curs de electrochimie

Upload: toma-alexandru-tiberiu

Post on 03-Apr-2018

296 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  1/36

  Introducere in electrochimie

  Electrochimia se ocupa de interactiunea dintre materie sielectricitate, explicand fenomenul electrochimic pe bazaunor legitati din termodinamica, cinetica chimica sifizico-chimia solidului.

  Electrochimia consta din doua parti principale: ionica - care studiaza aparitia ionilor in solutie si

  interactiunile intre ei sau cu alte particule, cu fenomenelede transport ale ionilor (difuzie, migratie, conductie);

  electrodica - care studiaza interfata solid-solutie: stratuldublu electric, potential de electrod, celule galvanice,reactii heterogene de oxido-reducere, surse chimice deenergie, coroziune si protectie impotriva coroziunii.

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  2/36

  Conductori de ordinul I si de ordinul II

  Conductorii electrici se impart in conductori de ordinul Isi conductori de ordinul II. Conductorii de ordin I suntmetalele in stare solida sau topita, la care trecereacurentului electric se realizeaza prin miscarea

  electronilor liberi de la un atom la altul si nu este insotitade modificari chimice ale materialului. Conductorii de ordinul II sunt solutii de electrolit. In

  conductorii de ordinul II transportul curentului electric serealizeaza prin miscarea ionilor pozitivi si negativi. Se

  numesc solutii de electrolit, solutiile ce contin ioni pozitivisi negativi. Dupa natura lor electrolitii pot fi ionofori sauionogeni.

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  3/36

  Electroliti

  Electrolitii ionofori, (purtatori de ioni) suntsubstante ce in stare solida formeaza retelecristaline ionice in care ionii sunt mentinuti inpozitie fixa. Prin dizolvare in apa, ionii sedesprind, si conduc curentul electric.

  De exemplu: NaCl, Electrolitii ionogeni sunt substante in care atomii

  sunt legati in molecule cu legaturi covalente denatura polara, iar ionii sunt generati prin reactiiale acestora cu solventul. De exemplu acidlactic.

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  4/36

  Disocierea electrolitica

  Trecerea electrolitilor sub forma de ioni mobiliprin dizolvare sau topire se numeste disociereelectrolitica si are loc anterior si independent detrecerea curentului electric.

  Constanta de echilibru (Ke) care caracterizeazadisocierea electrolitica se numeste constanta dedisociere (Kd). Pentru acizi constanta dedisociere se numeste constanta de acidiatate(Ka).

  CH3COOH +H2O CH3COO- + H3O

  +

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  5/36

  Grad de disociere

  Raportul dintre numarul de molecule disociate inioni si numarul total de molecule dizolvate senumeste grad de disociere si se noteaza cu ;gradul de disociere se poate exprima si inprocente:

  In functie de gradul lor de disociere, electrolitiise impart in: electroliti slabi (>5%).

  RCOOH sunt acizi slabi (exceptie HCOOH )

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  6/36

  Legea lui Ostwald

  CH3COOH +H2O CH3COO- + H3O

  +

  Kd = [CH3COO-] [H3O

  + ]/ [CH3COOH][H2O]

  Ka = [CH3COO-

  ] [H3O+

  ]/ [CH3COOH]Dar [CH3COO

  -] = [H3O+ ] = c;

  Unde c a Conc initiala a CH3COOH, din

  care la echilibru se scade ce s-a disociatadica c

  Deci Ka = 2c2/ c- c = 2c /1- c

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  7/36

  Activitatea solutiilor de electrolit

  Solutiile de electrolit se caracterizeaza prinactivitatea ionilor a, care reprezinta abatereacomportarii solutiilor de la comportarea solutiilorideale, care nu prezinta asocieri de ioni, decisunt disociati total. Activitatea, a= fx m, undefeste coeficientul de activitate, iarm esteconcentratia molara.

  Coeficientul fia valori intre 0 si 1. Pentru solutiilecu c0, f=1, iar pentru celelalte f

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  8/36

  Conductivitate

  Pentru conductori ordinul I si II, se aplica legea lui Ohm in care R= l/s,unde Rrezistenta in ohmi (), l lungimea si s sectiunea conductorului.

  Marimea inversa rezistentei 1/R=Cse numeste conductanta si se masoarain [-1] iar cea inversa rezistivitatii se numeste conductivitate (1/=) si semasoara in [-1cm-1].

  Pentru electroliti ca si conductori de ordinul II, conductivitatea solutiilor deelectrolit reprezinta conductanta unei coloane de 1cm inaltime si o sectiunede 1cm2.

  Conductivitate echivalenta este /c ( unde c este conc in echivalenti ) Variatia cu conc. este de forma clopotului lui Gauss, adica creste cu c

  pina la o valoare, iar apoi datorita interactiilor dintre particole incepe sascada. ( de ex dupa legea lui Kohlrausch = A- c1/2

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  9/36

  Interfete incarcate electric

  Reactiile electrochimice se produc la limita a douafaze diferite, si consta intr-un transfer de sarcinaelectrica prin interfata dintre fazele aflate in contact.

  Interfata reprezinta o suprafata de contact cu o alta faza.

  Interfaza este o regiune cu proprietatile modificate fatade cele din volumul fazei. O interfata este definita de un strat monoatomic. O

  interfaza este o regiune care se intinde pe un interval decel putin doua diametre moleculare, pina la mii deangstromi (); este o regiune intre doua faze, in careproprietatile nu au atins inca pe cele din volumul fiecareifaze.

 • 7/28/2019 Curs de electrochimie

  10/36

  Distributia sarcinilor la interfata metal-

  solutie Sistemul Me/Mez+ este un sistem chimic caracterizat de potential

  (Mez+)metal si(Mez+)solutie . De exemplu, daca (Mez+)metal