dacii si romanii evaluare

of 49 /49
Joc didactic pentru evaluarea competenţelor DACII şi ROMANII 2 - 4 răspunsuri corecte : SUFICIENT. 5 – 7 răspunsuri corecte : BINE. 8 – 9 răspunsuri corecte : FOARTE BINE. 10 răspunsuri corecte : CAMPION Campionul va primi o răsplată ! Întrebările

Author: ramonavisan

Post on 22-Jun-2015

2.683 views

Category:

Education


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

joc didactic-studiul de caz latinitate si dacism

TRANSCRIPT

Page 1: Dacii si romanii evaluare

Joc didactic pentru evaluarea competenţelor

DACII şi ROMANII

• 2 - 4 răspunsuri corecte : SUFICIENT.• 5 – 7 răspunsuri corecte : BINE.• 8 – 9 răspunsuri corecte : FOARTE BINE.• 10 răspunsuri corecte : CAMPION

• Campionul va primi o răsplată !

Întrebările

Page 2: Dacii si romanii evaluare

Testul conţine următoarele Testul conţine următoarele întrebări :întrebări :

• 1. Cine a fost regele Daciei ?• 2. În ce perioadă a fost conducătorul Daciei ? (localizare în timp)• 3. Ce împărat roman a cucerit Dacia ?• 4. În ce perioadă a condus Imperiul roman ? (localizare în timp)• 5. Care a fost simbolul de luptă al dacilor ?• 6. Care a fost simbolul de luptă al romanilor ?• 7. Care a fost cea mai de seamă armă de luptă a romanilor ?• 8. Unde s-a aflat capitala Imperiului Roman ? (localizare pe hartă)• 9. Unde s-a aflat capitala Daciei ? ( localizare pe hartă)• 10. Ce monument a ridicat Traian în cinstea victoriei împotriva dacilor ?

• Se propun mai multe variante de răspuns !

Page 3: Dacii si romanii evaluare

1. Regele Daciei a fost :1. Regele Daciei a fost :Decebal

Traian

Mircea cel Bătrân

Ştefan cel Mare

Mihai Viteazul

Iancu de Hunedoara

Page 5: Dacii si romanii evaluare

3. Cuceritorul Daciei a fost 3. Cuceritorul Daciei a fost împăratul :împăratul :

Cezar

Traian

Aurelian

Constantin

Octavian

Page 6: Dacii si romanii evaluare

4. 4. Împăratul TraianÎmpăratul Traian, cuceritorul Daciei a , cuceritorul Daciei a

condus Imperiul Roman între:condus Imperiul Roman între:

500 – 300 î. Hr.

300 – 100 î. Hr.

82 – 44 î. Hr.

98 – 117 d.Hr.

300 – 500 d.Hr.

Page 7: Dacii si romanii evaluare

5. Simbolul de luptă al dacilor 5. Simbolul de luptă al dacilor a fost :a fost :

• Lupul.• Vulturul.• Leul.• Zimbrul.

• Alege imaginea Alege imaginea corectăcorectă

Page 8: Dacii si romanii evaluare

6. Simbolul de luptă al 6. Simbolul de luptă al romanilor a fost :romanilor a fost :

• Lupul.• Vulturul.• Leul.• Zimbrul.

• Alege imaginea Alege imaginea corectăcorectă

Page 9: Dacii si romanii evaluare

7. Cea mai de seamă armă de 7. Cea mai de seamă armă de luptă a romanilor a fost :luptă a romanilor a fost :

• Racheta.• Mitraliera• Tunul.• Catapulta.• Arbaleta.

• Alege imaginea Alege imaginea corectăcorectă

Page 10: Dacii si romanii evaluare

8.Sarmizegetusa, 8.Sarmizegetusa, capitala Daciei,capitala Daciei,

este aici :este aici :

• Se localizează pe harta Imperiului Roman!

Page 11: Dacii si romanii evaluare

9. Roma, este aici9. Roma, este aici : :

• Se localizează pe harta Imperiului Roman !

Page 12: Dacii si romanii evaluare

10. Împăratul Traian a ridicat 10. Împăratul Traian a ridicat la Roma în cinstea victoriei :la Roma în cinstea victoriei :

• O piramidă.• Marele zid.• O columna.• O cetate.

• Alege imaginea Alege imaginea corectăcorectă

Page 13: Dacii si romanii evaluare

Răspunsuri :Răspunsuri :

• 1. Cine a fost regele Daciei ? Decebal• 2. În ce perioadă a fost conducătorul Daciei ? 87 – 106 d. Hr.• 3. Ce împărat roman a cucerit Dacia ? Traian • 4. În ce perioadă a condus Imperiul roman ? 98 – 117 d. Hr.• 5. Care a fost simbolul de luptă al dacilor ? Lupul • 6. Care a fost simbolul de luptă al romanilor ? Aquila – vulturul • 7. Care a fost cea mai de seamă armă de luptă a romanilor ?

Catapulta • 8. Unde s-a aflat capitala Imperiului Roman ? • 9. Unde s-a aflat capitala Daciei ?

• 10. Ce monument a ridicat Traian în cinstea victoriei împotriva dacilor ? Columna

Roma

Sarmizegetusa

Page 14: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul1 1 Corect ! Corect !Regele Daciei a fost Decebal. Regele dac a avut mai multe războaie cu

romanii, care îi vor recunoaşte deosebitele însuşiri militare şi politice. La începutul secolului III, la aproape 150 de ani de la afirmarea lui Decebal, istoricul roman Dio Cassius îi făcea următorul portret elogios: "Era foarte priceput în ale războiului şi iscusit la faptă, ştiind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi a se retrage la timp. Abil în a intinde curse, era viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibacie de o victorie şi a scăpa cu bine dintr-o înfrângere, pentru care lucruri el a fost mult timp un potrivnic de temut al romanilor".

Decebal

A doua întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !

Page 15: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul2 2 Corect ! Corect !

Decebal a fost regele Daciei între anii 87-106 după naşterea lui Hristos.

Istoria antică cuprinde întreaga perioada de până la naşterea lui Iisus Hristos şi primele secole de după naşterea acestuia.

Decebal

A treia întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !• Suficient ! Continuă !

Page 16: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul3 3 Corect ! Corect !

Marcus Ulpius Nerva Traianus

(18 septembrie 53 - 9 august 117), Împărat Roman între a fost al doilea dintre cei aşa-zişi cei cinci împăraţi buni ai Imperiului Roman şi unul dintre cei mai importanţi ai acestuia. În timpul domniei sale, imperiul ajunge la întinderea teritorială maximă.

Traian

A patra întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !• Suficient ! Continuă !

Page 17: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul4 4 Corect ! Corect !

Împărat Roman între 98- 117

Traian a fost cunoscut în istorie pentru luptele sale. În 101, a lansat o expediţie în regatul Dacia, aflat la nord de Dunăre şi l-a forţat un an mai târziu pe regele Decebal să capituleze, după ce Traian a asediat cu succes capitala Sarmizegetusa. Traian s-a întors la Roma încununat cu succes şi a primit titlul de Dacicus Maximus.

Traian

A cincea întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !• Suficient ! Continuă !

Page 18: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul5 5 Corect ! Corect !

Stindardul era un balaur cu cap de lup, cu gura deschisa, fixat cu gâtul intr-o prajină, făcut din bronz sau argint iar coada din stofă .Printr-un ingenios sistem interior, stindardul dac făcea să se audă, sub acţiunea curentilor de aer, un şuierat puternic ce avea ca efect îmbărbătarea oştenilor proprii şi panicarea celor inamici şi in plus inducea o stare de nervozitate cailor care nu il mai auziseră.

www.enciclopedia-dacica.ro/armata_daca/dracones.

Civilizaţia şi cultura dacilor

A şasea întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !• Bine! Continuă !

Page 19: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul6 6 Corect ! Corect !

Romulus devine primul rege al Romei pentru că vede pe cer 12 vulturi în întrecerea cu fratele său Remus care vede doar 6. De atunci, romanii consideră vulturii drept fruntaşii măsurătorilor de auguri în zborul păsărilor.

După completarea construirii oraşului, Romulus divide oamenii Romei care erau capabili de luptă în regimente a câte 3000 infanterie şi 300 cavalerie. El numeşte aceste regimente legiuni.

Legenda

Romulus şi Remus

A şaptea întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !• Bine! Continuă !

Page 20: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul7 7 Corect ! Corect !

Catapulta este o maşină de război folosită în Antichitate şi Evul Mediupentru asediul cetăţilor. Practic era folosită pentru proiectarea unor obiecte (bolovani, ghiulele, butoaie cu smoală, etc.) înspre ziduri

Războaiele daco-romane

A opta întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !• Bine! Continuă !

Page 21: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul8 8 Corect ! Corect !

Dacia era în antichitate ţara locuită de geto-daci, care erau împărţiţi într-un număr mai mare de triburi şi ocupau un teritoriu cuprins între: râul Tisa (vest),râul Nistru şi Marea Neagră(est), Dunăre (sud) şi Carpaţii Păduroşi (nord). În anumite părţi chiar depăşeau aceste hotare: spre est peste Nistru, "înaintând până spre Bug", iar spre vest, "ajunseră până la Dunărea panonic

Dacia

A noua întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !• Foarte bine! Continuă !

Page 22: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul9 9 Corect ! Corect !

Roma era capitala imperiului Roman.

Imperiul Roman controla toate statele elenizate de la Marea Mediterană, ca şi regiunile celtice din nordul Europei.

Vezi harta alăturată !

Imperiul Roman

A zecea întrebare

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !• Foarte bine! Continuă !

Page 23: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul10 10 Corect ! Corect !

Columna lui Traian este un monument din

Roma construit din ordinul împăratului Traian. Monumentul se află în Forul lui Traian, în imediata apropiere - la nord - de Forul roman. Terminat în 113, basorelieful în formă de spirală comemorează victoria lui Traian în campania sa de cucerire a Daciei.

Columna are o înălţime de aproximativ 30 de metri şi conţine 18 blocuri masive de marmură de Carrara, fiecare cântărind 40 de tone.

Iniţial în vârful columnei se afla o statuie a lui Traian, însă ea a fost înlocuită în secolul XVI cu o statuie a Sfântului Petru.

Columna lui Traian

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !

Verifică !Verifică !

Eşti campion !

Page 24: Dacii si romanii evaluare

RăspunsulRăspunsul10 10 Corect ! Corect !

Columna lui Traian este un monument din

Roma construit din ordinul împăratului Traian. Monumentul se află în Forul lui Traian, în imediata apropiere - la nord - de Forul roman. Terminat în 113, basorelieful în formă de spirală comemorează victoria lui Traian în campania sa de cucerire a Daciei.

Columna are o înălţime de aproximativ 30 de metri şi conţine 18 blocuri masive de marmură de Carrara, fiecare cântărind 40 de tone.

Iniţial în vârful columnei se afla o statuie a lui Traian, însă ea a fost înlocuită în secolul XVI cu o statuie a Sfântului Petru.

Columna lui Traian

Pentru informaţii suplimentare fă “clic” pe titlu !

Verifică !Verifică !

Eşti campion !Iată răsplata !

Eşti campion !

Page 25: Dacii si romanii evaluare

Imagine din filmul “Dacii”

Page 26: Dacii si romanii evaluare

Scenă de pe Columna lui Traian

Page 27: Dacii si romanii evaluare

Scenă de pe Columna lui Traian

Page 28: Dacii si romanii evaluare

Scenă de pe Columna lui Traian

Page 29: Dacii si romanii evaluare

Scenă de pe Columna lui Traian

Page 30: Dacii si romanii evaluare

Sarmizegetusa Regia

Page 31: Dacii si romanii evaluare

Sarmizegetusa Regia

Page 32: Dacii si romanii evaluare

Sarmizegetusa Regia

Page 33: Dacii si romanii evaluare
Page 34: Dacii si romanii evaluare

Sanctuar dacic

Page 35: Dacii si romanii evaluare

Sanctuarul mare din calcar

Page 36: Dacii si romanii evaluare

Unelte dacice

Page 37: Dacii si romanii evaluare

Mina romană de la Roşia Montană

Page 38: Dacii si romanii evaluare

Tropheum Traiani

Page 39: Dacii si romanii evaluare

Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Page 40: Dacii si romanii evaluare

Scenă din filmul Burebista

Page 41: Dacii si romanii evaluare

Scenă din filmul Columna

Page 42: Dacii si romanii evaluare

Scenă din filmul Dacii

Page 43: Dacii si romanii evaluare
Page 44: Dacii si romanii evaluare
Page 45: Dacii si romanii evaluare
Page 46: Dacii si romanii evaluare

Pannini – Roma antică

Page 47: Dacii si romanii evaluare

Pictură inspirată de civilizaţia dacă

Page 48: Dacii si romanii evaluare

Permanenţe

Page 49: Dacii si romanii evaluare

Mai Mai încearcă încearcă !!

Verifică întrebările !Verifică întrebările !