curs de formare a instructorilor sportivi Însemne heraldice Şi devize

10
1 Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE ÎNSEMNE HERALDICE HERALDICE ŞI DEVIZE ŞI DEVIZE ALE STRUCTURILOR M ALE STRUCTURILOR M . . I I .R. .R. A A . . Dr. Arthur HOFFMANN Director General AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT AGENŢIA NAŢIONALǍ MINISTERUL INTERNELOR SI PENTRU SPORT REFORMEI ADMINISTRATIVE

Upload: cathal

Post on 21-Jan-2016

49 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

AGEN Ţ IA NA Ţ IONAL Ǎ MINISTERUL INTERNELOR SI PENTRU SPORT REFORMEI ADMINISTRATIVE. Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE ALE STRUCTURILOR M . I .R. A . Dr . Arthur HOFFMANN Director General AGEN Ţ IA NA Ţ IONAL Ă PENTRU SPORT. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

1

Curs de formare a instructorilor sportivi

ÎNSEMNE ÎNSEMNE HERALDICE HERALDICE ŞI DEVIZE ŞI DEVIZE

ALE STRUCTURILOR MALE STRUCTURILOR M..II.R..R.AA..

Dr. Arthur HOFFMANN

Director General

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT

AGENŢIA NAŢIONALǍ MINISTERUL INTERNELOR SI PENTRU SPORT REFORMEI ADMINISTRATIVE

Page 2: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

2

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative „PENTRU PATRIE ŞI ORDINEA DE DREPT”

Însemnul heraldic al MIRA are la bază stema ţării.

Elementele de compoziţie preluate din stema României:- scutul mare (exterior) albastru, încărcat cu o acvilă crucială, de aur, cu capul spre dreapta, aripile deschise, cu ciocul şi ghearele roşii, în gheară dreaptă ţinând o spadă de argint.

Însemnul heraldic al MIRA se individualizează prin:. ramura verde de măslin, simbol al păcii şi ordinii, care înlocuieşte buzduganul din stema ţării;. scutul de mai mici dimensiuni, plasat pe pieptul acvilei, despicat şi dublu tăiat şi având în şase cartiere, simboluri care desemnează cele mai importante structuri ale ministerului după cum urmează:

Page 3: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

3

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elementele din stema MIRA, după cum urmează: în scut interior, pe albastru, o acvilă cruciată de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut albastru, încărcat în partea superioară cu o balanţă de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare romane naturale, încrucişate în săritoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE)

Semnificaţia elementelor însumate:. balanţa – echilibru, justiţie, echitate –

evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicaţiilor legilor;

. securile consulare romane – evocă atribuţiile MIRA în statul de drept, de garant al ordinii publice.

Page 4: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

4

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elementele din stema MIRA, după cum urmează; în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta o sabie de argint, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de culoarea purpurei, încărcat cu însemnele specifice, tradiţionale, pentru acest domeniu de activitate:

. două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil;

. în partea inferioară o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint.

În partea inferioară, sub acvilă, decizia scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă:

AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT)

Semnificaţia elementelor însumate:. casca şi topoarele – sunt preluate din însemnele

pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX - lea;

. grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;

. culoarea scutului sugerează lupta cu focul.

Page 5: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

5

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Însemnul heraldic al Inspectoratului general al poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema MIRA, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut verde, mobilat cu o bornă de hotar, de argint, având în partea superioară două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos o ancoră neagră. Borna are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi roşu, afrontaţi.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă:

PARTIA ET HONOR (PATRIE ŞI ONOARE).Semnificaţia elementelor însumate:. borna cu ancora – individualizează menirea unităţii,

evocând ideea de pază şi control pentru graniţele ţării;

. spadele încrucişate – capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării;

. leul – putere, autoritate, forţa înţelepciunii, energie în serviciul binelui.

Page 6: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

6

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

Însemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elementele din stema MIRA, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar, având în centru litera J stilizată cu negru.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă:

LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE)Semnificaţia elementelor însumate:. romb – viaţă, prosperitate, recompensă,

cântece de laudă;. litera J – sigla care desemnează încă din

secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;. cununa din frunze de stejar – forţa, puterea,

autoritate veche.

Page 7: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

7

COMPONENŢA ADMINISTRATIVĂ

A M.I.R.A.

Însemnul heraldic al componentei administrative a M.I.R.A. va păstra în compoziţie elemente din stema M.I.R.A., după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă crucială, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut albastru încărcat cu un leu de aur născând dintr-o coroană deschisă cu tri fleuroane. Leul ţine cu labele anterioare un baston de acelaşi metal încărcat cu cinci flori de crin roşii şi manşonat de argint.

Semnificaţia elementelor însumate:. leul – putere, suveranitate, autoritate, forţă,

curaj;. coroana deschisă – perfecţiunea, iar prin

extensie interdependenţa;â. crin – figură onorabil; demnitate, iar prin

extensie aşteptarea binelui;. baston – autoritate, echilibru, administraţia

civilă.

Page 8: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

8

Arhivele Naţionale Însemnul heraldic al Arhivelor Naţionale va

păstra în compoziţie elementele din stema MIRA, după cum urmează: în scurt exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut roşu, încărcat cu o făclie neagră, cu flacără de aur, aşezată în bară. Peste făclie broşează un pergament desfăşurat natural, poziţionat în bandă şi validat cu sigiliu ataşat roşu , cu bordură neagră, prins de suport cu şnur albastru.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă:

SEMPRE VERITATI (INTOTDEAUNA ADEVARUL)

Semnificaţia elementelor însumate:. pergamentul desfăşurat simbolizează menirea

instituţiei de conservare a Fondului Arhivistic Naţional;

. făclia evocă rolul unităţii în dezvoltarea ştiinţei şi culturii.

Page 9: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

9

ACADEMIA DE POLIŢIE„PRIN ŞTIINŢĂ, PENTRU PATRIE”

Page 10: Curs de formare a instructorilor sportivi ÎNSEMNE HERALDICE ŞI DEVIZE

10

MINISTERUL APĂRĂRII

„ONOARE ŞI PATRIE”