol,

etc)=1,050

buc 2,00

133 08-03-605-

1 Ventilator (partea electrica)

buc 14,00

134

IB09A

Aeroterma de perete sau de tavan

functionind cu apa calda,

racordata cu mufe, avind puterea

calorica de pina la 8,0 kw,

inclusiv

buc 4,00

135

AcB01G

Montarea armaturilor cu actionare

manuala sau mecanica (supapa),

la conductele de alimentare cu aer Mat. marunte si montaj (garnituri,

suruburi, etc.)=1,020

buc 11,00

136

AcB09A

Montarea dispozitivelor de

actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori

electrici, papuci de cablu etc.)=1,030

buc 11,00

137

VC37A

Montarea aparatelor de

conditionare a aerului casnice

(split-sistem) puterea motorului

pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050

buc 3,00

Total Sistemul de ventilare si

conditionare a aerului Inclusiv salariu

2.2. Cazangeria

138

IA14E

Cazan de preparare agent termic

pentru incalzire (apa calda 90/70

grade), de otel, monobloc, avind

puterea calorica de 291 - 380 kw

buc 2,00

139

IA32B

Vas de expansiune inchis cu

membrana, avind capacitatea de

501 - 1000 l

buc 2,00

140

IA17C

Boiler vertical montat pe

pardoseala, boilerul avind

capacitatea de 1000...2000 l

buc 3,00

141 11-04-004-

01

Aparat de perete. Panouri de

automatizare

buc 8,00

142

IA37A

Pompa de circulatie (recirculatie)

montata pe conducta existenta,

prin insurubare, avind diametrul

pina la 1", inclusiv

buc 5,00

143

IA37B

Pompa de circulatie (recirculatie)

montata pe conducta existenta,

prin insurubare, avind diametrul

peste 1"

buc 1,00

144 IC46A Distribuitor - colector pentru buc 1,00

Page 149: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

puncte si centrale termice,

montate pe sustinator gata

confectionat 65 - 100 mm

145

IA41B

Reductor de presiune pentru

instalatiile de incalzire centrala,

avind racorduri de 80 sau 100 mm

buc 1,00

146 TfE01D

Montarea cosurilor de fum

preizolate, cu diametrul 160 mm

m 10,00

147

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si

de retinere, cu flansa, pentru

instalatiile de incalzire centrala,

avind diametrul nominal de

50...65 mm (vana cu 3 cai)

buc 1,00

148

AcB09A

Montarea dispozitivelor de

actionare electrica a vanelor,

(servomotror) Materiale marunte (cositor, conductori

electrici, papuci de cablu etc.)=1,030

buc 1,00

149

SE56A

Filtru pentru apa potabila, cu

mufe filetata pentru montaj pe

conducta, avind dimensiunea de

2" Material marunt ( fuior cinepa, grund

miniu de plumb etc)=1,010

buc 2,00

150 IA39A

Instalatie de umplere si filtrare

apa

buc 1,00

151 08-03-602-1

Conectarea la rete electrica

buc 9,00

Total Cazangeria Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

3.1. Sistemul de ventilare si

conditionare a aerului

152

pret

furnizor

Instalatie de refulare Proiect Nr.

825-MD003-16 PV 1.1

producator Mandik conform

specificatiei 04/2015-4-IV pct. 1

subpunctele 1.1 - 1.20

set 1,00

153 pret

furnizor

Ventilator CK125A, debit

100m3/h, P=200Pa, "OSTBERG"

buc 1,00

154 pret

furnizor

Ventilator CK315B, debit

900m3/h, P=200Pa, "OSTBERG"

buc 1,00

155 pret Ventilator CK315C, debit buc 1,00

Page 150: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor 1100m3/h, P=250Pa,

"OSTBERG"

156 pret

furnizor

Ventilator CK200A, debit

400m3/h, P=200Pa, "OSTBERG"

buc 2,00

157

pret

furnizor

Ventilator pentru evacuarea

fumului Q=15000m3/h, P=800Pa,

de tip DU KPOB91-090-ДУ400-

H-01100/06-У1

buc 2,00

158 pret

furnizor

Perdea de aier cu functionare cu

agent termic Thermoscreens

C2000W NT

buc 4,00

159 pret

furnizor

Supapa de retinere a focului

PKTM III(60) 160-.20 TPM

080/11 "Mandik"

buc 2,00

160 pret

furnizor

Supapa de retinere a focului

PKTM III(60) 125-.20 TPM

080/11 "Mandik"

buc 3,00

161 pret

furnizor

Clapeta de evacuare a fumului

OKM 800x400/C/M- .44

"Mandik"

buc 6,00

162 pret

furnizor

Conditioner split de perete YORK

YVHC 09.

set 3,00

Total Sistemul de ventilare si

conditionare a aerului Inclusiv salariu

3.2. Cazangeria

163

pret furnizor

Cazan pentru sistemul de incalzire

functionind pe gaz, Q=300kW,

N=0.28kW, U=230V, in set cu

blocul de regulare, arzatorul, si

pompele interioare. WOLF

MGK300

set 2,00

164 pret furnizor

Vas de expansiune V=600l, de tip

WOLF

buc 2,00

165 pret

furnizor Boiler V=1000 l WOLF

set 3,00

166

pret

furnizor

Panou de automatizare

semnalizare de tip WOLF BM

complet asamblat cu toate

accesoriile pentru montare

buc 3,00

167

pret

furnizor

Panou de automatizare

semnalizare de tip WOLF KM

complet asamblat cu toate

accesoriile pentru montare

buc 1,00

168

pret

furnizor

Panou de automatizare

semnalizare de tip WOLF MM

complet asamblat cu toate

accesoriile pentru montare

buc 2,00

169

pret

furnizor

Panou de automatizare

semnalizare de tip WOLF cu

conectare la internet, complet

asamblat cu toate accesoriile

pentru montare

buc 1,00

Page 151: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

170

pret

furnizor

Panou de automatizare

antiincendiu de tip SIGNAL1DM

+ SIGNAL2DM, complet

asamblat cu toate accesoriile

pentru montare

buc 1,00

171

pret

furnizor

Set grupa de pompare MEIBES

FL-UK cu reglare modulara

N=0.65kW, U=230V, n=1400-

3400 rot/min, Hmax=6.0 m H2O,

L=7.0 m3/h, cu pompa WILO

STRATOS 25/1-12 PN10

buc 4,00

172

pret

furnizor

Set grupa de pompare MEIBES

FL-UK cu reglare modulara

N=0.35kW, U=230V, n=1400-

4600 rot/min, Hmax=6.0 m H2O,

L=16.0 m3/h, cu pompa WILO

STRATOS-Z 40/1-12 PN10

buc 1,00

173

pret

furnizor

Pompa de circulatie cu reglare

modulara N=0.07kW, U=230V,

n=2550 rot/min, Hmax=6.0 m

H2O, L=5.0 m3/h, WILO STAR

Z 20/7-3, PN6

buc 1,00

174

pret

furnizor

Colectro/distribuitor 3 conture,

izolat, MEIBES V150 in set cu

accesoriile de montare si

fitingurile

buc 1,00

175

pret furnizor

Colectror de egalizare a

presiunilor dinamice, izolat,

MEIBES HZW 100/6 in set cu

accesoriile de montare si

fitingurile

buc 1,00

176

pret

furnizor

Cos de fum din inox cu izolare

D=160 mm, L=5.0 m, in set cu

toate fitingurile si accesoriile

necesare montarii

set 2,00

177 pret

furnizor

Vana cu 3 cai Dn50 cu

servomotor pentru sistemul de

incalzire

buc 1,00

178 pret furnizor

Filtru cu plasa, cu mufe 2"

buc 2,00

179

pret

furnizor

Statie de umplere si filtrare Reflex

Fillcontrol Auto Compact +

pompa de rezerva depozit

Beneficiar

set 1,00

Total Cazangeria Inclusiv salariu

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

4. Lucrari de reglare-demarare

4.1. Sistemul de ventilare si

Page 152: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

conditionare a aerului

180

VD01B

Verificarea si punerea in

functiune a instalatiilor de

ventilatie, climatizarea si

conditionarea a aerului peste 30 m

tubulatura si peste 20 buc piese

speciale

buc 3,00

181

VD01A

Verificarea si punerea in

functiune a instalatiilor de

ventilatie, climatizarea si

conditionarea a aerului pina la 30

m tubulatura si 20 buc piese

speciale

buc 5,00

182

VD03B

Reglarea ventilatorului la

instalatiile de ventilatie,

climatizare si conditionare a

aerului, cu ajutorul dispozitivului

de reglaj

buc 2,00

183

VD03F

Reglarea ventilatorului la

instalatiile de ventilatie,

climatizare si conditionare a

aerului, prin by-pas

buc 8,00

184

VD03C

Reglarea ventilatorului la

instalatiile de ventilatie,

climatizare si conditionare a

aerului, prin variatia turatiei

motorului electric

buc 2,00

Total Sistemul de ventilare si

conditionare a aerului Inclusiv salariu

4.2. Sistemul de incalzire

185

07-10-012-

01

Reglarea sistemelor consumatoare

de caldura din cladiri: Sistem

consumator de caldura din cladire,

sarcina termica, Gcal/h, pina la

0,2

1

sistema 1,00

Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu

4.3. Cazangeria

186

07-09-002-01

Incercarea cazanelor de apa calda

si de abur si apa calda: Cazan,

debit de caldura, Gcal/h, peste 2

pina la 10

buc 2,00

187

07-04-062-

01

Instalatie de separare si vas de

expansiune de purjare continua

(separator, schimbator de caldura,

vas de expansiune de purjare

continua cu volum pana la 7,5 m3,

comunicatii)

buc 3,00

Total Cazangeria

Page 153: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de reglare-

demarare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 154: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (04/2015-4-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

RpCU06A1

Executarea santurilor de pina la 5

cm adincime, in pereti din zidarie

de caramida de 5 x 50 cm2, pentru

executarea mecanizata

m 360,00

2

RpCU07D

Matarea santurilor in pereti de

pina la 50 cm2, dupa instalatii sau

consolidari

m 360,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

3

08-03-572-

5

Bloc de comanda de executare tip

dulap sau punct de distributie

(dulap), montat pe perete, inaltime

si latime, mm, pina la 1700х1100

(УВР, ВРУ, АВР)

buc 3,00

4

08-03-573-4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350 (ЩРн, ЩМП)

buc 13,00

5 08-03-521-

2

Intreruptor cu pirghie pe placa cu

maneta centrala sau laterala sau

manevrare cu bara, montat pe

buc 2,00

Page 155: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

suport metalic, monopolar, curent,

pina la 400 A (ПЦ-4)

6 08-03-523-

2

Siguranta, instalata pe suport

izolator, curent pina la 250 A

(ППНИ-35)

buc 6,00

7 08-03-523-

1

Siguranta, instalata pe suport

izolator, curent pina la 100 A

(ППНИ-33)

buc 30,00

8

08-03-526-

3

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 250

(BA88-35)

buc 1,00

9

08-03-526-

2

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 100

(BA88-33, BA47-29, BH32)

buc 6,00

10

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(BA47-29, BH32, АВДТ32,

АВДТ34)

buc 126,00

11

08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (releu de

impuls TL/Tl, intrerupator

programabil ТЭ-15, buton SB-7,

releu РЭК78/4)

buc 12,00

12 08-03-529-

1

Contactor de curent continuu pe

constructii, curent pina la 160 A

(КМИ)

buc 2,00

13

08-03-534-

1

Comutator universal protejat de

praf si apa, montat pe constructie

pe perete sau coloana, cantitate

sectii pina la 4 (LAY5-BG45)

buc 2,00

14 08-01-080-

2

Aparat pentru masurare si

protectie, cantitate extremitati

conectate pina la: 6 (ОПС-4С)

buc 2,00

15 RpEP18A

Aplicarea inscriptiilor PM si TS

pe usile punctului de alimentare

buc 16,00

16 08-02-410-

1

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 25

mm

100 m 53,55

17 pret furnizor

Teava PE p/u electromontaj d20

m.l. 3 655,00

18 pret

furnizor Teava PE p/u electromontaj d25

m.l. 1 700,00

19 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 5,90

20 pret

furnizor Teava PE p/u electromontaj d32

m.l. 250,00

21 pret furnizor

Teava PE p/u electromontaj d40

m.l. 330,00

22 pret

furnizor Teava PE p/u electromontaj d50

m.l. 10,00

23 08-02-390- Canale din masa plastica cu 100 m 0,20

Page 156: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

3 latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 150x60 mm cu perete

dispartitor de tip Primer

24 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 4 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 8,00

25 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 6 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 4,00

26 08-02-396-

6

Canal metalic pe pereti si tavane,

lungime 3 m

100 m 1,20

27 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

100x150x3000 mm, CLP10-100-

150-3

m.l. 30,00

28 pret

furnizor

Capac p/u jgheab metalic zincat

perforat B=150 mm, CLP1K-150-

1

m.l. 30,00

29 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

100x100x3000 mm, CLP10-100-

100-3

m.l. 10,00

30 pret

furnizor

Perete dispartitor p/u jgheab

metalic zincat perforat h=80 mm,

CLP1F-080-2

m.l. 40,00

31 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

50x100x3000 mm, CLP10-50-

100-3

m.l. 80,00

32 pret

furnizor

Capac p/u jgheab metalic zincat

perforat B=100 mm, CLP1K-100-

1

m.l. 40,00

33 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 68,10

34 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 2x1.5 mm2

m.l. 100,00

35 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 3x1.5 mm2

m.l. 2 290,00

36 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 3x2.5 mm2

m.l. 1 600,00

37 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 5x2.5 mm2

m.l. 10,00

38 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 5x4 mm2

m.l. 130,00

39 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 5x6 mm2

m.l. 10,00

40 pret furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5

mm2

m.l. 145,00

41 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 2x1.5

mm2

m.l. 205,00

42 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5

mm2

m.l. 965,00

43 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x2.5

mm2

m.l. 210,00

44 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x2.5

mm2

m.l. 25,00

Page 157: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

45 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5х4

mm2

m.l. 235,00

46 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5х10

mm2

m.l. 105,00

47 pret furnizor

Cablu КВВГнг 4x1.0 mm2

m.l. 270,00

48 pret

furnizor Cablu C2XY-F 5x2.5 mmp

m.l. 200,00

49 pret furnizor

Cablu C2XY-F 5x4.0 mmp

m.l. 310,00

50 08-02-148-

2

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 2 kg

100 m 0,10

51 pret furnizor

Cablu ВВГнг(A)-HF 5x16 mm2

m.l. 10,00

52 08-02-148-

3

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 3 kg

100 m 0,40

53 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 5x50 mm2

m.l. 40,00

54 pret

furnizor

Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0

5х95 mm2

m.l. 5,00

55 pret

furnizor

Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0

5х120 mm2

m.l. 5,00

56

08-02-412-

2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 6,00

57 pret

furnizor Fir ПВ 1x4 mm2

m.l. 200,00

58 pret

furnizor Fir ПВ 1x6 mm2

m.l. 400,00

59 pret

furnizor

Cutie de distributie pentru

instalatie deschisa KM41006 cu

capac

buc 200,00

60

08-03-594-

3

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, pina la 4

100

buc 2,36

61 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent OPL/R

4x18, IP20

buc 206,00

62 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent OWP/S

4x18, IP54

buc 30,00

63 pret

furnizor Lampa luminiscenta 18W

buc 944,00

64

08-03-594-

2

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, 2

100

buc 0,53

65 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent CD

2x18, IP65

buc 26,00

66 pret

furnizor

Lampa luminiscenta compacta

18W

buc 52,00

67 pret Corp iluminat luminiscent buc 14,00

Page 158: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor AOT/OPL 2x18, IP40

68 pret furnizor

Corp iluminat luminiscent LZ

2x18, IP65

buc 11,00

69 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent LZ

2x36, IP65

buc 2,00

70 pret

furnizor Lampa luminiscenta 18W

buc 50,00

71 pret furnizor

Lampa luminiscenta 36W

buc 4,00

72

08-03-593-

5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,07

73 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 2604A,

IP54

buc 6,00

74 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, ВЗГ-60, IP65

buc 1,00

75 pret

furnizor Lampa incandescenta 60W

buc 7,00

76 08-03-596-

7

Proiector, montat separat pe pilon

de otel, cu lampa, putere, W: 500

(LYRA LED)

100

buc 0,12

77

08-03-596-3

Proiector, montat separat pe

constructie de otel pe acoperisul

cladirii, cu lampa, putere, W: 500

(СДО 01-10 LED)

100

buc 0,20

78 08-03-591-

2

Intreruptor cu o clapa, tip

ingropat, la instalatie inchisa

100

buc 1,04

79 pret

furnizor

Intrerupator instalatie inchisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP20,

10A, 220V

buc 92,00

80 pret

furnizor

Intrerupator instalatie inchisa cu

legare la pamint, tip scara , IP20,

10A, 220V

buc 2,00

81 pret

furnizor

Intrerupator instalatie inchisa cu

legare la pamint, tip buton , IP20,

10A, 220V

buc 10,00

82 08-03-591-

5

Intreruptor cu doua clape, tip

neingropat, la instalatie inchisa

100

buc 0,09

83 pret

furnizor

Intrerupator instalatie inchisa cu

legare la pamint, cu 2 clape, IP20,

10A, 220V

buc 9,00

84 08-03-591-

3 Intreruptor semietansat si etansat

100

buc 0,18

85 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 18,00

86 08-03-591-

9

Priza de fisa tip neingropat, la

instalatie inchisa

100

buc 1,54

87 pret

furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la

pamint, IP20, 16A, 220V, PC 10-buc 154,00

Page 159: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

3-КБ

88 pret

furnizor Rama orizontala 2M

set 6,00

89 pret

furnizor Rama orizontala 3M

set 36,00

90 pret

furnizor Rama orizontala 6M

set 1,00

91 pret

furnizor Doze pentru aparate KM40001

buc 267,00

92 08-03-591-

10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,02

93 pret

furnizor

Priza instalatie deschisa cu legare

la pamint, IP54, 16A, 220V

buc 2,00

94 08-03-529-

1

Contactor de curent continuu pe

constructii, curent pina la 160 A

(КМИ)

buc 3,00

95

08-03-532-

4

Post de comanda cu butoane,

destinatie comuna, montat pe

constructie perete sau coloana,

cantitatea elementelor postului

pina la 3

buc 12,00

96 08-03-603-1

Cutie cu transformatori coboritori

buc 2,00

97 08-03-591-

9

Priza de fisa tip neingropat, la

instalatie inchisa

100

buc 0,32

98 pret

furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la

pamint, IP20, 16A, 220V

buc 24,00

99 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de telefon,

IP20

buc 4,00

100 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de

compiutere, IP20

buc 4,00

101

08-03-545-

1

Cutie cu cleme pentru cabluri si

conductoare, sectiune pina 6

mm2, montata pe constructie pe

perete sau coloana, cantitate

cleme: 10 (Legrand)

buc 2,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

102

pret

furnizor

Dulap din metal poentru instalarea

accesoriilor electrice, IP54, cu

urmatoarele dimensiuni

1400x900x300 mm, in set cu

izolatori, sine, bare, lacat cu chee

buc 2,00

103 pret

furnizor

Dulap din metal poentru instalarea

accesoriilor electrice, IP54, cu buc 1,00

Page 160: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

urmatoarele dimensiuni

1800x600x450 mm, in set cu

izolatori, sine, bare, lacat cu chee

104 pret furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-24з-

0-74-У2, IP54

buc 6,00

105 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-36з-

0-74-У2, IP54

buc 5,00

106 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩМП-1-

0 74 У2, IP54

buc 2,00

107 pret

furnizor

Intrerupator cu pirghie ПЦ-4, 3Р,

400А

buc 2,00

108 pret furnizor

Siguranta ППНИ-35, In=200А

set 3,00

109 pret

furnizor Siguranta ППНИ-35, In=160А

set 3,00

110 pret furnizor

Suport siguranta fuzibila ДП-35

buc 6,00

111 pret

furnizor Siguranta ППНИ-33, In=16А

set 8,00

112 pret furnizor

Siguranta ППНИ-33, In=20А

set 1,00

113 pret

furnizor Siguranta ППНИ-33, In=25А

set 15,00

114 pret furnizor

Siguranta ППНИ-33, In=32А

set 3,00

115 pret

furnizor Siguranta ППНИ-33, In=63А

set 3,00

116 pret furnizor

Suport siguranta fuzibila ДП-33

buc 30,00

117 pret

furnizor

Automat BA88-35 3P, 250A,

35kA cu declansator electronic

MP211

buc 1,00

118 pret furnizor

Automat BA88-33, 3P, 100A

buc 2,00

119 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 40A,

°C°

buc 2,00

120 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

63A

buc 1,00

121 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

32A

buc 1,00

122 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 16A,

°C°

buc 6,00

123 pret furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 10A,

°B°

buc 1,00

124 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°C°

buc 5,00

125 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°C°

buc 1,00

126 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°B°

buc 40,00

127 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 16A,

°B°

buc 1,00

128 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

16A

buc 5,00

129 pret Separator de sarcina BH-32, 3P, buc 6,00

Page 161: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor 25A

130 pret

furnizor Automat АВДТ32, С06, 30мА

buc 21,00

131 pret

furnizor Automat АВДТ32, С10, 30мА

buc 24,00

132 pret

furnizor Automat АВДТ32, С16, 30мА

buc 10,00

133 pret

furnizor Automat АВДТ34, С16, 30мА

buc 6,00

134 pret

furnizor

Releu de impuls de tip TL/Tl 2P,

16A, 220V

buc 4,00

135 pret

furnizor Timer ТЭ15

buc 2,00

136 pret furnizor

Buton SB-7 "STOP"

buc 4,00

137 pret

furnizor Releu intermediar РЭК 78/4

buc 2,00

138 pret

furnizor

Contactor KMИ 11810, 18A,

230V

buc 1,00

139 pret

furnizor Contactor KMИ 10910, 9A, 230V

buc 1,00

140 pret

furnizor

Comutator LAY5-BG45 cu cheie

BSW80-BG-2-K02

buc 2,00

141 pret

furnizor

Protectie la supratensiuni ОПС1-

C/4Р

buc 2,00

142

pret

furnizor

Corp iluminat cu sursa autonoma

de alimentare 1.0 ore, 2W, cu

indicarea sensului de miscare spre

iesire de tip LIRA 4223-4 LED

buc 12,00

143 pret furnizor

Proiector LED СДО 01-10, IP65

buc 20,00

144 pret

furnizor Contactor KMИ 10960, 9A, IP54

buc 1,00

145 pret furnizor

Contactor KMИ 34062, 40A,

IP54

buc 2,00

146 pret furnizor

Post de comanda 1 butoane

КП101

buc 12,00

147 pret

furnizor Buton SB-7 "STOP"

buc 10,00

148 pret furnizor

Butoane de comnda APBB-22N

buc 2,00

149 pret

furnizor

Boxa de transformare ЯТП-250-

220/12

buc 2,00

150 pret

furnizor

Panou Legrand montat in

pardosea nr. cat. 0 896 34 + nr.

cat. 0 896 35

set 2,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Page 162: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Intocmit (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (04/2015-4-RAC)

Intocmit in preţuri curente

crt.

Simbol norme şi

Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Apeduct

1

SA15B

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in conducte de

legatura, la obiecte sanitare, la

obiecte de locuit si soccial-

culturale, avind diametrul de

20x2.1 mm

m 85,00

2

SA37B

Bratara pentru fixarea conductelor

de alimentare cu apa si gaze, din

otel sau PVC montata prin

incastrare, conductele avind

diametrul de 3/4"

buc 104,00

3

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=20x9 mm Materiale marunte=1,050

m 85,00

4

SA15B

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in conducte de

legatura, la obiecte sanitare, la

obiecte de locuit si soccial-

culturale, avind diametrul de

25x2.5 mm

m 60,00

5 SA37C

Bratara pentru fixarea conductelor

de alimentare cu apa si gaze, din buc 24,00

Page 163: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

otel sau PVC montata prin

incastrare, conductele avind

diametrul de 1"

6

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=25x9 mm Materiale marunte=1,050

m 60,00

7

SA03B

Teava din otel zincata pentru

instalatii, montata in coloane la

cladiri de locut si social culturale,

avind diametrul de 3/4" (fitinguri

vezi 04/2015-4-RAC.SU) Material marunt (cinepa fuior, grund

miniu)=1,030

m 10,00

8

SA03C

Teava din otel zincata pentru

instalatii, montata in coloane la

cladiri de locut si social culturale,

avind diametrul de 1" (fitinguri

vezi 04/2015-4-RAC.SU) Material marunt (cinepa fuior, grund

miniu)=1,025

m 20,00

9

SA03D

Teava din otel zincata pentru

instalatii, montata in coloane la

cladiri de locut si social culturale,

avind diametrul de 1 1/4"

(fitinguri vezi 04/2015-4-

RAC.SU) Material marunt (cinepa fuior, grund

miniu)=1,025

m 40,00

10

SA03F

Teava din otel zincata pentru

instalatii, montata in coloane la

cladiri de locut si social culturale,

avind diametrul de 2" (fitinguri

04/2015-4-RAC.SU) Material marunt (cinepa fuior, grund

miniu)=1,020

m 30,00

11

SB30A

Suporti pentru sustinerea

conductelor si pieselor de legatura

pentru canalizare, avind greutatea

de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura,

ciment, nisip etc)=1,050

kg 12,00

12

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a

flanselor sau pieselor de legatura,

din otel, la capatul tevilor, avind

diametrul de 65 mm Materiale marunte (oxigen, carbid,

electrozi etc.)=1,050

buc 4,00

13

SD12B

Supapa de sens, pentru racordarea

cu mufe filetate, avind diametrul 1

1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund

miniu de plumb etc)=1,015

buc 1,00

14 SD07A

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1/2" buc 1,00

Page 164: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

15

SD04A

Baterie amestecatoare cu brat

basculant stativa pentru spalator,

indiferent de modul de inchidere,

inclusiv pentru handicapati, avind

diametrul de 1/2"

buc 2,00

16

SD07A

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 40,00

17

SD07B

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 20,00

18

SD07C

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 2,00

19

SD07D

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 6,00

20

SD07E

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,015

buc 2,00

21

SD07F

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,015

buc 8,00

22

SD07A

Robinet sferic cu mufa, avind

diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 44,00

23

CN23A

Vopsitorii de calitate superioara la

instalatii functionale,executate cu

vopsea email PF-115 pe un strat

de grund GF-021 pe conducte

avind diametrul exterioar pina la

34 mm inclusiv

m 70,00

24

CN23B

Vopsitorii de calitate superioara la

instalatii functionale,executate cu

vopsea email PF-115 pe un strat

de grund GF-021 pe conducte

avind diametrul exterioar peste 34

mm inclusiv

m2 4,71

25

IzH22A

Izolarea conductelor cu cochilii

din vata minerala HERLAN Lam

cu folie aluminiu sau similare, cu

grosimea de 40 mm

m2 14,00

26

IA18B

Armaturi fine pentru cazanele de

incalzire centrala: hidrometru sau

manometru cu robinet de control

buc 1,00

27

SF01C

Efectuarea probei de etansare la

presiune a instalatiei de apa calda

sau rece executata din teava din

m 145,00

Page 165: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

policlorura de vinil tip greu sau

din material plastic, avind

diametrul de 16-110 mm

28

SF02C

Efectuarea probei de functionare a

instalatiei de apa rece executata cu

teava din policlorura de vinil tip

greu sau material plastic, avind

diametrul de 16 - 110 mm

10 m 14,50

29

SF05C

Spalarea instalatiei de apa rece

sau calda, executata din tevi din

material plastic, avind diametrul

de 20-75 mm

m 145,00

30

SF01A

Efectuarea probei de etansare la

presiune a instalatiei de apa calda

sau rece executata din conducte de

otel, zincate, pentru instalatii,

sudate longitudinal, avind

diametrul de 3/8"-2"

m 100,00

31

SF02A

Efectuarea probei de functionare a

instalatiei de apa rece executata cu

conducte de otel, zincate, pentru

instalatii, sudate longitudinal,

avind diametrul de 3/8"-2"

10 m 10,00

32

SF05A

Spalarea instalatiei de apa rece

sau calda, executata din teava de

otel, zincata, avind diametrul de

3/8"-2"

m 100,00

Total Apeduct Inclusiv salariu

1.2. Apeduct antiincendiar

33

SD07F

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,015

buc 1,00

34

SA05A

Teava din otel zincata pentru

instalatii, montata in coloane

pentru hidranti interiori, la

constructii industriale si la cladiri

de locuit si social-culturale, avind

diametrul de 2" Material marunt ( sirma din otel)=1,010

m 80,00

35

SA35A1

Teu din fonta maleabila, montate

prin insurubare la tevi din otel

pentru instalatii zincate,la coloane

pentru hidranti interiori, teava

avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010

buc 8,00

36

SA35A

Cot din fonta maleabila, montate

prin insurubare la tevi din otel

pentru instalatii zincate,la coloane

pentru hidranti interiori, teava

avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund

buc 17,00

Page 166: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

miniu)=1,010

37

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(reductie otelxPE) din polietilena,

tevii avind diametrul de 2"x63

mm.

buc 1,00

38

CN23B

Vopsitorii de calitate superioara la

instalatii functionale,executate cu

vopsea email PF-115 pe un strat

de grund GF-021 pe conducte

avind diametrul exterioar peste 34

mm inclusiv

m2 12,56

39

SB30A

Suporti pentru sustinerea

conductelor si pieselor de legatura

pentru canalizare, avind greutatea

de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura,

ciment, nisip etc)=1,050

kg 8,00

40

IA18B

Armaturi fine pentru cazanele de

incalzire centrala: hidrometru sau

manometru cu robinet de control

buc 1,00

41

SF01A

Efectuarea probei de etansare la

presiune a instalatiei de apa calda

sau rece executata din conducte de

otel, zincate, pentru instalatii,

sudate longitudinal, avind

diametrul de 3/8"-2"

m 80,00

42

SF02A

Efectuarea probei de functionare a

instalatiei de apa rece executata cu

conducte de otel, zincate, pentru

instalatii, sudate longitudinal,

avind diametrul de 3/8"-2"

10 m 8,00

43

SF05A

Spalarea instalatiei de apa rece

sau calda, executata din teava de

otel, zincata, avind diametrul de

3/8"-2"

m 80,00

Total Apeduct antiincendiar Inclusiv salariu

1.3. Canalizare

44

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 1,40

45

AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele

de alimentare cu apa sau

canalizare, ca substrat, strat de

protectie, strat de izolare sau strat

filtrant la tuburile de drenaj,

executate cu nisip

m3 0,60

46 TsD18B Umplutura compactata in santuri, m3 0,80

Page 167: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

47

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 0,25

48

SB08C

Teava din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, montata aparent sau

ingropat sub pardoseala, avind

diametrul de 50 mm

m 40,00

49

SB08E

Teava din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, montata aparent sau

ingropat sub pardoseala, avind

diametrul de 110 mm

m 110,00

50

SB01C1

Tuburi din fonta pentru

canalizare, montate aparent sau

ingropate in pamint, etansate cu

fringhie alba si ciment, avind

diametrul nominal de 100 mm Material marunt (sirma de otel, otel

beton, ipsos etc)=1,040

m 30,00

51

SB09E

Revizie din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de

110 mm

buc 10,00

52

SB10C

Piesa de legatura (ramificatie

simpla D50) din material plastic

pentru canalizare, imbinate cu

garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 50 mm

buc 12,00

53

SB10E

Piesa de legatura (ramificatie

simpla D110) din material plastic

pentru canalizare, imbinate cu

garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 110 mm

buc 42,00

54

SB10E

Piesa de legatura (ramificatie

simpla D110x50) din material

plastic pentru canalizare, imbinate

cu garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 110 mm

buc 15,00

55

SB11C

Piesa de legatura (cruce 110) din

material plastic pentru canalizare,

imbinate cu garnitura de cauciuc,

avind diametrul de 110 mm

buc 6,00

56 SB09E

Reductie din material plastic

pentru canalizare, imbinata cu buc 13,00

Page 168: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 110x50 mm

57

SB09E

Piesa de curatare din material

plastic pentru canalizare, imbinata

cu garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 110 mm, V=0.04m3

buc 4,00

58

SB09C

Cot din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de 50

mm, 45"

buc 30,00

59

SB09E

Cot din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de

110 mm, 45"

buc 34,00

60

SA40A

Instalarea mufelor antiincendiare

cu fixare la plafonul planseului cu

dibluri

buc 10,00

61

SB09E

Clapeta de aer pentru canalizare,

imbinata cu garnitura de cauciuc,

avind diametrul de 110 mm

buc 1,00

62

SB07E

Dop din PVC tip usor (U), pentru

conducte de canalizare din PVC

tip U, avind diametrul de 110 mm

buc 15,00

63

SB07C

Dop din PVC tip usor (U), pentru

conducte de canalizare din PVC

tip U, avind diametrul de 50 mm

buc 25,00

64

SB30A

Suporti pentru sustinerea

conductelor si pieselor de legatura

pentru canalizare, avind greutatea

de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura,

ciment, nisip etc)=1,050

kg 12,00

65

SF04A

Efectuarea probei de etanseitate si

functionare a instalatiei de

canalizare executata din tuburi de

fonta, pentru scurgere, teava de

policlorura de vinil, neplastifiata,

tip usor sau din material plastic,

fonta ductila teava avind

diametrul de pina la 100 mm

inclusiv

10 m 18,00

66

SC07B

Vas pentru closet, complet

echipat, din semiportelan, portelan

sanitar etc. inclusiv pentru

handicapati, asezat pe pardoseala,

cu rezervorul de apa montat la

inaltime sau semiinaltime, avind

sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos,

holtsuruburi, codez, dicloretan,

etc.)=1,050

buc 18,00

67

SC07A1

Vas pentru closet, complet

echipat, din semiportelan, portelan

sanitar etc. inclusiv pentru

handicapati, asezat pe pardoseala,

buc 1,00

Page 169: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

cu rezervorul de apa montat pe

vas, la inaltime sau semiinaltime,

avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos,

holtsuruburi, codez, dicloretan,

etc.)=1,030

68

SC04C

Lavoar din semiportelan, portelan

sanitar etc. inclusiv pentru

handicapati, avind teava de

scurgere din material plastic,

montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020

buc 19,00

69

SC04C

Lavoar din semiportelan, portelan

sanitar etc. inclusiv pentru

handicapati, avind teava de

scurgere din material plastic,

montat pe piedestal (unghiular) Material marunt (codez, diblu lemn,

ipsos, etc)=1,020

buc 4,00

70

SD04A

Baterie amestecatoare cu brat

basculant stativa pentru lavoar sau

spalator, indiferent de modul de

inchidere, inclusiv pentru

handicapati, avind diametrul de

1/2"

buc 23,00

71

SC13A

Oglinda sanitara din semicristal

cu marginile slefuite, avid

dimensiunile de 400 x 500 x 600

mm, montata pe perete din zidarie

de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos

etc)=1,020

buc 23,00

72

SC09A

Pisoar din portelan sanitar montat

pe perete din zidarie de caramida

sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos,

holtsuruburi, codez, dicloretan,

etc.)=1,020

buc 2,00

73

SC10B

Bideu din semiportelan, portelan

sanitar cu sau fara dus echipat cu

baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos,

holtsuruburi, codez, dicloretan,

etc.)=1,020

buc 2,00

74

SB28B

Sifon de pardoseala din

polipropilena, cu grila din otel

galvanizat, avind diametrul iesirii

de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa

etc)=1,010

buc 1,00

Total Canalizare Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Page 170: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

2.1. Apeduct

75

SE58B

Contoare de apa rece si calda,

avind diametrul de -40..50 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010

buc 1,00

76

AcB01A

Montarea armaturilor cu actionare

manuala sau mecanica (clapeta

rotativa), la conductele de

alimentare cu apa sau de

canalizare, avind diametrul de 65

mm Mat. marunte si montaj (garnituri,

suruburi, etc.)=1,040

buc 1,00

77

AcB09A

Montarea dispozitivelor de

actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori

electrici, papuci de cablu etc.)=1,030

buc 1,00

78

SE57A

Preparator de apa calda menajera,

functionind cu agent termic apa

calda 70-90 grade C, avind

capacitatea de pina la 1000l

buc 2,00

79 08-03-602-1

Dispozitive de incalzire: partea

electrica

buc 2,00

80

SE56A

Filtru pentru apa potabila, cu

mufe filetata pentru montaj pe

conducta, avind dimensiunea de

1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund

miniu de plumb etc)=1,010

buc 1,00

Total Apeduct Inclusiv salariu

2.2. Apeduct antiincendiar

81

SD17B

Hidrant interior, pentru cladiri, cu

diametrul de 2", montat pe perete

(cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,050

buc 9,00

Total Apeduct antiincendiar Inclusiv salariu

2.3. Canalizare

82

SC06A1

Spalator cu picurator (cu 2

compartimente) pentru vase, din

inox, avind teava de scurgere din

material plastic, montat pe

buc 1,00

Page 171: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

console fixate pe pereti din zidarie

de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos,

holtsuruburi, solutie de lipit, codez,

dicloretan etc)=1,030

83

SC02A

Cada pentru dus din fonta

emailata, tabla emailata,

polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe

de sters, etc=1,030

buc 8,00

Total Canalizare Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

3.1. Apeduct

84 pret

furnizor

Contor de apa rece cu ultrasunet

Dn=32 mm, FLOW IQ 3100; 031-

46-COJ-8XX

buc 1,00

85 pret

furnizor

Clapeta rotativa SYLAX DN65 cu

dispozitiv de actionare electric

Belimo

buc 1,00

86 pret furnizor

Preparator electric de apa calda

V=80 l

buc 2,00

87 pret

furnizor Filtru cu plasa, cu mufe 1 1/4"

buc 1,00

Total Apeduct Inclusiv salariu

3.2. Apeduct antiincendiar

88 pret

furnizor Hidrant de incendiu Dn=2"

buc 9,00

89 pret

furnizaor

Furtun pentru hidrant de incendiu

dn=2", L=20m

buc 9,00

90 pret

furnizor

Stut de conexiune a furtunului ГР-

50

buc 18,00

91 pret

furnizor Stut de conexiune ГM-50

buc 9,00

92 pret furnizor

Stut de capat incendiar PC-50

buc 9,00

93 pret

furnizor

Dulap antiincendiar

650x250x1600 (h)

buc 9,00

94 pret

furnizor Extinctor ОП-5

buc 18,00

Page 172: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total Apeduct antiincendiar Inclusiv salariu

3.3. Canalizare

95 pret

furnizor

Spalator cu 2 compartimente

pentru vase, din inox

buc 1,00

96 pret

furnizor

Cabina pentru dus 900x900 mm

echipata cu sifon si amestecator

de apa cu dus flexibil

buc 6,00

97 pret

furnizor

Cabina pentru dus 900x900 mm,

unghiulara, echipata cu sifon si

amestecator de apa cu dus flexibil

buc 2,00

Total Canalizare Inclusiv salariu

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 173: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Sistem interior de curenti slabi. Faza 1. (04/2015-4-SCS)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz,USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 25,50

2

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 20,20

3 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,50

4 08-02-142-

2

Pentru fiecare cablu urmator se va

adauga la norma 08-01-142-1

100 m 1,50

5 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 5,30

6

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

m 200,00

7

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500

buc 4,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Page 174: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

8

08-02-409-1

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe pereti si coloane,

fixare cu scoabe, diametru pina la

25 mm

100 m 78,00

9 pret

furnizor Teava PVC gofrata d16

m.l. 7 800,00

10

08-02-390-

3

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 150x50 mm cu perete

dispartitor de tip DLP Legrand

100 m 1,20

11

08-02-412-1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 83,00

12 pret furnizor

Cablu UTP5e 4x2x0.5

m.l. 6 600,00

13 pret

furnizor Cablu UTP6e 4x2x0.5

m.l. 1 700,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 175: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Sistem interior control video. Faza 1. (04/2015-4-CV)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1

08-02-409-

1

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe pereti si coloane,

fixare cu scoabe, diametru pina la

25 mm

100 m 6,15

2 pret

furnizor Teava PVC gofrata d16

m.l. 615,00

3

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 6,54

4 pret

furnizor

Cablu UTP6e 4x2x0.5 (outdoor

cable)

m.l. 654,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

Page 176: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12

Sistem control acces. Faza 1. (04/2015-4-SCA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 4,30

2 pret

furnizor

Cablu КПСЭнг(А)-FRHF-

2x2x0.20

m.l. 260,00

3 pret furnizor

Cablu UTP5e 4x2x0.5

m.l. 170,00

4

08-02-412-2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 1,10

5 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0

mm2

m.l. 110,00

6

08-02-409-

1

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe pereti si coloane,

fixare cu scoabe, diametru pina la

25 mm

100 m 4,10

7 pret

furnizor Teava PVC gofrata d16

m.l. 350,00

8 pret

furnizor Teava PVC p/u electromontaj d16

m.l. 60,00

Total USD

Page 177: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 178: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14

Semnalizare de incendiu. Faza 1. (04/2015-4-SI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 15,10

2 pret

furnizor Cablu UTP5e 4x2x0.5

m.l. 110,00

3 pret

furnizor

Cablu КПСЭнг(А)-FRHF-

2x2x0.20

m.l. 1 400,00

4

08-02-412-

2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 3,30

5 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0

mm2

m.l. 330,00

6

08-02-409-

1

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe pereti si coloane,

fixare cu scoabe, diametru pina la

25 mm

100 m 9,50

7 pret furnizor

Teava PVC gofrata d16

m.l. 950,00

8

08-02-390-3

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 80x50 mm cu perete

dispartitor de tip DLP Legrand

100 m 0,80

Total USD

Page 179: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 180: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-16

Alimentari gaze interioare (04/2015-4-AGI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de

măsură ————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

IC28G

Teava din otel fara sudura sau

sudata longitudinal pentru

constructii, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul exterior si

grosimea peretelui de 125 x 4.5

mm

m 3,50

2

IC28B

Teava din otel fara sudura sau

sudata longitudinal pentru

constructii, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul exterior si

grosimea peretelui de 65x4.0 mm

m 30,00

3

IC26D

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 40x3.5 mm

m 3,00

4

IC26C

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

m 25,00

Page 181: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 32x3.2 mm

5

IC26A

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 20x2.8 mm

m 14,00

6

IC26A

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 15x2.8 mm

m 3,00

7

GD05A

Cot din otel 90^, montat la tevi

prin sudura, avind Dn 2 1/2";

65x4.0 mm

buc 9,00

8

GD05A

Cot din otel 90^, montat la tevi

prin sudura, avind Dn 1 1/4";

32x3.2 mm

buc 6,00

9 GD08D

Capac bombat din tabla de otel

sudat, la tevi, avind Dn 125 mm

buc 1,00

10

GD05B

Curba de sudare (reductie din

otel), montata la tevi, avind

D125x4.5/65x4.0 mm

buc 1,00

11

GE05A

Flansa de otel Pn 10-25, sudata

electric la tevi, avand Dn: -65x4.0

mm

buc 1,00

12

GD02C

Teava din otel fara sudura, pentru

bransamente, avind Dn 1 1/2" (tub

de protectie)

m 0,50

13

GD02F

Teava din otel fara sudura, pentru

bransamente, avind Dn 4" (tub de

protectie)

m 0,50

14

AcF13A

Incastrarea capetelor cu bitum si

cilti bituminati la tuburile de

protectie cu diametrele: pina 150

mm Material marunt (guseuri de suport,

dopuri de lemn)=1,001

buc 2,00

15

ID11A

Robinet cu cep (cana) cu capat

pentru racordarea tubului de

cauciuc, pentru instalatii de gaze,

avind diametrul nominal de 1/2"

11Б12бк

buc 3,00

16

ID10B

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 3/4"

11Б12бк

buc 3,00

Page 182: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

17

ID10D

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 1 1/4"

11Б27п

buc 2,00

18

ID10D

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 1 1/2"

11Б27п

buc 2,00

19

ID10F

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 2 1/2"

11Б27п

buc 2,00

20

IC42A

Suporti si dispozitive de fixare

pentru sustinerea conductelor,

boilere, aparate si recipienti, avind

greutatea de pina la 2 kg / bucata

(instalarea conductei pe perete)

kg 9,20

21

IC42A

Suporti si dispozitive de fixare

pentru sustinerea conductelor,

boilere, aparate si recipienti, avind

greutatea de pina la 2 kg / bucata

(instalarea conductei de tavan)

kg 0,55

22

IC42C

Suporti si dispozitive de fixare

pentru sustinerea conductelor,

boilere, aparate si recipienti, avind

greutatea intre 11 kg - 30 kg/ buc

(instalarea conductelor pe piloni)

kg 25,65

23

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,035

24

CN23A

Vopsitorii de calitate superioara la

instalatii functionale,executate cu

vopsea de ulei pe conducte avind

diametrul exterioar pina la 34 mm

inclusiv

m 42,00

25

CN23B1

Vopsitorii de calitate obisnuita la

instalatii functionale,executate cu

vopsea de ulei pe conducte avind

diametrul exterioar peste 34 mm

inclusiv

m2 7,89

26 IE06A

Verificarea preliminara la

presiune a conductelor de gaze m 17,00

Page 183: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

montate, inclusiv robinetele, fara

contoare si aparate de utilizare

diam. pina la 1"

27

IE06B

Verificarea preliminara la

presiune a conductelor de gaze

montate, inclusiv robinetele, fara

contoare si aparate de utilizare

diam. peste 1"

m 61,50

28

IE07A

Verificarea difinitiva la presiune a

conductelor de gaze montate,

inclusiv robinetele, fara contoare

si aparate de utilizare conductele

avind diametrul de pina la 1",

inclusiv

m 17,00

29

IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a

conductelor de gaze montate,

inclusiv robinetele, fara contoare

si aparate de utilizare conductele

avind diametrul de peste 1"

m 61,50

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

30

ID13C

Supapa de termoblocare cu mufe

КТЗ-001-32, montata pe conducte

de gaze, avind diametrul nominal

de 1 1/4"

buc 1,00

31

ID13C

Supapa de termoblocare cu mufe

КТЗ-001-40, montata pe conducte

de gaze, avind diametrul nominal

de 1 1/2"

buc 2,00

32

11-03-011-02

Dispozitive pentru analiza

continutului fizico-chimic al

substantei: dispozitiv, categoria

complexitatii: II

set 1,00

33

11-02-042-

05

Supape si clapete cu dispozitiv de

actionare de levier: robinet de

reglare, diametrul trecerii

conventionale, mm: 65

buc 1,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Page 184: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

34 pret

furnizor

Supapa de termoblocare КТЗ-001

Dc32

buc 1,00

35 pret

furnizor

Supapa de termoblocare КТЗ-001

Dc40

buc 2,00

36 pret furnizor

Detector de CH4, CO СГБ-1-2Е

buc 1,00

37 pret

furnozor

Supapa de blocare Dc65 "normal

inchisa"

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 185: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-17

Paratrasnet activ (04/2015-4-EEF/EEI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

CL18A

Confectii metalice diverse din

profile laminate, tabla, tabla

striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate

total sau partial in beton

kg 17,96

2

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,018

3

TsA01B1

Sapatura manuala de pamint in

spatii intinse, la deblee, la canale

deschise, la gropi de imprumut, la

indepartarea stratului vegetal de

10-30 cm grosime in pamint cu

umiditate naturala aruncarea in

depozit sau vehicul la H< 0,60 m

teren mijlociu

m3 1,10

4

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 1,10

Page 186: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

5 08-01-066-

1

Paratrasnet, tensiune pina la 10

kV

set 1,00

6

08-02-472-

6 F

Conductor de legare la pamint,

deschis, pe suporturi de

constructii, din otel fisie din

CUPRU PUR (nu cuprate),

sectiune 30x3.0 mm2. Consum

banda 82.66 kg/100 m.l.; consum

scoabe pentru fixare - 120

buc/100 m.l.

100 m 0,60

7 08-01-080-

1

Aparat pentru masurare si

protectie, cantitate extremitati

conectate pina la: 2

buc 1,00

8 08-02-396-

5

Canal metalic pe pereti si tavane,

lungime 2 m

100 m 0,02

9 pret

furnizor

Canal metalic stantat 50x50 mm,

CLN10-050-050-3 cu capac

CLP1K-050-1

m 2,00

10 08-01-042-

1

Izolator de sustinere, tensiune 35

kV

set 2,00

11

08-02-471-

4 F

Priza de pamint, verticala, din otel

rotund din CUPRU PUR (nu

poleit), diametru 20 mm, L=6.0 m

Consum otel pentru 10 prize =

168.8 kg/10 buc

10 buc 0,60

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

12 pret

furnizor

Paratrasnet activ de tip S-DAS din

otel inoxidabil "ESE

SCHIRTEC"

set 1,00

13 pret

furnizor

Contor lovituri de trasnet de tip

S.L.S.C. "ESE SCHIRTEC"

set 1,00

14 pret Cleme speciale pentru set 6,00

Page 187: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor impamintare cu umplutura din

gudron

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 188: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 3-1

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-1

Solutii arhitecturale (04/2015-1A-SA; 04/2015-1B-SA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Pozitia 1A

1.1. Inchideri si compartimentari

1

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice de

sustinere a utilajelor tehnologice

sau platforme metalice de

deservire a agregatelor mari

livrate in subansambluri gata

confectionate, la inaltimi pina la

35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura poz.2

t 0,027

2

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,027

3

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

80 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 14,50

4 CD73A Pereti din panouri usoare grosime m2 2,60

Page 189: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

40 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

Total Inchideri si

compartimentari Inclusiv salariu

1.2. Acoperis

5 CL26A

Rame metalice gata confectionate

PM-1

kg 2,25

6

CP18A

Sudarea pe contur a placilor din

otel suprapuse, avind grosimea de

5 - 7 mm inclusiv

m 0,72

7

CE41A

Montarea capriorilor sectiune

50x100 mm, cu tratament

antiseptic

m3 0,10

8

CN50A

Tratament ignifug al lemnariei;

ferme, arce, grinzi, capriori,

cosoroabe.

m3 0,10

9

CE17A

Strat de membrana de difuzie 100

gr/m2 montat sub stratul de

invelitoare Material marunt=1,030

m2 8,80

10

CE30A

Asterala le invelitori sau doliile

invelitorilor din tigla, placi tip

eternit etc., din scinduri brute de

rasinoase (25 mm grosime), la

constructii obisnuite. Norma

0.0179 m3/m2

m2 8,80

11

CN51E

Tratamentul antiseptic al

lemnariei, pe suprafete aparente

cu paste antiseptice: acoperiri pe

grinzi.

100m2 0,088

12

CN50C

Tratament ignifug al lemnariei,

gratare din sipci pentru acoperiri

si astereli pe ferme.

100m2 0,088

13

CE07A

Invelitori din placi din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL7024 pentru invelitorile

acoperisurilor Material marunt=1,050

m2 8,80

14

CE07A

Invelitori din placi din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL9010 pentru invelitorile

acoperisurilor Material marunt=1,050

m2 3,60

15 CE06A1

Invelitori din tabla profilata

protejata anticoroziv RAL9010, m2 3,12

Page 190: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

cutata, montata pe pane metalice,

executate pe suprafete mai mici

sau egale de 40 mp cu foi din

tabla profilata cu prindere cu

agrafe speciale si suruburi

mecanice, de talpa superioara ,

inclusiv executarea doliilor,

sorturilor, racordurilor la cosuri

etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

16

CE24I

Caciula din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime Material marunt (carbuni, apa

tare)=1,030

buc 1,00

17

CK26D

Pervazuri montate la acoperis din

tabla protejata anticoroziv,

(opritori de zapada)

m 8,00

Total Acoperis Inclusiv salariu

1.3. Finisare interioara

1.3.1. Finisare tavan

18

IzF14D

Strat fonoizolant la tavane

suspendate executate cu placi din

vata minerala densitate 50 kg/m3,

h=80 mm, simplu asezate pe

extradosul tavanului suspendat

m2 5,00

19

CE17A

Strat de bariera de vapori 96

gr/m2 montat sub stratul de

invelitoare Material marunt=1,030

m2 5,00

20

CN50C

Tratament ignifug al lemnariei,

gratare din sipci pentru acoperiri

si astereli pe ferme.

100m2 0,05

21

CK51A

Captusirea tavanului cu placi

ghips-carton simplu, grosime 12,5

mm, pe schelet de rasinoase cu

tratament antiseptic, fixat

nemijlocit de capriori pentru

mansarde: suprafete plane a

tavanelor

m2 5,00

22 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 5,00

23

CF57A k=2

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000

m2 5,00

24

CF56A

Aplicarea manuala a chitului

pentru lucrari la interior "Mesterul

Manole" grosime 0,5 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor

si tavanelor

m2 5,00

Page 191: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

25 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 5,00

26

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 5,00

Total Finisare tavan Inclusiv salariu

1.3.2. Pardosele

27

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 0,84

28 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 20-40 mm

m3 0,34

29

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 4,20

30

CG22A4

k=2

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, diferenta in minus la

fiecare cm de beton, in cazul

utilizarii betonului pe santier Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -4,20

31

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

D=35kg/m3, grosime 50 mm, intr-

un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 4,20

32

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 4,20

33 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 4,20

34

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 4,20

Total Pardosele Inclusiv salariu

Total Finisare interioara Inclusiv salariu

Page 192: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

1.4. Timplarie

35

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F-1) RAL

5010

m2 2,23

36

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F-2)

RAL5010

m2 2,14

37

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante si geam termopan

LOW-E 4-24-4 mm, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-1) RAL5010

m2 1,60

38

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante,, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-2) RAL5010

m2 1,29

Total Timplarie Inclusiv salariu

1.5. Fatada

39

CD07B

Pereti din panouri din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL7024 cutata prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 4,00

40

CE06A1

Invelitori din tabla profilata

protejata anticoroziv RAL7024,

cutata, montata pe pane metalice,

executate pe suprafete mai mici

sau egale de 40 mp cu foi din

tabla profilata cu prindere cu

agrafe speciale si suruburi

mecanice, de talpa superioara ,

inclusiv executarea doliilor,

sorturilor, racordurilor la cosuri

etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 0,94

Total Fatada Inclusiv salariu

1.6. Lucrari diverse

Page 193: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

1.6.1. Amenajare

41

CB02B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte

pentru turnarea betonului in

elevatii, pereti drepti si diafragme

inclusiv sprijinirile la inaltimi

pina la 20 m inclusiv

m2 15,20

42

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x30 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 47,50

43

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 27,01

44 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 5,84

45

DA18A

Strat de fundatie din agregate in

amestecuri optimale, (ciment/nisip

proportie 1:6) executat cu

asternere manuala (diferenta 1 cm

la norma DE18A)

m3 0,73

46

DE18A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime placi 50 mm, asezate pe

un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:6,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 73,00

Total Amenajare Inclusiv salariu

1.6.2. Blocuri de protectie

47

TsA02B

Sapatura manuala de pamint in

spatii limitate, avind sub 1,00 m

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire, in

pamint necoeziv sau slab coeziv

adincime < 0,75 m teren mijlociu

m3 0,30

48

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 5,25

49

CC03A

Montare plase sudate BP-1 d5

100x100 mm, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, la pereti si

diafragme, cu greutatea plaselor

pina la 3 kg/mp

kg 10,80

50

CA05B3

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

m3 0,90

Page 194: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu betoniera pe

santier si turnat cu mijloace

clasice, beton armat clasa C 15/12

(Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

51

CN11B

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe

baza de polimeri acrilici in

dispersie apoasa, aplicate in 3

straturi la fatade executate pe

tencuiala driscuita

m2 3,50

Total Blocuri de protectie Inclusiv salariu

1.6.3. Prag

52

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 3,70

53

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 0,33

54 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 0,07

55

CA05B3

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu betoniera pe

santier si turnat cu mijloace

clasice, beton armat clasa C 15/12

(Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 1,00

56

CI24A

Placarea treptelor cu placi de

granit ceramic incleiate, cu

grosimea sub 15 mm

m2 3,00

57 CK18C

Montarea baghetelor la placi din

aluminiu

m 5,00

Total Prag Inclusiv salariu

Total Lucrari diverse Inclusiv salariu

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

2. Pozitia 1B

2.1. Inchideri si compartimentari

58

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice de

t 0,027

Page 195: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

sustinere a utilajelor tehnologice

sau platforme metalice de

deservire a agregatelor mari

livrate in subansambluri gata

confectionate, la inaltimi pina la

35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura poz.2

59

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,027

60

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

80 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 14,50

61

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

40 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 2,60

Total Inchideri si

compartimentari Inclusiv salariu

2.2. Acoperis

62 CL26A

Rame metalice gata confectionate

PM-1

kg 2,25

63

CP18A

Sudarea pe contur a placilor din

otel suprapuse, avind grosimea de

5 - 7 mm inclusiv

m 0,72

64

CE41A

Montarea capriorilor sectiune

50x100 mm, cu tratament

antiseptic

m3 0,10

65

CN50A

Tratament ignifug al lemnariei;

ferme, arce, grinzi, capriori,

cosoroabe.

m3 0,10

Page 196: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

66

CE17A

Strat de membrana de difuzie 100

gr/m2 montat sub stratul de

invelitoare Material marunt=1,030

m2 8,80

67

CE30A

Asterala le invelitori sau doliile

invelitorilor din tigla, placi tip

eternit etc., din scinduri brute de

rasinoase (25 mm grosime), la

constructii obisnuite. Norma

0.0179 m3/m2

m2 8,80

68

CN51E

Tratamentul antiseptic al

lemnariei, pe suprafete aparente

cu paste antiseptice: acoperiri pe

grinzi.

100m2 0,088

69

CN50C

Tratament ignifug al lemnariei,

gratare din sipci pentru acoperiri

si astereli pe ferme.

100m2 0,088

70

CE07A

Invelitori din placi din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL7024 pentru invelitorile

acoperisurilor Material marunt=1,050

m2 8,80

71

CE07A

Invelitori din placi din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL9010 pentru invelitorile

acoperisurilor Material marunt=1,050

m2 3,60

72

CE06A1

Invelitori din tabla profilata

protejata anticoroziv RAL9010,

cutata, montata pe pane metalice,

executate pe suprafete mai mici

sau egale de 40 mp cu foi din

tabla profilata cu prindere cu

agrafe speciale si suruburi

mecanice, de talpa superioara ,

inclusiv executarea doliilor,

sorturilor, racordurilor la cosuri

etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 3,12

73

CE24I

Caciula din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030

buc 1,00

74

CK26D

Pervazuri montate la acoperis din

tabla protejata anticoroziv,

(opritori de zapada)

m 8,00

Total Acoperis Inclusiv salariu

2.3. Finisare interioara

2.3.1. Finisare tavan

75

IzF14D

Strat fonoizolant la tavane

suspendate executate cu placi din

vata minerala densitate 50 kg/m3,

m2 5,00

Page 197: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

h=80 mm, simplu asezate pe

extradosul tavanului suspendat

76

CE17A

Strat de bariera de vapori 96

gr/m2 montat sub stratul de

invelitoare Material marunt=1,030

m2 5,00

77

CN50C

Tratament ignifug al lemnariei,

gratare din sipci pentru acoperiri

si astereli pe ferme.

100m2 0,05

78

CK51A

Captusirea tavanului cu placi

ghips-carton simplu, grosime 12,5

mm, pe schelet de rasinoase cu

tratament antiseptic, fixat

nemijlocit de capriori pentru

mansarde: suprafete plane a

tavanelor

m2 5,00

79 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 5,00

80

CF57A k=2

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

1,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 5,00

81

CF56A

Aplicarea manuala a chitului

pentru lucrari la interior "Mesterul

Manole" grosime 0,5 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor

si tavanelor

m2 5,00

82 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 5,00

83

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 5,00

Total Finisare tavan Inclusiv salariu

2.3.2. Pardosele

84

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 0,84

85 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 20-40 mm

m3 0,34

86

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 4,20

87 CG22A4

k=2

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

m2 -4,20

Page 198: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

turnat pe loc, diferenta in minus la

fiecare cm de beton, in cazul

utilizarii betonului pe santier Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

88

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

D=35kg/m3, grosime 50 mm, intr-

un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 4,20

89

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 4,20

90 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 4,20

91

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 4,20

Total Pardosele Inclusiv salariu

Total Finisare interioara Inclusiv salariu

2.4. Timplarie

92

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F-1) RAL

5010

m2 2,23

93

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F-2)

RAL5010

m2 2,14

94

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante si geam termopan

LOW-E 4-24-4 mm, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-1) RAL5010

m2 1,60

95

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante,, inclusiv

m2 1,29

Page 199: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-2) RAL5010

Total Timplarie Inclusiv salariu

2.5. Fatada

96

CD07B

Pereti din panouri din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL7024 cutata prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 4,00

97

CE06A1

Invelitori din tabla profilata

protejata anticoroziv RAL7024,

cutata, montata pe pane metalice,

executate pe suprafete mai mici

sau egale de 40 mp cu foi din

tabla profilata cu prindere cu

agrafe speciale si suruburi

mecanice, de talpa superioara ,

inclusiv executarea doliilor,

sorturilor, racordurilor la cosuri

etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 0,94

Total Fatada Inclusiv salariu

2.6. Lucrari diverse

2.6.1. Amenajare

98

CB02B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte

pentru turnarea betonului in

elevatii, pereti drepti si diafragme

inclusiv sprijinirile la inaltimi

pina la 20 m inclusiv

m2 15,20

99

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x30 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 47,50

100

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 27,01

101 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 5,84

102

DA18A

Strat de fundatie din agregate in

amestecuri optimale, (ciment/nisip

proportie 1:6) executat cu

asternere manuala (diferenta 1 cm

la norma DE18A)

m3 0,73

103

DE18A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime placi 50 mm, asezate pe

m2 73,00

Page 200: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:6,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

Total Amenajare Inclusiv salariu

2.6.2. Blocuri de protectie

104

TsA02B

Sapatura manuala de pamint in

spatii limitate, avind sub 1,00 m

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire, in

pamint necoeziv sau slab coeziv

adincime < 0,75 m teren mijlociu

m3 0,30

105

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 5,25

106

CC03A

Montare plase sudate BP-1 d5

100x100 mm, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, la pereti si

diafragme, cu greutatea plaselor

pina la 3 kg/mp

kg 10,80

107

CA05B3

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu betoniera pe

santier si turnat cu mijloace

clasice, beton armat clasa C 15/12

(Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 0,90

108

CN11B

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe

baza de polimeri acrilici in

dispersie apoasa, aplicate in 3

straturi la fatade executate pe

tencuiala driscuita

m2 3,50

Total Blocuri de protectie Inclusiv salariu

2.6.3. Prag

109

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 3,70

110

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 0,33

111 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 0,07

Page 201: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

112

CA05B3

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu betoniera pe

santier si turnat cu mijloace

clasice, beton armat clasa C 15/12

(Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 1,00

113

CI24A

Placarea treptelor cu placi de

granit ceramic incleiate, cu

grosimea sub 15 mm

m2 3,00

114 CK18C

Montarea baghetelor la placi din

aluminiu

m 5,00

Total Prag Inclusiv salariu

Total Lucrari diverse Inclusiv salariu

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 202: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-2

Solutii constructive. (04/2015-1a,1b -C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură, fara

TVA

Total, fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Pozitia 1A

1.1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,07

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 0,35

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 5,55

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,06

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.1.2. Fundatii

5 CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la m3 0,35

Page 203: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 16,00

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 27,92

8

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 82,56

9

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 16,03

10

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 1,92

11

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 12,87

Total Fundatii Inclusiv salariu

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

1.2. Pozitia 1B

1.2.1. Lucrari de terasament

12

TsC03B1 k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II

100 m3 0,07

Page 204: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент к машинам=1,200

13

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 0,35

14

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 5,55

15

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,06

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2.2. Fundatii

16

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 0,35

17

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 16,00

18

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 27,92

19

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 82,56

20

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 16,03

21

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

m3 1,92

Page 205: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

22

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 12,87

Total Fundatii Inclusiv salariu

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

2.1. Pozitia 1A

23

CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi,

ferme) gata confectionate, din otel

clasa C235, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

t 0,25

24

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,25

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

2.2. Pozitia 1B

25

CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi,

ferme) gata confectionate, din otel

clasa C235, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

t 0,25

26

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

t 0,25

Page 206: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 207: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-3

Panou informativ (04/2015-1a,1b-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,26

2

TsA02B

Sapatura manuala de pamint in

spatii limitate, avind sub 1,00 m

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire, in

pamint necoeziv sau slab coeziv

adincime < 0,75 m teren mijlociu

m3 1,20

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 21,20

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,21

Total Lucrari de terasament

Page 208: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Inclusiv salariu

1.2. Fundatii

5

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010

m3 1,20

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 19,04

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 33,36

8

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 123,56

9

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg. Buloane

ancoraj Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 93,60

10

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 4,88

11

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 3,92

12

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 0,60

Total Fundatii Inclusiv salariu

Page 209: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

13

CL01A

Stilpi din otel gata clasa C235

confectionati, livrati complet

asamblati, montati la inaltimi pina

la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

t 1,34

14

CP21B

Punerea in opera a mortarului M

100-T pentru legatura,

monolitizare sau matare de rosturi

la inaltimi pina la 35 m, legatura

sau monolitizarea intre elementele

prefabricate de beton

m3 0,10

15

CL05A

Ferme cu zabrele din otel clasa

C235 gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate la

inaltimi pina la 35 m, avind pina

la 1 t inclusiv

t 1,78

16

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 3,12

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 210: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-4

Perete de protectie contra radiatiei (04/2015-1b-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,26

2

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 16,90

3

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,17

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

2. Constructii monolite

4

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 2,68

5 CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la m3 1,50

Page 211: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 124,36

7

CC02I

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in pereti si

diafragme, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 68,35

8

CC02I2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in pereti si

diafragme, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 503,22

9

CA05E

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, beton marfa si turnarea

cu mijloace clasice, beton armat

clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 24,70

10

IzF04M

Strat hidroizolant, cu hidrobit,

intr-un strat pe suprafete inclinate

peste 40% sau verticale la terase

(membrana cu crampoane)

m2 32,36

Total Constructii monolite Inclusiv salariu

3. Finisare

11

CN11B

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe

baza de polimeri acrilici in

dispersie apoasa, aplicate in 3

straturi la fatade executate pe

tencuiala driscuita

m2 106,24

Total Finisare Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Page 212: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 213: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-5

Incalzire, ventilare si conditionare (04/2015-1a,1b-IVC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

————— incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Pozitia 1A

1

SA16A

Teava din material plastic

imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 20 mm

m 3,00

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

1.2. Pozitia 1B

2

SA16A

Teava din material plastic

imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 20 mm

m 3,00

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

Page 214: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

2.1. Pozitia 1A

3 08-03-602-

2

Dispozitive de incalzire:

convector electric

buc 1,00

4

VC37A

Montarea aparatelor de

conditionare a aerului casnice

(split-sistem) puterea motorului

pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050

buc 3,00

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

2.2. Pozitia 1B

5 08-03-602-

2

Dispozitive de incalzire:

convector electric

buc 1,00

6

VC37A

Montarea aparatelor de

conditionare a aerului casnice

(split-sistem) puterea motorului

pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050

buc 3,00

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

3.1. Pozitia 1A

7 pret

furnizor

Convector electric TESY CN03

150 EIS + set de montare +

termostat digital

set 1,00

8 pret

furnizor

Conditioner split de perete YORK

YVHC 09.

set 3,00

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

3.2. Pozitia 1B

9 pret

furnizor

Convector electric TESY CN03

150 EIS + set de montare +

termostat digital

set 1,00

10 pret

furnizor

Conditioner split de perete YORK

YVHC 09.

set 3,00

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Page 215: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 216: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-6

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (04/2015-1a,1b-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1.1. Pozitia 1A

1

08-03-573-

4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350

buc 2,00

2

08-03-525-

2

Intreruptor sau comutator de

pachet in invelis metalic, montat

pe constructie pe perete sau

coloana, cantitate cleme pentru

conectare pina la 9, curent pina la

100 A

buc 1,00

3 08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

buc 11,00

4 08-02-390-

1

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 40 mm. Canal din

plastic 25x25 mm

100 m 0,25

5

08-02-390-3

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 150x60 mm cu perete

dispartitor de tip Primer

100 m 0,10

6 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 4 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 2,00

7 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 6 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 1,00

8 08-02-409-

6

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii, 100 m 0,15

Page 217: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

diametru pina la 25 mm

9 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 10,00

10 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=25 mm

m.l. 5,00

11 08-02-409-

7

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 50 mm

100 m 0,05

12 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=32 mm

m.l. 5,00

13 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 0,70

14 pret

furnizor

Teava din polietilena PE

d=40x5.0 mm

m.l. 70,00

15 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 1,75

16 pret furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5

mm2

m.l. 30,00

17 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5

mm2

m.l. 30,00

18 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5

mm2

m.l. 30,00

19 pret

furnizor Cablu C2XY-F 3x4.0 mmp

m.l. 85,00

20

08-03-594-

3

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, pina la 4

100

buc 0,01

21 pret furnizor

Corp iluminat luminiscent OPL/S

4x18, IP20

buc 1,00

22 pret

furnizor Lampa luminiscenta 18W

buc 4,00

23

08-03-594-

2

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, 2

100

buc 0,01

24 pret furnizor

Corp iluminat luminiscent CD

2x18, IP65

buc 1,00

25 pret furnizor

Lampa luminiscenta compacta

18W

buc 2,00

26

08-03-593-5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,01

27 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 2604A,

IP54

buc 1,00

28 pret furnizor

Lampa incandescenta 60W

buc 1,00

29 08-03-591-

3 Intreruptor semietansat si etansat

100

buc 0,03

Page 218: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

30 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 3,00

31 08-03-591-

10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,01

32 pret

furnizor

Priza instalatie deschisa cu legare

la pamint, IP54, 16A, 220V, РСб

20-3-ФСр

buc 1,00

33 08-03-591-

9

Priza de fisa tip neingropat, la

instalatie inchisa

100

buc 0,08

34 pret

furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la

pamint, IP20, 16A, 220V

buc 6,00

35 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de telefon,

IP20

buc 1,00

36 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de

compiutere, IP20

buc 1,00

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

1.2. Pozitia 1B

37

08-03-573-

4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350

buc 2,00

38

08-03-525-2

Intreruptor sau comutator de

pachet in invelis metalic, montat

pe constructie pe perete sau

coloana, cantitate cleme pentru

conectare pina la 9, curent pina la

100 A

buc 1,00

39 08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

buc 11,00

40 08-02-390-

1

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 40 mm. Canal din

plastic 25x25 mm

100 m 0,25

41

08-02-390-3

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 150x60 mm cu perete

dispartitor de tip Primer

100 m 0,10

42 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 4 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 2,00

43 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 6 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 1,00

44 08-02-409-

6

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 25 mm

100 m 0,15

45 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 10,00

46 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=25 mm

m.l. 5,00

47 08-02-409- Teava din vinilplast pe contructii 100 m 0,05

Page 219: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

7 instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 50 mm

48 pret furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=32 mm

m.l. 5,00

49 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 0,70

50 pret

furnizor

Teava din polietilena PE

d=40x5.0 mm

m.l. 70,00

51 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 1,75

52 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5

mm2

m.l. 30,00

53 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5

mm2

m.l. 30,00

54 pret furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5

mm2

m.l. 30,00

55 pret

furnizor Cablu C2XY-F 3x4.0 mmp

m.l. 85,00

56

08-03-594-3

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, pina la 4

100

buc 0,01

57 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent OPL/S

4x18, IP20

buc 1,00

58 pret furnizor

Lampa luminiscenta 18W

buc 4,00

59

08-03-594-

2

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, 2

100

buc 0,01

60 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent CD

2x18, IP65

buc 1,00

61 pret

furnizor

Lampa luminiscenta compacta

18W

buc 2,00

62

08-03-593-

5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,01

63 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 2604A,

IP54

buc 1,00

64 pret

furnizor Lampa incandescenta 60W

buc 1,00

65 08-03-591-

3 Intreruptor semietansat si etansat

100

buc 0,03

66 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 3,00

67 08-03-591-

10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,01

68 pret Priza instalatie deschisa cu legare buc 1,00

Page 220: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor la pamint, IP54, 16A, 220V, РСб

20-3-ФСр

69 08-03-591-9

Priza de fisa tip neingropat, la

instalatie inchisa

100

buc 0,08

70 pret

furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la

pamint, IP20, 16A, 220V

buc 6,00

71 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de telefon,

IP20

buc 1,00

72 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de

compiutere, IP20

buc 1,00

73 08-02-472-

2

Conductori de legare la pamint:

priza de pamint, orizontala, din

otel fisie, sectiune 160 mm2

100 m 0,05

74

08-02-472-

9 f

Conductor de legare la pamint,

deschis, pe suporturi de

constructii, din otel rotund,

diametru 20 mm

100 m 0,11

75 08-02-471-

4 f

Priza de pamint, verticala, din otel

rotund, diametru 20 mm

10 buc 0,30

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

2. Utilaj

2.1. Pozitia 1A

76 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-24з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 1,00

77 pret furnizor

Dulap АВР-211-25-21, IP54

buc 1,00

78 pret

furnizor

Comutator HAGER SF 319G, 3P,

40A

buc 1,00

79 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 16A,

°C°

buc 2,00

80 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°B°

buc 1,00

81 pret

furnizor Automat АВДТ34, С10, 30мА

buc 2,00

82 pret

furnizor Automat АВДТ32, С06, 30мА

buc 2,00

83 pret

furnizor Automat АВДТ32, С10, 30мА

buc 3,00

84 pret

furnizor Automat АВДТ32, С16, 30мА

buc 1,00

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

Page 221: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

2.2. Pozitia 1B

85 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-24з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 1,00

86 pret

furnizor Dulap АВР-211-25-21, IP54

buc 1,00

87 pret furnizor

Comutator HAGER SF 319G, 3P,

40A

buc 1,00

88 pret furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 16A,

°C°

buc 2,00

89 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°B°

buc 1,00

90 pret

furnizor Automat АВДТ34, С10, 30мА

buc 2,00

91 pret furnizor

Automat АВДТ32, С06, 30мА

buc 2,00

92 pret

furnizor Automat АВДТ32, С10, 30мА

buc 3,00

93 pret furnizor

Automat АВДТ32, С16, 30мА

buc 1,00

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 222: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-7

Sistem interior de curenti slabi. Faza 1. (04/2015-1a,1b-SCS)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

————— incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Pozitia 1A

1

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 0,90

2

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 0,72

3 08-02-142-1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,02

4 08-02-142-2

Pentru fiecare cablu urmator se va

adauga la norma 08-01-142-1

100 m 0,06

5 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 0,18

6 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 0,02

7 08-02-143-

2

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a fiecarui

cablu urmator

100 m 0,06

8 pret furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 10,00

9

IC44B

Confectionarea, montarea si

cimentarea tevii de protectie la

trecerea conductelor prin ziduri,

buc 2,00

Page 223: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

teava avind diametrul de 108x3.0

10

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

m 20,00

11

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500

buc 4,00

12 pret

furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=25 mm

buc 4,00

Total Pozitia 1A Inclusiv salariu

2. Pozitia 1B

13

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 0,90

14

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 0,72

15 08-02-142-1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,02

16 08-02-142-2

Pentru fiecare cablu urmator se va

adauga la norma 08-01-142-1

100 m 0,06

17 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 0,18

18 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 0,02

19 08-02-143-

2

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a fiecarui

cablu urmator

100 m 0,06

20 pret furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 10,00

21

IC44B

Confectionarea, montarea si

cimentarea tevii de protectie la

trecerea conductelor prin ziduri,

teava avind diametrul de 108x3.0

buc 2,00

22

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

m 20,00

23

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500

buc 4,00

Page 224: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

24 pret furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=25 mm

buc 4,00

Total Pozitia 1B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 225: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 3-2

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-2-1

Solutii arhitecturale (04/2015-3A-SA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Inchideri si compartimentari

1

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 0,13

2

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 1,93

3

CB11A

Sustineri cu popi extensibili de

inventar, folosite pentru montarea

placilor prefabricate, a predalelor,

la turnarea planseilor partial sau

total monolite cu grinzi sau la

grinzi monolite cu plansee

prefabricate tip PE 3100 R

buc 3,00

4

CC02K

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 4,26

5

CC02L2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

kg 11,54

Page 226: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

cu cofraje glisante

6

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 0,12

7

CK22C

Glasvanduri din profile din

aluminiu la constructii cu inaltimi

pina la 35 m din panouri fixe si

foi de usa (pereti dispartitori

grupuri sanitare sistema ALT-118

"Alutech")

m2 27,03

Total Inchideri si

compartimentari Inclusiv salariu

2. Timplarie

8

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 3

camere, cu cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F-1)

RAL5010

m2 1,90

9

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 3

camere, cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F-2)

RAL5010

m2 2,82

10

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante si geam termopan

LOW-E 4-24-4 mm, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-1) RAL5010

m2 4,14

11

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante,, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-2) RAL5010

m2 2,30

12 CK33A

Dispozitiv automat pentru

inchiderea usilor

buc 3,00

Total Timplarie Inclusiv salariu

3. Acoperis

13

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 0,11

Page 227: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

14

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 5,78

15

CC02K

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 18,25

16

CC02L2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 49,30

17

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 0,70

18 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 10,80

19

CF10A

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

m2 11,80

20

IzF10A

Strat termoizolator la terase,

acoperisuri si plansee, din placi

termoizolatoare din cimentoplast

gr. 180 mm

m2 58,00

21

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 58,00

22

CG01A1

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 58,00

23

CD50J

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la umpluturi de carcase

cu inaltimea pina la 4 m

m3 0,06

Page 228: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

24

CE23D

Glafuri si copertine din tabla

zincata protejata anticoroziv de

0,5 mm grosime pe un strat de

carton bitumat montate pe o sapa

de egalizare din mortar de ciment-

var M 100-T, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 510 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 7,60

25

IzF09B

Racordarea hidroizolatiei si

fixarea acesteia pe elementele de

strapungere la acoperisuri,

elemente avind diametrul intre 35

si 200 mm, inclusiv pentru

ventilatii etc., inclusiv bratarile

din banda de otel pentru presarea

hidroizolatiei de elemente de

strapungere

buc 1,00

26

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

m2 64,00

27

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bipoli EKP+EPP lipite

cu flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 64,00

28

CE23B

Glafuri si copertine din tabla

zincata de 0,5 mm grosime pe un

strat de carton bitumat montate pe

o sapa de egalizare din mortar de

ciment-var M 100-T, fixate pe

zidarie de caramida, pentru

lungimi mai mari de 2 m, cu

latimea desfasurata 190 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 24,00

Total Acoperis Inclusiv salariu

4. Fatada

4.1. Parapet

29 CL26A Rame metalice gata confectionate

kg 207,40

30 IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si t 0,207

Page 229: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

31

CE07A

Invelitori din placi din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL7024 pentru invelitorile

acoperisurilor Material marunt=1,050

m2 17,10

32

CE23B

Glafuri si copertine din tabla

protejata anticoroziv de 0,5 mm

grosime pe un strat de carton

bitumat montate, fixate pe zidarie

de caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 350 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040

m 24,40

33

CE23B

Glafuri si copertine din tabla

protejata anticoroziv de 0,5 mm

grosime pe un strat de carton

bitumat montate, fixate pe zidarie

de caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 340 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 24,40

Total Parapet Inclusiv salariu

4.2. Fatada

34 CL26A Rame metalice gata confectionate

kg 53,76

35

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,054

36

CE07A

Invelitori din placi din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL7024 pentru invelitorile

acoperisurilor Material marunt=1,050

m2 12,40

37

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat

montate, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

m 8,40

Page 230: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

desfasurata 160 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

38

CE23D

Glafuri din tabla zincata protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat

montate, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 690 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 1,30

39

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat

montate, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 230 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 9,00

40

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat

montate, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 190 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 25,00

41 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 54,00

42

CF10A

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

m2 54,00

43

CN54B

Aplicarea manuala a grundului cu

cuart "Gleta" intr-un strat, la

pereti exteriori la fatade

m2 46,00

44

CF30A

Tencuieli exterioare de 2 mm.

grosime, executate manual. cu

amestec "TINA-15" la pereti

RAL9010

m2 46,00

45 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 54,00

46

CI06C

Placaj din fainata cu placi de

aceeasi culoare si format cu

dimensiuni de la 15 x 15 cm pina

la 30 x 30 cm, executate pe

suprafete plane la pereti si stilpi,

inclusiv glafurile si muchiile, in

incaperi cu suprafata mai mare de

10 mp, fixate cu adeziv pentu

m2 8,00

Page 231: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

montarea placajelor exterioare

Total Fatada Inclusiv salariu

Total Fatada Inclusiv salariu

5. Finisare interioara

5.1. Pereti

47 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 118,00

48

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm

grosime, driscuite, executate

manual, la pereti sau stilpi, pe

suprafete plane cu mortar de

ciment-var marca M 100-T

pentru sprit, grund si stratul

vizibil, pe zidarie de caramida sau

blocuri mici de beton

m2 118,00

49 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 118,00

50

CI22B

Placaj din placute de ceramica (la

pereti, stilpi, pilastri si glafuri)

fixate de adeziv (amestec uscat),

dimensiuni placute: pina la 200 x

200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010

m2 83,00

51

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului.

m2 35,00

52

CF51B k=2

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului.

Diferenta in minius 2,0 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000

m2 -35,00

53 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 35,00

54

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 35,00

Total Pereti Inclusiv salariu

5.2. Tavane

Page 232: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

55 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 38,70

56

CF57A k=2

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

2,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 38,70

57 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 38,70

58

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 38,70

Total Tavane Inclusiv salariu

5.3. Pardosele

59

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 3,87

60

TsC53A

k=2

Compactarea pamintului cu pietris

gr. 100 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

100m2 0,387

61

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 38,70

62

CG22A4 k=2

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, diferenta in minus la

fiecare cm de beton, in cazul

utilizarii betonului pe santier Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -38,70

63

CC03A

Montare plase sudate BP-1 d4

150x150 mm, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, la pereti si

diafragme, cu greutatea plaselor

pina la 3 kg/mp

kg 46,44

64

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 5,20

65 CG22A4 Pardoseli din beton simplu clasa C m2 5,20

Page 233: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

k=5 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, diferenta in minus la

fiecare cm de beton, in cazul

utilizarii betonului pe santier Коэффициент к трудозатратам=5,000

Коэффициент к материалам=5,000

Коэффициент к машинам=5,000

66

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 1,00

67

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 38,70

68

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

m2 46,00

69

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 46,00

70

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 38,70

71

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 38,70

72

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 38,70

73

AcE06A

Montarea gratarelor cu rama din

fonta la gurile de scurgere ACO

DRAIN Rainne S150K cu gratar

B=18cm, L=0.5m

buc 8,00

Page 234: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Mat. marunte (apa, ciment, dreptare

etc.)=1,020

Total Pardosele Inclusiv salariu

Total Finisare interioara Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 235: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-2-2

Solutii constructive (04/2015-3A-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,35

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 1,50

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 36,50

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,37

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

2. Fundatii

5 CA02C Beton simplu C2.8/3.5 (M50) m3 1,48

Page 236: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 58,12

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 9,37

8

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 50,84

9

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 3,34

10

CA03F

Beton simplu turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

beton marfa turnare cu mijloace

clasice, beton simplu clasa

C6/7.5(M100) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 3,89

11

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 51,90

Total Fundatii Inclusiv salariu

3. Structura din beton armat

12

CB03F

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in stilpi la

constructii cu inaltimea pina la 20

m inclusiv, exclusiv sustinerile

m2 13,14

Page 237: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

13

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 156,24

14

CB11A

Sustineri cu popi extensibili de

inventar, folosite pentru montarea

placilor prefabricate, a predalelor,

la turnarea planseilor partial sau

total monolite cu grinzi sau la

grinzi monolite cu plansee

prefabricate tip PE 3100 R

buc 244,00

15

CC02K

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in grinzi si

stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 55,06

16

CC02L2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, si

montate in grinzi si stilpi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 82,47

17

CC02M

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm, si

montate in placi, la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 21,02

18

CC02M2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in placi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 284,30

19

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 23,28

20

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 10,43

Total Structura din beton armat Inclusiv salariu

Page 238: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

4. Inchideri si compartimentari

21

IzF50A

Hidroizolatii efectuate cu mortar

ciment cu sticla solubila la

fundatii si pereti aplicate pe

suprafete orizontale

m2 3,65

22

CD50J

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la umpluturi de carcase

cu inaltimea pina la 4 m

m3 15,23

Total Inchideri si

compartimentari Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 239: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-2-3

Incalzire, ventilare si conditionare (04/2015-3A-IVC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

VA19A

Montarea canalelor de ventilatie

la inaltimea de la podea pina la 3

m din tabla zincata sau aluminiu,

0,5 mm grosime, avind diametrul

sectiunii circulare de 200 mm. Materiale marunte (cirpe de sters,

silicon)=1,010

m2 20,00

2 CL20A

Anemostat gata confectionate, de

tip TVOM 160

buc 9,00

3

CL20A

Grile de ventilare gata

confectionate, din aluminiu, de tip

VNKM2 525X225 R2

buc 2,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

4 08-03-602-2

Dispozitive de incalzire:

convector electric

buc 5,00

5

VC01D

Montarea ventilatoarelor axial , cu

greutatea totala de 50-400 kg,

montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,005

buc 1,00

Page 240: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

6 08-03-605-

1 Ventilator (partea electrica)

buc 1,00

7 VB17A

Aparat de zgomot, circular cu

perimetrul 800 - 1600 mm

buc 0,00

8 08-03-601-

1

Tablou de comanda unic

(incalzire si ventilare)

buc 1,00

9

VD03F

Reglarea ventilatorului la

instalatiile de ventilatie,

climatizare si conditionare a

aerului, prin by-pas

buc 1,00

10

VD04A

Reglarea componentelor la

instalatiile de ventilatie,

climatizare si conditionare a

aerului, reglarea jaluzelelor de

reglaj manuale

buc 9,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

11 pret

furnizor

Convector electric TESY CN03

150 EIS + set de montare +

termostat digital

set 5,00

12 pret

furnizor

Ventilator CK315C, debit

900m3/h, "OSTBERG"

buc 1,00

13 pret furnizor

Atenuitor de zgomot, circular

D=315 mm, L=900 mm

buc 1,00

14 pret

furnizor

Panou de comanda unic pentru

sistemul de incalzire si ventialre

de tip ON/OFF

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 241: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-2-4

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (04/2015-3-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de

măsură ————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

RpCU06A1

Executarea santurilor de pina la 5

cm adincime, in pereti din zidarie

de caramida de 5 x 50 cm2, pentru

executarea mecanizata

m 7,80

2

RpCU07D

Matarea santurilor in pereti de

pina la 50 cm2, dupa instalatii sau

consolidari

m 7,80

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie 1%

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

3

08-03-573-

4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350

buc 1,00

4 08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

buc 12,00

5 08-02-409-

6

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 25 mm

100 m 1,45

Page 242: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

6 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 70,00

7 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=25 mm

m.l. 75,00

8 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 0,05

9 pret

furnizor

Teava din polietilena PE

d=40x5.0 mm

m.l. 5,00

10 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 1,46

11 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5

mm2

m.l. 70,00

12 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5

mm2

m.l. 75,00

13 pret

furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2

m.l. 1,00

14 pret

furnizor

Cutie de distributie pentru

instalatie deschisa KM41001 cu

capac

buc 10,00

15

08-03-594-2

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, 2

100

buc 0,06

16 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent

AOT/OPL 2x18, IP40

buc 6,00

17 pret furnizor

Lampa luminiscenta 18W

buc 12,00

18

08-03-593-

5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,03

19 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 1307,

IP54

buc 3,00

20 pret

furnizor

Lampa luminiscenta compacta

7W

buc 3,00

21 08-03-591-

3 Intreruptor semietansat si etansat

100

buc 0,08

22 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 8,00

23 08-03-591-

10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,01

24 pret

furnizor

Priza instalatie deschisa cu legare

la pamint, IP54, 16A, 220V, РСб

20-3-ФСр

buc 1,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Page 243: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

25 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-24з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 1,00

26 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

25A

buc 1,00

27 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

16A

buc 1,00

28 pret furnizor

Automat АВДТ32, С10, 30мА

buc 5,00

29 pret

furnizor Automat АВДТ32, С16, 30мА

buc 1,00

30 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°B°

buc 3,00

31 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 04A,

°C°

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 244: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-2-5

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (04/2015-3A-RAC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Apeduct

1

SA15B

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in conducte de

legatura, la obiecte sanitare, la

obiecte de locuit si soccial-

culturale, avind diametrul de

20x2.1 mm

m 25,00

2

SA37B

Bratara pentru fixarea conductelor

de alimentare cu apa si gaze, din

otel sau PVC montata prin

incastrare, conductele avind

diametrul de 3/4"

buc 24,00

3

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=20x9 mm Materiale marunte=1,050

m 25,00

4

SA15B

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in conducte de

legatura, la obiecte sanitare, la

obiecte de locuit si soccial-

culturale, avind diametrul de

25x2.5 mm

m 8,00

5

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

m 8,00

Page 245: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

diametrul si grosimea de la

D=25x9 mm Materiale marunte=1,050

6

SA37C

Bratara pentru fixarea conductelor

de alimentare cu apa si gaze, din

otel sau PVC montata prin

incastrare, conductele avind

diametrul de 1"

buc 24,00

7

SA16C

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 32x3.0 mm

m 8,00

8

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=32x9 mm Materiale marunte=1,050

m 8,00

9

SA37D

Bratara pentru fixarea conductelor

de alimentare cu apa si gaze, din

otel sau PVC montata prin

incastrare, conductele avind

diametrul de 1 1/4"

buc 24,00

10

SA16D

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 40x3.7 mm

m 20,00

11

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=40x9 mm Materiale marunte=1,050

m 20,00

12

SA37E

Bratara pentru fixarea conductelor

de alimentare cu apa si gaze, din

otel sau PVC montata prin

incastrare, conductele avind

diametrul de 1 1/2"

buc 8,00

13

SA16E

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 50x4.7 mm

m 10,00

14

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=50x9 mm Materiale marunte=1,050

m 10,00

15

AcA52D

Teava din polietilena PN2, pentru

conducte de alimentare cu apa

montata in sant, cu diametrul de

110 mm.

m 5,00

Page 246: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

16

SD07A

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 14,00

17

SD07B

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 1,00

18

SD07C

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 1,00

19

SD07D

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 1,00

20

SD07E

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,015

buc 3,00

21

SD07F

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,015

buc 2,00

22

SD12B

Supapa de sens, pentru racordarea

cu mufe filetate, avind diametrul 1

1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015

buc 1,00

23

SF01C

Efectuarea probei de etansare la

presiune a instalatiei de apa calda

sau rece executata din teava din

policlorura de vinil tip greu sau

din material plastic, avind

diametrul de 16-110 mm

m 71,00

24

SF02C

Efectuarea probei de functionare a

instalatiei de apa rece executata cu

teava din policlorura de vinil tip

greu sau material plastic, avind

diametrul de 16 - 110 mm

10 m 7,10

25

SF05C

Spalarea instalatiei de apa rece

sau calda, executata din tevi din

material plastic, avind diametrul

de 20-75 mm

m 71,00

26

SD04A

Baterie amestecatoare cu brat

basculant stativa pentru lavoar sau

spalator, indiferent de modul de

inchidere, inclusiv pentru

handicapati, avind diametrul de

1/2"

buc 1,00

27

AcA52A f

Furtun din cauciuc, pentru

conducte de alimentare cu apa cu

diametrul de 15 mm. echipat cu

racord rapid 1/2" (1buc) si duza

de pulverizare (1 buc)

m 8,00

Page 247: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total Apeduct Inclusiv salariu

1.2. Canalizare

28

SB08E

Teava din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, montata aparent sau

ingropat sub pardoseala, avind

diametrul de 110 mm

m 40,00

29

SB08C

Teava din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, montata aparent sau

ingropat sub pardoseala, avind

diametrul de 50 mm

m 8,00

30

SB30A

Suporti pentru sustinerea

conductelor si pieselor de legatura

pentru canalizare, avind greutatea

de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura,

ciment, nisip etc)=1,050

kg 4,00

31

SB10E

Piesa de legatura (ramificatie

simpla D110) din material plastic

pentru canalizare, imbinate cu

garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 110 mm

buc 5,00

32

SB10E

Piesa de legatura (ramificatie

simpla D110x50) din material

plastic pentru canalizare, imbinate

cu garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 110 mm

buc 1,00

33

SB10C

Piesa de legatura (ramificatie

simpla D50) din material plastic

pentru canalizare, imbinate cu

garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 50 mm

buc 5,00

34

SB11C

Piesa de legatura (cruce 110x50)

din material plastic pentru

canalizare, imbinate cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de

110 mm

buc 1,00

35

SB09E

Cot din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de

110 mm, 45"

buc 10,00

36

SB09C

Cot din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de 50

mm, 45"

buc 6,00

37

SB07C

Dop din PVC tip usor (U), pentru

conducte de canalizare din PVC

tip U, avind diametrul de 50 mm

buc 2,00

38

SB07E

Dop din PVC tip usor (U), pentru

conducte de canalizare din PVC

tip U, avind diametrul de 110 mm

buc 4,00

39 SB09E Revizie din material plastic pentru buc 1,00

Page 248: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de

110 mm

40

SB09E

Caciula din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de

110 mm

buc 1,00

41

SB09E

Clapeta de aer pentru canalizare,

imbinata cu garnitura de cauciuc,

avind diametrul de 110 mm

buc 1,00

42

SB28B

Sifon de pardoseala din

polipropilena, cu grila din otel

galvanizat, avind diametrul iesirii

de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010

buc 2,00

43

SF04A

Efectuarea probei de etanseitate si

functionare a instalatiei de

canalizare executata din tuburi de

fonta, pentru scurgere, teava de

policlorura de vinil, neplastifiata,

tip usor sau din material plastic,

fonta ductila teava avind

diametrul de pina la 100 mm

inclusiv

10 m 4,80

44

SC04C

Lavoar din semiportelan, portelan

sanitar etc. inclusiv pentru

handicapati, avind teava de

scurgere din material plastic,

montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn,

ipsos, etc)=1,020

buc 5,00

45

SD04A

Baterie amestecatoare cu brat

basculant stativa pentru lavoar sau

spalator, indiferent de modul de

inchidere, inclusiv pentru

handicapati, avind diametrul de

1/2"

buc 5,00

46

SC07B

Vas pentru closet, complet

echipat, din semiportelan, portelan

sanitar etc. inclusiv pentru

handicapati, asezat pe pardoseala,

cu rezervorul de apa montat la

inaltime sau semiinaltime, avind

sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos,

holtsuruburi, codez, dicloretan,

etc.)=1,050

buc 7,00

47

SC07A1

Vas pentru closet, complet

echipat, din semiportelan, portelan

sanitar etc. inclusiv pentru

handicapati, asezat pe pardoseala,

cu rezervorul de apa montat pe

vas, la inaltime sau semiinaltime,

avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos,

buc 1,00

Page 249: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

holtsuruburi, codez, dicloretan,

etc.)=1,030

48

SC09A

Pisoar din portelan sanitar montat

pe perete din zidarie de caramida

sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos,

holtsuruburi, codez, dicloretan,

etc.)=1,020

buc 2,00

49

SC13A

Oglinda sanitara din semicristal

cu marginile slefuite, avid

dimensiunile de 400 x 500 x 600

mm, montata pe perete din zidarie

de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos

etc)=1,020

buc 5,00

Total Canalizare Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

50

SE57A

Preparator de apa calda menajera,

functionind cu agent termic apa

calda 70-90 grade C, avind

capacitatea de pina la 1000l

buc 1,00

51 08-03-602-

1

Dispozitive de incalzire: prosob

electric

buc 1,00

52

SE58A

Contoare de apa rece si calda,

avind diametrul de -15..25 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund

miniu etc)=1,010

buc 1,00

53

SE56A

Filtru pentru apa potabila, cu

mufe filetata pentru montaj pe

conducta, avind dimensiunea de

1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund

miniu de plumb etc)=1,010

buc 1,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

Page 250: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

54 pret

furnizor

Preparator electric de apa calda

V=100l

buc 1,00

55 pret

furnizor Contor de apa rece Dn=25 mm

buc 1,00

56 pret

furnizor Filtru cu plasa, cu mufe 1 1/4"

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 251: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 3-3

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-1

Solutii arhitecturale (04/2015-5-SA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate

conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Incideri si compartimentari

1

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice de

sustinere a utilajelor tehnologice

sau platforme metalice de

deservire a agregatelor mari

livrate in subansambluri gata

confectionate, la inaltimi pina la

35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura poz.4

t 0,059

2

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,059

3

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

80 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 118,80

4 CD73A Pereti din panouri usoare grosime m2 36,00

Page 252: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

60 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

5

CE44A

Invelitori din panouri usoare din

tabla profilata 0.5 mm grosime, cu

termoizolare densitate umplutura

40 kg/m3,, de tip "Sandwich"

grosime 100 mm, coeficient

transfer termic 0.022 W/m'C

montate pe rigle metalice. RAL

conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante)=1,020

m2 89,40

6

IzF33A

Executarea stratului de

hidroizolare din polimeri bitum-

cauciuc grosime 2 mm cu

agregatul RX-25 la plansee,

acoperis. Materiale marunte (rulou de netezire,

zdrente) 1%=1,010

m2 89,40

Total Incideri si compartimentari Inclusiv salariu

2. Timplarie

7

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat de tip MZ Hormann,

profiluri din banda de otel

fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U1)

m2 22,68

8

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F1-F3) RAL

5010

m2 106,20

Total Timplarie Inclusiv salariu

3. Pardosele

9

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 13,20

10 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 20-40 mm

m3 3,89

Page 253: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

11

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 77,76

12

CG22A4

k=2

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, diferenta in minus la

fiecare cm de beton, in cazul

utilizarii betonului pe santier Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -77,76

13

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 80

mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 77,76

14

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 77,76

15

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 77,76

16

CG01A1

k=3

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000

m2 77,76

17 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 77,76

18

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 77,76

Total Pardosele Inclusiv salariu

4. Blocuri de protectie

19

TsA02B

Sapatura manuala de pamint in

spatii limitate, avind sub 1,00 m

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire, in

m3 4,70

Page 254: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

pamint necoeziv sau slab coeziv

adincime < 0,75 m teren mijlociu

20

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 106,14

21

IzF53A

Executarea manuala a

termoizolant din placi extrudate

de polistiren inspumat, grosime 20

mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 50,76

22

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 41,60

23

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 1 236,50

24

CA05B3

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu betoniera pe

santier si turnat cu mijloace

clasice, beton armat clasa C 15/12

(Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030

m3 7,50

25

CN11B

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe

baza de polimeri acrilici in

dispersie apoasa, aplicate in 3

straturi la fatade executate pe

tencuiala driscuita

m2 40,38

Total Blocuri de protectie Inclusiv salariu

5. Amenajare

26

CB02B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu asteriala din scinduri de

rasinoase scurte si subscurte

pentru turnarea betonului in

elevatii, pereti drepti si diafragme

inclusiv sprijinirile la inaltimi

pina la 20 m inclusiv

m2 17,28

27

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x30 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 54,00

28 CG32A Umpluturi in straturi compactate m3 21,06

Page 255: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

cu mijloace manuale, executate cu

argile

29 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 4,86

30

DA18A

Strat de fundatie din agregate in

amestecuri optimale, (ciment/nisip

proportie 1:6) executat cu

asternere manuala (diferenta 1 cm

la norma DE18A)

m3 0,81

31

DE18A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime placi 50 mm, asezate pe

un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:6,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 81,00

Total Amenajare Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare 2,00 %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 256: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-2

Solutii constructive (04/2015-5-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,73

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 4,14

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 76,92

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,77

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2. Fundatii

Page 257: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

5

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 4,14

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 170,40

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 322,80

8

CC01E1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 153,60

9

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 388,80

10

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 164,16

11

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 20,40

12

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 167,10

Total Fundatii Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Page 258: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

13

CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi,

ferme) gata confectionate, din otel

clasa C235 livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

t 3,52

14

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 3,52

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 259: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-3

Incalzire, ventilare si conditionare (04/2015-5-IVC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

SA16A

Teava din material plastic

imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 20 mm

m 72,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

2 08-03-602-2

Dispozitive de incalzire:

convector electric

buc 12,00

3

VC37A

Montarea aparatelor de

conditionare a aerului casnice

(split-sistem) puterea motorului

pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050

buc 12,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Page 260: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

4 pret

furnizor

Convector electric TESY CN03

150 EIS + set de montare +

termostat digital

set 12,00

5 pret furnizor

Conditioner split de perete YORK

YVHC 09.

set 12,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-4

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (04/2015-5-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

Page 261: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

1

08-03-573-4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350

buc 6,00

2 08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

buc 74,00

3 08-02-390-

1

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 40 mm. Canal din

plastic 25x25 mm

100 m 4,00

4

08-02-390-

3

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 150x60 mm cu perete

dispartitor de tip Primer

100 m 1,20

5 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 4 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 24,00

6 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 6 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 24,00

7 08-02-409-

6

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 25 mm

100 m 5,10

8 pret furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 150,00

9 pret furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=25 mm

m.l. 360,00

10 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 0,30

11 pret furnizor

Teava din polietilena PE

d=40x5.0 mm

m.l. 30,00

12 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 10,46

13 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5

mm2

m.l. 470,00

14 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5

mm2

m.l. 540,00

15 pret furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5

mm2

m.l. 30,00

16 pret

furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2

m.l. 6,00

17

08-02-412-

2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 1,20

18 pret

furnizor Fir ПВ 1x6 mm2

m.l. 120,00

19

08-03-594-

3

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, pina la 4

100

buc 0,24

Page 262: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

20 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent OPL/S

4x18, IP20

buc 24,00

21 pret

furnizor Lampa luminiscenta 18W

buc 96,00

22

08-03-593-

5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,12

23 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 1307,

IP54

buc 12,00

24 pret furnizor

Lampa luminiscenta compacta

7W

buc 12,00

25

08-03-596-

3

Proiector, montat separat pe

constructie de otel pe acoperisul

cladirii, cu lampa, putere, W: 500

(СДО 01-10 LED)

100

buc 0,24

26 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (bloc

alimentare K-303)

buc 6,00

27 08-03-591-3

Intreruptor semietansat si etansat

100

buc 0,48

28 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 36,00

29 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 2 clape, IP54,

16A, 220V

buc 12,00

30 08-03-591-

10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,12

31 pret

furnizor

Priza instalatie deschisa cu legare

la pamint, IP54, 16A, 220V, РСб

20-3-ФСр

buc 12,00

32 08-03-591-

9

Priza de fisa tip neingropat, la

instalatie inchisa

100

buc 1,44

33 pret

furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la

pamint, IP20, 16A, 220V

buc 96,00

34 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de telefon,

IP20

buc 24,00

35 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de

compiutere, IP20

buc 24,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

2. Utilaj

Page 263: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

36 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-24з-

0-74-У2, IP54

buc 6,00

37 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

16A

buc 6,00

38 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

25A

buc 6,00

39 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°C°

buc 8,00

40 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°C°

buc 12,00

41 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°B°

buc 18,00

42 pret

furnizor Automat АВДТ32, С06, 30мА

buc 12,00

43 pret furnizor

Automat АВДТ32, С10, 30мА

buc 12,00

44 pret

furnizor Proiector LED СДО 01-10, IP65

buc 24,00

45 pret

furnizor

Bloc de alimentare ES1

Convertion Kit TM K-303

buc 6,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 264: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-5

Sistem interior de curenti slabi. Faza 1. (04/2015-5-SCS)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate

conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 22,50

2

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 18,00

3 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,50

4 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 4,50

5 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 0,50

6 pret

furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 190,00

7

IC44B

Confectionarea, montarea si

cimentarea tevii de protectie la

trecerea conductelor prin ziduri,

teava avind diametrul de 108x3.0

buc 12,00

8

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

m 30,00

9

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

buc 26,00

Page 265: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500

10 pret

furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=25 mm

buc 24,00

11 34-02-003-

1

Executarea conductelor din tevi

de polietilena D=110 mm

1 km 0,014

12 pret

furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=110 mm

buc 4,00

13 34-02-003-

1

Executarea conductelor din tevi

de polietilena D=75 mm

1 km 0,036

14 pret

furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=75 mm

buc 4,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

15

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 55,71

16 pret furnizor

Cablu F-U/UTP6e 4x2x0.5

m.l. 5 571,00

17

SE54A

Rezervor tampon din material

plastic avind capacitatea de 250 l

(Fintina de canalizare de tip

KKTM-2) Material marunt (fuior cinepa, grund

miniu de plumb etc)=1,020

buc 6,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

18 pret

furnizor

Fintina de canalizare din plastic

600x600x620(h) mm de tip

KKTM-2

buc 6,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Page 266: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 267: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-7

Sistem interior control video. Faza 1. (04/2015-5-CV)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1. Lucrari de montare

1

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 18,57

2 pret

furnizor

Cablu UTP6e 4x2x0.5 (outdoor

cable)

m.l. 1 857,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 268: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 3-4

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-4-1

Solutii arhitecturale (04/2015-6a,6b-SA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate

conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu

fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Pozitia 6A

1.1. Incideri si compartimentari

1

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice de

sustinere a utilajelor tehnologice

sau platforme metalice de

deservire a agregatelor mari

livrate in subansambluri gata

confectionate, la inaltimi pina la

35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura poz. 19

t 0,221

2

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,221

3

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

80 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 81,50

Page 269: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

4

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

60 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 22,40

5

CE44A

Invelitori din panouri usoare din

tabla profilata 0.5 mm grosime, cu

termoizolare densitate umplutura

40 kg/m3,, de tip "Sandwich"

grosime 100 mm, coeficient

transfer termic 0.022 W/m'C

montate pe rigle metalice. RAL

conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante)=1,020

m2 44,70

6

IzF33A

Executarea stratului de

hidroizolare din polimeri bitum-

cauciuc grosime 2 mm cu

agregatul RX-25 la plansee,

acoperis. Materiale marunte (rulou de netezire,

zdrente) 1%=1,010

m2 44,70

Total Incideri si compartimentari Inclusiv salariu

1.2. Timplarie

7

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat de tip MZ Hormann,

profiluri din banda de otel

fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U1) RAL5010

m2 3,78

8

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante si geam termopan

LOW-E 4-24-4 mm, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-17) RAL5010

m2 5,16

9

CK23C

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, in multe canaturi cu geam

termopan LOW-E 4-24-4, avind

suprafata tocului peste 2,5 mp

(F1) RAL5010

m2 18,20

10 CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu cu un canat, geam m2 3,58

Page 270: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F2) RAL 5010

11

CK23A

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului pina la

1,00 mp inclusiv (F3) RAL5010

m2 1,92

12 CK26C

Pervazuri montate la ferestre din

mase plastice B=200mm

m 13,00

Total Timplarie Inclusiv salariu

1.3. Pardosele

13

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 3,40

14 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 20-40 mm

m3 1,57

15

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 26,10

16

CG22A4 k=2

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, diferenta in minus la

fiecare cm de beton, in cazul

utilizarii betonului pe santier Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000

m2 -26,10

17

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 80

mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 17,50

18

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime

100 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 26,10

19

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 43,60

20

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 43,60

Page 271: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

21

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 43,60

22 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 43,60

23

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 43,60

24

CE23B

Plinte din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 140 mm

poz 20, 21 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 78,40

Total Pardosele Inclusiv salariu

1.4. Amenajare

25

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x30 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 28,00

26

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 13,25

27 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 4,24

28

DA18A

Strat de fundatie din agregate in

amestecuri optimale, (ciment/nisip

proportie 1:6) executat cu

asternere manuala (diferenta 1 cm

la norma DE18A)

m3 0,53

29

DE18A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime placi 50 mm, asezate pe

un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:6,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 53,00

Total Amenajare Inclusiv salariu

1.5. Blocuri de protectie

30 CB03B Cofraje din panouri refolosibile, m2 19,94

Page 272: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

31

IzF53A

Executarea manuala a

termoizolant din placi extrudate

de polistiren inspumat, grosime 20

mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 50,76

32

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 6,00

33

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 205,00

34

CA05B3

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu betoniera pe

santier si turnat cu mijloace

clasice, beton armat clasa C 15/12

(Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 1,80

35

CN11B

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe

baza de polimeri acrilici in

dispersie apoasa, aplicate in 3

straturi la fatade executate pe

tencuiala driscuita

m2 14,90

Total Blocuri de protectie Inclusiv salariu

1.6. Finisarea scarii SM1

36 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 3,69

37

CI24A

Placarea treptelor cu placi de

granit ceramic incleiate, cu

grosimea sub 15 mm

m2 3,69

38

CH06B

Balustrada din INOX h=1000

mm, fixata in parapet de beton,

confectionata din profile din

banda de otel formata la rece,

dreapta

m 9,60

Total Finisarea scarii SM1 Inclusiv salariu

1.7. Finisarea podestului la cota

2.900

Page 273: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

39

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 10,36

40

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 10,36

41 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 10,36

42

CG50A

Executarea pardoselilor din granit

ceramic fixate pe adeziv:

dimensiunile placilor sub 40x40

cm

m2 10,36

43

CH06B

Balustrada din INOX h=1000

mm, fixata in parapet de beton,

confectionata din profile din

banda de otel formata la rece,

dreapta

m 9,20

Total Finisarea podestului la cota

2.900 Inclusiv salariu

1.8. Finisarea copertinei K1

44

CB14C

Schela metalica tubulara pentru

lucrari de finisaje la tavane la

inaltimi pina la 7 m, cu

imobilizarea schelei timp de 15

zile (120 ore)

m2 147,00

45

CE06C

Invelitori din tabla zincata cutata,

H60-845-0.7 montata pe pane

metalice, cu prindere cu suruburi

autofiletanta (de talpa superioara a

panei metalice) si consolidate cu

nituri , inclusiv executarea

doliilor, sorturilor, racordurilor la

cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050

m2 182,00

46

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C44-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 116,00

47

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C21-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 147,00

48 CE23D Glafuri din tabla protejata m 30,00

Page 274: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

anticoroziv de 0,5 mm grosime

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 590 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

49

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 420 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 25,00

50

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 100 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 74,00

51

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 140 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 6,00

52

CE06A1

Invelitori din tabla zincata 0.5mm,

montata pe pane metalice,

executate pe suprafete mai mici

sau egale de 40 mp cu foi din

tabla profilata cu prindere cu

agrafe speciale si suruburi

mecanice, de talpa superioara ,

inclusiv executarea doliilor,

sorturilor, racordurilor la cosuri

etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 18,00

53

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice de

sustinere a utilajelor tehnologice

sau platforme metalice de

deservire a agregatelor mari

livrate in subansambluri gata

confectionate, la inaltimi pina la

35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura

t 0,235

54

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,235

55 CE41A

Montarea capriorilor sectiune

50x100 mm, cu tratament m3 0,06

Page 275: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

antiseptic

56

CN50A

Tratament ignifug al lemnariei;

ferme, arce, grinzi, capriori,

cosoroabe.

m3 0,06

57

CE13A

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EKP lipite

cu flacara in sistem monostrat pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 9,00

58

CE22A

Sisteme de burlane tip brass

D=140 mm din tabla protejata

anticoroziv Material marunt=1,020

m 16,30

Total Finisarea copertinei K1 Inclusiv salariu

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

2. Pozitia 6B

2.1. Incideri si compartimentari

59

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice de

sustinere a utilajelor tehnologice

sau platforme metalice de

deservire a agregatelor mari

livrate in subansambluri gata

confectionate, la inaltimi pina la

35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura poz. 19

t 0,221

60

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,221

61

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

80 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 81,50

Page 276: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

62

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

60 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 22,40

63

CE44A

Invelitori din panouri usoare din

tabla profilata 0.5 mm grosime, cu

termoizolare densitate umplutura

40 kg/m3,, de tip "Sandwich"

grosime 100 mm, coeficient

transfer termic 0.022 W/m'C

montate pe rigle metalice. RAL

conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020

m2 44,70

64

IzF33A

Executarea stratului de

hidroizolare din polimeri bitum-

cauciuc grosime 2 mm cu

agregatul RX-25 la plansee,

acoperis. Materiale marunte (rulou de netezire,

zdrente) 1%=1,010

m2 44,70

Total Incideri si compartimentari Inclusiv salariu

2.2. Timplarie

65

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat de tip MZ Hormann,

profiluri din banda de otel

fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U1) RAL5010

m2 3,78

66

CK25A

Usi confectionate din profiluri din

mase plastice cu 5 camere, cu

umplerea ramei cu panouri

termoizolante si geam termopan

LOW-E 4-24-4 mm, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor (miner, lacat), intr-un canat

(U-17) RAL5010

m2 5,16

67

CK23C

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, in multe canaturi cu geam

termopan LOW-E 4-24-4, avind

suprafata tocului peste 2,5 mp

(F1) RAL5010

m2 18,20

68 CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu cu un canat, geam m2 3,58

Page 277: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F2) RAL 5010

69

CK23A

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului pina la

1,00 mp inclusiv (F3) RAL5010

m2 1,92

70 CK26C

Pervazuri montate la ferestre din

mase plastice B=200mm

m 13,00

Total Timplarie Inclusiv salariu

2.3. Pardosele

71

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 3,40

72 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 20-40 mm

m3 1,57

73

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 26,10

74

CG22A4 k=2

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, diferenta in minus la

fiecare cm de beton, in cazul

utilizarii betonului pe santier Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000

m2 -26,10

75

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 80

mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 17,50

76

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime

100 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 26,10

77

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 43,60

78

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 43,60

Page 278: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

79

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 43,60

80 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 43,60

81

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 43,60

82

CE23B

Plinte din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 140 mm

poz 20, 21 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 78,40

Total Pardosele Inclusiv salariu

2.4. Amenajare

83

DE10C

Borduri prefabricate din beton,

pentru trotuare 20x30 cm, pe

fundatie de beton C12/15 30x15

cm

m 28,00

84

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 13,25

85 TsC54C

Strat de fundatie din pietris fr. 20-

40 mm

m3 4,24

86

DA18A

Strat de fundatie din agregate in

amestecuri optimale, (ciment/nisip

proportie 1:6) executat cu

asternere manuala (diferenta 1 cm

la norma DE18A)

m3 0,53

87

DE18A

Pavaje executate din placi de

trotuare din beton prefabricat

grosime placi 50 mm, asezate pe

un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:6,

rostuit cu amestec uscat de ciment

si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 53,00

Total Amenajare Inclusiv salariu

2.5. Blocuri de protectie

88 CB03B Cofraje din panouri refolosibile, m2 19,94

Page 279: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

89

IzF53A

Executarea manuala a

termoizolant din placi extrudate

de polistiren inspumat, grosime 20

mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 50,76

90

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 6,00

91

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 205,00

92

CA05B3

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu betoniera pe

santier si turnat cu mijloace

clasice, beton armat clasa C 15/12

(Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 1,80

93

CN11B

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe

baza de polimeri acrilici in

dispersie apoasa, aplicate in 3

straturi la fatade executate pe

tencuiala driscuita

m2 14,90

Total Blocuri de protectie Inclusiv salariu

2.6. Finisarea scarii SM1

94 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 3,69

95

CI24A

Placarea treptelor cu placi de

granit ceramic incleiate, cu

grosimea sub 15 mm

m2 3,69

96

CH06B

Balustrada din INOX h=1000

mm, fixata in parapet de beton,

confectionata din profile din

banda de otel formata la rece,

dreapta

m 9,60

Total Finisarea scarii SM1 Inclusiv salariu

2.7. Finisarea podestului la cota

2.900

Page 280: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

97

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 10,36

98

CG01A1

k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 10,36

99 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 10,36

100

CG50A

Executarea pardoselilor din granit

ceramic fixate pe adeziv:

dimensiunile placilor sub 40x40

cm

m2 10,36

101

CH06B

Balustrada din INOX h=1000

mm, fixata in parapet de beton,

confectionata din profile din

banda de otel formata la rece,

dreapta

m 9,20

Total Finisarea podestului la cota

2.900 Inclusiv salariu

2.8. Finisarea copertinei K1

102

CB14C

Schela metalica tubulara pentru

lucrari de finisaje la tavane la

inaltimi pina la 7 m, cu

imobilizarea schelei timp de 15

zile (120 ore)

m2 147,00

103

CE06C

Invelitori din tabla zincata cutata,

H60-845-0.7 montata pe pane

metalice, cu prindere cu suruburi

autofiletanta (de talpa superioara a

panei metalice) si consolidate cu

nituri , inclusiv executarea

doliilor, sorturilor, racordurilor la

cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050

m2 182,00

104

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C44-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 116,00

105

CD07B

Pereti din panouri din tabla

protejata anticoroziv, RAL 5010,

cutata C21-1000-0.6, prinse prin

suruburi autofiletante, montate la

o inaltime de pina la 6 m inclusiv

m2 147,00

106 CE23D Glafuri din tabla protejata m 30,00

Page 281: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

anticoroziv de 0,5 mm grosime

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 590 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

107

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 420 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 25,00

108

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 100 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 74,00

109

CE23B

Glafuri din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 140 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 6,00

110

CE06A1

Invelitori din tabla zincata 0.5mm,

montata pe pane metalice,

executate pe suprafete mai mici

sau egale de 40 mp cu foi din

tabla profilata cu prindere cu

agrafe speciale si suruburi

mecanice, de talpa superioara ,

inclusiv executarea doliilor,

sorturilor, racordurilor la cosuri

etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 18,00

111

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice de

sustinere a utilajelor tehnologice

sau platforme metalice de

deservire a agregatelor mari

livrate in subansambluri gata

confectionate, la inaltimi pina la

35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura

t 0,235

112

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,235

113 CE41A

Montarea capriorilor sectiune

50x100 mm, cu tratament m3 0,06

Page 282: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

antiseptic

114

CN50A

Tratament ignifug al lemnariei;

ferme, arce, grinzi, capriori,

cosoroabe.

m3 0,06

115

CE13A

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EKP lipite

cu flacara in sistem monostrat pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 9,00

116

CE22A

Sisteme de burlane tip brass

D=140 mm din tabla protejata

anticoroziv Material marunt=1,020

m 16,30

Total Finisarea copertinei K1 Inclusiv salariu

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 283: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-4-2

Solutii constructive (04/2015-6a,6b-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Pozitia 6A

1.1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1 k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,54

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 2,20

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 55,50

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,56

Total Lucrari de terasament

Page 284: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Inclusiv salariu

1.1.2. Fundatii

5

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 2,20

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 50,14

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 110,40

8

CC01E1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 32,00

9

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 267,80

10

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg. Buloane

ancoraj Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 55,48

11

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 9,50

12

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 28,00

13

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

m2 3,36

Page 285: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

14

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 0,60

Total Fundatii Inclusiv salariu

1.1.3. Planseu monolit cota +2.750

15

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 30,70

16

CB11A

Sustineri cu popi extensibili de

inventar, folosite pentru montarea

placilor prefabricate, a predalelor,

la turnarea planseilor partial sau

total monolite cu grinzi sau la

grinzi monolite cu plansee

prefabricate tip PE 3100 R

buc 48,00

17

CC02M2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in placi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 210,80

18

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 3,07

Total Planseu monolit cota +2.750 Inclusiv salariu

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

1.2. Pozitia 6B

1.2.1. Lucrari de terasament

19

TsC03B1 k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II

100 m3 0,54

Page 286: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент к машинам=1,200

20

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 2,20

21

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 55,50

22

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,56

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2.2. Fundatii

23

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 2,20

24

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 50,14

25

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 110,40

26

CC01E1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 32,00

27

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 267,80

28

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg. Buloane

ancoraj

kg 55,48

Page 287: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

29

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 9,50

30

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 28,00

31

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 3,36

32

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 0,60

Total Fundatii Inclusiv salariu

1.2.3. Planseu monolit cota +2.750

33

CB03E

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in placi si

grinzi la constructii cu inaltimea

pina la 20 m inclusiv, exclusiv

sustinerile

m2 30,70

34

CB11A

Sustineri cu popi extensibili de

inventar, folosite pentru montarea

placilor prefabricate, a predalelor,

la turnarea planseilor partial sau

total monolite cu grinzi sau la

grinzi monolite cu plansee

prefabricate tip PE 3100 R

buc 48,00

35

CC02M2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in placi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

kg 210,80

Page 288: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

36

CA04F

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,

beton marfa C12/15(M200) si

turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 3,07

Total Planseu monolit cota +2.750 Inclusiv salariu

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

2.1. Pozitia 6A

37

CL01A

Stilpi din otel clasa C235, gata

confectionati, livrati complet

asamblati, montati la inaltimi pina

la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

t 2,361

38

CP21B

Punerea in opera a mortarului M

100-T pentru legatura,

monolitizare sau matare de rosturi

la inaltimi pina la 35 m, legatura

sau monolitizarea intre elementele

prefabricate de beton

m3 0,06

39

CL05A

Ferme cu zabrele din otel clasa

C235 gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate la

inaltimi pina la 35 m, avind pina

la 1 t inclusiv

t 1,677

40

CL03A

Grinzi cu inima plina din otel

clasa C235 gata confectionati,

livrati complet asamblati, montati

la inaltimi pina la 35 m, avind

pina la 1 t inclusiv

t 4,061

41

CL08A

Elemente metalice din otel clasa

C235 gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate pe

santier, in structura constructiei

usoare

t 2,448

42

CL08A

Piese metalice din otel clasa C235

gata confectionate, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

t 0,125

Page 289: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

43

CL13A

Pane metalice din profile din

banda de otel clasa C235 formata

la rece, gata confectionate,

montate pe grinzi metalice, la

constructii cu inaltimea la coama

pina la 10 m, avind greutatea pe

bucata pina la 0,1 t inclusiv

t 0,766

44

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 11,44

45

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice din

otel clasa C235 de sustinere a

utilajelor tehnologice sau

platforme metalice de deservire a

agregatelor mari livrate in

subansambluri gata confectionate,

la inaltimi pina la 35 m, cu

greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura

t 0,347

46

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,347

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

2.2. Pozitia 6B

47

CL01A

Stilpi din otel clasa C235, gata

confectionati, livrati complet

asamblati, montati la inaltimi pina

la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

t 2,361

48

CP21B

Punerea in opera a mortarului M

100-T pentru legatura,

monolitizare sau matare de rosturi

la inaltimi pina la 35 m, legatura

sau monolitizarea intre elementele

prefabricate de beton

m3 0,06

49

CL05A

Ferme cu zabrele din otel clasa

C235 gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate la

inaltimi pina la 35 m, avind pina

t 1,677

Page 290: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

la 1 t inclusiv

50

CL03A

Grinzi cu inima plina din otel

clasa C235 gata confectionati,

livrati complet asamblati, montati

la inaltimi pina la 35 m, avind

pina la 1 t inclusiv

t 4,061

51

CL08A

Elemente metalice din otel clasa

C235 gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate pe

santier, in structura constructiei

usoare

t 2,448

52

CL08A

Piese metalice din otel clasa C235

gata confectionate, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

t 0,125

53

CL13A

Pane metalice din profile din

banda de otel clasa C235 formata

la rece, gata confectionate,

montate pe grinzi metalice, la

constructii cu inaltimea la coama

pina la 10 m, avind greutatea pe

bucata pina la 0,1 t inclusiv

t 0,766

54

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 11,44

55

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice din

otel clasa C235 de sustinere a

utilajelor tehnologice sau

platforme metalice de deservire a

agregatelor mari livrate in

subansambluri gata confectionate,

la inaltimi pina la 35 m, cu

greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura

t 0,347

56

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,347

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Page 291: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 292: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-4-3

Incalzire, ventilare si conditionare (04/2015-6a,6b-IVC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate

conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Pozitia 6A

1

SA16A

Teava din material plastic

imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 20 mm

m 20,00

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

1.2. Pozitia 6B

2

SA16A

Teava din material plastic

imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 20 mm

m 20,00

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

2.1. Pozitia 6A

Page 293: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

3 08-03-602-

2

Dispozitive de incalzire:

convector electric

buc 4,00

4

VC37A

Montarea aparatelor de

conditionare a aerului casnice

(split-sistem) puterea motorului

pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050

buc 6,00

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

2.2. Pozitia 6B

5 08-03-602-

2

Dispozitive de incalzire:

convector electric

buc 4,00

6

VC37A

Montarea aparatelor de

conditionare a aerului casnice

(split-sistem) puterea motorului

pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050

buc 6,00

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

3.1. Pozitia 6A

7 pret

furnizor

Convector electric TESY CN03

150 EIS + set de montare +

termostat digital

set 4,00

8 pret furnizor

Conditioner split de perete YORK

YVHC 09.

set 6,00

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

3.2. Pozitia 6B

9 pret

furnizor

Convector electric TESY CN03

150 EIS + set de montare +

termostat digital

set 4,00

10 pret

furnizor

Conditioner split de perete YORK

YVHC 09.

set 6,00

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Total USD

Page 294: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-4-4

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (04/2015-6a,6b-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1.1. Pozitia 6A

1

08-03-573-

4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350

buc 5,00

2 RpEP18A

Aplicarea inscriptiilor PM si TS

pe usile punctului de alimentare

buc 5,00

3

08-03-521-

15

Intreruptor cu pirghie pe placa cu

maneta centrala sau laterala sau

manevrare cu bara, montat pe

suport metalic, tripolar, curent,

pina la 250 A (BP32-31)

buc 1,00

Page 295: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

4

08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(BA47-29, BH32, АВДТ32,

АВДТ34)

buc 21,00

5 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (ТЭ-15,

PH-47)

buc 2,00

6 08-02-390-

1

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 40 mm. Canal din

plastic 25x25 mm

100 m 2,20

7 08-02-390-

1

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 40 mm. Canal din

plastic 40x25 mm

100 m 0,05

8

08-02-390-

3

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 150x60 mm cu perete

dispartitor de tip Primer

100 m 0,30

9 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 4 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 12,00

10 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 6 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 12,00

11 08-02-396-

6

Canal metalic pe pereti si tavane,

lungime 3 m

100 m 0,10

12 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

50x100x3000 mm, CLP10-50-

100-3

m.l. 10,00

13 pret

furnizor

Capac p/u jgheab metalic zincat

perforat B=100 mm, CLP1K-100-

1

m.l. 10,00

14 pret

furnizor

Perete dispartitor p/u jgheab

metalic zincat perforat h=50 mm,

CLP1F-050-2

m.l. 10,00

15 08-02-409-

6

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 25 mm

100 m 2,00

16 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 100,00

17 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=25 mm

m.l. 100,00

18 08-02-409-

7

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 50 mm

100 m 0,05

19 pret furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=32 mm

m.l. 5,00

20 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 0,90

21 pret furnizor

Teava din polietilena PE

d=40x5.0 mm

m.l. 90,00

22 08-02-148-

1 Cablu pina la 35 kV in tevi, 100 m 7,85

Page 296: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

23 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 3x1.5 mm2

m.l. 285,00

24 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 3x2.5 mm2

m.l. 350,00

25 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 5x2.5 mm2

m.l. 5,00

26 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 5x4 mm2

m.l. 10,00

27 pret furnizor

Cablu C2XY-F 3x4.0 mmp

m.l. 110,00

28 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5

mm2

m.l. 5,00

29 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x2.5

mm2

m.l. 5,00

30 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5х4

mm2

m.l. 10,00

31 pret

furnizor

Cablu KВВГнг(A)-FRLSL Tx-1

4x1.0 mm2

m.l. 5,00

32

08-03-594-

3

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, pina la 4

100

buc 0,33

33 pret furnizor

Corp iluminat luminiscent OPL/S

4x18, IP20

buc 33,00

34 pret

furnizor Lampa luminiscenta 18W

buc 132,00

35

08-03-594-2

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, 2

100

buc 0,18

36 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent LZ

2x18, IP65

buc 4,00

37 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent DL0

2x18, IP40

buc 14,00

38 pret furnizor

Lampa luminiscenta 36W

buc 8,00

39 pret

furnizor

Lampa luminiscenta compacta

18W

buc 28,00

40

08-03-593-

5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,02

41 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 2604A,

IP54

buc 2,00

42 pret

furnizor Lampa incandescenta 60W

buc 2,00

43 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (bloc

alimentare K-303)

buc 17,00

44 08-03-591- Intreruptor semietansat si etansat

100 0,12

Page 297: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

3 buc

45 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 12,00

46 08-03-591-

10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,04

47 pret

furnizor

Priza instalatie deschisa cu legare

la pamint, IP54, 16A, 220V, РСб

20-3-ФСр

buc 4,00

48 08-03-591-9

Priza de fisa tip neingropat, la

instalatie inchisa

100

buc 0,82

49 pret

furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la

pamint, IP20, 16A, 220V

buc 48,00

50 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de telefon,

IP20

buc 12,00

51 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de

compiutere, IP20

buc 12,00

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

1.2. Pozitia 6B

52

08-03-573-4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350

buc 5,00

53 RpEP18A

Aplicarea inscriptiilor PM si TS

pe usile punctului de alimentare

buc 5,00

54

08-03-521-

15

Intreruptor cu pirghie pe placa cu

maneta centrala sau laterala sau

manevrare cu bara, montat pe

suport metalic, tripolar, curent,

pina la 250 A (BP32-31)

buc 1,00

55

08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(BA47-29, BH32, АВДТ32,

АВДТ34)

buc 21,00

56 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (ТЭ-15,

PH-47)

buc 2,00

57 08-02-390-

1

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 40 mm. Canal din

plastic 25x25 mm

100 m 2,20

58 08-02-390-

1

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 40 mm. Canal din

plastic 40x25 mm

100 m 0,05

59

08-02-390-

3

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 150x60 mm cu perete

dispartitor de tip Primer

100 m 0,30

60 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 4 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 12,00

Page 298: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

61 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 6 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 12,00

62 08-02-396-6

Canal metalic pe pereti si tavane,

lungime 3 m

100 m 0,10

63 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

50x100x3000 mm, CLP10-50-

100-3

m.l. 10,00

64 pret

furnizor

Capac p/u jgheab metalic zincat

perforat B=100 mm, CLP1K-100-

1

m.l. 10,00

65 pret

furnizor

Perete dispartitor p/u jgheab

metalic zincat perforat h=50 mm,

CLP1F-050-2

m.l. 10,00

66 08-02-409-

6

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 25 mm

100 m 2,00

67 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 100,00

68 pret furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=25 mm

m.l. 100,00

69 08-02-409-

7

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 50 mm

100 m 0,05

70 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=32 mm

m.l. 5,00

71 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 2,40

72 pret

furnizor

Teava din polietilena PE

d=40x5.0 mm

m.l. 240,00

73 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 9,60

74 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 3x1.5 mm2

m.l. 250,00

75 pret furnizor

Cablu ВВГнг(A)-HF 3x2.5 mm2

m.l. 350,00

76 pret

furnizor Cablu ВВГнг(A)-HF 5x2.5 mm2

m.l. 5,00

77 pret furnizor

Cablu ВВГнг(A)-HF 5x4 mm2

m.l. 10,00

78 pret

furnizor Cablu C2XY-F 3x4.0 mmp

m.l. 320,00

79 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5

mm2

m.l. 5,00

80 pret furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x2.5

mm2

m.l. 5,00

81 pret furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5х4

mm2

m.l. 10,00

82 pret

furnizor

Cablu KВВГнг(A)-FRLSL Tx-1

4x1.0 mm2

m.l. 5,00

83 08-03-594-

3

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe 100

buc 0,33

Page 299: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, pina la 4

84 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent OPL/S

4x18, IP20

buc 33,00

85 pret furnizor

Lampa luminiscenta 18W

buc 132,00

86

08-03-594-

2

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, 2

100

buc 0,18

87 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent LZ

2x18, IP65

buc 4,00

88 pret

furnizor

Corp iluminat luminiscent DL0

2x18, IP40

buc 14,00

89 pret furnizor

Lampa luminiscenta 36W

buc 8,00

90 pret

furnizor

Lampa luminiscenta compacta

18W

buc 28,00

91

08-03-593-

5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,02

92 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 2604A,

IP54

buc 2,00

93 pret

furnizor Lampa incandescenta 60W

buc 2,00

94 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (bloc

alimentare K-303)

buc 17,00

95 08-03-591-

3 Intreruptor semietansat si etansat

100

buc 0,12

96 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 12,00

97 08-03-591-

10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,04

98 pret

furnizor

Priza instalatie deschisa cu legare

la pamint, IP54, 16A, 220V, РСб

20-3-ФСр

buc 4,00

99 08-03-591-

9

Priza de fisa tip neingropat, la

instalatie inchisa

100

buc 0,82

100 pret

furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la

pamint, IP20, 16A, 220V

buc 48,00

101 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de telefon,

IP20

buc 12,00

102 pret

furnizor

Priza pentru reteaua de

compiutere, IP20

buc 12,00

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Total USD

Page 300: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

2. Utilaj

2.1. Pozitia 6A

103

pret

furnizor

Dulap din metal poentru instalarea

accesoriilor electrice, IP54, cu

urmatoarele dimensiuni

450x250x200 mm, in set cu

izolatori, sine, bare, lacat cu chee

buc 1,00

104 pret

furnizor Dulap АВР-211-25-21, IP54

buc 1,00

105 pret furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-36з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 1,00

106 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-12з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 2,00

107 pret

furnizor

Intrerupator cu pirghie BP32-31

B7112, 3P, 100A

buc 1,00

108 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

16A

buc 1,00

109 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

20A

buc 2,00

110 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 20A,

°C°

buc 4,00

111 pret furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 16A,

°B°

buc 1,00

112 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°C°

buc 1,00

113 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°C°

buc 6,00

114 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°B°

buc 3,00

115 pret

furnizor Automat АВДТ32, С06, 30мА

buc 6,00

116 pret furnizor

Automat АВДТ32, С10, 30мА

buc 5,00

117 pret

furnizor Timer ТЭ15

buc 1,00

118 pret furnizor

Declansator de deschidere PH47

buc 1,00

119 pret

furnizor Automat АВДТ34, С16, 30мА

buc 1,00

120 pret furnizor

Bloc de alimentare ES1

Convertion Kit TM K-303

buc 17,00

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

2.2. Pozitia 6B

Page 301: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

121

pret

furnizor

Dulap din metal poentru instalarea

accesoriilor electrice, IP54, cu

urmatoarele dimensiuni

450x250x200 mm, in set cu

izolatori, sine, bare, lacat cu chee

buc 1,00

122 pret

furnizor Dulap АВР-211-25-21, IP54

buc 1,00

123 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-36з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 1,00

124 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-12з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 2,00

125 pret furnizor

Intrerupator cu pirghie BP32-31

B7112, 3P, 100A

buc 1,00

126 pret furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

16A

buc 1,00

127 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

20A

buc 2,00

128 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 20A,

°C°

buc 4,00

129 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 16A,

°B°

buc 1,00

130 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°C°

buc 1,00

131 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°C°

buc 6,00

132 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°B°

buc 3,00

133 pret

furnizor Automat АВДТ32, С06, 30мА

buc 6,00

134 pret

furnizor Automat АВДТ32, С10, 30мА

buc 5,00

135 pret

furnizor Timer ТЭ15

buc 1,00

136 pret

furnizor Declansator de deschidere PH47

buc 1,00

137 pret

furnizor Automat АВДТ34, С16, 30мА

buc 1,00

138 pret

furnizor

Bloc de alimentare ES1

Convertion Kit TM K-303

buc 17,00

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 302: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-4-5

Sistem interior de curenti slabi. Faza 1. (04/2015-6a,6b-SCS)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate

conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Pozitia 6A

1

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 0,68

2

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 0,54

3 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,015

4 08-02-142-

2

Pentru fiecare cablu urmator se va

adauga la norma 08-01-142-1

100 m 0,045

5 pret furnizor

Nisip amenajari

m3 0,14

6 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 0,015

7 08-02-143-

2

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a fiecarui

cablu urmator

100 m 0,045

8 pret

furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 10,00

9

IC44B

Confectionarea, montarea si

cimentarea tevii de protectie la

trecerea conductelor prin ziduri,

buc 2,00

Page 303: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

teava avind diametrul de 108x3.0

10

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

m 7,00

11

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500

buc 4,00

12 pret furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=25 mm

buc 4,00

Total Pozitia 6A Inclusiv salariu

1.2. Pozitia 6B

13

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 0,68

14

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 0,54

15 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,015

16 08-02-142-

2

Pentru fiecare cablu urmator se va

adauga la norma 08-01-142-1

100 m 0,045

17 pret furnizor

Nisip amenajari

m3 0,14

18 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 0,015

19 08-02-143-

2

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a fiecarui

cablu urmator

100 m 0,045

20 pret

furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 10,00

21

IC44B

Confectionarea, montarea si

cimentarea tevii de protectie la

trecerea conductelor prin ziduri,

teava avind diametrul de 108x3.0

buc 2,00

22

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

m 7,00

23

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500

buc 4,00

Page 304: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент к машинам=0,500

24 pret

furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=25 mm

buc 4,00

Total Pozitia 6B Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 305: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 3-5

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-5-1

Solutii arhitecturale (04/2015-7-SA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Incideri si compartimentari

1

CB14A

Schela metalica tubulara pentru

lucrari pe suprafete verticale la

inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu

imobilizarea schelei timp de 25

zile (200 ore)

m2 511,00

2

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

80 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 382,20

3

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

50 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 13,90

4

CB14C

Schela metalica tubulara pentru

lucrari de finisaje la tavane la

inaltimi pina la 7 m, cu

m2 247,20

Page 306: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

imobilizarea schelei timp de 15

zile (120 ore)

5

CE44A

Invelitori din panouri usoare din

tabla profilata 0.5 mm grosime, cu

termoizolare densitate umplutura

40 kg/m3,, de tip "Sandwich"

grosime 100 mm, coeficient

transfer termic 0.022 W/m'C

montate pe rigle metalice. RAL

conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante)=1,020

m2 288,00

6

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din

tabla protejata anticoroziv D=125

mm Material marunt=1,030

m 50,60

7

CE22A

Sisteme de burlane tip brass D=87

mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020

m 27,00

Total Incideri si compartimentari Inclusiv salariu

2. Finisare interioara

8 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 116,50

9

CI22B

Placaj din placute de ceramica (la

pereti, stilpi, pilastri si glafuri)

fixate de adeziv (amestec uscat),

dimensiuni placute: pina la 200 x

200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010

m2 116,50

Total Finisare interioara Inclusiv salariu

3. Timplarie

10

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat de tip MZ Hormann,

profiluri din banda de otel

fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U1) RAL5010

m2 3,30

11

CK23C

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, in multe canaturi cu geam

termopan LOW-E 4-24-4, avind

suprafata tocului peste 2,5 mp

(F1) RAL5010

m2 64,08

12

CK20A

Obloane rulante din tabla si

profile din aluminiu de tip

Hormann, inclusiv armaturile

necesare si sinele de ghidaj (P1,

P2)

m2 47,22

Total Timplarie

Page 307: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Inclusiv salariu

4. Pardosele

4.1. tip I

13 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 40-70 mm

m3 14,33

14 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 5-20mm

m3 7,17

15

DB02A

Amorsarea suprafetelor straturilor

de baza sau a imbracamintilor

existente in vederea aplicarii unui

strat de uzura din mixtura

asfaltica, executata cu suspensie

de bitum filerizat la straturile din

beton de ciment sau mixturi

asfaltice

100m2 1,433

16

CG48A

Pardoseli de beton armat B20 cu

strat superior consolidat grosime

20 cm. Nota: 2 plase d8AIII ochi

200x200 mm Materiale marunte (pelicula polietilena,

apa)=1,020

m2 143,30

17

CG22A3

Pardoseli din beton gata preparat

clasa C 16/20 (B20/M250) in

grosime de 10 cm, in cimp

continuu, driscuit, turnat pe loc, in

incaperi cu suprafata mai mare de

16 mp

m2 143,30

18

CG22A5 k=5

Pardoseli din beton simplu clasa C

16/20 (B20/M250) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mare de 16 mp,

diferenta in plus pentru fiecare cm

de beton turnat, in cazul utilizarii

betonului gata preparat Коэффициент к трудозатратам=5,000

Коэффициент к материалам=5,000

Коэффициент к машинам=5,000

m2 143,30

19

CC02M2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in placi, la

inaltimi mai mici sau egale cu 35

m, exclusiv constructiile executate

cu cofraje glisante

kg 1 358,48

20

CG54A

Pardoseli epoxidice turnate.

Sistem "FUXRAD" "FX 47",

acoperire antistatica in 4 straturi,

grosimea totala a stratului de 3,0

mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,009

m2 143,30

Total tip I

Page 308: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Inclusiv salariu

4.2. tip II

21 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 40-70 mm

m3 1,55

22 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 5-20mm

m3 0,78

23

DB02A

Amorsarea suprafetelor straturilor

de baza sau a imbracamintilor

existente in vederea aplicarii unui

strat de uzura din mixtura

asfaltica, executata cu suspensie

de bitum filerizat la straturile din

beton de ciment sau mixturi

asfaltice

100m2 0,155

24

IzF11B

Strat termoizolant la terase,

acoperisuri si plansee, executat cu

granulit, pe suprafete orizontale

sau inclinate pina la 7%

m3 1,24

25

CC03A

Montare plase sudate BP-1 d5

150x150 mm, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, la pereti si

diafragme, cu greutatea plaselor

pina la 3 kg/mp

kg 28,68

26

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 15,50

27

CG01A1

k=4

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=4,000

Коэффициент к материалам=4,000

Коэффициент к машинам=4,000

m2 15,50

28

CG54A

Pardoseli epoxidice turnate.

Sistem "FUXRAD" "FX 47",

acoperire antistatica in 4 straturi,

grosimea totala a stratului de 3,0

mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de

nivelare, curatator de instrumente)=1,009

m2 15,50

29 CO13A

Gratar pentru acoperirea canalelor

din lemn de foioase

m2 15,50

Total tip II Inclusiv salariu

4.3. tip III

30

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 84,27

31 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 40-70 mm

m3 8,87

Page 309: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

32

CG54A

Pardoseli epoxidice turnate.

Sistem "FUXRAD" "FX 47",

acoperire antistatica in 4 straturi,

grosimea totala a stratului de 3,0

mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de

nivelare, curatator de instrumente)=1,009

m2 88,70

33

CL17C

Confectii metalice diverse,

montate aparent (scari exterioare

de incendiu, etc.) exclusiv

parapeti, balustrazi, chepenguri,

etc. (opritori roti L=39.0 m)

kg 325,51

34 CK35B

Dibluri din metal d12 L=100 mm

fixate in ziduri din beton armat

buc 112,00

35

CN20D

Vopsitorii interioare sau

exterioare aplicate pe timplarie

metalica cu un strat de grund

anticoroziv si 2 straturi de vopsea

bicomponenta pe baza de rasina

epoxidica si intarita de tip

poliamidic

m2 13,98

Total tip III Inclusiv salariu

Total Pardosele Inclusiv salariu

5. Finisare soclu

36

IzF55B

Termoizolarea exterioara

peretilor a cladirilor cu tencuieli

fine pe termoizolant (sisteme cu

fixare rigida a termoizolantului),

suprafata peretilor neteda: cu

placa de polistiren extrudat gr. 70

mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010

m2 36,00

37

CF10A

k=1.6

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

(40 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

m2 21,00

38

CC03A

Montare plase sudate BP-1 d4

150x150 mm, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, la pereti si

diafragme, cu greutatea plaselor

pina la 3 kg/mp

kg 25,20

39 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 21,00

40 CI21A Placarea peretilor cu placi din m2 21,00

Page 310: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

ceramica-granit: dimensiuni pina

la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010

Total Finisare soclu Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 311: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-5-2

Solutii constructive (04/2015-7-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 1,96

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 12,00

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 103,00

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 1,03

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2. Fundatii

Page 312: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

5

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 3,60

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 110,84

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 165,36

8

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 730,12

9

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg. Buloane

ancoraj Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 277,34

10

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 23,92

11

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 110,84

12

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 5,76

13

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

m3 0,87

Page 313: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

Total Fundatii Inclusiv salariu

1.3. Perete perimetral Pr-5

14

CB03D

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in pereti si

diafragme la constructii cu

inaltimea pina la 20 m inclusiv,

sprijinirile fiind incluse

m2 92,90

15

CC02I

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in pereti si

diafragme, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 40,30

16

CC02J2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, in

pereti si diafragme la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 798,50

17

CA05E

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu centrala de

betoane sau beton marfa conf.

art.CA01 si turnarea cu mijloace

clasice, beton armat clasa

C12/15(M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 6,27

Total Perete perimetral Pr-5 Inclusiv salariu

1.4. Canal vizitare CV-1

18

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 3,82

19

CB03D

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in pereti si

m2 157,00

Page 314: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

diafragme la constructii cu

inaltimea pina la 20 m inclusiv,

sprijinirile fiind incluse

20

CC02I

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in pereti si

diafragme, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 135,55

21

CC02J2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, in

pereti si diafragme la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 1 375,37

22

CA05E

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu centrala de

betoane sau beton marfa conf.

art.CA01 si turnarea cu mijloace

clasice, beton armat clasa

C12/15(M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 25,72

23

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 76,66

Total Canal vizitare CV-1 Inclusiv salariu

1.5. Groapa pentru masa de

ridicare hidraulica GR-1

24

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 1,62

25

CB03D

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in pereti si

diafragme la constructii cu

inaltimea pina la 20 m inclusiv,

sprijinirile fiind incluse

m2 21,23

Page 315: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

26

CC02I

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

inclusiv, si montate in pereti si

diafragme, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 7,02

27

CC02J2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, in

pereti si diafragme la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 358,36

28

CA05E

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu centrala de

betoane sau beton marfa conf.

art.CA01 si turnarea cu mijloace

clasice, beton armat clasa

C12/15(M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 4,19

29

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 11,70

Total Groapa pentru masa de

ridicare hidraulica GR-1 Inclusiv salariu

1.6. Rampa R-1

30

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 0,90

31

CB03D

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in pereti si

diafragme la constructii cu

inaltimea pina la 20 m inclusiv,

sprijinirile fiind incluse

m2 149,44

32

CC02I

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor pina la 8 mm

kg 76,36

Page 316: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

inclusiv, si montate in pereti si

diafragme, la inaltimi mai mici

sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

33

CC02J2

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier, cu

diametrul barelor peste 8 mm, in

pereti si diafragme la inaltimi mai

mici sau egale cu 35 m, exclusiv

constructiile executate cu cofraje

glisante

kg 1 869,13

34

CA05E

Beton turnat in ziduri, pereti,

diafragme drepte, si la diverse

constructii speciale, situate peste

cota zero, la inaltimi pina la 35 m

inclusiv, preparat cu centrala de

betoane sau beton marfa conf.

art.CA01 si turnarea cu mijloace

clasice, beton armat clasa

C12/15(M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,030

m3 29,02

35

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 75,00

36

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 110,00

37

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 1,10

Total Rampa R-1 Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Page 317: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

38

CL01A

Stilpi din otel clasa C235, gata

confectionati, livrati complet

asamblati, montati la inaltimi pina

la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

t 6,818

39

CK35B

Dibluri din metal D=12mm,

L=200mm, fixate in ziduri din

beton armat

buc 16,00

40

CP21B

Punerea in opera a mortarului M

100-T pentru legatura,

monolitizare sau matare de rosturi

la inaltimi pina la 35 m, legatura

sau monolitizarea intre elementele

prefabricate de beton

m3 0,15

41

CL03A

Grinzi cu inima plina din otel

clasa C235, gata confectionati,

livrati complet asamblati, montati

la inaltimi pina la 35 m, avind

pina la 1 t inclusiv

t 4,748

42

CL08A

Elemente metalice din otel clasa

C235, gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate pe

santier, in structura constructiei

usoare

t 4,575

43

CL08A

Piese metalice din otel clasa

C235, gata confectionate, livrate

complet asamblate, montate pe

santier, in structura constructiei

usoare

t 0,259

44

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 16,40

45

CL13A

Pane metalice din profile

C150/2.0, gata confectionate, din

otel clasa S350GD+ (zincat),

montate pe grinzi metalice, la

constructii cu inaltimea la coama

pina la 10 m, avind greutatea pe

bucata pina la 0,1 t inclusiv

t 1,743

46

CL13A

Pane metalice din profile

Z150/2.0, gata confectionate, din

otel clasa S350GD+(zincat),

montate pe grinzi metalice, la

constructii cu inaltimea la coama

pina la 10 m, avind greutatea pe

bucata pina la 0,1 t inclusiv

t 1,071

Page 318: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 319: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-5-3

Incalzire, ventilare (04/2015-7-IV)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

VB28B

Deflector circular Du=500mm,

"Mandik" Material marunt=1,005

buc 4,00

2

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Tehnoelast EKP+EPP

lipite cu flacara in sistem bistrat,

pe suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 6,30

3

IzF09D

Racordarea hidroizolatiei si

fixarea acesteia pe elementele de

strapungere la acoperisuri,

elemente avind diametrul intre

200 si 500 mm, (exclusiv

rebordurile de zidarie si piesele

metalice de protectie)

buc 4,00

4

VA19A

Montarea canalelor de ventilatie

la inaltimea de la podea pina la 3

m din tabla zincata sau aluminiu,

0,5 mm grosime, avind diametrul

sectiunii circulare de 200 mm. Materiale marunte (cirpe de sters,

silicon)=1,010

m2 12,56

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Page 320: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

5

IA14A

Cazan de preparare agent termic

pentru incalzire (apa calda 90/70

grade), de otel, monobloc, avind

puterea calorica de pina la 70 kw

(Monzun CV-RTI EM)

buc 4,00

6

IB17A

Generator de aer cald monobloc,

avind puterea calorica de pina la

25.000 kcal/h, inclusiv

(Destratificatoare)

buc 4,00

7

11-03-011-01

Dispozitive pentru analiza

continutului fizico-chimic al

substantei: dispozitiv, categoria

complexitatii: I (senzori de

temperatura)

set 4,00

8

VC01D

Montarea ventilatoarelor axial , cu

greutatea totala de 50-400 kg,

montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,005

buc 1,00

9 08-03-605-

1 Ventilator (partea electrica)

buc 9,00

10 08-03-601-

1

Tablou de comanda unic

(incalzire si ventilare)

buc 1,00

11

VD03F

Reglarea ventilatorului la

instalatiile de ventilatie,

climatizare si conditionare a

aerului, prin by-pas

buc 9,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

12

pret

furnizor

Destratificatoare D2, "Mandik",

650x600 mm, 20 kg, L=6500

m3/h, N=0.57kW, 230V, IP40, cu

sensor de temperatura si cablare,

elemente de prindere de tavan

buc 4,00

13

pret

furnizor

Utilaj de incalzit MONZUN CV-

RTI 350 EM+.JPG.TPM

041/05.57, "Mandik", cu set de

montare si cablare, elemente de

prindere si cos de fum si aspiratie

aer din INOX L=3.0 m

set 4,00

14 pret

furnizor

Panou de comanda unic pentru

sistemul de ventilare cu senzori de buc 1,00

Page 321: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

temperatura+ cablare+ procesor +

conectare la internet

15 pret

furnizor Ventilator CK160C, "OSTBERG"

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 322: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-5-4

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (04/2015-7-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1

08-03-573-

4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

600х600х350

buc 5,00

2 RpEP18A

Aplicarea inscriptiilor PM si TS

pe usile punctului de alimentare

buc 5,00

3

08-03-521-

15

Intreruptor cu pirghie pe placa cu

maneta centrala sau laterala sau

manevrare cu bara, montat pe

suport metalic, tripolar, curent,

pina la 250 A (BP32-31)

buc 1,00

4

08-03-526-

2

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 100

(BA47-29, АВДТ32, BH32)

buc 4,00

5

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

(BA47-29, BH32, АВДТ32,

АВДТ34)

buc 18,00

6 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (ТЭ-15,

РН-47)

buc 12,00

7

08-03-532-

4

Post de comanda cu butoane,

destinatie comuna, montat pe

constructie perete sau coloana,

cantitatea elementelor postului

pina la 3

buc 1,00

8 08-02-409-

6 Teava din vinilplast pe contructii 100 m 0,90

Page 323: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 25 mm

9 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 70,00

10 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=25 mm

m.l. 20,00

11 08-02-409-

7

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 50 mm

100 m 0,20

12 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=32 mm

m.l. 20,00

13 08-02-410-

1

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 25

mm

100 m 0,30

14 pret

furnizor Teava PE p/u electromontaj d20

m.l. 25,00

15 pret furnizor

Teava PE p/u electromontaj d25

m.l. 5,00

16 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 0,15

17 pret

furnizor Teava PE p/u electromontaj d32

m.l. 15,00

18 08-02-396-

6

Canal metalic pe pereti si tavane,

lungime 3 m

100 m 1,30

19 pret

furnizor

Jgheab metalic zincat perforat

50x100x3000 mm, CLP10-50-

100-3

m.l. 130,00

20 pret

furnizor

Perete dispartitor p/u jgheab

metalic zincat perforat h=35 mm,

CLP1F-035-2

m.l. 130,00

21 pret

furnizor

Capac p/u jgheab metalic zincat

perforat B=100 mm, CLP1K-100-

1

m.l. 20,00

22 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 7,35

23 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5

mm2

m.l. 395,00

24 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5

mm2

m.l. 130,00

25 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5

mm2

m.l. 20,00

26 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x2.5

mm2

m.l. 10,00

27 pret furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2

m.l. 20,00

28 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5

mm2

m.l. 135,00

29 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5х4

mm2

m.l. 10,00

30 pret

furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2

m.l. 5,00

31 pret Cablu KВВГнг(A)-FRLSL Tx-1 m.l. 10,00

Page 324: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor 4x1.0 mm2

32

08-02-412-2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 2,00

33 pret furnizor

Fir ПВ 1x4 mm2

m.l. 100,00

34 pret

furnizor Fir ПВ 1x6 mm2

m.l. 100,00

35

08-03-594-

2

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, 2

100

buc 0,43

36 pret furnizor

Corp iluminat luminiscent LZ

2x36, IP65

buc 43,00

37 pret

furnizor Lampa luminiscenta 36W

buc 86,00

38

08-03-593-

5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,09

39 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 1307,

IP54

buc 1,00

40 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 3114,

IP54

buc 8,00

41 pret

furnizor Lampa incandescenta 60W

buc 8,00

42 pret

furnizor

Lampa luminiscenta compacta

7W

buc 1,00

43 08-03-603-1

Cutie cu transformatori coboritori

buc 1,00

44 08-03-591-

3 Intreruptor semietansat si etansat

100

buc 0,03

45 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 1,00

46 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 2 clape, IP54,

16A, 220V

buc 2,00

47 08-03-591-10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,02

48 pret

furnizor

Bloc de 2 prize instalatie deschisa

cu legare la pamint, IP54, 16A,

220V, РСб 22-3-ФСр

buc 2,00

49 08-03-591-11

Priza de fisa tripolara

100 buc

0,02

50 pret

furnizor

Priza de forta, 2P+PE cu furca,

etansata, IP54, 32A, 380V de tip

ССИ-123

buc 1,00

51 pret Priza de forta, 3P+N+PE cu furca, buc 1,00

Page 325: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

furnizor etansata, IP54, 16A, 380V de tip

ССИ-115

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

2. Utilaj

52

pret

furnizor

Dulap din metal poentru instalarea

accesoriilor electrice, IP54, cu

urmatoarele dimensiuni

450x250x200 mm, in set cu

izolatori, sine, bare, lacat cu chee

buc 1,00

53 pret

furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-36з-

1-36-УХЛ3, IP31

buc 1,00

54 pret

furnizor Dulap АВР-203-10-54, IP54

buc 1,00

55 pret furnizor

Boxa pentru automate montat pe

perete КМПн-1/4, IP54

buc 1,00

56 pret furnizor

Dulap montat pe perete ЩМП-1-

0 74 У2, IP54

buc 1,00

57 pret

furnizor

Intrerupator cu pirghie BP32-31

B7112, 3P, 100A

buc 1,00

58 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 32A,

°C°

buc 1,00

59 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 40A,

°C°

buc 1,00

60 pret furnizor

Automat АВДТ32, С32, 30мА

buc 1,00

61 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

40A

buc 1,00

62 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 3P, 10A,

°C°

buc 2,00

63 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 25A,

°C°

buc 1,00

64 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°B°

buc 1,00

65 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°C°

buc 3,00

66 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°B°

buc 4,00

67 pret furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

16A

buc 1,00

68 pret furnizor

Separator de sarcina BH-32, 1P,

16A

buc 1,00

69 pret

furnizor Automat АВДТ34, С16, 30мА

buc 1,00

70 pret furnizor

Automat АВДТ34, С10, 30мА

buc 3,00

Page 326: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

71 pret

furnizor Automat АВДТ32, С06, 30мА

buc 1,00

72 pret

furnizor Timer ТЭ15

buc 1,00

73 pret

furnizor Declansator de deschidere PH47

buc 2,00

74 pret furnizor

Post de comanda 1 butoane

КП101

buc 1,00

75 pret

furnizor Buton SB-7 "STOP"

buc 1,00

76 pret

furnizor

Boxa de transformare ЯТП-250-

220/12

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 327: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-5-5

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (04/2015-7-RAC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Apeduct

1

SA15B

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in conducte de

legatura, la obiecte sanitare, la

obiecte de locuit si soccial-

culturale, avind diametrul de

20x2.1 mm

m 3,00

2

SA37B

Bratara pentru fixarea conductelor

de alimentare cu apa si gaze, din

otel sau PVC montata prin

incastrare, conductele avind

diametrul de 3/4"

buc 4,00

3

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

D=20x9 mm Materiale marunte=1,050

m 3,00

4

SA15B

Teava din material plastic PPRC-

3 PN10 imbinata prin sudura prin

polifuziune, in conducte de

legatura, la obiecte sanitare, la

obiecte de locuit si soccial-

culturale, avind diametrul de

25x2.5 mm

m 1,00

5

RpIF09B

Izolarea conductelor cu mansoane

de izolatie speciala, introduse pe

conducte, de tip Armaflex avind

diametrul si grosimea de la

m 1,00

Page 328: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

D=25x9 mm Materiale marunte=1,050

6

SA37C

Bratara pentru fixarea conductelor

de alimentare cu apa si gaze, din

otel sau PVC montata prin

incastrare, conductele avind

diametrul de 1"

buc 2,00

7

SD07A

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020

buc 1,00

8

SD07B

Robinet de trecere cu ventil si

mufa, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de

miniu etc)=1,020

buc 3,00

9

SD12A

Supapa de sens cu arc, pentru

racordarea cu mufe filetate, avind

diametrul 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund

miniu de plumb etc)=1,020

buc 1,00

10

SF01C

Efectuarea probei de etansare la

presiune a instalatiei de apa calda

sau rece executata din teava din

policlorura de vinil tip greu sau

din material plastic, avind

diametrul de 16-110 mm

m 4,00

11

SF02C

Efectuarea probei de functionare a

instalatiei de apa rece executata cu

teava din policlorura de vinil tip

greu sau material plastic, avind

diametrul de 16 - 110 mm

10 m 0,40

12

SF05C

Spalarea instalatiei de apa rece

sau calda, executata din tevi din

material plastic, avind diametrul

de 20-75 mm

m 4,00

Total Apeduct Inclusiv salariu

1.2. Canalizare

13

SB08C

Teava din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, montata aparent sau

ingropat sub pardoseala, avind

diametrul de 50 mm

m 18,00

14

SB30A

Suporti pentru sustinerea

conductelor si pieselor de legatura

pentru canalizare, avind greutatea

de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura,

ciment, nisip etc)=1,050

kg 1,00

15

SB10C

Piesa de legatura (ramificatie

simpla D50) din material plastic

pentru canalizare, imbinate cu

garnitura de cauciuc, avind

diametrul de 50 mm

buc 1,00

16 SB09C Cot din material plastic pentru buc 4,00

Page 329: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de 50

mm, 45"

17

SB09C

Revizie din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura

de cauciuc, avind diametrul de 50

mm

buc 1,00

18

SF04A

Efectuarea probei de etanseitate si

functionare a instalatiei de

canalizare executata din tuburi de

fonta, pentru scurgere, teava de

policlorura de vinil, neplastifiata,

tip usor sau din material plastic,

fonta ductila teava avind

diametrul de pina la 100 mm

inclusiv

10 m 1,80

19

SC04C

Lavoar din semiportelan, portelan

sanitar etc. inclusiv pentru

handicapati, avind teava de

scurgere din material plastic,

montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn,

ipsos, etc)=1,020

buc 1,00

20

SD04A

Baterie amestecatoare cu brat

basculant stativa pentru lavoar sau

spalator, indiferent de modul de

inchidere, inclusiv pentru

handicapati, avind diametrul de

1/2"

buc 1,00

21

SC13A

Oglinda sanitara din semicristal

cu marginile slefuite, avid

dimensiunile de 400 x 500 x 600

mm, montata pe perete din zidarie

de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos

etc)=1,020

buc 1,00

Total Canalizare Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

22

SE57A

Preparator de apa calda menajera,

functionind cu agent termic apa

calda 70-90 grade C, avind

capacitatea de pina la 1000l

buc 1,00

23 08-03-602-

1

Dispozitive de incalzire: prosob

electric (partea electrica boiler)

buc 1,00

Page 330: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

24

SE58A

Contoare de apa rece si calda,

avind diametrul de -15..25 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund

miniu etc)=1,010

buc 1,00

25

SE56A

Filtru pentru apa potabila, cu

mufe filetata pentru montaj pe

conducta, avind dimensiunea de

1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund

miniu de plumb etc)=1,010

buc 1,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

26 pret furnizor

Preparator electric de apa calda

V=30l

buc 1,00

27 pret

furnizor Contor de apa rece Dn=15 mm

buc 1,00

28 pret furnizor

Filtru impuritati cu plasa 1/2"

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 331: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-5-6

Sistem interior de curenti slabi. Faza 1. (04/2015-7-SCS)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 0,68

2

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 0,54

3 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,013

4 08-02-142-

2

Pentru fiecare cablu urmator se va

adauga la norma 08-01-142-1

100 m 0,039

5 pret

furnizor Nisip amenajari

m3 0,14

6 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 0,013

7 08-02-143-

2

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a fiecarui

cablu urmator

100 m 0,039

8 pret

furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 6,00

9

IC44B

Confectionarea, montarea si

cimentarea tevii de protectie la

trecerea conductelor prin ziduri,

teava avind diametrul de 108x3.0

buc 2,00

10 AcA52A Teava din polietilena pentru uz m 14,00

Page 332: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

11

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500

buc 3,00

12 pret furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=25 mm

buc 3,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 333: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-5-10

Alimentari gaze interioare (04/2015-7-AGI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de

măsură ————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

IC26C

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 32x3.2 mm

m 20,00

2

IC26B

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 25x3.2 mm

m 30,00

3

IC26A

Teava din otel neagra sudata

longitudinal pentru instalatii,

nefilatata, montata prin sudura la

conducte de distributie, in

instalatii de gaze pentru cladiri de

locuit si social-culturale, teava

avind diametrul de 20x2.8 mm

m 27,00

4

GD05A

Cot din otel 90^, montat la tevi

prin sudura, avind Dn 1 1/4";

32x3.2 mm

buc 6,00

5

GD05A

Cot din otel 90^, montat la tevi

prin sudura, avind Dn 1"; 25x3.2

mm

buc 6,00

Page 334: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

6

GD05A

Reductie din otel, montat la tevi

prin sudura, avind Dn

32x3.2/25x3.2 mm

buc 1,00

7

GD08A

Capac bombat din tabla de otel

sudat, la tevi, avind Dn 32x3.2

mm

buc 1,00

8

GD02D

Teava din otel fara sudura, pentru

bransamente, avind Dn 2" (tub de

protectie)

m 0,20

9

GD02C

Teava din otel fara sudura, pentru

bransamente, avind Dn 1 1/2" (tub

de protectie)

m 0,20

10

AcF13A

Incastrarea capetelor cu bitum si

cilti bituminati la tuburile de

protectie cu diametrele: pina 150

mm Material marunt (guseuri de suport,

dopuri de lemn)=1,001

buc 2,00

11 GE05A

Flansa de otel Pn 10-25, sudata

electric la tevi, avand Dn: -32 mm

buc 1,00

12

ID11A

Robinet cu cep (cana) cu capat

pentru racordarea tubului de

cauciuc, pentru instalatii de gaze,

avind diametrul nominal de 1/2"

11Б12бк

buc 1,00

13

ID10B

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 3/4"

11Б12бк

buc 5,00

14

ID10C

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 1" 11ч3бк

buc 1,00

15

ID10D

Robinet de inchidere cu cep

(cana) si mufe sau robinet cu cep

cu mufe cu corp infundat cu mufe,

pentru instalatii de gaze, avind

diametrul nominal de 1 1/4"

11Б27п

buc 1,00

16

IC42A

Suporti si dispozitive de fixare

pentru sustinerea conductelor,

boilere, aparate si recipienti, avind

greutatea de pina la 2 kg / bucata

(instalarea conductei pe perete)

kg 8,25

17

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

t 0,009

Page 335: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

grosimi pina la 7 mm inclusiv

18

CN23A

Vopsitorii de calitate superioara la

instalatii functionale,executate cu

vopsea de ulei pe conducte avind

diametrul exterioar pina la 34 mm

inclusiv

m 78,00

19

IE06A

Verificarea preliminara la

presiune a conductelor de gaze

montate, inclusiv robinetele, fara

contoare si aparate de utilizare

diam. pina la 1"

m 57,00

20

IE06B

Verificarea preliminara la

presiune a conductelor de gaze

montate, inclusiv robinetele, fara

contoare si aparate de utilizare

diam. peste 1"

m 21,00

21

IE07A

Verificarea difinitiva la presiune a

conductelor de gaze montate,

inclusiv robinetele, fara contoare

si aparate de utilizare conductele

avind diametrul de pina la 1",

inclusiv

m 57,00

22

IE07B

Verificarea difinitiva la presiune a

conductelor de gaze montate,

inclusiv robinetele, fara contoare

si aparate de utilizare conductele

avind diametrul de peste 1"

m 21,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

23

08-02-401-

1

Cablu, fixare cu scoabe aplicate,

fisii cu instalarea cutiilor de

ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea

firului pina la 16 mm2

100 m 0,45

24 pret

furnizor Cablu КВВГнг 4x1.5 mm2

m.l. 45,00

25 11-04-028-

01

Racordarea conectorilor de priza

in aparataj, cantitatea contactelor

in conector, buc, pina la: 14

1

conector

2,00

26

ID13C

Supapa de termoblocare cu mufe

КТЗ-001-32, montata pe conducte

de gaze, avind diametrul nominal

de 1 1/4"

buc 1,00

27 11-03-011-

02

Dispozitive pentru analiza

continutului fizico-chimic al

substantei: dispozitiv, categoria

set 1,00

Page 336: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

complexitatii: II

28

11-02-042-

03

Supape si clapete cu dispozitiv de

actionare de levier: robinet de

reglare, diametrul trecerii

conventionale, mm: 25, 32

buc 1,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

29 pret

furnizor

Supapa de termoblocare КТЗ-001

Dc32

buc 1,00

30 pret

furnizor Detector de CH4, CO СГБ-1-2Е

buc 1,00

31 pret furnizor

Supapa de blocare Dc32 "normal

inchisa"

buc 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 337: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-5-11

Tehnologia de producere. Echipament tehnologic.Faza 1 (04/2015-7-TP)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1

M1C22A

Macara tehnologica, cu greutatea

proprie de 1-5 t, montata la

inaltimea de pina la 15 m, cu

ajutorul macaralei

t 1,30

2

M1C03A

Elevator hidraulic, livrat in

subansamble, avind greutatea

totala de pina la 4 t (TST-40C)

t 0,65

3

M1C03A

Elevator hidraulic, livrat in

subansamble, avind greutatea

totala de pina la 4 t

t 2,60

4

M1C31A

Proba metrologica pentru mijloace

de ridicat cu greutatea de 0,10 - 3

t

buc 3,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

2. Utilaj

5

pret

furnizor

Macara electrica suspendata

Q=1.0tn, Hr=6.0 m, L=7.80m,

distanta intre axele de rulare - 6.0

m, U=380V, incaperi cat. 3,

set 1,00

Page 338: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

N=2.42kW

6

pret

furnizor

Elevator hidraulic cu 2 stilpi

Q=4.0tn, Hr=2.76 m, distanta

intre axele - 2.95 m, U=380V,

N=2.20kW

set 1,00

7 pret

furnizor

Elevator de tip foarfeca Q=5.0tn,

Hr=1.20 m, dimensiuni plan

3.00x4.00, U=380V, N=2.60kW

set 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 339: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 3-7

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-7-1

Solutii arhitecturale (04/2015-9-SA)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Incideri si compartimentari

1

CL10C

Scari, parapete, pasarele, podeste,

contravinturi, pane cu zabrele,

bare si constructii metalice de

sustinere a utilajelor tehnologice

sau platforme metalice de

deservire a agregatelor mari

livrate in subansambluri gata

confectionate, la inaltimi pina la

35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,

asamblate prin sudura poz. 5,6

t 0,058

2

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,058

3

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

80 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 18,50

Page 340: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

4

CD73A

Pereti din panouri usoare grosime

60 mm, din tabla profilata 0.5 mm

grosime, cu termoizolare din

spuma poliuritan cu densitatea 40

kg/m3, coeficient de transfer

termic 0.022 W/m'C, de tip "

Sandwich" montate pe rigle

metalice sau din beton armat la

inaltimi sub 12 m: dispuse in fata

riglelor. RAL conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi

autofiletante, diblu de distantare)=1,030

m2 7,80

5

CE44A

Invelitori din panouri usoare din

tabla profilata 0.5 mm grosime, cu

termoizolare densitate umplutura

40 kg/m3,, de tip "Sandwich"

grosime 100 mm, coeficient

transfer termic 0.022 W/m'C

montate pe rigle metalice. RAL

conform proiectului Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020

m2 12,50

6

CE06A1

Invelitori din tabla zincata 0.5mm,

montata pe pane metalice,

executate pe suprafete mai mici

sau egale de 40 mp cu foi din

tabla profilata cu prindere cu

agrafe speciale si suruburi

mecanice, de talpa superioara ,

inclusiv executarea doliilor,

sorturilor, racordurilor la cosuri

etc. Material marunt (material pt. lipit

tabla)=1,050

m2 1,30

Total Incideri si compartimentari Inclusiv salariu

2. Timplarie

7

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat de tip MZ Hormann,

profiluri din banda de otel

fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U1) RAL5010

m2 3,78

8

CK23C

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, in multe canaturi cu geam

termopan LOW-E 4-24-4, avind

suprafata tocului peste 2,5 mp

(F2) RAL5010

m2 6,48

9

CK23B

Ferestre din mase plastice cu 5

camere, cu cu un canat, geam

termopan LOW-E 4-24-4 mm,

avind suprafata tocului intre 1,00

si 2,5 mp inclusiv (F2) RAL 5010

m2 6,24

Page 341: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

10 CK26C

Pervazuri montate la ferestre din

mase plastice B=200mm

m 5,40

Total Timplarie Inclusiv salariu

3. Pardosele

11

CG32A

Umpluturi in straturi compactate

cu mijloace manuale, executate cu

argile

m3 2,13

12 TsC54C

Strat de fundatie din pietris calcar

fr. 20-40 mm

m3 0,86

13

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 10,64

14

CG22A4

k=2

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, diferenta in minus la

fiecare cm de beton, in cazul

utilizarii betonului pe santier Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 -10,64

15

IzF53A

Executarea manuala a suportului

pardoselii cu strat termoizolant

din placi extrudate de polistiren

extrudat D=35 kg/m3, grosime 80

mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D =

6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015

m2 10,64

16

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 10,64

17

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 10,64

18

CG01A1

k=3

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in plus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000

m2 10,64

19 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 10,64

20

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 4 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

m2 10,64

Page 342: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

21

CE23B

Plinte din tabla protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime,

pentru lungimi mai mari de 2 m,

cu latimea desfasurata 140 mm

poz 27 Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 16,00

Total Pardosele Inclusiv salariu

4. Finisare soclu

22

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 0,03

23

CF10A

k=1.6

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

(40 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

m2 3,00

24 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 3,00

25

CI21A

Placarea peretilor cu placi din

ceramica-granit: dimensiuni pina

la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010

m2 3,00

Total Finisare soclu Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 343: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-7-2

Solutii constructive (04/2015-9-C)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate

conform datelor din proiect

Valoarea de deviz,USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de terasament

1

TsC03B1

k=1.2

Sapatura mecanica cu excavatorul

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu

ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate

naturala, descarcare in depozit

teren catg. II Коэффициент к машинам=1,200

100 m3 0,15

2

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 0,75

3

TsD01B

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat, in straturi

uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m

din gramezi, inclusiv sfarimarea

bulgarilor, pamintul provenind din

teren mijlociu

m3 15,59

4

TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui

strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

100 m3 0,16

Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu

1.2. Fundatii

Page 344: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

5

CA02C

Beton simplu C2.8/3.5 (M50)

turnat in egalizari, pante, sape la

inaltimi pina la 35 m inclusiv,

beton marfa, turnare cu mijloace

clasice Material marunt (dulapi de

rasinoase)=1,010

m3 0,75

6

CB03B

Cofraje din panouri refolosibile,

cu placaj de 15 mm pentru

turnarea betonului in elevatii,

ziduri drepte pina la 6 m inaltime

inclusiv, sprijinirile fiind incluse

m2 27,52

7

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 40,60

8

CC01E1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 6,80

9

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 97,44

10

CL57A

Montarea si fixarea pieselor

inglobate in beton armat monolit:

cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj

(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010

kg 22,80

11

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 4,75

12

IzF01A

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu solutie

bituminoasa (bitum taiat), in 2

straturi

m2 25,03

Total Fundatii Inclusiv salariu

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Page 345: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Constructii metalice

13

CL08A

Elemente metalice (stilpi, grinzi,

ferme) gata confectionate din otel

clasa C235, livrate complet

asamblate, montate pe santier, in

structura constructiei usoare

t 0,607

14

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula

de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat

de grund anticoroziv GF-021 pe

baza de miniu de plumb si doua

straturi de email PF-115, a

confectiilor si constructiilor

metalice, executate din profile cu

grosimi pina la 7 mm inclusiv

t 0,607

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Constructii metalice Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 346: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-7-3

Incalzire, ventilare si conditionare (04/2015-9-IVC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

SA16A

Teava din material plastic

imbinata prin sudura prin

polifuziune, in coloane, la cladiri

de locuit si social culturale, avind

diametrul de 20 mm

m 3,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

2 08-03-602-2

Dispozitive de incalzire:

convector electric

buc 2,00

3

VC37A

Montarea aparatelor de

conditionare a aerului casnice

(split-sistem) puterea motorului

pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,050

buc 1,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Page 347: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

3. Utilaj

4 pret

furnizor

Convector electric TESY CN03

150 EIS + set de montare +

termostat digital

set 2,00

5 pret furnizor

Conditioner split de perete YORK

YVHC 09.

set 1,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-7-4

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (04/2015-9-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate

conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1 08-03-573-

4

Dulap (pupitru) de comanda

suspendat, inaltime, latime si

adincime, mm, pina la

buc 1,00

Page 348: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

600х600х350

2 08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar,

montat pe constructii pe perete

sau coloana, curent pina la 25 A

buc 11,00

3 08-02-390-

1

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 40 mm. Canal din

plastic 25x25 mm

100 m 0,60

4

08-02-390-3

Canale din masa plastica cu

latime: pina la 120 mm. Canal din

plastic 150x60 mm cu perete

dispartitor de tip Primer

100 m 0,20

5 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 4 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 4,00

6 pret

furnizor

Rama cu suport pentru 6 module

montat pe canal din masa plastica

150x60 mm

set 4,00

7 08-02-409-

6

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe baza pardoselii,

diametru pina la 25 mm

100 m 0,60

8 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=20 mm

m.l. 35,00

9 pret

furnizor

Teava PVC gofrata U-PVC,

750N, d=25 mm

m.l. 25,00

10 08-02-410-

2

Teava din polietilena, pe suportul

pardoselii, diametru pina la 50

mm

100 m 0,05

11 pret

furnizor

Teava din polietilena PE

d=40x5.0 mm

m.l. 5,00

12 08-02-148-

1

Cablu pina la 35 kV in tevi,

blocuri si cutii pozate, masa 1 m

pina la: 1 kg

100 m 1,61

13 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5

mm2

m.l. 85,00

14 pret

furnizor

Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5

mm2

m.l. 75,00

15 pret

furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2

m.l. 1,00

16

08-03-594-

3

Corp de iluminat cu lampi

luminescente montat separat pe

pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, pina la 4

100

buc 0,04

17 pret furnizor

Corp iluminat luminiscent OPL/S

4x18, IP20

buc 4,00

18 pret

furnizor Lampa luminiscenta 18W

buc 16,00

19

08-03-593-

5

Corp de iluminat pentru lampi

incasdescente de tavan sau de

perete, etansat cu fixare cu

suruburi sau buloane pentru

incaperi cu conditii de mediu

grele

100

buc 0,02

20 pret

furnizor

Corp de iluminat cu lampi

incandescente 60W, НПП 1307, buc 2,00

Page 349: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

IP54

21 pret furnizor

Lampa luminiscenta compacta

7W

buc 2,00

22 08-03-575-

1

Dispozitiv sau aparat demontat

inainte de transportare (bloc

alimentare K-303)

buc 2,00

23

08-03-596-

3

Proiector, montat separat pe

constructie de otel pe acoperisul

cladirii, cu lampa, putere, W: 500

(СДО 01-10 LED)

100

buc 0,04

24 08-03-591-

3 Intreruptor semietansat si etansat

100

buc 0,08

25 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,

16A, 220V

buc 6,00

26 pret

furnizor

Intrerupator instalatie deschisa cu

legare la pamint, cu 2 clape, IP54,

16A, 220V

buc 2,00

27 08-03-591-

10

Priza de fisa semietansata si

etansata

100

buc 0,02

28 pret

furnizor

Bloc de 2 prize instalatie deschisa

cu legare la pamint, IP54, 16A,

220V, РСб 22-3-ФСр

buc 2,00

29 08-03-591-

9

Priza de fisa tip neingropat, la

instalatie inchisa

100

buc 0,24

30 pret

furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la

pamint, IP20, 16A, 220V

buc 16,00

31 pret furnizor

Priza pentru reteaua de telefon,

IP20

buc 4,00

32 pret furnizor

Priza pentru reteaua de

compiutere, IP20

buc 4,00

33 08-02-472-

2

Conductori de legare la pamint:

priza de pamint, orizontala, din

otel fisie, sectiune 160 mm2

100 m 0,10

34

08-02-472-

9 f

Conductor de legare la pamint,

deschis, pe suporturi de

constructii, din otel rotund,

diametru 20 mm

100 m 0,11

35 08-02-471-4 f

Priza de pamint, verticala, din otel

rotund, diametru 20 mm

10 buc 0,30

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

2. Utilaj

36 pret furnizor

Dulap montat pe perete ЩРн-24з-

0-74-У2, IP54

buc 1,00

Page 350: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

37 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

25A

buc 1,00

38 pret

furnizor

Separator de sarcina BH-32, 3P,

16A

buc 1,00

39 pret

furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°C°

buc 1,00

40 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 10A,

°C°

buc 1,00

41 pret furnizor

Automat BA47-29M, 1P, 06A,

°B°

buc 3,00

42 pret

furnizor Automat АВДТ32, С06, 30мА

buc 2,00

43 pret furnizor

Automat АВДТ32, С10, 30мА

buc 2,00

44 pret

furnizor

Bloc de alimentare ES1

Convertion Kit TM K-303

buc 2,00

45 pret

furnizor Proiector LED СДО 01-10, IP65

buc 4,00

Total USD

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total Utilaj Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-7-5

Sistem interior de curenti slabi. Faza 1. (04/2015-9-SCS)

Intocmit in preţuri curente

№ Simbol norme şi Cantitate Valoarea de deviz, USD

Page 351: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

crt. Cod resurse Lucrări şi cheltuieli U.M. conform datelor din proiect

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de constructie

1

TsA16B1

Sapatura manuala de pamint, in

spatii limitate, in transe de pina la

4 m adincime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune, in

pamint cu umiditate naturala fara

sprijiniri latime < 1 m, adincime <

1,5 m , teren mijlociu

m3 2,55

2

TsD18B

Umplutura compactata in santuri,

pentru cablurile ingropate ale

liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamint provenit din

teren mijlociu

m3 2,02

3 08-02-142-

1

Executarea patului pentru un

singur cablu in transee

100 m 0,056

4 08-02-142-

2

Pentru fiecare cablu urmator se va

adauga la norma 08-01-142-1

100 m 0,168

5 pret furnizor

Nisip amenajari

m3 0,53

6 08-02-143-

1

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a unui singur

cablu

100 m 0,056

7 08-02-143-

2

Acoperirea cablului, pozat in

transee: cu caramida a fiecarui

cablu urmator

100 m 0,168

8 pret

furnizor

Caramida constructie 250x120x65

mm

buc 25,00

9

IC44B

Confectionarea, montarea si

cimentarea tevii de protectie la

trecerea conductelor prin ziduri,

teava avind diametrul de 108x3.0

buc 2,00

10

AcA52A

Teava din polietilena pentru uz

tehnic, montata in sant, cu

diametrul de 25 mm.

m 30,00

11

AcA53A

Imbinarea prin sudura de tip

electrofuziune intre teava si fiting

(cot) din polietilena, tevii avind

diametrul de 25 mm. Коэффициент к трудозатратам=0,500

Коэффициент к машинам=0,500

buc 4,00

12 pret furnizor

Adaptor de etansare pentru tevi

D=25 mm

buc 4,00

13

08-02-409-

1

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe pereti si coloane,

fixare cu scoabe, diametru pina la

25 mm

100 m 0,40

14 pret

furnizor Teava PVC p/u electromontaj d16

m.l. 40,00

Page 352: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu

2. Lucrari de montare

15

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 8,70

16 pret

furnizor Cablu F-U/UTP6e 4x2x0.5

m.l. 870,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 353: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-7-8

Semnalizare de incendiu. Faza 1. (04/2015-9-SI)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

———— incl. salariu fara

TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de montare

1

08-02-412-

1

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 2,5 mm2

100 m 1,50

2 pret

furnizor

Cablu КПСЭнг(А)-FRHF-

2x2x0.20

m.l. 150,00

3

08-02-412-

2

Introducerea conductorilor in tevi

si furtunuri metalice pozate:

primul conductor monofir sau

multifir in impletire comuna,

sectiune sumara pina la 6 mm2

100 m 0,70

4 pret

furnizor

Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0

mm2

m.l. 70,00

5

08-02-409-1

Teava din vinilplast pe contructii

instalate, pe pereti si coloane,

fixare cu scoabe, diametru pina la

25 mm

100 m 0,15

6 pret furnizor

Teava PVC gofrata d16

m.l. 15,00

Total USD

Asigurari sociale si medicale %

Cheltueli de transport %

Cheltueli de aprovizionare-depozitare %

Total 100,00 +

Cheltueli de regie %

Page 354: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total 100,00 +

Beneficiu de deviz %

Total Lucrari de montare Inclusiv salariu

Total deviz:

Inclisiv salariu

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 355: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

DEVIZ PE OBIECT № 3-8

Constructia punctului de trecere

a frontierii operat in comun

"Palanca" pe teritoriul

Republicii Moldova

Formular Nr.1 WinСmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-8-1

Solutii arhitectural-constructive (04/2015-24/2-SAC)

Intocmit in preţuri curente

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor

din proiect

Valoarea de deviz, USD

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu fara TVA

Total

—————

incl. Salariu fara TVA

1 2 3 4 5 6 7

1. Lucrari de demolare

1

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din

placi de beton, marmura, piatra,

gresie, placi ceramice, etc

m2 21,10

2

RpCK41C

Desfacerea pardoselilor din covor

din PVC pe suport sau fara suport

textil, mocheta, etc

m2 12,60

3 RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din

beton sau mortar de ciment

m2 19,70

4 RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din

beton sau mortar de ciment

m2 53,40

5 RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din

beton sau mortar de ciment

m2 56,80

6

RpIzC45B

Desfacerea materialelor izolante

sau a protectiilor : granuloase

(zgura, granuluit sau similare)

m3 5,68

7 RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din

beton sau mortar de ciment

m2 7,70

8

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare

sau exterioare driscuite la pereti

sau tavane

m2 100,10

9

RpCJ35B

Desfaceri de tencuieli speciale

interioare sau exterioare in praf de

piatra, mozaic, etc

m2 44,10

10

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare

sau exterioare driscuite la pereti

sau tavane

m2 65,00

11

RpCG29C

Demolarea peretilor de zidarie din

caramida plina, BCA, blocuri

ceramice sau din beton usor,

caramizi GVP, exclusiv schela si

m3 6,20

Page 356: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

curatirea caramizilor

12

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn

(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,

masti, etc.)

m2 25,10

13

RpCI42C

Demontarea elementelor de

acoperis - invelitori din tigla,

olane sau placi presate din tabla,

PAS, PVC, etc.

m2 87,20

14 TsH92B

Incarcarea in auto sol (pamint) cu

bolovani, cu pietre

t 52,74

15

TsI50A4

Transportarea pamintului cu

autobasculanta de 5 t la distanta

de 4 km

t 52,74

Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu

2. Inchideri si compartimentari

16

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in

taluzuri, la deblee sapate cu

excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul

taluzului, in teren mijlociu

m3 0,95

17

CC01E

Armaturi din otel beton OB 37

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor pina

la 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 2,40

18

CC01F1

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor

peste 8 mm inclusiv in fundatii

continue si radiere

kg 14,20

19

CA03G

Beton armat turnat cu mijloace

clasice, in fundatii, socluri, ziduri

de sprijin, pereti sub cota zero,

preparat cu centrala de betoane

sau beton marfa conform. art.

CA01, turnare cu mijloace clasice,

beton armat clasa C12/15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase,

cuie, scoabe)=1,015

m3 0,95

20

IzF50A

Hidroizolatii efectuate cu mortar

ciment cu sticla solubila la

fundatii si pereti aplicate pe

suprafete orizontale

m2 1,65

21

CD50J

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la umpluturi de carcase

cu inaltimea pina la 4 m

m3 0,65

22

CD51C

Zidarie din caramida , format 250

x 120 x 65 la pereti despartitori

armati cu grosimea 1/2 caramida,

inaltimea pina la 4 m

100m2 0,32

Total Inchideri si

Page 357: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

compartimentari Inclusiv salariu

3. Timplarie

23

CK23A

Ferestre din mase plastice cu 3

camere, cu un canat, geam

termopan 4-24-4 mm, avind

suprafata tocului pina la 1,00 mp

inclusiv (F1) RAL5010

m2 3,75

24

CK12A

Usi metalice termoizolante

confectionate din profiluri de otel

laminat, profiluri din banda de

otel fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate (U1, U2)

m2 5,20

25

CK12D

Usi metalice termoizolate

confectionate din profiluri de otel

laminat, profiluri din banda de

otel fasonate la rece, inclusiv

armaturile si accesoriile necesare

usilor montate, in doua canaturi,

cu suprafata tocului pina la 7 mp

inclusiv (U3)

m2 8,38

26

CK12A

Usi metalice confectionate din

profiluri de otel laminat, profiluri

din banda de otel fasonate la rece,

inclusiv armaturile si accesoriile

necesare usilor montate (U4)

m2 2,01

27

CK56A

Instalarea elementelor cu protectia

contra focului: usi metalice pline

intr-un canat (UC1) acces cerdac

m2 0,58

28

CL20A

Grile de ventilatie din metal, gata

confectionate, vopsite,

580x630(h) mm montate in

zidarie

buc 8,00

29 CK33A

Dispozitiv automat pentru

inchiderea usilor

buc 2,00

30 CK26C

Pervazuri montate la ferestre din

mase plastice

m 4,50

31 CK26B

Glafuri montate la ferestre din

aluminiu

m 4,50

Total Timplarie Inclusiv salariu

4. Acoperis

32

CE07A

Invelitori din placi din tabla

amprentata C21-1000-0.6

RAL9010 pentru invelitorile

acoperisurilor Material marunt=1,050

m2 79,00

33

CE23B2

Glafuri din tabla zincata de 0,5

mm grosime pe un strat de carton

bitumat montate pe o sapa de

egalizare din mortar de ciment M

m 17,60

Page 358: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

100-T, fixate pe elemente de

beton, pentru lungimi mai mari de

2 m, cu latimea desfasurata 245

mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

34

CE23B2

Glafuri din tabla zincata de 0,5

mm grosime pe un strat de carton

bitumat montate pe o sapa de

egalizare din mortar de ciment M

100-T, fixate pe elemente de

beton, pentru lungimi mai mari de

2 m, cu latimea desfasurata 290

mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 26,00

35

CE40A

Montarea elementelor scheletului

din grinzi (bare) cu tratament

antiseptic

m3 0,13

36 CK35D

Dibluri din material plastic d8x80

fixate in ziduri din beton armat

buc 52,00

37

CN50A

Tratament ignifug al lemnariei;

ferme, arce, grinzi, capriori,

cosoroabe.

m3 0,13

38

CE23D

Glafuri din tabla zincata protejata

anticoroziv de 0,5 mm grosime pe

un strat de carton bitumat

montate, fixate pe zidarie de

caramida, pentru lungimi mai

mari de 2 m, cu latimea

desfasurata 500 mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 26,00

39

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din

tabla protejata anticoroziv D=125

mm Material marunt=1,030

m 17,60

40

CE22A

Sisteme de burlane tip brass D=87

mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020

m 9,00

Total Acoperis Inclusiv salariu

5. Finisarea interioara

5.1. Pereti

41 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 168,70

42

CF10A

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu

m2 168,70

Page 359: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

43 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 168,70

44

CF57A k=2

Aplicarea manuala a chitului pe

baza de ipsos "Eurofin" grosime

2,0 mm pe suprafetele peretilor,

coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 168,70

45

CF56A

Aplicarea manuala a chitului

pentru lucrari la interior "Mesterul

Manole" grosime 0,5 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor

si tavanelor

m2 168,70

46 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 168,70

47

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 168,70

Total Pereti Inclusiv salariu

5.2. Tavane

48 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 53,50

49

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm

grosime, executate manual, cu

amestec uscat pe baza de ipsos, la

tavan, preparare manuala a

mortarului

m2 53,50

50

CF56A

Aplicarea manuala a chitului

pentru lucrari la interior "Mesterul

Manole" grosime 0,5 mm pe

suprafetele peretilor, coloanelor

si tavanelor

m2 53,50

51 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 53,50

52

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe

baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2

straturi pe glet existent, executate

manual

m2 53,50

Total Tavane Inclusiv salariu

5.3. Pardosele

5.3.1. tip I

53

TsC53A

k=1.6

Compactarea pamintului cu pietris

gr. 80 mm Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

100m2 0,296

Page 360: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент к машинам=1,600

54

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 29,60

55

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 29,60

56

CI14A

Elemente liniare din placi din

gresie ceramica clasa de rezistenta

3, aplicate cu adeziv h=150 mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050

m 33,00

Total tip I Inclusiv salariu

5.3.2. tip II

57

TsC53A

k=1.6

Compactarea pamintului cu pietris

gr. 80 mm Коэффициент к трудозатратам=1,600

Коэффициент к материалам=1,600

Коэффициент к машинам=1,600

100m2 0,24

58

CG22A1

Pardoseli din beton simplu clasa C

10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de

10 cm, in cimp continuu, driscuit,

turnat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mica sau egala cu

16 mp

m2 24,00

59

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 24,00

60

CG01A1

k=6

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in minus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=6,000

Коэффициент к материалам=6,000

Коэффициент к машинам=6,000

m2 24,00

61

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

m2 28,00

62

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bicroelast lipite cu

flacara in sistem bistrat, pe

m2 28,00

Page 361: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

63

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 24,00

64

CG01A1 k=2

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin.Diferenta in minus

pentru fiecare 0,5 cm de strat

suport din mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 24,00

65

CG47C

Pardoseli din placi de gresie

ceramica cu aspiritati, clasa 3 de

rezistenta la uzura, inclusiv stratul

suport din adezivi, dimensiuni

placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2 24,00

66

CI14A

Elemente liniare din placi din

gresie ceramica clasa de rezistenta

3, aplicate cu adeziv h=150 mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050

m 26,60

Total tip II Inclusiv salariu

5.3.3. tip III

67

CE17A

Strat suplimentar din pelicola

polietilena gr, 100mk Material marunt=1,030

m2 56,80

68

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros grosime 100 mm

(pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010

m2 56,80

69

IzF52A1

k=5

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=5,000

Коэффициент к материалам=5,000

Коэффициент к машинам=5,000

m2 56,80

70

CG01A

Strat suport pentru pardoseli

executat din mortar din ciment M

150 de 3 cm grosime cu fata

driscuita fin

m2 56,80

Total tip III Inclusiv salariu

Total Pardosele Inclusiv salariu

Page 362: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Total Finisarea interioara Inclusiv salariu

6. Fatade

71

CB14A

Schela metalica tubulara pentru

lucrari pe suprafete verticale la

inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu

imobilizarea schelei timp de 25

zile (200 ore)

m2 181,60

72 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 44,10

73

CF10A

k=1.2

Tencuieli exterioare driscuite, pe

zidarie de caramida sau beton 2,5

cm grosime, executate manual, cu

mortar de ciment-var M 50-T

pentru sprit si mortar de var-

ciment M 25-T pentru grund si

stratul vizibil in cimp continuu Коэффициент к трудозатратам=1,200

Коэффициент к материалам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200

m2 47,00

74 CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare

a peretilor si tavanelor

m2 159,00

75

CI21A

Placarea peretilor cu placi din

ceramica-granit: dimensiuni pina

la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010

m2 12,00

76

CF51B k=2

Tencuieli exterioare executate

manual, cu amestec uscat FASAD

sur, la pereti si pereti despartitori,

preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=2,000

Коэффициент к материалам=2,000

Коэффициент к машинам=2,000

m2 100,00

77

CN54B

Aplicarea manuala a grundului cu

cuart "Gleta" intr-un strat, la

pereti exteriori la fatade

m2 147,00

78

CF30A

Tencuieli exterioare de 2 mm.

grosime, executate manual. cu

amestec "TINA-15" la pereti

RAL9010

m2 147,00

Total Fatade Inclusiv salariu

7. Lucrari diverse

7.1. Nod C. plansa 8

79

IzF52A

Executarea izolatiei termice si

acustice din beton monolit celular

fibros cu densitatea 300 kg/m3

grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe,

pelicula, polietilena)=1,010

m2 9,00

80 IzF52A1

k=5

Corectii: la schimbarea grosimii

izolatiei termice si acustice cu 10

mm

m2 9,00

Page 363: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент к трудозатратам=5,000

Коэффициент к материалам=5,000

Коэффициент к машинам=5,000

81

IzF18C

Strat suport de egalizare sau de

protectie pentru izolatii, inclusiv

scafele aferente, executat cu

mortar de ciment gata preparat

marca M150 fara adaos de var,

driscuit, pe suprafete orizontale

sau inclinate pina la 40 %

inclusiv, aplicat in grosime medie

de 3 cm

m2 9,00

82

IzF01B

Amorsarea suprafetelor pentru

aplicarea stratului de difuzie, a

barierei contra vaporilor, a

termoizolatiei sau a hidroizolatiei

pe suprafete orizontale, inclinte

sau verticale, cu suspensie de

bitum filerizat (subif) intr-un strat

de tip Mabital

m2 10,00

83

CE13A2

Invelitori la acoperisuri cu

membrane bituminoase

modificate Bipoli EKP+EPP lipite

cu flacara in sistem bistrat, pe

suprafata orizontale montate pe

suport continuu Material marunt=1,050

m2 10,00

84

CE23B2

Glafuri din tabla zincata de 0,5

mm grosime pe un strat de carton

bitumat montate pe o sapa de

egalizare din mortar de ciment M

100-T, fixate pe elemente de

beton, pentru lungimi mai mari de

2 m, cu latimea desfasurata 350

mm Material marunt (sirma, cuie, dibluri,

carbuni, apa tare)=1,040

m 9,10

85

SB26A

Gura de scurgere (receptor) cu

plasa de protectie, pentru

evacuarea apelor de pe terase si

acoperisuri Material marunt ( ciment, nisip, apa

etc)=1,040

buc 2,00

Total Nod C. plansa 8 Inclusiv salariu

7.2. Canal de trecere a cablurilor

electrice (plansa 7)

86

TsA02E

Sapatura manuala de pamint in

spatii limitate, avind sub 1,00 m

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire, in

pamint coeziv mijlociu sau foarte

coeziv adincime < 1,5 m teren

m3 15,00

Page 364: DEVIZ PE OBIECT № 1-0 - UNDP

1 2 3 4 5 6 7

mijlociu

87

RpCU06B

Executarea santurilor de pina la 5

cm adincime, in pereti din beton

simplu de 5 x 50 cm2

m 12,80

88

RpCU02A

Buiandrugi din traverse metalice,

montati in zidarie, inclusiv taierea

la dimensiuni a traverselor

kg 125,70

89

CF06A

Tencuieli interioare driscuite, la

tavane pe impletitura de sirma, de

2,5 mm grosime executate

manual, inclusiv montarea

armaturii din otel beton si a

impletiturii, exclusiv mustatile de

ancorare pe suprafete drepte, cu

mortar de ciment-var marca