cv template ro ro

of 3 /3
I Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Dumitrana Andrei Adresă(e) Str.Gh.Nutu Iotcovici, nr.A77 Telefon(oane) 0251/447887 Mobil: 0764425775 Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 22-oct-1986 Sex masculin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Relationist / Comunicare si Relatii Publice Experienţa profesională Perioada 2005-2008 Funcţia sau postul ocupat Administrator magazin. Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitatea magazinului, aprovizionarea cu marfa. Numele şi adresa angajatorului Dumitrana Dumitru, Sat Fratila, Comuna Bulzesti, Jud. Dolj. Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comert. Educaţie şi formare Perioada 2008-2009 Calificarea / diploma obţinută --- Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Introducere in relatii publice, Introducere in mass-media, Stiintele Comunicarii. Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Upload: andrei-dumitrana

Post on 18-Dec-2014

3.432 views

Category:

Travel


2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Cv Template Ro Ro

I

Curriculum vitae Europass

Informaţii personaleNume / Prenume Dumitrana Andrei

Adresă(e) Str.Gh.Nutu Iotcovici, nr.A77Telefon(oane) 0251/447887 Mobil: 0764425775

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 22-oct-1986

Sex masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Relationist / Comunicare si Relatii Publice

Experienţa profesională

Perioada 2005-2008Funcţia sau postul ocupat Administrator magazin.

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitatea magazinului, aprovizionarea cu marfa.Numele şi adresa angajatorului Dumitrana Dumitru, Sat Fratila, Comuna Bulzesti, Jud. Dolj.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comert.

Educaţie şi formare

Perioada 2008-2009Calificarea / diploma obţinută ---

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Introducere in relatii publice, Introducere in mass-media, Stiintele Comunicarii.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Vest, Timisoara, Facultatea de Stiinte Politice, Comunicare si Relatii Publice.

Educaţie şi formare

Perioada 2004-2007Calificarea / diploma obţinută Liceu, Specializarea „Filologie”

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Lb. Engleza, Lb. Franceza, Lb. Romana, Istorie, Geografie.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul „Matei Basarab”, Localitatea Craiova.

Educaţie şi formare

Perioada 2001-2004Calificarea / diploma obţinută Mozaicar montator placaje

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Constructii, montari, Tehnologia lucrarilor de constructii.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul „Ion Mincu”, Localitatea Craiova

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Lb. Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)Pagina / - Curriculum vitae al

Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Page 2: Cv Template Ro Ro

Autoevaluare Înţelegere Vorbire ScriereNivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţieDiscurs oral Exprimare scrisă

Limba Franceza C1 C1 C1 C1

Limba Engleza C2 C2 C2 C2(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Detin bune abilitati de comunicare, deprinse din cadrul facultatii de Comunicare si Relatii Publice.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Detin bune abillitati organizatorice deprinse din lucrul in echipa la proiectele realizate in cadrul facultatii: discursuri si realizarea afiselor si a pliantelor.

Competenţe şi aptitudini tehnice Detin competente de depanare calculatoare si electrocasnice.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Detin cunostinte de programare in libajele: Pascal, C++,HTML.

Competenţe şi aptitudini artistice Sunt pasionat de grafica de calculator, stiind sa lucrez cu programe precum: Photoshop, Flash, Ilustrator.

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: lucrul pe calculator, fotbalul si pescuitul.

Permis(e) de conducere Posed permis de conducere categoria B.

Informaţii suplimentare Persoane de contact: Dumitrana Dumitru, nr. telefon: 0762451900.

Anexe Anexez la acest C.V. copia dupa diploma de bacalaureat.

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628