cursuri practice - iulie 2014 - by advanced thinking

of 8 /8
Catalog de cursuri practice - iulie 2014 Excelența în afaceri nu-și ia vacanță. Nici vara.

Upload: elena-dobre

Post on 26-Jun-2015

163 views

Category:

Business


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Excelența în afaceri nu-și ia vacanță. Nici vara!

TRANSCRIPT

Page 1: Cursuri practice - Iulie 2014 - by Advanced Thinking

Catalog de cursuri practice - iulie 2014

Excelența în afaceri nu-și ia vacanță. Nici vara.

Page 2: Cursuri practice - Iulie 2014 - by Advanced Thinking

2

CURSURI

Analiza și managementul riscului utilizând FMEA - 12, 16, 24 Iulie

Captarea și analiza vocii clientului utilizând VOC - 5, 10, 23 Iulie

(re)Design-ul produselor și serviciilor utilizând metodologia Design for Six Sigma - 2, 17, 26 Iulie

Business Process Improvement utilizând metodologia Lean Six Sigma - 3, 9, 19 Iulie

3

4

5

6

Informații practice7

Page 3: Cursuri practice - Iulie 2014 - by Advanced Thinking

3

ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI UTILIZÂND FMEA (12, 16, 24 IULIE)

Dincolo de accepțiunea clasică asupra riscului este necesară integrarea unei viziuni aprofundate asupra business-lui si elementelor sale componente pentru a elimina maxim posibil riscul sau păstrarea acestuia sub un control acceptabil. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) este unul din cele mai puternice instrumente de management al riscului care poate fi aplicat în activitatea de zi cu zi, cât și în initiațive de îmbunătățire, respectiv (re)proiectarea produselor și a proceselor de afaceri.

1. Specialiști în (re)Design-ul sau îmbunătățirea sau lansarea produselor, serviciilor și proceselor de realizare a lor.

2. Directori/ Manageri de produse, Directori/Manager de Brand, Directori/ Manageri de proiecte si echipe.

3. Viitori specialiști in Business Process Improvement/ (re)Design din toate funcțiunile companiei.

4. Membrii echipelor de Sales&Marketing, Business Development, Product Development, Research&Development.

5. Membrii echipelor de îmbunătațire a calității/afacerii din orice funcțiune.

6. Lideri ai programelor de Business Transformation, Business Reengineering, Business Improvement Programs și Change Management.

7. Orice altă persoană interesată.

Înzestrarea participanților cu elemente teoretice și practice care vizează analiza de risc în orice funcțiune din orice companie pentru produse/ servicii și orice procese.

Niciuna.

La sfârșitul acestui curs practic, participanții vor:

• Înțelege, identifica și defini riscul• Analiza și prioritiza riscul• Știi să concentreze și să ghideze eforturile de

îmbunătățire

• În orice companie de stat sau privată, indiferent de mărime și de obiectul de activitate.

• Oriunde în cadrul companiei unde se face o evaluare a riscului pentru sisteme, produse/ servicii și procese

• În orice inițiativă de proiectare sau de îmbunătățire a oricărui sistem, produs/ serviciu și proces

CUI I SE ADRESEAZĂ?

SCOPUL ACESTUI CURS PRACTIC ESTE:

CERINȚE PRELIMINARE:

OBIECTIVE:

APLICABILITATE:

Page 4: Cursuri practice - Iulie 2014 - by Advanced Thinking

4

Proiectarea produselor și serviciilor reprezintă una din preocupările constante ale companiilor, fie ele B2C (business to consumer) sau B2B (business to business). Parte din eforturile acestora se concentrează pe crearea de produse și servicii noi sau îmbunătățirea celor existente, cu scopul de a crește calitatea produselor și serviciilor, de a reduce costurile și implicit de a crește volumul vânzărilor. Acest curs practic vine în sprijinul celor direct implicați în asemenea proiecte, aducând claritate asupra modului în care poate fi abordată orice inițiativă de proiectare, printr-o manieră robustă și structurată, care reușește să balanseze perspectivele tuturor actorilor implicați în activitățile ce au legătură cu proiectarea, lansarea și vânzarea oricăror produse/servicii noi. Astfel, se pot crea produse și servicii inovatoare, care vin în întâmpinarea nevoilor clienților.

1. Specialiști în (re)Design-ul sau îmbunătățirea sau lansarea produselor, serviciilor și proceselor de realizare a lor.

2. Directori/ Manageri de produse, Directori/Manager de Brand, Directori/ Manageri de proiecte si echipe.

3. Viitori specialiști în Business Process Improvement/ (re)Design din toate funcțiunile companiei.

4. Membrii echipelor de Sales&Marketing, Business Development, Product Development, Research&Development.

5. Membrii echipelor de îmbunătațire a calității/afacerii din orice funcțiune.

6. Lideri ai programelor de Business Transformation, Business Reengineering, Business Improvement Programs si Change Management.

7. Orice altă persoană interesată.

Pregătirea participanților pentru a înțelege, sprijini și conduce eforturile de (re)proiectare a serviciilor, produselor și proceselor oricărei companii.

Niciuna.

La finalizarea acestui curs, participanții vor: • Cunoaște modul prin care se pot crea produse

și servicii plecând de la nevoile clientului• Înțelege modul în care se corelează nevoia

clientului cu nevoile și obiectivele de business• Înțelege mecanismul de proiectare al

indicatorilor de performanta (KPI) - corelat cu nevoile tuturor stakeholderilor

• Defini clar brief-ul de lansare al oricărui proiect de design (definirea problemei/nevoii de design, obiective, beneficii, constrângeri, stakeholderi etc)

• Putea stabili și alinia țintele/ sarcinile pe baza KPI

• Reuși să adapteze și echilibreze resursele interne ale companiei la nevoile clientului

• Design for Six Sigma• Quality Function Deployment (House of

Quality)• Instrumente avansate pentru înțelegerea

clientului și o mai bună gestionare a capacității interne.

CUI I SE ADRESEAZĂ?

SCOPUL ACESTUI CURS PRACTIC ESTE:

CERINȚE PRELIMINARE:

OBIECTIVE:

REFERINȚE CONCEPTUALE:

(RE)DESIGN-UL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR UTILIZÂND METODOLOGIA DESIGN FOR SIX SIGMA (2, 17, 26 IULIE)

Page 5: Cursuri practice - Iulie 2014 - by Advanced Thinking

5

CAPTAREA ȘI ANALIZA VOCII CLIENTULUI UTILIZÂND VOC (5, 10, 23 IULIE)

Vocea Clientului este procesul folosit de companiile de succes pentru a colecta, identifica, prioritiza și utiliza în mod eficient și eficace nevoile, dorințele și cerințele pe care le au clienții de la produsele/serviciile oferite de acestea. Cursul oferă o perspectivă clară asupra felului în care arată procesul sau procesele care generează produsele sau serviciile dorite de catre client.

1. Directori/Manageri de produse.2. Directori/Manageri de proiecte – în special

Marketing, Vânzări, Dezvoltare de produse.3. Specialiști în Business Process Improvement/

(re)Design din toate funcțiunile companiei.4. Middle Management.5. Membrii echipelor de îmbunătățire a calității/

afacerii din orice funcțiune.6. Lideri de programe de Business Transformation,

Business Reengineering, Business Improvement și Change Management.

7. Orice persoană interesată.

• Să ajute la identificarea și colectarea nevoilor și cerintelor Clienților

• Să ofere participanților instrumentele necesare pentru traducerea acestora în limbaj de business

• Înțelegerea și integrarea acestor cerințe în procesele de afaceri ale companiei

Niciuna.

La sfârșitul acestui curs, participanții vor întelege mai bine cum să:

• Capteze cu acuratețe Vocea Clientului• Prioritizeze nevoile clientului• Înțeleagă pe deplin Vocea Clientului• Transforme Vocea Clientului în indicatori de

business măsurabili

În cadrul cursului vor fi prezentate instrumente avansate pentru captarea vocii clientului precum: • Customer Segmentation Tree, • Critical to Customer Tree, • Prioritization Matrix, • Kano Analysis, • Affinity Diagram • ș.a.

CUI I SE ADRESEAZĂ?

SCOPUL ACESTUI CURS PRACTIC ESTE:

CERINȚE PRELIMINARE:

OBIECTIVE:

INSTRUMENTE:

Page 6: Cursuri practice - Iulie 2014 - by Advanced Thinking

6

Prin utilizarea mijloacelor clasice de gestionare, dezvoltare și urmărire a proceselor multe companii mature au ajuns într-un punct critic: punctul de la care devine dificilă alegerea noii căi de urmat. Revenirea lentă din criză, finanțarea anevoioasă, presiunea continuă a concurenței, piața mereu în schimbare, clienții din ce în ce mai educați - toate acestea fac mediul de afaceri și mai ostil. Ca urmare activitățile companiei au crescut în complexitate, departamentele/ funcțiunile au început să se comporte ca și cum ar avea o “voință” proprie, iar metodele de comunicare, coordonare și control nu mai fac față realității. Advanced Thinking vă propune trecerea în revistă a unui set de soluții de ieșire din acest punct critic, soluții pragmatice testate cu succes de către Top 500 Companii pe plan mondial.

1. Top Management: pentru a fi informați despre programele de îmbunățatire și pentru a fi mai bine pregătiți în conducerea acestor programe .

2. Middle Management și viitori membrii în echipele de îmbunățatire.

3. Lideri ai programelor de Business Transformation, Business Reengineering, Business Improvement Programs și Change Management.

4. Directori/ Manageri de produse, Directori/Manageri de Brand, Directori/ Manageri de proiecte și echipe.

5. Orice persoană interesată.

Înzestrarea cursanților cu concepte de bază pentru a participa cu succes la eforturile de îmbunătățire ale afacerii companiei, cu accent pe procesele din companie.

• În orice companie indiferent de mărime, domeniu de activitate sau formă de proprietate

• Oriunde în cadrul companiei pentru sisteme, produse, servicii sau procese

• În orice initiațive de proiectare sau îmbunătățire ale oricărui sistem, produs, serviciu sau proces

La finalizarea acestui curs, participantii vor intelege mai bine cum să: • Identifice potențialul de îmbunățatire al afacerii

prin utilizarea metodologiilor moderne de imbunățatire a proceselor

• Sprijine eforturile de schimbare în companie • Definească și utilizeze indicatori de performanță

(KPI) • Stabilească și să alinieze țintele/ sarcinile pe

baza KPI • Echilibreze alocarea resurselor • Sprijine eficace și eficient procesul de

îmbunățatire al calității și al afacerii • Desfășoare analiza cauzelor de bază

Combinație echilibrată de noțiuni privind Process Design and Improvement Toolbox – Overview:• Lean• Six Sigma (DMAIC format)• Design for Six Sigma• 8D• Change Management

Niciuna.

CUI I SE ADRESEAZĂ?

SCOPUL ACESTUI CURS PRACTIC ESTE:

CERINȚE PRELIMINARE:

OBIECTIVE:

REFERINȚE CONCEPTUALE:

BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT UTILIZÂND METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA (3, 9, 19 IULIE)

APLICABILITATE:

Page 7: Cursuri practice - Iulie 2014 - by Advanced Thinking

7

INFORMAȚII PRACTICE (valabile pentru toate cursurile prezentate)

Se oferă diplomă de participare.

1 zi.

40% prezentare materiale de curs, 60% atelier practic si activitati interactive

Pentru înscrieri individuale:1. 95 Euro / participant - înscriere la un curs (la

alegere, oricare din cele 4 oferite)2. 150 Euro / participant - înscriere la 2 cursuri (la

alegere)*3. 195 Euro / participant - înscriere la 3 cursuri (la

alegere)*4. 240 Euro / participant - înscriere la toate cele 4

cursuri.*

Limba de predare poate fi engleză, română, franceză, italiană, maghiară Suportul de curs practic este scris în limba engleză, motivul fiind pregătirea participanților spre a fi competitivi în orice echipă internațională.

• Cursurile practice au loc la sediul Advanced Thinking (Strada Doctor Carol Davila, nr 32-34, et.3, ap. 12, Cotroceni - Sector 5, București)

• La cerere se pot organiza cursuri oriunde în țară sau în lume

Înscriere de grup:Pentru oferte personalizate de grup (trei sau mai multe persoane), vă rugăm să ne contactați pe [email protected].

*- dreptul de participare este transferabil (pot veni persoane diferite la cursurile selectate, dar numai o persoană la un singur curs.

DIPLOMA ȘI/SAU CERTIFICARE

DURATA

PREȚ:

LIMBA :

LOCUL DE DESFĂȘURARE:

MODUL DE LIVRARE:

CALENDAR CURSURI: IULIE 2014

1. ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI UTILIZÂND FMEA(12, 16, 24 IULIE)2. (RE)DESIGN-UL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR UTILIZÂND METODOLOGIA

DESIGN FOR SIX SIGMA (2, 17, 26 IULIE)3. CAPTAREA ȘI ANALIZA VOCII CLIENTULUI UTILIZÂND VOC(5, 10, 23 IULIE)4. BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT UTILIZÂND METODOLOGIA LEAN SIX

SIGMA (3, 9, 19 IULIE)

(fiecare curs se desfășoară între orele 09:00 - 17:00)

Page 8: Cursuri practice - Iulie 2014 - by Advanced Thinking

COMPANY ASSESSMENTTRAINING & CERTIFICATION

PRACTICAL WORKSHOPSPROJECT LEAD & SUPPORT

CONSULTANCY - COACHING & ADVISORY

[email protected] Office: No. 32-34, Doctor Carol Davila St.

(Cotroceni), 3rd floor, ap. 12, Sector 5