decizia nr. 72 din 25.10.2016 c) din legea concu kober s.r ... · 3. În perioada 2003 – 2015,...

of 33 /33
1 DECIZIA nr. 72 din 25.10.2016 privind constatarea încălcării prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată şi ale art. 101 alin. (1) lit. c) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi sancţionarea întreprinderilor KOBER S.R.L., ANTRAX DISTRIBUTION GRUP S.R.L., ARABESQUE S.R.L., BAUSERVICE S.R.L., BULZAN IMPEX S.R.L., BUTAR COM S.R.L., CANDELCO EXIM S.R.L., COMAT HARGHITA S.R.L., DELKIMVAS S.R.L., G.F.C. REAL CONTACT S.R.L., HAUSMANN S.R.L., OMEGA PROPERTIES S.R.L., PITURA SV S.R.L., PORFACOM S.R.L., ROMPACK S.R.L., SANEX COM S.R.L., SARMIS S.A., SIMACO VEST DISTRIBUŢIE S.R.L., VÂLCIU&CO S.N.C. CONSILIUL CONCURENŢEI În baza: 1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153/29.02.2016; 2. Decretului Preşedintelui României nr. 301/05.03.2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015; 3. Decretului Preşedintelui României nr. 302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015; 4. Decretului Preşedintelui României nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 5. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările ulterioare; 6. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553/05.08.2010; 7. Instrucţiunilor privind aplicarea art. 5 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul înţelegerilor verticale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437/17.05.2004; 8. Instrucţiunilor privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598/11.07.2005; 9. Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631/05.09.2011; 10. Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638/10.09.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 11. Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, versiunea consolidată, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83 din 30.03.2010; 12. Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în

Author: others

Post on 12-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  DECIZIA

  nr. 72 din 25.10.2016

  privind constatarea încălcării prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996,

  republicată şi ale art. 101 alin. (1) lit. c) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

  şi sancţionarea întreprinderilor KOBER S.R.L., ANTRAX DISTRIBUTION GRUP S.R.L.,

  ARABESQUE S.R.L., BAUSERVICE S.R.L., BULZAN IMPEX S.R.L., BUTAR COM S.R.L.,

  CANDELCO EXIM S.R.L., COMAT HARGHITA S.R.L., DELKIMVAS S.R.L., G.F.C. REAL

  CONTACT S.R.L., HAUSMANN S.R.L., OMEGA PROPERTIES S.R.L., PITURA SV S.R.L.,

  PORFACOM S.R.L., ROMPACK S.R.L., SANEX COM S.R.L., SARMIS S.A., SIMACO

  VEST DISTRIBUŢIE S.R.L., VÂLCIU&CO S.N.C.

  CONSILIUL CONCURENŢEI

  În baza:

  1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

  153/29.02.2016;

  2. Decretului Preşedintelui României nr. 301/05.03.2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului

  Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

  3. Decretului Preşedintelui României nr. 302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui

  Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

  4. Decretului Preşedintelui României nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului

  Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

  5. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în

  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările

  ulterioare;

  6. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României,

  Partea I, nr. 553/05.08.2010;

  7. Instrucţiunilor privind aplicarea art. 5 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi

  completările ulterioare, în cazul înţelegerilor verticale, publicate în Monitorul Oficial al României,

  Partea I, nr. 437/17.05.2004;

  8. Instrucţiunilor privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicate în

  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598/11.07.2005;

  9. Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul

  Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631/05.09.2011;

  10. Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din

  Legea concurenţei nr. 21/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

  638/10.09.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

  11. Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, versiunea consolidată, publicat în Jurnalul

  Oficial al Uniunii Europene C 83 din 30.03.2010;

  12. Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în

  file:///C:/Users/sionescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/DIE/investigatii/vopsea/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/sionescu/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8VQY01OC/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00006929.htmfile:///C:/Users/sionescu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp1114690/00006929.htm

 • 2

  aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, publicat în Jurnalul

  Oficial al Uniunii Europene L 1 din 04.01.2003;

  13. Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului

  101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale

  şi practici concertate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 102 din 23.04.2010;

  14. Orientărilor privind restricţiile verticale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 130

  din 19.05.2010;

  15. Comunicării Comisiei - Orientări privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81

  şi 82 din tratat, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 101 din 27.04.2004;

  16. Comunicării Comisiei privind acordurile de importanţă minoră care nu restrâng în mod

  semnificativ concurenţa în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii

  Europene (de minimis), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene C 368 din

  22.12.2001;

  17. Regulamentului privind desfăşurarea audierilor în cadrul Consiliului Concurenţei şi adoptarea

  deciziilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674/04.09.2015;

  18. Raportului de investigaţie, precum şi a celorlalte acte şi lucrări din dosarul cauzei;

  19. Audierii din data de 25.10.2016, la care au participat reprezentanţii întreprinderilor KOBER

  S.R.L., ARABESQUE S.R.L., BAUSERVICE S.R.L., BULZAN IMPEX S.R.L., BUTAR COM

  S.R.L., CANDELCO EXIM S.R.L., DELKIMVAS S.R.L., G.F.C. REAL CONTACT S.R.L.,

  OMEGA PROPERTIES S.R.L., PITURA SV S.R.L., ROMPACK S.R.L., SANEX COM S.R.L.;

  20. Observaţiilor la raportul de investigaţie, formulate de întreprinderile investigate;

  21. Faptului că, în data de 25.10.2016, a avut loc deliberarea de către Plenul Consiliului Concurenţei

  cu privire la acest caz, fiind întrunită condiţia de cvorum pentru ca Plenul Consiliului Concurenţei să

  poată decide în mod valabil.

  Având în vedere următoarele:

  1. SUMAR EXECUTIV

  1. Întreprinderile KOBER S.R.L. (denumită, în continuare, “KOBER”), ANTRAX

  DISTRIBUTION GRUP S.R.L., ARABESQUE S.R.L., BAUSERVICE S.R.L., BULZAN IMPEX

  S.R.L., BUTAR COM S.R.L., CANDELCO EXIM S.R.L., COMAT HARGHITA S.R.L.,

  DELKIMVAS S.R.L., G.F.C. REAL CONTACT S.R.L., HAUSMANN S.R.L., OMEGA

  PROPERTIES S.R.L.1 (fostul INTERCIP S.R.L.), PITURA SV S.R.L., PORFACOM S.R.L.,

  ROMPACK S.R.L., SANEX COM S.R.L., SARMIS S.A., SIMACO VEST DISTRIBUŢIE S.R.L.,

  VÂLCIU&CO S.N.C. au încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996,

  republicată (denumită, în continuare, “Legea concurenţei” sau “lege”) şi, după caz, ale art. 101 alin.

  (1) lit. c) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (denumit, în continuare, “TFUE” sau

  “Tratat”) prin înţelegeri anticoncurenţiale având ca obiect împărţirea pieţelor prin restrângeri

  teritoriale ale activităţii distribuitorilor cu privire la vânzările de produse care au făcut obiectul

  contractelor de distribuţie încheiate între KOBER, în calitate de producător, şi fiecare dintre

  1KOBER a derulat contracte de distribuţie cu societatea INTERCIP S.R.L. (CUI 7931618), în perioada 2003 – 2011, şi cu societatea

  OMEGA PROPERTIES S.R.L., în perioada 2012 – 2015. Având în vedere fuziunea prin absorbţie dintre OMEGA PROPERTIES S.R.L.

  şi INTERCIP S.R.L. şi luând în considerare faptul că OMEGA PROPERTIES S.R.L. este succesorul legal al INTERCIP S.R.L.,

  răspunderea juridică în acest caz este atribuită întreprinderii OMEGA PROPERTIES S.R.L., pentru întreaga perioadă reţinută.

 • 3

  distribuitorii acesteia, menţionaţi mai sus, în perioada 2003 – 2015, prin clauze care restricţionează

  cu titlu general vânzările (inclusiv vânzările pasive) în afara zonelor de exclusivitate atribuite fiecărui

  distribuitor prin contractele încheiate cu producătorul, precum şi prin clauze care restricţionează

  exporturile de produse Kober2, în mod similar, fără a distinge între vânzări active şi pasive.

  2. Investigaţia Consiliului Concurenţei privind posibila încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din

  Legea concurenţei, de către agenţii economici care activează pe piaţa lacurilor şi vopselelor

  nealimentare (denumite, în continuare, “lacuri şi vopsele”3) din România a fost declanşată din oficiu,

  prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 87/14.03.2008. Ulterior, prin Ordinul

  Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 395/17.02.2011 s-a dispus disjungerea investigaţiei în opt

  investigaţii distincte, printre care şi cea privind posibila încălcare a art. 5 alin. (1) din lege de către

  întreprinderea KOBER şi distribuitorii acesteia, care face obiectul prezentei decizii. Această

  investigaţie a fost extinsă şi pe prevederile art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii

  Europene, prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 642/15.09.2016.

  2. PĂRŢILE INVESTIGATE

  3. În perioada 2003 – 2015, între KOBER, în calitate de producător de lacuri şi vopsele, şi 18

  distribuitori ai acestuia s-au derulat acorduri verticale sub forma unor contracte prin care distribuitorii

  se obligau să cumpere produsele Kober (lacuri, vopsele şi alte produse peliculogene) şi să le revândă

  prin reţelele comerciale proprii, fie angro, fie cu amănuntul.

  4. Întreprinderile participante la încălcările care formează obiectul prezentei decizii sunt desemnate

  în mod colectiv prin termenul de “părţi investigate”.

  5. Părţile investigate sunt următoarele întreprinderi:

  În calitate de producător, KOBER S.R.L., o întreprindere de naţionalitate română, înregistrată la

  Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J27/1405/1991, având codul unic de înregistrare

  2005144 şi sediul social: Str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, Dumbrava Roşie, Judeţul Neamţ, cod poştal

  617185.

  şi în calitate de distribuitori4:

  ANTRAX DISTRIBUTION GRUP S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

  cu nr. J08/1540/1993, având codul unic de înregistrare 4164847 şi sediul social: Bulevardul Victoriei,

  nr. 15, bl. 33, sc. A, ap. 2, Braşov, Judeţul Braşov, cod poştal 500214.

  2 Prin “KOBER” a se înţelege producătorul de lacuri şi vopsele KOBER S.R.L., iar prin “Kober” a se înţelege totalitatea produselor

  comercializate de KOBER S.R.L., aferente contractelor de distribuţie analizate în prezenta investigaţie. 3 În scopul delimitării clare a obiectului investigaţiei, prin “lacuri şi vopsele nealimentare” se înţelege totalitatea substanţelor

  peliculogene cu rol decorativ şi de protecţie, utilizate în sectorul construcţiilor, sectorul auto, infrastructură şi alte sectoare industriale,

  precum şi totalitatea produselor conexe necesare, care fac obiectul contractelor încheiate între producător şi distribuitorii acestuia. 4 Şase întreprinderi s-au desfiinţat (conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în

  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066/17.11.2004), fiind radiate: AUTENTIC DISTRIBUTION S.R.L. SIBIU (CUI

  16449384), BONAPORT S.R.L. TIMIŞOARA (CUI 9334462), EUROPLUS IMPEX S.R.L. FOCŞANI (CUI 6773633), GRUP

  CHIMVEST S.R.L. TIMIŞOARA (CUI 14243468), PANDORA COM S.R.L. PLOIEŞTI (CUI 6540050), SAGA PRODIMPEX S.R.L.

  ARAD (CUI 5301616).

 • 4

  ARABESQUE S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J17/666/1994, având codul unic de înregistrare 5340801 şi sediul social: Str. Timişului, nr. 1, Galaţi,

  Judeţul Galaţi, cod poştal 800326.

  BAUSERVICE S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J39/419/2002, având codul unic de înregistrare 14940074 şi sediul social: Str. Unirea Principatelor,

  nr. 29, Focşani, Judeţul Vrancea, cod poştal 620006.

  BULZAN IMPEX S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J24/233/1995, având codul unic de înregistrare 7173947 şi sediul social: Str. Mihai Eminescu, nr. 95,

  Baia Mare, Judeţul Maramureş, cod poştal 430395.

  BUTAR COM S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J25/1326/1994, având codul unic de înregistrare 6667195 şi sediul social: Str. Adrian, nr. 78, Drobeta

  Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, cod poştal 220126.

  CANDELCO EXIM S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J05/938/1997, având codul unic de înregistrare 9579519 şi sediul social: Str. Costache Negruzzi, nr.

  10, bl. PB26, ap. 7, Oradea, Judeţul Bihor, cod poştal 410326.

  COMAT HARGHITA S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J19/43/1991, având codul unic de înregistrare 514192 şi sediul social: Str. Salcâmi, nr. 5, Miercurea

  Ciuc, Judeţul Harghita, cod poştal 530153.

  DELKIMVAS S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J37/881/1993,

  având codul unic de înregistrare 4864280 şi sediul social: Str. Ştefan cel Mare, nr. 275A, Vaslui,

  Judeţul Vaslui, cod poştal 730006.

  G.F.C. REAL CONTACT S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J13/3535/1994, având codul unic de înregistrare 6292907 şi sediul social: Str. Verde, nr. 9,

  Constanţa, Judeţul Constanţa, cod poştal 900307.

  HAUSMANN S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/816/2003,

  având codul unic de înregistrare 15493128 şi sediul social: Str. Bariera Vâlcii, nr. 251, Craiova,

  Judeţul Dolj, cod poştal 200717.

  OMEGA PROPERTIES S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J27/84/2008, având codul unic de înregistrare CUI 23076636 şi sediul social: Str. Serei, nr. 7,

  Izvoarele, Judeţul Neamţ, cod poştal 617019.

  PITURA SV S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J33/385/2004,

  având codul unic de înregistrare 16318125 şi sediul social: Calea Unirii, nr. 35, Suceava, Judeţul

  Suceava, cod poştal 720165.

  PORFACOM S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J26/590/1998,

  având codul unic de înregistrare 10962622 şi sediul social: Str. Iernuţeni, nr. 41, Reghin, Judeţul

  Mureş, cod poştal 545300.

  ROMPACK S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J02/23/2002,

  având codul unic de înregistrare 14396437 şi sediul social Str. Cornel Minişan, nr. 3, Arad, Judeţul

  Arad, cod poştal 310208.

  SANEX COM S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J20/1172/1991, având codul unic de înregistrare 2671193 şi sediul social: Str. Mihail Kogălniceanu,

  nr. 14, Deva, Judeţul Hunedoara, cod poştal 330166.

 • 5

  SARMIS S.A. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J31/26/1991, având

  codul unic de înregistrare 679026 şi sediul social: Str. Mihai Viteazul, nr. 14, bl. O1, Zalău, Judeţul

  Sălaj, cod poştal 450025.

  SIMACO VEST DISTRIBUŢIE S.R.L. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu

  nr. J30/840/2004, având codul unic de înregistrare 16654702 şi sediul social: Str. Botizului, nr. 43,

  Satu Mare, Judeţul Satu Mare, cod poştal 440110.

  VÂLCIU&CO S.N.C. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.

  J36/283/1993, având codul unic de înregistrare 3721087 şi sediul social: Str. Elizeului, nr. 2, Tulcea,

  Judeţul Tulcea, cod poştal 820066.

  3. PIEŢE RELEVANTE

  6. Având în vedere activităţile desfăşurate de părţile investigate, precum şi obiectul investigaţiei, au

  fost definite ca pieţe relevante: piaţa producţiei şi comercializării lacurilor şi vopselelor, pe întreg

  teritoriul României, piaţa comercializării angro de lacuri şi vopsele, pe întreg teritoriul României, şi

  piaţa comercializării cu amănuntul de lacuri şi vopsele, la nivel local.

  4. ACTELE ŞI FAPTELE CONSTATATE ŞI EVALUAREA ACESTORA

  4.1. Aplicabilitatea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei pentru acordurile încheiate în

  perioada 2003 – 2015 între părţile investigate

  7. În cadrul investigaţiei au fost analizate contractele încheiate între KOBER şi distribuitorii

  acestuia, în perioada 2003 – 2015, constatându-se că acestea conţin clauze cu obiect anticoncurenţial.

  În acest sens, în continuare sunt analizate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o înţelegere

  pentru ca aceasta să intre sub incidenţa legii, respectiv a art. 5 alin. (1), precum şi sub incidenţa

  TFUE, respectiv a art. 101 alin. (1).

  8. Astfel, atât art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei, precum şi art. 101 alin. (1) din TFUE se aplică în

  cazurile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: există cel puţin două întreprinderi

  participante; există o înţelegere între întreprinderi; înţelegerea are ca obiect sau ca efect împiedicarea,

  restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.

  4.1.1. Existenţa a cel puţin două întreprinderi participante

  9. Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei, “(1) Dispoziţiile prezentei legi se

  aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa săvârşite de: a)

  întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi – persoane fizice sau juridice – de cetăţenie, respectiv de

  naţionalitate română sau străină [...];

  (2) Prin întreprindere în sensul prezentei legi se înţelege orice operator economic angajat într-o

  activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său

  juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definită în jurisprudenţa Uniunii Europene”.

  10. Atât KOBER, cât şi distribuitorii acestuia sunt întreprinderi, fiind constituite în baza Legii

  societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. KOBER desfăşoară o

  activitate economică constând în producerea şi comercializarea lacurilor şi vopselelor în România. În

 • 6

  acelaşi timp, distribuitorii KOBER desfăşoară o activitate economică constând în distribuirea

  lacurilor şi vopselelor în România.

  11. KOBER şi distribuitorii cu care a avut încheiate contracte în perioada analizată sunt

  întreprinderi, în sensul dat de art. 2 alin. (2) din lege.

  12. Noţiunea de “întreprindere”, în dreptul concurenţei, are semnificaţia dată de jurisprudenţa

  comunitară, astfel conceptul de întreprindere cuprinde orice entitate angajată într-o activitate

  economică, indiferent de statutul juridic al respectivei entităţi sau de felul în care este finanţată5.

  13. Astfel, prima condiţie pentru aplicarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi a art. 101 alin. (1)

  din TFUE este îndeplinită, întrucât, în înţelesul legii şi al jurisprudenţei naţionale şi europene6, există

  cel puţin două întreprinderi participante, şi anume KOBER, pe de o parte, şi fiecare dintre

  distribuitorii acestuia, pe de altă parte.

  4.1.2. Existenţa unei înţelegeri între întreprinderi

  14. În cadrul investigaţiei au fost analizate contractele încheiate între KOBER şi distribuitorii

  acestuia, în perioada 2003 – 2015. După cum rezultă din clauzele conţinute, obiectul contractelor

  analizate este vânzarea – cumpărarea produselor vânzătorului, în vederea distribuirii acestora, în

  conformitate cu obiectivele agreate de părţi prin contract.

  15. Între părţile contractante a intervenit de fiecare dată transferul dreptului de proprietate asupra

  produselor care au făcut obiectul contractelor. Totodată, distribuitorii au suportat atât riscurile

  financiare, cât şi riscurile comerciale aferente derulării activităţii de distribuţie.

  16. Ţinând cont de aceste aspecte, contractele analizate, care au stat la baza relaţiilor comerciale

  dintre părţile investigate, nu pot fi calificate ca fiind contracte de agent.

  17. Prin contractele analizate, în perioada 2003 – 2015, sunt alocate teritorii fiecărui distribuitor în

  parte, fiind utilizat un sistem de distribuţie exclusivă.

  18. Potrivit art. 19 din Instrucţiunile Consiliului Concurenţei privind aplicarea art. 5 din Legea

  concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul înţelegerilor verticale,

  acestea reprezintă acorduri verticale: respectiv “acorduri […] între doi sau mai mulţi agenţi

  economici – fiecare operând, în scopul îndeplinirii acordului respectiv, la niveluri diferite ale

  lanţului producţie – distribuţie […].”. Această definire a noţiunii de “acorduri verticale” se regăseşte

  şi în cadrul Orientărilor Comisiei Europene privind restricţiile verticale, pct. (24).

  5 C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P şi C-219/00 P, Aalborg Portland ş.a. v Comisia, hotărârea din 7.01.2004,

  pct. (59); C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-C-208/02 P şi C-213/02 P, Dansk Rørindustri ş.a. v Comisia, hotărârea din 28.06.2005,

  pct. 112; T-24/05, Alliance One International, Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd. V

  Comisia, hotărârea din 27.10.2010, pct. (122), Cauza C-41/90 Hofner and Elser v. Macroton, hotărârea din 23.04.1991, parag. 21. 6 Decizia Comisiei Europene 86/398/EEC, Cazul IV/31149 Polypropylene, Jurnalul Oficial L 230/1, 1988, par. 99. Cauza C-41/90, Klaus

  Hofner and Fritz Elser v. Macrotron GmbH, 1991, ECR I-1979, par. 21; a se vedea de asemenea Cauzele conexate C-159/91 şi C-

  160/91, Christian Poucet şi Daniel Pistre, 1993, ECR I-00637, precum şi Cauza C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH v. Eurocontrol,

  1994, ECR I-00043. Cauzele conexate C-180/98 – C-184/98, Pavel Pavlov and Others Others v. Stichting Pensioenfonds Medische

  Specialisten, 2000, ECR I-06451, par. 75.

  file:///C:/Users/sionescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/DIE/investigatii/vopsea/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/sionescu/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8VQY01OC/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00006929.htm

 • 7

  19. Realizarea unui acord de voinţe între două sau mai multe întreprinderi constituie elementul

  esenţial al unei înţelegeri. Contractele încheiate în perioada 2003 – 2015 reprezintă acordul de voinţă

  expres al părţilor cu privire la toate prevederile contractuale, acord exprimat în mod explicit prin

  semnarea şi, astfel, acceptarea de către fiecare parte la contract a clauzelor conţinute de acestea7.

  20. Astfel, este îndeplinită şi cea de a doua condiţie, şi anume existenţa unei înţelegeri între

  întreprinderile investigate, prin însăşi încheierea contractelor de distribuţie între KOBER şi fiecare

  dintre cei 18 distribuitori.

  4.1.3. Înţelegerea are ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea

  concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia

  21. În cazul relaţiilor verticale, împărţirea pieţelor, prin restrângeri teritoriale ale activităţii

  distribuitorilor cu privire la vânzările de produse care au făcut obiectul contractelor, constituie o

  încălcare a legii. Atunci când restrângerile teritoriale vizează şi exporturile în spaţiul comunitar, se

  încalcă şi prevederile TFUE.

  22. În cadrul contractelor încheiate în perioada 2003 – 2015 au fost identificate o serie de restrângeri

  ale activităţii distribuitorilor cu privire vânzarea produselor KOBER, atât în afara zonelor de

  exclusivitate convenite prin contract, cât şi atunci când se intenţiona exportul produselor.

  23. Aceste clauze se regăsesc în contractele încheiate de KOBER cu următoarele întreprinderi:

  ANTRAX DISTRIBUTION GRUP S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 394/17.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţele Braşov şi Covasna.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 706/22.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţele Braşov, Covasna, Prahova şi Buzău.

  ARABESQUE S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 51/20.01.2005, teritoriul

  alocat: Sectoarele 1, 5, 6 din București şi Judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 739/05.12.2005, teritoriul

  alocat: Sectoarele 1, 5, 6 din București şi Judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.

  BAUSERVICE S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 46/23.08.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Vrancea.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 657/10.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Vrancea.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2098/26.11.2008, teritoriul

  alocat: Judeţul Vrancea.

  7 În cadrul contractelor încheiate de părţile implicate în perioada 2003 – 2015 se precizează clar că toate clauzele acestor contracte au fost

  negociate şi acceptate de ambele părţi.

 • 8

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 5966/06.12.2011, teritoriul

  alocat: Judeţul Vrancea.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 7320/26.11.2012, teritoriul

  alocat: Judeţul Vrancea.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 5460/22.11.2013, teritoriul

  alocat: Judeţul Vrancea.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 6828/25.11.2014, teritoriul alocat: Judeţul Vrancea.

  BULZAN IMPEX S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 391/17.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţele Maramureş şi Satu Mare.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 661/11.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţele Maramureş şi Satu Mare.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2211/09.12.2008, teritoriul

  alocat: Judeţele Maramureş şi Satu Mare.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 5932/02.12.2011, teritoriul

  alocat: Judeţele Maramureş şi Satu Mare.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 7609/06.12.2012, teritoriul

  alocat: Judeţele Maramureş şi Satu Mare.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5490/21.11.2013, teritoriul alocat: Judeţele Maramureş şi

  Satu Mare.

  BUTAR COM S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 04/13.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţul Mehedinţi.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 629/03.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Mehedinţi.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2178/08.12.2008, teritoriul

  alocat: Judeţul Mehedinţi.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 5927/02.12.2011, teritoriul

  alocat: Judeţul Mehedinţi.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 7541/05.12.2012, teritoriul alocat: Judeţul Mehedinţi.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5948/16.12.2013, teritoriul alocat: Judeţul Mehedinţi.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 228/19.01.2015, teritoriul alocat: Judeţul Mehedinţi.

  CANDELCO EXIM S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 531/20.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţul Bihor.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 663/14.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Bihor.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2082/24.11.2008, teritoriul

  alocat: Judeţul Bihor.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 5930/02.12.2011, teritoriul

  alocat: Judeţul Bihor.

 • 9

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 7378/29.11.2012, teritoriul alocat: Judeţul Bihor.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5742/02.12.2013, teritoriul alocat: Judeţul Bihor.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 6921/02.12.2014, teritoriul alocat: Judeţul Bihor.

  COMAT HARGHITA S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 1413/09.07.2004, teritoriul

  alocat: Judeţul Harghita. În anul 2007 acesta a avut alocat şi Judeţul Mureş.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2419/11.12.2008, teritoriul

  alocat: Judeţul Harghita. În anul 2011 acesta a avut alocat şi Judeţul Mureş.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 6103/14.12.2011, teritoriul

  alocat: Judeţele Harghita şi Mureş.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 7996/14.12.2012, teritoriul alocat: Judeţele Harghita şi Mureş.

  DELKIMVAS S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 379/17.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţul Vaslui.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 651/08.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţele Vaslui, Galaţi, Brăila, Dâmboviţa, Argeş şi Vâlcea.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2141/02.12.2008, teritoriul

  alocat: Judeţele Vaslui, Galaţi, Brăila, Dâmboviţa, Argeş şi Vâlcea. Începând cu anul 2011, teritoriul

  alocat a fost reprezentat de Judeţele Vaslui, Galaţi şi Brăila.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 103/18.01.2012, teritoriul

  alocat: Judeţele Vaslui, Galaţi şi Brăila.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 7545/04.012.2012, teritoriul alocat: Judeţele Vaslui, Galaţi şi

  Brăila.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5791/03.12.2013, teritoriul alocat: Judeţele Vaslui, Galaţi şi

  Brăila.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 6400/03.12.2014, teritoriul alocat: Judeţele Vaslui, Galaţi şi

  Brăila.

  G.F.C. REAL CONTACT S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 393/17.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţul Constanţa.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. TRT/C18/INT/1284/ 31.01.

  2005, teritoriul alocat: Judeţul Constanţa.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 180/23.01.2012, teritoriul

  alocat: Judeţul Constanţa.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 7677/07.12.2012, teritoriul alocat: Judeţul Constanţa.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5719/23.11.2013, teritoriul alocat: Judeţul Constanţa.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 12/08.01.2015, teritoriul alocat: Judeţul Constanţa.

  HAUSMANN S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 1394/20.06.2004, teritoriul

  alocat: Judeţele Dolj, Gorj şi Olt.

 • 10

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2174/05.12.2008, teritoriul

  alocat: Judeţele Dolj, Gorj şi Olt.

  OMEGA PROPERTIES S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 369/16.01.2003 (INTERCIP

  S.R.L.), teritoriul alocat: Judeţele Iaşi şi Bacău.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 658/11.11.2005(INTERCIP

  S.R.L.), teritoriul alocat: Judeţele Iaşi, Bacău şi Neamţ. Începând cu anul 2008, teritoriul alocat a fost

  reprezentat de Judeţul Bacău.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 151/20.01.2012 (OMEGA

  PROPERTIES S.R.L.), teritoriul alocat: Judeţul Bacău.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 89/17.01.2013 (OMEGA PROPERTIES S.R.L.), teritoriul

  alocat: Judeţul Bacău.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5805/04.12.2013 (OMEGA PROPERTIES S.R.L.), teritoriul

  alocat: Judeţul Bacău.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 364/22.01.2015 (OMEGA PROPERTIES S.R.L.), teritoriul

  alocat: Judeţul Bacău.

  PITURA SV S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 1042/14.04.2004, teritoriul

  alocat: Judeţele Botoşani şi Suceava.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 649/05.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţele Botoşani şi Suceava.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2113/27.11.2008, teritoriul

  alocat: Judeţele Botoşani şi Suceava.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 5954/05.12.2011, teritoriul

  alocat: Judeţele Botoşani şi Suceava.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 226/23.01.2013, teritoriul alocat: Judeţele Botoşani şi

  Suceava.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5612/27.11.2013, teritoriul alocat: Judeţele Botoşani şi

  Suceava.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 6858/26.11.2014, teritoriul alocat: Judeţele Botoşani şi

  Suceava.

  PORFACOM S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 432/17.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţul Bistriţa Năsăud şi Municipiul Reghin.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 693/18.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Mureş.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 13/14.01.2009, teritoriul

  alocat: Judeţul Bistriţa Năsăud.

 • 11

  ROMPACK S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 590/31.10.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Arad.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2162/05.12.2008, teritoriul

  alocat: Judeţul Arad.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 6115/15.12.2011, teritoriul

  alocat: Judeţul Arad.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 7331/27.11.2012, teritoriul alocat: Judeţul Arad.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5638/28.11.2013, teritoriul alocat: Judeţul Arad.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 6806/24.11.2014, teritoriul alocat: Judeţul Arad.

  SANEX COM S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 530/21.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţul Hunedoara.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 714/25.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Hunedoara.

  SARMIS S.A.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 669/28.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţul Sălaj.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 638/03.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Sălaj.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2416/10.12.2008, teritoriul

  alocat: Judeţul Sălaj.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 127/19.01.2012, teritoriul

  alocat: Judeţul Sălaj.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 553/07.02.2013, teritoriul alocat: Judeţul Sălaj.

  SIMACO VEST DISTRIBUŢIE S.R.L.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 34/14.01.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Cluj.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 10/13.01.2009, teritoriul

  alocat: Judeţul Cluj.

  VÂLCIU&CO S.N.C.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 532/21.01.2003, teritoriul

  alocat: Judeţul Tulcea.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 675/16.11.2005, teritoriul

  alocat: Judeţul Tulcea.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 2149/03.12.2008, teritoriul

  alocat: Judeţul Tulcea.

  Contract de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 6059/09.12.2011, teritoriul

  alocat: Judeţul Tulcea.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 7357/28.11.2012, teritoriul alocat: Judeţul Tulcea.

 • 12

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 5528/26.11.2013, teritoriul alocat: Judeţul Tulcea.

  Contract de vânzare – distribuţie nr. 6646/08.12.2014, teritoriul alocat: Judeţul Tulcea.

  24. În cadrul contractelor aferente perioadei 2003 – 2012, la articolul referitor la teritoriul alocat şi

  clauza de exclusivitate, fiecărui distribuitor îi este alocat un teritoriu (sector, judeţ sau mai multe

  judeţe) şi se prevede faptul că pe toată durata contractului “Vânzătorul acordă Distribuitorului

  dreptul de exclusivitate pentru distribuirea în teritoriul alocat a produselor marca ʹKoberʹ”.

  25. În contractele încheiate în anul 2003, la articolul referitor la teritoriul alocat şi clauza de

  exclusivitate, se preciza faptul că “Distribuitorul este obligat să respecte teritoriul alocat. În cazul în

  care acesta efectuează vânzări directe sau indirecte, în afara teritoriului, Vânzătorul este îndreptăţit

  la rezilierea contractului.” (clauză regăsită în contractele încheiate în anul 2003, cu valabilitate fie

  până la 31.12.20038, fie până la 31.12.2005, pentru restul contractelor).

  26. Conform documentelor transmise de către părţi, această clauză a fost înlăturată prin încheierea de

  acte adiţionale care figurează a fi încheiate, în principal, în luna iunie 2003. Actele adiţionale conţin

  următoarele precizări:

  “La art. 4 din contract următoarele puncte se modifică astfel:

  4.2. Distribuitorul se obligă să respecte teritoriul alocat. În cazul în care acesta efectuează vânzări

  directe sau indirecte, în afara teritoriului, cu excepţia vânzărilor pasive, Vânzătorul este îndreptăţit

  la rezilierea contractului.

  4.4. Distribuitorul poate negocia, încheia sau se poate angaja în vânzarea şi distribuirea produselor

  în legătură cu obiectul prezentului contract, în afara teritoriului, cu excepţia vânzărilor şi

  distribuirilor pasive, prin aprobarea prealabilă scrisă a Vânzătorului.”

  27. Chiar dacă a fost utilizată o perioadă scurtă de timp9, respectiv mai puţin de jumătate de an,

  această clauză reprezintă o interzicere a vânzărilor în afara zonelor de exclusivitate convenite prin

  contract (indiferent că sunt active sau pasive).

  28. Ulterior modificărilor aduse de actele adiţionale încheiate în anul 2003, pe întreaga perioadă

  iunie 2003 – 2012, se păstrează exceptarea vânzărilor pasive din clauzele aferente vânzărilor în alte

  teritorii.

  29. Începând cu anul 2006, obiectul contractelor încheiate între producător şi fiecare dintre

  distribuitori prevede faptul că “Distribuitorul va cumpăra, exclusiv de la Vânzător, în scopul

  revânzării, produsele cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul contract, precum şi a altor produse

  furnizate de acesta.” (clauză regăsită în toate contractele derulate în perioada 2006 – 2015).

  30. Distribuția exclusivă limitează deja posibilitățile de alegere ale clienților, deoarece limitează

  numărul de distribuitori și, în general, limitează și libertatea distribuitorilor de a realiza vânzări

  active. Prin asumarea unei obligaţii de achiziţie exclusivă, distribuitorii se angajează să îşi asigure

  8 Conform Contractului de vânzare – distribuţie (Acord de cumpărare exclusivă) nr. 393/17.01.2003, încheiat cu G.F.C. REAL

  CONTACT S.R.L. 9 Această prevedere contractuală a fost introdusă iniţial în cadrul actelor adiţionale şi a fost preluată ulterior în noile contracte încheiate

  de KOBER S.R.L. şi distribuitorii acestuia.

 • 13

  necesarul de produse Kober direct de la producător, fiind eliminată şi posibilitatea acestora de a se

  aproviziona cu astfel de produse de la alţi distribuitori exclusivi ai KOBER, precum şi de la alţi

  clienţi care au obţinut produse Kober fie direct de la producător10, fie de la alte întreprinderi care

  comercializează produse Kober.

  31. Combinarea distribuției exclusive cu achiziția exclusivă sporește riscul de reducere a concurenței

  intra-marcă și de împărțire a pieței, care pot facilita, în special, discriminarea prin prețuri.

  32. Pentru perioada 2013 – 2015, articolul referitor la teritoriul alocat şi clauza de exclusivitate a

  suferit modificări, astfel, precizându-se faptul că “Teritoriul recomandat Distribuitorului pentru

  distribuirea produselor ʹKoberʹ se referă la [...]”. Cu toate acestea, în contractele încheiate de părţi se

  prevede ca obligaţie a producătorului “să nu numească un alt distribuitor în teritoriul prevăzut în

  acest contract;”.

  33. Mai mult, la articolul referitor la rezilierea contractului se prevede că producătorul poate rezilia

  unilateral contractul dacă distribuitorul nu respectă teritoriul alocat pentru vânzarea produselor

  Kober.

  34. Prin urmare, în perioada 2013 – 2015 apare din nou o obligaţie a distribuitorilor de a nu efectua

  vânzări în afara zonelor de exclusivitate convenite prin contract (indiferent că sunt active sau pasive).

  35. Totodată, în contractele derulate în perioada 2003 – 2015, distribuitorul se obligă “să nu solicite

  direct sau indirect şi să nu accepte comenzi pentru produse de la orice persoană, firmă sau societate

  ce îşi desfăşoară activitatea în sau în afara teritoriului, fără aprobarea scrisă prealabilă a

  Vânzătorului, în cazul în care, conform celor cunoscute de Distribuitor, se intenţionează exportul în

  orice altă ţară a acestor produse.”.

  36. Cu privire la vânzarea produselor Kober în afara României, clauza de restricţionare a vânzărilor

  produselor în afara României reprezintă, prin însăşi obiectul ei, o intervenţie a producătorului în

  politica comercială a distribuitorilor acestuia şi este destinată prevenirii şi împiedicării distribuitorilor

  de a revinde, la alegere, în alte ţări produse Kober comercializate pe piaţa din România, atât activ, cât

  şi pasiv.

  37. De asemenea, în cuprinsul contractelor analizate, pe întreaga perioadă 2003 – 2015, la capitolul

  aferent obligaţiilor părţilor, este prevăzută ca obligaţie în sarcina distribuitorul ca acesta “să nu

  numească intermediari, agenţi de vânzări independenţi sau sub-distribuitori pentru vânzarea

  produselor în teritoriu, fără aprobarea prealabilă scrisă a Vânzătorului”.

  38. Această obligaţie stipulată expres în sarcina distribuitorilor, având în vedere clauzele prin care

  sunt interzise vânzările pasive, constituie o măsură întreprinsă de producător pentru a se asigura că

  produsele sale nu vor ajunge în teritorii alocate altor distribuitori exclusivi.

  10 Prin contractele de distribuţie, aferente perioadei 2003 – 2012, în ceea ce priveşte vânzarea directă a produselor sale, KOBER S.R.L.

  îşi rezervă, chiar şi în cadrul contractelor încheiate cu distribuitorii acestuia, dreptul de a iniţia vânzarea produselor sale direct către orice

  lanţ local sau internaţional ce desfăşoară comerţ en detail, cash and carry, en gross sau orice alt client.

 • 14

  39. Mai mult, în perioada 2003 – 2015, alături de clauzele prezentate mai sus, s-au regăsit şi o serie

  de clauze referitoare la monitorizarea desfăşurării activităţilor de distribuţie de produse Kober,

  precum şi de sancţionare a distribuitorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin contract.

  40. Astfel, distribuitorul se obligă “să comunice în permanenţă informaţiile cerute de Vânzător şi să

  menţină o legătură strânsă cu Area Sales Manager-ul desemnat, ca reprezentant al Vânzătorului,

  asigurând transparenţa asupra situaţiei financiare inclusiv asupra valorii stocului şi a creditului în

  piaţă”.

  41. În acest sens, în perioada 2003 – 2009, distribuitorul avea următoarele obligaţii: “a) să

  implementeze programul SDN (Sistem de Distribuţie Naţional – Totalsoft) pentru a permite accesul

  Vânzătorului la baza de date – clienţi; b) să raporteze săptămânal sau la orice solicitare a

  Vânzătorului, fără a se limita la, situaţia stocurilor şi vânzărilor (defalcat pe produse), valoarea

  creditului în piaţă, situaţia clienţilor, debitelor şi încasărilor, distribuirea materialelor

  promoţionale; c) să permită Vânzătorului verificarea balanţei sale lunare şi a bilanţului;”.

  42. Totodată, în contractele aferente perioadei 2006 – 2015, distribuitorul se obligă: “a) să raporteze

  lunar sau la orice solicitare a Vânzătorului: situaţia stocurilor şi vânzărilor (defalcat pe produse),

  valoarea creditului în piaţă, situaţia clienţilor, debitelor şi încasărilor, distribuirea materialelor

  promoţionale; b) să permită Vânzătorului verificarea balanţei sale lunare şi a bilanţului; c) să

  organizeze contabilitate separat pentru activitatea de vânzare vopsele Kober, cu evidenţă analitică

  separată pe furnizori şi clienţi;”.

  43. În cadrul anexelor la contract, pentru asigurarea transmiterii datelor de către distribuitori, au fost

  prevăzute şi modalităţi de remunerare, precum bonusul de implementare a unei platforme IT şi

  raportări, discounturi suplimentare la valoarea achiziţiilor dacă distribuitorul, concomitent cu

  realizarea unor anumite obiective, furniza lunar şi informaţii către KOBER cu privire la nivelul şi

  structura stocurilor şi depozitelor proprii, nivelul şi structura vânzărilor pe tipuri de clienţi şi pe

  judeţe, numărul şi structura clienţilor pe fiecare judeţ.

  44. Tot în anexele la contract, au fost introduse, începând cu anul 2008, la capitolul referitor la

  gradul de acoperire cu produse Kober şi prezenţa la raft, noţiunile: “Lista clienţilor proprii

  (magazine şi depozite), care cuprinde toate unităţile de desfacere către care Distribuitorul revinde

  produsele Kober din gama Retail, din arealul său de distribuţie a produselor Kober. Aceasta este

  recunoscută dacă are fiecare pagină semnată şi ştampilată de ambele părţi ale prezentului contract.

  Distribuitorul actualizează LCP ori de câte ori contactează clienţi noi sau/şi atunci când Vânzătorul

  identifică alţi clienţi, necuprinși în listă, ce vând produse Kober achiziţionate de la Distribuitor.” şi

  “Citirea datelor – este operaţiunea prin care reprezentantul Vânzătorului, împreună cu

  reprezentantul Distribuitorului vizitează clienţii din LCP şi numără separate pe cele două grupe de

  produse, toate feţele vizibile din zona de expunere, de produse peliculogene, din care separate cele

  fabricate de Kober srl. Citirea se face de ....11 ori în decursul anului ....12, la date ce vor fi

  11 Numărul citirilor de date variază în funcţie de perioada în care era valabilă anexa în baza căreia se stabileau discounturile şi bonusurile,

  acestea fiind fie de două ori pe an, fie de trei ori pe an. 12 Anul aferent fiecărei Anexe în baza căreia se stabileau discounturile şi bonusurile.

 • 15

  comunicate, în prealabil, de Vânzător, iar rezultatele vor fi consemnate de fiecare dată, în procese

  verbale de constatare semnate pe fiecare pagină, de reprezentanţii părţilor.”.

  45. Astfel, producătorul, concomitent cu implementare unui sistem de acordare de bonusuri şi

  discounturi, instituie un mecanism de monitorizare, condiţionând acordarea unor beneficii aferente

  îndeplinirii unor obiective suplimentare, de informaţii corecte şi actualizate periodic cu privire la

  destinaţia produselor Kober.

  46. De asemenea, pe întreaga perioadă analizată, 2003 – 2015, la articolul referitor la rezilierea

  contractului este prevăzut, ca măsură sancţionatorie, dreptul producătorului KOBER de a rezilia

  contractul în situaţia în care distribuitorul nu respectă teritoriul alocat pentru vânzarea produselor

  Kober.

  47. Împărţirea pieţei în funcţie de teritoriu reprezintă o restricţionare gravă a concurenţei13. Aceste

  practici sunt şi mai restrictive atunci când sunt folosite împreună cu introducerea de către furnizor a

  unui sistem de monitorizare a destinaţiei efective a produselor furnizate, precum şi atunci când sunt

  prevăzute sancţiuni în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate.

  48. Prin urmare, clauzele contractuale analizate reprezintă restricţionări grave ale concurenţei şi,

  conform art. 7 alin. (4) lit. b) din Legea concurenţei nu pot fi încadrate în categoria înţelegerilor care

  beneficiază de aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) – (3) din lege.

  49. Având în vedere cele prezentate mai sus, şi anume faptul că, în perioada 2003 – 2015, KOBER a

  utilizat un sistem de distribuţie exclusivă şi s-au interzis vânzările pasive realizate de către

  distribuitori în alte zone decât cele convenite prin contract, fie că se referă la vânzări în alte judeţe, fie

  că se referă la vânzări în afara României, precum și faptul că a fost prevăzut un sistem de

  monitorizare efectivă a respectării acestei obligații și au fost prevăzute în contracte şi sancțiunile

  aplicabile în cazul nerespectării acestei obligații, rezultă că părţile investigate, KOBER şi cei 18

  distribuitori ai acestuia, au încălcat dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei, acordurile

  având ca obiect restrângerea concurenţei prin împărţirea pieţelor de desfacere.

  4.2. Aplicabilitatea art. 101 alin. (1) din TFUE pentru acordurile derulate în perioada 2007 –

  2015 între părţile investigate

  50. Prevederile art. 101 alin. (1) din TFUE cuprind o formulare similară cu prevederile art. 5 alin. (1)

  din Legea concurenţei, iar obiectivul comun al acestor prevederi se referă la protecţia concurenţei, ca

  mijloc de creştere a bunăstării consumatorilor şi de asigurare a unei alocări eficiente a resurselor.

  Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Legea concurenţei: “Ori de câte ori Consiliul

  Concurenţei aplică prevederile alin. (1) înţelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, în măsura

  în care acestea pot afecta comerţul între statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art.

  101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”.

  13 Conform prevederilor regăsite în Instrucţiunile din 14 aprilie 2004 privind aplicarea art. 5 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu

  modificările şi completările ulterioare, în cazul înţelegerilor verticale, precum şi în. Orientările Comisiei Europene privind restricţiile

  verticale

 • 16

  51. Pentru a stabili dacă acordurile analizate au aptitudinea de a afecta comerţul între statele membre

  trebuie avute în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din TFUE, prevederile Regulamentului

  Consiliului nr. 1/2003 şi Comunicarea Comisiei privind conceptul de efect asupra comerţului,

  rezultând faptul că, în acest sens, este necesar a fi luate în considerare trei elemente: (a) conceptul de

  “comerţ între statele membre”, (b) noțiunea de “poate aduce atingere” și (c) conceptul de “caracter

  semnificativ”.

  52. În cazul analizat, contractele încheiate de KOBER cu distribuitorii acestuia reprezintă înţelegeri

  verticale care conţin clauze de restricţionare a exporturilor, clauze care urmăresc împărţirea pieţei pe

  criterii teritoriale.

  53. Atât art. 5 alin. (1) din lege, cât şi art. 101 alin. (1) din TFUE includ ca restricţionare a

  concurenţei înţelegerile exprese sau tacite şi practicile concertate care urmăresc împărţirea pieţelor de

  desfacere pe criteriu teritorial, al volumului de vânzări şi achiziţii ori pe alte criterii.

  54. Încă din 1966, în cazul Consten & Grundig, Curtea Europeană de Justiţie a reţinut faptul că

  izolarea pieţelor naţionale şi menţinerea de pieţe naţionale separate reprezintă înţelegeri verticale ce

  au ca obiect restricţionarea concurenţei. Comisia Europeană, susţinută de Curtea Europeană de

  Justiţie a menţinut o politică strictă împotriva clauzelor agreate în cadrul acordurilor de distribuţie

  care au ca scop divizarea pieţei unice pe criterii teritoriale şi prevenirea importurilor paralele,

  existând peste 20 de cazuri instrumentate de Comisia Europeană, prin care a sancţionat acest tip de

  înţelegeri14.

  55. În jurisprudenţa recentă, Curtea Europeană de Justiţie a reafirmat că înţelegerile prin care se

  împart pieţele pe criterii naţionale sau care fac dificilă întrepătrunderea pieţelor naţionale, în

  14 În cazul BASF (OJ L 272, 15.11.1995), Comisia Europeană a sancţionat producătorul german BASF şi distribuitorul exclusiv al lui

  BASF în Belgia şi Luxemburg, respectiv Accinauto S.A., pentru încălcarea art. 101 din TFUE, prin încheierea unui contract, prin care lui

  Accinauto S.A. i s-a impus obligaţia, din 8 octombrie 1982 până la 31 decembrie 1991, de a-i transmite lui BASF orice cerere primită de

  la clienţii din afara teritoriului alocat. Art. 2 alin. (2) din contractul de distribuţie exclusivă prevedea obligaţia lui Accinauto S.A. de a-i

  trimite lui BASF orice comandă primită de la clienţii din afara teritoriului stabilit prin contract. Totodată, Accinauto S.A. se abţinea să

  caute clienţi, să deschidă filiale sau depozite pentru livrări în afara teritoriului alocat. Acesta şi-a asumat, de asemenea, obligaţia să nu

  vândă produsele nici clienţilor ale căror sedii sunt în afara Spaţiului Economic European, nici celor care revând produsele către

  respectiva categorie de clienţi.

  Comisia Europeană a considerat că fraza “a trimite comenzile clienţilor” trebuie interpretată ca având sensul că partea către care sunt

  trimise cererile ia locul părţii care efectuează transmiterea. Prin urmare, Accinauto S.A. nu a putut decide în mod independent cu privire

  la aprovizionarea consumatorilor din afara Belgiei sau a Luxemburgului. Cel care a decis dacă şi în ce condiţii Accinauto S.A., BASF sau

  un terţ poate răspunde acestor comenzi a fost BASF.

  În ceea ce priveşte restricţionarea concurenţei, Comisia Europeană a considerat că articolul 2 alin. (2) din contractul din 1982 a avut ca

  obiect şi ca efect restricționarea concurenţei dintre Accinauto S.A. si alţi furnizori de produse marca Glasurit, şi în special dintre

  Accinauto S.A. şi BASF C&I. Mai mult, această restricţionare a concurenţei intra-marcă a afectat concurenţa inter-marcă pe piaţa

  vopselelor pentru autovehicule din Marea Britanie. Importurile paralele din ţările membre la preţuri scăzute pot conduce la intensificarea

  concurenţei prin preţ în ţările care efectuează importurile şi, prin aceasta să influenţeze nivelul preţurilor în ţările respective.

  În cazul Nathan – Bricolux (Cazul nr. COMP.F.1/36.516 – Nathan Bricolux, publicat în OJ L 54/23.02.2001), Comisia Europeană a

  sancţionat companiile Nathan şi Bricolux datorită faptului că producătorul Nathan i-a împiedicat pe trei dintre distribuitorii săi exclusivi

  să vândă materiale educaţionale destinate preşcolarilor în afara teritoriilor exclusive alocate acestora. Mai exact, contractele încheiate de

  Nathan cu distribuitorii prevedeau obligaţia acestora de a nu comercializa produsele în afara teritoriului exclusiv alocat. Comisia a reţinut

  faptul că acordurile încheiate între Nathan, Borgione, Smartkids şi Bricolux aveau ca obiect restrângerea sau denaturarea concurenţei în

  cadrul pieţei comune, întrucât acestea erau menite să izoleze teritorii prin prevenirea sau restricţionarea vânzărilor paralele în cadrul sau

  în afara acestor teritorii.

  Decizia Comisiei Europene a fost confirmată de Curtea Europeană de Justiţie, care a constatat că “un acord prin care i se cere unui

  revânzător să nu revândă produsele care fac obiectul contractului în afara teritoriului alocat are ca obiect împiedicarea importurilor

  paralele în cadrul Comunităţii şi, în consecinţă, restricţionarea concurenţei pe piaţa comună. De aceea, astfel de prevederi cuprinse în

  contractele de distribuţie a produselor în cadrul Comunităţii constituie prin însăşi natura lor o restrângere a concurenţei”.

 • 17

  particular cele care previn sau restrâng exporturile paralele, sunt înţelegeri al căror obiect este

  denaturarea concurenţei în înţelesul prevederilor din Tratat.

  56. Potrivit jurisprudenţei, pentru a stabili natura anticoncurenţială a unei înţelegeri, trebuie analizate

  în primul rând conţinutul prevederilor, obiectivele urmărite şi în subsidiar, atunci când este cazul,

  contextul economic şi legal din care face parte. Cu privire la comerţul paralel, Curtea Europeană de

  Justiţie a reţinut că, în principiu, înţelegerile care urmăresc interzicerea ori limitarea comerţului

  paralel au ca obiect împiedicarea concurenţei15.

  57. În primul rând, nicio interpretare a prevederilor art. 101 alin. (1) din TFUE nu conduce la ideea

  că doar acele înţelegeri care prejudiciază consumatorul final de avantaje pot avea obiect

  anticoncurenţial. În al doilea rând, trebuie avut în vedere că, spre deosebire de alte prevederi

  concurenţiale cuprinse în Tratat, art. 101 alin. (1) are drept scop atât protejarea intereselor

  concurenţilor şi ale consumatorilor, cât şi protejarea structurii pieţei.

  58. În consecinţă, pentru a stabili că o înţelegere are obiect anticoncurenţial, nu este necesar ca

  aceasta să prejudicieze consumatorul final de avantajele concurenţiale, în termeni de preţ şi

  aprovizionare16, fiind suficientă şi afectarea structurii pieţei.

  59. În cazul analizat, acordurile încheiate de KOBER cu distribuitorii acestuia în perioada 2003 –

  2015 au avut ca obiect restrângerea concurenţei în cadrul României, întrucât acestea au fost menite să

  controleze exporturile prin restricţionarea vânzărilor de produse Kober în alte ţări, prin urmare şi de

  piaţa unică, prin restricţionarea vânzărilor de produse Kober în alte state membre.

  60. Clauza de restricţionare a exporturilor este destinată prevenirii şi împiedicării distribuitorilor de a

  revinde produse Kober comercializate pe piaţa din România, la alegere, în alte ţări. Prin restrângerea

  dreptului distribuitorilor de a se angaja atât în vânzări active, cât şi pasive în afara teritoriului

  României, acordurile impun distribuitorilor o obligaţie prin care aceştia sunt împiedicaţi să obţină

  venituri suplimentare, influenţând astfel structura pieţei pe care aceştia activează.

  61. Chiar şi în situaţia în care scopul acestei clauze ar fi fost acela ca activitatea distribuitorilor să se

  concentreze pe teritoriul României, restricţionarea vânzărilor pasive nu se justifică în nicio situaţie,

  întrucât a răspunde la comenzile nesolicitate primite din afara teritoriului României nu implică alte

  activităţi decât cele efectuate în mod curent, precum eforturi de publicitate, şi, prin urmare, nu îl

  împiedică pe distribuitor de la desfăşurarea activităţii pe teritoriul alocat în contractul său. În schimb,

  această clauză impune o restrângere a concurenţei, care nu poate fi exceptată în temeiul

  Regulamentului de exceptare pe categorii pentru înţelegerile verticale.

  62. Mai mult, chiar şi în situaţia în care clauza de restricţionare a exporturilor nu ar fi fost pusă în

  practică, conform jurisprudenţei comunitare acest fapt nu ar exclude aplicarea art. 101 alin. (1) din

  TFUE17. Conform jurisprudenţei comunitare18, “faptul că o clauză de interzicere a exporturilor, care

  15 Cazul Miller International Schallplaten 16 Cazul T-Mobile Netherlands and Others; 17 De asemenea, în cazul General Motors BV v Comisia (Cazul C-551/03 P [2006] ECR I-3173, [2006] 5 CMLR 9), Curtea Europeană de

  Justiţie a reţinut faptul că acordurile verticale care conţin clauze de limitare a exporturilor încalcă art. 101 art. (1) din TFUE, fiind

 • 18

  constituie prin natura ei o restricţionare a concurenţei, nu a fost implementată de distribuitor nu

  demonstrează faptul că nu a avut niciun efect, deoarece, în conformitate cu Hotărârea dată în cazul

  Miller v Commission (C-19/77), existenţa sa poate crea un efect „vizual şi psihologic” care

  contribuie la împărţirea pieţei şi, în consecinţă, faptul că o clauză care restricţionează concurenţa

  nu a fost implementată de părţile contractante nu este suficient pentru a o exclude de la interdicţia

  prevăzută la art. 85(1) din Tratat”.

  63. Contractele încheiate de KOBER cu distribuitorii acestuia reprezintă înţelegeri verticale de

  împărţire a pieţei întrucât conţin clauze de restricţionare a exporturilor care izolează piaţa românească

  de piaţă comună şi, prin urmare, determină segmentarea pieţei comune pe criterii teritoriale. Mai

  mult, astfel cum a fost prezentat mai sus, contractele prevăd atât clauze de monitorizare, cât şi clauze

  de sancţionare.

  Condiţia afectării comerţului între statele membre ale Uniunii Europene

  64. Potrivit art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 privind punerea în aplicare a regulilor

  de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 8219 din Tratat, autorităţile de concurenţă şi instanţele

  statelor membre trebuie să aplice art. 101 din TFUE acordurilor, deciziilor asociaţiilor de

  întreprinderi sau practicilor concertate, în sensul art. 101 alin. (1) din TFUE, care pot aduce atingere

  comerţului dintre statele membre în sensul acestei dispoziţii, atunci când aplică dreptul naţional al

  concurenţei acestor acorduri, decizii sau practici concertate.

  65. În conformitate cu art. 101 alin. (1) din TFUE, sunt incompatibile cu piaţa internă şi interzise

  orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asociaţilor de întreprinderi şi orice practici

  concertate care “pot aduce atingere comerţului dintre statele membre”.

  66. Aşa cum se prevede şi în cadrul Orientărilor privind conceptul de efect asupra comerţului, criteriul

  efectului asupra comerţului este un criteriu legislativ autonom de drept comunitar care trebuie evaluat

  separat în fiecare caz. Acesta este un criteriu jurisdicţional, care defineşte domeniul de aplicare a

  dreptului comunitar al concurenţei. Dreptul comunitar al concurenţei nu se aplică acordurilor şi

  practicilor care nu pot aduce atingere în mod semnificativ comerţului dintre statele membre.

  67. Nu este necesar ca fiecare parte din acord, inclusiv orice restrângere a concurenţei care poate

  decurge din acord să poată aduce atingere comerţului. În cazul în care acordul, în ansamblul său,

  poate aduce atingere comerţului dintre statele membre, dreptul comunitar se aplică întregului acord,

  inclusiv părţilor acestuia care, luate separat, nu aduc atingere comerţului dintre statele membre.

  68. Potrivit pct. (18) al Comunicării Comisiei Europene – Orientări privind conceptul de efect

  asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat (2004/C 101/07), din textul art. 81 (actualul art.

  înţelegeri care au ca obiect restricţionarea concurenţei, chiar şi în situaţia în care restricţionarea concurenţei nu reprezintă principalul

  scop al acordului ci urmăreşte şi alte obiective legitime, adăugând faptul că aceste constatări se menţin şi în situaţia în care restricţionarea

  exporturilor s-a datorat unor măsuri indirecte, şi nu unor măsuri directe. 18 Hotărârea TPI în cazul Parker Pen Ltd. V Commission, cazul T-77/92. 19 Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene a fost redenumit

  Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. În urma renumerotării, art. 81 şi art. 82 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene

  au devenit art. 101, respectiv art. 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.

 • 19

  101) şi art. 82 (actualul art. 102) din Tratat, precum şi din jurisprudenţa instanţelor comunitare

  rezultă că, în aplicarea criteriului efectului asupra comerţului, trebuie luate în considerare trei

  elemente: conceptul de “comerţ între statele membre”, noţiunea de “poate afecta” şi conceptul de

  “caracter apreciabil”.

  69. Conceptul de “comerţ între statele membre” nu se limitează la tradiţionalele schimburi

  transfrontaliere de bunuri şi servicii ci este un concept mult mai larg care cuprinde activităţi

  economice transfrontaliere, inclusiv stabilirea, interpretare compatibilă cu obiectivul fundamental al

  Tratatului – acela de a promova libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor.

  70. Deşi cerinţa de a exista un efect asupra comerţului “între statele membre” presupune că trebuie

  să existe un impact asupra activităţilor economice transfrontaliere ce implică cel puţin două state

  membre, aplicarea criteriului efectului asupra comerţului este independentă de definiţia pieţelor

  geografice relevante, comerţul între statele membre putând fi afectat şi în cazurile în care piaţa

  relevantă este naţională sau subnaţională20.

  71. Acordurile între întreprinderi care se referă la importuri şi exporturi sunt prin chiar natura lor

  susceptibile să aducă atingere comerţului dintre statele membre. Astfel de acorduri, indiferent dacă

  restrâng sau nu concurenţa, au un impact direct asupra structurii schimburilor comerciale între statele

  membre.

  72. Contractele de distribuţie încheiate între KOBER, pe de o parte, şi distribuitorii acestuia, pe de

  altă parte, în cadrul cărora era stipulat faptul că distribuitorii se obligă “să nu solicite direct sau

  indirect şi să nu accepte comenzi pentru produse de la orice persoană, firmă sau societate ce îşi

  desfăşoară activitatea în sau în afara teritoriului, fără aprobarea scrisă prealabilă a Vânzătorului,

  în cazul în care, conform celor cunoscute de Distribuitor, se intenţionează exportul în orice altă ţară

  a acestor produse.”, au produs efecte asupra comerţului între statele membre prin prisma faptului că

  distribuitorii în cauză au fost împiedicaţi să-şi vândă produsele pe alte pieţe din Uniunea Europeană.

  În concluzie, practicile analizate îndeplinesc criteriul referitor la aplicarea conceptului de “comerţ

  între statele membre”.

  73. Noţiunea de “poate să afecteze” are ca funcţie de bază definirea naturii impactului necesar

  asupra comerţului între statele membre. În conformitate cu criteriul standard statuat de Curtea

  Europeană de Justiţie, noţiunea de “poate să afecteze” presupune că, pe baza unui set de factori

  obiectivi de fapt sau de drept, trebuie să se poată prevedea cu un grad suficient de probabilitate, dacă

  acordul, practica sau decizia respectivă poate avea vreo influenţă, directă sau indirectă, reală sau

  potenţială, asupra structurii comerţului între statele membre încât ar putea să împiedice atingerea

  obiectivului creării unei pieţe interne unice21. Intenţia subiectivă din partea întreprinderilor în cauză

  nu este necesară.

  20 În Decizia privind sancţionarea Asociaţiei Arhitecţilor Belgieni din anul 2004, Comisia Europeană a apreciat că o decizie sau o

  înţelegere care se extinde pe întreg teritoriul unui stat membru are, prin natura sa, ca efect fragmentarea pieţelor pe baze naţionale,

  împiedicând, astfel, integrarea economică ce reprezintă unul dintre obiectivele Tratatului. 21 A se vedea Cazul 319/82, Kerpen&Kerpen, Cazurile conexate 240/82 şi alţii, Stichting Sigarettenindustrie, T-25/95 şi alţii,

  Cimenteries CBR.

 • 20

  74. Sintagma “poate să afecteze” şi trimiterea pe care o face Curtea Europeană de Justiţie la “un

  grad suficient de probabilitate” presupun că, pentru ca aplicabilitatea legislaţiei comunitare să fie

  stabilită, nu este necesar ca acordul, practica sau decizia să fi afectat deja comerţul dintre statele

  membre, cu alte cuvinte, să fi avut vreun efect (sau să aibă în continuare vreun efect) asupra

  comerţului între statele membre. Este suficient ca acordul, practica sau decizia să fie “susceptibil(ă)”

  de a avea un astfel de efect22.

  75. Unele practici sunt prin natura lor susceptibile să aducă atingere comerţului între statele membre.

  În cazul practicii analizate, este vorba despre restricţionarea exportului produselor care fac obiectul

  contractelor de distribuţie, faptă care este în mod evident susceptibilă să afecteze direct comerţul între

  statele membre.

  76. Nu există obligația sau necesitatea de a calcula volumul real al comerțului dintre statele membre

  afectate de acord sau practică. De exemplu, în cazul acordurilor care interzic exportul către alte state

  membre nu este nevoie să se estimeze care ar fi fost nivelul comerțului paralel între statele membre în

  cauză, în absența acordului. Această interpretare este în concordanță cu natura jurisdicțională a

  criteriului efectului asupra comerțului. Aplicabilitatea dreptului comunitar se extinde asupra

  categoriilor de acorduri și practici susceptibile de a avea efecte transfrontaliere, indiferent dacă un

  anumit acord sau o anumită practică are în fapt astfel de efecte.

  77. Efectele reale asupra comerțului dintre statele membre sunt acelea produse de acord sau practică

  din momentul punerii în aplicare. Un acord între un furnizor și un distribuitor din același stat

  membru, de exemplu, care interzice exportul către alte state membre, poate să producă efecte reale

  asupra comerțului dintre statele membre. În absența acordului, distribuitorul ar fi fost liber să vândă

  la export. Cu toate acestea, ar trebui amintit că nu este necesar ca efectele reale să fie demonstrate.

  Este suficient ca acordul sau practica să poată produce astfel de efecte.

  78. În cazul de faţă, clauzele de restricţionare a exportului au putut să producă un efect real asupra

  comerţului între statele membre. În absenţa acordului, distribuitorii ar fi fost liberi să vândă la export

  produsele care fac obiectul contractelor de distribuţie.

  79. Criteriul efectului asupra comerţului restrânge domeniul de aplicare al art. 101 din TFUE la acele

  acorduri şi practici susceptibile a genera un nivel minim de efecte transfrontaliere în Comunitate. În

  conformitate cu formularea Curţii Europene de Justiţie, capacitatea acordului sau practicii de a afecta

  comerţul între statele membre trebuie să fie “apreciabilă”23. Intervine astfel un element cantitativ,

  care limitează aplicabilitatea legislaţiei comunitare la acordurile practicile şi deciziile care sunt

  susceptibile să producă efecte de o anumită dimensiune.

  80. Comisia Europeană consideră că, în principiu, acordurile nu pot aduce atingere în mod

  semnificativ comerţului dintre statele membre atunci când îndeplinesc cumulativ următoarele

  condiţii:

  22 A se vedea Cazul T-228/97, Irish Sugar, Cazul 19/77, Miller. 23 A se vedea Cazul 22/71, Béguelin, Culegere 1971, p. 949, pct. (16).

 • 21

  a) Cota de piaţa totală a părţilor de pe orice piaţa comunitară relevantă afectată de acord nu depăşeşte

  5 % şi

  b) În cazul acordurilor verticale, cifra de afaceri anuală totală realizată în Comunitate de furnizor

  pentru produsele la care se referă acordul nu depășește 40 de milioane de euro.

  81. De asemenea, Comisia Europeană consideră că24, în cazurile în care un acord este prin natura sa

  susceptibil să aducă atingere comerțului dintre statele membre, de exemplu, pentru că se referă la

  importuri și exporturi sau implică mai multe state membre, există o prezumție relativă pozitivă

  potrivit căreia efectele asupra comerțului sunt semnificative în cazul în care cifra de afaceri a părților

  pentru produsele la care se referă acordul depășește 40 de milioane de euro. În cazurile în care un

  acord poate, prin natura sa, să aducă atingere comerțului dintre statele membre, se poate prezuma că

  efectele sale sunt semnificative, atunci când cota de piață a părților depășește pragul de 5 %.

  82. Prin urmare, în cazul acordurilor susceptibile prin natura lor să aducă atingere comerţului între

  statele membre, caracterul semnificativ al efectelor asupra comerţului se apreciază fie după cifra de

  afaceri, fie după cota de piaţă. Cele două condiţii nu trebuie îndeplinite cumulativ.

  83. Prin urmare, pentru a putea aplica art. 101 din TFUE acordurilor încheiate de KOBER cu

  distribuitorii acestuia, acestea trebuie să îndeplinească, în perioada 2007 – 2015, fiecare în parte, una

  dintre cele două condiţii mai sus menţionate, pentru ca efectele asupra comerţului să fie

  semnificative.

  84. În cazul de faţă, în perioada 2007 – 2013, însăşi cotele de piaţă înregistrate de KOBER sunt

  cuprinse între [...]% şi [...]%, depăşind astfel pragul de 5%.

  85. Cu toate că cifra de afaceri anuală pe piaţa lacurilor şi vopselelor realizată de KOBER nu

  depăşeşte pentru întreaga perioadă valoarea de 40 de milioane de euro, având în vedere cotele de

  piaţă menţionate mai sus şi pct. nr. (53) din Comunicarea Comisiei - Orientări privind conceptul de

  efect asupra comerţului, rezultă că acordurile de distribuţie dintre KOBER şi distribuitorii acestuia

  aduc atingere în mod semnificativ comerţului dintre statele membre.

  86. În perioada 2003 – 2015, faptele analizate reprezintă restricţii cu titlu general a vânzărilor

  (inclusiv vânzările pasive) în afara zonelor de exclusivitate atribuite fiecărui distribuitor prin

  contractele încheiate cu producătorul, precum şi prin clauze care restricţionează exporturile de

  produse Kober, în mod similar, fără a distinge între vânzări active şi pasive. Având în vedere faptul

  că România a aderat la Uniunea Europeană în anul 2007, perioada care a fost luată în considerare

  pentru art. 101 alin. (1) este 2007 – 2015.

  87. Având în vedere cele enunţate mai sus, precum şi faptul că acele clauze de restricţionare a

  exporturilor existente în fiecare contract de distribuţie încheiat de către KOBER cu 16 dintre

  distribuitorii acestuia din perioada 2007 – 2015, reprezintă acorduri de partajare a pieţei, prin care se

  restrânge teritoriul în care cumpărătorul poate revinde bunurile care fac obiectul contractului, rezultă

  că acestea intră şi sub incidenţa prevederilor art.101 alin. (1) lit. c) din TFUE.

  24 Punctul nr. 53 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind conceptul de efect asupra comerţului.

 • 22

  88. În cazul ARABESQUE S.R.L. şi SANEX COM S.R.L., practicile anticoncurenţiale nu pot fi

  reţinute ca intrând şi sub incidenţa art. 101 alin. (1) lit. c) din TFUE, având în vedere că acestea au

  fost realizate în perioada 2003 – 2006, deci anterior anului 2007, când România a devenit membră a

  Uniunii Europene.

  4.3. Aplicabilitatea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei şi, după caz, ale art. 101 alin. (3) din

  TFUE pentru acordurile încheiate în perioada 2003 – 2015 între părţile investigate

  89. Legislaţia în materie de concurenţă exceptează acordurile verticale cu condiția ca acestea să nu

  conțină nicio restricție gravă și ca nicio astfel de restricție să nu fie exercitată prin aceste acorduri. În

  cazul în care există una sau mai multe restricții grave, beneficiul aplicării exceptării pe categorii se

  pierde în întregime pentru acordul vertical respectiv. Nu este posibilă nicio separabilitate pentru

  restricțiile grave.25

  90. Având în vedere aspectele prezentate, faptul că acordurile încheiate între părţile investigate

  conţin restricţionări grave ale concurenţei, rezultă că, în cazul încălcărilor ce fac obiectul prezentei

  decizii, prevederile art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei şi, după caz, ale art. 101 alin. (3) din TFUE

  nu pot fi aplicate.

  91. În Instrucţiunile privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996 se

  menţionează că este improbabil ca anumite înţelegeri, identificate ca fiind restricţionări grave ale

  concurenţei, să îndeplinească (cel puţin) primele condiţii prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege. Adică:

  nu creează avantaje economice obiective şi nu avantajează consumatorii, precum nici nu îndeplinesc

  criteriul caracterului indispensabil26.

  92. Este suficient ca una din condiţiile de la art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei să nu fie

  îndeplinită pentru ca întregul acord să nu poată fi exceptat prin prisma dispoziţiilor prevăzute la art. 5

  alin. (2) din lege.

  93. În conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei şi ale art. 101 alin. (3) din

  TFUE, întreprinderile pot să demonstreze în mod individual efectele favorabile asupra concurenţei.

  Consiliul Concurenţei trebuie doar să probeze încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi ale

  art. 101 alin. (1) din TFUE, demonstrarea îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute de art. 5

  alin. (2) din lege şi ale art. 101 alin. (3) din TFUE căzând în sarcina întreprinderii care invocă

  beneficiul exceptării.

  94. În cadrul acestei investigaţii, analiza a relevat existenţa unor restricţii grave aduse concurenţei,

  restricţii ce se regăsesc în cadrul contractelor încheiate între KOBER şi fiecare dintre cei 18

  distribuitori, în perioada 2003 – 2015. Prezenţa unor astfel de restricţii conduce, în general, la

  neaplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei şi, după caz, ale art. 101 alin. (3) încălcărilor ce fac

  obiectul prezentului Raport de investigaţie.

  25 Aceste aspecte sunt reţinute atât de prevederile Instrucţiunilor din 14 aprilie 2004 privind aplicarea art. 5 din Legea concurenţei nr.

  21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul înţelegerilor verticale, cât şi de prevederile Orientărilor CE privind

  restricţiile verticale (2010/C 130/01). 26 Pct. (43) din Instrucţiunile privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 precum şi prevederile pct. (46) din

  Comunicarea Comisiei – Orientări privind aplicarea art. 81 alin. (3) din Tratat.

  file:///E:/Investigatie%20Azur/Investigatie%20Azur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DAO1M30K/de%20llll/Raport%20Deutek/Raport%20Druckfarben/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/sionescu/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8VQY01OC/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00006929.htm

 • 23

  95. Totodată, având în vedere restricţiile grave ale concurenţei conţinute în contractele analizate,

  beneficiul aplicării exceptării pe categorii se pierde în întregime pentru toate acordurile verticale.

  96. Comportamentul părţilor, constând în încheierea de către producătorul KOBER cu fiecare dintre

  cei 18 distribuitori, a unor contracte de distribuţie succesive27, cuprinzând clauze anticoncurenţiale ce

  au ca obiect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei, reprezintă, pe fiecare relaţie

  producător – distribuitor, încălcări unice şi continue ale art. 5 alin. (1) din lege şi, după caz, ale art.

  101 alin. (1) din TFUE.

  5. INDIVIDUALIZAREA SANCŢIUNILOR

  5.1. Dispoziţii legale incidente

  97. Conform dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei, încălcarea prevederilor art. 5

  din lege, precum şi ale art. 101 din TFUE, se sancţionează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de

  afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării.

  98. Individualizarea sancţiunilor se realizează în conformitate cu Legea concurenţei nr. 21/1996,

  republicată, şi cu Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute

  la art. 5128 din Legea concurenţei nr. 21/1996, modificate şi completate ulterior (denumite, în

  continuare, Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor).

  99. Individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei se face ţinând cont de

  gravitatea şi durata faptei, criterii prevăzute de art. 57 din lege.

  100. Pentru determinarea cuantumului amenzii, se utilizează o metodologie în două etape, prin

  fixarea unui nivel de bază, care se poate majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se

  poate reduce în cazul existenţei circumstanţelor atenuante.

  101. Potrivit Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor, nivelul de bază se obţine prin

  însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcţie de gravitate şi de durată:

  x gravitate + y durată = nivel de bază

  5.2. Nivelul de bază

  5.2.1. Gravitatea faptei

  102. Evaluarea gravităţii unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare,

  luându-se în considerare împrejurările relevante ale cazului.

  27 Încheiate succesiv, în general, pe perioade de unu, doi sau trei ani şi prelungite fie prin încheierea unui nou contract valabil în perioada

  imediat următoare, fie prin acte adiţionale. 28 Renumerotat ca urmare a republicării legii, art. 51 a devenit art. 53.

 • 24

  103. În cazul de faţă, la evaluarea gravităţii încălcării s-au avut în vedere natura faptei săvârşite,

  puterea de piaţă a întreprinderilor participante, complexitatea sistemului de distribuţie utilizat de

  KOBER şi complexitatea mecanismului de împărţire a pieţelor de desfacere.

  104. Înţelegerile anticoncurenţiale care au avut ca obiect împărţirea pieţelor de desfacere, prin

  restrângeri teritoriale ale activităţii distribuitorilor cu privire la vânzările de produse care au făcut

  obiectul contractelor de distribuţie încheiate între KOBER, în calitate de producător, şi fiecare dintre

  distribuitorii acesteia din perioada 2003 – 2015, menţionaţi mai sus, prin clauze care restricţionează

  cu titlu general vânzările (inclusiv vânzările pasive) în afara zonelor de exclusivitate atribuite fiecărui

  distribuitor prin contractele încheiate cu producătorul, precum şi prin clauze care restricţionează

  exporturile de produse Kober, în mod similar, fără a distinge între vânzări active şi pasive, conduc la

  prezumţia că este afectat mediul concurenţial normal prin reducerea concurenţei intra – marcă.

  105. Raportul a reţinut faptul că sistemul de distribuţie utilizat în perioada 2003 – 2015 de către

  KOBER presupune o distribuţie exclusivă, acoperirea geografică fiind întreg teritoriul României.

  106. Din analiza efectuată s-a constatat faptul că producătorul KOBER, deşi întâmpină o concurenţă

  serioasă, deţine o poziţie importantă pe piaţa lacurilor şi vopselelor din România, în perioada 2004 –

  2013 acesta reuşind să î