datorii si creante

Download Datorii Si Creante

Post on 20-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  1/21

  M4 CONTABILITATEA EVENIMENTELOR SIM4 CONTABILITATEA EVENIMENTELOR SI

  TRANZACTIILORTRANZACTIILOR

  DATORII I CREANE

  Clasa aClasa a XIXI-a-a, SERVICII, SERVICII

  2011 rof. Ionela Sandu

  Proiect Leonardo da VinciProiect Leonardo da Vinci 2010-1-ES1-LEO04-20886 82010-1-ES1-LEO04-20886 8

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  2/21

  DATORIIDATORII I CREANI CREANEE

  La sfritul leciei vei ti:o S caracterizai at!riile i crea"ele

  o S ie"tificai ti#urile e at!rii i e

  crea"eo S $"re%istrai c!rect $" c!"ta&ilitate

  at!riile c!'erciale

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  3/21

  DATORIIDATORII I CREANI CREANEE

  () DATORII I CREANE CO*ERCIALE

  +) DATORII I CREANE SALARIALE

  ,) DATORII I CREANE SOCIALE-) DATORII I CREANE .ISCALE

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  4/21

  DATORIIDATORIII CREANEI CREANE1.1. Datorii i creane comercialeDatorii i creane comerciale/ a#0rute $" relaiile cu/ a#0rute $" relaiile cu

  fur"iz!rii1 res#ectiv cu clie"ii2fur"iz!rii1 res#ectiv cu clie"ii22.2. Datorii i creane salarialeDatorii i creane salariale/ a#0rute $" relaiile cu/ a#0rute $" relaiile cu

  a"%a3aii2a"%a3aii2

  3.3. Datorii i creane socialeDatorii i creane sociale/ a#0rute $" relaiile cu/ a#0rute $" relaiile cu

  &u%etul Asi%ur0ril!r S!ciale2&u%etul Asi%ur0ril!r S!ciale24.4. Datorii i creane fiscaleDatorii i creane fiscale/ a#0rute $" relaiile cu/ a#0rute $" relaiile cu

  &u%etul statului2&u%etul statului2

  5.5. Datorii i creane financiare -Datorii i creane financiare - a#0rute $" relaiile cua#0rute $" relaiile cu&a"cile2&a"cile2

  6.6. Datorii i creane aprute n relaiile cu acionarii sauDatorii i creane aprute n relaiile cu acionarii sauasociaiiasociaii22

  7.7. Datorii i creane din operaiuni de regulariareDatorii i creane din operaiuni de regulariare//a#0rute la $"c4ierea e5erciiului fi"a"ciar1 cu !caziaa#0rute la $"c4ierea e5erciiului fi"a"ciar1 cu !cazia

  $"t!c'irii &ila"ului c!"ta&il$"t!c'irii &ila"ului c!"ta&il

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  5/21

  Dat!riile :

  su"t ele'e"te ale

  #asivului#atri'!"ial1c!"stitui" surseatrase #e ter'e"scurt

  (nu se includ ncategoria capitalurilor,

  care constituie sursepe termen mediu ilung).

  Crea"ele :

  su"t ele'e"te ale

  activului #atri'!"ialc!"stitui" 'i3l!aceec!"!'ice su& f!r'aactivel!r circula"te $"

  ec!"tare(sunt sume de ncasat petermen scurt, n timp cecreanele imobilizate sencaseaz pe termenmediu i lung)

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  6/21

  FUNCFUNCIUNEA CONTURILORIUNEA CONTURILORC!"turi e at!rii:

  - dup! regula de pasi"6$"ce# s0 fu"ci!"eze #ri" a

  se creita1

  se creiteaz0 cu e5iste"tul

  i"iial i cu creterile e#asiv 7la $"re%istrareaat!riil!r fa0 e teri 81

  se e&iteaz0 cu i'i"u0rilee #asiv 7la i'i"uarea

  sau #lata at!riil!r c0treteri81

  iar s!lul fi"al creit!rreflect0 at!riile

  "eac4itate $"c02

  C!"turile e crea"e:

  - dup! regula de acti"6$"ce# s0 fu"ci!"eze #ri" a

  se e&ita1

  se e&iteaz0 cu e5iste"tuli"iial i cu creterile eactiv 7la $"re%istrareacrea"el!r fa0 e teri 81

  se creiteaz0 cui'i"urile e activ 7 la

  i'i"uarea sau$"casarea crea"el!r ela teri8 1

  iar s!lul fi"al e&it!rreflect0 crea"ele

  "e$"casate $"c0)

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  7/21

  Dat!riile9crea"Dat!riile9crea"eleele $$" evize se $"re%istreaz0" evize se $"re%istreaz0$" c!"ta&ilitate$" c!"ta&ilitate$" lei la cursul valutar al zilei$" lei la cursul valutar al zilei))

  Cursul e sc4i'& se #!ate '!ifica e la !Cursul e sc4i'& se #!ate '!ifica e la !#eri!aa la alta rezulta" ifere"#eri!aa la alta rezulta" ifere"e:e:

  .av!ra&le contul 765

  #e"tru at!rii1 c"cursul la #lat0 este'ai 'ic ectcursul i"iial2

  #e"tru crea"e1c" cursul la$"casare este 'ai'are ect cursul

  i"iial2

  Nefav!ra&ile-contul 665

  #e"tru at!rii1 c"cursul la #lat0 este'ai 'are ectcursul i"iial2

  #a"tru crea"e1 c"cursul la $"casareeste 'ai 'ic ectcursul i"iial2

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  8/21

  Clasificarea at!riil!r c!'erciale:. !up" termenul de scaden# datorii e5i%i&ile, nsoite de #actura #urnizorului$

  datorii "ee5i%i&ile, pentru care nu s-a primit #actura#urnizorului.

  %. !up" modalitatea de plat# datorii ac4itate #ri" c!"tul &a"car1cu &'rdin de

  plat" (')$ datorii ac4itate #ri" casierie, cu numerar, pe baz" de

  c*itan" primit" de la #urnizor$ datorii ac4itate #ri" efecte c!'ercialede plat" emise

  de societate c"tre #urnizor.+. !up" sediul furniorului# datoriii"ter"e1 #a" de #urnizorii auto*toni$ datorii e5ter"e, #a" de #urnizorii str"ini, proenite din

  actiitatea de import

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  9/21

  Efectele comercialeEfectele comerciale

  Efectele c!'ercialereprezinta titluri dealoare, negociabile pe termen scurt sauimediat, care atest" creditele comercialeprimite sau acordate in relaiile comerciale ale

  ntreprinderii cu #urnizorii i clienii.

  le circul" sub di#erite denumiri cum ar #i

  ca'&ia1 &iletul la !ri"1 trata1 cecul./iind negociabile pot #i cedate, 0ndute ori

  transmise.

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  10/21

  D!cu'e"te ce atestD!cu'e"te ce atest #lata #lataat!riil!rat!riil!r

  () Ori"ul e #lat 6 #lata #ri" &a"c2

  +) iletul la !ri"1 ca'&ia sau trata 6

  #lat la scae" #ri" &a"c2,) Cecul &arat 6 #lat #ri" vira'e"t1 lae#u"erea cecului e ctre &e"eficiar2

  -) C4ita"a 6 #lat cu "u'erar irect lafur"iz!r)

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  11/21

  /i/ia de lucrua de lucru

  1plicaia nr..2e nregistreaz" o datorie #a"

  de #urnizor, prin cump"rareade materii prime con#orm#actur" #iscal" i 34, la costde ac*iziie +lei, 81

  %9:.%. 2e ac*it" datoria

  a) prin cont, con#orm &'rdinuluide plat" $

  b) prin casierie, primind

  ; c*itan" < de la #urnizor $c) cu &bilet la ordin, care ulterior

  se deconteaz" n #aoarea#urnizorului la data scadenei

  nscris" pe bilet.

  1plicaia nr.%

  .2e nregistreaz" o datorie #a"de #urnizor, prin cump"rarea demateriale au=iliare con#orm#actur" #iscal" i 34, la cost deac*iziie >lei, 81 %9:.

  %. 2e ac*it" datoriaa) prin cont, con#orm &'rdinului

  de plat" $

  b) prin casierie, primind; c*itan" < de la #urnizor $

  c) cu &bilet la ordin, care ulteriorse deconteaz" n #aoarea#urnizorului la data scadenei

  nscris" pe bilet.

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  12/21

  RE;OL

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  13/21

  1lege1legei arianta corecti arianta corectE de rEspunsE de rEspuns i ei eii

  primi aplauzeprimi aplauze

  . !up" sediul furniorului datoriilepot fi clasificate n#

  a) !atorii e=igibile si nee=igibile$b) !atorii interne si e=terne$

  c) !atorii curente si la termen$

  d) !atorii in lei sau in deize.

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  14/21

  %. 4nstrumentele de plat%. 4nstrumentele de platEEpentrupentru

  ac*itarea unei datorii suntac*itarea unei datorii sunt

  a8Cu =Ori" e #lat>2 aev?rat fals

  &8I" "u'erar cu =C4ita">2 aev?rat fals

  c8Cu =.actura fiscal?> aev?rat fals8Cu =Cec &arat>2 aev?rat fals

  e8Cu =ilet la !ri">2 aev?rat fals

  [email protected]"tr/! =Ca'&ie>2 aev?rat fals%8 Cu =Cec e "u'erar>2 aev?rat fals

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  15/21

  +. Dup termenul de scaden$datoriile pot fi clasificate n#

  a8 Dat!rii cure"te i la ter'e"2

  &8 Dat!rii i"ter"e i e5ter"e2c8 Dat!rii e5i%i&ile i "ee5i%i&ile

  8 Dat!rii i" lei sau i" evize)

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  16/21

  -)-)A#ar ifere"te fav!ra&ile eA#ar ifere"te fav!ra&ile ecurs valutar #e"tru at!rii :curs valutar #e"tru at!rii :

  a8 c" cursul la #lat0 este 'ai'are ect cursul i"iial2

  &8 c" cursul la #lat0 este 'ai'ic ect cursul i"iial2

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  17/21

  ) A#ar ifere") A#ar ifere"e "efav!ra&ile ee "efav!ra&ile ecurs valutar #e"tru crea"curs valutar #e"tru crea"ee::

  a8 c" cursul la $"casare este 'ai'are ect cursul i"iial2

  &8 c" cursul la $"casare este 'ai'ic ect cursul i"iial2

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  18/21

  B. /urnizorul de materiale consumabile

  acceptE un bilet la ordin pe care bancal deconteazE la scadenE. Ac4itareaefectului c!'ercial !cazi!"eaz?

  $"re%istrarea:a8 -( -,

  &8 -, (+(

  c8 - (+(

  8 -(-

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  19/21

  B) Acce#tul u"ui &ilet la !ri" e c?trefur"iz!rul e i'!&iliz?ri se$"re%istreaz?:

  a8 -- -,2&8 -- -2

  c8 (+( -2

  8 - (+(2

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  20/21

  )La $"casarea u"ei crea"e e5ter"e1creterea cursului valutar eter'i"?:

  F O c4eltuial? fi"a"ciar? su#li'e"tar?2

  FF" ve"it fi"a"ciar2F F" #r!fit2

  F F" sc!"t ac!rat2

  F Nici ! varia"t? e r?s#u"s "u ec!rect?)

 • 7/24/2019 Datorii Si Creante

  21/21

  88EEmulmulumesc pentru participareaumesc pentru participarea

  la lecla lecieGieG

View more