cvj nr 748, miercuri 26 noiembrie

of 8/8
Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 8 pagini 1 LEU Cronica Vãii Jiului Fondat 2011 Anul IV Nr. 748 Miercuri, 26 Noiembrie 2014 A ctivitatea restaurantu- lui de la care cele cinci adolescente au comandat hamburgeri ºi au suferit o toxiin- fecþie alimentarã, a fost suspendatã de inspectori pentru trei zile. Inspectorii din cadrul DSP Hunedoara ºi CSVSA au sistat activitatea unitãþii din centrul municipiului Petroºani, în urma anchetei efectuate luni, iar dupã ce se vor primi ºi rezultatele analizelor de laborator pentru probele prelevate, s-ar putea acorda ºi sancþiuni mai aspre. Inspectorii au luat probe inclusiv din hamburgerii consumaþi de tinere dupã ce au mers ºi la ºcoala unde învãþau. În urma controlului la restaurant s-au descoperit nereguli cum ar fi lipsa fiºei cu analize medicale de la medicul de medicina muncii pentru personalul angajat, lipsa unor docu- mente pentru produsele ori depozitarea lor necorespunzãtor. Medicii specialiºti din Vulcan le monitorizeazã în continuare pe adoles- cente, chiar dacã nu au fost internate. Reamintim cã, luni, cinci eleve de la Liceul de Informaticã Petroºani au ajuns la UPU Petroºani, cu toxiinfecþie alimentarã iar de aici la Secþia de Boli Infecþioase a Spitalului Municipal Vulcan, dupã ce ºi-au comandat suplimentul de la un restaurant din centrul Petroºaniului ºi li s-a fãcut rãu. Maximilian Maximilian GÂNJU GÂNJU “Aºa cum am promis în iunie când am fost la mina Livezeni în mod special sã vãd pregãtirea stratului 13. Am explicat ºi atunci de ce, din cel puþin douã motive, unul pentru cã mã intereseazã foarte mult ce se întâmplã cu mâna Livezeni pentru cã este cel mai mare angajator din municipiul Petroºani, iar pe de altã parte sunt legat afectiv de aceastã minã unde am lucrat ºase ani de zile ºi, aºa cum am promis atunci, cã în luna noiembrie ca voi reveni la mina Livezeni, mâine (astãzi-n.r.) voi face aceastã vizitã”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi a mai intrat în cursul acestui an în subteranul minei Livezeni. Atunci, ortacii i s-au plâns de lipsa materialelor. “Vreau sã mã întâlnesc cu conducerea minei Livezeni ºi vreau sã vorbesc cu oamenii care lucreazã la front ºi sã vedem exact ce probleme au pentru cã ºi atunci s-au confruntat cu o lipsã de materiale însã am înþeles cã au fãcut niºte recuperãri de utilaje ºi sã vedem exact care este stadiul acolo”, a mai subliniat sursa citatã. Tiberiu Iacob Ridzi a lucrat ºase ani ca miner, la Livezeni, exploatarea minierã a Petroºaniului. Monika BACIU Monika BACIU Tiberiu Iacob Ridzi intrã în minã Sentinþã definitivã în vârtejul înºelãciunilor asistentei de la Petroºani O parte a tãvãlugului faptelor penale comise de naºa micã a primarului Petrilei, Ilie Pãducel, au fost stopate de procurori ºi instanþele de judecatã prin pedepse cu executare. Este vorba de Doina Maria Dobre, asistenta medicalã de la Spitalul de Urgenþã Petroºani, care a fost condamnatã în vara acestui an la 7 ani ºi 6 luni închisoare pentru trafic de persoane, proxenetism ºi prostituþie. >>> >>> PAGINA AGINA A 3-A 3-A D in nou în minã. Edilul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob Ridzi, va intra, astãzi, în subteranul minei Livezeni. Acesta vrea sã vadã cum se desfãºoarã activitatea în stratul 13, acolo unde ar trebui pusã în funcþiune un complex mecanizat. Activitate suspendatã pentru trei zile

Post on 06-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVJ Nr 748, miercuri 26 noiembrie

TRANSCRIPT

 • Cotidian regional zz Apare de luni pn vineri n toate localitile Vii Jiului zz Redacia i administraia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroani (Casa de Cultur)

  www.cronicavj.ro z E-mail: [email protected] z Telefon: 0374.906.687 z 8 pagini z 1 LEU

  Cronica Vii JiuluiFondat 2011 z Anul IV z Nr. 748

  Miercuri, 26 Noiembrie 2014

  A ctivitatearestaurantu-lui de la care celecinci adolescenteau comandathamburgeri i ausuferit o toxiin-fecie alimentar,a fost suspendatde inspectori pentru trei zile.

  Inspectorii din cadrulDSP Hunedoara i CSVSA au sistat activitatea unitii din centrul municipiuluiPetroani, n urmaanchetei efectuate luni, iardup ce se vor primi irezultatele analizelor delaborator pentru probeleprelevate, s-ar putea acordai sanciuni mai aspre.

  Inspectorii au luatprobe inclusiv din hamburgerii consumai detinere dup ce au mers ila coala unde nvau. n urma controlului larestaurant s-au descoperitnereguli cum ar fi lipsafiei cu analize medicalede la medicul de medicina

  muncii pentru personalulangajat, lipsa unor docu-mente pentru produseleori depozitarea lornecorespunztor. Mediciispecialiti din Vulcan lemonitorizeaz ncontinuare pe adoles-cente, chiar dac nu aufost internate. Reamintimc, luni, cinci eleve de laLiceul de InformaticPetroani au ajuns la UPUPetroani, cu toxiinfeciealimentar iar de aici laSecia de Boli Infecioasea Spitalului MunicipalVulcan, dup ce i-aucomandat suplimentul de la un restaurant dincentrul Petroaniului i lis-a fcut ru.

  Maximilian Maximilian GNJUGNJU

  Aa cum am promis niunie cnd am fost la minaLivezeni n mod special svd pregtirea stratului13. Am explicat i atuncide ce, din cel puin doumotive, unul pentru c mintereseaz foarte mult cese ntmpl cu mnaLivezeni pentru c este celmai mare angajator dinmunicipiul Petroani, iarpe de alt parte sunt legatafectiv de aceast min

  unde am lucrat ase anide zile i, aa cum ampromis atunci, c n lunanoiembrie ca voi reveni lamina Livezeni, mine(astzi-n.r.) voi faceaceast vizit, a declaratTiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiuluiPetroani.

  Primarul Tiberiu IacobRidzi a mai intrat n cursulacestui an n subteranul

  minei Livezeni. Atunci,ortacii i s-au plns de lipsamaterialelor.

  Vreau s m ntlnesccu conducerea mineiLivezeni i vreau svorbesc cu oamenii carelucreaz la front i svedem exact ce problemeau pentru c i atunci s-auconfruntat cu o lips demateriale ns am neles c au fcut niterecuperri de utilaje i s

  vedem exact care este stadiul acolo, a mai subliniat sursa citat.

  Tiberiu Iacob Ridzi a

  lucrat ase ani ca miner, la Livezeni, exploatareaminier a Petroaniului.

  Monika BACIUMonika BACIU

  Tiberiu Iacob Ridzi intr n min

  Sentin definitiv n vrtejul nelciunilorasistentei de la Petroani

  O parte a tvlugului faptelor penale comise de naa mic a primarului Petrilei, Ilie Pducel, au fost stopate de procurori iinstanele de judecat prin pedepse cu executare. Este vorba de DoinaMaria Dobre, asistenta medical de la Spitalul de Urgen Petroani, carea fost condamnat n vara acestui an la 7 ani i 6 luni nchisoare pentrutrafic de persoane, proxenetism i prostituie. >>>>>> PPAGINAAGINA AA 3-A3-A

  D in nou n min. Edilul municipiului Petroani, Tiberiu Iacob Ridzi, va intra, astzi, n subteranul minei Livezeni. Acesta vrea s vad cum se desfoar activitatea n stratul 13, acolo unde ar trebui pus n funciune un complex mecanizat.

  Activitate suspendat pentrutrei zile

 • Cadouri dela Primriepentru pensionari

  T ichete sociale pentru pensionari.Administraia local dela Petroani va redis-tribui tichetele socialeachiziionate cu ocaziasrbtorilor Pascale.

  Este vorba de tichetele

  care nu au fost ridicatela momentul aprilie. 300 de tichete sociale vor firedistribuite pensionarilor cuvenituri cuprinse ntre 400-500 de lei care nu benefici-az de alimente de laUniunea European.

  n situaia n caretichetele sociale nu vor firidicate de persoanele beneficiare, acestea vorfi redistribuite n limitastocului disponibil, pentru achiziionareaunor alimente de baz cuocazia srbtorilor deiarn pensionarilor alecror venituri cumulate

  se situeaz ntre 400-500de lei/pensionar, care nubeneficiaz de ajutoare alimentare n cadrul PEAD,se arat n proiectul dehotrre aprobat de consilierii petroneni.

  Pensionarii vor primi cte5 tichete n valoare a 10lei/tichet.

  Monika BACIUMonika BACIU

  G rij, atitudinei respectpentru oraul meu.Aa se numeteproiectul dehotrre iniat demai muli consilierilocali de laPetroani. Auumblat n totoraul, au vzut csunt locuri undemizeria troneaz,dar locuitorii suntnemulumii i audecis s iniieze unproiect de educaiecivic.

  Este o poveste frumoas, anul acestaam avut dou cam-

  panii electorale n caream avut posibilitateas traversm orauldintr-un capt ncellalt. Am pututvedea toi cetenii i felul n care se manifest ei dimineaa,dup amiaz. Stnd devorb cu ceteniimuli ne luau la ntre-bri cnd vine primrias adune gunoaiele dinjurul blocului, cndvine primria s aduneiarba, cnd doar simullor civic, asociaiile iatitudinea lor le puteaurezolva aceste proble-me. Primria nu poateajunge la ua fiecruiai la ua fiecrei asociaii ca s lerezolve problemele.

  n ora, nafar deprimrie, staiilePECO i cteva aso-ciaii care se ngri-jesc n faa firmei...n rest las de dorit.Este o atitudineneloial fa de spiri-tul civic n ora i nacesta situaie ne-ampropus s iniiemaceast hotrre deconsiliu. Aceastapresupune s creemo punte de legturntre consiliul local,administraia primrieiPetroani i ceteniioraului prin ntlniri,pliante, informri.Vrem s creem grupede militani n coli ilicee i la Universitateca s ne sprijine. Vrem

  s cerem sprijinul aso-ciaiei PetroAqua cares ne consilieze i sne ghideze n aceastaciune i speram sprind proiectul lacolegii notri consilieripentru c domnul primar este deschis intotdeauna ne-a spri-

  jinit i ne va ajuta ndemersul nostru, adeclarat Viorel Pascu,consilierul local care ainiiat proiectul dehotrre.

  Iniiatorii proiectuluii propun ca prinmsurile ce urmeaz a fi luate, oraul s devin unul europeandin toate punctele devedere.

  Ideea este cum sajungem un ora euro-pean. Tot mai des ncampanie s-au auzitvoci c vrem un oraca afar, c vrem oar c afar. Am fost de puine oriafar dar atitudinea iresponsabilitatea, i

  voluntariatul i atitudinea civic suntlucrurile care conteaz.Ca s putem ajungeun ora europeanchiar i aici n zonanoastr n Valea Jiului,numai printr-o abordare civic global n tot oraul itrebuie ajuns culucrrile i proiectele in zonele mrginaeale oraului, putem sridicm tachetaoraului i ne bazamfoarte mult pe tineri,a mai spus sursacitat.

  Iniiatorii proiectuluivor prin aceste msuris i responsabilizezepe cetenii din localitate.

  Monika BACIUMonika BACIU

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 26 Noiembrie 20142 Actualitate

  Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PetroaniTiprit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

  Responsabilitatea materialelor aparine nexclusivitate autorilor

  Materialele marcate Promovarereprezint PUBLICITATE

  Cronica Vii JiuluiWebsite:

  www.cronicavj.ro

  E-mail:[email protected]

  Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE([email protected])0744.268.352

  Redactor sef: Ileana FIRULESCUIleana [email protected]

  Colectivul de redactie: CarCarmen COSMAN-men COSMAN-PREDAPREDAMirMircea cea NISTORNISTOR([email protected])Diana MITRACHEDiana MITRACHE([email protected])Maximilian GMaximilian GNJUNJU([email protected])Monika BACIUMonika BACIU

  Desktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEK

  Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

  COTIDIAN REGIONAL CU CAPITALINTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

  Grij, atitudine i respect pentru oraul meu

  Un noucetean deonoare, laPetroaniM unicipiulPetroani vamai avea un ceteande onoare. Acest titluonorific i va fi decer-nat managerului uneicompanii petroliere.

  Mariana Gheorghe vaprimi aceast distincie.Primarul municipiuluiPetroani, Tiberiu IacobRidzi, ne spune care suntconsiderentele care au statla baza acestei decizi.

  Pentru ziua de joi vomavea pe ordinea de zi unproiect n legtur cudoamna MarianaGheorghe care este mana-gerul companiei Petrom,doamna este din ValeaJiului. La momentul de faeste cel mai bun managerdin Romnia n topulForbes, este catalogatdrept cea mai puternicfemenie din Romnia ieste o mare onoare pentrunoi c dnsa a acceptatacest titlu, a declaratTiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiuluiPetroani.

  Mariana Gheorghe esteprima femeie manager

  general al Petrom. ncepnd cu 15 iunie

  2006, Mariana Gheorgheeste noul director generalexecutiv al PETROM,nlocuindu-l pe GheorgheConstantinescu, numit con-silier al preedintelui OMV,Wolfgang Ruttenstorfer.Responsabilitile ei includ:Afaceri Corporative iConformitate; Comunicarei Sustenabilitate; Juridic;Strategie, DezvoltareCorporativ i Relaia cuInvestitorii; Sntate,Sigurana Muncii,Securitate i Mediu;Resurse Umane; AchiziiiOperaionale; AfaceriPublice Corporative i deReglementare.

  Este primul executivromn i singurul managerdin Europa de Sud-Estcare a intrat n clasamentulcelor mai puternice femeidin lumea internaional aafacerilor, pe locul 27, ntopul alctuit de revistaFortune

  Monika BACIUMonika BACIU

  Tiberiu Iacob Ridzi, lacomemorareade la MinaLivezeni

  T iberiu Iacob Ridzi,primarul municipiului Petroani,va participa la slujbade comemorare a victimelor explozieiminiere de la Livezeni.

  34 de ani s-au scurs dela tragicul accident care aavut loc la mina Livezeni,eveniment n care i-aupierdut viaa 53 de ortaci.

  I-a secerat o cumplitexplozie, care a lsat zeci

  de vduve ndoliate, n timp ce zeci de copii numai au cui s spun tat.

  Un accident pe careautoritile de la aceavreme au ncercat s-lmuamalizeze. Aceleaiautoriti care au ascunsnumrul real al morilor, ca s nu declare doliunaional. Cauzele explozieiau fost analizate, anchetate,rezultatele au fost date publicitii, ns intensitateatririlor celor care au pierdut pe cineva drag nuse poate evalua.

  La fel ca n fiecare an nincinta unitii miniere vaavea loc o slujb decomemorare n amintireacelor care i-au dat viaa pealtarul negru al crbuneluidin Valea Jiului.

  Monika BACIU Monika BACIU

 • Dup trei termenede judecat violatorul,Vntoru Ionu de 28de ani, a fost trimis nnchisoare unde varmne pentru urm-torii 6 ani i jumtate,dar perioada n care vafi nchis este deaproape 8 ani i jum-tate. Vntoru are ocoad de 724 de zilerest de la o con-damnare anterioar.

  Acesta a fost pedep-sit pentru c a abuzatde o tnr vnztoarela un magazin nonstop din Petroani.Spaima angajatelor dela non stop, cum afost poreclit, i-arecunoscut vina, iarfaptul c a mai fost

  pedepsit tot pentru ca violat o alt angajata unui non stop, nu i-a dat prea multesperane de scpare.

  Recidivistul scpasede nchisoare n 2013i avea un feti cutinerele care lucrau petimp de noapte, aa cn-a rezistat prea multtentaiei. n afar decondamnarea de aseani i ase luni plusnc 724 de zile, violatorul trebuie splteasc victimei i15 mii de euro daune.

  Decizia instanei dela Petroani nu esteuna definitiv. IonuVntoru a intrat nnoaptea de 29 sep-tembrie a.c., ntr-un

  magazin non-stop dinPetroani i a siluit-ope vnztoare, otnr de 25 de ani,iar dup ce a fostprins, le-a spusanchetatorilor c are oslbiciune. Individul aprofitat de faptul gea-mul magazinului eradeschis, a intrat pesteangajat, a lovit-o i

  apoi a violat-o.Victima a reuit scheme poliia, dup cea scpat din minileagresorului, iar individul a fugit. Pe baza descrierii datde femeie, poliitii aureuit s-l prind lascurt timp.

  MaximilianMaximilianGNJUGNJU

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 26 Noiembrie 2014 Actualitate 3

  Magistraii de laCurtea de Apel Albaau admis cererileParchetului de pelng JudectoriaPetroani, de ren-cadrare a faptelor, audesfiinat n partesentina penal datde prima instan, darau meninut pedeapsaadministrat. Curtea aadmis cererea de recuperare a cheltuielilor judiciaresolicitate de o partevtmat din dosar.

  Prin urmare, DoinaMaria Dobre, dinDobreti-Petrila, vaavea de executat apteani i jumtate denchisoare, o pedeapscontopit pentru maimulte infraciuni pentru care a fostjudecat de instanediferite, din care va fisczut perioada executat deja. Cnd i-au fost aduse acesteacuzaii, asistenta se

  afla n spatele gratiilor,pentru c a fost prinsde DIICOT Gorj c seocupa cu trafic de per-soane, proxenetism iprostituie, alturi deali indivizi, iar pentrunelciune, judectoriidin Petroani au con-damnat-o la trei ani cuexecutare. Decizia desptmna trecut aCurii de Apel AlbaIulia este una defini-tiv.

  Reamintim cDoina Maria Dobre,

  din Dobreti-Petrila, aajuns la prostituie itrafic de carne viepentru c intrase ntr-un vrtej al nelciunilor din carenu mai tia cum s-oscoat la captdatorit presiunilorcelor implicai. Zeci deangajai ai Spitalului deUrgen Petroani i-auczut n plas, dar ineamuri, prieteni,cunoscui nct sevehicula o sum depeste 7 miliarde leivechi. Principiul nel-

  ciunilor era cel folositi de Habitat XXI.

  Dei plngerile celornelai au curs din2009, abia n acest an2014 stufosul dosar s-a aflat pe rolulJudectoriei Petroani.

  Totul a nceput cuun mprumut de laCAR Petrila, patronatde Gheorghe Bobar,iar giraii, vreo 13 lanumr, au i fostsomai la doar 6 lunide la mprumut splteasc suma de250 milioane lei, cudobnda aferent, plusdobnd penalizatoarede 2% pe zi, lucru ce afcut ca suma screasc ameitor.

  Apoi, Doina Mariaa apelat la ocunotin s mpru-mute pentru ea osum de 400 milioanelei urmnd s-inapoieze ea, lunar, laCAR, apoi alt per-soan i din nou altaetc., pn la uriaa

  suma vehiculat, pecare Doina Maria nuavea cum s-oplteasc, chiar dacar fi vrut, aa c armas ca giranii s-iachite mprumuturile.

  A apelat i la uncmtar din Deva, darlegile dure alecmrarilor nu i-aulsat loc nici denegociere i a rmasfr apartamentuldintr-un bloc ANL dinPetrila, pe care DoinaMaria l cumprase.

  n timp ce eraurmrit pentru prostituie i trafic de carne vie, apoi condamnat, dosarelenelciunilor i aleexecutorilor judec-toreti se muleau.

  Unul din dosare, cucei nelai, a avut untraseu greu de crezut,ntre anii 2009-2014.Respectiv prima plngere penal care astrnit tvlugul a fostn august 2009 laParchetul Petroani,

  care l-a trimis pentruinstrumentare PoliieiPetroani, apoi a plecat din nou laParchetul Petroani,care l-a trimisTribunalul Deva pentruc suma constatat erapeste 2 miliarde lei;Tribunalul Deva l-atrimis din nou PoliieiPetroani pentru capruser elementenoi; de aici a fost trimis la Poliia Petrilapentru c DoiniaMaria Dobre aveadomiciuliul la Petrila itrimis napoiParchetului Deva, care a naintat sprejudecare dosarulTribunaluluiHunedoara, iar n ianuarie 2014 a fostdeclinat competenai a fost trimis laJudectoria Petroani,conform noului CodPenal, iar de aiciurmnd procedurilenormale de judecat...

  IleanaIleanaFIRULESCUFIRULESCU

  Sentin definitiv n vrtejul nelciunilor asistentei de la PetroaniO parte a tvlugului faptelor penale comise de naa mic a primarului Petrilei,Ilie Pducel, au fost stopate de procurori i instanele de judecat prin pedepsecu executare. Este vorba de Doina Maria Dobre, asistenta medical de la Spitalul deUrgen Petroani, care a fost condamnat n vara acestui an la 7 ani i 6 luninchisoare pentru trafic de persoane, proxenetism i prostituie. Sptmna trecut,Curtea de Apel Alba a mai dat o sentin definitiv n alt dosar, de nelciune azeci de persoane 7 ani i 6 luni cu executare.

  Spaima de la non stop - opt ani dup gratiiR ecidivistul care a violat o vnz-toare de la un magazin non stopdin municipiul Petroani va sta timpde mai bine de opt ani dup gratii, audecis judectorii de la Petroani.Violatorul i-a primit pedeapsa la circao lun de zile de la comiterea faptei.

 • T rofeul i loculII la cel maiimportant concursde muzic uoardin Romnia auajuns la Petroani.Totul, graie celor de la CasaStudeneasc aUniversitii din Petroani, care au dovedit i la aceast ediiec sunt cei maibuni.

  Lavinia Lctu iSidonia Doica sunt celemai bune interprete demuzic uoar i asta ospun specialitii.Ambele au venit laPetroani cu premii,ctignd cel maiimportant concurstradiional al studenilor,Gaudeamus. Nu le-afost uor, iar dac trofeul vine odat cuLavinia abia la fineleacestei sptmni,Sidonia ne spune ct ede greu s ajungi laacest nivel.

  E vorba de foarte,foarte mult munc ide foarte mult ambiie.Dar e vorba i desprefaptul c muncesc cu unom care m ajut foartemult, domnul profesorEugen Munteanu iacesta este un lucrufoarte important. Poimunci i singur, c esteimportant i muncaindividual, dar ai nevoii de cineva s tendrume, ne-a mrtu-risit Sidonia Doica, locul II la festivalulGaudeamus 2014.

  Eugen Munteanu apregtit mereu tineriitalentai la muzic, iartrofeele i festivalurilectigate de acetia staumrturie. Nume impor-tante ale muzicii uoareau fost cluzite de aici,din pepiniera de laPetroani a Casei deCultur a Studenilor,iar acest concurs estemereu important.

  i n acest an amavut privilegiul de a fiinvitai la acest festival,unde suntem binevenii.Reprezentm Casa deCultur a Studenilor laun nivel ct de poate debun, pentru c ne strduim. Spre noroculnostru i fericirea noas-tr, anul acesta am avutbucuria de a veni cuTrofelul i locul II la festivalul Gaudeamus,festivalul cel mai important al studenilor,de muzic uoarromneasc, a explicatEugen Munteanu, profe-sor de canto la Casa deCultur a Studenilordin Petroani.

  Ediia din acest an afestivalului Gaudeamusa fost cea cu numrul23, iar tinerii dinPetroani au adus pre-miile aici. Ne bucurmmult c acest mic centruuniversitar, care estePetroaniul a ajuns s

  fie pe buzele tuturorconcurenilor i este obucurie a noastr c neaflm n rndul caselorstudeneti cu cea maibun pregtire n dome-niul muzicii uoare, amai adugat profesorulEugen Munteanu.

  Concursul denumitFestivalul Naional deMuzic Uoar pentruTineri Gaudeamus

  2014 a avut loc nperioada 20 - 22noiembrie 2014, iar laeveniment au participatelevi i liceeni membriai caselor de cultur alestudenilor din TrguMure, Bucureti, Iai,Petroani, Ploieti,Craiova i Braov.

  DianaDianaMITRACHEMITRACHE

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 26 Noiembrie 20144 Actualitate Actualitate 5

  Caritas i MoCrciunM o Crciun vaveni la aproxi-mativ 9000 de copii dinmunicipiul Petroani.i n acest an, organi-zaia Caritas vampri cadouri copiilorcare provin din familiicu probleme sociale. Lafel ca i pn acum,organizaia RoundTable i Ladys Circledin Germania trimitpachete copiilor dinRomnia.

  Organizaia Caritasdin Petroani organizeazun eveniment n lunadecembrie, al crui iniiator a fost organizaiaRound Table i LadysCircle. n fiecare an ei vincu 3-4 tiruri de cadouridin Germania. Acestecadouri sunt realizate decopiii din Germania

  pentru copiii dinRomnia, a declaratAlexandru Kelemen,reprezentant CaritasPetroani.

  Pachetele vor ajunge lacopiii din Valea Jiului, dari la cei din comuna Pui.Acestea vor conine dulciuri, dar i multe altelucruri.

  n principiu, numrulaproximativ va fi n jur de

  9000 de copii din ValeaJiului i pn n Pui c iacolo vom distribui acestepachete. Fiind pachete dela copii pentru copii probabil aceste pachetevor conine dulciuri,jucrii i lucruri de igienpersonal deoarece elevin deja gata fcute decopiii din Germania, leambaleaz frumos ca deCrciun i le trimit cuaceti membri ai dele-gaiei de la Round Table,a mai spus sursa citat.

  De ani de zile cei de laCaritas sunt Mo Crciunpentru mii de copii dinValea Jiului. Alturi deasociaiile din Germaniaacetia nsenineaz srbtorile de iarn alecelor mici.

  Monika BACIU Monika BACIU

  80 de ochi albatri.Minivacana de 1decembrie i trimitepe pasionaii dedrumeii la munte.Mai muli iubitoriai naturii se vorntlni n acestweekend n retezatunde i vor vizitaochii, i anume cele80 de lacuri.

  Pentru c e miniva-can cltorim cevamai departe de cas.Mergem n trmulcelor 80 de lacuri,acum posibil ngheatedar cu nimic mai puin

  frumoase! Conducem nconvoi i apoi avem deurcat vreme de un ceasi jumtate pn lacabana Pietrele undelsm bagajele. Luni 1decembrie cobormnapoi la maini i sr-btorim Ziua Romnieintr-un loc aparte. Ne

  aezm tocmai nPalma lui Dumnezeu,cea pe care o vezi nfotografia turei!, spunorganizatorii.

  Parcul NaionalRetezat, un loc slbatic, presrat cuzeci de lacuri glaciare ipopulat de mii de speciide plante i animale.Astzi i recomandms descoperi culmileimpuntoare, lacurilespectaculoase i naturan forma ei pur dinRetezat.

  Parcul NaionalRetezat se afl njudeul Hunedoara iocup o suprafa de

  54 400 de hectare.Accesul se poate faceprin Valea Jiului sauprin DepresiuneaHaegului. n Valea Jiuluipoi ajunge dinspre Devasau Trgu Jiu pe DN66,iar n DepresiuneaHaegului, din Deva peDN66 sau dinCaransebe pe DN68.

  Culmile masivuluiRetezat ating de la 800pn la 2 500 demetri. Pentru a protejafrumuseea natural alocului, nu au fost construite telecabinesau teleferice, astfelnct parcul poate fi vizitat doar la pas, penumeroasele traseecare strbat masivul.

  n Parcul NaionalRetezat sunt peste 80de lacuri glaciare. DacLacul Bucura este celmai mare astfel de lacdin Romnia, LaculZnoaga este cel maiadnc 29 de metri.

  Monika BACIU Monika BACIU

  Trgurilede porci,online ranii s-au mutatdin trguri nmediul virtual. i-aufotografiat godacii ntoata splendoarea lori i-au pus pe site-urilespecializate n sperana ca vor vindect mai muli.

  Srbtorile de iarn seapropie, iar pe masa deCrciun se vor regsi pro-dusele tradiionaleromneti. Crnai deporc, piftie, caltabo imulte alte bunti vor fipreparate de gospodinepentru cuaceastocazie.

  Pentru ceicare nu autimp s cauteprin trguriporcii, mediulonline lefaciliteazachiziia.Porcii sevnd i peinternet.

  De la porci vietnamezisau purcei crescui ecoacetia sunt scoi la vnzare pe site-urile deprofil. Preurile variaz, iar vnztorii negociaz.

  Porci de ras 6-20sptmni i pentru tiat10lei/kg viu. Crescuitradiional. Stoc permanent peste 70capete tot timpul anului,aa sun un anun.

  Vnd purcei nrcai,rasa vietnamez, prenegociabil, sun un altanun.

  Trasportul n localitateeste gratuit mai spunvnztorii. Pe site-urile deanunuri se vnd i porci vietnamenzi la 13 lei kilogramul, viu, dari porci din rasaMangalia, la acelai pre.

  Monika BACIU Monika BACIU

  Ziua Mondial de Luptmpotriva HIV/SIDA,

  celebrat de DSV

  D irecia de Sntate PublicHunedoara celebreaz de 1Decembrie Ziua Mondial de Luptmpotriva HIV/SIDA.

  Potrivit reprezentanilor DSP aceast zi secelebreaz ncepnd din 1988, ca oportunitatea oamenilor de pretutindeni s se uneasc nlupta mpotriva maladiei, s fie solidari cu ceicare triesc cu boala i s-i comemoreze pe ceicare au decedat n urma acesteia.

  n perioada 2011 2015, mesajul campanieimondiale de lupt mpotriva HIV/SIDA este"INTA ZERO: ZERO INFECII NOI CU HIV.ZERO DISCRIMINRI. ZERO DECESE PRINSIDA". Potrivit datelor statistice, n Romnia, n2013, 12.273 persoane infectate HIV/SIDAerau n via (19.261 total cumulativ, ncepndcu anul 1985), dintre care: cazuri HIV/SIDA lacopii 0 14 ani: 9.946 i aduli peste 14 ani:9.315 cazuri. Totalul deceselor prin SIDA a fostde 6.367 cazuri. n Hunedoara, evoluiacazurilor HIV/SIDA n judeul Hunedoara seprezint astfel: n Deva, n anul 2012 erau 44de bolnavi HIV, n 2013numrul a crescut la45, iar n trimestrul III 2014 numrul bolnavilora crescut la 47. n Hunedoara, n 2012, erauluai n eviden 15 bolnavi, n 2013, numrul armas tot 15, iar n trimestrul III 2014, numrula crescut la 18. n Petroani situaia este dramatic. Astfel, n 2012, numrul bolnavilorde HIV era de 205, n 2013, tot 205, iar ntrimestrul III 2014, numrul acrescut la 208.

  Trofeele Gaudeamus, aduse la Petroani

  1 decembrie, pe trmul lacurilor

 • T rofeul i loculII la cel maiimportant concursde muzic uoardin Romnia auajuns la Petroani.Totul, graie celor de la CasaStudeneasc aUniversitii din Petroani, care au dovedit i la aceast ediiec sunt cei maibuni.

  Lavinia Lctu iSidonia Doica sunt celemai bune interprete demuzic uoar i asta ospun specialitii.Ambele au venit laPetroani cu premii,ctignd cel maiimportant concurstradiional al studenilor,Gaudeamus. Nu le-afost uor, iar dac trofeul vine odat cuLavinia abia la fineleacestei sptmni,Sidonia ne spune ct ede greu s ajungi laacest nivel.

  E vorba de foarte,foarte mult munc ide foarte mult ambiie.Dar e vorba i desprefaptul c muncesc cu unom care m ajut foartemult, domnul profesorEugen Munteanu iacesta este un lucrufoarte important. Poimunci i singur, c esteimportant i muncaindividual, dar ai nevoii de cineva s tendrume, ne-a mrtu-risit Sidonia Doica, locul II la festivalulGaudeamus 2014.

  Eugen Munteanu apregtit mereu tineriitalentai la muzic, iartrofeele i festivalurilectigate de acetia staumrturie. Nume impor-tante ale muzicii uoareau fost cluzite de aici,din pepiniera de laPetroani a Casei deCultur a Studenilor,iar acest concurs estemereu important.

  i n acest an amavut privilegiul de a fiinvitai la acest festival,unde suntem binevenii.Reprezentm Casa deCultur a Studenilor laun nivel ct de poate debun, pentru c ne strduim. Spre noroculnostru i fericirea noas-tr, anul acesta am avutbucuria de a veni cuTrofelul i locul II la festivalul Gaudeamus,festivalul cel mai important al studenilor,de muzic uoarromneasc, a explicatEugen Munteanu, profe-sor de canto la Casa deCultur a Studenilordin Petroani.

  Ediia din acest an afestivalului Gaudeamusa fost cea cu numrul23, iar tinerii dinPetroani au adus pre-miile aici. Ne bucurmmult c acest mic centruuniversitar, care estePetroaniul a ajuns s

  fie pe buzele tuturorconcurenilor i este obucurie a noastr c neaflm n rndul caselorstudeneti cu cea maibun pregtire n dome-niul muzicii uoare, amai adugat profesorulEugen Munteanu.

  Concursul denumitFestivalul Naional deMuzic Uoar pentruTineri Gaudeamus

  2014 a avut loc nperioada 20 - 22noiembrie 2014, iar laeveniment au participatelevi i liceeni membriai caselor de cultur alestudenilor din TrguMure, Bucureti, Iai,Petroani, Ploieti,Craiova i Braov.

  DianaDianaMITRACHEMITRACHE

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 26 Noiembrie 20144 Actualitate Actualitate 5

  Caritas i MoCrciunM o Crciun vaveni la aproxi-mativ 9000 de copii dinmunicipiul Petroani.i n acest an, organi-zaia Caritas vampri cadouri copiilorcare provin din familiicu probleme sociale. Lafel ca i pn acum,organizaia RoundTable i Ladys Circledin Germania trimitpachete copiilor dinRomnia.

  Organizaia Caritasdin Petroani organizeazun eveniment n lunadecembrie, al crui iniiator a fost organizaiaRound Table i LadysCircle. n fiecare an ei vincu 3-4 tiruri de cadouridin Germania. Acestecadouri sunt realizate decopiii din Germania

  pentru copiii dinRomnia, a declaratAlexandru Kelemen,reprezentant CaritasPetroani.

  Pachetele vor ajunge lacopiii din Valea Jiului, dari la cei din comuna Pui.Acestea vor conine dulciuri, dar i multe altelucruri.

  n principiu, numrulaproximativ va fi n jur de

  9000 de copii din ValeaJiului i pn n Pui c iacolo vom distribui acestepachete. Fiind pachete dela copii pentru copii probabil aceste pachetevor conine dulciuri,jucrii i lucruri de igienpersonal deoarece elevin deja gata fcute decopiii din Germania, leambaleaz frumos ca deCrciun i le trimit cuaceti membri ai dele-gaiei de la Round Table,a mai spus sursa citat.

  De ani de zile cei de laCaritas sunt Mo Crciunpentru mii de copii dinValea Jiului. Alturi deasociaiile din Germaniaacetia nsenineaz srbtorile de iarn alecelor mici.

  Monika BACIU Monika BACIU

  80 de ochi albatri.Minivacana de 1decembrie i trimitepe pasionaii dedrumeii la munte.Mai muli iubitoriai naturii se vorntlni n acestweekend n retezatunde i vor vizitaochii, i anume cele80 de lacuri.

  Pentru c e miniva-can cltorim cevamai departe de cas.Mergem n trmulcelor 80 de lacuri,acum posibil ngheatedar cu nimic mai puin

  frumoase! Conducem nconvoi i apoi avem deurcat vreme de un ceasi jumtate pn lacabana Pietrele undelsm bagajele. Luni 1decembrie cobormnapoi la maini i sr-btorim Ziua Romnieintr-un loc aparte. Ne

  aezm tocmai nPalma lui Dumnezeu,cea pe care o vezi nfotografia turei!, spunorganizatorii.

  Parcul NaionalRetezat, un loc slbatic, presrat cuzeci de lacuri glaciare ipopulat de mii de speciide plante i animale.Astzi i recomandms descoperi culmileimpuntoare, lacurilespectaculoase i naturan forma ei pur dinRetezat.

  Parcul NaionalRetezat se afl njudeul Hunedoara iocup o suprafa de

  54 400 de hectare.Accesul se poate faceprin Valea Jiului sauprin DepresiuneaHaegului. n Valea Jiuluipoi ajunge dinspre Devasau Trgu Jiu pe DN66,iar n DepresiuneaHaegului, din Deva peDN66 sau dinCaransebe pe DN68.

  Culmile masivuluiRetezat ating de la 800pn la 2 500 demetri. Pentru a protejafrumuseea natural alocului, nu au fost construite telecabinesau teleferice, astfelnct parcul poate fi vizitat doar la pas, penumeroasele traseecare strbat masivul.

  n Parcul NaionalRetezat sunt peste 80de lacuri glaciare. DacLacul Bucura este celmai mare astfel de lacdin Romnia, LaculZnoaga este cel maiadnc 29 de metri.

  Monika BACIU Monika BACIU

  Trgurilede porci,online ranii s-au mutatdin trguri nmediul virtual. i-aufotografiat godacii ntoata splendoarea lori i-au pus pe site-urilespecializate n sperana ca vor vindect mai muli.

  Srbtorile de iarn seapropie, iar pe masa deCrciun se vor regsi pro-dusele tradiionaleromneti. Crnai deporc, piftie, caltabo imulte alte bunti vor fipreparate de gospodinepentru cuaceastocazie.

  Pentru ceicare nu autimp s cauteprin trguriporcii, mediulonline lefaciliteazachiziia.Porcii sevnd i peinternet.

  De la porci vietnamezisau purcei crescui ecoacetia sunt scoi la vnzare pe site-urile deprofil. Preurile variaz, iar vnztorii negociaz.

  Porci de ras 6-20sptmni i pentru tiat10lei/kg viu. Crescuitradiional. Stoc permanent peste 70capete tot timpul anului,aa sun un anun.

  Vnd purcei nrcai,rasa vietnamez, prenegociabil, sun un altanun.

  Trasportul n localitateeste gratuit mai spunvnztorii. Pe site-urile deanunuri se vnd i porci vietnamenzi la 13 lei kilogramul, viu, dari porci din rasaMangalia, la acelai pre.

  Monika BACIU Monika BACIU

  Ziua Mondial de Luptmpotriva HIV/SIDA,

  celebrat de DSV

  D irecia de Sntate PublicHunedoara celebreaz de 1Decembrie Ziua Mondial de Luptmpotriva HIV/SIDA.

  Potrivit reprezentanilor DSP aceast zi secelebreaz ncepnd din 1988, ca oportunitatea oamenilor de pretutindeni s se uneasc nlupta mpotriva maladiei, s fie solidari cu ceicare triesc cu boala i s-i comemoreze pe ceicare au decedat n urma acesteia.

  n perioada 2011 2015, mesajul campanieimondiale de lupt mpotriva HIV/SIDA este"INTA ZERO: ZERO INFECII NOI CU HIV.ZERO DISCRIMINRI. ZERO DECESE PRINSIDA". Potrivit datelor statistice, n Romnia, n2013, 12.273 persoane infectate HIV/SIDAerau n via (19.261 total cumulativ, ncepndcu anul 1985), dintre care: cazuri HIV/SIDA lacopii 0 14 ani: 9.946 i aduli peste 14 ani:9.315 cazuri. Totalul deceselor prin SIDA a fostde 6.367 cazuri. n Hunedoara, evoluiacazurilor HIV/SIDA n judeul Hunedoara seprezint astfel: n Deva, n anul 2012 erau 44de bolnavi HIV, n 2013numrul a crescut la45, iar n trimestrul III 2014 numrul bolnavilora crescut la 47. n Hunedoara, n 2012, erauluai n eviden 15 bolnavi, n 2013, numrul armas tot 15, iar n trimestrul III 2014, numrula crescut la 18. n Petroani situaia este dramatic. Astfel, n 2012, numrul bolnavilorde HIV era de 205, n 2013, tot 205, iar ntrimestrul III 2014, numrul acrescut la 208.

  Trofeele Gaudeamus, aduse la Petroani

  1 decembrie, pe trmul lacurilor

 • ANUNConsiliul Judeean

  Hunedoara face cunoscut publicului interesat c a fostaprobat prin HCJ nr. 186/2014Regulamentul de vizitare a mo-numentului Sarmizegetusa Regia Grditea de Munte. Cele maiimportante prevederi ale acestuiasunt urmtoarele:

  z Accesul turitilor n interi-orul sitului arheologic este per-mis numai prin locurile i petraseele stabilite i marcate. z Vizitarea monumentului de

  la Sarmizegetusa Regia se facedup cum urmeaz:

  a) n perioada 1 mai 30septembrie,- zilnic ntre orele09.00 i 20.00;

  b) n perioadele 1 martie 30 aprilie i 1 octombrie 30noiembrie,- zilnic ntre orele

  09.00 i 18.00;c) n perioada 1 decembrie

  28 februarie, situl este nchis. naceast perioad vizitarea esteposibil, la solicitarea unorgrupuri de cel puin 5 persoane,numai dac starea vremii per-mite acest lucru i cu aprobareaprealabil a Serviciului Public deAdministrare a MonumentelorIstorice.

  z Ultima intrare a turitilorn perimetru se face cu o ornaintea nchiderii.z Folosirea n scop comer-

  cial a imaginilor fotografiate saufilmate n monument indiferentde suport, nu este permisdect cu acordul prealabil alconducerii Serviciul Public deAdministrare a MonumentelorIstorice organizat n subordineaConsiliului Judeean Hunedoarai cel al Ministerului Culturii -prin Direcia Judeean Pentru

  Cultur i Patrimoniu NaionalHunedoara, n condiiile preve-derilor legislative n vigoare.z Organizarea de adunri

  publice, manifestri de oricenatur, activiti culturale,sportive sau de orice fel n inte-riorul monumentului se facenumai cu aprobarea conduceriiServiciul Public de Administrarea Monumentelor Istorice organi-zat n subordinea ConsiliuluiJudeean Hunedoara i aMinisterului Culturii avizat deInstitutul Patrimoniului Naionalprin Direcia Judeean PentruCultur i Patrimoniu NaionalHunedoara, n condiiile preve-derilor legislative n vigoare.z Vizitatorii sitului arheologic

  au urmtoarele obligaii: - s achite taxele aferente

  vizitrii monumentului, stabiliteprin hotrre a ConsiliuluiJudeean Hunedoara, indiferentde direcia din care ptrund nincinta monumentului, i s nuprezinte la control, bilete falsesau cumprate n alte zile dectcea a controlului;

  - s nu distrug, modifice oris degradeze panourile informa-tive, marcajele, indicatoarele,construciile, mprejmuirile sauorice alte amenajri aflate nperimetrul sitului arheologic;

  - s arunce deeurile doar nlocurile special amenajate;

  - s depun selectiv deeurilede ambalaje n containereleinscripionate corespunztorcategoriei de deeuri, n confor-mitate cu regulile privindcolectarea selectiv;

  - s nu aprind focul, torelumnri, candele sau orice altobiect cu flacar n incinta situ-lui arheologic sau n imediataapropiere a zidurilor cetii;

  - s respecte orarul dedesfurare a activitii de viz-itare a sitului arheologic i s nuptrund n incinta monumentu-lui, din nici o direcie, n afaraprogramului de vizitare afiat ipublicat;

  - s parcheze autovehiculelenumai n zonele special amena-jate n acest scop;

  - s nu ptrund i s nu cir-cule n interiorul sitului arheo-logic cu autovehicule, motoci-clete, mopede, biciclete, role,sau orice alt tip de vehicule, fiecu autopropulsie fie cu traciuneanimal;

  - s foloseasc pentru satis-facerea necesitilor fiziologicedoar locurile special amenajate,n mod civilizat i respectndnormele igienice afiate;

  - s nu foloseasc produsede igien personal n interiorulsitului arheologic;

  - s nu ndeprteze, s nurneasc ori s nu distrug veg-etaia, plantele, animalele, rocilesau orice alte elemente alecadrului natural i/sau construit;

  - s nu profaneze monumen-tul istoric prin postarea saunscripionarea unor semne saumesaje n interiorul sitului arhe-ologic;

  - s pstreze linitea i s nuderanjeze ali vizitatori prinstrigte, producerea de zgo-mote, larm sau prin folosireaoricrui aparat, obiect ori instru-ment muzical sau prin mani-festri care afecteaz imagineamonumentului ;

  - s nu arunce igri, chibrit-uri sau orice alte obiecte aprinsen alte locuri dect n cele spe-cial amenajate;

  - s nu campeze i s nudesfoare activiti de picnicsau plaj n interiorul situluiarheologic, i s nu consumealcool pe timpul vizitrii sau nincinta monumentului istoric;

  - s foloseasc numai locurilede odihn special amenajate is nu se aeze pe iarb n incin-ta monumentului;

  - s nu organizeze n incintasitului arheologic, manifestaiipublice, cultural-artistice, cere-monii religioase sau ezoterice,edine de yoga, spiritism saude vindecare si purificare, fraprobarea prealabil a conduc-erii Serviciul Public deAdministrare a MonumentelorIstorice, precum i s nu par-ticipe la astfel de adunri;

  - s nu escaladeze, s nu secaere i s nu se aeze pemonumentele sau zidurile situluiarheologic.

  - s nu se abat de latraseele marcate pentru vizi-

  tarea monumentului ;

  z Cererile pentru vizitareasitului istoric SarmizegetusaRegia pot fi:

  - accesate pe site-ulConsiliului JudeeanHunedoara, descrcate, com-pletate i trimise electronic laadresa [email protected];

  - completate la pensiuniledin zona cetilor dacice, odatcu rezervarea i trimise laaceeai adres([email protected]);

  - ridicate i completate directde la sediul Serviciului Public deAdministrare a monumenteloristorice, Deva, Bulevardul 1Decembrie 1918 , nr 28, cam-era nr 24, cu minim 3 zilenaintea inteniei de vizitare.

  Persoane de contact:EUGENIA ZGVRDEAN

  0730 060 769VLADIMIR BRYLYNSKEI

  0730 060 767

  z Modelul unei cereri de vizitare a monumentului istoricSarmizegetusa Regia este urmtorul:

  CERERE

  Ctre Serviciul Public deAdministrare a MonumentelorIstorice

  Prin prezenta, v rugm saprobai vizitarea sitului istoricSarmizegetusa Regia, n ziuade.................................nintervalul orar 10-15, pentruun numr de ...............turiti.

  Precizm c avemcunotin de faptul c drumuljudeean 705 A, pe tronsonul33,400- 37,409, respectivValea Alb- SarmizegetusaRegia, este nchis circulaieipublice auto n perioada 15noiembrie 2014 pn n 15martie 2015, prin solicitareaConsiliului JudeeanHunedoara, aprobat deServiciul Poliiei Rutiere dincadrul IPJ Hunedoara.

  Prin prezenta ne angajms respectm att regulamen-tul , ct i orarul de vizitare almonumentului .

  Data SolicitantNume, prenume,

  instituie

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 26 Noiembrie 20146 Actualitate

  U n ofer dinvestul ViiJiului care circulape DN 66 cu orulot fr plcuede nmatriculare icu defeciuni la sistemul de ilumi-nat, s-a gndit cdac-i scrie cuvopsea pe rulot:fr semnalezarepoate merge linitit.

  Ghinionul lui afcut s ntlneasc unechipaj al PoliieiRutiere Petroani caremonitoriza traficul, iarpoliitilor nu li s-aprut amuzantinscripia i l-au traspe dreapta.

  La verificri au constatat c oferul nuavea documentele n regul i existaususpiciuni ca rulota sfie furat. Aa c l-auescortat pe ofer pnla sediul Poliiei

  Petroani pentru veri-ficri. Amenda primite mai mare dectpreul rulotei. A fostdus o rulot la sediulPoliiei Petroani, existau suspiciuni defurt pentru c nu aveanumere de nmatricu-lare aplicate pe rulot.

  S-au fcut verificrii proprietarul nu aavut nici certificatulasupra lui, dar l-a adusulterior de acas.

  Pentru lips plcuei ITP a fost acordat

  o amend de 2160 de lei i s-a ridicat certificatul de nmatriculare pn seremediaz problemade ITP.

  Rulota nu erafurat, s-au fcut verificri la serii, latalon dar s-a clarificatsituaia, a declaratsubcomisar BogdanNiu, purttor decuvnt IPJHunedoara.

  MaximilianMaximilianGNJUGNJU

  Suspectat c a furat o rulot

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 26 Noiembrie 2014 Actualitate 7

  N u produc ctar fi necesarpentru stocul celordou termocentraleMintia i Paroenii atunci vor lucrasuplimentar, darvor i importa huildin afara rii.Vorbim despreminerii din ValeaJiului, care n lunadecembrie vor finevoii s lucrezesuplimentar, darcare vor fi pltiipentru muncadepus trei lunimai trziu.

  Importul de huil nupoate fi evitat, chiardac minerii din toateminele Vii Jiului sunt gata s lucreze ismbetele. Liderii desindicat spun acum ciau huil importat, oamestec cu ceaextras din Valea Jiuluii astfel asigur bunafuncionare a CEH i aSocietii de nchideride Mine. Alt soluienu exist.

  Importul de crbune este absolutnecesar, avnd nvedere stocurile de crbune extrem dediminuate de la Mintiai Paroeni. Am avut o discuie luni ntreadministraie i sindi-catul Muntele, princare am convenit cantreaga cantitate decrbune care provinedin minele viabile sfie transportat ctretermocentrale, attatimp ct din punct devedere granulometricndeplinete cerinelede calitate, iar prinamestecul cu crbunelede import, care este cu

  putere caloric superioar, s facemun crbune de 4.000de kCal/kg, care smearg la Mintia, aspus Petre Nica, liderSindicatul Muntele

  Minerii vor lucra ismbetele i n lunadecembrie, cnd suntmai multe zile libere,acetia vor intra nmin ca s dea cr-bune. Totui, liderii lorspun c vor fi i pltiipentru asta, chiar dacera mai bine s lucrezen var. Cu sigu-ran, n msura ncare vom ajunge la onelegere cu adminis-traia, cu privire la

  plata muncii supli-mentare, vom agrea iun protocol prin cares lucrm n cteva dinzilele nelucrtoare pen-tru a suplimenta pro-ducia de huil. Esteposibil s se ntmple,mai ales c CEH arestocuri reduse i arputea declara o starede for major, pen-tru c nu ne putempermite s lsm Devai Valea Jiului frenergie termic i snu avem sigurana cputem furniza energie

  electric n sistemulenergetic naional, aadugat Nica.

  Nica spune cminerii au un protocolncheiat n ce priveteplata zilelor de sm-bt, iar acestea vor fipltite dup cumurmeaz. Atunci cndlucrezi 4 smbete,dou le ai pltite navans, dublu i pentrualte dou urmeaz si iei repaus, iar dacangajatorul nu poates i acorde repaus, si le plteasc tot

  dublu, dar peste 60 dezile, a conchispreedinteleSindicatului Munteledin Valea Jiului.

  Aproximativ 4.500de tone livreaz diviziaminier a CEH iaproximativ 2.000 det minerii de lanchideri, ns, termo-centralele trebuie s iasigure un stoc dehuil, ca s fie sigurec pot funciona iatunci minerii vormunci mai mult, iar administraia vaimporta huil.

  DianaDianaMITRACHEMITRACHE

  Bucureteniisubvenionaide 4 ori fade mineriB ucuretenii primescsubvenii de cel puin 4 ori mai mari dect mineriidin Valea Jiului. Vorbimdespre diferenele fcute destatul romn n acestmoment, diferene carengroap mineritul, n detrimentul altor industrii.

  Subveniile la nclzire acordatedoar locuitorilor din CapitalaRomniei sunt mult mai mari dectcele pe care le primete mineritul.Liderul de sindicat Petre Nicaspune c ortacii sunt defavorizai ifolosii doar atunci cnd Statulromn are nevoie de ei.

  Minele din Valea Jiului i cele2 termocentrale sunt folosite destatul romn doar atunci cnd statul are nevoie de ele, pentru a-i asigura, fie o independenenergetic, fie o linite social,dar nu sprijin mai cu nimicaceast activitate.

  Cele 7 exploatri miniere din

  Valea Jiului au funcionat cu 60 demilioane de euro. n acelai timp,cele 2 termocentrale au avut unprofit, foarte mic, dar nu au fostpe minus la bilan. i n acestecondiii, cu 60 de milioane deeuro, Valea Jiului cu 8.700 de angajai a trit, cele dou termocentrale nu au avut pierderii v spun c Bucuretiul, pentrunclzirea termic a orauluiprimete subvenie de 250 de milioane de euro pe an. Este inadmisibil ca statul romn sfac o astfel de diferen, adeclarat Petre Nica, liderul sindi-catului Muntele din Valea Jiului.

  Minerii din Valea Jiului ar aveanevoie de subvenii ca ssupravieuiasc, ns, n urmavizitei de la Bruxelles, oficialii dinValea Jiului au aflat c acest lcurunu mai este posibil. Asta ncondiiile n care alte ri au gsitprotie i investesc chiar n indus-tria extractiv.

  Diana Diana MITRACHEMITRACHE

  Proiecte de succesale administraieide la Petroani n 2014

  A dministraia de laPetroani a reuit i nacest an s implementeze oserie de proiecte a cror scopfinal a fost acela de a oferiun nivel de civilizaie european cetenilor.

  i astea n condiiile n care anul2014 nu a fost unul foarte darnicdin punct de vedere financiar cuadministraia local.

  Astfel, un proiect mai vechi aladministraiei locale prin care sedorete construirea unui centru de informare turistic, a demarat i ncurnd urmeaz ca investiia s fiefinalizat. Valoarea acestui proiecteste de 617.705,64 lei, cu o com-ponent nerambursabil n sumde 488.875,81 lei.

  Un alt proiect, semnat chiar nurm cu cteva sptmni de ctreprimarul Tiberiu Iacob Ridzi n valoare de peste 800.000 de eurovizeaz construirea i dotarea unuiminihotel coal la ColegiulEconomic Hermes.

  De asemenea, construireatelescaunul TS3, care cu siguranva genera o cretere a interesuluituritilor fa de staiunea Parngn acest sezon de iarn, a fostfinalizat, i nu n ultimul rnd inau-gurarea bazinului de not, sunt altedou investiii asumate de primarulTiberiu Iacob Ridzi.

  Desigur, dincolo de toate acesteinvestiii, modernizarea drumului deacces spre zona turistic Parng,pe poriunea aflat n responsabili-tatea administraiei publice locale,respectiv pe strada Maleia a nsem-nat alt proiect finalizat cu succes deadministraia Ridzi. Sigur, s-arputea s existe i crcotai care scomenteze despre aceste investiii,dar administraia Ridzi a demons-trat, cel puin pn acum, c sebazeaz pe fapte nu pe vorbe.

  Marius Marius MITRACHEMITRACHE

  Smbete lucrate i importuri de huil

 • 8 Actualitate Cronica Vii Jiului | Miercuri, 26 Noiembrie 2014

  Z pad lamunte itelescaun nou.Iubitorii sporturilorde iarn vor avea ladispoziie ncepnddin acest weekendun telescaun nounou. Lucrrile aufost finalizate, iarinaugurarea vaavea loc smbt,de Sfntul Andrei, ozi cu semnificaieaparte n culturaromnilor.

  Am crezut i credn continuare n acestproiect care poate sdea o nou identitatei o nou ans la dezvoltare nu doarmunicipiului Petroani,ci ntregii Vi a Jiului.Chiar i atunci cndproiectul nostruprivind DezvoltareaDomeniului Schiabil nmasivul Parng s-ablocat i chiar atuncicnd unele voci vorbeau chiar despreabandonarea lui, eu nuam ncetat s cred clucrurile vor mergespre bine i am acio-nat ca atare. Cred c,atunci cnd ai voin,cu ajutorul bunuluiDumnezeu nu existnici o barier n caleareuitei i faptul c amgsit soluia pentru a

  continua proiectulacesta al dezvoltriiturismului demons-treaz din plin acestlucru, spune primarulTiberiu Iacob Ridzi.

  Preurile pentru utilizarea telescaunuluiau fost stabilite, ns nprima zi de funcionareturitii vor putea urcagratuit cu instalaia detransport pe cablu.Din experiena anilortrecui, atunci cndcltoria cu telescaunuleste gratuit, numrulcelor care urc lamunte este mare.Pentru cei care dorescs participe la acesteveniment, adminis-traia local de laPetroani a dispus ca n ziua de 30 noiembrie, noultelescaun TS3 sfuncioneze gratuit pentreaga durat a zilei.

  Vom inaugura nmod oficial acestobiectiv pe data de 30

  noiembrie, dat la caredeschidem n mod ofi-cial i sezonul turisticde iarn din staiuneaParng. Vreau s-iinvit alturi de noi, laacest eveniment, petoi cetenii caredoresc s se convingde utilitatea acesteiinvestiii care va conduce la o creterea interesului turitilorfa de staiuneaParng, fapt care vagenera n timp i dez-voltarea unor activitidirect productive pen-tru ntreaga noastrcomunitate local,precizeaz primarulmunicipiului Petroani,Tiberiu Iacob Ridzi.

  Telescaunul TS 3are punctul de plecaren incinta HoteluluiRusu iar staia dentoarcere n zonaunde s-a aflat Csua din poveti.Telescaunul TS3 are ocapacitate de 1200turiti/or i deservete

  att persoanele careviziteaz masivulParng ct i schioriicare folosesc prtiile2A, 2C i 2B. TS3 areo lungime de 2,2 km,fiind deservit de unnumr de 74 descaune a cte patrulocuri fiecare. n cadruledinei de Consiliulocal din luna noiem-brie, a fost aprobat i

  planul tarifar n bazacruia se va puteafolosi instalaia detransport pe cablu.Astfel, costul unui biletcu noul telescaun cost10 lei pentru aduli,respectiv 7 lei pentrucopiii sub 12 ani, pen-tru un singur drum. Ocltorie dus-ntors iva costa pe aduli 15lei, iar pe copii 10 lei.Cei interesai pot facei abonamente. Astfel,pentru o jumtate dezi abonamentul este de40 de lei pentru aduii 28 de lei pentrucopii. Tarifele se aplicncepnd cu data de 1decembrie i au inclusi taxa montan (con-form tabelului de mai jos).

  Pentru a continualucrrile la proiectul demodernizare al zoneituristice Parng, dupce proiectul finanatprin intermediulGuvernului a fost blocat la MinisteruluiDezvoltrii Regionalei Turismului n 2012din lips de fonduri,

  Primria i Consiliullocal al municipiuluiPetroani au decis scontinue lucrrile, nlimita posibilitilorproprii ale bugetuluilocal. Pentru a aveabanii necesari pentrufinalizarea TS3, unuldintre cele mai impor-tante obiective deinvestiii ale acestuiproiect, municipali-tatea din Petroani acontractat anul acestaun credit pentruinvestiii n valoare de13 milioane de lei.

  Lucrrile deinvestiie aferenteobiectivuluiDezvoltarea dome-niului schiabil n zonaturistic Parng aunceput n ultimultrimestru al anului2010 cu lucrri deorganizare de antier idefriri, respectiv,pregtirea terenuluipentru telescaunul TS3i prtia 2C.

  Monika BACIUMonika BACIU

  S rbtorile deiarn bat lau, iar adminis-traia local de laPetroani deja anceput toatepregtirile pentru coraul s fie n toncu evenimentele.

  i anul acesta, laPetroani va fi roganizattrgul de Crciun. Dacanul trecut acesta a avut loc

  n parcul de la piaa cen-tral, n acest an, comer-cianii i vor putea amplasacsuele pe centrul civic.

  Organizam Trgul deCrciun. Amplasam celecinci csue pe care noi leavem undeva n zonaCentrului Civic. Suntem ndiscuie cu comercianiicare s vin i s-i prezinteprodusele de crciun nzona respectiv

  ncepnd cu data de 6decembrie i pn dupAnul nou, a declarat

  Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiuluiPetroani.

  n cazul n care numrulcomercianilor va fi maimare dect cel al csueloratunci se va suplimentanumrul locurilor.

  Nu vom putea supli-menta numrul de csuens ncercam s suplimen-tm locurile dac comer-cianii vin cu csuele lorsau cu logistica lor, vom fide acord cu condiia s se

  ncadreze n spiritulCrciunului, a mai spusedilul.

  Sunt ateptai comer-

  ciani de produsetradiionale din Valea Jiuluii nu numai.

  Monika BACIUMonika BACIU

  Zpad i telescaun nou

  Ingredientele perfecte pentrusezonul de iarn din Parng

  Feeria srbtorilor de iarn

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice