cvj nr. 629, miercuri 11 iunie 2014

of 16/16
Polonezii viziteazã minele >>> PAGINA A 3-A Consilierul Þurcaº - admis cu nota zece >>> PAGINA A 3-A Bacalaureat 2014, primele emoþii >>> PAGINA A 4-A Imobile ridicate între anii 1800 ºi 1900 ajung ruine >>> PAGINA A 6-A Pânã nu se furã bucatã cu bucatã Staþia de epurare a minei Valea de Brazi va fi ecologizatã >>> PAGINA A 11-A Piaþã inutilã în cãutare de investitor >>> PAGINA A 12-A O viaþã petrecutã la catedrã >>> PAGINA A 5-A Regretã cã au pãrãsit sistemul minier >>> PAGINA A 7-A Nãpãdiþi de bãlãrii >>> PAGINA A 10-A Rezultatele educãrii pãrinþilor de cãtre copii >>> PAGINILE 8-9 Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 16 pagini 1 LEU Cronica Vãii Jiului Fondat 2011 Anul III Nr. 629 Miercuri, 11 Iunie 2014 Î n actualul buget al CEH, aprobat de executiv, sunt prevãzute o serie de tãieri din drepturile salariaþilor, însã liderii sindicali susþin cã minerii din subteran nu vor pierde nimic din ceea ce aveau în Contractul colectiv de muncã expirat ieri (marþi). >>> >>> PAGINA AGINA A 7-A 7-A Nu-ºi pierd din drepturi

Post on 06-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVJ NR. 629, MIERCURI 11 IUNIE 2014

TRANSCRIPT

 • Poloneziiviziteaz minele

  >>> PAGINAA3-A

  Consilierul urca- admis cu nota zece

  >>> PAGINAA3-A

  Bacalaureat2014, primele

  emoii>>> PAGINAA4-A

  Imobile ridicatentre anii 1800

  i 1900 ajung ruine>>> PAGINAA6-A

  Pn nu se fur bucatcu bucat

  Staia de epurare a minei

  Valea de Brazi va fiecologizat>>> PAGINAA11-A

  Pia inutil n cutare de

  investitor>>> PAGINAA12-A

  O via petrecutla catedr

  >>> PAGINAA5-A

  Regret c auprsit sistemul

  minier>>> PAGINAA7-A

  Npdii de blrii>>> PAGINAA10-A

  Rezultateleeducrii prinilor

  de ctre copii>>> PAGINILE 8-9

  Cotidian regional zz Apare de luni pn vineri n toate localitile Vii Jiului zz Redacia i administraia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroani (Casa de Cultur)

  www.cronicavj.ro z E-mail: [email protected] z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

  Cronica Vii JiuluiFondat 2011 z Anul III z Nr. 629

  Miercuri, 11 Iunie 2014

  n actualul buget al CEH, aprobat de executiv, sunt prevzute o serie detieri din drepturile salariailor, ns liderii sindicali susin c minerii dinsubteran nu vor pierde nimic din ceea ce aveau n Contractul colectiv demunc expirat ieri (mari). >>>>>> PPAGINAAGINA AA 7-A7-A

  Nu-i pierd din drepturi

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 20142 Utile

  z Vrei ca afacerea ta s fie cunoscut?z Vrei s te dezvoli?z Vrei s-i gseti colaboratori serioi

  de afaceri?z Vrei s faci bani?

  Cronica Vii Jiului

  Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PetroaniTiprit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

  Responsabilitatea materialelor aparine nexclusivitate autorilor

  Materialele marcate Promovarereprezint PUBLICITATE

  Cronica Vii JiuluiWebsite:

  www.cronicavj.ro

  E-mail:[email protected]

  Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE([email protected])0744.268.352

  Redactor sef: Ileana FIRULESCUIleana [email protected]

  Editor coordonator:CarCarmenmen COSMAN-PREDACOSMAN-PREDA([email protected])

  Colectivul de redactie: MirMircea cea NISTORNISTOR([email protected])Diana MITRACHEDiana MITRACHE([email protected])Maximilian GMaximilian GNJUNJU([email protected])Petru BOLOG CIMPPetru BOLOG CIMPA,A,Monika BACIU, Monika BACIU,

  Desktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEKSorin TIESCUSorin TIESCU

  Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

  COTIDIAN REGIONAL CU CAPITALINTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

  Pentru o comunicare bun i pentrurezolvarea eficient a problemelor pecare le au abonaii S. C. APA SERVVALEA JIULUI S.A. Petroani la sedi-ul societii din Petroani, str. CuzaVod nr. 23 au loc audiene:

  Miercuri: 13 - 15:

  z ef Departament ProducieCristian IONIC

  z ef Serviciu ComercialAlina PAVEL

  Joi 10 12

  z DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM

  z ef Departament Exploatare Florin DONISA

  z ef Serviciu Juridic Adriana DIAN

  Director General, Costel AVRAM

  APASERVINFORMEAZ

  Casa de Cultur, Str. 1 Decembrie1918, nr. 100 PetroaniTelefon 0374.906.687

  wwwwwwwwwwww....ccccrrrroooonnnniiiiccccaaaavvvvjjjj ....rrrroooo

  NNNNooooiiii ssssuuuunnnntttteeeemmmm ppppaaaarrrr tttteeeennnneeeerrrr iiii iiii ppppeeeeccccaaaarrrreeee iiii ccccaaaauuuu iiii !!!!

  [email protected]

  Efectuez lucrri de amenajri interioare.Rigips, gresie, faian, parchet. Pre avantajos. Contact 0735580774

  Preurile afiate au un scop pur informativ.Acestea pot varia n funcie de staia de carburant.

  DN 76 Luncoiu deJos Brad z DN74 Brad Criciorz DN 76 Brad -Baia de Cri zDN 76 Baia deCri - Trnava deCri z DN7Mintia Veel zDN7 Veel Lenic z DN7Lenic Scmaz DN7 Ilia

  Gurasada z DN7Gurasada Burjucz DN7 Burjuc-Zam z Deva,

  Calea Zarand;Sntuhalm; DN76 oimu Bejan z LupeniDN 66 A, Bd-ul T.Vladimirescu

  Radare n Hunedoara

  VREMEA N VALEA JIULUI

  LLLLuuuuppppeeeennnniiii

  VVVVuuuullllccccaaaannnn

  Ziua SearaDimineaaNoaptea

  Ziua SearaDimineaaNoaptea

  Ziua SearaDimineaaNoaptea

  Ziua SearaDimineaaNoaptea

  PPPPeeeetttt rrrrooooaaaannnniiii

  PPPPeeeettttrrrr iiii llllaaaa

 • MaximilianGNJU

  Alesul local dinPetrila, n vrst de43 de ani, a maimuncit n minerit i s-a disponibilizat lamarea ordonan n1997. A intrat nafaceri i politic inu avea nevoie de unloc de munc, ns avrut s demonstrezec i la vrsta cndmajoritatea ortacilorse pregtesc de pen-sionare nc se maipoate munci n sub-teran. Florin urcas-a nscris la concur-sul pentru 75 delocuri de muncitorinecalificai de careavea nevoie Diviziaminier aComplexului

  Energetic Hunedoarai a fost admis laambele probe. urcaa obinut punctaj

  maxim la probascris, care de altfel afost una banal, nsa impresionat comisiade examinare la ceapractic. Consilierullocal din Petrila areuit s lopteze,peste un obstacol de1,5 metri, circa 400

  de kilograme de sortn jumtate din timpulnecesar pentru a fiadmis. Cnd s-a dat

  startul la loptat, el aluat lopata plin i nritm constant a dattot sortul. Nici nu s-asinchisit i n vreodou minute i ceva aterminat. Restul copi-ilor care au participatla concurs au trastare de la nceput i

  iute, dar cu lopatajumtate i au muncitmult i degeaba. Laurca s-a vzutexperiena, s-a vzutc a muncit la front,ne-a declarat unuldintre examinatori.Chiar dac Florinurca a fost admiscu not maxim, elnu va cobor n sub-teran i a cedat loculsu urmtorului de pelist. Consilierul aremai multe afaceri i

  zeci de angajai, nsa vrut s spulbere unmit cum c n mineritangajrile se fac doarpe pile sau c omeriipeste 40 de ani nu semai pot angaja lafront.

  Pe de alt parte, laconcursul pentru cele75 de posturi dinminerit au participatcirca 500 de candi-dai, iar mai muliparticipani au conte-stat rezultatele dupce au fost respini.Totodat, unii candi-dai respini susin c

  au sesizat DireciaNaionalAnticorupie.Conducerea Divizieiminiere a CEHsusine c ntreg con-cursul s-a derulatcorect, supravegheatinclusiv video, i estenormal s existenemulumii. Tot ieri,mari, au fost anal-izate i contestaiiledepuse de candidaiideclarai respini laconcursul organizatpentru cele 75 delocuri de muncitornecalificat.

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 2014 Actualitate 3

  DianaMITRACHE

  O delegaie dinPolonia este n acestezile la ComplexulEnergetic Hunedoarai viziteaz ctevauniti miniere. Firmacare a ajuns aici are n

  intenie s retehnolo-gizeze cteva din sub-teranele Vii Jiului,dar pn joi cnd va filicitaia, polonezii facmai multe vizite naceste locuri. Da,este delegaiapolonez n ValeaJiului. Mai are de

  analizat utilajele cucare vor fi dotate sub-teranele din ValeaJiului, la Livezeni i laVulcan. Vizita este nafara procedurii de lic-itaie, sunt discuiitehnice, pentru utila-jele care urmeaz sfie aduse la cele douuniti miniere, adeclarat NicolaeDrgoi, director gen-eral la Divizia Minier,din cadrulComplexului EnergeticHunedoara.

  Polonezii vin cubani i totul vafi stabilit naceast sp-tmn.Responsabiliidin DiviziaMinier spun,ns, c evorba desprecteva zeci demilioane deeuro, care vorajunge nretehnolo-gizarea sis-

  temelor de extraciedin subteran.

  Vom urma paiinormali ai achiziiei ivom avea joi edin.Apoi, urmtorul pas n

  calendar, al achiziiei,va fi stabilit apoi nedin. Polonezii vorinvesti undeva ntre55 i 65 de milioanede euro, acesta fiindcostul utilajelor. Costultotal al creditului seridic la 75 de mil-ioane de euro, a mai

  spus Drgoi.Complexul

  Energetic Hunedoaraa fost nfiinat n2012, prin fuziuneatermocentralelor de

  stat Deva i Paroeni.n august, anul trecut,minele viabile dinValea Jiului, Lonea,Lupeni, Livezeni iVulcan au fuzionat cucele dou termocen-trale, devenind partecomponent a com-plexului hunedorean.

  CEH produce electrici-tate prin arderea huileidin minele din ValeaJiului, are o putereinstalat de 1.435MW i asigur aproxi-

  mativ 5 la sut dinproducia naional deenergie, dar se ateap-t investiii n subter-an. Utilajele cu careminerii scot acum cr-bune au nevoie detehnologii moderne iasta se va putea facedoar cu capital strin.

  Polonezii viziteaz minele

  P olonezii au venit n Valea Jiuluii, nainte de a da banii deinvestiii, viziteaz unitile minierede aici. Ei sunt cei care vin cu banis investeasc n retehnologizareaminelor care sunt considerate viabile.

  Consilierul urca - admis cu nota zece

  F lorin urca, consilier local la Petrila, a participatla concursul pentru ocuparea unui post de munci-tor necalificat n minele din Valea Jiului, iar dup celedou probe de concurs a obinut zece pe linie. urca nuva merge ns s munceasc n subteran.

 • Cele dou seminariiau avut loc la ColegiulTehnic ConstantinBrncui din locali-tatea Petrila de la ora9:00, respectiv la ora11.30 la Colegiul deInformatic CarmenSylva din Petroani.

  Colegiul Nationalde InformaticaCarmen Sylva dinPetroani a avutplcerea de a fi unadintre staile-gazd ncare a oprit CaravanaLSRS la nceputulacestei veri. Eleviiclaselor a XI-a au fostextrem de receptivi,urmrind cu atenieinformaiile legate destudiul n SUA, Anglia

  i Suedia i inter-venind cu ntrebri lasfritul prezentrii.Cei mai muli dintre eii-au exprimat opi-unea de a studia nMarea Britanie.Majoritatea i-ar doris se ntoarc n ardup terminarea studi-ilor universitare i spun bazele propriilorafaceri. ColegiulNaional deInformatic CarmenSylva consider salu-tar iniiativa LSRS,mndrindu-se cu ceitrei foti elevi aiColegiului, care suntun exemplu de urmati de ali tineri, a afir-mat doamna Carmen

  Gheviza, director edu-caional.

  Vineri, 6 iunie2014, am urmrit cumare interes mpreuncu ali colegiprezentarea reprezen-tanilor LSRS pentru anelege mai bine ben-eficiile studiului nstrintate (Anglia,Suedia i SUA).Personal mi doresc sstudiez n Anglia iconsider cprezentarea a fost ctse poate de complet,lmurindu-m n cte-va privine neclareprecum costul fac-ultii. Voi ine legtu-ra cu cei trei reprezen-tani, care mi-au fost

  de un real ajutor", adeclarat PatriciaCreu, eleva n clasa aXI-a la ColegiulNational de

  Informatic CarmenSylva din Petroani.

  Caravana LSRSeste unul dintre celemai importante

  proiecte desfurate lanivel naional de ctreo organizaie neguver-namental, oferindseminarii informativei interactive gratuitecelor interesai splece la studii pestehotare. Caravanarecunoate i susineinteresul puternic altinerilor romni de adobndi o educaie decalitate n strintatei vine n ntmpinareanecesitii de infor-mare a acestora cuprivire la oportunitileacademice inter-naionale.

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 20144 Actualitate

  DianaMITRACHE

  Peste 3.000 decandidai s-au nscrisn judeul Hunedoarapentru a susine exam-enul de Bacalaureat.Primele probe progra-mate sunt cele orale,dup ce fiecareabsolvent va da pro-bele de competene.Potrivit Inspectoratuluicolar JudeeanHunedoara, dintre ceicare au depus cererede susinere a exam-enului, doar o partesunt absolveni ai pro-moiei din acest an,iar restul fac parte din-tre cei care nu au pro-

  movat examenul lasesiunile anterioare.Pentru 3.113 candi-dai care s-au nscris nacest an laBacalaureat ncep,ntr-adevr, emoiile.Bineneles c nu pen-tru toi, deoarece 773au deja proba aceastaechivalat. Suntemoii, este vorbadespre proba lingvis-tic la Limba iLiteratura Romn isperm c pot s idemonstreze compe-tenele pe care i le-au nsuit nu numai ncei 4 ani de liceu, adeclarat Marta Mate,inspector colarjudeean.

  n aceastdiminea a nceputproba de susinere aexamenului pentruobinerea certificatuluide competene lingvis-tice de comunicareoral n limba romn,

  iar emoiile tinerilorabsolveni erau pemsur. La compe-tenele lingvistice nuprea am emoii.Atept scrisul laromn i acolo e maigreu. Aici e simplu,

  trebuie doar s vor-bim, a spus un can-didat care i ateptarndul s intre ncomisie, n timp ce unalt coleg avea i elemoiile inerentenaintea examenului.E primul pas nintrarea n Bacalaureat

  i am multe emoii,ne-a mrturisit acestabsolvent.

  Mai uurai au fostcei care au ieit dinprima prob i care,dup ce au tremuratn faa comisiei, aursuflai un pic uurai.

  E un pic mai uordect am crezut isper s fie tot aa. M-am pregtit, n mare,dar mai trebuie reca-pitulat, pentru cniciodat nu e destul,a spus liceanul.

  Miercuri sunt atep-tai candidaii care

  susin aceste probepentru limba matern.Vor urma apoi pro-bele pentru compe-tenele digitale i celelingvistice ntr-o limbmodern.

  n alt ordine deidei, profesorii care

  iniial au spus c nuvor participa gratuit lasupraveghere, aurenunat la idee i exa-menul, spun inspec-torii colari, se vadesfura n parametriinormali. La nivel dejude nu exist astfelde probleme. La nivelde jude, noi am cen-tralizat opiunile dum-nealor pentru a partic-ipa la examen i avemun numr suficient decadre didactice att caasisteni, ct i caevaluatori. Sperm ctotul va decurge ncondiii optime, amai spus Marta Mate,inspector colarjudeean.

  Proba scris laLimba Romn ncepen 30 iunie, iar dupaceast dat candidaiiintr n linie dreapt.Cei 3.000 de candi-dai sunt mprii pecentre de examinare itoate examenele sevor desfura subsupraveghere video.

  Caravana LSRS n localitile Petroani i Petrila

  C aravana LSRS a poposit vineri, 6 iunie 2014, noraele Petroani i Petrila cu dou seminarii deexcepie. n cadrul evenimentului, participanii au aflatmai multe detalii despre procesul de aplicare la univer-siti din strintate, despre sistemul de nvmnt,precum i despre costuri i posibiliti de finanare pen-tru studenii strini aflai la studii n ri precumSuedia, Regatul Unit i SUA.

  Bacalaureat 2014, primele emoii

  ncepe Bacalaureatul. Mii detineri din Hunedoara s-aupregtit s intre la primele probeale examenului maturitii.Emoiile sunt pe msur, iar inspec-torii colari spun c totul decurgedeocamdat conform graficului.

 • Monika BACIU

  Rodica Ivan apetrecut mai bine de35 de ani la catedr,unde a fost dasclul amii de elevi. Att pen-tru elevi, ct i pentruRodica Ivan acum suntultimele zile de coal.Cum au trecut cei 35de ani n care a fostmam pentru mii deelevi ne spune chiardnsa.

  A fost i greu, afost i foarte bine.Trgnd linie, dac facun bilan a fost bine, afost minunat pentru ceste o perioad a vieiimele care nu o s semai ntoarc niciodati care mi-a umplutviaa de coninut, nepovestete RodicaIvan.

  Mii de elevi au tre-cut prin miniledasclului. Nu toi aufost emineni, ns toii-au rmas lasuflet cu bune, dari cu mai puinbune. Fiecare elevare propria per-sonalitate, ns totattea personal-iti a dezvoltatde-a lungul anilor.

  Am predat 35de ani i jumtate.Am ntlnit totfelul de elevi naceti ani, dardei accentul peinstruire s-adeplasat de la ogeneraie la altatot aa la momentde bilan, frnfrumuseri, zic cau fost nite oameniminunai, un material

  splendid. Cred coricine ar vrea smodeleze contiine is formeze personal-iti. Am avut n ulti-ma perioad ntlniride 10, 20 de ani de laterminarea liceului isunt oameni deosebii,speciali, viaa i punepe toi acolo undemerit i se modeleazextraordinar. Suntfoarte ncntat de ceam format i am mod-elat, ne mai spune

  dasclul aflat n pragulpensionrii.

  Sistemul educaion-al se schimb de la un

  an la altul. n cei 35de ani de activitate,dasclul a trecut prinmulte schimbri. Avzut cum educaia dinultimii ani difer cutotul de cea de acum35 de ani cnd princi-palele accente erau

  puse pe cul-tur.

  S-auschimbatmulte dinprimul an ipn n ultim-ul, mai alesc eu nu amvrut s fiueducator. Euam intrat lapsihologie, s-a desfiinatfacultate i nprimii ani

  regretam enorm c nusunt psiholog. Duprevoluie am avut posi-

  bilitatea s lucrez i cupsihologia , am predatpsihologia i constantaeste c a trecut totulfoarte repede. Nu pots zic c a fost foartegreu sau foarte uor.A trecut repede, maispune sursa citat.

  Amintirile sunt celecu care rmn dascliicare i-au petrecutviaa furind destine.Cele mai plcutemomente ale acestorpersoane sunt cele ncare elevii lor aureuit la diferite con-cursuri, iar apoi nvia.

  Nu este o singuramintire. Sunt maimulte, de pre ar fireuitele cu elevii laconcursuri iolimpiade, par-ticiprile la etapelenaionale, acesteasunt foarte importantei preioase pentrumine, faptul c muli

  elevi din anii anteriorimi spun c am fostidolul lor i un modelde via, acum nucred c a mai fi unmodel de via pentruc se constat o oare-care superficializare aformrii i autofor-mrii elevilor pentruc accentul s-adeplasat de pe culturpe partea practic.Copiii acetia suntfoarte buni la infor-matic, limbi strine,sunt cu permis autoimediat ce au posibili-tatea. Altdat eraumai nclinai spre cul-tur, dar i nvmn-tul era mult mai cul-turalizat, acum e maipuin. Acestea suntamintiri preioase,faptul c elevii iamintesc de mine ichiar acum doi animi-a spus o fostelev c dac estecum este totul mi sedatoreaz mie n ceamai mare msur ipe mine m-a uns lainim, a mai spusRodica Ivan.

  Dasclii alturi deprini sunt aceia carene deschid drumurilen via. Lor trebuies le mulumim pentruceea ce suntem astzi.Cu rbdare i pasiuneaceti oameni nendrum paii spreviitor.

  Cronica Vii Jiului | Miecuri, 11 Iunie 2014 Actualitate 5

  MariusMITRACHE

  Fie ca au fost nzona de agrementBrazi, ori la CabanaCprioara sau nPasul Vlcan, adic

  cele trei zone turisticei de agrement de peraza municipiuluiVulcan, toti cei carealeg sa petreaca cate-va ore in mijloculnaturii nu regret, vre-mea frumoasa si aerul

  curat merit din plin.i ca cei care urc lamunte s se relaxeze,autoritile locale auamenajat inclusivlocuri pentru grtar.

  Da, este adevratfaptul c odat cunclzirea vremii foartemuli locuitori aimunicipiului Vulcan ipetrec tot mai multtimp la iarb verde.

  n toate cele treizone de agrement dinVulcan am amenajat

  locuri pentru grtar,ori de relaxare,spune primarulmunicipiului Vulcan,Gheorghe Ile.

  Unul dintre celemai cautate locuri estela Brazi, unde local-nicii au parte de multaliniste, ns cei caredoresc s mearg ndrumeii aleg PasulVlcan, un loc extrem de draglocuitorilor din Vulcani nu numai lor.

  O via petrecut la catedr

  D up 35 de ani petrecui n sis-temul de nvmnt, pentruciva dasclii acestea sunt ultimelezile petrecute la catedr. Cei carene-au furit destinele i ne-au cre-ionat personalitatea i iau rmasbun de la coal. A venit i momen-tul n care acetia se pensioneaz ipredau tacheta, generaiei tinere.

  Zonele de agrement din Vulcan luate cu asalt

  Z onele de agrement din Vulcan sunt luate cu asalt desute de oameni, care ies din case sase adaposteasca de canicula laumbra padurii.

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 20146 Actualitate

  Monika BACIU

  n Romnia nu tiuce voi face, probabilvoi pleca dincolo(peste hotare-n.r.), ecea mai viabil soluiepe care o gsesc nmomentul actual.Deocamdat lucrezaici, e n regul, darvedem. Nu pot s zicc m simt special.Dac plec nu voi gsiceva n domeniul ncare termin astzi.Asta e conjunctura.Am gsit n domeniulweb-design, mi-amgreit facultatea separe, dar nu regret ca fost frumos i vomvedea ce va mai fi.Din anul doi am

  amintiri foarte fru-moase, am fcut nitenebunii cu colegii mei,dar sunt amintiri fru-moase, au fost iexamene mai urte,dar n ansamblu eOK, spune o absolvent.

  M voi pregti deo carier, m simtfoarte pregtit dinpunct de vedere profe-sional, din punct devedere ca om, e tim-pul pentru o carier ndomeniu. Este foartegreu dac rmn nar, dar probabil voincerca. Am multeamintiri frumoase cucolegii, o mulime dentlniri, profesorii aufost nite ndrumtori

  extraordinari, spuneo alt tnr.

  Ali absolveni aualte planuri. nainte de

  o carier vor s icontinue studiile, tot

  aici. M simt emoion-

  at, dornic de noioportuniti n via,noi prilejuri. Voi con-tinua studiile aici laPetroani, prima datmasteratul, apoi doc-toratul, dup aceeavoi cuta un loc demunc poate nstrintate, poate aici.A fost greu n cei

  patru ani, multe examene, unele foartegrele, altele maiuoare. Sunt foartepregtit pentru licen.Voi rmne cuamintirea colegilor, aprofesorilor, spuneun tnr.

  Dasclii facultii letransmit absolvenilortoate gndurile debine i totodat i punsperanele n acetitineri.

  Sunt 65 de ani decnd Facultatea deMine pregtete spe-cialiti la Petroani,

  le-am urat succes nviitor i le-am cerut sne ajute pentruperioada careurmeaz s o traver-sm. Sunt convins cei pot s ne ajute princeea ce vor face chiardac sunt o generaiefoarte puin diferit.ntotdeauna mi s-auprut diferii fa deceea ce suntem noi, enormal, dar sunt con-vins c prin felul n

  care sunt ei i prinfelul n care se mani-fest vor reui s facceva bun pentru noi,a declarat conf. Univ.Dr. Ing. EduardEdelhauser, directorulDepartamentului deManagement IngineriaMediului i Geologie,din cadrul UniversitiiPetroani.

  Tinerii care astzincep o nou etap avieii au terminat spe-cilizri din cadrulFacultii de Mine,ntr-o perioad cndmineritul este nimpas.

  Numele facultiieste de Mine, dar spe-cializrile sunt multmai diverse, avemase specializri caresunt sau nu suntlegate de domeniulminerit. Exist i ospecializare de minerit, care dinpcate este puin cu-tat dei eu cred c in Romnia, dar i nstrintate existoportuniti pentruminerit chiar dac nun domeniul cr-bunelui. Fiind domeniidiverse ei pot s igseasc un loc pepiaa muncii, a maispus sursa citat.

  Muli dintre absol-venii de facultate sevor ndrepta sprerile adoptive care levor oferi un traidecent. Diplomeleobinute aici suntrecunoscute, ns nupretutindeni.

  n mod cert suntri cu care avemacorduri de parteneri-at i cred c nUniunea Europeanaceste diplome suntrecunoscute, alte ricer nc nite exam-ene de recunoatere,dar n domeniul minierfoarte muli absolveniai facultii lucreaz nri precum Australia,Canada, Africa de Sudi chiar Europa, amai spus Edelhauser.

  Absolvenii cur-surilor universitare maiau de trecut un hop.n curnd acetia vorsusine examenul delicen.

  MaximilianGNJU

  Casele au fostnchiriate familiilorsrace, astfel c niciautoritile, nicichiriaii n-au maiinvestit n ntreinerealor. Edilii au preferatchiar s treac cu bul-dozerele pestecldirile degradate. Depild, asta s-a ntm-plat cu BaiaComunal, demolatn 2003.

  Cartierul cu circa250 de imobile seregsete pe ListaMonumentelorIstorice, ns va dis-prea ncet, dup ce

  zona Colonie a fostdeclasificat icldirile,cele maimulte nu mai au val-oare istoric. "Casacu turn", sau "CastelulIanza", a fost constru-it n 1903. Sedegradeaz zilnic,deoarece, dup ce afost revendicat de

  fostul proprietar, peperioada procesuluimunicipalitatea aabandonat-o. Casteluleste acum n inteniaproprietarului de a firestaurat, ns sumelenecesare sunt foartemari. O soart multmai bun a avut-oCazinoul Muncitoresc,reabilitat dup oinvestiie privat ichiar dac s-a trans-format ntr-un local delux, pstreaz ncelemente originale iaerul boem dinperioada de glorie.

  Imobile ridicate ntre anii 1800 i 1900 ajung ruine

  P rima aezare organizat dinPetroani a fost colonia mun-citoreasc. Aici erau amenajatelinii ferate pe care, cu vagonetele,raia de crbuni ajungea la ortaciide la Societatea Minier.

  Sfritul unei etape, un nou drum n via

  O nou fil din cartea vieii se deschide astzi nfaa absolvenilor de facultate. Acum sunt pe pi-cioarele lor, sunt n faa unui nou nceput. AbsolevniiFacultii de Mine din cadrul Universitii din Petro-ani i-au luat la revedere de la colegi i profesori i sepregtesc pentru o carier. Aici au fost formai, nsmuli se gndesc s i gseasc rostul peste hotare.

 • Monika BACIU

  Am vzut unde greit imi s-a explicat, nu maiaveam ce face. Puteam sfac i mai bine, dar sentmpl. Am mai lucrat 15ani de subteran i mi pareru c am plecat. Am fostun prost, a declarat brbatul.

  Cei care i-au vzutlucrrile s-au convins c augreit, iar punctajul obinuta fost unul cinstit.

  M-am ntors mpcat cam vzut c am greit la

  proba teoretic. Nu credeam c totul e nregul, dar acum m-amlmurit. A contat multgreeala, o ntrebare dac o

  fceam bine eram intrat.Am avut cel mai bun timp1,29. Au spus c s-arputea s suplimenteze i cse vor mai face angajri,dar cine tie ce va fi,spune un alt tnr care acontestat rezultatul iniial.

  Din cele peste 20 decontestaii care au fostdepuse doar cteva au fost

  admise, iar n cazul unuicontestatar s-a dovedit fap-tul c s-a realizat o eroarela corectare.

  Astfel, acesta va fi anga-

  jat al 76-lea miner. Au fost depuse 27 de

  contestaii, am invitat petoi cei 27 la sediul com-paniei s le artm unde augreit, au venit 20, am dis-cutat cu fiecare n parte.

  Eu zic c nu a fost nici-un fel de problem, fiecarea vzut i a recunoscutlucrarea i timpul pe care l-a semnat. Din cele 27 decontestaii, 26 au fostrespinse, iar una a fostadmis. Este cazul domnu-lui Cisma care n momen-tul recorectrii lucrrii s-apus alt gril pe lucrarea

  dnsului. S-a recorectatlucrarea, are medie deintrare, va intra, va fi al76-lea intrat, a declaratNicolae Drgoi, directorulgeneral adjunct al CEH.

  Cele 76 de persoanevor fi angajate la mineleVulcan i Lonea.ReprezentaniiComplexului EnergeticHunedoara nu exclud vari-anta ca anul acesta s semai organizeze o rund deangajri avnd n vederenumrul foarte mare alcelor care prsesc sis-temul.

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 2014 Actualitate 7

  Maximilian GNJU

  Odat cu aprobareaBugetului de venituri icheltuieli, omajul tehnic,reducerea numrului de zilede lucru ori desfiinarea unor puncte delucru ce aparin de Divizia

  minier din cadrul CEH, aufost decise de administraia societii pentru reducerea costurilor.

  n cazul desfiinriiSalvamin i PreparaieiCoroieti mai este nevoiens i de aprobareaAdunrii Generale aAcionarilor, dar surse din

  CEH spun c este oformalitate obinereaei. Bugetul pe anul2014 pentruComplexul EnergeticHunedoara' - SA,aflat sub autoritateaDepartamentuluipentru Energie,prevede venituritotale estimate la1.439.379.000 leiiar cheltuieli de1.726.549.000 lei.n acest BVC suntprevzute i o seriede ajustri privinddrepturile salariailor

  acordate n bazaContractului colectiv demunc. Dei, cel puin teoretic, salariaii ar urmas piard, sindicatele susinns, c personalul directproductiv nu va fi afectat.

  Minerii nu vor pierdedin drepturile prevzute nCCM, m refer la cei de lafront, la personalul directproductiv din ComplexulEnergetic Hunedoara, aexplicat Petre Nica,preedintele sindicatuluiMuntele.

  Pe de alt parte,ortacilor le-a expirat ieri-mari contractul colectiv demunc, iar energeticienilornc din luna aprilie.Negocierile sunt n toi, iarpotrivit directorului adjunctal CEH, Nicolae Drgoi,pn se va ajunge lasemnarea unui nou acordse va merge pe acteadiionale care prelungesc valabilitateavechiului CCM.

  Regret c au prsit sistemul minier

  Am fost un prost c am plecat. Mariau fost afiate rezultatele finale nurma contestaiilor la concursul de angajaren minerit. Cei aproape 30 de contestatariau venit s i vad lucrrile. Printre acetias-a aflat i un brbat care a lucrat 15 ani nsubteran i a plecat, iar acum a vrut s serentoarc ns n zadar pentru c nu areuit s promoveze examenul de angajare.

  Nu-i pierd din drepturi

  n actualul buget al CEH, aprobat deexecutiv, sunt prevzute o serie detieri din drepturile salariailor, ns liderii sindicali susin c minerii din subteran nu vor pierde nimic din ceea ceaveau n Contractul colectiv de muncexpirat ieri (mari).

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 20148 Actualitate Actualitate 9

  Efectul unor fil-mulee-reportaj prezen-tate la coal unor copiide 8-9 ani - n care searat minunata creaiedivin i cum o distrugoamenii, fr urm derespect - este ocant.Atunci cnd li se explicde ctre dascli c i eipot schimba lucrurile,cei mici i iau n foarteserios misiuneacreznd cu trie c estei de datoria lor sndrepte lucrurile.

  Ideea de ani de zile aAsociaiei Petro AquaPetroani de a se ocupade copii, de a-i atragespre respect i de a

  contribui la o evoluie acelor mici bazat peiubirea fat de Creatori creaie, a dat roadenebnuite. Pe lngzecile de aciuni n care,mpreun cu cei mici,curau locurile i muniide murdriaincontienilor, a avutloc, n a doua zi deRusalii, demararea unuiproiect pilot Prieteniiapei.

  Asociaia Petro AquaPetroani a reuit sschimbe locuri i mentaliti, s pun nvaloare ceea ce alii auneglijat sau au dat uitriicu bun tiin,

  adunnd n jurul eioameni care simt igndesc la fel. De dataacesta, ca membr aComitetului BazinuluiJiu-Dunrea de Jos,care cuprinde patrujudee, Asociaia a tre-cut la aciune n colabo-rare cu coala generalAvram Stanca, ApeleRomne Valea Jiului iSalvamont Petroani.

  S-a conceput un do-cument-angajament pe

  care elevi ai clasei a II-a,nv. Gabriela Popescu,l-au prezentat oameniloraflai la iarb verde, nzona Jie, pentru a-lcompleta i semna.Acest lucru are semnifi-caia unei obligaiimorale pe care i-auasumat-o adulii larugmintea copiilor de apstra locurile i apelecurate. Grupul a fostnsoit de preedinteleAsociaiei Petro Aqua,Imre Szuhanek, dereprezentantul zonal alApelor Romne, direc-tor Sistem HidrotehnicValea Jiului, Sorin

  Corici i de efulSalvamont Petroani,Dumitru Brlida, tocmaipentru a da greutateacuvenit aciunii. Toi au convingerea casemenea demersuri audat rezultate i gradualbalana se nclin nfavoarea celor receptivi,care neleg c omulsfinete locul i nu ltrebuie s-lpngreasc.

  nc din 1999colaborm cu ApeleRomne, dar acumfcnd parte i noi dinBazinul Dunrii de Jos,care cuprinde patrujudee, trebuie s neimplicm mult n astfelde aciuni. Duminic afost practic lansareaunui proiect pilot numitPrietenii Apei. Amfost cu copiii, de lacoala Avram Stanca,la turitii aflai pe Jie,iar copiii i-au rugat s

  pstreze apele curate,explicnd c apanseamn viaa, iarturitii au fost receptivii au semnat

  Angajamentul pecare l-am conceput nacest sens. S tii caceti copii sunt foarteimplicai i chiar cred cpot schimba lumea nbine, iar pentru asta isusinem din toatinima. Este impresio-nant credina lor a declarat ImreSzuhanek, preedintePetro Aqua Petroani.

  Este o aciune inii-at de Petro Aqua, depreedintele AsociaieiImre Szuhanek. Este adoua aciune de gen,pentru c o alta a fostde Florii. De data aceas-ta s-a ales zona Jie,pentru c este vorba deun proiect pilot pe carevrem s l dezvoltn peBazinul Jiul Superiorpentru ca apoi s-lextindem ctre Craiova Bazinul Jiului iDunrii de jos. Vreau sv spun c reaciileoamenilor la demersulfcut de copii pentrupstrarea curat aapelor este tare interesant, n sensul bunal cuvntului.

  V dau un exemplu,care multora li s-a pruthazliu. Aflai la Craiova,de Ziua Mondial aApei, invitailor li s-aumprit pliante cu acestangajament de pstrare a apelor

  curate i acetia s-auapucat, pe loc, frezitare, s completezeacel formular i s sem-neze. De fapt acele pli-

  ante fuseser mpriteca modele la care s sefac eventuale corecturi,mbuntiri etc. Asta sentmpl i n realiate.Cnd vezi c vine uncopil ctre tine i teroag s pstrezi apelecurate pentru c de eleau nevoie i generaiilecare vin, c i explic

  cum

  tie elmai bine de ce i cereasta, n-ai cum s nu fisensibil i s nu rspun-zi pozitiv, ca cetean.S tii c publicul seschimb prin toate aceste aciuni. M uit,n drumurile mele, lalocurile de campare is tii c nu mai estedezastrul de dinainte.Oamenii sunt maiateni. Da, ne-am dat

  seama c un copil carecere adultului s aibgrij, are mare efect a precizat Sorin Corici,directorul SistemuluiHidrotehnic ApeleRomne Valea Jiului.

  Copiii sunt ncntais participe la astfel deaciuni i de fiecare datrspund cu plcere. Einva unele lucruridespre natur i

  ocrotirea ei la coali le place s pun npractic ceea cenva i o fac cutoat credina...Impactul cu adulii

  este i-aa, i-aa. Adicsunt aduli care iascult i reacioneazpozitiv, dar sunt i dincealalt categorie carenu-i bag n seam. Dar este mbucurtor c

  balana nclin spre ceicu reacii pozitive, normale. Sunt copii declasa a II-a, de 8-9 ani,i avem i prini aiacestor copii care vin laaciuni. Aa a fost ivineri de Ziua mediuluii duminic la PrieteniiApei. La leciile desprepoluare am prezentat laclas nite filmulee ivreau s v spun c idup terminarea lor erao linite deplin...Copiii sunt marcai,contientizeaz involun-tar importana acestoraciuni. Sunt att dencntai c o pot facenct vor s vin toi.Va trebui s stabilimnite criterii, s-imprim pe grupe.Asta nseamn c neleg bine importana

  gesturilor lor a explicat nvtoareaGabriela Popescudespre reaciile elevilorde la clasa sa.

  n mod sigur acesteaciuni au efect pentruc se vd rezultatele.Oamenii sunt extrem desensibili n faa copiilor.Noi i-am nsoit i i-amsusinut pentru c aciunea este una cugreutate, serioas, cumiz important pentrunoi toi a spus efulSalvamont Petroani,Dumitru Brlida.

  Ideea de a permitecopiilor s-i educeprinii, de a-i ruga sle lase motenire o arfrumoas, cu apecurate, fr s o dis-trug, a fost una strlu-cit. Pe lng idee,tenacitatea este drumulsigur ctre succes, iarcopii o fac cu credinac totul este posibil.

  IleanaIleanaFIRULESCUFIRULESCU

  zz Duminic a fost practic lansarea unuiproiect pilot numit Prietenii Apei. S tiic aceti copii sunt foarte implicai i chiarcred c pot schimba lumea n bine, iar pentruasta i susinem din toat inima ImreSzuhanek, preedinte Petro Aqua Petroani.

  zz Vreau s v spun c reaciile oamenilorla demersul fcut de copii pentru pstrareacurat a apelor este tare interesant, n sensulbun al cuvntului. Ne-am dat seama c uncopil care cere adultului s aib grij, ssemneze un angajament, are mare efect Sorin Corici, director Sistemul HidrotehnicValea Jiului.

  zz n mod sigur aceste aciuni au efectpentru c se vd rezultatele. Oamenii suntextrem de sensibili n faa copiilor. Noi i-amnsoit i i-am susinut pentru c aciuneaeste una cu greutate, serioas, cu mizimportant pentru noi toi DumitruBrlida, ef Salvamont Petroani.

  Rezultatele educrii prinilor de ctre copii

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 20148 Actualitate Actualitate 9

  Efectul unor fil-mulee-reportaj prezen-tate la coal unor copiide 8-9 ani - n care searat minunata creaiedivin i cum o distrugoamenii, fr urm derespect - este ocant.Atunci cnd li se explicde ctre dascli c i eipot schimba lucrurile,cei mici i iau n foarteserios misiuneacreznd cu trie c estei de datoria lor sndrepte lucrurile.

  Ideea de ani de zile aAsociaiei Petro AquaPetroani de a se ocupade copii, de a-i atragespre respect i de a

  contribui la o evoluie acelor mici bazat peiubirea fat de Creatori creaie, a dat roadenebnuite. Pe lngzecile de aciuni n care,mpreun cu cei mici,curau locurile i muniide murdriaincontienilor, a avutloc, n a doua zi deRusalii, demararea unuiproiect pilot Prieteniiapei.

  Asociaia Petro AquaPetroani a reuit sschimbe locuri i mentaliti, s pun nvaloare ceea ce alii auneglijat sau au dat uitriicu bun tiin,

  adunnd n jurul eioameni care simt igndesc la fel. De dataacesta, ca membr aComitetului BazinuluiJiu-Dunrea de Jos,care cuprinde patrujudee, Asociaia a tre-cut la aciune n colabo-rare cu coala generalAvram Stanca, ApeleRomne Valea Jiului iSalvamont Petroani.

  S-a conceput un do-cument-angajament pe

  care elevi ai clasei a II-a,nv. Gabriela Popescu,l-au prezentat oameniloraflai la iarb verde, nzona Jie, pentru a-lcompleta i semna.Acest lucru are semnifi-caia unei obligaiimorale pe care i-auasumat-o adulii larugmintea copiilor de apstra locurile i apelecurate. Grupul a fostnsoit de preedinteleAsociaiei Petro Aqua,Imre Szuhanek, dereprezentantul zonal alApelor Romne, direc-tor Sistem HidrotehnicValea Jiului, Sorin

  Corici i de efulSalvamont Petroani,Dumitru Brlida, tocmaipentru a da greutateacuvenit aciunii. Toi au convingerea casemenea demersuri audat rezultate i gradualbalana se nclin nfavoarea celor receptivi,care neleg c omulsfinete locul i nu ltrebuie s-lpngreasc.

  nc din 1999colaborm cu ApeleRomne, dar acumfcnd parte i noi dinBazinul Dunrii de Jos,care cuprinde patrujudee, trebuie s neimplicm mult n astfelde aciuni. Duminic afost practic lansareaunui proiect pilot numitPrietenii Apei. Amfost cu copiii, de lacoala Avram Stanca,la turitii aflai pe Jie,iar copiii i-au rugat s

  pstreze apele curate,explicnd c apanseamn viaa, iarturitii au fost receptivii au semnat

  Angajamentul pecare l-am conceput nacest sens. S tii caceti copii sunt foarteimplicai i chiar cred cpot schimba lumea nbine, iar pentru asta isusinem din toatinima. Este impresio-nant credina lor a declarat ImreSzuhanek, preedintePetro Aqua Petroani.

  Este o aciune inii-at de Petro Aqua, depreedintele AsociaieiImre Szuhanek. Este adoua aciune de gen,pentru c o alta a fostde Florii. De data aceas-ta s-a ales zona Jie,pentru c este vorba deun proiect pilot pe carevrem s l dezvoltn peBazinul Jiul Superiorpentru ca apoi s-lextindem ctre Craiova Bazinul Jiului iDunrii de jos. Vreau sv spun c reaciileoamenilor la demersulfcut de copii pentrupstrarea curat aapelor este tare interesant, n sensul bunal cuvntului.

  V dau un exemplu,care multora li s-a pruthazliu. Aflai la Craiova,de Ziua Mondial aApei, invitailor li s-aumprit pliante cu acestangajament de pstrare a apelor

  curate i acetia s-auapucat, pe loc, frezitare, s completezeacel formular i s sem-neze. De fapt acele pli-

  ante fuseser mpriteca modele la care s sefac eventuale corecturi,mbuntiri etc. Asta sentmpl i n realiate.Cnd vezi c vine uncopil ctre tine i teroag s pstrezi apelecurate pentru c de eleau nevoie i generaiilecare vin, c i explic

  cum

  tie elmai bine de ce i cereasta, n-ai cum s nu fisensibil i s nu rspun-zi pozitiv, ca cetean.S tii c publicul seschimb prin toate aceste aciuni. M uit,n drumurile mele, lalocurile de campare is tii c nu mai estedezastrul de dinainte.Oamenii sunt maiateni. Da, ne-am dat

  seama c un copil carecere adultului s aibgrij, are mare efect a precizat Sorin Corici,directorul SistemuluiHidrotehnic ApeleRomne Valea Jiului.

  Copiii sunt ncntais participe la astfel deaciuni i de fiecare datrspund cu plcere. Einva unele lucruridespre natur i

  ocrotirea ei la coali le place s pun npractic ceea cenva i o fac cutoat credina...Impactul cu adulii

  este i-aa, i-aa. Adicsunt aduli care iascult i reacioneazpozitiv, dar sunt i dincealalt categorie carenu-i bag n seam. Dar este mbucurtor c

  balana nclin spre ceicu reacii pozitive, normale. Sunt copii declasa a II-a, de 8-9 ani,i avem i prini aiacestor copii care vin laaciuni. Aa a fost ivineri de Ziua mediuluii duminic la PrieteniiApei. La leciile desprepoluare am prezentat laclas nite filmulee ivreau s v spun c idup terminarea lor erao linite deplin...Copiii sunt marcai,contientizeaz involun-tar importana acestoraciuni. Sunt att dencntai c o pot facenct vor s vin toi.Va trebui s stabilimnite criterii, s-imprim pe grupe.Asta nseamn c neleg bine importana

  gesturilor lor a explicat nvtoareaGabriela Popescudespre reaciile elevilorde la clasa sa.

  n mod sigur acesteaciuni au efect pentruc se vd rezultatele.Oamenii sunt extrem desensibili n faa copiilor.Noi i-am nsoit i i-amsusinut pentru c aciunea este una cugreutate, serioas, cumiz important pentrunoi toi a spus efulSalvamont Petroani,Dumitru Brlida.

  Ideea de a permitecopiilor s-i educeprinii, de a-i ruga sle lase motenire o arfrumoas, cu apecurate, fr s o dis-trug, a fost una strlu-cit. Pe lng idee,tenacitatea este drumulsigur ctre succes, iarcopii o fac cu credinac totul este posibil.

  IleanaIleanaFIRULESCUFIRULESCU

  zz Duminic a fost practic lansarea unuiproiect pilot numit Prietenii Apei. S tiic aceti copii sunt foarte implicai i chiarcred c pot schimba lumea n bine, iar pentruasta i susinem din toat inima ImreSzuhanek, preedinte Petro Aqua Petroani.

  zz Vreau s v spun c reaciile oamenilorla demersul fcut de copii pentru pstrareacurat a apelor este tare interesant, n sensulbun al cuvntului. Ne-am dat seama c uncopil care cere adultului s aib grij, ssemneze un angajament, are mare efect Sorin Corici, director Sistemul HidrotehnicValea Jiului.

  zz n mod sigur aceste aciuni au efectpentru c se vd rezultatele. Oamenii suntextrem de sensibili n faa copiilor. Noi i-amnsoit i i-am susinut pentru c aciuneaeste una cu greutate, serioas, cu mizimportant pentru noi toi DumitruBrlida, ef Salvamont Petroani.

  Rezultatele educrii prinilor de ctre copii

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 201410 Actualitate

  Luni 10:00 - 16:00 zz Mari 14:00 - 19:00 zz Miercuri 10:00 - 16:00 zz Vineri 10:00 - 14:00 zz Joi ora 11:00 audiene cu preedintele Consiliului Judeean, Mircea Ioan MOLO

  z Programul de audiene la biroul CJH

  din Petroani

  n municipiulVulcan selucreaz intens,de o bun perioa-d de timp,dorindu-se mo-dernizarea inte-gral a acestuia.

  Mare parte a aleilorau fost sau urmeaz s fieacoperite de un strat de asfaltbitumat, sunt montate borduri,s-a lucrat la ap-canalizare i laconectarea la reeaua electric.Administraia local a nfru-museat oraul cu mobilierstradal nou, astfel nct oameniis fie ncntai de oraul lor.

  Dup cum se poate observaam montat mai multe bnci noin zonele unde am observat coamenilor le place s se adune,

  respectiv n imediata apropierede sediul Primriei, dar i nalte locuri mai circulate dinora. ncerc s le ofer oame-nilor un confort ct mai mare,spune primarul Gheorghe Ile.

  Au fost deja montate o partedin bnci, cu sau fr sptar,dar i couri de gunoi, iar ceicare le-au probat erau mulu-mii, spunnd c sunt destul deconfortabile.

  Marius Marius MITRACHEMITRACHE

  De altfel, n ceea ceprivete infrastructurarutier, primarulmunicipiului VulcanGheorghe Ile spune canul 2014 va consem-na finalizarea lucrrilorde modernizare a drumurilor, strzilor iparcrilor din Centrulvechi (lotul 2 i 3);reabilitarea iasfaltarea unei poriunide un km din oseauaCrividia-Dealu Babii,aflat n administrareamunicipalitii; mod-ernizarea drumuluispre Pasul Vlcan, dela sensul giratoriu dinzona Dinc pn la

  telegondol. Ceea ce reuim

  acum s ducem la bunsfrit n acest cartieral vechiului centru aloraului nostru este opromisiune mai vechepe care am fcut-ocetenilor de aici i pecare, din diversemotive, a trebuit s odecalm de mai multeori. M bucur c, nsfrit, am reuit sducem la bun sfrit iacest proiect, cu attmai mult cu ct el eraunul absolut necesar.Vom continua culucrrile la drumuri itrotuare, n zonele

  secundare ale oraului,n cartierele dintreblocuri, att anul acesta ct i n aniiurmtori, pn cnd laVulcan vom avea oreea de drumuridemn de statutul nostru urban, spuneGheorghe Ile.

  Nu mai este o

  noutate pentrulocuitorii municipiuluiVulcan faptul c, nultimii ani, adminis-traia local a reuit sschimbe imaginealocalitai, fapt simit sin creterea niveluluide trai al oamenilordin zon.

  Marius Marius MITRACHEMITRACHE

  Npdii deblriiB lrii de un metru.Vegetaia din anumitezone ale municipiuluiPetroani a ajuns chiar la unmetru sau poate mai mult.

  Ploile din ultimele sptmni, dar icldura au fcut ca ritmul n care acrescut vegetaia s fie unul alert.

  Puinii muncitori de la primrie care seocup de acest lucru nu reuesc sfac fa volumului mare de munc.Prioritare sunt zonele centrale.

  Colegii mei care se ocup deaceast activitate mi-au spus c auintrat deja pe strzile Oituz i Unirii ide asemenea ctre strada Aviatorilor ise vor ntoarce pe stradaIndependenei n zilele care urmeaz.Zilele acestea sunt cantonai n zonacentral municipiului Petroani undevor s termine Bulevardul 1Decembrie, ritmul nu este cel mai bunns aceasta este posibilitatea cunumrul de oameni care exist pentruaceast activitate la Primria municipi-ului Petroani, a declarat Nicu Tac,purttorul de cuvnt al PrimrieiPetroani.

  De cele mai multe ori, ajutorul vinedin partea momrlanilor care vin icosesc iarba din locurile verzi aleoraului. Cosaii sunt cei care pun,involuntar, umrul la curirea oraului.

  Monika BACIUMonika BACIU

  Centrul vechi din Vulcan prinde o nou imagineL ocuitorii din Centrul vechi almunicipiului Vulcan se pot bucurade o nou fa a zonei n care locuiesc,dup ce autoritile locale au nceput sle reabiliteze, respectiv s modernizezetoat infrastructura rutier i pietonal.

  Municipiul Vulcan dotat cummmmoooobbbbiiii llll iiiieeeerrrr uuuurrrrbbbbaaaannnn

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 2014 Actualitate 11

  Marius MITRACHE

  Incidentul a avut loc luniseara, n jurul orei 22.00,cnd trei jandarmi dincadrul Inspectoratului deJandarmi JudeeanDecebal Hunedoara,aflai n afara programului

  de lucru, au imobilizat opersoan de sex masculincare a distrus geamul unuimagazin de tip fast-food,aflat pe strada 1Decembrie, din municipiulDeva.

  Cei trei jandarmi auanunat colegii din grupa

  de intervenie, care s-audeplasat la faa locului,unde au constatat ctnrul, n vrst de 20 deani, ntr-un exces de furie,a spart cu pumnul geamulmagazinului.

  n cauz, jandarmii auntocmit actele de con-statare a faptei prevzutde art. 217 Cod Penal,respectiv distrugere ,documentele astfelntocmite fiind naintateorganelor competente nvederea continuriicercetrilor.

  Monika BACIU

  Deoarece procesul seafl n derulare, nuputem oferi concluziileexpertizei, ns este cert cea va cntri foarte mult nstabilirea vinovailor, aafirmat dr. ing. EmilianGhicioi, directorul tehnic alInsemex.

  Cele mai multe probeadunate au fost cele de la

  apartamentul la care a avutloc deflagraia. Un bloc delocuine din Clrai a fostzguduit n urma uneiexplozii care s-a petrecutn data de 25 decembrie2013. explozia s-a produsdin cauza unei acumulride gaze, iar n urma eveni-mentului au decedat douvictime, iar alte cinci per-soane au fost rnite.

  Carmen COSMAN - PREDA

  Staia de epurare armas n picioare, chiardac unitatea minier a fostinclus mntr-un amplu pro-ces de nchidere i ecolo-gizare, i asta pentru cedilii din Uricani sperau caaici s dezvolte o investiie.n afar de hoii de fiervechi, nimeni nu a fost,ns, interesat de acestobiectiv, aa c ediliincearc acum s stre-coare obiectivul n proiec-

  tul derulat i finanat deMinisterul Economiei. Negndeam c ar putea ficoncesionat ctre uninvestitor. Acolo ar fi pututfi amenajat o pescrie,explic primarul orauluiUricani, Dnu Buhescu.Numai c, pe vremea ncare funciona, pentrustaia de epurare exista oaduciune de ap de la unpru din amonte, dar con-ductele traversau terenurilelocalnicilor. Dupnchiderea minei, oamenii

  au demontat sistemul deconducte i, odat cu ele s-au nruit i speraneleedililor. Reprezentaniiadministraiei publice voracum s cuprins vecheastaie de epurare n proiec-tul ce vizeaz ecologizareaminei Valea de Brazi.Acum exist posibilitateas o includem n proiectulde ecologizare. Investitoriis-au lsat ateptai. Dincte se pare, mai nouacetia doresc terenuricurate sau hale, spuneDnu Buhescu, referindu-se la motivul pentru carefostul perimetru minier afost ocolit de cei ce ar fiputut dezvolta aici o

  afacere.Mina Valea de Brazi a

  fost deschis n august1986 i a funcionat doar12 ani, pn n anul 1998,cnd a fost nchis oficial.n 2003 s-a luat decizianchiderii tehnice a unitiiextractive, cu ecologizareaperimetrului minier i afostei zone administrative.Licitaia pentru deza-fectarea cldirilor, izolarealucrrilor miniere i ecolo-gizarea perimetrelor a fost

  ctigat de SC "Cominco"SA Bucureti, FilialaOltenia, iar beneficiarulcontractului este MinisterulEconomiei, prin SC"Conversmin" SABucureti. Valoarea total aproiectului "Lucrri denchidere i ecologizare aMinei Valea de Brazi" a fostcalculat la circa 2,7 mil-ioane de lei, dar nici acumlucrrile nu au fost final-izate.

  S-a ales cu dosar penal pentruc nu i-a stpnit furia

  U n tnr de 20 de ani din Deva s-a alescu dosar penal dup ce, din cauzafuriei, a spart un geam de la un fast-food.

  INSEMEX a trimis Parchetuluide la Clrai rezultate exploziei

  E xpertiz finalizat. ReprezentaniiINSEMEX au cercetat explozia de laClrai, iar rezultatele au fost naintateParchetului de pe Lng Tribunalul Clrai.

  Pn nu se fur bucat cu bucat

  Staia de epurare a minei Valea de Brazi va fi ecologizat

  D up 16 ani de cnd unitatea extractiv a fost nchis, staia deepurare de la Mina Valea de Brazi areanse s fie ecologizat.

  Marius MITRACHE

  Incendiul a izbucnit njurul orei 2, iar cele treiechipaje de pompieriajunse rapid la locul inter-veniei au constatat cincendiul, care a fostsesizat cu ntrziere, sepropagase la acoperiul imansarda pensiunii.

  Potrivit inspectorului efISU Viorel Demean, pom-pierii au trecut la ataculasupra principalelor focarede ardere, utiliznd treiautospeciale, substane i

  tehnici de stingere, nraport cu natura i dez-voltarea arderii. Incendiul afost localizat n aproximativo jumtate de ora reuindu-se ntreruperea propagriii dezvoltriiacestuia i pro-teciavecintilor.Alte dou orepompierii aumuncit pentrulichidareaincendiului,faz n care seobine ntreru-

  perea arderii i se nlturposibilitatea reapariieiacesteia prin rcirea ele-mentelor de construcie ievacuarea produselor deardere.

  n incendiu au arsacoperiul i mansardapensiunii, nsumnd aprox-imativ 400 metri patrai, ncare se aflau cinci camereprecum i mobilierul,aparatura electrocasnic itmplria aflate n acestea.

  Incendiu puternic la o pensiune din Valea Jiului

  A coperiul i mansarda unei pensiuniidin municipiul Vulcan au ars n ntre-gime, ieri diminea, n urma unui puternicincendiu generat de un scurtcircuit produs laun aparat electrocasnic uitat sub tensiune.

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 201412 Actualitate

  Luni:z Ciorb de burt/Supa cremade elinz Pui Shanghai n crusta desusan/Ceafa de porc la grtar cucartofi auriiz Salat & Desert

  Mari:z Ciorb de vcua/Supa cremade legumez Mozzarella pane n crusta desusan cu sos tartar i garnitur decartofi prjii/Cotlet de porc cupiure de cartofiz Salat & Desert

  Miercuri:z Ciorb de perioare/Supagula de viel (picant)z Piept de pui cu crem debrnz i cartofi n crusta demutar/Penne cu ciuperci i unc

  z Salat & Desert

  Joi:z Ciorb de pui/Sup chilli concarne (picant)z Rulada de cotlet cu spanac ibrnz cu garnitur de orezsrbesc/niel pane de pui cucartofi prjiiz Salat & Desert

  Vineri:z Ciorba de fasole cu afumtu-ra/Supa crema de broccoliz Mazre galben btut cu cr-nai afumai/Ficei de pui cucartofi piurez Salat & DesertPre meniul zilei: 15.00 lei (includefelul 1+ felul 2 + salata + desert, laalegere din variantele din meniul pen-tru ziua respectiv).

  Luna Iunie

  Oferte: 5 Meniuri +1 gratis!/ Pentru fiecare meniu primii o sticl deap mineral/plat 0.5L. Ofertele nu se cumuleaz!

  Telefon comenzi: 0726 669 060

  Monika BACIU

  Concursul va avealoc n perioada 24-27iunie i const ndou probe, i anumeproba scris progra-mat a avea loc ndata de 24 iunie, iarinterviul n data de 27iunie. Dosarele denscriere se vordepune la Biroulresurse umane. Laconcursul/examenulde promovare n clasa funcionarilor publicise pot nscriefuncionarii publicincadrai pe funcii

  publice cu nivel destudii inferior, care auabsolvit o form denvmnt superiorde lung durat nspecialitatea n carei desfoar activi-

  tatea sau care arputea fi apreciate dectre autoritatea pub-lic local ca fiindutile pentrudesfurarea activ-itii.

  Monika BACIU

  Reprezentaniiprimriei spun cpeste cel mult dousptmni va fifuncional fntnaartezian din parculcentral.

  Colegii mei auintrat astzi la fntnadin Parcul CarolScrhetter pentru acura deeurile cares+au strns acolo peparcursul iernii, deasemenea ncepnd demine vor turna i vorrepara sprturile care

  exist n aceast fn-tn. Toate acestereparaii necesit operioad de timp pen-tru ca betonul s sentreasc i urmeazca n aproximativ

  dou sptmni fnt-na din parcul CarolSchretter s fie por-nit, a declarat NicuTac, purttorul decuvnt al primrieiPetroani.

  Fntna arteziandin parcul central esteun simbol al zonei.Odat pornit,poliitii locali vorsupraveghea zonapentru ca cei mici snu o utilizeze drepttrand.

  CarmenCOSMAN - PREDA

  Edilii din Uricaniau decis s scoat lalicitaie public piaaagroalimentar situat

  pe Aleea Brazilor, oinvestiie ce s-adovedit pn acumabsolut inutil. Piaa afosta amenajat nurm cu aproape 15ani, dar niciodat nua fost folosit, iar

  comercianii prefertot vechea pia,unde vadul este maibun, din cte se pare.Edificiul nghite banii acum, pentru cpiaa a fost nu o dat

  vandalizat. Oamenii distrug i

  noi tot reparm idegeaba. Atunci amdecis s cutm uninvestior privat, cruias I-o concesionm iastfel s generm i

  locuri de munc.Oricum, destinaia vafi pstrat i dupscoaterea la licitaie,iar acolo vor fi comercializate doarproduse alimentare,a declarat primaruloraului Uricani,Dnu Buhescu.Edilul nu i explic dece anume comer-cianii au ocolit mereuaceast nou pia,dar crede c de vinpoate fi amplasamen-tul. Poate zona este

  de vin. Acolo maisunt i trei aprozare,spune Buhescu.

  Preul de pornire alliciaiei, spune edilul,este suma minim deconcesiune prevzutde lege.

  Concurs pentru funcionarii publici

  C oncurs la Lupeni. Municipalitatea de la Lupeniorganizeaz concurs pentru promovarea n clas afuncionarilor publici care au absolvit o form denvmnt superior de lung durat n specialitatea ncare i desfoar activitatea.

  n mijlocul caniculei,

  Fntna artezian din Petroani este nc n reparaii

  F ntna artezian din parculcentral din Petroani intr nreparaii. Dei celelalte fntni arte-ziene de pe raza localitii funci-oneaz deja, oaza de ap din parculcentral abia a intrat n reparaii.

  Pia inutil n cutare de investitor

  O pia construit acum aproa-pe 15 ani n oraul Uricanizace i acum nefolosit. Edilii spunc s-au sturat s repare ce se dis-truge, iar construcia s nu aibnicio utilitate, aa c se caut uninvestitor privat.

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 2014 Actualitate 13

  n Transilvania,pn spre sfritulprimei sptmni, vre-mea va fi cald pentrua doua decad a luniiiunie, n special nprimele zile cndmedia temperaturilormaxime se va situa njurul valorii de 29 degrade. n intervalul14-22 iunie valoriletermice se vor apropiade normalul perioadei,cu medii cuprinsentre 22 i 25 degrade. Temperaturile

  minime nu vor aveavariaii mari. n primasptmn, mediile pentreaga regiune voroscila ntre 11 i 14grade, iar n cea de-adoua vor fi relativ con-stante i apropiate de10-11 grade.Instabilitatea atmosfer-ic va fi mai accentu-at dup data de 13iunie i se va manifes-ta prin averse locale,asociate cu descrcrielectrice i intensificride scurt durat ale

  vntului. La nceputul inter-

  valului, n Moldova,pn pe data de 13iunie, regimul termicva fi caracterizat devalori mai ridicatedect n mod obinuitn aceast perioad,ndeosebi n primeledou zile, cnd valorilemedii diurne vor fi de29-30 de grade. Dupaceast dat, tempera-turile vor scdea,devenind apropiate decele caracteristiceperioadei calendaris-tice, cu valori de 23-25 de grade, nmedie.Temperaturileminime vor fi de 16-17 grade, pe 10 i 11iunie, apoi vor scdeaspre 12-13 grade njurul datei de 15 iunie,

  fr variaii semnifica-tive ulterioare.Instabilitatea atmosfer-ic va fi accentuatntre 13 i 21 iuniecnd vor fi averse, ngeneral slabe cantita-tiv, nsoite de descr-cri electrice i intensi-ficri de scurt duratale vntului.

  n Dobrogea, nprimele zile ale inter-valului de prognoz,se vor nregistra mediiale temperaturilordiurne de 28-29 degrade, apoi acesteavor scdea treptat,spre aproximativ 24de grade, pe 16-17iunie. n a doua sp-tmn a intervaluluide prognoz variaiiletermice vor fi nesem-nificative, iar mediilemaximelor se vor situantre 24 i 26 degrade, caracterizndun regim termic nor-mal pentru aceastperioad a anului.Valorile nocturne voravea o evoluie

  asemntoare, cu celemai calde nopi lanceputul intervalului,cnd se vor nregistramedii termice deaproximativ 19 grade.Dup data de 13 iunieva crete probabili-tatea pentru ploi, pearii restrnse i. ngeneral. slabe cantita-tiv.

  n Oltenia, n inter-valul 9-13 iunie, medi-ile termice se vor situapeste cele climatologicnormale ale perioadei,cu cele mai ridicatevalori diurne de 32 degrade, pe 10 i 11iunie, cnd i temper-aturile nocturne nuvor scdea sub 16-17grade. Apoi, regimultermic va marca oscdere, maximelediurne se vor situantre 24 i 26 degrade, iar minimelevor fi de 13-14 grade,pn la sfritul celordou sptmni deprognoz. Averselensoite de descrcri

  electrice i intensificride scurt durat alevntului se vor sem-nala local ntre 14 i17 iunie, iar n cele-lalte zile i vor faceapariia doar izolat,mai ales dup 18iunie.

  La munte, vremeava fi cald pn pe 13iunie, cu medii ale val-orilor maxime ntre 20i 22 de grade i aleminimelor nocturnentre 10 i 12 grade.n perioada 14-22iunie regimul termicva fi apropiat de celnormal cu valori de14-16 grade, ziua, i6-8 grade noaptea, nmedie. Pn pe datade 12 iunie, local, vorploi de scurt durat,n general slabe canti-tativ. ntre 13 i 22iunie, pe arii extinsevor fi zilnic, averse,descrcri electrice iintensificri ale vntului, iar ploile vor fi local moderatecantitativ.

  Potrivit unui comu-nicat al companieiviteza de circulaie atrenurilor de cltorii de marf a fostredus cu 10-50 kilo-metri pe or, fa deviteza normal.Aceast msur estenecesar n perioad-ele caniculare pentruca traficul feroviar sse desfoare ncondiii de siguran.Prin aplicarea acesteimsuri obligatorien perioadele canicu-lare se vor nregis-tra ntrzieri la desti-naie, n medie, de10-20 de minute pefiecare tren, nfuncie de traseultrenului din graficulde circulaie.ntrzieri mai mari,de pn la 30 deminute pe tren, sepot nregistra la

  trenurile al cror par-curs tranziteaz maimulte judee afectatede temperaturile ridi-cate. n perioadelecaniculare, personalulde ntreinere a ciiferate efectueazrevizii suplimentarepe ntreaga reea fer-oviar (nsoiri detrenuri, verificridirecte ale cii,msurarea i nregis-trarea permanent a

  evoluiei tempera-turilor n in etc.)iar, n timpul zilei,viteza de circulaie atrenurilor de cltorii de marf se reducecu 20-50 km/h, fade viteza normal decirculaie, pe duratebine determinate,astfel nct traficulferoviar s sedesfoare n deplinecondiii de siguran.

  Vreme cald, dar cu episoade de instabilitate atmosferic pn pe 22 iunie

  M eteorologii estimeaz pentruurmtoarele dou sptmnio vreme n general cald, cu epi-soade de instabilitate dup 13-14iunie, cu averse, nsoite de descr-cri electrice i intensificri descurt durat ale vntului.

  Limitri de vitez n circulaia trenurilor,din cauza temperaturilor de peste 45 de

  grade la nivelul terasamentului

  C ompania Naional de Ci Ferate CFR SA aintrodus limitri de vitez n circulaia tre-nurilor mari, ncepnd cu ora 11,30, din cauza tem-peraturilor ridicate, care depesc 45 de grade Celsiusla nivelul solului, nregistrate pe mai multe secii decirculaie de pe raza regionalelor de cale feratTimioara, Braov i Galai.

 • Cronica Vii Jiului | Miecuri, 11 Iunie 201414 Program & Horoscop

  21 martie* * *20

  aprilie

  21

  aprile

  * * *21 mai

  22

  iunie

  * * *22 iulie

  22

  mai

  * * *22 iunie

  23 iulie* * *22

  august

  23 august

  * * *22

  septembrie

  23octombrie

  * * *22

  noiembrie

  23septembrie

  * * *22

  octombrie

  23 noiembrie

  * * *20

  decembrie

  21

  decembrie

  * * *20 ianuarie

  21

  februarie

  * * *20 martie

  21ianuarie

  * * *20

  februarie

  S-ar putea s fii indispus i s nuavei chef de nimeni i de nimic.Riscai s v izolai. Fii maisociabil. Problemele care vfrmnt nu sunt chiar att degrave cum credei.

  Nu este o zi favorabil cltori-ilor i ctigurilor financiare.Inhibiia i lipsa de sociabilitatear putea s v conduc laeecuri n afaceri i deziluzii nplan social. Relaiile sentimen-tale nu au de suferit.

  Astzi suntei puin inhibiat,motiv pentru care putei aveadificulti de comunicare. Evitaiieirile cu prietenii i, mai ales, cupersoanele importante.

  Dimineaa, colegii i familia faceforturi s v scoat din stareade apatie care v face de nere-cunoscut. Ar putea fi de vinobosela acumulat sau prob-lemele financiare care vfrmnt.

  Nu este o zi favorabil ntlnirilorcu prietenii. Resimii o stare deinhibiie care v mpiedic s vexprimai clar. Nu facei investiiii nu cumprai obiecte de val-oare, pentru c s-ar putea sregretai.

  Astzi simii nevoia s schimbaiceva sau s facei lucruri noi. Esteo zi favorabil relaiilor sentimen-tale i treburilor casnice. S-arputea ca cei din jur s nu vaprecieze ideile la adevrata lorvaloare.

  De diminea avei multe prob-leme de rezolvat, dar avei sufi-cient energie pentru a le facefa. S-ar putea s ntmpinaidificulti de natur financiar.Acordai mai mult atenie relai-ilor sentimentale i familiei.

  Lsai-o mai uor cu munca iaplecai-v mai mult spre prob-lemele sentimentale. Amnai-v proiectele de afaceri, pentruc s-ar putea s pierdei o sumimportant! Ocupai-v de tre-buri casnice, de rutin.

  De diminea avei ocazia sdemarai o afacere. Nu v pripii.Mai stai dou-trei zile nainte dea lua o hotrre! Astzi suntfavorizate relaiile cu partenerulde via.

  Nu suntei prea comunicativ,motiv pentru care relaiile socialei sentimentale pot avea desuferit. Nu ncepei activiti nois nu ncepei noi afaceri.

  Suntei ntr-o form intelectualdeosebit. Avei succes n activ-itile legate de familie i cmin.Stabilii-v clar prioritile, ca snu pierdei timpul. Ascultai iprerile partenerului de via!

  Simii nevoia s vorbii cu o per-soan de sex opus, despre prob-lemele dumneavoastr sentimen-tale. Este posibil s credei csuntei neglijat. Nu v lsai pradmelancoliei.

  Cronica Vii Jiului nu i asum rspunderea pentru modificrile operate ulterior n programe de posturile de televiziune

  10:30 Romnia la CupaMondial 12:25 Opinii fiscale 13:00 Opre Roma 14:00 Telejurnal 14:55 Clubul celor caremuncesc n Romnia 15:00 Teleshopping 15:30 Convieuiri 16:50 Legendele palatului:Copacul cu rdcini adnci 17:30 Legendele palatului:Copacul cu rdcini adnci 18:10 Europa mea 18:45 Clubul celor caremuncesc n Romnia18:50 n linia nti 19:45 Sport20:00 Telejurnal 20:55 Clubul celor caremuncesc n Romnia

  7:00 tirile Pro TV 10:05 Tnr i nelinitit (r)11:00 Planuri ascunse (r)13:00 tirile Pro TV14:00 Tnr i nelinitit 14:45 Masca de argint17:00 tirile Pro TV17:30 La Mru 19:00 tirile Pro TV20:30 Evadata22:30 tirile Pro TV

  10:30 Rzi i ctigi (r)11:00 Cireaa de pe tort (r)12:00 Teleshopping 12:30 Nimeni nu-i perfect13:00 Nimeni nu-i perfect13:30 Teleshopping 14:00 Trsniii din Queens14:30 Trsniii din Queens 15:00 Ape adnci17:00 Cireaa de pe tort18:00 tirile Prima TV 19:30 Rzi i ctigi 20:00 Mondenii20:30 Cronica crcotailor22:30 Click! 23:30 Cireaa de pe tort (r)

  10:45 Teleshopping 11:00 Triunghiul iubirii 212:00 Teleshopping 12:15 Am ales s fiu romn 12:45 Clipuri13:00 Pastila Vou 13:15 Teleshopping 13:30 Pastila Vou 13:45 Mica mireas14:30 Teleshopping 14:45 Copii contra prini 16:15 Prin flori i sabie17:30 Dragoste dulce-amar18:30 tiri Naional TV19:15 Mica mireas20:15 Viaa ca un pariu

  10:00 Draga mea prieten12:30 tirile Kanal D 13:30 Te vreau lng mine16:00 Teleshopping 16:45 Teo Show18:45 tirea zilei 19:00 tirile Kanal D20:00 D-Paparazzi21:00 Pe banii prinilor22:30 WOWbiz

  10:00 tirile dimineii 10:55 Business B1 la zi 11:00 Evenimentul Zilei 12:00 tirile B1 13:00 Talk B1 14:00 Romnia, acum 15:00 tirile B1 16:00 Romnia, acum 17:00 Butonul de panic 18:00 tirile B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bun seara, Romnia 21:30 Sub semnul ntrebrii 23:00 Lumea lui Banciu

  10:45 So de nchiriat11:45 Pentru c te iubesc12:45 Teleshopping 13:00 Spune-mi c eti a mea14:30 Fora destinului15:30 Abisul pasiunii16:30 Rosa Diamante17:30 Chemarea inimii18:30 So de nchiriat19:30 Pentru c te iubesc20:30 Spune-mi c eti a mea22:00 Fora destinului23:00 16 & Pregnant

  10:00 tirile Digi Sport 10:15 Fotbal: Real Madrid -Atletico Madrid11:00 tirile Digi Sport 11:15 Fotbal: Real Madrid -Atletico Madrid12:00 tirile Digi Sport 12:15 Fotbal: Real Madrid -Atletico Madrid13:00 tirile Digi Sport 13:15 Tenis ziua 3 21:00 Atletism IAAFDiamond League 23:00 tirile Digi Sport

  8:00 Neatza cu Rzvan iDani 10:50 n gura presei 11:40 Teleshopping 12:00 Mireas pentru fiul meu13:00 Observator 14:00 Mireas pentru fiul meu16:00 Observator 17:00 Acces direct19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Te pui cu blondele?22:30 Un show pctos

 • A proximativ 70% dintre companiiledin Romnia nuintenioneaz s fac noiangajri n perioadaiulie-septembrie, un sfertau artat c i vor cretenumrul de angajai, iar5% prevd o scdere depersonal, potrivit studiului "PerspectiveleAngajrii de For deMunc" realizat deManpowerGroup i preluat de mediafax.ro.La studiu au participat625 de angajatori.

  Previziunea Net deAngajare calculat dupeliminarea variaiilor

  sezoniere este de +9%, valoare similar cu cea a atrimestrului II, dar cu 3puncte procentuale maimare dect n trimestrul altreilea din 2013.

  Nivelul de ncredere alangajatorilor variaz nfuncie de dimensiuneaorganizaiei. Astfel, organizaiile cu mai puin dezece angajai raporteaz oPreviziune Net de Angajarede -1%, angajatorii dinaceast categorie fiind mai puin dispui s-i redimensioneze fora demunc.

  La polul opus se situeazangajatorii cu peste 250 deangajai. 27% dintre acetiaanun planuri de cretere a

  numrului de angajai nurmtoarele trei luni, inumai 2% anticipeazreduceri de personal.

  Cei aflai n cutarea unuiloc de munc vor aveaparte de oportuniti deangajare n toate cele optregiuni ale rii i n noudin zece sectoare de activitate. Sectorul cel maidinamic din punct de vedere

  al angajrilor va fi industriaprelucrtoare, n carePreviziunea Net deAngajare este de +19%, n scdere cu 5 puncte procentuale de la trimestruldoi, ns n cretere de 3puncte procentuale comparativ cu trimestrul altreilea al anului trecut.

  n cinci din cele optregiuni cuprinse n studiu,

  angajatorii raporteazPreviziuni mbuntite fade cele exprimate ntrimestrul doi. O cretereconsiderabil este nregiunea Sud, undePreviziunea Net deAngajare de +15% este cu8 puncte procentuale maiputernic dect cea atrimestrului anterior,mbuntindu-se moderat ifa de perioada similar aanului trecut.

  Sursa: Gds.ro

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 2014 Actualitate 15

  Suntem tot maipuini romniP opulaia Romniei scade dela o lun la alta. Asta aratstatisticile din ara noastr, iarfenomenul se repet sistematicde civa ani.

  Un numr de 15.332 copii s-au nscutn luna aprilie a acestui an, cu 28 maipuini dect n luna anterioar, iar numrulpersoanelor decedate a fost 21.965, cu1.125 mai puine dectn luna martie, aratdatele provizorii aleInstitutului Naional deStatistic (INS), publicateazi i prezentate deAgerpres. Astfel, naprilie, sporul natural afost negativ, de 6.633persoane (decedaiiavnd un excedent fade nscuii-vii), la fel can luna martie (7.730persoane).

  Totodat, numruldeceselor copiilor cuvrst sub un an, nregistrate n luna

  aprilie, a fost de 119, n scdere fa deluna martie (134 decedai sub un an). nceea ce privete cstoriile, datele INSrelev faptul c la oficiile de stare civil s-au nregistrat n luna aprilie un numr de 5.465 astfel de evenimente, cu 1.340mai multe dect n luna martie.

  Pe de alt parte, numrul divorurilorpronunate prin hotrri judectoretidefinitive i conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.508, mai multe cu 170 dectn luna precedent.

  La nivel anual, numrul nscuilor-vii afost mai mare cu 500 n luna aprilie 2014fa de aceeai lun din 2013, iar numrulpersoanelor care au decedat a fost cu360 mai mare.

  S.C APA SERVVALEA JIULUI

  S.APETROANI

  anun

  RESTRICII n furnizarea apei

  potabile pentrumiercuri11.06.2014 noraele:

  - Petroani -ntre orele 9,00 -13,00. Zona afectat: Zona Unirii,str. 1 Iunie bl. 1.Motivul restriciei:montare distribuitorla bl. 22, sc. III, str.Unirii.

  - Vulcan - ntreorele 9,00 - 14,00.Zona afectat: cartierMicro 3 B. Motivulrestriciei: demontaredebitmetru.

  - PIERDERE -SC GTS COMPANY

  SRLcu sediul n Petroani, str.Grivia nr. 36, judeHunedoara, prin prezentadeclarm pierduteurmtoarele certificateconstatatoare: nr.9653/2006, punct delucru str N Blcescu nr.10, Petroani,12790/2006 , punct delucru Brad, jud.Hunedoara, 21329/2006punct de lucru Aninoasa,jud. Hunedoara,41508/2008 punct delucru str Pdurarilor nr. 2,jud Hunedoara

  Le declarm nule.

  Companiile nu vor face angajri curnd

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 11 Iunie 201416 Sport

  Campionatul Mondial de Fotbal Brazilia 2014, cea mai ateptat competiie pentru microbiti debuteaz mine.Cronica Vii Jiului v prezint calendarul competiiilor din cele 8 grupe, precum i fazele eliminatorii.